ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση 1. Οι δεξαμενές Α και Β, του Σχήματος 1, συνδέονται με σωλήνα διαμέτρου D, μήκους L και τραχύτητας f, για τον οποίο ισχύει fl/d=100. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες, η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με: (α) 1.2 m/s (β) 1.5 m/s (γ) 1.7 m/s (δ) 2.0 m/s Σχήμα 1 2. Σε σύστημα τριών σωλήνων σε σειρά με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f, όπου D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει V 1 <V 2 <V 3. (β) Iσχύει V 1 >V 2 >V 3. (γ) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (ε) Ισχύουν τα (α) και (γ). 3. Θεωρήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις ροής: (1) από δεξαμενή σε σωλήνα 0.50 m, και (2) από σωλήνα διαμέτρου 0.50 m σε δεξαμενή. Τότε: (α) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (1). (β) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (2). (γ) Οι τοπικές απώλειες είναι ίσες επειδή η σχετική μεταβολή της γεωμετρίας είναι η ίδια. (δ) O συντελεστής τοπικών απωλειών στην (1) είναι ίσος με Σε σύστημα 3 παράλληλων σωλήνων με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f ισχύει D 1 >D 2 >D 3. Τότε: (α) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (β) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (γ) Iσχύει Q 1 <Q 2 <Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 +Q 2 +Q 3 =0. 5. Στις διατομές Α και Β ενός σωλήνα σταθερής διαμέτρου D, στον οποίο ρέει νερό, μετρήθηκαν οι πιέσεις και τα υψόμετρα στο ύψος του άξονα. Προέκυψε ότι p A = Pa, z A =12 m, p B = Pa, z B = 18 m. Ισχύει ότι: (α) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (β) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m. (γ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (δ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m.

2 Παραλλαγή Α 6. Παροχή Q=120 L/s νερού διέρχεται από αγωγό διαμέτρου D=250 mm και τραχύτητας f= Η ταχύτητα τριβής u * είναι ίση με: (α) 0.10 m/s (β) 0.50 m/s (γ) 0.80 m/s (δ) 1.00 m/s 7. Σε σύστημα 2 παράλληλων σωλήνων με την ίδια τραχύτητα f ισχύουν: V 1 =2V 2 και D 1 =2D 2. Τότε: (α) Iσχύει L 1 =L 2 (β) Iσχύει L 1 <L 2 (γ) Iσχύει L 1 =2 L 2 (δ) Iσχύει L 1 =4 L 2 8. Η κατανομή ταχυτήτων ροής u (σε m/s) σε σωλήνα υπολογίζεται από την εξίσωση u = 1.0 r 2, όπου r (cm) είναι η απόσταση από τον άξονα του σωλήνα. Τότε: (α) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 1.0 cm. (β) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 2.0 cm. (γ) Η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με 1.0 m/s. (δ) Ισχύουν τα (β) και (γ). Άσκηση 2 (5.0 μονάδες) Στο υδραγωγείο του Σχήματος 2, η παροχή νερού Q=150 L/s μεταφέρεται με λείους σωλήνες από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β με το σύστημα των αγωγών (1-2) και (2-3) σε σειρά (βλ. Σχήμα 2). Σχήμα 2. Σκαρίφημα της μηκοτομής του υδραγωγείου (α) Υπολογίστε τη στάθμη της δεξαμενής Β, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες. Θεωρήστε ότι στους κόμβους 1 και 2 η συστολή είναι απότομη. (2.5 μονάδες) (β) Σχεδιάστε σε σκαρίφημα τη ΓΕ και την ΠΓ. (1.0 μονάδα) (γ) Υπολογίστε την παροχή του συστήματος, στην περίπτωση που αντικαθιστούσαμε τους αγωγούς (1-2) και (2-3) με έναν αγωγό (1-2-3) ενιαίας διαμέτρου D=300 mm και μήκους L=1450 m, αμελώντας τις τοπικές απώλειες και θεωρώντας δεδομένη τη στάθμη της δεξαμενής Β, που υπολογίσατε στο ερώτημα (α). (1.5 μονάδα)

