ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αρθμός 4715 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου Αρθμός 4955 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 του 1959, 67 του 1963, 6 κα 65 του 1964, 12 κα 38 του 1969, 13 κα 28 του 1974, 24 του 1978, 25 του 1979, 80 του 1982, 15 του 1983,9,115 κα 199 του 1986, 53, 87 κα 316 του 1987, 108 κα 243 του 1988, 122 του 1990, 97(1) του 1992, 45 (Ι) του 1994, 14(1) κα 52(1) του 1996, 37(1) κα 72(1) του 1997, 71(1) του 1998, 35(1), 61(1) κα 81(1) του 1999, 57(1), 66(1). 73(1). 126(1) κα 157(1) του 2000, 26(1), 33(1) κα 202(1) του 2002,101(1) του 2006, 21 (Ι) κα 32(1) του 2008 κα 47(1) του 2011 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 (3) Επεδή το Δημοτκό Συμβούλο Λευκωσίας ως η Αρμόδα Αρχή (που θα αναφέρετα στη συνέχεα ως «η Αρμόδα Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών κα Οκοδομών Νόμου ( που στη συνέχεα θα αναφέρετα ως ο «Νόμος» ), ασκώντας τς εξουσίες του δυνάμε του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του νόμου κρίνε ότ ο δρόμο που καθορίζοντα στο κάτω Πίνακα πρέπε να κατασκευαστούν κατάλληλα. Κα επεδή η Αρμόδα Αρχή πήρε απόφαση γ' αυτό το σκοπό κα ετοίμασε σχέδα κα τεχνκούς όρους γα την εργασία αυτή, Γ' αυτό, η Αρμόδα Αρχή γνωστοποεί ότ: (α) Γα τον πο πάνω σκοπό έχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετομάστηκαν κα κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδα κα τεχνκοί όρο, κα (γ) τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο είνα δαθέσμα γα επθεώρηση από το κονό, όλες τς ώρες εργασίας, γα περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποείτα επίσης ότ στς στήλες 1,4, 5, 6, κα 7(β) των πνάκων που ακολουθούν περέχοντα Λεπτομέρεες αναφορκά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με τους δρόμους που αναφέροντα σ' αυτούς. Δηλαδή: 1. Τα ονόματα των δοκτητών που θα συνεσφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνε η συνεσφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχε προϋπολογσθεί γα τς εργασίες που θα εκτελεστούν, 6. χρηματκά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί κα που έχουν κατατεθεί στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, κα 7(β)τον αρθμό των ετών κατά τη δάρκεα των οποίων ο δοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεσφορά τους σε ίσες ετήσες δόσες. Οποοσδήποτε δοκτήτης ακίνητης περουσίας επηρεάζετα από τα σχέδα κα τους τεχνκούς όρους που ετομάστηκαν από την Αρμόδα Αρχή κα κατατέθηκαν στα Γραφεία της, όπως αναφέρετα πο πάνω, δκαούτα κατά τη δάρκεα της περόδου κατά την οποία τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο βρίσκοντα κατατεθεμένα γα επθεώρηση, να "καταχωρίσε έγγραφη ένσταση σ' αυτά στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το εδάφο (4) του άρθρου 17 του Νόμου.

2 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΓΙΟ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗ Σ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 10 Μείον:Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 8.00 Μήκος πρόσοψης ττεζοδρουίων που παραμένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 43, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1, , , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκο οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ο ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ * * * + _ Jr ΜΕΡΙΔΙΟ τ *= *_ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΛΟΓΊΑ "ΠΟΥ ΘΑ ^ ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ " -Λ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤίΚΟ/ΙΟΣό,ΠΟΥ ΔΕΙΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΤΠΑ ~ - ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ""ΤΗΝΕΡΓΑΟΑ - ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΥΜΦΩΝΑΜΕ TO AP0RO 6ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ 1 -L-,ΡΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητό (β) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες h-.... Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ /92 6, , ,43 Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ /92 2, Ε ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ /92 2, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ / 92 2, Β.16 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ / 92 2,

3 ' <\ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ Β14/92 2, TOFARCO LIMITED A/A ETAIP.2378-K.X.T.459/ / / 92 2, ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/ /92 2, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ /92 2, ΧΑΜΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/10b /92 2, C ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 92 2, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΖΩΗΡΩ 383/ / 92 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /92 4, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡ1ΓΓΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΗΣ 1/ / 92 3, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 3/ / 92 3, , ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3/ / 92 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, ,623.5; 153.2Ε ΕΚΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, , * Ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτό,κο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 16% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

4 APOPO 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:, Ϊ<ΩΣΤΑ ΛΟΙΖΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσγου χώρου πράσνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου * MnKoc ποόσοψίκ πεζοδοουίων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο * 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 118, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: , , ,958,92 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομρρων. νεα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ TJOY Α ^ "* > ' ^ Γ.ΜΕΡ]Δΐρ «ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΑΛΟΠΑ^ΠόΥ'ΘΑ^." ΔΑΠΑΝΗ^ΠόΥ^ΕΧΕί: 'ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ :ΔΕΙ> - * ΜίΑΘ,ΑΡΗ,ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ^' ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ^ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ*- V r' * - 1 Τν^ΠΛΗΒΩθΕΙ " J --ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙKAI^EXEL 5 ^ -.EXE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ " '" /,4-,ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ^ " KSTAJE0EI ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ""' i"i* ΐ-ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΐ Σε μετρητά Σε 20 [σε,ς χροναίες δόσες 1* ^ Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ S Ρ I DEVELOPMENT LIMITED 6643/ Β / 279 1, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 2291/ / 279 1, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1067/ / 279 1, C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 279 5, , G

5 Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενΰρία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ι ΣΤΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ \ 279 5, ,439.ae Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμπμ^ 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ / 279 5, ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/ / 279 5, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 279 5, C ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΡΩ 383/ /279 5, C ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/12^ /279 5, TOFARCO LIMITED A/A ΕΤΑΙΡ.2378-ΚΧΤ.459/ / /279 5, C ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ / 279 5, C 67.5Ξ *ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ / 279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ /279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ /279 5, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ / 279 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /279 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/550104, Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ' /279 3,334.1; 0 3, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ / 279 5,264.4C 0 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ / 279 5, , Ε ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ /279 5,439.8Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 3, ,860.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 2,2812Α 0 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / 5501Q4 Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1/ /279, 2, , ΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /279 2, ,

6 Φύλλο / Σχέδο 21 / Υμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ /279 1, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1/ / 279 3, , C ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2447/ ,6493/279 3,334.1! ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2553/ / 279 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταδερό επτόκο. 2 Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 1 Β% Φ.ΠΑ. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

7 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3ΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\σφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 1, Μείον ;Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 0,00 Μήκος ποόσοψγκπεζοδοουίων που παοαυένουν : Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1, ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): Ι 423, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: u.-= ΟΝΟΜΑΤΑ'ΙΑΙ Ο^ΤΩΝ : ΓβΘΑ^^^:^ΐ^ J , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. Ι ΗΙΜΑΧΙΟ 1^Δΐ\Π&Ν#Ϊ^ΕΧΕΪ5ΐ ϊχρθμ&ϊϊκο; ΠΟΣΟΜΟΫίΔΕί; ^ 1^ΐ ΩΘΕΙ^ί] ίδΐε^ει 0^ί5 ϊί Kit ΕΧΕ : ίϊ & ^«; ;ΕΧΕί ΠΡ-ΟΥΠΟΛΟ Π ΣΘΕ Ν - ; --Ι:ί -Ώ- -: Sffi^Tal^ %έγ^αησείχρό^άίές ;δό.σές ; ; Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΘΕΛΜΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΗΒΗ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΠΟΛΑΝΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1,

8 ΠΙΤΖΙΟΛΗΣΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ / G Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 47/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 47/ /1065 2, Ε 9.96 ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 777/ /1065 2, S ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 37/ /1065 2, ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1687/ /1065 2, Ε ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1687/ Β/1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 879/ /1065 2, C 46.5S ΣΑΒΒΑ ΘΕΚΛΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 16Β7/ /1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 53/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 53/1 οαο, /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 571/ /1065 3, Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 679/ /1065 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ WIARAL DEVELOPMENTS COMPANY LIMITED A/A /1065 8, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 1/ /1065 4, , C ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ 3/ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8Ε 0 2, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 2, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 3333/ /1065 7, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ / Ε 0 2, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 5, S

9 ΦύλΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1065 7, , ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 1/ /1065 7, , ΦύΛΑο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 2507/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, ,302, ΦύΛΑο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΟΘΩΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ /1065 6, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑΛΙΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 4017/ /1065 4, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 469/ /1065 4, G ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 3537/ / , , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /1065 8, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \ΛΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΥ 799/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 99/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ Μ1ΧΑΛΑΚΗ 99/ /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 7/ /1065 4, ^ ΣΙΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99/ /1065 4, ΧΕΛΛΙΚΑΡ ΓΑΒΡ1ΕΛΛΑ-ΣΑΜΑΝΘΑ 799/W000 7S /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 441/ /1065 4, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 799/ /1065 4, ΚΛΗΡ1ΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1729/ /1065 4, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99/ /1065 4, Ε ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΠΟΥ 217/ /1065 4, S 34.5C ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7/ /1065 4,

10 ΦύΛΛο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \Λ]ΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 39/ /1065 4, ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 69/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 329/100Q /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 197/ /1065 4, C ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 197/ /1065 4, C Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ ΛΟΥΚΑ 69/ /1065 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 299/ /iq65 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 363/ /1065 4, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39/ /1065 4, A.J.S.I NVESTING PROPERTIES ίιμγτεδ 299/ /1065 4, C =?ETZIGNAC MARIA 363/ /1065 4, <ΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΕΔΟΥΆΡΔΟΣ 39/ /1065 4, ΚίΟΥΡΤΖίΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 39/ / 10S5 4, ΓΣΑΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 173/ /1065 4, C ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91/ /1065 4, Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/2000 7S6,099! ,4112; i 187 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 47/ /1065 4, ΐ 7.83 ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47/ /1065 4, ; ΙΟΧΡΩΜ ΛΙΜΙΤΕΔ Α/Α ΕΤΑΙΡ.2Θ48-Κ.Χ.Τ.209/30 299/ /1065 4, KYPJAKOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 61/ /1065 4,411.2; C ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 61/ /1065 4,411.2; * ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 157/ /1065 4, ΚΟΥΣΕΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103/ /1065 4, Ε ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 421/ /1065 4, ' ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑ 39/ Β/1065 4, ί ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ 69/ /1065 4, ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 299/ /1065 4, C ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 363/ /1065 4, ΑΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39/ /1065 4, ^ Ι ΤΣΑΧΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 173/ /1065 4, C

11 ' I KHOREICH JOSEPH 287/ /1065 4, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 221/ /1065 4, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1TAKKAS-ZAMBAS CONSTR CO LTD /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ GEORGE PETROU LIMITED /1065 9, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑ /1065 4,812.24j 0 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ i ΓΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5123/1 pooo /1065 3, , ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 4877/ /1065 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΌΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ "ΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ /1065 5,213.2Ε Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1131/ /1μ65 4, , ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1369/ /1065 4,411.2; 0 2,415.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία " ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36/ /1065 4, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 1151/ /1065 4,611.7: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 561/ /1065 4, , ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 36/ /1065 4, ' ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΛΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 561/ /1065 4, , Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 7/ /1065 4, Ε ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 829/ j)67/1065 4, S ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 187/ /1065 4,611.7; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 759/ /1065 4,

12 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΥ 1/2 9$4 17.5/1065 7, , ΚΥΡίΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 1/ /1085 7, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1/ /1065 7, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΡΗ /1065 6, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ νιαρκιδησ ΜΙΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 1/ /1065 5, , ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΩΚΡΑΤΗ 1/ /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /1065 1,804.59! G Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 2903/ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΗΤΤΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΗ /1065 7,218.36: 0 7,218.3Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ /1065 2,005.1C 0 2,005.1 U Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 157/ / ,03β.2ί C ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 463/ / , ENFOTON (SOLAR) LIMITED 237/ / ,038.2ί LENNARTZ MARIA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 237/ / ,038.2* <ΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 303/ / , Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 233/ / ,03Β Ε 66.15

13 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 497/ / , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 109/ /106;5 15, ΝΑΖ1ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 71/ / , ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 463/ / , ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΑΚΗ 201/ / , , SINCLAIR THOMAS ALEXANDER THOMAS HILARY 393/ / , ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 393/ / , S ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 459/ / , ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 459/ / , ,16 SURREY JOHN 307/ / , ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΦΡΕΔΟΥ 303/100p / , ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΚΑΡΜΕΝ -ΠΡΙΝΤΟΥΣΑ 417/ / , , ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΝΑΣΩ 463/ ,,4725/ , ΠΟΛΕΜΙΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 47/ / , ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΩΡΓΟΣ 47/ / , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 113/ /1065 4, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 743/ /1065 4,411.2; ΧΡΥΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ 189/ /1065 4, Ε ΚΟΥΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 663/ ,4586/1065 4, Ε ΠΑΥΛΟΥ ΡΙΤΑ 663/ /1065 4,411.2; G ΚΤΩΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑ 129/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΘΕΟΥ 169/ /1065 4, C ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗ 1041/ /1065 4, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΣΟΥ 1121/ /1065 4, Ε Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 1351/ /1065 2, ; ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ i /1065 2,406.1: ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 503/ /1065 2, , ' ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2,

14 1 I ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ /1065 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1CJ65 2, , ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 1/ /1065 2, , ΦύΛΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΓΕΩΡΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/ /1065 2, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1/ /1065 2, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ 1/ /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΟΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71/ /1065 4, ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΙΟΥ 751/ /1065 4, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΟΛΑ 217/ /1065 4, ίραγκοπουλοσ ΣΑΒΒΑΣ 213/ / C ΞΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΦΙΛΙΩ 71/ /1065 4,010.2C S <ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. 69/ /1065 4,010.2C C ΠΑΛΛΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑ 217/ /1065 4,010.2C ΠΑΝΑΓΗ ΠΕΤΡΟΣ 221/ /1065 4, ΛΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ 37/ /1065 4,010.2C ΓΕΩΡΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8omoooo /1065 4,010.2C ; ΓΤΑΚΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΕΟΥ 69/ /1065 4,010.2C ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 69/ / C Ϊ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 781/ /1065 4,010.2C C 29.5E Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C ^ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ &52 /1065 6,015.3C 0 53Ϊ.7; 50.1 <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/5, / ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ /106$ 6, <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C E ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /1065 6,015.3C 0 1,

15 * I ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1Q65 6, ί\νδρεαδου ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1065 6, ΦύΑΑο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ /1065 4, , C ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Θα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά ΈξοΒα κα 1Β% Φ.Π.Α. 3. ΠερΓοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

16 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Ι Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίομ χώρου 0 00 Μπκοί πσόσουγκ τετοδοουων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 179, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia). Επχορήγηση μέρους της δαπάνης απο το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Ααπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , ΙΧάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, Θεμέλο, ασφαλτκΰ οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδ/κη σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ~ ^; Jl r<- ~ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ \ ^ " * ^ * \1 "ΜΕΡΙΔΙΟ ftemax 0 - ν ί <. 6 -*> ν- ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑτ " ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ<'. *\ -' V -- ' Λ J*~ ~- Γ-, + ί-% ' ^AJSHJIP^EXEL- χρηματκρ ΠΡΣΟ noyfien,ί_- ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΟΫΓΙ/ΣΤΕΙ ΠΑ^ JlEXEI ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ J ^.* *' rexei ΡΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ** ΚΑΤΑΤΕΘΕΓΓΤνίΦΩΝήΜΕ. VTO,ARQPO 6VTOY ΝΟΜΟΥ -Σε, μετρητά - ^ε -20 ίσες χροναίες δόσες Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /185 2,446 6: 0 1, νϊυλωνα ΜΑΡΙΑ 1/ /185 2, , ΦύΛΛο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 73/ /185 5,115 eel ο 373 4^ SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 727/ /185 5,115 6Ε ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 293/ /185 5,

17 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡ1Α ΧΡΙΣΤΟΥ 583/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 1429/ / 185 5, C KPΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 1429/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, Ε ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 293/ /185 5, S Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕρΡΠΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗ 1/ /185 8, , ΧΑΤΖΗΓΈΩΡΠΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 1/ /185 8, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1739/ /186 1, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑ 761/ /185 1, = 9Ε0ΔΩΡ0Υ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 163/ /185 1, : 20.5Ξ ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, Θ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 1739/ /185 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 761/ / Ίβ5 1, S Φύλλο ί Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1139/ /185 6,005.3"! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1139/ η 85 6, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3^ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 683/ /185 6, Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3< ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/100p /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/ /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 131/ /165 6,005.3^ [ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1071/ /185 6,005.3-! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 683/ /185 6,

18 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΊΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /185 2, , V1APKOY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑ 1/ /185 2,669.0^ V1APKOY ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /185 2, Ξ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑ /185 2, , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 15% Φ.ΠΑ 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

19 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ' ' Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου MnKoc πρόσοψης πείοδοουίων που παραυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 91, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαττανη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πράσνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: * ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , S Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφσλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ^ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝΣΤΗ Γ ΜΠΑΝΗ *-* J J J\ ' ΜΕΡΙΔΙΟ *> -ί ΐΤΕΜΑΧίΟ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ.ΘΑ "ΔΑΠΑΝΗ^ΠΟ^ΕΧΕΚ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΝΑΕΙ* ^ \ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ""^ 7 t ΠΡΟΫΠ/ΣΧΕΙ ΓΙΆ^- ; -%XEJ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΑΙ Ε#ΕΙ ^CTHN, ΕΡΓΑ Α^ Α *ί ΚΑΤΛΤΕΘΕΙ.ΣΥΜΦΏΝΑΜΕ= '^ΤΟ ΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ' τ "r-καθαρη ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ --»'-.ΕΧΕΐΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙί V " - Σε μετρητά-> * (Ρ) 'Σε 20 ίσες χρονάίες δόσες - Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ / 570 5, , Φύλλα/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /57D 2, ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 2879/ /570 2, , ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /570 2,

20 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 " Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ί4ΡΗΟΜ DEVELOPMENTS LIMITED /570 7,077.26: 0 7, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ 1/ /570 4, , ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΚΗ 1/ /570 4,517.4C 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΛΑ) ΣΥΜΕΩΝ / 570 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΜΙΧΑΗΛ ^/570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1 96?5 / 570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ / 570 5, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ / C 0 1, ΜΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ ,5/ C Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ &ΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3027/ / 570 3, Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3027/ / 570 3, Ε ΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 987/ / Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 987/ /570 3,162.1Ε Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 252/ /570 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 373/ /570 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1 0 2, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 229/ / 570 5, , ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗ 63/1 qoq / 570 5, C ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 229/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΑ 229/ / 570 5, ,

21 ΦύΛΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ / 570 3, , ΦύΑΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /570 2, Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ CHAPS PROPERTY DEVELOPERS LIMITED / 570 3, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενρρία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 27/ /570 3, , ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 13/ / C 0 1, Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ <\ΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ Θ8 / 570 5, C <\ΚΥΛ1ΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ / 570 5, C ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΑΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 1923/ Β456/570 5,420,8 0 2, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ P. IOANN1DES PLASTIC'S LIMITED /570 Ι Ε 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ Β22/570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 13/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 133/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 607/ /570 3,915.0Ε Ϊ TSENTAS DEVELOPERS LTD 653/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /370 3, ,28 TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε Ε 22.2Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3,915. DE C TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /570 3,

22 TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. To επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. Ζ. Μ χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής Ζ0 χρόνα Ο CO

23 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) * ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ίδιογενουσ, ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον :Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδοουίων που παοαυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας : ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): 158, Μείον :Συνεσφορΰ του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟ , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ τ -^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΑ " ΠΛΗΡΩΟΕΙ > J ~ ΔΑΠΑΝΗ,ΠΟΥ,ΕΧΕΪ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΙ ΠΑ -J ΤΗΝ ΕβΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟ^ΔΕΓ ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ^ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ -ΤΟ ΑΡΟΡΟ*6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ u ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ -ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητά. (β) Σε 20 ίσες χροναες δόσες Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ / Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΗ 1/ /462 6,046.5Ε 0 3, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΑΤΩ ΑΡΗ 1/ /462 6, ,023.28: Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / / 462 3,695.1ί 0 3,517.7;

24 * ' <ΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΩΝΟΣ 119/ / J ! 16.6C Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/ / 462 3, ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 3/ /462 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 1/ / 462 3, ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΚΩΣΤΑ 1/ /462 3, , ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥΛΙΚΑ ΚΩΣΤΑ 3/ /462 3, , Φύλλο / Σχέδο ΐμ^α 4 Ενορία ATlpI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑ / 462 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, : ΚΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Μ\ΣΤΑΣ]ΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ 257/ /462 5, , ΜΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, WIBE HEALTH CONSULTANCY LIMITED 243/1250 Ψ / C ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1611/ / 462 5, Ι <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ /462 5, <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, ήναστασιαδησ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ , ,6f 81.9C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΑ / 462 7, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1859/ /462 4, ΚΟΡΟΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1859/ / 462 4, TURN KEY DEVELOPERS LIMITED 1463/ Β / 462 4, ΚΟΥΜΑΑΝΤΡΙΑ 1859/ /462 4, ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 369/ /462 4, ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 369/ /462 4,366.9Ε

25 » ϊ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ 1463/ , / 462 4, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ /462 4, , S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ / 462 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ / 462 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμο. 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΒΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ / 462 3, , ,94 Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα; 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΕΛΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /462 3, , ΦΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 1/ /462 3, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΛΗ /462 Ι 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ 1/ /462 3, , ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 1/ /462 3,527.16: 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ϋαμιανου-μικελλη ΣΥΛΒΙΑ /462 2, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3261/ ,5371/462 1,847.» S <ΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ 3477/ / 462 1, C ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ 3261/ /462 1, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ VIIXAHA ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 3277/ / 462 3,863.06] 0 1, ΛΟΙΖΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3277/ /462 3, , λοιζου ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΑΝΝΑΚΗ 1723/ / 462 3, ,

26 ΦύΛλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 209/ / 462 1, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 591/ /462 1, ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ 121/ /462 1, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 141/ / 462 1, ΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ 141/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗ 3/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3/ /462 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ 581/ /462 1, BLESSING-RATHGEB ESTHER-HANNA 1039/ /462 1, ΠΓΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 533/ /462 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΝΙΚΟΥ 533/ / 462 1, ΚΑΛΑΙΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1107/ / 462 1, &ΑΜΙΑΝΟΥΗΒΗ ΣΩΤΗΡΗ 451/ / 462 1, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 451/ / 462 1, Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ / Ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1, (^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ / C <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7Ε ; <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ / 462 i,007je ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1,007.7ζ Qi S.41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το ετπτόκο Εχε υττολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση ττερασμράνε 20% Δ,οκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

27 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ' ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ΜεΓον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδρουίων που παραυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( }: 111, Μείον ;Συνεσφορά του Δήμου νσ τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: 56, , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ΜΕΡΙΔΙΟ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ ^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΟΥ ΟΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΧ ΕΧΕΙ." Γ ΛΗΡΩΘΕ( - ΠΡΟΫΠ/ΣΤΕΙΠΑ- J " "?-ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ J. J- Γ '- - * -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥΔΕΓ- "" ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ΤΟ ΑΡΟΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ -- KAOAPH ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ (α) *-<. Σε μετρητά (Ρ) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες _ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟ] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 2789/ Ι /267 1,627.0* * 42.8: ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 921/ /267 1, C ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 671/ / 267 1, C 82,44 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ / 267 7,321.6ΐ 0 7,321.68:

28 Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Ε 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21,/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ V1IKPOMMATH ΑΘΗΝΑ ΣΟΛΩΝΑ /267 4,677.74] 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, Ε Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΌίΙΛΛΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΥ /267 6,914.9! 0 6, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ /267 7, ,118, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /267 4, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1/ / , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΤΟΛΗΤΟΥΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ /267 4, ο 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΟΥ /267 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 1289/ /267 2, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1211/ /267 2, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 511/ / 267 2, C ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 489/ /267 2,237.1 Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤ2ΗΓΕΩΡΠΟΎ ΣΟΦΙΑ ΛΟΙΖΟΥ / S Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΠΟΥ / 257 6,304, Ε ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Βα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4704 Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 545 Αριθμός 384 Η Ανδριανή Θεοδώρου, μόνιμος Τηλεφωνητής, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Starting list, Road race 4,6 km Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Α/Α NAME SURNAME BIB NUMBER TEAM EVENT 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ 4000 ΓΙΩΡΓΟΣ Road Race 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 Νικόλας Ευσταθίου [1] 3 Ολύµπιον Κων/Νος ραµιώτης 11-2 11-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Powered by TCPF (www.tcpdf.org) 4ος Αγώνας OUTOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Cyprus Archery Federation (20120324) Γήπεδο Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός, 24-03-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2008 Στοιχεία Προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και συναλλασόμενου Στοιχεία Συναλλαγής Ημερομηνία 28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΚ 10,000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2009-2010 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει συμπληρωματικές τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. για τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ BAKHTIAROV ALEXANDRE ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22.58 2009 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23.64 2010 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 24.76 2008 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΜΙΤΣΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης - Γραφείο Φυσικής Αγωγής - Ε.Ο.Ε.Σ.Α Λευκωσίας 62οι Παγκύπριοι Αγώνες Στίβου Λυκείων / Τεχνικών Σχολών Εθνικό Στάδιο Στίβου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2014 Πανίκος Δημητριάδης (Διοικητής και Πρόεδρος, μέχρι 10 Απριλίου 2014) Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Διοικητής και Πρόεδρος, από τις 11 Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ, 26-01-2013 Organizing Committee: Οργανωτής Αγώνα: ΣΕΚΕ ΠΑΦΟΥ κ. Γιώργος Γεωργίου, ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗ ΤΩΝΙΑ (Γραμματεία Αγώνων) Recurve Bow - Master Men 1 1-016C

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 12-13/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1998 12.81 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙ 1999 13.71 3 ΦΟΝ ΓΚΕΛΕΡ ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A 1 1η Ιστορία Μουσική/Αλφ.Νέα Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ. Νέα Γαλλικά 2η Μαθηματικά Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν. Αρχαία/Αλφ. Νέα Μουσική 3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Γ 7 Προς Γονείς / Κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα