Εικόνες του Ταξιδιού: Μια Γεύση από την Πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικόνες του Ταξιδιού: Μια Γεύση από την Πράξη"

Transcript

1 Εικόνες του Ταξιδιού: Μια Γεύση από την Πράξη Ράπτη Αθανασία ρ Ψυχοπαιδαγωγικής Συµβουλευτικής, Επιστ. Συνεργ. (Ν. 407), ΠΤ Ε Παν/µίου Αθηνών Αθήνα, Ελλάδα Βιδάκη Ειρήνη Εκπαιδευτικός Π.Ε., M.Ed. Πληροφορική στην Εκπαίδευση Υποψήφια ιδάκτωρ Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Αθηνών Π. Τσαλδάρη 49, 17234, άφνη, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναφορά στο πολυδιάστατο Έργο µε τίτλο «Φυσιογνωµία και Αποτελέσµατα του Πιλοτικού Προγράµµατος «Νησί των Φαιάκων» - Παρουσίαση Ενδεικτικών Εφαρµογών τελειώνει µε την παρουσίαση δραστηριοτήτων, που ανέπτυξαν µερικοί από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε δική τους πρωτοβουλία, στο πλαίσιο ενός συµµετοχικού µοντέλου επιµόρφωσης, στο οποίο η θεωρία ήταν συνδεδεµένη µε την πράξη, ενώ η µάθηση της αξιοποίησης των τεχνολογικών και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του υπολογιστή υπήρξε συνδυαστική. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, σχέδια µαθηµάτων µε χρήση Η/Υ, συγγραφικά πακέτα, Hyper Studio. ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Όπως αναφέρθηκε στην αρχική εισαγωγή, οι παρουσιάσεις που προηγήθηκαν δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα των δραστηριοτήτων που έγιναν στα σχολεία όλων των περιοχών, αλλά είναι ένα σύνολο µελετών µε αντικείµενο ορισµένες δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν σε ορισµένα από τα συµµετέχοντα σχολεία της Αττικής. Προκειµένου όµως να διαµορφώσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί µια γενικότερη εικόνα για το είδος των πρωτοβουλιών που έφεραν σε πέρας οι δάσκαλοι µαζί µε τους µαθητές τους στα περισσότερα σχολεία, κρίναµε σκόπιµο, έστω και αν αυτό αδικεί το έργο τους, να παρουσιάσουµε ενδεικτικά αποσπάσµατα των πολυµεσικών κατασκευών τους. Η επιλογή των εργασιών δεν ήταν βέβαια εύκολη, αλλά ούτε και η απόφασή µας να γίνει η παρουσίαση απουσία των ίδιων των δηµιουργών τους, αφού δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν όλοι σ αυτό εδώ το συνέδριο. Εκείνο που χρειάζεται να διευκρινιστεί, είναι ότι όλες οι κατασκευές που θα παρουσιάσουµε, αν εξαιρέσει κανείς την τελευταία, που έγινε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής από µεταπτυχιακό φοιτητή, κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της εκµάθησης του ανοιχτού συγγραφικού πολυµεσικού λογισµικού Hyper Studio, κατά το τελευταίο στάδιο της ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε την παράλληλη εµπλοκή τους σε σχεδιασµένες από τους ίδιους παιδαγωγικές εφαρµογές, που ανταποκρίνονταν στα δικά «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α, Επιµ. Α. ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 125

2 τους ενδιαφέροντα και τις µαθησιακές ανάγκες των µαθητών. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δάσκαλοι και µαθητές έµαθαν να κατασκευάζουν το δικό τους µαθησιακό υλικό, που υποστηριζόταν από ολοκληρωµένα σχέδια διδακτικών ενοτήτων. Για την εκµάθηση του λογισµικού Hyper Studio, ένα µεγάλο µέρος της οποίας επιτεύχθηκε παράλληλα µε την ανάπτυξη των αντίστοιχων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, δεν διήρκεσε πάνω από ένα µήνα. Πολλές από τις εφαρµογές αυτές παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους µαθητές σε ειδική ηµερίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κατά την οποία οι µαθητές εξέπληξαν ευχάριστα το κοινό µε την επίδειξη των αξιοθαύµαστων τεχνολογικών, λεκτικών, οµαδοσυνεργατικών και οργανωτικών δεξιοτήτων τους, συντροφευόµενοι και υποστηριζόµενοι διακριτικά από τους δασκάλους τους. Μερικές από τις αρχές που τηρήθηκαν κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των πολυµεσικών πακέτων ήταν: η αρµονική ένταξη των δραστηριοτήτων στο αναλυτικό πρόγραµµα, η σταδιακή µεταφορά της χρήσης του υπολογιστή από την ώρα «της Πληροφορικής» στην ώρα των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων ως οργανική διαδικασία της υιοθετούµενης µεθοδολογίας, η προσπάθεια αξιοποίησης των ευκαιριών που δίνουν οι πολυµεσικές κατασκευές για εξοικείωση των µαθητών µε τη δια-θεµατική προσέγγιση της µάθησης, η συµµετοχή των µαθητών σε όλες σχεδόν τις αποφάσεις σχεδιασµού και κατασκευής του λογισµικού, η ενθάρρυνση της διερευνητικής µάθησης και της εµπλοκής των µαθητών σε ανώτερα επίπεδα µάθησης, πέραν του αναπαραγωγικού, οι οµαδικές εργασίες µε έµφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της υποστήριξης της συµβολής όλων στη διαδικασία και της αλληλοβοήθειας, αλλά και την ανάπτυξη µιας θετικής εικόνας των παιδιών για των εαυτό τους, ο αυθεντικός και χρηστικός χαρακτήρας του υπό κατασκευή έργου (π.χ., η οργάνωση και αρχειοθέτηση βιβλιοθήκης παιδικής λογοτεχνίας µε σκοπό να βοηθηθούν όλοι στην επιλογή βιβλίων για ανάγνωση, αλλά και να συνεχίσουν το έργο οι µαθητές επόµενων ετών, έτσι ώστε το τελικό έργο να είναι ολοκληρωµένο και να δοθεί σε άλλα σχολεία, η κατασκευή ενός λογισµικού µε στόχο τη διδασκαλία άλλων µικρότερων παιδιών, η ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και της κοινής γνώµης για ορισµένα θέµατα µέσα από διάφορες εκδηλώσεις, η καλλιέργεια των δικών τους ενδιαφερόντων πέραν του αναλυτικού προγράµµατος, κ.ά) η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων µε παρόµοια ενδιαφέροντα. (Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών στο σχετικό ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης, που έλεγαν ότι το όλο εγχείρηµα, επειδή τους έβρισκε ανέτοιµους µε τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις, τους έδωσε την αφορµή, αλλά και το πρόσχηµα να ζητήσουν βοήθεια από άλλους συναδέλφους (το αντικείµενο είναι καινούριο, εποµένως, γιατί να ντραπούν να δείξουν ότι δεν το γνωρίζουν), αλλά και από µαθητές τους, µερικοί από τους οποίους δεν είχαν αναδειχτεί µέσα από τα άλλα µαθήµατα, και να βιώσουν την αίσθηση της συντροφικότητας µε αυτούς, αφού όλοι συµµετείχαν σε ένα πρωτόγνωρο ταξίδι, µε κοινούς και όχι «παραταξιακούς» στόχους, µε την έννοια του χωρισµού τους σε δύο ιεραρχηµένες οµάδες: τους αξιολογούµενους αδαείς µαθητές και τους αξιολογητές, αυθεντίες-καθηγητές. Από όλες τις κριτικές θετικές και αρνητικές - που διατυπώθηκαν για ορισµένα θέµατα οργανωτικά ή υποστήριξης του προγράµµατος, για µας τους επιµορφωτές και συν-διοργανωτές, η πιο ευχάριστη δήλωσή τους ήταν: κουραστήκαµε, αλλά πραγµατικά το χαρήκαµε. Αρχίσαµε να ζητάµε ο ένας από τον άλλο βοήθεια και να συνεργαζόµαστε, κάτι που ζητάµε από τα παιδιά µας να κάνουν, αλλά εµείς συνήθως το αποφεύγουµε.. Στη συνέχεια, θα πάρουµε µια µικρή γεύση από τη δουλειά τους, µαζί µε τις αναγκαίες προφορικές διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. 126

3 άσκαλος: Χρήστος Καρράς, 4o Λάρισας: Βιβλιοπαρουσίαση Το παιδί και το αστέρι οµάδα 4 η Στην πρώτη σελίδα υπήρχε το εξώφυλλο του βιβλίου και τρία κουµπιά. Πατώντας το κουµπί «µουσική» παίζει κάποια µουσική. Πατώντας το πλήκτρο «βιογραφικό εµφανίζεται το βιγραφικό του συγγραφέα. Πατώντας το πλήκτρο «σελίδα 2» µεταφερόµαστε στη 2η Σελίδα Πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα εµφανίζονται µικρά κείµενα που περιγράφουν τους ήρωες του βιβλίου Αντόνιο και Λούντο, παίζει µουσική, προβάλλεται ένα βίντεο (άσχετο µε το θέµα) που βρήκαν τα παιδιά στη βιβλιοθήκη της εφαρµογής. Επίσης υπάρχουν κουµπιά για τη µετάβασή τους στην προηγούµενη και την επόµενη σελίδα. Στην 3η Σελίδα υπάρχουν τα πλήκτρα µετάβασης στις προηγούµενες και στην επόµενη σελίδα, δυο κουµπιά κειµένων «η γνώµη µου» και το «συστήνω» και ένα πλήκτρο µε βίντεο από τη βιβλιοθήκη της εφαρµογής άσχετο µε το θέµα. Στην 4η Σελίδα υπάρχει (εκτός από τα πλήκτρα µετάβασης στις προηγούµενες και στην επόµενη σελίδα) ένα κουµπί που εµφανίζει ένα απόσπασµα από το βιβλίο. 127

4 Στην 5η Σελίδα υπάρχουν πλήκτρα µετάβασης στις προηγούµενες σελίδες. Ένα πλήκτρο που εµφανίζει ένα κείµενο µε την περίληψη του βιβλίου και το κουµπί «Λούντο Αντονιο» που σε µεταφέρει σε σκίτσο των ηρώων. Στη σελίδα 6 υπάρχει ένα πλήκτρο που επιστρέφει στην προηγούµενη σελίδα και ένα που σε πηγαίνει στην επόµενη. Στην τελευταία σελίδα της διερεύνησης υπάρχει µια έκθεση που περιγράφει τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν τα παιδιά καθώς και τις παρατηρήσεις τους για την εφαρµογή την ίδια. Υπάρχουν επίσης 2 πλήκτρα που σε µεταφέρουν στην αρχή και στην προηγούµενη σελίδα της διερεύνησης. Άλλες δραστηριότητες αφορούσαν στην αισθητική αγωγή, σε µικρές έρευνες στο περιβάλλον τους, στην έκδοση εφηµερίδας, τεύχους ειδικών θεµάτων, στη δηµιουργία, άλµπουµ και ηµερολογιών π.χ., 4ο Λάρισας, 2 ο Βούλας, 33 ο Περιστερίου, 7 ο Ρεθύµνου, Σχ. Κερατσινίου κ.α.. άσκαλος: Τσάγκαλος Βασίλης: 2 ο.σχ. Βούλας : «Το λεύκωµα των µαθητών/τριών». Πρόκειται για ένα έργο που δηµιούργησαν οι µαθητές/τριες µε τη βοήθεια του δασκάλου τους όπου υπάρχουν σκαναρισµένες οι φωτογραφίες όλων των παιδιών και δίπλα ένα µικρό κειµενάκι, ανέκδοτα, κριτική, σκέψεις και ζωγραφιές των παιδιών πραγµατοποιήθηκε σε πολλά σχολεία. 128

5 άσκαλος: Τζόκας Βαγγέλης, κ. Βασιλικού: 33 ο. Σχ. Περιστερίου: δηµιούργησαν οι µαθητές/τριες µε τη βοήθεια του δασκάλου τους και του επιµορφωτή-δασκάλου έργο στο HyperStudio που αφορά στους «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες». 19 ο.σχ. Βόλου: από µια επίσκεψη στην πινακοθήκη εµπνεύστηκε η δασκάλα και έφτιαξε την παρακάτω δραστηριότητα 129

6 ασκάλα: ιανέλλου Γιώτα, 19 ο.σχ.βόλου: ηµιουργία από τη δασκάλα και τους µαθητές εκπαιδευτικού υλικού για την Ασία και την Ευρώπη, µε υπερκείµενα και µουσική ασκάλα: Τσερβάκη Σταυρούλα: 5o.Σχ. Ρεθύµνου: η δραστηριότητα είναι εµπνευσµένη από τη φύση της Κρήτης. Έγινε έρευνα των παιδιών µε τη δασκάλα τους και συγκεντρώθηκε το φωτογραφικό υλικό. Οι µαθητές συνέβαλαν στην καταγραφή ενός υπό εξαφάνιση φυσικού πλούτου του τόπου τους. 130

7 ασκάλα: ουβλέκα Φωτεινή, 5 ο. Σχ. Ρεθύµνου: Πρόκειται για µια δραστηριότητα που έγινε µε στόχο την ευαισθητοποίηση των µικρών µαθητών/τριών για την ασφάλεια στους δρόµους Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των σχολείων, 13 ο & 21 ο.σχ. Κερατσινίου: κατασκευή ιστοσελίδων µε εκπαιδευτικό υλικό από τους εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων. Στις δραστηριότητες περιλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί, τους στόχους, τη µέθοδο, την προετοιµασία τα υλικά που απαιτούνται και τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της δραστηριότητας. 131

8 ασκάλα: Αγγελίδου Σοφία, 2 ο.σχ. Βούλας (ΣΤ2 τάξη): Πρόκειται για µέρος του έργου που παρήγαγαν οι µαθητές/τριες, ασχολούµενοι µε την ενότητα της Αφρικής, µε τη διαθεµατική-ολική προσέγγιση, διερευνητικά και συνεργαζόµενοι σε οµάδες. 132

9 Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι του 3 ου.σχ. Ν.Ιωνίας: οι δάσκαλοι της τάξης έφτιαξαν µε τα παιδιά ένα έργο σχετικό µε τα µέσα επικοινωνίας. 7 ο. Σχ. Ρεθύµνου: Το έργο «στον Καιρό του Ακάθιστου Ύµνου», δηµιουργήθηκε από τον ιερέα και δάσκαλο Φωτάκη Γεώργιο και την εκπαιδευτικό Βαβουράκη Μαρία, για τις ανάγκες του µαθήµατος της Βυζαντινής Ιστορίας 133

10 Επιµορφωτής: Κουτροµάνος Γιώργος. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού για την κυκλοφοριακή αγωγή («Το Άρµα του Ήλιου»), στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. 134

11 άσκαλος: Καρράς Χρήστος: Κατασκευή Πολυγώνων µε το Αβάκιο: ιερευνητική δραστηριότητα ακολουθούµενη από έκθεση µαθητών για ανάπτυξη δεξιοτήτων µεταγνώσης Εντολές 135

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας»

Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» 4 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Μια Πρόταση ιαθεµατικού Σχεδιασµού Μαθηµάτων Μέσω Τηλεδιάσκεψης στο ηµοτικό Σχολείο : «Άσπρα Καράβια τα Όνειρά µας» Ζαράνη Φλώρα Κλωστράκη Γεωργία zaraniflora@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 803 Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ.. Ν. Ευβοίας αβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α Γρ. Ν. Ευβοίας Καραντενίζη Ελένη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 21-22 Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet

ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 1. ασκάλες: Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, Παναγή Αλεξάνδρα. 2. Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών πιλοτικού προγράµµατος. ιευθύνσεις Internet 4. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζονται δραστηριότητες µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στο προς εξέταση θέµα και στην ανάλυση του θέµατος πάνω σε θεµατικούς άξονες οι οποίοι θα αποτελέσουν µαγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα