ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ Εμβλφόρυ κινητήρα αυτκινήτυ

2 ΑΣΚΗΣΗ 13: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σκπός της Άσκησης: Τ να μάθει σπυδαστής: (α) Τ πώς λειτυργεί σύστημα διάγνωσης δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ καταλυτικύ βενζινκινητήρα αυτκινήτυ (β) Πως με βάση τ εγχειρίδι τυ κατασκευαστή τυ ηλεκτρνικύ συστήματς διαχείρισης τυ κινητήρα μπρύμε να βρύμε τι είδυς βλάβη παρυσιάζει κινητήρας. Θεωρητικό μέρς ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΛΑΜΠΑΚΙ "CHECK ΕΝGIΝΕ"

3 Τρεις είναι ι τρόπι αναγνώρισης τυ συστήματς αυτδιάγνωσης και απκωδικπίησης για τν εντπισμό βλαβών: 1) Με την ύπαρξη μιας ή δύ ενδεικτικών λυχνιών πάνω στν εγκέφαλ. 2) Με την ύπαρξη μιας ενδεικτικής λυχνίας στ ταμπλό ργάνων τυ αυτκινήτυ και την ένδειξη "CHECK ENGINE". 3) Με την σύνδεση της συσκευής απκωδικπίησης βλαβών (tester) στ φις αυτδιάγνωσης τυ αυτκινήτυ. Ε ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ECU) EΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

4 EΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ο αισθητήρας θερμκρασίας εισερχόμενυ αέρα μετρά την θερμκρασία τυ αέρα πυ εισέρχεται στν κινητήρα και στέλνει την πληρφρία στν εγκέφαλ ECU. Μπρεί να βρίσκεται στ σώμα τυ φίλτρυ αέρα (παπά) (ΙΝΤΑΚΕ ΑΙR ΤΗΕRΜΟSΕΝSΟR) στην πλλαπλή εισαγωγής ή επάνω στν μετρητή ρής αέρα. Είναι ένα θερμίστρ σε κατάλληλη βάση, κάθε μεταβλή της θερμκρασίας μεταβάλλει την αντίσταση τυ και έτσι εγκέφαλς (ECU) αναγνωρίζει την θερμκρασία τυ εισερχόμενυ αέρα. 2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ο αισθητήρας θερμκρασίας νερύ μετρά την θερμκρασία τυ ψυκτικύ υγρύ και δίνει την πληρφρία στν εγκέφαλ (WATER THERMOSENSOR). Έτσι εγκέφαλς γνωρίζει εάν κινητήρας είναι κρύς ή ζεστός. Είναι και αυτός ένα θερμίστρ, σε κατάλληλη βάση, βιδώνεται στν κρμό τυ κινητήρα και έχει επαφή με τ ψυκτικό υγρό.

5 3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ Ο αισθητήρας στρφών κινητήρα rpm. και αισθητήρας ΑΝΣ: Ο αισθητήρας στρφαλφόρυ άξνα είναι ένας αισθητήρας πυ νμάζεται ακόμα επαγωγικός λήπτης ή δότης ή παλμδότης ή επαγωγική παλμγεννήτρια. Ουσιαστικά έχει δύ λειτυργίες: (α) Να ανιχνεύει την ταχύτητα περιστρφής τυ κινητήρα (στρφές κινητήρα) και να τις μεταδίδει στν εγκέφαλ. (β) Να ανιχνεύει τα σημάδια αναφράς για τν πρσδιρισμό της γωνίας ανάφλεξης. Για την επίτευξη αυτών των δύ λειτυργιών, χρησιμπιύνται ένας διπλός ή δύ ανεξάρτητι ξεχωριστί αισθητήρες (ένας για την πρπρεία και ένας για τις στρφές). 4. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ KΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

6 Ο αισθητήρας χτυπήματς: 0 αισθητήρας χτυπήματς τπθετείται επάνω στ μπλκ της μηχανής και ανιχνεύει πότε κινητήρας χτυπάει πειράκια. Όταν η μηχανή δνείται αισθητήρας χτυπήματς παράγει μια μικρή τάση πυ στέλνει στην ECU και η ECU από την μρφή πυ έχει τ σήμα πρσδιρίζει αν είναι σήμα χτυπήματς ή όχι. Αν είναι τότε έχυμε μια επιβράδυνση στν χρνισμό ανάφλεξης τόσες μίρες ανάλγα με την ένταση τυ χτυπήματς (περίπυ 2-3 ). στ) Αισθητήρας ταχύτητας αυτκινήτυ: Ο αισθητήρας αυτός ανιχνεύει την πραγματική ταχύτητα τυ αυτκινήτυ και δίνει πληρφρίες στην ECU) για να ελέγξει κυρίως: τ σύστημα ρελαντί (idle speed control) τν εμπλυτισμό τυ μίγματς στην επιτάχυνση. την απκπή τυ καυσίμυ στην επιβράδυνση (όταν η πεταλύδα τυ γκαζιύ είναι κλειστή, ι στρφές της μηχανής μεγαλύτερες από 1800 στρφές περίπυ και η ταχύτητα τυ αυτκινήτυ μεγαλύτερη από 8 km/h). Οι τύπι των αισθητήρων ταχύτητας είναι τέσσερις: α) Τύπς διακόπτη Reed. β) Τύπς με φωτζεύκτη γ) Τύπς ηλεκτρμαγνητικής λήψης δ)τύπς με μαγνητική αντίσταση 5. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 6. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ

7 7. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΛΗΠΤΗΣ ΛΑΜΔΑ) Ο αισθητήρας ξυγόνυ ή λήπτης λάμδα: Μετράει την πσότητα ξυγόνυ στα καυσαέρια και στέλνει την πληρφρία στν εγκέφαλ. Έτσι εγκέφαλς αναγνωρίζει εάν τ μίγμα είναι πλύσι ή φτωχό και κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8 2. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Δ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ N. Αριθμός αναλαμπών ενδεικτικής λυχνίας ΕΛΕΓΧΟΥ κινητήρα Σύστημα Ενδεικτική λυχνία Διάγνωση Περιχή βλάβης ΕΛΕΓΧΟΥ κινητ.* 1 Nor mal Mode Test Mode - Φυσιλγικό - - Εμφανίζεται όταν δεν έχει καταγραφεί κανένας άλλς κωδικός. 12 Σήμα στρφών κινητήρα 13 Σήμα στρφών κινητήρα 14 Σήμα ανάφλεξης 21 Κύκλωμα αισθητήρα ξυγόνυ 22 Σήμα αισθητήρα θερμκρασία ς νερύ 24 Σήμα αισθητήρα θερμκρασία ς αέρα εισαγωγής ΟΝ ΝΑ Τ σήμα Ν Ε δεν εισέρχεται στην ECU για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερ αφύ τ σήμα 3ΤΑ είναι ΟΝ. ΟΝ ΟΝ Τ σήμα ΝΕ δεν εισέρχεται στην ΕCU για 0.3 δευτ. ή περισσότερ όταν ι στρφές τυ ΟΝ ΝΑ Τ σήμα ή IGF ί από την ηλεκτρνική δεν εισέρχεται στην ECU για 4 συνεχόμενες αναφλέξεις και 0.25 δευτερόλεπτα. ΟFF ΟΝ (1) Ανικτό κύκλωμα ή κύκλωμα τυ πρθερμαντήρα τυ αισθητήρα ξυγόνυ για 0.5 δευτερόλεπτα ή περισσότερ. (ΗΤ) (2) Σε καννική ταχύτητα δήγησης (κάτω από 100 Km/h (60 mph) και στρφές τυ κινητήρα πάνω από rpm), τ πλάτς τυ σήματς τυ αισθητήρα ξυγόνυ (ΟΧ1) είναι ειω έν ΟΝ ΟΝ Ανικτό κύκλωμα ή κύκλωμα τυ αισθητήρα θερμκρασίας νερύ για 0.5 δευτερόλεπτα ή ΟFF ΟΝ Ανικτό ό κύκλωμα (ΤΗW) ή κύκλωμα τυ αισθητήρα θερμκρασίας αέρα εισαγωγής για 0.5 δ όλ ή Μνήμη* 2 Σελίδα κύκλωμα ΝΕ Διανμέας κύκλ. 3ΤΑ κύκλωμα ΝΕ Διανμέας ECU κύκλωμα IGF ή IGT από την ηλεκτρνική στην ECU Ηλεκτρνική ECU κύκλωμα τυ πρθερμαντήρα τυ αισθ. ξυγόνυ Πρθερμαντήρας αισθητήρα ξυγόνυ ECU κύκλωμα τυ αισθητήρα ξυγόνυ Αισθητήρας ξυγόνυ ECU κύκλωμα τυ αισθ. θερμκρασίας νερύ Αισθητήρας θερμκρ. Ανικτό ύ κύκλωμα ή κύκλωμα τυ αισθ. θερμκρασίας αέρα εισαγωγής Αισθητήρας θ έ Ο ΕΘ-56 ΕΘ-66 ΕΘ-80 ΕG-59 ΕG-108 ΕΘ-55 ΕΘ-65 ΕΘ-78 ΕG-77 ΕG-54 ΕG-64

9 25 Βλάβη - Φτωχό μίγμα αέρα καυσίμυ 31 Σήμα αισθητήρα υππίεσης 33 Βαλβίδα αυτόματυ ρελαντί ΟFF ΟΝ Η εξαγωγή τυ σήματς τυ αισθητήρα ξυγόνυ είναι χαμηλότερη από 0.45 V για τυλάχιστν 90 δευτερόλεπτα εκτός όταν αισθητήρας ξυγόνυ πρθερμαίνεται (μαρσάρισμα στις rpm). *3 (Λγική διπλής ανίχνευσης) ΟΝ ΟΝ Ανίχνευση ανικτύ κυκλώματς ή βραχυκυκλώματς συνεχώς για 0.5 δευτ. ή περισσότερ στ ΟΝ ΟΝ Τ ύ σήμα λ της βαλβίδας θ ή αυτόματυ ρελαντί δεν εξάγεται στις περισσότερες από rpm για 10 δευτερόλεπτα Χαλαρή βίδα γείωσης κινητήρα Ανικτό κύκλ. στ κύκλ. Ε1 Ανικτό κύκλ στ κύκλ. των μπεκ Πίεση συστήματς τρφδσίας (βυλωμένα μπεκ κλπ.) Ανικτό κύκλωμα ή βραχυκ. στ κύκλωμα τυ αισθ. ξυγόνυ Ανικτό κύκλωμα Αισθητήρας ή κύκλωμα τυ αισθητήρα υππίεσης Αισθητήρας υππίεσης κύκλωμα της βαλβίδας αυτόματυ ρελαντί Βαλβίδα αυτόμ. ρελαντί (ΙSC) ΕΘ-59 ΕΘ-53 ΕΘ-75 ΕG-58 ΕG-68 ΕG-81 Διαδικασία Πειράματς 1)Βάζυμε τ κλειδί στη μίζα 2)Γυρνάμε τ κλειδί στη θέση on (ανάβυν όλες ι ενδεικτικές λυχνίες) 3)Βάζυμε μπρστά τ κινητήρα (όλες ι λυχνίες σβήνυν) 4)Περιμένυμε μέχρι κινητήρας να έρθει στη καννική θερμκρασία ( ανάβει και σβήνει τ βεντιλατερ μια φρά) 5)Σβήνυμε τ κινητήρα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6)Κλείνυμε τ διακόπτη της τρόμπας βενζίνης 7)Ανίγυμε τ διαγνωστικό κυτάκι και με τι ειδικό εργαλεί ενώνυμε τις επαφές ΤΕ1-Ε1. 8)Γυρνάμε τ κλειδί στη θέση ON 9(Κιτάμε τη λυχνία στ κάτω δεξί μέρς τυ ταμπλό (CHECK ENGINE) α)συνεχόμεν αναβόσβησμα της λυχνίας σημαίνει ότι όλα λειτυργύν καννικά β) Αναβόσβημα της λυχνίας με κάπι ρυθμό, σημαίνει ότι υπάρχει κάπι πρόβλημα στη λειτυργία 10)Εάν υπάρχει πρόβλημα, μετράμε τ ρυθμό τυ αναβσβησματς και πηγαίνυμε στ εγχειρίδι τυ κατασκευαστή της αντίστιχης μηχανής πυ δυλεύυμε και στ αντίστιχ μντέλ 11)Επιδιρθώνυμε τη βλάβη 12)Αφαιρύμε έναν από τυς δυ πόλυς της μπαταρίας για περίπυ 45 sec 13)Βάζυμε ξανά σε λειτυργία τ κινητήρα και επαναλαμβάνυμε τα βήματα 4-12 και διαπιστώνυμε αν διρθώθηκε η βλάβη. Πρακτικό μέρς Για τις βλάβες πυ εξμιώνυμε στν κινητήρα τυ Εργαστηρίυ, βρείτε χρησιμπιώντας τυς διαγνωστικύς κωδικύς πυ δίννται στ παρόν φυλλάδι τι είδυς βλάβη έχει κινητήρας.

10 Επαναλάβετε τη διαδικασία για τρεις διαφρετικές βλάβες τυ κινητήρα και καταγράψτε τι σήμα διαβάζετε από τη διαγνωστική λυχνία (δηλ. πόσα αναβσβησίματα της λυχνίας βλέπετε) καθώς και πια βλάβη αντιστιχεί στ συγκεκριμέν σήμα.

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1. Ποια σειρά διαδικασιών εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις βλάβες ; 164 1 ον ακούμε και καταγράφουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων 2 ον με τις κατάλληλες διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1. Πώς γίνεται η διαδικασία σχηματισμού μείγματος στις diesel ; 195 Πώς γίνεται ο έλεγχος του φορτίου του πετρελαιοκινητήρα ; Πώς ρυθμίζεται η προπορεία

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας

Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Ποια είναι η χρήση του τριοδικού καταλύτη; Η λειτουργία του τριοδικού καταλύτη είναι να μετατρέπει τα τρία ρυπογόνα συστατικά: HC, CO και NOx τα οποία προκύπτουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ Κατασκευή πρότυπου κινητήρα CITROEN AX KDY ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Τίτλος..6 2.Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων

Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων PocketOBD Φορητό Σύστηµα ιάγνωσης και Καταγραφής OBD Για Κινητήρες Αυτοκινήτων VSA Automotive Applications Πλάτωνος 144, 183 45 Μοσχάτο, Αθήνα, Τηλ.:210 9425956 Pocket OBD TM Περιεχόµενα Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 1. Γράψτε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού έναντι των συμβατικών ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 64 η σελ. 64 είναι εκτός ύλης 1. καλύτερη λειτουργία του κινητήρα στην ψυχρή εκκίνηση 2. μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. T.E.I. ANATOΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Α. Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά την κίνηση ενός ΕΙΧ οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (ΗΜΕ) βενζινοκινητήρων ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων τύπου VW Polo G40 DIGIFANT I Πέτρου Αλέξανδρος Α.Ε.Μ: 4769

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ LPG ΚΑΙ CNG ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡOΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ DIS ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ( ECU) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙΒΕΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ( ECU) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΙΒΕΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ Σελίδα 1 από 64 20/12/2014 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ( ECU) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΣΙΒΕΝΑΣ ΤΡΥΦΩΝ Εξάμηνο : 14 ο Αριθμός Μητρώου : 9938 Ε-mail: sivenastrif@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα