ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αρθμός 4715 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου Αρθμός 4955 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 του 1959, 67 του 1963, 6 κα 65 του 1964, 12 κα 38 του 1969, 13 κα 28 του 1974, 24 του 1978, 25 του 1979, 80 του 1982, 15 του 1983,9,115 κα 199 του 1986, 53, 87 κα 316 του 1987, 108 κα 243 του 1988, 122 του 1990, 97(1) του 1992, 45 (Ι) του 1994, 14(1) κα 52(1) του 1996, 37(1) κα 72(1) του 1997, 71(1) του 1998, 35(1), 61(1) κα 81(1) του 1999, 57(1), 66(1). 73(1). 126(1) κα 157(1) του 2000, 26(1), 33(1) κα 202(1) του 2002,101(1) του 2006, 21 (Ι) κα 32(1) του 2008 κα 47(1) του 2011 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 (3) Επεδή το Δημοτκό Συμβούλο Λευκωσίας ως η Αρμόδα Αρχή (που θα αναφέρετα στη συνέχεα ως «η Αρμόδα Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών κα Οκοδομών Νόμου ( που στη συνέχεα θα αναφέρετα ως ο «Νόμος» ), ασκώντας τς εξουσίες του δυνάμε του εδαφίου (2) του άρθρου 17 του νόμου κρίνε ότ ο δρόμο που καθορίζοντα στο κάτω Πίνακα πρέπε να κατασκευαστούν κατάλληλα. Κα επεδή η Αρμόδα Αρχή πήρε απόφαση γ' αυτό το σκοπό κα ετοίμασε σχέδα κα τεχνκούς όρους γα την εργασία αυτή, Γ' αυτό, η Αρμόδα Αρχή γνωστοποεί ότ: (α) Γα τον πο πάνω σκοπό έχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση, (β) ετομάστηκαν κα κατατέθηκαν στα γραφεία της σχέδα κα τεχνκοί όρο, κα (γ) τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο είνα δαθέσμα γα επθεώρηση από το κονό, όλες τς ώρες εργασίας, γα περίοδο δύο μηνών, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γνωστοποείτα επίσης ότ στς στήλες 1,4, 5, 6, κα 7(β) των πνάκων που ακολουθούν περέχοντα Λεπτομέρεες αναφορκά με τα ακόλουθα θέματα σε σχέση με τους δρόμους που αναφέροντα σ' αυτούς. Δηλαδή: 1. Τα ονόματα των δοκτητών που θα συνεσφέρουν στη δαπάνη, 4. την αναλογία σύμφωνα με την οποία θα γίνε η συνεσφορά τους, 5. τη δαπάνη που έχε προϋπολογσθεί γα τς εργασίες που θα εκτελεστούν, 6. χρηματκά ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί κα που έχουν κατατεθεί στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, κα 7(β)τον αρθμό των ετών κατά τη δάρκεα των οποίων ο δοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τη συνεσφορά τους σε ίσες ετήσες δόσες. Οποοσδήποτε δοκτήτης ακίνητης περουσίας επηρεάζετα από τα σχέδα κα τους τεχνκούς όρους που ετομάστηκαν από την Αρμόδα Αρχή κα κατατέθηκαν στα Γραφεία της, όπως αναφέρετα πο πάνω, δκαούτα κατά τη δάρκεα της περόδου κατά την οποία τα σχέδα κα ο τεχνκοί όρο βρίσκοντα κατατεθεμένα γα επθεώρηση, να "καταχωρίσε έγγραφη ένσταση σ' αυτά στην Αρμόδα Αρχή σύμφωνα με το εδάφο (4) του άρθρου 17 του Νόμου.

2 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΓΙΟ! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗ Σ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 10 Μείον:Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 8.00 Μήκος πρόσοψης ττεζοδρουίων που παραμένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 43, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1, , , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκο οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ο ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ * * * + _ Jr ΜΕΡΙΔΙΟ τ *= *_ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑΛΟΓΊΑ "ΠΟΥ ΘΑ ^ ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ " -Λ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤίΚΟ/ΙΟΣό,ΠΟΥ ΔΕΙΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΤΠΑ ~ - ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ""ΤΗΝΕΡΓΑΟΑ - ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΧΥΜΦΩΝΑΜΕ TO AP0RO 6ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ 1 -L-,ΡΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητό (β) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες h-.... Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ /92 6, , ,43 Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ /92 2, Ε ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ /92 2, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ / 92 2, Β.16 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ / 92 2,

3 ' <\ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ Β14/92 2, TOFARCO LIMITED A/A ETAIP.2378-K.X.T.459/ / / 92 2, ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/ /92 2, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ /92 2, ΧΑΜΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/10b /92 2, C ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 92 2, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥΖΩΗΡΩ 383/ / 92 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /92 4, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡ1ΓΓΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΗΣ 1/ / 92 3, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 3/ / 92 3, , ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3/ / 92 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΕΚΤΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, ,623.5; 153.2Ε ΕΚΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑ 1/ / 92 3, , * Ο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτό,κο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 16% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

4 APOPO 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:, Ϊ<ΩΣΤΑ ΛΟΙΖΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσγου χώρου πράσνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου * MnKoc ποόσοψίκ πεζοδοουίων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο * 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 118, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: , , ,958,92 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομρρων. νεα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ TJOY Α ^ "* > ' ^ Γ.ΜΕΡ]Δΐρ «ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΑΛΟΠΑ^ΠόΥ'ΘΑ^." ΔΑΠΑΝΗ^ΠόΥ^ΕΧΕί: 'ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ :ΔΕΙ> - * ΜίΑΘ,ΑΡΗ,ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ^' ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ^ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ*- V r' * - 1 Τν^ΠΛΗΒΩθΕΙ " J --ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙKAI^EXEL 5 ^ -.EXE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ " '" /,4-,ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ^ " KSTAJE0EI ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ""' i"i* ΐ-ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΐ Σε μετρητά Σε 20 [σε,ς χροναίες δόσες 1* ^ Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ S Ρ I DEVELOPMENT LIMITED 6643/ Β / 279 1, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 2291/ / 279 1, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1067/ / 279 1, C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / 279 5, , G

5 Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενΰρία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ι ΣΤΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ \ 279 5, ,439.ae Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμπμ^ 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159/ / 279 5, ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1277/ / 279 5, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 781/ / 279 5, C ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΖΩΗ ΡΩ 383/ /279 5, C ΒΟΣΚΟΥ ΗΛΙΑΣ 159/12^ /279 5, TOFARCO LIMITED A/A ΕΤΑΙΡ.2378-ΚΧΤ.459/ / /279 5, C ΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 637/ / 279 5, C 67.5Ξ *ΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 37/ / 279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 363/ /279 5, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 363/ /279 5, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ 639/ / 279 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /279 3, , Φύλλο /Σχέδο 21/550104, Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ' /279 3,334.1; 0 3, ΦύΛλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ / 279 5,264.4C 0 5, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ / 279 5, , Ε ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3333/ /279 5,439.8Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 3, ,860.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /279 2,2812Α 0 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / 5501Q4 Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1/ /279, 2, , ΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /279 2, ,

6 Φύλλο / Σχέδο 21 / Υμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ /279 1, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1/ / 279 3, , C ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2447/ ,6493/279 3,334.1! ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2553/ / 279 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταδερό επτόκο. 2 Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 1 Β% Φ.ΠΑ. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

7 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3ΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\σφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): 1, Μείον ;Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : 0,00 Μήκος ποόσοψγκπεζοδοουίων που παοαυένουν : Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 1, ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): Ι 423, Μείον :Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: u.-= ΟΝΟΜΑΤΑ'ΙΑΙ Ο^ΤΩΝ : ΓβΘΑ^^^:^ΐ^ J , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. Ι ΗΙΜΑΧΙΟ 1^Δΐ\Π&Ν#Ϊ^ΕΧΕΪ5ΐ ϊχρθμ&ϊϊκο; ΠΟΣΟΜΟΫίΔΕί; ^ 1^ΐ ΩΘΕΙ^ί] ίδΐε^ει 0^ί5 ϊί Kit ΕΧΕ : ίϊ & ^«; ;ΕΧΕί ΠΡ-ΟΥΠΟΛΟ Π ΣΘΕ Ν - ; --Ι:ί -Ώ- -: Sffi^Tal^ %έγ^αησείχρό^άίές ;δό.σές ; ; Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΘΕΛΜΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΗΒΗ ΣΤΕΛΙΟΥ 3333/ /1065 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΠΟΛΑΝΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ / C 0 1,

8 ΠΙΤΖΙΟΛΗΣΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, ΠΙΤΖΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 1/ /1065 6,015.3C 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ / G Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 47/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 47/ /1065 2, Ε 9.96 ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 777/ /1065 2, S ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 37/ /1065 2, ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1687/ /1065 2, Ε ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1687/ Β/1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 879/ /1065 2, C 46.5S ΣΑΒΒΑ ΘΕΚΛΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 16Β7/ /1065 2, C ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 53/ /1065 2, ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 53/1 οαο, /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 571/ /1065 3, Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 679/ /1065 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ WIARAL DEVELOPMENTS COMPANY LIMITED A/A /1065 8, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 1/ /1065 4, , C ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ 3/ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8Ε 0 2, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 2, ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 3333/ /1065 7, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ / Ε 0 2, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3333/ /1065 7,819.8= 0 5, S

9 ΦύλΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1065 7, , ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 1/ /1065 7, , ΦύΛΑο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 2507/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, , STAVRINA DEVELOPERS LIMITED 1249/ /1065 5, ,302, ΦύΛΑο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΟΘΩΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ /1065 6, , Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑΛΙΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /1065 4, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 4017/ /1065 4, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 469/ /1065 4, G ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΖΩΝΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 3537/ / , , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ /1065 8, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \ΛΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΥ 799/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 99/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΙΤΣΑ Μ1ΧΑΛΑΚΗ 99/ /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΜΕΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 7/ /1065 4, ^ ΣΙΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99/ /1065 4, ΧΕΛΛΙΚΑΡ ΓΑΒΡ1ΕΛΛΑ-ΣΑΜΑΝΘΑ 799/W000 7S /1065 4, ΞΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 441/ /1065 4, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 799/ /1065 4, ΚΛΗΡ1ΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1729/ /1065 4, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99/ /1065 4, Ε ΧΑΤΖΗΑΥΞΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΠΟΥ 217/ /1065 4, S 34.5C ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7/ /1065 4,

10 ΦύΛΛο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ \Λ]ΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 39/ /1065 4, ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 69/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 329/100Q /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 197/ /1065 4, C ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 197/ /1065 4, C Ι ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ ΛΟΥΚΑ 69/ /1065 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 299/ /iq65 4, ΓΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 363/ /1065 4, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 39/ /1065 4, A.J.S.I NVESTING PROPERTIES ίιμγτεδ 299/ /1065 4, C =?ETZIGNAC MARIA 363/ /1065 4, <ΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΕΔΟΥΆΡΔΟΣ 39/ /1065 4, ΚίΟΥΡΤΖίΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 39/ / 10S5 4, ΓΣΑΧΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 173/ /1065 4, C ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91/ /1065 4, Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/2000 7S6,099! ,4112; i 187 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9/ /1065 4, ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ 47/ /1065 4, ΐ 7.83 ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47/ /1065 4, ; ΙΟΧΡΩΜ ΛΙΜΙΤΕΔ Α/Α ΕΤΑΙΡ.2Θ48-Κ.Χ.Τ.209/30 299/ /1065 4, KYPJAKOY ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 61/ /1065 4,411.2; C ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 61/ /1065 4,411.2; * ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 157/ /1065 4, ΚΟΥΣΕΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103/ /1065 4, Ε ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 421/ /1065 4, ' ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑ 39/ Β/1065 4, ί ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ 69/ /1065 4, ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 299/ /1065 4, C ΜΟΥΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ 363/ /1065 4, ΑΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 39/ /1065 4, ^ Ι ΤΣΑΧΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 173/ /1065 4, C

11 ' I KHOREICH JOSEPH 287/ /1065 4, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 221/ /1065 4, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1TAKKAS-ZAMBAS CONSTR CO LTD /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ GEORGE PETROU LIMITED /1065 9, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑ /1065 4,812.24j 0 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ i ΓΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5123/1 pooo /1065 3, , ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 4877/ /1065 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΌΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ "ΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ /1065 5,213.2Ε Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1131/ /1μ65 4, , ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝ 1369/ /1065 4,411.2; 0 2,415.5Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία " ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36/ /1065 4, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 1151/ /1065 4,611.7: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 561/ /1065 4, , ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 36/ /1065 4, ' ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΛΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 561/ /1065 4, , Ε ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 7/ /1065 4, Ε ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 829/ j)67/1065 4, S ΠΑΣΤΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 187/ /1065 4,611.7; ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 759/ /1065 4,

12 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΥ 1/2 9$4 17.5/1065 7, , ΚΥΡίΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 1/ /1085 7, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1/ /1065 7, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΡΗ /1065 6, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ νιαρκιδησ ΜΙΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 1/ /1065 5, , ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΩΚΡΑΤΗ 1/ /1065 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /1065 1,804.59! G Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 887/ /1065 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑ 2903/ /1065 4, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΗΤΤΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΗ /1065 7,218.36: 0 7,218.3Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ /1065 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ /1065 2,005.1C 0 2,005.1 U Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 157/ / ,03β.2ί C ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 463/ / , ENFOTON (SOLAR) LIMITED 237/ / ,038.2ί LENNARTZ MARIA ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 237/ / ,038.2* <ΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 303/ / , Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 233/ / ,03Β Ε 66.15

13 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ 497/ / , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 109/ /106;5 15, ΝΑΖ1ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 71/ / , ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 463/ / , ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΑΚΗ 201/ / , , SINCLAIR THOMAS ALEXANDER THOMAS HILARY 393/ / , ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 393/ / , S ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 459/ / , ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 459/ / , ,16 SURREY JOHN 307/ / , ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΦΡΕΔΟΥ 303/100p / , ΜΟΡΟΣΑΝΟΥ ΚΑΡΜΕΝ -ΠΡΙΝΤΟΥΣΑ 417/ / , , ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΝΑΣΩ 463/ ,,4725/ , ΠΟΛΕΜΙΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΑΒΒΑ 47/ / , ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΩΡΓΟΣ 47/ / , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 113/ /1065 4, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 743/ /1065 4,411.2; ΧΡΥΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ 189/ /1065 4, Ε ΚΟΥΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 663/ ,4586/1065 4, Ε ΠΑΥΛΟΥ ΡΙΤΑ 663/ /1065 4,411.2; G ΚΤΩΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑ 129/ /1065 4, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΘΕΟΥ 169/ /1065 4, C ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΠΩΤΗ 1041/ /1065 4, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΣΟΥ 1121/ /1065 4, Ε Φύλλο / Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 1351/ /1065 2, ; ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ i /1065 2,406.1: ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2, ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 503/ /1065 2, , ' ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 721/ /1065 2,

14 1 I ΣΑΚΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ (ΣΤΟΑ) 983/ /1065 2, ΦύΛλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /1CJ65 2, , ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 1/ /1065 2, , ΦύΛΛο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΓΕΩΡΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/ /1065 2, ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1/ /1065 2, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑ 1/ /1065 2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ 1/ /1065 2, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΟΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71/ /1065 4, ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΡΙΟΥ 751/ /1065 4, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΟΛΑ 217/ /1065 4, ίραγκοπουλοσ ΣΑΒΒΑΣ 213/ / C ΞΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΦΙΛΙΩ 71/ /1065 4,010.2C S <ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. 69/ /1065 4,010.2C C ΠΑΛΛΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑ 217/ /1065 4,010.2C ΠΑΝΑΓΗ ΠΕΤΡΟΣ 221/ /1065 4, ΛΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ 37/ /1065 4,010.2C ΓΕΩΡΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8omoooo /1065 4,010.2C ; ΓΤΑΚΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΕΟΥ 69/ /1065 4,010.2C ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 69/ / C Ϊ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 781/ /1065 4,010.2C C 29.5E Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C ^ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ &52 /1065 6,015.3C 0 53Ϊ.7; 50.1 <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/5, / ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ /106$ 6, <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /1065 6,015.3C E ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /1065 6,015.3C 0 1,

15 * I ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1Q65 6, ί\νδρεαδου ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /1065 6, ΦύΑΑο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ /1065 4, , C ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Θα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά ΈξοΒα κα 1Β% Φ.Π.Α. 3. ΠερΓοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

16 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Ι Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίομ χώρου 0 00 Μπκοί πσόσουγκ τετοδοουων που παοαυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας 0 00 ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 179, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia). Επχορήγηση μέρους της δαπάνης απο το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Ααπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , ΙΧάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, Θεμέλο, ασφαλτκΰ οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδ/κη σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ~ ^; Jl r<- ~ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ \ ^ " * ^ * \1 "ΜΕΡΙΔΙΟ ftemax 0 - ν ί <. 6 -*> ν- ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑτ " ^ΠΛΗΡΩΘΕΙ<'. *\ -' V -- ' Λ J*~ ~- Γ-, + ί-% ' ^AJSHJIP^EXEL- χρηματκρ ΠΡΣΟ noyfien,ί_- ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΕΟΫΓΙ/ΣΤΕΙ ΠΑ^ JlEXEI ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ J ^.* *' rexei ΡΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ** ΚΑΤΑΤΕΘΕΓΓΤνίΦΩΝήΜΕ. VTO,ARQPO 6VTOY ΝΟΜΟΥ -Σε, μετρητά - ^ε -20 ίσες χροναίες δόσες Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /185 2,446 6: 0 1, νϊυλωνα ΜΑΡΙΑ 1/ /185 2, , ΦύΛΛο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 73/ /185 5,115 eel ο 373 4^ SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 727/ /185 5,115 6Ε ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 293/ /185 5,

17 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡ1Α ΧΡΙΣΤΟΥ 583/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 1429/ / 185 5, C KPΙΣΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 1429/ /185 5, SATURN PROPERTIES & DEVELOPMENTS LIMITED 181/ /185 5, Ε ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 293/ /185 5, S Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕρΡΠΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗ 1/ /185 8, , ΧΑΤΖΗΓΈΩΡΠΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 1/ /185 8, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1739/ /186 1, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑ 761/ /185 1, = 9Ε0ΔΩΡ0Υ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 163/ /185 1, : 20.5Ξ ΣΑΖΕΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 337/ /185 1, Θ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ 1739/ /185 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 761/ / Ίβ5 1, S Φύλλο ί Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1139/ /185 6,005.3"! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1139/ η 85 6, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3^ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 683/ /185 6, Ε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 131/ /185 6,005.3< ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/100p /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1071/ /185 6, ΠΑΜΠΟΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 131/ /165 6,005.3^ [ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1071/ /185 6,005.3-! ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 683/ /185 6,

18 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ CH. IERODIAKONOU ENTERPRISES LIMITED /185 5, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΊΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /185 2, , V1APKOY ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑ 1/ /185 2,669.0^ V1APKOY ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /185 2, Ξ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑ /185 2, , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 15% Φ.ΠΑ 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

19 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ' ' Μείον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου 0 00 Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου MnKoc πρόσοψης πείοδοουίων που παραυένουν 0 00 Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο 0 00 Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( ): 91, Μείον Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαττανη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πράσνου Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia) Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: * ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: , , S Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμελο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφσλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ^ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝΣΤΗ Γ ΜΠΑΝΗ *-* J J J\ ' ΜΕΡΙΔΙΟ *> -ί ΐΤΕΜΑΧίΟ -ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ.ΘΑ "ΔΑΠΑΝΗ^ΠΟ^ΕΧΕΚ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΝΑΕΙ* ^ \ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ""^ 7 t ΠΡΟΫΠ/ΣΧΕΙ ΓΙΆ^- ; -%XEJ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΑΙ Ε#ΕΙ ^CTHN, ΕΡΓΑ Α^ Α *ί ΚΑΤΛΤΕΘΕΙ.ΣΥΜΦΏΝΑΜΕ= '^ΤΟ ΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ' τ "r-καθαρη ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ --»'-.ΕΧΕΐΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙί V " - Σε μετρητά-> * (Ρ) 'Σε 20 ίσες χρονάίες δόσες - Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΛΑ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ / 570 5, , Φύλλα/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /57D 2, ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 2879/ /570 2, , ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2121/ /570 2,

20 ΦύΛΑο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 " Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ί4ΡΗΟΜ DEVELOPMENTS LIMITED /570 7,077.26: 0 7, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡ1ΣΤΑΚΗ 1/ /570 4, , ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΚΗ 1/ /570 4,517.4C 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑ! ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΛΑ) ΣΥΜΕΩΝ / 570 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΜΙΧΑΗΛ ^/570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 1 96?5 / 570 5, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ / 570 5, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ / C 0 1, ΜΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑ 1/ ,5/ C Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ &ΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3027/ / 570 3, Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3027/ / 570 3, Ε ΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 987/ / Ε &ΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 987/ /570 3,162.1Ε Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 252/ /570 4, , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΤΣΩΝΗ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 373/ /570 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 1 0 2, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 229/ / 570 5, , ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΛΗ 63/1 qoq / 570 5, C ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 229/ / 570 5, , ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΟΛΑ 229/ / 570 5, ,

21 ΦύΛΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ / 570 3, , ΦύΑΛο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΑ /570 2, Ε Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ CHAPS PROPERTY DEVELOPERS LIMITED / 570 3, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενρρία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 27/ /570 3, , ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 13/ / C 0 1, Ε Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ <\ΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ Θ8 / 570 5, C <\ΚΥΛ1ΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 769/ / 570 5, C ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1539/ / 570 5, ΑΚΥΛΙΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ 1923/ Β456/570 5,420,8 0 2, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 1 Ενορία ΑΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ P. IOANN1DES PLASTIC'S LIMITED /570 Ι Ε 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 1 Ενορία ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ Β22/570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 13/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 133/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 607/ /570 3,915.0Ε Ϊ TSENTAS DEVELOPERS LTD 653/ /570 3, TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /370 3, ,28 TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ / Ε Ε 22.2Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ / Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3,915.0Ε TSENTAS DEVELOPERS LTD 1213/ /570 3,915. DE C TSENTAS DEVELOPERS LTD 603/ /570 3,

22 TSENTAS DEVELOPERS LTD 647/ /570 3, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. To επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. Ζ. Μ χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής Ζ0 χρόνα Ο CO

23 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) * ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ίδιογενουσ, ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): Μείον :Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδοουίων που παοαυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας : ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ { ): 158, Μείον :Συνεσφορΰ του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟ , Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ τ -^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΑ " ΠΛΗΡΩΟΕΙ > J ~ ΔΑΠΑΝΗ,ΠΟΥ,ΕΧΕΪ ΠΡΟΥΠ/ΣΤΕΙ ΠΑ -J ΤΗΝ ΕβΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟ^ΔΕΓ ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ^ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ -ΤΟ ΑΡΟΡΟ*6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ u ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ -ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΕΙ Σε μετρητά. (β) Σε 20 ίσες χροναες δόσες Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ / Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΗ 1/ /462 6,046.5Ε 0 3, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΑΤΩ ΑΡΗ 1/ /462 6, ,023.28: Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / / 462 3,695.1ί 0 3,517.7;

24 * ' <ΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΩΝΟΣ 119/ / J ! 16.6C Φύλλο /Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/ / 462 3, ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 3/ /462 3, , C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ 1/ / 462 3, ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΚΩΣΤΑ 1/ /462 3, , ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥΛΙΚΑ ΚΩΣΤΑ 3/ /462 3, , Φύλλο / Σχέδο ΐμ^α 4 Ενορία ATlpI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑ / 462 3, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, : ΚΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1/ /462 1, S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ Μ\ΣΤΑΣ]ΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΠΟΥ 257/ /462 5, , ΜΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, WIBE HEALTH CONSULTANCY LIMITED 243/1250 Ψ / C ^ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1611/ / 462 5, Ι <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ /462 5, <\ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 59/ /462 5, ήναστασιαδησ ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 861/ , ,6f 81.9C Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΠΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΣΤΑ / 462 7, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1859/ /462 4, ΚΟΡΟΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1859/ / 462 4, TURN KEY DEVELOPERS LIMITED 1463/ Β / 462 4, ΚΟΥΜΑΑΝΤΡΙΑ 1859/ /462 4, ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 369/ /462 4, ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 369/ /462 4,366.9Ε

25 » ϊ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΕΦΡΑΙΜ 1463/ , / 462 4, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ /462 4, , S Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ / 462 4, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ / 462 6, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμο. 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΒΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ / 462 3, , ,94 Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα; 4 Evopfa ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΕΛΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1/ /462 3, , ΦΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 1/ /462 3, , Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΛΗ /462 Ι 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ 1/ /462 3, , ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 1/ /462 3,527.16: 0 1, Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ϋαμιανου-μικελλη ΣΥΛΒΙΑ /462 2, , Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3261/ ,5371/462 1,847.» S <ΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ 3477/ / 462 1, C ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ 3261/ /462 1, Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ VIIXAHA ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ 3277/ / 462 3,863.06] 0 1, ΛΟΙΖΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 3277/ /462 3, , λοιζου ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΑΝΝΑΚΗ 1723/ / 462 3, ,

26 ΦύΛλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 ' Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 209/ / 462 1, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 591/ /462 1, ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ 121/ /462 1, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 141/ / 462 1, ΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ 141/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗ 3/ / 462 1, ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 3/ /462 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ 581/ /462 1, BLESSING-RATHGEB ESTHER-HANNA 1039/ /462 1, ΠΓΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 533/ /462 1, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΝΙΚΟΥ 533/ / 462 1, ΚΑΛΑΙΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1107/ / 462 1, &ΑΜΙΑΝΟΥΗΒΗ ΣΩΤΗΡΗ 451/ / 462 1, ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 451/ / 462 1, Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 159/ / Ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 2149/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1, (^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ / C <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7Ε ; <\ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 601/ /462 1,007.7ε ^ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ / 462 i,007je ΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΩ ΑΝΔΡΕΑ 221/ /462 1,007.7ζ Qi S.41 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Το ετπτόκο Εχε υττολογστεί σε 7%. Το Δάνεο θα χρεώνετα με ετήσο σταθερό επτόκο. 2. Η χρέωση ττερασμράνε 20% Δ,οκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

27 ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΙΝΑΚΑΣ Α(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ' ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ασφαλτόστρωση ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (μέτρα): ΜεΓον Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου πρασίνου : Μήκος πρόσοψης δημοσίου χώρου : Μήκος ποόσουγκ πεζοδρουίων που παραυένουν: Κατάλογος Εσηγήσεων από επί τόπου έλεγχο : Μήκος πρόσοψης χώρου Δήμου Λευκωσίας: ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ( }: 111, Μείον ;Συνεσφορά του Δήμου νσ τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο πρασίνου: Συνεσφορά του Δήμου γα τη δαπάνη που αναλογεί στο δημόσο χώρο (ex-gratia): Επχορήγηση μέρους της δαπάνης από το Δήμο : Συνεσφορά Δήμου γα δαπάνη που αναλογεί σε δοκτησία του Δήμου: Δαπάνη που θα κατανεμηθεί μεταξύ των δοκτητών των δωτκών τεμαχίων: 56, , ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ' Χάραξη, χωματουργκά, υποθεμέλο, θεμέλο, ασφαλτκό οδόστρωμα, ασφαλτκή επάλεψη, οχετοί ομβρίων, νέα οδκή σήμανση, άλλες συναφείς εργασίες κα γενκά έξοδα δαχείρσης. ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ΜΕΡΙΔΙΟ Ι ΤΕΜΑΧΙΟ ^ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΓΙΟΥ ΟΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΧ ΕΧΕΙ." Γ ΛΗΡΩΘΕ( - ΠΡΟΫΠ/ΣΤΕΙΠΑ- J " "?-ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ J. J- Γ '- - * -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥΔΕΓ- "" ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ " ΤΟ ΑΡΟΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ -- KAOAPH ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ (α) *-<. Σε μετρητά (Ρ) Σε 20 ίσες χροναίες δόσες _ Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟ] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 2789/ Ι /267 1,627.0* * 42.8: ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 921/ /267 1, C ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ 671/ / 267 1, C 82,44 Φύλλο/Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ / 267 7,321.6ΐ 0 7,321.68:

28 Φύλλο/ Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Ε 0 2, Φύλλο /Σχέδο 21,/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ V1IKPOMMATH ΑΘΗΝΑ ΣΟΛΩΝΑ /267 4,677.74] 0 4, Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ 1/ /267 1, Ε Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΌίΙΛΛΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΥ /267 6,914.9! 0 6, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ /267 7, ,118, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 1/ /267 4, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1/ / , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ <\ΝΑΤΟΛΗΤΟΥΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ /267 4, ο 4, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΟΥ /267 2, , Φύλλο/Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 1289/ /267 2, , Ε ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1211/ /267 2, , Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 511/ / 267 2, C ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΛΩΝΑ 489/ /267 2,237.1 Ε 0 1, Φύλλο /Σχέδο 21/ Τμήμα 4 Ενορία ΑΠΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤ2ΗΓΕΩΡΠΟΎ ΣΟΦΙΑ ΛΟΙΖΟΥ / S Φύλλο / Σχέδο 21 / Τμήμα 4 Ενορία ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΠΟΥ / 257 6,304, Ε ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ: 1. Το επτόκο έχε υπολογστεί σε 7%. Το Δάνεο Βα χρεώνετα με ετήσο σταβερό επτόκο 2. Η χρέωση περλαμβάνε 20% Δοκητκά Έξοδα κα 18% Φ.Π.Α. 3. Περίοδος αποπληρωμής 20 χρόνα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603 Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία

Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία. Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Κατάσταση Δικαιούχων Για Ξενοδοχεία Περίοδος Από: 30/6/2012 Μέχρι: 7/7/2012 Α/Α 1 Α.Κ.Α. Όνομα Ξενοδοχείο 284618 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 327992 ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 3 333475 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 4 341023 ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις

Διευθυντές Αρ.Φακ. Ονοματεπώνυμο Από Εις 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος Διοριστέων κατα αύξουσα σειρά Κωδικός Αίτησης Σύνολο Ημερομηνία Μονάδων Τίτλου Βαθ Τιτ Πρ. Εκ. Πρ. Υπ. Εθ. Φρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κατάλογος ιοριστέων κατα αύξουσα σειρά Ονοµατεπώνυµο Κωδικός Σύνολο Ηµεροµηνία Βαθ Πρ. Εκ. Εθ. Ηµερ. Α/Α Αίτησης Μονάδων Τίτλου Τιτ Πρ. Υπ. Φρ. Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΕΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΣ 808 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 894 498660 Ανδρέου-Κούκου Αικατερίνη Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3694 728680 Γιωργαλλή Μελανή Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 3627 727956 Ζαρίντας Αντώνης Αγγλισίδες (Μεννόγια) S 906 498885 Θεοχάρους-Πελάβα Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 A/A Αρ.Κοιν.Ασφαλ. Ονομα 1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 2 of 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και μόνιμους με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1 8976 Φλούρου Ελένη Πύλα S 2 110809 Κυριάκου Ελένη Λεμεσός ΚΕ LL 3 128070 Χρυσηλίου-Γεωργίου Χριστούλα Συνδετ. Λειτουργός Λ/κα - Αμμ. S 4 298419 Ιωάννου - Παναγή Χρυστάλλα Παλουριώτισσα Γ N K 5 310889

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 4581 ΙΙαρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 Αριθμός 3080 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ

Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ Αριθμός ΕΤΕΚ Επίθετο Όνομα Ειδικότητα A010046 BROOKS ANTHONY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010061 ΕΡΡΑΣΤΙ ΔΙΑΖ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010073 ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A010097 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4724 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 697 Αριθμός 554 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 553 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η απόσπαση του κ. Αντώνη Χρ. Μιχαήλ, μόνιμου Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Τμήμα Ελέγχου (τώρα Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων), δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897

Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897 Αριθμός 4656 Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 897 Αριθμός 734 Ο Παύλος Στόκκος, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απεβίωσε την 1 η Νοεμβρίου 2012. (Π.Φ. 35051) Αριθμός 735 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθµός 3829 Παρασκευή, 2 Απριλίου 2004 1141 Αριθµός 2371 ΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Γιούλα Κυριάκου, διορίζεται µε δοκιµασία στη µόνιµη Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) 31/12/2013 A/A ΑΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013-14 Ε.Κ. Ε.Γ. 1653 535212 Lambe Άννα Νηπ. Καλογερόπουλος LL 1636 533905 Αβερκίου Χαράλαμπος Λεμεσός Γ LL 4931 852168 Αβραάμ Αντωνία Νηπ. Πάφος Δ - Κάτω Περβολιών P 2814 631667 Αβραάμ Ελένη Σχολή Κωφών N 3543 723996

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4390 Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009 1665 Αριθμός 1055 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1. Ο κ. Γεώργιος Ασπρομάλλης, Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4665 Τρίτη, 16 Απριλίου 2013 1707 Αριθμός 2113 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 214/1988-1(1) 2012) Γνωστοποίηση δυνάυει

Διαβάστε περισσότερα