Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5"

Transcript

1 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Α16 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες Χημικές Δοκιμές 1.Νερά 1.Νερά Ηλεκτρομετρικός προσδιορισμός οξύτητας (ph) Προσδιορισμός αγωγιμότητας Προσδιορισμός νιτρικών (σε νερά με χαμηλό οργανικό υλικό) Προσδιορισμός νιτρωδών Προσδιορισμός αμμωνίας Προσδιορισμός Ιόντων Ασβεστίου Προσδιορισμός Ιόντων Μαγνησίου Προσδιορισμός Φωσφορικών Ιόντων Προσδιορισμός Σκληρότητας APHA* 4500-H + : 20η έκδοση, 1998 Κωδικός μεθόδου: XN 01 ** APHA* 2510: 20η έκδοση, 1998 Κωδικός μεθόδου: XN 02 ** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO 3 : 20η έκδοση, 1998 (φασματοφωτομετρία υπεριώδους) Κωδικός μεθόδου: XN08** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA* 4500-NO 2 : 20η έκδοση, 1998 (χρωματομετρική διαζώτωσης) Κωδικός μεθόδου: XN 06** Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 417 Β: 17η έκδοση, 1989 (μέθοδος Nessler) Κωδικός μεθόδου: XN 07** 3111B, 3500Ca, Α (APHA, Standard Methods 20th Ed. 2000) Κωδικός μεθόδου: XN 03** Εσωτερική υπολογιστική μέθοδος βασισμένη στην 3500-Μg B (APHA,Standard Method 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 04 ** 4500 P, E (APHA, Standard Methods 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 10** 2340 C(APHA, Standard Methods 21th Ed. 2005) Κωδικός μεθόδου: XN 04**

2 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες (συνέχεια) Προσδιορισμός σε ελεύθερα κυανιούχα Προσδιορισμός σε τασιενεργά ( Επιφανειοδραστικοί παράγοντες) Προσδιορισμός σε θολερότητα Προσδιορισμός σε υπολειμματικό χλώριο Προσδιορισμός σε Χρώμα Προσδιορισμός σε χλωροφύλλη Προσδιορισμός σε οξειδωσιμότητα (κατανάλωση σε ΚΜnO4) Εσωτερική φωτομετρική μέθοδος με Merck kit test Κωδικός μεθόδου: XN 32** Εσωτερική μέθοδος ΕPΑ425.1 Κωδικός μεθόδου: XN 34** Εσωτερική μέθοδος με HANNA kit test Κωδικός μεθόδου: XN 31** Εσωτερική μέθοδος DPD METHOD με φορητό φωτόμετρο Κωδικός μεθόδου: XN 30** Εσωτερική μέθοδος με φορητό φωτόμετρο Κωδικός μεθόδου: XN 36** Εσωτερική μέθοδος UV/VIS Κωδικός μεθόδου: XN 38 ISO ΕΛΟΤ 827/1986 Κωδικός μεθόδου: XN 37** Προσδιορισμός σε αλκαλικότητα APHA *2320, 21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 33** Προσδιορισμός σε διττανθρακικά APHA *2320, 21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 33** Προσδιορισμός σε Β ( Βορίο ) ISO ΕΛΟΤ 9390/1990 Κωδικός μεθόδου: XN 35* Προσδιορισμός σε Θειικά Ιόντων SO 4 APHA 4500Ε,21η ΕΚΔΟΣΗ, 2005 Κωδικός μεθόδου: XN 28** Προσδιορισμός σε Ιόντων Χλωρίου Cl Εσωτερική μέθοδος APHA 4500-Cl B Κωδικός μεθόδου: XN 09** Εσωτερική φωτομετρική μέθοδος με Προσδιορισμός Fe ( Σίδηρος ) Merck kit test Κωδικός μεθόδου: XN 39** Προσδιορισμός BOD 5 Eσωτερική μέθοδος με χρήση μανομέτρου, βασισμένη στη μέθοδο 5280D (APHA, Standard Methods 21th Ed.2005) Κωδικός μεθόδου: ΧΝ11 Προσδιορισμός COD ISO :2002 Κωδικός μεθόδου: XN 12 Προσδιορισμός (SS)αιωρούμενων στερεών Μέθοδος APHA: 2005, 2540D, 2-58 Κωδικός μεθόδου: ΧN 28

3 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 2.Νερά (συνέχεια) 3.Νερό πόσιμο 4.Νερό πόσιμα, υπογεια Επιφανειακά, απόβλητα Προσδιορισμός Pb ( Μόλυβδος ) Cd ( Κάδμιο) Ni ( Νικέλιο) As ( Αρσενικό ) Co (Koβάλτιο) Sb (Αντιμόνιο ) Cr ( Χρώμιο ) Ag ( Άργυρος ) V ( Βανάδιο) Ba (Βάριο) Προσδιορισμός Na ( Νάτριο) K ( Κάλιο ) Zn ( Ψευδάργυρος ) Cu ( Χαλκός ) Προσδιορισμός Hg ( Υδράργυρος ) Προσδιορισμός πυριτικών Ιόντων ( SiO ) Προσδιορισμός σε ξηρό υπόλειμμα - TDS Προσδιορισμός Se ( Σελήνιο ) Mn ( Μαγγάνιο ) Al (Αργίλιο) Προσδιορισμός των ιόντων εξασθενούς χρωμίου IV Cr Προσδιορισμός Φθοριούχα (F ) Προσδιορισμός βρωμιούχων ιόντων ( Br ) Προσδιορισμός σε σουλφίδια και υδρόθειο Εσωτερική μέθοδος με χρήση AAS Κωδικός μεθόδου: XN 15** Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS Κωδικός μεθόδου: XN 14** Εσωτερική μέθοδος με χρήση Cold- Vapor AAS Κωδικός μεθόδου: XN 16** Merck Kit test βασισμένο σε APHA 4500Si E, DIN D21 MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 44** In house based σε APHA 2540C Κωδικός μεθόδου: XN 38** Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS Κωδικός μεθόδου: XN 25** Εσωτερική μέθοδος με χρήση UV/VIS Κωδικός μεθόδου: XN 13** Εσωτερική μέθοδος με UV/VIS, με τη χρήση kit MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 26** EPA revision 2.0 με ιοντική χρωματογραφία Κωδικός μεθόδου: XN 47 Merck Kit test βασισμένο σε EPA 376.2, APHA 4500 S2- D, ISO 10530, DIN D26 MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 39 **

4 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 5.Νερό πόσιμο και εμφιαλωμένο 6.Ιχθυηρά δημητριακά, ζωοτροφές 7.Τρόφιμα δημητριακά, ζωοτροφές 8.Τρόφιμα και ζωοτροφές ( Εκτός γαλακτοκομικά ) 9.Δημητριακά, ξηροί καρποί 10.Δημητριακά, λαχανικά και ζωοτροφές 11. Δημητριακά, ζωοτροφες Προσδιορισμός ολικού, οργανικού και ανόργανου αζώτου Προσδιορισμός ΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (TOC) Προσδιορισμός βρωμικών ιόντων ( BrO 3 ) Προσδιορισμός Hg ( Υδράργυρος ) Προσδιορισμός ) Προσδιορισμός Pb ( Μόλυβδος Cd ( Κάδμιο) Προσδιορισμός As ( Αρσενικό ) Προσδιορισμός K ( Κάλιο ) Προσδιορισμός ) Ψευδάργυρος ) ) Fe ( Σίδηρος ) Mn ( Μαγγάνιο Zn ( Ca ( Ασβέστιο Εσωτερική μέθοδος, υπολογισμική μετά από ξεχωριστό προσδιορισμό APHA 4500-Νorg APHA -NO3 APHA 4500-NO2 Κωδικός μεθόδου: XN 40 Merck Kit test MERCK Κωδικός μεθόδου: XN 41 ** EPA revision 2.0 με ιοντική χρωματογραφία Κωδικός μεθόδου: XN 45** Εσωτερική μέθοδος με χρήση Cold- Vapor AAS Κωδικός μεθόδου: XT29 Εσωτερική μέθοδος με χρήση AAS Κωδικός μεθόδου: XT 22 Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT 28 Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT Δημητριακά, ζωοτροφες Προσδιορισμός Na ( Νάτριο ) Εσωτερική μέθοδος με χρήση F AAS και φασματοφωτομετρία εκπομπής Κωδικός μεθόδου: XT Δημητριακά, ζωοτροφες 1. Προσδιορισμός Υγρασίας Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ Κωδικός μεθόδου: XT 02

5 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 2. Προσδιορισμός Τέφρας Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική Μέθοδος βασισμένη στην Οδηγία 71/ 393 ΕΟΚ 14.Eλαια Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 1. Προσδιορισμος Υπεροξειδίων Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε. Κωδικός μεθόδου: XT 13 2.Προσδιορισμος Υγρασίας Kανονισμός 2568/91 Ε.Ε. Κωδικός μεθόδου: XT ΠροσδιορισμόςK 232 K 270 Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Οξύτητας Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 Κωδικός μεθόδου: XT Τυρί 1. Προσδιορισμός Υγρασίας Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,θ3.ι και Γ1 Κωδικός μεθόδου: XT10 2. Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική μέθοδος, (Gerber method) 16. Γάλα 1. Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Κωδικός μεθόδου: ΧΤ 11 Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 2. Προσδιορισμος ΣΥΑΛ Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,θ5 Κωδικός μεθόδου: XT Προσδιορισμός Λιπαρών Εσωτερική μέθοδος (Gerber method) 17. Κρέας και προϊόντα κρέατος Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Προσδιορισμός Υγρασίας ISO 1442:1997 Κωδικός μεθόδου: XT 06 2.Προσδιορισμός Τέφρας ISO 936 :1998 Κωδικός μεθόδου: XT 05 3.Προσδιορισμός Ολικού Λίπους Kώδικας Τροφίμων και Ποτών, Τόμος ΙΙ, Β μέρος,ι3 και Γ4 Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04

6 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες 18.Οπωροκηπευτικά και φρούτα 19. Οσπρια Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Προσδιορισμός Πρωτεΐνης Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 Εσωτερική μέθοδος, τροποποιημένη, βασισμένη στην ΑOAC :2000 Κωδικός μεθόδου: Χ/Τ/04 20.Τρόφιμα τυποποιημένα και μη 21. Χυμοί φρούτων, αναψυκτικά, τσάι και παρόμοια ποτά Προσδιορισμός ολικού θειώδους (SO 2 ) Προσδιορισμός κιτρικού οξέος ( Ε 330 ) Ογκομετρική μέθοδος, βασισμένη στo Κ.Τ.Π. κεφάλαιο Δ παράγραφος Δ2 Κωδικός μεθόδου: ΧΤ 30 Μέθοδος με UV/VIS, βασισμένη στην οδηγία BOEHRINGER MANNHEIM / R-BIOPHARM Κωδικός μεθόδου: ΧΤ Έδαφος 22.Έδαφος (συνέχεια) Μηχανική / κοκκομετρική σύσταση Άμμος % Ιλύς % Άργιλος % Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 36, βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC S14-10, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition ph Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 18 (Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού) βασισμένη στην WCC-103 PublicationWREP-125, 2nd Edition Αγωγιμότητα Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 19 (Ηλεκτρομετρικά σε πάστα κορεσμού) WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Οργανική ουσία Εσωτερική μέθοδος ΧΤ 20 (Walkley Black, titrimetric) WCC-103 PublicationWREP-125, 2 ndedition Προσδιορισμός ανταλλαξίμων Ca Mg K Προσδιορισμός Ολικός φώσφορος Ρ (OLSEN) Προσδιορισμός Νιτρικό άζωτο (NO 3-1 ) Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 33,βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994 WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition, και AAS Flame Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 28 (OLSEN) βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Eσωτερική Μέθοδος ΧΤ 35, βασισμένη στην Plant, Soil and Water Reference, Methods for the Western Region.1994, WCC-103 Publication WREP-125, 2 ndedition Μικροβιολογικές δοκιμές

7 Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες Νερό πόσιμο, θαλάσσιο,, κολυμβητικών δεξαμενών. Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: Μ 01 Κολοβακτηριοειδή και E. coli ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: Μ 03 Δειγματοληψία Πόσιμο νερό δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων Νερό θαλασσινό και επιφανειακά νερά Δειγματοληψία νερού για χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές ISO :2006 ISO :2006 ISO 19458:2006 ISO :1992, ISO :1998 ISO :2006 * American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 th Edition 1998 and 21 st Edition, 2005 (**) Οι μέθοδοι προσδιορισμού με αστερίσκο, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/Β/ την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2 / Γ.Π οικ που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερου. Τόπος αξιολόγησης : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Γέφυρα Άρτας 68, Άρτα Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : Σωτήρης Τζίμας, Εύα Mπαζάκα

8 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1/Β10 του Πιστοποιητικού Αρ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB (ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.) στα Ιωάννινα Υλικά /Προϊόντα Χημικές Δοκιμές 1.Φρούτα και λαχανικά 2.Έλαια 3.Ελιές Προσδιορισμός νιτρικών Προσδιορισμός βρωμιούχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Προσδιορισμός διθειοκαρβαμιδικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων. endosulfan alpha, endosulfan beta, endosulfan sulphate Προσδιορισμός βενζο(α)πυρένιο ( benzo(a)pyrene) Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων Endosulfan-a, endosulfan-b, endosulfan sulfate, endosulfan sum Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI -01 EN Κωδικός μεθόδου: XI - 02 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI-03 Eσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI -04 Eσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI-05 Eσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI 06

9 4.Λίπη και Έλαια ( ελαιόλαδο) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 173 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxidealdicarb AtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphos-methyl AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalid BromacilBromuconazoleBupirimateCadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarboximChinomethionate ChlorfenviphosChloridazonChlorprophamChlorpyriphos methylclofentezin ClothianidinCoumaphosCyazofamid CycloxidimCyhalofop butylcymoxanil CyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxidedemeton-s-methyl DiazinonDichlofenthionDichlorvosDifenoconazoleDimeth oate DimethomorphDiphenylaminDithiofencarbDiuron DodineEmamectinEpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthop rophosethoxyquinetridiazoleetrimphosfamoxadon FenamidoneFenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenoxapr op-p-ethylfenoxycarbfenpyroximatefipronil Fluaziphos - P- butylflucytrinateflufenacetflufenoxuron FluometuronFluquinconazoleFlusilazoleFlutriafol ForchlorfenuronFormetanateFosthiazate Haloxyfop-methyl HeptenophosHexaconazoleHexythiazoxImidaclopride IndoxacarbIprovalicarbIsofenphosIsofenphos-methyl Lenacil LinuronLufenuron Malaoxon Malathion MandipropamidMecarbamMepanipyrim Mepronil Metalaxyl + M MetazachlorMethidathionMethiocarb Methomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuron Myclobutanil Nuarimol Omethoate Oxadiazon Oxamyl Oxydemeton methyl Paclobutrazole PenconazolePencycuron Pendimethaline Phenmedipham Phenthoate PhosalonePhosphamidon Piperonyl butoxide PirimicarbProchlorazProcymidonPropachlor Propamocarb Propaquazaphop Propargite PropiconazolePropoxur PropyzamidProsulfocarbPymetrozinePyraclostrobin PyrazophosPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfen Quizalofos ethyl Rotenone Sethoxydim SimazinSpiridiclofen Spiromesifen SpiroxaminTebuconazoleTebufenozidTemephosTerbufos TerbumetonTerbuthylazineTetraconazoleTetramethrine ThiabendazoleThiaclopridThiamethoxamThiodicarb Thiophanate methyl Tolclofos methyl Tolyfluanid TriadimefonTriadimenol Triazophos Trichlorfon Tricyclazole TrifloxystrobinTriflumizolZoxamid PESTICIDES (Νο.22) Κωδικός μεθόδου: XI - 07

10 5. Ελιές Προσδιορισμός υπολειμμάτων 173 φυτοφαρμάκων AcetamipridAclonifenAldicarb sulfoxidealdicarb AtrazinAzimsulfuronAzinphos EthylAzinphosmethylAzoxystrobineBenalaxylBenthiavalicarb BitertanolBoscalidBromacilBromuconazole BupirimateBuprofezinCadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChloridazon ChlorprophamChlorpyriphos methylclofentezin ClothianidinCoumaphosCyazofamid Cyhalofop butyl Cymoxanil CyproconazoleCyprodinil Demeton-S-methyl Demeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxide Diazinon Dichlofenthion Difenoconazole DimethoateDimethomorph Diniconazol DiphenylaminDithiofencarb Diuron Emamectin Epoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos Etridiazole Etrimphos Famoxadone Fenamidone FenamiphosFenarimol FenbuconazoleFenhexamid Fenoxaprop-P-ethyl FenoxycarbFenpyroximate Fipronil Fluaziphos - P- butyl Flucytrinate Flufenacet Flufenoxuron Fluometuron Fluquinconazole Flusilazole Flutriafol Forchlorfenuron Formetanate Fosthiazate Haloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole Hexythiazox ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl Isoxaflutole LenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathion MandipropamidMecarbamMepanipyrim MepronilMetalaxyl + MMetazachlor MethidathionMethiocarbMethomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuronMyclobutanil Naled (Dibrom) NuarimolOmethoateOxadiazon OxadixylOxamylOxydemeton methyl PaclobutrazolePenconazolePencycuron PendimethalinePenoxsulamPhenmedipham PhenthoatePhosalonePhosphamidonPiperonyl butoxidepirimicarbpirimiphos Ethyl Pirimiphos methylprochlorazprocymidonprofenofos PropachlorPropaquazaphopPropargite PropiconazolePropoxurPropyzamid ProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos PyridabenPyriproxyfenQuinalphos QuinoxyfenQuizalofos ethylrotenone SimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazole TebufenozidTebufenpyradTemephosTerbufos Terbumeton Terbuthylazine Tetraconazole TetramethrineThiabendazoleThiacloprid Thiamethoxam ThiodicarbThiophanate methyl Tolclofos methyl Tolyfluanid Triadimefon TriadimenolTriazophosTrichlorfonTricyclazole TrifloxystrobinTriflumizolZoxamid PESTICIDES (Νο.23) Κωδικός μεθόδου: XI 08

11 6.Φύλλα Έλαια Προσδιορισμός υπολειμμάτων 126 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamipridAldicarb sulfoxideatrazinazoxystrobinebenalaxyl BitertanolBoscalidBupirimateBuprofezinCadusafosC arbaryl Carbendazim CarbofuranCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChlorpropham Chlorpyriphos methylclothianidin Coumaphos Cyproconazole Cyprodinil Demeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl Diazinon Dichlorvos Dimethoate Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Dithiofencarb Diuron Emamectin Epoxiconazole Ethiofencarb Ethion Ethoprophos EtrimphosF enamidone Fenamiphos Fenarimol FenbuconazoleFenhexamidFenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb Fluaziphos - P- butyl Flufenacet Fluometuron Fluquinconazolelusilazole Flutriafol ForchlorfenuronFormetanate Heptenophos HexaconazoleImazalilImidaclopridIndoxacarbIproval icarbisofenphoslenacillinuronmalaoxon Malathion MandipropamidMecarbamMepanipyrimMepronil MepronilMetalaxyl + M Metazachlor Methidathion MethomylMetolachlor Metrafenone Metribuzine MevinphosMonocrotophosMonolinuronMonuron MyclobutanilNicosulfuronNuarimolOmethoate OxamylOxydemeton methylpaclobutrazole PenconazolePencycuronPhenmediphamPhenthoate PhosphamidonPiperonyl butoxide Pirimicarb Pirimiphos EthylPirimiphos methylprochloraz ProfenofosPropachlorPropamocarbPropiconazole Propoxur Propyzamid Prosulfocarb Pymetrozine PyraclostrobinPyriproxyfenQuinalphosQuinoxyfen SimazinSpiridiclofenSpiroxaminTebuconazole Tebufenpyrad Temephos Terbumeton Terbuthylazine TetraconazoleTolclofos methyltolyfluanid TriadimefonTriadimenolTriazophosTrifloxystrobin Zoxamid PESTICIDES (Νο.24) Κωδικός μεθόδου: XI-09

12 7.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, σταφύλια, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 ) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 206 φυτοφαρμάκων Acephate, 2,4 DAcetamiprid Alachlor, Aldicarb,Aldicarb sulfoxide Atrazin Azimsulfuron Azinphos-methyl, AzoxystrobineBenalaxyBenthiavalicarbBitertanolBoscalid,Bromacil BromoxynilBromuconazole,Bupirimate, Buprofezin,CadusafosCarbaryl,Carbendazime,Carbofuran, Carboxim,Chinomethionate Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham, Chlorpyriphos EthylChlorpyriphos methylclethodim, ClofentezinClothianidinCoumaphos Cyazofamid,Cycloxidim, Cyhalofop butylcymoxanil,cyproconazole Cyprodinil,Diafenthiuron, Demeton-SmethylDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxide,diazinon,dicamba Dichlofenthion DichlopropDichlorvosDifenoconazole DiflubenzuronDimethoate Dimethomorph,Diniconazol Diphenylamine, Ditalimfos Dithiofencarb,Diuron,Dodine,Emamectin, Epoxiconazole Ethiofencarb,Ethion Ethoprophos, Ethoxyquin,Etofenprox, Etoxazole,Etridiazole EtrimphosFamoxadone,Fenamidone,Fenamiphos Fenarimol,fenazaquine,Fenbuconazole,Fenhexamid,Fenoxaprop-P-ethyl,Fenoxycarb, Fenpropimorph,Fenpyroximate,,Fipronil Fluazinam,Fluaziphos - P- butyl,flufenacet, Flufenoxuron Fluometuron,Fluquinconazole,Flusilazole Flutriafol Forchlorfenuron Formetanate Fosthiazate,Haloxyfopmethyl,Heptenophos Hexaconazole,Hexythiazox,Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, IoxynilIprodioneIprovalicarb,IsofenphosIsofenphos methyl,,isoxaflutole,lenacil,linuron,lufenuron, Malaoxon Malathion Mandipropamid, MCPA,Mecarbam,MecopropMepanipyrim, Mepronil,Metalaxyl -M,Metazachlor Methamidophos MethidathionMethiocarb, Methomyl,Methoxyfenozide Metolachlor, Metrafenone,Metribuzine MevinphosMolinate MonocrotophosMonolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Nicosulfuron Nuarimol Omethoate,Oxadiazon,OxadixylOxamyl,Oxydemeton methyl Oxyfluorfen Paclobutrazole,Penconazole Pencycuron, Pendimethaline,Penoxsulam PhenmediphamPhenthoatePhosalone,Phosphamidon Piperonyl butoxide PirimicarbPirimiphos Ethyl Pirimiphos methylprochloraz,profenofosprofluralin Propachlor, Propamocarb,PropaquazaphopPropargite,Propiconazole PropoxurPropyzamid,Proquinazid Prosulfocarb PymetrozinePyraclostrobin PyrazophosPyrimethanil,Pyriproxyfen Quinalphos Quinoxyfen,Quizalofop ethyl,,sethoxydimsimazinspinosad A, Spinosad D, Spiridiclofen Spiroxamine,TebuconazoleTebufenozid, Tebufenpyrad,TemephosTerbacil Terbufos Terbumeton Terbuthylazine,TetraconazoleThiabendazole,Thiacloprid Thiamethoxam,Thiodicarb, Thiophanate methyl, Tolclofos methyl,tolyfluanidetriadimefontriadimenol, TriasulfuronTriazophosTrichlorfonTricyclazoleTrifloxystr obin TriflumizolTriflumuronZoxamid. PESTICIDES (Νο.17-20) Πολυδύναμη πολυυπολειμματική μέθοδος Κωδικός μεθόδου: XI -10

13 8.Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πυρηνόκαρπα, σταφύλια, μηλοειδή, καρποφόρα λαχανικά, φυλλώδη λαχανικά, εσπεριδοειδή, κονδυλώδηριζωματώδη, λαχανικά με στέλεχος, μικροί καρποί, τροπικά φρούτα, ψυχανθή, κράμβες, βολβώδη λαχανικά, φρέσκα αρτυματικά φυτά, διάφορα μεμονωμένα, κατηγορίες όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΚ 396/2005 και ΕΚ 178/2006 ) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 79 φυτοφαρμάκων Acrinathrin, Aldrin, Amitraz,, a-endosulfan, b- Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Bifenazate, Bifenthrin, Biphenyl, Bromopropylate, abhc, b- BHC, gama-bhc(lindane), Captan, Chinomethionate, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chloroaniline, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlozolinate, Cyfluthrin, DEET, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diniconazole,, Endrin, Esfenvalerate, Ethoprophos, Fenarimol, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenthion, Fenthion-sulfoxide, Fenvalerate, Fluazifop-butyl, Fludioxonil, tau Fluvalinate, Folpet, Formothion, Kresoxim-methyl, l-cyhalothrin, Myclobutanil, Nitenpyram, o,p'-ddd, p,p'-ddd, p,p'-dde, p,p'-ddt, o- Phenylphenol(OPP), Parathion, Parathion-methyl, Penconazole, Pentachloroaniline, Permethrin, Phenthoate, Phosmet, Procymidone, Prometryn, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrifenox, Quintozene, Tefluthrin, Terbacil, Tetradifon, Trifloxystrobin, Trifluralin, Vinclozolin Εσωτερική μέθοδος GCMSMS PESTICIDES (Νο.1-5) Πολυδύναμη πολυυπολειμματική μέθοδος Κωδικός μεθόδου: ΧΙ Βαμβάκι (ίνες ακατέργαστου βαμβακιού) Προσδιορισμός υπολειμμάτων 22 φυτοπροστατευτικών προϊόντων Carfentrazone-ethyl, Chlorpyriphos, Chlorpyrifosmethyl, Clofentezine, Cyfluthrin, Cypermethrin-a, Deltamethrin, Esfenvalerate, Etoxazole, Fluazifop-Pbutyl, tau Fluvalinate, l-cyhalothrin, Metalaxyl, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pirimicarb, Propyzamide, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethyl Tefluthrin, Tolclofos-methyl Εσωτερική μέθοδος GCMSMS PESTICIDES (Νο.6) Κωδικός μεθόδου: ΧΙ - 39

14 10.Παιδικές τροφές Προσδιορισμός υπολειμμάτων 169 φυτοφαρμάκων AcephateAcetamiprid AclonifenAlachlor Aldicarb sulfoxide AldicarbAtrazin Azimsulfuron Azinphos EthylAzinphos-methyl AzoxystrobineBenalaxyl BenthiavalicarbBitertanolBoscalidBromacil BromuconazoleBupirimateBuprofezin CadusafosCarbaryl CarbendazimCarbofuranCarbosulfanCarboxim ChinomethionateChlorfenviphosChloridazon ChlorprophamChlorpyriphos Ethyl Chlorpyriphos methylclethodimclofentezinclothianidin Coumaphos CyazofamidCycloxidimCyhalofop butylcymoxanil CyproconazoleCyprodinilDemeton-S-methyl sulfon Demeton-S-methyl sulfoxidedemeton-s-methyl Diazinon Difenoconazole Dimethomorph Diniconazol Diphenylamin Disulfoton DithiofencarbDiuron Emamectin EpoxiconazoleEthiofencarbEthionEthoprophos EthoxyquinEtoxazoleEtridiazoleEtrimphosFenamidone FenamiphosFenarimolFenbuconazoleFenhexamid Fenoxaprop-P-ethyl Fenoxycarb Fenpyroximate FipronilFluaziphos - P- butylflucytrinateflufenacet FlufenoxuronFluometuronFluquinconazoleFlusilazole FlutriafolForchlorfenuron Formetanate Fosthiazate Haloxyfop-methyl Heptenophos Hexaconazole Hexythiazox Imazalil ImidaclopridIndoxacarb Iprovalicarb Isofenphos Isofenphos-methyl Isoxaflutole LenacilLinuronLufenuronMalaoxonMalathion MandipropamidMecarbam Mepanipyrim Mepronil Metalaxyl + MMetazachlorMethidathionMethiocarb Methomyl MethoxyfenozideMetolachlorMetrafenone MetribuzineMevinphosMolinateMonocrotophos MonolinuronMonuronMyclobutanil NuarimolOmethoate Oxadixyl Oxamyl Oxydemeton methyl Paclobutrazole PenconazolePencycuronPendimethalinePenoxsulam PhenmediphamPhenthoatePhosalonePhosphamidon Piperonyl butoxidepirimicarbpirimiphosethyl Pirimiphos methyl Prochloraz rocymidonprofenofos PropachlorPropamocarbPropaquazaphopPropargite PropiconazolePropoxurPropyzamidProquinazid ProsulfocarbPyraclostrobinPyrazophos Pyridaben Pyriproxyfen QuinalphosQuinoxyfenQuizalofos ethyl Rotenone SethoxydimSimazinSpiridiclofenSpiromesifen TebuconazoleTebufenozidTebufenpyradTemephos Terbufos Terbumeton TerbuthylazineTetraconazole TetramethrineThiabendazoleThiacloprid ThiamethoxamThiodicarbThiophanate methyltolclofos methyltolyfluanidtriadimefontriadimenoltriazophos TrichlorfonTricyclazoleTrifloxystrobinTriflumizol Zoxamid PESTICIDES (Νο.21) Κωδικός μεθόδου: XI-12

15 11.Όσπρια Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezine,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl- M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol. PESTICIDES (Νο.6) Κωδικός μεθόδου:xi Προϊόντα μακαρονοποιίας 13.Προϊόντα αρτοποιίας 14.Κρασί Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole,, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine, Fenhexamide,Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl + M, Methiocarb, Metolachlor,,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid,Spiroxamine,Terbuthylazine,,Thiacloprid, Triadimenol Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon,,Cymoxanil, Cyproconazole, Dithiofencarb, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fluometuron, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl- M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole,,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine,Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Triadimenol. Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb, Buprofezin,Carbaryl, Carbofuran, Carboxim, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos,, Fenoxycarb,Fenpropimorph,Fenhexamide, Fluometuron, Imazalil, Imidaclopri,Linuron, Methiocarb, Metolachlor Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Oxadixyl,Paclobutrazole,Penconazole,Propachlor,,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiacloprid, Triadimenol PESTICIDES (Νο.10) Κωδικός μεθόδου: XI-16 PESTICIDES (Νο.11) Κωδικός μεθόδου: XI-17 PESTICIDES (Νο.9) Κωδικός μεθόδου: XI-18

16 15.Έδαφος Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Azoxystrobin, Carbaryl,, Carbofuran, Chloridazon,Cycloxydim, Cyproconazole, Dimethomorph,,Fenoxaprop-Pethyl,fipronil, Fenoxycarb, Fluaziphos - P- butyl, Flufenacet,flufenoxuron, Fluometuron, Imidacloprid, indoxacarb, Isoxaflutole, Linuron, Lufenuron,,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron,Myclobutanil,Propachlor Quizalofop-ethyl, Propyzamid, Tebufenozide Terbuthylazine,Thiodicarb,Thiophanate- methyl, Triadimenol,Trifloxystrobin PESTICIDES (Νο.13) Κωδικός μεθόδου: XI Δημητριακά 17.Δημητριακά και ζωοτροφές 18. Δημητριακά, αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, σύκα κλπ) 19. Δημητριακά και προϊόντα τους 20. Τρόφιμα, δημητριακά και ζωοτροφές Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin,Carbaryl,Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,Propamocarb,Propyzamid, Pyrimethanil, Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol. Προσδιορισμός οργανοχλωριομένων ουσιών : Alpha HCH, Beta HCH, Gama HCH (lindane), HCB, Aldrin, 2.4 DDD, 4.4 DDD, 4.4 DDE, 4.4 DDT, Endosulfan α+β, Endosulfan sulfate, Ωχρατοξίνη Α Προσδιορισμός Fumonisin B1 και Fumonisin B2 Προσδιορισμός Ζεαραλενόνης (ΖΟΝ) Προσδιορισμός Trichothecenes μυκοτοξίνης Δεσοξυνιβαλενόλης (DON). Προσδιορισμός Trichothecenes μυκοτοξινών DAS, T-2, HT-2 PESTICIDES (Νο.7) Κωδικός μεθόδου: XI-20 Εσωτερική μέθοδος GC- ECD Κωδικός μεθόδου: XI-21 Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI-22 Κωδικός μεθόδου: XI - 23 Κωδικός μεθόδου: XI-24 Εσωτερική μέθοδος HPLC- PDA. Κωδικός μεθόδου: XI-25 Κωδικός μεθόδου: XI-26

17 21,Ξηροί καρποί, δημητριακά, άλευρα, ζωοτροφές 22,Γάλα και γαλακτοκομικά Προσδιορισμός aflatoxins Β1, Β2, G1, G2 Προσδιορισμός Aflatoxin M1 Κωδικός μεθόδου: XI - 27 Κωδικός μεθόδου: XI ,Ιχθυρά Προσδιορισμός Histamine Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF 24. Τρόφιμα Προσδιορισμό χρωστικών : Sudan Ι, Sudan ΙΙ, Sudan ΙΙΙ, Sudan ΙV (Scarlet Red), Sudan Orange G, Sudan Yellow σε δείγματα τροφίμων 25.Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. ( μέλι, ξερά σύκα, σταφίδες, πετιμέζι, μαρμελάδες κ.α) Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carboxim, Chloridazon, Clofentezin,Cymoxanil, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb, Dodine, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenazaquine,, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil, Imidacloprid,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl + M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron,Myclobutanil,Paclobutrazole,Penconazole, Propachlor,,Propyzamid,Pyrimethanil Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid, Thiamethoxam, Triadimenol Κωδικός μεθόδου: XI - 29 Κωδικός μεθόδου: XI-30 PESTICIDES (Νο.8) Κωδικός μεθόδου: XI Μέλι Προσδιορισμός HMF (HydroxyMethylFurfural) Προσδιορισμός διαστάσης σε μέλι κατά Schade (diastase index, diastase activity) Προσδιορισμός σακχάρων Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XT-21 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI-54 Εσωτερική μέθοδος HPLC-RID Κωδικός μεθόδου: XI-32 Προσδιορισμός 16 αντιβιοτικών της κατηγορίας των σουλφαναμιδών (SULFANAMIDES) Sulfabenzamid, Sulfacetamid,, Sulfadimethoxine (SDMX), Sulfadoxin (SDX), Sulfafurazole, Sulfameter, Sulfamethizol (SMT), Sulfamethoxazole, Sulfaguanidine, Sulfamethoxypyridazine (SMP), Sulfamoxol (SMO), Sulfapyridine(SPY), Sulfathiazole (STZ), Sulfachlorpyridazine (SCPD), Sulfamethazine (SMZ) = Sulfadimidine (SDMD), Sulfamerazine (SMR) Κωδικός μεθόδου: XI-33

18 Προσδιορισμός 1.4-dichlorobenzene ( Παραδιχλωροβενζόλιο ) Εσωτερική μέθοδος GC- ECD Κωδικός μεθόδου: XI Ψάρια Προσδιορισμός αντιβιοτικών στις κατηγορίες σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες και κουινολόνες (Sulfonamides, Tetracyclines, Quinolones) Κωδικός μεθόδου: XI Τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά, αναψυκτικά, ζαχαρώδη προιόντα, χυμοί, κλπ) 29.Τρόφιμα ( πατατάκια, πατάτες τηγανητές, μπισκότα, ψωμί, δημητριακά, κλπ) 30.Χυμοί φρούτων και λαχανικών και αναψυκτικά Flumequine, Sulfadiazine, Oxolinic acid, Oxytetracycline Προσδιορισμός βενζοικού και σορβικού οξέος Προσδιορισμός ακρυλαμιδίου Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος Εσωτερική μέθοδος HPLC- PDA Κωδικός μεθόδου: XI-36 Κωδικός μεθόδου: XI-37 Eσωτερική μέθοδος UV-VIS Κωδικός μεθόδου: XI - 38

19 31,Νερό πόσιμο Προσδιορισμός υπολειμμάτων 92 φυτοφαρμάκων Alachlor,Aldicarb sulfoxide,atrazin,azoxystrobine,benalaxyl,benthiavalicarb, Bitertanol,Boscalid,Bromacil,Bupirimate,Buprofezin, Carbaryl,Carbendazim,Chinomethionate, Chlorfenviphos,Chloridazon,Chlorpropham, Cyazofamid,Cyproconazole,Demeton-S-methyl sulfon,demeton-s-methyl sulfoxide,demeton-smethy,diniconazol,diphenylamin,dithiofencarb, Diuron,Epoxiconazole,Ethoprophos,Fenamidone, Fenbuconazole,Fenoxycarb,Flufenacet,Fluometuron, Flusilazole,FlutriafolFosthiazate Haloxyfop-methyl Hexaconazole,Imidacloprid,Indoxacarb Iprovalicarb, Isofenphos-methyl, Linuron, Malaoxon Mandipropamid,Meproni,lMetalaxyl + M,Metazachlor,Methoxyfenozide,Metolachlor Mevinphos.Monolinuron.Monuron.Myclobutanil. Naled (Dibrom),Nuarimol, Omethoate, Oxadiazon Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton methyl Paclobutrazole,Penconazole,Pencycuron,Penoxsulam Phenmedipham,Phosphamidon,Pirimicarb Prochloraz,Procymidon,Propachlor,Propiconazole, Propoxur,Propyzamid,Pymetrozine,Simazin Tebuconazole,Tebufenozid,Terbumeton, Terbuthylazine,Tetraconazole,Thiacloprid,Thiodicarb Tolyfluanid,Triadimefon,Triadimenol,Trichlorfon Tricyclazole,Trifloxystrobin,Triflumizol, Zoxamid PESTICIDES (Νο.24) Κωδικός μεθόδου: XI-13* 32.Νερό υπόγειο, μη προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση Προσδιορισμός υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων: Acetamiprid, Alachlor, Aldicarb,Buprofezin,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,Carboxim, Chloridazon, Cyproconazole, Diphenylamine, Dithiofencarb,, Ethiofencarb, Ethoprophos, Fenhexamid, Fenoxycarb,Fenpropimorph, Fluometuron, Imazalil,,Linuron, Mepanipyrim,Metalaxyl - M, Methiocarb, Metolachlor, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Paclobutrazole,Penconazole,Propachlor,propamocarb,,Propyzamid,Pyrimethanil,Spiroxamine, Terbuthylazine,Thiabendazole,Thiacloprid,Triadimenol PESTICIDES (Νο.12) Κωδικός μεθόδου: XI-14

20 33.Νερό πόσιμο, υπόγειο, Προσδιορισμός σε PCB's PCB #28 (2,4,4- trichlorobiphenyl) PCB #52 (2,2,5,5-tetrachlorobiphenyl) PCB #101 (2,2,4,5,5-pentachlorobiphenyl) PCB #138 (2,2,3,4,4,5-hexachlorobiphenyl) PCB #153 (2,2,4,4,5,5,-hexachlorobiphenyl) PCB #180 (2,2,3,4,4,5,5-heptachlorobiphenyl) Εσωτερική μέθοδος GC-ECD Κωδικός μεθόδου: XI -41* 34.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε ακρυλαμίδιο Κωδικός μεθόδου: XI- 42 * 35.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Φαινολικές ενώσεις Εσωτερική μέθοδος GCMS Κωδικός μεθόδου: XI -43 * 36.Νερό πόσιμο, 37.Νερό πόσιμο, 38.Νερό πόσιμο, 39.Νερό πόσιμο, 40.Νερό πόσιμο, 41.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Ολικά τριαλογονομεθάνια χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο διβρωμοχλωρομεθάνιο βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Προσδιορισμός σε Τετραχλωροαιθένιο Προσδιορισμός σε Τριχλωραιθένιο Προσδιορισμός σε 1,2 διχλωροαιθάνιο Προσδιορισμός σε Βενζόλιο Προσδιορισμός σε Βενζο-α-πυρένιο Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 44 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-ECD DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 45 * Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI - 46 *

21 42.Νερό πόσιμο, 43.Νερό πόσιμο, 44.Νερό πόσιμο, 45.Νερό πόσιμο, Προσδιορισμός σε Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες -βενζο(β)φθορανθένιο, -βενζο(k)φθορανθένιο, -βενζο(η,θ,ι)περυλένιο, -ινδενο(1,2,3-γ,δ)πυρένιο. Προσδιορισμός βινυλοχλωριδίου - vinylchloride Προσδιορισμός επιχλωρυδρίνης - epichlorydrin Προσδιορισμός σε βενζόλίο ( Benzene ), τουλόλιο, αιθυλενοβενζόλιο, ξυλολίων ( BTEX - υδρογονανθρακες ) Εσωτερική μέθοδος HPLC-RF Κωδικός μεθόδου: XI - 46 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 51 * Κωδικός μεθόδου: XI - 52 * Εσωτερική μέθοδος GC-FID DHS Κωδικός μεθόδου: XI - 53 * Μικροβιολογικές δοκιμές 1.Νερό πόσιμο, θαλάσσιο,, κολυμβητικών δεξαμενών. Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Κωδικός μεθόδου: M-03* Aνίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6340:1995 Κωδικός μεθόδου: M-06* Kαταμέτρηση σπόρων αναερόβιων θειοαναγωγικών κλωστρηδίων Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :1986 Κωδικός μεθόδου: M-04 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2000 Κωδικός μεθόδου: M-01* Ανίχνευση και προσδιορισμός Legionella spp ISO :2008 Κωδικός μεθόδου: M -07* 2. Νερό πόσιμο, κολυμβητικών δεξαμενών. Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22 ο C και 37 ο C ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222:1999 Κωδικός μεθόδου: M -02* Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006 Κωδικός μεθόδου: M-05*

22 Ανίχνευση και καταμέτρηση Cl. perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) Oδ. 98/83 Ε.Ε. Y.A. 2600/Y2/2001, Φ.Ε.Κ. 892/ * 3. Τρόφιμα και ζωοτροφές Καταμέτρηση Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2013 Κωδικός μεθόδου: MT -02 Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4832:2006 Κωδικός μεθόδου: MT-01 Καταμέτρηση E. coli β-γλυκουρονιδάση (+) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO :2001 Κωδικός μεθόδου: MT-12 Καταμέτρηση Staphylococcus coagulase (+) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /A1:1999 Κωδικός μεθόδου: MT-04 Ανίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6579:2002/Corr 1 Κωδικός μεθόδου: MT-05 Ανίχνευση Listeria monocytogenes ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /A1:2004 Amd 1:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-06 Kαταμέτρηση Clostridium perfringens ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7937:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-08 Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriaceae ISO : 2004 Κωδικός μεθόδου: MT Ακατέργαστο γάλα 5. Τρόφιμα και ζωοτροφές με aw >0.95 Καταμέτρηση Pseudomonas spp ISO 13720:1995 Κωδικός μεθόδου: MT-11 Καταμέτρηση ΟΜΧ στο ISO 8553:2004 IDF 131:2004 Κωδικός μεθόδου: MT-10 Kαταμέτρηση ζυμών-μυκητών ISO :2008 Κωδικός μεθόδου: MT Περιττώματα Ανίχνευση Salmonella spp ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ζώων και δείγματα 6579:2002/Corr 1:2007/Αmm από το στάδιο της 1/Annex D πρωτογενούς παραγωγής Κωδικός μεθόδου: MT-17 (*) Οι μέθοδοι προσδιορισμού με αστερίσκο, συμμορφώνονται με τα κριτήρια επίδοσης όπως αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892/Β/ την τροποποίηση αυτής ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ2 / Γ.Π οικ που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερου.

23 Τόπος αξιολόγησης : Υποκατάστημα : ΒΙΠΕ Ιωαννινων Ο.Τ 8 Ιωαννινα Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Μπαζάκα Εύα,Λαζουρα Περσεφόνη

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ PESTICIDE ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample origin ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Laboratory Code of sample ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Sample description ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Sampling ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Date of receipt ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010

L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.10.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 915/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Οκτωβρίου 2010 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ REPORT OF PESTICIDE ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Β16 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Αθηνών) Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Χαχούδη A. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑ Επωνυμία: ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση: Μελισσοχώρι Πόλη: Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57018 Τηλ.: 23940 32040 Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Νικόλαος Παπαδόπουλος/ Μάγδα Αστεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 4.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου Ζωοτροφές και τρόφιμα Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 0 8 0

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 -EMAIL deyarlab@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 29/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.981,45 K.A.: 25.6117.001 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΚΗΠ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 744 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΚΟΙΛΑ-ΚΑΡΔΙΑ-ΕΞΟΧΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1757 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/26/ΕΚ) (4) Στον ιστοχώρο της Επιτροπής έχουν δημοσιευθείκατευθυντήριες 24.1.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 19/23 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2006 με σκοπό να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 2977 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 5.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 433/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1/12/14 Εργαστήριο Σχολή Επιστημών Υγιεινής Υγείας και Επιδημιολογίας Μον. Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής Υδάτων Τηλ./Fax: Εργαστήριο (+3) Υγιεινής 2651764/ και Επιδημιολογίας 26517853 Τηλ./Fax: (+3)2651764/26517853

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού

Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Ποιότητα και Ασφάλεια του Ελληνικού Μελιού Προσφορά της μέλισσας Επικονίαση Επικονίαση Μέλι Διαύγαση Το μέλι μετά τον τρύγο ηρεμεί για 24-48 ώρες σε βαρέλια με θερμοκρασία 30-35 ο C. Ποιοτικό μέλι Αγνό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης Έγγραφο: Δ5.10.1Ε01 Έκδοση: v 1.0 I.K. 01/07/15 Στοιχεία δελτίου Αριθμός δελτίου: /# of report Ημερομηνία δελτίου: / date of report 02022016_01_01 12/02/2016 Στοιχεία εντολέα Επωνυμία εντολέα: / Name of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ A Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Αρ. Πρωτ. : 2307 / 21-6-2013 ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 7 Έτος: 2016 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Έλεγχος ποιότητας νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη έτους 2016 Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.504,00 ΦΠΑ (23%): 1.496,00 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 260/6 7.10.2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) Σήμερα, 20 η του Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη, Ο Δήμος Μεγαλόπολης πρώτος συμβαλλόμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασιλική Καραούλη Π.Μ. Υγιεινολόγος- Υπ. Υγείας-Πρόνοιας ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το υπάρχον Θεσµικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιµου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Πορταριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5662/88 Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) Θαλάσσια περιοχή Νομού Πιερίας, β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, 2009, Αθήνα 1

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, 2009, Αθήνα 1 Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Όρια Μικροβιολογικοί μολυντές 2073/2005/EC 1141/2007/EC 2073/2005/EC 1141/2007/EC 2073/2005/EC 1141/2007/EC Listeria monocytogenes EN/ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΛΥΝΤΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1) ΧΛΩΡΙΟ-ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ «Ο Θεός δημιούργησε 91 χημικά στοιχεία, ο άνθρωπος 15, και ο διάβολος μόνο 1,το Χλώριο» (Oto Huntsinger-Διάσημος Αυστριακός Χημικός) Το Χλώριο ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 13 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής παραγωγής και Καν. 178/02/ΕΚ 91 ΠΔΘ 50 `ΠΔΚΜ 50 ΠΔΔΕ 5 ΠΔΒΑ 4 ΕΦΕΤ 0 ΚΕΔΥ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. Πολυµατίδου, Γ. Σερετούδη και Αικ. Χαραλαµπίδου ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. /νση: Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΤΟ Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ΝΙΚΑΙΑ «Ορθή Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: + 30 2310471478 E-mail: mourkidu@agro.auth.gr

FAX: + 30 2310471478 E-mail: mourkidu@agro.auth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ- ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΖΩΗΒ-Θ4Υ 11754/27-6-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11754/27-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 402 Από το πρακτικό 21 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ 691 Φωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού των πυριτικών με μολυβδενικό αμμώνιο ΕΛΟΤ 692 Προσδιορισμός ουσιών ενεργών με μπλε του μεθυλενίου -

ΕΛΟΤ 691 Φωτομετρική μέθοδος προσδιορισμού των πυριτικών με μολυβδενικό αμμώνιο ΕΛΟΤ 692 Προσδιορισμός ουσιών ενεργών με μπλε του μεθυλενίου - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 1108 Ανίχνευση και αρίθμηση Pseudomonas aeruginosa- Μέρος 1: Μέθοδος δι εμπλουτισμού σε υγρό θρεπτικό υλικό ΕΛΟΤ 1420 Επίδραση οργανικών υλικών στο πόσιμο νερό - Προσδιορισμός της οσμής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/01/01/6-6-2007 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο εφαρμογής ΚΥΑ Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 51/75 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. www.elinyae.gr ~ Συνδεθείτε με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία! Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής» «Καταγραφή των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελµού- Βουραϊκού σε σχέση µε την ποιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων

1. Αναθεώρηση αναλυτικών παραµέτρων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ 98 / 83 ΕΟΚ ΚΥΑ Υ2/ 2600/ 2001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ρ Παναγιώτα Γεωργίου-Μπούφα, Ιατρός Μικροβιολόγος-Υγιεινολόγος Προϊσταµένη Κ.Ε..Υ., Υπ. Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι46Ψ8Β0-2ΒΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι46Ψ8Β0-2ΒΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : 47 042 Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πληροφορίες : Πέτρος Καραγεώργος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:887 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑ ΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ ΙΑΣ Λήθαργος (Β) Φούσκωµα (Γ) Έκπτυξη ( 3) Πράσινη κορυφή ( 3-Ε) Ρόδινη κορυφή (µηλιά) ή Λευκή κορυφή (αχλαδιά) (Ε2) Φουζικλάδι. Προσβολή

Διαβάστε περισσότερα