Τεχνολογία Pro.Fi.System

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Pro.Fi.System"

Transcript

1 Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους παραγωγής (downtime) και μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μηχανών που έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, των ηλεκτροκινητήρων και άλλων ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών είναι η σωστή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς, όμως, στην πράξη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πολύ συχνά παρουσιάζει αυξομειώσεις τάσης, αρμονικές και άλλες ανωμαλίες, τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε αστικές περιοχές. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε διάφορες αιτίες, που σχετίζονται είτε με τον παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση είτε με φυσικά φαινόμενα είτε ακόμα και με μηχανήματα που λειτουργούν στον ίδιο χώρο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι περισσότερο από το 70% των βλαβών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού οφείλονται σε αυτό το πρόβλημα. Για αυτό το λόγο έγινε έρευνα με σκοπό την αντιμετώπισή του με μία λύση οικονομική και ταυτόχρονα αποτελεσματική. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η συσκευή Pro.Fi.System., που είναι ένα σύστημα προστασίας ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από όλων των ειδών τις πιθανές ανωμαλίες του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι το μόνο σύστημα που εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία, καθώς καλύπτει σχεδόν όλες σχεδόν τις πιθανές αιτίες που μπορούν να προξενήσουν βλάβες, είτε άμεσες είτε μακροπρόθεσμες εξαιτίας της σταδιακής καταπόνησης των εξαρτημάτων του εξοπλισμού μιας επιχείρησης.

2 Πλεονεκτήματα χρήσης Pro.Fi.System Τύποι AA-ST II και ST II-F Απορρόφηση αυξομειώσεων τάσης To σύστημα Pro.Fi.System σας βοηθά να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερο καιρό με το να απορροφά τις περισσότερες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής οι οποίες σε άλλη περίπτωση να προκαλούσαν βλάβη ή ακινητοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού. Αυτή η καμπύλη απεικονίζει τη γραμμικότητα λειτουργίας του Pro.Fi. Ακόμα και στο 150% της έντασης, Γραμμικότητα Pro.Fi Το σύστημα Pro.Fi.System εξασφαλίζει τη μέγιστη αποκοπή της παραμόρφωσης ακόμα και με την παρουσία ισχυρών αρμονικών και την καλύτερη απορρόφηση των αιχμών. Όλα τα μοντέλα Pro.Fi.System έχουν σχεδιαστεί για τη χωρίς απώλειες μεταφορά του βαθμονομημένου ρεύματος και την κατάπνιξη των ρευμάτων και των συχνοτήτων των ανεπιθύμητων αρμονικών σε ποσοστό έως και 50%. Η υψηλή βαθμονόμηση ρεύματος κορεσμού του Pro.Fi.System μεγιστοποιεί την ικανότητά τους να προστατεύουν από αιχμές. Το Pro.Fi απορροφά πολλές από τις διακυμάνσεις της παροχής ρεύματος που προκαλούν ενοχλητικά

3 σταματήματα και ακριβές βλάβες σε μονάδες οδήγησης μοτέρ, τροφοδοτικά και μονάδες επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου. Προστασία από αιχμές τάσης Τα συστήματα Pro.Fi.System είναι πολύ αποτελεσματικά στην προστασία από βλάβη ή συχνές πτώσεις θερμικών, λόγω αιχμών τάσης. Οι αιχμές τάσης σε AC παροχές προκαλούν ανύψωση της τάσης του DC Bus, που υπάρχει σε κάθε σύστημα ψηφιακού ελέγχου η οποία μπορεί να προκαλέσει πτώση ρελέ, ένδειξη υπέρτασης και διακοπή της παραγωγής σας ή και βλάβη. Χρησιμοποιήστε το Pro.Fi για την απορρόφηση τέτοιων αιχμών και την προστασία των ηλεκτρονικών σας εξαρτημάτων.

4 Προστασία από κρουστικές κεραυνικές τάσεις Το Pro.Fi.System είναι πολύ αποτελεσματικό στην προστασία από κρουστικά κεραυνικά φορτία. Στις εκδόσεις ST IΙ και ST II-F τα συστήματα Pro.Fi.System εξοπλίζονται με αντικεραυνικά 100KA 2 ου βαθμού προστασίας, μη καταστρεφόμενα και μη αναφλέξιμα, strikesorb της RAYCAP Προστασία από απώλεια ουδετέρου Στις εκδόσεις που αφορούν την προστασία κεντρικών παροχών σταθμών, τα συστήματα Pro.Fi.System παρέχουν αποτελεσματική προστασία από υπέρταση ή απώλεια του ουδετέρου. Εφόσον το σύστημα διαπιστώσει υπέρταση ή απώλεια ουδετέρου αυτόματα θα διακόψει την παροχή τάσης προστατεύοντας την εγκατάσταση από το να δεχθεί τάση 380V και άνω που σαν αποτέλεσμα θα έχει την καταστροφή όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μου είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα είτε αυτές είναι σε λειτουργία είτε όχι. Με την επαναφορά ουδετέρου στην επιτρεπόμενη κατάσταση στην παροχή το σύστημα αυτόματα επαναφέρει την παροχή τάσης. Προστασία από δυσλειτουργία του συστήματος Pro.Fi Στις εκδόσεις που αφορούν την προστασία κεντρικών παροχών σταθμών, τα συστήματα Pro.Fi.System παρέχουν αποτελεσματική προστασία από δυσλειτουργία ή βλάβης του ίδιου του συστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, με την περιστροφή του διακόπτη μεταγωγής η συσκευή διακόπτη την λειτουργία της και συνδέει αυτόματα την εγκατάσταση με την κεντρική παροχή, παρακάμπτοντας τον εαυτό της και ειδοποιώντας με οπτικό και ηχητικό σήμα ότι η μονάδα προστασίας είναι εκτός λειτουργίας. Στις εκδόσεις ST II-F η παραπάνω λειτουργία γίνεται αυτόματα. Η συσκευή Pro.Fi προστατεύει τον εξοπλισμό σας σε 24ωρη βάση, ακόμα και όταν αυτός είναι εκτός λειτουργίας, από:

5 Στιγμιαίες και παροδικές αυξομειώσεις τάσης (υπερτάσεις και βυθίσεις που δημιουργούνται μετά από ξαφνική βύθιση) και από αιχμές υπερυψηλής τάσης του δικτύου. Η συσκευή μειώνει το εύρος τους 8 φορές (π.χ. από ±40V σε ±5V). Στιγμιαίες αιχμές υπερυψηλής τάσης που οφείλονται σε ξαφνικό και απρόσμενο σταμάτημα ή επανεκκίνηση των συσκευών εξαιτίας διακοπής του ρεύματος, επιμηκύνοντας το χρόνο που απαιτείται για να πέσει η τάση από τα 230 ή τα 380 στα μηδέν Volt και αντίστροφα (εξομάλυνση μετώπου τάσης). (Ακόμα και όταν λειτουργεί UPS στην εγκατάσταση, τέτοιες αιχμές συμβαίνουν κατά τη στιγμιαία διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.) Πτώσεις κεραυνών. Η συσκευή Απορροφά και γειώνει τον κεραυνό καταπνίγοντας την αιχμή τάσης που θα προκαλούσε, αν διοχετευόταν στον εξοπλισμό. Παράσιτα και αρμονικές περιττής τάξης (κυρίως 5 η, 7 η και 9 η ) των 50Hz του δικτύου, που προκαλούνται από γειτονικές συσκευές ή υπάρχουν στο δίκτυο διανομής ρεύματος. Η συσκευή Επίσης, το σύστημα επιτηρεί την τάση εισόδου και όποτε παρουσιαστεί απόκλιση από αυτήν που έχουμε ορίσει ή παρατεταμένη απώλεια μίας φάσης (ένδειξη επερχόμενης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος) ενημερώνει με ηχητικό ή και οπτικό σήμα, έτσι ώστε ο καταναλωτής να προλάβει να διακόψει τη λειτουργία των συσκευών που επιθυμεί να προστατέψει. Διορθώνει το συνημίτονο (σχέση ενεργούς κι άεργης ισχύος) με αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας. Σε περίπτωση βλάβης της μονάδας Pro.Fi.System η συσκευή είναι δυνατόν με την περιστροφή του διακόπτη μεταγωγής που διαθέτει να σταματήσει την λειτουργία τις και συνδέει αυτόματα την εγκατάσταση με την κεντρική παροχή, ειδοποιώντας με οπτικό και ηχητικό σήμα ότι η μονάδα προστασίας είναι εκτός λειτουργίας. Υπέρτασης ή απώλειας του ουδετέρου στην κεντρική τριφασική παροχή, το σύστημα αυτόματα θα διακόψει την παροχή τάσης προστατεύοντας την εγκατάσταση από το να δεχθεί τάση 380V και άνω που σαν αποτέλεσμα θα έχει την καταστροφή όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μου είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα είτε αυτές είναι σε λειτουργία είτε όχι. Με την επαναφορά ουδετέρου στην επιτρεπόμενη κατάσταση στην παροχή το σύστημα αυτόματα επανέρχεται σε λειτουργία. Η αγορά μίας συσκευής Pro.Fi αποσβένεται σύντομα, επειδή: Καταπνίγοντας τα παράσιτα και τις αρμονικές, καταργεί μία από τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν πρόωρη φθορά στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μειώνει σημαντικά την πιθανότητα βλαβών από αστάθεια του δικτύου, το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών και τις ώρες εργασίας των τεχνικών για επισκευές. Ελαχιστοποιεί το νεκρό χρόνο παύσης (downtime) των μηχανών λόγω ζημιών. Δεν επιτρέπει την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: Με τη διόρθωση του συνημίτονου βελτιώνει κατά πολύ το συντελεστή απόδοσης των μηχανών και συσκευών. Εύκολη εγκατάσταση Η συσκευή Pro.Fi.System δεν απαιτεί συντήρηση, έχει μικρές διαστάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί από έναν ηλεκτρολόγο σε σειρά στην κεντρική παροχή μετά τον μετρητή κατανάλωσης και πριν τον πίνακά διανομής. Κάθε συσκευήpro.fi.system προστατεύει ένα σταθμό. Mηδενική συντήρηση Η συσκευή Pro.Fi system δεν απαιτεί ειδική συντήρηση παρά μόνο αυτή που ορίζει ο νέος κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. ( Αποφ-Φ.7.5/1816/88/ ΦΕΚ-470/Β/5-3-04)

6 Πιστοποιητικά. Η συσκευή Pro.Fi system είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61558 και φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 73/23/EEC, όπως τροποποιήθηκε από την 93/68/EEC, και συμμορφώνεται πλήρως με το νέο κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει απονείμει για τη συσκευή Pro.Fi.System Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο Οργανισμός πιστοποιήσεων Lloyds register παρέχει πιστοποιητικά λειτουργικότητας στις συσκευές Pro.Fi. system κατόπιν αιτήσεως και η EMC Hellas, θυγατρική της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) παρέχει πιστοποίηση Χαμηλών ρευμάτων L.V.D. και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Εγγυήσεις. Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα χρόνο.