Μελέτη ενός τριφασικού αντιστροφέα DC/AC με δυνατότητα τροφοδοσίας μονοφασικών και ασύμμετρων φορτίων. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη ενός τριφασικού αντιστροφέα DC/AC με δυνατότητα τροφοδοσίας μονοφασικών και ασύμμετρων φορτίων. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Μελέτη ενός τριφασικού αντιστροφέα DC/AC με δυνατότητα τροφοδοσίας μονοφασικών και ασύμμετρων φορτίων. Γ. Βαρσάμης, Α. Σαφάκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας 65 Ρίο-Πάτρα Τηλ , Fax Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αντιστροφείς που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία και έλεγχο ηλεκτρικών κινητήρων δεν διαθέτουν ουδέτερο αγωγό και κατά συνέπεια δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν ασύμμετρα ή μονοφασικά φορτία αφού δεν υπάρχει κύκλωμα ροής του ρεύματος μηδενικής ακολουθίας. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές, όπως η τροφοδοσία ενός κτιρίου ή ενός αεροσκάφους (Α/Φ) [], από UPS, όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ουδέτερου αγωγού και ο αντιστροφέας θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτήσει ασύμμετρα φορτία. Οι τοπολογίες που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές φαίνονται στο σχ. [], [], [4]. (α) (γ) Σχήμα : Αντιστροφείς με δυνατότητα τροφοδοσίας ασύμμετρων φορτίων Το βασικό μειονέκτημα των κυκλωμάτων των σχημάτων α και β είναι ότι χρησιμοποιούν παθητικά στοιχεία για να εξασφαλίσουν την ροή του ρεύματος μηδενικής ακολουθίας. Αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη είτε μεγάλων πυκνωτών για την διαίρεση της συνεχούς τάσης στην είσοδο, είτε ενός μετασχηματιστή στην έξοδο σε συνδεσμολογία Δ/Υ ή Δ/Ζ. Αντίθετα στο κύκλωμα του σχ.γ (αντιστροφέας τεσσάρων κλάδων) χρησιμοποιούνται δύο επιπλέον διακοπτικά στοιχεία μέσο των οποίων μπορεί να ρέει το ρεύμα μηδενικής ακολουθίας και είναι η τοπολογία με την οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία. ΙΙ. ΠΑΛΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ Για την παλμοδότηση του αντιστροφέα τεσσάρων κλάδων θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική Space ectr Mulati (SM) [4], [5], [6]. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να

2 κλείσουμε ή να ανοίξουμε ταυτόχρονα και τα δύο διακοπτικά στοιχεία ενός κλάδου διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα στη μεν πρώτη περίπτωση το βραχυκύκλωμα της πηγής συνεχούς τάσης και στη δεύτερη τη διακοπή του ρεύματος εξόδου με αποτέλεσμα την δημιουργία υπέρτασης. Συνέπεια αυτού είναι οι διακοπτικές καταστάσεις του αντιστροφέα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να περιορίζονται σε δέκα έξι. Κάθε διακοπτική κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα, συγκεκριμένες φασικές τάσεις εξόδου, τις οποίες με τον μετασχηματισμό σε διαγώνιες συντεταγμένες (), αντιστοιχούμε σε ένα διάνυσμα στο χώρο αβγ. Στον πίνακα Ι φαίνονται όλες οι πιθανές διακοπτικές καταστάσεις, οι φασικές τάσεις που δημιουργούν στην έξοδο και τα διανύσματα στα οποία αντιστοιχούνται, ενώ στο σχ. φαίνονται τα διακοπτικά διανύσματα στο χώρο αβγ. T αβγ () Πίνακας Ι: Διακοπτικές Καταστάσεις Φασικές Τάσεις Διακοπτικά Διανύσματα του αντιστροφέα τεσσάρων κλάδων Διακοπτική Kατάσταση Φασική Τάση a b c Διακοπτικό Διάνυσμα Διακοπτικ ή Κατάστασ η Φασική Τάση a b c Διακοπτικό Διάνυσμα p c : c p c 9: c pp - c - c : c pp - c - c : c pp c c : c pp c c : c ppp - c 4: c ppp - c : g p c 5: c ppp c c c : c pp - c - c 6: c p - c - c - c 4: c pp c c 7: c pppp, z: ppp - c 8: c

3 Οι τάσεις εξόδου που θέλουμε να πετύχουμε αντιστοιχούνται, με την βοήθεια του μετασχηματισμού (), σε ένα διάνυσμα ref (διάνυσμα αναφοράς) στον χώρο αβγ. Προκειμένου να συνθέσουμε το διάνυσμα αυτό, χρησιμοποιούμε τα κοντινότερα προς αυτό διακοπτικά διανύσματα καθώς και τα μηδενικά διανύσματα. Ο χρόνος που εφαρμόζουμε το κάθε διάνυσμα (διακοπτική κατάσταση) υπολογίζεται από την ανάλυση του διανύσματος ref στα διανύσματα που αναφέραμε, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εξισώσεις: ref z () T s T, s T T, s T T, s z z T T Σχήμα : Διακοπτικά διανύσματα του αντιστροφέα τεσσάρων κλάδων ΙΙΙ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο έλεγχος του αντιστροφέα θα γίνει στο σύστημα συντεταγμένων Park () διότι τότε οι τάσεις αναφοράς από ημιτονοειδείς μετατρέπονται σε συνεχής και έτσι είναι δυνατό να ελέγξουμε το σύστημα με απλούς P ελεγκτές [7], [8], [9]. Εφαρμόζουμε τον μετασχηματισμό Park στις εξισώσεις του κυκλώματος του σχ.γ: ( ) ( ) ( ) ref ref ref Park C B A c b a CG BG AG CG BG AG cf bf af c b a C t t C t t t ω ω ()

4 Από τις εξισώσεις που προκύπτουν () βρίσκουμε το ισοδύναμο κύκλωμα σε συντεταγμένες σχ.α [4]. Θεωρώντας ως εισόδους τα ref, ref, ref και ως εξόδους τα,, κάνουμε τα be διαγράμματα του συστήματος για πλήρες φορτίο (R 5Ω) και χωρίς φόρτιση (R ) σχ.β. Παρατηρούμε ότι για μικρό φορτίο (R ) στις συχνότητες συντονισμού έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος ενώ η φάση γίνεται -8º. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ευστάθειας του συστήματος όταν δεν υπάρχει φορτίο στην έξοδο. Για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, εκμεταλλευόμαστε την ομοιότητα του κυκλώματος με τον μετατροπέα buck DC/DC και χρησιμοποιούμε έναν εσωτερικό βρόγχο ανάδρασης για τα ρεύμα των πηνίων,, []. (α) Σχήμα : (α) Ισοδύναμο κύκλωμα αντιστροφέα σε σύστημα Be διαγράμματα συστήματος. Όταν ο αντιστροφέας τροφοδοτεί ασύμμετρα φορτία το ρεύμα αρνητικής ακολουθίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαταραχής συχνότητας ω στο ref. Προκειμένου να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό και να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο απλό τον ελεγκτή μας θα χρησιμοποιήσουμε για κάθε μία από τις εισόδους ref, ref δύο όμοιους P ελεγκτές, εκ τον οποίων ο ένας θα χρησιμοποιεί τον μετασχηματισμό Park για συχνότητα ω, ενώ ο άλλος για συχνότητα ω [7]. Τέλος προσθέτουμε ένα tch filter στην συχνότητα ω, παράλληλα με τον ελεγκτή της εισόδου ref, προκείμενου να μηδενίσουμε τη διαταραχή που παρουσιάζεται στη συχνότητα αυτή λόγω του

5 ρεύματος μηδενικής ακολουθίας []. Τελικά το σύστημα αυτομάτου ελέγχου του αντιστροφέα έχει τη μορφή που φαίνεται στο σχ.4. Σχήμα 4: Ελεγκτής Αντιστροφέα. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προκειμένου να διερευνήσουμε την συμπεριφορά του αντιστροφέα κάνουμε προσομοίωση της λειτουργίας του με χρήση του λογισμικού πακέτου Matlab. Τα στοιχεία του κυκλώματος και το σύστημα αυτομάτου ελέγχου (πίνακας ΙΙ) έχουν υπολογιστεί ώστε ο αντιστροφέας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου M-STD-74E που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδοσίας Α/Φ. Πίνακας ΙΙ: Χαρακτηριστικά Μοντέλου Προσομοίωσης P φ f DC C f sw 5kA 5 4Hz 5 5μH 5μH 4μF 4.4kHz P για & P για Ntch Filter ( s 7) s.. (s 5) s 5s ( s 6. e6 ) Κατά την προσομοίωση, δοκιμάζουμε των αντιστροφέα στις παρακάτω καταστάσεις: α. Σύνδεση-Αποσύνδεση μέγιστου συμμετρικού φορτίου σχ. 5α,β (5kA, csφ.8). β. Λειτουργία με μέγιστο συμμετρικό φορτίο σχ.5γ,δ (5kA, csφ.8). γ. Σύνδεση Αποσύνδεση ασύμμετρου φορτίου σχ.6α,β (P a.65ka csφ.8, P b.65ka csφ.8, P c.ka csφ.8). δ. Λειτουργία με ασύμμετρη φόρτιση σχ.6γ,δ (P a.65ka csφ.8, P b.65ka csφ.8, P c.ka csφ.8).

6 (α) Σχήμα 5: (γ) (δ) Λειτουργία με συμμετρικό φορτίο (P5kA, csφ.8,) (α) Σύνδεση φορτίου Αποσύνδεση φορτίου (γ) Τάσεις εξόδου (δ) Ρεύματα εξόδου (α) Σχήμα 6: (γ) (δ) Λειτουργία με ασύμμετρο φορτίο (P a.65ka csφ.8, P b.65ka csφ.8, P c.ka csφ.8) (α) Σύνδεση φορτίου Αποσύνδεση φορτίου (γ) Τάσεις εξόδου (δ) Ρεύματα εξόδου

7 Από την επεξεργασία των αποτελέσματα τις προσομοίωσης βρίσκουμε τους χρόνους αποκαταστάσεις των μεταβατικών φαινομένων, το μέγιστο-ελάχιστο πλάτος των τάσεων εξόδου κατά τα μεταβατικά φαινόμενα, το THD στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας και τα συγκρίνουμε με τους περιορισμούς του M-STD-74E (πίνακας ΙΙ). Πίνακας ΙΙ: Αποτελέσματα προσομοίωσης Σύνδεση Αποσύνδεση Μόνιμη M- Φορτίου Φορτίου Κατάσταση STDmi max max t set t peak set THD peak peak ubal 74E Συμ. Φορ..5s.4s.8% OK Ασυμ. Φορ..5s 5.4s.4% OK Από τα αποτελέσματα τις προσομοίωσης προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο αντιστροφέας τεσσάρων κλάδων έχει την δυνατότητα κατά την τροφοδότηση ασύμμετρων φορτίων να διατηρεί την συμμετρία των τάσεων εξόδου του. Τέλος χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο σύστημα αυτομάτου και φίλτρο εξόδου, είναι δυνατό να πετύχουμε τάσεις που ικανοποιούν το M-STD- 74E.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [] M-STD-74E, Aircraft Electric Pwer Characteristics, May 99 [] T. M. Jahs, M. A. Mala, A New Resat ik Aircraft Pwer Geeratig System, EEE Trasacti Aerspace a Electric Systems, vl. 9, N., pp.6-4, Jauary 99 [] Thmas M. Jahs, Rik W. A. A. De Dcker, Arthur. Rau, Paul M. Szczesy, Fre G. Turbull, System Desig Csieratis fr a High-Pwer Aerspace Resat ik Cverter, EEE Trasactis Pwer Electrics, vl. 8,. 4, Octber 99, pp [4] Richar Zhag, Dusha Bryevich,. Himamshu Prasa, Hegchu Ma, Fre C. ee, Stephe Dubvsky, A Three Phase verter with a Neutral eg with Space ectr Mulati, Cferece Recr f EEE APEC 997, pp [5] Heiz Willi va er Breck, Has-Christph Skuely, Gerg. Stake, Aalysis a Realizati f a Pulse With Mulatr Base ltage Space ectrs, EEE Trasactis ustry Applicatis, vl. 4,., Jauary/February 988, pp. 4-5 [6] Himamshu Prasa, Dusha Bryevich, Richar Zhag, Aalysis a Cmparis f Space ectr Mulati Schemes fr a Fur-eg verter, Cferece Recr f EEE APEC 997, pp [7] Pig Hsu, Michael Behake, A Three-Phase Sychrus Frame Ctrller fr Ubalace a, Prceeigs f the 998 EEE Pwer Electrics Specialists Cferece, vl., pp [8] P. Mattavelli, S. Fasl, mplemetati f Sychrus Frame Harmic Ctrl fr High-Perfrmace AC Pwer Supplies, Prceeigs f the EEE ustry Applicati Cferece, vl., pp [9] Uffe Brup Jese, Free Blaabjerg, Jh K. Peerse, A New Ctrl Meth fr 4Hz Gru Pwer Uits fr Airplaes, EEE Trasactis ustry Applicatis, vl.6,., Jauary/February, pp.8-87 [] Rbert A. Gaett, Ctrl Strategies fr High Pwer Fur-eg ltage Surce verters, Master Dissertati, irgiia Plytechic stitute a State Uiversity,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Πτυχιακή Εργασία υπό Δαγαλάκη Γ. Ιωάννη & Αθανάσιου Γ. Κωτσόπουλου Επιβλέπων: Γεώργιος Α.Αδαμίδης,Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα