Η Χρήση της Συστηµικής Οικογενειακής Προσέγγισης στο «έσιµο» Ποδοσφαιρικής Οµάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Χρήση της Συστηµικής Οικογενειακής Προσέγγισης στο «έσιµο» Ποδοσφαιρικής Οµάδας"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(2), ηµοσιεύτηκε: 15 Απριλίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (2), Released: April 15, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Η Χρήση της Συστηµικής Οικογενειακής Προσέγγισης στο «έσιµο» Ποδοσφαιρικής Οµάδας Ζήσης Παπανικολάου, Αστέριος Πατσιαούρας & Παναγιώτης Κεραµίδας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Ο σκοπός της εργασίας ήταν η εξερεύνηση της πιθανότητας εφαρµογής επιλεγµένων κανόνων, µεθόδων και στρατηγικών της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης, στην βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των ποδοσφαιριστών και στην βελτίωση της συνοχής ποδοσφαιρικών οµάδων. Οι συµµετέχοντες ήταν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στο οµογενειακό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. Ν. Υόρκης, Α κατηγορίας. Η πειραµατική οµάδα (Π. Ο.) αποτελούνταν από 8 παίκτες, ενώ η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) από 9 παίκτες. Κάθε οµάδα είχε 2 προπονητές. Το πρόγραµµα παρέµβασης (Π. Π.) ήταν µια τροποποιηµένη µορφή της οικογενειακής προσέγγισης, συνδυασµένη µε επιλεγµένες στρατηγικές που βασιζόταν στην θεωρία του Bowen. Χρησιµοποιήθηκαν πολλαπλές τεχνικές αξιολόγησης, όπως ερωτηµατολόγια, ανάλυση βιντεοκασετών και συνεντεύξεις. Τα δεδοµένα αυτής της µελέτης ήταν περιγραφικά. Το ερωτηµατολόγιο της Κλίµακας Προσκόλλησης Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση πριν και µετά την παρέµβαση. Η δεύτερη πηγή των ποιοτικών δεδοµένων, ήταν η ανάλυση των περιεχοµένων των βιντεοκασετών των συνεδριών. ιαπιστώθηκε ότι η Π. Ο. είχε περισσότερες λεκτικές εκφράσεις και κυρίως της έκφρασης «Εγώ» σε σχέση µε την Ο. Ε. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία και έδωσαν υποσχέσεις για την συνεχή βελτίωση των προτύπων επικοινωνίας. Τέλος, οι προπονητές ανέφεραν βελτίωση στους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας, στο τέλος της σεζόν. Με βάση τα αποτελέσµατα φαίνεται, ότι η συστηµική οικογενειακή προσέγγιση βοήθησε στην βελτίωση της επικοινωνίας και της συνοχής µεταξύ των παικτών της ποδοσφαιρικής οµάδας, µε ταυτόχρονη αύξηση της αυτοπεποίθησης τους, ενώ δεν υπήρχε αρνητική παρακίνηση µετά από ήττες. Η συχνότερη χρησιµοποίηση της έκφρασης «Εγώ» από την Π. Ο. µπορεί να αξιολογηθεί, ως ένδειξη της ανάληψης προσωπικών ευθυνών από την πλευρά των παικτών, σε αντίθεση µε την Ο. Ε. Οι προπονητές ανέφεραν επίσης βελτίωση στα πρότυπα επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους παίκτες, στο τέλος της σεζόν. Λέξεις κλειδιά: Συστηµική οικογενειακή προσέγγιση, «δέσιµο» οµάδας ποδοσφαίρου, επικοινωνία, συνοχή Family Systems Approach in Building Soccer Team Zissis Papanikolaou, Asterios Patsiaouras & Panagiotis Keramidas Abstract The purpose of this study was the investigation of the possibility that selected principles, methods, and strategies from the family systems approach will enhance team players communication behaviors and perceptions of differentiated cohesion on two men s soccer teams. The subjects involved in this study were male soccer players at Hellenic Football Association of N. Y, Division I. The participants were selected by the coaches, 8 subjects in group 1 (control group) and 9 subjects in group 2 (experimental group), including two coaches in each group. The intervention program used a modified family systems approach, combining selected aspects of Bowenian extended family and communications family therapy. Multiple assessment techniques, including paper / pencil instruments, videotape analysis, and post treatment interviews were used to measure the outcomes. The data produced in these two studies were all descriptive. Pre and post testing of both the experimental and a control group yielded mixed statistical results. The second source of the qualitative data was content analysis of the videotaped sessions. The experimental group (E. G.) was mark- ιεύθυνση επικοινωνίας: Ζήσης Παπανικολάου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), edly verbal in comparison to the control group (K. G.). Participants of the E.G. expressed satisfaction in their success, however, and made explicit, verbal commitments to one another to improve the patterns. Coaches, post season, reported improvement in the patterns. It seems that the family systems approach did increase cohesiveness among team members and the self confidence. There wasn t negative motivation after the defeat of the games. Also, the players of the E.G. used the expression I more often to accept the coaches did report improvement in the concept of communication and cooperation during the season. Key words: Family systems approach, soccer team building, communication, cohesion Εισαγωγή Μερικές φορές οι ποδοσφαιρικές οµάδες λειτουργούν ως «οικογένεια». Ο προπονητής αρκετές φορές λειτουργεί ως «πατέρας» των αθλητών, ενώ οι «παλιοί» ποδοσφαιριστές προσέχουν και βοηθούν τους νεαρούς παίκτες, όπως τα µεγάλα αδέρφια βοηθούν τα µικρότερα σε ηλικία. Παρόλα αυτά µια ποδοσφαιρική οµάδα διαφέρει από µια οικογένεια, διότι οι παίκτες της δεν έχουν κληρονο- µικούς δεσµούς µεταξύ τους και η σύνδεσή τους είναι πιο χαλαρή. Επίσης µια ποδοσφαιρική οµάδα σε αντίθεση µε µια οικογένεια έχει συγκεκριµένο σκοπό. Παρά τις διαφορές υπάρχουν οµοιότητες σε αυτά τα δύο συστήµατα, ώστε να βρίσκουν εφαρµογή οι τεχνικές της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να αναλύσουµε τις έννοιες «οικογένεια» και «οικογενειακές σχέσεις», οι οποίες αναπτύσσονται σε µια ποδοσφαιρική οµάδα. Παράλληλα προσπαθούµε να αναδείξουµε την σηµαντικότητα του φαινοµένου, ότι δηλαδή προπονητές και παίκτες πρέπει να είναι και να αισθάνονται σαν µια «οικογένεια», δίνοντας τους την δυνατότητα να αντιληφθούν τον θεσµό της οικογένειας και των διεργασιών που συντελούνται στα πλαίσια αυτής. Οι προπονητές προσπαθούν να βελτιώσουν το οµαδικό πνεύµα και την συνοχή των οµάδων τους. Πολλοί ερευνητές εξέτασαν την συνοχή των οµάδων την οποία ορίζουν, ως έλξη µεταξύ των παικτών, οµοιότητα στην απόδοση (Biondo & Pirritano, 1985), συναισθήµατα ικανοποίησης από κοινωνική (Grand & Carron, 1982) και εργασιακή άποψη (Martens & Peterson, 1971), αποδοχή των στόχων της οµάδας (Grand & Carron, 1982) και του συναγωνισµού των παικτών (Myers, 1962), κατανόηση του ρόλου, αποδοχή του ρόλου και απόδοση στο ρόλο (Grand & Carron, 1982; Carron, 1984). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχει αποδειχθεί, ότι έχουν θετική σχέση µε την συνοχή. Αυτά τα χαρακτηριστικά όµως, δεν καθορίζουν την αιτία και το απότέλεσµα και έτσι ένας διαχωρισµός των παραπάνω γνωρισµάτων της συνοχής, σε αιτίες ή αποτελέσµατα είναι αδύνατος. Αυτές οι µελέτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγός για την δηµιουργία κλίµατος που καλλιεργεί την συνοχή, αλλά παρέχουν περιορισµένη βοήθεια στην επιστηµονική µελέτη του ψυχοκοινωνικού φαινοµένου της συνοχής. Οι Yukelson, Weinberg, and Jackson (1984) χρησιµοποίησαν άλλη στρατηγική στη µελέτη της συνοχής των αθλητικών οµάδων. Εξέτασαν τη συνοχή, ως πολυδιάστατο ψυχοκοινωνικό φαινόµενο και χρησιµοποίησαν µεθόδους ανάλυσης παραγόντων, για να καθορίσουν τους παράγοντες της έλξης στην οµάδα, τους αξιόλογους ρόλους, την εργασιακή ενότητα και την οµαδική ποιότητα, ως χαρακτηριστικά της συνοχής. Η παραπάνω µεθοδολογία δέχεται τη συνοχή, ως ψυχοκοινωνικό φαινόµενο, αλλά βοηθάει πολύ λίγο στη δηµιουργία µεθόδων βελτίωσης της συνοχής. Οι Widmeyer, Brawley and Carron (1985), προτείνουν ένα θεωρητικό-εννοιολογικό µοντέλο της συνοχής. Αυτό το µοντέλο αναγνωρίζει 4 γνωρίσµατα της συνοχής: α) την οµαδική ολοκλήρωση της οµάδας σε σχέση µε την εργασία της, β) την οµαδική ολοκλήρωση σε σχέση µε το κοινωνικό πλαίσιο, γ) την ατοµική έλξη στο έργο της οµάδας, δ) την ατοµική έλξη σε σχέση µε τα κοινωνικά στοιχεία της οµάδας. Οι ερευνητές αυτοί δηµιούργησαν το ερωτη- µατολόγιο GEQ (Group Environment Questionnaire), για την µέτρηση αυτής της θεωρητικής προσέγγισης του µοντέλου της συνοχής. Μέθοδοι βελτίωσης της συνοχής αναπτύχθηκαν από αυτήν τη θεωρητική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση, που προτείνει τη θεωρητική βάση για το εννοιολογικό µοντέλο, δηµιούργησε εργαλείο αξιολόγησης, προτείνει µεθόδους χτισίµατος της συνοχής, δίνει ένα περιεκτικό πρόγραµµα, το οποίο είναι χρήσιµο για εφαρµογή στην πράξη, αλλά και στην έρευνα της αθλητικής ψυχολογίας. Οι προτεινόµενοι µέθοδοι ανάπτυξης της συνοχής δεν είναι επαρκείς (Widmeyer κ.α., 1985; Papanikolaou, 1988). Εντούτοις, οι προτεινόµενες ιδέες ανάπτυξης της συνοχής πηγάζουν από τις συγκριτικές µελέτες αυτής και όχι από το εννοιολογικό µοντέλο. Η µέθοδος βελτίωσης της συνοχής προτείνει µία συγκεκριµένη µεθοδολογία ανάπτυξης της οµοιογένειας, αλλά είναι ελλιπής, γιατί δεν υπάρχει ένας «αποδεκτός τρόπος µέτρησης «του αποτελέσµατος (Patsiaouras, 1999). Ο Carron (1984) δίνει περισσότερη έµφαση στην σπουδαιότητα της κάθε µονάδας χωριστά και την µοναδική προσφορά της στο σύνολο. Συνεπώς,

3 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), η ανάπτυξη της οµάδας συνολικά και όχι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των παικτών της οµάδας µεµονωµένα, αποτελεί τον κύριο στόχο των αθλητικών οµάδων. Με την παρούσα εργασία προτείνεται µια διαφορετική προσέγγιση της συνοχής αθλητικής οµάδας, βασισµένη στην οικογενειακή συστηµική θεωρία. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις στην συστηµική οικογενειακή θεωρία προσδιορίζονται από τα ακόλουθα σηµεία: (α) είναι σηµαντική η ικανοποιητική σχέση µε τους άλλους ανθρώπους και µάλιστα είναι απαραίτητος όρος για την ψυχική υγεία, µιας και ο ασθενής είναι ο κοµιστής όλων των απαγορευµένων παρορµήσεων, που όλη η οικογένεια υποφέρει (Klein, Riviere, 1964), (β) η κάθε οικογένεια είναι ένας οργανισµός ο οποίος αποτελείται από υποσυστήµατα, υφίσταται συνεχώς αλλαγές και µεταµορφώνεται, ενώ σηµαντικό είναι το τρίγωνο πατέρα µητέρα παιδί (δοµηµένη οικογενειακή θεραπεία Minuchin, 1990; Minuchin, Nichols, 1993), (γ) η οικογένεια είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από τα µέλη και κάθε αλλαγή που συντελείται σε ένα µέλος της οικογένειας επιφέρει ανάλογη αλλαγή στο σύστηµα της οικογένειας. Ακόµη και ο θεραπευτής που βρίσκεται µε µια οικογένεια αποτελεί και αυτός µέρος του συστήµατος. Έτσι στην θεραπεία εκτός από τον θεραπευτή που βρίσκεται µε την οικογένεια υπάρχει και ο επόπτης, ο οποίος βρίσκεται κρυµµένος πίσω από ένα καθρέπτη και παρακολουθεί τα τεκταινόµενα χωρίς να επηρεάσει το σύστηµα οικογένεια θεραπευτής (Palazolli, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1991), (δ) η οικογένεια εξελίσσεται σαν µια ολότητα µέσα στην οποία τα µέλη της αυξάνουν και δυναµώνουν το αίσθηµα της αυτοαξίας της. Ο θεραπευτής λαµβάνει ενεργά µέρος στις εξελίξεις µε σκοπό να επιβεβαιώσει την αυτοεκτίµηση των µελών της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί τις συνθήκες επικοινωνίας που επικρατούν µέσα στην οικογένεια, παρεµβαίνοντας ανάλογα (Satir, Stachowiak, Taschman, 1994; Haley, 2000) και (ε) η διαγενειακή οικογενειακή προσέγγιση του Bowen (Kerr & Bowen, 1988), σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν τρεις γενιές σε κάθε οικογένεια και τα παρόντα προβλήµατα είναι το αποτέλεσµα των λαθών στην εξέλιξη της οικογένειας, που η µια γενιά µεταβιβάζει στην άλλη. Η συστηµική οικογενειακή θεωρία δέχεται ότι η συνοχή (οικογενειακή ενότητα) περιέχει άτοµα προσηλωµένα µεταξύ τους, ενώ συγχρόνως το καθένα διατηρεί το ισχυρό συναίσθηµα του εαυτού του. Λογικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι η µέγιστη ανάµειξη δίνει την ικανότητα στην οµάδα να αποφύγει τις αρνητικές πλευρές της συνοχής, όπως καθορίζεται παραδοσιακά, περιέχοντας την κοινωνική αποµόνωση, αντιµετώπιση της κακής αποδοχής, χάσιµο της ατοµικής προσωπικότητας των παικτών, όταν αποχωρούν από την ενεργό δράση. Η χρήση της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης (Kerr & Bowen, 1988) στη βελτίωση της συνοχής απαιτεί διαφορετική αντίληψη από την παραδοσιακή κατανόηση της αθλητικής συνοχής. Αντί της συγκέντρωσης της προσοχής στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των αθλητών της οµάδας στο εδώ και τώρα, η οµάδα προσεγγίζεται ως µια συλλογή ατόµων, όπου το κάθε άτοµο µεταφέρει νέες συνήθειες και πρότυπα, τα οποία αναπτύχθηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον, σε µικρό ή µεγάλο βαθµό. Η αθλητική οµάδα, όπως συµβαίνει σε κάθε οµάδα εργασίας, λειτουργεί άριστα, όταν ο κάθε παίκτης µε την θέληση του συνεισφέρει ολοκληρωτικά τις µοναδικές του ικανότητες. Αυτός ο στόχος είναι εφικτός, αφού ο κάθε παίκτης είναι ικανός να κατανοεί τα γεγονότα και να ενεργεί ως αυτόνοµο και διαφορετικό άτοµο, ικανό να αναπτύσσει και να διατηρεί επαφή µε τους συµπαίκτες του. Σύµφωνα µε τον Bowen (1975), πολλά ατοµικά και οικογενειακά προβλήµατα πηγάζουν από την δυσκολία του ατόµου, να αποχωριστεί από την οικογένεια του. Το φαινόµενο αυτό το περιγράφει ως «εγωιστική προσκόλληση» και εξαρτάται από τον βαθµό της συγχώνευσης- ανάµειξης, την ικανότητα του µέλους για αντιµετώπιση αυτού του συναισθήµατος, αλλά αδυνατεί να λειτουργήσει αυτόµατα. Ο Nichols (1984) αναφέρει ότι η προσκόλληση στην οικογένεια µπορεί να οδηγήσει σε µια σειρά από ψυχολογικά προβλήµατα και την δηµιουργία µιας άλλης σχέσης (γάµος, σηµαντική φιλική σχέση, ερωτική σχέση κτλ.). Σύµφωνα µε τον Bowen η αυτο-διαφοροποίηση του ατόµου ήταν το κύριο θεραπευτικό θέµα. Έτσι στην παρέµβαση που περιγράφεται παρακάτω δόθηκε έµφαση στο διαφοροποιηµένο άτοµο, ως σπουδαίο στοιχείο της αποτελεσµατικής λειτουργίας της οµάδας. Ο Bowen (1975) περιέγραψε τις σχέσεις µεταξύ τριών µελών της οικογένειας. Αναφέρει, ότι σηµαντικές σχέσεις υπάρχουν µεταξύ δύο µελών της οικογένειας και όταν υπάρχουν τυχόν διαφωνίες παρεµβαίνει τρίτο µέλος της οικογένειας, µε σκοπό την λύση του προβλήµατος και την µείωση της έντασης. Στις οικογένειες η σχέση µεταξύ τριών µελών µπορεί να είναι σε υψηλό βαθµό. Ο Nichols (1984) αναφέρει ότι τα συναισθηµατικά τρίγωνα δεν περιορίζονται σε τρία άτοµα, αλλά περιέχουν κάθε τριγωνικό σύστηµα σχέσεων. Ο Bowen και άλλοι οικογενειακοί θεραπευτές κάνουν χρήση πολλών τεχνικών για τη διατήρηση των τριγωνικών σχέσεων και τον διαχωρισµό αυτών των σχέσεων. Στην παρούσα εργασία, η παρέµβαση απέβλεπε στην διευκόλυνση της ανάπτυξης των σχέσεων και της βελτίωσης της συνοχής, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Συγκεκριµένα ερευνήθηκε αν οι επιλεγ-

4 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), µένες αρχές, οι µέθοδοι και οι στρατηγικές της συστηµικής προσέγγισης, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των παικτών και στην βελτίωση της συνοχής δύο ποδοσφαιρικών οµάδων. Οι προπονητές και οι παίκτες ήλπιζαν ότι η παρέµβαση θα είχε θετικά αποτελέσµατα στην απόδοση της οµάδας, αλλά δεν ήταν αυτός ο άµεσος στόχος της εργασίας. Η παρέµβαση περιείχε τρεις συγκεκριµένες έννοιες από τον Bowen (1975) και τη συστηµική οικογενειακή- επικοινωνιακή προσέγγιση, βασισµένες σε δύο κριτήρια: α) τα πρότυπα συµπεριφοράς έχουν σχέση µε προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεπώς και στις ποδοσφαιρικές οµάδες, β) τα διάφορα προβλήµατα που υπάρχουν µπορούν να επιλυθούν µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων, που προτείνουν διάφοροι ερευνητές-θεραπευτές. Η µελέτη ασχολήθηκε µε τις τριγωνικές σχέσεις των παικτών και σταθερά άφησε να λύσουν τις διαφωνίες και την µείωση της έντασης απευθείας µόνοι τους, χωρίς την παρέµβαση άλλου. Με την παρούσα εργασία προτείνεται µια διαφορετική προσέγγιση της συνοχής αθλητικής οµάδας, βασισµένη στην ψυχολογική ανασκόπηση της συστηµικής οικογενειακής θεωρίας. Η θεωρία δέχεται, ότι η συνοχή (οικογενειακή ενότητα) αποτελείται από άτοµα προσηλωµένα µεταξύ τους, ενώ χρόνως το καθένα διατηρεί ισχυρό συναίσθηµα του εαυτού του. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Οι δοκιµαζόµενοι (N=17) ήταν ποδοσφαιριστές που συµµετείχαν στο οµογενειακό πρωτάθλη- µα Α κατηγορίας της Ε.Π.Ο Νέας Υόρκης ηλικίας από 19 µέχρι 34 ετών. Οι παίκτες επιλέχτηκαν από τους προπονητές µε τα εξής κριτήρια: 1. Το 25% των παικτών προτάθηκαν από τον ερευνητή. 2. Ικανότητα του κάθε παίκτη να έχει ηγετικές ικανότητες. Έτσι αποκλείστηκαν οι νεαροί παίκτες και οι παίκτες, που ήταν στις οµάδες µόνο ένα έτος. 3. Ήταν οι βασικοί παίκτες περισσότερο από 1 αγωνιστική περίοδο. Η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) αποτελούνταν από Ν= 8 παίκτες (ΜΟ ηλικίας=26, SD=5.37) και η πειραµατική οµάδα (Π. Ο.) αποτελούνταν από Ν=9 παίκτες (ΜΟ ηλικίας = 25.33, SD=5,02), συν 2 προπονητές σε κάθε οµάδα. Πρόγραµµα Παρέµβασης Το πακέτο παρέµβασης αποτελεί µια τροποποιηµένη συστηµική οικογενειακή προσέγγιση, η οποία περιέχει επιλεγµένες τεχνικές του Bowen και τεχνικές της επικοινωνιακής οικογενειακής θεραπείας (Satir κ.α., 1994). Οι στρατηγικές που χρησι- µοποιήθηκαν ήταν: 1) αντανακλαστικές ερωτήσεις, 2) το κρυφό γίνεται φανερό, 3) νορµάλ συµπεριφορά πρόβλεψη, 4) οι διαφορές που κάνουν την διαφορά, 5) έµφαση στα θετικά, 6) ταµπέλες συνθή- µατα, 7) ενεργό συµµετοχή στο σύστηµα της οµάδας, 8) χρήση της γλώσσας της οµάδας, 9) τοποθέτηση στόχων και 10) ρήξη των διαχωριστικών γραµµών. Οι συνεδρίες πραγµατοποιούνταν πριν την προπόνηση σε ειδική αίθουσα στο χώρο του γηπέδου. Οι συνεδρίες ήταν 3 των 90 και µαγνητοσκοπήθηκαν σε βίντεο. Ο ερευνητής και οι ανεξάρτητοι µελετητές ανέλυσαν το περιεχόµενο των συνεδριών. Υπήρχε τουλάχιστον µία εβδοµάδα µεταξύ των συνεδριών, ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση ανάλυση και ολοκλήρωση των εργασιών στο σπίτι. Η πρώτη (I) συνεδρία αφιερώθηκε στα τεστ, σε οδηγίες για το πρόγραµµα και αρχική αυτοαξιολόγηση της οµάδας. Ο ερευνητής, οι παίκτες και οι προπονητές µίλησαν σύντοµα για τις προσωπικές ποδοσφαιρικές εµπειρίες τους και εντόπισαν τις ελπίδες και τους φόβους αυτής της µελέτης. Οι προπονητές τέλος, µίλησαν για την τωρινή οµάδα τους. Μετά τις οδηγίες, η οµάδα συζήτησε την εξής πρόταση: «Το οµαδικό πνεύµα είναι άριστο, όταν φροντίζουµε να κάνουµε την κριτική και όταν η κριτική γίνεται µε φροντίδα». Η συνεδρία τελείωσε µε την σύµφωνη γνώµη, ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής θα γράψει µια µικρή ιστορία µε το εξής θέµα: «Σε σχέση µε την επικοινωνία και την συνοχή, η µεγαλύτερη πρόκληση για την οµάδα µου είναι». Το πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόσθηκε µόνο στην πειραµατική οµάδα (Π. Ο.), ενώ στην οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) δινόταν γενικές οδηγίες. Η δεύτερη (ΙΙ) συνεδρία άρχισε µε την παρουσίαση των προτερηµάτων της καλής επικοινωνίας, από έναν αρχηγό της οµάδος. Αυτό αποτέλεσε τη βάση της συζήτησης των µορφών επικοινωνίας, που υπάρχουν στην οµάδα. Συµφωνήθηκε ότι οι παίκτες µπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία, µε τη χρήση άµεσων και σύντοµων τεχνικών επικοινωνίας, όταν παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα της οµάδας. Σύµφωνα µε τον Watzlawick (1978) επιλέχθηκαν 5 στοιχεία αποτελεσµατικής επικοινωνίας και ζητήθηκε από τους παίκτες να τα χρησιµοποιήσουν: 1. Η επικοινωνία πρέπει να είναι καθαρή, άµεση και χρονικά περιορισµένη. 2. Μείνε στο θέµα σου ή άλλαξε θέµα µε σαφήνεια. 3. είξε ενδιαφέρον, σεβασµό και αξιοπιστία προς τους συµπαίκτες έστω κι αν διαφωνείς. 4. είξε ειλικρινή συναισθήµατα προς τους συ- µπαίκτες. 5. Κάνε χρήση του «Εγώ» και ανέλαβε την ευθύνη των ιδεών που εκφράζεις.

5 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Η συζήτηση των προβληµάτων της οµάδας έγινε εθελοντικά, από τους παίκτες διαβάζοντας την εργασία τους, από την πρώτη συνεδρία. Από τα προβλήµατα που παρουσίασαν οι παίκτες επιλέχθηκε οµόφωνα, ένα για την τρίτη συνεδρία. Κάθε παίκτης της οµάδας συµφώνησε να προσπαθήσει στο σπίτι, να βρει λύση για το πρόβληµα, δίνοντας έµφαση στην δική του συµπεριφορά και τον ρόλο που έχει. Η τρίτη (III) συνεδρία, άρχισε µε την παρουσίαση της θέσης, του κάθε παίκτη στο πρόβλη- µα. Ο βαθµός της συνοχής σε σχέση µε την ατοµική και ποιοτική επικοινωνία αναφέρθηκε και ενισχύθηκε από τους προπονητές και τους αρχηγούς της οµάδας. Η συνεδρία τελείωσε µε την αναφορά του κάθε αθλητή στην συµβολή του, στην βελτίωση της θέσης της οµάδας του, στο µέλλον. Ο ρόλος των προπονητών Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου έγινε συνάντηση µε τους προπονητές και συζητήθηκε το πλάνο του προγράµµατος, η επιλογή των δοκιµαζόµενων, οι χρονικοί περιορισµοί και διάφορα θέ- µατα που απασχολούσαν τους προπονητές. Το πλάνο περιείχε ιδέες, ώστε να ακολουθήσουν οι παίκτες τις παρακάτω κατευθύνσεις στην διάρκεια του προγράµµατος: α) Οι κανόνες της οµαδικής/οικογενειακής επικοινωνίας να είναι καθαροί και συζητήσιµοι, β) Οι παίκτες να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθ- µό την σηµασία της ιδανικής τους θέσης, µεταξύ της αποµόνωσης και της προσκόλλησης, ως µελος της οµάδας, γ) Αύξηση της ποιότητας της επικοινωνίας µε την καθαρότητα, την συνέχεια του θέµατος, τον σεβασµό στους συµπαίκτες, την αποτελεσµατικότητα και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, των διαφόρων προτάσεων. Οι προπονητές παρακολούθησαν τις συνεδρίες I και II (τις βιντεοκασέτες) και αναγνώρισαν πρότυπα και θέµατα στις σχέσεις και την επικοινωνία των παικτών. Αυτές οι πληροφορίες βοήθησαν στον σχεδιασµό των µελλοντικών συνεδριών. Στο πρόγραµµα παρέµβασης που εφαρµόσθηκε στην Π. Ο. υπήρχαν συναντήσεις των προπονητών µε τους αρχηγούς της οµάδας, για προσδιορισµό των στόχων και των προσδοκιών για µελλοντικές επιτυχίες της οµάδας. Ανάλυση δεδοµένων Πολλαπλές τεχνικές αξιολόγησης, όπως ερωτη- µατολόγια, ανάλυση βιντεοκασετών και συνεντεύξεις µετά την παρέµβαση χρησιµοποιήθηκαν, για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στην οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) και την πειραµατική οµάδα δόθηκε το ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της Προσκόλλησης και Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) που βασίζεται στην θεωρία του Bowen για την αυτοδιαφοροποίηση του ατόµου. Οι βιντεοκασέτες των συνεδριών αναλύθηκαν για την εντόπιση των σχέσεων µεταξύ τριών παικτών και των αλλαγών στις µορφές επικοινωνίας, µε την µέτρηση των εκφράσεων «Εγώ» και των διαχωριστικών εκφράσεων. Η ανάλυση έγινε από τον ερευνητή και δύο ανεξάρτητους κριτές (συµβουλευτικός και οικογενειακός ψυχολόγος). Οι συνεντεύξεις ντοκουµέντων έγιναν µε τους προπονητές στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Οι προπονητές απάντησαν σε επτά συγκεκριµένες ερωτήσεις (όπως π.χ το πρόγραµµα παρέµβασης είχε αρνητικές επιδράσεις στους παίκτες;) και οι συνεντεύξεις µαγνητοσκοπήθηκαν. Η περίληψη των συνεντεύξεων δόθηκε στους προπονητές, για προσθήκες ή αποσαφηνίσεις. Αποτελέσµατα Τα δεδοµένα αυτής της µελέτης ήταν περιγραφικά. Το ερωτηµατολόγιο της Κλίµακας Προσκόλλησης Αποµόνωσης (ΚΠ-Α) χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της Ο. Ε. και της Π. Ο. πριν και µετά την παρέµβαση. Τα σκορ της ΚΠ-Α της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου αναλύθηκαν. Η δεύτερη πηγή των ποσοτικών δεδοµένων ήταν η ανάλυση των περιεχοµένων των βιντεοσκοπηµένων συνεδρίων. Η ανάλυση έγινε ανεξάρτητα από τον ερευνητή και τους κριτές. Το επίπεδο συµφωνίας µεταξύ των τριών ήταν 83%. Ο Πίνακας 1 δείχνει την χρήση του «Εγώ» στις συνεδρίες Ι και ΙΙΙ της κάθε οµάδας. Η ανάλυση της δεύτερης συνεδρίας έδειξε ότι στη δεύτερη οµάδα (Π. Ο.) υπήρχε περισσότερη προφορική-λεκτική επικοινωνία των ποδοσφαιριστών σε σύγκριση µε την επικοινωνία των ποδοσφαιριστών της πρώτης οµάδας (Ο. Ε.). Ένα νέο Πίνακας 1. Συχνότητα χρησιµοποίησης εκφράσεων «Εγώ» και σύνθετων εκφράσεων στην Ο.Ε. και την Π. Ο. Οµάδες Εκφράσεις Συνεδρία Ι Συνεδρία ΙΙΙ Οµάδα ελέγχου Εκφράσεις «Εγώ» Σύνθετες Εκφράσεις Πειραµατική οµάδα Εκφράσεις «Εγώ» Σύνθετες Εκφράσεις

6 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 2. Συµπεριφορές και εκφράσεις µη αποτελεσµατικής επικοινωνίας στην οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές. εκέµβριος 1. Εκφράσεις αυτοπεποίθησης στην αρχή, αργότερα όχι. 2. Ο βασικός παίκτης ενεργεί ως παίκτης της οµάδας, όταν οι προπονητές είναι παρόντες και αντίθετα όταν απουσιάζουν. 3. εν ζητούν την βοήθεια των προπονητών και των συ- µπαικτών, όταν έχουν προβλήµατα. 4. Προσπάθειες εποικοδοµητικής κριτικής, δεν κατανοούνται σωστά και εκλαµβάνονται ως αρνητική στάση. Μάρτιος 1. Εάν δεις ή ακούσεις κάτι που σ ενοχλεί, µη λες τίποτα, γιατί η κατάσταση θα γίνει χειρότερη. 2. Προπονητής! Το πρωτάθληµα είναι δύσκολο και ο καλός (γεµάτος κατανόηση) προπονητής ανέχεται κάποια αρνητική συµπεριφορά, γιατί υπάρχει αρκετό στρες. 3. Παίκτες! Γιατί οι προπονητές δεν είναι αυστηροί µε τους παίκτες, που δηµιουργούν προβλήµατα στην οµάδα; 4. Προπονητής! Γιατί οι παίκτες δεν συγκρούονται µεταξύ τους, όταν δεν τηρούν τους κανόνες της οµάδας. 5. Παίκτες! Είναι θέµα του προπονητή η τήρηση των κανόνων και δεν επιθυµούµε, να µπούµε στα χωράφια τους. επίπεδο ανάλυσης εισήχθη για τις εκφράσεις «Εγώ» και αξιολογήθηκε µια ακόµη κατηγορία «περίπλοκες ατοµικές εκφράσεις» (σύνθετες εκφράσεις). Αυτές είναι εκφράσεις µε τις οποίες το άτοµο περιγράφει της προσωπικές ευθύνες, για την αλλαγή συµπεριφοράς, την γνώση των συνεπειών της συµπεριφοράς του και των στόχων, τα διαφορετικά συναισθήµατα και τις διαφορετικές σκέψεις. Χρησιµοποιώντας τον παραπάνω τύπο ανάλυσης η πειραµατική οµάδα (Π. Ο) είχε µόνο µια περίπλοκη ατοµική έκφραση στην πρώτη (Ι) συνεδρία, ενώ στην τρίτη (ΙΙΙ) συνεδρία υπήρχαν 16 τέτοιες εκφράσεις. Σε αυτόν τον τύπο µελέτης, τα ποιοτικά δεδο- µένα έχουν σπουδαία αξία. Αυτά τα δεδοµένα αναφέρονται µε την παρουσίαση των παραδειγµάτων της µη αποτελεσµατικής επικοινωνίας, τα οποία αναγνωρίστηκαν στην οµάδα ελέγχου (Ο.Ε.). Οι παίκτες της Π. Ο. εξέφρασαν ικανοποίηση για τη επιτυχία τους και έδωσαν προφορικές υποσχέσεις ο ένας στον άλλον, για βελτίωση των προτύπων συµπεριφοράς. Οι προπονητές ανέφεραν βελτίωση στα πρότυπα επικοινωνίας και συνεργασίας, στο τέλος της σεζόν. Συζήτηση Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διαπιστώσει αν υπάρχει βελτίωση στα πρότυπα επικοινωνίας και στις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ των παικτών και µεταξύ παικτών και προπονητών µιας ποδοσφαιρικής οµάδας, όπως επίσης και βελτίωση της συνοχής µεταξύ των παικτών µε την χρησιµοποίηση επιλεγµένων τεχνικών από την συστηµική οικογενειακή προσέγγιση. Τα αποτελέσµατα αφενός µεν, ενισχύουν την σηµασία της χρησιµοποίησης της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης στο «δέσιµο» ποδοσφαιρικής οµάδας, αφετέρου δε, επιβεβαιώνουν ορισµένες υποθέσεις του θεωρητικού µοντέλου, οι βασικές αρχές του οποίου παρουσιάστηκαν στο πρόγραµ- µα παρέµβασης. Με την χρησιµοποίηση της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης έχουµε βελτίωση της συνοχής σε ποδοσφαιρική οµάδα µε παράλληλη αύξηση της χρησιµοποίησης της έκφρασης «Εγώ». Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε µια αύξηση στην χρησιµοποίηση της έκφρασης «Εγώ» στην Π. Ο. Με την χρήση του ερωτηµατολογίου ΚΠ-Α καταγράφηκαν 31 τέτοιες εκφράσεις στην πρώτη (Ι) συνεδρία, ενώ στην τρίτη (ΙΙΙ) συνεδρία υπήρχαν 74. Αυτή η αύξηση µας οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι οι αθλητές στην πειραµατική οµάδα αντιλαµβάνονταν και αξιολογούσαν καλύτερα τις ενέργειές τους, σε σχέση µε τους αθλητές της Ο. Ε. Η συνειδητοποίηση και ανάληψη της πλήρης ευθύνης για τις πράξεις τους αυτές οδήγησε στην καλυτέρευση του κλίµατος στην οµάδα, όπως και στην βελτίωση της συνοχής. Όσον αφορά τα ποιοτικά αποτελέσµατα από την ανάλυση των συνεντεύξεων και των βιντεοκασετών παρατηρήθηκαν θετικές αντιδράσεις των παικτών και προπονητών αναφορικά µε το πρόγραµµα παρέµβασης. Έτσι παρατηρήθηκε στην πειραµατική οµάδα (Π. Ο.) περισσότερη προφορική επικοινωνία, έκφραση συναισθηµάτων, περισσότερη χρήση του «Εγώ» (ανάληψη ευθυνών), µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εντός και εκτός του γηπέδου κλπ. σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.). Επίσης όπως αναφέρθηκε από τους παίκτες της πειραµατικής οµάδας η προσωπική τους ζωή, αλλά και η απόδοσή τους στην διάρκεια των αγώνων επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση της αυτοπεποίθησης. Οι παίκτες ανέφεραν, ότι ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Αισθάνονταν ως νικητές άσχετα µε το αποτέλεσµα και οι ήττες δεν τους επηρέαζαν (δεν υπήρχε µείωση του επιπέδου της αυτοεκτίµησης, ούτε αρνητική παρακίνηση) στο βαθµό που γινόταν στο παρελθόν. Τα παραπάνω έχουν µεγάλη σηµασία για την

7 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), προπονητική πρακτική, πράγµα που ενισχύεται από την θετική ανατροφοδότηση, όπως διατυπώθηκε από τους προπονητές, αναφέροντας, ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος ήταν η πιο ευχάριστη στην προπονητική τους καριέρα. Όµως υπάρχει µια σειρά περιορισµών που δεν επιτρέπουν την γενίκευση των αποτελεσµάτων. Το πρόγραµµα παρέµβασης εφαρµόσθηκε µόνο στην πειραµατική οµάδα (Π. Ο.), ενώ στην οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) δινόταν γενικές οδηγίες. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκε και στην Ο. Ε. αύξηση της έκφρασης «Εγώ» και των σύνθετων εκφράσεων µεταξύ της πρώτης συνεδρίας (Ι) και της τρίτης συνεδρίας (ΙΙΙ). Αυτή η αύξηση στην οµάδα ελέγχου (Ο.Ε.) δεν είναι τόσο µεγάλη, όπως στην πειραµατική οµάδα (Π. Ο.), ενισχύει όµως την άποψη που διατυπώνεται από τους Carron, (1990;), Janssen, (1995), ότι µε την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται η συνοχή σε υψηλής κατηγορίας αθλητικές οµάδες, όπως επί παραδείγµατι ήταν η πειραµατική (Π. Ο.) και η οµάδα ελέγχου (Ο. Ε.) σε αυτή την έρευνα. Ένα ακόµη πιθανό περιορισµό αποτελεί η µέθοδος αξιολόγησης και µέτρησης της συνοχής σε µια οµάδα. Πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση της συνοχής αποτελεί γενικότερα περιοριστικό παράγοντα στην έρευνα της βελτίωσης της συνοχής, σε αθλητικές οµάδες. Επίσης, ένα περιορισµό πιθανά να αποτελεί το µικρό δείγµα της έρευνας αυτής. Εντούτοις για να έχουµε υψηλότερη ποιότητα του ερευνητικού αποτελέσµατος αυτών των µεθόδων χρειάζονται και άλλα βήµατα, όπως: 1. Συνεχή δηµιουργία έγκυρων ψυχοµετρικών «οργάνων», ευαίσθητα στις αλλαγές των σχέσεων και της συµπεριφοράς µεταξύ των παικτών. 2. Περισσότερες πηγές ανεξάρτητης ανάλυσης, του περιεχοµένου των βιντεοκασετών των συνεδριών π.χ. βιντεοσκόπηση συνεδριών, ανάλυση και κωδικοποίηση. 3. Ανακάλυψη της επίδρασης και των αποτελεσµάτων αυτών των µεθόδων, σ άλλα αθλήµατα, σε διάφορες ηλικίες και στα δύο φύλα. Γενικά στην µελλοντική έρευνα κρίνεται απαραίτητη η εξέταση µεγαλύτερων δειγµάτων αθλητών όχι µόνο από ποδοσφαιρικές οµάδες, αλλά και από άλλα οµαδικά αθλήµατα, όπως π.χ. καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση κλπ. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Από τα παραπάνω φαίνεται ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την συνοχή και την επικοινωνία των παικτών µιας ποδοσφαιρικής οµάδας (Carron, 1990). Με την χρησιµοποίηση των επιλεγµένων τεχνικών της συστηµικής οικογενειακής προσέγγισης βελτιώνεται η συνοχή και οι διαπροσωπικές σχέσεις των παικτών σε µια οµάδα πράγµα το οποίο µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της απόδοσής τους και να εξαλειφθούν οι έριδες και οι διαµάχες µεταξύ παικτών ή παικτών και προπονητή οι οποίες καταστρέφουν την οµαδικότητα και οδηγούν σε µειωµένη απόδοση. Αυτά τα οφέλη (καλύτερη επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικότητα) δεν περιορίζονται µόνο στον αθλητικό χώρο, αλλά µπορούν να αξιοποιηθούν από τους αθλητές και στην καθηµερινή τους ζωή στην δουλειά τους, στο σπίτι, στο σχολείο κλπ. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων των εµπλεκοµένων (προπονητές, παίκτες) βοηθώντας ταυτόχρονα στην µείωση των προστριβών που υπάρχουν µέσα στην οικογένεια, στην οµάδα και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Βιβλιογραφία Biondo, R. & Pirritano, M. (1985). The effects of sports practice upon the psycho-social integration of the team. International Journal of Sport Psychology, 16, Bowen, M. (1975). Family therapy after twenty years. In S. Ariete (Ed.), American Handbook of psychiatry (Vol. 5) (pp ). New York: Basic Books. Carron, A. V. (1990). Group size in sport and physical activity: Social psychological and performance consequences. International Journal of Sport Psychology, 21, Carron, A. (1984). Cohesion in sport teams. In J. Silva & R. Weinberg (Eds.), Psychological foundations of sport (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Grand, R. & Carron, A. (1982). Development of a team climate questionnaire. In L. Wankel & R. Wilbert (Eds.), Psychology of sport and motor behavior: Research and practice. Edmonton: Department of Recreation and Leisure Studies, University of Alberta. Haley, J. (2000). Conversations with Milton H. Erikson, MD: Changing couples. Vol 2. New York: Triangle Press/W.W. Norton & Co. Janssen, J. P. (1995). Grundlagen der Sportpsychologie. Uni Taschenbücher, Limpert Verlag, Wiesbaden. Kerr, M. E., Bowen, M. (1988). Family evaluation. The role of the family as an emotional unit that governs individual behavior and development. New York: W.W. Norton & Co. Kivits, T. (1993). Handbuch Psychotherapie. Die wichtigsten Therapieformen im Überblick. Econ

8 Ζ. Παπανικολάου κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Taschenbuch Verlag, Düsseldorf, Wien. Klein M., Riviere, J. (1964). Love, Hate and Reparation. New York: W. W. Norton & Company. Martens, R. & Peterson, J. (1971). Group cohesiveness as a determinant of success and member satisfaction in team performance. International Review of Sport Psychology, 6, Mikalachki, A. (1969). Group cohesion reconsidered. London: School of Business Administration. Minuchin, S. (1990). Familie und Familientherapie Theorie und Praxis Struktureller Familientherapie. Lambertus Verlag, Freiburg. Minuchin, S., Nichols M. (1993). Family Healing: Tales of hope and renewal from family therapy. New York: The Free Press. Myers, A. (1962). Team competition, success, and the adjustment of group members. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65, Nichols, M. (1984). Family therapy: Concepts and methods. New York: Gardner Press. Palazolli, S. M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. (1991). Paradoxon und Gegenparadoxon. Ein neues Therapiemodell für die Familie mit schizophrener Störung. Klett-Cotta, Stuttgart. Papanikolaou, K. Z. (1988). The effects of a psychological skills training program on the cohesion of a men s soccer team. Unpublished Master s Thesis, Temple University, Philadelphia USA. Patsiaouras, A. (1999). Motivation «die nicht - direktive Method» im Hochleistungssport (Volleyball). Unveröffentliches Diss., Universität Wien. Satir, V. M., Stachowiak, H., Taschman, A. (1994). Helping Families to Change. Aronson: Jason Publishers. VanBergen, A. & Koekebakker, J. (1959). Group cohesiveness in laboratory experiments. Acta Psychologica, 16, Watzlawick, P. (1978). The language of change: Elements of therapeutic communication. New York: W. W. Norton. Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). Change: Principles of problem formulation and problem resolution. New York: W. W. Norton. Widmeyer, N., Brawley, L., & Carron, A. (1985). Gender differences in the cohesion of competitive teams. Paper presented at the Annual Meeting of the North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity, Gulf Park, MS. Yukelson D., Weinberg R., Jackson A. (1984). An multidimensional group cohesion instrument for intercollegiate basketball teams. Journal of Sport Psychology, 6, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συστηµική Οικογενειακή προσέγγιση - Ντοκουµέντα συνέντευξης στο τέλος της σεζόν. Α/Α Ερωτήσεις Απαντήσεις προπονητών 1 Με την πάροδο του χρόνου διαπίστωσες κάποια αλλαγή στα πρότυπα επικοινωνίας; 2 Υπήρχαν διαφορές µεταξύ των παικτών της Π. Ο. και της Ο. Ε.; 3. Έχει το πρόγραµµα παρέµβασης κάποιες αρνητικές επιδράσεις; Κάποια βελτίωση, Άµεση βελτίωση, Περισσότερη προσωπική ευθύνη. Υπήρχε ολοκληρωτική αλλαγή του γενικού πλαισίου συµπεριφοράς των παικτών της Π. Ο. Όχι ακριβώς, αλλά ήταν αναγκαία η αποσαφήνιση των αιτιών της παρακίνησης της οµάδας. 4. Με ποιόν τρόπο άλλαξες κάποια πράγµατα; Με συνεχή προσπάθεια στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Θέλουµε να εφαρµόσουµε την ίδια προσέγγιση και την επόµενη χρονιά. Η οµάδα θα δηµιουργήσει σηµειωµατάριο για όλους τους παίκτες Αυτό θα περιέχει κανόνες επικοινωνίας και πληροφορίες της αθλητικής ψυχολογίας. 5. Ποια είναι η αξία της παρέµβασης σε σχέση µε τον χρόνο που απαιτεί; 6. Υπήρχε προσωπική (αρνητική) επίδραση στην συµµετοχή σας στο πρόγραµµα παρέµβασης και στις συνεδρίες; 7. Ποια γεγονότα αναδεικνύουν την σταθερή επίδραση των συνεδριών; Η αναλογία είναι θετική, αλλά οι συνεδρίες δεν είναι πανάκεια για τα πάντα. Φυσικά όχι, θα συµµετάσχω ξανά. Αρκετά θετικά σχόλια από τους παίκτες, στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Η οµάδα βελτιώθηκε στην διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήµατος.

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Θα παρουσιαστούν: για. δηµοσίων σχέσεων µιας αθλητικής επιχείρησης. Οι στόχοι των δηµοσιών σχέσεων για τις επιχειρήσεις. αθλητικό οργανισµό

Θα παρουσιαστούν: για. δηµοσίων σχέσεων µιας αθλητικής επιχείρησης. Οι στόχοι των δηµοσιών σχέσεων για τις επιχειρήσεις. αθλητικό οργανισµό ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25. Κεφάλαιο 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας... 51. Πρόλογος... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 25 Ορισμός... 25 Ιστορική εξέλιξη... 30 Η ανάπτυξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας στην Ελλάδα... 40 Θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Journal Club. Journal club. Journal club

Journal Club. Journal club. Journal club Ορόλοςτηςγραπτήςµελέτηςπερίπτωσης (case study) ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πιστοποίηση της επιτυχηµένης εκπαίδευσης στο Γνωσιακό Συµπεριφοριστικό µοντέλο θεραπείας Κ. Ευθυµίου Ινστιτούτο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος

ειγµατοληψία ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέρη της Έρευνας Μέθοδος Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ορισµοί Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς

Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 6η Διαταραχές Συμπεριφοράς Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Διαταραχές Συμπεριφοράς Ο όρος σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Ακ. Αν. Α. αυξάνει την ικανότητα γρήγορης δραστηριότητας και γρήγορης παραγωγής ενέργειας στις ασκήσεις υψηλής έντασης. ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση της άκυκλης αναερόβιας αντοχής Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Η Ακ. Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Έρευνα. προπειραµατικοί σχεδιασµοί ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Τρία βήµατα για τον καθορισµό αιτίας-αποτελέσµατος

Πειραµατική Έρευνα. προπειραµατικοί σχεδιασµοί ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Τρία βήµατα για τον καθορισµό αιτίας-αποτελέσµατος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 9. Εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ιακοϖή καϖνίσµατος: Παρουσίαση ενός εγχειριδίου για θεραϖευτές και θεραϖευόµενους K. Ευθυµίου & Α. Σοφιανοϖούλου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραϖείας της Συµϖεριφοράς ιακόϖτουµε το κάϖνισµα ζούµε ξανά ελεύθεροι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Τα νέα στοιχεία του διδακτικού πακέτου Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα