Χρ. Παυλίδης 1, Ι.Ελευσινιώτης 2, Δ.Δημητρουλόπουλος 3, Κ.Μίχας 2, Ρ.Τοντόροβα 4, Ε.Βεζαλή 2, Σ.Κουτσουνάς 1, Α.Μουλακάκης 4, Ε.Παρασκευάς 3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρ. Παυλίδης 1, Ι.Ελευσινιώτης 2, Δ.Δημητρουλόπουλος 3, Κ.Μίχας 2, Ρ.Τοντόροβα 4, Ε.Βεζαλή 2, Σ.Κουτσουνάς 1, Α.Μουλακάκης 4, Ε.Παρασκευάς 3."

Transcript

1 62 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβιρίνης. Χρ. Παυλίδης 1, Ι.Ελευσινιώτης 2, Δ.Δημητρουλόπουλος 3, Κ.Μίχας 2, Ρ.Τοντόροβα 4, Ε.Βεζαλή 2, Σ.Κουτσουνάς 1, Α.Μουλακάκης 4, Ε.Παρασκευάς 3. 1 Κέντρο Ελέγχου και Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας ΙΚΑ Αθήνα, 2 Παθολογική Κλινική Ηπατολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου Αθήνα 3 Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Ο Αγ.Σάββας Αθήνα, 4 Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Ιπποκράτειο Αθήνα Περίληψη: Εισαγωγή: Τα δεδομένα που αφορούν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη α-2α και ριμπαβιρίνη σε ασθενείς στην Ευρώπη με χρόνια ηπατίτιδα C-γονότυπος 4 είναι μέχρι σήμερα περιορισμένα. Σκοπός μελέτης: Για αυτό το λόγο η μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει την κινητική του γονοτύπου 4 του ιού της ηπατίτιδας C, τα ποσοστά επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης, καθώς και τους προγνωστικούς παράγοντες ανταπόκρισης στους ασθενείς αυτούς. Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν αναδρομικά και αναλύθηκαν δεδομένα από 123 ασθενείς. Η πρώϊμη και καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση ορίστηκαν ως μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο (<50 IU/mL) την 12η και 24η εβδομάδα θεραπείας αντίστοιχα. Η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση ορίστηκε ως μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο στο τέλος της θεραπείας, καθώς και 24 εβδομάδες αργότερα. Αποτελέσματα: Συνολικά επιτεύχθηκε μόνιμη ιολογική ανταπόκριση στο 43,5% των ασθενών, 42,6% δεν ανταποκρίθηκαν και 13,9% υποτροπίασαν μετά το τέλος της θεραπείας. Πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση παρατηρήθηκε στο 40,74% και καθυστερημένη στο 59,25% των ασθενών. Η θετική προγνωστική αξία της πρώϊμης και της καθυστερημένης ανταπόκρισης ήταν 72,97% και 86,27%, ενώ η αρνητική προγνωστική αξία τους ήταν 64,29% και 92,85% αντίστοιχα. Η πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα μόνιμης ανταπόκρισης στους Καυκάσιους ασθενείς (p<0,001), αλλά όχι στους Αιγύπτιους (p=0,613), στους οποίους ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας μόνιμης ανταπόκρισης ήταν η απουσία κίρρωσης (p=0,004). Συμπεράσματα: Η καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση φαίνεται να αποτελεί καλύτερο προγνωστικό παράγοντα μόνιμης ανταπόκρισης από την πρώϊμη στην πλειοψηφία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 4, ανεξαρτήτως εθνικότητας καθώς και άλλων παραμέτρων των ασθενών πριν την έναρξη θεραπείας.

2 Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβιρίνης. 63 Μεθοδολογία - Υλικό Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από εκατόν είκοσι τρεις ασθενείς με επιβεβαιωμένη ορολογικά, ιολογικά και ιστολογικά χρόνια ηπατίτιδα C-γονότυπος, 4 με διαθέσιμα ιατρικά δεδομένα από το 2002 έως το 2006, οι οποίοι έλαβαν αγωγή με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (180μg/εβδομάδα) και ριμπαβιρίνη σε δοσολογία προσαρμοσμένη με το σωματικό βάρος τους ( mg/ ημέρα, για βάρος σώματος < ή > 85kg αντίστοιχα) για 48 εβδομάδες. Τα κριτήρια αποκλεισμού περιελάμβαναν μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο καθώς και άλλες χρόνιες ηπατοπάθειες. Ασθενείς με συλοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ή ιστορικό συνεχιζόμενης κατανάλωσης σημαντικής ποσότητας αλκοόλ, αποκλείστηκαν από την μελέτη. Επίσης, ασθενείς με τιμή κρεατινίνης ορού >1,5mg/dl, απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων <1000/μl, αιμοπετάλια <50.000/μl ή αιμοσφαιρίνη <10g/dl, δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιούνταν κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ύψος και το βάρος μετρήθηκαν κατά την εισαγωγή του ασθενούς και ο δείκτης μάζας σώματος υπολογίσθηκε ως βάρος σε κιλά προς ύψος σε τετραγωνικό μέτρο, (kg/m 2 ). Οι εξετάσεις ρουτίνας (βιοχημικές, αιματολογικές) προσδιορίζονταν με τη χρήση αυτόματων αναλυτών. Ορολογικοί δείκτες (HBsAg, anti-hbs, anti-hbe, anti-hbc total, anti-hcv, anti-hdv, anti-hiv 1,2, anti-hav (IgM, IgG) προσδιορίστηκαν με τη χρήση των εμπορικώς διαθέσιμων ανοσοενζυμικών δοκιμασιών (Abbot Laboratories, USA). Τα επίπεδα του ιϊκού φορτίου ορού (HCV-RNA) μετρήθηκαν με ευαίσθητη μέθοδο PCR (Cobas Amplicor HCV version 2, Roche Diagnostics,USA), ποιοτικά με κατώτερο όριο ανίχνευσης της μεθόδου τις 50IU/ml και ποσοτικά με εύρος ανίχνευσης μεταξύ IU/ml. Ο γονότυπος του ιού προσδιορίσθηκε με τη χρήση της δοκιμασίας INNO-LIPA HCV assay (Innogenetics, Belgium). Τα επίπεδα του HCV-RNA ορού μετρήθηκαν ποσοτικά πριν την έναρξη της αγωγής και την εβδομάδα 12, 24 και 48 κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και ποιοτικά 24 εβδομάδες μετά το τέλος της αγωγής στους ανταποκριθέντες, για να επιβεβαιωθεί η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (SVR). Η πρώιμη ιολογική ανταπόκριση (EVR) και η καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση (LVR) ορίστηκαν ως μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<50IU/ml) τις εβδομάδες 12 και 24 της θεραπείας αντίστοιχα. Η ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας ορίστηκε ως μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο (<50IU/ ml) την 48η εβδομάδα, ενώ η μόνιμη ανταπόκριση προσδιορίστηκε περαιτέρω ως μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο 24 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής. Ασθενείς με μη ανιχνεύσιμο φορτίο στο τέλος της θεραπείας, αλλά ανιχνεύσιμο μετά από 24 εβδομάδες, χαρακτηρίστηκαν ως υποτροπιάζοντες, ενώ ασθενείς με ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο στο τέλος της αγωγής χαρακτηρίστηκαν ως μηανταποκριθέντες. Οι ασθενείς που δεν συμπλήρωσαν 48 εβδομάδες θεραπείας ή σε αυτούς που δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την κινητική του ιού (τις εβδομάδες 12, 24, 48 και 72), εξαιρέθηκαν από την τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήθηκε βιοψία ήπατος σε όλους τους ασθενείς πριν την έναρξη της θεραπείας. Η εκτίμηση των ιστοτεμαχιδίων έγινε από έμπειρο παθολογοανατόμο σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης κατά Ishak (βαθμός νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας: 0-18, στάδιο ίνωσης:0-6). Στατιστική ανάλυση Οι τιμές των αριθμητικών χαρακτηριστικών ελέγχθηκαν για την αξιοπιστία τους με την αξιολόγηση κατά Shapiro- Wilk. Όλες οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάστηκαν ως μέσοι όροι + σταθερές αποκλίσεις ή ως διακυμάνσεις μεσαίων + διάμεσων τεταρτημορίων (75η -25η ποσοστιαία διακύμανση) σε περίπτωση που απόκλιναν από το φυσιολογικό. Οι μεταβλητές ανά κατηγορία παρουσιάστηκαν ως απόλυτες και σχετιζόμενες (ποσοστιαίες) συχνότητες. Οι πίνακες της μελέτης παρουσιάζουν συσχετίσεις δεδομένων μεταξύ μεταβλητών των διαφόρων κατηγοριών με τη χρήση του x-τετράγωνου τεστ κατά Pearsons ή κατά Fisher. Ανάλογα με την κατανομή χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση κατά Mann-Whitney U test ή κατά Student s t-test για την σύγκριση των συνεχών μεταβλητών μεταξύ δύο υποομάδων. Για τον υπολογισμό των διαφορών στην κατανομή των μη φυσιολογικών μεταβλητών μεταξύ των υποομάδων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική κατά Kruscal-Wallis. Η πολλαπλή λογιστική ανάδρομη ανάλυση ήταν απαραίτητη για την εκτίμηση της συσχέτισης της μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης με τα διάφορα χαρακτηριστικά. Οι υπολειμματικές αποκλίνουσες τιμές υπολογίστηκαν ώστε να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των μοντέλων της ανάλυσης. Όλες οι αναφερόμενες τιμές πιθανοτήτων (p-values) βασίστηκαν σε διπλές αναλύσεις και συγκρίθηκαν με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας της τάξης του 0.01 και μετά από προσαρμογή με τη μέθοδο Bonferoni για τις πολλαπλές συγκρίσεις. Τέλος, η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικού προγράμματος Stata TM 9.0 (STATA Corp. College Station, Texas, USA). Αποτελέσματα Η τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων περιελάμβανε εκατόν είκοσι τρείς ασθενείς (87,8%). Δώδεκα ασθενείς (9,76%) δεν ολοκλήρωσαν τις 48 εβδομάδες θεραπείας και σε τρείς ασθενείς (2,44%) δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα πλήρη δεδομένα της κινητικής του ιού. Ογδόντα επτά από τους ασθενείς της μελέτης ήταν άνδρες (80,55%) και είκοσι μία γυναίκες (19,44%), ενώ οι 55 από τους παρα-

3 64 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 πάνω ασθενείς (50,92%) ανήκαν στην Καυκάσια φυλή και οι 53 (49,07%) ήταν Αιγύπτιοι. Η πλειοψηφία των Καυκάσιων ασθενών (48/55, 87,27%) ήταν πρώην χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, σε αντίθεση με τους Αιγύπτιους που δεν είχε κανένας ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών. Είκοσι δύο από τους 108 ασθενείς (20,37%) είχε επιβεβαιωμένη ιστολογικά κίρρωση ήπατος και 72/108 (66,66%) είχαν υψηλό ιϊκό φορτίο (> IU/ml), κατά την εισαγωγή στη μελέτη. Τα δεδομένα των Καυκάσιων και των Αιγυπτίων ασθενών κατά την εισαγωγή καθώς και κατά την διάρκεια της θεραπείας παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν δυσμενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (όπως υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος, μεγαλύτερο βαθμό ηπατικής ίνωσης, υψηλότερο ποσοστό ασθενών με κίρρωση ήπατος, υψηλότερο ποσοστό ασθενών με υψηλό ιικό φορτίο πριν την έναρξη της θεραπείας και σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επίτευξης πρώιμης ιολογικής ανταπόκρισης) σε σύγκριση με τους Καυκάσιους. Πίνακας 1. Κλινικά, ιολογικά, βιοχημικά και ιστολογικά δεδομένα εισαγωγής του πληθυσμού μελέτης (Καυκάσιοι vs Αιγύπτιους). Τα δεδομένα που αφορούν συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέσοι όροι + σταθερές αποκλίσεις. ΒΜΙ: δείκτης μάζας σώματος (*), p<0,01 Συνολικά, 47 ασθενείς πέτυχαν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση (SVR 43,5%), 46 χαρακτηρίστηκαν ως μη ανταποκριθέντες (NR 42,6%) και 15 ασθενείς ως υποτροπιάζοντες (RL 13,9%). Από τους 46 μη ανταποκριθέντες οι 35 παρουσίαζαν θετικό ιϊκό φορτίο σε όλες τις καθορισμένες μετρήσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και οι 11 παρουσίασαν έξαρση με περαιτέρω αύξηση ιϊκού φορτίου και τρανσαμινασών κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η μεγάλη πλειοψηφία την μη ανταποκριθεντων, που παρουσίασαν έξαρση (10/11, 90,9%), πέτυχαν πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση (EVR), ενώ οι 7 από αυτούς (63,63%) σημείωσαν καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση, παρόλο που όλοι οι παραπάνω είχαν θετικό ποιοτικό HCV-RNA στο τέλος της θεραπείας και στην επίσκεψη παρακολούθησης 6 μήνες αργότερα. Σαράντα τέσσερις ασθενείς (40,75%) πέτυχαν πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση και 64/108 (59,25%) είχαν καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση. Από τους 47 ασθενείς με μόνιμη ιολογική ανταπόκριση οι 27 (57,44%) είχαν πετύχει τόσο πρώιμη όσο και καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση, ενώ οι 17 από αυτούς (36,17%) είχαν καθυστερημένη ανταπόκριση, χωρίς προηγούμενη πρώϊμη, και οι 3 (6,38%) δεν κατάφεραν να πετύχουν πρώϊμη ούτε καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι οι θετικές προγνωστικές αξίες (PPV) της πρώϊμης και καθυστερημένης ιολογικής ανταπόκρισης για την πιθανότητα επίτευξης μόνιμης ανταπόκρισης ήταν 72,97% και 86,27% αντίστοιχα, ενώ οι αρνητικές προγνωστικές αξίες (NPV) ήταν 64,29% και 92,85% αντίστοιχα. Τα κλινικά, ιολογικά και ιστολογικά δεδομένα μεταξύ των ασθενών με διαφορετικού τύπου ανταπόκριση στην θεραπεία παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Συνολικά, η μόνιμη ιολογική ανταπόκριση δεν σχετιζόταν με την ηλικία του ασθενή, το φύλο, την εθνικότητα ή το δείκτη μάζας σώματος, όπως και με το ιϊκό φορτίο εισαγωγής ή τις τιμές των τρανσαμινασών ορού, αλλά ήταν σημαντικά σχετιζόμενη με την παρουσία σοβαρής ίνωσης ή κίρρωσης (p<0,001) και με την επίτευξη πρώιμης ιολογικής ανταπόκρισης (EVR p=0,001) και καθυστερημένης ανταπόκρισης (LVR p<0,001). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η οποία ήταν προσαρμοσμένη για όλους τους καλά ως σήμερα μελετημένους προγνωστικούς παράγοντες ανταπόκρισης (ηλικία, ΒΜΙ, ιικό φορτίο, βαθμό φλεγμονής, στάδιο ίνωσης ήπατος, κίρρωση), μόνο η παρουσία πρώιμης ιολογικής ανταπόκρισης (OR=3,87, 95%CI: 1,36-11,05, p=0,011), η παρουσία σημαντικής νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας (OR=1,59, 95% CI:1,13-2,23, p=0,007) και η απουσία σημαντικής ίνωσης (OR=0,43, 95% CI:0,29-0,64, p<0,001) στην βιοψία ήπατος πριν την αγωγή ήταν σημαντικοί και ανεξάρτητοι παράγοντες σχετιζόμενοι με την μόνιμη ιολογική ανταπόκριση. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας έναν ασθενή που παρουσίασε πρώϊμη ανταπόκριση, έχει 3,87 περισσότερες πιθανότητες επίτευξης μόνιμης ανταπόκρισης από κάποιον που δεν παρουσίασε. Επιπλέον, για κάθε χαμηλότερη μονάδα στο βαθμό ίνωσης ήπατος, η πιθανότητα μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σχεδόν διπλασιάζεται. Σύμφωνα με την λογιστική ανάδρομη ανάλυση, καμία από τις εξεταζόμενες παραμέτρους, τόσο στην εισαγωγή όσο και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δεν ήταν ικανή να προβλέψει υποτροπή της νόσου. Όταν συγκρίθηκαν μόνο οι δύο κύριες υποομάδες του πληθυσμού της μελέτης (ανταποκριθέντες και μη-

4 Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβιρίνης. 65 ανταποκριθέντες οι υποτροπιάζοντες δεν συμπεριλήφθηκαν), στην πολλαπλή λογιστική ανάδρομη ανάλυση βρέθηκε ότι μόνο η καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση (LVR, OR=81,7, 95% CI:19,76-337,8, p<0,001) αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη μόνιμης ανταπόκρισης. Ασθενείς με καθυστερημένη ανταπόκριση βρέθηκε ότι έχουν 81,7 περισσότερες πιθανότητες επίτευξης μόνιμης ανταπόκρισης σε σύγκριση με αυτούς χωρίς καθυστερημένη ανταπόκριση. Χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο ανάλυσης ξεχωριστά για την κάθε υποομάδα ασθενών (Αιγύπτιους και Καυκάσιους), βρέθηκε ότι η πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση ήταν ανεξάρτητος παράγοντας μόνιμης ανταπόκρισης για τους Καυκάσιους ασθενείς (OR=22,8, 95% CI:4,74-109,5, p<0,001), αλλά όχι για τους Αιγύπτιους (OR=1,37, 95% CI:0,4-4,66, p=0,613), στους οποίους ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας μόνιμης ανταπόκρισης ήταν η απουσία κίρρωσης (OR=0,088, 95% CI:0,017-0,457, p=0,004). Μόνο 27 από τους 47 ασθενείς (57,45%), που τελικά πέτυχαν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση, είχαν και πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση, ενώ η πλειοψηφία αυτών (44/47, 93,61%) πέτυχαν καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση. Είναι φανερό ότι υπήρχε μία υποομάδα μεταξύ των ασθενών με γονότυπο-4 που παρουσίασαν καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση (απουσία πρώϊμης ιολογικής ανταπόκρισης και παρουσία καθυστερημένης και τελικά μόνιμης ανταπόκρισης). Όταν συγκρίθηκαν ασθενείς με μόνιμη και συνοδό πρώϊμη/καθυστερημένη ανταπόκριση (n=27) με αυτούς με μόνιμη και καθυστερημένη, αλλά όχι πρώιμη ιολογική ανταπόκριση (n=17), βρέθηκε ότι οι Αιγύπτιοι ασθενείς (p=0.003) καθώς και οι ασθενείς με υψηλό ιϊκό φορτίο κατά την εισαγωγή (p=0.002) αποτελούσαν κυρίως τον πληθυσμό της υποομάδας ασθενών (με αργή ανταπόκριση), που τελικά καταφέρνουν να επιτύχουν μόνιμη ιολογική ανταπόκριση. Όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, τελικά οι Αιγύπτιοι ασθενείς παρουσιάζουν συγκρίσιμα με τους Καυκάσιους ασθενείς ποσοστά καθυστερημένης και μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης, παρά τα δυσμενή χαρακτηριστικά (σοβαρότερη ίνωση, υψηλό ιϊκό φορτίο) που παρουσιάζουν πριν την έναρξη της αγωγής καθώς και τα σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πρώϊμης ιολογικής ανταπόκρισης των ασθενών αυτών. Πίνακας 2. Κλινικά ιολογικά, βιοχημικά και ιστολογικά δεδομένα εισαγωγής και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με το τύπο ανταπόκρισης. Τα δεδομένα που αφορούν συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέσοι όροι + σταθερές αποκλίσεις. ΒΜΙ: δείκτης μάζας σώματος (*), p<0,01

5 66 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Συζήτηση Παραδοσιακά, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C με γονότυπο-4 παρουσιάζεται σε ενδημικές περιοχές, όπως η Αίγυπτος και οι χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής. Μία κατηγορία παραγόντων κινδύνου, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται με κοινωνικο-ηθικές καταστάσεις, είναι υπεύθυνοι για τα παραμένοντα υψηλά ποσοστά μετάδοσης της χρόνιας ηπατίτιδας C, γονότυπος-4 σε αυτές τις χώρες, χωρίς όμως να σχετίζονται με χρήση ενδοφλέβιων ουσιών 8,13,14,15. Πρόσφατα, έχει παρουσιαστεί σημαντική αύξηση περιπτώσεων γονότυπου 4 της ηπατίτιδας C σε κάποιες Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες στην Μεσογειακή ζώνη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κυρίως σε πληθυσμούς χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών και ασθενών με συλοίμωξη HIV/HCV 8. Οι κύριοι υπεύθυνοι παράγοντες για την εισαγωγή και μετάδοση του γονότυπου 4 του ιού είναι η μετακίνηση χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών εντός των Ευρωπαϊκών συνόρων και η μετανάστευση ατόμων από περιοχές με υψηλή ενδημικότητα του γονότυπο 4 στην Ευρώπη. Στην μελέτη μας αναλύσαμε το προφίλ της κινητικής του ιού και τα ποσοστά επίτευξης μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε μία ομάδα Καυκάσιων και Αιγυπτίων ασθενών στην Ελλάδα με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπου 4, οι οποίοι έλαβαν την μέχρι σήμερα εγκεκριμένη αγωγή κάτω από πραγματικές συνθήκες. Βρέθηκε ότι εκτός από τις διαφορές στην κινητική του ιού, οι Αιγύπτιοι και οι Καυκάσιοι παρουσίασαν συγκρίσιμα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (48,9% vs 51,1% αντίστοιχα). Κλινικές μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ, δείχνουν αποτελέσματα από τη χρήση του εγκεκριμένου συνδυασμού θεραπείας της τάξης του 65-69% 8,16,17,18. Παρόλα αυτά, μελέτες, που έχουν γίνει στην Ευρώπη, έδειξαν χαμηλότερα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε Αφρικανούς και Ευρωπαίους ασθενείς με γονότυπο 4 σε σχέση με τις μελέτες προερχόμενες από την Μέση Ανατολή 11,19. Μία συνολική καλύτερη ανταπόκριση παρατηρήθηκε στους Αιγύπτιους σε σχέση με τους Ευρωπαίους (54,9% vs 40,3%, αντίστοιχα), αλλά παραμένει ασαφές αν αυτή η διαφορά σχετίζεται με την εθνικότητα ή άλλους παράγοντες, όπως ο γονότυπος 4, η οδός μετάδοσης του ιού ή η βαρύτητα της ηπατικής νόσου. Ο γονότυπος 4 κυριαρχεί στους Αιγύπτιους (93%), ενώ η κυρίαρχη οδός μετάδοσης του στους Ευρωπαίους είναι μέσω χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών 19. Παρά τα δυσμενή χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν οι Αιγύπτιοι ασθενείς κατά την εισαγωγή, τα οποία επηρεάζουν την επίτευξη της μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης, όταν τέθηκαν σε συνδυασμένη αγωγή με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη α-2α και ριμπαβιρίνη σε δοσολογία και διάρκεια θεραπείας, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και κάτω από πραγματικές συνθήκες παρακολούθησης, σημείωσαν συγκρίσιμα ποσοστά μόνιμης ανταπόκρισης με τους Καυκάσιους. Η πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση, η οποία ορίζεται είτε ως μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA την εβδομάδα 12 ή ως πτώση τουλάχιστον 2 λογαρίθμων από τα αρχικά επίπεδα του HCV-RNA, αποτελεί έναν εξαίρετο προγνωστικό παράγοντα ανταπόκρισης στην αγωγή, ενώ η απουσία αυτής σχετίζεται πρακτικά με ελάχιστες πιθανότητες ανταπόκρισης, σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών από την Αίγυπτο. 18,20 Στην δικιά μας μελέτη η πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο την 12η εβδομάδα αγωγής) προσδιορισμένη με τη χρήση ευαίσθητης PCR μεθόδου, αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης μόνο για την υποομάδα των Καυκασίων ασθενών και όχι για τους Αιγύπτιους, στους οποίους ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ήταν η απουσία κίρρωσης. Είναι καλά γνωστό ότι τα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης είναι σημαντικά υψηλότερα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 4 με ελάχιστη ή ήπια ηπατική ίνωση σε σχέση με αυτούς που παρουσιάζουν σοβαρή ίνωση ή κίρρωση στην βιοψία ήπατος. 8 Οι Αιγύπτιοι ασθενείς παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πρώϊμης ανταπόκρισης σε σύγκριση με τους Καυκάσιους, κάτι που παρατηρείται και σε ασθενείς με υψηλό ιϊκό φορτίο κατά την εισαγωγή σε σχέση με αυτούς με χαμηλό ιϊκό φορτίο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη παρουσίασε η καθυστερημένη ιολογική ανταπόκριση, που ορίζεται ως το μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο HCV-RNA, την 24η εβδομάδα με χρήση ευαίσθητης μεθόδου PCR, η οποία αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα μόνιμης ανταπόκρισης στη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού των ασθενών της μελέτης μας. Χρησιμοποιώντας την πρώϊμη ιολογική ανταπόκριση σαν κριτήριο διακοπής της αγωγής θα χανόταν πιθανώς μία σημαντική αναλογία ασθενών, που τελικά θα ανταποκρίνονταν, ειδικά στην υποομάδα των Αιγύπτιων ασθενών. Αυτό θα μπορούσε πιθανώς να εξηγηθεί από τα δυσμενή χαρακτηριστικά εισαγωγής των Αιγύπτιων ασθενών (υψηλότερος μέσος όρος δείκτη μάζας σώματος, υψηλότερος βαθμός ίνωσης, υψηλότερο ποσοστό ασθενών με κίρρωση ήπατος, υψηλότερο ποσοστό ασθενών με υψηλό ιϊκό φορτίο), σε σύγκριση με τους Καυκάσιους, ή από την μέχρι τώρα πτωχή διερεύνηση των γονοτυπο-εξαρτώμενων διαφορών του συγκεκριμένου γονότυπου 4. Περιορισμοί της μελέτης μας αποτελούσαν το γεγονός ότι είναι μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης, η απουσία βιβλιογραφικών δεδομένων, που αφορούν το γονότυπο 4, καθώς και η απουσία ιολογικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τη χρήση ποσοτικής PCR μεθόδου. Παρόλα αυτά, είναι πεποίθηση των συγγραφέων ότι η παρατηρητική φύση της μελέτης προσθέτει μία πραγματική διάσταση δεδομένων καθημερινών συνθηκών, κάτι το οποίο συνήθως λείπει από τις κλινικές μελέτες. Επίσης, η μελέτη παρέχει κάποιες παρατηρή-

6 Η επίδραση της εθνικότητας στην κινητική του ιού και την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4 υπό αγωγή συνδυασμού πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης α-2α και ριμπαβιρίνης. 67 σεις, οι οποίες χρειάζονται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν με τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Συμπερασματικά, τα ποσοστά μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης είναι συγκρίσιμα ανάμεσα στους Αιγύπτιους και τους Καυκάσιους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 4, παρά τις σημαντικές διαφορές των χαρακτηριστικών τους κατά την εισαγωγή καθώς και των ιολογικών δεδομένων τους κατά την πρώϊμη περίοδο της θεραπείας. Το μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο την 24η εβδομάδα θεραπείας αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα για την επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης από ότι η πρώϊμη ανταπόκριση στην πλειοψηφία αυτών των ασθενών, ανεξαρτήτως εθνικότητας και άλλων παραμέτρων κατά την εισαγωγή. Βιβιλιογραφία 1. Mc Hutchinson JG, Gordon SC, Schiff ER et al. Interferon alpha-2b alone or in combination with ribavirin as initial treatment for chronic hepatitis C. Hepatitis Interventional Therapy Group. N Engl J Med 1998;339: Lai MY, Kao JH, Yang PM et al. Long-term efficacy of ribavirin plus interferon alpha in the treatment of chronic hepatitis C. Gastroenterology 1996;111: NIH Consensus Statement on Management of Hepatitis C: NIH Consens State Sci Statements Jun 10-12;19(3): Hadziyannis SJ, Sette H, Morgan T et al. Peginterferon a-2a and ribavirin combination therapy in chronic hepatitis C. Ann Intern Med 2004;140: Manns MP, Mc Hutchinson JG, Gordon SC et al. Peginterferon alpha- 2b plus ribavirin compared with interferon alpha-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C : a randomized trial. Lancet 2001;358; Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR et al. Peginterferon alpha-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2002;347: Heathcote EJ, Shiffman ML, Cooksley GE et al. Peginterferon alpha-2a in patients with chronic hepatitis C and cirrhosis. N Engl J Med 2000;343: Kamal SM, Nasser IA Hepatitis C genotype 4: what we know and what we don t yet know. Hepatology 2008;47: Katsoulidou A, Sypsa V, Tassopoulos NC et al. Molecular epidemiology of HCV in Greece: temporal trends in HCV genotypespecific incidence and molecular characterization of genotype 4 isolates. J Viral Hepat 2006;13: Savvas S, Koskinas J, Sinani C et al. Changes in epidemiological patterns of HCV infection and their impact on liver disease over the last 20 years in Greece. J Viral Hepat 2005; 12(5): Diago M, Hassanein T, Rodes J et al. Optimized virologic response in HCV genotype 4 with PEG-IFNa2a and ribavirin. Ann Intern Med 2004; 140: Ishak K, Baptista A, Bianchi L, Callea F, De Groote J, Gudat F, et al: Histological grading and staging of chronic hepatitis. J Hepatol 1995;22: Frank C, Mohamed M, Strickland G et al. The role of parenteral antischistosomal therapy in the spread of hepatitis C in Egypt. Lancet 2000;355: Kamal S, Madwar M, Bianchi L et al. Clinical, virological and histopathological features: long-term follow-up in patients with chronic hepatitis C coinfected with S. Mansoni. Liver 2000;20: Habib M, Mohamed M, Abdel-Aziz F. Hepatitis C virus infection in a community in the Nile Delta: risk factors for seropositivity. Hepatology 2001;33: Kamal SM, El Kamary SS, Shardell MD et al. Pegylated interferon-a2b plus ribavirin in patients with genotype 4 chronic hepatitis C: the role of rapid and early virological response. Hepatology 2007;46: Hasan F, Asker H, Al-Khaldi J et al. Peginterferon alpha- 2b plus ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C genotype 4. Am J Gastroenterol 2004;99: Kamal SM, El Tawil AA, Nakano T et al. Peginterferon alpha-2b and ribavirin therapy in chronic hepatitis C genotype 4: impact of treatment duration and viral kinetics on sustained virological response. Gut 2005;54: Roulot D, Bourcier V, Grando V et al. Observational VHC4 Study Group. Epidemiological characteristics and response to peginterferon plus ribavirin treatment of hepatitis C virus genotype 4 infection. J Viral Hepat 2007;14: El-Zayadi AR, Attia M, Barakat EMF et al. Response of HCV genotype 4 naïve patients to 24 weeks of PEG- IFNa2b/ribavirin or induction dose IFNa2b/ribavirin/ amantadine: a non-randomized controlled study. Am J Gastroenterol 2005;100:

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Πότε και ποιους ασθενείς πρέπει κατά προτεραιότητα να θεραπεύσουµε,ώστε να επιτύχουµε την εξάλειψη των κλινικών επιπλοκών της νόσου (Καρκίνος & Κίρρωση) Σπήλιος Μανωλακόπουλος Γαστρεντερολόγος Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Γερμανίδης) Ιανουάριος 2008 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

25% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C έχουν θρομβοπενία 5 και έως κι 9% των ασθενών πάσχουν από σοβαρή θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <50Gi/L).

25% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C έχουν θρομβοπενία 5 και έως κι 9% των ασθενών πάσχουν από σοβαρή θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <50Gi/L). Η GSK έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόσθετη ένδειξη του Revolade (eltrombopag) ως την πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη θρομβοπενία που σχετίζεται με τη χρόνια ηπατίτιδα C Η GlaxoSmithKline

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Α. Στρίκη, Σ. Μανωλακόπουλος Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Α. Στρίκη, Σ. Μανωλακόπουλος Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΝΟΥΚΛΕΟΣ(Τ)ΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α. Στρίκη, Σ. Μανωλακόπουλος Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο Η είσοδος των νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων στις θεραπευτικές επιλογές έφερε επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού ως προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση ήπατος

Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού ως προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση ήπατος 149 Κλινική μελέτη Τα επίπεδα λεπτίνης και γκρελίνης ορού ως προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και στεάτωση ήπατος Χρήστος Παυλίδης 1 Γεώργιος Πανουτσόπουλος 2 Ντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ηπατίτιδα C σήμερα

Η ηπατίτιδα C σήμερα Aνασκόπηση Η ηπατίτιδα C σήμερα ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΠΤΗ Επιμελήτρια Γ Παθολογικής Κλινικής και Ηπατολογικής Μονάδας, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας

Ι. Βλαχογιαννάκος, Γ. Β. Παπαθεοδωρίδης, Γ.Ν. Νταλέκος, Α. Αλεξοπούλου, Χ. Τριάντος, Ε. Χολόγκιτας, Ι. Κοσκίνας ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι. Βλαχογιαννάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση

Ηπατίτιδα C Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση Ηπατίτιδα C Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαρά Κανή Πολιτικές Αποζημίωσης για την Ηπατίτιδα C Βάνα Σύψα Ηπατίτιδα C: Εκτιμήσεις του μελλοντικού φορτίου νοσηρότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C Mια συστηµατική νόσος

Ηπατίτιδα C Mια συστηµατική νόσος Ηπατίτιδα C Mια συστηµατική νόσος Ιωάννης Γ Γουλής Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσ/νίκης 3η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες Αθήνα, Σεπτέµβριος 2015 Ηπατίτιδα C Συσχέτιση µε άλλα νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και Θεραπεία της HBV λοίμωξης. Θεμιστοκλής Γ. Βασιλειάδης ΙΑΤΡΟΣ

Διάγνωση και Θεραπεία της HBV λοίμωξης. Θεμιστοκλής Γ. Βασιλειάδης ΙΑΤΡΟΣ Διάγνωση και Θεραπεία της HBV λοίμωξης Θεμιστοκλής Γ. Βασιλειάδης ΙΑΤΡΟΣ 27.02.2013 Άνδρας,30 ετών, μετά αιμοδοσία ενημερώνεται ότι έχει ΗΒsΑg+ antihbc+ Ορολογικοί και Ιολογικοί δείκτες της HBV λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C Νικόλαος Β. Φώτος, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη: Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Hepatitis B and C. Dr George S. Potamitis F.E.B.G.H Gastroenterologist Hepatologist-Internal Medicine

Hepatitis B and C. Dr George S. Potamitis F.E.B.G.H Gastroenterologist Hepatologist-Internal Medicine Hepatitis B and C Dr George S. Potamitis F.E.B.G.H Gastroenterologist Hepatologist-Internal Medicine Viral Hepatitis A Fecal - Oral Rarely fatal Not chronic B Parenteral Sexual Vertical Usually self-limiting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠI ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ SLCO1B1 ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΑΤΡ1Β1 ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΙΠΙ ΑΙΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

ΕΠI ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ SLCO1B1 ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΑΤΡ1Β1 ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΙΠΙ ΑΙΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ» ΕΠI ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙ ΙΟΥ SLCO1B1 ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΟΑΤΡ1Β1 ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΙΠΙ ΑΙΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ Δρ Δημήτρης Καπετάνος Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν. «Γεώργιος Παπανικολάου» Είναι απαραίτητη η πρόληψη; Κίνδυνος υποτροπής 60% σε 2 χρόνια Υψηλότερος τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ. Πολύδωρος Κωνσταντινίδης Εθελοντής Συλλόγου Νοσηλεία Παθολόγος Εξειδικευομενος Ηπατολογίας

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ. Πολύδωρος Κωνσταντινίδης Εθελοντής Συλλόγου Νοσηλεία Παθολόγος Εξειδικευομενος Ηπατολογίας ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Πολύδωρος Κωνσταντινίδης Εθελοντής Συλλόγου Νοσηλεία Παθολόγος Εξειδικευομενος Ηπατολογίας Θα μιλήσουμε για 1. Ήπαρ: Δομή και Λειτουργία 2. Τύποι Ηπατίτιδας 3. Αίτια οξείας Ηπατίτιδας 4. Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ

Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Β. Δισλιάν, Μ. Ανδρέου, Μ. Γεωργιάδου, Θ. Μακρής, Α. Μπαρμπαρίδου, Α. Μπελτσίδης, Γ. Αμαξόπουλος, Α. Τσετινέ Γενικοί Ιατροί ΚΥ Αβδήρων, Σταυρούπολης, Εχίνου- Ξάνθη Η κατάθλιψη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Γερμανίδης) Ιανουάριος 2008 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα Άγγελος Χατζάκης Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ ahatzak@med.uoa.gr Μαρία Καντζανού Βιοπαθολόγος Λέκτορας Επιδημιολογίας και Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997 2007

Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997 2007 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική προσέγγιση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα

Οικονομική προσέγγιση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):191-200 Οικονομική προσέγγιση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα Ο ιός της ηπατίτιδας C αποτελεί, παγκοσμίως, σημαντική αιτία ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά 12-15 Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υσκολία στη Θεραπεία: Συννοσηρότητα µε χρήση ουσιών, αλκοόλ, ψυχική

υσκολία στη Θεραπεία: Συννοσηρότητα µε χρήση ουσιών, αλκοόλ, ψυχική υσκολία στη Θεραπεία: Συννοσηρότητα µε χρήση ουσιών, αλκοόλ, ψυχική διαταραχή ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΝΑΚΗΣ ψυχίατρος ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΛΚΟΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα Πολυξένη Ι. Αγοραστού ΙgG4 χολαγγειίτιδα (IAC) Η συνδυαζόμενη με ΙgG4 χολαγγειίτιδα (ΙΑC) είναι ένας όρος που προτάθηκε το 2007 από τους Bjornsson και συν. για

Διαβάστε περισσότερα

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Η οστεοπόρωση στον άνδρα συνήθως εμφανίζεται με κατάγματα ΕΝΩ στη γυναίκα διαγιγνώσκεται με την εξέταση ρουτίνας της

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C. Πολυξένη Ι. Αγοραστού Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β και C Πολυξένη Ι. Αγοραστού Επιδημιολογικά στοιχεία χρόνιας ηπατίτιδας Β HBV: παγκόσμια διάσταση 2 δισ. δείκτες παρελθούσας-παρούσας HBV λοίμωξης ~ 350 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 Hepatobiliary and Pancreatic Surgical Department, Oxford Radcliffe Hospitals NHS Foundation Trust, UK., 2 Institute of Liver Studies, King s College Hospital, School of Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Ra: Διαρκής κίνηση αυτοδραστικών Β-κυττάρων από τον µυελό των οστών στα περιφερικά λεµφικά όργανα και τον προσβεβληµένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Χρόνιας Ηπατίτιδας Β και Χρόνιας Ηπατίτιδας C. Ανδρέας Πρωτοπαπάς

Θεραπευτική Αντιμετώπιση Χρόνιας Ηπατίτιδας Β και Χρόνιας Ηπατίτιδας C. Ανδρέας Πρωτοπαπάς Θεραπευτική Αντιμετώπιση Χρόνιας Ηπατίτιδας Β και Χρόνιας Ηπατίτιδας C Ανδρέας Πρωτοπαπάς Χρόνια Ιογενής Ηπατίτιδα (HBV,HCV) Συνήθως ασυμπτωματική νόσος Είναι αναγκαία η θεραπεία? Πότε πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Γιώτα Τουλούμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών gtouloum@med.uoa.gr Επιπολασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 161 ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Αιμιλία Στ. Χατζηγιάννη, Λέκτορας Βιοπαθολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα Η εφαρμογή νέων θεραπειών για τις ιογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease)

Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease) EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ 7 Νοεµβρίου 2007, Αθήνα Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease) Ντίνα Τηνιακού Εργαστήριο Ιστολογίας & Εµβρυολογίας

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 20 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 20 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 20 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2013 Ôñßôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Γερμανίδης, Γ.Ν. Νταλέκος Επιστημονικός Σύμβουλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 08.45-09.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 09.00-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ιογενείς ηπατίτιδες και δημόσια υγεία Viral hepatitis and public health Προεδρείο: Α. Χατζάκης Ε. Μάνεσης Chairpersons:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης. Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Διάγνωση λανθάνουσας φυματίωσης 1 Χαράλαμπος Μόσχος Επιμελητής Α Πνευμονολόγος-Φυματιολογος ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Τι είναι η λανθανουσα φυματική λοίμωξη (ΛΦ)? 2 Υποκλινική νόσος ΛΦ είναι η παρουσία M. tuberculosis

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΙΙHADZIYANNIS ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. "Στ. Χατζηγιάννης" 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 B&C MEETING OF ATHENS

ΧΧΙΙHADZIYANNIS ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. Στ. Χατζηγιάννης 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 B&C MEETING OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C "Στ. Χατζηγιάννης" 31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2015 Royal Olympic, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα Δρ Βασίλειος Νικολαΐδης Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β Πανεπιστηµιακή ΩΡΛ κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου ü HPV Καρκίνος του Οροφάρυγγα Αίτιο Πρόγνωση Ανταπόκριση στη θεραπεία ü HPV?????? Άλλοι Καρκίνοι Κεφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

MH ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

MH ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ MH ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΕΑΤΟΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ «Διερεύνηση ασθενούς με Tρανσαμινασαιμία και Σακχαρώδη Διαβήτη» 24 ο Συνέδριο ΔΕΒΕ, 25-27 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση. 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση. 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Πολλαπλή Σκλήρυνση 1. βασισμένες σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ 2. Εγκεκριμένες από ΕΜΕΑ και FDA Αντώνης Ρόμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλοίμωξη. Μήνα Ψυχογυιού. Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο. 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014

Συλλοίμωξη. Μήνα Ψυχογυιού. Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο. 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014 Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Η εποχή της ελπίδας Συλλοίμωξη HIV/HCV Μήνα Ψυχογυιού Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014 1 Περίγραμμα ομιλίας Αλληλεπίδραση HCV και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘεσσαλονίκης απλή στεάτωση Στεατοηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis)

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Hippokratia 2014 Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Κων/νος Α. Τουλής, MD MRes MSc PhD Ενδοκρινολόγος, 424 ΓΣΝΕ Τι είναι η ανάλυση επιβίωσης; Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) είναι μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ζάχου Καλλιόπη Παθολόγος

Ζάχου Καλλιόπη Παθολόγος Ζάχου Καλλιόπη Παθολόγος Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δεν έχω τίποτε να δηλώσω όσον αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NETS ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιθηλιακά νεοπλάσματα με επικρατούσα νευροενδοκρινική διαφοροποίηση Συχνότητα εμφάνισης NET 1,9-5,76/100,000/

Διαβάστε περισσότερα

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Το Κάπνισμα και η σχέση του με το Διαβητικό πόδι Σκούτας Δ,Καραγιάννη Δ,Γουλή Ο,Παππά Ε,Ρογκότη Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Χ. Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.ΠαπαγεωργίουΠαπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ. Σ. Π. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Παθολογίας

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ. Σ. Π. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Παθολογίας ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Σ. Π. ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Παθολογίας ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Νέκρωση και φλεγμονή του ηπατικού παρεγχύματος Οξεία: < 6 μήνες, ALT>10XAΦΤ Χρονία: > 6 μήνες Iκτερική και μη. Σε ανικτερική, προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PegIntron 50 μικρογραμμάρια κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ DNA Ιός Μέλος της οικογένειας HEPADNA ιών Aναγνωρίζονται 3 σωµατιδιακές µορφές του ιού : 1. Μικρές σφαιρικές µορφές που αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ

ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ 25 ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ: ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ Δημήτριος Βασιλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα Το φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική Συνεδρία Επιλέγωντας Αντιρετροϊκή αγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαδραστική Συνεδρία Επιλέγωντας Αντιρετροϊκή αγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαδραστική Συνεδρία Επιλέγωντας Αντιρετροϊκή αγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ν.Π.Παΐσιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Επικουρικός Ιατρός Α Παθολογική Κλινική/Μονάδα Λοιμώξεων ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Άνδρας, 31 ετών Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων. Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή

Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων. Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Σαλαντή Γεωργία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Τι θέλουμε να συγκρίνουμε; Δύο δείγματα Μέση αρτηριακή πίεση σε δύο ομάδες Πιθανότητα θανάτου με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 5/10/2015

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 5/10/2015 Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Σακχαρώδης διαβήτης Ε. Κουτρούμπα-Μαρκέτου Δρ. Διευθύντρια Βιοχημικού Εργαστηρίου ΓΝΑ ΚΑΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Γεσθημανή Μηντζιώρη MD, MSc, PhD Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Οι Μετα-αναλύσεις αναλύσεις Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Εισαγωγή Κεντρικό ρόλο στην αποδεικτική ιατρική Μέθοδος συνολικής εποπτείας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Σπονδυλαρθρίτιδες(ΣπΑ) Κύριες εκδηλώσεις 1. Aξονική προσβολή/φλεγµονή ΣΣ 2. Περιφερική αρθρίτιδα 3. Περιφερική ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος

Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Φώτιος Ν. Κοθώνας Γαστρεντερολόγος Αιτιολογία πεπτικού έλκους Σχάση του βλεννογόνου που επεκτείνεται έως τη βλεννογόνια μυική στιβάδα Δύο κύριες αιτίες: -Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού -ΜΣΑΦ και ασπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων

Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων Οικονομικά Υγείας Τεκμηριωμένη Ιατρική & Εξοικονόμηση Πόρων Μάγδα Χατζίκου Οικονομολόγος Υγείας, PhD Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης Ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους (cost-minimisation analysis) Πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT DIAGNOSTICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT DIAGNOSTICS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ηράκλειο: 24/12/2015 Αρ. πρωτ: Η Επιτροπή Προδιαγραφών του Διαγωνισμού «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», CPV 33696300-8, όπως ορίστηκε από την υπ αριθμό Απόφαση 402/2015 (1/10/2015) του ΠΑΓΝΗ-Βενιζελείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση.

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΊA; Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το OncotypeDX.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER DISEASES (20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ B & C Στ. Χατζηγιάννης Αθήνα 26 27 Ιανουαρίου 2013 Royal Olympic Hotel ) XX HADZIYANNIS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιοί της ηπατίτιδας εκτός από την ηπατική προσβολή έχουν και εξωηπατικές εκδηλώσεις Ανάμεσα στα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα