ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,5 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κύριο μάθημα ειδικότητας: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (56 ερωτήσεις από το 1 ως το 56) 1. Η διαφαινόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη Γη οφείλεται κατά κύριο λόγο: α) στο CO καθώς και στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, που αντιδρούν χημικά και παράγουν θερμότητα. β) στα ηφαίστεια, που παράγουν μεγάλες ποσότητες ενώσεων του θείου. γ) στο CO καθώς και στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, που εγκλωβίζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα. δ) στο CO καθώς και στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, που επιτρέπουν στην περίσσεια της θερμότητας να διοχετευθεί έξω από την ατμόσφαιρα.. Ομοιόσταση είναι: α) η προσεκτική ρύθμιση της ισορροπίας των μεταβολικών διεργασιών στο εσωτερικό περιβάλλον των οργανισμών. β) η προσεκτική ρύθμιση του οικοσυστήματος. γ) η προσεκτική ρύθμιση της αύξησης στο μέγεθος και στον αριθμό των κυττάρων των οργανισμών. δ) η μακροχρόνια απόκριση των οργανισμών στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 3. Ποιο/ποια από τα παρακάτω στοιχεία του πρώιμου mrna (pre-mrna) αφαιρούνται κατά την ωρίμανσή του στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου και τη μετακίνησή του στο κυτταρόπλασμα; α) Η καλύπτρα (κάλυμμα-cap) στο 5 άκρο του mrna. β) To πολυ-α ( poly-a) στο 3 άκρο του mrna. γ) Τα ιντρόνια. δ) Τα εξόνια. 4. Η προγεστερόνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητη γιατί: α) διατηρεί σταθερή την πίεση του αίματος. β) εμποδίζει την απελευθέρωση οιστρογόνων. γ) διατηρεί το ενδομήτριο. δ) ξεκινά την ωογένεση. Σελίδα 1 από 1

2 5. Το ευκαρυωτικό κύτταρο εκτός από τα mrnas, trnas και rrnas περιέχει και διάφορα άλλα μικρομοριακά RNAs. Σε ποιο από τα παρακάτω μικρομοριακά RNAs αντιστοιχεί ο ορισμός «εμπλέκεται στην απομάκρυνση των ιντρονίων και στη ρύθμιση της μεταγραφής και αποτελεί τμήμα του σπλαϊσοσώματος»; α) RNA αποσιώπησης (παρεμβολής-small interfering sirna). β) Μικρομοριακό RNA (microrna, mirna). γ) Μικρομοριακό πυρηνισκικό RNA (small nucleolar RNA, snorna). δ) Μικρομοριακό πυρηνικό RNA (small nuclear RNA, snrna). 6. Ποιο/ποια από τα παρακάτω υπάγονται στην εξωκυτταρική ύλη; α) Κινάσες. β) Ιντεγκρίνες. γ) Τουμπουλίνη. δ) Κολλαγόνα. 7. Μια κοινότητα και το αβιοτικό της περιβάλλον χαρακτηρίζουν καλύτερα ένα/μία: α) βιογεωγραφικό κύκλο. β) βιόσφαιρα. γ) τροφική αλυσίδα. δ) οικοσύστημα. 8. Πού περιμένετε να βρείτε ένα συναπτονηματικό σύμπλοκο σε ένα κύτταρο; α) Στην πρόφαση της μίτωσης. β) Στην πρόφαση Ι της μείωσης. γ) Στην πρόφαση ΙΙ της μείωσης. δ) Στην ανάφαση Ι της μείωσης. 9. Οι σύνδεσμοι που βοηθούν στο σχηματισμό του αιματοεγκεφαλικού φραγμού είναι: α) δεσμοσώματα. β) πλασματοσύνδεσμοι (πλασματοδεσμοί). γ) χασματοσύνδεσμοι. δ) στενοσύνδεσμοι. 10. Τα αντισώματα παράγονται από τα Β λεμφοκύτταρα. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; α) Κάθε Β λεμφοκύτταρο παράγει αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν όλα τα αντιγόνα. β) Κάθε Β λεμφοκύτταρο παράγει αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν μόνο μία κατηγορία αντιγόνων. γ) Κάθε Β λεμφοκύτταρο παράγει αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν ένα μόνο επίτοπο (αντιγονικό καθοριστή) ενός αντιγόνου. δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 11. Κατά την κυτταρική αναπνοή παρατηρείται: α) εξαγωγή μοριακού οξυγόνου από το μιτοχόνδριο στο κυτταρόπλασμα. β) εισαγωγή ακετυλοσυνενζύμου Α στο μιτοχόνδριο από το κυτταρόπλασμα. γ) εισαγωγή πυροσταφυλικού οξέος από το κυτταρόπλασμα στο μιτοχόνδριο. δ) εισαγωγή ΑΤΡ από το κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια. 1. Τα τελομερή των χρωμοσωμάτων είναι: α) μικρές μη κωδικές αλληλουχίες DNA που επαναλαμβάνονται πολλές φορές. β) μεγάλες μη κωδικές αλληλουχίες DNA που επαναλαμβάνονται πολλές φορές. γ) μικρές κωδικές αλληλουχίες DNA που δεν επαναλαμβάνονται πολλές φορές. δ) μεγάλες κωδικές αλληλουχίες DNA που δεν επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Σελίδα από 1

3 13. Το DNA αντιγράφεται με έναν ημισυντηρητικό μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι: α) αρχικά αντιγράφεται ο ένας κλώνος του DNA και μετά ο άλλος. β) ένα τμήμα του μονόκλωνου DNA είναι παλαιό και το υπόλοιπο νεοσυνθεμένο. γ) κάθε δίκλωνο DNA συνίσταται από έναν παλαιό και έναν νεοσυνθεμένο κλώνο. δ) μόνο ο ένας κλώνος του DNA αντιγράφεται. 14. Ο κυτταρικός κύκλος ελέγχεται από τις: α) γλυκοσιδάσες. β) λιπάσες και φωσφολιπάσες. γ) νουκλεάσες. δ) κινάσες και φωσφατάσες των πρωτεϊνών. 15. Κατά τη φωτοσύνθεση των ανώτερων φυτών, το οξυγόνο του παραγόμενου μονοσακχαρίτη προέρχεται: α) από το νερό που προσλαμβάνει το φυτό. β) ένα μέρος από το νερό και το υπόλοιπο από το διοξείδιο του άνθρακα. γ) αποκλειστικά από το οξυγόνο του διοξειδίου του άνθρακα. δ) από το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. 16. Ένα χίασμα κατά τη μείωση συνδέει: α) ένα ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων στην αρχή της πρόφασης Ι. β) ένα ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων στο τέλος της πρόφασης Ι. γ) τις αδελφές χρωματίδες στη μετάφαση Ι. δ) τις αδελφές χρωματίδες στη μετάφαση ΙΙ. 17. Ποια η λειτουργία των πρωτεϊνών ικριώματος (σκαλωσιάς-scaffold) στα σηματοδοτικά μονοπάτια; α) Απελευθερώνουν τις κινάσες και τις φωσφατάσες στο εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου. β) Οργανώνουν ομάδες ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μορίων σε σηματοδοτικά σύμπλοκα. γ) Αυξάνουν την πιθανότητα ένα ένζυμο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια. δ) Αυξάνουν την ένταση του σήματος. 18. Οι υποδοχείς των στεροειδών ορμονών ρυθμίζουν τη μεταγραφή των γονιδίων όταν προσδεθούν: α) στο μη μεταγραφόμενο τμήμα του γονιδίου. β) στο πρώτο εξόνιο του γονιδίου. γ) στον υποκινητή. δ) στον ενισχυτή που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του υποκινητή. 19. Το συμπληρωματικό DNA (cdna) είναι ένα συνθετικό μόριο που παρασκευάζεται από: α) mrna που περιέχει τα ιντρόνια και τους ενισχυτές. β) mrna που περιέχει τα εξόνια και τους ενισχυτές. γ) τα ώριμα mrnas, που περιέχουν μόνο εξόνια. δ) τα mrna πριν την ωρίμανση, που περιέχουν ιντρόνια και εξόνια. 0. Κατά τη φωτόλυση, ένα μέρος της ενέργειας που εγκλωβίζεται από τη χλωροφύλλη χρησιμοποιείται για να διασπάσει το: α) CO. β) H 0. γ) ATP. δ) NADPH. Σελίδα 3 από 1

4 1. Η δέσμευση ενός βιομορίου (πρόσδεμα, προσδέτης-ligand) σε έναν υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας, που προκαλεί το διμερισμό του υποδοχέα, έχει ως αποτέλεσμα: α) την αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα. β) την αποφωσφορυλίωση του υποδοχέα από κυτταροπλασματικές κινάσες. γ) την αποφωσφορυλίωση του υποδοχέα από κυτταροπλασματικές φωσφατάσες. δ) Όλα τα παραπάνω.. Ποιο οργανικό σύστημα έχει εκείνη την ομοιοστατική λειτουργία που βοηθά στη ρύθμιση του όγκου, της σύστασης του αίματος και των άλλων υγρών του σώματος; α) Το μυϊκό σύστημα. β) Το αναπαραγωγικό σύστημα. γ) Το ουροποιητικό σύστημα. δ) Το ερειστικό σύστημα. 3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη δομή των νουκλεοσωμάτων κατά την αντιγραφή της χρωματίνης; α) Αποικοδόμηση των νουκλεοσωμάτων μέχρι το επίπεδο των αμινοξέων. β) Αποικοδόμηση των νουκλεοσωμάτων μέχρι το επίπεδο των ιστονών ΗΑ, ΗΒ, Η3, Η4. γ) Αποικοδόμηση των νουκλεοσωμάτων μέχρι το επίπεδο των διμερών ΗΑ-ΗΒ και των τετραμερών Η3 -Η4. δ) Τα νουκλεοσώματα δεν υφίστανται καμιά αλλαγή κατά τη διαδικασία της αντιγραφής. 4. Οι υποδοχείς είναι μεγάλα μόρια πρωτεϊνών ή γλυκοπρωτεϊνών που αναγνωρίζουν και δεσμεύουν διάφορα σηματοδοτικά μόρια ελεύθερα ή δεσμευμένα σε κύτταρα ή οργανισμούς. Οι υποδοχείς εντοπίζονται: α) μόνο στην κυτταρική επιφάνεια. β) μόνο στην κυτταρική επιφάνεια και στο κυτταρόπλασμα. γ) μόνο στην κυτταρική επιφάνεια και στον πυρήνα. δ) στην κυτταρική επιφάνεια, στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα. 5. Τα RNA αποσιώπησης (παρεμβολής- sirna) ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων στο επίπεδο: α) της αντιγραφής του DNA. β) της μεταγραφής του DNA. γ) της μετα-μεταγραφής του DNA. δ) της μετάφρασης του DNA. 6. Υποθέστε ότι αναμειγνύετε τα ακόλουθα συστατικά, απαραίτητα για τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης: αμινοξέα από κουνέλι, ριβοσώματα από σκύλο, mrna από πρόβατο, trnas από ποντικό, καθώς και τα απαραίτητα ένζυμα και μια πηγή ενέργειας. Εάν τελικά γίνει η σύνθεση της πρωτεΐνης, ποιου ζώου πρωτεΐνη θα συντεθεί; α) Κουνελιού. β) Σκύλου. γ) Προβάτου. δ) Ποντικού. 7. Η ανεύρεση της τρισδιάστατης δομής του ριβοσώματος το 000 απέδειξε ότι: α) η δομή του ριβοσώματος στο χώρο καθώς και η αλληλεπίδραση των trnas με το mrna οφείλεται στα rrnas, ενώ ο σχηματισμός του πεπτιδικού δεσμού οφείλεται στις πρωτεΐνες του ριβοσώματος. β) η δομή του ριβοσώματος στο χώρο καθώς και ο σχηματισμός του πεπτιδικού δεσμού οφείλεται στις πρωτεΐνες του ριβοσώματος, ενώ η αλληλεπίδραση των trnas με το mrna οφείλεται στα rrnas. γ) η δομή του ριβοσώματος στο χώρο καθώς και η αλληλεπίδραση των trnas με το mrna και ο σχηματισμός του πεπτιδικού δεσμού οφείλονται όλα στις πρωτεΐνες του ριβοσώματος. δ) η δομή του ριβοσώματος στο χώρο καθώς και η αλληλεπίδραση των trnas με το mrna και ο σχηματισμός του πεπτιδικού δεσμού οφείλονται όλα στα rrnas του ριβοσώματος. Σελίδα 4 από 1

5 8. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η ρύθμιση της παραγωγής διαφορετικών πρωτεϊνών (ως προς την αμινοξική αλληλουχία) από το ίδιο γονίδιο γίνεται στο επίπεδο: α) της μεταγραφής. β) της μετα-μεταγραφής. γ) της μετάφρασης. δ) της μετα-μετάφρασης. 9. Η αποικοδόμηση της κυκλίνης κατά τη μίτωση ευθύνεται για τη(ν): α) ενεργοποίηση της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης της φάσης Μ. β) φωσφορυλίωση της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης της φάσης Μ. γ) αποικοδόμηση της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης της φάσης Μ. δ) απενεργοποίηση της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης της φάσης Μ. 30. Οι νευροδιαβιβαστές απελευθερώνονται από: α) το σώμα των νευρώνων. β) τους δενδρίτες των νευρώνων. γ) τα γάγγλια. δ) τις συνάψεις των νευρώνων. 31. Στον άνθρωπο και στα θηλαστικά η αντιστάθμιση της γονιδιακής δόσης στα κύτταρα επιτυγχάνεται: α) με απενεργοποίηση του πατρικού Χ χρωμοσώματος. β) με απενεργοποίηση του μητρικού Χ χρωμοσώματος. γ) με απενεργοποίηση του πατρικού και του μητρικού Χ χρωμοσώματος. δ) με τυχαία απενεργοποίηση είτε του μητρικού είτε του πατρικού Χ χρωμοσώματος. 3. Ποιο από τα παρακάτω είναι η πιο σημαντική αιτία για τη μείωση της βιολογικής ποικιλότητας; α) Η μόλυνση του αέρα. β) Η καταστροφή του ενδιαιτήματος (οικότοπος). γ) Η εισαγωγή ξένων ειδών. δ) Το παράνομο κυνήγι. 33. Η ζώνη μετάπτωσης, όπου δύο οικοσυστήματα συναντιούνται και προσεγγίζονται, καλείται: α) οικοθέση (οικολογικός θώκος). β) οικότοπος (ενδιαίτημα). γ) οικότονος. δ) αφωτική ζώνη. 34. Ως παράγοντες επιβίωσης ορίζουμε: α) τα ενδοκυτταρικά εκείνα σηματοδοτικά μόρια που ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. β) τα ενδοκυτταρικά εκείνα σηματοδοτικά μόρια που ενεργοποιούν την απόπτωση των κυττάρων. γ) τα εξωκυτταρικά εκείνα σηματοδοτικά μόρια που δεσμεύονται σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας και ενεργοποιούν ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια που καταστέλλουν την απόπτωση. δ) τα εξωκυτταρικά εκείνα σηματοδοτικά μόρια που δεσμεύονται σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας και ενεργοποιούν ενδοκυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 35. Όταν μια G πρωτεΐνη ενεργοποιείται: α) δρα ως δεύτερο μήνυμα. β) απελευθερώνεται από την αδενυλική κυκλάση. γ) απελευθερώνει GDP και δεσμεύει GTP. δ) τερματίζει το σηματοδοτικό μονοπάτι. Σελίδα 5 από 1

6 36. Ένα εξωκυτταρικό σηματοδοτικό μόριο δεσμευόμενο σε έναν υποδοχέα της πλασματικής μεμβράνης ενός κυττάρου μπορεί να προκαλέσει: α) την αλλαγή του μεταβολισμού. β) την αλλαγή της έκφρασης των γονιδίων. γ) την αλλαγή της μορφής των κυττάρων. δ) όλα τα παραπάνω. 37. Σε ένα χρωμόσωμα της φάσης S του κυτταρικού κύκλου: α) η αντιγραφή αρχίζει πρώτα στο DNA της ευχρωματίνης και μετά στο DNA της ετεροχρωματίνης. β) η αντιγραφή αρχίζει πρώτα στο DNA της ετεροχρωματίνης και μετά στο DNA της ευχρωματίνης. γ) η αντιγραφή αρχίζει ταυτόχρονα και στους δύο τύπους χρωματίνης και ολοκληρώνεται ταυτόχρονα. δ) η αντιγραφή αρχίζει ταυτόχρονα αλλά διαφέρει ο ρυθμός της αντιγραφής στους δύο τύπους χρωματίνης, οπότε πρώτα αντιγράφεται η ευχρωματίνη και μετά η ετεροχρωματίνη. 38. Ο διπλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού είναι 38. Αυτό συνεπάγεται ότι: α) μια σπερματίδα στον οργανισμό αυτό περιέχει 19 ζεύγη χρωμοσωμάτων. β) ένα ωοκύτταρο 1ης τάξης περιέχει 19 χρωμοσώματα. γ) το πολικό σωμάτιο που παράγεται από την πρώτη μειωτική διαίρεση έχει 19 χρωμοσώματα. δ) ένα μεταφασικό χρωμόσωμα στη μίτωση περιέχει 38 μόρια DNA. 39. Σε μια αλλεργική αντίδραση: α) το αλλεργιογόνο δεσμεύεται στα IgΕ. β) το αλλεργιογόνο διεγείρει τα βοηθητικά Τ κύτταρα για να απελευθερώσουν ιόντα ασβεστίου. γ) το αλλεργιογόνο διεγείρει την απόρριψη των μοσχευμάτων. δ) το αλλεργιογόνο διεγείρει την παραγωγή των πρωτεϊνών του συμπλόκου της ιστοσυμβατότητας. 40. Οι πρωτεΐνες που πρόκειται να εκκριθούν: α) γλυκοζυλιώνονται στο αδρό και στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο. β) γλυκοζυλιώνονται στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και στο σύμπλεγμα Golgi. γ) γλυκοζυλιώνονται στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο και στο σύμπλαγμα Golgi. δ) γλυκοζυλιώνονται αποκλειστικά στα εκκριτικά κυστίδια. 41. Οι εγγενείς ή μη ειδικές ή έμφυτες ανοσοαποκρίσεις (innate immunity) περιλαμβάνουν: α) τη δημιουργία συμπλόκου αντιγόνου αντισώματος. β) τη δράση των ανοσοσφαιρινών. γ) την κυτταροφαγία. δ) την παραγωγή των IgG. 4. Στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, τα κύτταρα που υφίστανται απόπτωση εξαφανίζονται από την κυκλοφορία: α) με κυτταροφαγία (φαγοκύττωση-phagocytosis) από τα μακροφάγα κύτταρα. β) με κυτταροφαγία (φαγοκύττωση-phagocytosis) από τα λεμφοκύτταρα. γ) με κυτταροποσία (πινοκύττωση-pinocytosis) από τα ουδετερόφιλα κύτταρα. δ) με πρωτεόλυση από τις κυκλοφορούσες στο αίμα πρωτεάσες. 43. Διαμέσου της διαφορικής ωρίμανσης των mrnas των ευκαρυωτικών κυττάρων επιτυγχάνεται: α) η ενδυνάμωση της απενεργοποίησης των γονιδίων. β) η παραγωγή σχετικών αλλά διαφορετικών πρωτεϊνών στους διάφορους ιστούς. γ) η παρεμπόδιση της μεταγραφής της ετεροχρωματίνης. δ) η δέσμευση των παραγόντων μεταγραφής στους ενισχυτές ώστε να ενεργοποιηθεί η μεταγραφή. 44. Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα παράδειγμα θετικής ρύθμισης; α) Η μεταγραφή γίνεται όταν ο καταστολέας δεσμεύεται σε έναν επαγωγέα. β) Η μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει όταν ο καταστολέας δεσμεύεται σε έναν συγκαταστολέα. γ) Η μεταγραφή επάγεται όταν ο ενεργοποιητής δεσμεύεται στο DNA. δ) Η μεταγραφή επάγεται όταν ο ενεργοποιητής δεσμεύεται στο mrna. Σελίδα 6 από 1

7 45. Ποιο/ποια από τα παρακάτω αέρια συνεισφέρουν και στην υπερθέρμανση του πλανήτη μας και στη μείωση της στοιβάδας του όζοντος; α) CO. β) CH 4. γ) N O. δ) Χλωροφθοράθρακες (CECs). 46. Σε ένα είδος οργανισμού τα ωοκύτταρα 1ης τάξεως περιέχουν δύο μεγάλα τελοκεντρικά χρωμοσώματα, δύο μικρά τελοκεντρικά χρωμοσώματα, δύο μεγάλα μετακεντρικά χρωμοσώματα και δύο μικρά μετακεντρικά χρωμοσώματα. Τα τελικά μειωτικά προϊόντα θα περιέχουν: α) 3 μεγάλα χρωμοσώματα και 1 μικρό χρωμόσωμα. β) 1 μετακεντρικό χρωμόσωμα και 3 τελοκεντρικά χρωμοσώματα. γ) 1 μεγάλο μετακεντρικό χρωμόσωμα, 1 μικρό μετακεντρικό χρωμόσωμα, 1 μεγάλο τελοκεντρικό χρωμόσωμα και 1 μικρό τελοκεντρικό χρωμόσωμα. δ) 4 μετακεντρικά χρωμοσώματα. 47. Η ομολογία μεταξύ των μελών μιας γονιδιακής οικογένειας εντοπίζεται: α) στα ιντρόνια και στα εξόνια. β) μόνο στα ιντρόνια. γ) μόνο στα εξόνια. δ) σε όλες τις αλληλουχίες του πρώιμου mrna. 48. Η βιοποικιλότητα, η διαφορετικότητα μεταξύ των οργανισμών, περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των ειδών των οργανισμών. β) τη γενετική ποικιλότητα. γ) την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. δ) όλα τα παραπάνω. 49. Αέναος ανασχηματισμός (treadmilling) είναι η διαδικασία κατά την οποία: α) μια πρωτεΐνη πολυμερής αποικοδομείται και ταυτόχρονα μια όμοια συντίθεται. β) όταν μια πολυμερής πρωτεΐνη αποικοδομείται στο ένα άκρο, το άκρο αυτό σχηματίζεται πάλι με νέα σύνθεση. γ) μια πρωτεΐνη πολυμερής διατηρεί σταθερό το μήκος της, με προσθήκη υπομονάδων της πρωτεΐνης στο ένα άκρο και απώλεια υπομονάδων από το άλλο άκρο. δ) συμβαίνει το α και το β. 50. Αν από μια διασταύρωση ατόμων που πάσχουν από μονογονιδιακό νόσημα γεννιέται απόγονος υγιής, αυτό σημαίνει ότι: α) το νόσημα από το οποίο πάσχουν οι γονείς οφείλεται σε υπολειπόμενο αλληλόμορφο. β) το αλληλόμορφο που είναι υπεύθυνο για τη φυσιολογική κατάσταση είναι επικρατές. γ) η διασταύρωση δύο υγειών ατόμων θα παράγει πάντοτε και μόνο υγιείς απογόνους. δ) η διασταύρωση ενός υγιούς ατόμου με ένα άτομο που νοσεί θα παράγει πάντοτε και μόνο υγιείς απογόνους. 51. Ποιο από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικό των γονιδίων και της ρύθμισής τους τόσο στα βακτήρια όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα; α) Οι υποκινητές. β) Οι ενισχυτές. γ) Τα οπερόνια. δ) Οι κωδικές και οι μη κωδικές αλληλουχίες του DNA. Σελίδα 7 από 1

8 5. Τα ιόντα Ca απελευθερούμενα από το σαρκοπλασματικό δίκτυο πυροδοτούν: α) την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης. β) την ενεργοποίηση της μυοσίνης. γ) την αποκάλυψη των θέσεων δέσμευσης στο μόριο της ακτίνης ώστε να είναι δυνατή η δέσμευση της μυοσίνης. δ) την απενεργοποίηση της ακτίνης. 53. Τα άτομα ενός πληθυσμού εμφανίζουν συχνά ένα χαρακτηριστικό πρότυπο διασποράς ενός ατόμου σε σχέση με ένα άλλο άτομο. Ποιο από τα παρακάτω πρότυπα διασποράς είναι το λιγότερο παρατηρούμενο στη φύση; α) Ομοιόμορφη διασπορά. β) Διασπορά καθ ομάδες. γ) Τυχαία διασπορά. δ) Στατιστικά δεν παρατηρούνται στη φύση διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων διασποράς. 54. Τα γονίδια του κύριου ή μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC) είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση: α) μιας ομάδας πρωτεϊνών της κυτταρικής επιφάνειας. β) των υποδοχέων που μοιάζουν με τους Toll. γ) ορισμένων αντισωμάτων. δ) των μετα-μεταγραφικών παραγόντων. 55. Όταν το γονίδιο που κωδικοποιεί την ινσουλίνη στον άνθρωπο εισαχθεί σε γονιμοποιημένα ωάρια ποντικού, τα οποία στη συνέχεια τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, το γονίδιο της ινσουλίνης εκφράζεται σωστά στα κύτταρα του παγκρέατος στο ποντίκι. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι: α) ο άνθρωπος και το ποντίκι έχουν κοινά συστήματα ρύθμισης της έκφρασης όλων των γονιδίων. β) οι μηχανισμοί ανάπτυξης στα ποντίκια και στον άνθρωπο ρυθμίζονται ισχυρά. γ) τα σήματα για την έκφραση ιστοειδικών γονιδίων είναι πολύ συντηρημένα κατά την ανάπτυξη. δ) ο μεταβολισμός στα δύο είδη είναι όμοιος. 56. Ποια/ποιες από τις ακόλουθες διεργασίες αυξάνει/αυξάνουν το ποσό του ατμοσφαιρικού άνθρακα στον κύκλο του άνθρακα; α) Μόνο η φωτοσύνθεση. β) Μόνο η κυτταρική αναπνοή. γ) Μόνο η καύση ορυκτών υλών, όπως γαιάνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. δ) Ισχύουν το β και το γ. Συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων: ΦΥΣΙΚΗ (8 ερωτήσεις από το 57 ως το 64) 57. Μια σφαίρα μάζας συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με μια άλλη ακίνητη σφαίρα μάζας. Μετά την κρούση η σφαίρα με μάζα βαρύτητα) ισχύει: α) β) m m 1 = 4 m m 1 = m = m m = m γ) 1 δ) 1 m1 m m θα έχει μέγιστη κινητική ενέργεια, αν (αγνοώντας τη Σελίδα 8 από 1

9 58. Στο κύκλωμα του σχήματος το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R = Ω θα έχει την τιμή: α) 15 Α. β) 5 Α. γ) Α. δ) 0 Α. 59. Η θέση (ως συνάρτηση του χρόνου t ) για μονοδιάστατη κίνηση ενός σωματιδίου δίνεται από τη 3 σχέση x= t 6t + 100, όπου το x και το t μετριούνται σε m και s αντίστοιχα. Ποια είναι η μέση επιτάχυνση του σωματιδίου κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1 s t 3 s ; α) m 1 s β) m 16 s γ) m 18 s δ) m 0 s 60. υ Δύο σώματα μάζας m, m κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις με ταχύτητες υ, αντίστοιχα και συγκρούονται πλαστικά. Το μέτρο της ταχύτητας του συσσώματος που δημιουργείται από την πλαστική κρούση των δύο σωμάτων θα είναι: α) β) γ) δ) 3υ υ 3 υ 3 3υ 61. Ένα αεροπλάνο πετάει με σταθερή οριζόντια ταχύτητα σε ύψος m πάνω από την επιφάνεια της Γης και δέχεται μια δυναμική άνωση A 1. Το ίδιο αεροπλάνο πετάει με την ίδια οριζόντια ταχύτητα σε ύψος.000 m και δέχεται μια δυναμική άνωση A. Θεωρώντας ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει το ίδιο μέτρο στα δύο ύψη, ισχύει ότι: α) β) A1 A = 4 A1 A = A = A γ) 1 A = A δ) 1 Σελίδα 9 από 1

10 6. Ένας χώρος όγκου γεμίζεται με ένα ιδανικό αέριο μάζας σε απόλυτη θερμοκρασία και πίεση P. Κάποια στιγμή προσθέτουμε μια επιπλέον ποσότητα μάζας 3m του ίδιου ιδανικού αερίου, και ο όγκος μειώνεται σε θα είναι: α) P β) P 4 γ) 4P δ) P 3 V m T V 4 και η θερμοκρασία μειώνεται σε 4 T. Η νέα πίεση του αερίου 63. Για μονοχρωματικές ακτίνες φωτός (κύματα φωτός) που διέρχονται από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α) Η συχνότητα και το μήκος κύματος μειώνονται. β) Η συχνότητα αυξάνει αλλά το μήκος κύματος μειώνεται. γ) Η συχνότητα παραμένει η ίδια αλλά το μήκος κύματος μειώνεται. δ) Η συχνότητα και το μήκος κύματος παραμένουν αμετάβλητα. 64. Ένας πυκνωτής ο οποίος αποτελείται από επίπεδους οπλισμούς, που ο καθένας τους έχει εμβαδό A και απέχουν μεταξύ τους μια απόσταση d, φορτίζεται με εφαρμογή μιας διαφοράς δυναμικού V μεταξύ των οπλισμών του. Αποσυνδέουμε τον πυκνωτή από την πηγή φόρτισής του και φέρνουμε τους δύο παράλληλους οπλισμούς σε απόσταση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή θα είναι: α) 4V β) V γ) δ) V 4 V d. Η νέα διαφορά δυναμικού Συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων: ΧΗΜΕΙΑ (8 ερωτήσεις από το 65 ως το 7) 65. Ποιος από τους παρακάτω συμβολισμούς τροχιακών είναι λανθασμένος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες; α) 6s. β) 3p. γ) d. δ) 4f. 66. Η ομάδα του περιοδικού συστήματος στην οποία ανήκει το στοιχείο με ατομικό αριθμό 14 είναι η: α) ΙΙ. β) ΙΙΙ. γ) ΙV. δ) V. Σελίδα 10 από 1

11 67. Όξινος δείκτης ΗΙn έχει σταθερά διάστασης Σε ph < 4 το χρώμα είναι ερυθρό, ενώ σε ph > 6 το χρώμα του είναι κίτρινο. Επομένως ο δείκτης: α) είναι ερυθρός όταν [ΗΙn] / [Ιn ] = 1/10. β) έχει ph = 4 όταν [ΗΙn] / [Ιn ] = 10/1. γ) είναι κίτρινος όταν [HIn] / [In ] = 10/1. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 68. Για δεδομένη θερμοκρασία και πίεση, η αντίδραση είναι θερμοδυναμικώς αυθόρμητη όταν: α) είναι εξώθερμη. β) έχει ΔG<0. γ) έχει ΔH>0. δ) έχει ΔS< Ο καταλύτης: α) αυξάνει τη συχνότητα των συγκρούσεων των αντιδρώντων μορίων, ατόμων ή ιόντων χωρίς καθόλου να μεταβάλλει τη φύση τους. β) αυξάνει τη μέση κινητική ενέργεια των αντιδρώντων σωμάτων. γ) αυξάνει πάντοτε την απόδοση σε προϊόντα. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 70. Σε ένα φακό τοποθετείτε μια μπαταρία στην οποία όλες οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις έχουν φθάσει σε ισορροπία. Τι θα παρατηρήσετε όταν πατήσετε το κουμπί για να ανάψει ο φακός; α) Ο φακός δεν θα ανάψει διότι δεν υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα. β) Ο φακός θα ανάψει, αφού η μπαταρία είναι γεμάτη. γ) Ο φακός θα ανάψει αλλά θα σβήσει γρήγορα λόγω βραχυκυκλώματος. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 71. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για τους σάπωνες; α) Οι περιέχοντες νάτριο είναι μαλακότεροι από τους περιέχοντες κάλιο. β) Διαλύονται στο νερό και στην αιθανόλη. γ) Παρασκευάζονται κατά την αντίδραση της γλυκερίνης με καυστικό νάτριο ή καυστικό κάλιο. δ) Τα υδατικά διαλύματα είναι όξινα και, συνεπώς, βλάπτουν τους ευαίσθητους ζωικούς ιστούς. 7. Ποιο από τα παρακάτω μόρια ΔΕΝ εμφανίζει διπολική ροπή; α) CCl 4. β) HCl. γ) CHCl 3. δ) NH 3. Συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων: ΓΕΩΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (8 ερωτήσεις από το 73 ως το 80) 73. Η ένταση ενός σεισμού υπολογίζεται από: α) τις καταστροφικές επιπτώσεις του σεισμού σε κάθε τόπο. β) τη διάρκεια του σεισμού. γ) το μέγιστο βαθμό καταστροφής σε μια περιοχή. δ) το μέγεθος της περιοχής όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός. 74. Αν δύο σημεία σε ένα χάρτη απέχουν,5 εκατοστά και η πραγματική τους απόσταση στο χώρο είναι 500 μέτρα, τότε η κλίμακα του χάρτη είναι: α) 1/ β) 1/ γ) 1/ δ) 1/ Σελίδα 11 από 1

12 75. Ο γνεύσιος είναι: α) ιζηματογενές πέτρωμα. β) ηφαιστειακό πέτρωμα. γ) μεταμορφωμένο πέτρωμα. δ) πλουτώνιο πέτρωμα. 76. Κλίματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλα ημερήσια θερμοκρασιακά εύρη και βροχόπτωση κάτω από 100 χιλστ./έτος είναι: α) μουσωνικά κλίματα. β) μεσογειακά κλίματα. γ) πολικά κλίματα. δ) ερημικά κλίματα. 77. Ποιο από τα παρακάτω ραδιενεργά ισότοπα θα χρησιμοποιούσατε για τη χρονολόγηση ιζημάτων της ιστορικής περιόδου; α) Ουράνιο 38. β) Ρουβίδιο 87. γ) Άνθρακα 14. δ) Κάλιο Ένας ποταμός εξερχόμενος από έναν ορεινό όγκο σε περιοχή μικρότερης κλίσης αποθέτει μέρος των μεταφερόμενων υλικών, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται: α) κώνοι κορρημάτων. β) μαίανδροι. γ) πλευρικά κορρήματα. δ) δελταϊκά ριπίδια. 79. Μια πτυχή με κατακόρυφο αξονικό επίπεδο χαρακτηρίζεται ως: α) κλειστή πτυχή. β) ορθή πτυχή. γ) κατακόρυφη πτυχή. δ) κατακεκλιμένη πτυχή. 80. Πού συναντάμε κοιτάσματα μπετονίτη στον ελληνικό χώρο; α) Στη Λέρο. β) Στη Μήλο. γ) Στο Σουσάκι. δ) Στο Λαύριο. Σελίδα 1 από 1

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 0.0 ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ....... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ... ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 21η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α. Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας. Κεφάλαιο 2: Δομή και λειτουργεία της πλασματικής μεμβράνης

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α. Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας. Κεφάλαιο 2: Δομή και λειτουργεία της πλασματικής μεμβράνης Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΤΟΜΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργείας 1.1 Η ποικιλότητα της ζωής 1.2 Οι ιοί 1.3 Προκαρυωτικό-ευκαρυωτικό κύτταρο 1.4 Μοριακή οργάνωση κυττάρων Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΕ31: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20-06-2007 Μέρος 1 ο Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφέρατε τις φάσεις της μίτωσης καθώς και τα κύρια συμβάντα κάθε φάσης: (13 μονάδες)

1. Αναφέρατε τις φάσεις της μίτωσης καθώς και τα κύρια συμβάντα κάθε φάσης: (13 μονάδες) ΦΥΕ31: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μέρος 1 ο Κυτταρική βιολογία 1. Αναφέρατε τις φάσεις της μίτωσης καθώς και τα κύρια συμβάντα κάθε φάσης: (13 μονάδες) Οι φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η βιοφωτονική εξετάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο φως και την βιολογική ύλη. Είναι ένας νέος συναρπαστικός τομέας που περιλαμβάνει την "συγχώνευση" της ηλεκτρονικής-τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/ Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού ; (Μονάδες 6) Β/ Που βρίσκεται το γενετικό υλικό στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά ; (Μονάδες 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακή εργασία Γιαννοπούλου Ευδοκία- Αναστασία, Α.Μ. 473 Οκτώβριος 2012 1 Ευχαριστίες: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζήτημα 1ο 1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ΦΡΥΝΗ ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, με πτυχίο Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Εντοπίστε στη πιο κάτω παράγραφο τις λέξεις που είναι λάθος και αντικαταστήστε τις με τις ορθές:

3. Εντοπίστε στη πιο κάτω παράγραφο τις λέξεις που είναι λάθος και αντικαταστήστε τις με τις ορθές: ΦΥΕ31: Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μέρος 1ο (Απαντήστε στις παρακάτω 10 ερωτήσεις*) 20-07-2005 1. Ποιό ή ποιά από τα κυτταρικά οργανίδια/υποκυτταρικές δομές περιβάλλονται από

Διαβάστε περισσότερα