Εκπαιδευτικός Κλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικός Κλάδος"

Transcript

1 Εκπαιδευτικός Κλάδος

2 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Οι στόχοι « » & τα κτίρια Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (στόχοι « »), επιβάλλουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, (CO 2 ), κατά 20% σε σχέση με το 1990, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% μέχρι το Καθώς ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκπομπών CO 2 και για το 6% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ο κατασκευαστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων προς κτίρια με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει η χώρα μας για το Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων τεχνιτών, και να γίνει επικαιροποίηση των προσόντων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού. Σήμερα είναι διαθέσιμοι 1,1 εκατομμύριο ειδικευμένοι εργαζόμενοι σε όλη την Ε.Ε., ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 2, εκατομμύρια έως το 201. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills 2. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη: στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, και στη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων, τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, εστιάζοντας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των παραπάνω κατηγοριών, μετά την αρχική, υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτισή τους ή μετά την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το έργο BUILD UP Skills-Greece (BUS-GR), υλοποιείται στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι (Εθνικές πλατφόρμες προσόντων και οδικοί χάρτες έως το 2020» της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, με την υποστήριξη του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπης», της Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρωτοβουλία BULID UP Skills υιοθετήθηκε από 0 Ευρωπαϊκές χώρες. ος: Τίτλος: BUILD UP Skills Greece Ακρωνύμιο: BUS-GR Αρ. Συμβ.: IEE/12/BWI/0/SI Έναρξη: 8 Ιουνίου 2012 Διάρκεια: 18 μήνες Επικοινωνία: Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Ιστοσελίδα:

3 Δράσεις του έργου BUS-GR Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση αναγκών και προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το Διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων σε θέματα κατάρτισης του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. Σύσταση «Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων». Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής για το Επικύρωση και υποστήριξη του Οδικού Χάρτη Χάρτη από τις αρμόδιες αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής και την υλοποίηση κατάλληλων μέτρων και δράσεων. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ελλάδα Κτιριακός τομέας Τα κτίρια ευθύνονται για το 6% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα μας. Το 70% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980 οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Θερμομόνωσης, με συνέπεια να στερούνται θερμομόνωσης. Η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε κατά 9% κατά την εικοσαετία Η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατοικία είναι υψηλότερη κατά 17% από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας, με το 9% του ΑΕΠ και το 8% της απασχόλησης το 2006, αλλά μόλις,7% το 2012 (1ο τρίμηνο). Κατά την περίοδο χάθηκαν θέσεις εργασίας. Ο ετήσιος αριθμός μείωσης των οικοδομικών αδειών για νέα κτίρια από το 2006 είναι 20% Λαμβάνοντας υπ όψιν την οικονομική κρίση, την ύφεση στον κτιριακό τομέα και τους στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας και διείσδυση των ΑΠΕ στα κτίρια, αναπτύχθηκαν τρία σενάρια. Σύμφωνα με αυτά (απαισιόδοξο σενάριο) έως (αισιόδοξο σενάριο) εργατοτεχνίτες πρέπει να καταρτιστούν ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για ορθή εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας: Εργατικό δυναμικό Οι τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και την εφαρμογή τεχνικών ΕΞΕ στα κτίρια: ανέρχονται σήμερα στους και αποτελούν το % των στον κλάδο. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή εξειδίκευση σε σχέση με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ. Υπάρχει έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στοχευμένων στις νέες δεξιότητες που αφορούν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Διαπιστώνεται η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων για επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με τις εφαρμογές ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η επικαιροποίηση κάποιων από τα υφιστάμενα. Ανάγκες για καταρτισμένο εργατικό δυναμικό ως το 2020 κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα: Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (περιλαμβάνονται οι τεχνίτες σκεπών, σοβατζήδες, υαλοθέτες, υδραυλικοί, τεχνικοί κλιματισμού και ψυκτικοί: Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: Απαισιόδοξο Σενάριο Καταρτιζόμενοι εργατοτεχνίτες: Απαιτούμενα σεμινάρια:.800 Εκπαιδευτές: Ουδέτερο Σενάριο Καταρτιζόμενοι εργατοτεχνίτες: Απαιτούμενα σεμινάρια: 6.00 Εκπαιδευτές: 1.00 Αισιόδοξο Σενάριο Καταρτιζόμενοι εργατοτεχνίτες: Απαιτούμενα σεμινάρια: Εκπαιδευτές: Εκτίμηση αναγκών κατάρτισης για τους εργατοτεχνίτες του κατασκευαστικού κλάδου μέχρι το 2020.

4 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων (National Roadmap) Στόχος του Εθνικού Οδικού χάρτη Ο Οδικός Χάρτης στοχεύει: Στον προσδιορισμό μέτρων για την αντιμετώπιση εμποδίων και ελλείψεων στις δεξιότητες των εργατοτεχνιτών του κτιριακού τομέα για την κάλυψη των στόχων του Στην ενσωμάτωση της επαγγελματικής κατάρτισης στις ενεργειακές τεχνολογίες οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και οδηγούν σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα προγράμματα σπουδών των επαγγελματιών του κλάδου. Στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αναγνώριση των προσόντων του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε κατάλληλα προγράμματα ΣΕΚ, η οποία - σε κάποιες περιπτώσεις - θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Στην εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύουν την ζήτηση εξειδικευμένων τεχνικών ή θα την καθιστούν υποχρεωτική. Διαβούλευση και Επικύρωση του Οδικού Χάρτη Προσόντων Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων αποτελεί προιόν διαβούλευσης και αναπτύχθηκε με τη συμβολή των αρμόδιων εθνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων κοινωνικών φορέων και επαγγελματικών σωματείων μέσω τακτικών συνεδριάσεων της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά πάνω από 0 φορείς όπως : Υπουργεία αρμόδια για τα ζητήματα της ενέργειας, της δια βίου μάθησης και της εργασίας, ομοσπονδίες/σωματεία τεχνιτών που εργάζονται στην οικοδομή, σχετικές ενώσεις/επιμελητήρια, εμπειρογνώμονες στα ενεργειακά βιώσιμα κτίρια, ερευνητικά ινστιτούτα. Για να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των στον κλάδο και να διασφαλιστεί η ευρεία συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις, οι συνεργάτες του έργου εφάρμοσαν μια σειρά από εργαλεία και δράσεις συστηματικής διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα στάδια ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης Έρευνα Πεδίου Συναντήσεις με φορείς Ερωτηματολόγια Αναγνώριση Εμποδίων Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συνεντεύξεις Θεαματικές Συνεδρίες Οδικός Χάρτης Διαβούλευση Προτεραιοποίηση Δράσεις Επικύρωσεις Στάδια ανάπτυξης του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων. Τα βήματα για την επικύρωση του Οδικού Χάρτη Προσόντων περιλαμβάνουν: Σύσταση της Επιτροπής του Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΣ) και της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων Ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων διαβούλευσης Εντοπισμός των επαγγελμάτων προτεραιότητας και κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη των στόχων 2020 Αξιολόγηση προτεινόμενων μέτρων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων - Διαβούλευση επί του προσχεδίου του Οδικού Χάρτη Οριστικοποίηση του Οδικού Χάρτη Προσόντων και Επικύρωσή του από τους αρμόδιους φορείς.

5 Βασικοί Άξονες του Εθνικού Οδικού Χάρτη Για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Οδικού Χάρτη προσδιορίστηκαν οι παρακάτω βασικοί άξονες: 1. Εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εργατοτεχνιτών στον κατασκευαστικό κλάδο. 2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο.. Υπερκερασμός των θεσμικών εμποδίων και διασφάλιση της βιωσιμότητας της δράσης. Οι άξονες αυτοί αναλύονται στη συνέχεια σε προτεινόμενα μέτρα, τα οποία υποστηρίζονται από οριζόντιες δράσεις για τη διάχυση, αποδοχή και προώθηση των αποτελεσμάτων του Οδικού Χάρτη. Τα προτεινόμενα μέτρα αξιολογήθηκαν και εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις. Στο παραπάνω πλαίσιο τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εργατών στον κατασκευαστικό κλάδο (Αγορά) είναι τα εξής: M.1 Επανένταξη ανεκμετάλλευτου - ανενεργού εργατικού δυναμικού (άνεργοι, ανειδίκευτοι νέοι, εργατοτεχνίτες μεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) M.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εικόνας των επαγγελμάτων του κατασκευαστικού κλάδου M. Παροχή κινήτρων στους νέους για την ένταξή τους στον κλάδο M. Καταπολέμηση της μαύρης (ανασφάλιστης) εργασίας M. Παροχή κινήτρων στους ειδικευμένους εργάτες για την παραμονή τους στον κλάδο. Αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο, ως πιο κρίσιμα θεωρήθηκαν τα εξής: M.6 Επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και εισαγωγή νέων (όπως λ.χ. τεχνιτών αλουμινίου) M.7 Ενίσχυση της βασικής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΑΕΚ) του ανθρώπινου δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο. M.8 Διαμόρφωση κατάλληλων εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) των στον κατασκευαστικό κλάδο. M.9 Εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και της πιστοποίησης M.10 Ανάπτυξη μηχανισμού-πλαισίου για την διασφάλιση / προσέλκυση του απαιτούμενου αριθμού ικανών εκπαιδευτών (pool of trainers) Τέλος, τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον υπερκερασμό των θεσμικών εμποδίων και την διασφάλιση της βιωσιμότητας της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: M.11 Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου στα θέματα της συνεχούς κατάρτισης των τεχνικών του κατασκευαστικού κλάδου και της αναγνώρισης των προσόντων M.12 Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου υλοποίησης του Οδικού Χάρτη. M.1 Ανάπτυξη / εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη. Οριζόντιο μέτρο M.1 Δράσεις διάχυσης, αποδοχής και προώθησης των αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας BUS-GR. Προτεραιότητες ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων Από τα ευρήματα της Ανάλυσης της Υφιστάμενης Κατάστασης (Status Quo), γίνεται εμφανές ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κατάρτιση του εργατικού της δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Η ικανότητα των να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις εργασίες σχετικά με την ΕΞΕ και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια, πρέπει να ενισχυθεί μέσα από διαδικασίες συνεχούς κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και από αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης. Στον Οδικό Χάρτη Προσόντων γίνεται καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτηθούν από τους εργατοτεχνίτες στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η αναγκαιότητα πιστοποίησης των προσόντων τους. Καταρτίστηκαν δύο πίνακες: (α) Δεξιότητες σχετιζόμενες με παρεμβάσεις ΕΞΕ και ΕνΑ στα κτίρια και (β) Δεξιότητες σχετιζόμενες με εγκαταστάσεις ΑΠΕ στα κτίρια.

6 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Παρατίθεται ενδεικτικά τμήματα των πινάκων: Πίνακας 1: Καταγραφή και Αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των νέων δεξιοτήτων ΕΞΕ και ΕνΑ ανά εμπλεκόμενο επάγγελμα Εφαρμογές ΕΞΕ / Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕνΑ) στα κτίρια Εμπλεκόμενα επαγγέλματα Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με την ΕΞΕ /ΕνΑ Αξιολόγηση Προτεραιότητας (1-) Α Κατανόηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για ΕΞΕ /ΕνΑ Α1.1. Κτίστες που χρησιμοποιούν τούβλα και πέτρες, κτίστες που χρησιμοποιούν άλλα υλικά (ξηρά δόμηση), σκυροκονιαστές, αμμοκονιαστές, γυψοτεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Α Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων Α1.1.. Προετοιµασία και εφαρµογή των υλικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης Α1.1.. Ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων µε λεπτοµέρειες τοποθέτησης θερµοµόνωσης/ στεγανοποίησης και αποφυγής θερµογεφυρών Α1.1.. Εφαρµογή παθητικών ηλιακών συστηµάτων σκίασης ή/και παθητικού δροσισµού/αερισµού Α Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας των προµηθευτών των υλικών Α1. Μόνωση / προστασία από τις καιρικές συνθήκες / αεροστεγάνωση Α Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά µε την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης και συµβατότητα µε τις απαιτήσεις ελέγχου Α Κατανόηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για ΕΞΕ /ΕνΑ Α Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση δωμάτων και στεγών Α1.2.. Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών Α1.2. Τεχνίτες στεγών Α1.2.. Προετοιµασία και εφαρµογή των υλικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης Α1.2.. Ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων µε λεπτοµέρειες τοποθέτησης θερµοµόνωσης/ στεγανοποίησης και αποφυγής θερµογεφυρών Α Κατασκευή δοµών για ενσωµάτωση/ στήριξη ηλιακών πλαισίων (θερµικά, Φ/Β) στις οροφές Α Εφαρµογή συστηµάτων αµέσου ηλιακού κέρδους στις οροφές σε συνδυασµό µε συστήµατα σκίασης 6.

7 Α1.. Τεχνίτες μονώσεων, τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ., άλλοι τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων μ.α.κ. Α Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας των προµηθευτών των υλικών Α Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά µε την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης και συµβατότητα µε τις απαιτήσεις ελέγχου Α1..1. Κατανόηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για ΕΞΕ /ΕνΑ) Α1..2. Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων) Α1... Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση δωμάτων και στεγών Α1... Κατανόηση των προδιαγραφών ΕΛΟΤ για τη στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών Α1... Προετοιµασία και εφαρµογή των υλικών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης Α1..6. Ανάγνωση αρχιτεκτονικών σχεδίων µε λεπτοµέρειες τοποθέτησης θερµοµόνωσης/ στεγανοποίησης και αποφυγής θερµογεφυρών Α1..7. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας των προµηθευτών των υλικών Α1..8. Ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων πολεοδοµικής νοµοθεσίας και κανονισµών αναφορικά µε την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης και συµβατότητα µε τις απαιτήσεις ελέγχου Πίνακας 2: Αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των νέων δεξιοτήτων εφαρμογών ΑΠΕ ανά εμπλεκόμενο επάγγελμα Εφαρμογές ΑΠΕ στα κτίρια Εμπλεκόμενα επαγγέλματα Νέες απαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ Αξιολόγηση Προτεραιότητας (1-) Β Ευχέρεια με όλους τους τύπους και τις τεχνολογίες ηλιοθερμικών συστημάτων θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης, συμβατικών ηλιακών θερμοσίφωνων, κεντρικών ηλιακών συστημάτων, ηλιοθερμικών τεχνολογιών τύπου COMBI Β1. Θέρμανση / Ψύξη Β1.1. Εγκαταστάτες / συντηρητές θερμικών ηλιακών συστημάτων Β Κατανόηση των βασικών προδιαγραφών των ηλιακών συλλεκτών, θερμοδοχείων και υδραυλικού εξοπλισμού Β1.1.. Σωστή εφαρμογή των τεχνικών διάταξης και υδραυλικής διασύνδεσης των ηλιακών συλλεκτών (επιλογή κατάλληλου τύπου σωλήνωσης, ρύθμιση παροχής ηλιακού ρευστού ανά συστοιχία ηλιακών συλλεκτών, θερμομόνωση σωληνώσεων ηλιοθερμικού πεδίου) 7.

8 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Β1.2. Εγκαταστάτες / συντηρητές συστημάτων θέρμανσης συσσωματωμάτων (πελλετών-pellets) και άλλων στερεών καυσίμων βιομάζας συσσωματωμάτων (πελλετών-pellets) και άλλων στερεών καυσίμων βιομάζας Β1.. Εγκαταστάτες/ συντηρητές αντλιών θερμότητας Β1.1.. Εφαρμογή των τεχνικών διασύνδεσης των θερμοδοχείων αποθήκευσης θερμού νερού (απλά δοχεία, δοχεία θερμικής διαστρωμάτωσης) με τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Β1.1.. Κατανόηση και εφαρμογή της σωστής θέσης και κλίσης της δομής στήριξης των ηλιακών πλαισίων για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση Β Παροχή συμβουλών στον πελάτη για τη σωστή προμήθεια εξοπλισμού και την αποδοτική και ασφαλή χρήση του Β Κατανόηση και εφαρμογή σωστής διαστασιολόγησης της καμινάδας αναλόγως του τύπου του λέβητα και του καυστήρα βιομάζας, τοποθέτησηόδευση καμινάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού Β Λήψη μετρήσεων και ανάλυση καύσης βιομάζας και συσσωματωμάτων, παραγόμενα καυσαέρια και αέριοι ρύποι, ρύθμιση καυστήρα και αέρα καύσης, έλεγχος εκπομπών σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία Β1.2.. Λήψη μετρήσεων για τον προσδιορισμό του περιεχομένου σε υγρασία, της θερμιδικής αξίας, της φαινόμενης πυκνότητας και του ενεργειακού δυναμικού των βιοκαυσίμων Β1.2.. Εφαρμογή των τεχνικών διακίνησης και αποθήκευσης της βιομάζας και καθορισμός των διαθέσιμων πηγών καυσίμων βιομάζας σε τοπικό επίπεδο (τύπος καυσίμου, προμηθευτές, τιμές) Β1..1. Κατανόηση των αρχών λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας και των χαρακτηριστικών μεγεθών της, των διαθέσιμων τεχνολογιών αντλιών θερμότητας και των τύπων γεωεναλλακτών Β1..2. Κατανόηση και εφαρμογή σωστής διαστασιολόγησης και εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας και των δοχείων αποθήκευσης και αδρανείας από πλευράς γεωεναλλάκτη και από πλευράς φορτίου Β1... Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων γεωεναλλάκτη Β1... Διενέργεια δοκιμών και ελέγχων, εκκίνηση λειτουργίας, καθαρισμός και συντήρηση εναλλακτών θερμότητας, έλεγχος και συντήρηση συμπιεστών 8.

9 Σχέδιο δράσης Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Οδικού Χάρτη, το οποίο αποτελείται από τις δράσεις που υποστηρίζουν τα μέτρα υψηλής προτεραιότητας. Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις δράσεις παρουσιάζονται τα χρονοδιαγράμματα, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πιθανοί μηχανισμοί χρηματοδότησης. Κωδικός Μέτρου/ Δράσης Δ.1.1 Υποστηρικτικές Δράσεις Μ.1 Επανένταξη ανεκμετάλλευτου-ανενεργού εργατικού δυναμικού Παροχή κινήτρων για την επανένταξη του ανενεργού εργατικού δυναμικού Χρον/μα Εμπλεκόμενοι Φορείς *Συναρμόδια Μηχανισμοί Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δ.1.2 Παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου εργατικού δυναμικού *Συναρμόδια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δ.1. Δράσεις για τη σύνδεση του ανενεργού δυναμικού με τα «πράσινα επαγγέλματα» και τις «πράσινες θέσεις εργασίας» *Συναρμόδια Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ Δ.1. Ενίσχυση της κινητικότητας των (π.χ. εντός άλλων χωρών της Ε.Ε.) *Συναρμόδια ΕΣΠΑ Μ.6 Επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και εισαγωγή νέων Δ.6.1 Δ.6.2 Επικαιροποίηση μεθοδολογίας και αναθεώρηση των υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμμάτων του κλάδου για την κάλυψη κενών δεξιοτήτων σε σχέση με τις τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ Δημιουργία νέων περιγραμμάτων (για τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα) σε συνεργασία με φορείς και εκπροσώπους του εκάστοτε κλάδου *Συναρμόδια Συλλογικοί φορείς εργοδοτών - *Συναρμόδια Συλλογικοί φορείς εργοδοτών - ΕΣΠΑ / ΠΔΕ ΕΣΑΠ / ΠΔΕ *Με τον όρο «Συναρμόδια» εννοούνται τα Υπουργεία που είναι κάθε φορά αρμόδια για τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε Δράση, π.χ. εργασίας / απασχόλησης, εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειας, ανάπτυξης, για θέματα οικονομικά, κλπ., όπως είναι τα ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, ΥΠΑΚΠ, ΥΠΕΠΘ, κλπ. Για την σχετική ορολογία βλ. Κεφάλαιο 10 (Συντομογραφίες). 9.

10 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Μ.8 Διαμόρφωση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) του ανθρώπινου δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο Δ.8.1 Δ.8.2 Δ.8. Δ.8. Δ.8. Δ.8.6 Δ.8.7 Δ.8.8 Μ.9 Εισαγωγή αποτελεσματικών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών Δ.9.1 Σχεδιασμός ενός κοινού πλαισίου επιμόρφωσης των ανά κλάδο στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ ή/και της ΕΞΕ Αναθεώρηση / επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων ΣΕΚ από τα ΚΔΒΜ Επιπέδου ΙΙ Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης ανά επαγγελματική ομάδα Δημιουργία των κατάλληλων εργαστηριακών υποδομών για την πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων Εισαγωγή ευέλικτων μεθόδων κατάρτισης (τηλεκπαίδευση) Ανάπτυξη βάσης εξεταστικών θεμάτων για την αξιολόγηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων Δημιουργία βασικού προγράμματος (curriculum) για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα για όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο (οριζόντια δράση) Εισαγωγή ειδικής θεματικής ενότητας «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πάνω στο κτίριο» (οριζόντια δράση) Διαπίστευση των εκπαιδευτικών φορέων (τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης) *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ - Αυτοχρηματοδότηση Δ.9.2 Πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης *Συναρμόδια ΕΣΠΑ - Αυτοχρηματοδότηση Δ.9. Δ.9. Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των εκπαιδευτικών φορέων Μητρώο πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης και πιστοποιημένων εκπαιδευτών ανά επαγγελματική ομάδα *Συναρμόδια ΕΣΠΑ *Συναρμόδια ΕΣΠΑ 10.

11 Δ.9. Επικαιροποίηση των κριτηρίων ένταξης εκπαιδευτών στα μητρώα πιστοποιημένων εκπαιδευτών ανά επαγγελματική ομάδα και μηχανισμός συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις ΕΟΠΠΕΠ ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Μ.10 Ανάπτυξη μηχανισμού-πλαισίου για την διασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτών Δ.10.1 Δ.10.2 Δ.10. Μ.11 Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου στην αλυσίδα: Κατάρτιση - Πιστοποίηση - Ρύθμιση επαγγέλματος & Επαγγελματικών προσόντων Δ.11.1 Δ.11.2 Δ.11. Δ.11. Δ.11. Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτών στις νέες απαιτούμενες δεξιότητες Αξιοποίηση εξειδικευμένων έμπειρων τεχνιτών ως εκπαιδευτές, κύρια στο πρακτικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης Ανάπτυξη μηχανισμού συνεχούς επιμόρφωσης εκπαιδευτών στις τεχνολογίες αιχμής Δρομολόγηση ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα κατάρτισης και πιστοποίησης για την διασφάλιση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Δρομολόγηση ρυθμίσεων που αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα για την διασφάλιση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων από τον αρμόδιο φορέα Ανάπτυξη συστήματος δεικτών (ECTS) για την επαγγελματική κατάρτιση Δημιουργία επιτροπής διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της τήρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επαγγελματικής εργασίας, όπως ορίζουν τα επαγγελματικά περιγράμματα ανά επαγγελματική ομάδα, με αρμοδιότητες ανάκλησης της πιστοποίησης και ορισμού διαδικασιών επικαιροποίησης της πιστοποίησης *Συναρμόδια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ *Συναρμόδια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ *Συναρμόδια ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ ΕΣΠΑ *Συναρμόδια *Συναρμόδια *Συναρμόδια / κοινωνικοι φορείς ΕΣΠΑ / HORIZON2020 ΕΣΠΑ - Αυτοχρηματοδότηση *Συναρμόδια ΕΣΠΑ - Αυτοχρηματοδότηση *Με τον όρο «Συναρμόδια» εννοούνται τα Υπουργεία που είναι κάθε φορά αρμόδια για τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε Δράση, π.χ. εργασίας / απασχόλησης, εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειας, ανάπτυξης, για θέματα οικονομικά, κλπ., όπως είναι τα ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, ΥΠΑΚΠ, ΥΠΕΠΘ, κλπ. Για την σχετική ορολογία βλ. Κεφάλαιο 10 (Συντομογραφίες). 11.

12 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Μ.12 Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης, ελέγχου και ανατροφοδότησης της προόδου υλοποίησης του εθνικού οδικού χάρτη Δ.12.1 Θεσμοθέτηση της ΕΠΕΠ 201 *Συναρμόδια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δ.12.2 Δημιουργία μηχανισμού ανά εμπλεκόμενο Υπουργείο για την παρακολούθηση της προόδου του Οδικού Χάρτη * Συναρμόδια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δ.12. Δημιουργία «Παρατηρητηρίου» για την συστηματική παρακολούθηση των αναγκών αναβάθμισης δεξιοτήτων ή/και απόκτησης νέων σε θέματα ενεργειακών τεχνολογιών * Συναρμόδια ΕΒ Επιμελητήρια ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Μ.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη προσόντων Δ.1.1 Κίνητρα για συμμετοχή των απασχολούμενων του κλάδου σε προγράμματα κατάρτισης στις πράσινες τεχνολογίες * Συναρμόδια ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ Δ.1.2 Προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από επιμελητήρια, σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις ΕΒ Επιμελητήρια ΕΣΠΑ - Αυτοχρηματοδότηση Δ.1. Ένταξη δράσεων προτεραιότητας για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων και για την υποστήριξη της απασχόλησης εργατοτεχνιτών που αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες στα κονδύλια του ΕΣΠΑ * Συναρμόδια ΕΣΠΑ 12. *Με τον όρο «Συναρμόδια» εννοούνται τα Υπουργεία που είναι κάθε φορά αρμόδια για τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε Δράση, π.χ. εργασίας / απασχόλησης, εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειας, ανάπτυξης, για θέματα οικονομικά, κλπ., όπως είναι τα ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, ΥΠΑΚΠ, ΥΠΕΠΘ, κλπ. Για την σχετική ορολογία βλ. Κεφάλαιο 10 (Συντομογραφίες).

13 Πιστοποίηση προσόντων Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills. Με τον όρο πιστοποίηση νοείται η διοικητική πράξη αναγνώρισης (από ανεξάρτητο φορέα) η οποία βεβαιώνει βάσει συγκεκριμένων προτύπων, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν είτε μέσω χορήγησης τίτλων (π.χ. πιστοποιητικών) είτε μέσω της απόδοσης ισοτιμιών. Η πιστοποίηση των προσόντων αποτελεί το κλειδί για τον εργαζόμενο, για την επαγγελματική του καταξίωση και εξέλιξη. Η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των, ιδιαίτερα αυτών που προκύπτουν από τη μη τυπική ή την άτυπη μάθηση, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και της επαγγελματικής κινητικότητας των. Η πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα είτε μέσω της δουλειάς τους, είτε μέσω της εμπειρίας τους, να το αναγνωρίσουν και να το αποδείξουν. Η πιστοποίηση προσφέρει: Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από ανεξάρτητους φορείς Απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας Ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας Απασχολησιμότητα Επαγγελματική ανέλιξη Εργασιακή Κινητικότητα Διεθνή αναγνώριση Για την πιστοποίηση των τεχνιτών και των εργατών του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και των εγκαταστατών ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια προτείνεται: να ακολουθηθεί το σύστημα πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης (Νόμος 186/201) Σύμφωνα με την έρευνα που είχε γίνει στο πλαίσιο της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα, αλλά και από τη διαβούλευση της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων προέκυψε ότι σχεδόν καμία από τις απαιτούμενες «νέες» δεξιότητες των σχετικών επαγγελμάτων / τεχνών στα ειδικά θέματα της ΕΞΕ και των ΑΠΕ δεν διδάσκεται στη Β /θμια επαγγελματική εκπαίδευση ή και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Αντίστοιχα, πολύ λίγες από αυτές καλύπτονται στα ήδη υφιστάμενα (και ούτως ή άλλως περιορισμένα) προγράμματα ΣΕΚ και μάλιστα με σποραδικό χαρακτήρα. Οι περισσότερες δε από αυτές εντοπίζονται στα προγράμματα που υλοποιούνται για τους εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων, τα οποία όμως δεν εντάσσονται σε μια «θεσμοθετημένη» επί του παρόντος διαδικασία πιστοποίησης προσόντων. Προκύπτει, λοιπόν, σημαντική ανάγκη για αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΑΕΚ) και τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων στην περίπτωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) 1.

14 B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Το σχήμα πιστοποίησης που προτείνεται έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να πιστοποιηθούν στα ειδικά θέματα της ΕΞΕ ή και των ΑΠΕ της ειδικότητάς τους, πρέπει να ακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. 2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (ανά επάγγελμα/τέχνη) θα παρέχονται από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΔΒΜ Επιπέδου ΙΙ), εφόσον αυτά πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις προυποθέσεις που θα τεθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος εκδίδεται για τον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης.. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα και με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 1702 και οι επιτυχόντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.. Με την προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης, καθώς και όποιων άλλων δικαιολογητικών απαιτηθούν, οι επιτυχόντες θα εντάσσονται στα αντίστοιχα μητρώα πιστοποιημένων εργατοτεχνιτών σε θέματα ΕΞΕ ή και ΑΠΕ. Το προτεινόμενο σχήμα πιστοποίησης παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω: Πιστοποίηση Προσόντων Κατάρτιση σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Θεωρητικό μέρος εξέτασης Πρακτικό μέρος εξέτασης Πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων & προσόντων Είσοδος Διαδικασία Πιστοποίησης Αποτέλεσμα Πρακτική άσκηση σε εργασιακό χώρο (προαιρετική) Πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης 1. Προτεινόμενο σχήμα πιστοποίησης των προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα των ΑΠΕ / της ΕΞΕ (μέσω ΣΕΚ)

15 Φορείς που αποδέχονται τις Δράσεις που προτείνονται στον Οδικό Χάρτη Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Πολυτεχνείο Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ). Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης & Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ) Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ) Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΟΗΕ) Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου Ελλάδος (ΟΟΞΕ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) & Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ) Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΕΕ) Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (ΕΕΑ) Τράπεζα Αττικής Περιφέρεια Κρήτης Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ (ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ) Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕ Χανίων) «καθώς και πολλοί άλλοι φορείς τοπικής / περιφερειακής εμβέλειας που απέστειλαν υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής του Οδικού Χάρτη». 1.

16 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων»

«Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων» Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας «Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων» Χάρης Δούκας, Επίκ. Καθηγητής Διήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΒUILD UP Skills Η Δράση BUILD UP Skills UPSWING για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος,

Διαβάστε περισσότερα

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING Σύνδεση με τον "Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων

Η δράση BUILD UP Skills UPSWING Σύνδεση με τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας Η δράση BUILD UP Skills UPSWING Σύνδεση με τον "Εθνικό Οδικό Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills Τεχνικός Κλάδος B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Οι στόχοι «20-20-20» & τα κτίρια Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (στόχοι «20-20-20»),

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING Κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Η εθνική Δράση BUILD UP Skills UPSWING Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του

Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκηση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece (BUS-GR) I Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Σε τι αφορά;

BUILD UP Skills Greece (BUS-GR) I Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Σε τι αφορά; BUILD UP Skills Greece (BUS-GR) Ενηµερωτικό ελτίο 1 Νοέµβριος 2012 I Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Σε τι αφορά; Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίµα και την ενέργεια οι ονοµαζόµενοι ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒUILD UP Skills. Αναµενόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 Μεγάλη πρόκληση για τον

ΒUILD UP Skills. Αναµενόµενη συµβολή του κτιριακού τοµέα στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 Μεγάλη πρόκληση για τον Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ εξιοτήτων) Στόχοι και Αναµενόµενα Αποτελέσµατα / Το έργο ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος, Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων οµή Μεθοδολογία ανάπτυξης- Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Χάρης Δούκας Ελευθέριος Σίσκος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. στην. παρέχονται στην

Πληροφορίες. στην. παρέχονται στην BUILD UP Skills Greecee D.3 Σχόλια που συλλέχθηκαν πάνω στο 1 ο προσχέδιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη μέσω των διαδικασ σιών διαβούλευσης Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσηςς φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το Μέλλον είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Το έργο WE-qualify

WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Το έργο WE-qualify Τελική Ημερίδα Αποτίμησης Έργου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Παναγιώτης Καστανιάς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ»

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Δεξιότητες και προσόντα των εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ» Λευτέρης Γιακουμέλος Φυσικός Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Ημερίδα ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτήρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Χτίζοντας το Μέλλον Το Χτίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές

Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Δ. Κυριάκου 17, 10445 Αθήνα Τηλ: 210-8315418, e-mail: poevy@poevy.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση BUILD UP Skills UPSWING Οδηγός για Αξιολογητές (ΠE 4 D4.4) Επιμέλεια παραδοτέου: Πολυτεχνείο Κρήτης

Τίτλος Παραδοτέου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση BUILD UP Skills UPSWING Οδηγός για Αξιολογητές (ΠE 4 D4.4) Επιμέλεια παραδοτέου: Πολυτεχνείο Κρήτης Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece D4.2 Έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα

BUILD UP Skills Greece D4.2 Έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα BUILD UP Skills Greecee D.2 Έκθεση σχετικά με τιςς προτεραιότητεςς για τηνν κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσηςς φέρουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Διευθυντής Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Σχολή Μηχ. Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Διευθυντής Εργ. Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων w w w. s k i l l s - u p s w i n g. e u ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚA ΜEΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘAΡΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ / ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Κείμενο Εργασίας: Κίνητρα για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009 ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα 18-19 Ιουνίου 2009 Οποιαδήποτε απόπειρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής τεχνικών έργων, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ http://diaviou.auth.gr/ 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο για τις Γνώσεις και Δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα (ΠE 2 D2.

Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο για τις Γνώσεις και Δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα (ΠE 2 D2. Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Έκθεση σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter -Προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων Περιεχόμενα Tεύχος 2 Αρθρογραφία January 2017 ΜΑΙΧ

e-newsletter -Προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων Περιεχόμενα Tεύχος 2 Αρθρογραφία January 2017 ΜΑΙΧ January 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 2 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Περιεχόμενα Αρθρογραφία -Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΑΕ Έργα για ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΞΕ H νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Εισαγωγή Ο τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου μετάλλου με πράσινες δεξιότητες αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Δέσποινα Μαυρή Επιμορφωτική ημερίδα «Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» του Ν. 4386/2016 Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 Περίγραμμα τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» NEWSLETTER Τεύχος 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ημερίδα με τίτλο «Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

WE-Qualify. Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση. Τελική έκθεση. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο

WE-Qualify. Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση. Τελική έκθεση. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο WE-Qualify Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο Τελική έκθεση Το δίκτυο συνεργατών του WE-Qualify ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στα κτίρια Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση

TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση TEE / TKM Εξοικονόμηση ενέργειας & Περιβαλλοντική αποτίμηση Το πρόβλημα σήμερα Σήμερα, το 1/2 του Παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις πόλεις και αυξάνεται.. Τα κτίρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc Κηφισιά 08/09/2017 Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ Το όλο πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες. Η σύμπραξη αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εθελοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής Διαχειριστής Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX) 2009-14 Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα