ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α...4 ΟΜΑΔΑ Β...7 ΟΜΑΔΑ Γ...8 ΟΜΑΔΑ Δ...9 ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ Θ ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΟΜΑΔΑ ΙΒ ΟΜΑΔΑ ΙΓ ΟΜΑΔΑ ΙΔ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Σελίδα 2 από 34

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 34

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Τι εννοούμε όταν λέμε υλικό (hardware) και τι όταν λέμε λογισμικό (software) ενός υπολογιστικού συστήματος; 2. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή; 3. Τι είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και από ποια βασικά μέρη αποτελείται; 4. Τι είναι η μνήμη RAM και τι η ROM; 5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κάρτας γραφικών ; 6. Πώς μπορούν να ταξινομηθούν οι εκτυπωτές; 7. Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα; 8. Σε τι χρησιμεύουν τα αρχεία autoexec.bat και config.sys, command.com; 9. Ποια εντολή και με ποια σύνταξη θα χρησιμοποιήσουμε, για να εμφανίσουμε στην οθόνη τα αρχεία που έχουν επέκταση ονόματος (extention) dwg; 10. Πώς μπορούμε να δούμε τη χωρητικότητα ενός δίσκου και το διαθέσιμο χώρο του, στο MS- DOS και στα Windows; 11. Εξηγήστε αν είναι δυνατή η επανεμφάνιση ενός διαγραμμένου αρχείου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. 12. Τι είναι οι screen savers, ποια η χρησιμότητά τους και πώς μπορούμε να τους επιλέξουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε; 13. Θεωρήστε ότι στο σκληρό δίσκο σας υπάρχει το ακόλουθο δένδρο: Απαντήστε τι κάνουν οι παρακάτω εντολές: α) C:\> del etaireia\esoda\*.exe β) C:\ etaireia > del???.bat Σελίδα 4 από 34

5 γ) C:\> copy a:\iek\m*.* etaireia\exoda δ) C:\ etaireia\esoda > copy a:\iek\d*.exe ε) C:\> dir etaireia\exoda\e*.* 14. Στο ακόλουθο δένδρο δώστε μία εντολή του DOS που να δημιουργεί τον κατάλογο B_exam κάτω από τον κατάλογο exoda. Περιγράψτε τη διαδικασία που θα ακολουθούσαμε στα Windows αντιστοίχως. 15. Ποια εντολή σβήνει τον κατάλογο Α_exam που βρίσκεται μέσα στον κατάλογο esoda και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Σελίδα 5 από 34

6 (a) C:\etaireia\ esoda\a_exam>rd A_exam (b) C:\etaireia> rd A_exam (c) C:\etaireia\ esoda >rd A_exam (d) C:\etaireia>rd c:\etaireia\a_exam 16. Περιγράψτε με μορφή δένδρου (tree) τους καταλόγους (directories) και τους υποκαταλόγους (subdirectories) που θα δημιουργηθούν με την εκτέλεση των ακόλουθων εντολών: C:\> md IEK md ILIOUPOLI CD IEK MD ARGIROUPOLI CD.. CD YYY 17. Πώς πρέπει να τροποποιηθεί το αρχείο AUTOEXEC.BAT, για να αλλάξει η προτροπή του συστήματος και να εμφανίζεται ως προτροπή (prompt) η ουρά; 18. Εντολή x copy. Λειτουργία, παράμετροι. Δώστε παράδειγμα. 19. Τι λειτουργία εκτελεί το πλήκτρο PRINT-SCREEN σε περιβάλλον DOS; Ποια είναι η διαφορά της λειτουργίας σε περιβάλλον WINDOWS; Σελίδα 6 από 34

7 ΟΜΑΔΑ Β 1. Αν το κελί Α3 περιέχει το γράμμα Κ και το κελί Α4 τον αριθμό 5, τότε ο τύπος =Α3+Α4 θα μας δώσει αποτέλεσμα: α) 5 β) Κ5 γ) #VALUE δ) Κ+5 2. Τι είδη γραφικών παραστάσεων μπορούμε να έχουμε σε ένα λογιστικό φύλλο; 3. Περιγράψτε τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας γραφικής παράστασης στο Excel. 4. Να αναφέρετε τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες ενός λογιστικού φύλλου. 5. Να αναφέρετε τις βασικές δυνατότητες μορφοποίησης κελιών. 6. Να περιγραφεί η διαδικασία με την οποία: α) στο κελί Β5 θα υπολογίζεται το άθροισμα των χρημάτων των Νίκου, Γιώργου και Γιάννη β) στο κελί C4 θα υπολογίζεται το άθροισμα των χρημάτων των Νίκου και Γιάννη γ) στο κελί C5 θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των χρημάτων των Νίκου, Γιώργου και Γιάννη. A B C 1 Δρχ 2 Νίκος Γιώργος Γιάννης Επιτρέπονται πράξεις μέσω κυκλικών αναφορών στο EXCEL; 5 Σελίδα 7 από 34

8 ΟΜΑΔΑ Γ 1. Τι ονομάζουμε στη στατιστική πληθυσμό, δείγμα και τι μεταβλητές; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι μεταβλητές; 2. Τι ονομάζουμε μέτρα θέσεως; Αναφέρετε ποια μέτρα θέσεως γνωρίζετε. 3. Τι ονομάζουμε μέτρα διασποράς; Αναφέρετε ποια μέτρα διασποράς γνωρίζετε. 4. Τι ονομάζουμε διάμεσο, διακύμανση, τυπική απόκλιση και συντελεστή παραλλακτικότητας (CV); Ποιοι είναι οι τύποι τους; 5. Πού χρησιμοποιούνται οι στατιστικοί πίνακες και ποιες κατηγορίες αυτών γνωρίζετε; 6. Τι ονομάζουμε πίνακα συχνοτήτων ή πίνακα κατανομής συχνοτήτων, διάγραμμα συχνοτήτων, ιστόγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και καμπύλη συχνοτήτων; 7. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή των 320 σπουδαστών ενός ΙΕΚ ως προς το βάρος τους σε κιλά. Να δημιουργηθεί πίνακας σχετικών συχνοτήτων και από αυτό να βρεθεί η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση Βάρος σε κιλά Σπουδαστές Τι είναι ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV) και πού χρησιμοποιείται; Βάσει ποιου τύπου υπολογίζεται; 9. Τι πληροφορίες μας δίνονται από ένα πίνακα διπλής εισόδου; Να φτιάξετε πίνακα στον οποίο θα παρουσιάσετε με δικά σας στοιχεία την κατανομή 60 μαθητών, της ειδικότητας «Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών», ενός ΙΕΚ, ως προς το φύλλο και το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων Α εξαμήνου. 10. Ποια χαρακτηριστικά μεγέθη περιγράφουν το σχήμα μιας κατανομής; Τι σημαίνουν οι θετικές ή οι αρνητικές τιμές καθενός από αυτά; 11. Κατασκευάστε με δικά σας δεδομένα ένα στικτό διάγραμμα. 12. Ποια είδη διαγραμμάτων γνωρίζετε; Παρουσιάστε το κυκλικό διάγραμμα του παρακάτω πίνακα, αφού τον συμπληρώσετε όπου χρειάζεται με δικά σας στοιχεία Χρήσεις Γης Στρέμματα Αστική Ημιαστική Γεωργική Δασική 13. Τι γνωρίζετε για τα διαστήματα εμπιστοσύνης; 14. Τι γνωρίζετε για τα σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ, στις στατιστικές υποθέσεις; 15. Τι εκφράζει ο συντελεστής συσχέτισης; Ποιο είναι το πεδίο τιμών του συντελεστή συσχέτισης; 16. Τι σημαίνουν θετικές ή αρνητικές τιμές του συντελεστή συσχέτισης και τι τιμές κοντά στο μηδέν; 17. Τι ονομάζουμε ενδεχόμενο και τι δειγματικό χώρο; Ποια είδη ενδεχομένων γνωρίζετε και ποιες είναι οι πράξεις των ενδεχομένων; Σελίδα 8 από 34

9 ΟΜΑΔΑ Δ 1. Τι ονομάζουμε χάρτη; 2. Περιγράψτε το αντικείμενο της χαρτογραφίας. 3. Τι είναι κλίμακα και πώς αυτή εκφράζεται; Δώστε παράδειγμα. 4. Ποιοι χάρτες ονομάζονται χάρτες μικρής κλίμακας και ποιοι χάρτες μεγάλης κλίμακας; 5. Σε πόσα χιλιόμετρα στην πραγματικότητα αντιστοιχεί ένα εκατοστό χάρτη κλίμακας 1 : ; 6. Σε πόσα πραγματικά μέτρα αντιστοιχούν τρία εκατοστά χάρτη κλίμακας 1 : ; 7. Με πόσα εκατοστά μήκος γραμμής απεικονίζεται δρόμος μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, σε χάρτη κλίμακας 1 : ; 8. Ποια είναι η αριθμητική κλίμακα ενός χάρτη, όταν η γραφική του κλίμακα είναι η ακόλουθη: 9. Τι είναι γεωγραφικό φαινόμενο; Με ποια κριτήρια και σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα γεωγραφικά φαινόμενα; Αναφέρετε παραδείγματα γεωγραφικών φαινομένων σε κάθε κατηγορία. 10. Τι είναι γεωγραφικό χαρτογραφικό σύμβολο και τι οπτική μεταβλητή; Ποιες οπτικές μεταβλητές γνωρίζετε; 11. Ποια είναι τα όρια οπτικής αντίληψης; Δώστε ορισμό για καθένα απ αυτά. Ποια είναι η χρησιμότητά τους; 12. α. Συμπίπτει ή δε συμπίπτει το περίγραμμα ενός σημειακού συμβόλου με το πραγματικό όριο του συμβολιζόμενου δεδομένου στο έδαφος; β. Είναι γραμμικό, σημειακό ή ογκομετρικό δεδομένο το γεωγραφικό φαινόμενο «σιδηροδρομικός σταθμός»; 13. α. Τα γεωγραφικά φαινόμενα ακτογραμμή και μετανάστευση είναι σημειακά, γραμμικά, ογκομετρικά ή πολυδιάστατα; β. Τα γεωγραφικά φαινόμενα αεροδρόμιο, λιμάνι, εμπορευματική ικανότητα λιμανιού είναι σημειακά, γραμμικά, ογκομετρικά ή πολυδιάστατα; 14. α. Η ονομαστική κλίμακα διαφοροποιεί τα γεωγραφικά φαινόμενα βάσει ποιοτικών ή ποσοτικών στοιχείων; β. Για την απεικόνιση ποσοτικών σχέσεων μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χρώμα; 15. Πώς ονομάζεται το γεωγραφικό πλάτος; Δώστε σχήμα (θεωρήστε τη γη ως σφαίρα) Σελίδα 9 από 34

10 16. Πώς ορίζεται το γεωγραφικό μήκος; Δώστε σχήμα (θεωρήστε τη γη ως σφαίρα) 17. Ποιες οπτικές μεταβλητές μπορούν να συνδυαστούν σε ένα σύμβολο; 18. Ποια είναι τα όρια μεταβολής του γεωγραφικού πλάτους και ποια τα όρια μεταβολής του γεωγραφικού μήκους; 19. Τι γνωρίζετε για τους γεωγραφικούς παραλλήλους; 20. Τι γνωρίζετε για τους γεωγραφικούς μεσημβρινούς; 21. Τι ονομάζεται χαρτογραφική απεικόνιση; 22. Κριτήρια κατηγοριοποιήσεων χαρτογραφικών απεικονίσεων. Αναφέρετε ονομαστικά τις κατηγορίες απεικονίσεων. Τι γνωρίζετε για την ορθή σύμμορφη και κυλινδρική απεικόνιση (Μερκατορική); 23. Ποιες είναι οι διαφορές κάναβου τετραγωνισμού και χαρτογραφικού κάναβου; 24. Δώστε ορισμό της γενίκευσης. Αναφέρετε τις διαδικασίες και τους βαθμούς της γενίκευσης. 25. Περιγράψτε τη διαδικασία (στάδια)μετατροπής ενός χάρτη κλίμακας 1: σε ένα χάρτη κλίμακας 1: Δύο σημεία Α και Β ενός ορεινού δρόμου έχουν υψόμετρο 2150 μ. και 1620 μ. αντίστοιχα. Σε χάρτη κλίμακας 1 : η κάθετη απόσταση μεταξύ τους είναι 12 εκατοστά. Ποια είναι η κλίση του δρόμου στο τμήμα ΑΒ; 27. Η κλίση ενός τμήματος ΑΒ ενός δρόμου είναι 10%. Επίσης η κάθετη μεταξύ τους απόσταση σε χάρτη κλίμακας 1 : είναι 12 εκατοστά. Ποια είναι η διαφορά υψομέτρου μεταξύ των δύο σημείων; 28. Κατατάξτε σε πίνακα ως προς τις διαστάσεις τους και το σύστημα ιεράρχησής τους τα επόμενα γεωγραφικά φαινόμενα: α. Πόλεις μικρές, πόλεις μεγάλες, χωριά, οικισμοί β. Δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας τεσσάρων λωρίδων, χωματόδρομοι γ. Χρήσεις γης: αστική, βιομηχανική, δάση, καλλιέργειες δ. Μετακίνηση φορτίων εμπορευμάτων σε εκατομμύρια τόνους από ένα μέρος σε κάποια άλλα μέρη. 29. Κατατάξτε σε πίνακα με κριτήρια α) τις διαστάσεις τους και β) το σύστημα ιεράρχησής τους τα επόμενα γεωγραφικά φαινόμενα: α. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις ετήσιας παραγωγής 5000 τόνων, 6000 τόνων και 9000 τόνων β. Δίκτυο φυσικού αερίου μονού και διπλού αγωγού γ. ΙΕΚ δημόσια και ιδιωτικά ανά νομό δ. Όρια κράτους, νομού. 30. Οι πλευρές ενός αγροτεμαχίου σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, έχουν μήκος 200 μ. ( πρόσωπο ) και 400 μ. ( βάθος ) στην πραγματικότητα. Εάν απεικονισθεί το αγροτεμάχιο υπό κλίμακα 1 : 2.000, ποιες θα είναι οι διαστάσεις των πλευρών του στο χάρτη; Σελίδα 10 από 34

11 31. Αναφέρετε, δίνοντας και μια μικρή περιγραφή, τέσσερις βασικές τεχνικές διαδικασίες γενίκευσης ενός χάρτη, που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν αλλάζει η κλίμακα (δώστε σχήματα). 32. Αναφέρετε τα είδη των προβολών, ανάλογα με το είδος της αναπτυκτής επιφάνειας που χρησιμοποιείται. 33. Αναφέρετε τα είδη των προβολών, ανάλογα με τη θέση του άξονα του κώνου ή του κυλίνδρου σε σχέση με τον άξονα της γης. 34. Αναφέρετε τα είδη των προβολών, ανάλογα με τη θέση του επιπέδου (αν πρόκειται για επίπεδο) σε σχέση με τον άξονα της γης. 35. Δώστε έναν ορισμό της μαθηματικής χαρτογραφίας. 36. Δώστε έναν ορισμό της αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας. 37. Ποιο είναι το εμβαδόν σε mm2 υπό κλίμακα 1:750 μιας έκτασης, της οποίας το εμβαδόν στην πραγματικότητα είναι 1850 m2; ΟΜΑΔΑ Ε 1. Δώστε τον ορισμό της επιστήμης της Τοπογραφίας. 2. Δώστε τον ορισμό του γεωειδούς. 3. Τι γνωρίζετε για το ελλειψοειδές εκ περιστροφής; 4. Τι ονομάζουμε τριγωνομετρικό δίκτυο 1 ης τάξης; 5. Τι είναι η βάση ενός δικτύου; 6. Ποια δίκτυα ονομάζονται «μικροτριγωνισμοί μεγάλης ακρίβειας»; 7. Σε τι μήκη κυμαίνονται οι πλευρές των τριγώνων που σχηματίζονται από τις σκοπεύσεις σ ένα δίκτυο 3 ης τάξης; 8. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι κλίμακες στην Τοπογραφία. 9. Ποιες είναι οι συνηθέστερες μονάδες μέτρησης γωνιών στην Τοπογραφία; 10. Ένα ακτίνιο με πόσες μοίρες ισούται; βαθμοί πόσα ακτίνια είναι; 12. Τι εκφράζει ο συντελεστής ρ; 13. Πόσα στρέμματα περιέχει ένα εκτάριο (ha); 14. Τι είναι το συστηματικό σφάλμα των μετρήσεων; Να αναφέρετε μερικές αιτίες συστηματικών σφαλμάτων. 15. Τι είναι το τυχαίο σφάλμα των μετρήσεων; Σελίδα 11 από 34

12 16. Ποια είναι η αρχή του κριτηρίου των ελαχίστων τετραγώνων; 17. Αναφέρετε τι γνωρίζετε για τους όρους α) εσωτερική ακρίβεια και β) εξωτερική ακρίβεια ή αξιοπιστία. 18. Για τον προσδιορισμό του εμβαδού ενός ορθογωνίου οικοπέδου μετρήθηκε το μήκος Χ 1 = 70,00 m και το πλάτος 40,00 m με μια μετροταινία των 30 m, που ήταν μικρότερη κατά 2 cm. Ζητείται το σφάλμα στο εμβαδόν του οικοπέδου. 19. Για να μετρηθεί μια μεγάλη απόσταση, χωρίστηκε σε τρία τμήματα. Το κάθε τμήμα μετρήθηκε χωριστά και ανεξάρτητα. Έτσι βρέθηκαν οι τιμές 450,255 m, 380,238 m, 600,810 m των τριών μηκών και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις σ 1 =2,5 cm, σ 2 =1.5 cm και σ 3 = 2.0 cm. Ζητείται η τυπική απόκλιση της συνολικής απόστασης. 20. Τι ονομάζεται σχετικό σφάλμα και σε τι μονάδες εκφράζεται. 21. Δύο γωνίες ω 1 και ω 2 μετρήθηκαν χωριστά και έδωσαν τιμές ω 1 =76,2400g με τυπική απόκλιση σ1 = 4,0cc και ω 2 = 28,4900 g με τυπική απόκλιση σ2 = 3.0cc. Ζητείται η τυπική απόκλιση του αθροίσματος και της διαφοράς των παραπάνω γωνιών. 22. Δώστε τους ορισμούς της οριζόντιας και της κατακόρυφης γωνίας. 23. Ποια είναι η σχέση μεταξύ ζενίθ απόστασης και κατακόρυφης γωνίας; 24. Πού χρησιμοποιούνται οι οριζόντιες και πού οι κατακόρυφες γωνίες; 25. Τι είναι το θεοδόλιχο; Ποιες είναι οι κατηγορίες θεοδόλιχων, ανάλογα με τις ακρίβειες που παρέχουν και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται; 26. Από πόσα μέρη αποτελείται το θεοδόλιχο; 27. Πόσους και ποιους δίσκους έχει το θεοδόλιχο; 28. Αναφέρετε τις τάξεις των τριγωνομετρικών δικτύων ανάλογα με το μήκος των πλευρών τους. 29. Τι είναι εμπροσθοτομία και πότε εφαρμόζεται; 30. Τι είναι η οπισθοτομία και πότε εφαρμόζεται; 31. Πόσες και ποιες αεροστάθμες έχουν τα σύγχρονα θεοδόλιχα; Ποια είναι η χρησιμότητά τους; 32. Σε βερνιέρο ακρίβειας 1/10, πόσες υποδιαιρέσεις της κύριας κλίμακας είναι το μήκος της κλίμακάς του; 33. Σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία του βερνιέρου; 34. Τι είναι το ορθογώνιο και τι ο εξάντας; 35. Τι σημαίνει ο όρος «κέντρωση θεοδόλιχου»; 36. Αναφέρετε ονομαστικά τα συστηματικά σφάλματα κατασκευής του θεοδόλιχου. 37. Αναφέρετε ονομαστικά τα συστηματικά σφάλματα ρύθμισης του θεοδόλιχου. 38. Αναφέρετε ονομαστικά τα τυχαία σφάλματα των μετρήσεων με θεοδόλιχο. Σελίδα 12 από 34

13 39. Τι είναι το ταχύμετρο και τι η σταδία; 40. Αναφέρετε ονομαστικά τα συστηματικά σφάλματα στην ταχυμετρική μέθοδο. 41. Να αναφέρετε ονομαστικά τα τυχαία σφάλματα στην ταχυμετρική μέθοδο. 42. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα ηλεκτρομαγνητικά όργανα μέτρησης αποστάσεων; 43. Με ποιες μεθόδους μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο σημείων του εδάφους; Ποια μέθοδος είναι μεγαλύτερης ακρίβειας; 44. Τι είναι ο χωροβάτης; Ποιες είναι οι κατηγορίες των χωροβατών, ανάλογα με το μηχανισμό οριζοντίωσης του σκοπευτικού άξονα του τηλεσκοπίου; 45. Εφαρμογές και πλεονεκτήματα της τριγωνομετρικής χωροστάθμησης. 46. Με ποιες μεθόδους είναι δυνατή η αποτύπωση ενός γηπέδου; 47. Δώστε σε σκαρίφημα ένα παράδειγμα αποτύπωσης γηπέδου με ορθογώνιες συντεταγμένες. 48. Δώστε ένα παράδειγμα αποτύπωσης γηπέδου με πολικές συντεταγμένες σε σκαρίφημα. 49. Τι ονομάζεται ευθυγραμμία μεταξύ δύο σημείων και τι είναι πύκνωση της ευθυγραμμίας; 50. Ποιες είναι οι μέθοδοι εμβαδομέτρησης γηπέδων και πού χρησιμοποιείται η καθεμιά; 51. Έστω ότι το εμβαδόν Ε ενός γηπέδου υπολογίστηκε με την ημιγραφική μέθοδο και έγιναν τρεις εμβαδομετρήσεις. Οι αντίστοιχες τιμές ήταν Ε1 = 8820 m2, Ε2 = 8830 m2, Ε3 = 8840 m2. Η κλίμακα του σχεδίου είναι 1:1000. Να ελεγχθεί αν το δ βρίσκεται μέσα στα ανεκτά όρια. 52. Δώστε τον ορισμό της διανομής ενός γηπέδου. 53. Δίνεται τριγωνικό γήπεδο ΑΒΓ. Ζητείται να οριστεί πάνω στην πλευρά ΒΓ σημείο Μ τέτοιο ώστε το τρίγωνο ΑΜΓ να έχει ορισμένο εμβαδόν ε. 54. Δώστε τους ορισμούς : α) Ανοικτή όδευση β) Κλειστή όδευση γ) Ανεξάρτητη όδευση δ) Εξαρτημένη όδευση ε) Πλήρως εξαρτημένη όδευση 55. Έστω δύο σημεία Α και Β. Δίνονται: οι συντεταγμένες ΧΑ και ΥΑ του σημείου Α, η γωνία διεύθυνσης α και το μήκος S της ΑΒ. Ζητούνται οι συντεταγμένες ΧΒ και ΥΒ. 56. Έστω δύο σημεία Α και Β. Δίνονται: οι συντεταγμένες ΧΑ, ΥΑ, ΧΒ, ΥΒ των δύο σημείων. Ζητούνται: η γωνία διεύθυνσης α και το μήκος S της πλευράς ΑΒ. Σελίδα 13 από 34

14 57. Να υπολογιστεί η παραπάνω όδευση, αν θεωρηθεί ότι δίνονται τα Χ Α, Υ Α, α Α, Β 1, β 2, S Α1, S 12, S 2Ω. 58. Ποιο είναι το μειονέκτημα των ανεξάρτητων ανοικτών οδεύσεων; 59. Περιγράψτε τη διαδικασία εξάρτησης όδευσης από απρόσιτο τριγωνομετρικό σημείο. 60. Τι είναι οι υψομετρικές αφετηρίες ή reper; 61. Από τι εξαρτάται το συνολικό μήκος μίας πολυγωνικής όδευσης, καθώς και το μέγιστο μήκος μίας πλευράς της, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς; 62. Τι είναι η εξασφάλιση ενός πολυγωνικού σημείου; 63. Ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα στο πρώτο και στο δεύτερο θεμελιώδες πρόβλημα; 64. Πότε ένα θεοδόλιχο λέγεται προσανατολισμένο; 65. Δώστε τον ορισμό της γωνίας διεύθυνσης μίας ευθείας ΑΒ του επιπέδου. Τι τιμές μπορεί να πάρει η γωνία αυτή; 66. α)πώς ορίζεται ένα σημείο Μ του επιπέδου στο σύστημα των πολικών συντεταγμένων; β)πώς ορίζεται ένα σημείο Μ του επιπέδου στο σύστημα των ορθογωνίων συντεταγμένων; 67. Δώστε τον ορισμό του ορθομετρικού υψομέτρου, καθώς και του δυναμικού υψομέτρου. 68. Αναφέρετε τα τέσσερα (4) κυριότερα σφάλματα χωροσταθμήσεως. 69. Δώστε τους ακόλουθους ορισμούς: α) Απλή χωροστάθμηση β) Ευκρινής χωροστάθμηση γ) Ακτινωτή χωροστάθμηση 70. Τι είναι το κροκί; 71. Να περιγράψετε τη μέθοδο εμπροσθοτομιών για τον οριζοντιογραφικό προσδιορισμό βυθομετρικού σημείου. Σελίδα 14 από 34

15 72. Σε ποια αρχή στηρίζεται η μέθοδος της βαρομετρικής χωροστάθμησης; Τι είδους βαρόμετρα υπάρχουν; 73. Πώς γίνεται η μέτρηση αποστάσεων σε οριζόντιο και πώς σε κεκλιμένο έδαφος; 74. Περιγράψτε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον έλεγχο και τη ρύθμιση του θεοδόλιχου, προτού ξεκινήσουν οι μετρήσεις υπαίθρου (ταχυμετρία). 75. Ποιο είναι το αντικείμενο της Γεωδαισίας; 76. Πότε εφαρμόζεται η μέθοδος Hansen ή μέθοδος απρόσιτης βάσης; 77. Δίνεται ένα γήπεδο ΑΒΓΔ με σχήμα τετράπλευρο. Ζητείται να φέρετε από ορισμένο σημείο Ε της πλευράς ΑΔ την ευθεία ΕΜ τέτοια, ώστε το τετράπλευρο ΕΜΓΔ να έχει ορισμένο εμβαδόν ε. ΟΜΑΔΑ ΣΤ 1. Μια επιφάνεια χαρτιού διάστασης Α0 σε πόσες επιφάνειες χαρτιού διάστασης Α3 διαιρείται; 2. Η διάσταση ενός χαρτιού Α4 είναι : α) 210*300 mm β) 210*297 mm γ) 210*307 mm 3. Ένα μολύβι σκληρότητας 3Β είναι σκληρό ή μαλακό; 4. Τι είδους εξηγήσεις και πληροφορίες μας δίνει το υπόμνημα ενός σχεδίου; Από τι εξαρτώνται οι διαστάσεις του; 5. Από τι εξαρτάται το πάχος των γραμμών που χρησιμοποιούνται σε ένα σχέδιο; 6. Δώστε τον ορισμό της κλίμακας ενός σχεδίου. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι κλίμακες των σχεδίων; 7. Έστω σχέδιο κλίμακας 1:200. Πόσο είναι το γραφικό μήκος ευθύγραμμου τμήματος, όταν το πραγματικό μήκος είναι 75μ.; 8. Έστω σχέδιο κλίμακας 1:2500. Πόσο είναι το γραφικό μήκος των πλευρών οικοπέδου σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, όταν το πραγματικό μήκος τους είναι 50μ. * 75μ.; Πόσο είναι το εμβαδόν στην παραπάνω κλίμακα; 9. Έστω σχέδιο κλίμακας 1:500. Πόσο είναι το πραγματικό μήκος ευθύγραμμου τμήματος, όταν το γραφικό μήκος είναι 25εκ.; 10. Να αναφέρετε σε πόσα τετραγωνικά εκατοστά αντιστοιχεί ένα στρέμμα. 11. Δώστε από δύο παραδείγματα μεγάλων και μικρών κλιμάκων. 12. Πόσο είναι το γραφικό εμβαδόν υπό κλίμακα 1:1000 ενός οικοπέδου σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με πλευρές διαστάσεων 20μ.*50μ.; Σελίδα 15 από 34

16 13. Να υπολογιστούν τα πραγματικά μήκη που παριστάνουν τα ακόλουθα γραφικά 5εκ., 10εκ., 15εκ., 25εκ., 50εκ. στις κλίμακες 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1: Να υπολογιστούν τα γραφικά μήκη των ακόλουθων πραγματικών 10μ., 25μ., 75μ., 250μ., 500μ. στις κλίμακες 1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1: Έστω οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου που οι πλευρές του υπό κλίμακα 1:500 είναι α=12εκ. και β=15εκ. Πόσο είναι το εμβαδόν του οικοπέδου στην πραγματικότητα; 16. Περιγράψτε τη διαδικασία χωρισμού ενός ευθύγραμμου τμήματος σε ν ίσα μέρη. 17. Να περιγράψετε τη διαδικασία κατασκευής τόξου που εφάπτεται σε δύο άλλα τόξα. 18. Περιγράψτε τη διαδικασία χάραξης κυκλικού τόξου που έχει ακτίνα Ρ και είναι εσωγραμμένο σε ορθή γωνία (συναρμογή των δύο πλευρών ορθής γωνίας με τόξο κύκλου). 19. Περιγράψτε τη διαδικασία χάραξης κύκλου που περνά από τρία γνωστά σημεία. 20. Περιγράψτε τη διαδικασία χάραξης τριγώνου που γνωρίζουμε και τις τρεις πλευρές του. 21. Περιγράψτε τη διαδικασία χάραξης α) τετραγώνου εγγεγραμένου σε κύκλο β) τετραγώνου περιγεγραμμένου σε κύκλο. 22. Δώστε τον ορισμό της ορθής προβολής σημείου πάνω σε ένα επίπεδο. 23. Να αναφέρετε ποια θα είναι η προβολή α) όταν το προβαλλόμενο επίπεδο είναι παράλληλο με το προβολικό και β) όταν το προβαλλόμενο επίπεδο είναι κάθετο με το προβολικό. 24. Δώστε τον ορισμό της όψης ενός αντικειμένου. Ποια είναι τα είδη των όψεων; 25. Τι ονομάζουμε τομή ενός αντικειμένου; Πώς συμβολίζεται η τομή στο αρχιτεκτονικό σχέδιο; 26. Τι ονομάζουμε έλλειψη; Περιγράψτε έναν τρόπο χάραξης μιας έλλειψης. 27. Τι ονομάζουμε ωοειδή γραμμή; Περιγράψτε έναν τρόπο χάραξης μιας ωοειδούς γραμμής. 28. Τι ονομάζουμε κυκλοειδή γραμμή; Περιγράψτε τη διαδικασία χάραξης της κυκλοειδούς. 29. Δώστε τον ορισμό της κλίσης μιας ευθείας γραμμής. 30. Να αναφέρετε 5 (πέντε) τουλάχιστον κανόνες για την τοποθέτηση διαστάσεων στα σχέδια. 31. Ποια είναι η χρήση της διακεκομμένης γραμμής; 32. Δώστε τον ορισμό της ισομετρικής προβολής. 33. Δώστε τον ορισμό της διμετρικής προβολής. Σελίδα 16 από 34

17 ΟΜΑΔΑ Ζ 1. Τι ονομάζουμε κάναβο σχεδίου; Πώς χρησιμοποιείται ο κάναβος στο τοπογραφικό σχέδιο σχετικά με την τοποθέτηση σημείων σ αυτό; 2. Ποια είναι η διαφορά του τοπογραφικού σχεδίου (ή τοπογραφικού διαγράμματος) από τον τοπογραφικό χάρτη; 3. Αναφέρετε τα χρώματα με τα οποία σχεδιάζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα: α)τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγωνομετρικά, πολυγωνικά) β) Ισοϋψείς καμπύλες γ)ισοβαρείς καμπύλες δ)σιδηροδρομικές γραμμές 4. Τι συμπεράσματα βγάζουμε, όταν σε τοπογραφικό σχέδιο διαπιστώνουμε σταθερή απόσταση μεταξύ ισοϋψών καμπυλών; Τι προδίδει η μεγάλη απόσταση ισοϋψών καμπυλών; 5. Πώς απεικονίζονται τα υψώματα (λόφοι) στο τοπογραφικό σχέδιο; 6. Τι ονομάζεται ισοδιάσταση; 7. Απεικονίστε πέντε (5) διαφορετικούς συμβολισμούς που τοποθετούνται στα τοπογραφικά σχέδια. 8. Τι είναι ρυμοτομική γραμμή; Με τι χρώμα απεικονίζεται στα ρυμοτομικά διαγράμματα; 9. Τι είναι οικοδομική γραμμή; Με τι χρώμα απεικονίζεται στα ρυμοτομικά διαγράμματα; 10. Εξηγήστε τι σημαίνει ο διπλανός συμβολισμός για κτίσμα. 3/κ 11. Γήπεδο ακανόνιστου σχήματος εμβαδομετρήθηκε σε σχέδιο κλίμακας 1:500 και βρέθηκε 50 cm 2. Πόσο είναι το εμβαδόν του παραπάνω γηπέδου στην πραγματικότητα; 12. Να παραστήσετε γραφικά την κλίμακα 1: Αναφέρετε τον τρόπο μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης ενός τοπογραφικού σχεδίου (όχι με τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος). 14. Τι σημαίνει ραπορτάρισμα σημείων στο τοπογραφικό σχέδιο; 15. Πώς θα απεικονιστούν: α)περίφραξη με συρματόπλεγμα, β)μάντρα πάχους 0,5m σε σχέδιο κλίμακας 1:200 (Μ); Σελίδα 17 από 34

18 ΟΜΑΔΑ Η 1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ γενικού πολεοδομικού σχεδίου και πολεοδομικής μελέτης; Πώς πραγματοποιείται η πολεοδομική μελέτη; 2. Τι είναι η πράξη εφαρμογής; Τι πετυχαίνουμε με την πράξη εφαρμογής; 3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής; 4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως πυκνοδομημένη; 5. Ποιες ιδιοκτησίες έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το νόμο 1337/83; 6. Η εισφορά σε γη είναι απαλλοτρίωση; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 7. Μπορεί ιδιοκτήτης ακινήτου να πληρώσει σε χρήμα την εισφορά σε γη που οφείλει εκ του νόμου; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 8. Ποιος συντάσσει τις πράξεις εφαρμογής και ποιος τις εγκρίνει; 9. Να αναφέρετε τα ποσοστά εισφοράς σε γη σε σχέση με το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/ Να υπολογίσετε την εισφορά σε γη ιδιοκτησίας εμβαδού 700 τ.μ. 11. Να υπολογίσετε την εισφορά σε γη ιδιοκτησίας εμβαδού τ.μ. 12. Η εισφορά σε χρήμα μιας ιδιοκτησίας υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας πριν ή μετά την πράξη εφαρμογής; 13. Τι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι; 14. Δώστε τον ορισμό της ενεργούς πολεοδομίας. Πώς καθορίζεται η ζώνη ενεργού πολεοδομίας ; 15. Δώστε τους ορισμούς : α) κάθετη συνιδιοκτησία, β) οριζόντια ιδιοκτησία. 16. Ποιες είναι οι τρεις φάσεις εργασιών του ανάδοχου μελετητή μιας πράξης εφαρμογής; Επιτρέπεται η τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κατά τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής; Σελίδα 18 από 34

19 ΟΜΑΔΑ Θ 1. Αναφέρετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι οδοί. 2. Αναφέρετε τις κατηγορίες των οδών από διοικητική άποψη. 3. Αναφέρετε τις κατηγορίες των οδών από κυκλοφοριακή άποψη. 4. Αναφέρετε τις κατηγορίες των οδών από άποψη μορφολογίας. 5. Αναφέρετε τις κατηγορίες των οδών από τεχνική άποψη. 6. Αναφέρετε τις κατηγορίες των οδών από άποψη αρχής, η οποία τις κατασκεύασε και τις συντηρεί. 7. Αναφέρετε τα βασικά μέρη της οδού. 8. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Κατάστρωμα της οδού, Οδόστρωμα της οδού, Ερείσματα. 9. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Όρυγμα, Εκχώματα, Επιχώματα. 10. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Τάφροι, Χωματισμοί, Πρανή του ορύγματος. 11. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Πρανή του Επιχώματος, Φρύδι ή κορυφή του ορύγματος, Πους (πόδι) του πρανούς του επιχώματος. 12. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Άξονας της οδού, κατά πλάτος τομή ή διατομή της οδού, κατά μήκος τομή (μηκοτομή) οδού. 13. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Οδός εν ορύγματι, Οδός εν επιχώματι, Οδός εν μικτή διατομή, Οδός ισόπεδη, Οδός ανισόπεδη. 14. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: Οριζοντιογραφία οδού, Πλάτος κατάληψης της οδού, Ζώνη κατάληψης της οδού. 15. Περιγράψτε τα μέρη των αστικών οδών. Σχεδιάστε σκαρίφημα. 16. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλού οδοστρώματος. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, ώστε το οδόστρωμα να είναι καλό; 17. Να αναφέρετε τους μαθηματικούς τύπους που ορίζουν την Κυρτότητα οδοστρώματος και την Μέση Εγκάρσια κλίση οδοστρώματος. 18. Να αναφέρετε τα στοιχεία του οχήματος που είναι βασικά για τη μελέτη κινήσεως ενός οχήματος. 19. Περιγράψτε τις σπουδαιότερες αντιστάσεις στην κίνηση των οχημάτων. 20. Περιγράψτε τις έννοιες: Ταχύτητα Μελέτης, Μέγιστη Ταχύτητα Ασφάλειας της οδού. 21. Περιγράψτε τα ακόλουθα: μήκος ετοιμότητας, μήκος πεδήσεως, απόσταση ασφαλείας. Να σχεδιαστεί σκαρίφημα. 22. Περιγράψτε τα ακόλουθα: καμπύλη ορατότητας, βέλος ορατότητας. Σελίδα 19 από 34

20 23. Αναφέρετε τις βασικές αιτίες ατυχημάτων που προέρχονται από την οδό. 24. Ποια καμπύλη ονομάζεται καμπύλη συναρμογής ή κλωθοειδής; Να σχεδιαστεί σκαρίφημα. 25. Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται η θέση και τα στοιχεία μελέτης κάθε κλάδου ενός οδικού δικτύου; 26. Τι ονομάζεται χωρητικότητα της οδού και από τι μεταβάλλεται; 27. Ποια σχέση συνδέει την ακτίνα R του κυκλικού τόξου με την ταχύτητα u του οχήματος; 28. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τιμή της μέγιστης επίκλισης qmax σε μια οδό; 29. Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η μεταβολή της επικλίσεως. Δώστε σκαρίφημα. 30. Να αναφέρετε το βασικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα της μεθόδου: «Στροφή γύρω από τον άξονα» για τη μεταβολή της επικλίσεως. 31. Να αναφέρετε το βασικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα της μεθόδου: «Στροφή γύρω από την εσωτερική οριογραμμή» για τη μεταβολή της επικλίσεως. 32. Να αναφέρετε τις γενικές αρχές της χάραξης που αφορούν την οριζοντιογραφία της οδού. 33. Να αναφέρετε τις γενικές αρχές που αφορούν τη μηκοτομή της οδού. 34. Αναφέρετε τα απαιτούμενα τεύχη που απαρτίζουν τη μελέτη της αναγνώρισης μιας οδού. 35. Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης αναγνώρισης μιας οδού; 36. Να αναφέρετε τα στάδια που ακολουθούνται για την επιλογή της καταλληλότερης πορείας μιας οδού. 37. Να αναφέρετε τα 3 βασικά χαρακτηριστικά κάθε αποτύπωσης. 38. Να αναφέρετε τις λεπτομέρειες των οποίων η αποτύπωση κρίνεται απαραίτητη. 39. Ποια κριτήρια καθορίζουν τη θέση των κορυφών μιας πολυγωνικής όδευσης; 40. Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην επιτυχία μιας αεροφωτογράφησης; 41. Τι σχέδια και σε τι κλίμακες απαιτούνται στο στάδιο της οριστικής μελέτης ενός ελιγμού; 42. Τι καλείται μηκοτομή του εδάφους; 43. Να αναφέρετε τον τρόπο υπολογισμού των όγκων των ορυγμάτων και των επιχώσεων. 44. Να αναφέρετε τι στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα, κλπ) απαιτούνται για την πλήρη προμελέτη μιας οδού. 45. Ποιος είναι ο σκοπός της προμελέτης μιας οδού; 46. Ποιος είναι ο σκοπός της οριστικής μελέτης μιας οδού; 47. Ποια στοιχεία πρέπει να φαίνονται σε μια οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1000; Σελίδα 20 από 34

21 48. Ποια στοιχεία πρέπει να φαίνονται σε μια μηκοτομή με κλίμακα 1:1000 για τα μήκη και 1:100 ή 1:200 για τα ύψη; 49. Ποια στοιχεία πρέπει να φαίνονται σε διατομές σε κλίμακα 1:100 ή 1:200; 50. Ποια στοιχεία πρέπει να φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα; 51. Να αναφέρετε ποια στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα, κλπ) απαιτούνται για την πλήρη οριστική μελέτη μιας οδού. 52. Ποια έργα καλούνται χωματουργικά; 53. Ποιες είναι οι 2 βασικές κατηγορίες μεθόδων εμβαδομέτρησης; Να γίνει σύγκριση των 2 κατηγοριών μεθόδων. 54. Περιγράψτε τις γραφικές μεθόδους εμβαδομέτρησης. 55. Περιγράψτε τις υπολογιστικές μεθόδους εμβαδομέτρησης. 56. Περιγράψτε τις προκαταρκτικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται πριν από κάθε χωματουργική εργασία. 57. Περιγράψτε τις 3 βασικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα εδάφη με βάση τη συνεκτικότητά τους. 58. Να αναφέρετε 2 χαρακτηριστικές μεθόδους εκσκαφής ορυγμάτων. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου; 59. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχής κατασκευή επιχώματος; Περιγράψτε τη σειρά εργασιών κατασκευής ενός επιχώματος. 60. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οδοστρώματα, ανάλογα με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής; 61. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οδοστρώματα, ανάλογα με το βαθμό ελαστικότητας; 62. Περιγράψτε τα μέρη ενός οδοστρώματος. 63. Να αναφέρετε τους γενικούς κανόνες συμπυκνώσεως με οδοστρωτήρα. 64. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του οδοστρώματος από σκυρόδεμα. 65. Τι είναι οριζοντιογραφία οδού ; 66. Αναφέρετε τους γενικούς κανόνες διάστρωσης με όχημα τύπου «Γκρέιτερ». ΟΜΑΔΑ Ι 1. Δώστε τον ορισμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). 2. Δώστε τον ορισμό για τα Πληροφοριακά Συστήματα Γης (Land Information Systems-LIS). Ποια είναι η σχέση των LIS με τα GIS; 3. Τι ονομάζουμε χωρική πληροφορία ; Αναφέρετε 2 τουλάχιστον παραδείγματα. Σελίδα 21 από 34

22 4. Περιγράψτε τη διαδικασία για την εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση των χωρικώνχαρτογραφικών δεδομένων με τεχνολογία διανύσματος (vector). 5. Περιγράψτε τη διαδικασία για την εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση των χωρικώνχαρτογραφικών δεδομένων με τεχνολογία πλέγματος (raster). 6. Τι ονομάζουμε περιγραφική πληροφορία; Αναφέρετε 2 τουλάχιστον παραδείγματα. 7. Ποια είναι η διαφορά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) από τα Σχεδιαστικά Πακέτα (CAD) ; 8. Ανεξάρτητα από συγκεκριμένες εφαρμογές, υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες ερωτήσεων που μπορεί να απαντήσει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ποιες είναι αυτές; Αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα για κάθε κατηγορία. 9. Το ARC-INFO, όπως κάθε GIS, προσομοιάζει το γεωγραφικό χώρο με τρεις γεωγραφικές οντότητες. Ποιες είναι αυτές ; 10. Να αναφέρετε πηγές δεδομένων ενός GIS. 11. α) Τι ονομάζουμε coverage στο ARC-INFO; β) Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των coverages ; 12. Διαστρωμάτωση γεωγραφικής πληροφορίας. Έννοια και παραδείγματα. 13. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία μιας γεωγραφικής ενότητας ; Αναφέρετε παραδείγματα. 14. Αναφέρετε τα κύρια μέρη του βασικού εξοπλισμού (Hardware) ενός ΓΣΠ. 15. α)τι είναι τοπολογία; β) Ποιες είναι οι κατηγορίες της; 16. Ποιες είναι οι 3 βασικές τοπολογικές έννοιες στο ARC-INFO; 17. Περιγράψτε την έννοια της τοπολογίας πολυγώνων-τόξων (προσδιορισμός θέσης). Αναφέρετε παράδειγμα. 18. Ποια είναι η έννοια της τοπολογίας αριστερά-δεξιά (γειτνίαση); Να αναφέρετε παράδειγμα. 19. Αναφέρετε τα πεδία των πινάκων P.A.T. (Polygon Attribute Table) και A.A.T. (Arc Attribute Table). 20. Πότε δημιουργούνται και ενημερώνονται οι πίνακες P.A.T. (Polygon Attribute Table) και A.A.T. (Arc Attribute Table) ; 21. Ποια είναι η διαφορά του P.A.T. (Point Attribute Table) από το P.A.T. (Polygon Attribute Table) ; 22. Ποια είναι η σημασία του πεδίου COVER_ID στους πίνακες χαρακτηριστικών στοιχείων P.A.T. (Polygon Attribute Table), A.A.T. (Arc Attribute Table), P.A.T. (Point Attribute Table) ; 23. Τι ονομάζουμε TICS ; Πού χρησιμεύουν ; 24. α)τι ονομάζουμε RMS Error; Πώς προκύπτει ; (Αναλυτικά) β) Αν προκύψει πολύ μεγάλο RMS Error, ποιο είναι ένα πιθανό λάθος που έχει γίνει ; Σελίδα 22 από 34

23 25. Εξηγήστε τη λειτουργία της εντολής CLEAN. Αναφέρετε τη σύνταξή της. 26. Εξηγήστε τη λειτουργία της εντολής BUILD. Αναφέρετε τη σύνταξή της. 27. Γιατί δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο COVERAGE πολυγωνική και σημειακή τοπολογία; 28. Ένα coverage ισοδυναμεί με Directory ή με File; Μια τετραγωνική περιοχή εμβαδού τετραγωνικών μέτρων (M 2 ) θα απεικονιστεί σημειακά ή πολυγωνικά σε καθεμιά από τις ακόλουθες κλίμακες α) 1: 1000, β) 1: 5000, γ) 1: 10000, δ) 1: , 1: Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 29. Με ποιο στοιχείο γίνεται η αμφιμονοσήμαντη αντιστοίχηση (σύνδεση) της χωρικής με την περιγραφική πληροφορία ; 30. Τι ονομάζεται overshoot κόμβος; Δώστε σχήμα. 31. Τι ονομάζεται undershoot κόμβος; Δώστε σχήμα. 32. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας χάρτης για να είναι κατάλληλος για χρήση στον ψηφιοποιητή ή SCANNER; 33. Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα μεταξύ των Γ.Σ.Π. raster και vector μορφής. 34. Να αναφέρετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για μια επιτυχημένη χαρτοσύνθεση. 35. Να αναφέρετε βήμα προς βήμα ολόκληρη τη διαδικασία για τη σχεδίαση χάρτη που θα παρουσιάζει τους νομούς της Ελλάδας, ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού, με δεδομένα το χάρτη με τη διοικητική υποδιαίρεση και τις πυκνότητες πληθυσμού ανά νομό. 36. Αναφέρετε και δώστε μία σύντομη περιγραφή των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή, παρουσίαση και αποθήκευση χωρικών δεδομένων. Σελίδα 23 από 34

24 ΟΜΑΔΑ ΙΑ 1. Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της σχεδίασης με τη χρήση ενός σχεδιαστικού προγράμματος σε Η/Υ; 2. Ποια είναι η διαφορά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) από τα Σχεδιαστικά Πακέτα (CAD); 3. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών σχεδιαστικών προγραμμάτων; Αν ναι, αναφέρετε κάποιο τρόπο επικοινωνίας του autocad με άλλα προγράμματα. 4. Ζητείται να γίνει η περιγραφή σχεδίασης μιας γραμμής με τα εξής στοιχεία: α. Μήκος 35 μονάδες β. Αρχή γραμμής στο σημείο (χ,ψ)=(5,5) γ. Γωνία ως προς τον οριζόντιο άξονα 25 μοίρες Πώς είναι δυνατόν να σχεδιαστεί μία ευθεία κάθετη στο μέσο της; 5. Ζητείται η περιγραφή της σχεδίασης ενός ορθογώνιου με τα εξής στοιχεία: α. Το μήκος της μεγάλης πλευράς είναι 15 μονάδες, της μικρής πλευράς 8 μονάδες και η μεγάλη πλευρά να είναι παράλληλη με τον οριζόντιο άξονα β. Η γωνία με τις μικρότερες συντεταγμένες να βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=(4,4) 6. Ποια στοιχεία αρκούν για να σχεδιαστεί ένας κύκλος; Δώστε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 7. Περιγράψτε τη διαδικασία σχεδίασης του ακόλουθου σχήματος: Σελίδα 24 από 34

25 Σελίδα 25 από 34

26 8. Ποια είναι η χρησιμότητα του Ortho; 9. Ποια είναι η χρησιμότητα του OSnap; Περιγράψτε τις επιλογές Endpoint, Midpoint, Intersection, Perpendicular. 10. Περιγράψτε τη διαδικασία σχεδίασης του ακόλουθου σχήματος. Σελίδα 26 από 34

27 11. Περιγράψτε τη διαδικασία που απαιτείται για να μετασχηματιστεί το ένα σχήμα στο άλλο. 12. Περιγράψτε τη διαδικασία με την οποία μία γραμμή 5 μονάδων μπορεί να γίνει 10 μονάδες. 13. Περιγράψτε τη διαδικασία με την οποία από το πρώτο σχήμα θα προκύψει το δεύτερο Σελίδα 27 από 34

28 14. Περιγράψτε 2 τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σχεδιάσουμε από το πρώτο σχήμα το δεύτερο. 15. Με ποιες εντολές μπορώ να βρω το εμβαδόν κάποιου σχήματος, την απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία και τις συντεταγμένες κάποιου σημείου 16. Είναι δυνατή η πρόσθεση και αφαίρεση εμβαδού από το σχεδιαστικό πρόγραμμα και,εάν ναι, με ποια εντολή; 17. Αιτιολογήστε τους λόγους για τους οποίους πρέπει η σχεδίαση να γίνεται σε διαφορετικά Layers 18. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα ενός αντικειμένου στο σχέδιο μας; Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν; 19. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο γραμμής ενός συνόλου ή ενός αντικειμένου στο σχέδιο μας; Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν; 20. Με ποια μέθοδο μπορούμε να «κρύψουμε» ή να «εμφανίσουμε» μερικά αντικείμενα από την οθόνη; Σε τι μας χρησιμεύει η δυνατότητα αυτή; 21. Είναι δυνατόν να αλλάξουμε το όνομα ενός επιπέδου σχεδίασης (Layer); Εαν ναι, περιγράψτε τη διαδικασία 22. Τι σημαίνουν οι επιλογές «Bylayer» των εντολών Color και Linetype; 23. Είναι δυνατό να έχουμε στο ίδιο layer αντικείμενα διαφορετικών χρωμάτων; Αν ναι, περιγράψτε τη διαδικασία. 24. Περιγράψτε τη διαδικασία με την οποία στέλνουμε αντικείμενα ενός layer σε ένα άλλο layer. 25. Να αναφέρετε όλες τις επιλογές της εντολής zoom. 26. Περιγράψτε τη χρησιμότητα των Blocks στα σχέδιά μας. 27. Περιγράψτε τη διαφορά ανάμεσα στην εντολή Block και Wblock. Σελίδα 28 από 34

29 28. Σχεδιάστε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με μήκος πλευράς 3 μονάδες χρησιμοποιώντας την εντολή Line 29. Να αναφέρετε τη διαδικασία ψηφιοποίησης στο Autocad. Να γίνει σύντομη αναφορά στις εντολές TABLET και SKETCH. 30. Να αναφέρετε τουλάχιστον 3 διαφορές στην εισαγωγή σχεδίου με χρήση Scanner αντί για ψηφιοποιητή. 31. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: τα αντικείμενα (γραμμές, κύκλοι, κλπ) που βρίσκονται σε ένα LOCKED LAYER: Εμφανίζονται αλλά είναι τροποποιήσιμα μόνο με password Εμφανίζονται αλλά δεν είναι επιλέξιμα για ενέργειες επεξεργασίας Δεν εμφανίζονται και έτσι το πρόγραμμα δουλεύει ταχύτερα χωρίς αυτά 32. Δίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος πλευράς 12 μονάδες (παράλληλα με τον άξονα των Χ) και μήκος μικρής πλευράς 9 μονάδες. Η κορυφή που έχει τις μικρότερες συντεταγμένες βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=(4,3). Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: α) να σχεδιαστεί ένας κύκλος που η διάμετρός του να εφάπτεται στο μέσο των πλευρών με το μεγαλύτερο μήκος β) να υπολογιστεί το μήκος της περιμέτρου του κύκλου. 33. Δίνεται ένα τετράγωνο με πλευρά 2 μονάδες. Η κορυφή που έχει τις μικρότερες συντεταγμένες βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=4,3. Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: α) να σχεδιαστεί ένα νέο τετράγωνο, του οποίου οι πλευρές να έχουν απόσταση 3 μονάδες από τις πλευρές του δοθέντος. β) να σχεδιαστούν οι διαγώνιες του νέου τετραγώνου, καθώς και οι διάμεσοι των πλευρών του. γ) να μεταφερθεί το νέο τετράγωνο με τις διαγώνιές του σε νέα θέση, ώστε η κορυφή που θα έχει τις μικρότερες συντεταγμένες να συμπίπτει με την κορυφή του αρχικού τετραγώνου, που έχει τις μεγαλύτερες συντεταγμένες. 34. Δίνεται ένας κύκλος, με κέντρο στο σημείο (χ,ψ)=3,3 και ακτίνα R=2,5 μονάδες. Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: α) να γίνει αντιγραφή του σχήματος,έτσι ώστε το κατώτερο σημείο του νέου κύκλου να βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=20,12 β) να γίνει σχεδίαση ενός όμοιου κύκλου, με κέντρο το σημείο (χ,ψ)=20,12 γ) ο συνδυασμός των δύο νέων αλληλοτεμνομένων κύκλων να περιστραφεί κατά 30 μοίρες με φορά αντίθετη των δεικτών του ωρολογίου. Κέντρο περιστροφής να είναι το ανώτερο σημείο του αρχικού κύκλου Σελίδα 29 από 34

30 35. Δίνεται ένας κύκλος με κέντρο στο σημείο (χ,ψ)=2,2 και ακτίνα 1,5 μονάδες. Με ποιες εντολές μπορούν να γίνουν τα παρακάτω: α) να γίνει αντιγραφή του σχήματος,έτσι ώστε το ανώτερο σημείο του νέου κύκλου να βρίσκεται στο σημείο (χ,ψ)=2,10 β) να σχεδιαστεί μία εφαπτομένη του νέου κύκλου, με αρχή το κέντρο του αρχικού κύκλου και τέλος το σημείο επαφής της εφαπτομένης γ) να υπολογιστεί το μήκος της ευθείας αυτής. ΟΜΑΔΑ ΙΒ 1. Για ποιο λόγο η κατακόρυφη αεροφωτόληψη γίνεται σε επικαλυπτόμενες λωρίδες; Σε τι ποσοστά κυμαίνονται οι επικαλύψεις κατά πλάτος και κατά μήκος; 2. Να αναφέρετε 5 ( πέντε ) τουλάχιστον παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοερμηνευτική λήψη. 3. Αν μια έκταση στο έδαφος έχει εμβαδόν Ε,πώς προκύπτει ο αριθμός των απαιτούμενων για φωτοερμηνευτική λήψη αεροφωτογραφιών; 4. Να βρεθεί η κλίμακα των α/φ που πάρθηκαν με φωτογραμμετρική φωτομηχανή 305/23 και από ύψος Η=2000m. 5. Δώστε τον ορισμό της μέσης κλίμακας αεροφωτογραφίας. 6. Γίνεται αεροφωτολήψη από ύψοςη=1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για να φωτογραφηθεί περιοχή που ορίζεται από τα σημεία: Ζ 1 =385m, Ζ 2 =415m, Ζ 3 =390m με αεροφωτομηχανή 88/23. Ποια είναι η εικονοκλίμακα; Πόσο είναι το S; Πόσο το αληθές μήκος L ενός δρόμου που το ανάπτυγμα στο φωτόγραμμα μετρήθηκε και είναι 15.50cm; 7. Σ ένα στερεοζεύγος που πάρθηκε από ύψος h=1500m μετρήθηκε η διαφορά παραλλάξεων της βάσης και της κορυφής ενός πύργου και βρέθηκε 1,15mm. Η απόσταση των δύο εικονοκέντρων μετρήθηκε στα 92mm (b εικ = 92mm). Ποιο είναι το ύψος του πύργου; 8. Δώστε τον ορισμό του φωτοερμηνευτικού κλειδιού. Που χρησιμεύουν; Κατηγορίες. 9. Τι είναι τα αναλογικά φωτοερμηνευτικά κλειδιά; 10. Τι είναι τα τεχνικά φωτοερμηνευτικά κλειδιά; Αναφέρετε ένα παράδειγμα. 11. Ποιες είναι οι κατηγορίες των φωτοερμηνευτικών κλειδιών επιλογής και ποιες των φωτοερμηνευτικών κλειδιών αποκλεισμού; 12. Πού χρησιμοποιούνται οι παγχρωματικές αεροφωτογραφίες; 13. Πού χρησιμοποιούνται οι υπέρυθρες αεροφωτογραφίες ; Σελίδα 30 από 34

31 14. Πού χρησιμοποιούνται οι έγχρωμες αεροφωτογραφίες; 15. Πού χρησιμοποιούνται οι ψευδοχρωματικές αεροφωτογραφίες; 16. Τι τύπο αεροφωτογραφίας θα χρησιμοποιούσατε για να διακρίνετε επιφάνειες συγκεντρώσεων νερού χωρίς προσμίξεις,λάσπη κ.λ.π.; 17. Τι τύπο αεροφωτογραφίας θα χρησιμοποιούσατε για να διακρίνετε τη γενική τοπογραφική μορφολογία μιας περιοχής; 18. Τι ονομάζουμε φωτόγραμμα; Ποιες προϋποθέσεις και απαιτήσεις πρέπει να πληροί το βασικό μέσο Φωτοερμηνείας, το φωτόγραμμα για να είναι αποτελεσματική η επιτυχημένη μετρητική και ποιοτική αξιοποίηση; 19. Δώστε τον ορισμό της επιστήμης της Φωτοερμηνείας.Να αναφέρετε 4 τουλάχιστον περιοχές εφαρμογής της. 20. Δώστε τον ορισμό της επιστήμης της Τηλεπισκόπησης. 21. Δώστε τον ορισμό της επιστήμης της Φωτογραμμετρίας.Να αναφέρετε 4 τουλάχιστον περιοχές εφαρμογής της. 22. Να δώσετε τον ορισμό της «Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας» και να αναφέρετε τις 7 παραμέτρους (ονομαστικά) από τις οποίες αυτή εξαρτάται. 23. Αναφέρετε τις διακρίσεις (κατηγορίες) των αεροφωτογραφιών,ανάλογα με την κλίση του άξονα λήψης. 24. Δώστε τον ορισμό της κλίμακας της αεροφωτογραφίας. ΟΜΑΔΑ ΙΓ 1. Δώστε τον ορισμό της Ρυμοτομικής Γραμμής (ΡΓ) και της Οικοδομικής Γραμμής (ΟΓ). Οι δύο γραμμές μπορούν να ταυτίζονται; 2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες της αυθαίρετης δόμησης, καθώς και τις περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης σε περιοχές εντός του εγκεκριμένου σχεδίου. 3. Πότε ένα οικόπεδο ονομάζεται άρτιο και οικοδομήσιμο; Αναφέρετε τα συστήματα δόμησης που γνωρίζετε. 4. Δώστε τον όρο του οικισμού μέσα από το νομικό, το οικονομικό, το κοινωνιολογικό και το οικολογικό πρίσμα. Ποια είναι τα κριτήρια χωροθέτησης οικισμών; 5. Πού αποσκοπεί ο καθορισμός μιας περιοχής ως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου; 6. Να αναφέρετε τα επί τοις εκατό (%) ποσοστά εισφοράς σε γη, ιδιοκτησιών αναλόγως με το ποσοστό επιφανείας της σύμφωνα με το άρθρο 8 του 1337/ Δώστε τον ορισμό του Ρυθμιστικού Σχεδίου αστικής περιοχής. Από τι αποτελείται αυτό; Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη σύνταξη, έγκριση της παραλαβής και εφαρμογής του Ρυθμιστικού Σχεδίου; Σελίδα 31 από 34

32 8. Να αναφέρετε τα ποσοστά επί τοις εκατό (%) της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών αναλόγως του εμβαδού τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 1337/ Δώστε τον ορισμό του Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Πόλεως. 10. Όροι Δόμησης. Ποια στοιχεία περιλαμβάνουν; 11. Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες βασικού αστικού οδικού δικτύου; Ποια είναι τα συμπεράσματα από τη μεταξύ τους σύγκριση; 12. Τι είναι η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης; 13. Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης Ε.Π.Α. 14. Ποιοι είναι οι στόχοι μιας κυκλοφοριακής μελέτης πεζοδρόμησης; 15. Οικόπεδο εμβαδού 550 m 2 έχει όρους δόμησης: ΣΔ 1,2, ΣΚ 0,7 αρ. ορόφων 4. Να αναφέρετε 4 διαφορετικές επιλογές για τον κατασκευαστή οικοδομήματος. Επίσης, αν θεωρήσουμε το οικόπεδο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, σχεδιάστε το οικοδόμημα στο συνεχές σύστημα δόμησης. 16. Να αναφέρετε τους παράγοντες χωροθέτησης βιομηχανικής δραστηριότητας. 17. Δώστε τους ορισμούς των παρακάτω: α) συντελεστής δόμησης β) συντελεστής κάλυψης γ) συντελεστής κατ όγκο εκμετάλλευσης. 18. Ποιες είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες παρέμβασης στην ανάπτυξη των περιφερειών; 19. Ποια είναι η χρησιμότητα των Γ.Σ.Π. στην Πολεοδομική Μελέτη χρήσεων γης μιας αστικής περιοχής; 20. Τι είναι πράξη εφαρμογής; Δημιουργεί εμπράγματα δικαιώματα; Ποιος τη συντάσσει και ποιος την εγκρίνει; 21. Πώς υπολογίζεται η εισφορά σε γη ιδιοκτησίας που έχει εμβαδόν π. χ τ.μ.; 22. Έστω ότι ιδιοκτησία 2500 τ.μ. ρυμοτομείται από κοινόχρηστο χώρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά 780 τ.μ. Σε ποιο εμβαδόν θα υπολογιστεί η εισφορά σε χρήμα; 23. Πώς αντιμετωπίζονται οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη; ΟΜΑΔΑ ΙΔ 1. Διατυπώστε τον ορισμό του Κτηματολογίου. 2. Ποια είναι τα συστατικά μέρη του κτηματολογίου; Τι γνωρίζετε για τα κτηματικά βιβλία και τι για τους κτηματογραφικούς χάρτες; Σελίδα 32 από 34

33 3. Δώστε τον ορισμό της κυριότητας. Πότε αυτή λέγεται πλήρης; Με ποιους 3 τρόπους αποκτάται η κυριότητα; 4. Ποιες οι πέντε βασικές ιδιότητες της κυριότητας; 5. Πότε υπάρχει η έννοια της συγκυριότητας και πώς δημιουργείται; 6. Τι ορίζουμε ως Νομή; Ποια είναι η διαφορά της από την κυριότητα; Ποιες είναι οι μορφές της νομής (ονομαστικά); 7. Τι ορίζεται ως Δουλεία; Σε τι διακρίνονται οι Δουλείες; 8. Δώστε τον ορισμό της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης. 9. Τι ονομάζεται Ακτογραμμή και τι Αιγιαλός; 10. Τι ονομάζεται παραλία και τι γραμμή παραλίας; 11. Δώστε τον ορισμό της έννοιας του Γεωτεμαχίου. Πιστεύετε ότι ανάλογα με τη διαμόρφωση και τη χρήση των γεωτεμαχίων μπορούμε να συλλέξουμε διάφορες πληροφορίες; 12. Δώστε τον ορισμό του όρου: Αναδασμός μιας αγροτικής περιοχής. Ποια είναι η διαδικασία αναδασμού αγροτικής περιοχής; 13. Περιεχόμενα κτηματολογικών πινάκων. (Τύπος Α: στοιχεία ακινήτων κατά τρόπο αριθμητικό) (Τύπος Β: λεξικογραφημένα στοιχεία ακινήτων) 14. Αναφέρετε με ποιους τρόπους μπορούν τα Γ.Σ.Π. να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη, ενημέρωση και χρήση του Εθνικού Κτηματολογίου. 15. Τι ορίζουμε ως πράξη τακτοποίησης και προσκύρωσης; Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη πράξης τακτοποίησης; 16. Δώστε τον ορισμό του αστικού αναδασμού. 17. Ποιο οικόπεδο ονομάζεται «ωφελούμενο» και ποιο «βαρυνόμενο» κατά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης; Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πράξη της μεταφοράς αυτής. 18. Πότε ένα οικόπεδο χρειάζεται τακτοποίηση; Πότε ΔΕΝ γίνεται τακτοποίηση ενός οικοπέδου με όμορα; Σελίδα 33 από 34

34 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Κατά την εξέταση στο πρακτικό μέρος οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν: Α. Στοιχεία και μεθόδους από Τοπογραφία Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Δίκτυα, Χαρτογραφία, Τοπογραφικές Σχεδιάσεις, Εισαγωγή Ψηφιοποίηση, Διορθώσεις Λαθών, Ανάλυση, Απόδοση Γεωγραφικών Στοιχείων με χρήση Εμπορικών Πακέτων G.I.S., Σχεδιαστικά Προγράμματα Η/Υ, Πολεοδομία και Κτηματολόγιο. Β.Τα όργανα που θα τους δοθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτυπώσουν ταχυμετρικά και να εμβαδομετρήσουν συγκεκριμένη έκταση που θα οριστεί επιτόπου από τους εξεταστές, να εκτελέσουν χαράξεις να υπολογίσουν υψομετρικές διαφορές και να μπορούν να επιλύσουν και να αποδώσουν σε σχέδιο όλες τις παραπάνω εργασίες υπαίθρου χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιαστικά πακέτα ή σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν σχεδιάζοντας με το χέρι σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες τεχνικού τοπογραφικού σχεδίου. Σελίδα 34 από 34

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 101. Μαθηματικά Ι Στόχος : Απόκτηση γνώσεων στην Αναλυτική Γεωμετρία, τα συστήματα συντεταγμένων, τη διανυσματική άλγεβρα, τις ορίζουσες, παραγώγους, συναρτήσεις και μεταβλητές.

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 17.01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/5/2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Logistics)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα