ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ Α «Εξέταση ένστασης κατά της υπ αριθµ. 607/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση στην πάροδο αναών» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 28 του µηνός Ιουλίου του έτους 2008, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 20.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 23 Ιουλίου 2008 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Αθανασιάδης Ελευθέριος, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μητσίνης ηµήτριος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων Χριστοφορίδης Κυριάκος,.. Ν. Καρβάλης. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 24/2008 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Κακουλίδης Αναστάσιος, Νικολαϊδης Αχιλλέας, Νίκου Νικόλαος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σουρέτης Βασίλειος και Χατζηβασιλειάδης Κοσµάς Πρόεδρος Τ.Σ... Χαλκερού. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Απεχώρησαν: Αθανασιάδης Ελευθέριος, µετά την αριθ. 423/2008 Α Σ. Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθ. 440/2008 Α Σ. Ιατρού Σωτήριος, Κλειτσιώτης Γεώργιος, µετά την αριθ. 454/2008 Α Σ. Παππάς Ευάγγελος, µετά την αριθ. 465/2008 Α Σ. Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). 1

2 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 36 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εξέταση ένστασης κατά της υπ αριθµ. 607/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση στην πάροδο αναών», ανέγνωσε το αριθ /2008 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. ηµητριάδη Ν., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι µε την 607/2006 απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στην πάροδο αναών, προτείνοντας, όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µετακίνηση της τεθλασµένης Ο.Γ. σε άλλη θέση µε µορφή επίσης τεθλασµένη. Οι ιδιοκτήτες του προς δυσµάς οικοπέδου κ.κ. ηµήτριος Χριστοφιδέλης, Κων/νος Αρβανίτης και Ηλίας Καγιόγλου, υπέβαλαν ένσταση κατά της 607/2006 απόφασης του.σ. η οποία αναφέρει τα παρακάτω: «Μετά από µελέτη της προτεινόµενης τροποποίησης διαπιστώσαµε ότι µε την πρόταση που δέχθηκε το.