Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία»"

Transcript

1 4 Οι νεότεροι κριτικοί για τη σχέση του Καβάφη με το θέατρο «Η αρχαία τραγωδία» Τη μεθοδολογική ευελιξία των παλαιότερων καβαφολόγων, του Σαββίδη προεξάρχοντος, επανεξετάζει η Έλενα Πατρικίου στο άρθρο «Τα τραγικά ποιήματα του Καβάφη ως ασκήσεις θεατρικού ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας», 30 όπου προσδιορίζει αυστηρότερα ως δώδεκα τα καβαφικά ποιήματα με ορατή τραγική πηγή, πατώντας στην έρευνα του Σαββίδη, μα προεκτείνοντάς τη στις λογικές συνεπαγωγές της. Αριθμεί ως θεατρολογικά, με αντικείμενο το αρχαίο δράμα, τα εξής καβαφικά ποιήματα: α) τέσσερα στα Αποκηρυγμένα: i. «Η ψήφος της Αθηνάς» (γρ. 1892, δημ συνομιλεί αχνά με τις Ευμενίδες), ii. «Οιδίπους» (γρ. 1895, δημ εμπνευσμένο κατά δήλωση του Κ.Π.Κ. από ομόθεμο πίνακα του Moreau), iii. «Τα δάκρυα των αδελφών του Φαέθοντος» (γρ. 1892, δημ εμπνευσμένο από τη μη σωζόμενη 30. Έ. Πατρικίου, «Τα τραγικά ποιήματα του Καβάφη ως ασκήσεις θεατρικού ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας», Παράβασις, τχ. 5 (2002), σ

2 40 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ τραγωδία Ηλιάδες), iv. «Η αρχαία τραγωδία» (γρ. 1893, δημ εποπτικό) β) τέσσερα στα Ανέκδοτα: i. «Η επέμβασις των Θεών» (1899), ii. «Ναυμαχία» (1899), iii. «Όταν ο φύλαξ είδε το φως» (1900 στ. 1-39: Αγαμέμνονος), iv. «Τα δ άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι» (1913 τελευταία λόγια Αίαντος) γ) τέσσερα στο κανονικό corpus: i. «Τείχη» (1897), ii. «Τα βήματα» (1909 Ευμενίδες), 31 iii. «Νέοι της Σιδώνος [400 μ.χ.]» (1920 εδώ κρίνεται ο Αισχύλος διεξοδικά), iv. «Απιστία» (1903 έχουμε μνεία του Αισχύλου στην επιγραφή). Η νεότερη μελετήτρια αναπτύσσει, με άλλα λόγια, μια κοινή με τον Σαββίδη βιβλιακή αντίληψη για τη σχέση του ποιητή με το προποιητικό υλικό του δράματος και καταλήγει ότι «η τραγωδία προφανώς γοητεύει, αλλά και κατά κάποιον τρόπο απωθεί τον Καβάφη», και τούτο διότι, όπως η ίδια εικάζει, ο ποιητής «δεν μπορούσε να συμβιβάσει την κλασικιστική εικόνα της σοβαροφανούς και στομφώδους τραγωδίας με τη δική του εικόνα του ηδονικού ελληνικού πολιτισμού». Όμως, παρ όλα αυτά η τραγωδία ενδιαφέρει τον ποιητή, διότι, κατά την Πατρικίου: «Το άρτιο σχήμα που, τόσο συχνά έχει παραδοθεί σπασμένο, [ ] φαί νεται πως τον βοηθά να καλλιεργήσει τη δική του τάση να ενσωματώνει ξένα κείμενα (πραγματικά ή πλαστά) στα ποιήματά του και να τα αναδομεί», ενώ «η τραγική ειρωνεία, αυτή η χαρακτηριστικά τραγική τάση για διαρκείς ανατροπές, βοηθά 31. Παλαιότερη κρίση του Κ. Γεωργουσόπουλου, την οποία επιβεβαιώνει η Πατρικίου, αποφαίνεται ότι «η αναφορά ξεπερνιέται κατά την επεξεργασία του ποιήματος και εντέλει είναι μάλλον δυσδιάκριτη η πηγή». Βλ. Κ. Γεωργουσόπουλος, «Θεατρικά κείμενα στη θεματογραφία του Καβάφη», Η Λέξη, τόμ. 23 (1983), σ

3 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 41 προφανώς τον Καβάφη να βρει το δρόμο για τη δική του, εντελώς προσωπική, ειρωνεία [ ]». 32 Θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι η τραγωδία δεν προκρίνεται στον Καβάφη ως διακείμενο, διότι οι διακειμενικές αναφορές του ποιητή έχουν ως επί το πλείστον ιστορικιστικό χαρακτήρα: για την αναπαράσταση του ύστερου ελληνιστικού κόσμου προκρίνονται, συμμετρικά, τα ύστερα λογοτεχνικά είδη, όπως το επίγραμμα. 33 Εν πάση περιπτώσει, με την κανονιστική άποψη της Πατρικίου για την αμφίθυμη στάση του ποιητή απέναντι στο λογοτεχνικό είδος της τραγωδίας θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς διαβάζοντας το εκ πρώτης όψεως αδέξιο, γραμματολογικά εξαιρετικά ενδιαφέρον, αποκηρυγμένο ποίημα του 1897 «Η αρχαία τραγωδία»: Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία είναι ιερά κ ευρεία ως του σύμπαντος καρδία. Την εγέννησεν εις δήμος, μία πόλις Ελληνίς, αλλ ευθύς εκείνη έπτη, κ έστησεν εν ουρανοίς την σκηνήν. Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα, ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα, την ζωήν μας διηγούνται την δεινήν και την κενήν και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν η ρανίς. 32. Βλ. Έ. Πατρικίου, ό.π., σ Βλ. Μ. Αθανασοπούλου, «Η νεωτερικότητα του παρελθόντος: Περισσότερα για το ζήτημα της ειδολογικής πρόσμειξης στο έργο του Κ.Π. Καβάφη», Πρακτικά της ΙΒ επιστημονικής συνάντησης του Τομέα ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη, 2010, σ , ιδ

4 42 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υπό την μικροτέραν της μορφήν την τραγωδίαν έβλεπε και εθαύμαζε των Aθηνών ο δήμος. Η τραγωδία ήκμαζεν εντός του σαπφειρίνου θεάτρου τ ουρανού. Εκεί ακροατάς της είχε τους αθανάτους. Κ οι θεοί, επί εδρών μεγάλων εκ καθαρού αδάμαντος, ήκουον εν αφάτω ευχαριστήσει τους καλούς του Σοφοκλέους στίχους, του Ευριπίδου τους παλμούς, το ύψος του Aισχύλου, και του λεπτού Aγάθωνος Aτθίδας φαντασίας. Aντάξιοι υποκριταί των υψηλών δραμάτων ήσαν αι Μούσαι, ο Ερμής και ο σοφός Aπόλλων, ο προσφιλής Διόνυσος, η Aθηνά κ η Ήβη. Και επληρούντο τ ουρανού με ποίησιν οι θόλοι αντήχουν οι μονόλογοι, εύγλωττοι και πενθούντες και οι χοροί, ακένωτοι πηγαί της αρμονίας κ οι ευφυείς διάλογοι με τας βραχείας φράσεις. Η φύσις όλη ευλαβής εσίγα, μη ταράξη την θεσπεσίαν εορτήν, θόρυβος τρικυμίας. Aκίνητοι και ευλαβείς, αήρ, και γη, και πόντος εφρούρουν των μεγάλων των θεών την ηρεμίαν. Και κάποτε τοις ήρχετο ηχώ από τα άνω, ολίγων στίχων έπνεεν άυλος ανθοδέσμη, με «Εύγε, εύγε» των θεών, τρίμετροι μεμιγμένοι. Κ έλεγεν ο αήρ τη γη, κ η γραία γη τω πόντω «Σιγή, σιγή ακούσωμεν. Εντός του ουρανίου θεάτρου, την παράστασιν τελούν της Aντιγόνης». Η αρχαία τραγωδία, η αρχαία τραγωδία είναι ιερά κ ευρεία ως του σύμπαντος καρδία. Την εγέννησεν εις δήμος, μία πόλις Ελληνίς,

5 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 43 αλλ ευθύς εκείνη έπτη, κ έστησεν εν ουρανοίς την σκηνήν. Εν θεάτρω Ολυμπίω, εν αξία των κονίστρα, ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα, διηγούνται την ζωήν μας την δεινήν και την κενήν και ελέους θείου πίπτει εις την γην την αλγεινήν η ρανίς. 34 Το ποίημα αποτελεί, κατά τον Σαββίδη, όπως γράφει στις σημειώσεις του στην έκδοση, «το πρώτο δημοσιευμένο ποίημα του Καβάφη με θέμα άμεσα σχετιζόμενο προς την αρχαία ελληνική τραγωδία». Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κείμενο ακόμα διότι προσθέτω είναι το μόνο στο καβαφικό σώμα που αναφέρεται συνολικά στο δράμα ως είδος, και επίσης διότι, παρά τον παιγνιώδη τόνο του, επεκτείνει τη συζήτηση και στις συνθήκες παράστασης και πρόσληψης του δράματος ορίζοντας, μάλιστα, διά της αναφοράς του στους Ολύμπιους ως εκστατικούς θεατές, το είδος της τραγωδίας ως ενσάρκωση του υψηλού. Ακολουθώντας τον Σαββίδη, ας παρατηρήσουμε ακόμα ότι το έτερο θεατρικό ποίημα του Καβάφη με αξιώσεις εποπτικότητας, το «Θεατής δυσαρεστημένος», που ήδη συζητήθηκε, ένα ποίημα για την κωμωδία, έμεινε αντιθέτως ανέκδοτο. Το γεγονός υποδηλώνει τη συγκριτική βαρύτητα 34. Κ.Π. Καβάφη, Τα αποκηρυγμένα: Ποιήματα και μεταφράσεις, Ίκαρος, Αθήνα, 1983, σ. 52. Το ποίημα δημοσιεύτηκε στον Νεολόγο Κωνσταντινουπόλεως (Αθήνα) στις 7 Δεκεμβρίου Η δεύτερη γραφή του, που ο Σαββίδης τοποθετεί στα 1902, δεν σώζεται.

6 44 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ που απέδιδε ο Καβάφης στο είδος της τραγωδίας σε αντίθεση προς αυτό της κωμωδίας ως αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού της αρχαιότητας θέτοντας έτσι υπό αίρεση τις θέσεις της Πατρικίου. Η μεγάλη έκταση του ποιήματος μαρτυρεί εξίσου τη βαρύτητα που απέδιδε ο ποιητής στο ζήτημα. Πρόκειται για σαράντα έξι στίχους κατανεμημένους σε πέντε άνισες στροφές, όπου οι στίχοι 1-10 επαναλαμβάνονται στους στίχους 37-46, με μία ελάχιστη παραλλαγή (στ. 8: «την ζωήν μας διηγούνται την δεινήν και την κενήν» vs. στ. 44: «διηγούνται την ζωήν μας την δεινήν και την κενήν»), προβάλλοντας έτσι το διαφοροποιημένο, μη επαναλαμβανόμενο δεύτερο, και κύριο, μέρος του ποιήματος, των στίχων Τέσσερις πρωταγωνιστικοί ρόλοι αναφέρονται εις διπλούν στο «Η αρχαία τραγωδία», στους στίχους 8 και 44 (λόγω της επανάληψης) του κειμένου: «ο Ιππόλυτος, ο Aίας, Άλκηστις και Κλυταιμνήστρα». Επίσης, ένα δράμα λαμβάνει κεντρική θέση στη συζήτηση των παραστάσεων με τις οποίες χαίρονται οι θεοί, η σοφόκλεια Αντιγόνη, στο στίχο 36 του κειμένου, κορυφώνοντας την εκτενέστερη όλων τρίτη στροφή του (στ ). Θεωρώ ότι οι ρόλοι και τα δράματα που μνημειώνει ο Καβάφης σε αυτή την ιδανική «παραστασιοθήκη» του (έτσι 35. Η πρόταση της συγκεκριμένης κατάτμησης του ποιήματος ανήκει στον Γ.Π. Σαββίδη, που προβαίνει επίσης σε μετρική περιγραφή του, κατά την οποία το δεύτερο κύριο μέρος είναι σε ανομοιοκατάληκτους ιαμβικούς 15σύλλαβους, ενώ το πρώτο και το τρίτο σε ανισοσύλλαβο τροχαϊκό στίχο, με βασικό αρμό του τον σπασμένο 15σύλλαβο (8 ή 7 συλλαβές), συν έναν καταληκτικό, για κάθε στροφή, 3σύλλαβο στίχο. Βλ. Γ.Π. Σαββίδης, «Σημειώσεις», στο Κ.Π. Καβάφη, Τα αποκηρυγμένα, σ. 115.

7 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 45 όπως ανθολογούνται και στη βιβλιοθήκη του) πρέπει να μελετηθούν τόσο σε σχέση με το συμβολικό κεφάλαιο που μεταφέρουν στο αναδυόμενο, ακόμη τότε, ποιητικό του σύμπαν, ως πρότυπα κείμενα δηλαδή, όσο και κυρίως σε σχέση με τη γενικότερη παραστασιμότητα των αρχαίων τραγω διών στην Ευρώπη και στους χώρους της ευρωπαϊκής διασποράς, την εποχή που αρχίζει να συνθέτει το ποίημα (Μάρτιος του 1893). 36 Επιθυμώ να υποδείξω ότι θα πρέπει, μάλιστα, να επικεντρωθούμε στο δεύτερο από τα δύο ζητούμενα, κατά την αποκωδικοποίηση του κειμένου της «αρχαίας τραγωδίας». Ο ρόλος του Ιππόλυτου, γιου του Θησέα, προκύπτει από δύο τραγωδίες του Ευριπίδη: τον χαμένο Καλυπτόμενο, όπου θριαμβεύει ο πόθος της μητριάς του, Φαίδρας, γι αυτόν, και τον σωζόμενο Στεφανηφόρο [428 π.χ.], όπου η Φαίδρα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο πρώτο δράμα, παλεύει κρυφά με το πάθος της ώς την αυτοκαταστροφή. Σε πρώτη ανάγνωση, η μνεία του, και η συμπερίληψή του, στο καβαφικό σύμπαν σχετίζεται με την προβολή του ιδεώδους της εφηβικής ανδρικής αγνότητας, και της υποταγής στο καθήκον. Ο ρόλος του Αίαντα, φερώνυμου επίσης ήρωα της παλαιότερης από τις επτά σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή, Αίας [ π.χ.], σχετίζεται με την προβολή των εννοιών της προδοσίας, και της εκδίκησης για τη χαμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που φθάνει ώς την αυτοτιμωρία και την αυτοκτονία. Η τραγωδία θεωρήθηκε νεωτερική καθώς δεν σέβεται την ενότητα χώρου και δράσης, όμως αυτό δεν εμπόδισε τη δημοτικότητά της. 36. Στο ίδιο.

8 46 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Έπονται τα δύο γυναικεία πρόσωπα που αναφέρονται στο στίχο. Η τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδη [438 π.χ.], που επίσης ανακαλείται με αναφορά στην κεντρική ηρωίδα της, παρέχει το πρότυπο της γυναικείας συζυγικής αφοσίωσης. Η επώνυμη ηρωίδα θυσιάζεται για χάρη του συζύγου της, Αδμήτου, Βασιλιά των Φερών αν και, έπειτα από μονομαχία, ο Ηρακλής τη φέρνει πίσω στη ζωή. Ως τέταρτο δράμα της μερικώς σωζόμενης τετραλογίας που περιλάμβανε επίσης τα έργα «Κρήσσες», «Αλκμέων διά Ψήφου» και «Τήλεφος», θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί τραγικωμωδία. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για την Κλυταιμνήστρα, τη δολοφόνο του Αγαμέμνονα, της τραγωδίας Αγαμέμνων, πρώτου έργου της μοναδικής σωζόμενης τριλογίας της αρχαιότητας, της Ορέστειας [458 π.χ.]. Η Κλυταιμνήστρα, πρότυπο εκδικητικής συζύγου, είναι διάσημη για ένα θάνατο σε λουτρό που «παίζεται» τρεις φορές στο έργο, μέσα από τις αναδιηγήσεις του, ενώ σκηνικά δεν αναπαρίσταται καμία. 37 Την πρώτη φορά ακούμε την ιστορία όταν την προφητεύει η Κασσάνδρα, και δεν την πιστεύει κανείς (στ κ.ε.). Τη δεύτερη φορά ακούμε τις κραυγές του Αγαμέμνονα την ώρα του φονικού, ενώ παρακολουθούμε τις αντιδράσεις του χορού στην ορχήστρα (στ ). Την τρίτη φορά η ίδια η Κλυταιμνήστρα δείχνει τα νεκρά κορμιά του Αγαμέμνονα και της Κασσάνδρας στο κοινό, και διηγείται τις λεπτομέρειες της δολοφονίας τους, με γλώσσα που ταιριάζει 37. Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ, 1997, σ , ιδ. 154.

9 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 47 στην περιγραφή σφαγής για θυσία (στ ). 38 Πρόκειται και πάλι για έναν διάσημο τραγικό θάνατο. Γνωρίζουμε ότι από τις τριάντα δύο σωζόμενες τραγωδίες των τριών τραγικών μόνο τέσσερις παρουσιάζουν θάνατο επί σκηνής. Έχουμε, δηλαδή: α) την αυτοκτονία του Αίαντα στην οικεία σκηνή του Αίαντος (στ κ.ε.), β) τους δύο «ηπιότερους» θανάτους, της Αλκήστιδος και του Ιππόλυτου, στις σχετικές τραγωδίες του Ευριπίδη, γ) το μυστηριακό, αυτοκτονικό «πήδημα» της Ευάδνης στις Ικέτιδες του Αισχύλου (στ. 1070). 39 Από τους τέσσερις αυτούς σπάνιους σκηνικούς θανάτους της αρχαίας τραγωδίας, στον καβα φικό στίχο υπονοούνται και συντάσσονται σε ενιαίο σχήμα οι τρεις, ενώ η τέταρτη αναφορά, στο πρόσωπο της Κλυταιμνήστρας, παραπέμπει στην πιο περίτεχνη περιγραφή δολοφονίας που διασώζει το αρχαίο δράμα. Η διαπίστωση τρέπει το ποίημα, έστω το συγκεκριμένο τμήμα του, σε «μελέτη θανάτου» του ποιητή Καβάφη, με όχημα παραδόξως τη θεματική της επιβίωσης της αρχαίας τραγωδίας. Επιβεβαιώνει, ακόμα, τις θέσεις περί «εποπτικότητας» του ποιήματος, καθώς, μέσω των αναφορών αυτών στους τρεις από τους τέσσερις σκηνικούς θανάτους του αρχαίου δράματος, ο ποιητής καταφέρνει να ανακαλέσει και τους τρεις βασικούς τραγικούς. 38. Βλ. S. Goldhill, «The Language of Tragedy: Rhetoric and Communication», στο Easterling (επιμ.), ό.π., σ , ιδ Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), ό.π., σ. 154.

10 48 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Στη δεύτερη, βασική στροφή του κειμένου, ο ποιητής λειτουργεί και πάλι γενικευτικά. Αναφέρεται: «{σ}τους καλούς του Σοφοκλέους στίχους, / {σ}του Ευριπίδου τους παλμούς, {σ}το ύψος τους Aισχύλου, / και {σ}του λεπτού Aγάθωνος Aτθίδας φαντασίας» (στ ). Αυτές οι γνωμικού τύπου συζεύξεις του Σοφοκλή με τη στιχοποιία, του Ευριπίδη με τον «παλμό» και του Αισχύλου με το «υψηλό» συνιστούν στοχαστικές αποτιμήσεις του ποιητή γύρω από το αισθητικό στίγμα του κάθε τραγικού. Και αν ο Καβάφης έχει ήδη καλύψει τους τρεις «κανονικούς» τραγικούς με μνεία των αξιομνημόνευτων ρόλων τους στους προβεβλημένους (διά της επανάληψης) στίχους 7 και 43 του ποιήματος, η αναφορά του Αγάθωνα, διαδόχου των τριών τραγικών και φίλου του Ευριπίδη (448 π.χ π.χ.), που πρώτη φορά γίνεται εδώ, σχετίζεται με τις ποιητολογικές ιδιοτυπίες της τραγικής ποίησης, και ανακλαστικά του ίδιου του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Από τον Αγάθωνα σώζονται λίγοι μόνο στίχοι και επτά τίτλοι έργων του. 40 Πρόκειται για τους Αερόπη, Αλκμαίων, Ανθεύς, Θυέστης, Ιλίου Πέρσις (αμφισβητείται), Μυσοί και Τήλεφος. Περισσότερο γνωστός είναι ο Αγάθων για την καινοτόμο πρότασή του για χρήση πλασματικών και όχι μυθολογικών ηρώων στην τραγική φόρμα, 41 και για την αυτο- 40. Θραύσματα των στίχων του Αγάθωνα έχουν εκδοθεί από τον August Nauck, στο Tragicorum Graecorum Fragmenta (Λειψία, 1856). Βλ. σχετικά, και el.wikipedia.org/wiki/αγάθων (πρόσβαση: ). 41. Βλ. Edith Hall, «The Sociology of Athenian Tragedy», The Cambridge Companion to Greek Tragedy, σ , ιδ. 98. Η αναφορά γίνεται ειδικά στην τραγωδία του Ανθεύς.

11 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 49 νόμηση των χορικών του (τα, κατά Αριστοτέλη, «εμβόλιμα») που πλέον μπορούν να εντάσσονται σε περισσότερα δράματα. 42 Σε σχέση με το πρώτο ποιητικό στίγμα του Αγάθωνα, και κατ επέκταση του καβαφικού κειμένου, υπογραμμίζω τους στίχους 14-15: «[ ] Εκεί ακροατάς της είχε / τους αθανάτους [ ]», που συνιστούν μυθοπλαστική παρουσίαση μιας παράστασης αρχαίας τραγωδίας στους ουρανούς, ως δηλωτικής της οικουμενικότητας και του ύψους του είδους (οι ήρωές της, δε, σε συμφωνία με τα διδάγματα του Αγάθωνα, είναι πλασματικοί). Σε σχέση με το δεύτερο ζητούμενο, δηλαδή την αυξανόμενη προϊόντος του χρόνου σπουδαιότητα των ημιαυτόνομων χορικών στις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, επιμένω πιο κάτω, επιθυμώντας να δείξω ότι προσφέρει το «κλειδί» για την ανάλυση του ποιήματος. Υποστηρίζω ότι «Η αρχαία τραγωδία» αποτελεί ένα στοχασμό γύρω από τους όρους πρόσληψης του αρχαίου δράματος από τον ευρωπαϊκό, μα και τον ελληνικό 19ο αιώνα, διά της παράστασης. Διερευνώνται, «εορτάζονται», τολμά να πει κανείς, από τον Καβάφη στο ποίημα αυτό οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκρίνεται δραματολογικά μια τραγωδία και οι αιτίες που οδηγούν σε παράστασή της, και όχι πια οι συνθήκες φιλολογικής της διάσωσης και διάδοσης στον νεότερο κόσμο. Είναι, υπό την έννοια αυτή, «Η αρχαία τραγωδία» ένα πρώιμο «παραστασιοκεντρικό», και όχι ένα «κειμενοκεντρικό», καβαφικό ποίημα. 42. Βλ. P.E. Easterling, «Form and Performance», στο του ιδίου (επιμ.), ό.π., σ , ιδ. 155.

12 50 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ας θυμηθούμε, σχετικά, τον ιστορικό περίγυρο της εποχής συγγραφής του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Δεν είναι συμπτωματικό ότι οι παραστάσεις αρχαίου δράματος τον 19ο αιώνα άλλαξαν φυσιογνωμία, και η δεκτικότητα του κοινού άγγιξε τα όρια του παραληρήματος, χάρη στην καταστα τική παράσταση τον χειμώνα του 1845 στο Covent Garden του Λονδίνου της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε μελοποίηση Felix Mendelssohn. 43 Μολονότι καμία σοφόκλεια Αντιγόνη δεν είχε παρασταθεί στη Μεγάλη Βρετανία στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, χάρη στην τρομερή επιτυχία αυτής της παράστασης ολόκληρος ο Σοφοκλής είχε παρασταθεί στη Γηραιά Αλβιώνα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Πιθανός λόγος της αρχικής παραμέλησης της Αντιγόνης θεωρείται η «άνευρη» σχέση, που παρουσιάζει το έργο, της κεντρικής ηρωίδας με τον αρραβωνιαστικό της, Αίμωνα. Έναν ακόμα πιο σοβαρό λόγο φαίνεται να προσφέρει το γεγονός ότι κανένας από τους εδραιωμένους γάλλους δραματουργούς του 18ου αιώνα (ο Βολταίρος, ο Κορνέιγ, ο Ρακίνας) δεν είχε δοκιμάσει να αναπτύξει δραματουργικά μια νέα εκδοχή του μύθου αντίθετα, η προσπάθεια της αναβίωσης προέρχεται, μοναδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη Γερμανία [1η παράσταση: Potsdam, ]. 43. Βλ. E. Hall και F. Macintosh, «Antigone with Consequences», Greek Tragedy and the British Theatre, , Oxford University Press, Οξφόρδη, 2005, σ Συνοψίζω θέσεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου σε όλη την έκταση της παρούσας ενότητας της εργασίας μου.

13 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 51 Η «Αντιγόνη του Μέντελσον», όπως επικράτησε να λέγεται, περιλάμβανε ορχηστρική εισαγωγή και μελοποίηση των χορικών στον τύπο των λυρικών τραγουδιών (lieder) της εποχής. Η επέμβαση θεωρήθηκε τότε απόπειρα συστηματικής και ευσυνείδητης αναβίωσης του χαμένου «μέλους» της αρχαιότητας. Η επιλογή της συγκεκριμένης τραγωδίας για το πρόγραμμα αναβίωσης, εξάλλου, δεν ήταν άσχετη, στη Γερμανία, με την κεντρική θέση που κατέχει το σοφόκλειο έργο στις διαλεκτικές μελέτες του Hegel και ειδικά στις σκέψεις του για τη σύγκρουση κράτους και οικογένειας. Στο Λονδίνο, πάντως, στην περίφημη πρεμιέρα του Covent Garden, η μουσική του Μέντελσον έγινε απλώς ανεκτή. Σημαντικό συστατικό της επιτυχίας της παράστασης φάνηκε να είναι η ταυτότητα των διάσημων ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον Κρέοντα και την Αντιγόνη. 44 Ένα ακόμα συστατικό στοιχείο της επιτυχίας της παράστασης είχε να κάνει με το γεγονός ότι, σε δραματουργικό επίπεδο, ο χαρακτήρας της Αντιγόνης φάνηκε συμβατός με τη «βικτωριανή» ηθική του 19ου αιώνα. Το ηθικό ανάστημα της ηρωίδας επέτρεψε στο κοινό την επανερμηνεία της σκληρής ειδωλολατρικής θεώρησης του κόσμου, μέσα από την προοπτική μιας χριστιανικής ευσέβειας. 45 Καίρια για την ιστορική πλαισίωση του ποιήματος, η παράσταση της «Αντιγόνης του Μέντελσον» ανέβηκε επίσης στο Ηρώδειο της Αθήνας τον Δεκέμβριο του 1867, σε μετάφραση Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και σκηνοθεσία του 44. Στο ίδιο, σ Στο ίδιο, σ. 329.

14 52 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ αρχαιολόγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιου Ρουσόπουλου, στο πλαίσιο των τριήμερων εορτασμών για τους γάμους του Γεωργίου Α και της Όλγας. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της παράστασης το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές, Δημοσθένης Αλεξιάδης και Πι πίνα Βονασέρα, μετά την επιτυχία τους, έφυγαν για την Αίγυπτο, όπου «τους περίμενε η επαγγελματική επιτυχία, το πεπρωμένο τους». 46 Είναι αυτή η οριακή στιγμή στην ιστορία της αναβίωσης του αρχαίου δράματος από τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό 19ο αιώνα, υποστηρίζω, που αναπαρίσταται στους στίχους του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία»: «Σιγή, σιγή ακούσωμεν. Εντός του ουρανίου / θεάτρου, την παράστασιν τελούν της Aντιγόνης». Πρόκειται για τη μνημείωση μιας στιγμής ανάστασης του αρχαίου δράματος ως θεάματος, που δραστικά τροποποιεί τις παλαιότερες κειμενοκεντρι κές αντιλήψεις του ποιητή για την ουσία και τη φύση των γραμματειακών ειδών της σκηνής τα οποία μας κληροδότησε ο αρχαίος κόσμος. Στο κέντρο της προσέγγισής του στο αρχαίο δράμα τοποθετείται πλέον η στιγμή της σκη νικής του αναπαράστασης, από τον σύγχρονό του ώριμο 19ο αιώνα (και όλα τούτα παρά την αναχρονιστική σκηνοθεσία των ολύμπιων δωμάτων του ποιήματος). Σημείο και σύμβολο της τομής αυτής είναι η «Αντιγόνη του Μέντελσον», με τα εμβόλιμα χορικά της (η προβολή της αυτόνομης λειτουργίας των οποίων προετοιμάστηκε με τη μνεία 46. Βλ. Γ. Σιδέρης, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή, τόμ. Α ( ), Ίκαρος, Αθήνα, 1976, σ. 43 κ.ε. (το παράθεμα στη σ. 46).

15 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 53 του Αγάθωνα), και τα πρόσθετα ορχηστρικά κομμάτια. Πρόκειται για μια Αντιγόνη-ορόσημο, αναφορά στην οποία γίνεται, διόλου τυχαία, στους κορυφαίους στίχους του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία». Εντούτοις, αισθάνεται κανείς ότι η καινοτομία του ποιητή όσον αφορά στις αναπαραστάσεις του κόσμου του αρχαίου δράματος στο έργο του και η έμφασή του στην πρόσληψή του από τον ευρωπαϊκό 19ο αιώνα ως ουσιαστική στιγμή «ανάστασής» του δεν έγιναν επαρκώς αντιληπτές από τους πρώτους κριτικούς του έργου του. Συνεπώς, και συνοψίζοντας, αρχής γενομένης από το βιβλίο του Μαλάνου του 1933, 47 όπου τονίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι «το καβαφικό ποίημα βρίσκεται ως φόρμα μεταξύ επιγράμματος και μίμου», δηλαδή συντομότατης εικόνας ή σκηνής από την καθημερινή ζωή, 48 ξεκινά μια μακρά παράδοση που εστιάζεται στην αναμέτρηση του Καβάφη με την «αλεξανδρινή μούσα» και αντλεί όρους για να κρίνουμε το θεατρικό εφέ στον ποιητή όχι από το νεότερο ευρωπαϊκό θέατρο (ας πούμε, το μπρεχτικό θέατρο, στις συγκλίσεις με το οποίο έχουν αναφερθεί, δι ολίγων, οι Βελουδής, Γεωργουσόπουλος, Κολακλίδης και Σαββίδης), αλλά από τις δραματικές συμβάσεις της ύστερης αρχαιότητας, συνάπτοντας έτσι θέμα και μεθοδολογία στην αντιμετώπιση του έργου του. Κατά παρόμοιο τρόπο, η αντιμετώπιση των αρχαιοκεντρικών θεατρικών ποιημάτων του Καβάφη γίνεται κυρίως «πηγολογικά», μολονότι, όπως ανέ- 47. Τ. Μαλάνος, Ο ποιητής Κ.Π. Καβάφης (Ο άνθρωπος και το έργο του), Γκοβόστης, Αθήνα, 1933, σ Στο ίδιο, σ. 154.

16 54 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ δειξε η ανάλυση του ποιήματος «Η αρχαία τραγωδία», συχνά οι αναφορές του ποιητή στα κείμενα της αρχαίας τραγωδίας δεν έχουν διακειμενικό βάθος, αλλά εμβληματικό απλώς χαρακτήρα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

«Εμείς και το θέατρο»

«Εμείς και το θέατρο» «Εμείς και το θέατρο» Υπεύθυνες καθηγήτριες: Καλαμαρά Μαριέττα Πρεβενιού Κυριακή Ομάδα σεναρίου: Βλασταρά Αθανασία, Δημοπούλου Τζένη, Κουτσόγιωργα Κατερίνα, Χαροκοπάκη Τζωρτζίνα Λίγα λόγια για το Σοφοκλή...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδης αντίθεση που διατρέχει ολόκληρο το έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονές του. Απαντάται με ποικίλες μορφές και συνδέεται με

Θεμελιώδης αντίθεση που διατρέχει ολόκληρο το έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονές του. Απαντάται με ποικίλες μορφές και συνδέεται με Θεμελιώδης αντίθεση που διατρέχει ολόκληρο το έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονές του. Απαντάται με ποικίλες μορφές και συνδέεται με προβληματισμούς για την αλήθεια και τη γνώση. Απηχεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝ Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; 2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΡΑΜΑ σύνθετη ποιητική δηµιουργία στοιχεία από το Έπος και τη Λυρική Ποίηση µουσική όρχηση Προέλευση του δράµατος θρησκευτικά δρώµενα παραστάσεις µε δραµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Πέμπτη 28-8-2014 10-13 Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ 8 ο επιλ. Σακελλάρη 15.00 Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 Αγγλικά ΙΙ & IV B1, Β2 Σπηλιοπούλου Εισαγωγή στη θεατρολογία (Νεότερο θέατρο) Σαµπατακάκης (Ροϊλού) Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ

ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ ΜΥΘΟΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΑ,ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΏΝ Αρχαία Ελληνική θρησκεία ως "εθνική θρησκεία". Παράδοση +Συλλογική µνήµη. Ποικιλία παραδόσεων (ύθοι) + δυνατότητα πολλαπλής προσέγγισής τους Η ΦΩΩΝΗ ΤΩΩΝ ΠΟΙΗΤΩΩΝ Διάσωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΧΑΪΚΟΥ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ )

Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ ) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Παραλογή: Του Νεκρού Αδελφού (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 17-21) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιο πρόσωπο προβάλλεται στους πέντε πρώτους στίχους και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος παρακολούθησης Εξάµηνο Έτος ΔΜ ECTS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 2. Γνώσεις ιστορίας και θεωρίας του αρχαίου ελληνικού δράµατος και θεάτρου

Τύπος παρακολούθησης Εξάµηνο Έτος ΔΜ ECTS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 2. Γνώσεις ιστορίας και θεωρίας του αρχαίου ελληνικού δράµατος και θεάτρου Τίτλος µαθήµατος ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ: Η έµφυλη ετερότητα στο αρχαίο θέατρο και στις σύγχρονες παραστάσεις του Κωδικός µαθήµατος 68Θ200 Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 Σχολή Φιλοσοφική Τµήµα Θεατρικών

Διαβάστε περισσότερα

αθηνόραµα travel αθηνόραµα umami αθηνόραµα digital αθηνόραµα Club

αθηνόραµα travel αθηνόραµα umami αθηνόραµα digital αθηνόραµα Club αθηνόραµα travel αθηνόραµα umami αθηνόραµα digital αθηνόραµα Club αθηνόραµα.gr Μενού ΣΙΝΕΜΑ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ BARS & CLUBS NIGHT LIVE FASHION & B Ανδροµάχη Η τραγωδία των ερωτευµένων Από Ιλειάνα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικοί Στόχοι. Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος.

Διδακτικοί Στόχοι. Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος. Eυριπίδη «Ελένη» Α επεισόδιο Α σκηνή στιχ.437-494494 καθηγήτρια:τσούτσα Σταυρούλα Διδακτικοί Στόχοι Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος. Να εµβαθύνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ PROJECT HTAN H ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 1.ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 12/01/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Υπ./ Επ. 23/1 Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Νεοελληνική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 201 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 491-507 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ νιν καλεῖτ τοῦτ ἔχων ἅπαντ ἔχω. 2. Ποια ήταν η κατάρα του Οιδίποδα για τους δύο γιους του και ποια η αιτία της; 3. εἶδον, φιλεῖ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ Ο μύθος των Δαναΐδων, ο γενέθλιος μύθος του Άργους, αναβίωσε στο αρχαίο θέατρο της πόλης, από τη Θεατρική Ομάδα του 1ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Π ρ ο σ ω π ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α Επώνυμο: Όνομα: Ημερομηνία γεννήσεως: Τόπος γεννήσεως: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: e-mail: Αριθμός fax: Επάγγελμα: Α ρ β α ν ί τ η Α ι κ α τ ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 16. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 835-907 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -9 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 0 οὔθ ἡδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ ἐξ ὅτου Ηιδη καλῶς, καί σ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; 2. Τι είναι το δράμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130)

Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Π. Καβάφη: «Νέοι της Σιδώνος 400 µ.χ.» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σσ. 129-130) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010 - Αθήνα, 4 έως 6 Οκτωβρίου 2010 Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου Δράματος 1950 1975 Μαρία Αγγελική Ζάννη mazanni@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ας μελετήσουμε. Ιστορία Γ τάξης. Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή

Ας μελετήσουμε. Ιστορία Γ τάξης. Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή Ας μελετήσουμε Ιστορία Γ τάξης Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 2017 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗΣ 1. πίστη και αγάπη, έννοια και περιεχόμενο της χριστιανικής. 2.Συνολική θεώρηση της διδασκαλίας του Αγίου Κοσμά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Πάμε θέατρο: Εισαγωγή στη δραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ 2 μαθήματα πριν την ανάλυση της τραγωδίας του Σοφοκλή«Οιδίποδας Τύραννος» Προϋπoθέσεις: Οι μαθητές: 1)Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τραγωδίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Σολωµός ( )

ιονύσιος Σολωµός ( ) ιονύσιος Σολωµός (1798 1857) Ένας από τους σηµαντικότερους νεοέλληνες ποιητές. Είναι ο εθνικός µας ποιητής Ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηµατικά τη δηµοτική γλώσσα Αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP51 Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

Ίων Ευριπίδη -Υπόθεση

Ίων Ευριπίδη -Υπόθεση 2003-04 «Ίων» του Ευριπίδη. Το έργο παίχτηκε στο θεατρικό χώρο του σχολείου, στα πλαίσια του προγράμματος Ισότητας των φύλων με τίτλο «Ισότητα των φύλων-αλήθειες και ψέματα». Ίων Ευριπίδη -Υπόθεση Τραγωδία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ_ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν τα µέρη του Αρχαίου Θεάτρου µε τις αντίστοιχες ονοµασίες τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 31 «ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑ 2 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2008 «Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις ενότητες 3.2. και 3.3 του διδακτικού εγχειριδίου σας Ο Δραματικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου Το Σενάριο Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου... 2-10 Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου. 11 12 Σημειώσεις για ένα Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου... 13-19 Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Φθινόπωρο-Χειμώνας 2007 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευριπίδης παρωδεί την Ηλέκτρα του Αισχύλου

Ο Ευριπίδης παρωδεί την Ηλέκτρα του Αισχύλου Ευριπίδης Ο Ευριπίδης είναι ο νεότερος από τους σημαντικότερους τραγικούς ποιητές μετά τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή. Είναι ρεαλιστής. Φέρνει τη τραγωδία κοντά στην πραγματικότητα. Παρουσιάζει τους μυθικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 9 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 82-99. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. 2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να γράψετε το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή Ευφημία Καρακάντζα Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Πρόταση αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

Δέησις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Δέησις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Δέησις Η θάλασσα στα βάθη της πήρ έναν ναύτη. Η μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει στην Παναγιά μπροστά ένα ψηλό κερί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΤΖΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Η λέξη θέατρο προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και αρχικά σήμαινε σύνολο θεατών. Αργότερα, πήρε τη σημασία του τόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2015-2016 Α Ε Τ Ο Σ ( Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) 5/9/16 ΔΕΥΤΕΡΑ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μελη ΔΕΠ 12-14 ΑΠ2, ΑΠ4 13/9/16 ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ)

Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ) Ταξιθετικό Σύστημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΚΒΦΣ) 1. Το ταξιθετικό σύστημα της ΚΒΦΣ σχεδιάσθηκε με βασικό σκοπό να συνενώσει στο ράφι τα έργα ενός (αρχαίου) συγγραφέα καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι και άγρια μέντα κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής Ενότητα 7: Η τέχνη του προσωπείου στην καβαφική ποίηση Κατερίνα Κωστίου Τμήμα Φιλολογίας ενότητα 7 Αχρονολόγητο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας

Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Βασικά στοιχεία Αφηγηματολογίας Διδάσκουσα: Δέσποινα Καραβαγγέλη 1. Αφηγηματικές τεχνικές Η αφηγηματολογία είναι η επιστήμη που μελετά την αφηγηματική λειτουργία και µας προσφέρει ό,τι απαιτείται για να

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα εαρινού εξαμήνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Α ΕΤΟΣ: Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 04.09.2017 Δευτέρα Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εργαστήρια

Σεμινάρια Εργαστήρια ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 3η ΔΡΑΣΗ: Επιμόρφωση Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Π. Πλατάρος Μαθηµατικός 29/12/ Ναι, µπορείς, γέλασε ο Κολόµβος, όµως µόνο µετά από µένα. Κάποιοι µεταγενέστεροι, επιµένουν να συµπεριλάβ

Γιάννης Π. Πλατάρος Μαθηµατικός 29/12/ Ναι, µπορείς, γέλασε ο Κολόµβος, όµως µόνο µετά από µένα. Κάποιοι µεταγενέστεροι, επιµένουν να συµπεριλάβ Γιάννης Π. Πλατάρος Μαθηµατικός 29/12/2006 Το αυγό του Κολόµβου Η έκφραση «το αυγό του Κολόµβου» νοηµατικά σηµαίνει την πάρα πολύ απλή λύση σε ένα πρόβληµα, η οποία καµία φορά είναι τόσο απλή που δεν φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 12-6-2017 9-12 Αγγλικά ΙΙ 2 ο επιλ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Β2 Το σύγχρονο δυτικό χοροθέατρο ΣΑΒΡΑΜΗ, Β2 (1 Τρίτη 13-6-2017 Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης

επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης επιστήμεσ ελισάβετ άρσενιου Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Η αξία της ποίησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα 7 Πρόλογος 9 Ο Καβάφης, ο χρόνος και η Ιστορία 11 ΜΕΡΟΣ Α Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 25 Η χρηστική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ Είκοσι Δύο Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, Δώδεκα Εικόνες του Χ.Ι. Ξένου

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ Είκοσι Δύο Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, Δώδεκα Εικόνες του Χ.Ι. Ξένου ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ Είκοσι Δύο Ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, Δώδεκα Εικόνες του Χ.Ι. Ξένου Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης, Αθήνα, Φεβρουάριος Μάρτιος 2011 Δεν είμαι Έλλην, είμαι Ελληνικός, 58Χ60 εκ,

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Των μαθητριών: Στέλλα Κουρκουρίδου Μαρίνα Κουσικιάν ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΤΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα