ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας"

Transcript

1 ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια. Σταθερή δύναµη, µετακίνηση κατά χ: Μεταβαλλόµενη δύναµη Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας Το έργο που παράγεται σε ένα σώµα είναι ίσο µε τη µεταβολή της κινητικής του ενέργειας. 1

2 υναµική ενέργεια Ενέργεια λόγω αλληλεπίδρασης µε άλλα σώµατα: Βαρυτική Θερµική Ηλεκτρική Μαγνητική Χηµική Πυρηνική Βαρυτική δυναµική ενέργεια W=mgh Μετατροπή από µια µορφή σε άλλη, διατήρηση συνολικής Εαν µοναδική δύναµη είναι η βαρυτική: Εολ=Εκ+Εδ=στ Ποια δύναµη θα προκαλέσει κίνηση (περιστροφή) της πόρτας; Ροπή - Ισορροπία

3 Μεταφορική κίνηση Μέτρο αδράνειας: µάζα Ε = 1 k mu Περιστροφική κίνηση Μέτρο αδράνειας: Ροπή αδράνειας Ροπή αδράνειας του σώµατος που περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω: Ι=Σm i r i (ω: γωνιακή ταχύτητα, u=ωr) 1 Iω Ek = Ροπή τ=fr Μέτρο δύναµης Σηµείο εφαρµογής Προσανατολισµός σε σχέση µε τον άξονα περιστροφής 3

4 Ατοµο Υδρογόνου Rutherford 1910: σωµάτια α (πυρήνες ηλίου) σε µεταλλικό στόχο. Τα περισσότερα περνούσαν, κάποια σκεδαζόντουσαν, λίγα οπισθοσκεδαζόντουσαν. Ποιο το συµπέρασµα για τη δοµή του ατόµου; Μικρός πυρήνας µε συγκεντρωµένο θετικό φορτίο 4

5 Niels Bohr 1913 Πυρήνας. Ηλεκτρόνιο σε τροχιά γύρω του λόγω δύναµης ηλεκτροστατικής φύσης. ΑΛΛΑ Επιταχυνόµενο φορτίο (ηλεκτρόνιο) θα έπρεπε να εκπέµπει ακτινοβλία. Εποµένως θα έχανε σταδιακά την ενέργειά του καταρρέοντας στον πυρήνα. Τα άτοµα είναι σταθερά και εκπέµπουν ακτινοβολία συγκεκριµένων µηκών κύµατος ανάλογα µε τον τύπο τους. Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου µπορεί να καταλαµβάνει συγκεκριµένες, διακριτές τροχιές. Οι τροχιές χαρακτηρίζονται από τη δική τους ακτίνα, ενέργεια και στροφορµή. Οσο ακολουθεί την τροχιά το ηλεκτρόνιο, αν και επιταχυνόµενο, δεν εκπέµπει ακτινοβολία. Το ηλεκτρόνιο µπορεί να µεταπηδήσει από µια τροχιά σε άλλη. Κατά τη µετάπτωση παρατηρείται εκποµπή ή απορρόφηση ακτινοβολίας µε ενέργεια ίση µε τη διαφορά των τροχιών. Μοντέλο Bohr Το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε συγκεκριµένη τροχιά γύρω από τον πυρήνα (πρωτόνιο). Η τροχιά έχει ακτίνα r n. 1 e Fη = 4πε r u Fκ = m r 0 n n n F = F η κ 1 e 4πε r 0 n u = m r n n L = mu r = nh u 1 e 4πε r r = n r n n 0 n 1 n n nh 1 = m mr n rn ε 0h r1 = = 0,53 10 πme n 10 nh = mr m n 5

6 4 me E1 = = 13, 6eV 8ε h 0 N=1, θεµελιώδης στάθµη µε τη χαµηλότερη αρνητική ενέργεια Μικρότερη ακτίνα, µικρότερη στροφορµή Αρνητική ενέργεια: ηλεκτρονιο δέσµιο Θετική ενέργεια: ηλεκτρόνιο ελεύθερο, άτοµο ιονισµένο N=,3, : διεγερµένες στάθµες Ατοµα στη θεµελιώδη στάθµη δεν εκπέµπουν ενέργεια. Παραµένουν σε αυτή µέχρι να τους δοθεί ενέργεια π.χ. µε την απορρόφηση ενός φωτονίου. Τα φωτόνια πρέπει να έχουν ενέργεια ίση µε τη διαφορά των ενεργειακών σταθµών Ε φ =hf=ε τ -Ε α Απορόφηση ή εκποµπή φωτονίου Αδυναµίες µοντέλου Bohr Χρόνος παραµονής στη διεγερµένη στάθµη Περίπλοκα άτοµα µε περισσότερα ηλεκτρόνια Αλληλεπίδραση ατόµου του Υδρογόνου µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 6

7 Κβαντοµηχανική Εξίσωση Schrödinger Ενέργεια Coulomb Τέσσερεις κβαντικοί αριθµοί n: κύριος κβαντικός αριθµός l=0,1,,n-1 τροχιακός κβαντικός αριθµός (σηµαντικός για την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα) m l : µαγνητικός κβαντικός αριθµός (προβολή της στροφορµής σε κάποιο άξονα) m l =-l, -l+1, -1,0,1, l Κβαντισµένη ποσότητα ΚΑΙ διεύθυνση m s : ιδιοστροφορµή (spin) = ±1/ Αρχή Pauli: µονο ένα ηλεκτρόνιο έχει την ίδια τετράδα κβαντικών αριθµών Φερµιόνια m s =±1/ Μποζόνια: ακέραιο spin Ηαρχήισχύειµόνο για φερµιόνια Στήλες : ανάλογες χηµικές ιδιότητες, σχετίζονται µε το πλήθος των ηλεκτρονίων σθένους Αρχίζουµε να τοποθετούµε ηλεκτρόνια λαµβάνοντας υπ όψη ότι θα καταλαµβάνονται πρώτα οι χαµηλότερες δυνατές ενεργειακές στάθµες He: Ν=, n=1, l=ml=0, ms=±1/, 1s Li: Ν=3, 1s, s 1 7

8 Albert Einstein Θέση ισορροπίας ατόµων: µεταξύ έλξης και άπωσης εσµοί Van der Waals: ασθενείς, τα ηλεκτρόνια ανήκουν στον πυρήνα τους. Ιονικοί δεσµοί: ένα ηλεκτρόνιο φεύγει και πηγαίνει στο άλλο άτοµο (HCl). Οµοιοπολικοί δεσµοί: Οι πυρήνες µοιράζονται ένα ή περισσότερα ατοµικά ηλεκτρόνια (O, N ) 1905: ειδική θεωρία της σχετικότητας φωτοηλεκτρικό φαινόµενο 1917: γενική θεωρία της σχετικότητας Ειδική σχετικότητα: χρόνος, χώρος, µάζα, ενέργεια, κίνηση µε σταθερή ταχύτητα Γενική σχετικότητα: Αρχή της ισοδυναµίας επιταχυνόµενης κίνησης και βαρύτητας Αντικατάσταση βαρυτικής δύναµης µε καµπυλότητα του χωρόχρονου Κινητική ενέργεια Σώµα µάζας m που κινείται µε ταχύτητα u Κλασσική ορµή P=mu Σχετικιστική ορµή: Όπου γ: παράγοντας Lorentz 8

9 Ε=mc Σχέση µεταξύ της µάζας και της ενέργειας ηρεµίας ενός σωµατιδίου: ισοδυναµία µάζας ενέργειας. Εξαύλωση: ηλεκτρόνιο και ποζιτρόνιο συγκρούονται και µετατρέπουν όλη τη µάζα τους σε καθαρή ενέργεια µε τη µορφή φωτονίων. ίδυµη γέννεση: Φωτόνιο επαρκούς ενέργειας για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονίου και ενός ποζιτρονίου Πυρηνικές αντιδράσεις: πολύ µικρές µεταβολές µάζας m επιφέρουν µεγάλες αλλαγές στην ενέργεια: Ε= mc Παράδειγµα: Μεταβολή µάζας κατά 1Kg οδηγεί σε έκλυση ενέργειας της τάξης των J (κάλυψη πόλης µισού εκατοµµυρίου κατοίκων για ένα χρόνο) Σχετικιστική µάζα γm: Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί δεν µπορείκάτιναυπερβείτηνταχύτητα του φωτός; Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο υισµός ύλης Ανοδος Φωτοκάθοδος Κύµα Φως: συµβολή διάθλαση Σωµάτιο Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Φαινόµενο Compton Φως προσπίπτει σε µεταλλική επιφάνεια και προκαλεί εκποµπή ηλεκτρονίων Χρησιµοποιείται σε φωτοανιχνευτές Εργο εξαγωγής Φ Ποια θα είναι η ελάχιστη συχνότητα φωτονίου ώστε να εξαχθεί ηλεκτρόνιο; 9

10 Φαινόµενο Compton (190) Σκέδαση ακτίνων χ από ηλεκτρόνια Το µήκος κύµατος ακτίνων χ µεγαλώνει µετά από πρόσπτωση σε γραφίτη. Ελαστική σκέδαση κατά την οποία διατηρείται ταχύτητα και ορµή: το ηλεκτρόνιο «παίρνει» ενέργεια και ορµή από το φωτόνιο Πότε είναι µέγιστη και πότε ελάχιστη η µετατόπιση Compton; Κυµατοσυνάρτηση Ψ Εξίσωση Schrödinger Εξαρτάται από το χρόνο και τη θέση Εκφράζει όλη τη δυνατή πληροφορία για ένα στοιχειώδες σωµάτιο Ψ (χ,ψ,z,t) V=Πιθανότητα να βρεθεί το σωµάτιο στον στοιχειώδη όγκο V που βρίσκεται στο χ,ψ,z τη χρονική στιγµή t: Πυκνότητα πιθανότητας Αρχή της αβεβαιότητας χ p~h, Ε t~h 10

11 Γιατί το φωτόνιο δεν µπορεί να έχει µάζα ηρεµίας; Σε πείραµα για το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο µια δέσµη πράσινου φωτός παράγει φωτορεύµα. Μια δέσµη µπλέ φωτός ίδιας έντασης θα παράξει µεγαλύτερης, µικρότερης ή ίδιας έντασης φωτορεύµα; Αν µια απόχρωση κίτρινου φωτός παράγει φωτορεύµα και µια άλλη όχι, αν πέσει κόκκινο φως στη φωτοκάθοδο θα υπάρξει φωτορεύµα, αν πέσει πράσινο φως; Μέγεθος ατόµου ~ 0.1nm (10-10 m) Πυρήνας ~ 1fm (10-15 m) m p = m n ~ 1800m e Aτοµα: µικροί πυκνοί πυρήνες σε σχεδόν άδειο χώρο Ατοµικός αριθµός Ζ: αριθµός πρωτονίων ίσος µε τον αριθµό ηλεκτρονίων σε ουδέτερο άτοµο. Ν: αριθµός νετρονίων Μαζικός αριθµός Α = Ζ+Ν Μονάδα ατοµικής µάζας 1u=1, kg Νουκλίδια: είδος πυρήνων µε ίδιο Ζ (ισότοπα) 11

12 Σφαιρικοί πυρήνες µε ασαφή σύνορα R=R 0 A 1/3, R 0 ~1. fm Πυκνότητα υλικών ~10 3 kg/m 3 Πυκνότητα πυρήνα ~ kg/m 3 Αν τα νουκλεόνια είναι στριµωγµένα σε ένα µικρό πυρήνα πώς ο πυρήνας είναι σταθερός; Ισχυρή πυρηνική δύναµη Ελκτική δύναµη µεταξύ νουκλεονίων εν εξαρτάται από το φορτίο 100 φορές µεγαλύτερη από την απωθητική ηλεκτροστατική µεταξύ των πρωτονίων Ελάχιστη εµβέλεια Μοντέλο υγρής σταγόνας Οµοιόµορφη πυκνότητα Ασυµπίεστα Ισχυρές ελκτικές δυνάµεις Ενέργεια σύνδεσης περίπου 1% της ολικής πυρηνικής ενέργειας Ε σ = Ζm c + Νm c mc p n 1

13 500 νουκλίδια αναγνωρισµένα, 80 σταθερά. Για µικρά Ν και Ζ οι σταθεροί πυρήνες έχουν Ν=Ζ Για µεγαλύτερα Ν,Ζ οι σταθεροί Ν>Ζ Ερµηνεία σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli. Μαγικοί αριθµοί (,8,0,8,50,8,16) συνδέονται µε ενεργειακές στάθµες του πυρήνα. Becquerel (1896): ορυκτό που περιείχε ουράνιο προκαλούσε έκθεση φωτογραφικών πλακών στο σκοτάδι. Marie & Pierre Curie: Πολώνιο, ράδιο. Rutherford : τρία είδη πυρηνικής ακτινοβολίας βάσει της διεισδυτικής της ικανότητας. Ο µητρικός πυρήνας να έχει µεγαλύτερη ενέργεια από τα προιόντα διάσπασής του. Q: ενέργεια διάσπασης ( m Σm ) > 0 Q = c µ Οταν ένα από τα προιόντα συγκεντρώνει µεγάλο ποσοστό της µάζας ονοµάζεται θυγατρικό i 13

14 α- διάσπαση Αυθόρµητη εκποµπή α σωµατίου ( 4 He) από τον πυρήνα A A 4 ' 4 Z Ε z Ε + He Οθυγατρικός διασπάται και ούτω καθ εξής µέχρι κάποιο σταθερό πυρήνα. Λόγω φορτίου και µάζας θα αλληλεπιδράσει ισχυρά µε την ύλη µετά την εκποµπή του. Μικρό βάθος διείσδυσης αλλά µεγάλο δυναµικό ιονισµού. β-διάσπαση Αυθόρµητη εκποµπή ηλεκτρονίου η ποζιτρονίου. Το ηλεκτρόνιο (ή ποζιτρόνιο) δηµιουργείται στον πυρήνα λίγο πριν εκπεµφθεί p n + e n p + e + + ν + ν ν: νετρίνο, ουδέτερο µε ελάχιστη µάζα εν αλλάζει το Α αλλά τα Ζ και Ν Ηενέργεια του σωµατίου β µπορεί να έχει οποιαδήποτε τιµή από 0 έως Q. Χωρίς το νετρίνο παραβιαζόντουσαν τρεις αρχές διατήρησης. Το 1934 ο Fermi πρότεινε την ύπαρξη του νετρίνο και τις ασθενείς πυρηνικές δυνάµεις. γ-διάσπαση Εκποµπή φωτονίου υψηλης ενέργειας: αποδιέγερση πυρήνα µεταξύ ενεργειακών σταθµών. Συνήθως εκπέµπεται από θυγατρικούς πυρήνες που βρίσκονται σε διεγερµένη κατάσταση µετά από α ή β διάσπαση Η πιο διεισδυτική µορφή ραδιενέργειας Κατά τις α, β και γ διασπάσεις τι αλλάζει από τα Ζ,Α και Ν και µε ποιο τρόπο; Τι συµπέρασµα προκύπτει από την εξίσωση R=R0A1/3 σχετικά µε τη µάζα και την πυκνότητα του πυρήνα; Ποιοι είναι οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθέρότητα του πυρήνα; 14

15 Ανιχνευτές ακτινοβολίας Ανιχνευτής σπινθηρισµών Ανιχνευτής Geiger Αέριο υψηλού Ζ (π.χ. Ξένο) Η ιονίζουσα ακτινοβολία αλληλεπιδρά µε το αέριο σχηµατίζοντας ζεύγη ιόντων. Τα ιόντα κινούνται προς τα ηλεκτρόδια προκαλώντας ροή ρεύµατος Ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη υψηλή τάση: Αναλογικοί απαριθµητές Ανχνευτές Geiger - Muller Σπινθηριστής: κρύσταλλος NaI, πλαστικό ή υγρό υλικό. Εκπέµπει ορατή ακτινοβολία όταν διεγείρεται από ιονίζουσα. Γρήγορη απόκριση Ενεργειακή πληροφορία Ανιχνευτές ηµιαγωγών Φωτογραφικό φιλµ Ραδιενεργοί πυρήνες: διασπώνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, δεν επηρεάζεται η διάσπαση από περιβαλλοντικές συνθήκες (πίεση, θερµοκρασία) εν ξέρουµε πότε ακριβώς θα διασπαστεί ένας πυρήνας. Πιθανότητα διάσπασης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 15

16 Εστω Ν αριθµός πυρήνων, Ν η µείωση του αριθµού πυρήνων σε χρονικό διάστηµα t: Ν=-λΝ t, Σταθερά διάσπασης που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο ραδιονουκλίδιο. Λύση της παραπάνω εξίσωσης Ν(t)=Ν 0 e λt, Αριθµός πυρήνων Ν που παραµένουν αδιάσπαστοι µετά από χρόνο t, από αρχικό αριθµό πυρήνων N 0. τ=1/λ χρόνος ζωής. Σε ηµιλογαριθµικό διάγραµµα η εξάρτηση είναι γραµµική. Χρόνος ηµιζωής: ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να µειωθεί ο αριθµός των πυρήνων στο µισό: Ν=Ν 0 / => Ν 0 /=Ν0e -λt 1/ => e -λt 1/ =1/ => λt 1/ =ln => t 1/ =ln/λ=0,693/λ. 16

17 Ενεργότητα (A): ρυθµός διάσπασης Ν/ t. 1Bq = 1 διάσπαση/sec 1Ci=3, Bq A=A 0 e -λt Χρονολόγηση µε 14 C Ολοι οι οργανισµοί βασίζονται σε ενώσεις άνθρακα. ύο σταθερά ισότοπα 1 C (99%), 13 C(1%). 14 C (t 1/ :5730 χρόνια, β-εκποµπός) παράγεται στην ανώτερη ατµόσφαιρα λόγω αλληλεπίδρασης κοσµικών ακτίνων µε το άζωτο του αέρα. 14 C=1, C µικρή ποσότητα που παραµένει σταθερή λόγω ισορροπίας παραγωγής και διάσπασης. Ολοι οι ζωντανοί οργανισµοί προσλαµβάνουν 14 C: τα φυτά από φωτοσύνθεση µέσω του CO, τα ζώα λόγω φυτικών τροφών. Μετά το θάνατο του οργανισµού η πρόσληψη 14 C σταµατά και ο ρυθµός 14 C/ 1 Cµειώνεται σταθερά λόγω διάσπασης του 14 C. οριο χρόνια 38 Uµεγαλύτερος χρόνος ηµιζωής: χρονολόγηση πετρωµάτων 4 δις χρόνια ηλικία της γης, 3 δις χρόνια το παλαιότερο απολίθωµα Μητρικός Ν 0 (t) λ 0 λ1 Πρώτος θυγατρικός ιονίζουσα ακτινοβολία. εύτερος θυγατρικός Πυρηνική ακτινοβολία και ακτίνες χ: Ν 1 (t) Ν (t) Προκαλούν ιονισµό της ύλης Ιονισµός χιλιάδων ατόµων µέχρι να χάσουν την ενέργειά τους 17

18 Εκθεση Για χ και γ ακτινοβολία Ο αριθµός ζευγών ιόντων που παράγονται σε όγκο 1 cm 3 ξηρού αέρα, υπό Κ.Σ. (0 0 C, 1atm) 1R=, C/kg Μέγεθος ιονισµού στον αέρα Καµία πληροφορία για απορρόφηση από ιστό και επιδράσεις Απορροφούµενη δόση Απορροφώµενη ενέργεια ανά µονάδα µάζας 1Gy=1J/kg, 1rad=0,01Gy Εξαρτάται από το υλικό και από τον τύπο της ακτινοβολίας Βιολογική ισοδύναµη δόση Sievert (Sv) 1Sv=1Gy RBE (Σχετική βιολογική αποτελεσµατικότητα) 1rem=0,01Sv 18

19 0,5-,0Sv ολόσωµη δόση: µείωση αιµοπεταλίων και λευκών αιµοσφαιρίων -4Sv: βλάβη στο αίµα, ναυτία, τριχόπτωση, αιµορραγία, θάνατος 4-6Sv: % θάνατος Μακροχρόνια αποτελέσµατα: από άπαξ ψηλή δόση ή αθροιστικές χαµηλές δόσεις Βλάβη στο DNA του κυττάρου που οδηγεί στο θάνατο του, στην καταστροφή του µηχανισµού επιδιόρθωσης ή σε µετάλλαξη. Ραδιοσήµανση: Σύνδεση ισοτόπου µε κάποιο µόριο και παρακολούθηση της «πορείας» του στον οργανισµό Χαµηλή δόση (10-8 Sv) Ενέργεια, τύπος ακτινοβολίας Μικρός χρόνος ηµιζωής 19

20 Παραγωγή ραδιοισοτόπων: πυρηνικοί αντιδραστήρες, επιταχυντές. τ 1/ : χρόνος ηµιζωής τ b : βιολογικός χρόνος ηµιζωής τ e : ενεργός χρόνος ηµιζωής Σπινθηρογράφηµα SPECT Πληροφορίες φυσιολογίας Μικρή διακριτκή ικανότητα PET Ισότοπο που εκπέµπει ποζιτρόνια ( 18 F, 68 Ga) Μικροί χρόνοι ηµιζωής, απαιτούν εγκαταστάσεις παραγωγής. Το εκπεµπόµενο ποζιτρόνιο εξαυλώνεται µε ένα ηλεκρόνιο και παράγεται ζεύγος φωτονίων ενέργειας 0,511MeV σε αντίθετη κατεύθυνση. Κύκλωµα σύµπτωσης Λήψη από πολλές γωνίες ανακατασκευή εικόνας 0

21 Απεικόνιση φυσιολογίας εγκεφαλικής λειτουργίας 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 2003-04 04 1 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας

ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας 1896 Henri Becquerel Μελέτες για φθορίζοντα υλικά ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Άλας Ουρανίου Παραγωγή νέας διεισδυτικής ακτινοβολίας (χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία φωτός) ΑνακάλυψητουφαινοµένουαυτούπουαργότεραηM.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου. 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 5ου εξαμήνου 10 διευκρινήσεις και σημαντικά σημεία (όχι σ' όλη την ύλη) Κ. Κορδάς, ακ. έτος 2013-14 1. Ο αριθμός των πυρήνων που έχω σ' ένα δείγμα μειώνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο

γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο γ - διάσπαση Δήμος Σαμψωνίδης (17-12- 2010) Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο 1 γ - διάσπαση Τύποι διασπάσεων Ενεργειακά Ακτινοβολία πολυπόλων Κανόνες επιλογής Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ.

ΚΕΦ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡ. 1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Στατικός ηλεκτρισμός Φόρτιση με τριβή Θετικά και αρνητικά φορτία Ηλεκτρικό εκκρεμές Ηλεκτροσκόπιο Δυνάμεις μεταξύ φορτισμένων σωμάτων Νόμος Coulomb Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η.

2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Κυµατοσυνάρτηση για ένα ηλεκτρόνιο στο άτοµο του Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ» ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα