ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, COM(2004)362 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση του ΚΚΕρ ΕΙ_ ΕΙ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 14.05.2004 COM(2004)362 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση του ΚΚΕρ - 2003 ΕΙ_ ΕΙ."

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004)362 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση του ΚΚΕρ ΕΙ_ ΕΙ.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος από τον αρμοδιο για την ερευνα Επίτρόπο 5 Σχέδιο Παρατηρήσεων του ιοικητικού Συμβουλίου 6 Μήνυμα του Γενικού ιευθυντή 8 Υποστήριξη των Κοινοτικών Πολιτικών 10 Ασφάλεια χημικών προϊόντων 13 Ασφάλεια τροφίμων Ταχεία ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ασικές πυρκαγιές Πρόβλεψη των επιδράσεων της ξηρασίας στις συγκομιδές της ΕΕ ΕΙ_ Ασφάλεια του υδρογόνου ως καυσίμου μεταφορών 17 Ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων της Ανατολικής Ευρώπης 18 Αναγνωριστική έρευνα 19 Βραβεία Αριστείας του ΚΚΕρ 20 Βραβείο ΚΚΕρ Νέο Επιστήμονα της Χρονιάς - ρ ΒοΙοΓεδ Ιβαιτεΐα 20 Βραβείο ΚΚΕρ Επιστημονικής Καινοτομίας Νέων Επιστημόνων - ρ Μοοίε Ει-άιηαηη 22 Βραβείο ΚΚΕρ Μείζονος Επιστημονικής Συμβολής Νέων Επιστημόνων στην Έρευνα στον Τομέα των Τροφίμων - ρ Ηιώειΐ 01ια88αΐ η6 23 Βραβείο ΚΚΕρ Επιστημονικής ημοσίευσης - ρ Γιάννης ροσσινός 24 Βραβείο ΚΚΕρ Τεχνικής Βοήθειας - Ηεΐηζ δΐιιΐζ & ΙοαοΗιη Κϋδΐ 25 Οι καλύτερες τιμές του 2003 των Ινστιτούτων του ΚΚΕρ 26 ιάρθρωση του πολυετούς προγράμματος 27 Ινστιτούτο υλικών και μετρήσεων αναφοράς 28 Ινστιτούτο υπερουρανίων στοιχείων 30 Ινστιτούτο Ενέργειας 32 Ινστιτούτο προστασίας και ασφάλειας του πολίτη 34 Ινστιτούτο περιβάλλοντος και αειφορίας 36 Ινστιτούτο προστασίας της υγείας και του καταναλωτή 38 Ινστιτούτο τεχνολογικών προβλέψεων 40 Υποστήριξη της διεύρυνσης 42 2 ΕΙ_

3 Συµβολή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας 43 ιαχείριση πυρηνικών εγκαταστάεσεων 45 Το ΚΚΕρ µε αριθµούς 47 Προσωπικό 47 Μη µόνιµο προσωπικό 49 Προϋπολογισµός για θεσµικές δραστηριότητες 50 Ανταγωνιστικές δραστηριότητες 51 Δηµοσιεύσεις του Προσαρτήµατα 53 Διοικητικό συµβούλιο (κατάσταση το Δεκέµβριο 2003) 53 Διευθυντές του ΚΚΕρ 57 ΕΙ_ 3 ΕΙ_

4 ΚΟΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ Αποστολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) είναι η παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης υπαγορευόµενης από τις ανάγκες των πελατών, για την εκπόνηση, ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση πολιτικών που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. ς υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΚΚΕρ λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για την επιστήµη και τεχνολογία στην ΕΕ. Κινούµενο πλησίον της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον των κρατών µελών, ενώ διατηρεί την ανεξαρτησία του από ειδικά συµφέροντα, είτε ιδιωτικά είτε εθνικά. ΕΙ_ 4 ΕΙ_

5 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Το ΚΚΕρ συνέβαλε σημαντικά στην υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ κατά το 2003, πρώτο έτος εφαρμογής του έκτου προγράμματος-πλαισίου. Η νομοθεσία της Κοινότητας όλο και περισσότερο βασίζεται στην επιστήμη και, ως εκ τούτου, απαιτεί έγκυρη επιστημονική υποστήριξη. Μεταξύ των παραδειγμάτων που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση είναι η υποστήριξη που παρέχεται στη νέα πολιτική για τις χημικές ουσίες, και ειδικότερα αναφορικά με την καταχώρηση, αξιολόγηση και αδειοδότηση και περιορισμό χρήσης των χημικών ουσιών. Η ονομασία του ΚΚΕρ ως Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την υποστήριξη της νομοθεσίας για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΟΜΟ) αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου συμβολής του ΚΚΕρ στην ανάπτυξη επιστημονικών συστημάτων και συστημάτων αναφοράς για την υποστήριξη των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Αυτό αποτελεί ένα από τους θεμέλιους λίθους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και αποτελεί καίρια συνιστώσα του σχεδίου δράσης του ΚΚΕρ για τον ΕΧΕ. Τέτοιου είδους υποστήριξη δεν παρέχεται μόνο από το ΚΚΕρ αλλά και μέσω του Ευρωπαϊκού ικτύου Εργαστηρίων ΟΜΟ, το οποίο διαχειρίζεται το ΚΚΕρ. Άλλα καίρια στοιχεία του σχεδίου δράσης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας του ΚΚΕρ είναι η δικτύωση, η διεύρυνση, η κατάρτιση και κινητικότητα, όπως και η αυξημένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Η υπογραφή μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Γ Έρευνας και του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Προβλέψεων (ΙΡΤ8) του ΚΚΕρ, και η δημιουργία μιας άκρως εξειδικευμένης μονάδας ΕΧΕ, αποτελούν θετική εξέλιξη και υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδω στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η επιτυχία της διεύρυνσης είναι η κύρια πρόκληση για το 2004 και τα επόμενα έτη. Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα κράτη μέλη είναι η ανάγκη συμμόρφωσης προς το πλέγμα της νομοθεσίας της ΕΕ, δηλαδή το "κοινοτικό κεκτημένο" Μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος φιλοξενίας επιστημόνων, οργάνωσης τεχνικών εργαστηρίων και σεμιναρίων κατάρτισης, και μέσω της ενεργού συμμετοχής εθνικών εργαστηρίων από τα νέα κράτη μέλη στο πρόγραμμα εργασίας του, το ΚΚΕρ συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση της συμμόρφωσης προς τις επιστημονικές και τεχνικές πτυχές του κεκτημένου. Είμαι πεπεισμένος ότι το 2004, το ΚΚΕρ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και πολύτιμο ρόλο ως ο εσωτερικός οργανισμός της Επιτροπής για τη βασιζόμενη στην έρευνα υποστήριξη των ασκούμενων πολιτικών. ΡΙπΜρρο ΠΗΜΙΜΠΙ Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα ΕΙ. 5 ΕΙ.

6 2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το 2003, το νέο πρόγραμμα εργασίας του ΚΚΕρ έδωσε έμφαση στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε μείζονες τομείς άσκησης κοινοτικής πολιτικής, όπως χημικές ουσίες, ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια και διεύρυνση. Το πόση σημασία έχει το έργο του ΚΚΕρ για τις πολιτικές καταδείχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο μέσω της αλληλεπίδρασης με την υψηλού επιπέδου ομάδα χρηστών του ΚΚΕρ στη διάρκεια του έτους. Το συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση τη συμμόρφωση του ΚΚΕρ με τις απαιτήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης της Επιτροπής: τον κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (8ΡΡ) και το σύστημα διαχείρισης με βάση τις δραστηριότητες (ΑΒΜ). Τα συστήματα αυτά εισήχθησαν για να βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα μέσω του καλύτερου σχεδιασμού, της υλοποίησης και παρακολούθησης στόχων και δεικτών μέτρησης σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης. Το φθινόπωρο του 2003, το συμβούλιο επικρότησε την αναδιάρθρωση των ιευθύνσεων. Η αναδιοργάνωση αυτή έχει το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης της διαχείρισης πόρων και προγράμματος εργασίας σε μία μόνο ιεύθυνση. ημιουργήθηκε μια ξεχωριστή ιεύθυνση για την κάλυψη θεσμικών και επιστημονικών σχέσεων. Όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την επιμελητεία των εγκαταστάσεων της ΙψτΆ συγκεντρώθηκαν σε μια αποκλειστική ιεύθυνση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τέτοιων εργασιών. Κύρια ζητήµατα του 2003 Το συμβούλιο παρακολούθησε τα ειδικά προγράμματα όπως υλοποιήθηκαν από το ΚΚΕρ με βάση τις υποχρεώσεις του προγράμματος-πλαισίου έρευνας της ΕΕ. Μία από τις απαιτήσεις αυτές είναι η αξιολόγηση από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, δηλαδή η αξιολόγηση πενταετίας του ΚΚΕρ που καλύπτει την περίοδο Το συμβούλιο συμμετείχε ενεργά στον καθορισμό και την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων, καθώς και στην επιλογή της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Επίσης, κατά τα τελευταία στάδια των επισκέψεων της ομάδας, ο πρόεδρός της προέβη σε παρουσίαση προς το διοικητικό συμβούλιο, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση για τα αρχικά συμπεράσματα της αξιολόγησης. Το συμβούλιο παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνει το ΚΚΕρ στη συμβολή στην υλοποίηση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και των στόχων που τέθηκαν στο συνοδευτικό σχέδιο υλοποίησης. Το συμβούλιο και τα μέλη εξέφρασαν θετική άποψη για δράσεις που υλοποιήθηκαν από το ΚΚΕρ στο θέμα της διεύρυνσης. Εκφράσθηκαν θερμές ευχαριστίες για την τεχνική υποστήριξη της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, την εταιρική συνεργασία σε ερευνητικά έργα του προγράμματος-πλαισίου, την κατάρτιση και το άνοιγμα των καθοδηγούμενων από το ΚΚΕρ δικτύων αρμοδιοτήτων, καθώς και οι ημερίδες πληροφόρησης του ΚΚΕρ, τα άκρως εξειδικευμένα εργαστήρια, το δίκτυο σημείων επαφής του ΚΚΕρ και τα ειδικά στοχοθετημένα έργα. Το συμβούλιο υπογράμμισε τη συνδρομή του ΚΚΕρ κατά τη διάρκεια διαφόρων κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης δασικών πυρκαγιών και της εκτίμησης ΕΙ. 6 ΕΙ.

7 των επιδράσεων της ξηρασίας στις προβλέψεις συγκομιδών. Επίσης, το συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη ενός μηχανισμού ανταπόκρισης του ΚΚΕρ σε περίπτωση κρίσεων, ώστε να διασφαλιστεί μια συντονισμένη και επαγγελματική εσωτερική ανταπόκριση, κατόπιν αιτήσεως. Το συμβούλιο εκτιμά την αξιολόγηση και απονομή βραβείων αριστείας στους νεαρούς επιστήμονες του ΚΚΕρ και χαιρετίζει τη φετινή προσθήκη ενός βραβείου τεχνικής βοήθειας. Η στρατηγική του ΚΚΕρ για τη συνεχιζόμενη διαχείριση και εκμετάλλευση του πλούτου πνευματικής ιδιοκτησίας των Κοινοτήτων επιδοκιμάσθηκε από το Συμβούλιο, το οποίο εξακολουθεί να παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Το συμβούλιο τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής επικοινωνίας για την επιστήμη και τα αποτελέσματά της, και συντάχθηκε μια αναθεωρημένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων του ΚΚΕρ ως απάντηση στο αίτημα αυτό. Το συμβούλιο παρακολούθησε στενά τις δραστηριότητες παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων και επιδοκίμασε τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του αντιδραστήρα υψηλής ροής στον ολλανδικό όμιλο πυρηνικών ερευνών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου. ΕΙ_ ν ΕΙ_

8 3. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Το 2003, το ΚΚΕρ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην παγίωση της φήμης του ως φορέα υποστήριξης πολιτικών βασιζόμενου στην έρευνα, ικανού να συνδράμει σειρά πολιτικών της Επιτροπής, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή επιστημονική βάση. Το νέο πολυετές πρόγραμμα εργασίας του ΚΚΕρ για το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2003, αντανακλά αυτήν την έμφαση στο χρήστη επιτρέποντας επίσης την ανάπτυξη νέας επιστημονικής αρμοδιότητας προκειμένου να καλυφθούν αναδυόμενες ανάγκες. Σε όλη την έκταση της παρούσας έκθεσης παραθέτονται παραδείγματα υποστήριξης από το ΚΚΕρ, θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ειδικότερα τη συμβολή του ΚΚΕρ στη νέα πολιτική χημικών ουσιών, που καταρτίστηκε από κοινού με τις Γ Περιβάλλοντος και Επιχειρήσεων της Επιτροπής. Η ονομασία του ΚΚΕρ ως Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς αποτέλεσε αναγνώριση των προσπαθειών αρκετών ετών για την εδραίωση και καθοδήγηση του ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΕΝΟΕ). Το ΚΚΕρ διαδραμάτισε ρόλο καταλύτη στην ανάπτυξη ενός νέου, ευρείας κλίμακας, συλλογικού σχεδίου για την περιβαλλοντογονιδιωματική επιστήμη που εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών επιδράσεων και της ατομικής ευαισθησίας στο άσθμα της παιδικής ηλικίας. Τα ως άνω παραδείγματα δείχνουν τη μακροχρόνια φύση της υποστήριξης του ΚΚΕρ. Εντούτοις, το ΚΚΕρ κατέδειξε επίσης την ικανότητά του να ανταποκρίνεται με ταχύ και επαγγελματικό τρόπο σε πολλές κρίσεις. Εδώ περιλαμβάνεται η στήριξη που δόθηκε στη Γαλλία και στην Πορτογαλία κατά τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του Μεγάλο μέρος του έργου που επιτελεί το ΚΚΕρ υποστηρίζει εν τέλει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεξάγεται δε σε στενή συνεργασία με περίπου 2000 επιστημονικούς συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Σε αναγνώριση αυτού, στα τέλη του 2003 δημιουργήθηκε μία νέα ιεύθυνση εστιαζόμενη στους εκτός του ΚΚΕρ φορείς που διακυβεύουν συμφέροντα. Επειδή είναι σημαντικό να μετρηθεί η σημασία του έργου του ΚΚΕρ για τους χρήστες, το ΚΚΕρ διεξήγαγε την πρώτη του έρευνα ικανοποίησης εταιρικών χρηστών το Η εν λόγω έρευνα στόχευε τόσο τους εσωτερικούς (Επιτροπή) όσο και τους εξωτερικούς (υπουργεία, εθνικές αρχές, κλπ) χρήστες οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, εξέφρασαν έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από το ΚΚΕρ. Επίσης έγινε επίσημη εκτίμηση της επιστημονικής και τεχνικής παραγωγής του ΚΚΕρ, η λεγόμενη αξιολόγηση πενταετίας ( ), από ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, τα αποτελέσματα της οποίας θα είναι διαθέσιμα το Υλοποιώντας το πρόγραμμα εργασίας του, το ΚΚΕρ συνέχισε να συμβάλλει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, τη μείζονα πρωτοβουλία των τελευταίων ετών στον τομέα της πολιτικής για την έρευνα. Με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Γ Έρευνας και του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Προβλέψεων (ΙΡΤ8) του ΚΚΕρ τονίστηκε η ανάγκη για επιπρόσθετη στήριξη στην πολιτική αυτή. ΕΙ. Β ΕΙ.

9 Το ΚΚΕρ αποτελεί ένα ιδεώδη χώρο διεξαγωγής ερευνών, όπου οι επιστήμονες μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία και την ενσωμάτωση των εργασιών τους στη νομοθεσία της ΕΕ. Στο ΚΚΕρ τονίζεται η σημασία της κατάρτισης σε θέματα έρευνας και ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων μας βρίσκεται στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας του. Για να προβληθεί αυτό, ένα απόσπασμα της παρούσας έκθεσης αφιερώθηκε στα βραβεία που απονέμονται σε νέους επιστήμονες και παράλληλα καθιερώθηκε ένας μηχανισμός αναγνώρισης τεχνικών επιτευγμάτων. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για τις προσπάθειες που κατέβαλε όλο το προσωπικό του ΚΚΕρ, το οποίο με την υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου του ΚΚΕρ και του Επιτρόπου κ. Βιΐδςιπη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στις επιτεύξεις του 2003, ενώ παράλληλα προσβλέπω στις προκλήσεις του Εί. 9 Εί.

10 4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Υπό μορφή στήριξης στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, το ΚΚΕρ ορίστηκε ως Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ) για τη νομοθεσία σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, με αποστολή να αξιολογεί την καταλληλότητα των μεθόδων για τους σκοπούς συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς. Η σύσταση Ο2003/556/ΕΚ της Επιτροπής περί κατευθυντηρίων γραμμών για τη συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων και μη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εργασίες του ΚΚΕρ Υπό μορφή στήριξης στην απόφαση 2000/766/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 με τα οποία επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση της χρήσης οστεοκρεαταλεύρων ως συστατικών στις ζωοτροφές, το ΚΚΕρ συντόνισε μια μελέτη διασυγκρίσεων μεταξύ περίπου 50 εργαστηρίων. Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 και την παροχή στήριξης στο νέο κανονισμό για την ταυτοποίηση και εγγραφή αιγοπροβάτων σε μητρώα, το ΚΚΕρ συντόνισε μια μεγάλης κλίμακας δοκιμή επί του πεδίου. Κατά τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής ΟΟΜ(2003)644 τελικό (για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά ΚΕΑΟΗ), το ΚΚΕρ διαδραμάτισε καίριο ρόλο - βλ. σελ. 6 και 30 για περισσότερες λεπτομέρειες. Υπό μορφή στήριξης στην οδηγία 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής για την εκτίμηση των κινδύνων από νέες κοινοποιούμενες ουσίες, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής για την αξιολόγηση των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες, και στην οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, το ΚΚΕρ οριστικοποίησε και δημοσίευσε το Έγγραφο τεχνικών οδηγιών για την εκτίμηση επικινδυνότητας. Οι αναθεωρήσεις της οδηγίας δενεδο II 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες είχαν κατ ουσία οδηγό τα αποτελέσματα εστιασμένων εργαστηρίων εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκαν από το ΚΚΕρ. Το ΚΚΕρ προσέφερε στήριξη στην οδηγία 2003/42/ΕΚ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο των Συστημάτων Αναφοράς Αεροπορικών Επεισοδίων για την αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου Υπό μορφή στήριξης στην απόφαση της Επιτροπής 1999/847/ΕΚ (Κοινοτικό Πρόγραμμα ράσης στον τομέα της Πολιτικής Άμυνας), το ευρωπαϊκό σύστημα συναγερμού πλημμυρών του ΚΚΕρ έστειλε επιτυχείς προειδοποιήσεις για πλημμύρες ΕΙ_ 10 ΕΙ_

11 στον Έβρο (Ισπανία), στο ΜΣΙΓ (Βουλγαρία), στον Άνω Όδερ (Πολωνία και Τσεχική ημοκρατία), στον ποταμό 8ΪΓ6Ϊ (Ρουμανία) και στη Σικελία. Υπό μορφή στήριξης στην πρόταση της Επιτροπής ΟΟΜ(2002)404 για νέο κανονισμό Παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, το ΚΚΕρ εκπροσωπείται στον επιστημονικό συντονιστικό φορέα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής ΟΟΜ(2003)354 τελικό με τίτλο Προς την αειφόρο παραγωγή - Πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης αναφέρει για το έργο του ΚΚΕρ ότι αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Προκειμένου να προετοιμαστεί για την ανακοίνωση της Επιτροπής ΟΟΜ(2003)250, το ΚΚΕρ έδωσε στην Γ Περιβάλλοντος στοιχεία στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα, που δημοσιεύθηκαν με σκοπό πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 75/442/ΕΟΚ. Υπό μορφή στήριξης στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ΟΟΜ(1997)49, το ΚΚΕρ αποτέλεσε συνηγέτη της ομάδας εργασίας για την από κοινού στρατηγική υλοποίησης σχετικά με την οικολογική κατάσταση και διαβαθμονόμηση. Κατά την υπογραφή της διεθνούς χάρτας, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ 0(2003)1911/1 σχετικά με Φόρουμ της πρωτοβουλίας για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, το ΚΚΕρ προσέφερε στήριξη κατά τη διατύπωση της θέσης της Επιτροπής. Το ΚΚΕρ προσέφερε στήριξη στις ανακοινώσεις της Επιτροπής ΟΟΜ(2002)179 και ΟΟΜ(2002)539 σχετικά με Θεματικές στρατηγικές για την προστασία του εδάφους και για το θαλάσσιο περιβάλλον" συμμετέχοντας στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας. Το ΚΚΕρ προσέφερε στήριξη στην ανακοίνωση ΟΟΜ(2003)17 της Επιτροπής σχετικά με την αναδυόμενη Ευρωπαϊκή ιαστημική Πολιτική, βασιζόμενο στις εισηγήσεις του για την πρωτοβουλία παρακολούθησης του πλανήτη για το περιβάλλον και την ασφάλεια (ΟΜΕ8). Υπό μορφή στήριξης στην ανακοίνωση ΟΟΜ(2001)245 της Επιτροπής με τίτλο Πρωτοβουλία καθαρός αέρας για την Ευρώπη, το ΚΚΕρ οργάνωσε και εφάρμοσε μελέτη μοντέλου διασύγκρισης και έδωσε προβλέψεις για τις συγκεντρώσεις όζοντος και σωματιδίων κατά το έτος 2010 σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Για την πρόταση οδηγίας ΟΟΜ(2003)453 περί θεσπίσεως ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, το ΚΚΕρ έδωσε εισερχόμενα στοιχεία για την εκτίμηση της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτει από τις απαιτήσεις για το βαθμό απόδοσης διαφόρων τύπων συσκευών τελικής χρήσης. Για την πρόταση οδηγίας ΟΟΜ(2003)739 περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών, το ΚΚΕρ διερεύνησε την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στην αγορά και τις ασκούμενες πολιτικές για τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, έδωσε δε εισερχόμενα στοιχεία για άλλα μέτρα που ΕΙ. 11 ΕΙ.

12 προτείνονται στην οδηγία, όπως τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, η ανταπόκριση ζήτησης, οι προηγμένοι μετρητές και οι ενημερωτικοί λογαριασμοί. Υπό μορφή στήριξης στην ανακοίνωση ΟΟΜ(2001)263 της Επιτροπής σχετικά με Σχέδιο δράσης για την εευΐόρε 2005, το ΚΚΕρ παρουσίασε το σχέδιο πιλοτικής εργασίας με αντικείμενο τον «σύνθετο δείκτη ετοιμότητας για ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες» σε συνάντηση μεταξύ της ΕιιΐΌδΐαΐ και των Γ Επιχειρήσεων και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ανακοίνωση ΟΟΜ(2003)265 τελικό υπήρξε η πρώτη έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της οδηγίας για 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων και κάνει αναφορά στην έκθεση του ΚΚΕρ με τίτλο Μελλοντικές συμφορήσεις στην Κοινωνία της πληροφορίας. Η ανακοίνωση ΟΟΜ(2003)301 της Επιτροπής με τίτλο Προς μία θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων κάνει ειδική αναφορά στο έργο του ΚΚΕρ «Πληρώνεις για όσα πετάς». Υπό μορφή στήριξης για την υλοποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, το ΚΚΕρ έδωσε στοιχεία για την αποτέφρωση αποβλήτων και ανασκόπησε το σχέδιο εγγράφου. Το ΚΚΕρ χειρίζεται τον ορισμό των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤ), μέσω της σύνταξης των εγγράφων αναφοράς ΒΑΤ. ΕΙ_ 12 ΕΙ_

13 4.1. Ασφάλεια χηµικών προϊόντων Τον Οκτώβριο έτους 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων (ΚΕΑΟΗ) για την ενίσχυση της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών προϊόντων. Το ΚΚΕρ ασχολήθηκε με τον συντονισμό του συστήματος ανακοίνωσης σε επίπεδο ΕΕ και με την εκτίμηση επικινδυνότητας για νέες χημικές ουσίες και, με την τεχνογνωσία του στη συλλογή δεδομένων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την εκτίμηση επικινδυνότητας, θα συμβάλει στην εκπόνηση των κατευθυντηρίων εγγράφων, εργαλείων λογισμικού, εργαλείων και υποδομής για τη ΚΕΑΟΗ. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για Χημικά Προϊόντα (ΕΟΒ) του ΚΚΕρ αποτελεί την εστία για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με νέα και υφιστάμενα χημικά προϊόντα. Το έτος 2003 ταξινομήθηκαν 350 νέες ουσίες, συντάχθηκαν 30 εκθέσεις εκτίμησης επικινδυνότητας για υφιστάμενες ουσίες και αναπτύχθηκαν 5 μέθοδοι δοκιμής. Επίσης το ΕΟΒ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Χημικές Ουσίες, το οποίο προσφέρει πλέον πρόσβαση σε ένα και μοναδικό εργαλείο αναζήτησης για χημικά προϊόντα και τη συναφή νομοθεσία. Σύμφωνα με τη ΚΕΑΟΗ θα εξεταστούν περίπου ουσίες. Εάν ακολουθηθούν αποκλειστικά και μόνο παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης επικινδυνότητας με σκοπό την απόκτηση δεδομένων για χημικά προϊόντα, αυτό θα έχει ως συνέπεια την εξέταση αρκετών εκατομμυρίων πειραματόζωων. Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ΕΟΥΑΜ), του ΚΚΕρ, επικυρώνονται μέθοδοι οι οποίες αποβλέπουν στον περιορισμό των αναγκών για δοκιμές σε ζώα οι οποίες σήμερα συνεπάγονται μεγαλύτερο πλήθος δοκιμών και κόστος. Παρομοίως η εφαρμογή της Της τροποποίησης της οδηγίας για τα καλλυντικά προβλέπει την επικύρωση μεθόδων που αντικαθιστούν τις δοκιμές σε ζώα για συστατικά καλλυντικών. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές το ΕΟΥΑΜ συγκέντρωσε την προσοχή του σε βασικούς τομείς, στοχεύοντας τις δοκιμές με ζώα οι οποίες είναι ανάγκη να αντικατασταθούν. Έκθεση που εκπονήθηκε από το ΚΚΕρ το έτος 2003 εκτιμά ότι οι άμεσες δαπάνες δοκιμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν λόγω της εφαρμογής της ΚΕΑΟΗ είναι δυνατόν να μειωθούν κατά ποσό μεγαλύτερο από 900 εκατ. εφόσον εφαρμοστούν ποσοτικοί συσχετισμοί δομής - δραστικότητας ((Ρ)8ΑΚ8). Πρόκειται για θεωρητικά μοντέλα που παρέχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης των φυσικοχημικών και βιολογικών (π.χ. τοξικολογικών) ιδιοτήτων μορίων από τη γνώση της χημικής τους δομής. Υπό το πρίσμα αυτό το ΕΟΥΑΜ άρχισε να επικυρώνει, μαζί με τον ΟΟΣΑ, τα περισσότερο υποσχόμενα από 3000 περίπου πληροφορικά μοντέλα και προγράμματα. Επί του παρόντος σπανίως είναι διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη έκθεση, τα οποία είναι ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή της ΚΕΑΟΗ. Προκειμένου να αποτιμηθεί η συνολική ανθρώπινη έκθεση σε ουσίες προερχόμενες από προϊόντα και τεχνουργήματα, το ΚΚΕρ έχει ολοκληρώσει σειρά πειραμάτων όπου χρησιμοποιήθηκε η μοναδική εγκατάστασή του "ΙπάοοΛτοη". Εκτελέστηκαν πειράματα για τον εντοπισμό πρόσθετων και φυτοφαρμάκων σε προϊόντα καπνού ενώ περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι ποσοτικές μεταβολές του αερισμού κατά το κάπνισμα δεν επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα συγκέντρωσης στον αέρα συστατικών του καπνού όπως ΟΟ, ΝΟχ και αρωματικών ενώσεων. ΕΙ_ 3 ΕΙ_

14 4.2. Ασφάλεια τροφίµων Το ΚΚΕρ προβλέπει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τη θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας της ΕΕ για τρόφιμα και ζωοτροφές. Τον ρόλο αυτό τον επιτελεί με την ανάπτυξη, την εναρμόνιση και την επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για την παρακολούθηση διάφορων χημικών, φυσικών και βιολογικών παραμέτρων. Περιλαμβάνονται η παραγωγή και πιστοποίηση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς και δοκιμές καταλληλότητας υλικών για τη στήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων και ζωοτροφών π.χ. μέγιστα επίπεδα μολυσματικών παραγόντων, ανάκληση αδειών για διάφορα πρόσθετα, επισήμανση τροφίμων (θρεπτικές ιδιότητες) και μέτρα κατά της απάτης (γνησιότητα τροφίμων). Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια επιλεγμένα επιτεύγματα του έτους Ακρυλαµίδη Η παρουσία ακρυλαμίδης, η οποία σχηματίζεται με θέρμανση τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες (π.χ. πατάτες τηγανητές) και κατατάσσεται στα πιθανά καρκινογόνα για τον άνθρωπο, κατέστη το αντικείμενο επιτήρησης της ένωσης αυτής παγκοσμίως σε διάφορα προϊόντα διατροφής. Προς υποστήριξη της τυποποίησης μετρήσεων ακρυλαμίδης, το ΚΚΕρ επικυρώνει μεθόδους, παράγει πιστοποιημένα υλικά αναφοράς και διατηρεί βάση δεδομένων Παρακολούθηση ακρυλαμίδης. Το έτος 2003 οργανώθηκε η πρώτη διεργαστηριακή δοκιμή για τον προσδιορισμό ακρυλαμίδης σε ξεροψημένο ψωμί και σε μπισκότα βουτύρου για τον έλεγχο των επιδόσεων των εργαστηρίων και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων συναφών με τις εφαρμοσθείσες μεθόδους. Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για πρόσθετα ζωοτροφών Ο νέος κανονισμός ((ΕΚ) αριθ. 1831/2003), για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, απαιτεί όλα τα πρόσθετα του είδους αυτού να έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με νέα διαδικασία. Παρόλο που το θέμα χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, από τον Νοέμβριο 2004 το ΚΚΕρ, με την ιδιότητά του ως κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, θα αναλάβει την ευθύνη για τη φύλαξη των δειγμάτων αναφοράς και τις αναλυτικές μεθόδους που προτείνονται από τους αιτούντες. Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) Προς υποστήριξη της Γ Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ΜΣΕ, το έτος 2003 συνεχίστηκαν δραστηρίως οι πρόσφατα αναπτυχθείσες πτωματικές δοκιμές ΜΣΕ, η διασφάλιση ποιότητας ταχέων δοκιμών ΜΣΕ και η δοκιμή επιδόσεων. εδομένου ότι η απαγόρευση για το κρεατοστεάλευρο (ΚΟΑ) σε τρόφιμα/ζωοτροφές είναι ουσιώδους σημασίας για τις ΜΣΕ, το ΚΚΕρ πραγματοποίησε δοκιμή καταλληλότητας η οποία αποκάλυψε ότι η απαγόρευση είναι δυνατόν να επιβληθεί μόνο με μικροσκοπική εξέταση καθώς όλες οι άλλες μέθοδοι αποδείχθηκαν εξαιρετικά ανεπαρκείς. Για την αντιμετώπιση των λεπτομερειών εφαρμογής της απαγόρευσης ΚΟΑ, η μελέτη αυτή του ΚΚΕρ κατέδειξε επίσης έντονη ανάγκη για μεθόδους οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης εξειδικευμένης για διάφορα ζώα. ΕΙ_ Μ ΕΙ_

15 Υδράργυρος στους τόννους Παρήχθη εξειδικευμένο για είδη ισοτοπικό υλικό αναφοράς μεθυλυδραργύρου ( Ϊ1 3 - Η ) (ΙΚΜΜ-670, ισοτοπικός εμπλουτισμός κατά 98% περίπου σε 202 Η ) για ιχνηθέτηση. Αναπτύχθηκε διαδικασία μέτρησης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σταθερότητας και ο νέος ιχνηθέτης χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση του περιεχομένου μεθυλυδραργύρου σε δείγμα τόννου. ΕΙ_,5 ΕΙ_

16 4.3. Ταχεία ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Δασικές πυρκαγιές Το θέρος 2003 ήταν ένα από τα θερµότερα στην Ευρώπη. Θερµοκρασίες άνω των 40 βαθµών συνέβαλαν σε κάποιο βαθµό στις δεινότερες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ποτέ. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεοµηνίας αφού 20 άτοµα έχασαν τη ζωή τους και τεράστιες περιοχές δάσους καταστράφηκαν από το πυρ. Εικόνες προερχόµενες από δορυφορικές παρατηρήσεις του ΚΚΕρ δείχνουν ότι στην Πορτογαλία µέχρι τις 20 Αυγούστου 2003 είχαν καεί κάπου ha γης. Μέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2003 ο αριθµός αυτός έφθασε τα ha. Τα αριθµητικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι το 6% περίπου της δασικής έκτασης στην Πορτογαλίας υπέστη ζηµίες οι οποίες ισοδυναµούν προς τη συνολική ετησίως καµένη έκταση και των 5 µεσογειακών χωρών της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη. Έως πρόσφατα οι υπολογισµοί κινδύνου πυρκαγιάς εκτελούνταν σε τοπικό επίπεδο αλλά τώρα, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ασικών Πληροφοριών (EFFIS) που ιδρύθηκε από τη Γ Περιβάλλον και το ΚΚΕρ, υπάρχει πλέον για την Ευρώπη ένα συνεκτικό σύστηµα πληροφοριών για δασικές πυρκαγιές. Όλοι οι χάρτες προβλεπόµενου κινδύνου πυρκαγιάς που εκπονούνται από το EFFIS διανέµονται κάθε πρωί µέσω ιαδικτύου στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και δασικών πυρκαγιών στα κράτη µέλη καθώς και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Γ Περιβάλλον. Το ΚΚΕρ θα συνεχίσει την παροχή υποστήριξης στη Γ Περιβάλλον, σε ειδικούς των κρατών µελών και σε εθνικές αρχές για την ανάπτυξη και εφαρµογή πρόσφορων επίγειων και δορυφορικών εργαλείων συλλογής δεδοµένων και απεικόνισης καθώς και συστηµάτων κατάρτισης µοντέλων για την πρόληψη, την αποτίµηση ζηµιών και την εκ των υστέρων ανάλυση µετά από κρίση Πρόβλεψη των επιδράσεων της ξηρασίας στις συγκοµιδές της ΕΕ Παράλληλα προς τις υψηλότερες στα χρονικά θερµοκρασίες, το 2003 παρατηρήθηκε στην Ευρώπη και η εντονότερη ξηρασία σε χρονικό διάστηµα πλέον του ενός τετάρτου αιώνα. Το ΚΚΕρ χρησιµοποίησε το προηγµένο σύστηµά του για την πρόβλεψη φυτικής παραγωγής στην πρόγνωση των επιπτώσεων της εντονότατης ξηρασίας στη φυτική παραγωγή του έτους αυτού στην ΕΕ - προαπαιτούµενο χρήσιµο για τον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τη γεωργία. Ο τρόπος του ΚΚΕρ για την πρόβλεψη φυτικής παραγωγής συνδυάζει γεωργοµετεωρολογικά µοντέλα και δορυφορικούς δείκτες που στηρίζουν τις ανάγκες της Γ Γεωργία να διαθέτει λεπτοµερείς πληροφορίες για καλλιεργούµενες εκτάσεις της Ευρώπης, φυτικές παραγωγές και όγκους παραγωγής. Το ΚΚΕρ παρέχει προβλέψεις ποσοτικές µε βάση τις οποίες πραγµατοποιούνται αντικειµενικές, έγκαιρες και ακριβείς εκτιµήσεις φυτικής παραγωγής. Η παραγωγή υπολογίζεται κάθε δίµηνο και για τα βασικά σιτηρά (σίτος, κριθή, αραβόσιτος), τους ελαιούχους σπόρους (κράµβη, ηλίανθος), τα ζαχαρότευτλα και τα γεώµηλα και δηµοσιεύοται για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο, τη Βόρειο Αφρική και την Τουρκία. ΕΙ_ 16 ΕΙ_

17 Η αναµενόµενη µείωση παραγωγής των βασικών καλλιεργειών στην ΕΕ κυµαινόταν από 6% περίπου για τα γεώµηλα έως 25% περίπου για τον ηλίανθο. Η απώλεια στην παραγωγή σίτου ανερχόταν περίπου σε 10 εκατ. τόνους σε σύγκριση µε την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο (για την παραγωγή σίτου του ΗΒ και ότι θα µειωθεί κατά 10%) µε µείωση κατά 4 περίπου εκατ. τόνους για αραβοσιτόσπορο Ασφάλεια του υδρογόνου ως καυσίµου µεταφορών Η µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και η βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασ µ ού κίνησε σηµαντικό ενδιαφέρον όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιµα για οδικές εταφορές στην ΕΕ. Η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προώθηση του υδρογόνου ως µελλοντικού ενεργειοφορέα συνίσταται στο Ευρωπαϊκό Πλατύβαθρο Τεχνολογίας Υδρογόνου, το οποίο έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και εξέλιξης τεχνολογιών υδρογόνου και στοιχείου καυσίµου στην Ευρώπη. Μολονότι το υδρογόνο αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόµενα εναλλακτικά καύσιµα, απαιτείται ακόµη σηµαντικό έργο έρευνας και ανάπτυξης πριν είναι δυνατή η εκµετάλλευσή του κατά τον αυτό τρόπο όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο ή οι αέριοι υδρογονάνθρακες. Πριν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση του υδρογόνου µαζικά, πρέπει να βεβαιωθούν όλοι για την αποτελεσµατικότητά του, την απόδοση της τελικής χρήσης και την ασφάλεια. Το ΚΚΕρ ασχολείται µε την εν λόγω πρωτοβουλία για το πλατύβαθρο και µέρος των δραστηριοτήτων του των σχετικών µε το υδρογόνο εστιάζονται στην ασφάλεια, στην αξιολόγηση κινδύνων και στην εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων αποθήκευσης και µεταφοράς υδρογόνου. Το έτος 2003 το ΚΚΕρ εξέδωσε εκτενή έκθεση µε αντικείµενο ασφαλείς τεχνολογίες για την αποθήκευση του υδρογόνου και οργάνωσε ειδικά αφιερωµένη εργοµήγυρη για τις χώρες προσχώρησης µε αντικείµενο την Ασφάλεια, απόδοση και αποτελεσµατικότητα καινοτόµων τεχνολογιών αποθήκευσης υδρογόνου για οδικές µεταφορές. Ήδη προχωρεί η εγκατάσταση ειδικών συγκροτη µ άτων δοκι µ ών για την αποθήκευση υδρογόνου, όπου περιλαµβάνονται φυσικής κλίακας δοκιές δοχείων καυσίµου αυτοκινήτων για την εκτίµηση της περιοδικής εξέλιξης παραµέτρων και της διεισδυτικότητας υδρογόνου υπό υψηλή πίεση (για µελέτες που αφορούν αποθήκευση αερίου) και σειρά εγκαταστάσεων συµπληρωµατικών δοκιµών για την εκτίµηση της απόδοσης αποθήκευσης αλυσίδων υδριδίων και άνθρακα (για µελέτες που αφορούν την αποθήκευση σε στερεά κατάσταση). Στον τοµέα αυτό το ΚΚΕρ συνεργάζεται στα δίκτυα Ασφάλεια υδρογόνου ως ενεργειοφορέα και Σσυστήµατα υδρογόνου για εφαρµογές στην αυτοκίνηση ενώ είναι εταίρος µε το ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας ( ΟΕ). Οι προσπάθειες του ΚΚΕρ εστιάζουν στην εναρµόνιση µεθόδων δοκιµής και την παροχή τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας, και κατευθυντηρίων γραµµών για βέλτιστες πρακτικές τυποποίησης παντού στη βιοµηχανία. Οι πειραµατικές προσπάθειες συµπληρώνονται από τεχνικές προσο µ οίωσης για τη µελέτη των συνεπειών εκρήξεων υδρογόνου λόγω σοβαρού ατυχήατος και τον καθορισµό αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για εναλλακτικά καύσιµα του Νοεµβρίου έτους 2001 προτείνει εκδοχή για ανάπτυξη του υδρογόνου µε µερίδιο 2% της αγοράς καυσίµων στις οδικές µεταφορές το έτος 2015 και 5% το έτος Το έργο αυτό του ΚΚΕρ βοηθεί να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτών των στόχων πολιτικής. ΕΙ_ 17 ΕΙ_

18 4.5. Ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων της Ανατολικής Ευρώπης Στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και τις Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) λειτουργούν επί του παρόντος 61 πυρηνικοί αντιδραστήρες σοβιετικής κατασκευής με εγκατεστημένη ισχύ 47 ί α\ναΐΐ ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το έτος 2007 όμως το 75% των υφιστάμενων σοβιετικής κατασκευής πυρηνοηλεκτρικών εργοστασίων θα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών. Έτσι η υποστήριξη της συνεχούς παρακολούθησης, επιτήρησης και έρευνας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Με εμπειρία στον τομέα αυτό άνω των 40 ετών το ΚΚΕρ ασχολείται με μελέτες διοίκησης μεγάλης ηλικίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση μεθόδων εκτίμησης της ασφαλείας για μηχανισμούς ζημιών κρίσιμης σημασίας. Τα καλυπτόμενα θέματα αφορούν αντιδραστήρες και ανατολικής και δυτικής κατασκευής. Μέσω των δικτύων του ΚΚΕρ, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο έργου του ΚΚΕρ το οποίο ονομάζεται 8ΑΡΕΕΙΡΕ, τα θέματα που εξετάζονται καλύπτουν από την αξιολόγηση δοχείων πίεσης αντιδραστήρα, τη μελέτη πεδίων εσωτερικών τάσεων που παραμένουν στις συγκολλήσεις, διαδικασίες επιθεώρησης με συνεκτίμηση επικινδυνότητας, θερμική κόπωση, μέχρι υψηλού επιπέδου μελέτες ακτινοβόλησης και διαδικασίες βελτιστοποίησης της συντήρησης. Το έτος 2003 συνεχίστηκε η εκτενής ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων επιτήρησης αντιδραστήρων ύδατος υπό πίεση και πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον εφοδιασμό με νέα υλικά (πχ πρωτότυπα χάλυβα). Από κοινού με το ιεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας χαρακτηρίστηκε βασικό μέταλλο αναφοράς, άρχισαν μελέτες διάβρωσης ακτινοβολημένων εσωτερικών στοιχείων πυρήνα αντιδραστήρα ενώ η διευθύνουσα επιτροπή του δικτύου για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών ρύθμισε το θέμα της υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας από 9 οργανισμούς, 7 από τους οποίους προέρχονται από τις ΧΚΑΕ και την ΚΑΚ. Επίσης το ΚΚΕρ δρομολόγησε νέο σχέδιο ΤΑΟΙ8 (Τεχνική Αρωγή προς την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών) σκοπός του οποίου είναι να δοθούν στις πυρηνοηλεκτρικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμπεράσματα σχετικά με επιδειχθέντα περιθώρια ασφαλείας και αναμενόμενους εναπομένοντες χρόνους ζωής. Το ΚΚΕρ αναλύει τη θερμική και μηχανική συμπεριφορά ράβδων καυσίμου σοβιετικής κατασκευής αντιδραστήρων υδάτων υπό πίεση. Μέσω της δράσης του ΚΚΕρ για τη διεύρυνση οργανώθηκαν εργομήγυρεις κατάρτισης για την ευθραυστότητα λόγω νετρονίων και την πυρηνική ασφάλεια. Το ΚΚΕρ παρέχει τεχνική και επιστημονική γνώση σε όλους τους τομείς των προγραμμάτων πυρηνικής ασφάλειας ΡΗΑΚΕ και ΤΑΟΙ8 που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων στις ΧΚΑΕ και ΚΑΚ. Το έργο αυτό συμβάλλει σε μία από τις θεμελιώδεις προκλήσεις για τη διεύρυνση της Ευρώπης - επίτευξη ενεργειακού εφοδιασμού των ευρωπαίων πολιτών κατά τρόπο προσιτό, με επάρκεια και ασφάλεια. ΕΙ. 1Β ΕΙ.

19 4.6. Αναγνωριστική έρευνα Η αναγνωριστική έρευνα στο ΚΚΕρ συμβάλλει στην πρόβλεψη αναγκών Ε&Τ ή στη διερεύνηση νέων οδών για την προώθηση σχεδίων που έχουν μελετηθεί για τη στήριξη πολύπλοκων θεμάτων μελλοντικής πολιτικής. Το 6% περίπου του προϋπολογισμού του ΚΚΕρ αφιερώνεται στην αναγνωριστική έρευνα και το παράδειγμα που παρατίθεται στη συνέχεια αφορά τη νανοβιοτεχνολογία. Νανοβιοτεχνολογία Η νανοβιοτεχνολογία αποτελεί αναδυόμενο τομέα με επιστημονικές και τεχνολογικές προοπτικές όπου συμπεριλαμβάνονται νανο/μικροκατασκευές και βιοσυστήματα. Μείζονες εφαρμογές στον τομέα της υγείας σχετίζονται με τους βιοαισθητήρες, τα πρωτεϊνικά μικροκυκλώματα, τα κύτταρα επί μικροκυκλώματος και την ΐη νΐνο παρακολούθηση. Παραδείγματος χάρη, ιατρικές συσκευές όπως βηματοδότες καρδιάς, τεχνητές αρθρώσεις, ικριώματα για ιστομηχανική και ενδονάρθηκες χρησιμοποιούμενοι για την ανεύρυνση αγγείων με πηγμένο αίμα είναι δυνατόν να έχουν ποικίλες βιολογικές επιπτώσεις όπως ερεθισμό, φλεγμονή, θρόμβωση και εγκύστωση αίματος. Το ΚΚΕρ εργάζεται για την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών με την ανάπτυξη λειτουργικών επιφανειών σε μικρομετρική και νανομετρική κλίμακα που διαδρούν με βιολογικά συστήματα ώστε να ενεργοποιούν αποκρίσεις όπως αύξηση της άνεσης του χρήστη, βελτίωση της κατάστασής του και ασφάλεια. Ήδη το ΚΚΕρ αναπτύσσει διεπαφές μεταξύ βιολογικών και μη βιολογικών συστημάτων με συγκεκριμένη λειτουργία η οποία παρέχει τη δυνατότητα ελεγχόμενων βιολογικών αποκρίσεων. Επιφάνειες οι οποίες υφίστανται κατεργασία με τόση ακρίβεια πρέπει να μελετιούνται και να κατασκευάζονται σε επίπεδο νανομετρικό ή μοριακό. Ελπίζεται ότι η έρευνα αυτή θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας γενεάς βιοαισθητήρων και βιομικροκυκλωμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάρη, στην παρακολούθηση της υγείας και του περιβάλλοντος, στην ανάλυση τροφίμων ή/και σε τοξικολογικές μελέτες. Αναπτύσσεται η παραγωγή πολυμερών επιφανειών με ελεγχόμενο επίπεδο δραστικών χημικών ομάδων (π.χ. αμινομάδα, καρβοξυλομάδα, θειολομάδα κλπ.) με σχηματομορφές κλίμακας μικρομέτρου και νανομέτρου για τη μελέτη της επίδρασης μορφολογικής και χημικής σχηματομόρφωσης στην προσρόφηση και τη δραστικότητα πρωτεϊνών. Ταυτοχρόνως εκτελούνται μελέτες πρωτεϊνικής προσρόφησης, παραδείγματος χάρη, σε αντισώματα, ένζυμα ή πεπτίδια σε συνδυασμό με οπτική και ηλεκτρική ανίχνευση σε απόληξη, προκειμένου οι εξελίξεις αυτές να εφαρμοστούν σε βιοαισθητήρες. Η δικτύωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έρευνας του ΚΚΕρ και, μολονότι η νανοβιοτεχνολογία διανύει τη νηπιακή της ηλικία, το ΚΚΕρ συνεργάζεται με περισσότερους των 80 εταίρους τόσο από την ΕΕ όσο και από χώρες προσχώρησης, ακολουθώντας με τον τρόπο αυτό τις τρέχουσες εξελίξεις, τις εξελισσόμενες τεχνολογίες και τις μελλοντικές προοπτικές στον τομέα αυτό. ΕΙ_,9 ΕΙ_

20 5. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕΡ Τα αριστεία του ΚΚΕρ καθιερώθηκαν το έτος 2002 προκειμένου να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα και η συμβολή του προσωπικού του ΚΚΕρ, και ειδικότερα των νέων επιστημόνων. Εκτός από τους τρεις νέους επιστήμονες που αναφέρονται στη συνέχεια, δόθηκαν βραβεία και για την καλύτερη επιστημονική δημοσίευση και για τεχνική αρωγή Βραβείο ΚΚΕρ Νέο Επιστήμονα της Χρονιάς - ρ ϋο1θγ68 Ι&αιτεΙίΐ Η γενετική εξέταση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αλλοιώσεων αλληλουχίας ΒΝΑ συσχετιζόμενων με ασθένεια ή με ενδεχόμενη ανάπτυξη ασθένειας. Με τις δοκιμασίες αυτές είναι δυνατή η πρόβλεψη της μελλοντικής επέλευσης (σοβαρών) διαταραχών όχι μόνο για τον ασθενή αλλά και για τους συγγενείς του ασθενούς. Οι πληροφορίες που αποκτώνται από γενετικές εξετάσεις, δηλαδή ακολουθίας ΒΝΑ, παραμένουν σταθερές οπότε τα αποτελέσματα γενετικών εξετάσεων είναι δυνατόν να έχουν μεγάλης εμβελείας συνέπειες στη ζωή του ατόμου. Αυτά και μόνο καθιστούν τη διασφάλιση ποιότητας των γενετικών εξετάσεων θέμα υψίστης σημασίας. Στο πλαίσιο του αναμενόμενου ρόλου του, το ΚΚΕρ έχει ήδη προσδιορίσει τη γενετική εξέταση ως υπηρεσία που απαιτεί διασφάλιση ποιότητας ήδη από το έτος Τότε η ρ ϋο1θγ68 και οι συνάδελφοί της άρχισαν να εργάζονται για το θέμα αυτό και συνεργάστηκαν με τη Γ Έρευνα για την εκτέλεση μελέτης προοπτικών με αντικείμενο τις υπηρεσίες γενετικής εξέτασης στην Ευρώπη. Η μελέτη αυτή του ΚΚΕρ, σκοπός της οποίας ήταν να παράσχει στήριξη για συνεκτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας γενετικών εξετάσεων για συνήθεις και σπάνιες ασθένειες, ολοκληρώθηκε το έτος Παρά την πασίγνωστη ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα αυτό, η μελέτη κατέδειξε την κατάσταση ανεπάρκειας στις πρακτικές ποιοτικής αποτίμησης στην ΕΕ. Εντοπίζει ελλείψεις και προτείνει μέτρα για την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας των υπηρεσιών αυτών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό καλή βάση για εκκίνηση. Έτσι, τον Ιούνιο 2002 το ΚΚΕρ συντόνισε έκφραση ενδιαφέροντος όπου συναντήθηκαν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα αυτό. Η πρωτοβουλία όχι μόνον αξιολογήθηκε θετικά αλλά και συγκεκριμενοποιήθηκε ως πεδίο προτεραιότητας για τη δεύτερη φάση στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Η πρόταση, που συντονίζεται πλέον από ένα από τα σημαντικότερα κέντρα που προωθούν την ποιότητα γενετικής εξέτασης στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο έτους 2003 με παρόντες κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες στην ΕΕ. ΕΙ_ 20 ΕΙ_

21 Επιπλέον σε συνάντηση που διοργάνωσαν από κοινού οι ΕΚ/ΟΟΣΑ με συμμετοχή διάφορων διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, Συμβούλιο της Ευρώπης κλπ.) όπου στόχος ήταν η δημιουργία διεθνούς πλατύβαθρου ανταλλαγών για την προετοιμασία της οδού προς κοινό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ποιότητας των συνεχώς περισσότερο χρησιμοποιούμενων γενετικών διαγνωστικών υπηρεσιών, η μελέτη ΒοΙοΓεδ χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο υλικό για τη συζήτηση. Στη βιβλιογραφία η μελέτη είναι διαθέσιμη με τον τίτλο Το\ναι-(1δ ςυα1ΐΐγ αδδυγαηοε αηά Ηαπηοηΐδαΐΐοη ογ εηεΐίο ΐεδΐΐη δει-νΐοεδ ΐη ΕΠ (Για τη διασφάλιση ποιότητας και την εναρμόνιση υπηρεσιών γενετικής εξέτασης στην ΕΕ) (Ιβαιτεΐα ϋ, Βοοίί Α.Κ., Κο(1π ιιεζ-οεγεζο, Ε. Ε8ΤΟ Κεροιΐ, Ιοΐηΐ Κεδεαι-οΐι ΟεηΐΓε, ΕιιΐΌρεαη Οοιηιηΐδδΐοη, ΕΌΚ ΕΝ, 2003). Η ρ. ΌοΙονβχ σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο ΜαιγΙαηά και ασχολήθηκε με προπτυχιακή έρευνα στο Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (ΝΟΙ-ΝΙΗ), στις ΗΠΑ. Έλαβε διδακτορικό τίτλο στη γενετική από το Πανεπιστήμιο Οοηιρίιιίβηζβ Μαδρίτης, Ισπανία και η πειραματική ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε στο Οβηίνο άβ Ιηνβζύξαάοηβζ ΒίοΙοξκαζ ( ), επίσης στη Μαδρίτη. ς μεταδιδακτορικός επιστήμονας, εργάστηκε στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου ΟβστξβΚηνη, στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τη μοριακή παθολογία της νόσου ΑΙζΗβίηιβν. Το έτος 1999 εγκατέλειψε την τράπεζα του εργαστηρίου και ασχολήθηκε με την έρευνα σπουδαστηρίου ενώ στο ΚΚΕρ συγκέντρωσε την προσοχή της στην ανάλυση των επιπτώσεων νέων βιοτεχνολογιών στον τομέα της ανθρώπινης υγείας. ΕΙ_ 2ΐ ΕΙ_

22 5.2. Βραβείο ΚΚΕρ Επιστημονικής Καινοτομίας Νέων Επιστημόνων - Δρ Νίοοίε Ει-άπΐίΐηη Οι διεθνείς κρατικές οργανώσεις για τον έλεγχο πυρηνικού υλικού έχουν εφαρμόσει νέα και αυστηρότερα προγράμματα διασφαλίσεων για την ενίσχυση και βελτίωση των ελέγχων συμμόρφωσης πυρηνικών εγκαταστάσεων καθώς και ελέγχους εντοπισμού πυρηνικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν δηλωθεί. Η έκλυση ραδιενεργού υλικού συχνά οφείλεται στον σχηματισμό μικρών σωματιδίων συνιστάμενων από βάση οξειδίου του ουρανίου όπου περιέχονται ιχνοποσότητες πλουτωνίου και αμερικίου. Η ανάλυση μεμονωμένων σωματιδίων είναι δυνατόν να δώσει τη δυνατότητα να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση, την ηλικία και το ιστορικό του υλικού. Η συνήθης πάντως τεχνική για την ανάλυση των σωματιδίων αυτών, η φασματομετρία δευτερογενούς μάζας ιόντων (8ΙΜ8) έχει το μειονέκτημα να επηρεάζεται από σοβαρές παρεμβολές ( 238 υ/ 238 Ριι, 241 Αιη/ 241 Ριι). Παραδείγματος χάρη μετρήσεις 238 Ριι επηρεάζονται από την παρουσία 238 υ και αντιστρόφως. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προτάθηκε η φασματοσκοπία μάζας, ιονισμού σε επιλεκτικότητα (ΚΙΜ8) σε συνδυασμό με διασκορπισμό βαλλομένων ιόντων πηγής. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Μϋηδΐει, Μαΐηζ (Γερμανία) και Γευνεη (Βέλγιο) πραγματοποιήθηκε μελέτη σκοπιμότητας και τα αποτελέσματα 1 κατέδειξε αύξηση στην απόδοση ανίχνευσης κατά δύο τάξεις μεγέθους για σωματίδια ουρανίου καθώς και ενισχυμένη επιλεκτικότητα και ευαισθησία. Ήδη προγραμματίζεται η κατασκευή εγκατάστασης ΚΙΜ8 στο Πανεπιστήμιο Μαΐηζ, Γερμανία, σε συνεργασία με το ΚΚΕρ. Η ρ ΝίεοΙε αποφοίτησε το έτος 1994 από το Πανεπιστήμιο Μαίηζ, Γερμανία, με πτυχίο φυσικής και συνέχισε για να τελειώσει το διδακτορικό της δίπλωμα στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Χημείας του Πανεπιστημίου Μαίηζ το Εργάστηκε στο ΚΚΕρ και σαν υπότροφος και σαν ερευνητής επιστήμονας μέχρι το έτος 2003 ενώ τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Μαίηζ ως ερευνητής επιστήμων. * Ν. Ει-άΓΠθηη, Μ. Βθίίί, Ρ. ΚΟΙΙΓΠΘΓ, Α. Βθηηίη9ήονθη, 0. 0Γϋηίη9, V. ΡήίΝρδθπ, Ρ. ϋθνθηδ, Ρ.Ε. 5ίΙνθΓ3η5, Ε. Vβηάθννθθΐΐ. Κθδοηβηί αηά ηοη-γθδοηβηί Ι35ΘΓ ίοηίζθϋοη οί ερυίίθγθά υγθηίυγπ θίογπδ ίγογπ (ήίη ίίίγηδ αηά 5ίη9ΐθ ΓπίοΓΟ-ρβιΙίοΙθδ: ΕνβΙυθίίοη οί 3 οογπ&ίηθά 5γ5ίθΓη ίογ (ΓΘΟΘ 3ηά ρβιΐίοΐθ 3η3ΐγ5ί5 (επιλεκτικός και μη επιλεκτικός ιονισμός διασκορπιζόμενων ατόμων ουρανίου από λεπτά υμένια και μεμονωμένα μικροσωματίδια: αξιολόγηση συνδυασμένου συστήματος για ανάλυση ίχνων και σωματιδίων). ΑΠΘΙ. Οήθιτι. 75 (13), (2003). ΕΙ_ 22 ΕΙ_

23 5.3. Βραβείο ΚΚΕρ Μείζονος Επιστημονικής Συμβολής Νέων Επιστημόνων στην Έρευνα στον Τομέα των Τροφίμων - ρ Ηιι&εΓί Η{ΐ88{ΐί η6 Αν και τοξικό, το σελήνιο είναι ουσιώδους σηµασίας στοιχείο και ο µέσος άνθρωπος έχει ανάγκη πρόσληψης µεταξύ 50 και 200 µικρογραµµαρίων ηµερησίως. Η στενότητα αυτή της περιοχής συγκέντρωσης απαιτεί σε βάθος κατανόηση του ρόλου του στοιχείου αυτού στην ειδοπλασία. Ζύµη στην οποία έχει προστεθεί σελήνιο χρησιµοποιείται ως διατροφικό συµπλήρωµα προκειµένου να συµβάλει στη ρύθµιση της πρόσληψης σεληνίου και ήδη διάφοροι παραγωγοί εφοδιάζουν την ευρωπαϊκή αγορά. εν παρέχεται όµως παρά ολίγη ή καθόλου πληροφόρηση όσον αφορά τους χηµικούς τύπους των ανόργανων στοιχείων που ενδέχεται να υπάρχουν στα εν λόγω συµπληρώµατα. Έτσι τώρα το ΚΚΕρ αναπτύσσει µεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση µελέτης σκοπιµότητος για το ρόλο του σεληνίου στην ειδοπλασία σε υλικό µε ζύµη. Το έτος 2003 τέθηκε σε εφαρµογή σειριακή διαδικασία εκχύλισης για την εκτίµηση της διαλυτότητας σεληνίου διαιτικής χρήσης σε υλικά µ ε ζύµη. Επιλέχθηκε αναλυτική προσέγγιση για ενώσεις σεληνίου µε χαµηλή µοριακή άζα και προτάθηκε καινοτοµική ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάλυση άθικτων πρωτεϊνών. Η προσέγγιση περιλάµβανε τρία µέρη: (1) ηλεκτροφόρηση σε δύο διαστάσεις πηκτής για πρωτεΐνες, (2) τεχνική λέιζερ βασιζό µ ενη στην αποκόλληση για την ανίχνευση σεληνίου και (3) χαρακτηρισµός πρωτεϊνών ε φασµατοµετρία µάζης. Τα αποτελέσµατα αυτά 2 θα συµβάλουν στην προετοιµασία της οδού για την ανακάλυψη του ρόλου που παίζουν στην ειδοπλασία το σελήνιο και σεληνιούχες πρωτεΐνες σε ζύµη που προορίζεται να καταστεί υλικό αναφοράς. Ο ρ ΗαύεΠ είναι απόφοιτος αναλυτικής χημείας από το Πανεπιστήμιο Βονάεαιιχ (Γαλλία) έτους 1996, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το έτος 1999 και προσχώρησε στο ΚΚΕρ ως ερευνητής από την περίοδο Από το Σεπτέμβριο έτους 2003 ο ρ ΗαύεΠ εργάζεται ως επιστήμονας ερευνητής στο ΚΚΕρ. 2 Η. 0ή3553ί9ηθ, 0.0. ΟήθΓγ, Ο. ΒοΓϋίη, Α.Κ. Κοάι^υθζ. 2-0/7τ)β/75/ο/73/ ςβι βιβοίηρμογβείε ίβομηίψβ ίογγβθεί εβίβηίυιν-οοηΐθίηίηβ ρηίβίηε - ΒβινρΙβ ργβρθγθίίοη βηό Μ5 θρρηθοίιβε ίογ ρηοβεείηβ 2-0 $61 ρηίβίη εροίε (τεχνική δυδιάστατης ηλεκτροφόρησης πηκτής για πρωτεΐνες ζύμης περιέχουσες σελήνιο - προετοιμασία δειγμάτων και προσεγγίσεις φασματομετρίας μάζης για την επεξεργασία 2-0 σημειακών δειγμάτων πηκτής πρωτεΐνης) υουιτίθι οί Αη3ΐγϋθ3ΐ Αίοπίο δρθοίΐόγπθίιγ, 2004,19(1), ΕΙ_ 23 ΕΙ_

24 5.4. Βραβείο ΚΚΕρ Επιστημονικής Δημοσίευσης - Δρ Γιάννης Δροσσινός Το πρόσφατο ενδιαφέρον για σωματίδια αερολυμάτων οφείλεται μερικώς στις διαρκώς περισσότερες ενδείξεις για παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία και στην επίδρασή του στο κλίμα της γης. Κάποια διαδικασία που ονομάζεται ομογενής πυρήνωση και αποτελεί τη βάση του σχηματισμού νανοσωματιδίων σε εκπομπές κινητήρων συμβάλλει στην υψηλή συγκέντρωση εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων εκπεμπόμενων από σύγχρονους κινητήρες εκπομπών μικρής μάζας. Προς σύγκριση αναφέρεται ότι η πυρήνωση πάγου σε υπέρψυχρα υδατοσταγονίδια είναι ο μηχανισμός που αποτελεί τη βάση για τον σχηματισμό νεφών μεγάλου ύψους στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Η κλασική θεωρία της πυρήνωσης αποτελεί τη θεωρία που χρησιμοποιείται συχνότερα για τον υπολογισμό τιμών πυρήνωσης. Ένας περιορισμός όμως συνίσταται στην ασαφή παραδοχή στάσιμου σταγονιδίου σε πυρήνωση, παραδοχή που οδηγεί στο γνωστό ως παράδοξο μετάθεσης - στροφής. Η δημοσίευση ασχολείται με την ανακολουθία αυτή και προτείνει λύση του παραδόξου με κατάλληλη διόρθωση της κλασικής θεωρίας. Η διόρθωση φαίνεται ότι αποτελεί συνέπεια της αμεταβλητότητας του σταγονιδίου σε πυρήνωση κατά τη μετάθεση και η προσέγγιση που υιοθετήθηκε βασίζεται σε εφαρμογή συμπερασμάτων της κβαντομηχανικής που προέκυψαν σε μελέτες συμπύκνωσης Βοδε-Είηδΐείη. Η τροποποιημένη κλασική θεωρία πυρήνωσης που προέκυψε έχει εφαρμογές στη μοντελοποίηση εκπομπών νανοσωματιδίων από σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτων, τομέα σημαντικού ενδιαφέροντος από άποψη επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και για μοντέλα σχετικά με την ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα πόλεων. Στις περιβαλλοντικές εφαρμογές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίησή του για την περιγραφή του σχηματισμού πυρήνων συμπύκνωσης νεφών στην ατμόσφαιρα - ουσιαστικό στοιχείο κατά την εκτίμηση της έμμεσης επίδρασης αερολυμάτων στο κλίμα. Ο Γιάννης αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο ΥαΙε, έλαβε δίπλωμα προχωρημένων σπουδών (Μααίετ) στα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο αοίηηιύία, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη φυσικοχημεία στο Πανεπιστήμιο Ηατνανά και προσχώρησε στο ΚΚΕρ το έτος ΕΙ_ 24 ΕΙ_

25 5.5. Βραβείο ΚΚΕρ Τεχνικής Βοήθειας - Ηείηζ δίιιίζ & ΙοαοΗίιη Κϋβί Κατά τη συγκέντρωση της προσοχής του στην ασφάλεια πυρηνικών καυσίμων, το ΚΚΕρ εκτελεί έρευνα επιπέδου μικροτομής στις μηχανικές και χημικές διαδράσεις του καυσίμου σε διάφορες φάσεις. Η εργασία αυτή απαιτεί το χαρακτηρισμό ακτινοβοληθέντων καυσίμων και πρόσφατα δρομολογήθηκε νέο πρόγραμμα για τον χαρακτηρισμό μεταβολών κρυσταλλικής δομής καυσίμου υψηλού βαθμού ανάλωσης. Για αναλύσεις του είδους αυτού το προτιμώμενο εργαλείο αποτελεί η λεπτή δέσμη ακτίνων Χ και, μέχρι τώρα, χρησιμοποιούσε τριχοειδή σωλήνα από μολυβδύαλο. Το βραβείο τεχνικής του ΚΚΕρ για το έτος 2003 απονεμήθηκε στους Η.-Μ. δΐιιΐζ και Ι. Κϋδΐ για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη νέου τύπου συστήματος εμπλουτισμού δέσμης με ακτίνες Χ ονομαζόμενου τριχοειδής μεταλλικής ίριδας". Η νέα συσκευή, η οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε στο ΚΚΕρ, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το συμβατικό τριχοειδή μολυβδυάλου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για υψηλής ευκρίνειας τεχνικές με ακτίνες Χ όπως μικροπερίθλαση, φασματοσκοπία, σκέδαση ακτίνων Χ υπό μικρή γωνία κλπ.. Ο τριχοειδής μεταλλικής ίριδας, ο οποίος ήδη κατοχυρώνεται ως ευρεσιτεχνία, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές στους τομείς της λιθογραφίας, συγχροτρονικής ακτινοβολίας, απαλλαγή μετάλλων από προσμείξεις και ιατρικές διαδικασίες ακόμη. Ήδη δύο πρωτότυπα έχουν μελετηθεί ειδικά προς χρήση στο βελγικό κέντρο πυρηνικής και με αυτό το νέο και καινοτόμο σύστημα θα καταστεί επίσης δυνατός ο χαρακτηρισμός της δομής διάφορων πυρηνικών και μη πυρηνικών λεπτού πάχους υλικών διάδρασης. Ο κ. Ηείηζ προσχώρησε στο ΚΚΕρ το έτος 1974, συνοδεύεται από πλούσιο ιστορικό στην ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού και χειροκτιοεστιών για εργαστήρια και εστίες ισχυρής ραδιενέργειας ενώ είναι επικεφαλής ενός από τα τεχνικά εργαστήρια του ΚΚΕρ. Ο ^αεηίηι, έχει ασχοληθεί με υψηλού επιπέδου τεχνικές κατασκευές και μηχανοτεχνία, προσχώρησε στο ΚΚΕρ το Φεβρουάριο έτους 2002 και είναι αναπληρωτής προϊσταμένου του ιδίου εργαστηρίου με τον κ. Ηείηζ. ΕΙ_ 25 ΕΙ_

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

A7-0340/

A7-0340/ 11.11.2011 A7-0340/ 001-012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-012 κατάθεση: Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Jan Březina A7-0340/2011 Πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας για

Διαβάστε περισσότερα

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bio-FIT Προσωπικά προφίλ

Bio-FIT Προσωπικά προφίλ Bio-FIT Προσωπικά προφίλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 0 2015-1-BG01-KA202-014258 Περιεχόμενο Προσωπικά προφίλ... 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής το έτος {SWD(2013) 238 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής το έτος {SWD(2013) 238 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2013 COM(2013) 489 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής το έτος 2011 {SWD(2013) 238 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.10.2015 COM(2015) 507 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος Pericles για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 78 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2015 COM(2015) 547 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση ανανέωσης της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 COM(2017) 354 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά στο Διεθνές Συνέδριο «Η κλιματική αλλαγή ως πρόκληση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318

Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 Απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δεύτερη έκθεση αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 318 1. Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0349(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0349(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0349(NLE) 24.2.2017 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 419 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Pericles 2020»

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, καινοτομία και πρότυπα. Έρευνα και καινοτομία Ο ρόλος της Τυποποίησης και των προτύπων

Έρευνα, καινοτομία και πρότυπα. Έρευνα και καινοτομία Ο ρόλος της Τυποποίησης και των προτύπων Έρευνα, καινοτομία και πρότυπα Έρευνα και καινοτομία Ο ρόλος της Τυποποίησης και των προτύπων Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Τυποποίηση και Πρότυπα Τα πρότυπα αποτελούν τεκμηριωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008

Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008 Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια στο 3 ο Συνέδριο ENERTECH 2008 Διεθνές Κυρίες και Κύριοι, Θέλω πρώτα απ όλα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα