Course: Policy and Institutions of the EU Topics for Debate

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Course: Policy and Institutions of the EU Topics for Debate"

Transcript

1 Course: Policy and Institutions of the EU Topics for Debate P.C. Ioakimidis [Students are required to form five groups of five members each to debate the following questions] 1. Is federalism the right choice for Europe? a. T.A. Boerzel and M.O. Hosli, Brussels between Bern and Berlin: Comparative Federalism meets the European Union, ConWeb, No. 2/2002. b. M. Burgess, Comparative federalism : theory and practice, London and New York, Routledge, c. B. Burrows, G. Denton and G. Edwards, Federal solutions to European issues, London, Macmillan, d. W. Cash, Against a federal Europe, London, Duckworth, e. R. Daniel Kelemen, The Structure and Dynamics of EU Federalism, Comparative Political Studies, vol. 36, no. 1/2, February/March 2003, pp f. L. Hoffmann and J. Shaw, Constitutionalism and federalism in the 'future of Europe' debate: the German dimension, German Politics, vol. 13, no. 4, 2004, pp g. F. Knüpling, Federalism and Multi-level Governance: Comparing the EU with other Federal States, h. R. Ladrech, Europeanization and National Politics, London, Palgrave i. C. Leconte, Understanding Euroskepticism, London, Palgrave, j. D. McKay, Designing Europe - Comparative Lessons from the Federal Experience, Oxford, Oxford University Press, February k. Al. Majocchi, Towards a European Federal Fiscal Union, Perspectives on Federalism, Vol. 3, Issue 1, l. R.B. Myerson, Federalism and Incentives for Success of Democracy, Quarterly Journal of Political Science, vol. 1, 2006, pp

2 m. K. Nicolaidis and R. Howse, The Federal Vision - Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European Union, Oxford, Oxford University Press, November n. D. Sidjanski, The federal approach to the European Union or the quest for an unprecedented European federalism, Paris, Notre Europe o. K.C. Wheare, Federal Government, 4 η έκδοση, Oxford, Oxford University Press, Does the Lisbon Treaty advance sufficiently the institutional development of the EU? a. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007», 2007/C 306/01, Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου b. Ευρωπαϊκές Εξελίξεις, τ. 33, Οκτώβριος 2007 στο c. Π.Κ. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Παρουσίαση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, β έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα, Θεμέλιο, d. Π. Καζάκος, Έτοιμη για το μέλλον; Η Ευρώπη μετά την αναθεώρηση των Συνθηκών, Αθήνα, εκδ. Σιδέρη, e. a. Th. Christiansen and Ch. Reh, Constitutionalizing the European Union, London, Palgrave, f. D. Chryssochoou, A Treaty without a View? A Critique on the Lisbon Accords, Κείμενα Ενημέρωσης ΕΚΕΜ, 12/02/2008, g. B. Donnelly, After the Irish Referendum, The Federal Trust, London, June h. D. Hierlemann, Irish Vote, Europe s Future: Four options after the "No", Spotligh Europe (Bertelsmann Stiftung), No. 6, June i. S. Hix, What s wrong with the European Union and how to fix it, London, Polity, j. S. Kurpas, The Treaty of Lisbon How much Constitution is left? An Overview of the Main Changes, CEPS Policy Briefs, 11/12/2007, 2

3 k. S. Kurpas, B. Crum, Ph. de Schoutheete, Keller Jacques, Dehousse Franklin, Andoura Sami, Missiroli Antonio, Hagemann Sara, Bribosia Hervé, The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, Special CEPS Reports, 15/11/2007, l. D. Naurin and H. Wallace (eds), Unveiling the Council of the European Union: Games Governments Play in Brussels, London, Palgrave, m. J.-C. Piris, The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, n. G. Ricard-Nihoul, Le Traité de Lisbonne: relance d'un traité ou Traité de la relance?, Notre Εurope, Νοέμβριος 2007 στο o. R.A.W. Rhodes, S. Binder and B.A. Rockman, The Oxford handbook of political institutions, Oxford, Oxford University Press, p. J. Temple Lang and E. Gallagher, Essential Steps for the European Union after the No Votes in France, the Netherlands & Ireland, CEPS Policy Brief, no. 166, August How democratic is the European Union (EU)? a. Π.Κ. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Παρουσίαση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, β έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα, Θεμέλιο, b. Π.Κ. Ιωακειμίδης, Το Μέλλον της Ευρώπης. Η Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η Ελλάδα, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, c. Γ. Χάμπερμας, Για ένα Σύνταγμα της Ευρώπης, Αθήνα, Πατάκης, d. Μ.Δ. Χρυσομάλλης, Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η βελτίωση της δημοκρατίας και της αποτελεσματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, εκδόσεις Βασ. Ν. Κατσαρού, e. P. Anderson, The New Old World, London, Verso f. J. Erk, Real Constitution, Formal Constitution and Democracy in the European Union, JCMS 2007, vol. 45, no. 3, pp g. J.E. Fossum and A.J. Menéndez, Democratic constitution-making - Reflections on the European experiment, ARENA Working Paper Series: 18/2005. h. M. Cini and N. Perez-Solorzano Borragan, European Union politics, Oxford, Oxford University Press,

4 i. Commission of the European Communities, The Commission s contribution to the period of reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate, COM(2005) 494 final, Brussels, j. K. Hughes, A Dynamic and Democratic EU or Muddling through Again? Assessing the EU s Draft Constitution, The Centre for European Policy Studies, August k. B. Rittberger, Removing conceptual blinders: Under what conditions does the 'democratic deficit' affect institutional design decisions?, University of Mannheim and Nuffield College (Oxford), paper number 5, University of Manchester, l. A. Moravcsik, In defence of the democratic deficit : reassuring legitimacy in the European Union, JCMS, vol. 40, no. 4, 2002, pp m. A. Folledsal and S. Hix, Why there is a democratic deficit in the EU: a response to Majone and Moravcsik, JCMS, vol. 44, no. 2, 2006, pp n. K. Featherstone, Jean Monnet and the democratic deficit in the European Union, Journal of Common Market Studies, Vol. 32, No. 2, June o. E.O. Eriksen and J.E. Fossum, Reconstituting European Democracy, ARENA Working Paper Series: 01/2008, Centre for European Studies/University of Oslo, January p. L. Siedentop, Democracy in Europe, London, Alen Lane/Penguin, The economic crisis strengthens or weakens European integration? a. Σ. Ντάλης (επιμ.), Από την Ένταξη στην Κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση , Αθήνα, Παπαζήσης, b. C. Antonin, La fatalité grecque : un scénario prévisible?, Lettre de l OFCE No. 323, Centre de recherche en économie de Sciences Po, Septembre c. R. Baldwin, D. Gros and L. Laeven (eds), Completing the Eurozone Rescue: What More Needs to be Done?, Centre for Economic Policy Research, A VoxEU.org Publication, June d. Th. Barnebeck Andersen and M. Barslund, Can Greece grow solvent?, CEPS Commentary, Brussels, 8 September e. M. Bijlsma and Sh. Vallée, The creation of euro area financial safety nets, Bruegel Working Paper 2012/09, July 2012 στο 4

5 f. P. De Grauwe, Crisis in the eurozone and how to deal with it, CEPS Policy Brief No. 204, February g. European Commission, Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs Tools for stronger EU economic governance, COM(2010) 367/2, Brussels. h. D. Gros and Th. Mayer, Debt Reduction without Default, CEPS Commentary, Brussels, 28 September i. D. Gros and Th. Mayer, How to deal with sovereign default in Europe: Create the European Monetary Fund now!, CEPS Policy Brief No. 202, February 2010 (Updated 17 May 2010). j. J. Habermas, The Crisis of the European Union. A Response, London, Polity, k. B. Hacker, Contours of a Political Union. Recalibrating European Economic and Monetary Union through More Integration, International Policy Analysis, November 2011 στο l. Al. Leipold, Good Governance for the Euro Area: Proposal for Economic Stability, Lisbon Council e-brief No. 8, m. J. Muellbauer, Resolving the Eurozone crisis: Time for conditional eurobonds, CEPR Policy Insight No. 59, October n. R.M. Nelson, P. Belkin and D.E. Mix, Greece s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, CRS Report for Congress, August o. Special Issue: State of the Union: The Financial Crisis and the ECB'S Response by Jean-Claude Trichet, Journal of Common Market Studies, Vol. 48, S. 1, September Can the European Union enlarge any further without institutional restructuring? a. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007», 2007/C 306/01, Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου

6 b. Π.Κ. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Παρουσίαση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, β έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα, Θεμέλιο, c. I. Bache, St. George and S. Bulmer, Politics in the European Union, Oxford, Oxford University Press, d. C. Egenhofer, S. Kurpas, P. Maciej Kaczyński, L.G. van Schaik, The Ever- Changing Union: An Introduction to the History, Institutions and Decision-making Processes of the European Union, 2nd Fully Revised Edition, Brussels, April e. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). Revised Multi-annual Indicative Financial Framework for , COM(2010) 640 final, Brussels, f. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Enlargement Strategy and Main Challenges , COM(2012) 600final, Brussels, στο _2012_en.pdf. g. Ch. Grant, Variable geometry, Prospect Magazine, July h. D. Gros, K. Lannoo, C. Alcidi, A. Behrens, S. Carrera, El. Guild and P. Maciej Kaczyński, TGAE report - The contribution of 16 European think tanks to the Polish, Danish, and Cypriot trio presidency of the European Union, Brussels, June i. W. Kaiser and J. Elvert (eds), European Union Enlargement. A Comparative History, London, Routledge, j. N. Nugent (ed.), European Union Enlargement, London, Palgrave Macmillan, k. S. Piedrafita and J.I. Torreblanca, The three logics of EU enlargement: interests, identities and arguments, WP 51/2004, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. l. J.-C. Piris, The Future of Europe, Cambridge, Cambridge University Press, m. J. Smith, Enlarging the European Union, Journal of Common Market Studies, vol. 43, Annual Review, 2005, pp n. J. Thomassen, The Legitimacy of the European Union after enlargement, Oxford, Oxford University Press