Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τα γονίδια είναι DNA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τα γονίδια είναι DNA"

Transcript

1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Τα γονίδια είναι DNA Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

2 Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας Jones & Bartlett Learning 2014 Aκαδημαϊκές Εκδόσεις 2015 Burton E. Tropp Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη μοριακή βιολογία

3 Το μόριο της ζωής Τρισεκατομμύρια κυττάρων Κάθε ανθρώπινο κύτταρο 46 χρωμοσώματα χρωμοσώματα γονίδιο κύτταρο 2 μέτρα DNA 6 δισ. βάσεις DNA (Α, Τ, G, C) Περίπου γονίδια Κωδικοποιούν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στις λειτουργίες της ζωής Πρωτεΐνη

4 ΕΙΚΟΝΑ 1.17 Το «κεντρικό δόγμα» Σύμφωνα με το κεντρικό δόγμα, όπως αρχικά προτάθηκε από τον Francis Crick, η ροή πληροφοριών κατευθύνεται από το DNA στο RNA και από το RNA στην πρωτεΐνη. Το ριβόσωμα είναι το κυτταρικό οργανίδιο στο οποίο επιτελείται η πρωτεϊνοσύνθεση. Μεταγενέστερα πειράματα έδειξαν ότι η πληροφορία μπορεί επίσης να ρέει από RNA σε RNA και από RNA σε DNA (αντίστροφη μεταγραφή).

5 ΕΙΚΟΝΑ 1.18 Απλουστευμένο διάγραμμα του μηχανισμού της πρωτεϊνοσύνθεσης σε κύτταρα ζώων, φυτών ή ζυμομυκήτων Το μεταφορικό RNA (trna) μεταφέρει στο ριβόσωμα το αμινοξύ που πρέπει να συνδεθεί στο άκρο της επιμηκυνόμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Το ριβόσωμα αναγνωρίζει τη συμπλη-ρωματική τρινουκλεοδιτική αλληλουχία του trna (το αντικωδικόνιο) που ταιριάζει με το mrna (το κωδικόνιο) και μεταφέρει την επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα στο εισερ-χόμενο αμινοξύ ενώ αυτό βρίσκεται συνδεδεμένο στο trna.

6 Το πείραμα βακτηριακού μετασχηματισμού του Griffith Αν ένας ποντικός μολυνθεί με το παθογόνο στέλεχος S του Streptococcus pneumoniae, αναπτύσσει πνευμονία και πεθαίνει. Αυτό δε συμβαίνει αν ο ποντικός μολυνθεί με το μη παθογόνο στέλεχος R ή με νεκρά, λόγω έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία, βακτήρια του στελέχους S. Παρουσία νεκρών, λόγω έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία, βακτηρίων S, τα βακτήρια R μετασχηματίζονται σε παθογόνα βακτήρια S και προκαλούν τον θάνατο του ποντικού.

7 Εικόνα 1.5 Το γενετικό υλικό του φάγου Τ2 είναι DNA.

8 ΕΙΚΟΝΑ 1.4 Οι πυριμιδίνες και οι πουρίνες του DNA (α) Πυριμιδίνες και (β) πουρίνες.

9 ΕΙΚΟΝΑ 1.6 Τα δεοξυριβονουκλεοσίδια

10 ΕΙΚΟΝΑ 1.8 Τα νουκλεοτίδια Τα νουκλεοτίδια σχηματίζονται με την προσθήκη φωσφορικών ομάδων στον δακτύλιο της πεντόζης ενός νουκλεοσιδίου. (α) Νουκλεοτίδια που σχηματίζονται με προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας στην 5 - υδροξυλομάδα της ουριδίνης ή της θυμιδίνης. (β) Νουκλεοτίδια που σχηματίζονται με προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας στην 3 - υδροξυλομάδα της ουριδίνης ή της θυμιδίνης.

11 ΕΙΚΟΝΑ 1.9 Αναπαράσταση τμήματος ενός πολυδεοξυριβονουκλεοτιδίου (α) Εκτενής αναπαράσταση στη μορφή άλατος νατρίου,

12

13 Εικόνα 1.10 Οι δύο αλυσίδες του DNA σχηματίζουν διπλή έλικα. e:adn_animation.gif

14 Η αντιγραφή του DNA PGlCc&feature=related

15 Εικόνα 1.12 Η αντιγραφή του DNA είναι ημισυντηρητική. https://www.yo utube.com/wat ch?v=mfndvv 518es

16 Εικόνα 1.13 Η αντιγραφική διχάλα είναι η περιοχή του DNA στην οποία το αποδιαταγμένο γονικό δίκλωνο μετατρέπεται σε αντιγραμμένα θυγατρικά δίκλωνα.

17 Εικόνα 1.16 Το ζευγάρωμα των βάσεων απαντάται στο δίκλωνο DNA, καθώς και στις ενδο- και διαμοριακές αλληλεπιδράσεις μονόκλωνων RNA (ή DNA).

18

19 Εικόνα 1.17 Οι αποδιαταγμένες αλυσίδες DNA μπορούν να επαναδιαταχθούν και να σχηματίσουν τη δίκλωνη μορφή.

20 Εικόνα 1.18 Με τον υβριδισμό σε φίλτρα μπορεί να ελεγχθεί αν ένα διάλυμα αποδιαταγμένου DNA (ή RNA) περιέχει αλληλουχίες οι οποίες είναι συμπληρωματικές με τις αλυσίδες που είχαν ακινητοποιηθεί στο φίλτρο.

21 Μεταλλάξεις Όλες οι μεταλλάξεις είναι αλλαγές στην αλληλουχία του DNA Συμβαίνουν αυθόρμητα ή επάγονται Χημική μετατροπή Κατά την αντιγραφή

22 Εικόνα 1.19 Ένα ζεύγος βάσεων μεταλλάσσεται με ρυθμό ανά γενιά, ένα γονίδιο bp μεταλλάσσεται με ρυθμό ~10-6 ανά γενιά και ένα βακτηριακό γονιδίωμα με ρυθμό 3 x 10-3 ανά γενιά.

23 Πρόσθιες και ανάστροφες μεταλλάξεις Οι σημειακές μεταλλάξεις και οι προσθήκες μπορεί να αναστραφούν, ενώ τα ελλείμματα δεν αναστρέφονται ποτέ. Αληθινή αναστροφή Ισοδύναμη αναστροφή

24 CpG islands Εικόνα 1.23 Αυθόρμητες μεταλλάξεις συμβαίνουν σε όλο το γονίδιο lacl της E. coli, αλλά η συγκέντρωσή τους αυξάνεται στα θερμά σημεία.

25 Εικόνα 1.24 Η απαμίνωση της κυτοσίνης παράγει ουρακίλη, ενώ η απαμίνωση της 5- μεθυλοκυτοσίνης παράγει θυμίνη.

26 Εικόνα 1.26 Τα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Η επικράτηση εξηγείται από τις ιδιότητες των μεταλλαγμένων πρωτεϊνών. Ένα υποτελές αλληλόμορφο δε συνεισφέρει στο φαινότυπο, διότι δεν παράγει πρωτεΐνη (ή παράγει πρωτεΐνη που δεν είναι λειτουργική).

27 Εικόνα 1.28 Οι μεταλλάξεις που δεν επηρεάζουν την πρωτεϊνική αλληλουχία ή λειτουργία ονομάζονται σιωπηλές. Οι μεταλλάξεις που καταργούν εντελώς τη λειτουργία της πρωτεΐνης ονομάζονται εκμηδενιστικές. Οι σημειακές μεταλλάξεις που προκαλούν απώλεια λειτουργίας είναι υποτελείς, ενώ αυτές που προκαλούν απόκτηση λειτουργίας είναι επικρατείς.

28 Πολλαπλά αλληλόμορφα Εικόνα 1.29 Ο γενετικός τόπος w περιλαμβάνει μια εκτεταμένη σειρά αλληλομόρφων των οποίων οι φαινότυποι ποικίλλουν από το κόκκινο χρώμα του άγριου τύπου ως την πλήρη απώλεια χρωστικής.

29 Πολλαπλά αλληλόμορφα ομάδων αίματος

30 Εικόνα 1.31 Ο σχηματισμός χιασμάτων δημιουργεί ανασυνδυασμένα προϊόντα. https://www.youtube.com/watc h?v=ztlgi1nzuhs https://www.youtube.com/wat ch?v=bhjf9mhhmc4

31 Εικόνα 1.32 Ο ανασυνδυασμός στηρίζεται στο ζευγάρωμα συμπληρωματικών αλυσίδων ανάμεσα στα δύο γονικά δίκλωνα μόρια DNA.

32 Γενετικός κώδικας

33 Εικόνα 1.33 Οι μεταλλάξεις μετατόπισης αναγνωστικού πλαισίου δείχνουν ότι η ανάγνωση του γενετικού κώδικα γίνεται σε τριπλέτες από ένα καθορισμένο σημείο έναρξης.

34 Εικόνα 1.34 Ένα ανοικτό αναγνωστικό πλαίσιο ξεκινάει με AUG και συνεχίζει με τριπλέτες μέχρι ένα κωδικόνιο τερματισμού. Ένα κλειστό αναγνωστικό πλαίσιο διακόπτεται συχνά από κωδικόνια τερματισμού.

35 Εικόνα 1.36 Για τη σύνθεση RNA χρησιμοποιείται ως μήτρα η μία αλυσίδα του DNA, με την οποία ζευγαρώνουν οι συμπληρωματικές βάσεις των ριβονουκλεοτιδίων του νεοσυντιθέμενου RNA.

36 Εικόνα 1.46 Το μέγεθος των γονιδιωμάτων ποικίλλει ευρέως.

37 Εικόνα 1.47 Το RNA του PSTV είναι ένα κυκλικό μόριο με εκτεταμένη δευτεροταγή δομή, η οποία διακόπτεται από πολλούς εσωτερικούς βρόχους. Η οξεία μολυσματική μορφή διαφέρει από την ήπια σε τρία σημεία.

38 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2: Το διακοπτόμενο γονίδιο Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

39 Εικόνα 2.1 Τα διακοπτόμενα γονίδια εκφράζονται μέσω ενός πρόδρομου RNA. Τα ιντρόνια αφαιρούνται κατά το μάτισμα. Το mrna φέρει μόνο τις αλληλουχίες των εξονίων.

40 Εικόνα 2.2 Τα εξόνια διατηρούν την ίδια σειρά στο mrna όπως και στο DNA, αλλά οι αποστάσεις κατά μήκος του γονιδίου δεν αντιστοιχούν στις αποστάσεις κατά μήκος του mrna ή των πρωτεϊνικών προϊόντων. Έτσι, ενώ στο γονίδιο η απόσταση Α-Β είναι μικρότερη από την απόσταση B-C, στο mrna (και στην πρωτεΐνη) η απόσταση Α-Β είναι μεγαλύτερη από την B-C.

41 Η δομή ενός γονιδίου

42 ΕΙΚΟΝΑ 14.7 Ένα γονίδιο του αδενοϊού το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη του περιβλήματος του ιού διακόπτεται από τμήματα νουκλεοτιδικών αλληλουχιών τα οποία δεν εμφανίζονται στο mrna (γ) Χάρτης του διακοπτόμενου ιικού γονιδίου που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη του ιικού περιβλήματος. Τα εξόνια είναι μπλε και τα ιντρόνια κόκκινα.

43 ΕΙΚΟΝΑ 14.9 Η οργάνωση του γονιδίου της ωοαλβουμίνης όπως παρατηρήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία (α) Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που δείχνει το mrna της ωοαλβουμίνης υβριδισμένο με μονόκλωνο DNA το οποίο περιέχει το γονίδιο της ωοαλβουμίνης.

44 ΕΙΚΟΝΑ 14.9 Η οργάνωση του γονιδίου της ωοαλβουμίνης όπως παρατηρήθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία (β) Σχηματική αναπαράσταση της φωτογραφίας από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Τμήματα του DNA (μπλε καμπύλη) ζευγαρώνουν με συμπληρωματικές αλληλουχίες του mrna (κόκκινη καμπύλη) και σχηματίζουν δίκλωνες περιοχές υβριδίου DNA:RNA. Τα οκτώ τμήματα του γονιδίου (L και 1-7) που εκφράζονται, δηλαδή εμφανίζονται και στο mrna, ονομάζονται εξόνια. Τα επτά τμήματα του DNA, τα οποία σχηματίζουν βρόχους που προεκβάλλουν από το υβρίδιο (A-G) επειδή το mrna δε διαθέτει συμπληρωματικές αλληλουχίες με τις οποίες να μπορούσαν να υβριδιστούν, ονομάζονται παρεμ-βαλλόμενες αλληλουχίες ή ιντρόνια. Δε φαίνεται η 5 καλύπτρα m7g, αλλά μπορούμε να παρατη-ρήσουμε την 3 ουρά πολυ(a).

45 Εικόνα 2.6 Ιντρόνιο είναι μια αλληλουχία του γονιδίου η οποία απουσιάζει από το mrna (η αλληλουχία του mrna αντιστοιχεί στην αλληλουχία του cdna). Η εναλλαγή ανοικτών και σκιασμένων τριπλετών δηλώνει το πλαίσιο ανάγνωσης. Στο ιντρόνιο υπάρχουν κωδικόνια τερματισμού και στα τρία πιθανά πλαίσια ανάγνωσης.

46 https://www.youtube.com/watch?v=njhxz F--lKI (γ) Χάρτης του γονιδίου που δείχνει τα επτά ιντρόνια (γκρι) και τα οκτώ εξόνια (κόκκινα), καθώς και τον αριθμό των ζευγών βάσεων σε κάθε εξόνιο. Τα μεγέθη των ιντρονίων ποικίλλουν από 251 bp μέχρι και περίπου bp.

47 ΕΙΚΟΝΑ Κατανομή μεγεθών των εξονίων τριών γονιδιωμάτων που έχουν αλληλουχηθεί πλήρως

48 ΕΙΚΟΝΑ Κατανομή μεγεθών των ιντρονίων τριών γονιδιωμάτων που έχουν αλληλουχηθεί πλήρως (α) Ιντρόνια και (β) ιντρόνια μικρού μεγέθους (μεγέθυνση από α).

49 https://www.youtube.com/watch?v=avgwr0 QpYNE&list=PLlmkXNgGPqOQNhp9Sf4T5 s6kvog7uek3u&index=2 Εικόνα 2.7 Όλα τα λειτουργικά γονίδια σφαιρίνης έχουν διακοπτόμενη δομή με τρία εξόνια. Τα μήκη που επισημαίνονται αφορούν τα γονίδια β-σφαιρίνης των θηλαστικών.

50 Εικόνα 2.8 Στα θηλαστικά, τα γονίδια της DHFR έχουν την ίδια σχετική οργάνωση, με σχετικά μικρά εξόνια και πολύ μεγάλα ιντρόνια, αλλά το μήκος των αντίστοιχων ιντρονίων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

51 Εικόνα 2.9 Οι αλληλουχίες των γονιδίων β maj - και β min - σφαιρίνης του ποντικού εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα στις κωδικές περιοχές, αλλά διαφέρουν στις γύρω περιοχές και στο μεγάλο ιντρόνιο. Τα δεδομένα είναι ευγενική προσφορά του Philip Leder.

52 Ταυτοποίηση γονιδίων Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης Συγγενική αλληλουχία σε άλλο είδος Πχ γνωρίζουμε γονιδιακή περιοχή υπεύθυνη για νόσο αλλά δεν γνωρίζουμε το γονίδιο Στύπωμα βιοποικιλότητας

53 Εικόνα 2.13 Στη ζύμη, τα περισσότερα γονίδια δεν είναι διακοπτόμενα. Αντίθετα, στις μύγες και στα θηλαστικά, τα περισσότερα γονίδια είναι διακοπτόμενα. Τα μη διακοπτόμενα γονίδια έχουν μόνο ένα εξόνιο και το ποσοστό τους σε κάθε οργανισμό αντιστοιχεί στο ύψος της κόκκινης ράβδου.

54 Εικόνα 2.14 Τα γονίδια της ζύμης είναι μικρά, ενώ στις μύγες και στα θηλαστικά το μέγεθός τους ποικίλλει και μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μήκος.

55 Εικόνα 2.15 Τα εξόνια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες συνήθως είναι μικρά.

56 Εικόνα 2.16 Το μήκος των ιντρονίων μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρό έως πολύ μεγάλο. Κατά μέσο όρο στα θηλαστικά το μήκος ενός γονίδιου είναι πενταπλάσιο από το mrna του

57 Μια αλληλουχία DNA μπορεί να κωδικοποιεί διαφορετικές πρωτεΐνες 1. Εναλλακτικά κωδικόνια έναρξης και λήξης 2. Επικαλυπτόμενα γονίδια με διαφορετικό πλαίσιο ανάγνωσης 3. Εναλλακτικό μάτισμα

58 Εικόνα 2.17 Από την έκφραση ενός γονιδίου μπορεί να παράγονται δύο πρωτεΐνες που έχουν διαφορετικά Ν- τελικά (ή C- τελικά) άκρα.

59 Εικόνα 2.18 Το ίδιο τμήμα DNA μπορεί να φέρει δύο γονίδια στα οποία η γενετική πληροφορία κωδικοποιείται σε διαφορετικά πλαίσια ανάγνωσης.

60 Εικόνα 2.19 Οι παραλλαγές α και β της τροπονίνης Τ δημιουργούνται με εναλλακτικό μάτισμα.

61 ΕΙΚΟΝΑ Πρότυπα εναλλακτικού ματίσματος που βρίσκουμε στη φύση (α-ε) Τα κόκκινα πλαίσια αντιστοιχούν σε ιδιοστατικά εξόνια, τα μπλε και πράσινα πλαίσια σε εξονικές κασέτες (ή προαιρετικά εξόνια), τα γαλάζια πλαίσια σε τμήματα στο εσωτερικό ιδιοστατικών εξονίων και οι γκρι περιοχές σε ιντρόνια. Το κίτρινο πλαίσιο είναι ένα ιντρόνιο που κάποιες φορές είναι δυνατόν να μην απομακρύνεται. Οι λεπτές γραμμές πάνω και κάτω από το pre-mrna δείχνουν τους εναλλακτικούς τρόπους συρραφής εξονίων στα διάφορα πρότυπα ματίσματος.

62 ΕΙΚΟΝΑ Εναλλακτικό μάτισμα του γονιδίου WT1 Από το γονίδιο WT1 παράγονται μέχρι και 24 διαφορετικές πρωτεϊνικές ισομορφές ως αποτέλεσμα της ύπαρξης τριών εναλλακτικών κωδικονίων έναρξης της μετάφρασης στο εξόνιο 1 (κωδικόνια CUG, AUG και AUG), του εναλλακτικού ματίσματος της εξονικής κασέτας 5 (κόκκινο πλαίσιο), των εναλλακτικών θέσεων ματίσματος στο εξόνιο 9 και άλλων μεταμεταγραφικών τροποποιήσεων. Κάθε ισομορφή διαθέτει μία επικράτεια πλούσια σε προλίνη και γλουταμίνη στο αμινοτελικό της άκρο και μία επικράτεια πρόσδεσης στο DNA η οποία αποτελείται από τέσσερα μοτίβα δακτύλου ψευδαργύρου (ZF, Zinc Finger) στο καρβοξυτελικό της άκρο. Σε ορισμένες ισομορφές, κατά το εναλλακτικό μάτισμα εισάγονται τρία αμινοξέα (KTS) μεταξύ των δακτύλων ψευδαργύρου 3 και 4. Οι πρωτεϊνικές ισομορφές WT1 που δε διαθέτουν την αλληλουχία KTS φαίνεται να λειτουργούν ως μεταγραφικοί παράγοντες, ενώ οι ισομορφές με την KTS φαίνεται να αλληλεπιδρούν με παράγοντες ματίσματος.

63 Εικόνα 2.20 Στο εναλλακτικό μάτισμα χρησιμοποιείται το ίδιο προ-mrna, αλλά δημιουργούνται μόρια mrna με διαφορετικούς συνδυασμούς εξονίων.

64 Τα εξόνια ως πρωτεϊνικές επικράτειες 1. Συντηρημένη οργάνωση ομόλογων γονιδίων ανάμεσα στα είδη 2. Εξόνια αντιστοιχούν σε πρωτεϊνικές επικράτειες με συγκεκριμένη λειτουργία 3. Συγγενικά εξόνια απαντώνται σε διαφορετικά γονίδια

65 Εικόνα 2.22 Τα εξόνια που συγκροτούν τα γονίδια των ελαφριών και βαριών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών αντιστοιχούν στις διακριτές επικράτειες των πρωτεϊνών. Κάθε επικράτεια πρωτεΐνης αντιστοιχεί σε ένα εξόνιο. Τα ιντρόνια αριθμούνται από 1 έως 5.

66 Εικόνα 2.23 Το γονίδιο του υποδοχέα της LDL αποτελείται από 18 εξόνια, κάποια από τα οποία είναι ομόλογα με εξόνια του πρόδρομου EGF και κάποια με εξόνια του παράγοντα συμπληρωματικότητας C9. Τα τρίγωνα επισημαίνουν τις θέσεις των ιντρονίων. Μόνο ορισμένα από τα ιντρόνια της περιοχής του υποδοχέα της LDL, που είναι ομόλογη με τον πρόδρομο EGF, έχουν την ίδια θέση και στο γονίδιο του EGF.

67 Οικογένειες γονίδιων Εικόνα 2.24 Στα γονίδια σφαιρίνης η δομή των εξονίων αντιστοιχεί στην πρωτεϊνική λειτουργία, ενώ στο γονίδιο της λεγκαιμοσφαιρίνης υπάρχει ένα επιπρόσθετο ιντρόνιο στην κεντρική επικράτεια.

68 Εικόνα 2.25 Το γονίδιο ινσουλίνης του αρουραίου, που περιέχει ένα ιντρόνιο, προέρχεται από ένα προγονικό γονίδιο που διέθετε δύο ιντρόνια, ένα από τα οποία χάθηκε στην πορεία της εξέλιξης.

69 Εικόνα 2.26 Τα γονίδια ακτίνης ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την οργάνωσή τους. Οι θέσεις ιντρονίων επισημαίνονται με μοβ.

70 ΕΙΚΟΝΑ Συντηρημένες αλληλουχίες στο pre-mrna του ζυμομύκητα οι οποίες ενέχονται στον καθορισμό των 5 και 3 θέσεων ματίσματος Το γράμμα Y αντιπροσωπεύει ένα πυριμιδινικό νουκλεοτίδιο. Η αδενοσίνη (Α) στη θέση διακλάδωσης σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Το δινουκλεοτίδιο GU στο 5 άκρο του ιντρονίου και το δινουκλεοτίδιο AG στο 3 άκρο του ιντρονίου σημειώνονται με πράσινο χρώμα.

71 ΕΙΚΟΝΑ Συντηρημένες αλληλουχίες που ενέχονται στον καθορισμό των ιντρονίων του ανθρώπου Δύο τύποι συντηρημένων αλληλουχιών βρίσκονται στα άκρα των ιντρονίων του ανθρώπου (α) GU-AG και (β) AU-AC. Όπου Y είναι οποιοδήποτε πυριμιδινικό νουκλεοτίδιο, όπου R είναι οποιοδήποτε πουρινικό νουκλεοτίδιο και όπου N είναι οποιοδήποτε νουκλεοτίδιο. Η αδενοσίνη (Α) στη θέση διακλάδωσης σημειώνεται με κόκκινο χρώμα και τα συντηρημένα δινουκλεοτίδια στα άκρα του ιντρονίου σημειώνονται

72 Γενετική πληροφορία Πληροφορία DNA Πληροφορία θέσης σε γονιμοποιημένο ωάριο Πληροφορία θέσης στο DNA επιγενετική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ογκογονίδια, τα oγκοκατασταλτικά γονίδια και οι αυξητικοί παράγοντες. ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε αλλαγή ή βλάβη στο σύστημα ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχει δραματικές επιπτώσεις για τον οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου. Ένα καρκινικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. In vitro 2. In vivo 3. Αναστολείς μίτωσης 4. Απλοειδές κύτταρο 5. Απλοειδής οργανισμός 6. Αριθμός ή αλληλουχία βάσεων 7. Αυτοσωμικά χρωμοσώματα 8. Βήμα έλικας 9. Γονιδίωμα κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη

Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη Κεφάλαιο 17 Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη Original Slides by Erin Barley Kathleen Fitzpatrick Γρηγόρης Παπαγρηγορίου 1 Η ροή της γενετικής πληροφορίας Η πληροφορία που περιέχεται στα γονίδια έχει την μορφή

Διαβάστε περισσότερα

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζήτημα 1ο 1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TO ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2011 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων από τους Οι χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Stylianos Kalaitzis A1-1

Stylianos Kalaitzis A1-1 A1-το γενετικό υλικό Stylianos Kalaitzis A1-1 Περιεχόμενα Σημειώσεις Θεωρίας Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία ασκήσεων έκφρασης Μεταλλάξεις και οι σχέση τους με τη μενδελική κληρονομικότητα Μενδελική κληρονομικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

GENES VIII. Ελληνική Έκδοση. Benjamin Lewin. Προλογίζει ο Καθηγητής Γιώργος Σταματογιαννόπουλος. Aκαδημαϊκές Εκδόσεις AcademicPublications@yahoo.

GENES VIII. Ελληνική Έκδοση. Benjamin Lewin. Προλογίζει ο Καθηγητής Γιώργος Σταματογιαννόπουλος. Aκαδημαϊκές Εκδόσεις AcademicPublications@yahoo. GENES VIII Benjamin Lewin Ελληνική Έκδοση Προλογίζει ο Καθηγητής Γιώργος Σταματογιαννόπουλος A ª π Upper Saddle River, NJ 07458 www.prenhall.com Aκαδημαϊκές Εκδόσεις AcademicPublications@yahoo.com i Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα