ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Άρθρο 1 Η «ηµοτική Αγορά Αργοστολίου» λειτουργεί σε χώρο τ.µ. στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα που ανήκει κατά κυριότητα στο ήµο Κεφαλλονιάς. Άρθρο 2 Ο τρόπος λειτουργίας της «ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου» και ο τρόπος χρήσεως των χώρων της (µονάδες) ρυθµίζονται και διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για τους µισθωτές και τους λοιπούς χρήστες των χώρων αυτής. Οι σχετικές συµβάσεις που καταρτίζονται ή πράξεις που εκδίδονται κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και αφορούν την ενοικίαση ή την καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως των χώρων της «ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου», διέπονται πάντοτε ως προς τον τρόπο χρήσεως, λειτουργίας και είδος της ασκούµενης σ αυτούς δραστηριότητας από τον παρόντα κανονισµό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην οικεία πράξη ή σύµβαση. Επίσης, ο παρόν κανονισµός ισχύει και αναφορικά µε τις ήδη υφιστάµενες χρήσεις ή µισθώσεις. Άρθρο 3 Η υφιστάµενη κατάσταση των χώρων (µονάδων) της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου περιλαµβάνει καταστήµατα και θέσεις πάγκων που αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Κεφαλλονιάς, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού. Συγκεκριµένα η Νέα ηµοτική Αγορά Αργοστολίου αποτελείται από τέσσερα (4) κτίρια: 1. Το κτίριο Α συνολικού εµβαδού 178,26 m 2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους (µονάδες): 1.1. Τον χώρο (µονάδα) Α1, εµβαδού 28,53 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 1.2. Τον χώρο (µονάδα) Α2, εµβαδού 29,54 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 1.3. Τον χώρο (µονάδα) Α3, εµβαδού 78,14 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι εννιά (9) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς και 22 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 1.4. Τον χώρο (µονάδα) Α4, εµβαδού 25,25 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο

3 2. Το κτίριο Β συνολικού εµβαδού 158,92 m 2 χωρίζεται σε επτά (7) επιµέρους χώρους (µονάδες): 2.1. Τον χώρο (µονάδα) Β1, εµβαδού 20,70 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 2.2. Τον χώρο (µονάδα) Β2, εµβαδού 20,70 m 2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο 2.3. Τον χώρο (µονάδα) Β3, εµβαδού 20,55 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 2.4. Τον χώρο (µονάδα) Β4, εµβαδού 10,42 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο βοηθητικός χώρος 2.5. Τον χώρο (µονάδα) Β5, εµβαδού 26,52 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 2.6. Τον χώρο (µονάδα) Β6, εµβαδού 17,18 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 2.7. Τον χώρο (µονάδα) Β7, εµβαδού 25,25 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 3. Το κτίριο Γ συνολικού εµβαδού 137,08 m 2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους (µονάδες): 3.1. Τον χώρο (µονάδα) Γ1, εµβαδού 36,72 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς και 4 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 3.2. Τον χώρο (µονάδα) Γ2, εµβαδού 26,70 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς και 8 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 3.3. Τον χώρο (µονάδα) Γ3, εµβαδού 44,15 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι πέντε (5) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς και 13 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 3.4. Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες..

4 4. Το κτίριο συνολικού εµβαδού 153,05 m 2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους (µονάδες): 4.1. Τον χώρο (µονάδα) 1, εµβαδού 40,42 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο, µπορεί όµως να διατεθεί και για την τοποθέτηση πάγκων εφ όσον απαιτείται από τη ζήτηση θέσεων Τον χώρο (µονάδα) 2, εµβαδού 37,46 m 2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο. Ο χώρος αυτός δύναται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να διατίθεται σε υπηρεσίες του ήµου Κεφαλλονιάς ή να παραχωρείται σε Νοµικά Πρόσωπα του ήµου Κεφαλλονιάς άνευ ανταλλάγµατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών τους αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που παραµένει αδιάθετος Τον χώρο (µονάδα) 3, εµβαδού 42,55 m 2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο. Ο χώρος αυτός δύναται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να παραχωρείται στο Ν.Π... του ήµου µε την επωνυµία ΟΚΑΠ άνευ ανταλλάγµατος για την λειτουργία των υπηρεσιών του (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π), ο οποίος θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων ενδιαφεροµένων µε την προϋπόθεση ότι έγκαιρα θα υποβάλει στον αρµόδιο υπάλληλο της ηµοτικής Αγοράς αίτηση µε την οποία θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την παραχώρηση του χώρου Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες. Με Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αλλάξει η χρήση όλων των χώρων (µονάδων) της Νέας ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Άρθρο 4 Το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου έχουν όσοι: είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες (κτηνοτρόφοι, αλιείς, µελισσοκόµοι κ.λ.π.) είναι µόνιµοι κάτοικοι του ήµου Κεφαλλονιάς είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Άρθρο 5 Α. Για τα καταστήµατα. Οι χώροι (µονάδες) που αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο θα εκµισθώνονται σε αγρότες όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκµίσθωσης ακινήτων των ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Η διάθεση των καταστηµάτων θα γίνεται µε δηµοπρασία οι όροι της οποίας καθορίζονται από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κεφαλλονιάς. Οι δε αντίστοιχες συµβάσεις µισθώσεως καταρτίζονται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος κανονισµού και τον ισχύοντα κάθε φορά νόµο που διέπει τις µισθώσεις ακινήτων που ανήκουν στους ΟΤΑ. Το µίσθωµα των καταστηµάτων καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα.

5 Η τιµή εκµίσθωσης κάθε καταστήµατος ορίζεται σε 8,00 ευρώ/τ.µ. µη συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών ρεύµατος και νερού. Το µίσθωµα των καταστηµάτων θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. Β. Για τους πάγκους. 1) Για την διάθεση των ελεύθερων πάγκων της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου εκδίδεται ανακοίνωση το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου εκάστου έτους, η οποία ορίζει τον αριθµό των πάγκων που θα διατεθούν καθώς και το χρονικό διάστηµα κατάθεσης δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί αίτηση µε συνηµµένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων από την ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υποχρεούται ειδάλλως έγγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. 2. Άδεια παραγωγού (εφόσον υφίσταται). 3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 4. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ήµο. 5. Πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ήµου Κεφαλλονιάς. 6. Εκκαθαριστικό εισοδήµατος. 7. Εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και διατηρούν πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό από την Α.Σ.Π.Ε.. 8. Εφόσον έχουν την επιµέλεια ατόµου µε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, πιστοποιητικό από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή. 9. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισµού. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και τον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και σε ποσοστό θέσεων αναλυτικά ως εξής: Ποσοστό 40% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων που διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα καθώς και σε άτοµα που έχουν επιµέλεια ατόµου µε πιστοποιηµένη αναπηρία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε νέους ηλικίας έως σαράντα (40) ετών. Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε άτοµα ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών. Εφόσον εκ των ανωτέρω κατηγοριών δεν προσήλθε υποψήφιος το αντίστοιχο ποσοστό µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη κατά σειρά κατηγορία. Ο πίνακας των δικαιούχων που θα προκύψει µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, θα εγκρίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου υπαλλήλου και του αρµοδίου Αντιδηµάρχου. Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο ενώπιον του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, του αρµοδίου δηµοτικού υπαλλήλου και των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι θα καλούνται εγγράφως να παραστούν. Σχετικά θα συντάσσεται πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο, τον αρµόδιο υπάλληλο και τους παρευρισκόµενους. Για τη χρήση του πάγκου θα χορηγείται «ικαίωµα Χρήσης Χώρου», το οποίο θα είναι ετήσιας διάρκειας. Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο ικαιούχο έντυπο που θα φέρει τον τίτλο «ικαίωµα Χρήσης Χώρου επί της ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα αυτού θα αναγράφονται τα

6 πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του γραµµατίου είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ικαιώµατος Χρήσης Χώρου. Το αντάλλαγµα ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ ετησίως για κάθε πάγκο και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που κάνει χρήση ο δικαιούχος το αντάλλαγµα καταβάλλεται ολόκληρο (αν για παράδειγµα κάποιος κάνει χρήση µόνο την θερινή περίοδο θα πληρώνει για ολόκληρο το έτος). 2) Για την ανανέωση του ικαιώµατος της Χρήσης Χώρου για τη Λειτουργία Πάγκου από τους υφιστάµενους χρήστες θα κατατίθενται από 1 η έως 15 Οκτωβρίου αίτηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 2. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ήµο. 3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας µε βάση τον κανονισµό. Για την ανανέωση του δικαιώµατος της χρήσης χώρου για τη λειτουργία του πάγκου θα χορηγείται εκ νέου ικαίωµα Χρήσης Χώρου, το οποίο θα είναι επίσης ετήσιας διάρκειας. Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο ικαιούχο έντυπο που θα φέρει τον τίτλο «ικαίωµα Χρήσης Χώρου επί της ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα αυτού θα αναγράφονται τα πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του γραµµατίου είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ικαιώµατος χρήσης χώρου. Εφόσον µέσα στην ανωτέρω προθεσµία 1 η µέχρι 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους δεν κατατεθεί έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι επιθυµεί την ανανέωση της παραχώρησης ικαιώµατος Χρήσης Χώρου ο πάγκος θα θεωρείται ελεύθερος προς; διάθεση. Άρθρο 6 Αρµόδιος για τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο χρήσεως των χώρων και για την τήρηση του παρόντος κανονισµού της ηµοτικής Αγοράς είναι ο Αντιδήµαρχος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ηµάρχου. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος προΐσταται του προσωπικού, παραχωρεί τα δικαιώµατα χρήσης για πάγκους, υπογράφει τα συµφωνητικά µίσθωσης καταστηµάτων καθώς και τις διακηρύξεις δηµοπρασίας αυτών, εισηγείται αυξήσεις ή µειώσεις κλπ. στο ηµοτικό Συµβούλιο, επιβάλει πρόστιµα, υποβάλλει µηνύσεις κλπ. σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, εισηγείται για την αποµάκρυνση των παραβατών του παρόντος κανονισµού και εκπροσωπεί το ήµο στα ικαστήρια και άλλες Αρχές σχετικά µε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς. Με Απόφαση ηµάρχου ορίζεται ηµοτικός Υπάλληλος ως υπεύθυνος της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου µε τον αναπληρωτή του, στον οποίον ανατίθεται η επιστασία και ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Συγκεκριµένα παρακολουθεί τη λειτουργία της και ενηµερώνει τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για κάθε αναφυόµενο ζήτηµα, συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του ήµου για την καλύτερη λειτουργία της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Συνεργάζεται µε την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου για την είσπραξη του ανταλλάγµατος (καταστηµάτων και πάγκων) της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τέλος συνεργάζεται µε τους εκπροσώπους των χρηστών της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου για την καλύτερη λειτουργία αυτής. Κάθε χρόνο θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος από τους µισθωτές των καταστηµάτων και ένας εκπρόσωπος από τους κατόχους πάγκων, τα ονόµατα των οποίων θα γνωστοποιούνται στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε κοινοποίηση είτε πρακτικού ανάδειξής τους είτε µε εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από τους µισθωτές των καταστηµάτων και τους χρήστες των πάγκων αντίστοιχα και µε βεβαιωµένο το

7 γνήσιο της υπογραφής αυτών. Η γνωστοποίηση των ανωτέρω εκπροσώπων θα γίνεται υποχρεωτικά από την 1 η έως την 15 η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση το ηµοτικό Συµβούλιο θα ορίζει µέχρι τις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος θα αναδεικνύεται µε κλήρωση από τους δραστηριοποιούµενος στο χώρο της ηµοτικής Αγοράς. Οι ανωτέρω θα είναι υπεύθυνοι για το άνοιγµα και το κλείσιµο της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου και θα συνεργάζονται µε τον υπεύθυνο Αντιδήµαρχο ή τον δηµοτικό υπάλληλο για την εύρυθµη λειτουργία αυτής. Άρθρο 7 Απαγορεύεται η συνένωση δύο ή περισσοτέρων χώρων (µονάδων) σε έναν ενιαίο χώρο, η εκµίσθωση περισσότερων του ενός χώρου (µονάδων) στο ίδιο πρόσωπο καθώς και η χορήγηση πλέον του ενός ικαιώµατος Χρήσης στο ίδιο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη άδεια και έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κεφαλλονιάς. Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει για το βοηθητικό χώρο Β4, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο οποίος κατ εξαίρεση µπορεί να µισθωθεί αποκλειστικά σε χρήστες της ηµοτικής αγοράς κατόπιν δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. Οι µισθωτές των καταστηµάτων και οι κάτοχοι πάγκου δεν έχουν το δικαίωµα να παραχωρούν σε άλλον τη χρήση του µισθίου ή του πάγκου που τους παραχωρείται εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρείας καθώς και να µεταβιβάζουν τη µισθωτική σχέση, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. Σε περίπτωση θανάτου αγρότη ενηµερώνεται άµεσα ο ήµος. Οι πλησιέστεροι συγγενείς έχουν δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως και σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερολογιακών ηµερών: 1. Τη διακοπή του δικαιώµατος χρήσης και τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα να επιστραφούν µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από εισήγηση του Αντιδηµάρχου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα δεν επιστρέφονται. 2. Για το υπόλοιπο του έτους µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της χρήσης κάποιος ή κάποια από τους πλησιέστερους συγγενείς που υποδεικνύεται εγγράφως από όλους αυτούς έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, έστω και εάν δεν έχει την ιδιότητα του αγρότη. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης προσωρινής ανικανότητας για εργασία του αγρότη δύναται να συνεχίσει τη χρήση για λογαριασµό του αρχικού δικαιούχου κάποιος ή κάποια από τους συγγενείς του που υποδεικνύεται από τον ίδιο, έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, ύστερα από αίτηση του αγρότη. Άρθρο 8 Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά οι έχοντες δικαίωµα χρήσης των χώρων της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου υποχρεούνται: να τηρούν υποδειγµατικά καθαρούς όλους τους χώρους της αγοράς και δη τόσο το εσωτερικό των χώρων που τους παραχωρούνται όσο και τους κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες κ.λπ.), τα πωλούµενα προϊόντα τους να είναι τοποθετηµένα σε πάγκους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων, να έχουν σε εµφανές σηµείο το έντυπο «ικαιώµατος Χρήσης Χώρου», να έχουν ταµπέλες µε τις τιµές των πωλούµενων προϊόντων,

8 να συγκεντρώνουν όλα τα απορρίµµατα και στη συνέχεια να τα µεταφέρουν οι ίδιοι µε σακούλες αεροστεγώς κλεισµένες στους κάδους αποκοµιδής των απορριµµάτων που θα βρίσκονται έξω από τη ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, να αποθηκεύουν κάσες, τελάρα (άδεια ή γεµάτα), χαλασµένα ή µη προϊόντα κ.λ.π., εντός των χώρων που τους παραχωρούνται, να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις, που αφορούν το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, την καθαριότητα, την υγιεινή, την ησυχία, εργασία, ασφάλεια και χρηστά ήθη των λοιπών χρηστών και περιοίκων. Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των χώρων (µονάδων), διαφορετικά ευθύνονται για κάθε ζηµία ή φθορά που θα γίνει σ αυτούς, ακόµη και αν προέρχονται από τη συνήθη χρήση, και που θα προκληθεί από τους ίδιους, τους πελάτες τους ή και από τυχαία γεγονότα. Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων υποχρεούνται να φροντίζουν αποκλειστικά για την ασφάλεια των εµπορευµάτων τους και γενικά όλων των εντός των χώρων (µονάδων) τους ευρισκοµένων αντικειµένων, αποκλειοµένης ρητά κάθε ευθύνης του ήµου Κεφαλλονιάς για όλα αυτά (ενδεικτικά αποκλείεται κάθε ευθύνη του ήµου Κεφαλλονιάς για ζηµίες που θα επέλθουν στα εµπορεύµατα εξαιτίας πυρκαγιάς, κλοπής, κάθε απώλειας κ.λ.π.). Να λειτουργήσουν οπωσδήποτε το χώρο ή το το οποίο θα τους παραχωρηθεί. Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων: η οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταρρύθµιση ή προσθήκη στους χώρους που τους παραχωρούνται και ιδίως στα εξωτερικά στοιχεία τους. η τοποθέτηση τεντών, µεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών (πέργκολα) καθώς και οµπρελών στην πρόσοψη των καταστηµάτων και στους χώρους των πάγκων, εκτός και αν υπάρξει ειδική έγγραφη άδεια και έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η καλαισθησία και η συµβατότητα των ανωτέρω αντικειµένων µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του όλου συγκροτήµατος. Επίσης αισθητικές παρεµβάσεις, όπως καλλωπισµός, χρωµατισµός κ.λ.π. εν όλω ή εν µέρει των εξωτερικών όψεων των χώρων, θα γίνεται από τους µισθωτές και χρήστες των χώρων, µόνον κατόπιν σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου. Σε κάθε περίπτωση ο ήµος Κεφαλλονιάς δικαιούται να ζητήσει να επαναφερθούν τα πράγµατα στην πρότερη κατάστασή τους µε δαπάνες του µισθωτή, ενώ οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεώς τους για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν, η αντικατάστασή του υπάρχοντος µεταλλικού ρολού µε άλλο διαφορετικής µορφής από αυτό της εγκεκριµένης αρχιτεκτονικής µελέτης καθώς και η τοποθέτηση εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις των µονάδων της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τυχόν αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών, θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης µισθώσεως ή ανάκλησης του ικαιώµατος παραχώρησης χρήσης πάγκου και θα επισύρει το προβλεπόµενο πρόστιµο, η ανάρτηση ή τοποθέτηση επί της προσόψεως των παραχωρουµένων χώρων πινακίδων πάσης φύσεως η απόθεση εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων π.χ. τελάρα, καρότσια, κιβώτια κ.λ.π., σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, πέραν

9 αυτού που τους παραχωρείται καθώς και η προέκταση του πάγκου µε πρόχειρες κατασκευές (τελάρα, κ.λ.π) η δι επαφής µε το δάπεδο µεταφορά κιβωτίων ή οιονδήποτε αντικειµένων, τα οποία πρέπει να µεταφέρονται δια χειρών ή ειδικού τροχοφόρου µεταφορέως (τύπου CLARK) προς διασφάλιση της καλής εµφανίσεως της αγοράς και αποφυγή της καταστροφής του δαπέδου, των τοίχων και των λοιπών χώρων αυτής. Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν αναγράφεται στο ειδικό έντυπο παραχώρησης χρήσης χώρου. Απαγορεύεται η εναπόθεση στους άνω χώρους οποιωνδήποτε εύφλεκτων ειδών. Άρθρο 9 Ο ήµος Κεφαλλονιάς µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να χρησιµοποιεί ελεύθερα τους χώρους της αγοράς είτε ο ίδιος είτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, προκειµένου να λαµβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις (συναυλίες, οµιλίες, εκθέσεις κλπ). Επίσης, ο ήµος Κεφαλλονιάς δικαιούται να προβαίνει αρµοδίως οποτεδήποτε σε επιθεώρηση των χώρων που εκµισθώνονται για να διαπιστώνει την κατάστασή τους και την πιστή τήρηση των όρων του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 10 Το ωράριο λειτουργίας της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου ορίζεται από 6:00 π.µ. έως 10:00 µ.µ.. Απαγορεύεται η παραµονή εντός της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου πέραν του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας. Η οποιαδήποτε παραµονή αποτελεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία οχηµάτων (δικύκλων ή αυτοκινήτων) που δεν ανήκουν στους δικαιούχους χρήστες της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τα αυτοκίνητα αυτών θα εισέρχονται µόνο για φορτοεκφόρτωση των αγροτικών προϊόντων κ.λ.π. και αµέσως θα εξέρχονται από τον χώρο της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου, απαγορεύεται δε αυστηρά η στάθµευση αυτών εντός αυτής. Οι ώρες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων κ.λ.π. είναι από 06:00 έως 7:30 και από 14:00 έως 16:00. Άρθρο 11 Ο έλεγχος της τήρησης των όρων των συµφωνητικών µίσθωσης καταστηµάτων και του ικαιώµατος Χρήσης Πάγκου θα γίνεται από την Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων καθώς και από υπηρεσία του ήµου που θα έχει την ανάλογη αρµοδιότητα. Κάθε διένεξη µεταξύ των µισθωτών των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά των εχόντων ικαίωµα Χρήσης των Χώρων της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου σχετικά µε την έκταση της χρήσεως των χώρων και γενικά τις µεταξύ τους σχέσεις θα επιλύεται δια της παρεµβάσεως του Αντιδηµάρχου που έχει οριστεί από τον ήµαρχο Κεφαλλονιάς. Εάν και πάλι δεν επιλύεται η διαφορά, το ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς οφείλει τελικά να αποφανθεί κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος κανονισµού προβλέπεται:

10 Έγγραφη σύσταση Επιβολή προστίµου που θα επιβάλλεται µετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις Σε κάθε περίπτωση ο ήµος διατηρεί παράλληλα και το δικαίωµα καταγγελίας της µίσθωσης ή αφαίρεσης του ικαιώµατος Χρήσης Χώρου στις περιπτώσεις που κρίνει ότι αυτό είναι το επιβεβληµένο µέτρο. Άρθρο 12 Κάθε µισθωτής καταστήµατος ή χρήστης πάγκου ευθύνεται απέναντι στους άλλους µισθωτές καταστήµατος ή χρήστες πάγκου και στο ήµο Κεφαλλονιάς για την από αυτόν τον ίδιο ή από αυτούς που σε ειδικές περιστάσεις χρησιµοποιούν τη µονάδα για λογαριασµό του (µέλη της οικογένειάς του κ.λπ.) παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Ο δε αρµόδιος Α/ ήµαρχος δικαιούται για κάθε παράβαση να λάβει τα νόµιµα µέτρα της σύστασης και του προστίµου σε βάρος του παραβάτη σύµφωνα µε το άρθρο 11. Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κεφαλλονιάς δικαιούται επίσης να προβεί και σε ανάκληση του χορηγηθέντος ικαιώµατος Χρήσης πάγκου καθώς και στην καταγγελία της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης καταστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 11 για παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού από τον κάτοχο της. Εφόσον η παράβαση επιφέρει βλάβη ή ζηµία στη µονάδα ή στο εν γένει συγκρότηµα της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου, δηµιουργείται για τον παραβάτη υποχρέωση αποκατάστασης ολόκληρης της ζηµίας (θετικής και αποθετικής). Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου εκ µέρους του ήµου Κεφαλλονιάς προς τους µισθωτές των καταστηµάτων ή χρήστες των πάγκων θα γίνεται στον παραχωρούµενο προς αυτούς χώρο ή στον χώρο κατοικίας τους µε αποδεικτικό επίδοσης. Άρθρο 13 Ο ήµος Κεφαλλονιάς είναι αρµόδιος για την καθαριότητα και την ευπρέπεια του εσωτερικού αίθριου χώρου καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Η Ε ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ είναι αρµόδια για την περισυλλογή των απορριµµάτων από τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου για τον σκοπό αυτό. Η ΕΥΑΚ είναι αρµόδια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους χώρους της ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Άρθρο 14 Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων λόγω αυθαίρετης χρήσης χώρων για λειτουργία πάγκου στη ηµοτική Αγορά Αργοστολίου θα επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο το αναλογούν ετήσιο αντάλλαγµα για τη χρήση του χώρου και ισόποσο πρόστιµο. Επιπλέον ο παραβάτης στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής στις διαδικασίες διάθεσης καταστήµατος και παραχώρησης χρήσης χώρου για λειτουργία πάγκου για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.

11 Άρθρο 15 Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την δηµοσίευσή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06. Από την θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού καταργείται κάθε προηγούµενη σχετική διάταξη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νοµικό Καθεστώς Η λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του

Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 145/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 5-6- 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ.

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 09/03/2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Ά ρ θ ρ ο 1ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Μανώλης Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ./Fax.: (+30) 281-0-338112/(+30) 281-0-338.126 e-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.»

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ Πληρ.: Μπέζαρη Κωνσταντίνα /νση: Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία Ταχ.Κώδ.:57019 Τηλ.: 2392330013 Περαία,26-4-2012 ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα