ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αρθμός 4715 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου Αρθμός 4955 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 του 1959, 67 του 1963, 6 κα 65 του 1964, 12 κα 38 του 1969, 13 κα 28 του 1974, 24 του 1978, 25 του 1979, 80 του 1982, 15 του 1983,9,115 κα 199 του 1986, 53, 87 κα 316 του 1987, 108 κα 243 του 1988, 122 του 1990, 97(1) του 1992, 45 (Ι) του 1994, 14(1) κα 52(1) του 1996, 37(1) κα 72(1) του 1997, 71(1) του 1998, 35(1), 61(1) κα 81(1) του 1999, 57(1), 66(1). 73(1). 126(1) κα 157(1) του 2000, 26(1), 33(1) κα 202(1) του 2002,101(1) του 2006, 21 (Ι) κα 32(1) του 2008 κα 47(1) του 2011 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 (3) Επεδή το Δημοτκό Συμβούλο Λευκωσίας ως η Αρμόδα Αρχή (που θα αναφέρετα στη συνέχεα ως «η Αρμόδα Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών κα Οκοδομών Νόμου ( που στη συνέχεα θα αναφέρετα ως ο «Νόμος» ), ασκώντας τς εξουσίες του δυνάμε του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του νόμου κρίνε ότ ο δρόμο που καθορίζοντα στο κάτω Πίνακα πρέπε να κατασκευαστούν κατάλληλα. Κα επεδή η Αρμόδα Αρχή πήρε απόφαση γ' αυτό το σκοπό κα ετοίμασε σχέδα κα τεχνκούς όρους γα την εργασία αυτή, Γ' αυτό, η Αρμόδα Αρχή γνωστοποεί ότ: (α) Γα τον πο πάνω σκοπό έχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετομάστηκαν κα κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδα κα τεχνκοί όρο, κα (γ) τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο είνα δαθέσμα γα επθεώρηση από το κονό, όλες τς ώρες εργασίας, γα περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποείτα επίσης ότ στς στήλες 1,4, 5, 6, κα 7(β) των πνάκων που ακολουθούν περέχοντα Λεπτομέρεες αναφορκά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με τους δρόμους που αναφέροντα σ' αυτούς. Δηλαδή: 1. Τα ονόματα των δοκτητών που θα συνεσφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνε η συνεσφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχε προϋπολογσθεί γα τς εργασίες που θα εκτελεστούν, 6. χρηματκά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί κα που έχουν κατατεθεί στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, κα 7(β)τον αρθμό των ετών κατά τη δάρκεα των οποίων ο δοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεσφορά τους σε ίσες ετήσες δόσες. Οποοσδήποτε δοκτήτης ακίνητης περουσίας επηρεάζετα από τα σχέδα κα τους τεχνκούς όρους που ετομάστηκαν από την Αρμόδα Αρχή κα κατατέθηκαν στα Γραφεία της, όπως αναφέρετα πο πάνω, δκαούτα κατά τη δάρκεα της περόδου κατά την οποία τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο βρίσκοντα κατατεθεμένα γα επθεώρηση, να "καταχωρίσε έγγραφη ένσταση σ' αυτά στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το εδάφο (4) του άρθρου 17 του Νόμου.

2 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΓΙΟ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗ Σ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 10 Μείον:Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 8.00 Μήκος πρόσοψης ττεζοδρουίων που παραμένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 43, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1, , , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκο οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ο ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ * * * + _ Jr ΜΕΡΙΔΙΟ τ *= *_ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΛΟΓΊΑ "ΠΟΥ ΘΑ ^ ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ " -Λ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤίΚΟ/ΙΟΣό,ΠΟΥ ΔΕΙΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΤΠΑ ~ - ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ""ΤΗΝΕΡΓΑΟΑ - ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΥΜΦΩΝΑΜΕ TO AP0RO 6ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ 1 -L-,ΡΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητό (β) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες h-.... Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ /92 6, , ,43 Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ /92 2, Ε ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ /92 2, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ / 92 2, Β.16 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ / 92 2,

3 ' <\ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ Β14/92 2, TOFARCO LIMITED A/A ETAIP.2378-K.X.T.459/ / / 92 2, ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/ /92 2, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ /92 2, ΧΑΜΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/10b /92 2, C ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 92 2, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΖΩΗΡΩ 383/ / 92 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /92 4, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡ1ΓΓΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΗΣ 1/ / 92 3, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 3/ / 92 3, , ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3/ / 92 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, ,623.5; 153.2Ε ΕΚΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, , * Ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτό,κο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 16% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

4 APOPO 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:, Ϊ<ΩΣΤΑ ΛΟΙΖΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσγου χώρου πράσνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου * MnKoc ποόσοψίκ πεζοδοουίων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο * 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 118, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: , , ,958,92 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομρρων. νεα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ TJOY Α ^ "* > ' ^ Γ.ΜΕΡ]Δΐρ «ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΑΛΟΠΑ^ΠόΥ'ΘΑ^." ΔΑΠΑΝΗ^ΠόΥ^ΕΧΕί: 'ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ :ΔΕΙ> - * ΜίΑΘ,ΑΡΗ,ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ^' ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ^ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ*- V r' * - 1 Τν^ΠΛΗΒΩθΕΙ " J --ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙKAI^EXEL 5 ^ -.EXE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ " '" /,4-,ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ^ " KSTAJE0EI ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ""' i"i* ΐ-ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΐ Σε μετρητά Σε 20 [σε,ς χροναίες δόσες 1* ^ Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ S Ρ I DEVELOPMENT LIMITED 6643/ Β / 279 1, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 2291/ / 279 1, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1067/ / 279 1, C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 279 5, , G

5 Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενΰρία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ι ΣΤΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ \ 279 5, ,439.ae Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμπμ^ 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ / 279 5, ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/ / 279 5, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 279 5, C ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΡΩ 383/ /279 5, C ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/12^ /279 5, TOFARCO LIMITED A/A ΕΤΑΙΡ.2378-ΚΧΤ.459/ / /279 5, C ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ / 279 5, C 67.5Ξ *ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ / 279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ /279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ /279 5, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ / 279 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /279 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/550104, Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ' /279 3,334.1; 0 3, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ / 279 5,264.4C 0 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ / 279 5, , Ε ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ /279 5,439.8Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 3, ,860.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 2,2812Α 0 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / 5501Q4 Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1/ /279, 2, , ΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /279 2, ,

6 Φύλλο / Σχέδο 21 / Υμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ /279 1, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1/ / 279 3, , C ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2447/ ,6493/279 3,334.1! ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2553/ / 279 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταδερό επτόκο. 2 Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 1 Β% Φ.ΠΑ. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

7 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3ΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\σφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 1, Μείον ;Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 0,00 Μήκος ποόσοψγκπεζοδοουίων που παοαυένουν : Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1, ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): Ι 423, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: u.-= ΟΝΟΜΑΤΑ'ΙΑΙ Ο^ΤΩΝ : ΓβΘΑ^^^:^ΐ^ J , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. Ι ΗΙΜΑΧΙΟ 1^Δΐ\Π&Ν#Ϊ^ΕΧΕΪ5ΐ ϊχρθμ&ϊϊκο; ΠΟΣΟΜΟΫίΔΕί; ^ 1^ΐ ΩΘΕΙ^ί] ίδΐε^ει 0^ί5 ϊί Kit ΕΧΕ : ίϊ & ^«; ;ΕΧΕί ΠΡ-ΟΥΠΟΛΟ Π ΣΘΕ Ν - ; --Ι:ί -Ώ- -: Sffi^Tal^ %έγ^αησείχρό^άίές ;δό.σές ; ; Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΘΕΛΜΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΗΒΗ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΠΟΛΑΝΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1,

8 ΠΙΤΖΙΟΛΗΣΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ / G Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 47/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 47/ /1065 2, Ε 9.96 ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 777/ /1065 2, S ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 37/ /1065 2, ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1687/ /1065 2, Ε ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1687/ Β/1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 879/ /1065 2, C 46.5S ΣΑΒΒΑ ΘΕΚΛΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 16Β7/ /1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 53/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 53/1 οαο, /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 571/ /1065 3, Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 679/ /1065 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ WIARAL DEVELOPMENTS COMPANY LIMITED A/A /1065 8, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 1/ /1065 4, , C ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ 3/ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8Ε 0 2, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 2, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 3333/ /1065 7, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ / Ε 0 2, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 5, S

9 ΦύλΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1065 7, , ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 1/ /1065 7, , ΦύΛΑο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 2507/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, ,302, ΦύΛΑο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΟΘΩΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ /1065 6, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑΛΙΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 4017/ /1065 4, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 469/ /1065 4, G ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 3537/ / , , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /1065 8, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \ΛΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΥ 799/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 99/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ Μ1ΧΑΛΑΚΗ 99/ /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 7/ /1065 4, ^ ΣΙΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99/ /1065 4, ΧΕΛΛΙΚΑΡ ΓΑΒΡ1ΕΛΛΑ-ΣΑΜΑΝΘΑ 799/W000 7S /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 441/ /1065 4, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 799/ /1065 4, ΚΛΗΡ1ΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1729/ /1065 4, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99/ /1065 4, Ε ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΠΟΥ 217/ /1065 4, S 34.5C ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7/ /1065 4,

10 ΦύΛΛο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \Λ]ΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 39/ /1065 4, ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 69/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 329/100Q /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 197/ /1065 4, C ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 197/ /1065 4, C Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ ΛΟΥΚΑ 69/ /1065 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 299/ /iq65 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 363/ /1065 4, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39/ /1065 4, A.J.S.I NVESTING PROPERTIES ίιμγτεδ 299/ /1065 4, C =?ETZIGNAC MARIA 363/ /1065 4, <ΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΕΔΟΥΆΡΔΟΣ 39/ /1065 4, ΚίΟΥΡΤΖίΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 39/ / 10S5 4, ΓΣΑΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 173/ /1065 4, C ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91/ /1065 4, Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/2000 7S6,099! ,4112; i 187 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 47/ /1065 4, ΐ 7.83 ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47/ /1065 4, ; ΙΟΧΡΩΜ ΛΙΜΙΤΕΔ Α/Α ΕΤΑΙΡ.2Θ48-Κ.Χ.Τ.209/30 299/ /1065 4, KYPJAKOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 61/ /1065 4,411.2; C ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 61/ /1065 4,411.2; * ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 157/ /1065 4, ΚΟΥΣΕΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103/ /1065 4, Ε ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 421/ /1065 4, ' ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑ 39/ Β/1065 4, ί ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ 69/ /1065 4, ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 299/ /1065 4, C ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 363/ /1065 4, ΑΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39/ /1065 4, ^ Ι ΤΣΑΧΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 173/ /1065 4, C

11 ' I KHOREICH JOSEPH 287/ /1065 4, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 221/ /1065 4, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1TAKKAS-ZAMBAS CONSTR CO LTD /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ GEORGE PETROU LIMITED /1065 9, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑ /1065 4,812.24j 0 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ i ΓΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5123/1 pooo /1065 3, , ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 4877/ /1065 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΌΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ "ΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ /1065 5,213.2Ε Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1131/ /1μ65 4, , ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1369/ /1065 4,411.2; 0 2,415.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία " ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36/ /1065 4, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 1151/ /1065 4,611.7: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 561/ /1065 4, , ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 36/ /1065 4, ' ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΛΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 561/ /1065 4, , Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 7/ /1065 4, Ε ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 829/ j)67/1065 4, S ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 187/ /1065 4,611.7; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 759/ /1065 4,

12 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΥ 1/2 9$4 17.5/1065 7, , ΚΥΡίΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 1/ /1085 7, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1/ /1065 7, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΡΗ /1065 6, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ νιαρκιδησ ΜΙΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 1/ /1065 5, , ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΩΚΡΑΤΗ 1/ /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /1065 1,804.59! G Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 2903/ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΗΤΤΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΗ /1065 7,218.36: 0 7,218.3Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ /1065 2,005.1C 0 2,005.1 U Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 157/ / ,03β.2ί C ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 463/ / , ENFOTON (SOLAR) LIMITED 237/ / ,038.2ί LENNARTZ MARIA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 237/ / ,038.2* <ΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 303/ / , Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 233/ / ,03Β Ε 66.15

13 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 497/ / , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 109/ /106;5 15, ΝΑΖ1ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 71/ / , ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 463/ / , ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΑΚΗ 201/ / , , SINCLAIR THOMAS ALEXANDER THOMAS HILARY 393/ / , ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 393/ / , S ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 459/ / , ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 459/ / , ,16 SURREY JOHN 307/ / , ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΦΡΕΔΟΥ 303/100p / , ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΚΑΡΜΕΝ -ΠΡΙΝΤΟΥΣΑ 417/ / , , ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΝΑΣΩ 463/ ,,4725/ , ΠΟΛΕΜΙΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 47/ / , ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΩΡΓΟΣ 47/ / , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 113/ /1065 4, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 743/ /1065 4,411.2; ΧΡΥΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ 189/ /1065 4, Ε ΚΟΥΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 663/ ,4586/1065 4, Ε ΠΑΥΛΟΥ ΡΙΤΑ 663/ /1065 4,411.2; G ΚΤΩΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑ 129/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΘΕΟΥ 169/ /1065 4, C ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗ 1041/ /1065 4, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΣΟΥ 1121/ /1065 4, Ε Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 1351/ /1065 2, ; ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ i /1065 2,406.1: ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 503/ /1065 2, , ' ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2,

14 1 I ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ /1065 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1CJ65 2, , ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 1/ /1065 2, , ΦύΛΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΓΕΩΡΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/ /1065 2, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1/ /1065 2, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ 1/ /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΟΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71/ /1065 4, ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΙΟΥ 751/ /1065 4, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΟΛΑ 217/ /1065 4, ίραγκοπουλοσ ΣΑΒΒΑΣ 213/ / C ΞΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΦΙΛΙΩ 71/ /1065 4,010.2C S <ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. 69/ /1065 4,010.2C C ΠΑΛΛΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑ 217/ /1065 4,010.2C ΠΑΝΑΓΗ ΠΕΤΡΟΣ 221/ /1065 4, ΛΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ 37/ /1065 4,010.2C ΓΕΩΡΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8omoooo /1065 4,010.2C ; ΓΤΑΚΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΕΟΥ 69/ /1065 4,010.2C ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 69/ / C Ϊ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 781/ /1065 4,010.2C C 29.5E Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C ^ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ &52 /1065 6,015.3C 0 53Ϊ.7; 50.1 <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/5, / ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ /106$ 6, <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C E ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /1065 6,015.3C 0 1,

15 * I ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1Q65 6, ί\νδρεαδου ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1065 6, ΦύΑΑο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ /1065 4, , C ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Θα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά ΈξοΒα κα 1Β% Φ.Π.Α. 3. ΠερΓοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

16 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Ι Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίομ χώρου 0 00 Μπκοί πσόσουγκ τετοδοουων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 179, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia). Επχορήγηση μέρους της δαπάνης απο το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Ααπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , ΙΧάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, Θεμέλο, ασφαλτκΰ οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδ/κη σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ~ ^; Jl r<- ~ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ \ ^ " * ^ * \1 "ΜΕΡΙΔΙΟ ftemax 0 - ν ί <. 6 -*> ν- ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑτ " ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ<'. *\ -' V -- ' Λ J*~ ~- Γ-, + ί-% ' ^AJSHJIP^EXEL- χρηματκρ ΠΡΣΟ noyfien,ί_- ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΟΫΓΙ/ΣΤΕΙ ΠΑ^ JlEXEI ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ J ^.* *' rexei ΡΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ** ΚΑΤΑΤΕΘΕΓΓΤνίΦΩΝήΜΕ. VTO,ARQPO 6VTOY ΝΟΜΟΥ -Σε, μετρητά - ^ε -20 ίσες χροναίες δόσες Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /185 2,446 6: 0 1, νϊυλωνα ΜΑΡΙΑ 1/ /185 2, , ΦύΛΛο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 73/ /185 5,115 eel ο 373 4^ SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 727/ /185 5,115 6Ε ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 293/ /185 5,

17 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡ1Α ΧΡΙΣΤΟΥ 583/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 1429/ / 185 5, C KPΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 1429/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, Ε ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 293/ /185 5, S Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕρΡΠΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗ 1/ /185 8, , ΧΑΤΖΗΓΈΩΡΠΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 1/ /185 8, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1739/ /186 1, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑ 761/ /185 1, = 9Ε0ΔΩΡ0Υ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 163/ /185 1, : 20.5Ξ ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, Θ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 1739/ /185 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 761/ / Ίβ5 1, S Φύλλο ί Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1139/ /185 6,005.3"! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1139/ η 85 6, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3^ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 683/ /185 6, Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3< ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/100p /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/ /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 131/ /165 6,005.3^ [ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1071/ /185 6,005.3-! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 683/ /185 6,

18 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΊΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /185 2, , V1APKOY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑ 1/ /185 2,669.0^ V1APKOY ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /185 2, Ξ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑ /185 2, , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 15% Φ.ΠΑ 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

19 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ' ' Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου MnKoc πρόσοψης πείοδοουίων που παραυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 91, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαττανη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πράσνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: * ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , S Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφσλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ^ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝΣΤΗ Γ ΜΠΑΝΗ *-* J J J\ ' ΜΕΡΙΔΙΟ *> -ί ΐΤΕΜΑΧίΟ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ.ΘΑ "ΔΑΠΑΝΗ^ΠΟ^ΕΧΕΚ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΝΑΕΙ* ^ \ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ""^ 7 t ΠΡΟΫΠ/ΣΧΕΙ ΓΙΆ^- ; -%XEJ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΑΙ Ε#ΕΙ ^CTHN, ΕΡΓΑ Α^ Α *ί ΚΑΤΛΤΕΘΕΙ.ΣΥΜΦΏΝΑΜΕ= '^ΤΟ ΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ' τ "r-καθαρη ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ --»'-.ΕΧΕΐΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙί V " - Σε μετρητά-> * (Ρ) 'Σε 20 ίσες χρονάίες δόσες - Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ / 570 5, , Φύλλα/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /57D 2, ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 2879/ /570 2, , ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /570 2,

20 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 " Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ί4ΡΗΟΜ DEVELOPMENTS LIMITED /570 7,077.26: 0 7, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ 1/ /570 4, , ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΚΗ 1/ /570 4,517.4C 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΛΑ) ΣΥΜΕΩΝ / 570 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΜΙΧΑΗΛ ^/570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1 96?5 / 570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ / 570 5, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ / C 0 1, ΜΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ ,5/ C Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ &ΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3027/ / 570 3, Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3027/ / 570 3, Ε ΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 987/ / Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 987/ /570 3,162.1Ε Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 252/ /570 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 373/ /570 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1 0 2, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 229/ / 570 5, , ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗ 63/1 qoq / 570 5, C ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 229/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΑ 229/ / 570 5, ,

21 ΦύΛΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ / 570 3, , ΦύΑΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /570 2, Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ CHAPS PROPERTY DEVELOPERS LIMITED / 570 3, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενρρία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 27/ /570 3, , ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 13/ / C 0 1, Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ <\ΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ Θ8 / 570 5, C <\ΚΥΛ1ΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ / 570 5, C ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΑΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 1923/ Β456/570 5,420,8 0 2, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ P. IOANN1DES PLASTIC'S LIMITED /570 Ι Ε 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ Β22/570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 13/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 133/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 607/ /570 3,915.0Ε Ϊ TSENTAS DEVELOPERS LTD 653/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /370 3, ,28 TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε Ε 22.2Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3,915. DE C TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /570 3,

22 TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. To επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. Ζ. Μ χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής Ζ0 χρόνα Ο CO

23 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) * ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ίδιογενουσ, ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον :Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδοουίων που παοαυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας : ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): 158, Μείον :Συνεσφορΰ του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟ , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ τ -^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΑ " ΠΛΗΡΩΟΕΙ > J ~ ΔΑΠΑΝΗ,ΠΟΥ,ΕΧΕΪ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΙ ΠΑ -J ΤΗΝ ΕβΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟ^ΔΕΓ ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ^ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ -ΤΟ ΑΡΟΡΟ*6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ u ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ -ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητά. (β) Σε 20 ίσες χροναες δόσες Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ / Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΗ 1/ /462 6,046.5Ε 0 3, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΑΤΩ ΑΡΗ 1/ /462 6, ,023.28: Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / / 462 3,695.1ί 0 3,517.7;

24 * ' <ΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΩΝΟΣ 119/ / J ! 16.6C Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/ / 462 3, ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 3/ /462 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 1/ / 462 3, ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΚΩΣΤΑ 1/ /462 3, , ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥΛΙΚΑ ΚΩΣΤΑ 3/ /462 3, , Φύλλο / Σχέδο ΐμ^α 4 Ενορία ATlpI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑ / 462 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, : ΚΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Μ\ΣΤΑΣ]ΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ 257/ /462 5, , ΜΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, WIBE HEALTH CONSULTANCY LIMITED 243/1250 Ψ / C ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1611/ / 462 5, Ι <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ /462 5, <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, ήναστασιαδησ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ , ,6f 81.9C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΑ / 462 7, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1859/ /462 4, ΚΟΡΟΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1859/ / 462 4, TURN KEY DEVELOPERS LIMITED 1463/ Β / 462 4, ΚΟΥΜΑΑΝΤΡΙΑ 1859/ /462 4, ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 369/ /462 4, ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 369/ /462 4,366.9Ε

25 » ϊ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ 1463/ , / 462 4, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ /462 4, , S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ / 462 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ / 462 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμο. 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΒΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ / 462 3, , ,94 Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα; 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΕΛΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /462 3, , ΦΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 1/ /462 3, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΛΗ /462 Ι 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ 1/ /462 3, , ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 1/ /462 3,527.16: 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ϋαμιανου-μικελλη ΣΥΛΒΙΑ /462 2, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3261/ ,5371/462 1,847.» S <ΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ 3477/ / 462 1, C ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ 3261/ /462 1, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ VIIXAHA ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 3277/ / 462 3,863.06] 0 1, ΛΟΙΖΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3277/ /462 3, , λοιζου ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΑΝΝΑΚΗ 1723/ / 462 3, ,

26 ΦύΛλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 209/ / 462 1, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 591/ /462 1, ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ 121/ /462 1, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 141/ / 462 1, ΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ 141/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗ 3/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3/ /462 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ 581/ /462 1, BLESSING-RATHGEB ESTHER-HANNA 1039/ /462 1, ΠΓΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 533/ /462 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΝΙΚΟΥ 533/ / 462 1, ΚΑΛΑΙΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1107/ / 462 1, &ΑΜΙΑΝΟΥΗΒΗ ΣΩΤΗΡΗ 451/ / 462 1, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 451/ / 462 1, Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ / Ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1, (^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ / C <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7Ε ; <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ / 462 i,007je ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1,007.7ζ Qi S.41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το ετπτόκο Εχε υττολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση ττερασμράνε 20% Δ,οκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

27 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ' ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ΜεΓον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδρουίων που παραυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( }: 111, Μείον ;Συνεσφορά του Δήμου νσ τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: 56, , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ΜΕΡΙΔΙΟ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ ^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΟΥ ΟΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΧ ΕΧΕΙ." Γ ΛΗΡΩΘΕ( - ΠΡΟΫΠ/ΣΤΕΙΠΑ- J " "?-ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ J. J- Γ '- - * -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥΔΕΓ- "" ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ΤΟ ΑΡΟΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ -- KAOAPH ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ (α) *-<. Σε μετρητά (Ρ) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες _ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟ] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 2789/ Ι /267 1,627.0* * 42.8: ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 921/ /267 1, C ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 671/ / 267 1, C 82,44 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ / 267 7,321.6ΐ 0 7,321.68:

28 Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Ε 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21,/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ V1IKPOMMATH ΑΘΗΝΑ ΣΟΛΩΝΑ /267 4,677.74] 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, Ε Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΌίΙΛΛΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΥ /267 6,914.9! 0 6, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ /267 7, ,118, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /267 4, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1/ / , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΤΟΛΗΤΟΥΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ /267 4, ο 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΟΥ /267 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 1289/ /267 2, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1211/ /267 2, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 511/ / 267 2, C ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 489/ /267 2,237.1 Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤ2ΗΓΕΩΡΠΟΎ ΣΟΦΙΑ ΛΟΙΖΟΥ / S Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΠΟΥ / 257 6,304, Ε ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Βα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 642 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Λοίζου και την κα Άννα Μυλωνά Φ/δι ΟΕΒ ως Μέλη του Δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΛΑΠΑΤΡΟΣ,83 1 ον 20-20/1/1984 Απλό Ανδρών: Πρωτ. Άντρος Κυπριανού ευτ. Μίκης ΧΝεοφύτου Απλό Γυναικών: εν διεξήχθει. ιπλό Ανδρών: Πρωτ. Μίκης ΧΝεοφύτου/ Άντρος Κυπριανού ευτ. Ηρόδοτος Σταυρίδη/David

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ USB BANK ΠΕΤΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΤΑΚΚΑ ΣΕΝΕΚΚΗ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 8/4/2014 ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ 9:00 Τ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ν Α Ρ Ξ Η Σ 9:15 80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Θ. ΠΡΟΚΡ. 9:30 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Α 9:45 300Μ ΕΜΠ ΠΡΟΚΡ. Θ ΠΡΟΚΡ. 9:50 300Μ ΕΜΠ Α ΠΡΟΚΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014

Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014 Εκδήλωση για τη βράβευση των άριστων μαθητών για την επίδοσή τους κατά το Α τετράμηνο. 2013-2014 'Aριστοι σε επίδοση μαθητές και μαθήτριες κατά το Α' τετράμηνο 2013-2014 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, Κυπριανού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

5/14/2010 1 5/14/2010 2

5/14/2010 1 5/14/2010 2 Συμβόλαιο αρ. 7 : Οδός Δημητσάνης Αγ. Αντώνιος εφημ. δημ. 25/11/2009, μήκος δρόμου 851μ συναφείς εργασίες και γενικά έξοδα διαχείρισης) 351.175,35 Κόστος κατασκευής πεζοδρομίων 141.078,66 Δαπάνη που κατανεμήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4 Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. KANKARIYA JAIN 5 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΝΑΧΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΜΑΡΑΓΚΟΥ 5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 58 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος ιοριστέων κατα αύξουσα σειρά Ονοµατεπώνυµο Κωδικός Σύνολο Ηµεροµηνία Βαθ Πρ. Εκ. Εθ. Ηµερ. Α/Α Αίτησης Μονάδων Τίτλου Τιτ Πρ. Υπ. Φρ. Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608)

(Π.Φ. 21922) (Π.Φ. 23064) (Π.Φ.23072) {Π.Φ. 27602) (Π.Φ. 27605) (Π.Φ. 27607) (Π.Φ. 27608) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Λάμπρος Χρ. Μιχαήλ, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, προάγεται στη μόνιμη Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, από την 1η Ιουλίου 2012. (Π.Φ. 21926)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά Κωδικός Αίτησης Σύνολο Ημερομηνία Μονάδων Τίτλου Βαθ Τιτ Πρ. Εκ. Πρ. Υπ. Εθ. Φρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου

Χρίστο Τσίγκη Άθω Παρισινό Συμβουλίου [Αρ Φακ: 6.31.01 3 Μαΐου 2011 Κυρίους Σταύρο Γερολατσίτη, Αντιδήμαρχο Μαρία Πασχάλη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Στέλλα Σουρμελή Χάρια Παπαγεωργίου Γεώργιο Χρυσάνθου Βαλεντίνο Πολυκάρπου Στέλλα Αυλωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW 3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2013-14 MAIN DRAW Seed SEMIFINAL FINAL WINNER 1 ΤΕΠΑΚ 3 FREDERICK ΤΕΠΑΚ 3-0 ΤΕΠΑΚ 2-1 4 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 3-0 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 2 Ανδρέας Ασπρόφτας 30x40 Λάδι σε ξύλο 800 1,200 500. 5 Ανδρέας Ασπρόφτας 24x30 Υδατογραφία σε χαρτί 500 700 500 AlphaZmart Auctions Νεότερη & Σύγχρονη Τέχνη: Έλληνες και Κύπριοι Δημιουργοί Λευκωσία, 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Καλλιτέχνης Διαστάσεις Υλικό Εκτίμηση Πώληση* 1 Γιώργος Κοτσώνης 22x12 Μικτή τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Δένα Χατζηκώστα ΣΠΕΤΣΩΝ 23Α, ΛΗΔΑ COUR, ΔΙΑΜ. Β002, 4000 ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ Διατροφολόγος 05/09/2000 Αλέξης Πρωτοπαπάς ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.)

Διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο ταχυδρομικό κουτί/σάκο Χριστουγέννων: Τα τμήματα Γ2 και Γ7 (1 μονάδα στο Δ.Δ.Κ.) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ - Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Έκθεση Ιδεών για τους Ήρωες του σχολείου μας, Μ. Κουτσόφτα και Α. Παναγίδη Α τάξη Α Βραβείο: Παναγιώτα Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4662 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 21 Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (4) Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (6) Βοηθοί ιευθυντές Α Πληροφορικής/Επιστ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8408 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (10) Βοηθοί ιευθυντές Θρησκευτικών 6122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λ/ΣΙΑΣ (14) Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αθήνα Αποτελέσματα Ομαδικού σύλλογος Ομαδικό χωρίς σχοινάκι μπάλλα όργανο Α.Ο. ΠΑΛΜΟΣ Σ 260,700 90,050 85,850 84,800 Α.Π.Σ. ΡΥΘΜΟΣ 255,125

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013

22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 22ον ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2012-2013 ΑΝ ΡΕΣ RECURVE ΟΡΙΟ: 470/720 ή 870/1440 β. 21 11 27 6.-7 27.-28 18.-19 ΒΑΘ. ΜΕΙΩ. ΤΕΛ. 1 ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ ΜΙΜΗΣ 572 Σ.Τ. ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 25 25 25 2 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 1185 Σ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ονομα Ονομα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ονομα Ονομα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ονομα Ονομα 1 DRZEWAZEWSKI ZBI 44 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 45 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 46 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 4 ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 ΜΕΡΑ ΑΝΝΑ 5 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ 48 ΜΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ADMIRAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Admiral ΣΤΟ Smart Park μέχρι και 28/2

CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ADMIRAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Admiral ΣΤΟ Smart Park μέχρι και 28/2 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00310 ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΤΠΩΣΗΣ 30% ART4FUN ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 Το μοναδικό μαχαίρι της Σχολής μαγειρικής αποκλειστικά σχεδιασμένο για Kids Cooking Club: Ναπολέοντος Ζέρβα 58 & Ηρακλέους, Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2289 5270/5280 ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου, ΥΑΔ (Γραφ.ΚΑΛ 55) ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ (Γραφ.ΚΑΛ 34) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λειτουργός Παν/μίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 203 Ειδικότητα : ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 203 Ειδικότητα : ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ382294ΟχιΟχι 1 13 0 4 2 0 0 6,79 76 800 0 200 60 0 0 271,60 420 Οχι 1 Οχι 1.751,60 1 2 ΜΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ620297ΟχιΟχι 1 20 0 0 2 0 0 6,97 76 800 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Φιλολογικών 7454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (12) 10689 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΠΕΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (12) Φυσικής 9206 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (0) ΚΙΕ ΑΓ.ΝΙΚ.(Λ/ΣΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα