Οι θέσεις και η φύση των Απλανών Αστέρων σε συντοµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι θέσεις και η φύση των Απλανών Αστέρων σε συντοµία"

Transcript

1

2 Οι θέσεις και η φύση των Απλανών Αστέρων σε συντοµία Εισαγωγή Οι Απλανείς Αστέρες ήταν ταξινοµηµένοι από τους αρχαίους σαν "σταθεροί αστέρες" για να διακρίνονται από τους "περιπλανώµενους" αστέρες -- οι οποίοι, κατέληξαν να γνωρίζονται σαν πλανήτες, όταν ανακαλύφθηκαν οι ουράνιες τροχιές τους, που ήταν περιστροφές σε ένα επίπεδο. Οι Αστέρες έχουν µια ακριβή κίνηση ανεξάρτητη, αλλά εξαιτίας της απόστασής τους, αυτή η κίνηση είχε καταµετρηθεί µόνον µε παρατηρήσεις που λήφθηκαν σε µια παρατεταµένη µακροχρόνια περίοδο, εξαιτίας της έλλειψης µέτρου για µία απλή διάρκεια ζωής. εν υπάρχει αιτιολόγηση γιατί η ορισµένη αυτή χρονική περίοδος που ήταν αρκετούς αιώνες πριν εγκαταλείφθηκε και αποδόθηκε χάριν εύνοιας σαν απλό χαρακτηρισµό των σωµάτων ο όρος «αστέρας» και όχι «πλανήτης». Οι Αστέρες αναγνωρίζεται πως ασκούν κάποια επιρροή λόγω της ανεξάρτητης φύσης τους, όταν είναι σε σύνοδο ή παραλληλία µε έναν πλανήτη, είτε στα γενέθλια ή σε περιόδους διέλευσης. Ένας Αστέρας πρώτου µεγέθους στον Ωροσκόπο ή στο Μεσουράνηµα στα γενέθλια, δηλώνει ότι το γηγενές άτοµο (επηρεαζόµενος) θα γίνει διακεκριµένος, επιφανής µέσα στη σφαίρα της ζωής, ένας "Αστέρας" στην κοινωνική, πολιτική, ή εµπορική ζωή. Η δύο µεγάλοι αστέρες, Αλντεµπαράν και Αντάρης, οι οποίοι είναι στη δέκατη µοίρα των ζωδίων ιδύµων και Τοξότης, αντίστοιχα, όταν κατευθύνονται στις γωνίες του ωροσκόπιου, παράγουν περιόδους µε έντονο άγχος. Πιστεύεται ότι είναι περισσότερο ισχυροί όταν βρίσκονται στις γωνίες. Εκείνοι οι οποίοι περιγράφουν τους αστέρες στις πολύ αναλυτικές περιγραφές τους, εµφανίζονται να συµφωνούν ότι η επιρροή είναι απόλυτα περιορισµένη σε µια στενή σύνοδο µε ένα γενέθλιο πλανήτη σε ανοχή, από 1 ως 7 στο γεωγραφικό µήκος και 1 στο γεωγραφικό πλάτος και ότι αυτό δεν έχει επιρροή στην όψη. Πρωτεύουσες και κύριες ξεχωριστές µοίρες του ζωδιακού εµφανίζονται να κατέχουν ιδιάζουσες επιρροές και αυτές µπορεί να έχουν µερικές συνδέσεις µε Αστέρες οι οποίοι κατοικούν σε αυτές τις µοίρες, ακόµα κι όταν αυτές οι µοίρες έχουν εγκαταλειφθεί από τους πλανήτες. Οι Απλανείς Αστέρες είναι µοίρες ξεχωριστές και µπορεί να είναι ορατοί, εµφανής στο βλέµµα σε έναν αριθµό µικρότερο από πέντε χιλιάδες. Αυτοί που υπάρχουν κοντά στον Πολικό Αστέρα µπορεί να τους δει κάποιος µόνον στο Βόρειο Ηµισφαίριο, ενώ το Νότιο Σταυρό και τους Αστέρες που είναι κοντά του, µπορεί να τους δει κάποιος στο Νότιο Ηµισφαίριο. 1

3 Οι Απλανείς Αστέρες στη Γενέθλια Αστρολογία Η Φύση του Πλανήτη µέσω της οποίας λειτουργούν: Οι Απλανείς Αστέρες δίνουν δύναµη και ενέργεια στους πλανήτες και τροποποιούν τα αποτελέσµατά τους αλλά συγχρόνως η φύση του πλανήτη ασκεί µια ισχυρή ελεγχόµενη επιρροή πάνω στο αποτέλεσµα. Η µέγιστη επίδραση λαµβάνεται όταν ο Αστέρας και ο Πλανήτης είναι της ίδιας φύσης και σε τέτοιες περιπτώσεις η επιρροή του Πλανήτη αυξάνεται σε ένα σφοδρό βαθµό, µολονότι την ίδια ώρα η επιβλαβής επίδραση του Αστέρα είναι µειωµένη. Κατά συνέπεια εάν ο Πλανήτης Άρης πέσει σε έναν Αστέρα φύσης ίδιας µε αυτόν, η δύναµή του Αστέρα αυξάνεται. Αν πέσει πάνω σε έναν Αστέρα της φύσης του ία ή της Αφροδίτης µειώνεται και τροποποιείται. Ενώ εάν πέσει πάνω σε µια φύση του Κρόνου, αλλάζει πολύ. Με άλλα λόγια εάν ένας Πλανήτης πέσει σε έναν Αστέρα παρόµοιας φύσης µε τη δική του, ο Αστέρας αποκτά ένταση, ενώ εάν είναι αντίθετης φύσης γίνεται ήρεµος ή καταστροφικός και µπορεί να δώσει ένα είδος κακής αλλοίωσης ή βλακείας στο χαρακτήρα. Η γενική φύση του Ωροσκοπίου: Αυτή είναι µια σηµαντική εκτίµηση και δεν πρέπει να ξεχνιέται. Το αποτέλεσµα της επίδρασης ενός Αστέρα πάνω σε έναν Πλανήτη εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από τη δύναµη ή την αδυναµία εκείνου του Πλανήτη στο Ωροσκόπιο. Κατά συνέπεια σε έναν χάρτη που παρουσιάζει µεγάλη δυνατότητα και υψηλή θέση, η επιτυχία που πραγµατοποιήθηκε από την ενίσχυση ενός Αστέρα θα είναι πιο µόνιµης φύσης απ' ό,τι σε έναν όπου δεν είναι επιβαλλόµενος. Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις οι Απλανείς Αστέρες δεν είναι αντίθετοι µε τις πλανητικές ενδείξεις. Ένα άτοµο δεν θα γίνει δολοφόνος, κλέφτης ή παραχαράκτης µόνο µέσω της επίδρασης ενός Αστέρα και για να πραγµατοποιηθεί αυτό, η γενική φύση του χάρτη πρέπει να είναι κατάλληλη και να υπάρχει εναρµόνιση τέτοιων ενδείξεων. Η κύρια λειτουργία των Αστέρων είναι να υπογραµµίσουν τις ιδιότητες παρά για να τις παραχωρήσουν και η ακριβής φύση και η επίδραση πρέπει να επιδιωχθούν µέσω των συνηθισµένων κανόνων της αστρολογίας. Οµοίως στις κατευθύνσεις η δράση των Αστέρων είναι πιο ισχυρή εάν µια πλανητική κατεύθυνση όµοιας φύσης είναι σε ισχύ, συγχρόνως. Οι Απλανείς Αστέρες λειτουργούν από θέση και δεν "δεν αποβάλλουν καµία ακτίνα" ή µε άλλα λόγια οι όψεις τους θεωρούνται ατελέσφορες και η επιρροή τους ασκείται µόνο διαµέσου της Συζυγίας ή της Παραλληλίας. Όπως στην περίπτωση των πλανητών είναι πιο ισχυρότεροι όταν είναι στις Γωνίες και αδύνατοι όταν είναι στα Κατιόντα Ζώδια. Η επίδρασή τους πολύ έντονη όταν ανατέλλουν, µεσουρανούν, δύουν ή είναι στο Ναδίρ, ακόµα κι αν είναι µόνοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι Αστέρες 1ου Μεγέθους δίνουν τιµή και προαγωγή, η οποία θα χαθεί ή θα διατηρηθεί µε πρόβληµα και κίνδυνο εάν ο Αστέρας είναι φύσης Άρη, ενώ εάν είναι φύσης Κρόνου θα υπάρξει τελικά ντροπή και καταστροφή. Η ιδιαίτερη κατειληµµένη γωνία ασκεί την τροποποιηµένη επίδρασή της, ο 10ος Οίκος επηρεάζει το επάγγελµα, ο 7ος την ή τον σύζυγο, ο 4ος το σπίτι και ο 1ος το άτοµο το ίδιο. Η ισχυρότερη επίδραση ενός Αστέρα ασκείται όταν είναι σε Συζυγία ή σε Παραλληλία µε έναν Πλανήτη. Η Συζυγία λογαριάζεται ακριβώς τον ίδιο τρόπο σε µια πλανητική Συζυγία στο Ωροσκόπιο, δηλαδή από τη µοίρα του Γεωγραφικού Μήκους της Εκλειπτικής που επηρεάζεται από τον Αστέρα, και η Παραλληλία από την Απόκλισή του. Βρίσκεται, εντούτοις, ότι η ιάµετρος είναι σχεδόν τόσο ισχυρή όσο η Συζυγία και ότι το Τετράγωνο έχει µια αναµφισβήτητη επιρροή που θα είναι παράλογο να παραµεληθεί. Στην περίπτωση των Τριγώνων και των Εξαγώνων η επίδραση είναι πολύ µικρή. Πιθανά, να προκύπτει µια τέτοια, αλλά κατά πάσα πιθανότητα να οφείλεται στο γεγονός ότι η εξαίρεση του Τετράγωνου και της ιαµέτρου, δηλαδή Όψεις ενός Αστέρα στο Γεωγραφικό Πλάτος του δεν εµπίπτουν στις µοίρες του Ζωδιακού όποιος θα ήταν 2

4 Αφροδίτη: Εάν ανατέλλει, καλή τύχη, ευτυχία, δώρα, τύχη στην αγάπη και το γάµο, κέρδος από κληροδοτήµατα και κληρονοµιά. Εάν δύει, τιµή και επιτυχία, συναλλαγές µε γυναίκες, βοήθεια µέσω γυναικών, επιτυχία σε επαγγέλµατα φύσης Αφροδίτης. Ερµής: Εάν ανατέλλει τιµή, διάνοια, µεγάλη εκµάθηση. Εάν δύει επιχειρησιακή δραστηριότητα, κέρδη µέσω βιβλίων και διανοητικών θεµάτων. Κρόνος- ίας: Αξιοπρεπής, ευσεβής, συντηρητικός, κτητικός, επισχετικός. Τιµή και προαγωγή εάν µεσουρανεί. Κρόνος-Άρης: Τολµηρός, σκληρός, άκαρδος, µοιχικός, εγκληµατικός, ψεύτης, απώλεια κτηµάτων, ένδεια, λίγοι φίλοι. Εάν είναι 1ου Μεγέθους, άνοδοι από τη χρήση τοκογλυφίας ή άδικων µέσων. Εάν δύει κακό όνοµα, άνοδος από εµπόριο που ακολουθείται από ντροπή και καταστροφή. Κρόνος-Αφροδίτη: Ατηµέλητος, πολύ ανήθικος, αναίσχυντος, απείθαρχος, µίζερος, θλίψεις στην αγάπη. Εάν ανατέλλει καλός ως µέτριος, υγιής, κέρδη από βιοµηχανία και γάµο. Εάν δύει βελτιωµένη υγεία, φήµη από βοήθεια ανωτέρων. Κρόνος-Ερµής: Μεγάλος ψεύτης, κλέφτης, αγύρτης, σκάνδαλο και δυσφήµηση. ίας-κρόνος: Κληροδοτήµατα, κληρονοµιά, φήµη, ειδικά εάν ανατέλλει, αλλά ανόητος και ανεπιτυχής στις υποθέσεις αγάπης. Εάν δύει τιµή και προαγωγή. ίας-άρης: Υψηλή φιλοδοξία, υπερηφάνεια, αγάπη για τη δύναµη, λαµπρότητα εµφάνισης, εάν ανατέλλει στρατιωτικές τιµές. Εάν δύει υψηλή εκκλησιαστική τιµή, πολεµική προαγωγή, ευηµερία σε επιχείρηση. ίας-αφροδίτη: Ικανοποιηµένος, ευτυχής διάθεση, αξιότιµο, φιλοσοφικό µυαλό, νοµικές ή εκκλησιαστικές προαγωγές, βοήθεια µέσω γυναικών. Εάν ανατέλλει ή δύει τιµή και πλούτος. ίας-ερµής: Θρησκευτική σκέψη, στοχαστικός, φιλοσοφικός, συγγραφέας σε θρησκευτικά ή παρόµοια θέµατα. Άρης-Κρόνος: Κακόβουλος, κλέφτης, ανελέητος, µοχθηρός, αποκρουστικός, ψεύτης, ατυχήµατα, βίαιος θάνατος. Εάν µεσουρανεί στρατιωτικός προαγωγή αλλά τελική ντροπή. Άρης- ίας: Μεγάλη υπερηφάνεια, επιβλητικά φιλελεύθερος, επιτακτικός, διοίκηση, κοσµοπολίτικες απόψεις. Εάν ανατέλλει ή µεσουρανεί στρατιωτική τιµή και προαγωγή. Άρης-Ήλιος: Ηρωικός, θαρραλέος, προκλητικός, απτόητος ηγέτης, πολεµοχαρής, κίνδυνος στα µάτια, βίαιος θάνατος. Εάν ανατέλλει προαγωγή σε εργαζοµένους σε µέταλλα, τους στρατιώτες, τους χειρούργους, και άλλους ανθρώπους του Άρη. Εάν µεσουρανεί προαγωγή σε επιχείρηση και σε όλες τις πολεµικές υποθέσεις. Άρης-Αφροδίτη: Ισχυρά πάθη, καλλιτεχνικό συναίσθηµα, κέρδος µέσω των γυναικών και των φίλων, τιµή και προαγωγή σε πολεµικές υποθέσεις, ειδικά εάν ανατέλλει ή µεσουρανεί. Άρης-Ερµής: Υψηλά τολµήµατα, µαχητικός, καταστρεπτικός. Εάν ανατέλλει αναφυλαξία, πολύ επιµονή, καταστροφή από πείσµα και απερίσκεπτη συµπεριφορά. Εάν µεσουρανεί µεταβλητός σε επιχείρηση. Άρης- Σελήνη: Τολµηρός, άπιστος, θρασύς, ανεύθυνος, βάναυσος, κίνδυνος στα µάτια. Εάν ανατέλλει επώδυνα µάτια, αδύνατη όραση, πρόβληµα και απώλεια µέσω των γυναικών. Εάν µεσουρανεί ντροπή και φυλάκιση. Ήλιος-Άρης: Φοβία, ανεξίθρησκος, πολεµοχαρή ικανότητα, υπερβολική αυτοπεποίθηση, άγριος, σκληρός, εκδικητικός, δραστήριος διοργανωτής, κίνδυνος στα µάτια, ατυχήµατα, βίαιος θάνατος. Αφροδίτη-Κρόνος: Πανουργία, κακά ήθη, ιδιοτέλεια, αποκρουστικές συνήθειες, διεστραµµένες προτιµήσεις, ανεπιτυχείς υποθέσεις αγάπης, αποπλάνηση. Αφροδίτη- ίας: Εκλεπτυσµένος, καλός, υψηλά ήθη, ζωηρός, ειλικρινής, καθαρός, υγιής, καλλιτεχνικός, τυχερός στην αγάπη και το γάµο, βοήθεια µέσω συγγενών. 4

5 µπορούµε να ερευνήσοµε εκτός των προηγουµένων οίκων και τον έκτο, τον όγδοο και το δωδέκατο οίκο. Οι σηµαντικότεροι Απλανείς Αστέρες είναι: Ο Αλγκόλ, οι Πλειάδες, η Πραισέπη, ο Ρήγουλος, ο Στάχυς και ο Αντάρης. Οι αρχαίοι έδωσαν ονόµατα σε ορισµένους Αστέρες και πολλά από αυτά τα ονόµατα διατηρούνται και στις µέρες µας. Το 1603 ο Μπαίγερ επινόησε ένα πιο επιστηµονικό σύστηµα µε το οποίο οι Αστέρες ενός αστερισµού αναγνωρίζονται από το όνοµα του αστερισµού στον οποίο ανήκουν, οι µοναχικοί αστέρες αναγνωρίζονται µε προθέµατα Ελληνικών γραµµάτων που τους έχουν δοθεί σύµφωνα µε το µέγεθος, ξεκινώντας µε το Α και συνεχίζοντας προς τα κάτω ως το Ω. Η µέση κίνηση των Απλανών Έτη Κίνηση σε µοίρες, λεπτά της µοίρας, δεύτερα της µοίρας. 1 00:00: :01: :02: :03: :04: :05: :05: :06: :06: :07: :08: :16: :25:00 6

6 Ο Ι Θ Ε Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Α Π Λ Α Ν Ω Ν Α Σ Τ Ε Ρ Ω Ν είναι υπολογισµένες για την ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 1996 και στις συντεταγµένες της Αθήνας. Για να τους προσαρµόσετε σε άλλη χρονολογία, προσθέσετε 50 1/3 του γεωγραφικού µήκους για κάθε χρόνο αργότερα ή αφαιρέσετε για κάθε χρόνο νωρίτερα. Είναι ταξινοµηµένοι σύµφωνα: Με το Γεωγραφικό Μήκος, την Απόκλιση, το συνηθισµένο όνοµα, το µέγεθος, την περιγραφή δηλαδή η φύση σύµφωνα µε τον Πτολεµαίο µε προσθήκες από άλλους και την αστρολογική σηµασία. Κριός 02:31:42 Απόκλιση 17:59:12 Νότια Ντίφντα (Diphda) που σηµαίνει «βάτραχος» ή Ντενέµπ Κάιτους (Deneb Kaitos) που σηµαίνει «ουρά του τέρατος» ή Deneb Kaitos ή Difda ή Difda al Thani ή Rana Secunda, the Second Frog. µέγεθος β Κήτος. Ένας κίτρινος αστέρας στην Ουρά της Φάλαινας. Αδυναµία, δυστυχία, αναγκαίες αλλαγές, αυτοκαταστροφή από κτηνώδεις αδυναµίες. 09:06:08 Απόκλιση 15:11:01 Βόρεια Αλτζενίµπ (Algenib) που σηµαίνει «η όψη», µέγεθος y Πήγασος. Ένας άσπρος αστέρας στην κορυφή του φτερού του Πήγασου. Φύσης Άρη και Ερµή. Κακή φήµη, βία, ζητιανιά. Η επίδρασή του είναι ξαφνική, οξεία και προαναγγέλλει άσχηµα γεγονότα. 12:43:33 Απόκλιση 62:35:08 Βόρεια Αλνταρεµίν (Alderamin) ή Alderaimin που σηµαίνει «αντιβράχιο, ώµος», µέγεθος 2.44 α Κηφεύς. Φύσης Κρόνος, ίας. 13:54:38 Απόκλιση 64:37:40 Βόρεια Κουράχ (Kurhah) που σηµαίνει «λευκό µικρό αστέρι» ή Kurdah ή Al-Qurhah ή Al Kurhah ή Al Kirdah, µέγεθος 3.35 ξ Κηφεύς. Φύσης Κρόνος, ίας. 14:15:19 Απόκλιση 29:05:26 Βόρεια Σειράχ (Sirrah) που σηµαίνει «οµφαλός» ή Αλφιράτς (Alpheratz) που σηµαίνει «ώµος» ή Alpherat ή Sirah, µέγεθος α Ανδροµέδα. Ένας διπλός αστέρας, στην απόχρωση πορφυρό άσπρο, στα µαλλιά της Ανδροµέδας. Συχνά καλείται κεφάλι της Ανδροµέδας. Το όνοµά του που είναι από τον Αλ Σουράτ αλ Φαράς ή ο Οµφαλός του Αλόγου, παρουσιάζει ότι επίσηµα εντάσσεται στον αστερισµό του Πήγασου. Φύσης ία, Αφροδίτη και Άρη ή ία και Αφροδίτη. Φέρνει πλούτη, κοινωνικές τιµές, ανεξαρτησία και οξύ πνεύµα. Κάνει τον πλανήτη καλότυχο και τον επηρεάζει θετικά σε ότι προαναγγέλλει. 17:06:59 Απόκλιση 67:39:42 Νότια Αλτάις (Altais) που σηµαίνει «φίδι» ή Nodus II που σηµαίνει «δεύτερος κόµπος» ή Aldib, µέγεθος 3.07 δ ράκων. Φύσης Κρόνος, Άρης, ίας. 21:53:50 Απόκλιση 10:20:06 Νότια Μπάιτεν Κάιτους (Baten Kaitos) που σηµαίνει «κοιλιά», µέγεθος (3.73) - ζ Κήτος. Η Κοιλιά της Φάλαινας. Ένας φαιοκίτρινος αστέρας. Φύσης Κρόνου. Φέρνει επιβεβληµένα αποδηµία, ατυχήµατα, ναυάγια µε διάσωση. 7

7 Ταύρος 00:21:13 Απόκλιση 35:37:14 Βόρεια Μιράχ (Mirach) που σηµαίνει ζώνη ή Merach ή Mirac ή Mirak ή al Mizar, µέγεθος 2.06 β Ανδροµέδα. Ένας κίτρινος αστέρας στη Ζώνη της Ανδροµέδας. Φύσης Αφροδίτη, Άρης και Σελήνη. Οµορφιά, αγάπη για τον άνθρωπο, έξυπνο µυαλό, τυχερός γάµος που δίνει όνοµα και ευτυχία, απόκτηση φήµης από καλοσύνη. 01:28:12 Απόκλιση 02:58:39 Νότια Θαυµάσιος Mira, µέγεθος 3.04 ο Κήτος. Φύσης Κρόνος / ίας. Πρέπει να συνδέεται καλά και µε έναν καλά τοποθετηµένο Κρόνο ενωµένο µαζί του και αυτό θα σηµαίνει σωφροσύνη, επιµονή, ευστροφία, ένα προοδευτικό πνεύµα και αντοχή στην επίλυση δύσκολων προβληµάτων. 03:07:58 Απόκλιση 19:17:37 Βόρεια Mesarthim (ή Mesartim ή First Star in Aries), µέγεθος 4.75 γ Κριός. Φύσης Άρης /Κρόνος. Παράτολµος και τολµηρός. Η απειλή αποτελεί ένδειξη όταν η ενέργεια είναι αυθόρµητη και µε έναν απερίσκεπτο τρόπο. 3:55:06 Απόκλιση 20:48:29 Βόρεια Σαρατάν (Sharatan) που σηµαίνει «δύο από κάτι» (ή Sheratan ή Al Sharatain), µέγεθος 2.64 β Κριός. Ένα µαργαριταρένιο άσπρο αστέρι στο βορινό κέρας του Κριού. Φύσης Άρης, Κρόνος. Ασυνείδητος, κουφός, καταστροφή από πόλεµο, φωτιά ή σεισµό. 05:03:60 Απόκλιση 59:08:59 Βόρεια Caph (ή Caph ή Chaph ή Kaff ή Al Sanam al Nakah), µέγεθος 2.27 β Κασσιόπη. Φύσης Κρόνος /Αφροδίτη. A troublemaker as concerns the fortunes of Islam 05:30:04 Απόκλιση 70:33:39 Βόρεια Alphirk (ή Alfirk ή Alphirk), µέγεθος 3.23 β Κηφεύς. Φύσης Κρόνος / ίας. 07:36:40 Απόκλιση 23:27:45 Βόρεια Χαµάλ (Hamal) που σηµαίνει «αµνός», (ή Hemal ή Hamul ή Ras Hammel ή El Nath) µέγεθος 2 α Κριός. Κίτρινο αστέρι στο µέτωπο του Κριού, το «ακόλουθο κέρας». Φύσης Άρης, Κρόνος Αφροδίτη Κρόνος. Σκληρότητα, προµελετηµένο έγκληµα. 07:44:03 Απόκλιση 56:32:14 Βόρεια Σεδίρ (Shedir ή Schedar ή Schedir), µέγεθος 2.23 α Κασσιόπη. Φύσης Κρόνος, Αφροδίτη. Φέρνει άσχηµα γεγονότα και επιδρά δυσοίωνα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος από φωτιά. 08:41:56 Απόκλιση 08:53:53 Νότια Azha, µέγεθος 3.89 η Ηριδανός. Φύσης Κρόνος. 09:22:57 Απόκλιση 03:14:09 Νότια Kaffalijidhma (ή Al Kaff al Jidhmah), µέγεθος 3.47 γ Κήτος. Φύσης Κρόνος. 10:11:51 Απόκλιση 57:48:57 Βόρεια Achird, µέγεθος 3.44 η Κασσιόπη. Φύσης Κρόνος /Αφροδίτη. 9

8 µύθου. Κατά τον ωδωναίο µύθο, οι πελειάδες (άγριες περιστερές) που φέρουν αµβροσία στο ία, αναφέρονται στον αυτόν αστερισµό, η δε οµοιότητα του ονόµατός τους έδωσε αφορµή στη γένεση του µύθου, ότι οι Πλειάδες για να ξεφύγουν από τα βέλη του κυνηγού Ωρίωνα, µεταµορφώθηκαν σε περιστέρες και έπειτα σε αστέρες. Η χρήση του αστερισµού τούτου ήταν κοινή κατά την αρχαιότητα στον καθορισµό των εποχών, γιατί η φαινόµενη επιτολή των συγχρόνως µε την ανατολή του ηλίου στην Ελλάδα, συµπίπτει µε τα τέλη του Μάη, αναγγέλλει την ωρίµανση των δηµητριακών και την προσέγγιση της ώρας της συγκοµιδής, η δε δύση των κατά την ανατολή του ηλίου αστρονοµικά, συµβαίνει την 30 Νοεµβρίου, όπου κατά την λαϊκή αντίληψη η 23η του µηνός τούτου συµπίπτει µε την εποχή των βροχών και το φθινοπωρινό όργωµα. Για τούτο και συσχετίζονται µε το θερισµό του σίτου, µε την άροση των αγρών και την σπορά και έτσι ερµηνεύονται και οι πολλοί αρχαίοι µύθοι για τις Πλειάδες και η ανάµιξή τους σε µεγάλο αριθµό µυθικών γενεαλογιών, ιδίως στη Βοιωτία και Λακωνία. Φύσης Άρης, Σελήνη σύµφωνα µε τον Πτολεµαίο. Φύσης Άρη µε τον Ήλιο και τη Σελήνη σε Όψη ιαµέτρου. Προξενούν µε πάρα πολύ µεγάλη συχνότητα παθήσεις στα µάτια και µερικές φορές τύφλωση. Ατυχήµατα δυσµορφίας. Υπάρχει µειονεκτική τάση για την υγεία του ανθρώπινου σώµατος. Σε περίπτωση που συνδέεται µε τον Ήλιο ή τη Σελήνη, προκαλούν τύφλωση, ντροπή, ατίµωση, βίαιο θάνατο και ατύχηµα ή τύφλωση από ευλογιά. Λέγεται πως κάνουν το άτοµο απειθάρχητο, κακόβουλο, ιδιότροπο, φιλόδοξο, ταραχώδη, αισιόδοξο, ειρηνικό και γαλήνιο. Παρέχουν φήµη και ισχυρή ερωτική φύση. ίνουν πολλά ταξίδια και ταξίδια θαλάσσια, επιτυχίες στη γεωργία και βοήθεια εξαιτίας της µεγάλης νοηµοσύνης. Η επιρροή τους είναι σαφώς κακή και επιβλαβής. Ηλέκτρα (Electra) 29:21: '48 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Κελαινώ (Celaeno) 29:23:07 24:17:22 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Ταϋγέτη (Taygeta) 29:30:54 24:28:02 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Μαία (Maia) 29:37:50 24:22:04 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Μερόπη (Merope) 29:38::59 23:56:54 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Στερόπη (Asterope ή Sterope) 29:41:24 24:33:17 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Αλκυόνη (Alcyone) Ο κεντρικός Αστέρας των Πλειάδων. 29:56:34 24:06:18 Βόρεια, µέγεθος 3.0 η Ταύρος. Ένας πρασινοκίτρινος Αστέρας, ο λαµπρότερος από τις Πλειάδες. Αντιπροσωπεύει µια από τις επτά αδελφές της νύµφης Πληιόνης, κοντά στον Άτλαντα, η οποία µε τον Ποσειδώνα έγινε η µητέρα του Ήρωα. Η Αλκυόνη, που κάποτε επρόκειτο να αποτελέσει το κέντρο του Γαλαξία, υποδεικνύει ότι οι αρχαίοι έβλεπαν ότι ο Άτλας βασίζεται σε αυτό το σηµείο, ενώ στηρίζει µε τους ώµους του τη Γη. Ειδικά η επιρροή της Αλκυόνης: Προκαλεί αγάπη, δίνει υψηλά αξιώµατα, φιλοδοξία, έντονες προσπάθειες που δίνουν τιµή και δόξα. Τύφλωση από πυρετό, µικρό φλυκταινώδες νόσηµα και ατυχήµατα στο πρόσωπο. εν είναι καλός οιωνός αναφορικά στις σχέσεις µε το αντίθετο φύλο. Επιθυµία για καλό ντύσιµο και κατάχρηση των προϊόντων οµορφιάς, όπως µια υπερβολική ποσότητα αρώµατος. Μεγάλη αγάπη στο ποτό. Επιτυχία στο εµπόριο που χειρίζεται θαλάσσια προϊόντα. Απώλεια, πένθος, δυστυχία, λύπη και τραγωδίες. 12

9 ίδυµοι 00:02:59 Απόκλιση 77:37:57 Βόρεια Alrai (ή Al-Ra'I ή Arrai ή Errai ή Er Rai), µέγεθος 3.21 γ Κήτος. Φύσης Κρόνος / ίας Μαζί µε τον Άτλαντα και την Πληιόνη ολοκληρώνονται οι Πλειάδες. Άτλας (Atlas) 00:18:23 24:03:12 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Πληιόνη (Pleione) 00:20:22 24:08:12 Βόρεια, µέγεθος Ταύρος Λαµπαδίας και Υάδες Λαµπαδίας: ίνει πλούτη και κοινωνικές δηµόσιες τιµές. Προδιαθέτει για στρατιωτικό επάγγελµα. Υάδες: Προκαλούν ατυχήµατα στην όραση και δυσµορφία. υστυχία και προβλήµατα που οδηγούν σε φυλάκιση. Οι Υάδες ήταν ετεροθαλής αδελφές των Πλειάδων των Εσπερίδων και όλες µαζί νύµφες. Η µητέρα τους Αίθρα, κόρη του Ωκεανού και της Τιθύος ή της Ποµφολύγης ή της Παρθενόπης. Η ένωση του Ωκεανού και της Τιθύος έδωσαν χίλιους ποτάµιους θεούς και τρισχίλιες νύµφες (Ωκεανίδες) εκ των οποίων προήλθαν πολλά ανθρώπινα γένη. Η Αίθρα ήταν σύζυγος του Άτλαντα, πατέρα των Υάδων. Οι 7 Πλειάδες και οι 7 Υάδες δηµιουργούν το σύνολο των 14 Ατλαντίδων. Οι Υάδες θεωρούνταν οι θεότητες της βροχής στον ουρανό και στη γη οι νύµφες της γονιµοποιού υγρασίας, οι πηγές και οι ποταµοί, οι τροφοί της φύσης. Ο ίας τις επέλεξε να φροντίζουν τον γιο του ιόνυσο, όταν πέθανε η µητέρα του. Αστρονοµικά είναι µια οµάδα από 34 αστέρια που αποτελούν συστροφή. Προηγείται τούτων, ο αστέρας Λαµπαδίας (Aldebaran) του αστερισµού του Ταύρου. Οι αστέρες των Υάδων είναι στο πρόσωπο και τα µάτια του Ταύρου. Ο Aldebaran το αριστερό νότιο µάτι. Ο Ain το βόρεια δεξιό µάτι. Ο Αστέρας Prima Hyadum είναι ο πρώτος αστέρας της συστροφής. Οι έξι αστέρες στις Υάδες, στο µέτωπο δείχνουν το βόρειο µάτι του Ταύρου, 10 νοτιοανατολικά από τις Πλειάδες και είναι, ο Λαµπαδίας (Aldebaran α Ταύρος), θ1 και θ2, Ain (ε Ταύρος), Prima Hyadum (γ Ταύρος), Hyadum 11 (δ Ταύρος). 05:45:23 Απόκλιση 15:37:39 Βόρεια Prima Hyadum ή Hyadum I, µέγεθος 3.9 γ Ταύρος. 06:49:17 17:32:33 Βόρεια Hyadum II, µέγεθος 3.9 δ1 Ταύρος. 08:24:57 19:10:49 Βόρεια Ain (ή Oculus Boreus) που κυριολεκτικά στα Αραβικά σηµαίνει «µάτι», µέγεθος 3.53 ε Ταύρος. Σύµφωνα µε τον Πτολεµαίο και οι τρεις αυτοί Αστέρες είναι φύσης Κρόνου και Ερµή. ίνουν δάκρυα, ξαφνικά γεγονότα, βία, αγριάδα, δηλητηρίαση, τυφλότητα, τραύµατα ή πληγές στο κεφάλι από εργαλεία, όπλα ή πυρετούς και διαψεύσεις της τύχης. Μόχθους για γόητρο και κύρος οδηγώντας στη δύναµη, τους πολιτικούς καθοδηγώντας σε τροµερή επιτυχία στη ζωή αν αναχαιτίζονται και αν όχι, αποτυχία και πτώση από τη δύναµη. Μπορεί να εκµεταλλευθούν άλλους ανθρώπους στην αναζήτηση της δύναµης. Κλονίζονται στη γενετήσια ορµή, µια έκλυτη ζωή, υπερβολικούς και ακόλαστους τρόπους. Σύµφωνα µε τον Πτολεµαίο ένας Αστέρας φύσης Κρόνου/Ερµή κρυπτογραφείται σαν: δυστυχισµένες σκέψεις και έτσι αποκαλύπτεται πως ο αστέρας είναι σε ένα δύσκολο µέρος ή σε ένα ωροσκόπιο ο πλανήτης. Αλλά αν είναι σε αρµονική Όψη, αντίθετα, ο ίδιος Αστέρας µαρτυρά έναν καλό και διαυγή στοχαστή, συγγραφέα ή οµιλητή. 09:44:25 Απόκλιση 16:30:33 Βόρεια 13

10 El Nath (ή ALNATH ή Nath), µέγεθος 1.65 β Ταύρος. Φύσης Άρη. Παρέχει διασηµότητα. 22:59 Απόκλιση 05:23 Νότια Ensis, το µεγάλο νεφέλωµα του Ορίωνα, Μ 42 NGC 1976, µέγεθος 4.0 ο λαµπερότερος Αστέρας. Φύσης Άρης, Σελήνη. Προκαλεί τύφλωση ή ελαττωµατική όραση, ασθένεια, βίαιος θάνατος. 23:24:57 Απόκλιση 01:12:07 Νότια Alnilam (ή Alnihan ή Alnitam) µέγεθος 1.70 ε Ορίων. Ένας λαµπερός άσπρος αστέρας που βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης του Ορίωνα. Φύσης ίας, Κρόνος και Ερµής, Κρόνος. Επιφέρει εφήµερες δηµόσιες τιµές. Οι τρεις αστέρες στη ζώνη του Ορίωνα, όταν είναι στο µεσουράνηµα του ωροσκοπίου του ατόµου, λέγεται ότι επιδίδουν σηµαντικές τιµές. 24:44:11 Απόκλιση 21:08:33 Βόρεια Al Hecka, µέγεθος 3.00 ζ Ταύρος. Φύσης Άρη Ερµής/ Κρόνος. Βία, εχθρότητα, ατυχήµατα. 28:31:39 Απόκλιση 89:15:51 Βόρεια Πολικός Polaris (ή Alruccabah ή Cynosura ή Phoenice ή Lodestar ή Pole Star ή Tramontana ή Angel Stern ή Navigatoria ή Star of Arcady ή Yilduz ή Mismar), µέγεθος 2.02 α Άρκτος Μικρή. Ένας φαιοκίτρινος (χρώµα τοπάζι)- κίτρινος και απαλός άσπρος αστέρας, στην ουρά της Μικρής Άρκτου και σηµαδεύοντας το Βόρειο Πόλο αλλά το 2095 θα προσεγγίσει την κοντινότερη απόσταση των 26'30". Ο Πόλος έχει σηµαδευτεί µε επιτυχία από τον α Λύρα (Βέγας) το πχ, το τα ράκων το 4500 πχ και τον α ράκων το 2700 πχ. Θα σηµαδευθεί από τον γ Κηφεύς το 4500 µχ, τον α Κηφεύς το 7500 µχ, το δ Κύκνος το µχ και πάλι από τον Βέγα το µχ. Φύσης Κρόνος, Αφροδίτη. Έχει δυσµενή επίδραση προκαλώντας κινδύνους από δηλητηρίαση. Ασθένεια και πίκρα, κληροδοτήµατα συνοδευόµενα από κακά αποτελέσµατα. 28:42:24 Απόκλιση 07:24:25 Βόρεια Betelgeuse (ή Betelguex ή Betelgeuze ή Beteiguex ή Al Mankib) µέγεθος 0.50 α Ορίων. Ένας αντικανονικά µεταβλητός πορτοκαλί αστέρας στο δεξιό ώµο του Ορίωνα. Φύσης Άρης, Ερµής -- Ερµής, Κρόνος, ίας. Όταν είναι σε διάµετρο, λέγεται ότι προκαλεί ατυχήµατα, ενώ σε σύνοδο φέρνει τιµές και πλούτη. Ακόµα, δίνει στρατιωτικές τιµές. Είναι ένα στρατιωτικό αστέρι. 29:51:45 Απόκλιση 44:56:51 Βόρεια Menkalinan (ή Menkalina ή Menkalinam), µέγεθος 1.90 β Ηνίοχος. Ένας διαυγής κίτρινος αστέρας στον αριστερό ώµο του Ηνιόχου. Το όνοµα Menkalinan είναι από το Αραβικό Mankib Dhi-al-'Inan, που σηµαίνει «ο ώµος αυτού που κρατά το ηνίο». Φύσης Άρης και Ερµής. Προκαλεί συµφορά, καταστροφή, χρεοκοπία, δυσµένεια, ντροπή και συχνά βίαιο θάνατο. Είναι ένα αποτέλεσµα από την έλλειψη µέτρου στην αναζήτηση της ηδονής. 15

11 Καρκίνος 03:23:18 Απόκλιση 22:30:24 Βόρεια Propus (ή Praepes ή Tejat Prior), µέγεθος 3.28 η ιδύµων. Φύσης Ερµής και Αφροδίτη. Προκαλεί βία, έπαρση, υπεροψία, εγωισµό, υπέρµετρη πεποίθηση, βεβαιότητα, κυνικότητα, προκλητικότητα και αναίδεια. Προοιωνίζει ζωές µε αξιώµατα σε όσους γεννιούνται κάτω από την επιρροή του. Επίσης, ικανότητα στην έκφραση ιδεών µε λογική και δικαιοσύνη και ευχάριστους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η νίκη και το κέρδος εξαιτίας της φανερής νοηµοσύνης και ευφυΐας του ατόµου. 05:15:13 Απόκλιση 22:30:49 Βόρεια Tejat Posterior (ή Calx ή Pish Pai ή Dirah), ένας δυαδικός και µεταβλητός αστέρας, ζωηρού ερυθροκίτρινου και κυανού, στη δεξιά φτέρνα του Βόρειου ιδύµου, του Κάστορα, µέγεθος 2.88 µ ιδύµων. Φύσης Ερµής, Αφροδίτη. Περηφάνια, δραστηριότητα, υπερβολική εµπιστοσύνη, βία, κύρος, επιρροή, δύναµη, προστασία. 09:03:24 Απόκλιση 16:23:57 Βόρεια Alhena, ένας λαµπερός άσπρος αστέρας που ονοµάζεται η πληγή στη φτέρνα του Αχιλλέα. Μέγεθος 1.93 γ ιδύµων. Φύσης Ερµής, Αφροδίτη - Σελήνη, Αφροδίτη. Φήµη στο χώρο της τέχνης, ατυχήµατα στα πόδια. 09:53:26 Απόκλιση 25:07:52 Βόρεια Mebsuta (ή Melucta ή Meboula ή Menita ή Mesoula ή Mibwala), ένας διπλός αστέρας, λαµπερά άσπρος και βαθυγάλανος στο τεταµένο αριστερό πόδι του ιδύµου Κάστορα στον αστερισµό των ιδύµων. Μέγεθος 2.98 ε ιδύµων. Το όνοµα Mebsuta είναι από το Al Mabsutah, που σηµαίνει «προτεταµένο πόδι ζώου χωρίς οπλή». Φύσης Κρόνου. 11:09:41 Απόκλιση 12:53:44 Βόρεια Alzirr, στο δεξιό πόδι του Ανατολικού ιδύµου, του Πολυδεύκη. Μέγεθος ξ ιδύµων. Το Alzirr είναι από το Αραβικό Al Zirr, που σηµαίνει «το κουµπί». Φύσης Ερµή/Αφροδίτη. 14:56:31 Απόκλιση 20:34:13 Βόρεια Mekbuda ή Al Maqbudah ή Al Makbudah. Μέγεθος 3.79 ζ ιδύµων. Ένας µεταβλητός αστέρας χρώµατος ωχρού φαιοκίτρινου στο δεξιό πόδι του Πολυδεύκη. Φύσης Κρόνου. 18:28:16 Απόκλιση 21:58:56 Βόρεια Wasat (ή Wesat). Ένας απαλός άσπρος και µαργαριταρένιος διπλός αστέρας στο δεξί αγκώνα του Βόρειου ιδύµου. Μέγεθος 3.53 δ ιδύµων. Φύσης Κρόνος. Εχθρότητα, βία και καταστροφή. Συσχετίζεται µε δηλητηριώδη φίδια. 14:02:09 Απόκλιση 16:42:58 Νότια Σείριος SIRIUS (ή Canicula ή Dog Star ή Aschere). Μέγεθος α Κύων Μέγας. Φύσης σύµφωνα µε τον Πτολεµαίο ίας, Άρης. Κατ άλλους Σελήνη, ίας, Άρης. Είναι ένα γνωστό αστέρι που δίνει φήµη, δόξα, όνοµα και µεγάλα πλούτη. Ακόµα δίνει διακαή πόθο, αφοσίωση, αξιοπιστία, ευσέβεια, ενθουσιασµό και εχθρότητα. Κάνει τα άτοµα φρουρούς, δεσµοφύλακες, εφόρους και επιτρόπους. Υψηλά καθήκοντα στη κυβέρνηση. Όταν ανατέλλει λέγεται ότι φέρνει µεγάλη αξιοπρέπεια. Συχνά συσχετίζεται µε δαγκώµατα που προκαλούνται από σκύλους. 16

12 Λέων 07:29:23 Απόκλιση 21:28:07 Βόρεια Βόρειος Όνος Asellus Borealis. Μέγεθος 4.66 γ Καρκίνου. Φύσης Άρης, Ήλιος. Προαγγέλλει δυσµενείς συνθήκες, οξύ θάνατο, πυρετούς και οφθαλµικές ασθένειες. Με τον Ήλιο σε Εξάγωνο µε τον Άρη φέρνει υποµονή, αγαθοεργία, τόλµη, µερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικούς και προκλητικούς ηγέτες. 06:20 Απόκλιση 19:40:00 Βόρεια Φάτνη Praesepe (ή Κυψέλη Beehive ή Mallephon ή Melleff ή Mellef ή Meeleph). Νεφέλωµα M 44 - NGC 2632 στον αστερισµό του Καρκίνου, η φάντη του όνου. Μέγεθος Φύσης Άρης, Σελήνη. Ευνοεί τις οφθαλµικές παθήσεις και τις ανωµαλίες της όρασης. Σε διαφορετικά θέµατα της υγείας δεν εξασκεί άλλη επίδραση, ούτε ευµενή, ούτε δυσµενή. Το τέλος της ζωής είναι άσχηµο µε ταλαιπωρία στο θάνατος. Προδιαθέτει τον οργανισµό για συχνούς πυρετούς. Παρέχει περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Βιοµηχανία. Γονιµότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ο Ωροσκόπος ή σύνοδος µε µια άτυχη Σελήνη φέρνει τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό µάτι, πονόµατο, τραύµατα στο πρόσωπο, πυρετό, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε ιάµετρο µε τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Βρισκόµενο το Μεσουράνηµα εκεί, φέρνει ντροπή, καταστροφή, βίαιο θάνατο. 08:40:23 Απόκλιση 18:09:5 Βόρεια Νότιος Όνος Asellus Australis. Μέγεθος 3.94 δ Καρκίνου. Φύσης Άρης, Ήλιος. υσµενείς συνθήκες για την υγεία, οξύ θάνατο κι οφθαλµικές παθήσεις. Πυρετοί. Πόλεµοι. Συκοφαντία. 08:53:35 Απόκλιση 58:46:48 Βόρεια Erakis (ή Garnet Star). Μέγεθος 4.08 µ Κηφεύς. Φύσης Κρόνος / ίας. 13:35:33 Απόκλιση 11:51:28 Βόρεια Acubens (ή Sertan ή Sartan). Μέγεθος 4.25 α Καρκίνου. Φύσης Κρόνος και Ερµής. ραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 20:39:19 Απόκλιση 23:46:27 Βόρεια Ras Elased Australis (ή Al Ras al Asad al Janubiyyah ή Algenubi ή Al Ashfar). Μέγεθος 2.98 ε Λέων. Φύσης Κρόνος, Άρης. ίνει ένα τολµηρό, ποµπώδη χαρακτήρα. Παρέχει αναισθησία, τάση για καταστροφή αλλά µε καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση. 27:13:47 Απόκλιση 08:39:31 Νότια Alphard που σηµαίνει κάποιος µοναχικός (ή Alfard ή Alphart ή Kalbelaphard ή Cor Hydrae), η καρδιά της Ύδρας. Ένας συνδεδεµένος αστέρας µε το Ελληνικό Κεφάλι του Τυφώνα. Ένας διπλός αστέρας κοντά στην ουρά των Νότιων Ιχθύων. Μέγεθος 1.98 α Ύδρα. Φύσης Ερµής, Αφροδίτη ή Κρόνος, Αφροδίτη ή ίας και Κρόνος Προκαλεί ενοχλήσεις από γυναίκες µε τάση για ανηθικότητα, χωρίς έλεγχο και συχνά µε τραγωδία. Ταλαιπωρίες στην υγεία µε δηλητηριάσεις. Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Προσδιορισµός, ετοιµότητα και ενδεχόµενη επιτυχία. 27:30:55 Απόκλιση 23:25:02 Βόρεια 18

13 Παρθένος 11:15:55 Απόκλιση 20:31:25 Βόρεια Zosma (ή Zozma ή Zosca ή Zozca ή Duhr ή Dhur ή Zubra). Μέγεθος 2.56 δ Λέων. Φύσης Κρόνος, Αφροδίτη. Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση. 13:22:18 Απόκλιση 15:25:46 Βόρεια Coxa (ή Chort ή Chertan). Μέγεθος 3.34 θ Λέων. Φύσης Κρόνος-Αφροδίτη. Ικανότητα προφητείας. 21:33:57 Απόκλιση 14:34:19 Βόρεια Ντενεµπόλα - Denebola (ή Deneb Aleet). Η ουρά του Λέοντα. Μέγεθος 2.14 β Λέων. Φύσης Κρόνος, Αφροδίτη - Ερµής, Ουρανός, Άρης. Λέγεται ότι φέρνει τιµές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσµενείς καταστάσεις, σύντοµες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαµέσου φυσικών δυνάµεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες. ίνει πολύ σύντοµη ευτυχία. 24:48 Απόκλιση 47:12:00 Βόρεια Copula, M 51, NGC Μέγεθος 8.40, το λαµπερότερο αστέρι Κύνες Θηρευτικοί. Μεγάλο Great σπειροειδές νεφέλωµα. Φύσης Σελήνη, Αφροδίτη. Τύφλωση, ελαττωµατική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις. 26:38:06 Απόκλιση 14:46:43 Νότια Labrum Μέγεθος 3.56 δ Κρατήρ. Συσχετίζεται µε το Ιερό Γκράαλ. Φύσης Αφροδίτη, Ερµής. Προσφέρει ιδανικότητα, ευφυΐα, σωτηρία. 26:52:51 Απόκλιση 49:18:48 Βόρεια Μπενετνάτς Benetnash (ή ALKAID ή Benetnasch ή Elkeid). Μέγεθος 1.86 η Άρκτος Μεγάλη. Φύσης Σελήνη, Αφροδίτη. Επιδρά πολύ ευνοϊκά στο άτοµο και δίνει ευµένεια στις υποθέσεις του. 27:06:39 Απόκλιση 01:45:53 Βόρεια Zavijava (ή Zavijah ή Zavyava ή Zawijah ή Zarijan ή Minelauva ή Alaraph). Μέγεθος 3.61 β Παρθένου. Φύσης Ερµής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιµος. ύναµη χαρακτήρα. Κοντά του ήταν η Ηλιακή έκλειψη στις 21 Σεπτεµβρίου 1922 που χρησιµοποιείται από τους ψυχιάτρους για να επιβεβαιώσουν τη θεωρία του Αϊνστάιν. 28:50:31 Απόκλιση 26:48:06 Νότια Markeb (ή Markab). Μέγεθος 4.50 κ Ιστία. Φύσης Κρόνος, ίας. Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια. 20

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη Η συναισθηματική νοημοσύνη ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Ο καθένας μπορεί να θυμώσει αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στον σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή για τη σωστή αιτία και με τον σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Η εφημερίδα The Epoch Times δημοσιεύει μια ειδική εκδοτική σειρά με τίτλο: «Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα» 1 2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 8 ΣΧΌΛΙΟ 1Ο:...

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αρρωσταίνουμε; Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής.

Γιατί αρρωσταίνουμε; Η απάντηση της Ομοιοπαθητικής. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Tεύχος 5 ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2011 ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 Υγείας Όραμα: Δελβινιώτη 6-8, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ

UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Ομάδα Μυσταγωγία UFO Ξένα οντα: ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια της Ορθόδοξης ομάδος «Μυσταγωγία», την οποία ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μάιος 2010 ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Μιλήσαμε πέρυσι λίγο για την ενθάρρυνση, για το πόση σημασία έχει στην αγωγή του παιδιού, αλλά και γενικά στη ζωή του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Η 0, 0 1 δείτε τα ΔΩΡΑ ΜΑΣ σελ. 25 στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Αν θες μπορείς κι εσύ να της πεις αντίο. GAMING Xbox One VS Nintendo Wii U VS PlayStation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο μικρός πρίγκιπας Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια Α γυμνασίου

Ομήρου Οδύσσεια Α γυμνασίου Ομήρου Οδύσσεια Α γυμνασίου Αθανασοπούλου Σοφία Αθήνα 2012 Επική ποίηση Εισαγωγή Ομηρικά έπη Τι ονομάζουμε έπος: Το αρχαίο ελληνικό ποίημα ένδοξο παρελθόν αφηγείται ιστορίες από το Θέμα: πολεμικά κατορθώματα

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περί αγάπης Εισαγωγή

Περί αγάπης Εισαγωγή Περί αγάπης Εισαγωγή Η πραγματικότητα που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι εφιαλτική και κάθε μέρα γίνεται ακόμα πιο αβάσταχτη και αδιέξοδη. Όλοι αισθανόμαστε ανήμποροι, πιασμένοι μέσα σε μια πανίσχυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Mπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα Γράφει: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr)

Mπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα Γράφει: Χρήστος Κόντης, Ομοιοπαθητικός (www.kethe.gr, E-mail: olistic@otenet.gr) ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Tεύχος 15 ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 2013 ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 Υγείας Όραμα: Κομπίτσι, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610

Διαβάστε περισσότερα