ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ευγενία Σαρηγιαννίδη Γιάννης Παπαμιχαήλ Είναι απαραίτητη η εννοιολογική διευκρίνιση των παραπάνω όρων. Γλώσσα αποκαλείται το σύστημα των ήχων και των εννοιών που χρησιμοποιείται σε κάθε γλωσσική κοινότητα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα άτομα που την αποτελούν. Επικοινωνία είναι η συμβολική ανταλλαγή πληροφοριών και νοημάτων ανάμεσα σε όντα μιας κοινότητας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα μέσα (ήχους, οσμές, οπτικά σήματα, κινήσεις κλπ.). Η επικοινωνία που βασίζεται στη γλώσσα και στις συμβολικές συνδιαλλαγές που αυτή επιτρέπει φαίνεται ωστόσο να είναι η πιο αναπτυγμένη μορφή επικοινωνίας, χαρακτηριστική αποκλειστικά του ανθρώπινου όντος. Πρέπει επίσης να διακρίνουμε τη γλώσσα ως Λόγο, δηλαδή κοινό σύστημα ήχων και εννοιών που κάθε ανθρώπινη κοινότητα χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει από τη γλώσσα ως ομιλία, δηλαδή από την χρήση αυτού του συστήματος επικοινωνίας από το κάθε άτομο που εντάσσεται σε αυτή τη γλωσσική κοινότητα. Ακόμα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τη διάκριση που καθιέρωσε ο Chomsky ανάμεσα στην γλωσσική ικανότητα (competence) που είναι η εσωτερική (έμφυτη) δυνατότητα του κάθε ομιλούντος ατόμου να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, από την γλωσσική επίδοση (performance) που είναι οι εξατομικευμένες δυνατότητες της χρήσης αυτής της γλωσσικής ικανότητας από διάφορα άτομα μιας γλωσσικής κοινότητας, στις πραγματικές περιστάσεις όπου μεσολαβούν διάφοροι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούν τις κοινές γλωσσικές ικανότητες που διαθέτουν όλα τα ανθρώπινα άτομα. Από την άποψη της ψυχολογίας της μάθησης η γλωσσική έκφραση αποτελεί μια συμπεριφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι: Ότι είναι παρατηρήσιμη Ότι αποτελεί μια συμπεριφορά που εκδηλώνει πρόθεση της επικοινωνίας του υποκειμένου με το κοινωνικό του περιβάλλον,

2 Ότι αποτελεί προϊόν μαθησιακής διαδικασίας Ότι συγκροτείται από τρεις διαφορετικές ψυχολογικές διεργασίες (παραγωγή φράσεων, αντίληψη και ερμηνεία, απομνημόνευση), Ότι πραγματώνεται και εμφανίζεται στο διάστημα και στα πλαίσια της εκμάθησης μιας γλώσσας. Αυτή η ψυχολογική θεώρηση της γλωσσικής έκφρασης αναδιατυπώνει λοιπόν ουσιαστικά τους όρους με τους οποίους τίθενται οι σχέσεις της σκέψης με τη γλωσσική έκφραση. Με άλλα λόγια, για τους ψυχολόγους, η σκέψη συγκροτείται διαμέσου της γλωσσικής έκφρασης και δεν υπάρχει με τρόπο ανεξάρτητο, «πριν» την ανάπτυξη της έκφρασης αυτής. Σύμφωνα με την κοινωνιοοικοδομιστική προοπτική ο λόγος εμφανίζεται πάντα στα πλαίσια μιας κατάστασης. Κατά συνέπεια, θα λέγαμε ότι οι γνώσεις του μαθητή, τα σχήματα δράσης και σκέψης που έχει κάθε στιγμή στη διάθεσή του βρίσκονται μονίμως σε αλληλεπίδραση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ενταγμένος ο μαθητής και γενικότερα κάθε κοινωνικό άτομο. Μια θεωρία λοιπόν της εξέλιξης των παραστάσεων και της ίδιας της σκέψης απαιτεί μια θεωρία που να λαμβάνει υπόψη της τις αναφορές του μαθητή. Η αναφορά στην παράσταση που το κάθε άτομο έχει για τον κόσμο δεν είναι μόνον τα αντικείμενα και οι ιδιότητές τους, αλλά επίσης οι καταστάσεις μέσα στις οποίες εμπλέκεται η δραστηριότητα του υποκειμένου και από τις οποίες αντλεί τις βάσεις της οργάνωσής της. Η εκπαίδευση συμβάλλει ενεργά στο σχηματισμό ενός σύνθετου φάσματος γνώσεων, αξιών και σχημάτων δράσης και σκέψης στο μέτρο μόνο που καταφέρνει αυτά τα σχήματα να μην αποστεώνονται και να μην καθίστανται στερεότυπα. Ενώ λοιπόν η χρήση της γλώσσας στην ανθρώπινη επικοινωνία θεωρείται αυτονόητη, ο ρόλος της γλώσσας ως θεμέλιο της σκέψης, δηλαδή της οικοδόμησης σημαινόντων στοιχείων μέσω των οποίων νοηματοδοτείται ως κοινό ένα πρόβλημα προς επίλυση, είχε επισημανθεί λιγότερο συχνά στις επιστημονικές και φιλοσοφικές μελέτες περί του θέματος. Στο χώρο της ψυχολογίας η πρώτη θεωρητική επεξεργασία σχετικά με το διττό ρόλο της γλώσσας προήλθε από τον Vygotsky. Αυτός ο τελευταίος ως ιδρυτής ενός ρεύματος ερευνών που αποκαλείται «κοινωνικός οικοδομισμός» υπέθεσε ότι η γλώσσα αναπτύσσεται καταρχάς εντός της εξελικτικής διαδικασίας ως

3 όργανο επικοινωνίας, αλλά από ένα σημείο και μετά (με όρους ατομικής οντογένεσης γύρω στα 2 έτη) εξελίσσεται σε οργανωτή της ατομικής σκέψης. Έτσι, η αναπτυγμένη σκέψη του ενηλίκου ατόμου δεν υπάρχει ουσιαστικά χωρίς τη γλώσσα και τους «πολιτισμικούς ενισχυτές» (συστήματα υπολογισμού, γραφή κλπ.), αφού αυτοί οι πολιτισμικοί ενισχυτές και οι λέξεις αποτελούν τις αφηρημένες κατηγοριοποιήσεις μέσω των οποίων οργανώνεται η δράση του νοήμονος ατόμου επί του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο Vygotsky προσφέρει μεταξύ άλλων και μια υπόθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα κατά την ανάπτυξη του μικρού παιδιού μετατρέπεται από όργανο επικοινωνίας σε οργανωτή της σκέψης. Ο Vygotsky θεωρεί ότι το παιδί κάποια στιγμή χρησιμοποιεί τη γλώσσα όχι μόνο για να απευθυνθεί σε άλλα άτομα, αλλά και για να επεξεργαστεί «μονολογώντας» σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό του. Σύμφωνα λοιπόν με τον Vygotsky, ο μονόλογος αυτός διαπλέκεται με τις πράξεις του παιδιού και λειτουργεί μάλιστα κατευθυντικά για την οργάνωση των πράξεων. Επίσης, στέκεται και μόνος του δηλαδή υπάρχει χωρίς να διαπλέκεται με πράξεις του παιδιού σε κάποιο παιχνίδι, αλλά το βοηθάει να ξαναβιώσει εμπειρίες, να κάνει ερμηνευτικές υποθέσεις ή να εκφράσει επιθυμίες. Έτσι, αυτός ο μονόλογος σταδιακά αλλάζει μορφή, καθίσταται όλο και πιο ελλειπτικός γραμματικά και σιωπηλός φωνολογικά, έως ότου κάποια στιγμή στην αρχή περίπου της σχολικής ηλικίας μετασχηματιστεί σε εσωτερική άφωνη ομιλία δηλαδή μεταστραφεί από ομιλία και μονόλογο σε εσωτερικευμένη σκέψη. Αυτή η κατευθυντική χρήση της γλώσσας που είχε επισημάνει ο Vygotsky στα παιχνίδια των παιδιών παρατηρείται επίσης στον κόσμο των ενηλίκων στις περιστάσεις όπου αντιμετωπίζοντας δύσκολα προβλήματα οι ενήλικοι τείνουν να μονολογούν ψιθυριστά. Μπορούμε συνεπώς, στη βάση της προσέγγισης του «κοινωνικού οικοδομισμού» να διακρίνουμε την κοινωνική ομιλία της οποίας η επικοινωνιακή λειτουργία απευθύνεται άμεσα σε άλλα άτομα και την προσωπική ομιλία που συνιστά σκέψη και που εσωτερικεύοντας την κοινωνική διάσταση του ανθρώπινου ατόμου, καθιστά την ομιλία άφωνη και εσωτερική. Επιπρόσθετα, ο κοινωνικός μονόλογος θέτει πιο σοβαρά γνωστικά προβλήματα στο παιδί από ότι ο διάλογος στις συνηθισμένες τουλάχιστον περιστάσεις τη καθημερινής ζωής, αφού το παιδί καλείται στην περίπτωση αυτή να αναφερθεί εκτενώς σε ένα θέμα χωρίς την συμβολή των άλλων. Από την άλλη μεριά, ο κοινωνικός λόγος απαιτεί πάντα μια οργάνωση των

4 πληροφοριών που λαμβάνει υπόψη αφενός την επικοινωνιακή πρόθεση του ομιλούντος ατόμου και αφετέρου τις γνώσεις του ατόμου που δέχεται το μήνυμα. Η ικανότητα να λάβουμε υπόψη τι ήδη γνωρίζουν τα άλλα άτομα και τι χρειάζεται να προστεθεί απαιτεί προφανώς μια γνωστική ωρίμανση. Μια άλλη διάκριση του κοινωνικού λόγου είναι πως μπορεί να παρατηρείται πλαισιωμένος ή αποπλαισιωμένος. Ο κοινωνικός λόγος οργανώνει πάντα τις πληροφορίες του ανάλογα με τον εάν συνεισφέρει στη μετάδοση του όποιου μηνύματος προς τον άλλο. Το φυσικό πλαίσιο όπως και άλλα μέσα επικοινωνίας συμβάλλουν καθοριστικά στην μετάδοση των μηνυμάτων. Όσο λιγότερο εξαρτημένος είναι ο λόγος από το φυσικό πλαίσιο και από άλλα μέσα επικοινωνίας, τόσο πιο αποπλαισιωμένος θεωρείται και τόσο μεγαλύτερα γνωστικά προβλήματα εγείρει. Επίσης, το επικοινωνιακό μήνυμα μπορεί να μεταδοθεί και με τη βοήθεια άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως νεύματα, εκφράσεις του προσώπου, επιτονισμός της φωνής κλπ. Η μελέτη μάλιστα της ανάπτυξης της επικοινωνίας από τον Bruner δείχνει μια πορεία όπου το παιδί αρχίζει να εκφράζεται με μη λεκτικά μέσα, συνδυάζει στη συνέχεια τα μη λεκτικά μέσα με λεκτικά και φτάνει τέλος να εκφράζεται μόνο με λεκτικά μέσα. Μια από τις πιο λεπτομερείς υποθέσεις για την ανάπτυξη των λειτουργιών της γλώσσας στο παιδί έχουμε από τον Halliday (1975), ο οποίος μελέτησε την ανάπτυξη διαφόρων λειτουργιών στην ομιλία του γιου του, από την ηλικία των εννέα έως δεκαοκτώ μηνών. Η εργαλειακή και η ελεγκτική χρήση της γλώσσας παρατηρήθηκαν εξαρχής σε αντίθεση με την ευριστική και την φανταστική χρήση που εμφανίστηκαν τελευταίες. Στις δυο πρώτες το παιδί εκφράζει επιθυμίες και αποπειράται να ελέγξει τις πράξεις των άλλων, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του. Στις δυο τελευταίες εξερευνά τον κόσμο μέσω της γλώσσας ρωτώντας γι αυτόν ή υποθέτοντας διαφορετικούς κόσμους όπως συμβαίνει στο λεγόμενο συμβολικό παιχνίδι. Η χρήση της γλώσσας για να κατευθυνθούν οι πράξεις των άλλων, ακόμα και οι πράξεις του ίδιου του ατόμου που μιλά στην περίπτωση που έχουμε το μονόλογο που συνοδεύει το παιχνίδι των παιδιών, είναι πιο πρώιμη από αυτή που η γλώσσα γίνεται το μέσο σκέψης για τον κόσμο. Οι πολύ καθημερινές χρήσεις της γλώσσας είναι συνήθως για την επιτέλεση πράξεων. Ακόμα ωστόσο και ο απλός σχολιασμός

5 γεγονότων, προσώπων κλπ. στην καθημερινή συνομιλία συνιστά μια ερμηνευτική χρήση της γλώσσας. Βέβαια, οι διαφορετικοί τρόποι ζωής εξοικειώνουν τα παιδιά με χρήσεις του λόγου που συνηθίζονται στην κοινότητά τους. Το σχολείο αντίθετα χρησιμοποιεί και δίνει αξία σε ορισμένους μόνο τρόπους χρήσης της γλώσσας και απαιτεί από όλα τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα με αυτούς τους τρόπους. Είναι λοιπόν φυσικό οι μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη εξοικείωση να οδηγούνται πιο εύκολα στην σχολική αποτυχία. Με άλλα λόγια, ορισμένες χρήσεις της γλώσσας είναι σαφώς πιο δύσκολες από γνωστικής άποψης. Στην πιαζετική παράδοση οι έρευνες αναφέρονται στις ικανότητες της γνωστικής αποκέντρωσης που απαιτούνται για την μετάδοση πληροφοριών σε άλλα άτομα. Το παιδί λόγου χάρη χρειάζεται να αποκεντρωθεί από τη στενή δική του οπτική των γεγονότων και να λάβει υπόψη την οπτική των άλλων. Χρειάζεται επίσης να αποκεντρωθεί από την άμεση εμπειρία και τις διαισθητικές ερμηνείες που δίνει στα γεγονότα για να ενταχθεί σταδιακά στην αφαιρετική τους περιγραφή μέσω της γλώσσας. Είναι φανερό ότι η σχολική εκπαίδευση θα στηριχθεί λοιπόν σε χρήσεις γλώσσας πολύ πιο απαιτητικές από γνωστικής άποψης και θα θέσει στο παιδί προβλήματα γνωστικά και ταυτόχρονα επικοινωνιακά που συνήθως δεν αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Αυτό συνεπάγεται ότι όσο πιο πολλές ευκαιρίες έχει το παιδί να εξασκηθεί σε πιο δύσκολες μορφές επικοινωνίας, τόσο πιο προετοιμασμένο θα είναι για την ένταξή του στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η εξάσκηση στις πιο απαιτητικές μορφές επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των γνωστικών δυνατοτήτων του μαθητή. Ήδη κατά το διάστημα της προσχολικής εκπαίδευσης, είναι δυνατόν λοιπόν να δημιουργηθούν περιστάσεις χρήσης του λόγου ικανές να εξοικειώσουν τα παιδιά με διαφορετικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Η προφορική αφήγηση, καθώς και οι δραστηριότητες του σχεδίου και της ζωγραφικής αποτελούν για παράδειγμα μια μετάβαση προς την πλήρη αποπλαισίωση του γραπτού λόγου. Η εξάσκηση στο θεατρικό παιχνίδι βοηθάει στο να ξεπεράσει ο μικρός μαθητής την εγωκεντρική αντίληψη του κόσμου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν ρόλους οι οποίοι εξοικειώνουν τα μικρά παιδιά με χρήσεις του λόγου που υπερβαίνουν το εγωκεντρικό πλαίσιο σκέψης και έκφρασης.

6 Ενεργή Μάθηση και Παιδαγωγική Εμψύχωση των μαθητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της τάξης Σύμφωνα με τον Παπαμιχαήλ (1988) το πρόβλημα των διαφορών μεταξύ του «γενετικού» οικοδομισμού του Piaget και του κοινωνικού οικοδομισού του Vygotsky, σε συνάρτηση με τις αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ της μάθησης αφενός, της γλωσσικής και της γνωστικής ανάπτυξης αφετέρου, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Άραγε ο άνθρωπος αναπτύσσεται γνωστικά επειδή μαθαίνει και «μαθαίνει να μαθαίνει», μέσα στις κοινωνικές καταστάσεις όπου ζει και όπου η μάθηση οργανώνεται θεσμικά σε συνάρτηση με την διδασκαλία, με την ευρύτερη σημασία του όρου; Αυτή είναι η κεντρική υπόθεση του κοινωνικού οικοδομισμού (Vygotsky κλπ.). Ή μήπως το ανθρώπινο άτομο είναι δυνατό να μάθει και να προοδεύσει γνωστικά, από τις πιο στοιχειώδεις μορφές της νοημοσύνης του νεογέννητου ως τις πιο αφηρημένες δομές της σκέψης που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της επιστημονικής ιδίως σκέψης, επειδή με την δράση του επί του περιβάλλοντος, οικοδομεί κατά το διάστημα της εξέλιξης του τις λογικές και γλωσσικές δομές της νοημοσύνης του; Αυτή η δεύτερη υπόθεση, εν μέρει τουλάχιστον διαφορετική ή και «αντίθετη» με εκείνη του κοινωνικού οικοδομισμού, είναι εκείνη που, με αφετηρία τις έρευνες και το συνολικό έργο του Piaget, διατυπώνει η γενετική επιστημολογία. Η σύγχρονη έρευνα γύρω από τις διδακτικές μεθοδολογίες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων για όλες τις κατηγορίες και τις ηλικίες των μαθητών γονιμοποιήθηκε και από τις δυο παραπάνω, μεγάλες θεωρητικές υποθέσεις γύρω από τις αμφίδρομες σχέσεις της συγκρότησης των γνώσεων με την μάθηση. Ιδιαίτερο βάρος στην συγκρότηση των υποθέσεων της διδακτικής είχε ωστόσο η έννοια της «Ζώνης Εγγύτερης Ανάπτυξης» του Vygotsky. Η έννοια αυτή προσδιορίζει την ατομική γνωστική πρόοδο σε δυο «φάσεις»(ή σε δύο «βήματα»): το πρώτο βήμα είναι εκείνο της συνεργασίας, της διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή, ενώ το δεύτερο είναι εκείνο της γνωστικής αυτονομίας και της ενδο-ατομικής επάρκειας που κατακτά ο μαθητευόμενος όταν έχει πια «μάθει το μάθημά του» και μπορεί πλέον να προχωρήσει, με τη βοήθεια και πάλι του διδάσκοντος, σε ένα νέο γνωστικά ανώτερο

7 πεδίο προβλημάτων. Με άλλα λόγια η Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην λειτουργία της επικοινωνίας (και συνεπώς στους γλωσσικούς κώδικες που την οργανώνουν και που διαμορφώνουν τις έννοιες και τα νοήματα που συγκροτούν την σκέψη κατά το διάστημα της εξέλιξης της) εγκαθιστά τον κάθε εκπαιδευόμενο σε μια μόνιμη σχέση αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή σε μια προοπτική «δια βίου μάθησης», τόσο πιο πραγματική και αποτελεσματική, όσο περισσότερο το κοινωνικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι επιστημονικά σε θέση να «διδάξει» στον εκπαιδευόμενο τα περιεχόμενα και τις μεθόδους της σκέψης που του είναι απαραίτητα σε κάθε στιγμή της εξέλιξης του, ώστε να «καταλάβει» τον κόσμο και να αυτονομηθεί γνωστικά. Σύμφωνα με την οικοδομιστική θέση το άτομο είναι εκείνο που στην ουσία χτίζει με τη δραστηριότητά του τη δική του γνώση και συνεπώς, είναι υπεύθυνο για την προοδευτική του γνωστική εξέλιξη και μεταμόρφωση. Το πιαζετικής προέλευσης απόφθεγμα «μαθαίνω = ανακαλύπτω» σημαίνει ότι το παιδί από τις πρώτες κιόλας στιγμές της συγκρότησης των γνώσεων και της νοημοσύνης του κατανοεί, μαθαίνει και αναπτύσσεται με δική του δραστηριότητα, η αποτελεσματικότητα της οποίας ως προς την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει εξαρτάται κατά το κάθε στάδιο ανάπτυξης από την προηγούμενη γνώση του. Στο μέτρο που ο πιαζετικός ιδίως οικοδομισμός προσπαθεί να προσδιορίσει τους ψυχολογικούς μηχανισμούς της εξέλιξης και της προσαρμογής σε συνάρτηση με τους βιολογικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν την εξισορρόπηση, οι πιαζετικές οικοδομιστικές θέσεις φαίνονται συχνά να παραμελούν την σπουδαιότητα του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του ανθρώπου και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις λογικής φύσης δομές της νοημοσύνης (Karmilott Smith, 1979). Εντούτοις, ο οικοδομισμός δεν υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι οι μόνοι δράστες που με την γνωστική τους κινητοποίηση συγκροτούν τις γνώσεις και οικοδομούν τις διαδικασίες της ανάπτυξης τους. Πράγματι, ο Πιαζέ, παρά το ότι σε όλο το έργο του αντικρούει τις εμπειριστικές και κοινωνιολογικές θέσεις σχετικά με τις διαδικασίες της οικοδόμησης της γνώσης - καθώς και τον νατιβισμό που θεωρεί ότι οι δομές της νοημοσύνης είναι έμφυτες, επέμενε στην στενή σχέση αλληλεπίδρασης που δένει το παιδί με το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να προσαρμοστεί με τη δράση του και με την νοημοσύνη του. Επίσης, ο Πιαζέ αναφερόμενος στην κατανόηση που προκύπτει από τις διαδικασίες της διαφοροποίησης της προηγούμενης κεκτημένης γνώσης υποστηρίζει μια αυστηρά

8 οικοδομιστική προσέγγιση της εξέλιξης: οι λογικομαθηματικές έννοιες που συγκροτούν τις δομές της νοημοσύνης κατά τις διάφορες φάσεις της εξέλιξης είναι γνωστικά εργαλεία που δεν απορρέουν μόνο από τη γνώση των ιδιοτήτων των αντικειμένων, αλλά επίσης ιδιαίτερα από τις ιδιότητες των πράξεων που έχει εφαρμόσει σε αυτά τα αντικείμενα το ανθρώπινο υποκείμενο στην προσπάθειά του να τα «καταλάβει» και να τα οικειοποιηθεί γνωστικά. Η παραπάνω οικοδομιστική θέση είχε και έχει ακόμα πολύ σημαντικές ψυχοεκπαιδευτικές συνέπειες και επέτρεψε την ανάπτυξη ενός κλάδου ερευνών που αφορά την διδασκαλία και τους τρόπους βελτίωσής της, δηλαδή τις «διδακτικές μεθοδολογίες». Οι διδακτικές ενδιαφέρονται για τη μάθηση και τη διδασκαλία ειδικών περιεχομένων της γνώσης. Για την τεκμηρίωση τους χρειάζονται λοιπόν αναφορές γενικές είτε στις επιστημονικές θεωρίες και στην ιστορία τους, είτε στις επαγγελματικές εξειδικεύσεις και τις τεχνικές τους. Αυτό το επιστημολογικό σκέλος του κάθε γνωστικού αντικειμένου που καλείται να διδαχθεί στο σχολείο καλείται συνεπώς να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: σε ποια πρακτικά ή θεωρητικά προβλήματα αντιστοιχεί η εισαγωγή μιας Χ έννοιας (π.χ. η έννοια της βαρύτητας στη φυσική). Πέραν αυτού του επιστημολογικού κριτηρίου, η διδακτική αποτελεί έναν αναστοχασμό πάνω στις επαγγελματικές πρακτικές των εκπαιδευτικών με αφετηρία τις δυσκολίες που συναντούν κατά το διάστημα της διδακτικής σκηνοθεσίας του αντικειμένου που καλούνται να διδάξουν. Τέλος, η διδακτική συναρτάται με την εργασία της εκπαιδευτικής έρευνας στα πλαίσια της τάξης, δηλαδή μέσα σε εκπαιδευτικές οργανωμένες και προετοιμασμένες κατάλληλα για τη διδασκαλία ενός τμήματος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έτσι, η διδακτική διαμεσολάβηση μεταξύ του μαθητή και του γνωστικού αντικειμένου συναντά το βασικότερο ίσως πρόβλημα της οικοδομιστικής προοπτικής να διαφωτίσει τις παιδαγωγικές συνθήκες μέσα από τις οποίες το παιδί, υπό την ιδιότητα του μαθητή, δημιουργεί αφαιρετικά γενικές εννοιολογικές δομές μέσα από την δράση του πάνω στα διδακτικώς σκηνοθετημένα γνωστικά αντικείμενα. Με όλες τις εκπαιδευτικές του συνέπειες, το πρόβλημα αυτό ορίζει σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της γνωστικής ανάπτυξης. Στην ουσία η σύγχρονη παιδαγωγική, είτε στηρίζεται στην πιαζετική προοπτική είτε όχι τείνει να δραστηριποιήσει το μαθητή. Πρόκειται για την πεποίθηση ότι το παιδί μπορεί να παράγει μερικές γνώσεις από την δράση του εντός των κοινωνικά διαμεσολαβημένων εκπαιδευτικών καταστάσεων.

9 Ανακεφαλαιώνοντας, στο μέτρο που η εκπαίδευση μετασχηματίζει τις έγκυρες επιστημονικές γνώσεις σε σχολικές, συγκροτώντας τες έτσι σε «μάθημα» - περιεχόμενο γνώσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις γνωστικές δεξιότητες του εκπαιδευόμενου «μαθητή» με την διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ως προσώπου και του εκπαιδευτικού υλικού ως υποδομής υποβοηθητικής στη διαδικασία της συγκρότησης των γνώσεων, πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάλυση των γνώσεων που απαιτεί μια επιστημονική σχολική εργασία είναι ένα πράγμα που οφείλει να κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. Εντούτοις, αυτή η επιστημολογική εξειδίκευση των εκπαιδευτικών αλλά αυτό δεν εξαντλεί τα χαρακτηριστικά των γνώσεων που δομούν τα σχολικά κείμενα, ούτε τα ψυχολογικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της σχολικής μάθησης. Σε αυτό το πεδίο ο Vygotsky επισημαίνει ότι οι επιστημονικές έννοιες 1 ον : Έχουν μια γενικευτική αξία συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τις καθημερινές έννοιες, αφού σχηματίζουν σύνθετα συστήματα σκέψης και κατανόησης του κόσμου 2 ον : Μεταβιβάζονται στους μαθητές μέσα από τους σχολικούς θεσμούς και μέσα από την εμπρόθετη δράση του εκπαιδευτικού, ενώ οι καθημερινές έννοιες σχηματίζονται αυθόρμητα από το παιδί στα πλαίσια των βιωμάτων των εμπειριών του 3 ον : Είναι αντικείμενα μιας επικοινωνίας που κάνει έκκληση σε γλωσσικά και άλλα συμβολικά μέσα έκφρασης και απεικόνισής τους, ενώ οι καθημερινές έννοιες παραμένουν άρρητες και πολύ συχνά «ασυνείδητες». Αυτή η διάκριση μεταξύ των καθημερινών εννοιών και των επιστημονικών εννοιών είναι ιδιαίτερα γόνιμη για την ανάλυση της διδακτικής πράξης και της σχολικής μάθησης. Μια ρητώς διατυπωμένη πρόταση μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ μια πρόταση που θεωρείται αληθινή με τρόπο εντελώς διαισθητικό προφανώς δεν μπορεί. Ο χαρακτήρας της γνώσης αλλάζει λοιπόν στο μέτρο που η γνώση αυτή καθίσταται επικοινωνίσιμη και διαπραγματεύσιμη. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης η ιδέα της μεσολάβησης με την έννοια που δίνει σε αυτήν την λέξη ο Vygotsky, έχει για τη σημερινή εκπαιδευτική έρευνα μια κεφαλαιώδη σημασία: ο εκπαιδευτικός είναι ένας μεσολαβητής, η γλώσσα είναι επίσης ένας μεσολαβητής. Αυτό το ρεύμα σκέψης που συγκροτήθηκε γύρω από τις έρευνες του Bruner με την ανάλυση των μεσολαβήσεων τόσο των πράξεων λόγου, όσο και των επικοινωνιακών δράσεων των μητέρων με τα πολύ μικρά παιδιά τους, έδωσε στη διδακτική παιδαγωγική έρευνα ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό άξονα

10 που ανανέωσε τους προηγούμενους εμπειριστικούς προσανατολισμούς του παιδαγωγικού λόγου. Παράλληλα, η αναζήτηση των παιδαγωγικών πρακτικών μέσω των οποίων ο μαθητής συγκροτεί τις συμβολικές και γλωσσικές μορφές της εννοιοποίησης των προβλημάτων ξεπέρασε τους στενά επιστημολογικούς και ατομοκεντρικούς προσανατολισμούς που είχε προσδώσει στην εκπαιδευτική έρευνα η πιαζετική προοπτική της συγκρότησης των γνώσεων. Με άλλα λόγια, η κατανόηση των προβλημάτων της διδασκαλίας και της μάθησης εξαρτάται από την ταυτόχρονη ανάλυση των επικοινωνιακών, αλλά και των επιχειρησιακών λογικών μορφών μέσω των οποίων ο μαθητής συγκροτεί τις γνώσεις του. Μια ίδια έννοια μπορεί να εμφανίζεται στο γνωστικό πεδίο σε διάφορα επίπεδα εννοιολογικών επεξεργασιών, για την συγκρότηση των οποίων η διδακτική και γλωσσική μεσολάβηση έχει μια κεφαλαιώδη σημασία. Λόγου χάρη, το να ξέρει κάποιος πώς να υπολογίσει μια ταχύτητα διαιρώντας μια απόσταση με μια διάρκεια δεν αποτελεί μια εννοιοποίηση του ίδιου επιπέδου με εκείνη που γλωσσικά εκφράζει η ιδέα ότι «η ταχύτητα είναι ανάλογη με την απόσταση, όταν η διάρκεια παραμένει σταθερή και αντιστρόφως ανάλογη με τη διάρκεια όταν η απόσταση παραμένει σταθερή». Ακόμα, δεν είναι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα κατανοητό στο ίδιο εννοιολογικό επίπεδο όταν ο μαθητής εκφράζει αυτήν την ίδια σχέση με τον τύπο d=vt. Πως λοιπόν μπορεί κανείς να καθοδηγήσει την επίλυση προβλημάτων, ώστε αυτή να υποβοηθάει τους αναπτυξιακούς σκοπούς; Μια πρώτη αρχή είναι να μην χρησιμοποιούνται πολύ συχνά προβλήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την κατάκτηση βασικών εννοιών. Αυτή η αρχή προτείνει συστηματικά να βασίζει κανείς τη γνωστική εκπαίδευση πάνω σε προβλήματα η επίλυση των οποίων μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει στην οικοδόμηση γενικής εννοιολογικής γνώσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προβλήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη συναγωγή μακροπρόθεσμα εννοιολογικών δομών. Το πιο σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι να επιτραπεί στον μαθητή να ασκήσει πιο άμεσο αποτελεσματικό αυτοέλεγχο πάνω στη δραστηριότητά του για επίλυση προβλημάτων στο βαθμό που μπορεί να στηριχθεί σε γενικές παραστάσεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες φάσεις της ανάπτυξης.

11 Μια δεύτερη αρχή είναι το να δοθεί ειδική θέση στις μαθησιακές καταστάσεις, οι οποίες στην πορεία επίλυσης των προβλημάτων, στηρίζουν τη σύγκριση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των πράξεων του υποκειμένου με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα σύμφωνα με την πιαζετική θεώρηση, η συνειδητοποίηση των ιδιοτήτων των πράξεων επιτυγχάνεται με την μετάβαση από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων τους πάνω στα αντικείμενα, στον αναστοχασμό του εκπαιδευόμενου πάνω στον τρόπο που είχε σχεδιάσει την πράξη ως λύση του προβλήματος και συνεπώς, πάνω στις πράξεις και στις έννοιες που καθοδήγησαν τη δράση και τη σκέψη του. Μια ολόκληρη σειρά διδακτικών παρεμβάσεων μπορεί να διευκολύνει αυτή την μεταγνωστική φύσης διαδικασία όπως α) παρακίνηση του υποκειμένου να έχει έναν αναμενόμενο στόχο, β) καθοδήγηση του υποκειμένου να επιλύσει προβλήματα που έχει θέσει το ίδιο, γ) επιλογή καταστάσεων στις οποίες οι αποτυχίες και οι επιτυχίες εμφανίζονται ως άμεσες συνέπειες των πράξεων χωρίς να εξαρτώνται άμεσα από την εξωτερική κρίση του διδάσκοντος, δ) ενθάρρυνση για τη γόνιμη (μεταγνωστική) χρήση των λαθών, ε) παρακίνηση για ενεργητική χρησιμοποίηση των πληροφοριών, ειδικά με το να μην παρουσιάζεται άμεσα το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να επεξεργαστεί ο μαθητής, στ) συνεχής διευκρίνιση της λεκτικής περιγραφής και εξήγηση αυτού που γίνεται κατανοητό, ζ) συναγωγή, διατύπωση και χρησιμοποίηση γενικών κανόνων κατά την επίλυση μιας κατηγορίας προβλημάτων. Από οικοδομιστικής λοιπόν άποψης, η διδακτική μεσολάβηση που συνίσταται στο να προτείνεται ευθέως η λύση των προβλημάτων ή η σωστή στρατηγική για την επίλυσή τους είναι ίσως πιο σύντομη, αλλά δεν διευκολύνει πάντα την ανακάλυψη από τον ίδιο τον μαθητή της δυναμικής και της χρησιμότητας της γνώσης που διδάσκεται. Αντίθετα, αν ο διδάσκων δεν επιτρέπει στον εαυτό του να δίνει άμεσα τις σωστές απαντήσεις, να υποδεικνύει στρατηγικές και να επιβάλλει τις δικές του παραστάσεις, τότε η διδακτική παρέμβαση γίνεται συχνά πιο δημιουργική. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός ως μεσολαβητής πρέπει να έχει την ευελιξία να προσαρμόζει σε διαφορετικές περιπτώσεις την σχέση που προσπαθεί να μεταβιβάσει και να δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες ο μαθητής θα μπορούσε να θέσει γόνιμα ερωτήματα έτσι ώστε να καθοδηγηθεί έμμεσα μεν, αλλά αποτελεσματικά, στις διαδικασίες κατανόησης και επίλυσης των προβλημάτων που προτείνει και σκηνοθετεί ως καταστάσεις ο εκπαιδευτικός.

12 Βιβλιογραφία Halliday M.A.K. (1975). Learning How to Mean: Exploration in the Developmentof Language, London, Edward Arnold Karmilott Smith, A. (1979). A Functional Approach to Child Language, Cambridge: Cambridge, University Press Παπαμιχαήλ, Γ. (1988). Μάθηση και Κοινωνία: Η εκπαίδευση στις Θεωρίες της Γνωστικής Ανάπτυξης, Αθήνα: Οδυσσέας Vygotsky, L.S. (1934/1988), Σκέψη και Γλώσσα, Αθήνα: Γνώση Chomsky, N. (1957/1991), Συντακτικές Δομές, Αθήνα: Νεφέλη

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] w Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ROWPVT & EOWPVT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος σελ 8. 3.1. Ορισμός του όρου «παιχνίδι»... 41. 3.2. Θεωρίες ερμηνείας του παιχνιδιού... 42

Πρόλογος σελ 8. 3.1. Ορισμός του όρου «παιχνίδι»... 41. 3.2. Θεωρίες ερμηνείας του παιχνιδιού... 42 Ευχαριστίες - 2 - -3- Πρόλογος σελ 8 Κεφάλαιο 1 ο : Ο τρόπος σκέψης των παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις γνωστικές θεωρίες μάθησης............... σελ 11 1.1. Η Αναπτυξιακή Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Αξιοποίηση της μουσικής για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω ΤΠΕ: Η έννοια της γωνίας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα