ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ, Η ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ, Η ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ, Η ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ άσκαλος, ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό ότι η Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας (Λ.Κ..Μ.) είναι η πιο βεβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Αυτό οφείλεται στην εξόρυξη, µεταφορά και καύση του λιγνίτη στα πέντε µεγάλα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται εγκαταστηµένα στην περιοχή. Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια περιγραφής της υπάρχουσας κατάστασης. Επίσης προσπαθούµε να καταγράψουµε τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στις ανθρώπινες συµπεριφορές, συνήθειες, ήθη, δραστηριότητες και γενικότερα τις κοινωνικοοικονοµικές επιδράσεις που αποδίδονται στη λειτουργία του ΛΚ Μ. Στο τρίτο µέρος της εργασίας προσπαθούµε να αναδείξουµε το ρόλο ή την ευθύνη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δηµιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης ώστε η περιοχή να παραµείνει κατοικήσιµη, αφού βεβαίως επιτευχθεί να διαφυλαχτεί η στοιχειώδης ποιότητα ζωής εργαζοµένων και κατοίκων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Λιγνίτης, Ζώνη επιρροής, Λιγνιτικό Κέντρο, Νοµός Κοζάνης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δράσεις εξόρυξης και καύσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της υτικής Μακεδονίας και κύρια στο Νοµό Κοζάνης απέφεραν σηµαντικές αλλοιώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη δοµή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Συνοπτικά αναφέρουµε: έσµευση και καταστροφή µεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης. Πρόκληση σοβαρών αλλοιώσεων στη µορφολογία και αισθητική της περιοχής. ιατάραξη της χλωρίδας και πανίδας. ιατάραξη της ισορροπίας των επιφανειακών και υπογείων νερών. Μεταβολή της κοινωνικοοικονοµικής δοµής της περιοχής. Σκοπός λοιπόν αυτής της έρευνας είναι η ακριβής γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, η επισήµανση και η καταγραφή των αλλαγών στις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής, και το πώς η Περιβαλλοντική εκπαίδευση µπορεί να παίξει κάποιο ρόλο για τη µελλοντική αντιµετώπιση των προβληµάτων βραχυπρόθεσµα όσο οι σταθµοί βρίσκονται σε λειτουργία µακροπρόθεσµα κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η λειτουργία του Λ.Κ..Μ επέφερε σηµαντικότατες αλλοιώσεις τόσο στο χερσαίο και το ατµοσφαιρικό περιβάλλον, όσο και στα

2 χαρακτηριστικά των λιµνών και των άλλων υδάτινων αποδεκτών της περιοχής. Γι αυτό η περιοχή θεωρείται ως η πλέον επιβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Πέρα όµως από τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον έχουµε σοβαρές επιπτώσεις και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Ήδη έχουν µετεγκατασθεί τρεις οικισµοί: 1. Καρδιά 2. Εξοχή 3. Χαραυγή και ετοιµάζονται: 1. Κλείτος: Σήµερα κατασκευάζουν οι πληττόµενοι τα σπίτια τους, σε νέο χώρο υτικά της Κοζάνης. 2. Ποντοκώµη: Αποφασίζετε το φθινόπωρο η θέση του νέου χωριού. 3. Μαυροπηγή: Η ΕΗ ακόµα δεν συµφωνεί. 4. Κόµανος: πρόσφατα αποφασίστηκε η θέση του νέου οικισµού και έπεται συνέχεια, µε κρίσιµους από άποψη θέσης οικισµούς, την Άνω και Κάτω Αχλάδα, τη Βεγόρα, τη Λακκιά, τα Κοµνηνά, τον Αγ. Χριστόφορο, το Καρυοχώρι, το Προάστιο. Αν και η µετεγκατάσταση των τριών πρώτων οικισµών κρίνετε σε γενικές γραµµές ως επιτυχής παρά ταύτα δεν έχουν γίνει ακόµα οι σχετικές µελέτες για την εκτίµηση της µέχρι σήµερα απόδοσης και κυρίως στον τοµέα των ανθρώπινων συµπεριφορών και ψυχικών νοσηµάτων, αφού πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναγκάζονται για δεύτερη φορά, µετά το 22, σε προσφυγιά. ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΛΚ Μ Η γεωγραφική περιοχή, η οποία προκύπτει ως Ζώνη επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, µπορεί να προσδιοριστεί από τον άξονα που σχηµατίζουν τα αστικά Κέντρα Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου, που µε τη σηµερινή δυναµική ανάπτυξης των έργων, µπορεί να επεκταθεί νότια προς Σέρβια, Ελασσόνα και βόρεια προς Φλώρινα, Μοναστήρι (FYROM) Σε ότι µας αφορά, δυτικά αυτού του άξονα µπορούν σχηµατικά να οριστούν οι οικισµοί Αετός, Αναρράχη, Ξηρολίµνη, Αιανή και ανατολικά οι οικισµοί Βαθύλακκος, Άγιος ηµήτριος, Ερµακιά, Κοµνηνά. Γεωµορφολογικά είναι ένα υψίπεδο µε σχήµα περίπου ορθογώνιο, µε τις δύο πλευρές µεγαλύτερες πλευρές περίπου 80 km και τις µικρότερες περίπου 40 km, µε συνολική έκταση τ.χµ. και πληθυσµό κατοίκους. Η ανατολική του πλευρά ορίζεται από τον ορεινό όγκο του Βερµίου και η υτική πλευρά από τους ορεινούς όγκους του Βιτσίου, Ασκίου, και Μπούρινου. Οι κοινωνικές-οικονοµικές επιδράσεις σ αυτό το χώρο (Ζώνη Επιρροής του ΛΚ Μ) έχουν καταγραφεί και µπορούν να οριστούν στους εξής τοµείς: 1. Στον οικονοµικό τοµέα: Είναι η µεταβολή επί τοις % ποσοστού µε το οποίο συµβάλλει ο κάθε κλάδος της παραγωγής στη διαµόρφωση του συνολικού προϊόντος της περιφέρειας, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος της περιφέρειας καθώς και η συνακόλουθη αλλαγή των καταναλωτικών προτιµήσεων του πληθυσµού. 2. Στο δηµογραφικό Τοµέα: Είναι η συγκράτηση των µεταναστευτικών τάσεων εντός της περιφέρειας και η αντίστοιχη ενδοπεριφερειακή αύξηση του ηµιαστικού και αστικού πληθυσµού

3 3. Στον κοινωνικό Τοµέα: Έχει εντοπιστεί αλλαγή των κοινωνικών συµπεριφορών και εµφάνιση αστικών συνηθειών οι οποίες οφείλονται στη µετατροπή του ενεργού πληθυσµού από αγροτικός που ήταν, σε βιοµηχανικό. 4. Στον τοµέα χρήσεων του εδάφους: Παρατηρείται µείωση των γεωργικών χρήσεων λόγω των απαλλοτριώσεων. Επίσης παρατηρούνται αλλαγές στα είδη των αγροτικών καλλιεργειών και τέλος υπάρχει το µεγάλο ζήτηµα της αποκατάστασης και επανακαλλιέργειας των ήδη εκµεταλλευµένων λιγνιτικών κοιτασµάτων, ώστε να έχουµε µια µορφή, τρόπον τινά, αειφορείας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Το ΛΚ Μ είναι ο µεγαλύτερος εργοδότης στη Ζώνη επιρροής του. Λόγω του ότι η αµοιβή των συντελεστών της παραγωγής και καύσης του λιγνίτη ήταν µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον αρκετά αξιοπρεπής και παραµένει στην περιφέρεια, συντελεί στη δηµιουργία αναπτυξιακού κλίµατος και το ολιγότερο, κατά σηµαντικότατο ποσοστό, ενισχύει τη ζήτηση. Μια δεύτερη επίδραση είναι ότι ενεργοποιεί τον µηχανισµό ο οποίος υποβοηθά την εγκατάσταση και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσα στη Ζώνη Επιρροής του, κύρια στα πλησιέστερα αστικά κέντρα (πόλοι ανάπτυξης) Κοζάνης και Πτολεµαΐδας. Πίνακας 1: Κατά κεφαλήν εισόδηµα στη Ζώνη Επιρροής α/α Έτος Εισόδηµα ζώνης επιρροής Εισόδηµα Ελλάδας 1. Τέλος δεκαετίας δραχµές δραχµές 2. Τέλος δεκαετίας δραχµές δραχµές δραχµές δραχµές δραχµές δραχµές δραχµές δραχµές 6. Σήµερα υρώ Η συνεχής βελτίωση του εισοδήµατος στη ζώνη επιρροής σε σχέση µε το εθνικό εισόδηµα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εισοδηµάτων από την ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα. Τέτοια ανάλογη βελτίωση-αύξηση δεν παρατηρείται πουθενά αλλού στην Ελλάδα. ιαµόρφωση εγχώριου προϊόντος στη Ζώνη Επιρροής Εδώ εξετάζεται το ποσοστό επί τοις % µε το οποίο συµβάλλει ο κάθε τοµέας (αγροτικός, βιοµηχανικός, υπηρεσίες) στη διαµόρφωση του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ζώνης Επιρροής. Πίνακας 2: ιαµόρφωση ΑΕΠ α/α Έτος Αγροτικός Βιοµηχανικός Υπηρεσίες Χαρακτήρας 1. Τέλη 50 46,7% 21,1% 30% αγροτικός 2. Τέλη 60 25,5% 40,5% 33,3% βιοµηχανικός 3. Τέλη 70 18,3% 45,3% 36,4% βιοµηχανικός Αναλύοντας αυτά τα στοιχεία διαπιστώνουµε ότι, ο χαρακτήρας της οικονοµίας της περιοχής στο τέλος της δεκαετίας του 50 ήταν καθαρά αγροτικός και στο τέλος της δεκαετίας του 70 µετατρέπεται σε καθαρά βιοµηχανικός, µε ποσοστά αντίστοιχα µε εκείνα των βιοµηχανικά αναπτυγµένων χωρών. Επίσης στην ίδια δεκαετία (του 70) οι απασχολούµενοι στον αγροτικό τοµέα ήταν 52% του συνόλου του ενεργού πληθυσµού, στον βιοµηχανικό τοµέα 27% και στις υπηρεσίες 21%. ηλαδή τη

4 µεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας έχει ο βιοµηχανικός τοµέας και ακολουθούν οι υπηρεσίες και ο αγροτικός τοµέας. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Επιδράσεις στη πληθυσµιακή εξέλιξη Η απασχόληση ενός σοβαρού ποσοστού του ενεργού πληθυσµού της περιοχής στις εγκαταστάσεις της ΕΗ συνέβαλε αποφασιστικά στη συγκράτηση της αποδηµίας του πληθυσµού σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη στη συγκράτηση µετανάστευσης στη Γερµανία και γενικά στη υτική Ευρώπη. Παράλληλα η εισροή στην περιοχή τεχνικού προσωπικού από την υπόλοιπη χώρα συνέβαλε στην ταχύτατη ανάπτυξη των αστικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεµαΐδας. Αναλυτικά στην εξεταζόµενη περιοχή, σε σχέση µε το νοµό Κοζάνης και τη χώρα έχουµε την εξής εξέλιξη: Πίνακας 3: Πληθυσµιακή εξέλιξη α/α Απογραφή Πληθυσµός Πληθυσµός Πληθυσµός Ζώνης Επιρροής Νοµού Κοζάνης Χώρας Πίνακας 4: Μεταβολές Πληθυσµού α/α 10ετία Ζώνη Επιρροής Νοµός Κοζάνης Ελλάδα ,2% +9,9% ,1% -11,2% +4,5% ,3% +8,4% +11,0% ,5% +2,3% +5,4% Κατά το 2001, στην ευρύτερη Ζώνη Επιρροής του Ενεργειακού Κέντρου κατοικούσαν περίπου κάτοικοι, οι οποίοι ήταν κατανεµηµένοι ως εξής: 1. 60% στα αστικά κέντρα 2. 15% στα ηµιαστικά κέντρα (κεφαλοχώρια) % στους οικισµούς της περιοχής. Στη δεκαετία του 60 οι αγροτικοί οικισµοί σηµειώνουν πληθυσµιακή µείωση κατά 25%, λόγω των γενικότερων τάσεων αποδηµίας και µετανάστευσης που παρατηρούνται σ ολόκληρα χωριά. Στη δεκαετία του 70 τα αστικά κέντρα Κοζάνης, Πτολεµαΐδας σηµειώνουν αύξηση του πληθυσµού τους κατά 17% και 29% αντίστοιχα. Ακόµα και µε την απογραφή του 91 παρατηρούµε αύξηση της τάξης του 2% και 14% αντίστοιχα. Λόγοι αυτής της αύξησης ήταν η οικονοµική ανάπτυξής τους και η συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες καλύφθηκαν ως επί το πλείστον µε την µετακίνηση πληθυσµού από τους αγροτικούς οικισµούς της περιοχής. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Από την ανάλυση ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή από κοινωνιολόγους, απαντήσεων των κατοίκων που δόθηκαν σε συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, προκύπτουν και καταγράφονται ορισµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά που µπορούν να

5 αποδοθούν άµεσα ή έµµεσα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΕΗ. Η αλλαγή της απασχόλησης του πληθυσµού από παραδοσιακή αγροτική σε βιοµηχανική και η συνακόλουθη αύξηση των οικογενειακών εισοδηµάτων οδήγησε στη γρήγορη αλλαγή των υπαρχόντων κοινωνικών προτύπων, σε µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς καθαρά αστικές. Σηµειώνουµε τις εξής: Οι κοινωνικές επαφές των κατοίκων είναι συγκριτικά λίγες. Αυτό οφείλεται και στη µορφή του ωραρίου εργασίας (βάρδιες). Οι δεσµοί της γειτονιάς τείνουν προς χαλάρωση Φίλοι και συγγενείς δεν συναντιούνται πλέον στα σπίτια τους αλλά σε καφέ, ταβέρνες κ.τ.λ. Η απότοµη αύξηση των εισοδηµάτων (ικανοποιητικές αποδοχές, έως πρόσφατα τουλάχιστον των λιγνιτωρύχων) αύξησε κατακόρυφα την ανοικοδόµηση και οικοδοµική δραστηριότητα στην περιοχή, µε αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής των οικοδοµικών υλικών, οικοδοµών, διαµερισµάτων, ενοικίων κ.τ.λ. Επίσης οι υψηλές αποδοχές ενός σηµαντικού µέρους του πληθυσµού οδήγησαν σε έξαρση τη ζήτηση καταναλωτικών ειδών πολυτελείας. Έτσι έχουµε ίδρυση νέων εµπορικών επιχειρήσεων, µε ανάλογα προϊόντα. Συνήθειες µεγάλων αστικών κέντρων, όπως αυτές παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ (τρόπος αναψυχής, διατροφής, ενδυµασίας, ασχολίες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) είναι πλέον στην πρώτη γραµµή. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Στα σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης, µόνο στη Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου και µόνο στο Νοµό Κοζάνης, την εφταετία , έχουµε την υλοποίηση 54 προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τη συµµετοχή 1875 µαθητών και 120 εκπαιδευτικών. Αναφέρουµε µόνο τα προγράµµατα των οποίων η θεµατολογία και η διερεύνησή τους αφορούσε, κατά ένα µέρος τους τουλάχιστον, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή από τη λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά: Πίνακας 5: Περιβαλλοντικά Προγράµµατα στην Α/θµια Εκπαίδευση α/α Σχολ. Αριθµός Αριθµός Σχολική Μονάδα Έτος Μαθητών Εκπ/κών Θέµα ο Πτολεµαΐδας 31 2 Ενέργεια και Περιβάλλον 2. ηµοτικό Σχολείο Κοιλάδας 20 1 Ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον ηµοτικό Σχολείο Γ.Κονταρής 34 2 Ενέργεια- Ανάπτυξη- Περιβάλλον 4. ηµοτικό Σχολείο Άρδασας 32 3 Η ενέργεια και οι εφαρµογές της 5. ηµοτικό Σχολείο 33 2 Η κίτρινη λίµνη ρεπάνου 6. 8ο Κοζάνης 18 1 Νέες τεχνολογίες και περιβάλλον

6 Σχολ. α/α Σχολική Μονάδα Έτος ηµοτικό Σχολείο Άρδασας 8. ηµοτικό Σχολείο Μαυροδεντρίου ηµοτικό Σχολείο Κλείτου ηµοτικό Σχολείο Αγίου ηµητρίου 11. Νηπιαγωγείο Κλείτου Αριθµός Αριθµός Μαθητών Εκπ/κών Θέµα 24 2 Ενέργεια και εφαρµογές της. Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 8 1 Μαυροδέντρι- Περιβάλλον και Πολιτισµός 10 1 Πηγές και παραγωγή ενέργειας. Άνθρακας 30 2 Ρύπανση και προστασία του Περιβάλλοντος 8 1 Ένα µαύρο συννεφάκι µας έπνιξε το χωριουδάκι. Φεύγουµε ένας-ένας από δω σε άλλο µέρος φωτεινό Στα σχολεία της Β/θµιας Εκπ/σης, µόνο στη Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου και µόνο στο νοµό Κοζάνης, την εξαετία έχουµε την υλοποίηση 36 περιβαλλοντικών Προγραµµάτων µε τη συµµετοχή 1000 περίπου µαθητών και 80 περίπου εκπαιδευτικών. Και εδώ αναφέρουµε µόνο τα προγράµµατα των οποίων η θεµατολογία και η διερεύνηση τους αφορούσε, κατά ένα µέρος τους τουλάχιστον, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή από τη λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά: Πίνακας 6: Περιβαλλοντικά Προγράµµατα στη Β/θµια Εκπαίδευση α/α Σχολικό Έτος Σχολική Μονάδα Θέµα Γυµνάσιο Καπνοχωρίου Η Ρύπανση του αέρα στο. Ελλησπόντου από τον Α.Η.Σ Αγ. ηµητρίου 2. 2ο Γυµνάσιο Περιβαλλοντικά προβλήµατα και Πτολεµαΐδας ΜΜΕ στην Πτολεµαΐδα 3. 3ο Ε.Λ Πτολεµαΐδας Η Ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα Γυµνάσιο Λευκοπηγής Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, οι κλιµατικές αλλαγές και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο/ Ήχος και Φύση 5. Γυµνάσιο Ξηρολίµνης Ο καιρός, το κλίµα και η επίδραση του ανθρώπου σ αυτό κατά την παραγωγή ενέργειας και τη χρήση της

7 α/α Σχολικό Έτος Σχολική Μονάδα Θέµα 6. 2ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας Βαθιές εισπνοές στην πόλη των Περιβαλλοντικών προβληµάτων Γυµνάσιο Γαλάτειας Περιβαλλοντικοί προβληµατισµοί για τις λίµνες Ζάχαρη και Χειµαδίτιδα 8. Τ.Ε.Ε Σερβίων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των θερµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στο Ν. Κοζάνης ο Γυµνάσιο Η ιπτάµενη τέφρα Πτολεµαΐδας 10. 2ο Ε.Λ Κοζάνης Ρύπανση υδάτων και εδαφών ο Ε.Λ Πτολεµαΐδας Βιολογικές καλλιέργειες- Γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα και οι συνέπειες τους στο περιβάλλον/ Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των εργοστασίων στη περιοχή µας Τα περισσότερα απ αυτά παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία σε επίπεδο Σχολείου, οικισµού, ήµου ή Νοµαρχίας, έγιναν θέµα στις τοπικές εφηµερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τυπώθηκαν σε φυλλάδια, αφίσες, µικροεκδόσεις, έγιναν θεατρικές παραστάσεις στην Αίθουσα Τέχνης µε πάνω από 1000 άτοµα ως θεατές την κάθε φορά. Ως άλλες δραστηριότητες, ευαισθητοποίησης των µαθητών και της κοινής γνώµης της περιοχής µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά από το παρελθόν (στα µέσα της δεκαετίας του 90) τη µεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία 1500 περίπου µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς τους από δέκα σχολεία της περιοχής. Συντονιστής του όλου εγχειρήµατος, ο τότε Υπεύθυνος Π.Ε Ν. Κοζάνης κ. Ζουρουφίδης Κων/νος. Η συγκέντρωση έγινε στον αύλειο χώρο του ηµοτικού Σχολείου Ποντοκώµης και µετά τη σχετική εκδήλωση µε πανό, πλακάτ, σηµαίες ξεκίνησαν όλοι οι µαθητές και αφού διάνυσαν δρόµο 3 περίπου χιλιοµέτρων, κατέληξαν στην είσοδο του ΑΗΣ Καρδιάς, διαµαρτυρόµενοι για τις ρυπογόνες δραστηριότητες της ΕΗ και ζητώντας να παρθούν µέτρα για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Το γεγονός έγινε πρώτη είδηση όχι µόνο στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης αλλά και στα πανελλαδικής εµβέλειας (Mega, Ant1 κ.ά). η πιο πρόσφατη δραστηριότητα (φέτος, Καλοκαίρι 2008) ευαισθητοποίησης εκπ/κών και τοπικής κοινωνίας, διοργανώθηκε από την ΠΕΕΚΠΕ υτ. Μακεδονίας και πάλι στην ίδια περιοχή. Αφού έγινε επίσκεψη από τους εκπαιδευτικούς της υτικής Μακεδονίας στον ΑΗΣ Καρδιάς, ορυχεία Νότιου Πεδίου κτλ., κατέληξε σε εκδήλωση στο Γυµνάσιο Ποντοκώµης µε τη συµµετοχή και των κατοίκων της περιοχής. Εκεί µε προσκεκληµένους τη ΕΗ, τη ΓΕΝΟΠ, τις οικολογικές οργανώσεις, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΤΕΙ Κοζάνης, αναλύθηκαν οι ρυπογόνες δραστηριότητες της ΕΗ και προτάθηκαν λύσεις και µέτρα για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση τους. Το γεγονός έγινε είδηση στα τοπικά ΜΜΕ (ραδιόφωνα, εφηµερίδες, τηλεόραση).

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την όλη ενασχόληση, δραστηριοποίηση και δράση των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής, προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα. Η Ζώνη Επιρροής του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, λόγω της εξόρυξης, µεταφοράς και καύσης του λιγνίτη χωρίς την πρόνοια µέτρων, είναι σήµερα η πιο βεβαρηµένη περιβαλλοντικά περιοχή της χώρας. Η ανάπτυξη της περιοχής υπήρξε στρεβλή, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα στην τοπική κοινωνία. Γι αυτό, εκείνο που χρειάζεται είναι: Ανάπτυξη τέτοια στην οποία θα υπάρχει ισορροπία και αρµονία µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ξερίζωµα των αιτίων που προκαλούν κυριαρχικές τάσεις και ρύπανση. Μια οικονοµική ανάπτυξη χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Νέου τύπου ανάπτυξη, η οποία θα απαιτεί σχεδίασµα και χρήση νέων και τέτοιων τεχνολογιών που θα ελαχιστοποιούν τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι η επιδίωξη να αποκτήσουν οι αποδέκτες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης) το γνωστικό υπόβαθρο και τον αξιακό προσανατολισµό, που απαιτείται ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συµµετοχικές συµπεριφορές για της προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της προστασίας της ζωής. Είναι η δηµιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία και διαχείριση του Περιβάλλοντος, ώστε αύριο ως συνειδητοποιηµένοι πολίτες, ως αυτοδιοικητικοί άρχοντες των γύρω ήµων, ως στελέχη και εργαζόµενοι του ΛΚ Μ να δώσουν τη δική τους µάχη γιατί θα γνωρίζουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ανάπτυξη και την εργασία τους, αλλά αντίθετα η βιώσιµη ανάπτυξη είναι συµφέρον όλων µας. γιατί θα γνωρίζουν ότι το ανθρώπινο είδος, για να επιβιώσει στο εγγύς µέλλον πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ποια είναι όµως η ευθύνη, ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από δω και πέρα; Γνώµη µας είναι ότι πρέπει να συνεχίσει µε τον ίδιο τρόπο την ευαισθητοποίηση των µαθητών και της κοινής γνώµης της περιοχής, µε κατεύθυνση την άσκηση πίεσης προς τους ιθύνοντες ώστε να αλλάξουν προτεραιότητες και προπαντός νοοτροπία. Στόχος: Να γίνει αντίληψη όλων ότι το περιβάλλον είναι η πρώτη προτεραιότητα. Προτεινόµενα θέµατα για περαιτέρω επεξεργασία - Προτάσεις για επιστηµονική διερεύνηση και εξειδίκευση - Θέµατα για υλοποίηση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Θεµατικές ενότητες για την οργάνωση από µέρους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή τη

9 συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς και ενδιαφερόµενους, συνεδρίων, ηµερίδων, εκδηλώσεων, συζητήσεων κτλ. 1. Η χρησιµοποίηση του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκµεταλλεύεται µόνο το 35 µε 40% της παρεχόµενης θερµικής ενέργειας. Το υπόλοιπο 60% περίπου αποβάλλεται στην ατµόσφαιρα ως θερµικά απόβλητα. Αφού όµως έχουµε ως στόχο τη δραστική µείωση των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, πρέπει να εφαρµόσουµε σύγχρονες µεθόδους καύσης του λιγνίτη, κερδίζοντας συγχρόνως και υψηλότερο βαθµό απόδοσης θερµικής ενέργειας. 2. Εξευγενισµός του λιγνίτη και εµπλουτισµός του µε πρόσµιξη π.χ µε φυσικό αέριο ώστε το παραγόµενο λιγνιτικό αιώρηµα να καίγεται και καλύτερα και µε υψηλότερους βαθµούς απόδοσης και µε λιγότερες εκποµπές στην ατµόσφαιρα. Άρα λιγότερη αιωρούµενη τέφρα και το σηµαντικότερο, παράταση της λιγνιτικής περιόδου για διπλάσιο τουλάχιστον χρόνο. 3. Έρευνα για εξωηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη 4. Αποθέσεις (υπερκείµενα, ενδιάµεσα, µη απολήψιµα λιγνιτικά στρώµατα, τέφρα). Ποιες περιοχές επιλέγονται για τις αποθέσεις, ποια µορφολογικά στοιχεία πρέπει να έχουν, ποια πρέπει να είναι η δοµή τους. Η µέχρι σήµερα τυχαία ανάµειξη των επί µέρους υλικών και η απόθεση τους όπου βολεύει χωρίς καµιά προεργασία, έχει ως αποτέλεσµα την οριστική καταστροφή του επιφανειακού γόνιµου χώµατος, την αστάθεια των εδαφικών σχηµατισµών (πιθανότητα κατολισθήσεων), την διάβρωση των πρανών τους, την αυτανάφλεξη όπου υπάρχει άκαυστος λιγνίτης. 5. Αποκατάσταση και επανακαλλιέργεια. Οι εκτάσεις, οι οποίες έχουν ήδη εκµεταλλευτεί πρέπει να αποκατασταθούν και να αποδοθούν ξανά στους δικαιούχους καλλιεργητές. Προαπαιτούµενα για την επιτυχή αποκατάσταση είναι: Προγραµµατισµός από µέρος της ΕΗ για το ποιες επιφάνειες αποδεσµεύονται. Έργα διαµόρφωσης αυτών των επιφανειών. Σχεδιασµός και εκτέλεση ειδικών τεχνικών έργων (δρόµοι, γέφυρες, αντιπληµµυρικά έργα κ.ά) Επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάλυψη των επιφανειών. Για να γίνει αυτό όµως πρέπει: Να υπάρχει γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής. Να γίνει επιτυχής επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης των εδαφών. Να σχεδιαστούν χάρτες χρήσεων γης (που θα γίνουν οι δεντροφυτεύσεις, οι γεωργικές καλλιέργειες, οπωρώνες κ.τ.λ.) Να παρακολουθούνται επιστηµονικά και να αξιολογούνται συνεχώς τα αποτελέσµατα της αποκατάστασης. Οι µέχρι σήµερα δεντροφυτεύσεις µε ακακίες, σπάρτα, πεύκα, λεύκες κτλ., οι πειραµατικές καλλιέργειες µε σκληρό και µαλακό σιτάρι, η όµορφη διαµόρφωση του χώρου έξω από τη Σχολή Τεχνικών Ορυχείων, το πρότυπο αγρόκτηµα των λίγων στρεµµάτων, µόνο ως αποσπασµατικές ενέργειες µπορούν να χαρακτηριστούν και οι οποίες έχουν ως µοναδικό στόχο τον εντυπωσιασµό του αδαή επισκέπτη. 6. Η ιπτάµενη τέφρα και η σκόνη που παράγονται, περισσότερο στα κατά την εκσκαφή και τη διακίνηση των υλικών εκσκαφής µε συµβατικά µέσα και τους ταινιόδροµους, πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Τα βυτιοφόρα τα οποία χρησιµοποιούνται για την διαβροχή των δρόµων είναι για τα µάτια του κόσµου

10 και αυτά ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Μια λιτανεία για βροχή ίσως είχε καλύτερα αποτελέσµατα. 7. Υγρά απόβλητα και ιδιαίτερα τα λάδια των συνεργείων και των οχηµάτων και ποια η τύχη τους. Μέχρι σήµερα πετιούνται όπου να ναι. 8. Στερεά απόβλητα (σίδερα, παλιά και άχρηστα µηχανήµατα, εξαρτήµατα µηχανών, ρυµούρκες, ταινιόδροµοι, λαµαρίνες) και ποια η τύχη τους. Μέχρι σήµερα είναι διασπαρµένα οπουδήποτε. 9. Θόρυβος και όµοροι µε τα ορυχεία οικισµοί. Χωµάτινα ηχοφράγµατα, ηχοπετάσµατα κτλ. 10. Η εξορυκτική δραστηριότητα κατάστρεψε και συνεχίζει να καταστρέφει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και προκαλεί τεράστιες καταστροφές στα επιφανειακά νερά αλλά και στο υδάτινο δυναµικό των λιµνών Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Βεγορίτιδας, Πετρών. Λόγω του µεγάλου βάθους των ορυχείων παρατηρείται µείωση της παροχής ή και αποξήρανση φυσικών πηγών, µείωση της υγρασίας των γύρω περιοχών, όπως και µείωση της στάθµης ή εποχιακή ξήρανση µικρών ρυακιών και λιµνών. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα είναι η ρύπανση των υπογείων νερών, λόγω διήθησης των ποιοτικά βεβαρηµένων νερών των ορυχείων, όπως και η ρύπανση των επιφανειακών νερών, λόγω απόρριψης στους επιφανειακούς αποδέκτες των νερών που προέρχονται από τα αντλιοστάσια των ορυχείων. Τρόπος αντιµετώπισης όλων αυτών των προβληµάτων είναι οι υδρολογικές µελέτες που λείπουν παντελώς. 11. Η επίδραση των εκποµπών της καύσης του λιγνίτη στο κλίµα. CO 2, NO 2, οξείδια του S, ιχνορυπαντές και η σχέση τους µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και της όξινης βροχής. Εφαρµοσµένες µέθοδοι ελαχιστοποίησης των εκποµπών αυτών στην ατµόσφαιρα. 12. Ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση των διαπιστωµένων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στον πληθυσµό της περιοχής. Οικονοµική αποτίµηση των περιβαλλοντικών βλαβών. Υπολογισµός του διαχρονικά κοινωνικού κόστους που επέφερε τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου στο γεωγραφικό χώρο της Επιρροής του. 13. Στρεβλή ανάπτυξη των αστικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεµαΐδας, λόγω έλλειψης συγκεκριµένων µακροπρόθεσµων οικονοµικών προσανατολισµών, της έλξης που ασκούν τα αστικά κέντρα και της προσφοράς νέων θέσεων εργασίας. 14. Μεταφορά και επαναδόµηση οικισµών σε άλλες τοποθεσίες. Ενδεχόµενες συνενώσεις, εκπόνηση χωροταξικού σχεδίου, αναδιαρθρώσεις του οικιστικού ιστού της περιοχής, προγραµµατισµός µελλοντικής ανάπτυξής τους. 15. Περιφερειακός οικονοµικός προγραµµατισµός. Νέοι αναπτυξιακοί στόχοι στη Ζώνη Επιρροής του ΛΚ Μ λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές δυνατότητες και τις κοινωνικοοικονοµικές ιδιοµορφίες του χώρου. 16. Συγκρότηση τοπικού αναπτυξιακού Φορέα µε τη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων υπηρεσιών του ηµοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κύριος µοχλός προγραµµατισµού και υλοποίησης του νέου σχεδίου ανάπτυξης. 17. Μελλοντική εξάντληση των λιγνιτικών αποθεµάτων Κοινωνικοί κραδασµοί κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο. Άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Απασχόληση, θέσεις εργασίας κατά τη µεταλιγνιτική περίοδο. Ανεργία Κατανοµή των πόρων Αποκατάσταση των διαταραγµένων οικοσυστηµάτων της περιοχής. Συνολική Περιβαλλοντική Αναβάθµιση της περιοχής.

11 ΠΗΓΕΣ 1. Βαλκανάς Γ.: Ρύπανση Περιβάλλοντος- Επιστήµη και Τεχνικές αντιµετωπίσεως Παπαζήσης Γκρος Γ.: Επανακαλλιέργεια στο Λιγνιτωρυχείο Πτολεµαΐδας. Εισήγηση στο συνέδριο του ΤΕΕ για την ενέργεια Αθήνα ΕΗ: Πρόγραµµα αναπτύξεως /νση Προγραµµατισµού. Αθήνα ΕΗ: Πρόγραµµα ηµερίδας µε θέµα: Λιγνιτωρυχεία: Πορεία-Προβλήµατα- Προοπτικές. Αθήνα ρούγγας Ι.: Η ανάπτυξη του λιγνιτο-ηλεκτρικού κέντρου της ΕΗ και το περιβαλλοντικό πρόβληµα της Πτολεµαΐδας Φωνή των µηχανικών της ΕΗ. Σεπτέµβριος Εθνική Στατιστική Υπηρεσία: Ο πληθυσµός της Ελλάδας κατά τις απογραφές 7. Κόρδας Η.Ι.: Αναπτυξιακές περιφερειακές Επιδράσεις από έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Εισήγηση στο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ- ΕΗ. Αθήνα, Οκτώβριος Κόρδας Η.Ι.: Περιφερειακές επιπτώσεις στη. Μακεδονία από το Ενεργειακό Κέντρο της ΕΗ ηµόσιος Τοµέας, αριθµ. Τεύχους 50, Κόρδας Η.Ι.: 30 χρόνια λειτουργίας του ενεργειακού κέντρου υτ. Μακεδονίας. Οι αναπτυξιακές επιδράσεις του στην ευρύτερη περιφέρεια Φωνή των µηχανικών της ΕΗ. Νοέµβριος Κασουρίδης Κ. Νικολαΐδης Ι.: Παραγωγή εξευγενισµένων προϊόντων λιγνίτη για ηλεκτρικές και εξωηλεκτρικές χρήσεις Τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ 11. Κούκουζας Κ., Φώσκολος Η., Κώτος Θ.: Οι ενεργειακοί πόροι της Ελλάδας και το µέλλον του ελληνικού λιγνίτη Τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ 12. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση /νσης Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης. Αρχείο 13. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση /νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης. htt//:dide.koz.sch.gr 14. Ρέµελης Κ.: Η προστασία του περιβάλλοντος από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Σάκουλας Α. Αθήνα Σύλλογος ιπλωµατούχων Μηχανικών ΕΗ και ΤΕΙ Κοζάνης: Πραγµατικότητα και προοπτικές µιας δυναµικής δραστηριότητας ιηµερίδα, ΛΚ Μ 16. Υπουργείο Οικονοµίας: Εγχώριο προϊόν, κατά κεφαλήν εισόδηµα 17. ΥΠΕΧΩ Ε /νση Χωροταξίας: Χωροταξικά Νοµών Κοζάνης-Φλώρινας Αθήνα Φίλιος Φ., Ρούσος Ι., Ταραλίδης Β., Μπεληγιάννης Σ.: Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία της ΕΗ Τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ 19. Χατζηγιάννης Γ.: Περιβαλλοντικά θέµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των λιγνιτών Τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2011-12 Συμμετέχοντες μαθητές: Όλοι οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αποστόλου Χαράλαμπος Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι Θα ήθελα να απευθύνω έναν χαιρετισµό εκ µέρους

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο

Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Δήμος Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Λευτέρης Ιωαννίδης Δήμαρχος Κοζάνη 12-2-16 Μπροστά στην πρόκληση της Μεταλιγνιτικής περιόδο + Το παρελθόν: Πρώτες μονάδες την δεκαετία του 1950. Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. - Υποχρεώσεις της Επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του Έργου. - Διεθνείς πρακτικές ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

fax ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

fax ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900- 902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τοπικό πρόγραμμα Leader Η ΑΝΦΛΩ, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Δράσεις στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ολοκλήρωσε επιτυχώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗΚΗ Εργ. Έρευνας Παθήσεων από το Περιβάλλον ΓΝ. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310992363, Fax. 2313307316 Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας

Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 Επιµελητήριο Φλώρινας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθ. Γεράσιμος ΑΡΑΠΗΣ Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος mani@aua.gr Βιώσιμη Ανάπτυξη, Φέρουσα Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 4 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Στόχοι. Μεθοδολογία. Κριτήρια επιλογής θέµατος. Συντονιστές προγράµµατος: Συνεργασία µαθητών ηµοτικού και Γυµνασίου

Ενέργεια. Στόχοι. Μεθοδολογία. Κριτήρια επιλογής θέµατος. Συντονιστές προγράµµατος: Συνεργασία µαθητών ηµοτικού και Γυµνασίου Συντονιστές προγράµµατος: 24o ηµοτικό Σχολείο Πειραιά Ενέργεια Παπαδοπούλου Άννα (µέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε..) 8ο Γυµνάσιο Πειραιά Μαυροµατάκης Ιωσήφ (Φυσικός 1ο Λύκειο Καλλίπολης-Πειραιά) Συνεργασία µαθητών ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιβαλλοντικά ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Β.ΤΣΑ ΑΡΗ, /ντρια ΠΠ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα