Η επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των Κυπρίων δασκάλων ως βασικές διαστάσεις του επαγγελματικού τους ρόλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των Κυπρίων δασκάλων ως βασικές διαστάσεις του επαγγελματικού τους ρόλου"

Transcript

1 Η επαγγελματική ικανοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη των Κυπρίων δασκάλων ως βασικές διαστάσεις του επαγγελματικού τους ρόλου Χατζηγιάννης Γιώργος Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Χατζηπαναγιώτου Παρασκευή Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η εποχή της Παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζεται από μια σύμπλοκη πραγματικότητα, η οποία ασκεί πιέσεις προς τους σχολικούς οργανισμούς για αναδόμηση και μετατροπή τους σε οργανισμούς μάθησης και ανάπτυξης. Βασικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή είναι ο εκπαιδευτικός και ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει, καθώς θεωρείται η κινητήρια δύναμη για να κάνει η εκπαίδευση το άλμα προς τα εμπρός. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται δύο βασικές διαστάσεις αυτού του ρόλου, την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα παρουσιάζει τους παράγοντες εκείνους που συνθέτουν τη διευρυμένη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν ένα αναπτυξιακό πλάνο για την ίδια τη σχολική μονάδα, καθώς αναβαθμίζουν την ικανότητά της να υιοθετεί καινοτομίες, βελτιώνοντας κατ επέκτασην τα μαθησιακά αποτελέσματα. Σ αυτήν την προσπάθεια βασική προϋπόθεση είναι η άσκηση από τα επίσημα ηγετικά στελέχη των σχολικών μονάδων μιας υβριδικής προσέγγισης στην ηγεσία, η οποία, εμπλουτίζοντας την εργασία των εκπαιδευτικών, μέσα από μια ενεργή πολιτική, τους αντιμετωπίζει ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη της τη «συναισθηματική γεωγραφία» της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκει και η επαγγελματική ικανοποίηση. Μέσα από αυτήν ικανοποιείται ο ηθικός σκοπός της παιδείας, που είναι η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Στο εμπειρικό μέρος επιχειρείται μια προσέγγιση των ερευνητικών ζητημάτων που ανακύπτουν από το πιο πάνω θεωρητικό πλαίσιο με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Σ αυτό το επιστημολογικό πλαίσιο η μέθοδος που υιοθετείται είναι αυτή της επισκόπησης, με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου έρευνας. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι ο ηγέτης της συνολικής ικανότητας της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη του το υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει τους Κύπριους δασκάλους, μπορεί στηριζόμενος στους παράγοντες παρώθησης «Προσωπική Ανάπτυξη», «Επίτευξη» και «Ανέλιξη» να καλλιεργήσει τις νόρμες μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, αναδομώντας το σχολικό οργανισμό και αυξάνοντας τη συνολική ικανότητά του. Εισαγωγή Ο 20ός αιώνας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο αιώνας με τις μεγαλύτερες αλλαγές, τόσες αλλαγές μάλιστα όσες δεν έχουν συμβεί τους τελευταίους 30 αιώνες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στις μέρες μας «η αλλαγή είναι ίσως το μόνο σταθερό γνώρισμα της ζωής και του κόσμου μας» (Καλαϊτζοπούλου, 2001). Κατά τον Hargreaves (1995) η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η τεχνολογική ανάπτυξη, η διαπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα, η ανασφάλεια, η κρίση της ηθικών αξιών και της εθνικής ταυτότητας μας οδήγησαν σε μια σύμπλοκη πραγματικότητα, η οποία θέτει νέες απαιτήσεις για αλλαγή στο προφίλ και το ρόλο του εκπαιδευτικού όχι μόνο στον 20ο, αλλά και στον 21ο αιώνα. Επομένως η μόνη οδός για τους σχολικούς οργανισμούς, σ έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, είναι η αναδόμησή τους και η μετατροπή τους σε οργανισμούς 164

2 μάθησης και ανάπτυξης (Drucker, 1993). Τέτοια σχολεία χαρακτηρίζονται ως «έξυπνα», ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και παρέχοντάς τους τα μέσα και τις δυνατότητες για να επιτύχουν (Ζαβλανός, 2003). Επομένως οι τεράστιες κοινωνικές και γνωσιολογικές αλλαγές θέτουν σε νέα βάση τους σχολικούς θεσμούς και γενικότερα το εκπαιδευτικό έργο, δίνοντας έμφαση στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσει κανείς για τη δημιουργία ενός νέου «κινήματος» στο χώρο της εκπαίδευσης, το οποίο θεωρεί τον εκπαιδευτικό ως φορέα αλλαγής, ο οποίος γεφυρώνει την ανάπτυξη της σχολικής τάξης με την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας (Fullan, 2007; Elmore, 2007; Hopkins, 2001; Καλαϊτζοπούλου, 2001). Βασικές διαστάσεις αυτού του ρόλου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική ικανοποίηση. Θεωρητικό πλαίσιο Στα πλαίσια της πιο πάνω σύμπλοκης πραγματικότητας το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Κ.Ε.Σ.) λειτουργεί με μηχανικό τρόπο (mechanical fashion) στην εισαγωγή, εφαρμογή και υιοθέτηση της αλλαγής στις σχολικές μονάδες, καθώς αυτή δίνεται ως οδηγία και συνταγή επιτυχίας προς τους εκπαιδευτικούς, κατευθυνόμενη από την κορυφή της ιεραρχίας προς τη βάση (Κωσταντίνου, 2005; Πασιαρδής, 2004; Johnson, Monk & Hodges, 2000; Πολυδώρου, 1995). Κάτω από τέτοιες συνθήκες λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός καταδικάζεται σ έναν παθητικό δημοσιοϋπαλληλικό ρόλο, στον οποίο καθίσταται απλός διεκπεραιωτής των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 2004). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών παίρνει τη μορφή αποκλειστικά των ενδοϋπηρεσιακών σεμιναρίων, τα οποία οργανώνονται κυρίως από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μια τέτοια επαγγελματική ανάπτυξη στοχεύει στη μεταφορά προς τους νέους εκπαιδευτικούς διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών, καθώς και ιδεογραφικών χαρακτηριστικών, στα οποία θα έπρεπε να τείνουν οι «καλοί» εκπαιδευτικοί (Πυργιωτάκης, 1999). Επίσης καθιστά τους εκπαιδευτικούς εκτελεστές έτοιμων συνταγών και ουσιαστικά ετεροκατευθυνόμενους υπαλλήλους, υποβαθμίζοντας τον επαγγελματισμό τους, πράγμα που αποτελεί έναν σοβαρό λόγο αποτυχίας των περισσότερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Ματσαγγούρας, 1999). Τέλος αγνοεί την ηθική διάσταση της διδασκαλίας η οποία περικλείει τις αξίες, αντιλήψεις, στόχους και τα πιστεύω των εκπαιδευτικών για τον άνθρωπο και την κοινωνία, τα οποία εισάγονται στη διδασκαλία τους είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα (Hargreaves & Fullan, 2002). Επομένως μια τέτοια επαγγελματική ανάπτυξη δεν τοποθετεί τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της, δεν υπηρετεί τις ανάγκες του αλλά ούτε και τις ανάγκες του συστήματος για αλλαγή (Day, 1999). Μια διευρυμένη επαγγελματική ανάπτυξη είναι αυτή που θα αναδομήσει τους σχολικούς οργανισμούς σε κοινότητες μάθησης, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις επίσημες όσο και τις ανεπίσημες μορφές μάθησης, έχοντας στο κέντρο της το στοχασμό για το εκπαιδευτικό έργο και την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε φορέα αλλαγής (Ganser, 2000; Day, 1999; Glatthorn, 1995). Βασική παραδοχή της είναι ότι ο εκπαιδευτικός δε 165

3 γεννιέται, αλλά γίνεται μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας, η οποία είναι δια βίου (Παπαναούμ, 2003). Επομένως μια τέτοια επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί οργανικό κομμάτι της σχολικής μονάδας και εντάσσεται στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της επηρεάζοντας τη σχολική κουλτούρα και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των ενδοσυστημικών παραγόντων καταδεικνύει ότι η διαδικασία αποτελεσματικής αλλαγής και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας είναι μια διαδικασία συνεχής, κυκλική και χωρίς αρχή και τέλος, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται ότι η αλλαγή είναι συστημική (Harris & Chrispeel, 2006). Μια τέτοια επαγγελματική ανάπτυξη που αναδομεί τους σχολικούς οργανισμούς σε οργανισμούς μάθησης και ανάπτυξης αυξάνει τη συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας για εισαγωγή, εφαρμογή και θεσμοθέτηση των αλλαγών και των πιέσεων που δέχονται οι σχολικοί οργανισμοί για αλλαγή (Hopkins, 2001). Οι Newmann, King και Youngs (2000) ορίζουν αυτή τη συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας ως τη «συλλογική δυνατότητα του προσωπικού της σχολικής μονάδας για βελτίωση των συνολικών μαθησιακών αποτελεσμάτων». Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αυτή η συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας είναι κλειδί για τη βελτίωση της διδασκαλίας, ενώ πολλοί παράγοντες φαινομενικά άσχετοι μεταξύ τους τη συνθέτουν, δίνοντας την ευκαιρία να ερμηνεύσουμε τη συνεισφορά του καθενός. Ο Hopkins (2001) σε νεότερο ορισμό ορίζει την ικανότητα της σχολικής μονάδας ως «τα εσωτερικά γνωρίσματα που αυτή διαθέτει, δηλαδή αυτές τις διευθετήσεις οι οποίες επιτρέπουν στις διάφορες δραστηριότητες και διαδικασίες να λάβουν χώρα εντός της». Επομένως για την υποστήριξη μιας ουσιαστικής αλλαγής και συνεχούς βελτίωσης των σχολικών μονάδων (school improvement), θα πρέπει, κατά τις Harris και Lambert (2003), να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, οι οποίες στοχεύουν στην αλλαγή της κουλτούρας και των δομών των σχολικών οργανισμών, αλλάζοντας στα άτομα τρόπους σκέψης και πρακτικής. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να επιδίδονται σε διαδικασίες αναστοχασμού και έρευνας της καθημερινής διδακτικής τους πρακτικής, διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν κοινότητες μάθησης που ορίζονται ως «υποστηρικτικά διαπροσωπικά περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται» (Lee & Spillane, 2008). Για τη δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης απαραίτητοι είναι οι παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τη διευρυμένη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και έχουν προταθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Η.Π.Α. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν, κατά τους Moore, Kochan, Kraska και Reimes (2011), μια αναπτυξιακή θεωρία, η οποία διασυνδέει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς μέσα από αυτούς τους παράγοντες, καλλιεργούνται αξίες, «values», οι οποίες καθορίζουν προσδοκίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και επίπεδα συλλογικής μάθησης, στα οποία οι σχολικές μονάδες μπορούν να ανέλθουν. Στα πλαίσια αυτά έχουμε μια επιδέξια, ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας ως πρόσωπο αναφοράς είναι ο «καταλύτης» στη δημιουργία συλλογικής μάθησης εντός των σχολικών οργανισμών, υιοθετώντας μια 166

4 υβριδική προσέγγιση της ηγεσίας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβατική (transition), υπό την έννοια ότι δημιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια συλλογική μάθηση (Hopkins & Jackson, 2003). Υβριδική διότι αναφέρεται τόσο στο «τι» όσο και στο «πώς» η ηγεσία αναδομεί τον οργανισμό (Boyett, 2006). Μια τέτοια ηγεσία κατά τους Leithwood, Harris και Hopkins (2008) διαμορφώνει το όραμα, κατανοεί και αναπτύσσει τα μέλη του οργανισμού, ασκεί διοίκηση προγράμματος διδασκαλίας και επανασχεδιάζει την κουλτούρα του. Τέτοιοι ηγέτες εμπλουτίζουν την εργασία των δασκάλων μέσα από μια ενεργή πολιτική αντιμετωπίζοντάς τους ολιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τη «συναισθηματική γεωγραφία» της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκει και η επαγγελματική ικανοποίηση (Fullan, 2008; Hargreaves 2001). Για τον επανασχεδιασμό της κουλτούρας απαραίτητη είναι η έναρξη ενός κύκλου αλλαγών μέσα από το όραμα το οποίο υποδηλώνει νέους στόχους στη σχολική μονάδα, ικανούς να τους πετύχει, μικρούς ή μεγάλους ανάλογα με τη συνολική ικανότητά της (Elmore, 2007). Όπως αναφέρει ο Fullan (2008) «ένας τρόπος έκφρασης αγάπης προς τους υφισταμένους σου είναι να δημιουργείς τις απαραίτητες συνθήκες για να επιτύχουν», ιδιότητα που αποτελεί την πρώτη βασική αρχή για την έναρξη ενός κύκλου αλλαγών. Επομένως ο ηγέτης ως «καταλύτης» στη διαδικασία «πραγματικής» αλλαγής της σχολικής μονάδας θα πρέπει, κατά τον Hopkins (2001), να αξιολογήσει τη συνολική ικανότητά της και να την τοποθετήσει σ έναν από τους διάφορους τύπους σχολείων που προτείνει. Αρχίζοντας από τον πρώτο τύπο, όπου δεν υπάρχει παράδοση στην εισαγωγή, εφαρμογή και θεσμοθέτηση καινοτομιών, καταλήγει στον τρίτο τύπο όπου έχουν εγκαθιδρυθεί οι δομές και η κουλτούρα για εισαγωγή αλλεπάλληλων καινοτομιών, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σ αυτού του τύπου τα σχολεία ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα αντιμετωπίζονται ολιστικά. Ο δεύτερος τύπος σχολείου είναι ένα μεταβατικό στάδιο από τον πρώτο τύπο στον τρίτο. Τέτοιοι ηγέτες που θέτουν μικρούς ή μεγάλου στόχους ανάλογα με τη συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας ονομάζονται ηγέτες της συνολικής ικανότητας της σχολικής μονάδας (Harris & Lambert, 2003). Ενόσω αυξάνεται η συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας, ταυτόχρονα αυξάνεται και η συνολική ικανότητα των εκπαιδευτικών για ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών. Μεταβαίνοντας από μια συναλλακτική ηγεσία προς μια μετα-μετασχηματιστική. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sergiovanni (2007), μεταβαίνουμε εξελικτικά από μια ηγεσία ανταλλαγής και οικοδόμησης που αντιστοιχεί στη συναλλακτική ηγεσία και λαμβάνει χώρα στον πρώτο τύπο σχολείου, σε μια ηγεσία έμπνευσης και δέσμευσης, που αντιστοιχεί στη μετασχηματιστική και λαμβάνει χώρα στο δεύτερο τύπο σχολείου, καλλιεργώντας το έδαφος για την ηθική ηγεσία, η οποία εξυψώνει εκπαιδευτικούς και ηγέτες σε ανώτερα επίπεδα αυτοϋπέρβασης και αυτοπραγμάτωσης, προς την υπηρεσία ενός ηθικού σκοπού, ο οποίος θα αποτελέσει τελικά το συλλογικό κίνητρο αλλαγής. Στον τρίτο τύπο σχολείου ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα αντιμετωπίζονται ολιστικά, μετατρέποντάς τον από υφιστάμενο σε συνοδοιπόρο και καλλιεργώντας την παραδοχή «ό,τι είναι καλό (για τα παιδιά) θα πρέπει να διεκπεραιώνεται» (Hargreaves & Fullan, 2002). Επομένως η υβριδική ηγεσία αποτελεί μια αναπτυξιακή σχέση μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων που αναβαθμίζει και τα δύο μέρη έχοντας ως σημείο 167

5 αφετηρίας της τον εμπλουτισμό της εργασίας των δασκάλων και συνάμα την επαγγελματική ικανοποίησή τους. Μεθοδολογία Στο εμπειρικό μέρος επιχειρείται μια προσέγγιση των ερευνητικών ζητημάτων που ανακύπτουν από το πιο πάνω θεωρητικό πλαίσιο με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι αυτή της επισκόπησης, με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας, όπως γένος, ηλικία κ.ά., που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές στις στατιστικές αναλύσεις. Το δεύτερο και τρίτο αναφέρονται, αντίστοιχα, στις δύο βασικές διαστάσεις του επαγγελματικού ρόλου των Κυπρίων δασκάλων, την επαγγελματική ικανοποίηση και την επαγγελματική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται και ερωτήσεις για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των Κυπρίων δασκάλων, καθώς και ερωτήσεις που αναφέρονται στα μοντέλα και στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι διευθυντές στις σχολικές μονάδες της Κύπρου. Στα δύο αυτά μέρη του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ως βασική κλίμακα μέτρησης η πενταβάθμια κλίμακα στάσεων Likert. Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης, αρχικά δόθηκε πιλοτικά σε 15 δασκάλους και αναδιαμορφώθηκε ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις τους γι αυτό, ενώ η αξιοπιστία του διερευνήθηκε στατιστικά μέσω του συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha, ο οποίος ανέρχεται στο σύνολο του ερωτηματολογίου στο επίπεδο Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν η τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη κατά συστάδες αναλογική δειγματοληψία. Τον πληθυσμό αποτέλεσαν όλοι οι δασκάλοι της Κύπρου και το δείγμα από αυτό ανήλθε σε 381 άτομα. Το ποσοστό ανταπόκρισης των δασκάλων του δείγματος ανήλθε στο 73.2% και αριθμεί 279 άτομα. Η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS Αποτελέσματα Στην εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη συνολική αναβάθμιση της ικανότητας της σχολικής μονάδας η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε προσπάθειας αναδόμησης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκε αρχικά ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης των Κυπρίων δασκάλων, στη βάση του οποίου θα στηριχτεί ο ηγέτης της συνολικής ικανότητας της σχολικής μονάδας για την έναρξη ενός κύκλου αλλαγών που θα οδηγήσουν στην αναδόμησή της. 168

6 H επαγγελματική ικανοποίηση των Κυπρίων δασκάλων, βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, τόσο στους δασκάλους που δηλώνουν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους όσο και στο σύνολο των υποκειμένων της έρευνας. Εξαίρεση αποτελεί ο παράγοντας παρώθησης «Ανέλιξη» που αναφέρεται στο σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του Πίνακα 1 με το μικρότερο μέσο όρο, τόσο για το σύνολο των υποκειμένων της έρευνας, όσο και την κατηγορία των δασκάλων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Πίνακας 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων παρώθησης των Κυπρίων δασκάλων. Επαγγελματική Ικανοποίηση Τα συνολικά υποκείμενα της έρευνας Υποκείμενα: 4 5 στην κλίμακα Likert Μέσοι Όροι Τυπικές Μέσοι Όροι Τυπικές Παράγοντες Κινήτρων Αποκλίσεις Αποκλίσεις 3.80 (0.70) Εργασιακό Ενδιαφέρον 4.05 (0.54) 3.64 (0.83) Ευθύνη 3.91 (0.73) 3.59 (0.56) Επίτευξη 3.73 (0.50) 3.35 (0.83) Προσωπική Ανάπτυξη 3.57 (0.77) 3.30 (0.85) Αναγνώριση 3.53 (0.74) 2.48 (0.97) Ανέλιξη 2.65 (0.90) 3.36 (0.60) Συνολικός μέσος όρος 3.57 (0.49) Ταυτόχρονα στην κορυφή, του Πίνακα 1, βρίσκεται ο παράγοντας παρώθησης «Εργασιακό Ενδιαφέρον», που αναφέρεται στην πρόκληση και ποικιλία που έχει το επάγγελμα του δασκάλου στο κυπριακό συγκείμενο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, αυτός ο παράγοντας θα υποστηρίξει τον ηγέτη της συνολικής ικανότητας της σχολικής μονάδας για την έναρξη ενός κύκλου αλλαγών που θα εμπλουτίσει την εργασία των Κυπρίων δασκάλων. Πίνακας 2: Πολλαπλή παλινδρόμηση των παραγόντων παρώθησης πάνω στη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των δασκάλων. Μεταβλητές κατά σειρά εισόδου R R² ΔR² Beta t p Εργασιακό Ενδιαφέρον Αναγνώριση Προσωπική Ανάπτυξη Ειδικότερα, το «Εργασιακό Ενδιαφέρον» συμβάλλει κατά 36% στην αύξηση της ολικής επαγγελματικής ικανοποίησης (F(1,215)= , p= 0.001), η «Αναγνώριση» κατά ένα 6% (F(1,214)= 21.01, p= 0.003) και η «Προσωπική Ανάπτυξη» κατά ένα 2% (F(1,213)= 8.00, p= 0.005). Συνολικά και οι τρεις εν λόγω παράγοντες παρώθησης συμβάλλουν κατά 44% στην αύξηση της ολικής επαγγελματικής ικανοποίησης. 169

7 Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των Κυπρίων δασκάλων, αυτή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 3, τόσο στους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ικανοποίηση από την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και από το σύνολο των υποκειμένων της έρευνας, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα το χαμηλό επίπεδο συνολικής ικανότητας που παρουσιάζουν στο Κ.Ε.Σ. οι σχολικές μονάδες. Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων επαγγελματικής ανάπτυξης των Κυπρίων δασκάλων. Επαγγελματική Ανάπτυξη Τα συνολικά υποκείμενα της έρευνας Υποκείμενα: 4 5 στην κλίμακα Likert Μέσοι Όροι Μέσοι Όροι Τυπικές Τυπικές Παράγοντες Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αποκλίσεις Αποκλίσεις 3.06 (0.80) Ποιότητα Ποιότητα διδασκαλίας διδασκαλίας 3.36 (0.76) 2.93 (0.84) Αναπτυξιακό πλάνο Αναπτυξιακό διευθυντή πλάνο διευθυντή 3.01 (0.80) 2.69 (0.89) Ικανότητες Ικανότητες συνεργασίας συνεργασίας 2.92 (0.76) 2.65 (0.86) Σχεδιασμός επαγγελματικής ανάπτυξης Σχεδιασμός επαγγελματικής ανάπτυξης 2.79 (0.90) 2.62 (0.71) 2.59 (0.89) 2.54 (0.77) 2.48 (0.74) Κοινότητες μάθησης Καλοί καταναλωτές ερευνών Αξιολόγηση επαγγελματικής ανάπτυξης Συνεργασία γονείς με Καλοί καταναλωτές ερευνών Συνεργασία γονείς Κοινότητες μάθησης Αξιολόγηση επαγγελματικής ανάπτυξης με 2.88 (0.86) 2.73 (0.72) 2.72 (0.74) 2.67 (0.72) 2.31 (0.65) Πόροι Πόροι 2.48 (0.68) 2.66 (0.65) Συνολικός μέσος όρος 2.86 (0.60) Αξιοσημείωτο είναι ότι ο παράγοντας επαγγελματικής ανάπτυξης «Πόροι» βρίσκεται στη βάση του Πίνακα 3, με το μικρότερο μέσο όρο, καθώς αναφέρεται στους πόρους που παρέχει το Υ.Π.Π. για την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, η οποία αποτελεί ατομική υπόθεσή τους και όχι οργανικό κομμάτι μιας αναπτυξιακής πολιτικής των σχολείων. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από το έλλειμμα που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, οι πιο πάνω αναπτυξιακοί παράγοντες εντός του Κ.Ε.Σ. Με τους «Πόρους» να βρίσκονται επίσης στη βάση του πίνακα με το μεγαλύτερο έλλειμμα. 170

8 Συνολικά αυτά τα δεδομένα φανερώνουν τις ελλείψεις, αλλά και τις κατευθύνσεις οποιασδήποτε προσπάθειας αναδόμησης του κυπριακού σχολείου και της μετατροπής του σε κοινότητα μάθησης. Πίνακας 4: Έλλειμμα των παραγόντων επαγγελματικής ανάπτυξης. Επαγγελματική Ανάπτυξη Παράγοντες Επαγγελματικής Ανάπτυξης λειμμα Αξιολόγηση επαγγελματικής ανάπτυξης 1.14 (0.89) Αναπτυξιακό πλάνο διευθυντή 1.18 (0.81) Ποιότητα διδασκαλίας 1.31 (0.76) Κοινότητες μάθησης 1.50 (0.76) Ικανότητες συνεργασίας 1.51 (0.93) Καλοί καταναλωτές ερευνών 1.55 (0.86) Συνεργασία με γονείς 1.55 (0.86) Σχεδιασμός επαγγελματικής ανάπτυξης 1.59 (0.92) Πόροι 1.90 (0.79) Στο πλαίσιο αυτό η επιμόρφωση των Κυπρίων δασκάλων παίρνει αποκλειστικά τη μορφή των ενδοϋπηρεσιακών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει κυρίως είτε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είτε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σ αυτά περιλαμβάνονται και τα σεμινάρια για την προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, τα οποία, όπως καταδεικνύονται από αυτά τα δεδομένα, δε συμβάλλουν στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και ανάπτυξης, καθώς δεν αναστέλλουν το έλλειμμα που παρουσιάζουν οι εν λόγω αναπτυξιακοί παράγοντες στη σχολική πραγματικότητα. Ο ηγέτης που υποστηρίζει τη συνολική ικανότητα της σχολικής μονάδας, για τη δημιουργία αυτοπαρωθούμενων αναπτυξιακών κοινοτήτων, θα πρέπει να στηριχτεί στο Κ.Ε.Σ. στους παράγοντες παρώθησης «Προσωπική Ανάπτυξη», «Επίτευξη» και «Ανέλιξη» για την καλλιέργεια νορμών συμπεριφοράς μάθησης και ανάπτυξης (Πίνακας 5). Πίνακας 5: Πολλαπλή παλινδρόμηση των επιμέρους παραγόντων παρώθησης πάνω στη συνολική επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων. Μεταβλητές κατά σειρά εισόδου R R² ΔR² Beta t p Προσωπική Ανάπτυξη Επίτευξη Ανέλιξη Ειδικότερα ο παράγοντας «Προσωπική Ανάπτυξη» συμβάλλει κατά 21% στην αύξηση της ολικής επαγγελματικής ανάπτυξης (F (1,150)= , p= 0.015), ο παράγοντας «Επίτευξη» κατά 6% (F(1,149)= , p= 0.001) και ο παράγοντας παρώθησης «Ανέλιξη» κατά 5% (F(1,148)= 9.109, p=0.003). Συνολικά και οι τρεις μεταβλητές συμβάλλουν κατά 32% στην αύξηση της ολικής επαγγελματικής ανάπτυξης. 171

9 Συμπεράσματα Από τα ευρήματα προκύπτει ότι, στο Κ.Ε.Σ, σε πρώτο επίπεδο, ο ηγέτης της συνολικής ικανότητας της σχολικής μονάδας μπορεί να στηριχτεί στα κίνητρα «Εργασιακό Ενδιαφέρον», «Αναγνώριση» και «Προσωπική Ανάπτυξη», προκειμένου να επηρεάσει, θετικά σε πρώτη φάση, την επαγγελματική ικανοποίησή των δασκάλων, καθώς στις δηλώσεις τους αυτοί οι παράγοντες έχουν στατιστικά σημαντική συμβολή στην ολική επαγγελματική ικανοποίησή τους. Σ αυτό το επίπεδο το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας ικανοποιεί τα ατομικά κίνητρα των δασκάλων, χωρίς όμως να εμπλουτίζει την εργασία τους, ώστε να οδηγήσει σε ενεργοποίηση το προσωπικό και διανοητικό κεφάλαιο που φέρει ο καθένας μαζί του. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το «μετασχηματιστικό» μοντέλο ηγεσίας, το οποίο στηρίζεται στο όραμα του ηγέτη της σχολικής μονάδας, όπου καλλιεργείται αυτό, φαίνεται να δημιουργεί σ αυτού του τύπου τα σχολεία ένα θετικό εργασιακό κλίμα χωρίς όμως να αναδομεί τον οργανισμό. Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και αφού αρχίζει να δημιουργείται μια κοινότητα μάθησης, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διευρύνεται, καθώς ενσωματώνεται στις δομές και την κουλτούρα του οργανισμού. Το μετασχηματιστικό μοντέλο είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στους παράγοντες που τη συνθέτουν και επομένως όχι μόνο απαιτείται σ αυτό το επίπεδο αλλά και χρειάζεται να μετεξελιχθεί σε μεταμετασχηματιστικό, θεωρώντας τους δασκάλους φορείς αλλαγής και καινοτομίας. Σ αυτήν την προσπάθεια ο ηγέτης μπορεί να στηριχτεί στα κίνητρα «Προσωπική Ανάπτυξη», «Επίτευξη και «Ανέλιξη», για να καλλιεργήσει τις νόρμες μιας κοινότητας μάθησης, οι οποίες θα εξυψώσουν τη σχολική μονάδα, δημιουργώντας αυτοπαρωθούμενες για ανάπτυξη μαθησιακές κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον εκπαιδευτικό ολιστικά, ικανοποιώντας συνολικά τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ανησυχίες του και απελευθερώνοντας το διανοητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας για συνεχή και συνολική βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Stoll & Fink, 2003; Nicolaidou, 2010). Αναφορές Ελληνόφωνες Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. (2004). Δημοκρατική και ανθρώπινη παιδεία στην ευρωκυπριακή κοινωνία. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ζαβλανός, Μ. Μ. (2003). Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Σταμούλη ΑΘ. Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας. Τυπωθήτω: Αθήνα. Κωνσταντίνου, Α. (2005). Πώς θα διευθύνεις αποτελεσματικά το σχολείο σου. Λευκωσία: Έκδοση Συγγραφέα. Ματσαγγούρας, Η. (1999). Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο κριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. 172

10 Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω. Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο. Πολυδώρου, Α. (1995). Η ανάπτυξη της δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο Λευκωσία. Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Αγγλόφωνες Boyett, J. H. (2006). The science of leadership the transformational leadership: The highly effective leader/ follower relationship. Retrieved February 1, 2011, from Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning. London: Falmer Press. Drucker, P. (1993). Post Capitalist Society. New York: Harper Collins. Elmore, R. F. (2007). School reform from the inside out. Cambridge: Harvard Education Press. Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. London: Routledge. Fullan, M. (2008). The six secrets of change: what the best leaders do to help their organization survive and thrive. San Francisco: Jossey-Bass. Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. NASSP Bulletin, 84 (618), Glatthorn, A. (1995). Teacher development. In: L. Anderson (eds.), International encyclopedia of teaching and teacher education. London: Pergamon Press. Hargreaves, A. (1995). Paradoxes of change: school renewal in the postmodern age. Educational leadership, 52 (7), Hargreaves, A. (2001). The emotional geographies of teachers relation with colleagues. International Journal of Educational Research, 35, Hargreaves, A., & Fullan, M. (2002). Teacher Development and Educational Change. New York: Routledge Falmer. 173

11 Harris, A., & Chrispeel, J. H. (2006). Improving Schools and Educational System. New York: Routledge Falmer. Harris, A., & Lambert, L. (2003). Building leadership capacity for school improvement. Philadelphia: Open University press Hopkins, D. (2001). School improvement for real. Edited by Andy Hargreaves. NewYork: Routledge Falmer. Hopkins, D., & Jackson, D. (2003). Building the capacity for leading and learning. In A. Harris and C. Day (eds.), Effective leadership for school improvement (pp ). New York: Routledge Falmer. Johnson, S., Monk, M., & Hodges, M. (2000). Teachers development and change in South Africa: a critique of the appropriateness of transfer of northern/western practice. Compare, 30 (2), Lee, H. P., & Spillane, P. J. (2008). Professional community or communities? : school subject matter and the management of elementary school teachers work. In J. Macbeath and Y.C. Cheng, Leadership for learning: International perspectives (pp ). Rotterdam: Sense Publishers. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership and Management, 28 (1), Moore, S. D., Kochan, F. K., Kraska, M., & Reames, E. (2011). Professional Development and Student Achievement in High Poverty Schools: Making the Connection. International Studies in Educational Administration, 39 (2), Newmann, F., King, B., & Youngs, P. (2000). Professional development that addresses school capacity. paper presented at the American Educational Research Association annual meeting. Nicolaidou, M. (2010). Do primary school teachers in Cyprus school see themselves as leaders? Echoing practitioners voices on levels and barriers. Teacher Development, 20 (2), Sergiovanni, T. L. (2007). Rethinking Leadership: A collection of articles. California: Sage puplications. Stoll, L., & Fink, D. (2003). Changing our schools: linking school effectiveness and school improvement. (Andy Hargreaves and Ivor Goodson series editors). Philadelphia: Open University press. 174

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Ζητήματα Οργάνωσης, Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8/11/2014, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α Αθήνας Η σημερινή πραγματικότητα Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα»

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

15 & 18 Φεβρουαρίου 2013. Περιλήψεις. Αθήνα. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

15 & 18 Φεβρουαρίου 2013. Περιλήψεις. Αθήνα. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας

Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Πέτρος Πασιαρδής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου email: p.pashiardis@ouc.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ 1420 Διδάσκων: Λαΐνας Αθανάσιος / email: athlain@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5 ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 24, 25

Διαβάστε περισσότερα

Επιµμορφωτικόό σεµμινάάριο

Επιµμορφωτικόό σεµμινάάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών» Δράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστηµονική υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούµ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Διοικητική Διεύθυνση στη Μετασχηματιστική Ηγεσία: Πρακτικές Διευθυντών και Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από τη Διοικητική Διεύθυνση στη Μετασχηματιστική Ηγεσία: Πρακτικές Διευθυντών και Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης TΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Από τη Διοικητική Διεύθυνση στη Μετασχηματιστική Ηγεσία: Πρακτικές Διευθυντών και Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Δημόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση

Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 92-108, 2014 Η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση Δέσποινα Βασιλειάδου 1, Ειρήνη Διερωνίτου 2 vdespina1@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις

Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιάννης Ιωάννου, Β.Δ.Α, Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις

Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις Εκπαιδευτική ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα: Πραγματικότητες και επιδιώξεις Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιάννης Ιωάννου, Β.Δ.Α, Μονάδα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα: µύθοι και πραγµατικότητες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα: µύθοι και πραγµατικότητες ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούµ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ηγεσία και σχολική αποτελεσµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ηγεσία και βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο

Παιδαγωγική Ηγεσία και βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο Παιδαγωγική Ηγεσία και βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης Προγράμματα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας

Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας Αυτoαξιολόγηση για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας Δρ Μαρία Νικολαΐδου cymaria2001@yahoo.co.uk ΚΑ Δημοτικό Λεμεσού 2014-2015 Δομή της παρουσίασης 1. Η σχολική βελτίωση ως μέρος της αλλαγής. 2. Αυτοαξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εκπαιδευτικός, ως κύριος παράγοντας της παιδαγωγικής διαδικασίας που συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293,

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, 20.02.05 Αvailable at: http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=362&issuenum=16293

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το πλαίσιο Αναζήτηση ποιότητας αποτελεσματικότητας Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης

Δομή της παρουσίασης Δομή της παρουσίασης 1. Παραδοχές και Πραγματικότητες 2. Επαγγελματική Μάθηση: βασικά χαρακτηριστικά 3. Ενδεικτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής 2015 2016 4. Συμπεράσματα Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα