ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηµατοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) ιάλεξη 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η εισαγωγή των µαθητών σε θεµελιώδεις αρχές της Οικονοµικής Επιστήµης. Η εξοικείωση των µαθητών µε βασικούς δείκτες της Οικονοµίας. Περιεχόµενα της ιάλεξης: Μακροοικονοµία Μικροοικονοµία είκτες Οικονοµίας Economy Macro economy Micro economy ιοίκηση αθλητικών οργανισµών και επιχειρήσεων. Εκδόσεις Βασική Πουρναράκης Ε., & Κιντής, Α. (1995). Εισαγωγή στην Οικονοµική, Αθήνα. Πρόσθετη Πουρναράκης, Ε. (1991). Μακροοικονοµία και Πολιτική. Εκδόσεις «Το Οικονοµικό», Αθήνα. Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (2005). Ανοιχτό ΜΒΑ. Εργαλεία για µάνατζερ. Τεύχος 8, σελ Χολέβας, Γ. (1988). Απλά Οικονοµικά για Όλους. Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

2 ιάλεξη 2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Οικονοµίας στον αθλητικό κλάδο. Αθλητική Οικονοµία Αθλητική Βιοµηχανία Σχέση ΑΜ & Οικονοµικών Μικροοικονοµία & Αθλητισµός Μακροοικονοµία & Αθλητισµός Προσφορά & Ζήτηση Αθλητικών Προϊόντων Sport economy, Macro economy and sport, Micro economy and sport, Sport management & economics Supply and demand in sport ιοίκηση αθλητικών οργανισµών και επιχειρήσεων. Εκδόσεις Βασική Παπανίκος, Γ. (2001). Η συµβολή των οικονοµικών επιστηµών στην οργάνωση και διοίκηση αθλητισµού. Στο: Γαργαλιάνος,., & Αυθίνος, Ι. (Επιµ.) Αθλητικό Μάνατζµεντ: ιεπιστηµονική προσέγγιση, University Studio Press, σελ Πρόσθετη Berrett, T. (1996). Economics and sport management. In B. Parkhouse, The management of sport. Pp , St.Louis:Mosby. Li, M., Hofacre, S., & Mahony, D. (2001). Economics of sport. W.Va: Fitness Information Technology, Morgantown. Λούκης, Α. (1996). Οικονοµία και αθλητισµός. Αθήνα: ΚΕΠΕ. Νάσσης, Π. (2004). Οικονοµικά του αθλητισµού. Εκδόσεις.

3 ιάλεξη 3 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Η εισαγωγή των µαθητών σε θεµελιώδεις αρχές της Νοµικής Επιστήµης στον κλάδο του αθλητισµού. Η ανάλυση νοµικών υποχρεώσεων των αθλητικών οργανισµών. Αθλητικό ίκαιο Αθλητικές διαφορές Αθλητική δικαιοσύνη Σύσταση-Οργάνωση- Λειτουργία Αθλητικών Οργανισµών Εφαρµογή Αθλητικού ικαίου στον Αθλητισµό Sport law Βασική Μαυροµάτης, Α. (2001). Η συµβολή της Νοµικής Επιστήµης στην οργάνωση και διοίκηση αθλητισµού. Στο: Γαργαλιάνος,. & Αυθίνος, Ι. (Επιµ.) Αθλητικό Μάνατζµεντ: ιεπιστηµονική προσέγγιση, University Studio Press, σελ Πρόσθετη Παναγιωτόπουλος,. (1990). Θεωρία Αθλητικού ικαίου Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα. Παναγιωτόπουλος,. (2004). Sports law [lex sportiva] in the world: regulations and implementation. Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα.

4 ιάλεξη 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Η ανάλυση της διαδικασίας που απαιτείται για τη σύσταση ενός αθλητικού σωµατείου. Η παρουσίαση των νόµων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του αθλητικού σωµατείου. Σύσταση αθλητικού σωµατείου Καταστατικό αθλητικού σωµατείου ικαιώµατα, απαγορεύσεις, υποχρεώσεις αθλητικού σωµατείου Athletic union Βασική Μαυροµάτης, Α. (2001). Η συµβολή της Νοµικής Επιστήµης στην οργάνωση και διοίκηση αθλητισµού. Στο: Γαργαλιάνος,. & Αυθίνος, Ι. (Επιµ.) Αθλητικό Μάνατζµεντ: ιεπιστηµονική προσέγγιση, University Studio Press, σελ Πρόσθετη Γαργαλιάνος,. & Ασηµακόπουλος, Μ. (2006). οµή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισµού. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ Νόµος 2725/1999, ΦΕΚ 121 Α. Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις..

5 ιάλεξη 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Η εισαγωγή των µαθητών σε βασικές αρχές που διέπουν τον Στρατηγικό Σχεδιασµό των Επιχειρήσεων. Η κατανόηση των βηµάτων που απαιτούνται για το σχεδιασµό της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Strategic planning στρατηγικός σχεδιασµός όραµα, προθέσεις επιχειρηµατία ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στρατηγικές και στόχοι Βασική και επιχειρήσεων. Εκδόσεις, σελ Πρόσθετη Bryson, J. M. & Einsweiler, R. C. (1988). Strategic planning: threats and opportunities for planners. American Planning Association, Planners, Chicago, Illinois. Bryson, J. M. & Alston F. K. (1996). Creating and implementing your strategic plan: a workbook for public and nonprofit organizations Jossey-Bass: San Francisco. Doyle, D. (1990). Strategic management. Paris: Edition Communications Actives.

6 ιάλεξη 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Η εισαγωγή των µαθητών σε βασικές αρχές που διέπουν τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό των Επιχειρήσεων. Η κατανόηση των βηµάτων που απαιτούνται για τη συγγραφή ενός αθλητικού επιχειρηµατικού σχεδίου. Στόχοι επιχειρηµατικού σχεδίου Βήµατα συγγραφής επιχειρηµατικού σχεδίου Μορφή επιχειρηµατικού σχεδίου Υπόδειγµα επιχειρηµατικού σχεδίου αθλητικής επιχείρησης Business planning Κοκορής Θ.. (1995): Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο: Πρακτικός Οδηγός για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς. Έκδοση: Θεόδωρος Κοκορής, Αθήνα Warboys, B., Kawalek, P., Robertson, I., & Greenwood, M. (1999). Business Information Systems: A Process Approach. Mc Graw-Hill. Davis, K.A. (1994). Sport management: successful private sector business strategies. Madison, Wis.: Brown and Benchmark Stutely, R. (2002). Το ιδανικό επιχειρηµατικό σχέδιο: ο σύντοµος δρόµος του έξυπνου επιχειρηµατικού σχεδιασµού για στελέχη και επιχειρηµατίες. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

7 ιάλεξη 7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η ανάλυση χρήσιµων εργαλείων της επιστήµης της ιοίκησης, τα οποία χρησιµοποιούνται για την κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η παρουσίαση δυο βασικών µοντέλων ανάλυσης χαρτοφυλακίου προϊόντων. Μήτρες και µοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου προϊόντων Κουτί της Βοστώνης Μοντέλο της General Electric Η µήτρα Swot Κριτική Αποτίµηση των τριών µοντέλων Portofolio Boston consulting group model General Electric model Swot analysis Campbell, J. & Viceira., L. M. (2002). Strategic asset allocation: portfolio choice for long-term investors. Oxford University Press. Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (2005). Ανοιχτό ΜΒΑ. Τα Εργαλεία του µάνατζµεντ. Τεύχος 3, σελ Baird, B. F. (1989). Managerial decisions under uncertainty: an introduction to the analysis of decision making. Wiley, Chichester: New York. Ψιµάρνη-Βούλγαρη, Φ., & Ζοπουνίδης, Κ. (2000). Χρηµατοοικονοµική στρατηγική των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκδόσεις.

8 ιάλεξη 8 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η εισαγωγή των µαθητών σε βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ. Η κατανόηση των βηµάτων που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου µάρκετινγκ. Η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του µάρκετινγκ σε έναν αθλητικό οργανισµό. : Ορισµός αθλητικού µάρκετινγκ Βασικές δραστηριότητες αθλητικού µάρκετινγκ Μείγµα µάρκετινγκ Πυραµίδα αθλητικού Μάρκετινγκ Περιεχόµενο πλάνου µάρκετινγκ ενός αθλητικού οργανισµού Sport marketing Marketing mix Marketing planning και επιχειρήσεων. Εκδόσεις, σελ Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2000). Sport Marketing. Champaign IL: Human Kinetics, pp Θεοδωράκης, Γ. (2001). Η συµβολή του Μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση αθλητισµού. Στο Γαργαλιάνος,. & Αυθίνος, Ι. (Επιµ.) Αθλητικό Μάνατζµεντ: ιεπιστηµονική προσέγγιση, University Studio Press,σελ Τζωρτζάκης, Κ., & Τζωρτζάκη. Α. Αρχές Μάρκετινγκ: Η ελληνική Προσέγγιση. Εκδόσεις Rosili: Αθηνα. Ασηµακόπουλος, Μ. (1997). Εισαγωγή στο αθλητικό µάρκετινγκ. Στο: Μάνατζµεντ του Αθλητισµού. Παπαδηµητρίου,., & Γαργαλιάνος,. (εκδ). Αθήνα: Αθλότυπος Chelladurai, P. (1994). Sport Management: Defining the field. European Journal of Sport Management, 1(1) 7-20.

9 ιάλεξη 9 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η κατανόηση των βηµάτων που απαιτούνται για το σχεδιασµό των δηµοσίων σχέσεων µιας αθλητικής επιχείρησης. Η παρουσίαση των στόχων των δηµοσιών σχέσεων για τις επιχειρήσεις Η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών των δηµοσιών σχέσεων σε έναν αθλητικό οργανισµό. Ρόλος των δηµοσίων σχέσεων Σηµασία των σχέσεων προς την κοινωνία Ρόλος των δηµοσίων σχέσεων προς τα ΜΜΕ Public relations in sport Τζέτζης, Γ. (2001). Η συµβολή των ηµοσίων Σχέσεων στην οργάνωση και διοίκηση αθλητισµού. Στο: Γαργαλιάνος,. & Αυθίνος, Ι. (Επιµ.) Αθλητικό Μάνατζµεντ: ιεπιστηµονική προσέγγιση, University Studio Press, σελ Grunic, L. (2000). Public relations research: a tripartiate model. Corporate Communications: An International Journal, 5(2), Hurme, P. (2001). Online PR: emerging organizational practice. Corporate Communications: An International Journal, 6(2), Anderson, W. (2001). The 1939 major league baseball centennial celebration: how Steve Hannagan & Associates helped tie business to Americana. Public Relations Review, 27,

10 ιάλεξη 10 ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η κατανόηση των διαφόρων µεθόδων και διαδικασιών έρευνας που χρησιµοποιούνται στο αθλητικό µάρκετινγκ. H παρουσίαση του ρόλου της τµηµατοποίησης της αγοράς στη διαδικασία του µάρκετινγκ. Η κατανόηση των βάσεων της τµηµατοποίησης της αγοράς στα σπορ. Έρευνα αγοράς Έρευνα προϊόντος Έρευνα πολιτικής τιµών κέρδους Έρευνα δικτύων διανοµής Έρευνα µείγµατος προβολής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων ειγµατοληπτική έρευνα Sport consumer Research, Market segmentation Τζωρτζάκης, Κ., & Τζωρτζάκη., Α. Αρχές Μάρκετινγκ: Η ελληνική Προσέγγιση. Εκδόσεις Rosili: Αθηνα. Chelladurai, P., Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport services. Sport Management Review, 3, Olafson, G. A. (1990). Research design in sport management: What s missing, what s needed? Journal of Sport Management 4, Wakefield, K. L. & Sloan, H. J. (1995). The effects of team loyalty and selected stadium factors on spectator attendance. Journal of Sport Management, 9, Hansen, H. & Gauthier, R. (1994). The professional golf product: Spectators views. Sport Marketing Quarterly, III,(4), Huggins, M. H. (1992). Marketing research: A must for every sport organization. Sport Marketing Quarterly, I,(1),

11 ιάλεξη 11 ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η κατανόηση της έννοιας της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού (πόρων). Η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Η περιγραφή του ανθρώπινου δυναµικού οργανισµών αναψυχής και η παρουσίαση εφαρµογών της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού σε οργανισµούς αναψυχής και αθλητισµού Η έννοια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων Περιεχόµενο διοίκησης ανθρώπινων πόρων Ανθρώπινοι πόροι οργανισµών αναψυχής και αθλητισµού Μοντέλο διοίκησης ανθρώπινων πόρων Human resources Recreation Sport Management Personnel management

12 Chelladurai, P. (1999). Human resource management in sport and recreation. Champaign, IL: Human Kinetics. Κουστέλιος, Α. (1997). ιοίκηση ανθρώπινων πόρων. Στο. Παπαδηµητρίου &. Γαργαλιάνος (Εκδ.), Το µάνατζµεντ του αθλητισµού, σελ , Αθήνα: Αθλότυπο. Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ. (2001). ιοίκηση ανθρώπινων πόρων. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα. Slack, T. (1997). Understanding sport organization: Th application of organizational theory. Champaign, IL: Human Kinetics. Parkhouse, B. (1996). The management of sport: Its foundation and application. Mosby-Year Book, Inc. Mull, R., Bayless, K., & Jamieson, L. (1997). Recreational sport management. Champaign, IL: Human Kinetics. Collins, M., & Cooper, I. (1998). Leisure management: Issues and application. CAB International.

13 ιάλεξη 12 ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Η παρουσίαση βασικών ζητηµάτων διοίκησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Η περιγραφή του ρόλου των διοικητικών στελεχών στην οργάνωση αθλητικών γεγονότων Ιστορική εξέλιξη αθλητικών εγκαταστάσεων και γεγονότων Οργάνωση διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Οργάνωση διοίκηση αθλητικών γεγονότων Αρµοδιότητες διοικητικών στελεχών Facility management, Εvent management Ammon, R. (1998).Sport event and facility management. In: Contemporary Sport Management. (Eds) J. Parks, B. Zanger & J. Quarterman, Mulrooney, A., & Farmer, P. (1995). Managing the facility. In B. Parkhouse (ed.), The management of sport: its foundation and application (2 nd ed.), , St Louis, MO: Mosby Year Book. American sport education program, (1996). Event management for sport directors. Human Kinetics, IL. Γαργαλιάνος,. & Ασηµακόπουλος, Μ. (2006). οµή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισµού. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα.

14 ιάλεξη 13 ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Η παρουσίαση των φορέων που διαµορφώνουν τη διοικητική δοµή και τη λειτουργία του αθλητισµού στην Ελλάδα. ιοίκηση ηµόσιων αθλητικών Οργανισµών ιοίκηση Ιδιωτικών αθλητικών Οργανισµών Επιστηµονικοί Φορείς Public and private sector Sport organizations Γαργαλιάνος,. & Ασηµακόπουλος, Μ. (2006). οµή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισµού. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα (σελ ). Αυθίνος, Ι. (1996). ιάρθρωση και λειτουργία αθλητικών οργανισµών. Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Αθήνα.