σ. θίγεται καίρια η ιδιοκτησία µας µε αποτέλεσµα να θεωρούµε επιβεβληµένο την κατάθεση της ένστασης αυτής. Συγκεκριµένα σας αναφέρουµε τα εξής: Α) το τµήµα δεν είναι κοινόχρηστο όπως κακώς αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασής σας αλλά αποτελεί τµήµα της ιδιοκτησίας µας. Αυτό αποδεικνύεται από το υπ αριθ. 3616/ συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Καβάλας Γλαύκου Στρατηγόπουλου που µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο ΚΛ των βιβλίων µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας µε αύξοντα αριθµό 307/ Το ακίνητό µας δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηµατολόγιο µε αριθµό ΚΑΕΚ στο απόσπασµα του οποίου σαφώς φαίνεται ότι το παραπάνω τµήµα είναι ιδιοκτησία µας. Β) Το κλιµακοστάσιο που βρίσκεται εντός του παραπάνω τµήµατος δεν είναι κοινόχρηστο αλλά κατασκευάστηκε από εµάς και εξυπηρετεί αποκλειστικά την είσοδο στην οικοδοµή µας. Το κλιµακοστάσιο αυτό δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά µόνο στον 1 ο, 2 ο, και 3 ο, όροφο της οικοδοµής µας. Γ) Το τοιχείο στην πλευρά Α-Β-Γ- - της ιδιοκτησίας Ιωαννίδου Μαρίας κατασκευάστηκε µε έξοδα και ευθύνη των υπηρεσιών του ήµου Καβάλας και όχι από την ιδιοκτήτρια του οµόρου οικοπέδου. ) Συνηµµένα υποβάλουµε α) συµβόλαιο ιδιοκτησίας, β) τοπογραφικό διάγραµµα, γ) απόσπασµα κτηµατολογίου και δ) αντίγραφο τοπογραφικού πράξης τροποποίησης που συνοδεύει την 607/2006 απόφαση.σ. Καβάλας.» Από το προσκοµιζόµενο συµβόλαιο 3616/ ωστόσο, δεν προκύπτει ότι το εν λόγω τµήµα ανήκει στην ιδιοκτησία επειδή αναφέρεται σε µεταβίβαση τµήµατος του οικοπέδου και δεν ακολουθείται από τα µεταγενέστερα µέχρι σήµερα συµβόλαια. Σχετικά µε την εν λόγω ένσταση κατατέθηκε για λογαριασµό της κ. Ιωαννίδου τεχνική έκθεση από τον τοπογράφο µηχανικό κ. Μάρκο Βέργη που αναφέρει τα εξής: «Στην πάροδο της οδού αναών όπου η ιδιοκτησία της κ. Ιωαννίδου Μαρίας το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας γνωµοδότησε θετικά σε τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή τροποποίηση η οποία στο δυτικό τµήµα του οικοπέδου προτείνει η οικοδοµική γραµµή να ακολουθεί την γραµµή και έτσι δηµιουργείται κοινόχρηστη λωρίδα. Για την δηµιουργία της κοινόχρηστης αυτής λωρίδας κατατέθηκε η µε αριθµό πρωτοκόλλου 18057/ ένσταση από τους Χριστοφιδέλη ηµ., Αρβανίτη Κ. και Καγιόγλου Ηλία στην οποία ένσταση δεν προβάλλεται κανένας πολεοδοµικός λόγος για την απόρριψη της τροποποίησης αλλά προβάλλονται λόγοι ιδιοκτησιακοί. Παρά το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης έχουν να κάνουν µε πολεοδοµικούς κυρίως λόγους και όχι λόγους ιδιοκτησιακούς, πρέπει να επισηµανθεί ότι στο συγκεκριµένο τµήµα όπου η τροποποίηση του ρυµοτοµικού µε την δηµιουργία κοινόχρηστης έκτασης, τα περί ιδιοκτησίας δεν δύναται να αποδειχθούν. 2

3 Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία που συλλέξαµε και σας προσκοµίζουµε δεν αποδεικνύονται ύπαρξη ιδιοκτησίας στην λωρίδα αυτή αλλά αντιθέτως τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η λωρίδα αποτελεί κοινόχρηστη έκταση. Τίτλοι και στοιχεία Οι τίτλοι για ιδιοκτησίες της κ. Ιωαννίδου καθώς και των ενισταµένων προέρχονται από παραχωρήσεις του Ελληνικού ηµοσίου. Πρώτος κατά χρονολογική σειρά προκατόχων των κ. Κ.Αρβανίτη, Χριστοφιδέλη κλπ. Εκδόθηκε από το Ελληνικό ηµόσιο ο τίτλος για την ιδιοκτησία των ενισταµένων και το αρχικό αυτό τεµάχιο διανεµήθηκε µε το 3493/ συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Καβάλας Στρατηγόπουλου στο οποίο συµβόλαιο και περιγράφονται τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας συνοδεύεται δε και από τοπογραφικό στο οποίο αναφέρονται και οι διαστάσεις της ιδιοκτησίας και ακόµη φαίνεται ότι η πλευρά Α- συνορεύει µε δηµόσιο κτήµα. Ο τίτλος που εκδόθηκε για το ακίνητο της κ. Ιωαννίδου το οποίο ήταν καταχωρηµένο ως Α.Β.Κ ως δυτικό όριο εµφανίζεται κοινός διάδροµος ρέµα το οποίο βεβαιώνεται και από το µε αρ. 2126/ έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Εκτός όµως από τα παραπάνω στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι µεταξύ των ιδιοκτησιών υπάρχει δηµόσια έκταση υπάρχουν ακόµη και τα τοπογραφικά των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν για την ανέγερση της οικοδοµής στο οικόπεδο Αρβανίτη η πρώτη των οποίων είναι η µε αρ. 15 του 1965 και η δεύτερη η µε αρ. 3 του 1969 όπου και στα δυο τοπογραφικά που έχουν υποβληθεί για την έκδοση των παραπάνω αδειών στο πολεοδοµικό από τον κ. Αρβανίτη εµφανίζεται η κοινόχρηστη έκταση µεταξύ των ιδιοκτησιών Αρβανίτη και Ιωαννίδη. Από τα παραπάνω αν κάνουµε µια σύγκριση µε βάση τις διαστάσεις που αναφέρονται Α) στα συµβόλαια Β) στις οικοδοµικές άδειες Με την σηµερινή κατάσταση αποδεικνύεται περίτρανα η ύπαρξη κοινόχρηστης έκτασης µεταξύ των ιδιοκτησιών και ορθά το.σ. Καβάλας γνωµοδότησε υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης µε την ένταξη της έκτασης αυτής σε κοινόχρηστο και από το σχέδιο πόλης χώρο. Σας υποβάλλω µαζί µε την παρούσα έκθεση τα παρακάτω στοιχεία 1. αντίγραφο του συµβ. 3494/ Σρτατηγόπουλου 2. αντίγραφο του τοπογραφικού από το συµβόλαιο διανοµής αρ. 3494/ Στρατηγόπουλου 3. αντίγραφο οικοδοµικής αδείας 15/1964 µε αντίγραφο του τοπογραφικού της 4. αντίγραφο οικοδοµικής αδείας 3/1969 µε αντίγραφο του τοπογραφικού της 5. αντίγραφο τίτλου του κ. Νικολάου Ιωαννίδη µε το τοπογραφικό που το συνοδεύει 6. αντίγραφο απάντησης της κτηµατικής υπηρεσίας µε αρ. πρωτ. 2126/ » Κατόπιν κατατέθηκε τεχνική έκθεση από τον Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό των ενισταµένων κ. Βρανά Μιχαήλ, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Μετά από µελέτη της προτεινόµενης τροποποίησης διαπίστωσα ότι µε την πρόταση που δέχθηκε το.σ. θίγεται καίρια η ιδιοκτησία των πελατών µου. Συγκεκριµένα σας αναφέρω τα εξής: Α) το µεγαλύτερο µέρος του τµήµατος όπως φαίνεται στην πρόταση τροποποίησης που επιδόθηκε νόµιµα στους πελάτες µου δεν είναι κοινόχρηστο όπως κακώς αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασής σας, αλλά αποτελεί τµήµα της ιδιοκτησίας τους και µάλιστα είναι το εξωτερικό κλιµακοστάσιο της οικοδοµής τους που είναι η µοναδική είσοδος για τους δυο ορόφους της. Αυτό αποδεικνύεται από τα υπ αριθ και 3494/ συµβόλαια του συµβολαιογράφου Καβάλας Γλαύκου Στρατηγόπουλου. Σύµφωνα µε αυτά και µε τα τοπογραφικά που τα συνοδεύουν το οικόπεδό τους έχει συγκεκριµένες διαστάσεις (11,50Χ17,00)και εµβαδόν 195,50 τ. µ. Με τις διαστάσεις αυτές έκανα την εφαρµογή του τίτλου τους και διαπίστωσα ότι το κλιµακοστάσιό τους βρίσκεται εντός των ορίων του οικοπέδου τους (ιδιοκτησία υπ αριθ. 1 όπως φαίνεται στο τοπογραφικό που σας υποβάλλω. Β) Σύµφωνα µε το υπ αριθ. 3493/ συµβόλαιο διανοµής του συµβολαιογράφου Καβάλας Γλαύκου Στρατηγόπουλου έγινε και η εφαρµογή της ιδιοκτησίας υπ αριθ. 2. Και από 3

4 αυτήν την εφαρµογή φαίνεται ότι τα όρια µεταξύ των ιδιοκτησιών 1 και 2 είναι υλοποιηµένα ορθά στο έδαφος. Και Γ) Στο ανατολικό όριο της ιδιοκτησίας 1 και µεταξύ αυτής και της υπ αριθ. 5 ιδιοκτησίας της κας Ιωαννίδου Μαρίας όντως παρεµβάλλεται κοινός διάδροµος (υπ αριθ. 4 στο τοπογραφικό διάγραµµα) µεταβλητού πλάτους από 8,80 έως 1,50µ. όπως αναφέρεται στο υπ αριθ. 2126/ έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Καβάλας. Μαζί µε την παρούσα τεχνική έκθεση σας υποβάλλω τα παρακάτω στοιχεία: -Αντίγραφο του υπ αριθ. 3494/ συµβολαίου Στρατηγόπουλου. -Αντίγραφο του τοπογραφικού που συνοδεύει το υπ αριθ. 3493/ συµβόλαιο διανοµής Στρατηγόπουλου. -Αντίγραφο του τοπογραφικού που συνοδεύει τον αρχικό τίτλο του οικοπέδου της κας Ιωαννίδου. -Αντίγραφο της απάντησης της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε αρ. πρ. 2126/ Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200» Με την 2087/ αίτηση, η κ. Μαρία Ιωαννίδου, δια του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Μ. Βέργη, υπέβαλλε συµβιβαστική πρόταση, µετά την υποβαλλόµενη ένσταση κατά της 607/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα, µε διάνοιξη πεζόδροµου στον χώρο που καταλαµβάνει το πρώην ρέµα, δυτικά της ιδιοκτησίας. Ο χώρος αυτός είναι δηµόσιος, χαρακτηρίζεται ως ρέµα, άρα είναι εκτός συναλλαγής και µε την πρόταση δε θα προσκυρωθεί σε κανένα, θα παραµείνει κοινόχρηστος για λόγους υγιεινής κι αποφυγής πληµµύρας σε περίπτωση µεγάλης νεροποντής. Όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, όπου είναι σηµειωµένες οι Ο.Γ. του εγκεκριµένου Ρ.Σ. (Π.. 29/5/85, ΦΕΚ 279/ / ), η νέα πρόταση τροποποίησης του σχεδίου έχει ως εξής: Κατάργηση της Ο.Γ. µε στοιχεία 3-2-Λ-Ι-Ε και της Ο.Γ. 5-6 και νέες Ο.Γ. µε στοιχεία 3-4-5, Ε. Προτείνουµε να γίνει αποδεκτό το νέο αίτηµα της τροποποίησης του σχεδίου πόλεως γιατί: - λαµβάνεται υπ όψιν η υφιστάµενη κατάσταση, όπως η ύπαρξη τοιχείων µε µια υψοµετρική διαφορά µεταξύ του οικοπέδου Ιωαννίδου και της παρόδου της τάξεως των 7-8 µ - για λόγους υγιεινής κι ασφάλειας, παραµένει ο κοινόχρηστος διάδροµος, πρώην ρέµα, σύµφωνα µε τη βεβαίωση της Κτηµατικής Υπηρεσίας - διατηρείται το ισοζύγιο οικοδοµήσιµων- κοινόχρηστων χώρων κατά τις διατάξεις του Ν.3044/2002 Η Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως-Ρυθµιστικού-Συνοικιών σε συνεδρίαση της στις 10/7/2008, αφού έλαβε γνώση την από 10/7/2008 εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας και εξέτασε τα προσκοµιζόµενα στοιχεία, συµφωνεί µε την άποψη της Υπηρεσίας. Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως σε σχέση και µε την ένσταση των κ.κ. ηµ. Χριστοφιδέλη, Κωνσταντίνου Αρβανίτη και Ηλία Καγιόγλου κατά της 607/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 93 και 75, παρ.β, εδαφ. 9 του Ν.3463/2006. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. β, εδάφ. 9 και 93 του Ν. 3463/2006, την υπ αριθµ. 607/2006 απόφασή του, την ένσταση των ενδιαφεροµένων, και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τροποποιεί την υπ αριθµ. 607/2006 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία στο εξής θα έχει ως ακολούθως: 4

5 «Γνωµοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως στην πάροδο της οδού αναών όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της κ. Ιωαννίδου Μαρίας στο Ο.Τ. 1298, προτείνοντας την κατάργηση της Ο.Γ. µε στοιχεία 3-2-Λ-Ι-Ε και της Ο.Γ. 5-6 και νέες Ο.Γ. µε στοιχεία 3-4-5, Ε για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα». Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Παύλος Ι. Γεωργιάδης Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 29 Ιουλίου 2008 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 39 ης /18 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 725/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου).

( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου). Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ9ΩΩΕ6-Ν1Μ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 2 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 484/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΞΩ10-ΤΧΓ =========================

ΑΔΑ: ΒΛΛΞΩ10-ΤΧΓ ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 31 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-Ι7Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής

Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης, (β) τ. Ν.Α. Ανατολικής Αττικής και (γ) τ. Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. έκθεσης: 462 / Α / 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στις: (α) τ. Κοινότητα Ροδόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 20-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 36476 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα