ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

2 Συντάκτες Σχης (ΠΒ) Δημήτριος Ε. Βούζας Αντιπύραρχος Μάριος Αν. Δασόπουλος Σελ: 2/37

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. H Πολιτική Προστασία της χώρας έχει ως σκοπό την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν.4249/ (ΦΕΚ Α 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», την Υ.Α οικ. Φ.109.1/ (ΦΕΚ Β 1869) «Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ)» και την Υ.Α οικ. Φ.109.1/ (ΦΕΚ Β 996) «Τροποποίηση της αριθ οικ. Φ.109.1/ Aπόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Oργάνωση, Διάρθρωση, Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) (ΦΕΚ Β 1869)», υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή να συντονίζει και να διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Κινητοποιεί και συντονίζει, τις δράσεις όλων των φορέων, του προσωπικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας και το αναγκαίο Σελ: 3/37

4 προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποσπώνται ή διατίθενται στο ΕΣΚΕ για τις ανάγκες του ΚΕΠΠ, καθώς και ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας άλλων φορέων σε έκτακτες περιπτώσεις ύστερα από απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ). Διαρθρώνεται στις ακόλουθες επιμέρους Μονάδες και Γραφείο: 1. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. 2. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112». 3. Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραμματειακής Υποστήριξης. Σελ: 4/37

5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Το ΚΕΠΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία, κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων των φορέων ΠΠ, σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το έτος 2017 σε δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα (2241) περιστατικά, έναντι δύο χιλιάδων πενήντα επτά (2057) το 2016, δύο χιλιάδων οκτακοσίων ένδεκα (2811) το 2015, δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε (2295) το 2014, χιλίων οκτακόσιων τριάντα τεσσάρων (1834) το 2013, χιλίων οκτακοσίων επτά (1807) το 2012, χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα (1389) το 2011, χιλίων επτακοσίων τριών (1703) το 2010, χιλίων εκατόν σαράντα τεσσάρων (1144) το 2009 και χιλίων εκατόν ογδόντα δύο (1182) το ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Σελ: 5/37

6 Αναλυτικότερα κατά μήνα, οι ενέργειες του ΚΕΠΠ επί των συμβάντων, για τα οποία το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε και ενήργησε αρμοδίως είχαν ως εξής: Σελ: 6/37

7 ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΩΔ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ A A A A ΦΥΣΙΚΕΣ A ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ A A A A A A A Α A Β Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Β ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Β Β Β Β Β Β Β Β Γ ΛΟΙΠΕΣ Γ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Γ Γ Γ Γ Δ Δ Δ Δ ΛΟΙΠΑ Δ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε Ε ΛΟΙΠΕΣ Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε Ε Σελ: 7/ Ε Ε

8 Η κωδικοποίηση των συμβάντων είναι κοινή για όλες τις Διευθύνσεις της ΓΓΠΠ και έχουν όπως παρακάτω: Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Β6 Β7 Β8 Β9 Β10 Β11 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Δ1 Δ2 Δ3 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ ΞΗΡΑΣΙΑ ΟΜΙΧΛΗ ΛΟΙΠΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΛΑΔΙΑ ΧΒΡΠ - ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΖΩΩΝ / ΕΝΤΟΜΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΥΚΕΑ "112") Δ5 Δ6 Δ7 Δ8 Δ9 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ / ERCC - CECIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ Σελ: 8/37

9 Δ10 Δ11 Δ12 Δ13 Δ14 Δ15 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΦΕΡΤΩΝ / ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗ / ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΖΩΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΚΟΛΟΝΕΣ ΧΥΤΑ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Η κατανομή των ενεργειών του ΚΕΠΠ επί των συμβάντων για το 2017 ανά μήνα φαίνεται στο ακόλουθο στατιστικό διάγραμμα: Σελ: 9/37

10 ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 0 Σελ: 10/37

11 Η κατανομή των ενεργειών του ΚΕΠΠ επί των συμβάντων για το 2017 ανά κατηγορία φαίνεται στο ακόλουθο στατιστικό διάγραμμα και καταδεικνύεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμβάντων αφορούν καθημερινότητα και δεν υπάγονται στις καταστροφές κατά «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ»: ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επιμέρους επεξήγηση κάθε είδους καταστροφής ανά κατηγορία όπως παρακάτω: Σελ: 11/37

12 Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Κυριότερη αιτία για τις φυσικές καταστροφές είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία οδήγησε σε πλημμύρες και πυρκαγιές. Οι καταστροφές που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να διαιρεθούν σε μετεωρολογικές (τυφώνες, θύελλες, ισχυρές βροχοπτώσεις κ.α.), υδρολογικές (πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες κ.α.) και κλιματολογικές (καύσωνες, κύματα ψύχους, ξηρασίες, πυρκαγιές κ.α). Στη συνέχεια τα περιστατικά αναλύονται ανά είδος: (Α1) Πλημμύρες Το ΚΕΠΠ για το 2017 ενημερώθηκε για εβδομήντα (70) συμβάντα πλημμυρών, έναντι πενήντα επτά (57) το 2016, πενήντα εννέα (59) το 2015, διακοσίων ενενήντα ένα (291) το 2014, εκατόν δεκαεννέα (119) το 2013, ογδόντα (80) το 2012, πενήντα εννέα (59) το 2011, είκοσι έξι (26) το 2010, δέκα (10) το 2009 και δέκα (10) το ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Πίνακας με σημαντικά συμβάντα πλημμυρών Π.Ε. Χαλκιδικής Λόγω ισχυρής βροχόπτωσης προκλήθηκαν πλημμύρες σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και υποδομές στο Πόρτο Κουφό, Πόρτο Καρρά, Μαρμαρά, Τορώνη και την Τριστινίκα της Π.Ε. Χαλκιδικής. Ο δήμος Σιθωνίας διέθεσε 5 JCB, 3 τσάπες και 2 φορτηγά. Σελ: 12/37

13 Δήμος Σαμοθράκης Δήμος Σύμης & & & Ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση. Κατολισθήσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου, πτώση γέφυρας στο 5ο χλμ της Ε.Ο. Φαναριώτες - Λάκκωμα, διακοπή τηλεπικοινωνιών, είσοδος φερτών υλικών στο κτίριο του Δημαρχείου και το Κέντρο Υγείας. Λόγω ισχυρής βροχόπτωσης προκλήθηκαν πλημμύρες σε καταστήματα και κατοικίες. Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα στη θάλασσα, ενώ μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών μεταφέρθηκαν στους δρόμους. Σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Μεταφέρθηκαν, μέσω του ΓΕΕΘΑ, 1 JCB, 2 φορτηγά, 1 Η/Ζ 40kW με εξειδικευμένο προσωπικό και 19 στρατιώτες. Απεγκλωβίστηκαν από την Π.Υ. 10 άτομα μαζί με τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, από την Ι.Μ. Πανορμίτη Σύμης. Λόγω ισχυρής βροχόπτωσης προκλήθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες και κτίρια. Τμήματα του οδοστρώματος καταστράφηκαν (π.χ. περιοχή Καμάρι έμπροσθεν του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ κ.α.), τοιχοποιίες κατοικιών κατέρρευσαν (π.χ. περιοχή Αγιάσου δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας κ.α), ενώ παρασύρθηκαν και δένδρα. Χείμαρροι παρέσυραν δεκάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα και φορτηγά, ενώ μεγάλες ποσότητες λάσπης, μπάζων και φερτών υλικών μεταφέρθηκαν Δήμοι Ελευσίνας, Μάνδρας - στους δρόμους. Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ασπροπύργου, Σημειώθηκαν πολλοί εγκλωβισμοί ατόμων Περάματος, Πειραιά κ.α. εντός αυτοκινήτων, οικιών και λοιπών κτιρίων (π.χ. κτίριο ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ κ.α). Διεκόπη η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους και μεγάλες οδικές αρτηρίες λόγω κατολισθήσεων (π.χ. Π.Ε.Ο Ελευσίνας Θήβας κ.α.) και έντονων πλημμυρικών φαινομένων (π.χ. Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, κόμβος Θριασίου Πεδίου δήμου Ελευσίνας κ.α). Κατά τη διάρκεια των καταστροφών, υπήρξε σημαντικός αριθμός απωλειών σε ανθρώπινες ζωές. (Α4) Χιονοπτώσεις Παγετός Αντιμετωπίστηκαν ογδόντα εννέα (89) περιστατικά χιονοπτώσεων και παγετού στην Ελληνική Επικράτεια έναντι σαράντα έξι (46) περιστατικών το 2016, εκατόν είκοσι δύο (122) το 2015, δεκατεσσάρων (14) το 2014, είκοσι τεσσάρων (24) το 2013, δεκαοκτώ (18) το 2012, δύο (2) το 2011, τριών (3) το 2010, τριών (3) το 2009 και δεκαεπτά (17) το Σελ: 13/37

14 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΓΕΤΟΣ Πίνακας με σημαντικά συμβάντα χιονοπτώσεων παγετού Έντονη χιονόπτωση από τη Μονή Κλειστών προς τα Περιφέρεια Αττικής. Δερβενοχώρια, στο ύψος των ανεμογεννητριών. Διακοπή κυκλοφορίας. Έντονη χιονόπτωση με εγκλωβισμούς οχημάτων στην E.O. Aθηνών - Λαμίας (περιοχή Μαρτίνου), στη Λ. Καλάμου του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή Μαλακάσας του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή Μήλεσι (προς Αγ. Πορφύριο) του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή Αγ. Τριάδας Αράχοβας του δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντικύρων, στην Ε.Ο. Καλαβρύτων - Διακοφτού του δήμου Καλαβρύτων, στην Κοινότητα Λιβάρτζι του δήμου Καλαβρύτων, στην περιοχή λατομείων Ντουμάνι του δήμου Ωρωπού, στο Κέντρο & Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Θήβας, στην Ε.Ο. Περιφέρειες Αττικής, Διστόμου Δεσφίνας του δήμου Διστόμου - Αράχοβας Βοιωτίας Αντικύρων, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας (35 ο - 40 ο χλμ Δ.Ε. Καπανδριτίου) του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή του οικισμού Μικροχωρίου (προς Αγ. Κυριακή) του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή Σφάκας στο 51 ο χλμ της Οινόης του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, στην περιοχή Ιπποκρατείου Πολιτείας προς Μαλακάσα του δήμου Ωρωπού, στην περιοχή Δ.Ε. Πλαταιών του δήμου Θήβας, κ.α. Αποκλεισμοί κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυλλήνης του δήμου Στυμφαλίας της Π.Ε. Κορινθίας. Σελ: 14/37

15 (Α5) Κατολισθήσεις Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε συνολικά για τέσσερα (4) συμβάντα κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια του έτους 2017, κινητοποιώντας κατά περίπτωση τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, έναντι (10) συμβάντων κατολισθήσεων το 2016 εννέα (9) το 2015, είκοσι πέντε (25) το 2014, επτά (7) το 2013, πέντε (5) το 2012, δύο (2) το 2011, οκτώ (8) το 2010, δεκαεπτά (17) το 2009 και οκτώ (8) το ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Πίνακας με σημαντικά συμβάντα κατολισθήσεων Ε.Ο. Αμπελοχωρίου Αετοράχης, Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων. Κατολίσθηση βράχων Κατολίσθηση σε Ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό της Τ.Κ. Αναργύρων. ορυχείο της ΔΕΗ στο Εκκένωση 8 οικιών. Καταπλακώθηκαν 4 κανιστροφόροι δήμο Αμυνταίου της εκσκαφείς της ΔΕΗ. Π.Ε. Φλώρινας. (Α6) Σεισμοί Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά το έτος 2017 για ενενήντα πέντε (95) σεισμικές δονήσεις, άνω των 4R, που προκλήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια, εκ των οποίων δεκατέσσερις (14) σεισμικές δονήσεις είχαν μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο από 5R, έναντι πενήντα τεσσάρων (54) σεισμικών Σελ: 15/37

16 δονήσεων το 2016, ενενήντα έξι (96) το 2015, εκατόν δεκαεννέα (119) το 2014, εβδομήντα (70) το 2013, εβδομήντα μία (71) το 2012, πενήντα έξι (56) το 2011, πενήντα μία (51) το 2010, εξήντα (60) το 2009 και ενενήντα έξι (96) σεισμικών δονήσεων το ΣΕΙΣΜΟΙ Από το σύνολο των ενενήντα πέντε (95) σεισμικών δονήσεων, οι παρακάτω δεκατέσσερις (14) είχαν μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο από 5,0 R. Πίνακας με σεισμούς 5,0 R και άνω Θαλάσσιος χώρος 37km ABA της Σητείας. Θαλάσσιος χώρος 63km BΔ της Mυτιλήνης. Θαλάσσιος χώρος 63km BΔ της Μυτιλήνης. Θαλάσσιος χώρος 55km BΔ της Mυτιλήνης. Θαλάσσιος χώρος 24km ΝΝΔ της Χάλκης. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4 R, μικρής διάρκειας. O σεισμός έγινε αισθητός στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αναφορές για σημαντικές επιπτώσεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για Τσουνάμι. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5 R. O σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή της Μυτιλήνης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 R. O σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή της Μυτιλήνης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 R. O σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή της Μυτιλήνης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 R. O σεισμός έγινε αισθητός στη Χάλκη και την Κάρπαθο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Σελ: 16/37

17 Θαλάσσιος χώρος 34km ΝΝΔ της Μυτιλήνης. Θαλάσσιος χώρος 31km ΝΝΔ της Μυτιλήνης. Θαλάσσιος χώρος 33km ΔΝΔ της Ιεράπετρας. 9 (1:31/ ) Θαλάσσιος χώρος 20km BA της Κω Θαλάσσιος χώρος 79km NNΔ της Γαύδου. Θαλάσσιος χώρος 38km BA της Kω. Θαλάσσιος χώρος 36km ΝA της Μήλου. Θαλάσσιος χώρος 43km ΝA της Χάλκης. Θαλάσσιος χώρος 32km A της Αλοννήσου. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 R. 1 νεκρός και 12 τραυματίες, ενώ απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 R. Κατάρρευση 1 ακατοίκητης οικίας στο χωριό Λισβόρι Λέσβου. Σημαντικές βλάβες (ρωγμές) σε 3 έτερες οικίες. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 R. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 103 άτομα, ενώ 12 παρέμειναν για νοσηλεία, εκ των οποίων 7 σοβαρά τραυματίες. 2 νεκροί (1 υπήκοος Τουρκίας και 1 υπήκοος Σουηδίας). Καταστροφές στο κεντρικό λιμάνι της Κω, με συνέπεια την αδυναμία προσέγγισης πλοίων. Σημειώθηκαν βλάβες α) στα λιμενικά έργα της παραλιακής ζώνης με καθίζηση του εδαφικού υλικού επίχωσης στο τμήμα που χρησιμοποιείται ως ποδηλατόδρομος - πεζόδρομος β) σε αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιότητες όπου πραγματοποιήθηκαν πτώσεις και θραύσεις κιόνων, καταρρεύσεις σε τοίχους του φρουρίου της πρωτεύουσας και λοιπές αστοχίες γ) στα οθωμανικά έργα και ειδικά σε δύο μιναρέδες τζαμιών δ) σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία ή λιθοδομή, όπου συγκαταλέγονται κτίρια υπό κατοίκηση ή εμπορική χρήση, ναοί (Αγ. Νικόλαος και Αγ. Παρασκευή) και εγκαταλελειμμένα κτίρια ε) στο δίκτυο ύδρευσης (διακοπή νερού για διάστημα ολίγων ημερών σε ορισμένες περιοχές της πόλης). Στην νήσο Κάλυμνο αναφέρθηκαν μικρές υλικές ζημιές. 10 μετασεισμικές δονήσεις άνω των 4R, εκ των οποίων 1 μετασεισμική δόνηση 5,1 R. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,0 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,0 R. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Σελ: 17/37

18 (Α8) Τσουνάμι Το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά το έτος 2017 για τρία (3) τσουνάμι. Πίνακας με σημαντικά συμβάντα τσουνάμι Θαλάσσιος χώρος 37km Εκδόθηκε προειδοποιητικό σήμα για τσουνάμι, το οποίο ΑBA της Σητείας, λόγω εν συνεχεία ακυρώθηκε. σεισμού 5,4R Θαλάσσιος χώρος 34km ΝΝΔ της Μυτιλήνης, λόγω σεισμού 6,1R. Θαλάσσιος χώρος 20km BA της Κω, λόγω σεισμού 6,4R. Εκδόθηκε προειδοποιητικό σήμα για τσουνάμι. Το μέγιστο ύψος του παλιρροιακού κύματος βαρύτητας που μετρήθηκε στη Λέσβο ήταν 1,0m. Εκδόθηκε προειδοποιητικό σήμα για τσουνάμι. Μετρήθηκε παλιρροιακό κύμα βαρύτητας 7cm στην Κάσο και 3cm στην περιοχή του Πλημμυρίου Ρόδου. Το μέγιστο ύψος του παλιρροιακού κύματος βαρύτητας στην Κω ήταν 1,5m, με διαφορετικά ύψη ανάλογα με την τοποθεσία, παρασύροντας βάρκες από τη θάλασσα προς την ξηρά και μετατοπίζοντας αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, ενώ καταστράφηκαν και αρχεία της δημοτικής Αρχής. (Α9) Δασικές Πυρκαγιές Ζητήθηκε από το ΚΕΠΠ η συνδρομή των δυνάμεων και μέσων Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 σε εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών, έναντι τριακοσίων είκοσι (320) το 2016, ογδόντα ενός (81) το 2015, εκατόν είκοσι τριών (123) το 2014, εκατόν εβδομήντα δύο (172) το 2013, τριακόσιων σαράντα τριών (343) το 2012, τριακοσίων επτά (307) το 2011, τριακόσιων πέντε (305) το 2010, τριακοσίων τριάντα δύο (332) το 2009, και τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) το Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν συμβάντα δασικών πυρκαγιών για τα οποία έγινε αίτημα προς το ΚΕΠΠ. Υπάρχουν περιπτώσεις που δε ζητήθηκε η συνδρομή του Κ.Ε.Π.Π, επειδή η ένταση και η έκταση των πυρκαγιών ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να μην υποβληθεί κανενός είδους αίτημα. Σελ: 18/37

19 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Πίνακας με σημαντικές δασικές πυρκαγιές έτους & Περιοχή Πανόραμα και οικισμός Αγίου Νεκταρίου του δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων. Περιοχή Κότρωνα δήμου Ανατολικής Μάνης. Κρυονέρι δήμου Διονύσου. Διατέθηκαν 4 CL-215, 4 PZL, 1 Ε/Π CHINOOK και πολλές υδροφόρες από το δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μεταφέρθηκαν με εγκαύματα 2 άτομα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 2 κατοικίες. Την διατέθηκαν 4 PZL και 1 CHINOOK, ενώ την διατέθηκαν 3 CHINOOK, 3 CL-215 και 3 PZL και από το δήμο Ανατολικής Μάνης 1 υδροφόρα, 2 πυροσβεστικά οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα, ενώ από την ΕΛΛ. ΑΚΤ. Λ.Σ. διατέθηκε 1 φουσκωτό σκάφος και 1 ρυμουλκό πλοίο. Διατέθηκαν 4 CL-215, 2 Ε/Π S-64, 4 υδροφόρες από το δήμο Διονύσου, 2 υδροφόρες από τα λατομεία Πεντέλης, 2 υδροφόρες από την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 2 υδροφόρες από το δήμο Φυλής, 1 υδροφόρα από το δήμο Κηφισιάς και 2 υδροφόρες από το δήμο Ωρωπού. Σελ: 19/37

20 & & & & & & & & Περιοχή Ορθονιές της Π.Ε. Ζακύνθου. Περιοχή Ζευγολατιό του δήμου Βέλου Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας. Περιοχή Περίθεια Λούτσες της Π.Ε. Κέρκυρας. Περιοχή Αμελάντες Μαντουδίου Π.Ε. Ευβοίας. Περιοχή Καλυβίων Θορικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Περιοχή Πισινάδες και Μυλοπόταμος δήμου Κυθήρων. Διατέθηκαν την CL-215 και 4 PZL, ενώ την διατέθηκαν 4 CL-215, 1 E/Π S-64 και 2 PZL, 1 υδροφόρα από το δήμο Ζακυνθίων και 3 ιδιωτικές υδροφόρες. Διατέθηκαν 1 Ε/Π S-64, 2 CL-215 και 3 PZL. Από το δήμο Βέλου Βόχας διατέθηκαν 2 σκαπτικά μηχανήματα και 1 υδροφόρα, από το δήμο Κορινθίων 1 υδροφόρα και από το δήμο Κιάτου 1 υδροφόρα. Τραυματίσθηκαν 2 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και 1 εποχιακός πυροσβέστης. Τραυματίσθηκε θανάσιμα 1 Δόκιμος Ανθυποπυραγός. Διατέθηκαν την PZL και 1 CL-415, την διατέθηκαν 4 PZL, 1 CL-415, 4 CL-215, 1 Ε/Π CHINOOK και 1 συντονιστικό Ε/Π ΒΚ, την PZL, 1 Ε/Π CHINOOK και 1 συντονιστικό Ε/Π ΒΚ. Από το δήμο Κέρκυρας διατέθηκαν 2 υδροφόρες και 1 JCB. Τραυματίσθηκαν 3 πυροσβέστες. Διατέθηκαν 2 PZL, 3 CL-215, 1 E/Π CHINOOK και 1 Ε/Π S-64. Από το δήμο Μαντουδίου Λίμνης διατέθηκαν 3 υδροφόρες και 1 ερπυστριοφόρο εσκαφέας, ενώ συμμετείχαν εθελοντές υλοτόμοι και ρητινο-καλλιεργητές. Διατέθηκαν την CL-215 και 1 SUPER PUMA, ενώ την διατέθηκαν 2 CL-215, 3 E/Π CHINOOK και 2 Ε/Π S-64. Από το δήμο Σαρωνικού διατέθηκαν 7 υδροφόρες και από το δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας 1 υδροφόρα. Την διατέθηκαν 5 PZL, 2 CL-415, 1 E/Π CHINOOK και 1 E/Π S-64, την διατέθηκαν 2 PZL, 2 CL-415, 2 CL-215, 1 E/Π CHINOOK, και 2 E/Π S-64, την διατέθηκαν 1 CL-415, 4 CL-215, 2 E/Π CHINOOK, και 2 E/Π S-64, την διατέθηκαν 1 CL-415, 1 CL-215, 2 E/Π CHINOOK και 1 Ε/Π SUPER PUMA και την διατέθηκαν 1 CL-415, 1 Ε/Π SUPER PUMA και 1 Ε/Π S-64, από το δήμο Κυθήρων 2 υδροφόρες και 10 ιδιωτικά υδροφόρα οχήματα, από την Περιφέρεια Αττικής 1 υδροφόρα και 1 φορτωτής και από το ΓΕΕΘΑ 1 ισοπεδωτής SIM και 2 προωθητές γαιών D7. Πραγματοποιήθηκε εκκένωση των οικισμών Κυπριωτιάνικα, Μυλοπόταμος και Καλοκαιρινές. Σελ: 20/37

21 & & & & Περιοχή Καλάμου δήμου Ωρωπού. Την διατέθηκαν 2 CL-415, 1 CL-215, 3 E/Π CHINOOK και 2 E/Π S-64, την διατέθηκαν 4 PZL, 2 CL-415, 3 CL-215, 2 E/Π S-64, 2 E/Π Kamov, 1 συντονιστικό Ε/Π ΒΚ και 1 Ε/Π SUPER PUMA, την διατέθηκαν 3 CL-215, 2 CL-415, 2 E/Π CHINOOK, 2 E/Π S-64, 2 E/Π Kamov και 1 Ε/Π SUPER PUMA, την διατέθηκαν 3 CL-215, 3 CL-415, 2 E/Π CHINOOK και 2 E/Π S-64 και την διατέθηκαν 2 CL-215, 1 E/Π CHINOOK, 2 E/Π S-64 και 1 Ε/Π SUPER PUMA. Διατέθηκαν από τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής 16 ιδιωτικά υδροφόρα οχήματα, 4 ερπυστριοφόρα οχήματα έργου, 2 λαστιχοφόρα οχήματα έργου και 1 JCB, από την ΕΥΔΑΠ 6 υδροφόρα οχήματα και 2 σκαπτικά μηχανήματα και από το ΓΕΕΘΑ 4 γαιοπροωθητήρες. Πραγματοποιήθηκε εκκένωση της κατασκήνωσης «Kinderland». Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας την από την Ελλάδα για 2 modulus ΑFFF (4 Canadair CL-415), η οποία ακυρώθηκε την Σελ: 21/37

22 Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ως τεχνολογικά ατυχήματα εννοούμε: Α. Ατύχημα σε εγκατάσταση με επικίνδυνα υλικά. Β. Ατμοσφαιρική ρύπανση. Γ. Ρύπανση εδάφους. Δ. Ρύπανση θάλασσας και ακτών. Ε. ΧΒΡΠ συμβάντα. Στ. Καταστροφή φραγμάτων. Ζ. Καταστροφή υποδομών δικτύων. Η. Περισυλλογή επικίνδυνων υλικών. Τα αιτήματα των τεχνολογικών ατυχημάτων που κατεγράφησαν το 2017 είναι σαράντα δύο (42), έναντι ενενήντα επτά (97) το 2016, ογδόντα εννέα (89) το 2015, εκατόν ογδόντα ένα (181) το 2014, εκατόν εβδομήντα πέντε (175) το 2013, εκατόν εξήντα εννέα (169) το 2012, εκατόν τριάντα (130) το 2011, εκατόν πενήντα τρία (153) το 2010, εκατόν τριάντα (130) το 2009 και εκατόν τέσσερα (104) το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σελ: 22/37

23 (Β5) ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε ένα (1) περιστατικό ρύπανσης θάλασσας και ακτών κατά τη διάρκεια του Πίνακας με σημαντικά περιστατικά ρύπανσης θάλασσας και ακτών Βύθιση στις 2:45, νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης, στον Σαρωνικό Κόλπο, του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ», το οποίο είχε αποπλεύσει έμφορτο από τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου με μετρικούς τόνους fuel oil και 370 μετρικούς τόνους marine gas oil. Στην περιοχή εντοπίστηκε διάσπαρτη ρύπανση. (Β6) ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε είκοσι έξι (26) περιστατικά ρύπανσης εδάφους κατά τη διάρκεια του Πίνακας με σημαντικά περιστατικά ρύπανσης εδάφους Εγκαταλελειμμένη ποσότητα περίπου 60 τόνων σκουριών αλουμινίου με ανάμιξη αμμωνίας, σε αγροτεμάχιο του Δήμου Παιανίας. (Β7) ΧΒΠΡ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε τέσσερα (4) XBPΠ περιστατικά κατά τη διάρκεια του Πίνακας με σημαντικά ΠΡΒΧ περιστατικά Την 11:40 βρέθηκε ύποπτος φάκελος αλληλογραφίας στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις της Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ, ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΕΑΕ. Ο ύποπτος φάκελος εξετάσθηκε στα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα παθογόνων παραγόντων, άνθρακα ή ραδιολογικής ρύπανσης. Σε οικία όπου υπήρχε δεξαμενή κολύμβησης, στο υπόγειο της οικίας στο Λέχαιο Κορίνθου, αναμείχθηκαν διάλυμα υδροχλωρικού οξέως (ΗCl) με διάλυμα χλωρίνης [υποχλωριώδες νατρίου (ΝαClO)], όπου αναδύθηκαν αναθυμιάσεις χλωρίου (Cl 2 ). Στο 11 ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου, στην αίθουσα του εργαστηρίου χημείας, ύστερα από ανάμειξη αντιδραστηρίων, αναδύθηκαν αναθυμιάσεις. Σελ: 23/37

24 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Γ1) Μεγάλα Θαλάσσια Ατυχήματα Το ΚΕΠΠ απασχολήθηκε για το έτος 2017 με δύο (2) περιπτώσεις θαλάσσιων ατυχημάτων και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες. Πίνακας με μεγάλα Θαλάσσια Ατυχήματα Νήσος Λέσβος (θαλάσσια περιοχή της Μήθυμνας Λέσβου). Νησίδα Τραγονήσι ανατολικά της νήσου Μυκόνου. Βύθιση λέμβου στην οποία επέβαιναν 23 άτομα. Περισυλλογή 9 σορών από την Ελληνική Ακτοφυλακή και 7 σορών από την Τουρκική Ακτοφυλακή. Προσάραξη του Φ/Π σημαίας Παναμά «LITTLE SEYMA» στη νησίδα Τραγονήσι ανατολικά της νήσου Μυκόνου, με αποτέλεσμα τη μερική βύθιση του πλοίου. Διασώθηκαν από το Λ.Σ. - ΕΛΛ. ΑΚΤ. 12 αλλοδαποί, 9 Ουκρανοί και 3 από το Αζερμπαϊτζάν. (Γ2) Μεγάλα Οδικά και Σιδηροδρομικά Ατυχήματα Το ΚΕΠΠ απασχολήθηκε για το έτος 2017 με μία (1) περίπτωση σιδηροδρομικού ατυχήματος και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες. Πίνακας με μεγάλα Οδικά και Σιδηροδρομικά Ατυχήματα Πρόσκρουση τρένου σε κτίριο Άδενδρο Θεσσαλονίκης. Εκτροχιασμός 5-6 βαγονιών. Απολογισμός: 2 νεκροί και 7 τραυματίες. (Γ3) Μεγάλα Αεροπορικά Ατυχήματα Το ΚΕΠΠ απασχολήθηκε για το έτος 2017 με έξι (6) περιπτώσεις αεροπορικών ατυχημάτων και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπισή τους Υπηρεσίες. Πίνακας με μεγάλα Αεροπορικά Ατυχήματα Π.Ε. Ελασσόνας Θαλάσσιος χώρος Σποράδων Περιοχή Σχοινιά δήμου Μαραθώνα Π.Ε. Λάρισας Πτώση ελικοπτέρου τύπου Huey (UH-1H) της Αεροπορίας Στρατού με πέντε (5) επιβαίνοντες. Το ελικόπτερο εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λάρισα προς την Κοζάνη και κατέπεσε στην περιοχή Σαρανταπόρου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας. Τέσσερις (4) νεκροί, ενώ διεσώθη ένα (1) άτομο, σοβαρά τραυματισμένο. Πτώση Mirage 2000, λόγω μηχανικής βλάβης. Διασώθηκε ο πιλότος. Πτώση ελικοπτέρου με τρεις (3) επιβαίνοντες. Δύο (2) νεκροί, ενώ διεσώθη ένα (1) άτομο. Πτώση αεροσκάφους ελαφρού τύπου στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Τυρνάβου. Ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο (2) χειριστές του Σελ: 24/37

25 Περιοχή νότια του χωριού Κερασιά Π.Ε. Ροδόπης. αεροσκάφους. Πτώση και συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους. Ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο (2) Ουκρανοί χειριστές του αεροσκάφους. Σελ: 25/37

26 Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (Δ1) Αστικές Πυρκαγιές Το ΚΕΠΠ κατόπιν αιτημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενήργησε σε τριάντα οκτώ (38) περιπτώσεις αστικών πυρκαγιών, προκειμένου να ενισχύσει το έργο της κατάσβεσης. Πίνακας με σημαντικά συμβάντα Αστικών Πυρκαγιών Εργοστάσιο παραγωγής ΙSOBOX, στην περιοχή Συνδρομή υδροφόρων οχημάτων από το των Οινοφύτων του Δήμο Τανάγρας και την ΠΕ Βοιωτίας. Δήμου Τανάγρας της ΠΕ Βοιωτίας Συνδρομή 1 υδροφόρας από το δήμο Ηρακλείου, 1 υδροφόρας από το Δήμο Εργοστάσιο στρωμάτων Αχαρνών, 1 υδροφόρας από το δήμο Γαζίων, στην περιοχή Καμίνες 1 υδροφόρας από το Α/Δ Ηρακλείου, 1 ΒΙΠΕ Ηρακλείου. υδροφόρας από την Π.Ε. Ηρακλείου και 1 υδροφόρας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Δ2) Έρευνα- Διάσωση Το ΚΕΠΠ, σε όλη τη διάρκεια του 2017, κατόπιν διαφόρων αιτημάτων, ενήργησε σε σαράντα επτά (47) περιπτώσεις, έναντι σαράντα μία (41) το 2016, τριάντα πέντε (35) το 2015, είκοσι τεσσάρων (24) το 2014, δεκαεννέα (19) το 2013, δεκαέξι (16) το 2012, είκοσι επτά (27) το 2011, τριάντα τεσσάρων (34) το 2010, σαράντα τριών (43) το 2009 και δεκαπέντε (15) το 2008, για αποστολή κατάλληλου εναέριου μέσου ή/και προσωπικού για περιστατικά έρευνας - διάσωσης - αναζήτησης αγνοουμένων, καθώς και μεταφορά τραυματιών. Σελ: 26/37

27 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗ Πίνακας με σημαντικά συμβάντα Έρευνας Διάσωσης Φαράγγι περιοχής Λάκκων και Ζούρβας Π.Ε. Χανίων. Ανασύρθηκε νεκρή 1 γυναίκα. (Δ4) Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης ΥΚΕΑ «112» Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, λειτούργησε η Υπηρεσία αναγνώρισης της θέσης του καλούντος το 112, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 216/2008 πράξη της ΑΔΑΕ [Υπ αριθ. 2002/ Απόφαση ΑΔΑΕ (ΦΕΚ Β 1898)]. Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, λειτουργεί από την 19 η Δεκεμβρίου Κατά το έτος 2017, το ΚΕΠΠ διαχειρίσθηκε διακόσιες είκοσι εννέα (229) κλήσεις μέσω της Υπηρεσίας Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112», έναντι τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (378) κλήσεων το 2016, χιλίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (1234) το 2015, εξακοσίων σαράντα εννέα (649) το 2014, διακοσίων εξήντα (260) το 2013, εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) το 2012, πενήντα (50) το 2011, τριάντα εννέα (39) το 2010, εβδομήντα πέντε (75) το 2009 και εξήντα (60) το Αναγνωρίστηκε η θέση των ανθρώπων που δήλωναν ότι κινδύνευαν σε όλες τις περιπτώσεις και τέθηκαν σε κινητοποίηση οι αρμόδιες αρχές. Σελ: 27/37

28 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ «112» (Δ5) Πρόσφυγες Μετανάστες Το ΚΕΠΠ κατά τη διάρκεια του έτους 2017 απασχολήθηκε με πέντε (5) συμβάντα, τα οποία αφορούσαν πρόσφυγες μετανάστες, έναντι δεκατεσσάρων (14) συμβάντων το 2016 και είκοσι ενός (21) το Τα συμβάντα αυτά διαχειρίζονται κυρίως από τις Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με τα σχέδια των Υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ). (Δ6) Παρακολούθηση δρομολογίων μεταφοράς επικίνδυνων υλικών Το ΚΕΠΠ, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ενημερώθηκε για μεταφορά επικίνδυνων υλικών, από τις παρακάτω εταιρείες: EPHIFANIOU SCRAP METAL L.T.D., NAFSIPOUS SHIPPING COMPANY, ACA SHIPPING CORP, CINAR Α.Ε., ENVIROCHEM HELLAS S.A., INTERGEO LTD, POLYECO S.A. WASTE MANAGEMENT, SUK HELLAS LTD, ECOSAFE P.C., CHRYSANTHOS ANTONIOU METAL RECYCLING LTD, ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., ECONOMIDES ΜΕΤΑL RECYCLING LTD, NORTH AEGEAN SLOPS, SC GREEN Σελ: 28/37

29 WEEE INTERNATIONAL S.A., GREENOIL S.A., ANTIPOLLUTION A.N.E. και IGNATIOS SPANOPOULOS NAFTILIAKI. (Δ7) Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια EU/ EC/ERCC NATO/EARDCC Το ΚΕΠΠ είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTER (ERCC) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, μέσω της εφαρμογής Common Emergency Communication and Information System (CECIS). Επίσης βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ευρω-Ατλαντικό Κέντρο Συντονισμού και Αντιμετώπισης Καταστροφών του ΝΑΤΟ, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). Το ΚΕΠΠ κατά τη διάρκεια του έτους 2017, δέχθηκε από το ΕRCC και το ΕΑRDCC ή/και από χώρες σε επίπεδο διμερών σχέσεων, πληθώρα αιτημάτων, τα οποία αφορούσαν περιπτώσεις βοήθειας σε πληγείσες χώρες, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΣΥΜΒΑΝ Δασική πυρκαγιά Χιλή Αίτημα για εμπειρογνώμονα δασικών πυρκαγιών. Δασική πυρκαγιά Χιλή Αίτημα για πεζοπόρο τμήμα δασοπυρόσβεσης (GFFF) Xιλή Δασική πυρκαγιά. Αιτήματα για αντλίες νερού υψηλής πίεσης, αυλούς και σωλήνες Xιλή Δασική πυρκαγιά. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες εφαρμοσμένης μετεωρολογίας και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς Ρουμανία Έλλειψη εμβολίων στη Ρουμανία. Αίτημα για εμβόλια ηπατίτιδας τύπου Β Μαδαγασκάρη Τροπικός κυκλώνας ENAWO. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων και περιβαλλοντολόγων χημικών. Ανθρωπιστική κρίση, λόγω εμπόλεμης σύρραξης. Αιτήματα για σκηνές, κουβέρτες, θερμαντήρες, φτυάρια, δισκία Ιράκ απολύμανσης νερού, απολυμαντικά, βούρτσες, κουβάδες, κάδοι απορριμμάτων, σταθεροποιητές τάσης, μετρητές οξυγόνου στο ανθρώπινο σώμα, χειρουργικές τράπεζες, φακοί εξέτασης ασθενών, κ.α Περού Πλημμύρες και κατολισθήσεις Σελ: 29/37

30 Μπουτάν Περού Περού Περού Πορτογαλία Ιταλία Αλβανία Πορτογαλία Μαυροβούνιο Γαλλία Γαλλία & & & & Αλβανία Τυνησία Αλβανία Αλβανία Αίτημα για εμπειρογνώμονες. Δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στο Μπουτάν για ομάδες έρευνας και διάσωσης (USAR teams). Αιτήματα για εμπειρογνώμονες. Πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αιτήματα για ομάδες με τεχνικούς για καθαρισμό νερού, οικογενειακές σκηνές, κουβέρτες, υπνόσακους και υποστρώματα υπνόσακων. Πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αιτήματα για φιάλες νερού, γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, αντλίες λάσπης, σωλήνες αντλιών λάσπης. Πλημμύρες και κατολισθήσεις. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης νερού, αποβλήτων και περιβάλλοντος. Αιτήματα για διάθεση πυροσβεστικών αεροσκαφών (2 modules AFFF) και χερσαίων μονάδων κατάσβεσης με πυροσβεστικά οχήματα (GFFV). Αιτήματα για διάθεση πυροσβεστικών αεροσκαφών (1 module AFFF). Αίτημα για συνδρομή της Ελλάδας με Ε/Π ή πυροσβεστικό αεροσκάφος CL-415. Αιτήματα για διάθεση πυροσβεστικών αεροσκαφών (2 modules AFFF). Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415 στην περιοχή της Κορσικής. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415 ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αποστολή από τη χώρα μας 2 PZL. Αίτημα για διάθεση πυροσβεστικών αεροσκαφών (2 modulus AFFF). Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415 ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415 ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αποστολή από τη χώρα μας 2 PZL. Σελ: 30/37

31 Αλβανία Πορτογαλία Αλβανία Αλβανία Αλβανία & Γεωργία Γεωργία Αρμενία Καραϊβική Γεωργία Δομινικανή Δημοκρατία Μεξικό Μεξικό Πορτογαλία Ιταλία Ιράν Αλβανία Μπαγκλαντές Ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-415 ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αίτημα για διάθεση πυροσβεστικών μονάδων με οχήματα (GFFF) και πυροσβεστικών αεροσκαφών (ΑFFF). Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αίτημα για διάθεση 1 πυροσβεστικού αεροσκάφους ή 1 πυροσβεστικού Ε/Π. Αιτήματα για διάθεση 6 πυροσβεστικών αεροσκαφών και 6 πυροσβεστικών Ε/Π. Αίτημα για διάθεση πυροσβεστικών αεροσκαφών και πυροσβεστικών Ε/Π. Αίτημα για διάθεση δύο (2) εμπειρογνωμόνων χημικών. Τυφώνας (ΙRΜΑ). Αιτήματα για εμπειρογνώμονες και είδη καθαρισμού νερού (απολυμαντικά νερού, κινητές μονάδες καθαρισμού νερού κ.α.) Αίτημα για διάθεση 4 πυροσβεστικών Ε/Π. Τυφώνας (MARIA). Αιτήματα για εμπειρογνώμονες. Σεισμός. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες πολιτικούς μηχανικούς. Σεισμός. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες για την αποκατάσταση ιστορικών ναών. Αίτημα για διάθεση 4 πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-415 (2 modulus). Αίτημα για διάθεση 4 πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-415 (2 modulus). Σεισμός. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες για τη στατικότητα φραγμάτων. Πλημμύρες. Αιτήματα για εμπειρογνώμονες και μέσα προστασίας από πλημμύρες. Η Ελλάδα προσέφερε 1500 αδιάβροχα, 100 ζεύγη αδιάβροχων πλαστικών μποτών και 5 Η/Ζ 2,5kVA. Εκδήλωση διφθερίτιδας. Αιτήματα για διάθεση ιατρικών ομάδων. Σελ: 31/37

32 Πίνακας με ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από την Ελλάδα α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού. Αίτημα της Ελλάδας για 2 modulus AFFF (4 Canadair CL-415) από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εν συνεχεία ακυρώθηκε. (Δ8) Εθνικές και Διεθνείς Ασκήσεις To ΚΕΠΠ συμμετείχε στις παρακάτω εθνικές και διεθνείς ασκήσεις: «EDREX» (13-16 Μαρτίου 2017). Η άσκηση αφορούσε ισχυρό σεισμό 6,8R σε εστιακό βάθος 10km, που έπληξε την εικονική χώρα Valland, πλησίον της πρωτεύουσάς της Velljo, μία ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη πόλη με πολυάριθμες καταρρεύσεις κτιρίων, καταστροφές υποδομών, εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους. Στην άσκηση έλαβαν μέρος πολλές χώρες από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ). Η Ελλάδα συμμετείχε ως παίκτης (επί χάρτου, χωρίς να αναπτύξει πραγματικές δυνάμεις), μέσω του ΕΜΠΠ, με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης της 1 ης ΕΜΑΚ (Ελευσίνα) GR ΜUSAR ATH και της 2 ης ΕΜΑΚ (Θεσσαλονίκη) GR ΜUSAR THE, με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, όπως σκηνών, κρεβατιών, κλινοσκεπασμάτων, ειδών υγιεινής κ.α. καθώς και με την αποστολή εμπειρογνώμονα στην πληγείσα χώρα. Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έγιναν εκτιμήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων του ΕΜΠΠ σε μεγάλες καταστροφές, ενώ σε εθνικό επίπεδο εκτιμήθηκε η συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας με το ΚΕΠΠ / ΕΣΚΕ / ΠΣ / ΓΓΠΠ και η ετοιμότητα της χώρας μας να προσφέρει βοήθεια, μέσω του ΕΜΠΠ, προς ξένες χώρες. «ATHENS FLYING WEEK» (16-17 Σεπτεμβρίου 2017). Το 6 ο Athens Flying Week αναφερόταν σε αεροπορικές επιδείξεις ελληνικών και ξένων σχηματισμών Α/Φ, εντός της 114 Πτέρυγας Μάχης (Α/Δ Τανάγρας). Ενδεικτικά αναφέρονται το ακροβατικό σμήνος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας «Silver Stars» με αεροσκάφη «K-8E Karakorum», το ελικόπτερο «CH-47D Chinook» από την Αεροπορία Στρατού της Ελλάδας με καταρρίχηση προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων με τη μέθοδο Fast Rope, το ελικόπτερο Σελ: 32/37

33 «S-70B «Aegean Hawk» από το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, ομοίως με καταρρίχηση προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων με τη μέθοδο Fast Rope, ζεύγη αεροσκαφών «F-16» και «Μirage » της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας τα οποία πραγματοποίησαν χαμηλές διελεύσεις και εικονική αναχαίτιση, ζεύγος αεροσκαφών «F-16C» της 510ης Πολεμικής Μοίρας «Buzzards» της USAFE κ.α. «NEAMWAVE 2017» (31/10/2017 έως και 03/11/2017). Διεθνής άσκηση, για την αντιμετώπιση δημιουργίας θαλάσσιου κύματος βαρύτητας (τσουνάμι), ύστερα από εκδήλωση ισχυρού σεισμού. Η Ελλάδα συμμετείχε στην άσκηση την 02/11/2017. Το σενάριο της άσκησης για την Ελλάδα, αναφερόταν σε σεισμό 8,5R σε εστιακό βάθος 10km, στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους, ΝΝΑ της Κεφαλονιάς. Εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα Mηνύματα Προειδοποίησης Θαλάσσιου Κύματος Βαρύτητας (τσουνάμι), από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΝΟΑ Νational Observatory of Athens), το οποίο αποτελεί το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι [άρθρο 8 του Π.Δ. 62/ (ΦΕΚ Α 21), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3879/ (ΦΕΚ Α 163)], τα οποία διαβιβάσθηκαν στα Κέντρα Επιχειρήσεων ΕΛΛ. ΑΚΤ. Λ.Σ. / ΚΕΠΙΧ, ΕΣΚΕΔΙΚ / ΕΛ. ΑΣ., ΕΣΚΕ / 199-ΣΕΚΥΠΣ, ΓΕΕΘΑ / ΕΘΚΕΠΙΧ, ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ. (Δ14) Συμβάντα σε ΧΥΤΑ / Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Το ΚΕΠΠ διαχειρίστηκε τριάντα εννέα (39) περιστατικά το 2017, έναντι πενήντα ενός (51) περιστατικών το 2016, πενήντα (50) το 2015, είκοσι οκτώ (28) το 2014, ενενήντα ενός (91) το 2013, ενενήντα δύο (92) το 2012, ογδόντα δύο (82) το 2011, εκατό (100) το 2010, εκατόν επτά (107) το 2009 και ενενήντα (90) το Σελ: 33/37

34 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΧΥΤΑ / ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σελ: 34/37

35 Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ε2) Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Ελλάδας - Βουλγαρίας για πλημμυρικά φαινόμενα. Στο ΚΕΠΠ λειτουργεί αποκλειστική τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται στον Έβρο. Αν και είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Έβρο, η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή δεν ενεργοποιήθηκε το Η ενημέρωσή μας γίνεται από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για τη πραγματική μέτρηση της στάθμης των υδάτων, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την ΠΕ Έβρου. (Ε4) Καταγγελίες πολιτών Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών και των σχέσεων Κράτους- Πολίτη, το ΚΕΠΠ μεσολάβησε ή συνέβαλε στη διαχείριση όλων των καταγγελιών που του αναφέρθηκαν, έστω και αναρμοδίως, από οποιονδήποτε πολίτη. Τα περιστατικά είχαν σχέση με τις αρμοδιότητες της ΓΓΠΠ ή αφορούσαν καταγγελίες προς αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους, για θέματα ασφαλείας και προστασίας της ζωής, υγείας ή περιουσίας τους. Το ΚΕΠΠ κατά τη διάρκεια του έτους 2017 απασχολήθηκε με πέντε (5) περιπτώσεις καταγγελιών πολιτών, έναντι τεσσάρων (4) περιπτώσεων το (Ε5) Καιρός Το ΚΕΠΠ σε καθημερινή βάση αποστέλλει άμεσα μέσω και όπου απαιτείται μέσω fax, στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες, την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για την επόμενη ημέρα. (Ε6) Διακίνηση εγγράφων Κατά το 2017 το ΚΕΠΠ συντάχθηκαν και διεκπεραιώθηκαν διακόσια ογδόντα (280) έγγραφα, τα οποία αφορούσαν: Έκτακτα Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα. Διαχείριση αιτούμενων μέσων, μέσω του ΓΕΕΘΑ και των Περιφερειών, για την αντιμετώπιση καταστροφών (π.χ. μηχανήματα έργου για αντιμετώπιση πλημμυρών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων κ.α.). Σελ: 35/37

36 Χάρτες κινδύνου πρόβλεψης πυρκαγιάς. Έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων Κάθε φορά που το ΚΕΠΠ ενημερώνεται από την ΕΜΥ για έκτακτα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ακολουθεί άμεση τηλεφωνική και έγγραφη ενημέρωση των αρμόδιων κατά τόπους Φορέων και Υπηρεσιών για να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Κατά το 2017 το ΚΕΠΠ ενημερώθηκε από την ΕΜΥ με σαράντα εννέα (49) έκτακτα δελτία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έναντι τριάντα οκτώ (38) έκτακτων δελτίων το 2016, σαράντα (40) το 2015, σαράντα πέντε (45) το 2014, τριάντα τεσσάρων (34) το 2013, είκοσι εννέα (29) το 2012, δεκαπέντε (15) το 2011, δεκαοκτώ (18) το 2010, είκοσι δύο (22) το 2009 και δεκατριών (13) το EΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και περί ώρα 12.00μ.μ. αποστέλλεται καθημερινά μέσω και όπου απαιτείτο και μέσω fax στις συναρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σελ: 36/37

37 Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται δείκτης επικινδυνότητας από 4 και άνω, ο χάρτης διαβιβάζεται στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για ετοιμότητα και λήψη των απαιτούμενων μέτρων. Kατά το 2017 είχαμε τριάντα (30) ημέρες με Δείκτη Επικινδυνότητας 4, έναντι είκοσι (20) το 2016, είκοσι μία (21) το 2015, είκοσι δύο (22) το 2014, είκοσι επτά (27) το 2013, τριάντα πέντε (35) το 2012, τριάντα μία (31) το 2011, δεκαεπτά (17) το 2010, τριάντα έξι (36) το 2009 και πενήντα μία (51) το ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2018 Σελ: 37/37

Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007

Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007 Επιχειρησιακές δραστηριότητες Αποστολές το 2007 Κατά το έτος 2007, το ΚΕΠΠ της ΓΓΠΠ ανέλαβε την κινητοποίηση και το συντονισμό, σε πανελλαδικό επίπεδο, των δράσεων των φορέων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Συντάκτες Σχης (ΠΒ)

Διαβάστε περισσότερα

9/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

9/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:ΩΜ8Σ465ΦΘΕ-5ΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αρ. Πρ. 6427 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2010 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ με το συντονισμό των διατιθέμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 Συντακτική Ομάδα Συνταγματάρχης (ΠΖ) Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 2010 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 211 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, Ιανουάριος Οκτώβριος Ιαν-15. Ιαν-14. Ιουλ-14. Ιουλ-15. Απρ-14.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντες, Ιανουάριος Οκτώβριος Ιαν-15. Ιαν-14. Ιουλ-14. Ιουλ-15. Απρ-14. Ιαν-1 Απρ-1 Ιουλ-1 Οκτ-1 Ιαν-11 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Απρ-13 Ιουλ-13 Οκτ-13 Ιαν-14 Απρ-14 Ιουλ-14 Οκτ-14 Ιαν-15 Απρ-15 Ιουλ-15 Οκτ-15 Ιαν-16 Απρ-16 Ιουλ-16 Οκτ-16 Ιαν-17

Διαβάστε περισσότερα

«Βλάβες στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Λάρισας λόγω σεισμικής δόνησης»

«Βλάβες στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Λάρισας λόγω σεισμικής δόνησης» «Βλάβες στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Λάρισας λόγω σεισμικής δόνησης» Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 στη Λάρισα, η 2η Άσκηση Ετοιμότητας για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. ΕΤΟΣ 2009

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. ΕΤΟΣ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 2009 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη

1. Tο «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ), έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Λιμενικό Σώμα προτάσσει καθημερινά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία των συνόρων μας. Σε συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο της διακλαδικότητας και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Συντακτική Ομάδα Συνταγματάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία

Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2014 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία Διεθνές Σήμα Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Α3 Υπ. Εκπαιδευτικός: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ι-ΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 05 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Αριθ. Πρωτ. 2729 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 14-11-2017 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 2008 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ημερίδα «Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην Κρήτη: Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση»

Πρόσκληση σε ημερίδα «Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή στην Κρήτη: Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφ.: Μιχάλης Γκοργκούλης Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη Ταχ. Κωδ. : 71 202 Ηράκλειο Τηλ. : 2813-404139,155,103 Fax : 2813-404198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 212 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών.

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών. Κυρίες και Κύριοι Κάθε χρόνο το τέλος του Οκτώβρη, σημαίνει για εμάς τους Πυροσβέστες, ότι άλλη μια αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της και άλλη μια αποτίμηση της ξεκινάει. Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ]

[ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ] 0 2015-2016 Ερευνητική Εργασία: Ακραία Καιρικά φαινόμενα και Κλιματική αλλαγή Α Τετράμηνο Γιώργος Γκότσης Αργύρης Δακλαδάς Μαρία Δεσποτάκη Κατερίνα Ασίκου [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ] Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 19,4% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 19,4% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Απριλίου 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 9,4% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος 0 Κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΟΔ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποιοι είμαστε Οι σκοποί μας Οι στόχοι μας Τα μέλη μας Η δομή μας (Οργανωτική & επιχειρησιακή) Εθελοντές με επαγγελματισμό Η εκπαίδευσή μας Σχέσεις με κοινωνία/πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας επεσήμανε τα παρακάτω:

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας επεσήμανε τα παρακάτω: Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας επεσήμανε τα παρακάτω: *Μόνο έτσι με έναν αντικειμενικό ρεαλιστικό απολογισμό μπορείς να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος Αύξηση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 4,4 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος Αύξηση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 4,4 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουνίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά, % ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 1 Κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 1, τα Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 3,9 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 3,9 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 3,9 % ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 1, τα Οδικά Τροχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 )

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΠΙΧ / ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 1. Στους πίνακες, σχεδιαγράμματα και γραφήματα που ακολουθούν, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές αποστολές που αναλήφθηκαν από το ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.

Θέμα: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-05 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4274 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Γρ. Διευθυντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ »

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » 1 Π.Ε. Δράμας Δήμος Δράμας ΒΕΡΜΙΟΥ 2ΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ, ΔΡΑΜΑ, T.K. 66100 2 Π.Ε. Έβρου/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, T.K. 3 Π.Ε Έβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ- ΛΗΣ Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 3-4 - 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2033 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΚΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ. Τατιάνα Χρηστάκη Α'2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ. Τατιάνα Χρηστάκη Α'2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ Τατιάνα Χρηστάκη Α'2 Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει χωρίς προιδοπείηση.προκαλεί μεγάλες ζημιές και πολλοί Άνθρωποι χάνουν την ζωή τους. Ο σεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΙ-2Γ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 02-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1347 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015 Κοζάνη, 14 Ιανουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015 Δίνονται στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία. Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Οργάνωση, λειτουργία και ρόλος του ΕΚΕΠΥ Δρ. Σπύρου Σπύρος Υποδιοικητής ΕΚΕΠΥ Ιστορική αναδρομή Απρ 2004 Νόμος περί ιδρύσεως ΣΟΤΥ για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας Ταχ. Κωδ. : 84100 - Ερμούπολη, Σύρος Τηλέφωνο : 22813 62723 Αριθ. Fax : 2281084124 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Project : Θέμα σεισμός. Σεισμοθηλυκά Ταρακουνήματα!!

Project : Θέμα σεισμός. Σεισμοθηλυκά Ταρακουνήματα!! Project : Θέμα σεισμός Σεισμοθηλυκά Ταρακουνήματα!! Τι είναι σεισμός; Σεισμός είναι η δόνηση ή ξαφνική κίνηση της επιφάνειας της Γης. Ο σεισμός στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αισθητός από την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 26/03/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 71 Πρακτικό της με αριθμό 14ης/26.03.2015, συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1167 23 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3467/80/12-12-2017 Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικισμού Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 23/25-4-2017 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών Σάμος, 18-07-2016 Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών Τηλ: 22733 53521, 53530 ΠΡΟΣ : Εταιρίες Παροχής Ασφαλιστικής Κάλυψης ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ερμούπολη, 11 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. : Τ.Τ. 125112/412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 Κατά το µήνα Ιούλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος

Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ Χανιώτάκης, Ηρακλής Στάμος Σχεδιασμός, λειτουργικότητα και ένταξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες της Πολιτικής Προστασίας: Η εμπειρία του έργου DECIDE Ευάγγελος Μητσάκης, Σωκράτης Μαμαρίκας, Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ 4 ος ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο 20-25 Σεπτεμβρίου 2015

Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο 20-25 Σεπτεμβρίου 2015 Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στον Ελληνικό χώρο 20-25 Σεπτεμβρίου 2015 Χωρική κατάνομή Εξέλιξη Επιπτώσεις Αθήνα 2015 Λέκκας Ε., Νάστος Π., Διακάκης Μ. 20 25 Σεπτεμβρίου 2015 20 Σεπτεμβρίου 21:00 06.00 1o Μέτωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017)

Α. Τακτικός προϋπολογισμός. 1.Κωδικοί αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017) Α. Τακτικός προϋπολογισμός 1. αριθμοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο (από 01/01/2017) Νέοι 01 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ νέο 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /05/14 Αριθ.Σχεδ.: 23914

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, Αριθ. Φακ.: /05/14 Αριθ.Σχεδ.: 23914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα