Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΌΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΈΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΑΡ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β 26/4/2007), στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, η ΔΕΥΑΡ είναι υποχρεωμένη να διενεργεί εξειδικευμένες αναλύσεις με καθορισμένη ετήσια συχνότητα. Μεταξύ αυτών (όπως φαίνεται στο προαναφερθέν Παράρτημα Ι) είναι οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, τα Παρασιτοκτόνα και το Σύνολο Παρασιτοκτόνων, παράμετροι τις οποίες δεν είναι σε θέση το εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ να ελέγξει. Οι εν λόγω αναλύσεις, σύμφωνα με την αναφερόμενη Νομοθεσία, πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο σε διαπιστευμένα-από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ εργαστήρια. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η διεξαγωγή αναλύσεων σε 90 δείγματα πόσιμου νερού από όλο το νησί της Ρόδου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάλυση των δειγμάτων αυτών ανέρχεται στο ποσό των ,00 χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Συγκεριμένα το ποσό των του προϋπολογισμού της μελέτης θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2015 στον ΚΑΕ «ΕΞ. ΠΡΟΗΓ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒ. ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ», το υπόλοιπο δε ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στον οποίο θα προβλεφθεί η σχετική πίστωση. κατά το ποσό των του ενδεικτικού προ»υπολογισμού και 2016 και συγκεκριμένα τον Επίσης οι υπό ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται με CPV : «Εργαστηριακές υπηρεσίες») Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 19/10/2015 Ο Υπεύθυνος Αναλυτικού Εργαστηρίου Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 20/10/2015 Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χημικός ΠΕ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

3 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μον. Μέτρ. Ποσότ ητα Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 1 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάθρακες Τεμ ,00 2 Παρασιτοκτόνα και Σύνολο Παρασιτοκτόνων Τεμ ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (χωρίς ΦΠΑ) ,00 Φ.Π.Α 23% 4.209,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 19/10/2015 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 20/10/2015 Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χημικός ΠΕ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο Υποχρεώσεις ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η ΔΕΥΑΡ είναι υποχρεωμένη να διενεργεί μετρήσεις σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους στο πόσιμο νερό, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία : Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β 26/4/2007), στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β. Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων αυτών εκτελείται στο Γραφείο Αναλυτικού Εργαστήριου της ΔΕΥΑΡ. Ο υπάρχων σχεδιασμός του Αναλυτικού Εργαστήριου προβλέπει ότι δύο κατηγορίες ουσιών, οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, Παρασιτοκτόνα και το Σύνολο Παρασιτοκτόνων (δηλ. βιοκτόνες ουσίες και φυτοφάρμακα όπως φαίνεται στο προαναφερθέν Παράρτημα Ι) δεν είναι δυνατόν να εκτελεστουν τουλάχιστον άμεσα στο υπάρχον εργαστήριο για τους παρακάτω λόγους: 1. Για τις βιοκτόνες ουσίες : Οι δραστικές ουσίες είναι πάρα πολλές (περίπου ) Οι ιδιομορφίες των ουσιών αύτών (πολλές από αυτές είναι ευαίσθητες στον χειρισμό) απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση του αναλυτή, τις οποίες είναι αδύνατον να διαθέσει το Αναλυτικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ Το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού είναι μεγάλο (π.χ. ένα όργανο υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή μάζας στοιχίζει τουλάχιστον ) και κρίνεται ασύμφορη η προμήθειά του, διότι με τον αριθμό δειγμάτων που αναλύονται, δεν θα γίνει ποτέ απόσβεση Εναλλακτικά και ανάλογα με τις υπο προσδιορισμό ουσίες είναι δυνατόν να απαιτηθεί η εφαρμογή περισσότερων από μία μέθοδοι για το ίδιο δείγμα, πράγμα όμως το οποίο είναι ανέφικτο με το υπάρχον προσωπικό, διότι απαιτεί πολύ περισσότερες εργατοώρες Το κόστος των αναλώσιμων είναι υψηλό Το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ πέρα από την έλλειψη εμπειρίας είναι αδύνατον να διαθέσει τις απαιτούμενες εργατοώρες για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν μερικούς μήνες για κάθε μία Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση για τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της αδειοδότησης της χρήσης των ουσιών αυτών όσο και για την εμφάνιση νέων Για τις βιοκτόνες ουσίες συνεπώς υπάρχει παντελής αδυναμία μέτρησής τους και δεν προβλέπεται αυτό να γίνει στο μέλλον. 2. Για τους αρωματικούς πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες έχει γίνει πρόσφατα η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η επικύρωση της εφαρμογής των μεθόδων σε πραγματικά δείγματα πόσιμου νερού. Αυτό αν και έχει αρχίσει, απαιτεί δουλειά μερικών μηνών και δεν αναμένεται αν ολοκληρωθεί μέσα στο Η λειτουργία της μεθόδου θα ξεκινήσει απο το 2016.

5 Όπως αναγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ της ανωτέρω προαναφερθείσης νομοθεσίας: «Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγματα διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού έλεγχου το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο». Συνεπώς στα εργαστήρια δοκιμών που θα εκτελέσουν τις δοκιμές, θα πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα ποιότητας σύμφωνα με το ISO Ο μοναδικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα για το ISO 17025, είναι το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 «Για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 του οποίου αναφέρεται : «Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό Διαπίστευσης». Άρθρο 2ο Αντικείμενο της εργασίας Αντικείμενο της παρούσας είναι η διεξαγωγή αναλύσεων, από εξωτερικά εργαστήρια, σε 90 δείγματα πόσιμου νερού από όλο το νησί της Ρόδου, των παραμέτρων τις οποίες το Αναλυτικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ αδυνατεί να ελέγξει (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάθρακες, Παρασιτοκτόνα και Σύνολο Παρασιτοκτόνων) για τα έτη 2015 και 2016 όπως συγκεκριμένα ορίζει η σχετική Νομοθεσία Άρθρο 3ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις : 1. Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β 26/4/2007), στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β 2. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 3. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και συμπληρωματικά τις διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 4. τον Ν. 3463/2006 Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα 5. της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 6. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7. του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Άρθρο 4ο Εργαστήρια Αναλύσεων-Μέθοδοι Ανάλυσης. Τα εργαστήρια που θα εκτελέσουν τις ζητούμενες αναλύσεις, θα πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας σύμφωνα με το ISO για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν. Τa πεδίa διαπίστευσης των μεθόδων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις περιγραφόμενες στην προσφορά ουσίες. Ο μοναδικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα για το ISO 17025, είναι το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 «Για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» στο Άρθρο 4 παράγραφος 1 του οποίου αναφέρεται : «Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό Διαπίστευσης» Επομένως, οι εν λόγω αναλύσεις δύναται να ανατεθούν αποκλειστικά και μόνο σε εργαστήρια πιστοποιημένα από το Ε.ΣΥ.Δ κατά το πρότυπο ISO και διαθέτουν τη διαπίστευση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Α.Ε. Άρθρο 5ο Δειγματοληψία και αποστολή Δειγμάτων Παραλαβή αποτελεσμάτων 5.1 Η δειγματοληψία και η αποστολή των προς ανάλυση δειγμάτων θα γίνεται από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ μέσα σε κατάλληλα δοχεία τα οποία θα παρέχει δωρεάν στην υπηρεσία μας το εργαστήριο το οποίο θα αναλάβει τις μετρήσεις. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον μειοδότη, ο οποίος θα ορίσει συγκεκριμένη εταιρεία ταχυμεταφοράς και θα περιγράψει τον τρόπο που θα γίνει αυτή. Η μεταφορά θα πρέπει να διασφαλίζει την ορθή συντήρηση των δειγμάτων και την αποφυγή αλλοίωσής τους.

6 5.2 Τα δείγματα θα αποστέλλονται, από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες και σε κάθε περίπτωση θα συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερα (4) δείγματα έκαστη. 5.3 Το εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει τις μετρήσεις, θα πρέπει να αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Γραφείο Αναλυτικού Εργαστηρίου της υπηρεσίας μας (τηλ : φαξ : μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή των δειγμάτων 5.4 Η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα να ελέγξει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων με ταυτόχρονες αναλύσεις σε διαφορετικά εργαστήρια ή με ανάλυση δειγμάτων γνωστής σύστασης. Άρθρο 6ο Τεχνικά στοιχεία προσφοράς Κάθε εργαστήριο που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισμό οφείλει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού, «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τα οποία θα αφορούν τα παρακάτω: 1) τις χρησιμοποιούμενες διαπιστευμένες μεθόδους 2) τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί 3) τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης 4) τις δυνατότητες ταυτοποίησης 5) τις προσδιοριζόμενες ουσίες Τα χαρακτηριστικά των μεθόδων ανάλυσης για τις προς προσδιορισμό ουσίες θα πρέπει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β 26/4/2007). Για τις παραμέτρους 1 και 2 θα πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να υπάρχει ταυτοποίηση της προσδιοριζόμενης ουσίας με ανιχνευτή φασματομετρίας μάζας, έτσι ώστε να υπάρχει αυξημένη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται : η διαπίστευση του εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ ΑΕ. Η διαπίστευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, ή νομίμως επικυρωμένη και να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εάν η ισχύς της διαπίστευσης λήγει πριν την λήξη της σύμβασης, ο προμηθεύων θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ανανέωσή της μέχρι την λήξη της σύμβασης. περιγραφή του προβλεπόμενου τρόπου και συνθηκών μεταφοράς των δειγμάτων όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 5 ο παραγρ. 5.1 της παρούσας. Προσφορές που δεν εξασφαλίζουν την συντήρηση των δειγμάτων κατά την μεταφορά τους θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της μελέτης. Άρθρο 7ο Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήρια κατακύρωσης Για την παράμετρο με α/α 1: «ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ» κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Απαραίτητη προϋπόθεση ο προσδιορισμός όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ουσιών συμπεριλαμβανομένου και του Βενζο-α-πυρένιου. Για την παράμετρο με α/α 2: «ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ» όσον αφορά την πληρότητα και επάρκεια των μεθόδων, η προαναφερθείσα νομοθεσία Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β ) και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Σημείωση 6, αναφέρει: «Ως Παρασιτοκτόνα νοούνται: οργανικά εντομοκτόνα οργανικά ζιζανιοκτόνα οργανικά Μυκητοκτόνα οργανικά νηματωδοκτόνα οργανικά ακαρεοκτόνα οργανικά φυκοκτόνα οργανικά τρωκτικοκτόνα οργανικά γλινοκτόνα συναφή προϊόντα (μεταξύ άλλων ρυθμιστές αύξησης) και οι σχετικοί μεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθμισης και αντίδρασης

7 Ελέγχονται μόνο τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε μία δεδομένη παροχή νερού.» Μετά από έρευνα που έγινε σε κατάστημα πώλησης γεωργικών ειδών στην Ρόδο, βρέθηκε ότι κυκλοφορούν τουλάχιστον 161 διαφορετικές δραστικές ουσίες των παραπάνω ειδών ο κατάλογος των οποίων παρατίθεται κατωτέρω στον ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α/α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 α/α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 1 2,4-D 76 hymexazole 2 abamectin 77 imidacloprid 3 acetamiprid 78 indolobutiric acid 4 acibenzolar-s-methyl 79 indoxacarb 5 acrinathrin 80 iodosulfuron methyl-sodium 6 alpha cypermethrin 81 iprodione 7 amitraz 82 iprovalicarb 8 amitrole 83 kresoxim methyl 9 azadirachtin 84 lambda cyhalothrin 10 azinphos-methyl 85 linuron 11 azoxystrobin 86 lufenuron 12 bentazone 87 malathion 13 beta cyfluthrin 88 mancozeb 14 bifenthrin 89 mandipropamid 15 boscalid 90 maneb 16 brodifacoum 91 MCPA 17 bromopropylate 92 mepiquat 18 bromuconazole 93 meptidinocap 19 bupirimate 94 metaflumizone 20 buprofezin 95 metalaxyl 21 captan 96 metalaxyl-m 22 carbaryl 97 metam 23 carbendazim 98 methamidophos 24 carbofuran 99 methidathion 25 chlorantraniliprole 100 methiocarb 26 chlormequat 101 methomyl 27 chloropicrin 102 methoxyfenozide 28 chlorothalonil 103 metiram 29 chlorpyrifos 104 metrafenone 30 chlorpyrifos methyl 105 metribuzin 31 clofentezine 106 monolinuron 32 coumatetralyl 107 myclobutanil 33 cymoxanil 108 oxamyl 34 cypermethrin 109 paraquat 35 cyprodinil 110 penconazole 36 cyromazine 111 pendimethalin 37 deltamethrin 112 phosmet

8 38 deltamethrin 113 pirimiphos methyl 39 diazinon 114 poly-l-p-menthene 40 dichlorvos 115 polyoxyethelene alkylphenol ether 41 diclofop-methyl 116 prochloraz 42 dicofol 117 procymidone 43 difenacoum 118 propamocarb 44 difethialone 119 propaquizafop 45 dimethoate 120 propargite 46 dinocap 121 propineb 47 diquat 122 proquinazid 48 d-l-p menthene 123 pymetrozine 49 emamectin benzoate 124 pyraclostrobin 50 endosulfan 125 pyridaben 51 ethotrop 126 pyrimethanil 52 etofenprox 127 pyriproxyfen 53 etoxazole 128 quinoxyfen 54 etridiazole 129 simazine 55 famoxadone 130 spinosad 56 fenamiphos 131 spirodiclofen 57 fenbuconazole 132 spiroketal 58 fenbutatin oxide 133 spiromesifen 59 fenhexamid 134 spiroxamine 60 fenoxycarb 135 tau fluvalinate 61 fenthion 136 tebuconazole 62 flocumafen 137 tebufenpyrad 63 flonicamid 138 teflubenzuron 64 fluazifop-p-butyl 139 tefluthrin 65 flubendiamide 140 tetraconazole 66 fludioxonil 141 tetradifon 67 flufenoxuron 142 thiacloprid 68 fluopicolide 143 thiamethoxam 69 folpet 144 thiophanate methyl 70 formetanate 145 thiram 71 fosetyl 146 triadimefon 72 fosthiazate 147 triadimenol 73 gibberellic acid 148 trichlopyr 74 glyphosate 149 zineb 75 hexythiazole 150 ziram Λόγω του ότι η προαναφερθείσα νομοθεσία ζητά να προσδιορίζονται μόνο τα παρασιτοκτόνα τα οποία πιθανολογείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν σε μία παροχή νερού αλλά και για την μέγιστη δυνατή προστασία των καταναλωτών, για την παράμετρο α/α 2: «ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ» κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη- από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση είναι τα παρακάτω: 1 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Κ) : Πληρότητα και επάρκεια παρακολούθησης Πλήθος προσδιοριζόμενων ουσίων σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1. Συντελεστής βαρύτητας 80%

9 Η βαθμός του 1 ου Κριτήριου (Κ) έκαστου διαγωνιζόμενου θα προκύπτει από τη βαθμολόγηση με ένα (1) βαθμό για κάθε ελεγχόμενη δραστική ουσία του Πίνακα 1 που θα αναφέρεται στις προσδιοριζόμενες ουσίες της προσφοράς. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 1 ου κριτηρίου 161 (σύμφωνα με τον Πίνακα 1) 2 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Π) : Κόστος ανάλυσης ανά δείγμα. Συντελεστής βαρύτητας 20% Οικονομική προσφορά έκαστου διαγωνιζόμενου. Ο προσδιορισμός της συμφερότερης προσφοράς υπολογίζεται ως εξής : όπου, Κi : Πi : Τi = 0,8 X (Κi) / max (Κ) + 0,2 X min (Π) / (Πi) ο βαθμός του πλήθους των δραστικών ουσιών του διαγωνιζόμενου i η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου i max (Κ): Ο μεγαλύτερος βαθμός στο 1 ο κριτηρίο (Κ), μεταξύ των διαγωνιζόμενων min (Π): Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά δείγμα, μεταξύ των διαγωνιζόμενων Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης. Μεταξύ ισοτίμων, μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στο 1 ο κριτήριο (Κ) Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 19/10/2015 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 20/10/2015 Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χημικός ΠΕ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ΤΣ. ΖΟΥΡΔΗ Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ

10 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 1/. Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α/. K.Υ.Α. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και η τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ 630 τευχ.β 26/4/2007) β/. του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». γ/. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/ ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης». δ/. των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». ε/. της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κριτήριο κατακύρωσης : για την παράμετρο με α/α 1: «ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ» η χαμηλότερη τιμή ενώ για την παράμετρο α/α 2: «ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ» η συμφερότερη- από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Άρθρο 2/. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου έως την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή. Άρθρο 3/. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 1. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την τελευταία ημέρα προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Κρατικοί Οργανισμοί) 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται τα εξής : α/. ότι έλαβαν γνώση των όρων της υπ αρθιθμ. Ε30/2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων καθώς και των τευχών που την απαρτίζουν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. β/. ότι ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων εργασιών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης. γ/. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος αλλά και για όσο διάστημα παραταθεί σύμφωνα με τα οσριζόμενα στο Άρθρο 7 των Όρων Πρόσκλησης/ Συμμετοχής της μελέτης. Άρθρο 4/. Φάκελος Προσφοράς Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ / ΥΠΟΨΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11 - Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.) Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο 3). 2. Σε σφραγισμένο υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο υποφάκελος των τεχνικών στοιχείων θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να περιλαμβάνει : α) τα ζητούμενα στα Άρθρα 5 και 6 του τεύχους της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» β) τη διαπιστεύση του εργαστηρίου από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΑΕ. Η διαπίστευση θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και τουλάχιστον έως της λήξη της σύμβασης Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τις υποβαλλόμενες διαπιστεύσεις από τους σχετικούς Πίνακες Διαπίστευσης του Εθνικού Σύστηματος Διαπίστευσης Α.Ε. 3. Σε σφραγισμένο υποφάκελο τις οικονομικές προσφορές, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το είδος/παράμετρο: «..» στο εξωτερικό μέρος του. Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν στο «ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σε ξεχωριστό έντυπα για κάθε είδος, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση, ή σε άλλα αντίστοιχα αυτών. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - - και μέχρι δύο δεκαδικά. Γίνονται αποδεκτές προσφορές ανά παράμετρο ή και για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων. Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα έξοδα μεταφοράς-αποστολής των δοχείων δειγμάτων όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 5ο «Δειγματοληψία και αποστολή Δειγμάτων Παραλαβή αποτελεσμάτων» της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους στο γινόμενο ή στην άρθροιση λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ανά είδος. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής μέχρι τη λήξη της σύμβασης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 4.1/. Διευκρινίσεις υποβολής πιστοποιητικών δικαιολογητικών ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δύναται να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 2. Έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις δηλώσεις κλπ τα οποία έχουν εκδοθεί από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, Δικαστήρια όλων των βαθμών, Δημόσιες Επιχειρήσεις και οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, ΟΤΑ καθώς Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών (Ν. 4250/14 - ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342). 3. Ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται στο προηγ εδαφ 2. (Ν. 4250/14 - ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342). Άρθρο 5/. Γλώσσα Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα

12 σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 6/. Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης-Ποσότητες κατακύρωσης Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως ακριβώς καθορίζεται στο Άρθρο 7ο «Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήρια κατακύρωσης της «ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στο εργαστήριο : α/. με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος στην παραμέτρο «ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ» και β/. την συμφερόμετρη -από τεχνοοικονομική άποψη- προσφορά για την παράμετρο «ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ και ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ» μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών στις παραμέτρους «ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ», (θεωρούνται όσες από τις παραπάνω προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή), θα διενεργείθεί κλήρωση παρουσία των διαγωνιζόμενων. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών στην παράμετρο «ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ και ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ», (θεωρούνται όσες από τις παραπάνω προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή «Τ» σύμφωνα με το Άρθρο 7ο «Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήρια κατακύρωσης της «ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό στο 1 ο κριτηρίο (Κ). Άρθρο 7/. Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης-Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οποία συντάσσεται από την ΔΕΥΑΡ. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου ήτοι των παραπάνω αναφερόμενων ζητούμενων αναλύσεων δειγμάτων με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων. Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών. Για την ΔΕΥΑΡ η εν λόγω παράταση εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου οργάνου. Άρθρο 8/. Παραλαβή Η παραλαβή των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται με όσα καθορίζονται στο άρθρο 67 του ΠΔ 28/1980, στα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης και ειδικότερα στο Άρθρο 5ο «Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων Παραλαβή αποτελεσμάτων» του τεύχους «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία. Για την παραλαβή θα συντάσσεται «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών». Άρθρο 9/. Πληρωμή/ Κρατήσεις α/. Η πληρωμή της παραδοθείσας υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά - αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό. β/. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ. γ/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο 45 ημερών από την παραλαβή. δ/. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την κρατήση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 3 Ν / 2011, καθώς και με οποιαδήποτε νόμιμη κράτηση υπέρ τρίτων προκύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την ΔΕΥΑΡ.

13 Άρθρο 10/. Πληροφορίες-Δημοσιότητα Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Υπηρεσία Προμηθειών (αρμόδιοι: κα. Ζούρδη Τσαμπίκα ή κ. Γιώτας Παναγιώτης), με στοιχεία επικοινωνίας : τηλ / Για πληροφορίες τεχνικού περιεχομένου οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον υπεύθυνο εργαστηρίου κ. Γ. Αλβανάκη με στοιχεία επικοινωνίας : τηλ : / Η παρούσα, τα τεύχη που την συνοδεύουν καθώς και τα ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ -από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν- καθώς επίσης και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΡ, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στην δ/νση : προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος 19/10/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος 20/10/2015 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προμηθειών & Αποθηκών ΤΣ. ΖΟΥΡΔΗ Διοικητικού - ΛογιστικούΤΕ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

14 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 : Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάθρακες και Βενζο-α-πυρένιο Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 1 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάθρακες και Βενζο-α-πυρένιο Τεμ. 60 Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΟ (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

15 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : E30/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 2 : Παρασιτοκτόνα και Σύνολο Παρασιτοκτόνων Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μον. Μέτρ. Ποσότ ητα Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 2 Παρασιτοκτόνα και Σύνολο Παρασιτοκτόνων Τεμ. 90 Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΟ (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)