ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW MAGADALENA GAŁAJ ΣΧΟΛΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΉΤΩΝ (ΠΟΛΩΝΊΑ) ΑΦΗΡΗΜΈΝΟ Το χαρτί που πρόκειται να παρουσιάσει την πολωνική εθνική σκηνή για την εκπαίδευση χηµεία των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τη χηµεία είναι όλα γύρω από τις απαιτήσεις του έργου του ικτύου. Το χαρτί θα εισαχθεί σύντοµα English εθνικές τάσεις στη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων της επιστήµης, της χηµείας ειδικότερα. Θα εδραιώσει επίσης πληροφορίες σχετικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Πολωνία, σε σχέση µε τη διδασκαλία της χηµείας και την ανάπτυξη σταδιοδροµίας ενός δασκάλου στην Πολωνία. Space θα είναι αφιερωµένο στην παρουσίαση των κυριότερων εµποδίων για την διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα σχόλια θα πρέπει να γίνει σχετικά µε τις πιο καινοτόµες προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εργαστήρια που διατίθενται στην ελληνική εκπαιδευτική σκηνή στήριξη των εκπαιδευτικών στην τάξη και την παροχή κινήτρων µαθητές σε διάφορα επίπεδα της χηµείας εκπαίδευσης για να διερευνήσει βαθύτερα και περισσότερο για τη δική τους. Μερικοί θα γίνονται αναφορές στους εκπαιδευτικούς και το εργαστήριο εµπειρογνωµόνων που διοργανώνονται σε WSIU εγκαταστάσεις για το παραπάνω θέµα. Εισαγωγή στην εθνική κατάσταση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών Για µεγάλο χρονικό διάστηµα έχει παρατηρηθεί σταδιακή µείωση του κύρους επάγγελµα του εκπαιδευτικού στην πολωνική κοινωνία. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, εκ των οποίων το πιο σηµαντικό είναι σχετικά δίκαιο µισθό και τα κοινά αρνητικές γνώµες σχετικά µε την κατάσταση της εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσµα, µικρότερο αριθµό µαθητών, αποφασίζει να αποκτήσει τα προσόντα για να κάνει τη δουλειά των δασκάλων του, να αναλάβει την oppotunity του επαγγέλµατος. Είναι µάλλον κίνητρο από την ασφάλεια σε περίπτωση µη εξεύρεση πιο επιθυµητή θέση εργασίας µετά από πτυχιούχους. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του συστήµατος άρχισε το 1999, γεγονός που κατέστησε αναγκαία να αναλάβουν ορισµένες δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών». Οι µεταρρυθµίσεις που ανέλαβε εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στις εργασίες του σχολείου και, εποµένως, τις µεθόδους διδασκαλίας. Πρώτα απ 'όλα επανεκτίµηση της µάθησης και διδασκαλίας εκβάσεις Στόχοι πραγµατοποιήθηκε αποδεικνύεται απόκλιση από τη διδασκαλία που βασίζεται στην αποµνηµόνευση συχνά άχρηστες πληροφορίες σε µαθητές και δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση που απέκτησε τις γνώσεις και την ικανότητα να το χρησιµοποιήσει. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσει το σχολείο των δεξιοτήτων του οικουµενικού χαρακτήρα, καθώς και τις µορφές και να αναπτύξουν στάσεις σηµαντικό όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του µαθητή και το µέλλον της ζωής του στην κοινωνία. Αυτό απαιτεί από τους δασκάλους εφαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας, την ανάπτυξη της γνωστικής δραστηριότητας και την εµπλοκή των µαθητών. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλύσει την πορεία και τα αποτελέσµατα της εργασίας του µε τους µαθητές και να βελτιώσει τα επιτεύγµατά της διδασκαλίας του. Επιπλέον, η δυνατότητα που δηµιουργήθηκε από τις µεταρρυθµίσεις της σε λίγες ή ακόµη και πολλά εγχειρίδια για µια δεδοµένη λειτουργία υπόκειται ταυτόχρονα Παρέχει ένα σοβαρό έργο της επιλογής ένα βέλτιστο πρόγραµµα σπουδών και το εγχειρίδιο. Ξεκινώντας κατώτερο σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως µια νέα σχολεία τύπου προκαλούνται οι οποίες είναι αναγκαίες για την απασχόληση καθηγητών προετοιµασµένοι να διδάξουν δύο ή και περισσότερα subjects.the Μείωση στη δηµογραφία µπορεί να επηρεάσει επίσης τον τρόπο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο πλησιέστερο χρόνια. Η µικρότερη ζήτηση για τους εκπαιδευτικούς θα προκαλέσει υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα των εκπαιδευτικών, χωρίς το φόβο της έλλειψης διδακτικού προσωπικού. Μια ευνοϊκή επίδραση για τις αλλαγές στα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών από τις διεθνείς επαφές που επιτρέπουν την ανταλλαγή εµπειριών. Ορισµένες προσπάθειες έχουν ήδη γίνει σε αυτό βέβαια, όπως αποδεικνύεται από το διάταγµα σχετικά µε τα πρότυπα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που παρασκευάζεται από την Εθνική Υπουργείου Παιδείας. Το διάταγµα δεν αλλάζει σε κύρια ζητήµατα από τις σήµερα ισχύουσες διατάξεις, αλλά καθιστά πιο λεπτοµερείς. Πρότεινε την Αύξηση του

2 αριθµού των ωρών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων 60 ώρες λεγόµενα συµπληρωµατικά µαθήµατα τα οποία, εκτός από υποχρεωτικά µαθήµατα στην παραγωγή της φωνής περιλαµβάνει θέµατα όπως η ανθρωπιστική ηθική, τον πολιτισµό γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού, κλπ. περιοχή. Η καινοτοµία είναι η απαίτηση για τον µελλοντικό δάσκαλο τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα σε προχωρηµένο επίπεδο. Οι γνώσεις και δεξιότητες Όσον αφορά ψυχολογία, η παιδαγωγική και η µεθοδολογία είναι, επίσης, υπόκεινται outlined.the οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από την Εθνική Επιτροπή ιαπίστευσης θα επηρεάσει σίγουρα τις αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Είναι Εγκεκριµένο την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τις συνθήκες ελέγχου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλα τα αγγλικά πανεπιστήµια - δηµόσια, ιδιωτικά, ακαδηµαϊκά και τεχνικά. Η δραστηριότητά του περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησε τις εργασίες το 2002, µέχρι στιγµής εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση της λειτουργίας ορισµένων θεµάτων των µελετών. Αυτή τη στιγµή ασχολείται µε προγράµµατα σπουδών και την ποιότητα των µαθηµάτων προετοιµασίας για τη δουλειά του δασκάλου. Αναµφίβολα, αυτό θα προωθηθεί η καλύτερη προετοιµασία των µελλοντικών εκπαιδευτικών για να κάνει τη δουλειά τους. Ας αναλύσουµε τώρα την κατάσταση της τυποποιηµένης ΦΕ σε πολωνικά σχολεία. Μετά οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των θεµάτων της επιστήµης: Οι βιολογία, χηµεία, φυσική και την αστρονοµία, καθώς και η γεωγραφία διδάσκεται στα δύο επίπεδα µόνο: Τζούνιορ Γυµνάσιο (3 χρόνια, ηλικίας 3-16) επί του µέσου όρου 3 ώρες κάθε θέµα διανέµονται στην περίοδο τριών ετών, π.χ. 2 ώρες της βιολογίας ασθενώς στην πρώτη µορφή και µία ώρα στο δεύτερο έντυπο. Senior Γυµνάσιο (3 χρόνια, ηλικία 17-19) επί του µέσου όρου 3 ώρες κάθε θέµα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, υποχρεωτική για όλους τους µαθητές. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους προαιρετική µέγιστης διάρκειας 8 ωρών για ένα ή δύο από αυτά τα θέµατα στις τάξεις των κατάλληλων φάσµα συµφερόντων π.χ. βιολογίας και της χηµείας, των περιβαλλοντικών τάξεις κλπ. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από τα θεσµικά όργανα στους τοµείς σπουδών που προετοιµάζει τους ειδικούς για διάφορα επαγγέλµατα (π.χ. µελέτες στον τοµέα της χηµείας προετοιµασία ειδικούς για εργασία σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύµατα και εργαστηρίων, καθώς και καθηγητές της χηµείας). Τα προγράµµατα διδασκαλίας και προγράµµατα σπουδών σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζονται από τις αυτόνοµες αρχές τους. Σχεδόν όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εισήχθη το σύστηµα ETCS για να κάνει διεθνή ανταλλαγή φοιτητών ευκολότερη. Μέσα σε ένα πεδίο µελέτης οι µαθητές επιλέγουν είτε την εξειδίκευση ενός µικρού δασκάλου και να αποκτήσουν τα προσόντα των εκπαιδευτικών ως µέρος των σπουδών τους ή ολοκληρωµένες µελέτες, χωρίς ειδίκευση, και να αποκτήσουν τα προσόντα του δασκάλου µετά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών σπουδών ή µαθήµατα κατάρτισης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας καθορίζει τα προσόντα που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς και το ελάχιστο αριθµό ωρών που έχουν ανατεθεί για την παιδαγωγική προετοιµασία. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό, παιδαγωγική προετοιµασία πρέπει περιλαµβανόµενα σε ώρες στην παιδαγωγική, την ψυχολογία και τον τοµέα-ειδικά διδασκαλίας (δηλαδή η µεθοδολογία της διδασκαλίας ενός πεδίου συγκεκριµένο θέµα) και δάσκαλος πρακτική άσκηση στο σχολείο, το οποίο αντιστοιχεί σε 10 τοποθέτηση εβδοµάδες σχολείο. Να πάρει πιστώσεις του επαγγελµατική πορεία κατά τις πενταετείς σπουδές [M.Sc.] πληροί τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία στις Junior και Senior σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις, η ολοκλήρωση της τριετούς δάσκαλος επαγγελµατικές σπουδές [B.Sc.] qualifiés µόνο για τη διδασκαλία στο δηµοτικό σχολείο. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τρένο ως επί το πλείστον καθηγητές των εν λόγω εξειδίκευση, αν και πρόσφατα έχουν αρχίσει να εισάγουν µελέτες που καλύπτουν δύο ειδικότητες (δύο οι καθηγητές) Κυρίως συνδυάζει σχετικές ειδικότητες (π.χ. χηµεία µε τη βιολογία ή τη φυσική, τη βιολογία µε την προστασία του περιβάλλοντος, κλπ..). Οι εκπαιδευτικοί µπορούν επίσης να παρασκευαστούν για να διδάξει ένα δεύτερο θέµα στις µεταπτυχιακές σπουδές διαρκείας δύο έως τέσσερα εξάµηνα. 1 Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Ο καθηγητής χηµείας θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει τον ενθουσιασµό του για τη χηµεία στην τάξη του µε έναν οργανωµένο τρόπο, ώστε να µπορεί να παρουσιάσει τα µαθήµατα για τους µαθητές του. Οι οργανωτικές δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητο για την εκτέλεση συνηθισµένων αναθέσεις των εκπαιδευτικών, ξηρά, όπως συµµετοχή καταγραφής και τους βαθµούς. Θα πρέπει επίσης να έχουν γνώση του εργαστηριακού εξοπλισµού και την ασφαλή χρήση του, ώστε να µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές του να στήσετε πειράµατα µε ασφαλή τρόπο. εξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες, καθώς ο δάσκαλος εργάζεται µε τους µαθητές για να τους διδάξουν την προηγµένη µαθηµατικά και τις έννοιες της επιστήµης Συµµετέχει στη χηµεία. Ο δάσκαλος πρέπει

3 επίσης να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τους γονείς και µε τους συµµαθητές του, όπως ο ίδιος εργάζεται για επαγγελµατικές δραστηριότητες ανάπτυξης, ξηρό την ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών. Τίθεται το ερώτηµα: Πώς θα φτάσετε προσόντα για να διδάξουν τη χηµεία στο κατώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο και την ανώτερη δευτεροβάθµια σχολείο; Ας αναλύσουµε την κατάσταση σχετικά µε την υπόθεση των Jagiellonian University στην Κρακοβία. Η κύρια αποστολή του Τµήµατος ιδακτική της Χηµείας είναι να προετοιµάσει τους µαθητές να γίνουν δάσκαλοι. Επιλεξιµότητα για την διδασκαλία της χηµείας εφαρµόζεται, όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο, πολλοί φοιτητές αποκτούν το δικαίωµα να διδάσκουν χηµεία στα σχολεία. Όλα τα παρακολουθήσει µαθήµατα προετοιµασία τους για τη διενέργεια εκπαίδευσης, οµιλίες και παρουσιάσεις, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των ανθρώπων σε χώρους άλλους από τη σχολική εργασία. Μέσω καλύτερη επαγγελµατική προετοιµασία του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού, αν και δύσκολη, είναι σε θέση να δώσει µεγάλη ικανοποίηση. Προκειµένου να να πάρει τα κατάλληλα προσόντα για να εργαστεί ως καθηγητής Χηµείας στο κατώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο και την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές χηµείας πρέπει να υποβάλουν ένα µεταπτυχιακό και πλήρη διάφορα µαθήµατα της χηµείας στο Κολέγιο της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Jagiellonian και το Τµήµα ιδακτική της Χηµείας. Όλοι οι µαθητές συνιστούµε να ξεκινήσετε την επαγγελµατική τους κατάρτιση όσο το δυνατόν νωρίτερα (π.χ., στο τρίτο έτος των προπτυχιακών σπουδών), προκειµένου να αποφευχθεί πάρα πολλά µαθήµατα που συµπίπτουν σε ένα χρόνο. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα: στο Κολέγιο Σπουδές στην Εκπαίδευση: περιλαµβάνουν τη γενική παιδαγωγική και ψυχολογική προετοιµασία - δύο µαθήµατα 45 ωρών το καθένα, καθώς και ψυχολογική και παιδαγωγική κατάρτιση για τη διδασκαλία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση - δύο µαθήµατα 30 ωρών το καθένα. Όσον αφορά το Τµήµα Χηµείας διδασκαλίας, Τµήµα Χηµείας Ανησυχώντας φοιτητών είναι να ολοκληρώσετε τα παρακάτω προπονήσεις και τα µαθήµατα: Βασική ιδασκαλία - Σεµινάριο 30 ωρών. (Χειµερινό εξάµηνο, το πρώτο έτος, δευτέρου βαθµού)? Καθηγητής χηµείας - διάλεξη 30 ώρες (εξάµηνο το καλοκαίρι, το πρώτο έτος, δευτέρου βαθµού)? ιδακτική της Χηµείας Α - άσκηση 45 ωρών, συµπεριλαµβανοµένων 15 ώρες.. πρακτική στο σχολείο (εαρινό εξάµηνο, το πρώτο έτος, δευτέρου βαθµού)? ιδακτική της Χηµείας Β - άσκηση 45 ωρών, 15 ώρες Συµπεριλαµβανοµένων πρακτική στο σχολείο (χειµερινό εξάµηνο, το δεύτερο έτος, το δεύτερο πτυχίο)? πορεία ειδικός - µαθήµατα από 15 ώρες, µία από τη διδασκαλία µαθηµάτων για να επιλέξουν από (εαρινό εξάµηνο, ή το δεύτερο έτος, δευτέρου βαθµού)? Πρακτική στο σχολείο ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα προβλήµατα που συνδέονται µε την εξέλιξη της κατάστασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό περιλαµβάνει, για παράδειγµα, των εθνικών εξετάσεων, που ξεκίνησε ήδη το περασµένο έτος, διεπιστηµονικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, νέα προγράµµατα σπουδών και εγχειριδίων, καθώς και διδακτικά βοηθήµατα, κλπ. Αν είναι δυνατόν άλλα προβλήµατα που αφορούν την καθηµερινή εργασία των εκπαιδευτικών, όπως απαιτήσεις για την προώθηση συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τάξεις. Κατά τη διάρκεια τάξεις κάθε φορά που χρησιµοποιείται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των µαθητών, ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν µεγάλη σηµασία στο έργο του δασκάλου και χρήσιµο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Προσοµοίωση των θραυσµάτων του µαθήµατος Προηγούµενα παρασκευάζονται από τους µαθητές είναι απαραίτητη. Έχουν καταγραφεί από την τηλεοπτική κάµερα, στη συνέχεια αναπαραχθούν και να αναλυθούν από κοινού. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής στο σχολείο, από τη µία πλευρά οι µαθητές µπορούν να δοκιµάσουν τις ικανότητές τους που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του µαθήµατα στο πανεπιστήµιο και από την άλλη πλευρά, τρένο νέες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν και να βελτιώσουν περαιτέρω κατά τη διάρκεια µαθήµατα στο πανεπιστήµιο. Οι εµπειρίες από την πρακτική θα πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση της σηµασίας της συστηµατοποιηµένη γνώση στη διδακτική της χηµείας τοµέα το οποίο να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια αυτών των κατηγοριών. Η επιλογή του σχολείου για την πρακτική αυτή δεν είναι τυχαία. Η πρώτη πράξη λαµβάνει χώρα στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ωστόσο, η ουσιαστική γνώση που απαιτείται για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων σε αυτό το επίπεδο είναι µεγαλύτερη από ό, τι στο κατώτερο σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για την ευκολότερη αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας. Η δεύτερη πράξη λαµβάνει χώρα στο κατώτερο γυµνάσιο. Το επίπεδο των γνώσεων των µαθητών σε αυτό το στάδιο είναι πιο διαφοροποιηµένη και στην πνευµατική ανάπτυξη Νωρίτερα από ό, τι στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. ιεξαγωγή µαθηµάτων στο κατώτερο γυµνάσιο απαιτεί περισσότερες δεξιότητες και την εµπειρία, η οποία επιβεβαιώνεται και από τους µαθητές. Ένας άλλος παράγοντας είναι πιο σοβαρό εκπαιδευτικό προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές µε τους µαθητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής στο κατώτερο γυµνάσιο. Ο στόχος της πρακτικής σε ανώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο είναι να πάρει προκαταρκτική γνώση σχετικά µε το έργο των εκπαιδευτικών και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο της µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο. Την ίδια στιγµή θα πρέπει να δηµιουργηθούν κίνητρα για τους µαθητές για

4 περαιτέρω µέρος του µαθήµατος στη διδακτική της χηµείας. Στη συνέχεια, έρχονται και πάλι στο Πανεπιστήµιο, οι µαθητές συµµετέχουν σε µαθήµατα για να αποκτήσουν πιο προηγµένες επαγγελµατικές δεξιότητες. Περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων που συνδέονται µε τον προγραµµατισµό, την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των µαθηµάτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ολοκληρωµένου εργαστηρίου - Τα µαθήµατα σεµινάριο στη διδακτική της χηµείας που προβλέπονται από την ισχύουσα πρακτική στο κατώτερο γυµνάσιο. εξιότητες των µαθητών οκιµές»λαµβάνει χώρα κατά την τελευταία περίοδο της πρακτικής, όταν οι µαθητές συνηθίσει στο σχολείο, γνώρισα τους µαθητές και τις συνθήκες εργασίας. Στη συνέχεια, τα µαθήµατα διευθύνονται από αυτούς συµµετείχαν και αξιολογούνται από τον καθηγητή και τον επιβλέποντα των µαθηµάτων σχολική πράξη αυτός που είναι ο εργαζόµενος του πανεπιστηµίου. Η εκτίµηση γίνεται µε το ειδικά προετοιµασµένο φύλλο ανάλυσης µάθηµα. Χρησιµοποιώντας αυτό το φύλλο είναι µερικές δεξιότητες αξιολογούνται µεταξύ άλλων: την προετοιµασία του σεναρίου του µαθήµατος, η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου διδασκαλίας, χρησιµοποιώντας διδακτικά βοηθήµατα, την ενεργοποίηση των µαθητών, τονίζοντας τη σηµασία της γνώσης χηµικών, κλπ.. Θετική αξιολόγηση του µαθήµατος είναι απαραίτητη φοίτησης, αν και δεν είναι η µόνη προϋπόθεση της creding τη σχολική πρακτική. εξιότητες των µαθητών δοκιµάζονται κατά τη διάρκεια της τελικής θέµα - διδακτική των µαθηµάτων χηµείας, αποτελούν επίσης µέρος της εξέτασης στην εκπαίδευση χηµεία. Αφού τελείωσε το σχολείο πρακτικές οι φοιτητές εξακολουθούν να συµµετέχουν στο σεµινάριο το οποίο εξάµηνο λαµβάνει χώρα το Σεπτέµβριο. Στόχος της είναι να συνοψίσω και να εδραιώσει τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια δύο εξάµηνα του διδακτικού τάξεις χηµείας και των πρακτικών στο σχολείο. Συνίσταται στην διαδοχικές δραστηριότητες που συνδέονται µε την προετοιµασία για την υλοποίηση του επιλεγέντος τµήµατος στο πρόγραµµα σπουδών της διδασκαλίας της χηµείας στο κατώτερο ή ανώτερο δευτεροβάθµιο σχολείο και στη συνέχεια στην ανάλυσή τους. Αυτό δηµιουργεί την ευκαιρία για τους µαθητές να γνωρίζουν ότι η δουλειά του δασκάλου δεν αντιγράφει τις ίδιες διαδικασίες όλη την ώρα. Μπορούν επίσης να δούµε ότι η ικανότητα κριτικής ανάλυσης των προγραµµάτων σπουδών, εγχειρίδια, η επιλογή του διδακτικού υλικού, καθώς και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της εργασίας και τη βελτίωση κάποιου των επαγγελµατικών δεξιοτήτων είναι µεγάλης σηµασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι µαθητές πρέπει να αναφέρονται σε χηµικές γνώσεις τους. Τότε αυτό αποδεικνύει ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν δυσκολίες µε την παρουσίαση κάποια προβλήµατα χηµικά µε απλό κατανοητό τρόπο για τους µαθητές και να γίνει επίσης επίγνωση των κενών που κατέχουν σε χηµικές γνώσεις τους. Αυτό είναι το σηµείο εκκίνησης για µια άλλη σκέψη σχετικά µε τη σηµασία της καλή γνώση του αντικειµένου γνώσης, η οποία θα πρέπει να παραδώσει στους µαθητές. Οι εξετάσεις στην εκπαίδευση χηµεία που ολοκληρώνεται πορεία των µαθηµάτων είναι να επιτελέσουν σηµαντική λειτουργία καθώς περνά επιβεβαίωση των προσόντων για να γίνει καθηγητής χηµείας. Αποτελείται από µερικά στοιχεία, στόχος του οποίου είναι να ελέγχει: η έκταση της απόκτησης γνώσεων χηµικών στο πεδίο εφαρµογής της junior και ανώτερα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η γνώση στη χηµεία της εκπαίδευσης, τις ικανότητες για το σχεδιασµό της διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις ικανότητες για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. 2 Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μετά την έναρξη της εργασίας του δασκάλου είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες προώθησης: ασκούµενου καθηγητή? ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ εκπαιδευτικός, υποψήφια δάσκαλος, ναυλωµένο δάσκαλος. Προώθηση σε υψηλότερη κατηγορία θα απαιτήσει την αναβάθµιση των προσόντων και µισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να συνδέεται µε την κατηγορία µετά τη διδασκαλία και την απόδοση της διδασκαλίας. Ο δάσκαλος µπορεί να προαχθεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, αν αυτός / αυτή: κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται, έχει ολοκληρώσει µια πρακτική άσκηση η οποία έληξε µε µια θετική αξιολόγηση του / της επίτευξης του κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης (η τοποθέτηση γίνεται µε βάση το ατοµικό πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων)? έχει γίνει δεκτή από την επιτροπή επιλογής ή, στην περίπτωση του δασκάλου συρρίκνωση, έχει περάσει µια εξέταση που διενεργείται από την εξεταστική επιτροπή. Μία από τις προϋποθέσεις για την προώθηση εκπαιδευτικών είναι µεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες µορφές (µαθήµατα) του επαγγελµατική βελτίωση. Οι µεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται συνήθως από ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης popup προσόντα για τη διδασκαλία άλλα συναφή θέµατα. Ένας άλλος τύπος της ξηράς µελέτες Επιτρέπει τη βελτίωση των επαγγελµατικών προσόντων στην περιοχή της δίδαξε το µάθηµα. Επί του παρόντος στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών έχουν πολλές ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης. Μπορούν να επιλέξουν από πολλές υψηλές προσφορές ποιότητας µεταξύ των οποίων είναι το ένα από το

5 Κέντρου για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης (CED). Ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2010, ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Εθνικής In-Service Centre κατάρτισης των εκπαιδευτικών και Μεθοδολογίας Κέντρο Ψυχολογικής-Παιδαγωγικής Συµβουλευτικής. CED είναι ένα εθνικό ίδρυµα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι στόχοι Κέντρου περιλαµβάνουν δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, ιδίως µέσω της στήριξης σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατά την εκτέλεση των εκ του νόµου καθηκόντων τους και την υποστήριξη των αλλαγών στο σύστηµα της εκπαίδευσης στον τοµέα της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το νέο πρόγραµµα σπουδών Πολωνίας ξεκίνησε το 2008 και εφαρµόζονται σήµερα στα λύκεια. Οι νέοι Γενικοί Στόχοι της εκπαίδευσης, καθώς και τις βασικές ικανότητες των µαθητών που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια τάξεις της επιστήµης που ορίζονται στο εν λόγω έγγραφο. Παρουσιάστηκε ικανότητες είναι σύµφωνες µε τις αρµοδιότητες που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στην Εξεταστική-Based Επιστήµη Εκπαίδευση (IBSE). IBSE είναι σήµερα µια δηµοφιλής εκπαιδευτική µέθοδος σε πολλές χώρες και αυτό είναι που προωθείται έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο, ο ρόλος της IBSE στο νέο πρόγραµµα σπουδών της επιστήµης πολωνική περιγράφεται και σε σχέση µε τη µέθοδο της «ανεξάρτητης έρευνας για την απόκτηση γνώσεων», που ήταν παλαιότερα γνωστή στην εθνική παιδαγωγική. Πολλά πανεπιστήµια της πολυτεχνεία οργανώνουν µεταπτυχιακές Προπονήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων το Ινστιτούτο ιδακτικής της Χηµείας στο Siedlce προσφέρει µια ενδιαφέρουσα πορεία για τη Χηµεία και Μαθηµατικά καθηγητές. Ο στόχος του προγράµµατος είναι να δώσει το άτοµο που ολοκλήρωσε το βαθµό του πλοιάρχου στον τοµέα της χηµείας άδεια για διδασκαλία της χηµείας στο γυµνάσιο δευτεροβάθµιας ή ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα µαθηµατικά στο δηµοτικό σχολείο, γυµνάσιο γυµνάσιο και το λύκειο. Το µάθηµα απευθύνεται και σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου µαθηµάτων που σχετίζονται µε τη χηµεία ή τα µαθηµατικά. Στην περίπτωσή τους, θα παρέχει το δικαίωµα να διδάξει χηµεία ή τα µαθηµατικά, σε σχολές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, την αποφοίτησή τους από το δεύτερο πρόγραµµα σπουδών (µάστερ). Στο πλαίσιο του προγράµµατος των 340 ωρών οι µαθητές θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των ψυχολογικών - παιδαγωγική προετοιµασία για τη διδασκαλία χηµεία ή τα µαθηµατικά. Σχέδιο των δραστηριοτήτων µελέτης και τα προγράµµατα είναι προσαρµοσµένα στο διάταγµα του Υπουργού Επιστηµών και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της για το θέµα των εκπαιδευτικών προτύπων - την προετοιµασία της για το επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Οι µαθητές καλούνται επίσης να εξυπηρετήσει 155 ώρες πρακτική. Ένα άλλο παράδειγµα καλής πρακτικής όσον αφορά την ανάπτυξη καθηγητής χηµείας είναι WCIES. Πρόκειται για µια αυτοδιοίκηση διευκόλυνσης της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών - ένα ίδρυµα που παρέχει γνώση και την εκπαίδευση, τα καθήκοντα των οποίων τέλεια απεικονίζουν το σύνθηµα "Βαρσοβία - η Πόλη της Εκπαίδευσης». Οι κύριοι στόχοι του Κέντρου περιλαµβάνουν την υποστήριξη της Βαρσοβίας εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των σχολείων και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων στην πόλη της Βαρσοβίας µε την υποστήριξη διαφόρων µορφών για τους εκπαιδευτικούς, περιλαµβάνει βιολογίας και καθηγητές χηµείας. Το Κέντρο έχει κάποια εµπειρία στο να υποστηρίζει την εφαρµογή της µεθόδου IBSE εκπαιδευτικών στο 4ο στάδιο, κυρίως στον τοµέα της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης για τους καθηγητές βιολογίας ενδιαφέρονται για τις νέες εκπαιδευτικές λύσειςβαρσοβία Κέντρο Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Καινοτοµίες και Κατάρτισης έχει παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο σύνολο δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών επιστηµών για αρκετά χρόνια. Από το 2009, το κέντρο έχει προσελκύσει πάνω από 2500 εκπαιδευτικοί είναι τα εργαστήρια, διαλέξεις, συνέδρια, σεµινάρια και µαθήµατα µοντέλο. Θέµατα για τα µαθήµατα έχουν συµπεριληφθεί: ειδήσεις από τον κόσµο της επιστήµης, των νέων µεθόδων διδασκαλίας, βιολογικά και χηµικά πειράµατα και παρατηρήσεις, και πολλά άλλα. Το πρόγραµµα κατάρτισης, µε βάση τη νέα αγγλική βασική διδακτέα ύλη της βιολογίας και της χηµείας, Αποτελείται από διαλέξεις και τα χέρια-για τις µαθησιακές δραστηριότητες που προβλέπονται από ειδικούς επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο της Βαρσοβίας και Νικόλαος Κοπέρνικος Πανεπιστήµιο Toruń. 3 Εκτίµηση του Εθνικού Επιµόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕ Μειονεκτήµατα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Πολωνία Αναλύοντας την κατάσταση στην Πολωνία, µπορούν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα. English φοιτητής της Χηµείας στο Πανεπιστήµιο ή το Πολυτεχνείο είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για τη διδασκαλία στη θεωρία παρά πρακτική. Αυτός / αυτή έχει πρόσβαση στον εξοπλισµό και χηµικά πειράµατα, όταν στο Πανεπιστήµιο και στη συνέχεια δεν έχει την ευκαιρία να πειραµατιστούν ξεκινά όταν η σωστή διδασκαλία στα σχολεία, τα οποία δεν έχουν ακόµη εξοπλισµένο κατάλληλα εργαστήρια χηµείας. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην ίδια την Πολωνία η οποία, σύµφωνα µε ορισµένους εµπειρογνώµονες

6 επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών - τα τελευταία χρόνια έχεις αλλάξει µερικές φορές οποία οδηγεί σε αποπροσανατολισµό και την έλλειψη συνοχής των υπουργικών Απαιτήσεις και τα πραγµατικά µαθησιακά αποτελέσµατα και στόχοι διδασκαλίας. Τι είναι περισσότερο, σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις και καθηγητής χηµείας υποτίθεται για να αναπτυχθούν επαγγελµατικά (κάθε εκπαιδευτικός στην Πολωνία ακολουθεί τη διαδικασία ανάπτυξης της σταδιοδροµίας - τέσσερα στάδια), αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του / χηµικές γνώσεις της δεν είναι πολύ επαληθευτεί. Οι παιδαγωγικές δεξιότητες τους επαληθεύεται όµως χηµείας θέµατα πειραµατισµού και ο πυρήνας έλλειψη παρακολούθησης της χηµείας. Υπάρχει µια προσφορά σε µερικά όργανα κάποιας επαγγελµατικής ανάπτυξης, επιµόρφωσης για τους καθηγητές εν υπηρεσία, αλλά µαθηµάτων, εργαστηρίων, συνεδρίων και κατάρτισης που οργανώνονται από αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, αν και συνήθως υψηλότερης ποιότητας, επίσης αρκετά ακριβό. Από την άλλη πλευρά, είναιεεε µαθήµατα καθηγητές βοηθήσει να εµπλουτίσουν τις τάξεις τους µε την κοπή εξελίξεις άκρη στο συναρπαστικό χώρο της νανοτεχνολογίας, να µάθουν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της επιστήµης, popup εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανανεώσετε την κατανόηση των εννοιών της επιστήµης πυρήνα και να συνδεθούν µε τους συνοµηλίκους τους. Ένα εξάµηνο µακρά πορεία συνεδριάζει κάθε εβδοµάδα και η κατηγορία 3 ωρών χωρίζεται σε τρία τµήµατα: τα α / εκπαιδευτικοί Μέσα σε ερευνητικό εργαστήριο χηµικών µέσω εκδροµές, διαδηλώσεις, τα χέρια σε πειράµατα, ή διαλέξεις από µεταπτυχιακούς φοιτητές. β / Οι εκπαιδευτικοί συζητούν πώς να γεφυρωθεί αποτελεσµατικά να φέρει αυτή την έρευνα στην τάξη, να αναπτύξουν σχέδια µαθήµατος και να προβληµατιστούν σχετικά µε το πώς έχουν χρησιµοποιήσει την πορεία στη διδασκαλία τους. Οι C / εκπαιδευτικοί είναι εξοπλισµένα µε βασικά χηµείας και παρέχει µε εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές για τη βελτίωση της µάθησης των µαθητών προκαλώντας σκέψη για πειραµατικές παρατηρήσεις. Οι στόχοι αυτού του προγράµµατος ανάπτυξης είναι να εκθέσει τους εκπαιδευτικούς να το ερευνητικό περιβάλλον, που ενισχύουν την αίσθηση του κάθε καθηγητή της επιστήµης ως µια διαδικασία, που εµβαθύνουν την κατανόηση κάθε δασκάλου από τα επιτεύγµατα και τις δυνατότητες της χηµείας, και να εφαρµόσουν τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από το ταξικό περιεχόµενο είναι µια ρύθµιση της έρευνας και της επιστηµονική ανακάλυψη. Όπως είδαµε παραπάνω η English καθηγητής χηµείας θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την / επαγγελµατική του ανάπτυξη σε ατοµική βάση τα οποία οι µικρές ως αποτέλεσµα την έλλειψη κινήτρων και η απώλεια της ποιότητας της διδασκαλίας. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, ο καθηγητής των Αγγλικών Χηµείας διαθέτει καλή Angielski γλωσσικές δεξιότητες που είναι πολύ περιοριστική και µπορεί να επιβραδύνει την αυτο-διδασκαλία και τον περιορισµό της χρήσης των λύσεων της χηµείας σε ξένη αγορά. 4 Συµπεράσµατα Η έλλειψη συµπαγούς και επαρκώς ακριβείς αντίληψη για την εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων για τα δυσµενή έχει επιπτώσεις στο επίπεδο και τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να κάνουν µεγάλες διαφορές στο πλαίσιο της προετοιµασίας για αυτό το επάγγελµα από το ένα στο άλλο πανεπιστήµιο. Οι απόφοιτοι των πανεπιστηµίων, όπου επικεντρώνονται κυρίως στην επίσηµη εκτέλεση του πολύ γενικούς κανονισµούς που παρουσιάστηκαν παραπάνω λαµβάνονται υπ 'όψιν, µπορούν να λάβουν πιστώσεις από κατάλληλα θέµατα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση του επαγγέλµατος των εκπαιδευτικών. Αλλαγή συνθηκών ζωής, καθώς και τις απαιτήσεις Η συνδεδεµένη µε την ένταξη µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν αναγκαία την ανάγκη αλλαγών σε «στάση στους µαθητές των εκπαιδευτικών Ποια επιστηµονική εκπαίδευση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της προετοιµασίας τους για τη ζωή σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη επιστήµη και την κοινωνική πραγµατικότητα. Αυτό απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση των καθηγητών θετικών επιστηµών και τη συνεχή βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των ενεργών εκπαιδευτικών. Οι µαθητές της επιστηµονικής εκπαίδευσης ξεκινά στο δηµοτικό σχολείο, όπου, µαζί µε το εκπαιδευτικό σύστηµα µεταρρυθµίσεων που εισήγαγε πριν από µερικά χρόνια, ένα νέο θέµα - η επιστήµη η οποία εµφανίστηκε απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οργάνωση των κατάλληλων µαθηµάτων της κατάρτισης των εκπαιδευτικών του ένα αρκετά νέο θέµα ήταν για πολλούς λόγους ένα δύσκολο έργο. Το έργο έπρεπε να γίνει από το ίδιο το υπόβαθρο, όπως δεν υπήρχε πρακτική εµπειρία στο πλαίσιο της προετοιµασίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της επιστήµης, καθώς δεν αναλυτικά προγράµµατα και εγχειρίδια για το θέµα αυτό

7 Βιβλιογραφία και Αναφορές 1 RM Janiuk, Ε. Samonek-Miciuk, W. και Α. Walosik Stawinski [2002] Έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του καθηγητή της επιστήµης στην Πολωνία.) 2 Ε. Samonek-Miciuk Μ. Pedryc-Crow [2001] Η προετοιµασία των εκπαιδευτικών της βιολογίας για τη λειτουργία του αναθεωρηµένου σχολείο: άσκαλος 2000 plus. Ο εκσυγχρονισµός της φύσης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, τη βιολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, Βαρσοβία, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 BUREWICZ Α., Gulinska Η. (επιµ.), ιδακτική της Χηµείας, Ed. NaukoweUAM, Πόζναν Czupiał Κ., και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων της χηµείας, Ed. Nowik, Opole Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. 61/2001, kształceniaogólnego σπουδών για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Χηµεία, Παράρτηµα 4, poz Galska-Krajewska Α., Pazdro Κ., ιδακτική της Χηµείας, ΝΣΚ, Βαρσοβία, Institute της ιδακτική της Χηµείας - Jagiellonian University, Κρακοβία - ηλεκτρονική διεύθυνση - τα προσόντα του καθηγητή χηµείας 8 Κανόνες των φοιτητών πρακτικής - Jagiellonian University ηλεκτρονική διεύθυνση - τα προσόντα του δασκάλου χηµείας 20praktyk.pdf%

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Τσεχική Δημοκρατία II

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Τσεχική Δημοκρατία II Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Τσεχική Δημοκρατία II Marcela Grecvá, Zdeněk Hrdlička, Vernika Ppva Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία) Zdenek.Hrdlicka @ vscht.cz Αφηρημένο Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες

Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο >Τα προσόντα που απαιτούνται και η διαδικασία πρόσληψης σε 20 χώρες Review from 22/04/2013 Articlesize (cm2): 1288 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, από σελίδα 20 Customer: Author: Rubric: ΠΑΙΔΕΙΑ Subrubric: Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικοί Mediatype: Print Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί ανά τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016 1. Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία 2. Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας ΚΟΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες...........................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Εγνατίας 122

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ.  Εγνατίας 122 ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ http://www.thea.auth.gr/ Εγνατίας 122 Η εισαγωγή των αποφοίτων λυκείου στο Τμήμα Θεάτρου γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών Καλλιέργεια ενσυνείδητης κριτικής σκέψης που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύρρυθμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για ειδικούς ψυχικής υγείας

Ταχύρρυθμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για ειδικούς ψυχικής υγείας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ To Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Η ανάγκη επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και διατύπωσης βασικών αρχών και θέσεων της ΕΕΧ είναι εμφανής εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα