ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Από την αυτογνωσία στην θεογνωσία ο Η Θεολογία «ο ακρογωνιαίος λίθος» στο ανθρωπιστικό έργο του εκπαιδευτικού ο Το νικοποιόν όπλο ο Αποσπάσματα ομιλίας του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Σταυρό και το ληστή ο Ο Άγιος Αριστείδης ο Πείσμα: προτέρημα ή ελάττωμα; ο Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός o Περί υγείας & ευεξίας - Υγεία των μαλλιών και διατροφή ο Τα νέα από την ζωή του προσκυνήματός μας ο Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Σεπτεμβρίου ο Διηγήσεις από το γεροντικό- κλίμακα του Ιωάννου...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Ο τρούλος του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως-Ιεροσόλυμα Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] Πατήρ Σωτήριος Αμησινόπουλος [Ιεροδιδάσκαλος] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ Εξέτασε τον εαυτόν σου να γνωρίσεις ποιός είσαι... [Μέγας Βασίλειος] Σ οφά και λυτρωτικά τα λόγια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου: «Εξέτασε τον εαυτόν σου να γνωρίσεις ποιός είσαι. Γνώρισε την φύση σου, ότι δηλαδή το μεν σώμα σου είναι θνητό, η δε ψυχή σου αθάνατη και ότι η ζωή μας είναι κάπως διπλή. Η μία φάση της σχετίζεται με την σάρκα και περνάει γρήγορα, ενώ η άλλη φάση της συγγενεύει με την ψυχή και δεν επιδέχεται περιγραφή. Πρόσεχε λοιπόν, τον εαυτό σου και ούτε στα θνητά και φθαρτά να προσκολληθείς σαν να είναι αιώνια, ούτε τα αιώνια να περιφρονήσεις, σαν να είναι προσωρινά» Τα λόγια αυτά μας υπενθυμίζουν πολλές αγιογραφικές και αγιοπατερικές παραινέσεις, επί του προκειμένου, και τροπάρια της Εκκλησίας μας, αφιερωμένα ιδιαιτέρως σε οσίου πατέρες και τις οσίες μητέρες. Αναφέρουμε σχετικά το ακόλουθο: Εν σοί Πάτερ (ή μήτερ) ακριβώς διεσώθη το κατ εικόνα, λαβών (ή λαβούσα) γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων (ή πράττουσα) εδίδασκες υπερορράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ, επιμελείσθαι δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάλλεται όσιε... (ή οσία) το πνεύμα σου. Μαρτυρίες και προτροπές για μία γνήσια χριστιανική ζωή χωρίς προσκόλληση στα φθαρτά γήινα, και με την ακοίμητη φροντίδα και επιμέλεια της ψυχής πράγματος αθανάτου. Τα γήινα, από υλικά αγαθά, από κάλλη και ομορφιές και από εγκόσμιες δόξες και όποιες εξουσίες, παρέρχονται ανεπιστρεπτί και ως άνθη μαραίνονται. Για να γίνει αυτό χρειαζόμεθα την αυτογνωσία, η οποία αποκτάται με πολλή και ειλικρινή ταπείνωση και δι αυτής οδηγούμεθα στην θεογνωσία όχι με άδεια χέρια, αλλά λαβών γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ. Χωρίς τον σταυρό δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό [Ματθ. 11,38 και 16,24]. Θα ενεσκύψουμε στον εαυτό μας. Θα τον γνωρίσουμε. Θα τον ενδοσκοπήσουμε. Θα τον καθαρίσουμε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος [Β - 4 -

3 Κορινθ. 7,1] δια του λουτρού της μετανοίας, Ιεράς Εξομολογήσεως, και της Ελεημοσύνης. Έπειτα απ αυτό και με πολλή επιμονή, θα φθάσουμε στην θεογνωσία, στην εν Θεώ και δια Θεού σωτηρία. Ο Θεός δια του προφήτου Αμώς [5,4] μας καλεί: Ζητήσατε τον Θεόν...ζητείτε το καλόν και όχι το κακόν δια να ζήσετε και είναι ούτως ο Θεός μαζί σας. Και δια του προφήτου Ιερεμίου [2,109] ο Θεός επισημαίνει: Γνώθι και είδε ότι πικρόν σοι το καταλοίπειν σε εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός σου. Δια της αυτογνωσίας και κατά συνέπειαν της ταπεινής ζωής, ο άνθρωπος σπεύδει σε αναζήτηση και γνώση-βίωση του Θεού (Θεογνωσία- Θεοβίωση) απαντώντας καταφατικά στο κάλεσμα πάλι του Θεού: Και ζητήσατε Κύριον τον Θεόν υμών και ευρήσετε αυτόν, όταν ζητήσητε αυτόν εξ όλης της ψυχής σου εν τη θλίψει σου [Δευτερονόμιον 4,29] Αλήθεια νιώσαμε ποτέ την λαχτάρα του Δαβίδ: Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψασέ η ψυχή μου ποσαπλώς σοι η σαρξ μου εν γη ερήμω και αβάτω και ανύδρω [Ψαλμ. 62,2] Μα πριν απ αυτήν την λαχτάρα έζησε μακρόχρονα και έντονα την αυτογνωσία ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντώς [Ψαλμ 50,5]. Και πιο μπροστά [Ψαλμ 31,5] έντιμα και αυτογνωστικά θα πει: Την αμαρτίαν μου εγνώρισα και την α- νομίαν μου ουκ εκάλυψα. Μα ποιός καλύπτει μία αρρώστια του και δεν τρέχει στον γιατρό να την ομολογήσει όχι μόνο αθεράπευτος θα μείνει, αλλά θα αντικρύσει και αυτόν το θάνατο. Κι όποιος δεν κατέφυγε με ταπείνωση και αυτογνωσία εν μετανοία και εξομολογήσει προς τον Θεόν, δεν πρόκειται να σωθεί, ούτε και η επί γης ζωή του να είναι ειρηνική και χαριτωμένη από τις θείες δωρεές. Πάλι ο Δαβίδ ομολογεί την προς τον Θεόν καταφυγή: Κύριε καταφυγή εγενήθης ημίν [Ψαλμ. 89,1] και σε άλλον ψαλμό θα πει: Τον Ύψιστον έθου καταφυγήν σου [Ψαλμ. 90,9]. Τελειώνοντας θα ήθελα να έδινα πάλι τον λόγο στον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος έκανε την απαρχή του γραφτού μου αυτού: Η ακριβής γνώσις του εαυτού σου θα σε βοηθήσει αρκετά να συλλάβεις την έννοιαν του Θεού. Εάν δηλαδή προσέχεις τον εαυτόν σου, δεν έχεις ανάγκη να γνωρίσεις τον εαυτόν σου, δια μέσου των δημιουργημάτων του, αλλά στον εαυτόν σου, σαν με μικρό διάκοσμο, θα αντιληφθείς την μεγάλη σοφία του Δημιουργού, που σε έπλασε. Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου Θεολόγος τ. Λυκειάρχης - 5 -

4 Η ΘΕΟΛΟΓΊΑ «Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΊΟΣ ΛΊΘΟΣ»ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΌ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ Α μέρος Η Δημιουργία του Κόσμου και ο Άνθρωπος Aν μελετήσει κανείς την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, αν αναλογιστεί κανείς με τι αρμονία έχει πλασθεί κάθε τι πάνω στη γη, στον ουρανό, στη θάλασσα, αν παρατηρήσει κανείς έναν μικρό οργανισμό, μια πεταλούδα, μια πασχαλιά, ένα λουλούδι ή ακόμη μία σταγόνα νερό ή αίμα, ή ακόμη μικρότερα σωματίδια - αντικείμενα (που ίσως να μη μπορεί να δει με γυμνό το μάτι) και προσέξει την ομορφιά, τη χάρη, την λειτουργικότητα, την αρμονία, την τελειότητα με την οποία είναι φτιαγμένα τότε σίγουρα τα κατανοήσει και θα ψελλίσει το «Ώς εμεγαλύνθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν Σοφία εποίησας». Και ο Θεός μέσα στη σοφία του, έπλασε τον άνθρωπο, το τελειότερο απ όλα τα πλάσματα του το «καθ ομοίωσίν» του και «κατ εικόνα του». Τον έπλασε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται όχι μόνον από την λογική με την οποία τον επροίκισε και με την οποία επιβλήθηκε σ όλη την υ- πόλοιπη πλάση, όχι μόνον από την ελευθερία την οποία του έδωσε και που πρώτος ο ίδιος ο Θεός σεβάστηκε (όταν του έδωσε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ), αλλά και όταν μετά την λάθος επιλογή και πτώση του ανθρώπου, έστειλε τον Υιό-Θεό για να σώσει και πάλι και 1. Ψαλμός ΡΓ. (103), στ Π. Διαθήκη Γέννεσις Α στ ο.π. 4. Π. Διαθήκη Γέννεσις Β στ. 17 «από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ αυτού ή δ αν ημέρα φάγητε απ αυτού, θανάτω αποθανείσθε» 5. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Θ. λειτουργία Αποστολική Διακονία εκ.1981 σελ

5 να ανορθώσει στην θέση που αρμόζει τον άνθρωπο. Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά στην ευχή του καθαγιασμού της Θ. Λειτουργίας «ός τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούναι, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ έχη ζωήν αιώνιον. τη νυκτί η παρεδίδοτο, μαλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωης.» Η επέμβαση του ανθρώπου (και γιατί) επάνω στην φύση και τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του με τις ενέργειές του δεν ανταποκρίθηκε με σεβασμό ούτε απέναντι στη φύση, ούτε απέναντι στον συνάνθρωπό του (στο είδος του) και δεν συμμερίσθηκε καθόλου το τι έκανε ο Θεός γι αυτόν. Για τον λόγο αυτό έχουμε από την αρχαιότητα ακόμη πολέμους, δουλείες, καταστροφές, κτηνωδίες (όπως του Καλλιγούλα ), τις βιαιότητες κατά τις περιόδους των διωγμών και στην νεώτερη ιστορία από τα σκλαβοπάζαρα της Α- μερικής μέχρι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, που αν μη τι άλλο εξευτέλιζαν τον ίδιο τον άνθρωπο, υποβιβάζοντάς τον ακόμη και πιο χαμηλά απ ότι τα ζώα. Και οι καταστροφές τότε, ίσως να είχαν μικρότερη έκταση, απ ότι σήμερα, ίσως να μην γνώριζε η ανθρωπότητα, όσα γνωρίζει σήμερα (αγωγή), ίσως να μην υπήρχαν οι διεθνείς νόμοι και ο Ο.Η.Ε., ή τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα. Σίγουρα όμως, όπως βλέπουμε μέσα απ την ιστορία τα κίνητρα ήταν τα ίδια. Η επικράτηση του ισχυρού, η δικαιοσύνη του ισχυρού, η λογική το ισχυρού (που αποτελεί άλλωστε και τον νόμο της ζούγκλας) και η καταπάτηση του ασθενέστερου, του φτωχού του αδυνάτου. Επιπλέον σήμερα έχουμε και ακόμη μια φοβερή παρέμβαση, αυτή τη φορά επάνω στη φύση. Παρέμβαση όχι μόνο στη γη με τις εξορύξεις πετρελαίου, αερίου κλπ., στη θάλασσα με τις μολύνσεις που γίνονται είτε από πετρελαιοκηλίδες, είτε από χημικά ή βιολογικά απόβλητα, στον αέρα με τις μολύνσεις από τα καυσαέρια, το φαινόμενο του «θερμοκηπίου», την λεγόμενη τρύπα του όζοντος, τα διάφορα ραδιοκύματα 6. Βασίλης Μουλόπουλος «Παγκοσμιοποίηση των παιδιών» άρθρο «Στην εποχή μας σκάνδαλο είναι ότι πέφτει το Χρηματιστήριο και όχι ότι κάθε λεπτό πεθαίνουν 25 παιδιά από ασιτία, ότι 250 εκατομμύρια αγοράκια και κοριτσάκια σε όλον τον κόσμο ηλικίας 5-14 χρόνων δουλεύουν ώρες την ημέρα δένοντας κόμπους σε χαλιά, στρίβοντας φύλλα καπνού, κόβοντας σπίρτα.ότι παιδάκια ξεφορτώνουν τούβλα στο Νεπάλ για 70 δρχ. σε κάθε 100 διαδρομές μεταξύ του φορτηγού και του γιαπιού. 7. Προς Γαλάτας επιστολή κεφ, γ στ,

6 κλπ, αλλά ακόμη και σε ζωντανούς οργανισμούς, όπως σε μεταλλάξεις σε φυτά, επεμβάσεις στην διατροφή των ζώων (τρελές αγελάδες, νόσο των πουλερικών) ή ακόμη και επάνω στον γενετικό κώδικα το DNA ζωντανών οργανισμών και του ίδιου ακόμη του ανθρώπου. Γι αυτό το τελευταίο είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Από την άλλη μεριά δεν νοιάζονται καθόλου για τους πληθυσμούς που βρίσκονται μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης, μέσα σε αρρώστιες, επιδημίες, υποσιτισμό κλπ. Και το χειρότερο είναι πως όλους του υπόλοιπους ανθρώπους του βάζουν στο «ίδιο σακί» ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, ή φυλής. Δυστυχώς άλλωστε σήμερα αποτελεί φαινόμενο του πολιτισμού μας, στις λεγόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, η εκμετάλλευση των παιδιών είτε σε μορφή απάνθρωπης εργασίας είτε σε παιδική πορνεία. Κι όμως ο Θεός έχυσε το αίμα Του για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Γιατί από τον Θεό πλαστήκαμε ίσοι και ελεύθεροι. Γιατί απέναντι στο Θεό «ουκ ένι άρσεν και θήλυ, δούλος ή ελεύθερος», πλούσιος ή φτωχός, ευρωπαίος ή Ασιάτης, Αμερικανός ή Αφρικανός. Όλοι είμαστε αδέλφια παιδία του ίδιου Δημιουργού πατέρα, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στον Θεό στην φύση και στον άνθρωπο. Κι εδώ στηρίζεται και η λογική των δικαιωμάτων του ανθρώπου. π. Σωτήριος Αμησινόπουλος ιεροδιδάσκαλος Το εσωτερικό του σπηλαίου του Αγίου Αριστείδου

7 ΤΟ ΝΙΚΟΠΟΙΌΝ ΌΠΛΟ! (Ο ΣΤΑΥΡΌΣ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΜΑΣ) 14 Σεπτεμβρίου Η παγκόσμιος ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Σεπτεμβρίου 326μ.Χ. Μ. Κωνσταντίνος. Πρώτη ύψωση Τιμίου Σταυρού Σεπτεμβρίου 628μ.Χ. Επαναφορά του Τιμίου Ξύλου στη Βασιλεύουσα.Ηράκλειος. 14 Σεπτεμβρίου 629μ.Χ Ηράκλειος. Επανύψωση Τιμίου Σταυρού στο Γολγοθά. 14 Σεπτεμβρίου 2014μ.Χ.. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε 14 αιώνες περίπου! Και όμως ο Πανάρχαιος αυτός ύμνος «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου» συνεχίζει να ψάλλεται στην Εκκλησία μας. Είναι ο Σταυρός η μόνη μας καταφυγή, η Ελπίδα μας. Γι αυτό και φέτος η Εκκλησία μας τον υψώνει θριαμβευτικά μέσα σε βασιλικούς και λουλούδια και τον ραίνει με μύρα. Πολύ σωστά παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «ο σταυρός είναι εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού. Γι αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμη προκαλούν τρόμο στους δαίμονες, γιατί είναι το σημείο του Χριστού, γιατί είναι η Σκέπη του Εσταυρωμένου. Γι αυτό αρκεί κανείς να βυθίσει το σταυρό στο νερό για να το αγιάσει. Μετά από αυτό το νερό γίνεται ιαματικό και διώχνει τα δαιμόνια.» Πολλή μεγάλη η δύναμη και η χάρη που κλείνει μυστικά μέσα του το σημείο του Σταυρού. Πολλές φορές ένα και μόνο σημείο του Σταυρού που γίνεται με ζωντανή πίστη και θερμό βίωμα είναι ισχυρότερο από πολλά λόγια προσευχής και ευπρόσδεκτο στο θρόνο του Υψίστου. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού στη Ζωή μας Διαβάζουμε στον Τερτυλλιανό για τους πρώτους Χριστιανούς ότι το σημείο του Σταυρού ήταν σε καθημερινή χρήση σε όλες τις πτυχές της ζωής τους: - 9 -

8 όταν σηκώνονταν από το κρεβάτι όταν ντύνονταν όταν έβγαιναν από το σπίτι τους όταν άναβαν το φως (λυχνάρι) όταν έτρωγαν Οτιδήποτε έκαναν, άρχιζε και τελείωνε με το σημείο του Σταυρού. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει «Παντού το σύμβολο του Σταυρού ημίν παρίσταται». Παντού έβλεπε τον σταυρό, σε όλους και σε όλα. Στα κρεβάτια, στα ρούχα, στα σκεύη, στους τοίχους, στις πόρτες των σπιτιών, στις αγορές, στα βουνά, στις θάλασσες, στα νησιά, στις ερημιές. Και σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων. Μάλιστα δε (μέχρι και τον 2ο μ.χ. αιώνα) χάραζαν το σημείο του σταυρού ψηλά στο μέτωπό τους: «πάντες επί μετώπου Σταυρού περιφέρομεν» (Ιω. Χρυσόστομος.) Έχω ακούσει από αυτόπτη μάρτυρα ότι στα μέρη της Ηπείρου γύρω στο 1967 συνάντησε γερόντισσες Χριστιανές που είχαν «χαράξει» το σημείο του Σταυρού στα μέτωπά τους (ανεξίτηλο) ως «σημείο» ιερότητας, ένδειξης της πίστης και τρόπον τινά «φυλακής» από τους Τούρκους και αλλόδοξους (ιδίως φυλακτήριο για την αγνότητα των γυναικών). Εμείς σήμερα φέρουμε τον σταυρό στο στήθος μας και κάποτε τον έχουμε κρυμμένο!! Ζούμε άραγε καθημερινά «Εσταυρωμένη» ζωή με θυσία και άσκηση; Σηκώνουμε με υπομονή ο καθένας το δικό του προσωπικό σταυρό; Ποια είναι η σχέση μας με τον Τίμιο του Κυρίου Σταυρό; Βιώνουμε κάθε στιγμή,σε κάθε εμπόδιο και δυσκολία μας το «Εν τούτω νίκα»; Καταφεύγουμε με πίστη και ελπίδα στον Εσταυρωμένο Λυτρωτή μας και στον Τίμιο Σταυρό Του; Ο Σταυρός είναι η θύρα του Παραδείσου, της Εκκλησίας το αήττητο τρόπαιο, το όπλο τη Ειρήνης, η πηγή του θείου ελέους, το ιερότερο κειμήλιο, το πολυτιμότερο κόσμημα, η νίκη κατά των δαιμόνων, η Χαραυγή της Αναστάσεως, η δόξα και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Ας Τον ευλαβούμεθα, ας τον βιώνομε καθημερινά σηκώνοντας υπομονετικά ο καθένας τον δικό του Σταυρό, ας τον έχουμε παντού,όπως οι πρώτοι Χριστιανοί, εμείς που εδώ στα Ιεροσόλυμα του Λυκαβητού Τον ζούμε να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ας Τον προσκυνούμε με πίστη και θέρμη ψυχής λέγοντας: «Σταυρέ του Κυρίου, σώσον ημάς τη δυνάμει σου». Ξανθή Σπυροπούλου Φιλόλογος -Συγγραφέας

9 ΑΠΟΣΠΆΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΊΑΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΌΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΌ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΣΤΉ Β μέρος Ο σταυρός είναι εορτή και πανήγυρη πνευματική. Γιατί προηγουμένως ο σταυρός ήταν η λέξη που σήμαινε καταδίκη, τώρα όμως έγινε αντικείμενο τιμής. Προηγουμένως ήταν σύμβολο καταδίκης, τώρα όμως είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας μας. Γιατί αυτός ο σταυρός μας προξένησε άπειρα αγαθά, αυτός μας απάλλαξε από την πλάνη της ειδωλολατρίας, αυτός μας φώτισε ενώ ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι, αυτός μας συμφιλίωσε με το Θεό, ενώ είχαμε γίνει εχθροί του, αυτός μας έκανε φίλους του, ενώ είχαμε αποξενωθεί απ αυτόν, αυτός μας έφερε κοντά στο Θεό, ενώ ήμαστε μακριά του. Αυτός εξαφάνισε την έχθρα, αυτός εξασφάλισε την ειρήνη, αυτός έγινε για μας θησαυροφυλάκιο άπειρων αγαθών. Εξ αιτίας του δεν περιπλανιόμαστε πια στις έρημους, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο. Δε ζούμε πια έξω από τη βασιλεία των ουρανών, γιατί βρήκαμε την είσοδό της. Δε φοβόμαστε πια τα πυρωμένα βέλη τού διαβόλου. Δε φοβόμαστε το λύκο, γιατί έχουμε τον καλό ποιμένα. Έτσι παράγγειλε και ο Παύλος να εορτάζουμε το σταυρό Γιατί επάνω στο σταυρό θυσιάσθηκε ο Χριστός. Και όπου γίνεται θυσία, εκεί εξαφανίζονται τα αμαρτήματα, εκεί γίνεται συμφιλίωση με τον Κύριο, εκεί γίνεται εορτή και χαρά. «Το Πάσχα, το δικό μας είναι ο Χριστός, που θυσιάσθηκε για μας». Και πες μου, που θυσιάσθηκε; Πάνω σε σταυρό που στήθηκε ψηλά. Είναι καινούριο το θυσιαστήριο αυτής της θυσίας, επειδή και η θυσία είναι καινούρια και αξιοθαύμαστη. Γιατί ο ίδιος ήταν και θύμα και ιερέας. Θύμα, κατά το σώμα του, και Ιερέας, κατά την πνευματική του φύση. Ο ίδιος και πρόσφερε τη θυσία και προσφερόταν σωματικά. Και για ποιο λόγο, θα πει κάποιος, δεν έγινε η θυσία του μέσα στο ναό, αλλά έξω από την πόλη και τα τείχη; Για να πραγματοποιηθεί η προφητεία που έλεγε «Τον λογάριασαν ανάμεσα στους κακούργους». Και για ποιο λόγο, σφάζεται πάνω σε σταυρό που στήθηκε ψηλά και όχι κάτω από στέγη; Για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, γι αυτό θυσιάσθηκε ψηλά, χωρίς να υπάρχει από πάνω του στέγη, αλλά ο ουρανός. Καθαριζόταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, επειδή θυσιαζόταν ψηλά το πρόβατο. Καθαριζόταν όμως και η γη, επειδή έσταζε πάνω της το αίμα από την πλευρά του. Γι αυτό δε θυσιάσθηκε κάτω από στέγη, γι αυτό δε θυσιάσθηκε στο ναό των Ιουδαίων, για

10 να μη νομίσεις ότι προσφέρεται αυτή για χάρη μόνο τού ιουδαϊκού έθνους. Γι αυτό θυσιάσθηκε έξω από την πόλη και τα τείχη, για να μάθεις ότι η θυσία έγινε για όλους τους ανθρώπους, ότι η προσφορά έγινε για όλη τη γη, για να μάθεις ότι ο καθαρμός είναι γενικός και όχι μερικός, όπως γινόταν στους Ιουδαίους. Γι αυτό παράγγειλε ο Θεός στους Ιουδαίους ν αφήσουν όλη τη γη και σ ένα τόπο να προσφέρουν τις θυσίες τους και να προσεύχονται, επειδή όλη η γη ήταν ακάθαρτη, επειδή υπήρχαν πάνω της καπνός και μυρωδιά ψημένων κρεάτων και όλες οι άλλες ακαθαρσίες από τις ειδωλολατρικές θυσίες. Για μας όμως, από τότε που ήρθε ο Χριστός και καθάρισε όλη την οικουμένη, όλος ο τόπος έγινε τόπος προσευχής. Γι αυτό και ο Παύλος με πεποίθηση συμβούλευε να προσευχόμαστε χωρίς φόβο παντού, λέγοντας τα εξής «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν προς τον ουρανό καθαρά χέρια». Είδες πως καθαρίσθηκε η οικουμένη; Από τον τόπο της θυσίας του λοιπόν μπορούμε παντού να υψώνουμε προς τον ουρανό χέρια καθαρά, γιατί όλη η γη αγιάσθηκε και έγινε αγιότερη από τα άγια των αγίων. Γιατί εκεί θυσιάσθηκε πρόβατο που δεν είχε λογικό, εδώ όμως πρόβατο πνευματικό. Και όσο πιο μεγάλη είναι η θυσία, τόσο πιο πολύς είναι και ο αγιασμός. Γι αυτό εορτάζουμε το σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου όλη η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. Το 326 η ευσεβής αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους όπου άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών επί των ιερών προσκυνημάτων. Παράλληλα έκανε έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα από επίπονες α- νασκαφές βρέθηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Η πιστή βασιλομήτωρ παρέδωσε τον Τίμιο Σταυρό στον Πατριάρχη Μακάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335 τον ύψωσε στον φρικτό Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε ανεγείρει η αγία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζεται ως σήμερα. Το σημαντικό αυτό γεγονός εορτάζεται ως λαμπρή ανάμνηση. Έτσι καθιερώθηκε η μεγάλη εορτή της Παγκόσμιας Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Όμως την ίδια ημέρα εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Ύστερα από 280 περίπου χρόνια, το 614, οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα, έκαναν μεγάλες καταστροφές, πήραν αιχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μαζί τον τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ύστερα από 14 χρόνια, έκανε εκστρατεία, ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους χριστιανούς, πήρε τον τίμιο Σταυρό και την 14η Σεπτεμβρίου του 629, υψώνει και πάλι στον Γολγοθά τον Τίμιο Σταυρό. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Δάσκαλος

11 Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον Β μετά Χριστόν αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Ό Ιερώνυμος έγραψε εγκωμίων εξυψών αυτόν ως Ισαπόστολον. Εμυήθη την ευσέβειαν εις Χριστόν, παρά του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Ιεροθέου. Έγραψε εις τον Αδριανόν απολογία υπέρ των διωκομένων Χριστιανών στην οποία αναπτύσσει τη θεμελιώδη αλήθεια ότι οι χριστιανοί κατέχουν τη μόνη ορθή περί Θεού ι- δέα και ότι μόνο ο Χριστιανισμός είναι η αληθής θρησκεία, ενώ οι βάρβαροι, οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι πλανήθηκαν. Ταυτόχρονα ο απολογητής αποδεικνύει ότι οι χριστιανοί, κατέχοντες την αλήθεια όχι ως απλή θεωρία, αλλά ως πράξη, την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Εδιώχθη και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη εις την Ρώμη και απολογηθεί. Κατόπιν μεταφέρθει εις Αθήνας όπου μαρτύρησε, κρεμασθείς εις την κοίλην της αγοράς των Αθηνών, την 13ήν Σεπτεμβρίου του 120 μ.χ. κατά το πάλαιαν συναξάριον το όποιον μεταφράσθει εις τα λατινικά παρά του Ιερωνύμου. Στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού σ ένα κατανυκτικό σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων, αποτέλεσε το πνευματικό καταφύγιο για τον ένδοξο Αθηναίο Άγιο στις δύσκολες στιγμές του. Στο σπήλαιο αυτό ο επιφανής χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής κατέφευγε για να προσευχηθεί στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και έφευγε ενισχυμένος και ανανεωμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκ του διαδικτύου Επιμέλεια κειμένου π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

12 ΠΕΊΣΜΑ: ΠΡΟΤΈΡΗΜΑ Ή ΕΛΆΤΤΩΜΑ; Μέρος α Μ ία μαμά περπατά στο πεζοδρόμιο κρατώντας από το χέρι το πεντάχρονο αγοράκι της. Εκείνο της ζητά επίμονα ένα παγωτό κι εκείνη του λέει πως έχει ήδη φάει ένα γλυκάκι κι έτσι θα το πάρουν την επόμενη μέρα. Ξαφνικά, το παιδάκι τραβάει το χέρι του, αρνείται να προχωρήσει και φωνάζει πως δεν πάει πουθενά αν δεν πάρουν το περιβόητο παγωτό. «Πόσο ξεροκέφαλος είσαι», λέει η μαμά και νευριάζει. «Προχώρα γιατί θα φας ξύλο!» Σίγουρα όσες μαμάδες διαβάσουν αυτές τις γραμμές θα δουν ένα κομμάτι του εαυτού τους κι ένα παιδάκι λίγο ή περισσότερο παρόμοιο με το δικό τους. Κι αυτό γιατί απλούστατα το παιδικό πείσμα είναι μια πολύ συνηθισμένη υπόθεση, που μάλιστα συνδέεται στενά με άλλες δύο πολύ συναφείς του έννοιες-συμπεριφορές: την επιμονή και την υπομονή. Θα τολμούσα να πω πως η σειρά που τις ανέφερα συμβαδίζει με την σειρά που εξελίσσεται η ανθρώπινη ηλικία, χωρίς αυτό βέβαια να υπονοεί ότι αυτές θα συμβούν οπωσδήποτε, όπως οπωσδήποτε συμβαίνει η διαδοχή των σταδίων της σωματικής εξέλιξης. Το πείσμα, απ ό,τι αποδεικνύουν σχετικές επιστημονικές παρατηρήσεις και έρευνες, συμβαδίζει με την νηπιακή και την παιδική ηλικία του ανθρώπου. Και όπως σ ένα πεισματάρικο παιδί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να μεταδώσουμε τη γνώση μας για κάτι αντίθετο από αυτό που ζητάει -κτυπώντας πιθανόν μανιασμένα τα πόδια του στο πάτωμα- έτσι ακριβώς και στο πείσμα δεν υπάρχει περίπτωση να επέμβουμε, γιατί το πείσμα χαρακτηρίζεται από την απουσία διάθεσης ν ακούσει οτιδήποτε άλλο εκτός από το ναι στην απαίτησή του. Γεγονός είναι πως είναι χειρότερο να είναι ξεροκέφαλος ένας μεγάλος, από το να είναι πεισματάρικο ένα παιδί, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι δεν πρόκειται και ν αλλάξει. Η επιμονή, πάλι, είναι η εξέλιξη του πείσματος, όπως ακριβώς και η εφηβεία είναι το επόμενο στάδιο στην πορεία του ανθρωπίνου σώματος. Αυτοί που ήταν πεισματάρικα παιδιά και δεν έγιναν ξεροκέφαλοι μεγάλοι, εξελίχθηκαν σε επίμονους. Η επιμονή, σ αντίθεση με το πείσμα που δεν σ αφήνει να του απευθύνεις τον λόγο, σου επιτρέπει να συνομιλείς μαζί της, προσπαθώντας να την κάνεις ν αλλάξει γνώμη. Είναι ένα μάλλον καλλιερ

13 γημένο ευγενικό πείσμα που κρύβεται μέσα στον φορέα του και παρουσιάζει προς τα έξω μια πιο επικοινωνιακή και κόσμια συμπεριφορά. Η επιμονή, δηλαδή, αν καταφέρει, «χρησιμοποιώντας τα αυτιά της» να ακούσει, μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσο επίτευξης ενός σκοπού, σε αντίθεση με το πείσμα που μην έχοντας αυτιά δεν έχει και την δυνατότητα χρήσης τους. Κι εδώ είναι που μπορεί το εκ πρώτης όψεως ελάττωμα να μετατραπεί σε προτέρημα, να γίνει κινητήριος δύναμη και ισχυρό αναλγητικό στην αποτυχία ή, ακόμα καλύτερα, αποτρεπτικό της. Είναι πολλές βέβαια οι συνθήκες που απαιτούνται για την μετατροπή της επιμονής σε εργαλείο, με σπουδαιότερη ίσως την αποδοχή. Όταν η επιμονή δηλαδή αποδεχτεί πως είναι μάταιη μπορεί να γίνει εργαλείο μάθησης. Κι όταν, απ την άλλη, αποδεικνύεται σε καθημερινές πράξεις για την βελτίωση του ίδιου του φορέα της και δεν αναλώνεται σε επεμβάσεις για την τροποποίηση της συμπεριφοράς των άλλων, τότε είναι η σκάλα που θα οδηγήσει στην υπομονή. Όσο για την υπομονή, αυτός που την έχει θεωρείται μεγαλοπρεπής αλλά και ανόητος. Αυτός που έχει καταφέρει να αποδέχεται -γιατί η υπομονή συνεπάγεται αποδοχή- θεωρείται μοιρολάτρης. Ωστόσο, υπομονή δεν σημαίνει «σκύβω το κεφάλι» αλλά αντίθετα «το κρατάω πιο ψηλά από τα γεγονότα για να μπορώ να τα παρατηρώ αντικειμενικά». Δεν είναι μοιρολατρία, αλλά ανεπηρέαστη από συναισθηματικές φορτίσεις και εμμονές αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν. Υπομονή δεν σημαίνει «δεν θέλω, δεν προσπαθώ, δεν έχω όνειρα», αντίθετα σημαίνει «αγωνίζομαι γι αυτά», χωρίς ωστόσο αυτός ο αγώνας να καταλήγει μια διαδικασία παραγνώρισης και παρερμηνείας που εμποδίζει την αποδοχή της μη πραγμάτωσής τους. Εξάλλου, δεν είναι βασανιστήριο -όπως υπονοεί το σχόλιο «κοίτα τον κακομοίρη πώς τα υπομένει!»- αλλά μια εξελικτική διαδικασία, ένα εργαλείο αμιγούς και αχρωμάτιστης από τα θέλω αντιληπτικότητας, ένας στόχος που με την κατάκτησή του γίνεται ένα πολύτιμο μέσο μάθησης. Είναι σαφές, λοιπόν, πως το τρίπτυχο «πείσμα-επιμονή-υπομονή» είναι δια βίου παρόν κατά το μάλλον ή ήττον, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει στοιχεία και από τα τρία, με ηγετική θέση σε κάποιο από αυτά ίσως διαφορετική ανά περίπτωση και ηλικία. Τρεις έννοιες που κρατούν συχνά το κλειδί της επιτυχίας μας, αλλά και την κλειδώνουν έξω από τη ζωή μας, αν υπάρχουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες αναλογίες, ώστε ή να κουράζουν τους άλλους ή να αναλώνουν εμάς σε εσφαλμένων προτεραιοτήτων κινήσεις. Σοφία Αντωνιάδου Καθηγήτρια Φιλόλογος

14 O AΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ Ο πόλεμος τελείωσε με νίκη της Ρωσίας κατά των Γερμανών. Η συμβολή της Εκκλησίας στον πόλεμο αυτό ήταν μεγάλη και αυτό αναγνωρίστηκε από την εξουσία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία έδωσε για πρώτη φορά προνόμια στους ορθοδόξους. Τότε ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ, εκεί όπου υπηρετούσε ως αρχίατρος. Έτσι, παράλληλα με την εργασία του στο νοσοκομείο έπρεπε να φροντίζει και το ποίμνιο του, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την περίοδο. Σε ολόκληρη την Σιβηρία δεν υπήρχε ούτε μία εκκλησία ανοιχτή. Μετά από επανειλημμένες αιτήσεις του αρχιεπισκόπου, οι αρχές του παραχώρησαν την μικρή εκκλησία του νεκροταφείου, που βρισκόταν εφτά χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Για τον άρρωστο αρχιεπίσκοπο η μετάβαση εκεί ήταν πολύ δύσκολη κυρίως τον χειμώνα όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς και ο δρόμος έκλεινε συχνά από τις λάσπες. Όμως ήταν πολύ χαρούμενος γιατί έστω και με δυσκολίες μπορούσε να ιερουργεί και να κηρύττει. Έγραφε στο γιό του: «Ο Θεός μου έστειλε μεγάλη χαρά. Μετά από δεκαέξι χρόνια σιωπής μου επέτρεψε να κηρύττω τον λόγο του.» Εκείνη την περίοδο, παρότι κουραζόταν υπερβολικά, κατά παράδοξο τρόπο η υγεία του άρχισε να βελτιώνεται σημαντικά. Στο μικρό διαμέρισμα που ζούσε, διεκπεραίωνε όλες τις υποθέσεις της αρχιεπισκοπής. Κάθε ημέρα τον επισκέπτονταν πλήθος πονεμένων και κατατρεγμένων ανθρώπων, οι οποίοι αποζητούσαν την παρηγοριά της αγάπης του. Η αγκαλιά του αρχιεπισκόπου ήταν μεγάλη. Σε αυτήν χωρούσαν όλοι οι δυστυχισμένοι κάτοικοι της Σιβηρίας. Τους σήκωνε όλους στην αγκαλιά του και τους ακουμπούσε στην αγκαλιά του Θεού. Ένα μόνο πρόβλημα είχε. Δεν είχε άμφια και ήταν πολύ δύσκολο να βρει κατάλληλο ύφασμα για να το χρησιμοποιήσει. Κάποτε βρέθηκε στο Νοβοσιμπίρσκ, σε ένα συνέδριο χειρουργών, όπου τον είχαν καλέσει να κάνει διάλεξη. Εκεί στο γραφείο του υπεύθυνου Υγείας και Πρόνοιας βρήκε ένα κομμάτι τέτοιου υφάσματος, το οποίο και αγόρασε πανάκριβα. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη

15 Ο Άγιος Λουκάς δεν έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχιεπισκοπή του Κρασνογιάρσκ. Λίγο αργότερα, οι αρχές τον μετέθεσαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Ταμπώφ. Τότε και η εκκλησιαστική αρχή του ανέθεσε την ευθύνη της αρχιεπισκοπής του Ταμπώφ. Η κατάσταση σε αυτή την περιοχή δεν ήταν καλύτερη. Μέσα στην πόλη είχαν απομείνει μόνο δύο ναοί, με κατεστραμμένο το τέμπλο και τις εικόνες πεταμένες στην αυλή. Στους φθαρμένους τοίχους ήταν γραμμένα διάφορα υβριστικά και βλάσφημα συνθήματα, τα οποία γέμιζαν με θλίψη την καρδιά του αρχιεπισκόπου. Βρήκε όμως το κουράγιο να εμψυχώσει τους πιστούς αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Σε ένα από τα κηρύγματά του είπε: «Ο ναός που βρισκόμαστε, αδελφοί μου, είναι μικρός, αλλά πρέπει να είμαστε ευτυχείς που τον έχομε. Είναι μισογκρεμισμένος αλλά εμείς είμαστε όρθιοι για να τον ξαναχτίσουμε. Είναι σκοτεινός αλλά έχομε εμείς στην καρδιά μας το φως και φωτίζεται. Έχει στους τοίχους βλαστήμιες, αλλά εμείς βλέπουμε γύρω μας αγγέλους. Θα τον ανακαινίσουμε και θα τον αγιογραφήσουμε.» Η ζωή του αρχιεπισκόπου στο Ταμπώφ ήταν πολύ δύσκολη. Στο φτωχό σπίτι που έμενε, αντιμετώπιζε προβλήματα από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν τον συμπαθούσαν καθόλου, σχεδόν τον εχθρεύονταν. Οι αποστάσεις μέσα στην πόλη ήταν μεγάλες και αναγκαζόταν να τις διανύει με τα πόδια, αφού δεν είχε ούτε έλκηθρο, ούτε άλογο. Η δυσκολία ήταν μεγαλύτερη τον χειμώνα όπου ο ηλικιωμένος και ασθενικός αρχιεπίσκοπος προσπαθούσε να περπατήσει στις λάσπες. Τα παπούτσια του κολλούσαν μέσα σε αυτές και πολλές φορές έπεφτε στο έδαφος. Εκεί, πεσμένο, τον εύρισκαν οι πιστοί και τον σήκωναν, καθώς ο ίδιος δεν είχε δύναμη να σηκωθεί. Η δουλειά στο νοσοκομείο ήταν εξαντλητική. Είχε υπό την εποπτεία του εκατόν πενήντα νοσοκομεία. Τα επισκεπτόταν όλα, εξέταζε ασθενείς, έδινε οδηγίες και τα δυσκολότερα περιστατικά τα μετέφερε στο κεντρικό νοσοκομείο, όπου τα αναλάμβανε ο ίδιος. Όλος ο ιατρικός κόσμος αναγνώριζε την αξία του και τον τιμούσε ιδιαίτερα. Τις διαλέξεις του τις παρακολουθούσαν όλοι με αμείωτο ενδιαφέρον και στα συνέδρια του έδιναν την πρώτη θέση. Συνεχίζεται Μαρία Εφορακοπούλου-Παπαχρήστου Ιατρός Παθολόγος-Εντατικολόγος

16 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε πρωτείνες, δίνει γερά μαλλιά, βοηθώντας το δέρμα του κεφαλιού και τους θύλακες των μαλλιών. Τρόφιμα που βοηθάνε την υγεία των μαλλιών είναι : Το γιαούρτι, διότι περιέχει βιταμίνες Β5 και Βιταμίνη Δ, που βελτιώνουν την υγεία των θυλάκων τω μαλλιών. Από τα γαλακτοκομικά βοηθούν πολύ και τα τυριά χαμηλών λιπαρών, π.χ. ανθότυρο, κατίκι, κ.α. Οι φακές, όπως όλοι γνωρίζουμε, περιέχουν σίδηρο, και ψευδάργυρο. Παρεμφερής επιλογή είναι και τα φασόλια στην σαλάτα ή σε σούπα. Τα αυγά είναι καλή πηγή πρωτεϊνών διότι περιέχουν σελήνιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Η σημασία του σιδήρου έγκειται στο γεγονός ότι βοηθάει τα κύτταρα να μεταφέρουν το οξυγόνο στους θύλακες, αλλιώς η αναιμία είναι σημαντική αιτία απώλειας μαλλιών, κυρίως στις γυναίκες. Το σπανάκι έχει σίδηρο, φολικό οξύ, βιταμίνη C, και βήτα καροτίνη, που βοηθούν να διατηρούνται υγιείς οι θύλακες των μαλλιών, και να κυκλοφορούν τα έλαια της κεφαλής. Υγιείς θύλακοι αποτρέπουν την πτώση των μαλλιών. Τα βατόμουρα περιέχουν βιταμίνη C, σημαντική για το κυκλοφορικό στο κεφάλι, διότι στηρίζει τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία, που τροφοδοτούν τους θύλακες με αίμα. Έλλειψη ικανής ποσότητας βιταμίνης C στην διατροφή μας ( π.χ. από εσπεριδοειδή, πράσινη πιπεριά, ακτινίδια, ντομάτες, φράουλες, γλυκοπατάτες, κλπ) μπορεί να οδηγήσει στο σπάσιμο των μαλλιών μας. Οι γλυκοπατάτες, αποτελούν άριστη πηγή Β καροτίνης, ενός αντιοξειδωτικού, το οποίο ο οργανισμός μας μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Οι γλυκοπατάτες, βοηθούν την παραγωγή και την προστασία των ελαίων που συντηρούν το κεφάλι, διότι με το να έχει κάποιος χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Α, πιθανότατα θα αποκτήσει πιτυρίδα. Άλλες επιλογές πλήν της γλυκοπατάτας, για την αποφυγή της πιτυρίδας είναι τα βερίκοκα, τα καρότα, η κολοκύθα, και το μάνγκο. Τα στρείδια, θαλασσινό πλούσιο σε ψευδάργυρο, μας βοηθούν να αποφύγουμε την τριχόπτωση, που προκαλείται όταν τα επίπεδα ψευδαργύρου στον οργανισμό μας είναι πολύ χαμηλά. Ο ψευδάργυρος υπάρχει στα δημητριακά, όμως κυρίως

17 στο ψωμί ολικής άλεσης. Επίσης τα στρείδια είναι άριστη πηγή πρωτεΐνης. Διότι χωρίς αρκετή πρωτείνη ο οργανισμός μας αδυνατεί να αντικαταστήσει τα μαλλιά που χάνει καθημερινά από το κεφάλι μας. Τα καρύδια είναι το μόνο είδος ξηρού καρπού, που περιέχει σημαντική ποσότητα ω-3 λιπαρών οξέων. Τα καρύδια είναι πλούσια σε Βιταμίνη Ε και Βιοτίνη, που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από βλάβη του DNΑ. Η έλλειψη Βιοτίνης μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση. Τα καρύδια περιέχουν επίσης χαλκό, που βοηθά στην διατήρηση του φυσικού χρώματος των μαλλιών, διατηρώντας τα πλούσια και λαμπερά. Ο σολομός, περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά, και είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες και βιταμίνη D. Mε την Βιταμίνη D και τα ω-3 λιπαρά, που περιέχονται στον σολομό, αναπληρούται η αδυναμία του οργανισμού να παράξει τα συγκεκριμένα αμινοξέα, τα οποία λαμβάνει έτοιμα από το σολομό. Τα αμινοξέα αυτά ο οργανισμός μας τα χρειάζεται για να αναπτύξει μαλλιά. Αν δεν μπορείτε να βρείτε σολομό, δοκιμάστε σαρδέλες, τόνο, καρύδια, ή και αβοκάντο. Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού Διαιτολόγος Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα Τηλ , Κιν Μιχάλης Γ. Γαλενιανός Ασφάλεις Ζωής, Υγείας, Σύνταξης Αυτοκινήτων, Πυρός, Αμοιβαία Κεφάλαια Κιν , Τηλ

18 ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τον Αύγουστο από την 1η έως την 13η του μηνός τελέστηκαν καθημερινά οι ακολουθίες του Μικρού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Παναγίας μας καθώς και Νυχτερινές Θείες Λειτουργίες. Πλήθος προσκυνητών αλλά και πολλοί νέοι άνθρωποι παρακολούθησαν και προσευχήθηκαν με ευλάβεια και κατάνυξη στις ιερές ακολουθίες. Την Τετάρτη 6 Αυγούστου η Εκκλησία μας εόρτασε την Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Ο φετινός εορτασμός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήταν πραγματικά διαφορετικός και ξεχωριστός. Όπως και ο περσινός. Ο Εσπερινός και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία πραγματοποιήθηκαν υπαίθρια στο ιερό εικονοστάσιο το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κύριό μας και στην ομώνυμη Δεσποτική Εορτή, ενώ βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο τη κλίμακας που ανεβαίνει στον ιερό ναό των Αγίων Ισιδώρων, χτισμένο εξ ολοκλήρου με πέτρα του Λυκαβηττού και σε σχήμα που θυμίζει μικρό ναΐσκο. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη, παρά τη ζέστη αλλά και την απουσία πολλών από την Αθήνα λόγω διακοπών. Στο τέλος κατά το έθιμο ευλογήθηκαν τα σταφύλια τα οποία προσφέρθηκαν στους πιστούς προς αγιασμό. Την Πέμπτη 7 Αυγούστου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας, εψάλλει το μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Φιλοθέης μοναχής προσκυνητρίας, η οποία εξεδήμησε προς Κύριον πριν από 39 χρόνια. Η μακαριστή μοναχή γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, αλλά έζησε στα Χανιά, επιτελώντας ένα σπουδαίο πνευματικό έργο. Η Χάρις του Τιμίου Σταυρού που κρατούσε στα χέρια της, θεράπευε τα σωματικά και ψυχικά νοσήματα των ανθρώπων που κατέφευγαν με πίστη στην Δύναμή Του. Είχε άκρα ταπείνωση, πραότητα, και η προσευχή της ήταν αδιάλειπτη, ενώ ο Κύριος την είχε χαριτώσει με το διορατικό και προορατικό χάρισμα. Αμέτρητοι ήταν οι πιστοί που καθημερινά επισκεπτόταν την αγιασμένη αυτή γερόντισσα για να πάρουν την ευχή και τη συμβουλή της αλλά και για να ζητήσουν την προσευχή της για τα προβλήματά τους αφού γνώριζαν ότι είχε μεγάλη παρρησία προς τον Κύριο. Ταξίδεψε πολλές φορές μόνη της σχεδόν σε όλη την Ελλάδα για να επισκεφθεί σπίτια ανθρώπων αγνώστων σε αυτήν με προβλήματα ανίατων ασθενειών, αλλά με την καθοδήγηση του προστάτου της Αγίου Σπυρίδωνα ώστε να λάβουν οι άνθρωποι την ίαση και την Χάρη του Τιμίου Σταυρού. Με τα άγια και σοφά λόγια της αλλά κυρίως με

19 το έργο του Τιμίου Σταυρού έσωσε αμέτρητες ψυχές και μεταλαμπάδευσε το φως της πίστεώς μας σε όσους ανθρώπους ζούσαν στο σκοτάδι και την αμαρτία. Ας έχουμε όλοι την ευχή της. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου τελέστηκε Νυχτερινή Θεία Λειτουργία εις ανάμνηση θαύματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Την Δευτέρα 11 Αυγούστου τελέστηκε Θεία Λειτουργία και εορτάστηκε η Ανάμνησις του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος που με θαυμαστό τρόπο ελευθέρωσε την Κέρκυρα από επιδρομή Αγαρηνών στις 11 Αυγούστου του Αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι στην Κέρκυρα αυτή η Πανήγυρη τελείται με ιδιαίτερη λαμπρότητα έως τις μέρες μας με την πάνδημη λιτάνευση του ιερού και θαυματουργού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου μέσα σε μια ζεστή και κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε ο εσπερινός και η τελευταία παράκληση στην Παναγία. Στο τέλος οι παρευρισκόμενοι προσκυνητές συμμετείχαν μαζί με τις κυρίες του ναού μας στον όμορφο στολισμό του Επιταφίου της Παναγίας κατά την αρχαία παράδοση της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέστηκε στις 7 το απόγευμα ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Συγκινητική υπήρξε η αθρόα προσέλευση των πιστών και όλοι μαζί έψαλλαν τα εγκώμια της Παναγίας κατά τη διάρκεια της περιφοράς του επιταφίου της. Στο τέλος μοιράστηκαν σε όλους τους πιστούς φρούτα εποχής. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου εορτή της Παναγίας μας, τελέστηκε επάνω στον Επιτάφιο της Παναγίας η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία όπως αντίστοιχα τελείται στον Θεομητορικό Τάφο της Γεθσημανής στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Πολλοί πιστοί συναθροίσθηκαν από τα προάστια των Αθηνών και κατέκλυσαν τον Ναό μας και τον περιβάλλοντα χώρο για να τιμήσουν την Μητέρα Παναγία μας. «Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα, και συ Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα» Ευχόμαστε και προσευχόμαστε η Υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζει να φρουρεί να φυλλάτει και να σώζει τον κόσμο από τα δεινά και την καταστροφή και να μεσιτεύει προς τον Υιό της και Θεό ημών υπέρ της Πατρίδας και του Έθνους μας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν στους προσκυνητές χυμοί, φρούτα και γλυκίσματα

20 Την Κυριακή 24 Αυγούστου εορτή του Αγίου Εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τις ημέρες αυτές που η πατρίδα μας περνά δύσκολες στιγμές ο λόγος του Αγίου Κοσμά είναι επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε παρότι έχουν περάσει 3 αιώνες από το μαρτύριό του. Ο άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο Θέρμο της Αιτωλίας, και από μικρή ηλικία είχε έφεση προς την Εκκλησία με αποτέλεσμα να καρεί μοναχός στο Άγιο Όρος, ενώ επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην εγκύκλια παιδεία. Η μοναχική του ζωή υπήρξε υποδειγματική ενώ ο εθνικοθρησκευτικός του ζήλος ήταν μεγάλος, τόσο ώστε ο Πατριάρχης Σεραφείμ να του αναθέσει την εθνική και θρησκευτική αφύπνιση του λαού στην περιοχή της Δυτικής και Βορείου Ελλάδος αλλά και της Ηπείρου. Ο λόγος του χειμαρρώδης, η πίστη του ακλόνητη, ο πατριωτισμός του βράχος, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν αρκετά για να συγκινήσουν το λαό που συνέρρεε όπου βρισκόταν. Κατά την διάρκεια της περιοδείας του έκτισε σχολεία και εκκλησίες ενώ ο κατηχητικός του λόγος αλλά και οι αναφορές του για την απελευθέρωση του γένους φυτευόταν μέσα στις αγνές καρδιές των υπόδουλων Ελλήνων. Το έργο του όμως ήταν εμπόδιο όμως για τους Τούρκους οι οποίοι τον εκτέλεσαν στις 24 Αυγούστου Την Τετάρτη 27 Αυγούστου εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου νεοφανέντος μάρτυρος Φανουρίου. Την παραμονή Τρίτη 26 Αυγούστου εψάλλει ο Πανηγυρικός Εσπερινός με μεγάλη προσέλευση πιστών, που προσκόμισαν τις καθιερωμένες φανουρόπιτες η ευλογία των οποίων έγινε μετά το πέρας της ακολουθίας. Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην μεθεόρτια ακολουθία ευλογήθηκαν και πάλι πίτες του Αγίου. «Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών Σου, ίνα δια παντός εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει υμνώσι και δοξάζωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Θεοτόκου, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.» Επιμέλεια Νικόλαος Καββαθάς

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού

ναούς β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο β. τη θυσία του Χριστού Ε ΕΡΩΤΗΜ ΕΠΙΛΟΗ 1 ΕΠΙΛΟΗ 2 ΕΠΙΛΟΗ ΕΠΙΛΟΗ 4 ΣΩΣΤΟ β. λόγω των διωγμών και της Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν ναούς. α. επειδή δεν διέθεταν τους πεποίθησης ότι ο Θεός δεν γ. αποκλειστικά και μόνο κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα