Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία»"

Transcript

1 4 Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία» Τη μεθοδολογική ευελιξία των παλαιότερων καβαφολόγων, του Σαββίδη προεξάρχοντος, επανεξετάζει η Έλενα Πατρικίου στο άρθρο «Τα τραγικά ποιήματα του Καβάφη ως ασκήσεις θεατρικού ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας», 30 όπου προσδιορίζει αυστηρότερα ως δώδεκα τα καβαφικά ποιήματα με ορατή τραγική πηγή, πατώντας στην έρευνα του Σαββίδη, μα προεκτείνοντάς τη στις λογικές συνεπαγωγές της. Αριθμεί ως θεατρολογικά, με αντικείμενο το αρχαίο δράμα, τα εξής καβαφικά ποιήματα: α) τέσσερα στα Αποκηρυγμένα: i. «Η ψήφος της Αθηνάς» (γρ. 1892, δημ συνομιλεί αχνά με τις Ευμενίδες), ii. «Οιδίπους» (γρ. 1895, δημ εμπνευσμένο κατά δήλωση του Κ.Π.Κ. από ομόθεμο πίνακα του Moreau), iii. «Τα δάκρυα των αδελφών του Φαέθοντος» (γρ. 1892, δημ εμπνευσμένο από τη μη σωζόμενη 30. Έ. Πατρικίου, «Τα τραγικά ποιήματα του Καβάφη ως ασκήσεις θεατρικού ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας», Παράβασις, τχ. 5 (2002), σ

2 40 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ τραγωδία Ηλιάδες), iv. «Η αρχαία τραγωδία» (γρ. 1893, δημ εποπτικό) β) τέσσερα στα Ανέκδοτα: i. «Η επέμβασις των Θεών» (1899), ii. «Ναυμαχία» (1899), iii. «Όταν ο φύλαξ είδε το φως» (1900 στ. 1-39: Αγαμέμνονος), iv. «Τα δ άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι» (1913 τελευταία λόγια Αίαντος) γ) τέσσερα στο κανονικό corpus: i. «Τείχη» (1897), ii. «Τα βήματα» (1909 Ευμενίδες), 31 iii. «Νέοι της Σιδώνος [400 μ.χ.]» (1920 εδώ κρίνεται ο Αισχύλος διεξοδικά), iv. «Απιστία» (1903 έχουμε μνεία του Αισχύλου στην επιγραφή). Η νεότερη μελετήτρια αναπτύσσει, με άλλα λόγια, μια κοινή με τον Σαββίδη βιβλιακή αντίληψη για τη σχέση του ποιητή με το προποιητικό υλικό του δράματος και καταλήγει ότι «η τραγωδία προφανώς γοητεύει, αλλά και κατά κάποιον τρόπο απωθεί τον Καβάφη», και τούτο διότι, όπως η ίδια εικάζει, ο ποιητής «δεν μπορούσε να συμβιβάσει την κλασικιστική εικόνα της σοβαροφανούς και στομφώδους τραγωδίας με τη δική του εικόνα του ηδονικού ελληνικού πολιτισμού». Όμως, παρ όλα αυτά η τραγωδία ενδιαφέρει τον ποιητή, διότι, κατά την Πατρικίου: «Το άρτιο σχήμα που, τόσο συχνά έχει παραδοθεί σπασμένο, [ ] φαί νεται πως τον βοηθά να καλλιεργήσει τη δική του τάση να ενσωματώνει ξένα κείμενα (πραγματικά ή πλαστά) στα ποιήματά του και να τα αναδομεί», ενώ «η τραγική ειρωνεία, αυτή η χαρακτηριστικά τραγική τάση για διαρκείς ανατροπές, βοηθά 31. Παλαιότερη κρίση του Κ. Γεωργουσόπουλου, την οποία επιβεβαιώνει η Πατρικίου, αποφαίνεται ότι «η αναφορά ξεπερνιέται κατά την επεξεργασία του ποιήματος και εντέλει είναι μάλλον δυσδιάκριτη η πηγή». Βλ. Κ. Γεωργουσόπουλος, «Θεατρικά κείμενα στη θεματογραφία του Καβάφη», Η Λέξη, τόμ. 23 (1983), σ

3 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 41 προφανώς τον Καβάφη να βρει το δρόμο για τη δική του, εντελώς προσωπική, ειρωνεία [ ]». 32 Θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι η τραγωδία δεν προκρίνεται στον Καβάφη ως διακείμενο, διότι οι διακειμενικές αναφορές του ποιητή έχουν ως επί το πλείστον ιστορικιστικό χαρακτήρα: για την αναπαράσταση του ύστερου ελληνιστικού κόσμου προκρίνονται, συμμετρικά, τα ύστερα λογοτεχνικά είδη, όπως το επίγραμμα. 33 Εν πάση περιπτώσει, με την κανονιστική άποψη της Πατρικίου για την αμφίθυμη στάση του ποιητή απέναντι στο λογοτεχνικό είδος της τραγωδίας θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς διαβάζοντας το εκ πρώτης όψεως αδέξιο, γραμματολογικά εξαιρετικά ενδιαφέρον, αποκηρυγμένο ποίημα του 1897 «Η αρχαία τραγωδία»: Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία είναι ιερά κ ευρεία ως του σύμπαντος καρδία. Την εγέννησεν εις δήμος, μία πόλις Ελληνίς, αλλ ευθύς εκείνη έπτη, κ έστησεν εν ουρανοίς την σκηνήν. Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα, ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα, την ζωήν μας διηγούνται την δεινήν και την κενήν και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν η ρανίς. 32. Βλ. Έ. Πατρικίου, ό.π., σ Βλ. Μ. Αθανασοπούλου, «Η νεωτερικότητα του παρελθόντος: Περισσότερα για το ζήτημα της ειδολογικής πρόσμειξης στο έργο του Κ.Π. Καβάφη», Πρακτικά της ΙΒ επιστημονικής συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη, 2010, σ , ιδ

4 42 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υπό την μικροτέραν της μορφήν την τραγωδίαν έβλεπε και εθαύμαζε των Aθηνών ο δήμος. Η τραγωδία ήκμαζεν εντός του σαπφειρίνου θεάτρου τ ουρανού. Εκεί ακροατάς της είχε τους αθανάτους. Κ οι θεοί, επί εδρών μεγάλων εκ καθαρού αδάμαντος, ήκουον εν αφάτω ευχαριστήσει τους καλούς του Σοφοκλέους στίχους, του Ευριπίδου τους παλμούς, το ύψος του Aισχύλου, και του λεπτού Aγάθωνος Aτθίδας φαντασίας. Aντάξιοι υποκριταί των υψηλών δραμάτων ήσαν αι Μούσαι, ο Ερμής και ο σοφός Aπόλλων, ο προσφιλής Διόνυσος, η Aθηνά κ η Ήβη. Και επληρούντο τ ουρανού με ποίησιν οι θόλοι αντήχουν οι μονόλογοι, εύγλωττοι και πενθούντες και οι χοροί, ακένωτοι πηγαί της αρμονίας κ οι ευφυείς διάλογοι με τας βραχείας φράσεις. Η φύσις όλη ευλαβής εσίγα, μη ταράξη την θεσπεσίαν εορτήν, θόρυβος τρικυμίας. Aκίνητοι και ευλαβείς, αήρ, και γη, και πόντος εφρούρουν των μεγάλων των θεών την ηρεμίαν. Και κάποτε τοις ήρχετο ηχώ από τα άνω, ολίγων στίχων έπνεεν άυλος ανθοδέσμη, με «Εύγε, εύγε» των θεών, τρίμετροι μεμιγμένοι. Κ έλεγεν ο αήρ τη γη, κ η γραία γη τω πόντω «Σιγή, σιγή ακούσωμεν. Εντός του ουρανίου θεάτρου, την παράστασιν τελούν της Aντιγόνης». Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία είναι ιερά κ ευρεία ως του σύμπαντος καρδία. Την εγέννησεν εις δήμος, μία πόλις Ελληνίς,

5 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 43 αλλ ευθύς εκείνη έπτη, κ έστησεν εν ουρανοίς την σκηνήν. Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα, ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα, διηγούνται την ζωήν μας την δεινήν και την κενήν και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν η ρανίς. 34 Το ποίημα αποτελεί, κατά τον Σαββίδη, όπως γράφει στις σημειώσεις του στην έκδοση, «το πρώτο δημοσιευμένο ποίημα του Καβάφη με θέμα άμεσα σχετιζόμενο προς την αρχαία ελληνική τραγωδία». Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κείμενο ακόμα διότι προσθέτω είναι το μόνο στο καβαφικό σώμα που αναφέρεται συνολικά στο δράμα ως είδος, και επίσης διότι, παρά τον παιγνιώδη τόνο του, επεκτείνει τη συζήτηση και στις συνθήκες παράστασης και πρόσληψης του δράματος ορίζοντας, μάλιστα, διά της αναφοράς του στους Ολύμπιους ως εκστατικούς θεατές, το είδος της τραγωδίας ως ενσάρκωση του υψηλού. Ακολουθώντας τον Σαββίδη, ας παρατηρήσουμε ακόμα ότι το έτερο θεατρικό ποίημα του Καβάφη με αξιώσεις εποπτικότητας, το «Θεατής δυσαρεστημένος», που ήδη συζητήθηκε, ένα ποίημα για την κωμωδία, έμεινε αντιθέτως ανέκδοτο. Το γεγονός υποδηλώνει τη συγκριτική βαρύτητα 34. Κ.Π. Καβάφη, Τα αποκηρυγμένα: Ποιήματα και μεταφράσεις, Ίκαρος, Αθήνα, 1983, σ. 52. Το ποίημα δημοσιεύτηκε στον Νεολόγο Κωνσταντινουπόλεως (Αθήνα) στις 7 Δεκεμβρίου Η δεύτερη γραφή του, που ο Σαββίδης τοποθετεί στα 1902, δεν σώζεται.

6 44 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ που απέδιδε ο Καβάφης στο είδος της τραγωδίας σε αντίθεση προς αυτό της κωμωδίας ως αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού της αρχαιότητας θέτοντας έτσι υπό αίρεση τις θέσεις της Πατρικίου. Η μεγάλη έκταση του ποιήματος μαρτυρεί εξίσου τη βαρύτητα που απέδιδε ο ποιητής στο ζήτημα. Πρόκειται για σαράντα έξι στίχους κατανεμημένους σε πέντε άνισες στροφές, όπου οι στίχοι 1-10 επαναλαμβάνονται στους στίχους 37-46, με μία ελάχιστη παραλλαγή (στ. 8: «την ζωήν μας διηγούνται την δεινήν και την κενήν» vs. στ. 44: «διηγούνται την ζωήν μας την δεινήν και την κενήν»), προβάλλοντας έτσι το διαφοροποιημένο, μη επαναλαμβανόμενο δεύτερο, και κύριο, μέρος του ποιήματος, των στίχων Τέσσερις πρωταγωνιστικοί ρόλοι αναφέρονται εις διπλούν στο «Η αρχαία τραγωδία», στους στίχους 8 και 44 (λόγω της επανάληψης) του κειμένου: «ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα». Επίσης, ένα δράμα λαμβάνει κεντρική θέση στη συζήτηση των παραστάσεων με τις οποίες χαίρονται οι θεοί, η σοφόκλεια Αντιγόνη, στο στίχο 36 του κειμένου, κορυφώνοντας την εκτενέστερη όλων τρίτη στροφή του (στ ). Θεωρώ ότι οι ρόλοι και τα δράματα που μνημειώνει ο Καβάφης σε αυτή την ιδανική «παραστασιοθήκη» του (έτσι 35. Η πρόταση της συγκεκριμένης κατάτμησης του ποιήματος ανήκει στον Γ.Π. Σαββίδη, που προβαίνει επίσης σε μετρική περιγραφή του, κατά την οποία το δεύτερο κύριο μέρος είναι σε ανομοιοκατάληκτους ιαμβικούς 15σύλλαβους, ενώ το πρώτο και το τρίτο σε ανισοσύλλαβο τροχαϊκό στίχο, με βασικό αρμό του τον σπασμένο 15σύλλαβο (8 ή 7 συλλαβές), συν έναν καταληκτικό, για κάθε στροφή, 3σύλλαβο στίχο. Βλ. Γ.Π. Σαββίδης, «Σημειώσεις», στο Κ.Π. Καβάφη, Τα αποκηρυγμένα, σ. 115.

7 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 45 όπως ανθολογούνται και στη βιβλιοθήκη του) πρέπει να μελετηθούν τόσο σε σχέση με το συμβολικό κεφάλαιο που μεταφέρουν στο αναδυόμενο, ακόμη τότε, ποιητικό του σύμπαν, ως πρότυπα κείμενα δηλαδή, όσο και κυρίως σε σχέση με τη γενικότερη παραστασιμότητα των αρχαίων τραγω διών στην Ευρώπη και στους χώρους της ευρωπαϊκής διασποράς, την εποχή που αρχίζει να συνθέτει το ποίημα (Μάρτιος του 1893). 36 Επιθυμώ να υποδείξω ότι θα πρέπει, μάλιστα, να επικεντρωθούμε στο δεύτερο από τα δύο ζητούμενα, κατά την αποκωδικοποίηση του κειμένου της «αρχαίας τραγωδίας». Ο ρόλος του Ιππόλυτου, γιου του Θησέα, προκύπτει από δύο τραγωδίες του Ευριπίδη: τον χαμένο Καλυπτόμενο, όπου θριαμβεύει ο πόθος της μητριάς του, Φαίδρας, γι αυτόν, και τον σωζόμενο Στεφανηφόρο [428 π.χ.], όπου η Φαίδρα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο πρώτο δράμα, παλεύει κρυφά με το πάθος της ώς την αυτοκαταστροφή. Σε πρώτη ανάγνωση, η μνεία του, και η συμπερίληψή του, στο καβαφικό σύμπαν σχετίζεται με την προβολή του ιδεώδους της εφηβικής ανδρικής αγνότητας, και της υποταγής στο καθήκον. Ο ρόλος του Αίαντα, φερώνυμου επίσης ήρωα της παλαιότερης από τις επτά σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή, Αίας [ π.χ.], σχετίζεται με την προβολή των εννοιών της προδοσίας, και της εκδίκησης για τη χαμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που φθάνει ώς την αυτοτιμωρία και την αυτοκτονία. Η τραγωδία θεωρήθηκε νεωτερική καθώς δεν σέβεται την ενότητα χώρου και δράσης, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη δημοτικότητά της. 36. Στο ίδιο.

8 46 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Έπονται τα δύο γυναικεία πρόσωπα που αναφέρονται στο στίχο. Η τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδη [438 π.χ.], που επίσης ανακαλείται με αναφορά στην κεντρική ηρωίδα της, παρέχει το πρότυπο της γυναικείας συζυγικής αφοσίωσης. Η επώνυμη ηρωίδα θυσιάζεται για χάρη του συζύγου της, Αδμήτου, Βασιλιά των Φερών αν και, έπειτα από μονομαχία, ο Ηρακλής τη φέρνει πίσω στη ζωή. Ως τέταρτο δράμα της μερικώς σωζόμενης τετραλογίας που περιλάμβανε επίσης τα έργα «Κρήσσες», «Αλκμέων διά Ψήφου» και «Τήλεφος», θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί τραγικωμωδία. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για την Κλυταιμνήστρα, τη δολοφόνο του Αγαμέμνονα, της τραγωδίας Αγαμέμνων, πρώτου έργου της μοναδικής σωζόμενης τριλογίας της αρχαιότητας, της Ορέστειας [458 π.χ.]. Η Κλυταιμνήστρα, πρότυπο εκδικητικής συζύγου, είναι διάσημη για ένα θάνατο σε λουτρό που «παίζεται» τρεις φορές στο έργο, μέσα από τις αναδιηγήσεις του, ενώ σκηνικά δεν αναπαρίσταται καμία. 37 Την πρώτη φορά ακούμε την ιστορία όταν την προφητεύει η Κασσάνδρα, και δεν την πιστεύει κανείς (στ κ.ε.). Τη δεύτερη φορά ακούμε τις κραυγές του Αγαμέμνονα την ώρα του φονικού, ενώ παρακολουθούμε τις αντιδράσεις του χορού στην ορχήστρα (στ ). Την τρίτη φορά η ίδια η Κλυταιμνήστρα δείχνει τα νεκρά κορμιά του Αγαμέμνονα και της Κασσάνδρας στο κοινό, και διηγείται τις λεπτομέρειες της δολοφονίας τους, με γλώσσα που ταιριάζει 37. Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ, 1997, σ , ιδ. 154.

9 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 47 στην περιγραφή σφαγής για θυσία (στ ). 38 Πρόκειται και πάλι για έναν διάσημο τραγικό θάνατο. Γνωρίζουμε ότι από τις τριάντα δύο σωζόμενες τραγωδίες των τριών τραγικών μόνο τέσσερις παρουσιάζουν θάνατο επί σκηνής. Έχουμε, δηλαδή: α) την αυτοκτονία του Αίαντα στην οικεία σκηνή του Αίαντος (στ κ.ε.), β) τους δύο «ηπιότερους» θανάτους, της Αλκήστιδος και του Ιππόλυτου, στις σχετικές τραγωδίες του Ευριπίδη, γ) το μυστηριακό, αυτοκτονικό «πήδημα» της Ευάδνης στις Ικέτιδες του Αισχύλου (στ. 1070). 39 Από τους τέσσερις αυτούς σπάνιους σκηνικούς θανάτους της αρχαίας τραγωδίας, στον καβα φικό στίχο υπονοούνται και συντάσσονται σε ενιαίο σχήμα οι τρεις, ενώ η τέταρτη αναφορά, στο πρόσωπο της Κλυταιμνήστρας, παραπέμπει στην πιο περίτεχνη περιγραφή δολοφονίας που διασώζει το αρχαίο δράμα. Η διαπίστωση τρέπει το ποίημα, έστω το συγκεκριμένο τμήμα του, σε «μελέτη θανάτου» του ποιητή Καβάφη, με όχημα παραδόξως τη θεματική της επιβίωσης της αρχαίας τραγωδίας. Επιβεβαιώνει, ακόμα, τις θέσεις περί «εποπτικότητας» του ποιήματος, καθώς, μέσω των αναφορών αυτών στους τρεις από τους τέσσερις σκηνικούς θανάτους του αρχαίου δράματος, ο ποιητής καταφέρνει να ανακαλέσει και τους τρεις βασικούς τραγικούς. 38. Βλ. S. Goldhill, «The Language of Tragedy: Rhetoric and Communication», στο Easterling (επιμ.), ό.π., σ , ιδ Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), ό.π., σ. 154.

10 48 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Στη δεύτερη, βασική στροφή του κειμένου, ο ποιητής λειτουργεί και πάλι γενικευτικά. Αναφέρεται: «{σ}τους καλούς του Σοφοκλέους στίχους, / {σ}του Ευριπίδου τους παλμούς, {σ}το ύψος τους Aισχύλου, / και {σ}του λεπτού Aγάθωνος Aτθίδας φαντασίας» (στ ). Αυτές οι γνωμικού τύπου συζεύξεις του Σοφοκλή με τη στιχοποιία, του Ευριπίδη με τον «παλμό» και του Αισχύλου με το «υψηλό» συνιστούν στοχαστικές αποτιμήσεις του ποιητή γύρω από το αισθητικό στίγμα του κάθε τραγικού. Και αν ο Καβάφης έχει ήδη καλύψει τους τρεις «κανονικούς» τραγικούς με μνεία των αξιομνημόνευτων ρόλων τους στους προβεβλημένους (διά της επανάληψης) στίχους 7 και 43 του ποιήματος, η αναφορά του Αγάθωνα, διαδόχου των τριών τραγικών και φίλου του Ευριπίδη (448 π.χ π.χ.), που πρώτη φορά γίνεται εδώ, σχετίζεται με τις ποιητολογικές ιδιοτυπίες της τραγικής ποίησης, και ανακλαστικά του ίδιου του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Από τον Αγάθωνα σώζονται λίγοι μόνο στίχοι και επτά τίτλοι έργων του. 40 Πρόκειται για τους Αερόπη, Αλκμαίων, Ανθεύς, Θυέστης, Ιλίου Πέρσις (αμφισβητείται), Μυσοί και Τήλεφος. Περισσότερο γνωστός είναι ο Αγάθων για την καινοτόμο πρότασή του για χρήση πλασματικών και όχι μυθολογικών ηρώων στην τραγική φόρμα, 41 και για την αυτο- 40. Θραύσματα των στίχων του Αγάθωνα έχουν εκδοθεί από τον August Nauck, στο Tragicorum Graecorum Fragmenta (Λειψία, 1856). Βλ. σχετικά, και el.wikipedia.org/wiki/αγάθων (πρόσβαση: ). 41. Βλ. Edith Hall, «The Sociology of Athenian Tragedy», The Cambridge Companion to Greek Tragedy, σ , ιδ. 98. Η αναφορά γίνεται ειδικά στην τραγωδία του Ανθεύς.

11 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 49 νόμηση των χορικών του (τα, κατά Αριστοτέλη, «εμβόλιμα») που πλέον μπορούν να εντάσσονται σε περισσότερα δράματα. 42 Σε σχέση με το πρώτο ποιητικό στίγμα του Αγάθωνα, και κατ επέκταση του καβαφικού κειμένου, υπογραμμίζω τους στίχους 14-15: «[ ] Εκεί ακροατάς της είχε / τους αθανάτους [ ]», που συνιστούν μυθοπλαστική παρουσίαση μιας παράστασης αρχαίας τραγωδίας στους ουρανούς, ως δηλωτικής της οικουμενικότητας και του ύψους του είδους (οι ήρωές της, δε, σε συμφωνία με τα διδάγματα του Αγάθωνα, είναι πλασματικοί). Σε σχέση με το δεύτερο ζητούμενο, δηλαδή την αυξανόμενη προϊόντος του χρόνου σπουδαιότητα των ημιαυτόνομων χορικών στις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, επιμένω πιο κάτω, επιθυμώντας να δείξω ότι προσφέρει το «κλειδί» για την ανάλυση του ποιήματος. Υποστηρίζω ότι «Η αρχαία τραγωδία» αποτελεί ένα στοχασμό γύρω από τους όρους πρόσληψης του αρχαίου δράματος από τον ευρωπαϊκό, μα και τον ελληνικό 19ο αιώνα, διά της παράστασης. Διερευνώνται, «εορτάζονται», τολμά να πει κανείς, από τον Καβάφη στο ποίημα αυτό οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκρίνεται δραματολογικά μια τραγωδία και οι αιτίες που οδηγούν σε παράστασή της, και όχι πια οι συνθήκες φιλολογικής της διάσωσης και διάδοσης στον νεότερο κόσμο. Είναι, υπό την έννοια αυτή, «Η αρχαία τραγωδία» ένα πρώιμο «παραστασιοκεντρικό», και όχι ένα «κειμενοκεντρικό», καβαφικό ποίημα. 42. Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), ό.π., σ , ιδ. 155.

12 50 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ας θυμηθούμε, σχετικά, τον ιστορικό περίγυρο της εποχής συγγραφής του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Δεν είναι συμπτωματικό ότι οι παραστάσεις αρχαίου δράματος τον 19ο αιώνα άλλαξαν φυσιογνωμία, και η δεκτικότητα του κοινού άγγιξε τα όρια του παραληρήματος, χάρη στην καταστα τική παράσταση τον χειμώνα του 1845 στο Covent Garden του Λονδίνου της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε μελοποίηση Felix Mendelssohn. 43 Μολονότι καμία σοφόκλεια Αντιγόνη δεν είχε παρασταθεί στη Μεγάλη Βρετανία στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, χάρη στην τρομερή επιτυχία αυτής της παράστασης ολόκληρος ο Σοφοκλής είχε παρασταθεί στη Γηραιά Αλβιώνα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Πιθανός λόγος της αρχικής παραμέλησης της Αντιγόνης θεωρείται η «άνευρη» σχέση, που παρουσιάζει το έργο, της κεντρικής ηρωίδας με τον αρραβωνιαστικό της, Αίμωνα. Έναν ακόμα πιο σοβαρό λόγο φαίνεται να προσφέρει το γεγονός ότι κανένας από τους εδραιωμένους γάλλους δραματουργούς του 18ου αιώνα (ο Βολταίρος, ο Κορνέιγ, ο Ρακίνας) δεν είχε δοκιμάσει να αναπτύξει δραματουργικά μια νέα εκδοχή του μύθου αντίθετα, η προσπάθεια της αναβίωσης προέρχεται, μοναδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη Γερμανία [1η παράσταση: Potsdam, ]. 43. Βλ. E. Hall και F. Macintosh, «Antigone with Consequences», Greek Tragedy and the British Theatre, , Oxford University Press, Οξφόρδη, 2005, σ Συνοψίζω θέσεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου σε όλη την έκταση της παρούσας ενότητας της εργασίας μου.

13 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 51 Η «Αντιγόνη του Μέντελσον», όπως επικράτησε να λέγεται, περιλάμβανε ορχηστρική εισαγωγή και μελοποίηση των χορικών στον τύπο των λυρικών τραγουδιών (lieder) της εποχής. Η επέμβαση θεωρήθηκε τότε απόπειρα συστηματικής και ευσυνείδητης αναβίωσης του χαμένου «μέλους» της αρχαιότητας. Η επιλογή της συγκεκριμένης τραγωδίας για το πρόγραμμα αναβίωσης, εξάλλου, δεν ήταν άσχετη, στη Γερμανία, με την κεντρική θέση που κατέχει το σοφόκλειο έργο στις διαλεκτικές μελέτες του Hegel και ειδικά στις σκέψεις του για τη σύγκρουση κράτους και οικογένειας. Στο Λονδίνο, πάντως, στην περίφημη πρεμιέρα του Covent Garden, η μουσική του Μέντελσον έγινε απλώς ανεκτή. Σημαντικό συστατικό της επιτυχίας της παράστασης φάνηκε να είναι η ταυτότητα των διάσημων ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον Κρέοντα και την Αντιγόνη. 44 Ένα ακόμα συστατικό στοιχείο της επιτυχίας της παράστασης είχε να κάνει με το γεγονός ότι, σε δραματουργικό επίπεδο, ο χαρακτήρας της Αντιγόνης φάνηκε συμβατός με τη «βικτωριανή» ηθική του 19ου αιώνα. Το ηθικό ανάστημα της ηρωίδας επέτρεψε στο κοινό την επανερμηνεία της σκληρής ειδωλολατρικής θεώρησης του κόσμου, μέσα από την προοπτική μιας χριστιανικής ευσέβειας. 45 Καίρια για την ιστορική πλαισίωση του ποιήματος, η παράσταση της «Αντιγόνης του Μέντελσον» ανέβηκε επίσης στο Ηρώδειο της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 1867, σε μετάφραση Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και σκηνοθεσία του 44. Στο ίδιο, σ Στο ίδιο, σ. 329.

14 52 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ αρχαιολόγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιου Ρουσόπουλου, στο πλαίσιο των τριήμερων εορτασμών για τους γάμους του Γεωργίου Α και της Όλγας. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της παράστασης το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές, Δημοσθένης Αλεξιάδης και Πι πίνα Βονασέρα, μετά την επιτυχία τους, έφυγαν για την Αίγυπτο, όπου «τους περίμενε η επαγγελματική επιτυχία, το πεπρωμένο τους». 46 Είναι αυτή η οριακή στιγμή στην ιστορία της αναβίωσης του αρχαίου δράματος από τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό 19ο αιώνα, υποστηρίζω, που αναπαρίσταται στους στίχους του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία»: «Σιγή, σιγή ακούσωμεν. Εντός του ουρανίου / θεάτρου, την παράστασιν τελούν της Aντιγόνης». Πρόκειται για τη μνημείωση μιας στιγμής ανάστασης του αρχαίου δράματος ως θεάματος, που δραστικά τροποποιεί τις παλαιότερες κειμενοκεντρι κές αντιλήψεις του ποιητή για την ουσία και τη φύση των γραμματειακών ειδών της σκηνής τα οποία μας κληροδότησε ο αρχαίος κόσμος. Στο κέντρο της προσέγγισής του στο αρχαίο δράμα τοποθετείται πλέον η στιγμή της σκη νικής του αναπαράστασης, από τον σύγχρονό του ώριμο 19ο αιώνα (και όλα τούτα παρά την αναχρονιστική σκηνοθεσία των ολύμπιων δωμάτων του ποιήματος). Σημείο και σύμβολο της τομής αυτής είναι η «Αντιγόνη του Μέντελσον», με τα εμβόλιμα χορικά της (η προβολή της αυτόνομης λειτουργίας των οποίων προετοιμάστηκε με τη μνεία 46. Βλ. Γ. Σιδέρης, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή, τόμ. Α ( ), Ίκαρος, Αθήνα, 1976, σ. 43 κ.ε. (το παράθεμα στη σ. 46).

15 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 53 του Αγάθωνα), και τα πρόσθετα ορχηστρικά κομμάτια. Πρόκειται για μια Αντιγόνη-ορόσημο, αναφορά στην οποία γίνεται, διόλου τυχαία, στους κορυφαίους στίχους του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Εντούτοις, αισθάνεται κανείς ότι η καινοτομία του ποιητή όσον αφορά στις αναπαραστάσεις του κόσμου του αρχαίου δράματος στο έργο του και η έμφασή του στην πρόσληψή του από τον ευρωπαϊκό 19ο αιώνα ως ουσιαστική στιγμή «ανάστασής» του δεν έγιναν επαρκώς αντιληπτές από τους πρώτους κριτικούς του έργου του. Συνεπώς, και συνοψίζοντας, αρχής γενομένης από το βιβλίο του Μαλάνου του 1933, 47 όπου τονίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι «το καβαφικό ποίημα βρίσκεται ως φόρμα μεταξύ επιγράμματος και μίμου», δηλαδή συντομότατης εικόνας ή σκηνής από την καθημερινή ζωή, 48 ξεκινά μια μακρά παράδοση που εστιάζεται στην αναμέτρηση του Καβάφη με την «αλεξανδρινή μούσα» και αντλεί όρους για να κρίνουμε το θεατρικό εφέ στον ποιητή όχι από το νεότερο ευρωπαϊκό θέατρο (ας πούμε, το μπρεχτικό θέατρο, στις συγκλίσεις με το οποίο έχουν αναφερθεί, δι ολίγων, οι Βελουδής, Γεωργουσόπουλος, Κολακλίδης και Σαββίδης), αλλά από τις δραματικές συμβάσεις της ύστερης αρχαιότητας, συνάπτοντας έτσι θέμα και μεθοδολογία στην αντιμετώπιση του έργου του. Κατά παρόμοιο τρόπο, η αντιμετώπιση των αρχαιοκεντρικών θεατρικών ποιημάτων του Καβάφη γίνεται κυρίως «πηγολογικά», μολονότι, όπως ανέ- 47. Τ. Μαλάνος, Ο ποιητής Κ.Π. Καβάφης (Ο άνθρωπος και το έργο του), Γκοβόστης, Αθήνα, 1933, σ Στο ίδιο, σ. 154.

16 54 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ δειξε η ανάλυση του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία», συχνά οι αναφορές του ποιητή στα κείμενα της αρχαίας τραγωδίας δεν έχουν διακειμενικό βάθος, αλλά εμβληματικό απλώς χαρακτήρα.

Σκηνοθετικά Ζητήματα στις «Χοηφόρες» του Αισχύλου

Σκηνοθετικά Ζητήματα στις «Χοηφόρες» του Αισχύλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) Σκηνοθετικά Ζητήματα στις «Χοηφόρες» του Αισχύλου ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΑΚΩΒ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου. Ευριπίδη. Kύκλωψ. Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου. Ευριπίδη. Kύκλωψ. Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου Ευριπίδη Kύκλωψ Εισαγωγή στο αρχαίο δράμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ευριπίδη Kύκλωψ. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου. Ευριπίδη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου. Ευριπίδη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνικά για την Γ τάξη Γυμνασίου Ευριπίδη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ (Α.Μ. 31) Η εξέλιξη του σκηνικού οικοδομήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ Από το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ Επιμέλεια P. E. Easterling Μετάφραση επιμέλεια Λίνα Ρόζη και Κώστας Βαλάκας ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΕΡΟΣ A Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΡΟΣ A Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 Paul Cartledge «Θεατρικά έργα με βάθος»: το θέατρο ως διαδικασία στη ζωή των πολιτών της αρχαίας Ελλάδας * Η ζωή μιμείται την τέχνη; Το θέατρο όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέατρο από την αρχαιότητα έως. σήμερα»

«Το θέατρο από την αρχαιότητα έως. σήμερα» 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «Το θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα» Σχολικό έτος: 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 1. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΜΠΙΤΣΙΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνιστική ιστοριογραφία αποστασιοποιείται από τη θου-

Η ελληνιστική ιστοριογραφία αποστασιοποιείται από τη θου- ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Η γραµµατεία της Ελληνιστικής εποχής συνολικά παρουσιάζει κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν σκόπιµο να καταγράψουµε από την αρχή αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οι παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus

Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΙΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Λογοτεχνία Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου, θεωρητικής ερμηνευτικά σχόλια Χλωπτσιούδης Δήμος Νεοελληνική Λογοτεχνία, Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, ερμηνευτικά σχόλια ISBN: 978-618-80951-7-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα)

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα) ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Συγκούνα) Ιστοσελίδα για αρχαία θέατρα: http://www.culture.gr (Μνημεία-Θεματικός Κατάλογος-Αρχαία Εποχή-Θέατρα+Ωδεία) Φωτοτυπία με υπόθεση «Ελένης»

Διαβάστε περισσότερα

Τελετουργία και Μοιρολόι: η περίπτωση του Μοιρολογιού της Παναγίας στην Μονή Νάξου

Τελετουργία και Μοιρολόι: η περίπτωση του Μοιρολογιού της Παναγίας στην Μονή Νάξου Α.T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Τελετουργία και Μοιρολόι: η περίπτωση του Μοιρολογιού της Παναγίας στην Μονή Νάξου Φλώρα Σ. Χερουβείμ ΑΜΦ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πάτρα 2013-14 Δραματουργική ανάλυση Ι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Παιδεία. Σκέψεις και προτάσεις µε αφορµή τη λογοτεχνία

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Παιδεία. Σκέψεις και προτάσεις µε αφορµή τη λογοτεχνία Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Παιδεία. Σκέψεις και προτάσεις µε αφορµή τη λογοτεχνία Σπ. Κατσαραπίδης, Φιλόλογος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περίληψη Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Τ ρ ι β ή λ ο υ Χ ρ ύ σ α Υπεύθυνος Διδάσκων : Σταύρος Σταυρίδης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δεκέμβριος 2008 Διπλωματική εργασία στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεατρικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ:

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων ΘΕΑΤΡΟ/λόγος Τριμηνιαία Εφημερίδα του Π.Ε.ΣΥ.Θ. Έτος: 0 Μήνας: Νοέμβριος Α ρ. Φ ύ λ λ ο υ 3 Ανακοινώσεις Πεσύθ Άλφα Βήτα Θεάτρου Παιδεία Ριχάρδος Dna Μήδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία. «Το θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα» Σχολικό Έτος 2011-2012. Τάξη/Τμήμα : Α3 Λυκείου Α τετράμηνο

Ερευνητική εργασία. «Το θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα» Σχολικό Έτος 2011-2012. Τάξη/Τμήμα : Α3 Λυκείου Α τετράμηνο Τάξη/Τμήμα : Α3 Λυκείου Α τετράμηνο Σχολικό Έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία «Το θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα» Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Σ. Χαδιάρη, φιλόλογος Λυκείου Ε. Ανδριανοπούλου, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ Κ. Π. Κ α β ά φ η ς, «Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου ποιητο ῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.» Εισαγωγικό σημείωμα Στον αντίποδα όχι μόνο της παλαμικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ποίησης της Νέας Αθηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Κ ΑΒ ΑΦΗ Σ Κ. Π. Κ α β ά φ η ς, «Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου ποιητο ῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.» Εισαγωγικό σημείωμα Στον αντίποδα όχι μόνο της παλαμικής αλλά και ολόκληρης της ελληνικής ποίησης της Νέας Αθηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η συμμετοχή και ο ρόλος της κιθάρας, της λύρας και της βαρβίτου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων κατά την κλασική περίοδο μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Η ΚΩΜΩΔΙΑ TOT ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, 'Αντιπρόεδρος Λ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ, Γενιχός Γραμματέας Β. ΣΦΤΡΟΕΡΑΕ, Ταμίας Ν. ΓΊΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ, Μέλη ΜΑΝΌΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ 1 ο Λ ύ κ ε ι ο Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς Δ. Σ ο λ ω μ ό ς, Ο Κ ρ η τ ι κ ό ς : Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Η ΘΕΜ ΑΤΙΚΗ: Συχνά θεματικά μοτίβα στην ποίηση του Σολωμού, κορυφαίου εκπροσώπου της Επτανησιακής Σχολής, ποιητή του πάθους για το υψηλό, το πνευματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚ- ΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚ- ΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚ- ΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου. Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου. Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου: Τα πρώτα χρόνια (1957-66) Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009 Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΥΧΝΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ (Α.Μ.: 48/05)

Διαβάστε περισσότερα

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004)

Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Κική Δημοπούλου Προλεγόμενα στην έκδοση: Κική Δημοπούλου Όλγα Γρηγοριάδου, Βιβλιογραφία Τάκη Σινόπουλου (1934-2004) Θεσσαλονίκη University Studio Press 2009 Ο Τάκης Σινόπουλος, η πρώτη μεταπολεμική γενιά

Διαβάστε περισσότερα