Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Τα νομικά κείμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες μετάφρασης. Πολλές από αυτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Τα νομικά κείμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες μετάφρασης. Πολλές από αυτές"

Transcript

1 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Μ. Κανελλοπούλου Μπότη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα νομικά κείμενα παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες μετάφρασης. Πολλές από αυτές οφείλονται στις διαφορές των νομικών θεσμών κάθε χώρας. Στη νομική έπιστήμη, οι αόριστες νομικές έννοιες ενός συστήματος δικαίου είναι συχνότατα διαφορετικές από εκείνες ενός άλλου. Το ύφος {ο μακροπρόθεσμος λόγος, η ιδιότυπη σύνταξη, η προσκόλληση στον τύπο) των νομικών κειμένων προσθέτει ένα ακόμη φορτίο στον μεταφραστή. Το έργο του μεταφραστή πρέπει να περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, τη δημιουργική διόρθωση του πρωτοτύπου του νομικού κειμένου, έτσι ώστε να είναι όσο πιο κατανοητό γίνεται από τον αναγνώστη. Η τυπική - όχι ουσιαστική -πιστότητα στο αρχικό κείμενο θα πρέπει να υποχωρεί σαν αξία, όταν πρόκειται με την υποχώρηση αυτή να επιτευχθεί ένα πιο κατανοητό κείμενο. Η αναπαραγωγή ενός δυσνόητου κειμένου σε ένα ακόμη πιο δυσνόητο- ή έστω το ίδιο δυσνόητο - κείμενο δεν είναι παρά η αποτυχία του μεταφραστή να συμβάλλει, ενώ έχει την ευκαιρία και την υποχρέωση, στην ορθολογική μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. TRANSLAτiNG LEGAL ΤΕχτS Μ. Canellopoulou Bottls SUMMARY Legal texts are uniquely difficult in their translation. Eνery coυntry's legal institutions are different; also, legal concepts only 'fit' in the systems they reρresent. Style - long sentences, peculiar syntax and strict adherence to the forms - adds one more burden aπ the back of the translator. Where necessary, the translator has to creatiνely correct the original legal text to render it as comprehensible as possible for the reader. Formal- not material- faithfulness to the original text has to come second, as a νalue, if by this preference the text will be easier to understand. Το reproduce aπ obscυre text exactly as obscure as it is, or eνen more, means that the translator failed to contribute, as he could and should, to the rational transmission of scientific knowledge. Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η μετάφραση ενός νομικού κειμένου είναι πρόκληση. Απαιτεί από τον μεταφραστή τρία πράγματα: πρώτον. να έχει γνώσεις του δικαίου της γλώσσας-προέλευσης και της 272

2 γλώσσας-στόχου, δεύτερον, να προβεί σε μια έρευνα πρωτοτύπων κειμένων στη γλώσσα-στόχο, κειμένων σχετικών με εκείνο μετάφραση και τρίτον, να επεξεργαστεί ιδιαίτερα το κείμενο μετά την πρώτη μετάφραση. Θα αναφερθώ αναλυτικά και στα τρία αυτά στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας. Το δίκαιο είναι ένα αυτόνομο επιστημονικό αντικείμενο, μια ολόκληρη σχολή και μάλιστα μια σχολή δύσκολη. Η επιστήμη του έχει αναπτυχθεί σε απίστευτο βαθμό, σε εύρος και σε βάθος. Αποτελεί από μόνο του μια από τις πιο σημαντικές επιστήμες και - πολύ περισσότερο - μια επιστήμη που έχει τεράστια ζήτηση, παρά τον υποστηριζόμενο υπερπληθωρισμό των νομικών. Το δίκαιο είναι μια ολόκληρο σύστημα ειδικοτήτων, εφάμιλλων των ειδικοτήτων της ιατρικής, με τη διαφορά ότι συνήθως δε ζητούμε από έναν οφθαλμίατρο να εκτελέσει μια καισαρική, αλλά ζητούμε από ένα δικηγόρο να μας λύσει τα ασφαλιστικά, φορολογικά, ποινικά προβλήματά μας και μετά να μας συμβουλεύσει και για τη μεταβίβαση μίας συναλλαγματικής. Το δίκαιο στηρίζει το σύστημα - τίποτε πια δεν λειτουργεί χωρίς να ακολουθεί κάποιους κανόνες, κανονισμούς, αρχές- κάτι που τελικά, επίσημα ή ανεπίσημα, είναι 'δίκαιο' [1]. Γι' αυτό και τα νομικά κείμενα είναι τόσα πολλά. Μόνο η παραγωγή νομικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί για να απασχολεί σε μόνιμη βάση πάρα πολλούς μεταφραστές. Η νομική μετάφραση αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα της Σχολής μας στην Κέρκυρα. Επειδή όμως το δίκαιο είναι τόσο δύσκολο, δε γνωρίζω μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να απαιτήσουμε από τους μεταφραστές μας να γνωρίζουν το δίκαιο δύο χωρών, ακόμη και εάν η μια είναι η δική τους. Οι φοιτητές αρχίζουν τη νομική μετάφραση συνήθως με πολλούς δισταγμούς και αναστολές, γιατί αισθάνονται ότι ποτέ δεν είναι δυνατό να μάθουν αυτό το πρώτο βήμα - τις βασικές γνώσεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή τις βασικές αρχές του συνταγματικού, ποινικού, αστικού, εμπορικού κ.λ.π. δικαίου, την ορολογία του καθενός, τις αόριστες νομικές έννοιες του συστήματός μας του ηπειρωτικού δικαίου και μετά τις βασικές αρχές του αγγλοσαξονικού συστήματος, τους θεσμούς του και τη δική του ορολογία, αλλά και τελικά και τη δική του φιλοσοφία. Δεν είμαστε νομικοί, μας λένε, πώς θα μεταφράσουμε; Και είναι πραγματικά δύσκολο για τον υπεύθυνο του μαθήματος να εμπνεύσει αυτά τα παιδιά και να τα πείσει ότι ναι, θα μεταφράσουνε σωστά, αρκεί να εξασκηθούν ώστε τελικά να αποκτήσουν την ιδιαίτερη 'αίσθηση' των νομικών κειμένων. Οπωσδήποτε, ο μεταφραστής πρέπει να διαβάσει καλά τον κορμό, τουλάχιστο, του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου, και το δίκαιο της γλώσσας από την οποία θα μεταφράζει. Οι θεσμοί, προφανώς, θα είναι διαφορετικοί, τα Δικαστήρια θα έχουν άλλες ονομασίες. Το σύστημα στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, aποτελείται από δύο είδη 273

3 Δικαστηρίων, τα πολιτειακά (state coυrts) και τα ομοσπονδιακά (lederal coυrts). Αυτή η διάκριση μπορεί να φαίνεται απλή. Μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ένα καλό λεξικό θα λύσει τα μεταφραστικά προβλήματα. Αυτό είναι μια πλάνη. Κανένα λεξικό, όσο ακριβές και λεπτομερές και αν είναι δε μπορεί να βοηθήσει έναν μεταφραστή που δεν έχει ουσιαστικές γνώσεις δικαίου και, επίσης, δεν έχει ερευνήσει πρωτότυπα κείμενα. Αλλά θα επανέλθω στο δεύτερο αυτό βήμα. Ο μεταφραστής που θα στηριχθεί στο λεξικό δεν θα μπορεί να διακρίνει ποια από τις προτεινόμενες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη μετάφρασή του. Θα έχουν όλες το ίδιο νόημα γι' αυτόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την τάξη. Το ελληνικό κείμενό μας είχε τη λέξη 'εθιμικό δίκαιο'. Μιλούσε για την ισχύ του εθιμικού δικαίου στην Ελλάδα. Σε κάποιες μεταφράσεις αυτό αποδόθηκε ως 'common law' γι'αυτό, γιατί αυτή την απόδοση είχε το λεξικό πρώτη. Αλλά 'common law' δε σημαίνει εθιμικό δίκαιο, παρά μόνο εάν αναφέρεται στο αγγλοσαξονικό εθιμικό δίκαιο σε αντιπαράθεση με τους αγγλοσαξονικούς γραmούς νόμους (statutes). Το common law έχει άλλωστε πολλές έννοιες, ανάλογα με την έννοια προς την οποία αντιπαρατίθεται (π.χ. common law- statutory law, common law- ciνillaw, κ.λ.π.) [2]. Το λάθος ήταν πολύ σοβαρό, γιατί εμφανιζόταν να ισχύει στην Ελλάδα το αγγλοσαξονικό σύστημα δικαίου. Η aπροβλημάτιστη χρήση του λεξικού, έτσι, επιφυλάσσει μεγάλους κινδύνους. Η μόνη σωστή μετάφραση του ελληνικού 'εθιμικού δικαίου' είναι 'customary law'. Το δεύτερο βήμα, αυτό της έρευνας σε πρωτότυπα κείμενα της γλώσσας-στόχου, μπορεί να φαίνεται εξεζητημένο. Αφού απορρίψαμε την απλή χρήση του λεξικού και εμμείναμε στην γνώση του δικαίου και των δύο χωρών, γιατί αυτό δε φτάνει και χρειάζεται και επιπλέον έρευνα σε πρωτότυπα κείμενα; Η απάντηση είναι ότι μόνο τα πρωτότυπα κείμενα απστελούν το ζωντανό δίκαιο. Μόνο αυτά μιλούν τη γλώσσα του δικαίου όπως πραγματικά ομιλείται στη γλώσσα-στόχο. Η δική τους φωνή είναι το δίκαιο. Οι λέξεις που εκεί προτιμώνται για να αποδώσουν κάποιες έννοιες είναι οι λέξεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μεταφραστής για να αποδώσει αυτές τις έννοιες. Θα δώσω ένα παράδειγμα με την λέξη Όffense'. Η μετάφραση της λέξης στα ελληνικά είναι συνήθως 'προσβολή'. Στα κείμενα του αγγλοσαξονικού ποινικού δικαίου Όllense' σημαίνει 'έγκλημα'. Τα λεξικά αποδίδουν την έννοια σαν προσβολή, εξύβριση, παράβαση, αδίκημα, mαίσμα, αλλά όχι σαν έγκλημα. Μια μικρή έρευνα, όμως, στα πρωτότυπα κείμενα αγγλοσαξονικού ποινικού δικαίου δείχνει ότι οι αγγλοσάξονες νομικοί χρησιμοποιούν τη λέξη για να αποδώσουν την έννοια του εγκλήματος, εναλλακτικά με τη λέξη 'crime'. Έτσι, μια μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αγγλικά που χρησιμοποιεί τη λέξη Όllense' εναλλακτικό με τη λέξη 'crime' θα πλησιάζει πολύ σε πρωτότυπο κείμενο και όχι μετάφρασμα, όπερ και το ζητούμενο στις μεταφράσεις μας. 274

4 Αλλά βέβαια μια τέτοια επιλογή προϋποθέτει ότι ο μεταφραστής έχει διαβάσει πολλά πρωτότυπα κείμενα και έχει εξοικειωθεί με τη χρήση τέτοιων λέξεων. Θα πρέπει δηλαδή, προτού καταπιαστεί για παράδειγμα με τη μετάφραση μιας διαθήκης να διαβάσει κάποιες διαθήκες της γλώσσας-στόχου. Και δεν είναι υπερβολική αυτή η απαίτηση από έναν επαγγελματία μεταφραστή. Στη Σχολή της Κέρκυρας ζητούμε και από τους φοιτητές ακόμη να ερευνούν και νομικά βιβλία αλλά και στο διαδίκτυο για να βρίσκουν και να διαβάζουν πρωτότυπα κείμενα. Αυτό όμως που έχει αληθινή σημασία για τη μετάφραση ειδικά των νομικών κειμένων δεν είναι τελικά η γνώση των δικαίων και η επιλογή της ορθής ορολογίας. Αν και βέβαια τόνισα ήδη πόσο σοβαρές είναι αυτές οι προϋπόθεσεις. Η επιτυχής μετάφραση του νομικού κειμένου θα πρέπει να αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα των νομικών κειμένων: τον 'στρυφνό' τρόπο που είναι συνήθως γραμμένα [3]. Τα νομικά κείμενα φημίζονται για το πόσο ακατανόητα είναι ακόμη για το μέσο πολίτη. Μια πρόταση μπορεί σε ένα συμβόλαιο να καταλαμβάνει μιάμιση σελίδα - στις κοινές μεταβιβάσεις ακινήτων, το βήμα της κύριας πρότασης 'πωλεί' (ο πωλητής) δεν ανευρίσκεται παρά κάπου μια σελίδα μετά την περιγραφή του ακινήτου, χωρίς τελείες, χωρίς παραγράφους. Ο 'ως άνω αναφερόμενος' παραμένει συνεχώς και αδιαλείmως 'ως άνω αναφερόμενος' - και σε αυτό, το αγγλοσαξονικό δίκαιο δεν είναι καθόλου καλύτερο. Απλά, ο ως άνω αναφερόμενος γίνεται 'aforesaid' ή έστω 'said' [4]. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την ιδιαιτερότητα γραφής των νομικών κειμένων, ιστορικοί, οικονομικοί, θεσμικοί, ψυχολογικοί και άλλοι [5]. Πώς θα χρεώσει ένας δικηγόρος πολύ ακριβά για ένα συμφωνητικό, όταν αυτό είναι δύο απλές και κατανοητές σε όλους σελίδες; Στη μετάφραση, η σημασία του να ξέρεις γιατί το κείμενο είναι γραμμένο τόσο άσχημα είναι θεωρητική, γιατί το αληθινό πρόβλημα είναι πως θα καταλήξεις σε ένα κατανοητό κείμενο. Η θεωρητική αυτή, όμως, γνώση των αιτιών παρέχει το ηθικό δικαίωμα στο μεταφραστή να επέμβει διορθωτικά και δημιουργικά στο κείμενο. Αφαιρεί από τις αιτίες τον οποιοδήποτε 'νομιμοποιητικό' τους ρόλο [6]. Οι φοιτητές, αλλά και αρκετοί μεταφραστές, συνήθως φοβούνται τις επεμβάσεις. Αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν τους καθοδηγεί και τους ελέγχει το κείμενο, αντί να το ελέγχουν και να το δαμάζουν αυτοί. Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά τους - αν και είναι βολική - όταν ισχυρίζονται ότι έχουν ηθική υποχρέωση προς το συγγραφέα να μεταφράσουν 'πιστά' και όχι να υπεισέλθουν στη θέση του. Νομίζω όμως ότι αυτή η ηθική υποχρέωση δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον υποχωρεί σαν αξία όταν συγκρούεται με την αξία της ευκρίνειας, της αρτιότητας και του κατανοητού της μετάφρασης [7]. Προκρίνω δηλαδή τον αναγνώστη από το συγγραφέα και ο μεταφραστής είναι ο μόνος μεσολαβητής ανάμεσα στους δύο. Να διευκρινίσω και το εξής: αν το κείμενο είναι 275

5 καθαρά λογοτεχνικό, τότε ο μεταφραστής δεν έχει τα παραπάνω δικαιώματα (και υποχρεώσεις) της δημιουργικής διόρθωσης του κειμένου. Γιατί το λογοτεχνικό κείμενο δε σκοπεύει στη μετάδοση πληροφοριών και εννοιών, αλλά στη διέγερση συναισθημάτων κατά τους εκφραστικούς τρόπους γραφής που είναι ίδιο του συγγραφέα. Αν παρέμβεις εκεί, μπορεί να καταστρέψεις το κείμενο, ή μπορεί να βλάψεις ηθικά το συγγραφέα. Αντίθετα, τα νομικά κείμενα πρέπει γενικά να διορθωθούν [8]. Είναι συνήθως γραμμένα πολύ άσχημα. Ο μεταφραστής πρέπει λοιπόν να επέμβει. τι σημαίνει επέμβαση διορθωτική; Μια πρόταση μπορεί να είναι πολύ μακριά, οπότε ο μεταφραστής θα πρέπει να βρει ένα σημείο να την χωρίσει σε περισσότερες. Αυτή είναι μια απλή μορφή διόρθωσης. Μια παθητική φωνή, μόνιμο χαρακτηριστικό νομικών κειμένων, θα πρέπει, αν είναι γνωστό το υποκείμενο της ενέργειας να μετατραπεί σε ενεργητική. Έτσι, η φράση 'υποστηρίζεται από τον ενάγοντα' μπορεί να διορθωθεί από το μεταφραστή σε Ίhe plaintiff sυpports... '. Πολλά ουσιαστικά είναι καλύτερα να μεταφραστούν ως ρήματα: Η πρόταση 'Προβήκαμε σε μια ανάλυση του μεγέθους της εταιρείας' μπορεί να αποδοθεί 'we analyzed the size of the comρany'. Έτσι η ενέργεια εκφράζεται με ρήμα και όχι με ουσιαστικό. Το αρνητικό επίσης μπορεί να διορθωθεί με θετικό: Ή πλειονότητα των συμβάσεων δεν περιέχει καμία διάταξη που να προβλέπει την επιστροφή χρημάτων' - στη μετάφραση: 'Few contracts proνide for money refund'. Ή μπορεί να εξαλείψουμε λέξεις που περισσεύουν: 'κατά την πορεία της τηλεφωνικής μας συνδιάλεξης, συμφωνήσαμε.. ', απόδοση: 'dυring ουr ρhone conνersation, we agreed... '. Χαρακτηρίζω τις επεμβάσεις αυτές διορθωτικές, ενώ το 'τέλειο' στη μετάφραση είναι να είναι τελικά δημιουργική. Και η οποιαδήποτε διόρθωση, βέβαια, ενέχει ένα στοιχείο δημιουργικότητας, αποτελεί δημιουργία. Υπάρχει όμως σαφής διαφορά μεταξύ της απλής διόρθωσης στη μετάφρασης ενός κειμένου και της δημιουργικής ανάπλασής του. Ομολογώ ότι η δημιουργική μετάφραση απαιτεί πολλά από το μεταφραστή. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να διαγνώσει πότε θα πρέπει να αλλάξει την ίδια τη σειρά των προτάσεων ενός κειμένου, ώστε οι αρχικές να περιέχουν την αιτία και η τελευταία το αποτέλεσμα, αν ο συγγραφέας δεν το πρόσεξε αυτό. Ή να φέρει τα υποκείμενα της ενέργειας στην αρχή πριν από τα ρήματα. Επίσης, να προσθέτει κάποιες φράσεις, ώστε να τονίζει και να παρουσιάσει καλύτερα το κείμενο. Αλλά καλύτερα να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα δημιουργικής μετάφρασης. Το πρωτότυπο, που αναφέρεται στην ευθανασία, έχει ως εξής: '... η λύση αυτή (εννοεί την άρση της ευθύνης του ιατρού που προέβη σε ευθανασία του ασθενούς του λόγω κατάστασης ανάγκης) προϋποθέτει ότι κατά τη στάθμιση μεταξύ διατηρήσεως της ζωής και ανακουφίσεως από τους πόνους, το βάρος της αξιολογήσεως 276

6 εναποτίθεται με έμφαση στη δεύτερη, ένα συμπέρασμα πολύ δύσκολο να εξαχθεί λόγω ακριβώς του απολύτου χαρακτήρα της προστασίας της ζωής από το δίκαιο που δε διακρίνει μεταξύ νοσηρής και ακμάζουσας ζωής... ' [9] Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος, μάλιστα, άλλης, πιο μεγάλης πρότασης, οπότε η 'πρώτη δουλειά' ήταν να χωρισθεί σε μικρότερες. Αλλά και εκτός αυτού, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα άμεσης κατανόησης του κειμένου, γιατί η ενέργεια της πρότασης έχει εγκλωβιστεί σε ουσιαστικό ('στάθμιση', 'βάρος αξιολόγησης') και η χρήση της παθητικής φωνής ('να εξαχθεί') δυσχεραίνει την κατάσταση. Η δημιουργική μετάφραση θα λύσει αυτά τα προβλήματα, θα εισάγει ένα υποκείμενο και θα αλλάξει τη σειρά των φράσεων της δεύτερης πρότασης που προκύmει, ώστε να προηγείται η αιτία του αποτελέσματος: This solution ρresυpposes that, when we balance the preserνation of life and the alleνiation of pain, we emphatically prefer the second. But the interest in life is absolute; the law does not distinguish between sick and healthy life; so this conclυsion is unwarranted. Και βέβαια, υπάρχουν και άλλες δημιουργικές λύσεις: This solυtion presupposes that, in balance, we most certainly prefer alleνiating pain to preserνing life. Νομίζω ότι οι παραπάνω επεμβάσεις στο πρωτότυπο ωφελούν πολύ το μετάφρασμα και δεν εγκυμονούν κανενός είδους κινδύνους [10]. Το ζητούμενο στη μετάφραση νομικών κειμένων είναι ένα κείμενο ορθό, από την άποψη της ορολογίας και τόσο κατανοητό ώστε να μη χρειάζεται ο αναγνώστης να το διαβάσει δεύτερη φορά για να το καταλάβει. Ελάχιστα πρωτότυπα νομικά κείμενα πληρούν αυτή τη δεύτερη προϋπόθεση. Είναι καθήκον, όμως, του μεταφραστή, να θέτει αυτό το στόχο και να προσπαθεί να τον επιτύχει. Κάποιο ταλέντο στη χρήση της γλώσσας ομολογώ ότι χρειάζεται για να προκύψει ένα 'γοητευτικό' μετάφρασμα. Αλλά πιστεύω ότι, αν έχει ο μεταφραστής πόvτοτε στο μυαλό του σαν στόχο να δώσει ένα κατανοητό κείμενο, τότε δεν μπορεί παρά να επιτύχει [11]. Τότε μόνο θα έχουμε και εμείς, ως διδάσκοντες, επιτύχει να συμβάλλουμε μαζί του στην ορθολογική μετάδοση της επιστημονικής γνώσης [ 12]. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Βλ. Friedman l., Total Justice, 1985, Russel Foundation, σ [2] Το 'κοινό δίκαιο' (common law) έχει διάφορες έννοιες ανάλογα με το δίκαιο προς το οποίο αντιπαρατίθεται, π.χ. common law- statutory law, εθιμικό δίκαιο σε aντιπαράθεση προς τους τυπικούς νόμους, common law - ecclesiastical law, δίκαιο που παράγεται aποκλειστικά από όλα τα δικαστήρια εκτός από τα εκκλησιαστικά και εκκλησιαστικό δίκαιο, common law - local customs, όλο το δίκαιο εκτός από τα τοπικά έθιμα, κ.λ.π., βλ. Black's Law Dictionary στο οικείο λήμμα. 277

7 [3] Βλ. Κουτσιβίτη 8., Θεωρία της μετάφρασης,,1994, Ειδικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, σ. 318, βλ. ειδικό το κεφόλαιο για τη μετάφραση νομικών κειμένων, σ [4] Η χειρότερη νομική πρόταση του έτους 1998, όπως τη διόλεξε ένας δημοσιογράφος και την έστειλε στους συγγραφείς Goldstein Τ., Lieberman J., Ά Lawyer's Guide to Writing Well', 1989, Uniνersity of California Press, σ. 278, σ. 13 : 'That on Noνember 1 Ο, 1981, at 1.00pm while plaintiff was a business inνitee and customer, present at that certain real property, a Ralph's Market, located at 1725 Sunset Βlν. LA CA and that at said time and place, the defendants, and each of them, carelessly and negligently owned and operated and maίntaίned and cantrolled the said real property and particularly a shopping cart thereof and the said cart was at the said time and place in a dangerous condition because there was πο 'seat flap' in the 'upper basket' and a can fell through breaking plaintiff's foot and it was unsafe for use by persons, inclucling plaintiff and directly because of such condition and the negligently and carelessly maintained condition thereof the plaintiff was caused to and did sustain injuries and was proximately injured thereby as hereinafter set forth'. Αλλά θα παραθέσουμε και μια aντίστοιχη ελληνική : 'ακριβές avrιπεφωνημένο aντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ.αρ... διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρaς.. το οποίο επικυρώ και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως προς τους... προς γνώσιν τους και για τις νόμιμες συνέπειες επιτaσσομένην αύτη άμα όπως καταβάλλει εις ημάς την επιτάσσουσαν Τράπεζαν δι επιδικασθέν κεφάλαιον δρχ... νομιμοτόκως από της... και μέχρι της... και μέχρις εξοφλήσεως μετά προσαυξήσεως των aνωτέρω τόκων δια των επ'auτώ αναλογούντα ποσά κατά Νόμο ειδικούς φόρους δι 'έκδοσιν παρόντος αντιγράφου, σύνταξιν παρούσης επιταγής και επίδοσιν ταύτης δρχ... νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως άλλως εξαναγκασθήσεται η επιτασσομένη εις πληρωμήν δι'αναγκαστικής εκτελέσεως του παρόντος ότε προστεθήσονται και 5.000δρχ δια την παραγγελίαν προς εκτέλεσιν....' (από κείμενο που επιδόθηκε στην γράφουσα προσωπικό). Νομίζω μάλιστα ότι η 'ελληνική' (μάλλον αρχα[α ελληνική) πρόταση κερδίζει την αγγλική στην 'στρυφνότητα'. [5] Για τις αιτίες της 'κακής' νομικής γραφής βλ. Goldstein Τ., Lieberman J., 'Α Lawyer's Guide to Writing Well', 1989, Uniνersity of California Press, σ. 278, σ. 18 επ. [6] '... Οι ιδιαιτερότητες της νομικής γλώσσας προκαλούν ερωτήματα της αιτίας και της σκοπιμότητάς τους... η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στο συνδυασμό εξωγενών παραγόντων (πρόσδοση κύρους και επιστημονικότητας) και ενδογενών αναγκών, ιδίως εννοιολογικών και υφολογικών... Οι διαπιστώσεις αυτές δεν πρέπει προφανώς να αναστέλλουν τις προσπάθειες aπλοποίησης και εκσυγχρονισμού του νομικού λόγου.. ', Κουτσιβίτης, ό.π., σ [7] '...'Εχω συχνά ορίσει τους δύο σκοπούς της μετάφρασης, την ακρίβεια και την οικονομία.', Newmark Ρ., About Translation, Multilingual Matters Ltd., 1991, σ. 184, σ

8 [Β] Βλ. Newmark., ό.π., σ. 46, όπου αναφέρει τα ελαπώματα του πρωτοτύπου που υποχρεώνουν το μεταφραστή να επέμβει (τυπογραφικά λάθη, επιστημονικά λάθη ή λάθη ως προς πραγματικά γεγονότα, κακή συγγραφή - κυρίως για κείμενα που στοχεύουν στην πληροφόρηση, όπως τα νομικά και δηλώσεις που παραβιάζουν αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. [9] Χαραλαμπάκη Α., 'Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία', Σάκκουλα, 1993, σ. 46, σ [10) Για τον τρόπο με τον οποίο μια λογοτεχνική μετάφραση μπορεί να 'χρησιμοποιήσει' το πρωτότυπο λογοτεχνικό κείμενο για aνήθικους σκοπούς, όπως η προβολή συγκεκριμένης ιδεολογίας βλ.. [11) '... Μόνο στην ποίηση- ίσως- γεννιέται και δεν γίνεται ο μεταφραστής...', Newmark., ό.π., σ. 49. [12] Για τα χαρακτηριστικά κάθε σοβαρής θεωρίας της μετάφρασης βλ. Bell R., Translation and Translating, theory and practice, Logman, 1991, σ. 298, σ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bell Α., Translation and Translating, theory and practice, Logman, 1991, σ Friedman L., Total Justice, Aussel Foundation, 1985, σ Goldstein Τ., lieberman J., 'Α Lawyer's Gυide to Writing Well', University of California Press, 1989, σ Lefevre Α., Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, Routledge London New York, 1992, σ Newmark Ρ., About Translation, Multίlingυal Matters Ltd., 1991, σ Κουτσιβίτη Β., Θεωρία της μετάφρασης, Ειδικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, 1994, σ Χαραλαμπάκη Α., 'Ιατρική Ευθύνη και Δεοντολογία', Α. Σάκκουλας, Μαρία Κανελλοπούλου - Μπάτη διδάσκουσα, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου Βράιλα Β, Κέρκυρα

ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ LEGAL TERMINOLOGY AND ETHCICAL DILEMMAS

ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ LEGAL TERMINOLOGY AND ETHCICAL DILEMMAS 1 ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ Μαρία Μπότη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι νομικοί όροι τις περισσότερες φορές δεν αντιστοιχούν σε αντικείμενα με φυσική υπόσταση, αλλά εκφράζουν νομικές έννοιες τις οποίες οι νομικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Καταγραφή και αξιολόγηση της πραγματικότητας Στέφανος Βλαχόπουλος ΤΕΙ HΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Καταγραφή και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση βάσεων δεδομένων σε βιβλιοθήκες και αρχεία Μαρία Κανελλοπούλου Μπότη, λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Χρήση βάσεων δεδομένων σε βιβλιοθήκες και αρχεία Μαρία Κανελλοπούλου Μπότη, λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Χρήση βάσεων δεδομένων σε βιβλιοθήκες και αρχεία Μαρία Κανελλοπούλου Μπότη, λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Oι βάσεις δεδομένων 1 δεν είχαν τύχει τα παλαιότερα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ Γ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Επιβλέπων: ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Σπουδαστής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 06/06/2007 ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:<<ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 06/06/2007 ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:<<ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 06/06/2007 ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Κος,ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αναστασία Δ. Λύρη

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αναστασία Δ. Λύρη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ

Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ 1 Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ Μιχαηλίδου Άρτεμις Επίκουρος Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία.

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Τ. Ε.Ι. Καβάλας Τ μήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αγγελίδη Θεόδωρου, Α. Μ.: 95 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Καλαμπούκα Α. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2008 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 8 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2008 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης

Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης Οδηγίες για το μάθημα της Έκθεσης 1. Αρχικά, διαβάζουμε το κείμενο και τις ερωτήσεις του. Κατά κανόνα, απ την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια αποσπασματική εικόνα, που κάτω απ το καθεστώς του άγχους καλλιεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF HEALTH AND ATHENS MEDICAL

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων" ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΕΛΑΝ, (1821)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αποτύπωση και Ανάλυση Αδόμητου Διαλόγου Στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΒΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ * (Στο παράδειγµα της ποινικής ρήτρας, ΑΚ 409)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ * (Στο παράδειγµα της ποινικής ρήτρας, ΑΚ 409) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ * (Στο παράδειγµα της ποινικής ρήτρας, ΑΚ 409) Αριστείδης Ν. Χατζής Λέκτορας Φιλοσοφίας ικαίου & Θεωρίας Θεσµών στο Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012 Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Καραδήμος Χρήστος Σεπτέμβριος 212 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μωυσιάδης Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα