Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5"

Transcript

1 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες Χημικές Δοκιμές 1.Νερά 1.Νερά Ηλεκτρομετρικός προσδιορισμός οξύτητας (ph) Προσδιορισμός αγωγιμότητας Προσδιορισμός νιτρικών (σε νερά με χαμηλό οργανικό υλικό) Προσδιορισμός νιτρωδών Προσδιορισμός αμμωνίας Προσδιορισμός Ιόντων Ασβεστίου Προσδιορισμός Ιόντων Μαγνησίου Προσδιορισμός Φωσφορικών Ιόντων Προσδιορισμός Σκληρότητας APHA* 4500-H + : 20η έκδοση, 1998 Κωδικός μεθόδου: XN 01 ** APHA* 2510: 20η έκδοση, 1998 Κωδικός μεθόδου: XN 02 ** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO 3 : 20η έκδοση, 1998 (φασματοφωτομετρία υπεριώδους) Κωδικός μεθόδου: XN08** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO 2 : 20η έκδοση, 1998 (χρωματομετρική διαζώτωσης) Κωδικός μεθόδου: XN 06** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 417 Β: 17η έκδοση, 1989 (μέθοδος Nessler) Κωδικός μεθόδου: XN 07** 3111B, 3500Ca, Α (APHA, Standard Methods 20th Ed. 2000) Κωδικός μεθόδου: XN 03** Εσωτερική υπολογιστική μέθοδος βασισμένη στην 3500-Μg B (APHA,Standard Method 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 04 ** 4500 P, E (APHA, Standard Methods 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 10** 2340 C(APHA, Standard Methods 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 04**

2 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες (συνέχεια) Προσδιορισμός σε ελεύθερα κυανιούχα Προσδιορισμός σε τασιενεργά ( Επιφανειοδραστικοί παράγοντες) Προσδιορισμός σε θολερότητα Προσδιορισμός σε υπολειμματικό χλώριο Προσδιορισμός σε Χρώμα Προσδιορισμός σε χλωροφύλλη Προσδιορισμός σε οξειδωσιμότητα (κατανάλωση σε ΚΜnO4) Εσωτερική φωτομετρική μέθοδος με Merck kit test Κωδικός μεθόδου: XN 32** Εσωτερική μέθοδος ΕPΑ425.1 Κωδικός μεθόδου: XN 34** Εσωτερική μέθοδος με HANNA kit test Κωδικός μεθόδου: XN 31** Εσωτερική μέθοδος DPD METHOD με φορητό φωτόμετρο Κωδικός μεθόδου: XN 30** Εσωτερική μέθοδος με φορητό φωτόμετρο Κωδικός μεθόδου: XN 36** Εσωτερική μέθοδος UV/VIS Κωδικός μεθόδου: XN 38 ISO ΕΛΟΤ 827/1986 Κωδικός μεθόδου: XN 37** Προσδιορισμός σε αλκαλικότητα APHA *2320, 21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 33** Προσδιορισμός σε διττανθρακικά APHA *2320, 21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 33** Προσδιορισμός σε Β ( Βορίο ) ISO ΕΛΟΤ 9390/1990 Κωδικός μεθόδου: XN 35* Προσδιορισμός σε Θειικά Ιόντων SO 4 APHA 4500Ε,21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 28** Προσδιορισμός σε Ιόντων Χλωρίου Cl Εσωτερική μέθοδος APHA 4500-Cl B Κωδικός μεθόδου: XN 09** Εσωτερική φωτομετρική μέθοδος με Προσδιορισμός Fe ( Σίδηρος ) Merck kit test Κωδικός μεθόδου: XN 39** Προσδιορισμός BOD 5 Eσωτερική μέθοδος με χρήση μανομέτρου, βασισμένη στη μέθοδο 5280D (APHA, Standard Methods 21th Ed.2005) Κωδικός μεθόδου: ΧΝ11 Προσδιορισμός COD ISO :2002 Κωδικός μεθόδου: XN 12 Προσδιορισμός (SS)αιωρούμενων στερεών Μέθοδος APHA: 2005, 2540D, 2-58 Κωδικός μεθόδου: ΧN 28

3 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 2.Νερά (συνέχεια) 3.Νερό πόσιμο 4.Νερό πόσιμα, υπογεια Επιφανειακά, απόβλητα Προσδιορισμός Pb ( Μόλυβδος ) Cd ( Κάδμιο) Ni ( Νικέλιο) As ( Αρσενικό ) Co (Koβάλτιο) Sb (Αντιμόνιο ) Cr ( Χρώμιο ) Ag ( Άργυρος ) V ( Βανάδιο) Ba (Βάριο) Προσδιορισμός Na ( Νάτριο) K ( Κάλιο ) Zn ( Ψευδάργυρος ) Cu ( Χαλκός ) Προσδιορισμός Hg ( Υδράργυρος ) Προσδιορισμός πυριτικών Ιόντων ( SiO ) Προσδιορισμός σε ξηρό υπόλειμμα - TDS Προσδιορισμός Se ( Σελήνιο ) Mn ( Μαγγάνιο ) Al (Αργίλιο) Προσδιορισμός των ιόντων εξασθενούς χρωμίου IV Cr Προσδιορισμός Φθοριούχα (F ) Προσδιορισμός βρωμιούχων ιόντων ( Br ) Προσδιορισμός σε σουλφίδια και υδρόθειο Εσωτερική μέθοδος με χρήση AAS Κωδικός μεθόδου: XN 15** Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS Κωδικός μεθόδου: XN 14** Εσωτερική μέθοδος με χρήση Cold- Vapor AAS Κωδικός μεθόδου: XN 16** Merck Kit test βασισμένο σε APHA 4500Si E, DIN D21 MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 44** In house based σε APHA 2540C Κωδικός μεθόδου: XN 38** Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS Κωδικός μεθόδου: XN 25** Εσωτερική μέθοδος με χρήση UV/VIS Κωδικός μεθόδου: XN 13** Εσωτερική μέθοδος με UV/VIS, με τη χρήση kit MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 26** EPA revision 2.0 με ιοντική χρωματογραφία Κωδικός μεθόδου: XN 47 Merck Kit test βασισμένο σε EPA 376.2, APHA 4500 S2- D, ISO 10530, DIN D26 MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 39 **

4 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 5.Νερό πόσιμο και εμφιαλωμένο 6.Ιχθυηρά δημητριακά, ζωοτροφές 7.Τρόφιμα δημητριακά, ζωοτροφές 8.Τρόφιμα και ζωοτροφές ( Εκτός γαλακτοκομικά ) 9.Δημητριακά, ξηροί καρποί 10.Δημητριακά, λαχανικά και ζωοτροφές 11. Δημητριακά, ζωοτροφες Προσδιορισμός ολικού, οργανικού και ανόργανου αζώτου Προσδιορισμός ΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (TOC) Προσδιορισμός βρωμικών ιόντων ( BrO 3 ) Προσδιορισμός Hg ( Υδράργυρος ) Προσδιορισμός ) Προσδιορισμός Pb ( Μόλυβδος Cd ( Κάδμιο) Προσδιορισμός As ( Αρσενικό ) Προσδιορισμός K ( Κάλιο ) Προσδιορισμός ) Ψευδάργυρος ) ) Fe ( Σίδηρος ) Mn ( Μαγγάνιο Zn ( Ca ( Ασβέστιο Εσωτερική μέθοδος, υπολογισμική μετά από ξεχωριστό προσδιορισμό APHA 4500-Νorg APHA -NO3 APHA 4500-NO2 Κωδικός μεθόδου: XN 40 Merck Kit test MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 41 ** EPA revision 2.0 με ιοντική χρωματογραφία Κωδικός μεθόδου: XN 45** Εσωτερική μέθοδος με χρήση Cold- Vapor AAS Κωδικός μεθόδου: XT29 Εσωτερική μέθοδος με χρήση AAS Κωδικός μεθόδου: XT 22 Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT 28 Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT Δημητριακά, ζωοτροφες Προσδιορισμός Na ( Νάτριο ) Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT Δημητριακά, ζωοτροφες 1. Προσδιορισμός Υγρασίας Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ Κωδικός μεθόδου: XT 02

5 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 2. Προσδιορισμός Τέφρας Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ 14.Eλαια Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 1. Προσδιορισμος Υπεροξειδίων Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε. Κωδικός μεθόδου: XT 13 2.Προσδιορισμος Υγρασίας Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε. Κωδικός μεθόδου: XT ΠροσδιορισμόςK 232 K 270 Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Οξύτητας Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 Κωδικός μεθόδου: XT Τυρί 1. Προσδιορισμός Υγρασίας Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,θ3.ι και Γ1 Κωδικός μεθόδου: XT10 2. Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική μέθοδος, (Gerber method) 16. Γάλα 1. Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Κωδικός μεθόδου: ΧΤ 11 Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 2. Προσδιορισμος ΣΥΑΛ Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,θ5 Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική μέθοδος (Gerber method) 17. Κρέας και προϊόντα κρέατος Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Προσδιορισμός Υγρασίας ISO 1442:1997 Κωδικός μεθόδου: XT 06 2.Προσδιορισμός Τέφρας ISO 936 :1998 Κωδικός μεθόδου: XT 05 3.Προσδιορισμός Ολικού Λίπους Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,ι3 και Γ4 Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04

6 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 18.Οπωροκηπευτικά και φρούτα 19. Οσπρια Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 20.Τρόφιμα τυποποιημένα και μη 21. Χυμοί φρούτων, αναψυκτικά, τσάι και παρόμοια ποτά Προσδιορισμός ολικού θειώδους (SO 2 ) Προσδιορισμός κιτρικού οξέος ( Ε 330 ) Ογκομετρική μέθοδος, βασισμένη στo Κ.Τ.Π. κεφάλαιο Δ παράγραφος Δ2 Κωδικός μεθόδου: ΧΤ 30 Μέθοδος με UV/VIS, βασισμένη στην οδηγία BOEHRINGER MANNHEIM / R-BIOPHARM Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Έδαφος 22.Έδαφος (συνέχεια) Μηχανική / κοκκομετρική σύσταση Άμμος % Ιλύς % Άργιλος % Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 36, βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC S14-10, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition ph Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 18 (Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού) βασισμένη στην WCC-103 PublicationWREP-125, 2nd Edition Αγωγιμότητα Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 19 (Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού) WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Οργανική ουσία Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 20 (Walkley Black, titrimetric) WCC-103 PublicationWREP-125, 2 ndedition Προσδιορισμός ανταλλαξίμων Ca Mg K Προσδιορισμός Ολικός φώσφορος Ρ (OLSEN) Προσδιορισμός Νιτρικό άζωτο (NO 3-1 ) Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 33,βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994 WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition, και AAS Flame Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 28 (OLSEN) βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 35, βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Μικροβιολογικές δοκιμές

7 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες Νερό πόσιμο, θαλάσσιο,, κολυμβητικών δεξαμενών. Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: Μ 01 Κολοβακτηριοειδή και E. coli ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: Μ 03 Δειγματοληψία Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων Νερό θαλασσινό και επιφανειακά νερά Δειγματοληψία νερού για χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές ISO :2006 ISO :2006 ISO 19458:2006 ISO :1992, ISO :1998 ISO :2006 * American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 th Edition 1998 and 21 st Edition, 2005 (**) Οι μέθοδοι προσδιορισμού με αστερίσκο, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/Β/ την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2 / Γ.Π οικ που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερου. Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Γέφυρα Άρτας 68, Άρτα Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Σωτήρης Τζίμας, Εύα Mπαζάκα

8 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Β10 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στα Ιωάννινα Υλικά /Προϊόντα Χημικές Δοκιμές 1.Φρούτα και λαχανικά 2.Έλαια 3.Ελιές Προσδιορισμός νιτρικών Προσδιορισμός βρωμιούχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Προσδιορισμός διθειοκαρβαμιδικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων. endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulphate Προσδιορισμός βενζο(α)πυρένιο ( benzo(a)pyrene) Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων Endosulfan-a, endosulfan-b, endosulfan sulfate, endosulfan sum Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI -01 EN Κωδικός μεθόδου: XI - 02 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI-03 Eσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI -04 Eσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI-05 Eσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI 06

9 4.Λίπη και Έλαια ( ελαιόλαδο) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 173 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxidealdicarb AtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphos-methyl AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalid BromacilBromuconazoleBupirimateCadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarboximChinomethionate ChlorfenviphosChloridazonChlorprophamChlorpyriphos methylclofentezin ClothianidinCoumaphosCyazofamid CycloxidimCyhalofop butylcymoxanil CyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxidedemeton-s-methyl DiazinonDichlofenthionDichlorvosDifenoconazoleDimeth oate DimethomorphDiphenylaminDithiofencarbDiuron DodineEmamectinEpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthop rophosethoxyquinetridiazoleetrimphosfamoxadon FenamidoneFenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenoxapr op-p-ethylfenoxycarbfenpyroximatefipronil Fluaziphos - P- butylflucytrinateflufenacetflufenoxuron FluometuronFluquinconazoleFlusilazoleFlutriafol ForchlorfenuronFormetanateFosthiazate Haloxyfop-methyl HeptenophosHexaconazoleHexythiazoxImidaclopride IndoxacarbIprovalicarbIsofenphosIsofenphos-methyl Lenacil LinuronLufenuron Malaoxon Malathion MandipropamidMecarbamMepanipyrim Mepronil Metalaxyl + M MetazachlorMethidathionMethiocarb Methomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuron Myclobutanil Nuarimol Omethoate Oxadiazon Oxamyl Oxydemeton methyl Paclobutrazole PenconazolePencycuron Pendimethaline Phenmedipham Phenthoate PhosalonePhosphamidon Piperonyl butoxide PirimicarbProchlorazProcymidonPropachlor Propamocarb Propaquazaphop Propargite PropiconazolePropoxur PropyzamidProsulfocarbPymetrozinePyraclostrobin PyrazophosPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfen Quizalofos ethyl Rotenone Sethoxydim SimazinSpiridiclofen Spiromesifen SpiroxaminTebuconazoleTebufenozidTemephosTerbufos TerbumetonTerbuthylazineTetraconazoleTetramethrine ThiabendazoleThiaclopridThiamethoxamThiodicarb Thiophanate methyl Tolclofos methyl Tolyfluanid TriadimefonTriadimenol Triazophos Trichlorfon Tricyclazole TrifloxystrobinTriflumizolZoxamid PESTICIDES (Νο.22) Κωδικός μεθόδου: XI - 07

10 5. Ελιές Προσδιορισμός υπολειμμάτων 173 φυτοφαρμάκων AcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxidealdicarb AtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphosmethylAzoxystrobineBenalaxylBenthiavalicarb BitertanolBoscalidBromacilBromuconazole BupirimateBuprofezinCadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChloridazon ChlorprophamChlorpyriphos methylclofentezin ClothianidinCoumaphosCyazofamid Cyhalofop butyl Cymoxanil CyproconazoleCyprodinil Demeton-S-methyl Demeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxide Diazinon Dichlofenthion Difenoconazole DimethoateDimethomorph Diniconazol DiphenylaminDithiofencarb Diuron Emamectin Epoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos Etridiazole Etrimphos Famoxadone Fenamidone FenamiphosFenarimol FenbuconazoleFenhexamid Fenoxaprop-P-ethyl FenoxycarbFenpyroximate Fipronil Fluaziphos - P- butyl Flucytrinate Flufenacet Flufenoxuron Fluometuron Fluquinconazole Flusilazole Flutriafol Forchlorfenuron Formetanate Fosthiazate Haloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole Hexythiazox ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl Isoxaflutole LenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathion MandipropamidMecarbamMepanipyrim MepronilMetalaxyl + MMetazachlor MethidathionMethiocarbMethomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuronMyclobutanil Naled (Dibrom) NuarimolOmethoateOxadiazon OxadixylOxamylOxydemeton methyl PaclobutrazolePenconazolePencycuron PendimethalinePenoxsulamPhenmedipham PhenthoatePhosalonePhosphamidonPiperonyl butoxidepirimicarbpirimiphos Ethyl Pirimiphos methylprochlorazprocymidonprofenofos PropachlorPropaquazaphopPropargite PropiconazolePropoxurPropyzamid ProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos PyridabenPyriproxyfenQuinalphos QuinoxyfenQuizalofos ethylrotenone SimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazole TebufenozidTebufenpyradTemephosTerbufos Terbumeton Terbuthylazine Tetraconazole TetramethrineThiabendazoleThiacloprid Thiamethoxam ThiodicarbThiophanate methyl Tolclofos methyl Tolyfluanid Triadimefon TriadimenolTriazophosTrichlorfonTricyclazole TrifloxystrobinTriflumizolZoxamid PESTICIDES (Νο.23) Κωδικός μεθόδου: XI 08

11 6.Φύλλα Έλαια Προσδιορισμός υπολειμμάτων 126 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamipridAldicarb sulfoxideatrazinazoxystrobinebenalaxyl BitertanolBoscalidBupirimateBuprofezinCadusafosC arbaryl Carbendazim CarbofuranCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChlorpropham Chlorpyriphos methylclothianidin Coumaphos Cyproconazole Cyprodinil Demeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl Diazinon Dichlorvos Dimethoate Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Dithiofencarb Diuron Emamectin Epoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos EtrimphosF enamidone Fenamiphos Fenarimol FenbuconazoleFenhexamidFenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb Fluaziphos - P- butyl Flufenacet Fluometuron Fluquinconazolelusilazole Flutriafol ForchlorfenuronFormetanate Heptenophos HexaconazoleImazalilImidaclopridIndoxacarbIproval icarbisofenphoslenacillinuronmalaoxon Malathion MandipropamidMecarbamMepanipyrimMepronil MepronilMetalaxyl + M Metazachlor Methidathion MethomylMetolachlor Metrafenone Metribuzine MevinphosMonocrotophosMonolinuronMonuron MyclobutanilNicosulfuronNuarimolOmethoate OxamylOxydemeton methylpaclobutrazole PenconazolePencycuronPhenmediphamPhenthoate PhosphamidonPiperonyl butoxide Pirimicarb Pirimiphos EthylPirimiphos methylprochloraz ProfenofosPropachlorPropamocarbPropiconazole Propoxur Propyzamid Prosulfocarb Pymetrozine PyraclostrobinPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfen SimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazole Tebufenpyrad Temephos Terbumeton Terbuthylazine TetraconazoleTolclofos methyltolyfluanid TriadimefonTriadimenolTriazophosTrifloxystrobin Zoxamid PESTICIDES (Νο.24) Κωδικός μεθόδου: XI-09

12 7.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, σταφύλια, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 ) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 206 φυτοφαρμάκων Acephate, 2,4 DAcetamiprid Alachlor, Aldicarb,Aldicarb sulfoxide Atrazin Azimsulfuron Azinphos-methyl, AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalid,Bromacil BromoxynilBromuconazole,Bupirimate, Buprofezin,CadusafosCarbaryl,Carbendazime,Carbofuran, Carboxim,Chinomethionate Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham, Chlorpyriphos EthylChlorpyriphos methylclethodim, ClofentezinClothianidinCoumaphos Cyazofamid,Cycloxidim, Cyhalofop butylcymoxanil,cyproconazole Cyprodinil,Diafenthiuron, Demeton-SmethylDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxide,diazinon,dicamba Dichlofenthion DichlopropDichlorvosDifenoconazole DiflubenzuronDimethoate Dimethomorph,Diniconazol Diphenylamine, Ditalimfos Dithiofencarb,Diuron,Dodine,Emamectin, Epoxiconazole Ethiofencarb,Ethion Ethoprophos, Ethoxyquin,Etofenprox, Etoxazole,Etridiazole EtrimphosFamoxadone,Fenamidone,Fenamiphos Fenarimol,fenazaquine,Fenbuconazole,Fenhexamid,Fenoxaprop-P-ethyl,Fenoxycarb, Fenpropimorph,Fenpyroximate,,Fipronil Fluazinam,Fluaziphos - P- butyl,flufenacet, Flufenoxuron Fluometuron,Fluquinconazole,Flusilazole Flutriafol Forchlorfenuron Formetanate Fosthiazate,Haloxyfopmethyl,Heptenophos Hexaconazole,Hexythiazox,Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, IoxynilIprodioneIprovalicarb,IsofenphosIsofenphos methyl,,isoxaflutole,lenacil,linuron,lufenuron, Malaoxon Malathion Mandipropamid, MCPA,Mecarbam,MecopropMepanipyrim, Mepronil,Metalaxyl -M,Metazachlor Methamidophos MethidathionMethiocarb, Methomyl,Methoxyfenozide Metolachlor, Metrafenone,Metribuzine MevinphosMolinate MonocrotophosMonolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron Nuarimol Omethoate,Oxadiazon,OxadixylOxamyl,Oxydemeton methyl Oxyfluorfen Paclobutrazole,Penconazole Pencycuron, Pendimethaline,Penoxsulam PhenmediphamPhenthoatePhosalone,Phosphamidon Piperonyl butoxide PirimicarbPirimiphos Ethyl Pirimiphos methylprochloraz,profenofosprofluralin Propachlor, Propamocarb,PropaquazaphopPropargite,Propiconazole PropoxurPropyzamid,Proquinazid Prosulfocarb PymetrozinePyraclostrobin PyrazophosPyrimethanil,Pyriproxyfen Quinalphos Quinoxyfen,Quizalofop ethyl,,sethoxydimsimazinspinosad A, Spinosad D, Spiridiclofen Spiroxamine,TebuconazoleTebufenozid, Tebufenpyrad,TemephosTerbacil Terbufos Terbumeton Terbuthylazine,TetraconazoleThiabendazole,Thiacloprid Thiamethoxam,Thiodicarb, Thiophanate methyl, Tolclofos methyl,tolyfluanidetriadimefontriadimenol, TriasulfuronTriazophosTrichlorfonTricyclazoleTrifloxystr obin TriflumizolTriflumuronZoxamid. PESTICIDES (Νο.17-20) Πολυδύναμη πολυυπολειμματική μέθοδος Κωδικός μεθόδου: XI -10

13 8.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, σταφύλια, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 ) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 79 φυτοφαρμάκων Acrinathrin, Aldrin, Amitraz,, a-endosulfan, b- Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Bifenazate, Bifenthrin, Biphenyl, Bromopropylate, abhc, b- BHC, gama-bhc(lindane), Captan, Chinomethionate, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chloroaniline, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlozolinate, Cyfluthrin, DEET, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diniconazole,, Endrin, Esfenvalerate, Ethoprophos, Fenarimol, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fluazifop-butyl, Fludioxonil, tau Fluvalinate, Folpet, Formothion, Kresoxim-methyl, l-cyhalothrin, Myclobutanil, Nitenpyram, o,p'-ddd, p,p'-ddd, p,p'-dde, p,p'-ddt, o- Phenylphenol(OPP), Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin, Phenthoate, Phosmet, Procymidone, Prometryn, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrifenox, Quintozene, Tefluthrin, Terbacil, Tetradifon, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin Εσωτερική μέθοδος GCMSMS PESTICIDES (Νο.1-5) Πολυδύναμη πολυυπολειμματική μέθοδος Κωδικός μεθόδου: ΧΙ Βαμβάκι (ίνες ακατέργαστου βαμβακιού) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 22 φυτοπροστατευτικών προϊόντων Carfentrazone-ethyl, Chlorpyriphos, Chlorpyrifosmethyl, Clofentezine, Cyfluthrin, Cypermethrin-a, Deltamethrin, Esfenvalerate, Etoxazole, Fluazifop-Pbutyl, tau Fluvalinate, l-cyhalothrin, Metalaxyl, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pirimicarb, Propyzamide, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethyl Tefluthrin, Tolclofos-methyl Εσωτερική μέθοδος GCMSMS PESTICIDES (Νο.6) Κωδικός μεθόδου: ΧΙ - 39

14 10.Παιδικές τροφές Προσδιορισμός υπολειμμάτων 169 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamiprid AclonifenAlachlor Aldicarb sulfoxide AldicarbAtrazin Azimsulfuron Azinphos EthylAzinphos-methyl AzoxystrobineBenalaxyl BenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacil BromuconazoleBupirimateBuprofezin CadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarbosulfanCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChloridazon ChlorprophamChlorpyriphos Ethyl Chlorpyriphos methylclethodimclofentezinclothianidin Coumaphos CyazofamidCycloxidimCyhalofop butylcymoxanil CyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxidedemeton-s-methyl Diazinon Difenoconazole Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Disulfoton DithiofencarbDiuron Emamectin EpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthoprophos EthoxyquinEtoxazoleEtridiazoleEtrimphosFenamidone FenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenhexamid Fenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb Fenpyroximate FipronilFluaziphos - P- butylflucytrinateflufenacet FlufenoxuronFluometuronFluquinconazoleFlusilazole FlutriafolForchlorfenuron Formetanate Fosthiazate Haloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole Hexythiazox Imazalil ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl Isoxaflutole LenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathion MandipropamidMecarbam Mepanipyrim Mepronil Metalaxyl + MMetazachlorMethidathionMethiocarb Methomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuronMyclobutanil NuarimolOmethoate Oxadixyl Oxamyl Oxydemeton methyl Paclobutrazole PenconazolePencycuronPendimethalinePenoxsulam PhenmediphamPhenthoatePhosalonePhosphamidon Piperonyl butoxidepirimicarbpirimiphosethyl Pirimiphos methyl Prochloraz rocymidonprofenofos PropachlorPropamocarbPropaquazaphopPropargite PropiconazolePropoxurPropyzamidProquinazid ProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos Pyridaben Pyriproxyfen QuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethyl Rotenone SethoxydimSimazinSpiridiclofenSpiromesifen TebuconazoleTebufenozidTebufenpyradTemephos Terbufos Terbumeton TerbuthylazineTetraconazole TetramethrineThiabendazoleThiacloprid ThiamethoxamThiodicarbThiophanate methyltolclofos methyltolyfluanidtriadimefontriadimenoltriazophos TrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizol Zoxamid PESTICIDES (Νο.21) Κωδικός μεθόδου: XI-12

15 11.Όσπρια Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezine,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl- M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol. PESTICIDES (Νο.6) Κωδικός μεθόδου:xi Προϊόντα μακαρονοποιίας 13.Προϊόντα αρτοποιίας 14.Κρασί Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole,, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine, Fenhexamide,Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl + M, Methiocarb, Metolachlor,,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid,Spiroxamine,Terbuthylazine,,Thiacloprid, Triadimenol Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon,,Cymoxanil, Cyproconazole, Dithiofencarb, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fluometuron, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl- M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole,,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Triadimenol. Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb, Buprofezin,Carbaryl, Carbofuran, Carboxim, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos,, Fenoxycarb,Fenpropimorph,Fenhexamide, Fluometuron, Imazalil, Imidaclopri,Linuron, Methiocarb, Metolachlor Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Oxadixyl,Paclobutrazole,Penconazole,Propachlor,,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiacloprid, Triadimenol PESTICIDES (Νο.10) Κωδικός μεθόδου: XI-16 PESTICIDES (Νο.11) Κωδικός μεθόδου: XI-17 PESTICIDES (Νο.9) Κωδικός μεθόδου: XI-18

16 15.Έδαφος Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Azoxystrobin, Carbaryl,, Carbofuran, Chloridazon,Cycloxydim, Cyproconazole, Dimethomorph,,Fenoxaprop-Pethyl,fipronil, Fenoxycarb, Fluaziphos - P- butyl, Flufenacet,flufenoxuron, Fluometuron, Imidacloprid, indoxacarb, Isoxaflutole, Linuron, Lufenuron,,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron,Myclobutanil,Propachlor Quizalofop-ethyl, Propyzamid, Tebufenozide Terbuthylazine,Thiodicarb,Thiophanate- methyl, Triadimenol,Trifloxystrobin PESTICIDES (Νο.13) Κωδικός μεθόδου: XI Δημητριακά 17.Δημητριακά και ζωοτροφές 18. Δημητριακά, αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, σύκα κλπ) 19. Δημητριακά και προϊόντα τους 20. Τρόφιμα, δημητριακά και ζωοτροφές Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin,Carbaryl,Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol. Προσδιορισμός οργανοχλωριομένων ουσιών : Alpha HCH, Beta HCH, Gama HCH (lindane), HCB, Aldrin, 2.4 DDD, 4.4 DDD, 4.4 DDE, 4.4 DDT, Endosulfan α+β, Endosulfan sulfate, Ωχρατοξίνη Α Προσδιορισμός Fumonisin B1 και Fumonisin B2 Προσδιορισμός Ζεαραλενόνης (ΖΟΝ) Προσδιορισμός Trichothecenes μυκοτοξίνης Δεσοξυνιβαλενόλης (DON). Προσδιορισμός Trichothecenes μυκοτοξινών DAS, T-2, HT-2 PESTICIDES (Νο.7) Κωδικός μεθόδου: XI-20 Εσωτερική μέθοδος GC- ECD Κωδικός μεθόδου: XI-21 Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI-22 Κωδικός μεθόδου: XI - 23 Κωδικός μεθόδου: XI-24 Εσωτερική μέθοδος HPLC- PDA. Κωδικός μεθόδου: XI-25 Κωδικός μεθόδου: XI-26

17 21,Ξηροί καρποί, δημητριακά, άλευρα, ζωοτροφές 22,Γάλα και γαλακτοκομικά Προσδιορισμός aflatoxins Β1, Β2, G1, G2 Προσδιορισμός Aflatoxin M1 Κωδικός μεθόδου: XI - 27 Κωδικός μεθόδου: XI ,Ιχθυρά Προσδιορισμός Histamine Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF 24. Τρόφιμα Προσδιορισμό χρωστικών : Sudan Ι, Sudan ΙΙ, Sudan ΙΙΙ, Sudan ΙV (Scarlet Red), Sudan Orange G, Sudan Yellow σε δείγματα τροφίμων 25.Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. ( μέλι, ξερά σύκα, σταφίδες, πετιμέζι, μαρμελάδες κ.α) Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl + M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,,Propyzamid,Pyrimethanil Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol Κωδικός μεθόδου: XI - 29 Κωδικός μεθόδου: XI-30 PESTICIDES (Νο.8) Κωδικός μεθόδου: XI Μέλι Προσδιορισμός HMF (HydroxyMethylFurfural) Προσδιορισμός διαστάσης σε μέλι κατά Schade (diastase index, diastase activity) Προσδιορισμός σακχάρων Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XT-21 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI-54 Εσωτερική μέθοδος HPLC-RID Κωδικός μεθόδου: XI-32 Προσδιορισμός 16 αντιβιοτικών της κατηγορίας των σουλφαναμιδών (SULFANAMIDES) Sulfabenzamid, Sulfacetamid,, Sulfadimethoxine (SDMX), Sulfadoxin (SDX), Sulfafurazole, Sulfameter, Sulfamethizol (SMT), Sulfamethoxazole, Sulfaguanidine, Sulfamethoxypyridazine (SMP), Sulfamoxol (SMO), Sulfapyridine(SPY), Sulfathiazole (STZ), Sulfachlorpyridazine (SCPD), Sulfamethazine (SMZ) = Sulfadimidine (SDMD), Sulfamerazine (SMR) Κωδικός μεθόδου: XI-33

18 Προσδιορισμός 1.4-dichlorobenzene ( Παραδιχλωροβενζόλιο ) Εσωτερική μέθοδος GC- ECD Κωδικός μεθόδου: XI Ψάρια Προσδιορισμός αντιβιοτικών στις κατηγορίες σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες και κουινολόνες (Sulfonamides, Tetracyclines, Quinolones) Κωδικός μεθόδου: XI Τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά, αναψυκτικά, ζαχαρώδη προιόντα, χυμοί, κλπ) 29.Τρόφιμα ( πατατάκια, πατάτες τηγανητές, μπισκότα, ψωμί, δημητριακά, κλπ) 30.Χυμοί φρούτων και λαχανικών και αναψυκτικά Flumequine, Sulfadiazine, Oxolinic acid, Oxytetracycline Προσδιορισμός βενζοικού και σορβικού οξέος Προσδιορισμός ακρυλαμιδίου Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος Εσωτερική μέθοδος HPLC- PDA Κωδικός μεθόδου: XI-36 Κωδικός μεθόδου: XI-37 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI - 38

19 31,Νερό πόσιμο Προσδιορισμός υπολειμμάτων 92 φυτοφαρμάκων Alachlor,Aldicarb sulfoxide,atrazin,azoxystrobine,benalaxyl,benthiavalicarb, Bitertanol,Boscalid,Bromacil,Bupirimate,Buprofezin, Carbaryl,Carbendazim,Chinomethionate, Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham, Cyazofamid,Cyproconazole,Demeton-S-methyl sulfon,demeton-s-methyl sulfoxide,demeton-smethy,diniconazol,diphenylamin,dithiofencarb, Diuron,Epoxiconazole,Ethoprophos,Fenamidone, Fenbuconazole,Fenoxycarb,Flufenacet,Fluometuron, Flusilazole,FlutriafolFosthiazate Haloxyfop-methyl Hexaconazole,Imidacloprid,Indoxacarb Iprovalicarb, Isofenphos-methyl, Linuron, Malaoxon Mandipropamid,Meproni,lMetalaxyl + M,Metazachlor,Methoxyfenozide,Metolachlor Mevinphos.Monolinuron.Monuron.Myclobutanil. Naled (Dibrom),Nuarimol, Omethoate, Oxadiazon Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton methyl Paclobutrazole,Penconazole,Pencycuron,Penoxsulam Phenmedipham,Phosphamidon,Pirimicarb Prochloraz,Procymidon,Propachlor,Propiconazole, Propoxur,Propyzamid,Pymetrozine,Simazin Tebuconazole,Tebufenozid,Terbumeton, Terbuthylazine,Tetraconazole,Thiacloprid,Thiodicarb Tolyfluanid,Triadimefon,Triadimenol,Trichlorfon Tricyclazole,Trifloxystrobin,Triflumizol, Zoxamid PESTICIDES (Νο.24) Κωδικός μεθόδου: XI-13* 32.Νερό υπόγειο, μη προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb,, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil,,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Paclobutrazole,Penconazole,Propachlor,propamocarb,,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid,Triadimenol PESTICIDES (Νο.12) Κωδικός μεθόδου: XI-14

20 33.Νερό πόσιμο, υπόγειο, Προσδιορισμός σε PCB's PCB #28 (2,4,4- trichlorobiphenyl) PCB #52 (2,2,5,5-tetrachlorobiphenyl) PCB #101 (2,2,4,5,5-pentachlorobiphenyl) PCB #138 (2,2,3,4,4,5-hexachlorobiphenyl) PCB #153 (2,2,4,4,5,5,-hexachlorobiphenyl) PCB #180 (2,2,3,4,4,5,5-heptachlorobiphenyl) Εσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI -41* 34.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε ακρυλαμίδιο Κωδικός μεθόδου: XI- 42 * 35.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Φαινολικές ενώσεις Εσωτερική μέθοδος GCMS Κωδικός μεθόδου: XI -43 * 36.Νερό πόσιμο, 37.Νερό πόσιμο, 38.Νερό πόσιμο, 39.Νερό πόσιμο, 40.Νερό πόσιμο, 41.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Ολικά τριαλογονομεθάνια χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο διβρωμοχλωρομεθάνιο βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Προσδιορισμός σε Τετραχλωροαιθένιο Προσδιορισμός σε Τριχλωραιθένιο Προσδιορισμός σε 1,2 διχλωροαιθάνιο Προσδιορισμός σε Βενζόλιο Προσδιορισμός σε Βενζο-α-πυρένιο Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 44 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI - 46 *

21 42.Νερό πόσιμο, 43.Νερό πόσιμο, 44.Νερό πόσιμο, 45.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες -βενζο(β)φθορανθένιο, -βενζο(k)φθορανθένιο, -βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, -ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο. Προσδιορισμός βινυλοχλωριδίου - vinylchloride Προσδιορισμός επιχλωρυδρίνης - epichlorydrin Προσδιορισμός σε βενζόλίο ( Benzene ), τουλόλιο, αιθυλενοβενζόλιο, ξυλολίων ( BTEX - υδρογονανθρακες ) Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI - 46 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 51 * Κωδικός μεθόδου: XI - 52 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 53 * Μικροβιολογικές δοκιμές 1.Νερό πόσιμο, θαλάσσιο,, κολυμβητικών δεξαμενών. Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Κωδικός μεθόδου: M-03* Aνίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6340:1995 Κωδικός μεθόδου: M-06* Kαταμέτρηση σπόρων αναερόβιων θειοαναγωγικών κλωστρηδίων Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :1986 Κωδικός μεθόδου: M-04 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: M-01* Ανίχνευση και προσδιορισμός Legionella spp ISO :2008 Κωδικός μεθόδου: M -07* 2. Νερό πόσιμο, κολυμβητικών δεξαμενών. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22 ο C και 37 ο C ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222:1999 Κωδικός μεθόδου: M -02* Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006 Κωδικός μεθόδου: M-05*

22 Ανίχνευση και καταμέτρηση Cl. perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) Oδ. 98/83 Ε.Ε. Y.A. 2600/Y2/2001, Φ.Ε.Κ. 892/ * 3. Τρόφιμα και ζωοτροφές Καταμέτρηση Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2013 Κωδικός μεθόδου: MT -02 Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4832:2006 Κωδικός μεθόδου: MT-01 Καταμέτρηση E. coli β-γλυκουρονιδάση (+) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001 Κωδικός μεθόδου: MT-12 Καταμέτρηση Staphylococcus coagulase (+) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /A1:1999 Κωδικός μεθόδου: MT-04 Ανίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6579:2002/Corr 1 Κωδικός μεθόδου: MT-05 Ανίχνευση Listeria monocytogenes ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /A1:2004 Amd 1:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-06 Kαταμέτρηση Clostridium perfringens ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7937:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-08 Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriaceae ISO : 2004 Κωδικός μεθόδου: MT Ακατέργαστο γάλα 5. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw >0.95 Καταμέτρηση Pseudomonas spp ISO 13720:1995 Κωδικός μεθόδου: MT-11 Καταμέτρηση ΟΜΧ στο ISO 8553:2004 IDF 131:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-10 Kαταμέτρηση ζυμών-μυκητών ISO :2008 Κωδικός μεθόδου: MT Περιττώματα Ανίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ζώων και δείγματα 6579:2002/Corr 1:2007/Αmm από το στάδιο της 1/Annex D πρωτογενούς παραγωγής Κωδικός μεθόδου: MT-17 (*) Οι μέθοδοι προσδιορισμού με αστερίσκο, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/Β/ την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2 / Γ.Π οικ που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερου.

23 Τόπος αξιολόγησης : Υποκατάστημα : ΒΙΠΕ Ιωαννινων Ο.Τ 8 Ιωαννινα Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Μπαζάκα Εύα,Λαζουρα Περσεφόνη