3 Μανομετρικό ύψος Ημ (m) Παραλλαγή Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 & 3: ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Άσκηση 3 (5.0 μονάδες) Η υδροδότηση μιας μικρής πόλης γίνεται μέσω χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 2000 m, που μεταφέρει νερό από τα έργα υδροληψίας στη δεξαμενή. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από τρεις όμοιες παράλληλες αντλίες, ισχύος 60 kw η καθεμία, η μία απ' τις οποίες είναι εφεδρική. Τη χειμερινή περίοδο λειτουργεί μία μόνο αντλία, ενώ την ημέρα αιχμής λειτουργούν δύο αντλίες, για διάστημα 18 ωρών. Στο σχήμα δίνεται η καμπύλη μανομετρικού ύψους-παροχής του καταθλιπτικού αγωγού, ενώ η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας προσεγγίζεται από την εξίσωση Η μ = a b Q, όπου Η μ το μανομετρικό ύψος (m), Q η παροχή (m 3 /s), a = 100 m και b = 500 s/m 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμήστε: (α) την παροχή, το μανομετρικό ύψος και τον βαθμό απόδοσης της μίας αντλίας και του συστήματος των δύο αντλιών, εντοπίζοντας γραφικά το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας τους (2.0 μονάδες) (β) την υψομετρική διαφορά αντλιοστασίου-δεξαμενής και τη διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού, εφόσον η σχέση μανομετρικού ύψους-παροχής έχει υπολογιστεί για ισοδύναμη τραχύτητα 1 mm (1.5 μονάδα) (γ) την ζήτηση νερού την ημέρα αιχμής και την απαιτούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής, κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται (1.5 μονάδα) Παροχή Q (m 3 /s) Άσκηση 4 (5.0 μονάδες) Εξετάζεται η αντικατάσταση του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής παραθαλάσσιου οικισμού με σημαντική τουριστική ανάπτυξη, καθώς ο υφιστάμενος χαλύβδινος αγωγός, μήκους 1800 m και διαμέτρου 250 mm, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Ο αγωγός συνδέει τη δεξαμενή, κατώτατης στάθμης ύδατος +65 m, με τον κόμβο εισόδου του δικτύου, σε υψόμετρο +45 m, στην περιοχή του οποίου αναπτύσσονται έως τριώροφα κτήρια. Λαμβάνοντας ως πληθυσμό σχεδιασμού 5000 μόνιμους κατοίκους και 3000 τουρίστες, και κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται: (α) Εκτιμήστε την παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου, δεδομένου ότι η μεταφορά του νερού στη δεξαμενή γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού 20ωρης λειτουργίας, και του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής, με την υπόθεση ενεργοποίησης δύο πυροσβεστικών κρουνών, ονομαστικής παροχής 5.0 L/s έκαστος (2.0 μονάδες) (β) Ελέξτε αν για την παροχή σχεδιασμού που εκτιμήσατε θα μπορούν να υδροδοτηθούν ομαλά τα κτήρια στην είσοδο του δικτύου διανομής, με διατήρηση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού (1.5 μονάδα) (γ) Επιλέξτε τη διάμετρο εμπορίου του νέου τροφοδοτικού αγωγού αγωγού από υλικό της επιλογής σας, ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο ύψος πίεσης στην είσοδο του δικτύου διανομής (1.0 μονάδα) (δ) Εξετάστε αν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πιεζομετρικών ζωνών στο δίκτυο διανομής (0.5 μονάδες)

4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Β ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση 1. Σε σύστημα 3 παράλληλων σωλήνων με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f ισχύει D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (β) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (γ) Iσχύει Q 1 <Q 2 <Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 +Q 2 +Q 3 =0 2. Παροχή Q μεταφέρεται από τη δεξαμενή Α στη Β, του Σχήματος 1, μέσω σωλήνα διαμέτρου D και μήκους L, ο οποίος φέρει δικλίδα με συντελεστή απωλειών k, ανάντη της δεξαμενής Β. Η μέση ταχύτητα ροής στο σωλήνα είναι 1.5 m/s και ισχύει fl/d=120, όπου f είναι o συντελεστής τριβής της ροής στο σωλήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες, ο συντελεστής k της δικλίδας είναι ίσος με: (α) 13.0 (β) 15.0 (γ) 16.0 (δ) 18.0 Σχήμα 1 3. Παροχή Q=120 L/s νερού διέρχεται από αγωγό διαμέτρου D=250 mm και τραχύτητας f= Η ταχύτητα τριβής u * είναι ίση με: (α) 0.10 m/s (β) 0.50 m/s (γ) 0.80 m/s (δ) 1.00 m/s 4. Σε σύστημα τριών σωλήνων σε σειρά με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f, όπου D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει V 1 <V 2 <V 3. (β) Iσχύει V 1 >V 2 >V 3. (γ) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (ε) Ισχύουν τα (α) και (γ). 5. Στις διατομές Α και Β ενός σωλήνα σταθερής διαμέτρου D, στον οποίο ρέει νερό, μετρήθηκαν οι πιέσεις και τα υψόμετρα στο ύψος του άξονα. Προέκυψε ότι p A = Pa, z A =12 m, p B = Pa, z B = 18 m. Ισχύει ότι: (α) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (β) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m. (γ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (δ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m..

5 Παραλλαγή Β 6. Θεωρήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις ροής: (1) από δεξαμενή σε σωλήνα 0.50 m, και (2) από σωλήνα διαμέτρου 0.50 m σε δεξαμενή. Τότε: (α) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (1). (β) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (2). (γ) Οι τοπικές απώλειες είναι ίσες επειδή η σχετική μεταβολή της γεωμετρίας είναι η ίδια. (δ) O συντελεστής τοπικών απωλειών στην (1) είναι ίσος με Σε σύστημα 2 παράλληλων σωλήνων με την ίδια τραχύτητα f ισχύουν: V 1 =2V 2 και D 1 =2D 2. Τότε: (α) Iσχύει L 1 =L 2 (β) Iσχύει L 1 <L 2 (γ) Iσχύει L 1 =2 L 2 (δ) Iσχύει L 1 =4 L 2 8. Η κατανομή ταχυτήτων ροής u (σε m/s) σε σωλήνα υπολογίζεται από την εξίσωση u = 1.0 r 2, όπου r (cm) είναι η απόσταση από τον άξονα του σωλήνα. Τότε: (α) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 1.0 cm. (β) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 2.0 cm. (γ) Η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με 1.0 m/s. (δ) Ισχύουν τα (β) και (γ). Άσκηση 2 (5.0 μονάδες) Στο υδραγωγείο του Σχήματος 2, η παροχή νερού Q=170 L/s μεταφέρεται με λείους σωλήνες από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β με το σύστημα των αγωγών (1-2) και (2-3) σε σειρά (βλ. Σχήμα 2). Σχήμα 2. Σκαρίφημα της μηκοτομής του υδραγωγείου (α) Υπολογίστε τη στάθμη της δεξαμενής Β, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες. Θεωρήστε ότι στους κόμβους 1 και 2 η συστολή είναι απότομη. (2.5 μονάδες) (β) Σχεδιάστε σε σκαρίφημα τη ΓΕ και την ΠΓ. (1.0 μονάδα) (γ) Υπολογίστε την παροχή του συστήματος, στην περίπτωση που αντικαθιστούσαμε τους αγωγούς (1-2) και (2-3) με έναν αγωγό (1-2-3) ενιαίας διαμέτρου D=300 mm και μήκους L=1450 m, αμελώντας τις τοπικές απώλειες και θεωρώντας δεδομένη τη στάθμη της δεξαμενής Β, που υπολογίσατε στο ερώτημα (α). (1.5 μονάδα)

6 Μανομετρικό ύψος Ημ (m) Παραλλαγή Β ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 & 3: ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Άσκηση 3 (5.0 μονάδες) Η υδροδότηση μιας μικρής πόλης γίνεται μέσω χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 1800 m, που μεταφέρει νερό από τα έργα υδροληψίας στη δεξαμενή. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από τρεις όμοιες παράλληλες αντλίες, ισχύος 55 kw η καθεμία, η μία απ' τις οποίες είναι εφεδρική. Τη χειμερινή περίοδο λειτουργεί μία μόνο αντλία, ενώ την ημέρα αιχμής λειτουργούν δύο αντλίες, για διάστημα 20 ωρών. Στο σχήμα δίνεται η καμπύλη μανομετρικού ύψους-παροχής του καταθλιπτικού αγωγού, ενώ η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας προσεγγίζεται από την εξίσωση Η μ = a b Q, όπου Η μ το μανομετρικό ύψος (m), Q η παροχή (m 3 /s), a = 90 m και b = 450 s/m 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμήστε: (α) την παροχή, το μανομετρικό ύψος και τον βαθμό απόδοσης της μίας αντλίας και του συστήματος των δύο αντλιών, εντοπίζοντας γραφικά το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας τους (2.0 μονάδες) (β) την υψομετρική διαφορά αντλιοστασίου-δεξαμενής και τη διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού, εφόσον η σχέση μανομετρικού ύψους-παροχής έχει υπολογιστεί για ισοδύναμη τραχύτητα 1 mm (1.5 μονάδα) (γ) την ζήτηση νερού την ημέρα αιχμής και την απαιτούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής, κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται (1.5 μονάδα) Παροχή Q (m 3 /s) Άσκηση 4 (5.0 μονάδες) Εξετάζεται η αντικατάσταση του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής παραθαλάσσιου οικισμού με σημαντική τουριστική ανάπτυξη, καθώς ο υφιστάμενος χαλύβδινος αγωγός, μήκους 2100 m και διαμέτρου 300 mm, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Ο αγωγός συνδέει τη δεξαμενή, κατώτατης στάθμης ύδατος +62 m, με τον κόμβο εισόδου του δικτύου, σε υψόμετρο +38 m, στην περιοχή του οποίου αναπτύσσονται έως τετραώροφα κτήρια. Λαμβάνοντας ως πληθυσμό σχεδιασμού 4500 μόνιμους κατοίκους και 3500 τουρίστες, και κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται: (α) Εκτιμήστε την παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου, δεδομένου ότι η μεταφορά του νερού στη δεξαμενή γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού 18ωρης λειτουργίας, και του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής, με την υπόθεση ενεργοποίησης δύο πυροσβεστικών κρουνών, ονομαστικής παροχής 5.0 L/s έκαστος (2.0 μονάδες) (β) Ελέξτε αν για την παροχή σχεδιασμού που εκτιμήσατε θα μπορούν να υδροδοτηθούν ομαλά τα κτήρια στην είσοδο του δικτύου διανομής, με διατήρηση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού (1.5 μονάδα) (γ) Επιλέξτε τη διάμετρο εμπορίου του νέου τροφοδοτικού αγωγού αγωγού από υλικό της επιλογής σας, ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο ύψος πίεσης στην είσοδο του δικτύου διανομής (1.0 μονάδα) (δ) Εξετάστε αν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πιεζομετρικών ζωνών στο δίκτυο διανομής (0.5 μονάδες)

7 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Γ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση 1. Σε σύστημα 3 παράλληλων σωλήνων με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f ισχύει D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (β) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (γ) Iσχύει Q 1 <Q 2 <Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 +Q 2 +Q 3 =0 2. Παροχή Q μεταφέρεται από τη δεξαμενή Α στη Β, του Σχήματος 1, μέσω σωλήνα διαμέτρου D και μήκους L, ο οποίος φέρει δικλίδα με συντελεστή απωλειών k, ανάντη της δεξαμενής Β. Η μέση ταχύτητα ροής στο σωλήνα είναι 1.5 m/s και ισχύει fl/d=120, όπου f είναι o συντελεστής τριβής της ροής στο σωλήνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες, ο συντελεστής k της δικλίδας είναι ίσος με: (α) 13.0 (β) 15.0 (γ) 16.0 (δ) 18.0 Σχήμα 1 3. Παροχή Q=120 L/s νερού διέρχεται από αγωγό διαμέτρου D=250 mm και τραχύτητας f= Η ταχύτητα τριβής u * είναι ίση με: (α) 0.10 m/s (β) 0.50 m/s (γ) 0.80 m/s (δ) 1.00 m/s 4. Σε σύστημα τριών σωλήνων σε σειρά με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f, όπου D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει V 1 <V 2 <V 3. (β) Iσχύει V 1 >V 2 >V 3. (γ) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (ε) Ισχύουν τα (α) και (γ). 5. Στις διατομές Α και Β ενός σωλήνα σταθερής διαμέτρου D, στον οποίο ρέει νερό, μετρήθηκαν οι πιέσεις και τα υψόμετρα στο ύψος του άξονα. Προέκυψε ότι p A = Pa, z A =12 m, p B = Pa, z B = 18 m. Ισχύει ότι: (α) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (β) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m. (γ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (δ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m..

8 Παραλλαγή Γ 6. Θεωρήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις ροής: (1) από δεξαμενή σε σωλήνα 0.50 m, και (2) από σωλήνα διαμέτρου 0.50 m σε δεξαμενή. Τότε: (α) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (1). (β) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (2). (γ) Οι τοπικές απώλειες είναι ίσες επειδή η σχετική μεταβολή της γεωμετρίας είναι η ίδια. (δ) O συντελεστής τοπικών απωλειών στην (1) είναι ίσος με Σε σύστημα 2 παράλληλων σωλήνων με την ίδια τραχύτητα f ισχύουν: V 1 =2V 2 και D 1 =2D 2. Τότε: (α) Iσχύει L 1 =L 2 (β) Iσχύει L 1 <L 2 (γ) Iσχύει L 1 =2 L 2 (δ) Iσχύει L 1 =4 L 2 8. Η κατανομή ταχυτήτων ροής u (σε m/s) σε σωλήνα υπολογίζεται από την εξίσωση u = 1.0 r 2, όπου r (cm) είναι η απόσταση από τον άξονα του σωλήνα. Τότε: (α) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 1.0 cm. (β) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 2.0 cm. (γ) Η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με 1.0 m/s. (δ) Ισχύουν τα (β) και (γ). Άσκηση 2 (5.0 μονάδες) Στο υδραγωγείο του Σχήματος 2, η παροχή νερού Q=170 L/s μεταφέρεται με λείους σωλήνες από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β με το σύστημα των αγωγών (1-2) και (2-3) σε σειρά (βλ. Σχήμα 2). Σχήμα 2. Σκαρίφημα της μηκοτομής του υδραγωγείου (α) Υπολογίστε τη στάθμη της δεξαμενής Β, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες. Θεωρήστε ότι στους κόμβους 1 και 2 η συστολή είναι απότομη. (2.5 μονάδες) (β) Σχεδιάστε σε σκαρίφημα τη ΓΕ και την ΠΓ. (1.0 μονάδα) (γ) Υπολογίστε την παροχή του συστήματος, στην περίπτωση που αντικαθιστούσαμε τους αγωγούς (1-2) και (2-3) με έναν αγωγό (1-2-3) ενιαίας διαμέτρου D=300 mm και μήκους L=1450 m, αμελώντας τις τοπικές απώλειες και θεωρώντας δεδομένη τη στάθμη της δεξαμενής Β, που υπολογίσατε στο ερώτημα (α). (1.5 μονάδα)

9 Μανομετρικό ύψος Ημ (m) Παραλλαγή Γ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 & 3: ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Άσκηση 3 (5.0 μονάδες) Η υδροδότηση μιας μικρής πόλης γίνεται μέσω χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 2500 m, που μεταφέρει νερό από τα έργα υδροληψίας στη δεξαμενή. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από τρεις όμοιες παράλληλες αντλίες, ισχύος 45 kw η καθεμία, η μία απ' τις οποίες είναι εφεδρική. Τη χειμερινή περίοδο λειτουργεί μία μόνο αντλία, ενώ την ημέρα αιχμής λειτουργούν δύο αντλίες, για διάστημα 20 ωρών. Στο σχήμα δίνεται η καμπύλη μανομετρικού ύψους-παροχής του καταθλιπτικού αγωγού, ενώ η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας προσεγγίζεται από την εξίσωση Η μ = a b Q, όπου Η μ το μανομετρικό ύψος (m), Q η παροχή (m 3 /s), a = 80 m και b = 400 s/m 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμήστε: (α) την παροχή, το μανομετρικό ύψος και τον βαθμό απόδοσης της μίας αντλίας και του συστήματος των δύο αντλιών, εντοπίζοντας γραφικά το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας τους (2.0 μονάδες) (β) την υψομετρική διαφορά αντλιοστασίου-δεξαμενής και τη διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού, εφόσον η σχέση μανομετρικού ύψους-παροχής έχει υπολογιστεί για ισοδύναμη τραχύτητα 1 mm (1.5 μονάδα) (γ) την ζήτηση νερού την ημέρα αιχμής και την απαιτούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής, κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται (1.5 μονάδα) Παροχή Q (m 3 /s) Άσκηση 4 (5.0 μονάδες) Εξετάζεται η αντικατάσταση του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής παραθαλάσσιου οικισμού με σημαντική τουριστική ανάπτυξη, καθώς ο υφιστάμενος χαλύβδινος αγωγός, μήκους 1300 m και διαμέτρου 250 mm, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Ο αγωγός συνδέει τη δεξαμενή, κατώτατης στάθμης ύδατος +63 m, με τον κόμβο εισόδου του δικτύου, σε υψόμετρο +43 m, στην περιοχή του οποίου αναπτύσσονται έως τριώροφα κτήρια. Λαμβάνοντας ως πληθυσμό σχεδιασμού 6000 μόνιμους κατοίκους και 2000 τουρίστες, και κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται: (α) Εκτιμήστε την παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου, δεδομένου ότι η μεταφορά του νερού στη δεξαμενή γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού 20ωρης λειτουργίας, και του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής, με την υπόθεση ενεργοποίησης τριών πυροσβεστικών κρουνών, ονομαστικής παροχής 5.0 L/s έκαστος (2.0 μονάδες) (β) Ελέξτε αν για την παροχή σχεδιασμού που εκτιμήσατε θα μπορούν να υδροδοτηθούν ομαλά τα κτήρια στην είσοδο του δικτύου διανομής, με διατήρηση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού (1.5 μονάδα) (γ) Επιλέξτε τη διάμετρο εμπορίου του νέου τροφοδοτικού αγωγού αγωγού από υλικό της επιλογής σας, ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο ύψος πίεσης στην είσοδο του δικτύου διανομής (1.0 μονάδα) (δ) Εξετάστε αν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πιεζομετρικών ζωνών στο δίκτυο διανομής (0.5 μονάδες)

10 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Δ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση 1. Οι δεξαμενές Α και Β, του Σχήματος 1, συνδέονται με σωλήνα διαμέτρου D, μήκους L και τραχύτητας f, για τον οποίο ισχύει fl/d=100. Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες, η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με: (α) 1.2 m/s (β) 1.5 m/s (γ) 1.7 m/s (δ) 2.0 m/s Σχήμα 1 2. Σε σύστημα τριών σωλήνων σε σειρά με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f, όπου D 1 >D 2 >D 3 : (α) Iσχύει V 1 <V 2 <V 3. (β) Iσχύει V 1 >V 2 >V 3. (γ) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (ε) Ισχύουν τα (α) και (γ). 3. Θεωρήστε τις ακόλουθες περιπτώσεις ροής: (1) από δεξαμενή σε σωλήνα 0.50 m, και (2) από σωλήνα διαμέτρου 0.50 m σε δεξαμενή. Τότε: (α) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (1). (β) Οι τοπικές απώλειες είναι μεγαλύτερες στο (2). (γ) Οι τοπικές απώλειες είναι ίσες επειδή η σχετική μεταβολή της γεωμετρίας είναι η ίδια. (δ) O συντελεστής τοπικών απωλειών στην (1) είναι ίσος με Σε σύστημα 3 παράλληλων σωλήνων με τα ίδια χαρακτηριστικά L, k s και f ισχύει D 1 >D 2 >D 3. Τότε: (α) Iσχύει Q 1 =Q 2 =Q 3. (β) Iσχύει Q 1 >Q 2 >Q 3. (γ) Iσχύει Q 1 <Q 2 <Q 3. (δ) Iσχύει Q 1 +Q 2 +Q 3 =0. 5. Στις διατομές Α και Β ενός σωλήνα σταθερής διαμέτρου D, στον οποίο ρέει νερό, μετρήθηκαν οι πιέσεις και τα υψόμετρα στο ύψος του άξονα. Προέκυψε ότι p A = Pa, z A =12 m, p B = Pa, z B = 18 m. Ισχύει ότι: (α) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (β) Η ροή είναι από το Α στο Β και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m. (γ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 5 m. (δ) Η ροή είναι από το B στο A και οι απώλειες ενέργειας είναι ίσες με 3 m.

11 Παραλλαγή Δ 6. Παροχή Q=120 L/s νερού διέρχεται από αγωγό διαμέτρου D=250 mm και τραχύτητας f= Η ταχύτητα τριβής u * είναι ίση με: (α) 0.10 m/s (β) 0.50 m/s (γ) 0.80 m/s (δ) 1.00 m/s 7. Σε σύστημα 2 παράλληλων σωλήνων με την ίδια τραχύτητα f ισχύουν: V 1 =2V 2 και D 1 =2D 2. Τότε: (α) Iσχύει L 1 =L 2 (β) Iσχύει L 1 <L 2 (γ) Iσχύει L 1 =2 L 2 (δ) Iσχύει L 1 =4 L 2 8. Η κατανομή ταχυτήτων ροής u (σε m/s) σε σωλήνα υπολογίζεται από την εξίσωση u = 1.0 r 2, όπου r (cm) είναι η απόσταση από τον άξονα του σωλήνα. Τότε: (α) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 1.0 cm. (β) Η διάμετρος του σωλήνα είναι ίση με 2.0 cm. (γ) Η μέση ταχύτητα της ροής είναι ίση με 1.0 m/s. (δ) Ισχύουν τα (β) και (γ). Άσκηση 2 (5.0 μονάδες) Στο υδραγωγείο του Σχήματος 2, η παροχή νερού Q=150 L/s μεταφέρεται με λείους σωλήνες από τη δεξαμενή Α στη δεξαμενή Β με το σύστημα των αγωγών (1-2) και (2-3) σε σειρά (βλ. Σχήμα 2). Σχήμα 2. Σκαρίφημα της μηκοτομής του υδραγωγείου (α) Υπολογίστε τη στάθμη της δεξαμενής Β, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές απώλειες. Θεωρήστε ότι στους κόμβους 1 και 2 η συστολή είναι απότομη. (2.5 μονάδες) (β) Σχεδιάστε σε σκαρίφημα τη ΓΕ και την ΠΓ. (1.0 μονάδα) (γ) Υπολογίστε την παροχή του συστήματος, στην περίπτωση που αντικαθιστούσαμε τους αγωγούς (1-2) και (2-3) με έναν αγωγό (1-2-3) ενιαίας διαμέτρου D=300 mm και μήκους L=1450 m, αμελώντας τις τοπικές απώλειες και θεωρώντας δεδομένη τη στάθμη της δεξαμενής Β, που υπολογίσατε στο ερώτημα (α). (1.5 μονάδα)

12 Μανομετρικό ύψος Ημ (m) Παραλλαγή Δ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 & 3: ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Άσκηση 3 (5.0 μονάδες) Η υδροδότηση μιας μικρής πόλης γίνεται μέσω χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 1250 m, που μεταφέρει νερό από τα έργα υδροληψίας στη δεξαμενή. Το αντλιοστάσιο αποτελείται από τρεις όμοιες παράλληλες αντλίες, ισχύος 90 kw η καθεμία, η μία απ' τις οποίες είναι εφεδρική. Τη χειμερινή περίοδο λειτουργεί μία μόνο αντλία, ενώ την ημέρα αιχμής λειτουργούν δύο αντλίες, για διάστημα 18 ωρών. Στο σχήμα δίνεται η καμπύλη μανομετρικού ύψους-παροχής του καταθλιπτικού αγωγού, ενώ η χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας προσεγγίζεται από την εξίσωση Η μ = a b Q, όπου Η μ το μανομετρικό ύψος (m), Q η παροχή (m 3 /s), a = 150 m και b = 750 s/m 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμήστε: (α) την παροχή, το μανομετρικό ύψος και τον βαθμό απόδοσης της μίας αντλίας και του συστήματος των δύο αντλιών, εντοπίζοντας γραφικά το αντίστοιχο σημείο λειτουργίας τους (2.0 μονάδες) (β) την υψομετρική διαφορά αντλιοστασίου-δεξαμενής και τη διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού, εφόσον η σχέση μανομετρικού ύψους-παροχής έχει υπολογιστεί για ισοδύναμη τραχύτητα 1 mm (1.5 μονάδα) (γ) την ζήτηση νερού την ημέρα αιχμής και την απαιτούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής, κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται (1.5 μονάδα) Παροχή Q (m 3 /s) Άσκηση 4 (5.0 μονάδες) Εξετάζεται η αντικατάσταση του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής παραθαλάσσιου οικισμού με σημαντική τουριστική ανάπτυξη, καθώς ο υφιστάμενος χαλύβδινος αγωγός, μήκους 1500 m και διαμέτρου 300 mm, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο. Ο αγωγός συνδέει τη δεξαμενή, κατώτατης στάθμης ύδατος +66 m, με τον κόμβο εισόδου του δικτύου, σε υψόμετρο +42 m, στην περιοχή του οποίου αναπτύσσονται έως τετραώροφα κτήρια. Λαμβάνοντας ως πληθυσμό σχεδιασμού 6500 μόνιμους κατοίκους και 1500 τουρίστες, και κάνοντας εύλογες παραδοχές, όπου απαιτείται: (α) Εκτιμήστε την παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου, δεδομένου ότι η μεταφορά του νερού στη δεξαμενή γίνεται μέσω καταθλιπτικού αγωγού 18ωρης λειτουργίας, και του κύριου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου διανομής, με την υπόθεση ενεργοποίησης τριών πυροσβεστικών κρουνών, ονομαστικής παροχής 5.0 L/s έκαστος (2.0 μονάδες) (β) Ελέξτε αν για την παροχή σχεδιασμού που εκτιμήσατε θα μπορούν να υδροδοτηθούν ομαλά τα κτήρια στην είσοδο του δικτύου διανομής, με διατήρηση του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού (1.5 μονάδα) (γ) Επιλέξτε τη διάμετρο εμπορίου του νέου τροφοδοτικού αγωγού αγωγού από υλικό της επιλογής σας, ώστε να εξασφαλίζεται το αναγκαίο ύψος πίεσης στην είσοδο του δικτύου διανομής (1.0 μονάδα) (δ) Εξετάστε αν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας πιεζομετρικών ζωνών στο δίκτυο διανομής (0.5 μονάδες)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση. 1) Αγωγός βαρύτητας

Επίλυση. 1) Αγωγός βαρύτητας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Μέρος 3: Υδρεύσεις Άσκηση Δ2: Υπολογισμός όγκου δεξαμενής με τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ίκτυο αγωγών είναι ένα σύνολο αγωγών που συνδέονται µεταξύ τους σε σηµεία που λέγονται κόµβοι Σχηµατίζουν είτε ανοικτούς κλάδους µε τη µορφή ενός δένδρου είτε

Διαβάστε περισσότερα

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Μερικές ερωτήσεις στους κλειστούς αγωγούς: D Παροχή: Q (στους ανοικτούς αγωγός συνήθως χρησιμοποιούμε 4 μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Αντλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης: Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται:

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης:  Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Μέρος 3: Υδρεύσεις Άσκηση Δ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή, Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 ΤΗΛ: 2654360100 FAX: 2654360120 ΕΡΓΟ: Ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Τυπικές φυγοκεντρικές αντλίες Εξαγωγή Άξονας κινητήρα Σπειροειδές κέλυφος Εισαγωγή Κατακόρυφου άξονα Πτερωτή Εξαγωγή Εισαγωγή Άξονας κινητήρα Πτερωτή Οριζόντιου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. ΑΣΚΗΣΗ 2 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Ζητείται η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κόμβος i Κόμβος j Συνιστώσες μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης Κόμβος: Σημείο εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής της γεωμετρίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Δεξαμενές Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Μελέτη: Σύµβουλος: Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ Υ ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού

Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Αρχές σχεδιασμού έργων υδροληψίας, μεταφοράς και διανομής νερού Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Συλλογικά δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση Βελτιστοποίηση Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Γενικές αρχές Συλλογικό: Μόνιμοι αγωγοί με σκάμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες και Αντλιοστάσια

Αντλίες και Αντλιοστάσια Αντλίες και Αντλιοστάσια Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Γενικοί κανόνες αντλιών & αντλιοστασίων 1. Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο (2) Εφαρμογή Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Λύση Έδαφος καλλιέργεια Δόση άρδευσης, χρ. πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1:

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα ίκτυα αποχέτευσης Άσκηση ΟΕ3: Χάραξη δικτύου οµβρίων παραθαλάσσιου οικισµού (εξέταση προόδου Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο Δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση σε αρδευτικά δίκτυα Μ.Σ. αντιπαραβολή με δίκτυα ύδρευσης Υδραγωγείο εξαμενή Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικά Στην περίπτωση που επιθυμείται να διακινηθεί υγρό από μία στάθμη σε μία υψηλότερη στάθμη, απαιτείται η χρήση αντλίας/ αντλιών. Γενικώς, ονομάζεται δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων διανομής

Ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ανάλυση δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Υπολογισμόςδικτύων αποχέτευσης H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε

Διαβάστε περισσότερα

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Και μικρότερες απώλειες Λιγότερη εξάρτηση η από την τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 9 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ Σκοπός της άσκησης Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων

Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής ολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη εξωτερικών υδραγωγείων ημήτρης Κουτσογιάννης & νδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών όρων & εριβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται : 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η χάραξη κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων περνά από τα σημεία Α, Β και Γ με υψόμετρα εδάφους, = = 43 m και = 39 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι = 75 m και = 150 m. Η παροχή σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης Ξάνθη, 2015 Σειρά 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αντλίες Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία) Γραμμή ενεργείας: ο γεωμετρικός τόπος του ύψος θέσης, του ύψους πίεσης και του ύψους κινητικής ενέργειας Πάντοτε πτωτική από τη διατήρηση της ενέργειας Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα Δρ Μ.Σπηλιώτης ρ η ης Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και 1986. Εγγειοβελτιωτικά έργα Προσέγγιση Στην πραγματικότητα: μη μόνιμη ροή Αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ι. Αναγνωστόπουλος Άσκηση. Στο συνηµµένο σχήµα δίνεται το δίκτυο διανοµής νερού στους πέντε ορόφους µιας πολυκατοικίας από µια δεξαµενή στην ταράτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημ/νία παράδοσης Εργασίας: Τετάρτη 24 Μαΐου 2 1 Θεωρητική Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Τριβή στα ρευστά Ερωτήσεις Θεωρίας Θ3.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η εσωτερική τριβή σε ένα ρευστό ονομάζεται. β. Η λίπανση των τμημάτων μιας μηχανής οφείλεται στις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη δικτύων διανοµής

Γενική διάταξη δικτύων διανοµής Γενική διάταξη δικτύων διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εισαγωγή Γενικά Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αντλιοστάσια μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης.

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα