Κανονισμός Τουρνουά. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Τουρνουά. Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon"

Transcript

1 Κανονισμός Τουρνουά Ελληνική Ομοσπονδία Backgammon Οκτώβριος ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ Ερμηνεία και σκοπός Εθιμοτυπία Προσωπικό Εγγραφές Επίσημες Γλώσσες Θεατές Βοηθήματα και εξωτερική βοήθεια ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Τόπος Ώρες έναρξης και διαλείμματα Αργό παίξιμο Τυχαίες και έγκυρες ζαριές ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τάβλι Κουπάκια Ζάρια Κουτί ζαριών (baffle box) Ρολόγια Προτιμήσεις Αλλαγή εξοπλισμού Επιλογές Διευθυντή Αγώνων ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ζάρια και ζαριές Πούλια και κινήσεις Ρολόγια Κύβος διπλασιασμού (βίδος) Ολοκλήρωση παιχνιδιού Αναφορά αποτελεσμάτων Καταγραφή σκορ Λανθασμένο μήκος ματς ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Κλήση Διευθυντή Αγώνων Ενστάσεις Διαθέσιμες πληροφορίες Δικαιώματα αναφοράς μετά από επίσημες αποφάσεις Καθήκοντα αναφοράς του Διευθυντή Αγώνων και της Επιτροπής

2 1. ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ 1.1 Ερμηνεία και σκοπός Ο παρών Κανονισμός (ο «Κανονισμός») όπως έχει εγκριθεί από την οικεία ομοσπονδία (η «Ομοσπονδία») και όπως δύναται να τροποποιείται ή να επαναδιατυπώνεται, εφαρμόζεται σε όλα τα τουρνουά (το καθένα «Τουρνουά» ή γενικά τα «Τουρνουά») που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από την Ομοσπονδία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλος κανονισμός εκτός από τον παρόντα. Ο Κανονισμός είναι μία δήλωση γενικά παραδεκτών αρχών και βέλτιστων πρακτικών για την απόλαυση των Τουρνουά backgammon από όλους τους συμμετέχοντες. Παρόλ αυτά, ο Κανονισμός δεν έχει την πρόθεση να καλύψει κάθε πιθανή περίσταση που μπορεί να προκύψει στην πορεία ενός Τουρνουά και, συνεπώς, δεν αποτελεί υποκατάστατο της κρίσης του Διευθυντή Αγώνων και της διακριτικής του ευχέρειας να αποφασίσει την πιο κατάλληλη λύση σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Κάθε αναφορά στο ανδρικό φύλο πρέπει να θεωρείται γενική αναφορά φύλων. Κάθε αναφορά σε παίκτες ή αντιπάλους πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται και σε ομάδες αναλόγως. 1.2 Εθιμοτυπία ΓΕΝΙΚΑ Οι Διευθυντές Αγώνων και οι παίκτες πρέπει να επιδεικνύουν φίλαθλο πνεύμα καθώς και δίκαιη και ευγενική συμπεριφορά. ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οι παίκτες πρέπει να χειρίζονται τον εξοπλισμό με τον κατάλληλο τρόπο. ΠΟΙΝΕΣ Παίκτης που παραβιάζει τις παραγράφους έως μπορεί να απολέσει ματς ή να αποκλειστεί από το Τουρνουά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να του απαγορευτεί προσωρινά η συμμετοχή σε επόμενα Τουρνουά. Σε Διευθυντή Αγώνων που παραβιάζει το άρθρο 1.2, παράγραφος μπορεί να απαγορευτεί η διεύθυνση αγώνων σε Τουρνουά της Ομοσπονδίας. 1.3 Προσωπικό ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Τα Τουρνουά πρέπει να επιτηρούνται από έναν ή περισσότερους ικανούς και αμερόληπτους διευθυντές αγώνων (ο καθένας «Διευθυντής Αγώνων»). Αναφορές εφεξής σε Διευθυντές Αγώνων περιλαμβάνουν οποιοδήποτε προσωπικό έχει οριστεί να συνδράμει Διευθυντές Αγώνων. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Για την επίλυση διαφορών συστήνεται, σύμφωνα με το άρθρο 5.1 ή το άρθρο 5.2, μια Επιτροπή Κανονισμών (η «Επιτροπή»). Αν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1, η Επιτροπή αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη που είναι γνώστες, αμερόληπτοι, διαθέσιμοι και επιλέγονται από κοινού από τους παίκτες που βρίσκονται σε διαφωνία. Αν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.2, η Επιτροπή αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη που είναι γνώστες, αμερόληπτοι, 2

3 διαθέσιμοι και επιλέγονται κατά την κρίση του Διευθυντή Αγώνων. Διευθυντής Αγώνων ενός Τουρνουά δεν μπορεί να είναι μέλος Επιτροπής του ίδιου Τουρνουά. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα παίκτη, να ορίσει έναν παρατηρητή για οποιοδήποτε ματς. Ο παρατηρητής μπορεί να εφιστά την προσοχή σε αντικανονικές ή αθέμιτες ενέργειες και να προστατεύει τους παίκτες από αμφισβητήσιμη ή άδικη συμπεριφορά. Για τον ορισμό παρατηρητή, ο Διευθυντής Αγώνων έχει το δικαίωμα να χρεώσει με αμοιβή τον παίκτη που τον ζήτησε ή όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες. 1.4 Εγγραφές ΕΓΚΡΙΣΗ Όλοι οι παίκτες που εγγράφονται σε ένα Τουρνουά πρέπει να εγκρίνονται από τον Διευθυντή Αγώνων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνων να αποκλείσει έναν παίκτη από το Τουρνουά. Σ αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί από τον Διευθυντή Αγώνων εξήγηση για την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο παίκτη. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Σε Τουρνουά με περισσότερα από ένα επίπεδα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνων να απαγορεύσει τη συμμετοχή ενός παίκτη σε κατώτερο επίπεδο και να του προσφέρει θέση σε ανώτερο. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν ένας Διευθυντής Αγώνων αρνείται σε παίκτη την είσοδο σε Τουρνουά σύμφωνα με την παράγραφο ή τοποθετεί παίκτη σε ανώτερο επίπεδο Τουρνουά σύμφωνα με την παράγραφο, η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον Διευθυντή Αγώνων στην Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τη σχετική απόφαση. 1.5 Επίσημες Γλώσσες Οι επίσημες γλώσσες (οι «Επίσημες Γλώσσες») των Τουρνουά είναι τα Αγγλικά και τα Ελληνικά. Ενώ ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες και οι θεατές δεν επιτρέπεται να μιλάνε άλλη γλώσσα εκτός από τις Επίσημες Γλώσσες. Επανειλημμένες σχετικές παραβάσεις από παίκτη ή θεατή μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα παρατήρηση, και στη συνέχεια πόντους ποινής, απώλεια του ματς ή αποκλεισμό από το Τουρνουά. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, και παρά οτιδήποτε σε αντίθεση πιο πάνω, παίκτες ομάδας επιτρέπεται να μιλάνε μεταξύ τους σε γλώσσα άλλη από τις Επίσημες Γλώσσες. 1.6 Θεατές ΓΕΝΙΚΑ Οι θεατές πρέπει γενικά να παρακολουθούν το Τουρνουά backgammon όσο πιο ήσυχα και διακριτικά είναι δυνατόν. Οι θεατές δεν πρέπει να εφιστούν την προσοχή σε λάθη ή αντικανονικές ενέργειες σε μια παρτίδα, ούτε να σχολιάζουν κατά τη διάρκεια ενός ματς, συμπεριλαμβανομένου του να ρωτούν το σκορ ή τη θέση και το ύψος του κύβου διπλασιασμού (βίδου). Ωστόσο ένας θεατής μπορεί να ενημερώσει 3

4 διακριτικά τον Διευθυντή Αγώνων για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν εξαντλείται στα εξής: απάτη (κλέψιμο), το ότι ο χρόνος κάποιου παίκτη έχει εκπνεύσει, λάθη σχετικά με την ενεργοποίηση του ρολογιού, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 παράγραφος (iv) και λάθη σχετικά με άκυρους βίδους σύμφωνα με το άρθρο 4.4 (iv), (vi), (vii) ή (viii). (iv) (v) ΣΙΝΙΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ενώ ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θεατές απαγορεύεται να συνεννοούνται ή να βοηθούν τους παίκτες με οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΙΝΕΣ Παραβίαση των διατάξεων των παραγράφων και μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή των παραβατών θεατών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοιοι θεατές μπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή μόνιμα από μελλοντικά Τουρνουά. ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ένας παίκτης μπορεί, εξηγώντας το αίτημά του στον Διευθυντή Αγώνων, να ζητήσει την απομάκρυνση ενός η περισσότερων θεατών από το ματς του. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν ένας Διευθυντής Αγώνων αποβάλει θεατή σύμφωνα με την παράγραφο, η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον Διευθυντή Αγώνων στην Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τη σχετική απόφαση. 1.7 Βοηθήματα και εξωτερική βοήθεια ΓΕΝΙΚΑ Όταν ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική, γραπτή, μηχανική ή άλλη βοήθεια εκτός από το να καταγράφουν το σκορ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ Με σκοπό να καταγράψει, να μαγνητοσκοπήσει ή και τα δύο, ένας ματς ή οποιοδήποτε μέρος του, συμπεριλαμβανομένου μεμονωμένων θέσεων, ένας παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσον θεωρεί εύλογα απαραίτητο και κατάλληλο συμπεριλαμβανομένων καρτών θέσεων, υπολογιστή, εξοπλισμό βίντεο ή κάμερας (είτε στη μορφή κινητού τηλεφώνου είτε σε άλλη) αν ο αντίπαλός του το αποδέχεται σε κάθε περίπτωση ή δεν το αρνείται εύλογα. Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να ανακαλέσει αυτή την αποδοχή οποιαδήποτε στιγμή. Σε ματς που παίζονται χωρίς τη χρήση ρολογιού, η καταγραφή μεμονωμένων θέσεων επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της σειράς του παίκτη. Σε ματς που παίζονται με τη χρήση ρολογιού, η καταγραφή μεμονωμένων θέσεων επιτρέπεται μόνο στη διάρκεια του χρόνου του παίκτη ή μετά το τέλος της παρτίδας. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Όταν ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, ένας παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ακουστικά αν ο αντίπαλός του το αποδέχεται ή δεν το αρνείται εύλογα. Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να ανακαλέσει αυτή την αποδοχή οποιαδήποτε στιγμή. 4

5 (iv) (v) (vi) (vii) ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Όταν ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, και εκτός από το διάλειμμα ή για τους σκοπούς της καταγραφής της παρτίδας όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, εκτός αν ο αντίπαλός το αποδέχεται σε κάθε περίπτωση. Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να ανακαλέσει αυτή την αποδοχή οποιαδήποτε στιγμή. ΣΙΝΙΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ενώ ένα ματς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες απαγορεύεται να συνεννοούνται ή να δέχονται βοήθεια από τους θεατές με οποιονδήποτε τρόπο. ΠΟΙΝΕΣ Παραβίαση των διατάξεων των παραγράφων έως και (v) μπορεί να οδηγήσει σε παρατήρηση, πόντους ποινής, απώλεια του ματς ή αποβολή των παραβατών παικτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοιοι παίκτες μπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή μόνιμα από μελλοντικά Τουρνουά. ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή Αγώνων την τοποθέτηση ενός παρατηρητή για το υπόλοιπο του ματς του, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 παράγραφος. (viii) ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν ένας Διευθυντής Αγώνων αποβάλει παίκτη ή κατακυρώσει ματς υπέρ του αντιπάλου του, σύμφωνα με την παράγραφο (v), η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον Διευθυντή Αγώνων στην Ομοσπονδία το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τη σχετική απόφαση. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.1 Τόπος Όλα τα ματς πρέπει να παίζονται στον χώρο του Τουρνουά που ορίζεται από τον Διευθυντή Αγώνων. Ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει το ματς του να παιχτεί σε χώρο μη καπνιστών. 2.2 Ώρες έναρξης και διαλειμματα ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Όλα τα ματς πρέπει να ξεκινούν την καθορισμένη ώρα ή αλλιώς την ώρα που καθορίζεται από τον Διευθυντή Αγώνων. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ Οι παίκτες δικαιούνται διαλείμματα πέντε (5) λεπτών, ως εξής: Σε ματς μέχρι 15 πόντους: ένα διάλειμμα Σε ματς μεγαλύτερο από 15 πόντους: δύο διαλειμματα Τα διαλείμματα μπορούν να παίρνονται μόνο μεταξύ των παρτίδων. Τα διαλείμματα μπορεί να είναι διαδοχικά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τον συνδυασμό διαλειμμάτων από τον ίδιο παίκτη, είτε με τον συνδυασμό διαλειμμάτων και από τους δύο παίκτες. Κάθε περίπτωση που κάποιος παίκτης εγκαταλείπει το τραπέζι θεωρείται διάλειμμα, εκτός αν αυτό είναι 5

6 απαραίτητο μέρος του παιχνιδιού. Όταν παίζεται μεταξύ των ίδιων παικτών σειρά ματς στις δύο νίκες (best of three) τότε διάλειμμα επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ματς. (iv) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους και αν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν, αν θεωρεί ότι το ματς είναι ιδιαίτερης σημασίας ή αν έχει σχεδιάσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διαλειμμάτων και διεξαγωγής του Τουρνουά ή του συγκεκριμένου ματς. ΠΟΙΝΕΣ Κάθε παραβίαση των κανονισμών για τις ώρες έναρξης και τα διαλείμματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πόντους ποινής. Αν ένας παίκτης δεν είναι παρών και δεν έχει ξεκινήσει το ματς πέντε (5) λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξής του ή μετά το επιτρεπόμενο διάλειμμα, ένας πόντος ποινής πρέπει να απονεμηθεί στον αντίπαλό του. Στη συνέχεια ένας πόντος ποινής πρέπει να απονέμεται στον αντίπαλό του για κάθε επιπλέον πεντάλεπτη καθυστέρηση. Όταν σε έναν παίκτη έχουν απονεμηθεί πόντοι ποινής που ξεπερνούν το μισό του μήκους του ματς, τότε αυτός ο παίκτης θεωρείται ότι έχει κερδίσει το ματς. 2.3 Αργό παίξιμο ΠΟΙΝΕΣ Οποιαδήποτε στιγμή ο Διευθυντής Αγώνων θεωρήσει ότι ένα ματς παίζεται αδικαιολόγητα αργά μπορεί να εφαρμόσει ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω μέτρα: (a) Μπορεί να δώσει παρατήρηση ότι, σε περίπτωση που το αργό παίξιμο συνεχιστεί, θα απονείμει πόντους ποινής. (b) Το υπόλοιπο του ματς θα παιχτεί με τη χρήση ρολογιού. Βλέπε άρθρο 3.5, παράγραφος (vi). ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή Αγώνων το υπόλοιπο του ματς να παιχτεί με τη χρήση ρολογιού ή να οριστεί παρατηρητής που θα παρακολουθεί το ματς. 2.4 Τυχαίες και έγκυρες ζαριές ΠΟΙΝΕΣ αν ο Διευθυντής Αγώνων θεωρήσει ότι ένας παίκτης παραβιάζει το άρθρο 4.1 παράγραφος ή το άρθρο 4.1 παράγραφος (iv) (a), μπορεί να ορίσει ότι το υπόλοιπο του ματς θα παιχτεί με τη χρήση κουτιού ζαριών (baffle box). ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή Αγώνων το υπόλοιπο του ματς να παιχτεί με τη χρήση κουτιού ζαριών (baffle box), αν είναι διαθέσιμο, ή να οριστεί παρατηρητής που θα παρακολουθεί το ματς. 6

7 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3.1 Τάβλι Με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμο, ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει να χρησιμοποιηθεί τάβλι το οποίο ανοιγμένο να είναι όχι μικρότερο από 44 εκ. επί 55 εκ. και όχι μεγαλύτερο από 66 εκ. επί 88 εκ. Αν τέτοιο τάβλι γίνει διαθέσιμο μετά την έναρξη του ματς, ο παίκτης μπορεί να απαιτήσει την αντικατάσταση του τάβλι εκείνη τη στιγμή. Το τάβλι μπορεί να αντικατασταθεί μόνο μεταξύ των παρτίδων. Όλα τα ζάρια και οι βίδοι που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να απομακρυνθούν από το τάβλι πριν την έναρξη του ματς. 3.2 Κουπάκια Με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα, ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει να χρησιμοποιηθούν κουπάκια με εσωτερικό χείλος αντί για κουπάκια χωρίς εσωτερικό χείλος. Αν κουπάκια με εσωτερικό χείλος δεν είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη του ματς, ο παίκτης μπορεί να απαιτήσει τα χρησιμοποιούμενα κουπάκια να αντικατασταθούν αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα κουπάκια με εσωτερικό χείλος, ακόμα κι αν αυτό γίνει στη διάρκεια μιας παρτίδας. 3.3 Ζάρια ΓΕΝΙΚΑ Αν είναι διαθέσιμα, ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει να χρησιμοποιηθούν ζάρια ακριβείας αντί για άλλα ζάρια. Αν ζάρια ακριβείας δεν είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη του ματς, ο παίκτης μπορεί να απαιτήσει τα ζάρια να αντικατασταθούν με ακριβείας αμέσως μόλις τα τελευταία γίνουν διαθέσιμα, ακόμα κι αν αυτό γίνει στη διάρκεια μιας παρτίδας. ΣΕ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟΪ Οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν τέσσερα ζάρια. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για όλο το ματς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.3 παράγραφος και στο άρθρο 3.7 παράγραφος. Κάθε παίκτης πρέπει να χρησιμοποιεί δύο ζάρια. ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ ΡΟΛΟΪ Οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν τέσσερα ζάρια. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για όλο το ματς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.3 παράγραφος και στο άρθρο 3.7 παράγραφος. Μόνο δύο ζάρια χρησιμοποιούνται για κάθε παρτίδα. Ωστόσο, τέσσερα ζάρια πρέπει να είναι διαθέσιμα, ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή ζαριών. 3.4 Κουτί ζαριών (baffle box) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η χρήση του κουτιού ζαριών (baffle box) μπορεί να προκύψει ως επιλογή, προτίμηση, υποχρέωση ή επιβολή: (a) Επιλογή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να παίξουν το ματς τους με τη χρήση κουτιού ζαριών, αν συμφωνούν σ αυτό. (b) Προτίμηση. Ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει το ματς να παιχτεί με χρήση κουτιού ζαριών, αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί κατά προτίμηση με κουτί ζαριών. (c) Υποχρέωση. Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να παίξουν με χρήση κουτιού ζαριών, αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί υποχρεωτικά με κουτί ζαριών. (d) Επιβολή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να παίξουν το υπόλοιπο ενός ματς σε εξέλιξη με χρήση κουτιού ζαριών, αν υπάρχει 7

8 διαθέσιμο και ο Διευθυντής Αγώνων πάρει μια τέτοια απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 2.4 παράγραφος. (iv) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους (b) και (c) αν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Το κουτί ζαριών πρέπει να είναι κατάλληλα συναρμολογημένο. Αν ένας παίκτης το ζητήσει, το κουτί ζαριών πρέπει να εγκριθεί από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη ή τη συνέχεια του ματς. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείται το κουτί ζαριών, πρέπει να τοποθετείται απέναντι από τις περιοχές μαζέματος των παικτών. 3.5 Ρολόγια ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η χρήση ρολογιού μπορεί να προκύψει ως επιλογή, προτίμηση, υποχρέωση ή επιβολή: (a) Επιλογή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να παίξουν το ματς τους με ρολόι, αν συμφωνούν σ αυτό. (b) Προτίμηση. Ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει το ματς να παιχτεί με ρολόι (εφόσον είναι διαθέσιμο) αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί κατά προτίμηση με ρολόγια. (c) Υποχρέωση. Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να παίξουν με ρολόι, αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί υποχρεωτικά με ρολόγια. (d) Επιβολή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να παίξουν το υπόλοιπο ενός ματς σε εξέλιξη με ρολόι, αν υπάρχει διαθέσιμο και ο Διευθυντής Αγώνων πάρει μια τέτοια απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 2.3. (e) Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να απαιτήσει ένα ματς να παιχτεί με ρολόι οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ρολόι. (iv) (v) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους (b) και (c) αν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Το ρολόι πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένο. Αν ένας παίκτης το ζητήσει, το ρολόι πρέπει να εγκριθεί από τον Διευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη του ματς. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείται ρολόι, πρέπει να τοποθετείται στην ίδια πλευρά με τις περιοχές μαζέματος των παικτών. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Όλα τα ματς που παίζονται με ρολόι πρέπει να έχουν μέθοδο χρονικής καθυστέρησης γνωστή ως «Απλή Καθυστέρηση», η οποία για την άρση κάθε αμφιβολίας περιγράφεται ως εξής: σε κάθε παίκτη κατανέμεται συγκεκριμένος προκαθορισμένος χρόνος για κάθε πόντο μήκους ματς (χρόνος ματς). Επιπλέον, σε κάθε παίκτη επιτρέπεται συγκεκριμένος προκαθορισμένος χρόνος καθυστέρησης για κάθε κίνηση προτού ξεκινήσει να μετράει ο κυρίως χρόνος του ματς. Ο χρόνος καθυστέρησης δεν αθροίζεται. Σε 8

9 κανονικά μονά ματς ο χρόνος ματς είναι δύο (2) λεπτά και ο χρόνος καθυστέρησης είναι δώδεκα (12) δευτερόλεπτα ή αλλιώς όπως ορίζεται από τον Διευθυντή Αγώνων. Δια διπλά ματς (ματς ζευγαριών, διπλό ατομικό) και οποιαδήποτε άλλα μη κανονικά ματς ο Διευθυντής Αγώνων καθορίζει τον χρόνο ματς και τον χρόνο καθυστέρησης. Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να σχεδιάσει εναλλακτική δομή διαλειμμάτων και/ή χρόνου για το Τουρνουά ή για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ματς. (vi) ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ Σε ματς με ρολόι, σε περιπτώσεις όπως των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (a) έως (d), σε κάθε παίκτη κατανέμεται συγκεκριμένος χρόνος ανάλογα με το μήκος του ματς. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως ((ΠA+ΠB)/2)*χρόνος ματς, όπου ΠA και ΠΒ είναι οι πόντοι που χρειάζονται οι παίκτες Α και Β αντίστοιχα για να κερδίσουν το ματς. 3.6 Προτιμήσεις Αν είναι απαραίτητο, προτιμήσεις σχετικά με τις θέσεις, τη φορά του παιχνιδιού, την επιλογή του σετ τάβλι, των πουλίων, των ζαριών, του κουτιού ζαριών ή του ρολογιού αποφασίζονται πριν την έναρξη του ματς με ρίξιμο ζαριού, ή όπως αλλιώς συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι. 3.7 Αλλαγή εξοπλισμού ΓΕΝΙΚΑ Ο Διευθυντής Αγώνων μπορεί να αλλάξει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή. Οι παίκτες δικαιούνται να αλλάξουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε ένα ματς σε εξέλιξη μόνο αν ο εξοπλισμός είναι ελαττωματικός, ή αν συμφωνούν σ αυτή την αλλαγή, ή υπό τις προβλέψεις των άρθρων 3.1, 3.2 και 3.3 παράγραφος. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΑ Ρολόι εμφανώς ελαττωματικό πρέπει να αλλάζεται αμέσως. Ο Διευθυντής Αγώνων πρέπει να ρυθμίσει τον χρόνο στο ρολόι αντικατάστασης σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτίμησή του. 3.8 Επιλογές Διευθυντή Αγώνων Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνων να ζητήσει οποιοδήποτε ματς να παιχτεί σε ένα συγκεκριμένο τάβλι, να μεταδοθεί ζωντανό, να καταγραφεί γραπτώς ή σε βίντεο, ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Επί μιας τέτοιας απόφασης δεν χωρεί ένσταση. Για την άρση κάθε παρεξήγησης, μια τέτοια καταγραφή είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνων ή της Ομοσπονδίας να τη δημοσιεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο αποφασίσουν εκείνοι. 4. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4.1 Ζάρια και ζαριές ΖΑΡΙΑ Τα ζάρια είναι ένα μέσον παραγωγής τυχαίων αριθμών από το 1 μέχρι το 6. Κάθε άλλη χρήση τους είναι παραβίαση των κανονισμών και του πνεύματος του backgammon. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΑΡΙΩΝ Τα ζάρια δεν πρέπει να αγγίζονται ενώ είναι ακόμα ζωντανά. Τα ζάρια θεωρούνται ζωντανά όταν η τρέχουσα ζαριά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητο, ένας παίκτης μπορεί να σύρει τα ζάρια του πάνω στην επιφάνεια του τάβλι με σκοπό να κάνει χώρο για κουνήσει τα πούλια. 9

10 (iv) ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΡΙΩΝ Ένας παίκτης μπορεί να απαιτήσει και τα τέσσερα ζάρια να ανακατευτούν πριν από οποιαδήποτε παρτίδα του ματς. Σ αυτή την περίπτωση, ο παίκτης που το ζητάει πρέπει να ανακατέψει και τα τέσσερα ζάρια σε ένα κουπάκι και να τα ρίξει. Οι παίκτες έπειτα διαλέγουν με τη σειρά από ένα ζάρι, με πρώτο εκείνον που δεν ζήτησε την αλλαγή των ζαριών. ΕΓΚΥΡΕΣ ΖΑΡΙΕΣ Γενικά, όλες οι ζαριές πρέπει να ρίχνονται στη δεξιά μεριά του μπαρ. (a) Σε ματς χωρίς κουτί ζαριών (baffle box) μια έγκυρη ζαριά συνίσταται στο δυνατό αλλά όχι υπερβολικό χτύπημα των ζαριών σε ένα κουπάκι και στο ρίξιμό τους έξω απ αυτό και πάνω στην επιφάνεια του τάβλι. Όταν ρίχνονται τα ζάρια δεν πρέπει να ακουμπήσουν το χέρι του παίκτη και το κουπάκι δεν πρέπει να ακουμπήσει το τάβλι. Τα ζάρια πρέπει να κινηθούν ελεύθερα και να ηρεμήσουν επίπεδα πάνω στην επιφάνεια του τάβλι στη δεξιά μεριά του μπαρ για τον παίκτη που ρίχνει. Αν δεν συμβεί αυτό, η ζαριά θεωρείται άκυρη και πρέπει να ξαναριχτεί. Αν ο αντίπαλος έχει δώσει την άδεια, ο παίκτης μπορεί να ρίξει τα ζάρια του στην αριστερή πλευρά. Τέτοια άδεια εκπνέει όταν ο αντίπαλος την ανακαλέσει, όταν ο παίκτης ξαναρίξει και πάλι στη δεξιά πλευρά του ή όταν η συγκεκριμένη παρτίδα λήξει. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, ζάρια που δεν κάθονται επίπεδα αποκλειστικά και μόνο λόγω διακυμάνσεων στην επιφάνεια του τάβλι συνιστούν έγκυρη ζαριά. (b) Σε ματς με κουτί ζαριών (baffle box) μια έγκυρη ζαριά συνίσταται στο ρίξιμο των ζαριών μέσα στο κουτί ζαριών με το χέρι ή μέσα από κουπάκι. Τα ζάρια πρέπει να ηρεμήσουν επίπεδα πάνω στην επιφάνεια του τάβλι στη μεριά του μπαρ που βρίσκεται δίπλα στο κουτί ζαριών. Αν δεν συμβεί αυτό, η ζαριά θεωρείται άκυρη και πρέπει να ξαναριχτεί. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, ζάρια που δεν κάθονται επίπεδα αποκλειστικά και μόνο λόγω διακυμάνσεων στην επιφάνεια του τάβλι συνιστούν έγκυρη ζαριά. (v) ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (a) Αν ένας παίκτης ρίξει τα ζάρια του πριν ο αντίπαλός του ολοκληρώσει την κίνησή του, η ζαριά μετράει. (b) Σε ματς με ρολόι, αν ο αντίπαλος μαζέψει τα ζάρια πριν ο παίκτης ολοκληρώσει την κίνησή του, τότε ο παίκτης μπορεί να σταματήσει το ρολόι και να ολοκληρώσει την κίνησή του πριν ξαναθέσει σε λειτουργία το ρολόι του αντιπάλου του, ο δε αντίπαλός του χάνει το δικαίωμα του χρόνου καθυστέρησης για την επόμενη σειρά του. Σε τέτοια περίπτωση, ο παίκτης πρέπει να καλέσει τον Διευθυντή Αγώνων για να διεκδικήσει την ποινή, εκτός αν και οι δυο παίκτες συμφωνούν σ αυτήν. Στην επόμενη σειρά του, ο αντίπαλος πρέπει να περιμένει να εκπνεύσει ο χρόνος καθυστέρησης πριν ξεκινήσει το παίξιμό του. (vi) ΤΕΛΟΣ ΖΑΡΙΑΣ 10

11 4.2 Πούλια και κινήσεις (a) Σε ματς χωρίς ρολόι, ένας παίκτης ολοκληρώνει το παίξιμό του σηκώνοντας το ένα ή και τα δύο ζάρια του. (b) Σε ματς με ρολόι, ένας παίκτης ολοκληρώνει το παίξιμό του ενεργοποιώντας το ρολόι του αντιπάλου του. Αν ο αντίπαλος δεν μπορεί να παίξει έγκυρη κίνηση ή να προτείνει έγκυρο βίδο, ο παίκτης πρέπει και πάλι να ολοκληρώσει το παίξιμό του ενεργοποιώντας το ρολόι του αντιπάλου του και να περιμένει τον αντίπαλό του να ενεργοποιήσει το δικό του ρολόι. ΚΙΝΗΣΕΙΣ Οι παίκτες πρέπει να παίζουν καθαρά και να χρησιμοποιούν μόνο ένα χέρι για να κινούν τα πούλια. Χτυπημένα πούλια πρέπει να επιστρέφουν στο παιχνίδι πριν κινηθούν άλλα πούλια. Επανειλημμένες παραβάσεις του κανονισμού αυτού από έναν παίκτη μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ Ο παίκτης δεν πρέπει να αγγίζει τα δικά του πούλια ή τα πούλια του αντιπάλου κατά τη διάρκεια της σειρά του αντιπάλου. Χτυπημένα πούλια πρέπει να παραμένουν στο μπαρ μέχρι να επιστρέψουν νόμιμα στο παιχνίδι. Μαζεμένα πούλια πρέπει να παραμένουν μακριά από την αγωνιστική επιφάνεια μέχρι το τέλος της παρτίδας. Επανειλημμένες παραβάσεις του κανονισμού αυτού από έναν παίκτη μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (a) Αν ένας παίκτης παρατηρήσει μια αντικανονική κίνηση πριν ο αντίπαλός του ρίξει μια έγκυρη ζαριά ή προσφέρει έναν έγκυρο βίδο, τότε η αντικανονική κίνηση πρέπει να διορθωθεί. Μόνο οι παίκτες, ο Διευθυντής Αγώνων και τυχόν επίσημοι παρατηρητές ματς μπορούν να υποδεικνύουν αντικανονικές κινήσεις, εκτός αν οι παίκτες έχουν σαφώς δηλώσει την πρόθεσή τους για το αντίθετο στους θεατές, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν σχολιαστή του ματς. Αντικανονικές κινήσεις παραμένουν εφόσον ο αντίπαλος ρίξει μια έγκυρη ζαριά ή προσφέρει έναν έγκυρο βίδο. (b) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟΪ Η απαίτηση για αναίρεση γίνεται υποδεικνύοντας την αντικανονική κίνηση στον αντίπαλο. Εφόσον εκείνος το παραδεχτεί, τα ζάρια πρέπει να επανατοποθετηθούν στο τάβλι, δείχνοντας την επίμαχη ζαριά και η κίνηση πρέπει να ξαναπαιχτεί σωστά. (c) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ ΡΟΛΟΪ Η απαίτηση για αναίρεση γίνεται σταματώντας το ρολόι και υποδεικνύοντας την αντικανονική κίνηση στον αντίπαλο. Εφόσον εκείνος το παραδεχτεί, ο χρόνος του πρέπει να 11

12 ξαναξεκινήσει. Όταν ο χρόνος καθυστέρησης εκπνεύσει, τότε ο αντίπαλος μπορεί να παίξει μια νόμιμη κίνηση. (d) Επανειλημμένες αντικανονικές κινήσεις μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα προειδοποίηση και μετά πόντους ποινής. (iv) (v) ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ Αν ο παίκτης που έπαιξε πρώτος ξεκινήσει τη δεύτερη κίνησή του είτε ρίχνοντας μια έγκυρη ζαριά είτε προσφέροντας έναν έγκυρο βίδο, τότε η αρχική θέση παραμένει παρά το όποιο λάθος παρατηρηθεί. Λάθος που παρατηρείται πριν ο παίκτης που έπαιξε πρώτος ξεκινήσει τη δεύτερη κίνησή του είτε ρίχνοντας μια έγκυρη ζαριά είτε προσφέροντας έναν έγκυρο βίδο, πρέπει να διορθώνεται σύμφωνα με τη σωστή αρχική θέση. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, παίκτης με λιγότερα από 15 πούλια μπορεί ακόμα κι έτσι να χάσει διπλή η τριπλή παρτίδα. ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ Οι παίκτες δεν πρέπει να κινούν ανεξέλεγκτα τα πούλια τους μπρος πίσω με σκοπό να δοκιμάζουν καινούριες θέσεις. Επανειλημμένες παραβάσεις του κανονισμού αυτού από έναν παίκτη μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής. 4.3 Ρολόγια ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Οι παίκτες πρέπει να ενεργοποιούν το ρολόι με το ίδιο χέρι που κινούν τα πούλια. Επανειλημμένες παραβάσεις του κανονισμού αυτού από έναν παίκτη μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής. ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Το σταμάτημα του ρολογιού επιτρέπεται μόνο στις εξής επτά περιπτώσεις: (a) Όταν μία παρτίδα έχει ολοκληρωθεί. (b) Στη διάρκεια των διαλειμμάτων, εφόσον το Τουρνουά δεν ενσωματώνει τα διαλείμματα στον χρόνο ματς. Αν οποιοσδήποτε ή και οι δύο παίκτες απομακρυνθούν από το τραπέζι, και οι δύο παίκτες πρέπει να σημειώσουν τους χρόνους στο ρολόι στο χαρτί που κρατούν το σκορ. Αν οι παίκτες δεν έχουν σημειώσει τους χρόνους τους και το ρολόι είναι ενεργοποιημένο στη διάρκεια του διαλείμματος, ο Διευθυντής Αγώνων πρέπει να κληθεί άμεσα. Στην περίπτωση αυτή, ο Διευθυντής Αγώνων ρυθμίζει το ρολόι σύμφωνα με τη βέλτιστη εκτίμησή του. (c) Όταν καλείται ο Διευθυντής Αγώνων ή όταν ο Διευθυντής Αγώνων το ζητάει. (d) Όταν ένας παίκτης μαζέψει τα ζάρια πριν ο αντίπαλός του ολοκληρώσει την κίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παράγραφος (v) (b). (e) Όταν ένας παίκτης μαζέψει τα ζάρια και ενεργοποιήσει το ρολόι του αντιπάλου. (f) Όταν ένας παίκτης ζητήσει να ξαναπαιχτεί μια αντικανονική ή μια θεωρούμενη αντικανονική κίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παράγραφος (c). 12

13 (g) Όταν ένας παίκτης πιστεύει ότι το αποτέλεσμα της παρτίδας έχει οριστικοποιηθεί. Αν ο αντίπαλός του συμφωνεί, οι παίκτες σημειώνουν το αποτέλεσμα και η επόμενη παρτίδα μπορεί να ξεκινήσει. Αν ο αντίπαλος διαφωνεί, το ρολόι επανενεργοποιείται και η παρτίδα συνεχίζεται. (iv) (v) ΕΚΠΝΟΗ ΧΡΟΝΟΥ Ο χρόνος ματς θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει όταν ένας από τους παίκτες ή ο Διευθυντής Αγώνων παρατηρήσει ότι έχει εκπνεύσει και δηλώσει το γεγονός. Αν ο χρόνος κάποιου παίκτη έχει εκπνεύσει, πρέπει να ειδοποιηθεί ο Διευθυντής Αγώνων. Ο παίκτης του οποίου έχει εκπνεύσει ο χρόνος χάνει το ματς. Αν ο χρόνος έχει εκπνεύσει και για τους δύο παίκτες και δεν είναι δυνατόν να αποφασιστεί ποιανού εξέπνευσε πρώτα, το υπόλοιπο του ματς πρέπει να παιχτεί χωρίς ρολόι, εκτός αν κάποιος παίκτης έχει σίγουρα (μαθηματικά) κερδισμένη θέση, οπότε ανακηρύσσεται νικητής του ματς. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Όταν ένας παίκτης παρατηρήσει (ή κατά τη γνώμη του Διευθυντή Αγώνων είναι προφανές ότι έχει ή ότι θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει) πως το ρολόι του αντιπάλου του είναι ενεργοποιημένο χωρίς ο αντίπαλός του να το γνωρίζει, τότε ο παίκτης έχει υποχρεούται να ενημερώσει τον αντίπαλό του σχετικά. Αν δεν το κάνει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αποκατάσταση του χαμένου χρόνου, παρατήρηση στον παίκτη, πόντοι ποινής σε βάρος του παίκτη, κατακύρωση της παρτίδας σε βάρος του παίκτη, κατακύρωση του ματς σε βάρος του παίκτη ή αποκλεισμός του παίκτη από το Τουρνουά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απαγορευτεί προσωρινά ή μόνιμα στον παίκτη η συμμετοχή σε επόμενα Τουρνουά. ΑΚΥΡΕΣ ΖΑΡΙΕΣ Παρά τα όσα αντίθετα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό, όταν προκύπτει μια άκυρη ζαριά, και με σκοπό να μην αντιμετωπιστεί δυσμενώς ο παίκτης που ρίχνει, οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να σταματήσει το ρολόι ή/και να επανεκκινήσει τον χρόνο καθυστέρησης καταπώς κρίνει κατάλληλο. Όταν υπάρχει διαφωνία σχετικά με την εγκυρότητα μιας ζαριάς, οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να σταματά το ρολόι μέχρι να λυθεί η διαφωνία. 4.4 Κύβος διπλασιασμού (βίδος) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΒΙΔΟΥ) Είναι ευθύνη και των δύο παικτών να διασφαλίσουν ότι κατά την έναρξη της παρτίδας ο κύβος διπλασιασμού (βίδος) είναι τοποθετημένος στο κέντρο μεταξύ των δύο παικτών και με την πλευρά «1» ή «64» προς τα πάνω. Αν ο βίδος δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο, πρέπει να τοποθετηθεί εκεί μόλις οι παίκτες διαπιστώσουν το λάθος. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η παρτίδα Crawford, κατά την οποία ο βίδος πρέπει να απομακρύνεται εντελώς από το τάβλι. ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΔΟΥ Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον βίδο μόνο όταν είναι η σειρά τους να παίξουν. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια να ρίξουν τα ζάρια, και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από μια άκυρη ζαριά. Ο παίκτης πρέπει να διπλασιάσει γυρνώντας τον βίδο και τοποθετώντας τον στην αγωνιστική επιφάνεια, έτσι ώστε ο βίδος να δείχνει το αμέσως μεγαλύτερο επίπεδο από το προηγούμενο (η φυσική πράξη) και λέγοντας τη λέξη «διπλασιάζω» ή άλλες ισοδύναμες (η λεκτική πράξη). Σε ματς με ρολόι, ο παίκτης πρέπει επίσης να ενεργοποιήσει το ρολόι του αντιπάλου του. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, και παρά το οτιδήποτε σε αντίθεση παραπάνω, είτε η λεκτική ή η φυσική πράξη από μόνες τους, είτε η επίδειξη πρόθεσης ενός παίκτη να διπλασιάσει, συμπεριλαμβανομένου του 13

14 να απλώσει το χέρι του προς τον βίδο, να δείξει, να αγγίξει ή να σηκώσει τον βίδο, θεωρούνται έγκυρες χρήσεις του βίδου. (iv) ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΙΔΟΥ Οι παίκτες γενικά αποδέχονται τον διπλασιασμό τοποθετώντας τον βίδο στη δική τους πλευρά του τάβλι (η φυσική πράξη) και λέγοντας τη λέξη «δέχομαι» ή άλλες ισοδύναμες (η λεκτική πράξη). Ο βίδος πρέπει τότε να τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια του τάβλι, ορατός και από τους δύο παίκτες, στην πλευρά του παίκτη που τον δέχτηκε. Οι παίκτες γενικά αποδέχονται τον διπλασιασμό τοποθετώντας τον βίδο στο κέντρο με την πλευρά «1» ή «64» προς τα πάνω (η φυσική πράξη) και λέγοντας τη λέξη «πάσο» ή άλλες ισοδύναμες (η λεκτική πράξη). Σε ματς με ρολόι, όταν ένας παίκτης αποδέχεται τον βίδο, πρέπει επίσης να ενεργοποιήσει το ρολόι του αντιπάλου του, ενώ όταν τον απορρίπτει πρέπει επίσης να σταματήσει το ρολόι. Ωστόσο, και παρά το οτιδήποτε σε αντίθεση παραπάνω, είτε η λεκτική είτε η φυσική πράξη από μόνες τους θεωρούνται έγκυρη αποδοχή ή απόρριψη του βίδου ανάλογα. ΚΑΝΟΝΑΣ CRAWFORD Ο κανόνας Crawford ισχύει για όλα τα ματς. Στην πρώτη παρτίδα κατά την οποία ένας παίκτης βρίσκεται ακριβώς έναν πόντο μακριά από το να κερδίσει το ματς (η παρτίδα Crawford) κανείς από τους παίκτες δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον βίδο. Παίκτης που υπολείπεται στο σκορ και διπλασιάζει στην παρτίδα Crawford μπορεί να τιμωρηθεί με αφαίρεση πόντων, αφαίρεση χρόνου ματς ή κατακύρωση του ματς υπέρ του προηγούμενου στο σκορ αντιπάλου του. Παίκτης που υπολείπεται στο σκορ και δέχεται στην παρτίδα Crawford βίδο από τον αντίπαλό του που προηγείται χωρίς ο υπολειπόμενος στο σκορ παίκτης να το υποδείξει άμεσα ώστε να ακυρωθεί ο διπλασιασμός, μπορεί (ο υπολειπόμενος στο σκορ παίκτης) να τιμωρηθεί με αφαίρεση πόντων, αφαίρεση χρόνου ματς ή κατακύρωση του ματς υπέρ του προηγούμενου στο σκορ αντιπάλου του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο υπολειπόμενος στο σκορ παίκτης μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από το υπόλοιπο Τουρνουά. Παίκτης που προηγείται στο σκορ μπορεί επίσης να τιμωρηθεί για παραβίαση του κανόνα Crawford κατά την κρίση του Διευθυντή Αγώνων. Αν ένας παίκτης διπλασιάσει στην παρτίδα Crawford, ο διπλασιασμός ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις: (a) Αν η παρτίδα είναι σε εξέλιξη. Όταν ακυρώνεται ένας διπλασιασμός σε παρτίδα σε εξέλιξη, η παρτίδα συνεχίζεται χωρίς τη χρήση του βίδου. (b) Αν η παρτίδα έχει τελειώσει αλλά η επόμενη δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Όταν ένας διπλασιασμός ακυρώνεται ανάμεσα σε δυο παρτίδες, η καταγραφή του σκορ διορθώνεται ώστε τα σύνολα να ισούται με τον αριθμό των πόντων που θα ήταν σωστός χωρίς τη χρήση του βίδου. (c) Αν η παρτίδα στην οποία έγινε ο διπλασιασμός ήταν η τελευταία παρτίδα του ματς. Όταν ένας διπλασιασμός ακυρώνεται μετά το τέλος του ματς, η καταγραφή του σκορ διορθώνεται ώστε τα σύνολα να ισούται με τον αριθμό των πόντων που θα ήταν σωστός χωρίς τη χρήση του βίδου και το ματς συνεχίζεται. Ο Διευθυντής Αγώνων υποχρεούται να παρέμβει αν ενημερωθεί ότι έγινε διπλασιασμός σε παρτίδα Crawford, έτσι ώστε να ακυρωθεί ο διπλασιασμός. (v) ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αν ένας παίκτης διπλασιάσει πριν την ολοκλήρωση της κίνησης του αντιπάλου του, ο διπλασιασμός ισχύει αν είναι κατά τα άλλα έγκυρος. Ο αντίπαλος τότε μπορεί να ολοκληρώσει το παίξιμό του γνωρίζοντας ότι ο παίκτης θα διπλασιάσει. 14

15 (vi) (vii) (viii) (ix) ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αν ένας παίκτης έγκυρα διπλασιάσει ή δεχτεί ή απορρίψει βίδο αλλά σε λανθασμένο επίπεδο, η ενέργειά του είναι έγκυρη αλλά το επίπεδο του βίδου πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε να είναι συνεπές με το επίπεδο ενός σωστού βίδου. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΒΙΔΟ Αν ένας παίκτης κατέχει τον βίδο, ο οποίος έχει τέτοια τιμή που θα ήταν αρκετή για τον παίκτη για να κερδίσει το ματς, ο βίδος θεωρείται «νεκρός», δηλαδή δεν είναι πλέον διαθέσιμος για περαιτέρω χρήση από αυτόν τον παίκτη. Αν κάτω από αυτές τις συνθήκες ο παίκτης κατά λάθος διπλασιάσει, αυτή η ενέργεια θεωρείται άκυρη και ο διπλασιασμός πρέπει να ακυρωθεί στις ίδιες τρεις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή στην ακύρωση ενός λανθασμένου διπλασιασμού κατά την παρτίδα Crawford (παράγραφοι (iv) (a) έως (c)) εκτός από το ότι η τιμή του προηγούμενου (νεκρού) βίδου θα καθορίσει τον αριθμό των πόντων που θα παιχτούν στην παρτίδα. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ, BEAVERS ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ JACOBY Για την άρση κάθε αμφιβολίας, οι αυτόματοι διπλασιασμοί, τα beavers και ο κανόνας Jacoby είναι αυστηρά αρχές money game και συνεπώς δεν επιτρέπονται σε Τουρνουά backgammon. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΔΟΥ Οι παίκτες πρέπει να φροντίζουν να διασφαλίζουν σε διαρκή βάση ότι η θέση και η τιμή του βίδου είναι σωστές. Σε περίπτωση διαφωνίας γενικά θεωρείται ότι η εκάστοτε θέση και η τιμή του βίδου είναι οι σωστές και είναι υποχρέωση του παίκτη που τις αμφισβητεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. 4.5 Ολοκλήρωση παιχνιδιού Όλες οι παρτίδες και τα ματς πρέπει να παίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, εκτός αν τελειώσουν με πάσο σε διπλασιασμό ή, αν το ματς παίζεται με ρολόι, από εκπνοή του χρόνου κάποιου παίκτη. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των πουλίων ή αν είναι αδύνατο να προκύψει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, ένας παίκτης μπορεί να αποδεχτεί κατάλληλα την ήττα μονής, διπλής ή τριπλής παρτίδας. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να συμφωνήσουν το αποτέλεσμα μιας παρτίδας ή ενός ματς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όλα τα ματς πρέπει να παίζονται στο σωστό προκαθορισμένο μήκος. Παραβίαση του κανονισμού αυτού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός ή και των δύο παικτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι παίκτες μπορεί να τιμωρηθούν με προσωρινό ή μόνιμό αποκλεισμό από μελλοντικά Τουρνουά της Ομοσπονδίας. 4.6 Αναφορά αποτελεσμάτων Ο νικητής πρέπει να αναφέρει το αποτέλεσμα του ματς στον Διευθυντή Αγώνων το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος του ματς. Ο Διευθυντής Αγώνων πρέπει να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα και να το καταγράψει στον πίνακα του Τουρνουά. Αν ένα αποτέλεσμα καταγραφεί λανθασμένα, μπορεί να διορθωθεί αν η διόρθωση γίνει μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα ακόμα και αν οποιοσδήποτε από τους παίκτες έχει ξεκινήσει επόμενο ματς στο Τουρνουά. Σε περίπτωση που το Τουρνουά διεξάγεται με ελβετικό σύστημα (FT), τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή Αγώνων αν θα ακυρώσει την κλήρωση του επόμενου γύρου και θα σταματήσει ματς που πιθανόν έχουν ξεκινήσει στα πλαίσιά του, ώστε να διορθώσει το λανθασμένο αποτέλεσμα. 4.7 Καταγραφή σκορ Και οι δύο παίκτες ενθαρρύνονται να καταγράφουν το σκορ του ματς σε διαρκή βάση και να το ανακοινώνουν ο ένας στον άλλο πριν από κάθε παρτίδα. Πριν την έναρξη της παρτίδας Crawford οι παίκτες πρέπει να ανακοινώσουν ο ένας στον άλλο το γεγονός ότι παίζεται η παρτίδα Crawford. Αν οι παίκτες συμφωνήσουν, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν πίνακα 15

16 καταγραφής σκορ που να δείχνει το μήκος του ματς, το σκορ και την κατάσταση Crawford. Πίνακας καταγραφής σκορ πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν ο Διευθυντής Αγώνων το απαιτήσει. Οι παίκτες πρέπει να φροντίζουν να καταγράφουν το σκορ σε ξεχωριστά χαρτιά ακόμα και αν χρησιμοποιείται πίνακας καταγραφής σκορ. Σε περίπτωση διαφωνίας, το χαρτί καταγραφής του παίκτη που υπολειπόταν στο σκορ πριν τη διαφωνία θεωρείται σωστό, εφόσον είναι καθαρό και σαφές. Αν μόνο ένας παίκτης καταγράφει το σκορ, σε περίπτωση διαφωνίας αυτό η καταγραφή θεωρείται σωστή. 4.8 Λανθασμένο μήκος ματς Όταν ένα ματς έχει παιχτεί και ολοκληρωθεί σε λανθασμένο μήκος, το αποτέλεσμα εξακολουθεί να ισχύει. Διαφορετικά, όταν ένα ματς είναι σε εξέλιξη σε λανθασμένο μήκος, η τρέχουσα παρτίδα δεν επηρεάζεται, αλλά το μήκος του ματς πρέπει να διορθωθεί πριν την επόμενη παρτίδα, αν αυτό είναι δυνατόν. Αν το ματς ολοκληρωθεί στο λανθασμένο μήκος ως αποτέλεσμα της τρέχουσας παρτίδας, τότε η διόρθωση δεν θεωρείται δυνατή και το αποτέλεσμα ισχύει. Προτεινόμενη διόρθωση σε μήκος ματς επίσης δεν θεωρείται δυνατή όταν το σωστό μήκος είναι μικρότερο από το λανθασμένο και η προτεινόμενη διόρθωση θα είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση του ματς. Σ αυτή την περίπτωση το ματς πρέπει να συνεχιστεί στο λανθασμένο μήκος και το αποτέλεσμά του θα ισχύει. 5. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 5.1 Κλήση Διευθυντή Αγώνων Αν προκύψει μια διαφωνία μεταξύ των παικτών, πρέπει να αφήσουν ανέγγιχτα τα ζάρια, τα πούλια, τον βίδο, την καταγραφή του σκορ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό αντικείμενο και να καλέσουν τον Διευθυντή Αγώνων να λύσει τη διαφωνία. Αν ένας από τους παίκτες είναι Διευθυντής Αγώνων, η διαφωνία πρέπει να λυθεί από έναν άλλο Διευθυντή Αγώνων του ίδιου Τουρνουά. Αν δεν υπάρχει άλλος Διευθυντής Αγώνων, η διαφωνία πρέπει να λυθεί από μία Επιτροπή. 5.2 Ενστάσεις Κατά των αποφάσεων του Διευθυντή Αγώνων χωρεί ένσταση, η οποία όμως πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο ευλόγως δυνατόν. Σε συνέχεια τέτοιας ένστασης, πρέπει να συσταθεί Επιτροπή και να αποφασίσει επί της ένστασης το συντομότερο ευλόγως δυνατόν. Η Επιτροπή μπορεί, με απλή πλειοψηφία, να επικυρώσει την αρχική απόφαση, να την ανατρέψει ή να πάρει μια διαφορετική απόφαση. 5.3 Διαθέσιμες πληροφορίες Ο Διευθυντής Αγώνων και/ή η Επιτροπή έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ζητούν κατά την αποκλειστική κρίση τους οποιεσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες θεωρούν απαραίτητες από οποιοδήποτε άτομο. Παίκτης που εμπλέκεται άμεσα σε μια διαφωνία δικαιούται να επιχειρηματολογήσει σχετικά στον Διευθυντή Αγώνων και/ή στην Επιτροπή. Οι θεατές δεν μπορούν να καταθέσουν εκτός εάν τους ζητηθεί από τον Διευθυντή Αγώνων και/ή την Επιτροπή. 5.4 Δικαιώματα αναφοράς μετά από επίσημες αποφάσεις Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να αναφέρει στην Ομοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή Αγώνων ή της Επιτροπής, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας κανόνας αρχής και να καθιερωθεί ένα προηγούμενο στο συγκεκριμένο θέμα. Η Ομοσπονδία μπορεί να επιβάλει κυρώσεις βάσει του παρόντος Κανονισμού. 16

17 5.5 Καθήκοντα αναφοράς του Διευθυντή Αγώνων και της Επιτροπής Κάθε απόφαση επί μιας διαφωνίας πρέπει να αναφέρεται στην Ομοσπονδία το συντομότερο ευλόγως δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή θέματος επί του οποίου υπήρξε διαφωνία και το σκεπτικό της απόφασης. Όλα τα αποτελέσματα των ματς πρέπει να αναφέρονται στην Ομοσπονδία και να εισάγονται σε οποιαδήποτε σχετική βάση δεδομένων ή σύστημα κατάταξης το συντομότερο ευλόγως δυνατόν μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά. 17

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΪΤΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Α. ΟΜΑΔΕΣ 1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Πέμπτη (εκτός αν η Εκτελεστική αποφασίσει διαφορετικά) σε ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 Τόπος διεξαγωγής Στον `Ομιλο Λευκωσίας 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πρώτη ημερίδα Δεύτερη ημερίδα 10:00 πμ, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου ΜΕΤΡΗΜΑ ΣΤΟ ΓΚΕΙΜ Όταν ένας παίκτης κερδίσει τον πρώτο πόντο, το σκορ είναι: 15-0 Εάν κερδίσει και δεύτερο πόντο, το σκορ είναι: 30-0 Όταν κερδίσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ LIMASSOL 3ON3

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ LIMASSOL 3ON3 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ LIMASSOL 3ON3 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε ομάδα θα αποτελείτε από τέσσερις (4) παίχτες.τρεις (3) θα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και ένας (1) θα βρίσκεται στον χώρο τον αναπληρωματικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2015 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ξενοδοχείο Flamingo, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Ζήνων, στην Λάρνακα Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στις 8 Οκτωβρίου 2014 το CASH GAME CHALLENGE

Διαβάστε περισσότερα

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια, με το μέσα μέρος του ποδιού Σταμάτημα της μπάλας με το πόδι, αριστερό και δεξί Διαθέτω χρόνο (κάποια δευτερόλεπτα) για να είμαι ήρεμος/μη και σίγουρος/ρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης

Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 2016 17 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 6 ης διάλεξης 6.1. (α) Το mini-score-3 παίζεται όπως το score-4,

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Mont Parnes Sit & Go Ιούνιος - Ιούλιος 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Mont Parnes Sit & Go Ιούνιος - Ιούλιος 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Mont Parnes Sit & Go Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω διαγωνισµό Mont Parnes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ Το SLEUTH είναι ένα φανταστικό παιχνίδι έρευνας για 3 έως 7 παίκτες. Μέσα από έξυπνες ερωτήσεις προς τους αντιπάλους του, κάθε παίκτης συλλέγει στοιχεία και έπειτα, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z.

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. Ερώτηση 1 Ποια από τα παρακάτω επιτρέπονται στην ίδια διακοπή: Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. TA-TA-TB-TB-SA-SB

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομών Μέρμηγκα Μερμηγκιών Τζίτζικα Τζίτζικα Επιλογής Επιλογής Φθινόπωρο Φθινόπωρο Προμηθειών Χειμώνα Δύναμης Χειμώνα Φθινόπωρο Χειμώ- νας

Διαδρομών Μέρμηγκα Μερμηγκιών Τζίτζικα Τζίτζικα Επιλογής Επιλογής Φθινόπωρο Φθινόπωρο Προμηθειών Χειμώνα Δύναμης Χειμώνα Φθινόπωρο Χειμώ- νας Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για τον χειμώνα, παίξτε εναλλάξ τον Τζίτζικα και τον Μέρμηγκα, και μαζέψτε τις προμήθειες που θα σας φέρουν τη νίκη! Προσέξτε όμως τους ληστές! 48 στρόγγυλες κάρτες Διαδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. 15 Δείκτες Δημάρχου. 30 Δείκτες Επιρροής. 15 Δείκτες Δωροδοκίας. 1 Πιόνι Εκτελεστή. 21 Κύβοι Αξίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. 15 Δείκτες Δημάρχου. 30 Δείκτες Επιρροής. 15 Δείκτες Δωροδοκίας. 1 Πιόνι Εκτελεστή. 21 Κύβοι Αξίας. Εποχή της ποταπαγόρευσης στη Νέα Υόρκη. Αντίπαλες συμμορίες χρησιμοποιούν την επιρροή τους δωροδοκώντας πολιτικούς, λειτουργώντας καζίνο, πουλώντας λαθραία ποτά και κερδίζοντας την εύνοια διεφθαρμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες Εισαγωγή Στο Biblios, αναλαμβάνετε το ρόλο ενός ηγούμενου, επικεφαλής ενός μοναστηριού την εποχή του Μεσαίωνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντυπωσιακότερη βιβλιοθήκη, συναγωνίζεστε με άλλους ηγούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ. ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (037) Μπάτσιου Σοφία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Η διεθνής κοινότητα του ποδοσφαίρου συμμετέχει στους Παραoλυμπιακούς αγώνες με ομάδες από αθλητές με εγκεφαλική παράλυση και με προβλήματα στην όραση. Στις μέρες μας μόνο ομάδες ανδρών συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη Αθήνα 5 Φεβρουαρίου2014 Αριθ. Πρωτ. 24/14/ΕΕΟ/ισ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/14 Α ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2014 Στους αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων όπεν 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μέσα στο Κουτί. Εισαγωγή... 2. Στόχος... 2. Μέσα στο Κουτί... 2. Οι Κάρτες... 3. Περιγραφή των Καρτών... 3. Επιβίβαση!...

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Μέσα στο Κουτί. Εισαγωγή... 2. Στόχος... 2. Μέσα στο Κουτί... 2. Οι Κάρτες... 3. Περιγραφή των Καρτών... 3. Επιβίβαση!... Αριθμός Παικτών: 2-4 Χρόνος Παιχνιδιού: 45 λεπτά Ηλικίες: 12 και άνω Περιεχόμενα Εισαγωγή................................... 2 Στόχος..................................... 2 Μέσα στο Κουτί...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω διαγωνισµό Regency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Άσκηση 1.1 Να βρεθούν οι πιθανότητες:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Άσκηση 1.1 Να βρεθούν οι πιθανότητες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Άσκηση 1.1 Να βρεθούν οι πιθανότητες: α) Να γεννηθούν δύο κορίτσια και ένα αγόρι σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com

Περισσότερες λεπτομέρειες και τρελά βίντεο σας περιμένουν στο: skull-and-roses.com Οι συμμορίες τσοπεράδων, επέλεγαν παραδοσιακά τους αρχηγούς τους με έναν διαγωνισμό που ονομάζεται Πίσω στο Πεζοδρόμιο, στον οποίο οι υποψήφιοι προσπαθούσαν να αντέξουν περισσότερο, όσο τους τραβούσε μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύμβολα Καρτών. Πόροι Ζώα Χωρικοί

Περιεχόμενα. Σύμβολα Καρτών. Πόροι Ζώα Χωρικοί Περιεχόμενα 63 Ζάρια Κάστρου 107 Κάρτες: 42 Κάρτες Χωρικών 47 Κάρτες Κάστρου 18 Κάρτες Αγοράς 4 Ταμπλό Παικτών 1 Ταμπλό Σειράς 1 Ζάρι Ατομικού Παιχνιδιού 100 Δείκτες Ζώων 60 Δείκτες Χωρικών 21 Χάντρες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής

Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Τα Βασικά Θέματα της Διαιτησίας στο Μπριτζ με τη Μορφή Διαγραμμάτων Ροής Επιμέλεια: Κούρτης Δημήτρης Περίπτωση Α: Νόμος 27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΓΟΡΑ Νόμος 27Α Θέλει ο αντίπαλος αριστερά να

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 2015 18 & 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διοργάνωση Οι διοργανωτές του διαγωνισµού είναι η Κυπριακή Οµοσπονδία Μπριτζ, οι οποίοι και έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL)

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL) 1 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL) Ομαδική δουλειά,στρατηγική,ένταση Το άθλημα της πετοσφαίρισης στους παραλυμπιακούς αγώνες χωρίζoνταν σε δύο είδη : όρθια και καθιστή πετοσφαίριση. Μ αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (Η JACKET/BIB ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Wanted! Poker Tour Τρίτη 15, 22 & 29 Ιουλίου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Wanted! Poker Tour Τρίτη 15, 22 & 29 Ιουλίου 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Wanted! Poker Tour Τρίτη 15, 22 & 29 Ιουλίου 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στις ηµεροµηνίες που ορίζονται παρακάτω διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

τυχαία επιλογή. Δεν επιτρέπεται σε παίκτες που είναι συγγενείς ή συνδέονται µε άλλη σχέση να παίξουν στην ίδια δεκάδα του διαγωνισµού.

τυχαία επιλογή. Δεν επιτρέπεται σε παίκτες που είναι συγγενείς ή συνδέονται µε άλλη σχέση να παίξουν στην ίδια δεκάδα του διαγωνισµού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Wanted! Poker Tour Τρίτη 13 Μαΐου 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω διαγωνισµό Wanted! Poker

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 10 ζάρια με 6 σύμβολα το κάθε ένα. 1 διπλής όψεως κεντρικό ταμπλό με 3 ή 4 φορτηγά. 1 μολύβι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 10 ζάρια με 6 σύμβολα το κάθε ένα. 1 διπλής όψεως κεντρικό ταμπλό με 3 ή 4 φορτηγά. 1 μολύβι Ένα παιχνίδι για 2-4 διευθυντές ζωολογικών κήπων, ηλικίας 13 και άνω. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 10 ζάρια με 6 σύμβολα το κάθε ένα Κροκόδειλος Στρουθοκάμηλος Μαϊμού Ελέφαντας Λιοντάρι Νόμισμα 1 διπλής

Διαβάστε περισσότερα

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση.

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Η μπάλα στο σημείο Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Στέλνω το αντικείμενο στον κενό χώρο. Ξεκινώ και επανατοποθετούμαι κάθε φορά στην Παίζω με διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ COSMIC BOWLERS CLUB ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 2012 2013 Το Cosmic Bowlers Club διοργανώνει πρωτάθλημα & κύπελλο τετράδων για την περίοδο 2012-13. Ημέρα & Ώρα Διεξαγωγής Κάθε Τετάρτη, 19.30 Έναρξη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 21 22/05/2011 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας και στους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 8 ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 8 ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 8 ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays The Sequel Re buy Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays The Sequel Re buy Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays The Sequel Re buy Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στις ηµεροµηνίες που ορίζονται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2014 2015 Περιεχόμενα 1 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΜΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Λίγα λόγια παίκτες Διάρκεια 30 Για ηλικίες 10+

ΟΔΗΓΙΕΣ. Λίγα λόγια παίκτες Διάρκεια 30 Για ηλικίες 10+ ΟΔΗΓΙΕΣ 2-4 παίκτες Διάρκεια 30 Για ηλικίες 10+ Λίγα λόγια... Η ζωή ενός εργάτη σε ένα εργοστάσιο παιχνιδιών είναι σχετικά απαιτητική αλλά και απολαυστική. Τι καλύτερο από το να βρίσκεσαι δίπλα σε παιχνίδια!

Διαβάστε περισσότερα

Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και

Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο των χειρότερων πειρατών στο πλήρωμα ενός πλοίου. Ο καπετάνιος σας έχει στη μπούκα, επειδή είστε πολύ τεμπέληδες και βλάκες για να αξίζετε μερίδιο στο ρούμι και τα λάφυρα. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω στον πίνακα έχουµε γραµµένο το γινόµενο 1 2 3 4 595. ύο παίκτες Α και Β παίζουν το εξής παιχνίδι. Ο ένας µετά τον άλλο, διαγράφουν από έναν παράγοντα του γινοµένου αρχίζοντας από τον παίκτη Α. Νικητής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι.

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Βασικοί Κανόνες Τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα κάτω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 1 ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 1 ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WEDNESDAY POKER TOURNAMENT (WPT) 1 ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περίληψη

Σκοπός του παιχνιδιού. Περίληψη Σκοπός του παιχνιδιού Είστε διαβολάκια στην Κόλαση, στο διαλλειμά σας από τα βασανιστήρια των χαμένων ψυχών. Ασφαλώς και έχει πάρα πολύ ζέστη, κι έτσι κάθεστε στο μπαρ του Πανδοχείου Τελική Κρίση.Αποφασίσατε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκληση κατηγορίας Δημοτικού. Clean Road to School Καθαρίζω την διαδρομή προς το σχολείο μου

Πρόκληση κατηγορίας Δημοτικού. Clean Road to School Καθαρίζω την διαδρομή προς το σχολείο μου World Robot Olympiad 2016 Πρόκληση κατηγορίας Δημοτικού Περιγραφή πρόκλησης, κανονισμοί και βαθμολόγηση Clean Road to School Καθαρίζω την διαδρομή προς το σχολείο μου Έκδοση: 15/01/2016 Προσαρμογή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey, England 1 Κανόνες του Παιχνιδιού και Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΚΕΡ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ (Satellite & Super Satellite) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1 Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πόκερ Greek Poker Cup, θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Η φάση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 27ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ EΡΩΤΗΣΕΙΣ 1o ΓΚΡΟΥΠ 1. Ο παίκτης-προπονητής Β-9 ενώ είναι παίκτης, αποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ, & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ, & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ, & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Εγκεκριμένες από την ITF (International Tennis Federation) Αργύρης Θεοδοσίου Οι κριτές γραμμών είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Δεξιότητες: Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας.

Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Δεξιότητες: Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας. Ο φύλακας του μαγικού κύκλου Ρίξιμο σε στόχο. Πλάγια βήματα. Θέση ετοιμότητας θέση άμυνας. Φρουρώ τον αντίπαλο για να εμποδίσω τις κινήσεις του. Μετακινούμαι με το αντικείμενο σε χώρο που μπορώ να σκοράρω.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Και όπως και στη ζωή, έτσι κι εδώ δεν υπάρχει δεύτερος...

Και όπως και στη ζωή, έτσι κι εδώ δεν υπάρχει δεύτερος... ΚΑΝΟΝΕΣ Σ το παιχνίδι αυτό παίρνετε το ρόλο ενός εξερευνητή των πόλων, διαγωνιζόμενοι για το ποιός θα φτάσει πρώτος στο Νότιο Πόλο. Σε κάθε γύρο, επιλέγετε ένα σετ ζαριών με τα οποία θα προσπαθήσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2015 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πιο κάτω καταγράφονται οι αγωνιστικοί κανονισμοί που τίθενται σε ισχύ και αφορούν το Πρωτάθλημα και Κύπελλο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι!

Οδηγίες. Θα το παίξεις... και θα πεις κι ένα τραγούδι! Οδηγίες To Sing It! είναι ένα νέο παιχνίδι παρέας που δοκιμάζει τις γνώσεις σας στο ελληνικό τραγούδι! Μέσα από λέξεις που σας δίνονται, καλείστε να βρείτε τραγούδια που τις περιέχουν. Θα πείτε εσείς τα

Διαβάστε περισσότερα

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά

2-5 Παίκτες - Ηλικία 13+ - 60 λεπτά Το Cinque Terre, είναι ένα απότομο παράκτιο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας και αποτελείται από πέντε χωριά. Τα χωριά αυτά είναι γνωστά για την ομορφιά, την κουλτούρα και το φαγητό τους, αλλά και το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI

Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙI Εργασία 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: Τσελίγκα Αρετή, 1312009161, Στ εξάμηνο, κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «καλού», καταξιωμένου, «πετυχημένου» διαιτητή; Οι ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2014 2015 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Εθνικών Κατηγοριών ΟΔΒΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Σεμινάριο Εθνικών Κατηγοριών ΟΔΒΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σεμινάριο Εθνικών Κατηγοριών ΟΔΒΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Β ΟΔΒΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 103 ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 56 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 43 ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ 13 1. Πόσα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ. Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Εγχειρίδιο Εθνικού Συστήματος Κατάταξης 2012-2013 02 Αυγούστου 2012 2 Σ ε λ ί δ α 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΚΟΥΟΣ (ΚΟΣ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Πετοσφαίριση Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Ιστορία της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν. Προσπαθώντας να

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι Συστάσεις προς τους τεχνικούς αξιωματούχους εκδίδονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιπτέρισης (BWF) με την προσδοκία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

INTERSPORT TENNIS OPEN Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οκτωβρίου 2016

INTERSPORT TENNIS OPEN Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οκτωβρίου 2016 INTERSPORT TENNIS OPEN Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 23 Οκτωβρίου 2016 Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Πέμπτη 13 Οκτωβρίου Λήξη Κυριακή 23 Οκτωβρίου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 24 Οκτωβρίου) Διπλά Έναρξη Πέμπτη 13

Διαβάστε περισσότερα