ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α."

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο εκπαιδευτών Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αρκεί να πατήσετε το κουμπί Νέα Αίτηση (κόκκινος κύκλος). Εικόνα 1 Αρχική Οθόνη Υπηρεσίας Το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα μετά την εγγραφή σας και εντός διαστήματος 72 ωρών να τροποποιήσετε την αίτησή σας. Για την τροποποίηση της Αίτησής σας εισάγετε τον Κωδικό Επανασύνδεσης της αίτησης και το ΑΦΜ σας (Εικόνα 1) (μπλε κύκλος) και πατήστε Τροποποίηση. Ο Κωδικός Επανασύνδεσης, σας γίνεται γνωστός με την υποβολή της αίτησής σας για εγγραφή στο Μητρώο και σας αποστέλλεται στο που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας. Αποτελείται από 10 χαρακτήρες και περιλαμβάνει λατινικά γράμματα και αριθμούς. [1]

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην επόμενη οθόνη ζητούνται τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες, με εξαίρεση το το οποίο απαιτεί λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 3). Εικόνα 2 Προσωπικά Στοιχεία (1) [2]

3 Εικόνα 3 Προσωπικά Στοιχεία (2) [3]

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην επόμενη οθόνη ζητούνται τα στοιχεία της εργασίας σας. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 4). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 4). Εικόνα 4 Στοιχεία Εργασίας [4]

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην επόμενη οθόνη ζητούνται τα οικονομικά σας στοιχεία. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 5). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 5). Σημειώνουμε ότι, όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την διάρκεια εγγραφής σας στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα το Α.Φ.Μ. αποτελεί το στοιχείο που διακρίνει μοναδικά τον κάθε αιτούμενο. Εικόνα 5 Οικονομικά Στοιχεία [5]

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Στην επόμενη οθόνη ζητούνται τα στοιχεία σπουδών. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 6). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 6). Για την εισαγωγή όλων των τίτλων σπουδών τους οποίους κατέχετε, χρειάζεται για κάθε ένα να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και να πατήσετε προσθήκη (Εικόνα 7). Εικόνα 6 Οθόνη Προσθήκης Στοιχείων Σπουδών (αρχική εισαγωγή) [6]

7 Εικόνα 7 Προσθήκη Στοιχείων Σπουδών Τα στοιχεία που δώσατε θα συμπληρωθούν στο πίνακα με τους Τίτλους Σπουδών (Εικόνα 8). Όταν προσθέσετε ένα τίτλο για να προσθέσετε ένα επόμενο αρκεί να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και να πατήσετε προσθήκη πάλι. Εικόνα 8 Οθόνη Προσθήκης Στοιχείων Σπουδών (με στοιχείο ήδη καταχωρημένο) [7]

8 Εικόνα 9 Διαγραφή από Οθόνη Προσθήκης Στοιχείων Σπουδών Αν προσθέσατε κατά λάθος κάποιο στοιχείο ή πτυχίο, τότε πατάτε την επιλογή διαγραφή η οποία εμφανίζετε ακριβώς δίπλα από τον τίτλο σπουδών στον πίνακα (Εικόνα 9) [8]

9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Στην επόμενη οθόνη ζητείται να δηλώσετε τα αντικείμενα εξειδίκευσης τα στοιχεία σπουδών. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες επιλογών. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 10). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 10). Εικόνα 10 Επεξεργασία Στοιχείων Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι ένα αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρεστε να διδάξετε από τις Γενικές Θεματικές Κατηγορίες 1-8 και το πολύ μέχρι 2 Θεματικά Αντικείμενα Εξειδίκευσης από την Γενική Θεματική Κατηγορία την οποία επιλέξατε. Σημειώνετε ότι επιπρόσθετα ή/και ανεξάρτητα μπορείτε να επιλέξετε τη Θεματική Κατηγορία με κωδικό 9. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και το πολύ μέχρι 2 Θεματικά Αντικείμενα Εξειδίκευσης από αυτή. Αναλυτικότερα στοιχεία προετοιμασία μπορείτε να δείτε στο Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης. Ανάλογα με τη Γενική Θεματική Κατηγορία την οποία έχετε επιλέξει εμφανίζονται και τα σχετικά Θεματικά Αντικείμενα Εξειδίκευσης (Εικόνα 11). [9]

10 Εικόνα 11 Εμφάνιση επιμέρους Θεματικών Αντικειμένων Εξειδίκευσης [10]

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Στην επόμενη οθόνη ζητείται να δηλώσετε σε ποια κατηγορία ανήκετε. Για την ένταξη σας στο μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. απαιτούνται εναλλακτικά τα παρακάτω προσόντα. Δηλώστε την κατηγορία στην οποία ανήκετε επιλέγοντας το αντίστοιχη κυκλική επιλογή (Εικόνα 12). Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 12). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 12). Εικόνα 12 Επιλογή Απαιτούμενων Προσόντων [11]

12 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 13) ζητείται να δηλώσετε τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την πρόσφατη διδακτική σας εμπειρία. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων πατήστε Προσθήκη (Εικόνα 13). Τα στοιχεία που δηλώσατε θα εμφανιστούν στην λίστα Πρόσφατη Διδακτική Εμπειρία (Εικόνα 14). Αν επιθυμείτε να διαγράψετε την διδακτική εμπειρία που προσθέσατε πατήστε διαγραφή στην Λίστα Πρόσφατη Διδακτική Εμπειρία και θα διαγραφεί η συγκεκριμένη γραμμή (Εικόνα 14). Συμπληρώστε τη διδακτική σας εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα εξειδίκευσης που δηλώσατε σε προηγούμενη οθόνη. Στην περίπτωση που δεν έχετε διδακτική εμπειρία πατήστε «ΕΠΟΜΕΝΟ» για να μεταφερθείτε στην «Πρόσφατη Επαγγελματική Εμπειρία». Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες για υποψήφιους με: Πτυχίο είναι διακόσιες πενήντα (250) Μεταπτυχιακό είναι διακόσιες (200) Διδακτορικό είναι διακόσιες (200) Στην οθόνη αυτή της διδακτικής εμπειρίας πρέπει να δηλώσετε μόνο την πρόσφατη διδακτική σας εμπειρία. Η δήλωση της Διδακτικής Εμπειρίας είναι υποχρεωτική αν δεν έχετε την απαιτούμενη Επαγγελματική Εμπειρία. [12]

13 Εικόνα 13 Οθόνη Πρόσφατης Διδακτικής Εμπειρίας Εικόνα 14 Εισαγωγή στην Λίστα της Πρόσφατης Διδακτικής Εμπειρίας [13]

14 Εικόνα 15 Παράδειγμα Συμπληρωμένων Στοιχείων Διδακτικής Εμπειρίας Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 16). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 16). Εικόνα 16 Πρόσφατη Διδακτική Εμπειρία - Πλοήγηση σε οθόνες [14]

15 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 17) ζητείται να δηλώσετε τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την πρόσφατη επαγγελματική σας εμπειρία. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Συμπληρώστε την επαγγελματική σας εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα εξειδίκευσης που δηλώσατε σε προηγούμενη οθόνη. Στην περίπτωση που δεν έχετε πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχετε συμπληρώσει τις ελάχιστες ώρες της «Πρόσφατης Διδακτικής Εμπειρίας» (προηγούμενη οθόνη). Τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη για υποψήφιους είναι : μέλη ΔΕΠ: τρία (3) με πτυχίο: πέντε (5) με μεταπτυχιακό: πέντε (5) με διδακτορικό: πέντε (5) Εικόνα 17 Οθόνη Προσθήκης Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας (αρχική εισαγωγή) Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Για την εισαγωγή της πρόσφατης [15]

16 επαγγελματικής σας εμπειρίας, χρειάζεται για κάθε ένα να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και να πατήσετε προσθήκη (Εικόνα 18). Εικόνα 18 Προσθήκη Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας [16]

17 Τα στοιχεία που δώσατε θα εισαχθούν στην λίστα με την Πρόσφατη Επαγγελματική εμπειρία σας (Εικόνα 19). Για να δηλώσετε νέα πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία αρκεί να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και να πατήσετε Προσθήκη πάλι. Εικόνα 19 Προσθήκη Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας στη Λίστα - Διαγραφή Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας Αν προσθέσατε κατά λάθος κάποιο στοιχείο ή επαγγελματική εμπειρία και επιθυμείτε να διαγράψετε την πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία που δηλώσατε τότε πατήστε Διαγραφή όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 19). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 19). Αν πατήσετε Επόμενο η επόμενη οθόνη που θα σας εμφανιστεί είναι η οθόνη της Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας. Η πρόσφατη Επαγγελματική Εμπειρία που δηλώσατε έχει εισαχθεί αυτόματα στην Λίστα της Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Εικόνα 20). [17]

18 Εικόνα 20 Αυτόματη Εισαγωγή της Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας στην Συνολική Επαγγελματική Εμπειρία [18]

19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 21) ζητείται να δηλώσετε τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την επαγγελματική σας εμπειρία και την υπόλοιπη προϋπηρεσία σας ανεξαρτήτου αντικειμένου εξειδίκευσης. Τα πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστέρι (*). Τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη για υποψήφιους είναι: πτυχίο: δέκα (10) μεταπτυχιακό: οκτώ (8) διδακτορικό: επτά (7) Η πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία που δηλώσατε στην προηγούμενη οθόνη μεταφέρεται αυτόματα και στην Συνολική Επαγγελματική σας Εμπειρία οπότε δεν χρειάζεται να την δηλώσετε εκ νέου. Εικόνα 21 Οθόνη Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας Σε όλα τα πεδία συμπληρώνετε με κεφαλαία γράμματα και ελληνικά ή από τις επιλογές οι οποίες παρέχονται από τις λίστες. Για την εισαγωγή της συνολικής επαγγελματικής σας εμπειρίας, χρειάζεται για κάθε ένα να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία και να πατήσετε Προσθήκη (Εικόνα 22). [19]

20 Εικόνα 22 Προσθήκη Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας Η επαγγελματική σας εμπειρία προστίθεται τότε στην Λίστα της Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Εικόνα 23). Εικόνα 23 Προσθήκη στην Λίστα της Συνολικής Επαγγελματικής Εμπειρίας [20]

21 Αν προσθέσατε κατά λάθος κάποιο στοιχείο ή επαγγελματική εμπειρία και επιθυμείτε να διαγράψετε την επαγγελματική εμπειρία που δηλώσατε τότε πατήστε Διαγραφή όπως φαίνεται στην Εικόνα 24. Στην περίπτωση που διαγράψετε επαγγελματική εμπειρία που την δηλώσατε ως πρόσφατη στην οθόνη Πρόσφατης Επαγγελματικής Εμπειρίας τότε αυτή η επαγγελματική σας εμπειρία θα διαγραφεί όχι μόνο από την Συνολική Επαγγελματική Εμπειρία αλλά και από την Πρόσφατη Επαγγελματική σας Εμπειρία. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή πατήστε το Επόμενο (Εικόνα 24). Αν επιθυμείτε να δείτε ή να διορθώσετε όσα εισάγατε στην προηγούμενη καρτέλα πατήστε Προηγούμενο (Εικόνα 24). Εικόνα 24 Διαγραφή Επαγγελματικής Εμπειρίας - Πλοήγηση σε άλλες οθόνες [21]

22 ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Σε αυτή την οθόνη και στο πεδίο Γενικό Σχόλιο μπορείτε να συμπληρώσετε όποια επιπλέον στοιχεία (Εικόνα 25) κρίνετε απαραίτητο και θα καταχωρηθούν με την υποβολή σας. Εικόνα 25 Οθόνη Υποβολής (Σχόλια) Επιλέγοντας Προβολή Αίτησης μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά όσα έχετε συμπληρώσει μέχρι τώρα (Εικόνα 26). Επίσης μπορείτε να το εκτυπώσετε από το αντίστοιχο εικονίδιο στην προβολή προεπισκόπησης (Εικόνα 28 Εκτύπωση Προεπισκόπησης). Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης αν θέλετε να την υποβάλετε (Εικόνα 27). [22]

23 Εικόνα 26 Οθόνη Υποβολής (Προβολή Αίτησης) Εικόνα 27 Οθόνη Υποβολής (Υποβολή Αίτησης) Εικόνα 28 Εκτύπωση Προεπισκόπησης [23]

24 Επιλέγοντας υποβολή θα εμφανιστεί ο κωδικός αίτησης σας. Συστήνετε να τον κρατήσετε για όποια αναφορά στην αίτηση σας καθώς και όλη την αίτηση και να την εκτυπώσετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας Προβολή Αίτησης και να το εκτυπώσετε από το αντίστοιχο εικονίδιο στην προβολή προεπισκόπησης (Εικόνα 28 Εκτύπωση Προεπισκόπησης) Εικόνα 29 Οθόνη Απάντησης Υποβολής Εικόνα 30 Εκτύπωση Αίτησης Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε υποβάλλει, το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα μετά την υποβολή σας και εντός διαστήματος 72 ωρών να τροποποιήσετε την αίτησή σας. Για την τροποποίηση της Αίτησής σας διατηρήστε τον Κωδικό Επανασύνδεσης (μπλε κύκλος Εικόνα 29) της αίτησης σας. Ο Κωδικός Επανασύνδεσης και το ΑΦΜ σας θα χρειαστούν για να τροποποιήσετε την Αίτησή σας (Εικόνα 1) (μπλε κύκλος). [24]

25 Η εφαρμογή βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθούν επιπλέον δυνατότητες και ευκολίες. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με: [25]

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα