ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 1 ALUMINIUM PHOSHIDE NITROCHEM 56 Tablets 56% Aluminium phosphide KON. 960gr X 20 A.Φ. 1500gr X 14 2* BACTOGRIN Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE 3a3b 0.2% β/β ή 1000IU/mg Αλατιέρα 200gr X 35 ΣΑΚ. 1Kg X 15 ΣΑΚ. 5Kg X 4 ΣΑΚ. 10Kg X 2 ΣΑΚ. 20Kg X 1 3 VIVIO 50% Phosmet KYT. 700gr X 20 KYT. 1200gr X 12 4* 5* BIOFIX 1,86 EC DILIGER 48 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 1,86% Pyrethrins 48% Chlorpyriphos 6 CYREN 48 EC 48% Chlorpyriphos 7 Π.Φ. 50ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 250ml Χ 28 Π.Φ. 500ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. 250ml Χ 28 Π.Φ. 500ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. 5L Χ 4 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 1L Χ 10 Π.Φ. 5L Χ 4 CYREN 5 GR 5% Chlorpyriphos ΣΑΚΟΣ 10Κg Χ 2 8 PERFEKTHION 40 EC 9* DIMETHOATE CHEMINOVA BULGARIA 10* FESTOR 10 EC Αποκλειστικοί Διανομείς 40% Dimethoate Π.Φ. 100ml Χ 48 Π.Φ. 500ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 10 40% Dimethoate Π.Φ. 1L Χ 10 10% Alpha- Cypermethrin Π.Φ. 40ml Χ 48 Π.Φ. 200ml Χ 24 Π.Φ. 400ml Χ 10 1

2 11 POLECI 2,5 EC 2,5% Deltamethrin Π.Φ. 10ml Χ 80 Π.Φ. 50ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 250ml Χ 28 Π.Φ. 500ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 AΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ 1 DIABLO 10 WP Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 10% Hexythiazox ΚΥΤ. 100gr X 30 ΚΥΤ. 200gr X 24 ΚΥΤ. 500gr X 20 ΚΥΤ. 1Kg X 20 ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΤΟΚΤΟΝΑ 1 METALDEHYDE SHARDA HELLAS 5 GB 5% Metaldehyde ΚΥΤ. 200gr X 28 ΚΥΤ. 500gr X 18 ΚΥΤ. 1Kg X 15 ΣΑΚΟΣ 25Kg X 1 ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1* NITROPOL-S 98,8% Paraffinic Oil (Θερινός Πολτός) Π.Φ. 200cc Χ 28 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. 5L Χ 4 Π.Φ. 10L Χ 1 2* NITROPOL-X 98,8% Paraffinic Oil (Χειμερινός Πολτός) Π.Φ. 200cc Χ 28 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. 5L Χ 4 Π.Φ. 10L Χ 1 2

3 ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1 POLYCHLOR 5 SL 5% Mepiquat Chloride Π.Φ. 1L X 10 Π.Φ. 3L X 4 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 1 ECORAM 20 WP 2* 3* 4 RAMSIDE 50 WP COPPERBLAU-N 50WP MANIFLOW 12,4 SC 20%Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού 50% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού 50% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού 12,4% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού 5 GOLDFIX 80 WP 80% Mancozeb 6* ΑVISO MONO 80 WG Αποκλειστικοί Διανομείς 7 MYCLOBUTANIL SHARDA ΗΕLLAS 24 EC 80% Metiram Complex 24% Myclobutanil ΣΑΚΟΣ 1Kg X 15 ΣΑΚΟΣ 5Kg X 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 25Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 1Kg X 15 ΣΑΚΟΣ 5Κg X 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 25Kg Χ 1 Α.Σ. 1Kg Χ 12 Α.Σ. 2,5Kg Χ 6 ΣΑΚΟΣ 5Kg Χ 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 25Kg Χ 1 Π.Φ. 1L X 10 Π.Φ. 5L X 2 Π.Φ. 10L X 1 Χ.Σ. 500gr X 15 Χ.Σ 1Kg X 15 Χ.Σ. 2,5Kg X 6 Χ.Σ. 5Kg X 4 Χ.Σ. 25Kg X 1 Χ.Σ. 400gr X 20 Χ.Σ. 800gr X 20 Χ.Σ. 2Kg X 8 Χ.Σ. 2Kg X 12 Π.Φ. 20cc Χ 80 Π.Φ. 100cc Χ 32 Π.Φ. 200cc Χ 28 Π.Φ. 400cc Χ 20 3

4 8 9* 10* 11* 12* BAIA-CU 4,2/39,75 WP ΜΟΧΙΜΑΤΕ 4/40 WP BIOSULF 96 DP ECOSULF 80 WG GOLDSULF 80 WP 4,2% Cymoxanil/ 39,75% Οξυχλωριούχος χαλκός 4% Cymoxanil/ 40% Mancozeb 96% Θείο 80% Βρέξιμο Θείο 80% Βρέξιμο Θείο 13 ALFIL 80 WP 80% Fosetyl-Αl ΚΥΤ. 500gr X 20 ΣΑΚΟΣ 1250gr X 16 ΣΑΚΟΣ 2,5Kg Χ 8 ΚΥΤ. 500gr X 20 ΣΑΚΟΣ 1250gr X 12 ΣΑΚΟΣ 2,5Kg Χ 6 ΣΑΚΟΣ 1Kg Χ 25 ΣΑΚΟΣ 2Kg Χ 12 ΣΑΚΟΣ 5Kg Χ 5 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 25Kg Χ 1 Χ.Σ. 100gr X 20 Χ.Σ. 500gr X 20 ΚΥΤ. 1Kg Χ 10 ΚΥΤ. 2Kg Χ 10 ΚΥΤ. 1Κg X 12 ΚΥΤ. 2Κg X 10 ΚΥΤ. 500gr X 12 ΚΥΤ. 1Κg X 12 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 1 FLUAZIFOP-P-BUTYL SHARDA BALKAN 12.5 EC Αποκλειστικοί Διανομείς 2 ANSWER 36 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 12.5% Fluazifop- P-Butyl 36% Diclofop-methyl 3 LYPHASE 36 SL 36% Glyphosate 4 ELEGANT 5 EC 5 Αποκλειστικοί Διανομείς DIQUA SL 5% Quizalofop-P-Ethyl 20% Diquat Π.Φ. 250ml Χ 28 Π.Φ. 500ml Χ 20 Π.Φ. 1L X 12 Π.Φ. 1L X 20 Π.Δ. 3L X 8 Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. 10L X 2 Π.Δ. 20L X 1 Π.Φ. 250ml Χ 28 Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. 3L X 4 Π.Φ. 500ml Χ 28 Π.Φ. 1L X 20 4

5 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ PERMETHRIN 25EC ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ DELTAMETHRIN 2,5WP ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ 25% Permethrin 2,5% Deltamethrin Π.Φ. 100ml X 32 Π.Φ. 500ml X 28 Π.Φ. 1L X 20 Χ.Σ. 200gr X 15 Χ.Σ. 500gr X 15 Χ.Σ. 1Kg X 15 RESULT 6SC 6% Alpha-Cypermethrin Π.Φ. 50ml Χ 80 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ-- (ΜΕ ΦΠΑ 23%) 1* 2* 3* ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΔΕΚΑΫΔΡΙΚΟ (ΒΟΡΑΚΑΣ 11,5%) ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟ (ΒΟΡΑΚΑΣ 15%) ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟ (ΒΟΡΑΚΑΣ 15%) 4* ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ 5 ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 6 ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7* ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ 8* ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Na 2B 4O 7. 10H 2O 11,5% Δεκαϋδρικό- Κρυσταλλικό Na 2B 4O 7. 5H 2O 15% Πενταϋδρικό- Κρυσταλλικό Na 2B 4O 7. 5H 2O 15% Πενταϋδρικό- Κοκκώδες MnSO 4. H 2O 32% Κρυσταλλικό MgSO 4. 7H 2O 15% Επταϋδρικό- Κρυσταλλικό ΜgSO 4. H 2O 25% Κιζερίτης - Κοκκώδες FeSO 4. 7 H 2O 19% Κρυσταλλικός FeSO 4. H 2O 30% Σκόνη ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΣΑΚΟΣ 50 Kg 5

6 9* ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ 10* ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ 11* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ 12* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ 13* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ 14 ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ FEED GRADE 15* ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 16* ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 17 ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ FEED GRADE FeSO 4. H 2O 30% Μικρόκοκκοι FeSO 4. H 2O 30% Κοκκώδες CuSO 4. 5H 2O 25% Σκόνη CuSO 4. 5H 2O 25% Πέτρα CuSO 4. 5H 2O 25% Ρυζάκι CuSO 4. 5H 2O 25% Σκόνη ZnSO4. 7H 2O 22,5% Κρυσταλλικός ZnSO 4. H 2O 33% Κοκκώδες ZnSO 4. H 2O 33% Κοκκώδες/Σκόνη 18 ΟΞΕΙΔ.ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ MgO 19 ΟΞΕΙΔ.ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ MnO 20 ΟΞΕΙΔ.ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ZnO 21 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ZnCl 2 (44%Zn) ΒΑΡΕΛΙ 50 Kg 1 ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 2 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 5, CaΟ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 3 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 4 ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ /ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΣΑΚΟΣ 40 ή 50 Kg 6

7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1* ALGA Εκχύλισμα Φυκιών Sorgassum Laminaria Ascophyllum Nodosum Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. 10L X 2 Π.Δ. 20L X 1 ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ) A/A ΟΝΟΜA ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1* 2 BORAMIN AMINO16 Βιολογικό Προϊόν 3 NITRAMIN 4 ΝΙTRAZON 5 6* 7 SPECIAL K-S ΑΣΒΕΣΤΙΟ(CaO)- ΘΕΙΟ(SO4) ΑΣΒΕΣΤΙΟ(CaO)- ΘΕΙΟ (SO4)- ΧΑΛΚΟΣ (Cu) ΒΟΡΙΟ 10% Β/Β ΥΓΡΟ ΒΟΡΙΟ L-ΑΜΙΝΟΞΕΑ φυτικής προέλευσης ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ OYPIKO AZΩTO S 15.5% B/B K2O 23.4% B/B Θειοθειικό κάλι 8% Aσβέστιο(CaO) 12% Θείο(SO4) 8% Ασβέστιο(CaO) 16% Θείο(SO4) 5% Χαλκός(Cu) Π.Φ. 1L X 20 Π.Φ. 1L X 12 Π.Φ. 1L X 20 Π.Δ. 10L X 2 Π.Φ. 1L X 20 Π.Δ. 10L X 2 Π.Δ. 10L X 2 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. 200L X 1 Π.Δ. 15L X 1 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. 40L X 1 Π.Δ. 10L X 2 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. 40L X 1 9 MAGNESIO LIQUIDO EDTA Mg 5% Π.Φ. 1L X DACUS BAIT 100 EΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΟ Π.Φ. 1L X 12 Βιολογικό Προϊόν ΓΙΑ ΔΑΚΟ ΕΛΙΑΣ 7

8 ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) 1 KELIRON COMPLEX 2* ΝΙΤROFER Fe 1,87%, Mg 6%, Zn 1,4% ΚΥΤ. Mn 1,25%, B 1%, Cu 0,8% 500gr X 20 ΚΥΤ. 1Kg X 16 Fe EDDHA 6% O-O 50% ΚΥΤ. 5Kg X 1 KΥΤ. 20Kg X 1 ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΥΔΑΤ. ΣΚΟΝΗ P.S.) Mg Μg Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία ΚΟΝ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg ΚΟΝ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Π.Σ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 9,5Kg ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Mg+Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Μg+Ιχνοστοιχεία KON. 2Kg Χ 12 Π.Δ. 25 Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 5Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 25Kg 8

9 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΩΔΗ 1 HYDROCOMPLEX (YARA) Τ.Ε. 2 PATENTKALI 3 Nutram Extra Granular (μπλέ) Θειϊκό Κάλι- περιέχει 30% K2O 10% MgO 42% SO Ιχνοστοιχεία ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΣΑΚΟΣ 50 Kg 4 Nutram Granular (μπλέ) Τ.Ε. ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ) 1 MAGNESIO 10 EDTA EDTA Mg 10% Π.Δ. 1Kg X 20 9

10 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 ΑΓΡΟΣΥΝ Οργανική ουσία 70-80% Υγρασία 13-16% ΡΗ 7 Άζωτο (Ν) 3-5% Φώσφορος (Ρ205) 3-5% ΑΓΡΟΣΥΝ ΒΙΟ Κάλιο (Κ20) 3-4% Ασβέστιο (CaC03) 3-4% 2 Μαγνήσιο (Μg) 0,9% Σίδηρος (Fe) 0.5% Μαγγάνιο (Mn) 0.07% Ψευδάργυρος (Ζn) 0,05% Βόριο (Βo) 0,009% Χαλκός (Cu) 0.006% ΣΑΚΟΣ 25Kg X 1 3 VERTE GUANO Οργανικό λίπασμα νέου τύπου ως προς το ασβέστιο υψηλής βιολογικής αξίας και για βιολογικές καλλιέργειες (πιστοποιημένο) ΠΡΟΪΟΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ N 1,38 % P 1,7 % K 0,21 % Ca 4,038 % + Ιχνοστοιχεία Π.Δ. 25L Χ 1 10

11 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1 BOLERO (ΙΤΑΛΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ MAΛΑΚΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 30 Kg 2 AGR (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) TRITICALE R1+R2 ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 1 BOLERO (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ R2 ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 1 2 GRECALE ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 50 Kg LEVANTE ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1 + R2 ΣΑΚΟΣ 50 Kg 3 SIMETO ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 50 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 1 ΑΝΝΑ-PR ΗΛΙΑΝΘΟΣ 2 OLIVA ΗΛΙΑΝΘΟΣ 3 VALENTINO ΗΛΙΑΝΘΟΣ 4 ZOLTAN ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΜΗΔΙΚΗ 1 ΜΗΔΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΚΟΣ 20 Kg 11

12 NitroFarm SA ΜΟΡΦΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ DP σκόνη επίπασης SC συμπυκνωμένο εναιώρημα EC υγρό γαλακτωματοποιήσιμο TB δισκία GB κοκκώδες δόλωμα WG βρέξιμοι κόκκοι SL υδατικό διάλυμα WP βρέξιμη σκόνη NitroFarm SA ΜΟΡΦΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Α.Σ. αλουμινένια σακούλα Π.Σ. πλαστικός σάκος Α.Φ. αλουμινένια φιάλη Π.Φ. πλαστική φιάλη ΚΟΝ κονσέρβα ΦΑΚ φάκελος ΚΥΤ κυτίο Χ.Σ. χάρτινος σάκος Π.Δ. πλαστικό δοχείο 12

13 NitroFarm SA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 400/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.T.E NEA PROTON BANK (07) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14 NitroFarm SA Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡ. 889/2008 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% & 23% ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13:00 ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦOΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 10ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ OΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Η ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Η ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ISO EN 9001:2008 ΚΑΙ ISO EN 14001:2004 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Θ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Β.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ KWS ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ O.Π.Ε ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Β.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Θ 14