Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα Φωτορεαλισμός Αντικείμενα Ανοίγματα Γραμμές Επεξεργασία Περιβάλλον...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα Φωτορεαλισμός Αντικείμενα Ανοίγματα Γραμμές Επεξεργασία Περιβάλλον

4

5 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες του προγράμματος Τέκτων 7, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή του. Ως εκ τούτου, απευθύνεται σε χρήστες που γνωρίζουν επαρκώς τη χρήση του προγράμματος και ενδιαφέρονται να μάθουν για τις βελτιώσεις της νέας έκδοσης: Τοπογραφικό: οντότητα σημείο και εμβαδόν από τρίγωνα ή πολύγωνα. Εισαγωγή μετρήσεων από αρχείο, τριδιάστατη απεικόνιση εδάφους, υπολογισμοί εμβαδών, μηκών μεταξύ σημείων, χαρακτηρισμός αποστάσεων με ειδική σήμανση γραμμής, πίνακες σημείων και εμβαδών, σχεδίαση τοπογραφικού καννάβου. Σκάλα: γρήγορη κατασκευή έξυπνης σκάλας, από το εξωτερικό περίγραμμα και το πλάτος βαθμίδας. Φόρτωμα και φύλαξη πολλαπλών κλιμάκων στο ίδιο αρχείο. Αλλαγή παραμέτρων και επανεπίλυση κάθε σκάλας. Επίλυση με πλατύσκαλα. Κυκλική σκάλα από κέντρο και ακτίνα. Φωτορεαλισμός: Επιφάνειες με χάραξη αρμού και νερών. Υπέρθεση εικόνων bmp. Υπέρθεση λούστρου. Διάφορες υφές επιφανειών (ματ, διαφανείς, ημιδιαφανείς, καθρεπτικές). Χρώματα επιφανειών από χρώμα σώματος, διάχυσης, ανάκλασης. Νέα παλέτα χρωμάτων. Φώτα γραμμικά και επιφανειακά. Spot μεταβαλλόμενης έντασης. Έγχρωμοι φωτισμοί (τεχνητοί, περιβάλλοντος και ηλίου). Ομίχλη. Καθορισμός εστιακής απόστασης και διαφράγματος της κάμερας. Αντικείμενα: 150 καινούρια 3D αντικείμενα με νέα κατηγοριοποίηση και έγχρωμα εικονίδια επιλογής..12 έτοιμες συνθέσεις κουζίνας. Αναγνώριση μέχρι 4 διαφορετικών υλικών τα οποία απαρτίζουν κάθε αντικείμενο, επιλογή βάσει του χρώματος του υλικού και αλλαγή του. Απευθείας έλεγχος με φωτορεαλιστική προεπισκόπηση. Ανοίγματα: 31 νέα τριδιάστατα ανοίγματα με νέα κατάταξη αναλόγως του υλικού (ξύλο, αλουμίνιο). Αυτόματη επιλογή του κατάλληλου αρχείου για προσαρμογή στο επιθυμητό μήκος. Σχεδίαση πόρτας με κάσα. Διαχωρισμός παραμέτρων φωτορεαλισμού για κάσωμα, τζάμι, κορνίζα. Γραμμικά: σήμανση κατά μήκος της γραμμής (πχ. συρματόπλεγμα). Κάθετος και παράλληλος σε ευθεία από σημείο εκτός αυτής. Επεξεργασία: Κοπή επιλεγμένων (γραμμικών και τριδιάστατων) οντοτήτων από ευθύγραμμο τμήμα ή ορθογώνιο. Περιβάλλον: Κάγκελα ορατά σε τομές και όψεις, αποθήκευση στον clipboard διαδοχικών μετρήσεων μήκους.

6

7 1 Τοπογραφικό 1.1 Τι είναι; 1.2 Που εφαρμόζεται; 1.3 Εισαγωγή τοπογραφικών 1.4 Παράμετροι τοπογραφικού 1.5 Εισαγωγή σημείων 1.6 Εισαγωγή εμβαδών 1.7 Πίνακες σημείων και εμβαδών 1.8 Διαφανή που αφορούν το τοπογραφικό 1.9 Εφαρμογή: Σχεδίαση τοπογραφικού καννάβου 1.1 Τι είναι; Το τοπογραφικό συντίθεται από το σημείο και το εμβαδόν, δύο αλληλένδετες μεταξύ τους οντότητες, οι οποίες χρησιμεύουν για την εισαγωγή, επεξεργασία και σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και για την παράσταση του ανάγλυφου του εδάφους. Και οι δύο ανήκουν στα γραμμικά στοιχεία του προγράμματος. Το σημείο έχει όνομα και δεδομένη θέση στο χώρο (συντεταγμένες Χ, Ζ, Υ) καθώς και παραμέτρους που καθορίζουν την εμφάνισή του στην κάτοψη. Το εμβαδόν είναι οντότητα τριγωνικής ή πολυγωνικής μορφής, κορυφές του οποίου είναι σημεία που ήδη υπάρχουν στο σχέδιο. Υπάρχουν δύο τύποι εμβαδών: το τρίγωνο και το πολύγωνο: Το τρίγωνο έχει τυχόντα προσανατολισμό στο χώρο, εφόσον εξαρτάται από τα σημεία των κορυφών του. Συνδέοντας ανά τρία τα σημεία της κάτοψης μπορούν να περιγραφούν και να εμβαδομετρηθούν σύνθετα πολύγωνα ο- ποιασδήποτε μορφής. Έχει επίσης παραμέτρους που καθορίζουν την εμφάνισή του στο φωτορεαλισμό και στις τομές. Το πολύγωνο ομοίως συνδέει υπάρχοντα σημεία (εν γένει περισσότερα των τριών). Το πολύγωνο μπορεί να είναι ανοικτό (δηλαδή απλή πολυγωνική γραμμή) ή κλειστό, οπότε υπολογίζεται αυτόματα και το εμβαδόν του. Το πολύγωνο δεν διαθέτει δυνατότητα τριδιάστατης απεικόνισης.

8 10 TEΚΤΩΝ 7 for Windows Vista Υ Ζ Χ. Σ22 Σ12 Σ15 Σ14 Σ16 Σ23 Σ21 Σ20 Σ19 Σ18 Σ17 Σ13 Σ11 Σ10 Σ9 Σ8 Σ7 Σ6 Σ5 Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 Σημείο Εμβαδόν. Σύνολο Σ7Σ8...Σ22Σ23 Σ11Σ9Σ4 Σ9Σ10Σ11 Σ4Σ5Σ9 Σ4Σ3Σ8 Σ3Σ5Σ4 Σ6Σ5Σ3 Σ3Σ2Σ6 Σ1Σ2Σ3 Σ3Σ8Σ7 Σ7Σ1Σ3 Κορυφές Σ22 X=3.21 Z=9.65 Y= Σ12 X=13.26 Z=7.04 Y= Σ15 X=17.91 Z=10.99 Y= Σ14 X=16.83 Z=9.91 Y= Σ16 X=15.68 Z=13.05 Y= Σ23 X=2.67 Z=8.16 Y= Σ21 X=6.98 Z=9.96 Y= Σ20 X=9.28 Z=11.42 Y= Σ19 X=10.92 Z=13.95 Y= Σ18 X=13.31 Z=13.73 Y= Σ17 X=18.73 Z=12.43 Y= Σ13 X=15.05 Z=8.60 Y= Σ11 X=10.90 Z=5.75 Y= Σ10 X=13.55 Z=2.81 Y= Σ9 X=11.22 Z=0.08 Y= Σ8 X=5.85 Z=5.70 Y= Σ7 X=2.30 Z=5.85 Y= Σ6 X=5.79 Z=-0.11 Y= Σ5 X=7.48 Z=-0.19 Y= Σ4 X=8.75 Z=4.10 Y= Σ3 X=6.15 Z=2.45 Y= Σ2 X=3.48 Z=0.88 Y= Σ1 X=2.00 Z=2.60 Y= 3.55µ 3.31µ 2.71µ 2.69µ 2.38µ 2.21µ 1.52µ 1.66µ 3.12µ 2.47µ 2.39µ 3.01µ 2.73µ 3.78µ 1.58µ 2.34µ Ε=81.65τμ Ε=6.36τμ 3.59µ 3.96µ 5.68µ Ε=7.04τμ 3.75µ 4.72µ Ε=7.86τμ Ε=4.47τμ 4.48µ 3.08µ Ε=4.53τμ 1.70µ 2.96µ Ε=2.18τμ 2.51µ 2.58µ Ε=3.13τμ 2.26µ 3.10µ Ε=3.45τμ 3.26µ Ε=5.75τμ 3.26µ 4.15µ 5.14µ Ε=6.77τμ Σχήμα 1.1: Τοπογραφικές οντότητες: σημεία (με αναγραφή συντεταγμένων), εμβαδά (τρίγωνα και πολύγωνο), μήκη πλευρών, σήμανση γραμμών και πίνακες.

9 Κεφάλαιο 1: Τοπογραφικό Που εφαρμόζεται; Τα διαθέσιμα εργαλεία του Τοπογραφικού δίνουν στο χειριστή τη δυνατότητα να κάνει με εύκολο και αποδοτικό τρόπο τα εξής: Καταγραφή σημείων από τοπογραφικό όργανο, σε πραγματικές συντεταγμένες (στο χώρο ή μόνο σε κάτοψη) 1.5 Περιγραφή και εμβαδομέτρηση κλειστών πολυγωνικών περιοχών με δυνατότητα αναγραφής μήκους των πλευρών τους 1.6 Δημιουργία πινάκων με συντεταγμένες των σημείων και εμβαδών 1.7 Τριδιάσταστη ή και φωτορεαλιστική απεικόνιση του ανάγλυφου του εδάφους Εύκολη σχεδίαση τοπογραφικού καννάβου 1.9 Σχήμα 1.2: Τα σημεία και τα τρίγωνα ως τριδιάστατες οντότητες.

10 12 TEΚΤΩΝ 7 for Windows Vista 1.3 Εισαγωγή τοπογραφικών Για να ενεργοποιηθεί η κατάσταση εισαγωγής σημείων και εμβαδών, κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Τοπογραφικό» στην κεντρική μπάρα εργαλείων. Προσθήκη σημείου Εισαγωγή σημείων από αρχείο... Σημεία ανά απόσταση Διόρθωση σχολίου σημείου Αλλαγή υψομέτρου Στροφή κειμένου σημείου Διαγραφή σημείου Κίνηση σημείου Πάρε παραμέτρους (σημείου) Δώσε παραμέτρους (σημείου) Ενεργό ναι / όχι (σημείο) Πίνακας σημείων Καθορισμός πολυγώνου Κατασκευή (πολυγώνου) Καθορισμός τριγώνου Ένταξη σημείου σε πολύγωνο Διόρθωση εμβαδού Διαγραφή πολυγώνου Κίνηση πολυγώνου Πίνακας εμβαδών Αντιγραφή των εμβαδών στο πρόχειρο (σε μορφή CSV) Εικόνα 1.1: Η εργαλειοθήκη του τοπογραφικού 1.4 Παράμετροι τοπογραφικού Υπενθυμίζεται ότι όσες παράμετροι δεν διαθέτουν το μικρό πλαίσιο [ ] στα αριστερά τους, είναι καθολικές. Αλλαγή αυτών των παραμέτρων επιφέρει αλλαγή στο σύνολο των οντοτήτων που υπάρχουν στην κάτοψη. Παρατηρείστε ότι με εξαίρεση τις παραμέτρους του σημείου, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες παράμετροι είναι καθολικές.

11 Κεφάλαιο 1: Τοπογραφικό Σημείο Παράμετροι που αφορούν την εμφάνιση των τοπογραφικών σημείων. Είδος σημείου: Τοπογραφικό / Καννάβου Το πρόγραμμα διαθέτει δύο είδη σημείων. Κάθε είδος έχει ξεχωριστές παραμέτρους εμφάνισης. Το είδος «Τοπογραφικό» χρησιμοποιείται για την εισαγωγή τοπογραφικών σημείων και το είδος «Καννάβου» για την κατασκευή τοπογραφικού καννάβου. Επίσης, τα σημεία καννάβου δεν αναγράφονται στους πίνακες. Βλέπε παράδειγμα 1.9. Υψόμετρο σημείου: η συντεταγμένη Υ του σημείου. Υπάρχει και σχετική εντολή «Αλλαγή υψομέτρου» με την οποία μπορεί να τροποποιηθεί το υψόμετρο όχι μόνο ενός μεμονωμένου σημείου, αλλά πολλών μαζί (σε συνδυασμό με τις ε- ντολές της Επεξεργασίας). Δείτε 1.5.4

12 14 TEΚΤΩΝ 7 for Windows Vista Σύμβολο σήμανσης: Το πρόγραμμα διαθέτει 24 διαφορετικούς τύπους σήμανσης (όμοιους με τα άκρων γραμμών). Συντελεστής μεγέθους σήμανσης λ: καθορίζει το μέγεθος του σημείου. Όνομα ορατό (ναι / όχι): Σε κάθε σημείο μπορεί να αναγράφεται ή όχι το όνομά του. Δείτε σχήμα 1.3. Αντιστροφή προσήμου συντεταγμένης Ζ (ναι / όχι): Στην περίπτωση ανάγνωσης αρχείου συντεταγμένων, η παράμετρος αυτή καθορίζει το αν θα αντιστραφούν ή όχι τα πρόσημα των συντεταγμένων Ζ (δεύτερη στήλη), προκειμένου να διατηρηθεί η γεωμετρία του πρωτότυπου σχεδίου (να μην εμφανίζεται δηλαδή συμμετρικό ως προς οριζόντιο άξονα). Επίσης καθορίζει το αν θα αντιστραφούν ή όχι τα πρόσημα των συντεταγμένων Ζ κατά την κατασκευή των πινάκων σημείων και κατά την εμφάνιση των συντεταγμένων Ζ των σημείων στην κάτοψη (προκειμένου να συμφωνούν με τα πραγματικά). Αυτή η επιλογή αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασυμφωνίας του Τέκτωνα με το καρτεσιανό σύστημα αξόνων (ο Ζ του Τέκτωνα ταυτίζεται με τον Υ του καρτεσιανού). Βλέπε «Εισαγωγή σημείων» Αναγραφή συντεταγμένων Χ / Ζ (ναι / όχι): Σε κάθε σημείο μπορεί να αναγράφονται ή όχι η θέση του στην κάτοψη. Δείτε σχήμα 1.3. Ο διαχωρισμός της α- ναγραφής των Χ από τις Ζ συντεταγμένες χρησιμεύει στην εισαγωγή σειράς σημείων καννάβου που βρίσκονται επί (οριζόντιας ή κατακόρυφης) ευθείας. Βλέπε εντολή «Σημεία ανά απόσταση» και παράδειγμα 1.9. Αναγραφή υψομέτρου Υ (ναι / όχι): Σε κάθε σημείο μπορεί να αναγράφεται ή όχι το υψόμετρό του (Υ). Δείτε σχήμα 1.3. Τρόπος αναγραφής συντεταγμένων (τιμή / όνομα = τιμή). Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζονται μόνον οι τιμές των συντεταγμένων, ενώ στη δεύτερη ως Χ= Ζ= Υ=. Αν οι παράμετροι «Αναγραφή συντεταγμένων / υψομέτρου» είναι όχι, τότε αυτή η παράμετρος είναι αδιάφορη. Δείτε σχήμα 1.3. Τύπος αυτόματου ονόματος (1, 2, 3 / Α, Β, Γ, / Σ1, Σ2, Σ3 / A, B, C): Καθορίζει τον τρόπο αυτόματης ονομασίας των σημείων. Είναι καθολική παράμετρος άρα επηρεάζει όλα τα σημεία που ήδη υπάρχουν στην κάτοψη. Σχόλιο σημείου: Προαιρετική δυνατότητα κάθε σημείου να διαθέτει και ένα σύντομο κείμενο σχολίου για την καλύτερη περιγραφή του, π.χ. ένα δέντρο ή άλλο χαρακτηριστικό σημείο του οικοπέδου. Υπάρχει και σχετική εντολή «Διόρθωση σχολίου σημείου». Η παράμετρος ενημερώνεται αυτόματα στην περίπτωση εισαγωγής σημείων από αρχείο. Βλέπε

13 Κεφάλαιο 1: Τοπογραφικό 15 Σχήμα 1.3: Εναλλακτικοί τρόποι εμφάνισης σημείων, βάσει των παραμέτρων τους. Χαρακτήρας χωρισμού στηλών (κενό / κόμμα / ερωτηματικό / tab), και Χαρακτήρας υποδιαστολής: (κόμμα / τελεία): Παράμετροι οι οποίες εφαρμόζονται στην εισαγωγή σημείων από αρχείο. Βλέπε «Εισαγωγή σημείων από αρχείο».

14 16 TEΚΤΩΝ 7 for Windows Vista Μήκος Αφορά την εμφάνιση των πλευρών των εμβαδών: Γραμμή ορατή (ναι / όχι). Βλέπε και 1.8 Μήκος ορατό (ναι / όχι). Βλέπε και 1.8 «Διαφανή που αφορούν το τοπογραφικό». Τρόπος αναγραφής (τιμή / Σ1-Σ2 = τιμή). Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται μόνον η τιμή του μήκους, ενώ στη δεύτερη εμφανίζεται και η ένδειξη Σi-Σj= (όπου Σi και Σj τα ονόματα των σημείων που συνδέει).

15

16

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΩΝ...11 1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAD...12 1.3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ...13 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΣΗ...14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα 10683 Τηλ: 3829.473, 3840.055 Fax: 3829.473 Web: www.icamsoft.gr Email: support@icamsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Printed Documentation

Printed Documentation Printed Documentation Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Γλωσσάρι Appliance Designer... 3 Βάση δεδομένων Ortho... 7 1.1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1.1 Εκτέλεση του ApplianceDesigner...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μαθηματικά A - B Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα:

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: ΓΕΝΙΚΑ Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτοµή 3. ιάγραµµατα (επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85, Στραγγιστικής στρώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Draw Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιήσει τα βασικά εργαλεία του OpenOffice Draw για δημιουργία διαγραμμάτων κατασκευάσει τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση λογισµικού...3 Εγκατάσταση Καταχώρηση Υποστήριξη Ρύθµιση συστήµατος 2. Εκτέλεση για πρώτη φορά....5 Γνωριµία µε το περιβάλλον Ρύθµιση λογισµικού Πρόσβαση στο CAD 3. Τρόπος εργασίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης

ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης

3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης 3DR-ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο Χρήσης Σελίδα 1 Copyright 2011, 3DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Λ. Κηφισίας 340 15233 Χαλάνδρι τηλ: 211 7702197, fax: 211 7702198. Για πρόσθετες πληροφορίες και επισημάνσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα