ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"

Transcript

1 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Συγγραφέας: εληγιάννη Ιωάννη, Ph.D. Υπό την επίβλεψη του Καθηγητής του Ο.Π.Α. κου Σπύρου Λιούκα & του Αναπληρωτή Καθηγητή του Ο.Π.Α. κου Ιωάννη Σπανού Αθήνα, 2012

2 Αφανείς Πρωταθλητές στην Κρίση Εισαγωγή Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο που σαφώς κυριαρχεί στην εποχή µας εκπεφρασµένο κυρίως µέσω των γιγαντιαίων πολυεθνικών στον κόσµο των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα, διαπιστώνεται η επισκίαση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον καλούνται να αντιµετωπίσουν µια διπλή πρόκληση προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές (Spanos et al., 2001). Από τη µια πλευρά, καλούνται να ενισχύσουν τον έλεγχο του κόστους τους προκειµένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν εταιρείες που λόγω µεγέθους επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας ή εταιρείες από αναδυόµενες οικονοµίες που απολαµβάνουν πλεονεκτήµατα χαµηλού κόστους εργασίας. Από την άλλη πλευρά, καλούνται να δώσουν έµφαση στην ανάπτυξη της καινοτοµίας προκειµένου να ανταπεξέλθουν έναντι των ανταγωνιστών τους από τις αναπτυγµένες οικονοµίες που χαίρουν πλεονεκτηµάτων ποιότητας. Η απάντηση στη διπλή αυτή πρόκληση δεν είναι καθόλου απλή ειδικά για εκείνες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε µικρές οικονοµίες, όπως αυτή της Ελλάδας, και οι οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα και τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία της ύφεσης. Πράγµατι, η δύσκολη οικονοµική συγκυρία που αποτυπώνεται στους αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, στα µεγάλα ελλείµµατα και στο υπέρογκο δηµόσιο χρέος λειτουργεί ως µια ακόµα πρόκληση για τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που τώρα αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες απειλές από το µακροοικονοµικό περιβάλλον της χώρας. Αυτό σε συνδυασµό µε το ότι οι µικροµεσαίες εταιρείες έχουν κατά κανόνα λιγότερους διαθέσιµους πόρους και σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίζουν έλλειψη βασικών ικανοτήτων διοίκησης (είναι τα λεγόµενα «χρέη µικρότητας» (liabilities of smallness) που ταλανίζουν τις µικροµεσαίες εταιρείες) αυξάνει τις πιθανότητες αποτυχίας τους (Baum, 1996).Παρ όλα αυτά δεν είναι λίγες οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες καταφέρνουν χαράσσοντας τους δικούς τους τρόπους µάνατζµεντ να ξεπεράσουν τα «χρέη µικρότητας» και τις προκλήσεις που δηµιουργεί η κρίση και να εµφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των πολυεθνικών ανταγωνιστών τους. Πρόκειται για τους λεγόµενους «αφανείς πρωταθλητές» (hidden champions), οι οποίοι, αν και είναι λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις, έχουν εξασφαλίσει την «ήσυχη»

3 επιτυχία, σε µοναδικές νησίδες αγοράς. Είναι κυρίως οικογενειακές εταιρείες που παρουσιάζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά τους. Κατά κανόνα, έχουν ως στόχο την κυριαρχία στην αγορά, όχι µόνο σε µερίδια αγοράς, αλλά και σε καλό όνοµα, επιρροή, τεχνολογική πρωτοπορία και υπεροχή των προϊόντων τους µε φυσικό επακόλουθο τη θετική επίδραση αυτών στην κερδοφορία τους και την ταυτόχρονη απόκτηση ψυχολογικών πλεονεκτηµάτων. Πράγµατι, η υπερηφάνεια της πρώτης θέσης συνιστά σηµαντικό κίνητρο µε µεγάλες επιπτώσεις στη χάραξη της στρατηγικής τους και συνεπή εκτέλεσή της µε παράλληλη διαµόρφωση και της κατάλληλης νοοτροπίας. Το ζήτηµα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς κάποιες ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατορθώνουν να αναδειχθούν αφανείς πρωταθλητές ειδικά στην περίοδο της κρίσης της οικονοµίας. Ποιες είναι οι στρατηγικές και οι τακτικές εκείνες που τις βοηθούν να ξεπεράσουν τα µακροοικονοµικά εµπόδια και να ανταγωνιστούν έναντι των µεγάλων παικτών και των πολυεθνικών; Ποιες είναι οι σχέσεις των εταιρειών αυτών µε τους πελάτες τους σε µια περίοδο που η αγοραστική δύναµη των πελατών, κατά κανόνα, µειώνεται; Πώς κατορθώνουν να επιτυγχάνουν υψηλή προστιθέµενη αξία κατά την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους ενώ οι επενδύσεις είναι περιορισµένες; Μπορούν να ακολουθούν στρατηγικές επέκτασης σε διεθνείς αγορές σε µια εποχή που η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα; Ποιο είδος ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος προσπαθούν να αποκτήσουν στην κρίση; Τα ερωτήµατα αυτά είναι πρωταρχικής σηµασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τη θετική συµβολή των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας που σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν (99,9% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες). Συνολικά αριθµούν περί τις και η Ελλάδα θεωρείται η χώρα µε τη µεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση µε τον πληθυσµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SBA Fact Sheet, 2009). Ταυτόχρονα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούµενων. Αναφορικά µε την απασχόληση, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 87% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα ενώ η συµµετοχή τους στο ΑΕΠ είναι περίπου 73%, µεγαλύτερη από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο που βρίσκεται στο 58% (SBA Fact Sheet, 2009). Εκ των πραγµάτων, εποµένως, η συζήτηση για τις

4 αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας οφείλει να ενσωµατώσει ως βασική παράµετρο την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την ανάδειξη Ελλήνων «αφανών πρωταθλητών» στην περίοδο της ύφεσης. Η έρευνα για τον εντοπισµό και την κατανόηση των στρατηγικών των «αφανών πρωταθλητών» στη βιβλιογραφία έχει εστιάσει κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αναπτυγµένες αγορές και σε συνθήκες οικονοµικής ευηµερίας (Taylor et al., 1990; Tonge et al., 1998). Η πιο χαρακτηριστική µελέτη είναι αυτή του Simon (1996) που εστιάζει στις στρατηγικές των γερµανικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει να γίνουν «αφανείς πρωταθλητές». Πρόκειται για τις λεγόµενες Mittelstand (µικροµεσαίες επιχειρήσεις), τις οποίες ο Simon έχει µελετήσει και συµπεριλάβει στο βιβλίο του µε τίτλο «Αφανείς Πρωταθλητές: Μαθήµατα από 500 από τις Καλύτερες Άγνωστες Επιχειρήσεις στον Κόσµο» (ή όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος «Hidden Champions: Lessons from 500 of the World s Best Unknown Companies»). Όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο του βιβλίου, ο Simon σε αυτή τη µελέτη αναγνωρίζει ένα µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει όχι µόνο να ανταγωνιστούν επάξια απέναντι σε µεγάλες πολυεθνικές αλλά και να επιτύχουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στηριζόµενες σε υψηλή κερδοφορία. Πρόκειται συνεπώς για πραγµατικούς «πρωταθλητές» δεδοµένης της κυρίαρχης θέσης που έχουν κατακτήσει στο διεθνή χώρο ως αδιαµφισβήτητοι ηγέτες σε µικρές νησίδες της αγοράς. Από την άλλη πλευρά όµως, έχει διαπιστωθεί ότι πολύ συχνά η επιτυχία αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αναγνώριση από το ευρύ κοινό και για το λόγο αυτό οι συγκεκριµένοι «πρωταθλητές» χαρακτηρίζονται τελικά ως «αφανείς». Σε µικρές και λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµίες, όπως αυτή της Ελλάδας, η έρευνα για την ανάδειξη επιτυχηµένων µικροµεσαίων εταιρειών που µπορούν να χαρακτηριστούν «αφανείς πρωταθλητές» και η ανάλυση των στρατηγικών επιλογών που έχουν οδηγήσει τις εταιρείες αυτές στην επιτυχία είναι αρκετά περιορισµένη. Σηµαντική εξαίρεση αποτελεί η έρευνα των Voudouris et al. (2000) στην οποία αναγνωρίζονται ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δικαιούνται τον τίτλο «αφανείς πρωταθλητές» και γίνεται σύγκριση των στρατηγικών επιλογών τους µε τις αντίστοιχες επιλογές των «αφανών πρωταθλητών» που αναγνωρίζει η µελέτη του Simon. Η έρευνα καταλήγει ότι και στην Ελλάδα οι παράγοντες επιτυχίας των «αφανών πρωταθλητών» είναι ίδιοι µε αυτούς που εντόπισε ο Simon και αφορούν σε: (α) εξειδίκευση σε στενές νησίδες της αγοράς, (β) δέσµευση στην εξυπηρέτηση

5 πελατών, (γ) κουλτούρα καινοτοµίας και (δ) ισχυρή ηγεσία και υγιές οργανωσιακό κλίµα. Πιο συγκεκριµένα: Εξειδίκευση σε στενές νησίδες της αγοράς: Οι «αφανείς πρωταθλητές» και στην Ελλάδα φαίνεται ότι κυριαρχούν σε περιορισµένες-συγκεκριµένες νησίδες αγορών στηριζόµενοι στο µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης και τελειότητας που έχουν επιτύχει στον τοµέα τους. Κατά κανόνα δηµιουργούν και ορίζουν οι ίδιες τις αγορές τους ενώ δεν αποδέχονται τις διάφορες αγορές ως προκαθορισµένες, αλλά, τις αλλάζουν και τις επαναπροσδιορίζουν. Σε αυτές τις αγορές προσφέρουν µικρό πλάτος ποικιλίας προϊόντων. Αναπτύσσουν προϊόντα που επιλύουν προβλήµατα, αφού παρατηρήσουν πώς λειτουργούν οι πελάτες τους. Συχνά αναπτύσσουν συστήµατα και διαδικασίες που βοηθούν τους πελάτες να χρησιµοποιήσουν και να παράξουν τα δικά τους προϊόντα πιο αποτελεσµατικά από πριν. Επίσης, µετά την είσοδο σε µια αγορά παραµένουν αποφασιστικά σταθεροί στην εξυπηρέτησή της. Τα κίνητρα για διεθνή προσανατολισµό σε νέες γεωγραφικές αγορές είναι κυρίως εσωτερικά, δηλαδή αποτελούν πρωτοβουλία της ίδιας της επιχείρησης µέσω της επιθυµίας των µάνατζερ για επίτευξη κάποιων στόχων, π.χ. επέκταση της αγοράς ή απόκτηση κάποιου πλεονεκτήµατος στην αγορά που µπορεί να αφορά σε µοναδικότητα προϊόντων, τεχνολογίας ή δεξιοτήτων. έσµευση στην εξυπηρέτηση πελατών: Οι Έλληνες «αφανείς πρωταθλητές» φαίνεται να στοχεύουν στην ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και µε µακροπρόθεσµη προοπτική. Η χρυσή τοµή της φιλίας µε το οικονοµικό συµφέρον οδηγεί µακροπρόθεσµα σε χαµηλότερο κόστος συναλλαγών. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι θεµέλιος λίθος της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων αυτών είναι η υψηλή ποιότητα και η ανώτερη αξία για τον πελάτη, δηλαδή καλύτερο προϊόν για συγκεκριµένη τιµή και όχι η χαµηλότερη τιµή του. Κουλτούρα καινοτοµίας: Η ανάγκη για καινοτοµία στους Έλληνες «αφανείς πρωταθλητές» αφορά σε οποιοδήποτε τοµέα της επιχείρησης και όχι µόνο στα προϊόντα της. Οι καινοτοµίες τους δε χαρακτηρίζονται από επαναστατικότητα αλλά συντελούνται σταδιακά και απορρέουν από το συνδυασµό της τεχνολογικής υπεροχής µε τις ανάγκες της αγοράς, µε την επιδίωξη του διεθνούς προσανατολισµού και µε τη σκοπιά του πελάτη.

6 Ισχυρή ηγεσία και υγιές οργανωσιακό κλίµα: Οι «αφανείς πρωταθλητές» και στην Ελλάδα αναπτύσσουν στενούς δεσµούς µε τους εργαζοµένους. Προτιµούν την εµπιστοσύνη ως κανόνα συµπεριφοράς παρά τον έλεγχο και τις διαταγές. Έτσι, οι εργαζόµενοι ταυτίζονται µε τις επιδιώξεις της επιχείρησης. ίνουν έµφαση στην οµαδική δουλειά και στην επιτυχία της οµάδας. Προτιµούν εργαζόµενους µε επιχειρηµατικό πνεύµα, ευέλικτους στο ωράριο ή στα καθήκοντά τους ενώ τους παρέχουν συµµετοχή στα κέρδη και κίνητρα για ευρηµατικότητα και ποιότητα. εν είναι τυχαίο ότι έχουν υψηλό αριθµό ευρεσιτεχνιών ανά εργαζόµενο κάτι που είναι απαραίτητο στοιχείο για τις επιχειρήσεις µε ηγετικές βλέψεις στην αγορά. Το εργασιακό κλίµα είναι εξαιρετικά καλό και εξαιτίας αυτού ο ρυθµός αντικατάστασης των εργαζοµένων είναι σχεδόν µηδενικός. Μέσος όρος διάρκειας στελεχών είναι τα 24 χρόνια. Τα στελέχη τους λειτουργούν µέσω ενός µοντέλου διοίκησης που κινείται ανάµεσα στον αυταρχισµό και τη συµµετοχικότητα. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που εντοπίστηκαν από τους Voudouris et al. (2000) ως κύριοι παράγοντες επιτυχίας των «αφανών πρωταθλητών» στην Ελλάδα αφορούν σε µια περίοδο θετικού ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Η χώρα στο διάστηµα της έρευνας διήνυε µια µεταβατική περίοδο, µε την οικονοµία της να έχει σηµειώσει αξιοσηµείωτη πρόοδο προς τη µακροοικονοµική σύγκληση πριν την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και µε νέες προοπτικές να ανοίγονται από τη δηµιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό δηµιουργούσε σηµαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες που µπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε µια τεράστια αγορά 30 εκατοµµυρίων πελατών αλλά και προκλήσεις αναφορικά µε την ένταση του ανταγωνισµού που οι ίδιες εταιρείες καλούνταν να αντιµετωπίσουν. Σήµερα όµως η ελληνική συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική. Οι ρυθµοί ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι αρνητικοί (στο -2% για το έτος 2009 και στο -3% για το έτος 2010) 1 και το χρέος της χώρας έχει αυξηθεί σηµαντικά (στο 115% του ΑΕΠ για το έτος 2009 και στο 125% για το έτος 2010) 1. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασµό µε τη µείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στους διεθνείς δείκτες (η Ελλάδα το έτος 2011 υποχώρησε στην 90 η θέση από την 83 η που ήταν το έτος 2010 στην παγκόσµια 1 Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

7 κατάταξη ανταγωνιστικότητας µεταξύ 142 χωρών) 2 καθώς και µε τη χαµηλή θέση της Ελλάδας στους δείκτες επιχειρηµατικότητας (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 2011 η Ελλάδα βρίσκεται στην 109 η θέση αναφορικά µε την ευκολία επιχειρηµατικής δράσης) 3 δηµιουργούν ένα δυσµενές εξωτερικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις που τώρα καλούνται να προσαρµοστούν στις συνθήκες της ύφεσης. Το ερώτηµα που γεννάται είναι αν σε αυτές τις νέες συνθήκες οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν εξακολουθούν να χτίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα στις τέσσερις διαστάσεις που εντόπισε η έρευνα των Voudouris et al. (2000). Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας τριών Ελλήνων «αφανών πρωταθλητών», της Printec, της Pharmathen και της Raycap οι οποίες πριν την κρίση σηµείωναν υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικής απόδοσης για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα (την τριετία των ετών ) ενώ και την περίοδο της κρίσης (τη διετία των ετών ) κατάφεραν να διατηρήσουν θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης πωλήσεων. Εξετάζονται οι στρατηγικές που οι εταιρείες αυτές έχουν ακολουθήσει προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που δηµιούργησε η οικονοµική ύφεση και γίνεται σύγκριση µε τους αντίστοιχους παράγοντες που είχε αναγνωρίσει η έρευνα των Voudouris et al. (2000) στην περίπτωση των Ελλήνων «αφανών πρωταθλητών» πριν την κρίση. Η δεύτερη ενότητα αφορά στη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται οι µελέτες περίπτωσης ενώ στην τέταρτη ενότητα γίνεται συζήτηση των αποτελεσµάτων και συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας. Μεθοδολογία Για την αναγνώριση των παραγόντων επιτυχίας των Ελληνικών εταιρειών που µπορούν να χαρακτηριστούν ως «αφανείς πρωταθλητές» στην περίοδο της κρίσης πραγµατοποιήθηκαν σε βάθος µελέτες περίπτωσης σε τρεις ελληνικές επιχειρήσεις, µία εταιρεία εµπορίας προϊόντων λογισµικού (Printec), µία φαρµακευτική εταιρεία (Pharmathen) και µία εταιρία παραγωγής τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (Raycap). Τα βασικά κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων αυτών συνοψίζονται στα ακόλουθα. Οι επιχειρήσεις: α) είναι ελληνικές και όχι θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων που λειτουργούν µε έδρα την Ελλάδα 2 Πηγή: World Economic Forum 3 Πηγή: Doing Business Greece 2011

8 β) απασχολούν από 20 έως 250 υπαλλήλους γ) είναι διεθνώς προσανατολισµένες είτε έχοντας διασφαλίσει κάποιο ποσοστό των πωλήσεών τους να έρχεται από ξένες αγορές είτε έχοντας συνεργασίες µε διεθνείς παίκτες (δ) είναι ανάµεσα στις πιο επιτυχηµένες στον κλάδο τους έχοντας πετύχει υψηλή απόδοση την τελευταία πενταετία ( ) σε διάφορους δείκτες µε κύριο για την τριετία πριν την κρίση ( ) την αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων και για τη διετία της κρίσης ( ) το ρυθµό ανάπτυξης πωλήσεων. Η συλλογή των δεδοµένων στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις καθώς και σε εξέταση εγγράφων και αρχείων των επιχειρήσεων. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν βάσει ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε κυρίως ερωτήσεις-κλειδιά αναφορικά µε τους τέσσερις άξονες που αναγνωρίστηκαν στην µελέτη των Voudouris et al. (2000) και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: (α) Εύρος αγοράς που οι εταιρείες εξυπηρετούν (β) Σχέσεις µε πελάτες / προµηθευτές (γ) Στρατηγική, καινοτοµία, τεχνολογική υπεροχή (δ) Ανθρώπινο κεφάλαιο και ηγεσία Μελέτες Περίπτωσης Α. Printec Ιστορικό Printec Η εταιρεία ιδρύεται το 1988 µε αρχική ονοµασία Printec Ltd. και µε βασικό προσανατολισµό στο χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα στα περιφερειακά συστήµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Την περίοδο αυτή ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο. Από µια φάση ταχείας ανάπτυξης (µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης µεγαλύτερο του 25% για τη δεκαετία του 1980) περνάει σε µια φάση επιβράδυνσης στις αρχές του 1990, όπου οι περισσότερες εταιρείες πληροφορικής αναγκάζονται να προβούν σε µειώσεις προσωπικού προκειµένου να ελαττώσουν τα έξοδά τους. Η Printec Ltd. προκειµένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, το έτος 1992, µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία και αρχίζει να αναπτύσσει δραστηριότητες στο χώρο των Συστηµάτων Αυτοµατισµού Συναλλαγών, στον οποίο και καθιερώνεται ως πρωταγωνιστής, αποκτώντας καθοριστικό ρόλο στις επιχειρηµατικές εξελίξεις της περιοχής.

9 Παράλληλα, την ίδια χρονιά, ιδρύει και την πρώτη της θυγατρική στη Βουλγαρία, την Printec Bulgaria Ltd., µε την οποία ξεκινά ουσιαστικά την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, κίνηση η οποία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επέκταση της εταιρείας και σε άλλες χώρες. Το έτος 1995, η εταιρεία αποφασίζει την επέκτασή της και στην Κυπριακή αγορά, ιδρύοντας την Printec Cyprus Ltd., µε στόχο την προώθηση και διανοµή των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά αυτή. Η ίδρυση θυγατρικών της Printec στη Βουλγαρία και στην Κύπρο συντελεί σηµαντικά στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, σε µια περίοδο που το 60% των επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα ασχολείται αποκλειστικά µε την εγχώρια αγορά ενώ το υπόλοιπο 40% στηρίζει τη διεθνοποίησή του κυρίως σε εξαγωγές (εκ των οποίων το 1/3 εξάγει κάτω από το 5% του τζίρου του, το 37% εξάγει 10-30% του τζίρου του (µέσος όρος 20%) και µόλις ένα εξωστρεφές 29% δηλώνει ότι εξάγει άνω του 35% σε αγορές του εξωτερικού). Η σχετικά µικρή ένταση διεθνοποίησης των περισσοτέρων επιχειρήσεων πληροφορικής κατά την εποχή εκείνη δίνει ένα σηµαντικό προβάδισµα στην Printec, η οποία κατορθώνει να χτίσει µια κυρίαρχη θέση στις αγορές που δραστηριοποιείται. Η αρχή του νέου αιώνα σηµατοδοτεί την αρχή µιας εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του έτους 2000 η εταιρεία εξαγοράζει τις θυγατρικές εταιρείες της πολυεθνικής NCR Corp. στη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Ρουµανία. Κατά την εξαγορά υπογράφεται σύµβαση αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων της NCR για αυτές τις τέσσερις χώρες καθώς επίσης και για έξι επιπλέον: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία, Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Π.Γ..Μ. Με αυτόν τον τρόπο, η Printec εδραιώνει τη θέση της στη Νοτιανατολική Ευρώπη και γίνεται ο µεγαλύτερος διανοµέας των προϊόντων της NCR στην αγορά αυτή που αριθµεί περισσότερους από 80 εκατοµµύρια καταναλωτές. Το έτος 2009 η Printec ιδρύει και µια νέα θυγατρική εταιρεία στην Τσεχία ενώ το έτος 2011 στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηµατικού της σχεδίου για περαιτέρω ανάπτυξη, ολοκληρώνει τη συµφωνία για εξαγορά του 100% της Ουκρανικής εταιρείας CardPay Systems, της µεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο της τεχνολογίας καρτών και ηλεκτρονικών πληρωµών µε εγκατεστηµένη βάση πάνω από ΑΤΜ και περισσότερα από EFT/POS. Με την εξαγορά αυτή η νέα εταιρεία αποτελεί πλέον µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής λύσεων Αυτοµατισµού Συναλλαγών στην Ουκρανία. Έτσι σήµερα ο όµιλος Printec έχει

10 καταλήξει να περιλαµβάνει 16 θυγατρικές σε 15 χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης συµπεριλαµβανοµένης και της νέας θυγατρικής στο Κόσοβο και έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στον τοµέα Συστηµάτων Αυτοµατισµού Συναλλαγών στην περιοχή. Ο κ. Κωνσταντίνου, ιδρυτής του οµίλου, δηλώνει ότι δεν ασχολήθηκε µε την πολιτική, αλλά το γεγονός ότι µεγάλωσε σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης τον βοήθησε σηµαντικά όταν η Printec ξεκίνησε να επεκτείνεται στην περιοχή τη δεκαετία του '90. «Ηµασταν από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που αποφάσισαν να επεκταθούν στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης», επισηµαίνει. Σύµφωνα µε τον κ. Κωνσταντίνου, η περιοχή, η οποία παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, συνεχίζει να παρουσιάζει ευκαιρίες και να υπάρχουν ακόµη πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Παράλληλα, όµως, ο όµιλος της Printec έχει αρχίσει να στρέφει το ενδιαφέρον του και προς τη υτική Ευρώπη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά το διόλου ευκαταφρόνητο µέγεθος του οµίλου, η Printec δεν επιδίωξε, µέχρι σήµερα τουλάχιστον, την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο. «Η αλήθεια είναι πως υπήρχε ως σκέψη, αλλά κάποιοι φίλοι µου µε απέτρεψαν» σηµειώνει ο κ. Κωνσταντίνου, χωρίς, πάντως, να διευκρινίζει αν υπάρχει σκέψη να το προσπαθήσει στο προσεχές µέλλον. Επενδύοντας στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Με ιδρυτή έναν άνθρωπο που µεγάλωσε στη Νοτιανατολική Ευρώπη, η εταιρεία Printec, µε έδρα την Αθήνα, απασχολεί σήµερα εξειδικευµένα στελέχη τα οποία εργάζονται εντατικά ώστε να πετύχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών, φέρνοντας λύσεις υψηλής τεχνολογίας στην καθηµερινή λειτουργία εκατοντάδων οργανισµών (χρηµατοπιστωτικών, τηλεπικοινωνιακών, εταιριών πετρελαιοειδών, λιανικών πωλήσεων κτλ.) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όµιλος δηµιουργεί, υλοποιεί και υποστηρίζει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες όπως Αυτοµατισµού Συναλλαγών, Ηλεκτρονικών Πληρωµών, Αυτοµατισµού Τραπεζικών Καταστηµάτων, Τραπεζικών Εφαρµογών, Εφαρµογών Καρτών, Ολοκληρωµένων Λύσεων για Οργανισµούς Τηλεπικοινωνιών, Συστηµάτων Ασφάλειας εδοµένων, καθώς και Εξειδικευµένων Λύσεων Πληροφορικής για επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Όλες οι θυγατρικές του οµίλου ακολουθούν ενιαία εταιρική στρατηγική και προσφέρουν τα ίδια προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, κάθε θυγατρική έχει ανεξάρτητη δοµή, µε σκοπό την καλύτερη προσαρµογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και συνθήκες της κάθε τοπικής αγοράς.

11 Από το έτος 1988 µέχρι και σήµερα ο όµιλος ακολουθεί διαρκή, αναπτυξιακή πορεία και έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στον τοµέα Συστηµάτων Αυτοµατισµού Συναλλαγών. Εξελισσόµενος διαρκώς πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες της τεχνικής υποστήριξης (συντήρηση µηχανηµάτων, αντικατάσταση ανταλλακτικών κτλ.) αποτελεί πλέον έναν διεθνούς επιπέδου προµηθευτή καινοτόµων λύσεων, µε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή του. Τα επιτεύγµατα της εταιρείας κατά την τελευταία εικοσιπενταετία είναι το αποτέλεσµα της δέσµευσής της απέναντι στις αξίες, τη φιλοσοφία και το όραµά της να αποτελέσει έναν αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει σε σηµαντικές επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία έτσι ώστε να µεγιστοποιήσει την απόδοση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των πελατών της, να βελτιώσει τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης τους και εν τέλει να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Η παροχή ουσιαστικής τεχνικής υποστήριξης επιτυγχάνεται µέσα από ένα σύνθετο µηχανισµό παροχής υπηρεσιών, ο οποίος στηρίζεται σε ένα πλήθος εξειδικευµένων επαγγελµατιών και συνδυάζεται µε τη βαθιά γνώση των επιµέρους τοµέων της αγοράς. Για το λόγο αυτό η Printec έχει φροντίσει να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες µε κορυφαίες εταιρείες Πληροφορικής παγκοσµίως ενισχύοντας περαιτέρω το εύρος των υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας και καινοτόµων προϊόντων το οποίο παρέχει στους πελάτες της, έτσι ώστε τελικά να είναι σε θέση να υποστηρίξει µε επάρκεια οποιοδήποτε επιχειρηµατικό στόχο. Παράλληλα ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη του τοµέα των «πριν» και «µετά» την πώληση υπηρεσιών δηµιουργώντας ένα δεσµό αξιόπιστης και µακρόχρονης συνεργασίας µε τους πελάτες της. Η φιλοσοφία της «δέσµευσης προς τους πελάτες» και της «δέσµευσης στην ποιότητα» έχει πρωτίστως και ρητώς εκφραστεί µέσα στο σύνολο των αξιών της εταιρείας: «Στην Printec, η µεγαλύτερη προτεραιότητα υπήρξε πάντοτε η ικανοποίηση των πελατών». Ο εντοπισµός των πραγµατικών αναγκών των πελατών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία γεγονός που αναγνωρίζεται από τους οργανισµούς στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της. Βεβαίως η προτεραιότητα αυτή επιτυγχάνει το στόχο της µόνο όταν συνδυάζεται µε την παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, αποδοτικότητα και αξιοπιστία. Χάρη στη µακρόχρονη εµπειρία της και τις συνεργασίες της µε κορυφαίους προµηθευτές η

12 Printec έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την επίτευξη των στόχων της η εταιρεία αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού της. Ένα ανθρώπινο δυναµικό που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αξιόλογο, άρτια εκπαιδευµένο και έµπειρο. Έχοντας φροντίσει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον αλληλοϋποστήριξης και ενθάρρυνσης της οµαδικής εργασίας όπου ο αλληλοσεβασµός και η εµπιστοσύνη εκτιµώνται και επιβραβεύονται, η εταιρεία έχει αναπτύξει µία κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης, ευκαιριών ανάπτυξης, ενηµέρωσης και επιµόρφωσης (µε συνεχείς επενδύσεις στην κατάρτιση του προσωπικού) αποτελώντας σήµερα έναν από τους πλέον επιθυµητούς εργοδότες στον κλάδο της Πληροφορικής. Β. Pharmathen Ιστορικό Η εταιρεία Pharmathen είναι µία φαρµακευτική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα. Η έναρξη των παραγωγικών της δραστηριοτήτων πραγµατοποιήθηκε τρία χρόνια αργότερα, η δε δηµιουργία του δικού της πρώτου προϊόντος έλαβε χώρα το έτος Μετά από είκοσι χρόνια επιτυχηµένης δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, το έτος 1995, η εταιρεία ξεκίνησε την εξαγωγική της δραστηριότητα, η επιτυχία της οποίας οδήγησε στον επαναπροσδιορισµό των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων το έτος 1998, µε στρατηγικό στόχο πλέον την ευρωπαϊκή αγορά. Πράγµατι, ένα χρόνο αργότερα εκχωρούνται δικαιώµατα ανάπτυξης κυρίως σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ενώ τρία χρόνια αργότερα, το έτος 2002, λαµβάνει χώρα η προώθηση του πρώτου προϊόντος (Fluconazole) της Pharmathen στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εξέλιξη που ακολουθεί είναι ραγδαία: Το έτος 2005 κατατάσσεται µεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών εταιρειών στην Ευρώπη, µε βάση την ετήσια παραγωγή µελλοντικών προϊόντων σε προχωρηµένο στάδιο κλινικών δοκιµών (pilenine products), το έτος 2006 εγκαινιάζει το πρώτο αντιπροσωπευτικό γραφείο πωλήσεων στις ΗΠΑ ενώ παράλληλα προχωρά στην ίδρυση νέων ερευνητικών εγκαταστάσεων µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων και την καθετοποίηση της παραγωγής. Στα πλαίσια αυτά το έτος 2007 ξεκινά την κατασκευή νέας παραγωγικής µονάδας στις Σάπες (σε λειτουργία από το έτος 2010), επένδυση για την οποία θα λάβει το βραβείο «Μεγαλύτερες Ελληνικές Επενδύσεις» από την Ελληνική

13 Κυβέρνηση το έτος Το ίδιο έτος ο κύκλος εργασιών του οµίλου ξεπερνά το ορόσηµο των 100 εκατοµµυρίων ευρώ ενώ η αλµατώδης ανάπτυξη συνεχίζεται φθάνοντας σήµερα τα 130 εκατοµµύρια. Από το έτος 2010 το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική µέσω της ίδρυσης νέου αντιπροσωπευτικού γραφείου στην Ιορδανία ενώ παράλληλα η εταιρεία αποκτά ερευνητικές εγκαταστάσεις για τη σύνθεση ραστικών Πρώτων Υλών και στην Ινδία. Στην παρούσα χρονική στιγµή η εταιρία Pharmaten αποτελεί µία ιδιωτική φαρµακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εµπορία φαρµακευτικών προϊόντων, κατέχοντας ισχυρή θέση στον τοµέα των γενόσηµων (generics) ιδιοσκευασµάτων. ραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες και το ανθρώπινο δυναµικό της είναι εξειδικευµένο. Η εταιρεία είναι πλήρως καθετοποιηµένη µε δραστηριότητες που εκτείνονται από την ανάπτυξη και παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων (µε τρία τελευταίας τεχνολογίας ερευνητικά εργαστήρια και δύο παραγωγικές µονάδες) έως και τη διανοµή τους. Πορεία ανάπτυξης H Pharmathen δραστηριοποιείται σήµερα και στις πέντε ηπείρους µέσα από ένα προσεκτικά επιλεγµένο δίκτυο δικαιοπάροχων, διανοµέων και θυγατρικών που αφενός διαχειρίζεται το υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο του οµίλου και αφετέρου προετοιµάζει το µέλλον για τα προϊόντα υπό ανάπτυξη. Η εταιρεία εδρεύει στο Ηνωµένο Βασίλειο, και µαζί µε τα περιφερειακά γραφεία των αντιπροσώπων της (Rep) στη Βραζιλία, την Ιορδανία και τις ΗΠΑ, προσφέρει στον όµιλο την ικανότητα να διασφαλίσει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της σε όλα τα επίπεδα µε έµπειρες τοπικές οµάδες. Σήµερα τα προϊόντα της Pharmathen είναι εγκεκριµένα σε όλες τις µεγάλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικαιώµατα διανοµής τους εκχωρούνται στις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες της Ευρώπης, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νότιας Αφρικής και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Πρόσφατα το εύρος της Pharmathen αυξήθηκε σηµαντικά για να καλύψει επίσης τις αναδυόµενες αγορές γενόσηµων στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ), στη Λατινική Αµερική (LATAM) και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), µε έµφαση στην αυξανόµενη Κινεζική αγορά. Η πορεία ανάπτυξης της εταιρείας µέχρι σήµερα και οι προσδοκίες της για το µέλλον αποκρυσταλλώνονται στο όραµά της όπως περιγράφεται στη συνέχεια: «να

14 αναβαθµίσουµε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε παγκόσµιο επίπεδο µε την παροχή καινοτόµων και οικονοµικά προσιτών φαρµακευτικών προϊόντων. Φιλοδοξούµε να είµαστε µία από τις καλύτερες εταιρείες υγειονοµικής περίθαλψης παγκοσµίως, διατηρώντας τους εντυπωσιακούς µας ρυθµούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τις προτιµήσεις των πελατών µας και παρέχοντας κορυφαίες φαρµακευτικές καινοτοµίες και λύσεις». Η Pharmathen είναι µία εταιρεία προσανατολισµένη στην έρευνα µε στόχο την ανάπτυξη φαρµακευτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας τόσο στον τοµέα των γενόσηµων όσο και των καινοτόµων τελικών σκευασµάτων. Πράγµατι, επενδύοντας περισσότερα από 20 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως στην Έρευνα και την Ανάπτυξη η εταιρεία επιτυγχάνει τη δηµιουργία κατά µέσο όρο νέων γενόσηµων µορίων κατ έτος ενώ παράλληλα αναπτύσσει 3-4 µελέτες καινοτόµων τελικών σκευασµάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας υποστηρίζονται από δύο αυτόνοµα προηγµένα εργαστήρια στην Παλλήνη/Αθήνα και ένα πρόσφατο στην Ινδία. Με αυτό το ρυθµό η εταιρεία βρέθηκε το έτος 2010 ανάµεσα στις 500 κορυφαίες εταιρείες R&D που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη (σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα επιδόσεων που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή), κατέχει 35 εγκεκριµένα φαρµακευτικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και το Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και Εµπορικών Σηµάτων των ΗΠΑ) στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ ακόµη 5 αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας πρόκειται να χορηγηθούν ή να υποβληθούν εντός του έτους. Παράλληλα η εταιρεία αναπτύσσει και τις παραγωγικές της δυνατότητες (µε πλέον πρόσφατη την ιδιόκτητη µονάδα παραγωγής στις Σάπες) καθετοποιώντας τη δραστηριότητά της και τελικά καλύπτοντας ολόκληρο το φάσµα από την ανάπτυξη µέχρι και τη διανοµή του προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο και την παράλληλη επένδυση σε συστήµατα µηχανοργάνωσης (πχ. SAP στον έλεγχο των αποθηκών και την βραχυπρόθεσµη - µακροπρόθεσµη οργάνωση της παραγωγής) καταφέρνει να παρέχει υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών της στο βέλτιστο δυνατό κόστος. Σύµφωνα µε τη σχετική κατάταξη της ICAP η Pharmathen συµπεριλαµβάνεται στις ισχυρότερες εταιρείες στην Ελλάδα µε βάση την αξιοπιστία για το έτος Η έµφαση στην ικανοποίηση του πελάτη είναι φανερή από το γεγονός ότι το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας εφαρµόζει µία σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών όπως: η καθηµερινή επικοινωνία µε τους πελάτες σχετικά µε τις παραγγελίες προβλέψεις

15 ερωτήσεις τους, η οργάνωση της προώθησης των νέων προϊόντων, η αξιολόγηση και η πλήρης απάντηση στα ενδεχόµενα παράπονα, η συµπληρωµατική παρακολούθηση των αιτηµάτων κάθε πελάτη, η εισαγωγή των παραγγελιών και προβλέψεων στο σύστηµα SAP, η µέτρηση ειδικών δεικτών και η παρακολούθηση των εξελίξεων στα εσωτερικά τµήµατα µέχρι την πλήρη ικανοποίηση του αιτήµατος του πελάτη. Αντίστοιχη προσοχή δίνει η εταιρεία και στη διαχείριση των προµηθευτών της προκειµένου να ελέγχει όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικά το κόστος της (σε έκδοχα, υλικά συσκευασίας κτλ.) χωρίς συµβιβασµούς στην ποιότητα. Για το λόγο αυτό κάνει χρήση πολλαπλών προµηθευτών και µηχανισµών υποβολής προσφορών έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της σε όλες τις αγορές. Από την άλλη πλευρά η αλµατώδης ανάπτυξη των τελευταίων ετών δηµιούργησε ιδιαίτερα µεγάλες ανάγκες στελέχωσης. Το προσωπικό της χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο µόρφωσης µε το 72% του συνόλου να διαθέτει πανεπιστηµιακή µόρφωση και πιο συγκεκριµένα το 19% να διαθέτει και µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών ενώ το 9% διαθέτει και διδακτορικό δίπλωµα. Η εταιρεία εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους επικοινωνίας (εταιρικές συναντήσεις, συνεδριάσεις οµάδων, ενηµερωτικό περιοδικό, ετήσια έρευνα ικανοποίησης, οµάδες εστίασης, προγράµµατα ένταξης νέων υπαλλήλων κτλ.) µε το ανθρώπινο δυναµικό της προκειµένου αφενός να παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδό της ως προς τους στρατηγικούς της στόχους και αφετέρου να λάβει τις απόψεις του προσωπικού και να υιοθετήσει καινοτόµες ιδέες. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έλαβε σχετική αναγνώριση στα πλαίσια του θεσµού «Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» από το ίδρυµα «Best Place to Work, Ελλάς» για το έτος Εν κατακλείδι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την οικονοµικά αποδοτική ανάπτυξη και παραγωγή, το δηµιουργικό µάρκετινγκ και την αυξηµένη προσήλωση στην εξυπηρέτηση πελατών. Χάρη σε αυτό το συνδυασµό και τη σύναψη επιτυχηµένων στρατηγικών συµµαχιών η Pharmathen έχει σηµαντική παρουσία σε περισσότερες από 85 χώρες παγκοσµίως µε περισσότερες από άδειες κυκλοφορίας επεκτείνοντας τη συνεργασία µε όλες τις µεγάλες εταιρείες του κλάδου. Γ. Raycap Ιστορικό

16 Η εταιρία Raycap είναι µία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και η οποία ιδρύθηκε το έτος1987. Η έναρξη των παραγωγικών της δραστηριοτήτων πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, µε την ολοκλήρωση του εργοστασίου στη ράµα. Μετά από τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας της (1997) η εταιρεία αριθµούσε 25 εργαζοµένους, ο δε κύκλος εργασιών της ανέρχονταν στα 7,5 εκ.. Το Φεβρουάριο του έτους 1998 η έδρα της επιχείρησης µεταφέρεται στο Μαρούσι Αττικής σε ιδιόκτητο κτίριο, ξεκινά δε µία περίοδος εντυπωσιακής ανάπτυξης που συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Με διαδοχικές επενδύσεις στις υποδοµές και τις παραγωγικές της δυνατότητες η εταιρεία επιτυγχάνει δέκα χρόνια µετά (2007) ενοποιηµένο κύκλο εργασιών της τάξης των 50 εκ.. Την τελευταία δε τετραετία η Raycap κατορθώνει σχεδόν να διπλασιάσει τον τζίρο της ο οποίος στο τέλος του έτους 2011 ξεπερνά τα 90 εκ. ενώ πλέον η εταιρεία αριθµεί σχεδόν 300 εργαζοµένους. Πορεία εξέλιξης Από την ίδρυση της η Raycap στόχευσε στην έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά επισήµανε ο ιδρυτής της εταιρείας σε πρόσφατη συνέντευξη του (στο περιοδικό «Κ», 24/7/2011), η εταιρεία γνωρίζοντας ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δηµιουργεί παράλληλα νέα προβλήµατα, πέτυχε να αναπτύξει καινοτόµα προϊόντα που παρείχαν πρωτοποριακές λύσεις στα ζητήµατα αυτά. Για παράδειγµα το σύστηµα ηλεκτρικής προστασίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώµατα ή το σύστηµα αύξησης της χωρητικότητας των υδροηλεκτρικών φραγµάτων που µπορεί να φθάσει µέχρι και το 100% της αρχικής χωρητικότητας. Το αποτέλεσµα είναι ότι τα προϊόντα της εταιρείας αξιοποιούνται παγκοσµίως σε µία σειρά εφαρµογών όπως σε ανεµογεννήτριες, σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, σε ραντάρ αεροδροµίων, σε συστήµατα άντλησης πετρελαίου, σε σταθµούς κινητής τηλεφωνίας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία έχει επιτύχει µακροχρόνιες στρατηγικές συµµαχίες µε διεθνούς κύρους εταιρείες όπως η Tyco Electronics και η Albis Technologies στην κατηγορία των ενσύρµατων δικτύων τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, η CommScope στο χώρο των δικτύων ασύρµατης επικοινωνίας, η Hydroplus (Vinci Group) στον τοµέα των υδροηλεκτρικών έργων και η Power One στα συστήµατα ισχύος για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Σήµερα η Raycap διαθέτει πέντε

17 θυγατρικές εταιρείες στις ΗΠΑ, τη Γερµανία, τη Ρουµανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία ενώ διατηρεί γραφεία στην Ιταλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τον Καναδά. Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2008, η Raycap προχώρησε στην εξαγορά της αµερικανικής εταιρείας AC Data Solutions Inc. (Post Falls, Idaho, USA) ενώ το έτος 2009 οι εξαγωγές της έφθασαν να αντιπροσωπεύουν το 75% των πωλήσεων της και να κατευθύνονται σε 52 χώρες, για να αγγίξουν το έτος 2011 το 90% του συνολικού της τζίρου και να τροφοδοτούν περισσότερες από 60 χώρες. Παράλληλα η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σηµαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού της εξοπλισµού (µέσω και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα») και τη µηχανοργάνωσή της µε την εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης των επιχειρησιακών της πόρων. Έτσι σήµερα ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στο 100% της παραγωγής ενώ η έµφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη εξασφαλίζει την παράδοση της παραγγελίας εντός 48 ωρών οπουδήποτε στον κόσµο. Η αξιοπιστία της εταιρείας στις σχέσεις της µε τον πελάτη καθώς και η τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων της έχουν διαµορφώσει τελικά µία εξόχως ανταγωνιστική σχέση αξίας προς τιµή (value for money) η οποία καθηµερινά επιβραβεύεται σε διεθνές επίπεδο. Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτών των συνεργασιών και δράσεων, η Raycap επενδύει συστηµατικά στην προσέλκυση και την ανάπτυξη των πλέον κατάλληλων στελεχών σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Γενικός ιευθυντής Ηλεκτρικής Προστασίας της εταιρείας επισήµανε ότι κάθε χρόνο η εταιρεία αναζητά το µελλοντικό προσωπικό της ανάµεσα στους αποφοίτους του INSEAD, του Harvard και του MIT. Η συνολική προσπάθεια της εταιρείας έχει πλέον σήµερα αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο µε πλήθος βραβεύσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Το βραβείο καινοτοµίας Ruban d' Honneur του HSBC European Business Awards 2011 για την ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων ηλεκτρικής προστασίας. Μέσω αυτής της διάκρισης η Raycap αναγνωρίστηκε ως µία από τις 10 πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις ανάµεσα στις που συµµετείχαν, προερχόµενες από 30 και πλέον ευρωπαϊκές χώρες. Η Raycap µε το βραβείο αυτό κατατάσσεται στο 1% των κορυφαίων εταιρειών της Ευρώπης

18 Το βραβείο «Αναπτυσσόµενης ΜΜΕ 2011» του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Το πρώτο βραβείο στο διαγωνισµό Εφαρµοσµένης Έρευνας και Καινοτοµίας «Η Ελλάδα Καινοτοµεί» του ΣΕΒ και της Eurobank για το 2011 Το βραβείο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ΕΒΕΑ το 2004 Συζήτηση και Συµπεράσµατα Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας φωτίζουν πτυχές των στρατηγικών επιλογών τριών µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που αποδεικνύονται «αφανείς πρωταθλητές» κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι στρατηγικές επιλογές αυτές φαίνεται να είναι ευθυγραµµισµένες µε τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνών αναφορικά µε τις στρατηγικές εναλλακτικές που είναι πιο αποτελεσµατικές στην περίοδο της ύφεσης. Πιο συγκεκριµένα φαίνεται ότι και στις τρεις περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν καταρχάς στενές νησίδες της αγοράς στις οποίες οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις κυριάρχησαν (κάθε µία στον κλάδο της) µε βασικό εφόδιο την εξειδίκευση για να διαµορφώσουν τελικά στενές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες τους. Πράγµατι, στη µεν πρώτη περίπτωση η επιχείρηση, εντός του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, εστιάζει στα Συστήµατα Αυτοµατισµού Συναλλαγών και καθιερώνεται ως κυρίαρχος στον τοµέα της. Στη δεύτερη περίπτωση η επιχείρηση, εντός του ευρύτερου χώρου του κλάδου της φαρµακοβιοµηχανίας, δίνει έµφαση (και σύντοµα δικαιώνεται για την επιλογή της) στην ερευνητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων. Στην τρίτη περίπτωση η έµφαση οµοίως δόθηκε στην ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων στο θέµα της προστασίας των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Αξίζει να επισηµανθεί επίσης ότι η αναπτυσσόµενη σχέση µε τους πελάτες σε κάθε περίπτωση βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και την επιδίωξη της καλύτερης δυνατής σχέσης «αξία προς τιµή» και όχι στη χαµηλότερη τιµή. Η έµφαση στην ανάπτυξη εµπιστοσύνης στη σχέση µε τον πελάτη για την εξεύρεση του αµοιβαίου, πλέον, συµφέροντος συνδυασµού «αξίας και τιµής» είναι ευδιάκριτη και στις τρεις µελέτες περίπτωσης. Στη µεν πρώτη η επιχείρηση θέτει στον εαυτό της την πρόκληση του να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη στη Ν.Α. Ευρώπη που είναι σε θέση (χάρη στην τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει) να υποστηρίξει οποιοδήποτε

19 επιχειρηµατικό στόχο θέσει ο πελάτης. Έµφαση δίνεται τόσο στην υποστήριξη «πριν» όσο και «µετά» την πώληση. Απόδειξη της αξιοπιστίας της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη πολυεθνικών κολοσσών του χώρου (NCR Corp.). Στη δεύτερη περίπτωση, η εξυπηρέτηση του πελάτη χαρακτηρίζεται καθηµερινή προτεραιότητα, µε την ύπαρξη εξειδικευµένου τµήµατος που ελέγχει και αξιολογεί την ικανοποίηση των πελατών. Απόδειξη της επιτυχούς συνεργασίας της επιχείρησης µε τους πελάτες της στην Ελλάδα αποτελεί η κατάταξη της, σύµφωνα µε την ICAP, στις ισχυρότερες εταιρείες στην Ελλάδα µε βάση την αξιοπιστία για το έτος Ανάλογη απόδειξη για τους πελάτες του εξωτερικού αποτελεί το γεγονός ότι κατάφερε, µέσα σε µία δεκαετία, να αναπτύξει επιτυχηµένες συνεργασίες και στις πέντε ηπείρους σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο (παραγωγή καινοτόµων φαρµακευτικών προϊόντων). Στην τρίτη περίπτωση, οµοίως, η παροχή καινοτόµων λύσεων και η έµφαση στην ποιοτική εξασφάλιση της παραγωγής και στην συνεπή παράδοση της παραγγελίας έχει εξασφαλίσει µακροχρόνιες συνεργασίες µε τις πλέον αναγνωρισµένες σε διεθνές επίπεδο εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει τα αντίστοιχα ευρήµατα των Williamson and Zeng (2009) σύµφωνα µε τους οποίους όλες οι προσπάθειες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της ύφεσης θα πρέπει να συγκλίνουν σε µία επιδίωξη: τη βελτίωση της προσφερόµενης από την επιχείρηση σχέσης «αξία προς τιµή (value for money)». Η επικοινωνία µε τον πελάτη και η κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών του φαίνεται επίσης να είναι ο βασικός οδηγός στην καινοτοµική συµπεριφορά των επιχειρήσεων καινοτοµικότητα που χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικότητα, προσαρµοζόµενη και εξελισσόµενη παράλληλα µε τις απαιτήσεις του πελάτη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην πρώτη περίπτωση που εξετάσαµε, χάρη στις στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η επιχείρηση µε κορυφαίες εταιρείες Πληροφορικής παγκοσµίως έχει κατορθώσει να παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύτατο φάσµα καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας το οποίο συνδυαζόµενο µε την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία της επιτρέπουν να είναι σε θέση να ανταποκριθεί µε επιτυχία σε οποιαδήποτε πρόκληση της τεθεί από τον πελάτη. Στη δεύτερη περίπτωση αρκεί να αναφέρουµε ότι: α) η επιχείρηση διαθέτει δύο υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια σε Ελλάδα και Ινδία, β) συµπεριλαµβάνεται στις top 500 R&D εταιρείες µε έδρα την Ευρώπη (σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και

20 γ) κατέχει πλήθος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε Η.Π.Α και Ε.Ε. Αντίστοιχα και στην τρίτη περίπτωση ο προσανατολισµός της εταιρείας εξαρχής αφορούσε στην παροχή πρωτοποριακών λύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο σχετικά µε τα συστήµατα ηλεκτρικής προστασίας για να επεκταθεί στη συνέχεια και σε άλλους τοµείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών ακολουθώντας όµως µε συνέπεια την ίδια τακτική της παροχής καινοτόµων λύσεων. Η έµφαση στην καινοτοµία είναι ευθυγραµµισµένη µε τα ευρήµατα του Latham (2009), σύµφωνα µε τον οποίο οι ΜΜΕ σε αντίθεση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, φαίνεται ότι σε περιόδους ύφεσης προτιµούν να επιδιώκουν στρατηγικές αύξησης των πωλήσεων µέσω καινοτοµίας παρά να επιδίδονται σε προσπάθειες περικοπής του κόστους (όπως είναι η προτεραιότητα συνήθως των µεγάλων επιχειρήσεων). Τέλος και στις τρεις περιπτώσεις είναι φανερή η ύπαρξη ισχυρής και εµπνευσµένης ηγεσίας που επιδίωξε θαραλλέα την ανάπτυξη µέσω της διεθνοποίησης στηριζόµενη στο υψηλής στάθµης ανθρώπινο δυναµικό το οποίο και ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στην πρόκληση. Στην πρώτη περίπτωση αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 15 χώρες στη Ν.Α. Ευρώπη και ήδη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της για εξάπλωση και στη υτ. Ευρώπη ενώ από την άλλη πλευρά αξίζει να σηµειωθεί ότι αποτελεί έναν από τους πλέον επιθυµητούς εργοδότες στο χώρο της. Στη δεύτερη περίπτωση φαίνεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται και στις πέντε ηπείρους του πλανήτη (85 χώρες) και έχει πλήθος αναγνωρίσεων από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τις επιδόσεις της µεταξύ των οποίων, εν προκειµένω, και αυτής σχετικά µε το «Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» από το ίδρυµα «Best Place to Work, Ελλάς» για το έτος Στην τρίτη περίπτωση διαπιστώνεται ότι οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 90% των πωλήσεων της επιχείρησης (τροφοδοτώντας 60 χώρες), το δε προσωπικό της η εταιρεία το αναζητά ανάµεσα στους αποφοίτους των πλέον αναγνωρισµένων, διεθνώς, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Από την άλλη πλευρά, στις δύσκολες περιόδους που προέκυψαν στην πορεία, οι αναπτυσσόµενες στρατηγικές δείχνουν να συντείνουν στο συνδυασµό των «αµφιδέξιων» ικανοτήτων επιβεβαίωνοντας τα ευρήµατα της έρευνας των Kitching et al (2009). Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, οι ΜΜΕ που δείχνουν να προσαρµόζονται και να ξεπερνούν την κρίση στηρίζουν την επιτυχία τους στο ότι εµφανίζουν «αµφιδέξιες» ικανότητες επενδύοντας στην καιτοτοµία: από την µία πλευρά ενεργοποιούνται έτσι ώστε να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων τους ενώ από την άλλη περικόπτουν ταυτόχρονα το κόστος τους. Αµφότερες οι εξεταζόµενες επιχειρήσεις δικαιώνουν τον

21 τίτλο του «αφανούς πρωταθλητή» προχωρώντας ταυτόχρονα σε ενέργειες ενίσχυσης του όγκου πωλήσεων τους αλλά και προσέχοντας παράλληλα τη διαµόρφωση του κόστους τους. Πράγµατι, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, η επιχείρηση από τη µία πλευρά, προχώρησε το έτος 2009 στην ίδρυση νέας θυγατρικής στην Τσεχία ενώ το έτος 2011 ολοκλήρωσε την εξαγορά της µεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο των καρτών και των ηλεκτρονικών πληρωµών στην Ουκρανία και ήδη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη υτική Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά όµως, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται, συνεχίζει να επενδύει στη µακρόχρονη συνεργασία της µε τους υπάρχοντες πελάτες προσφέροντας λύσεις που χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, αξιοπιστία και αποδοτικότητα µε το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό να αποκτά ιδιαίτερη σηµασία κατά τη συγκεκριµένη περίοδο της ύφεσης και των αυξηµένων απαιτήσεων εκ µέρους των πελατών. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση συνέχισε τις επενδύσεις της σε έρευνα και ανάπτυξη (υπενθυµίζεται ότι κατετάγη µέσα στις top 500 R&D επιχειρήσεις στην Ε.Ε. για το έτος 2010), την ίδια χρονιά επέκτεινε το δίκτυο των πωλήσεων της σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, ενώ παράλληλα προχώρησε στην κατασκευή και τη λειτουργία αφενός ενός εργοστασίου παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων και αφετέρου ενός δεύτερου ερευνητικού εργαστηρίου. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι είναι σαφής η έµφαση που δίνεται στον έλεγχο του κόστους δεδοµένου ότι η εγκατάσταση του δεύτερου ερευνητικού εργαστηρίου έχει γίνει στην Ινδία, ενώ επισηµαίνεται ότι στόχος τόσο της δηµιουργίας του νέου εργοστασίου όσο και της ανάπτυξης δεύτερου εργαστηρίου είναι ο έλεγχος του κόστους µέσω της κάθετης ολοκλήρωσης και της περαιτέρω έρευνας για όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών. Βιβλιογραφία Baum, J. A. C. (1996) Organizational ecology in S. Clegg, C. Hardy and W. Nord (eds.) Handbook of Organization Studies, Sage: London. European Commission (2009), SBA Fact Sheet - Greece, available at Kitching, J., Smallbone, D. and Xheneti, M. (2009) Have Small Businesses Beaten the Recession?, Best Conference Paper, ISBE, Liverpool.

22 Latham, S. (2009) Contrasting strategic response to economic recession in start-up versus established software firms, Journal of Small Business Management, 47(2), Simon, H. (1996) Hidden champions: lessons from 500 of the world's best unknown companies, Harvard Business Press. Spanos, Y.E., Lioukas, S. (2001) An examination into the causal logic of rent generation: contrasting Porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective, Strategic Management Journal, 22(10), Taylor, B., Gilinskey, A., Hilmi, A., Hahn, D. and Grab, U. (1990) Strategy and leadership in growth companies, Long Range Planning, 23(3), Tonge, R., Larsen, P. and Ito, M. (1998) Strategic leadership in super-growth companies: a re-appraisal, Long Range Planning, 31(6), Voudouris, I., Lioukas, S., Makridakis, S. and Spanos, Y. (2000) Greek hidden champions: lessons from small, little-known firms in Greece, European Management Journal, 18(6), Williamson, P. and Zeng, M. (2009) Value-for-money strategies for recessionary times, Harvard Business Review,

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist.

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist. Diplomat Group Ιστορικό: Η Diplomat ήταν Οικογενειακή Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1963. Ξεκίνησε την πορεία της στο Ισραήλ με Κατασκευές & Εξαγωγές και κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος στον χώρο των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή στο FORUM του ΣΕΒ για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 DIVANI CARAVEL Κυρίες και Κύριοι, Ένα µάθηµα που πιστεύω έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας

Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας Επιμέλεια & Παρουσίαση: Μηνόπουλος Σίμος, Κιλκίς, Ιανουάριος 2015 Εισαγωγή Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, είναι κατά την προσωπική μου άποψη, μια ολοκληρωμένη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α.

1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. 18 1.6.4. Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το Ε.Σ.Μ.Α. Το δημοφιλέστερο και απλούστερο μέτρο αποτίμησης του βιοτικού επιπέδου είναι το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ERP (11oς 07) ΗΜΕΡΑ : 23/11/2007

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ERP (11oς 07) ΗΜΕΡΑ : 23/11/2007 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ERP (11oς 07) : CHANNEL PARTNER ΗΜΕΡΑ : 23/11/2007 DATA COMMUNICATION ΚΕΡΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ DEAL ΜΕ ΤΗ MICROSOFT : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑ : 25/11/2007 DATA COMMUNICATION ERP ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Εύθραυστη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD Από τη μελέτη της κατάταξης της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας»

Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» 1o Ελληνο-Ρωσικό Ενεργειακό Συνέδριο Η Επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Ο Ρόλος των Δικτύων στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής Ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα