Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση ραδιοδιαύλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση ραδιοδιαύλων"

Transcript

1 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση ραδιοδιαύλων

2 Περίληψη Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων διαχείριση διάταξης διαχείριση εκχώρησης έναρξη δραστηριότητας ΜΤ διαχείριση μετάδοσης Διαπομπή παράμετροι επίδοσης προετοιμασία εκτέλεση πρωτόκολλα

3 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Αφορά λειτουργίες και διαδικασίες που έχουν σχέση με την: Εγκατάσταση και απελευθέρωση συνδέσεων μεταξύ κινητών τερματικών και MSC Διατήρηση αυτών των συνδέσεων ανεξάρτητα από τις κινήσεις των κινητών τερματικών Χορηγείται δίαυλος για όσον χρόνο διαρκεί η κλήση και υπό τον διαρκή έλεγχο του συστήματος Επιπρόσθετες λειτουργίες που δεν υπάρχουν στα σταθερά δίκτυα Σηματοδοσία

4 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Διαπομπή Μετρήσεις Απόφαση Εκτέλεση Ο κύριος ρόλος για τις λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων πέφτει στο σύστημα πρόσβασης (BSS για 2G ή UTRAN για 3G) Μικρή εμπλοκή και του MSC (ή SGSN για 3G)

5 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Σύστημα πρόσβασης Δίκτυο κορμού MT MSC αναμετάδοσης MSC πρόσδεσης Σταθερό δίκτυο BSC MSC MSC MSC BTS Η διαρκής παρακολούθηση των παρεχόμενων διαύλων απαιτεί σηματοδοσία: μεταξύ των ΜΤ και του δικτύου κορμού μεταξύ των διαφόρων διατάξεων του δικτύου

6 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Για κάθε MT που επικοινωνεί υπάρχει μια διαδρομή μετάδοσης πληροφορίας χρήστη και μία σηματοδοσίας μέχρι το MSC πρόσδεσης. Από πλευράς MT Εγκατάσταση μιας τέτοιας διαδρομής, όταν το ΜΤ εγκαταλείπει την κατάσταση ηρεμίας και απελευθέρωσή της όταν επανέρχεται στην κατάσταση ηρεμίας. Από πλευράς δικτύου Εκχώρηση μιας τέτοιας διαδρομής κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του ΜΤ και ενεργοποίηση των μηχανισμών για την διατήρησή της καθώς και για την τροποποίησή της, όποτε χρειάζεται.

7 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Ονομάζουμε τη διαδρομή επικοινωνίας μεταξύ MT και MSC πρόσδεσης, σύνοδο ΜΤ (MT session). Σύστημα πρόσβασης Δίκτυο κορμού ΜΤ MSC αναμετάδοσης MSC πρόσδεσης Σταθερό δίκτυο BSC MSC MSC MSC Ασύρματη σύνδεση Σύνδεση ΜΤ BTS Σύνοδος ΜΤ

8 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Μια σύνοδος ΜΤ παρέχει κατ ελάχιστον: Τα μέσα για τη σηματοδοσία ΜΤ MSC πρόσδεσης. Αναφορές για τον ραδιοδίαυλο στα interface BTS - BSC και BSC MSC. Τα μέσα στο BSS να παρακολουθεί την ασύρματη σύνδεση και να λαμβάνει αποφάσεις για τη διαπομπή. Όταν μεταδίδονται δεδομένα χρήστη απαιτείται πλήρης σύνδεση μεταξύ ΜΤ MSC πρόσδεσης. Μια σύνοδος ΜΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετές διαδοχικές ή παράλληλες κλήσεις.

9 Διαχείριση ραδιοδιαύλων MSC πρόσδεσης MSC MSC αναμετάδοσης MSC BSC BSC BSC Λίγα τα σταθερά χαρακτηριστικά της συνόδου ΜΤ. Είναι υπό τον διαχειριστικό έλεγχο πολλών οντοτήτων του δικτύου.

10 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Οι σύνοδοι των ΜΤ είναι ανεξάρτητες, αλλά μοιράζονται το ίδιο σύνολο ασύρματων πόρων. Η διαχείριση των ασύρματων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια κυψέλη περιλαμβάνει δύο κύρια θέματα: διαχείριση διάταξης διαύλων : καθορισμός των διαύλων και διάρθρωση των μηχανημάτων. διαχείριση εκχώρησης διαύλων : συμμετοχή των διαύλων σε κύκλους εκχώρησης απελευθέρωσης.

11 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Η διαχείριση διάταξης και η διαχείριση εκχώρησης διαύλων είναι αρμοδιότητα του BSC. Το MSC παρεμβαίνει για να καθορίσει τον τύπο του διαύλου. Ο BTS εκτελεί τις εργασίες υπό τον έλεγχο του BSC.

12 Διαχείριση ραδιοδιαύλων GSM Logical Channels Λογικοί δίαυλοι GSM CCH - Control Channel TCH CCH CBCH CBCH - Cell Broadcast Channel TCH/F TCH/H BCH CCCH DCCH FCCH PCH ACCH SDCCH SCH AGCH BCCH RACH SACCH TCH - Traffic Channel TCH/F - Traffic Channel (Full Rate) TCH/H - Traffic Channel (Half Rate) BCH - Broadcast Channels FCCH - Frequency Correction Channel SCH - Synchronization Channel FACCH CCCH - Common Control Channels PCH - Paging Channel AGCH - Access Grant Channel DCCH - Dedicated Control Channels SDCCH - Stand-alone Dedicated Control Channel ACCH - Associated Control Channels SACCH - Slow Associated Control Channel FACCH - Fast Associated Control Channel BCCH - Broadcast Control Channel RACH - Random Access Channel

13 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Τύποι διαύλων στο WCDMA UE NodeB RNC Λογικοί δίαυλοι Δίαυλοι μεταφοράς Φυσικοί δίαυλοι

14 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Φυσικοί δίαυλοι στο WCDMA UE P-CCPCH S-CCPCH DPDCH DPCCH PDSCH PCPCH PRACH Primary Common Control Physical Channel Secondary Common Control Physical Channel Dedicated Physical Data Channel Dedicated Physical Control Channel NodeB Physical Downlink Shared Channel Physical Common Packet Channel Physical Random Access Channel AICH P-SCH S-SCH CSICH CPICH PICH CD/CA-ICH Acquisition Indicator Channel Primary-Synchronization Channel Secondary-Synchronization Channel CPCH Status Indication Channel Common Pilot Channel Paging Indicator Channel CPCH Collision Det./Ch. Assignment-Indicator CH

15 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Αντιστοίχιση διαύλων WCDMA: downlink BCCH PCCH CTCH CCCH DCCH DTCH Λογικοί δίαυλοι BCH PCH FACH DCH DSCH Δίαυλοι μεταφοράς P-CCPCH S-CCPCH DPDCH DPCCH PDSCH Φυσικοί δίαυλοι

16 Διαχείριση ραδιοδιαύλων Αντιστοίχιση διαύλων WCDMA: uplink CCCH DTCH DCCH Λογικοί δίαυλοι RACH DCH CPCH Δίαυλοι μεταφοράς PRACH DPDCH DPCCH PCPCH Φυσικοί δίαυλοι

17 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες διαχείρισης διάταξης Η διάταξη διαύλων μιας κυψέλης είναι η λίστα διαύλων που ορίστηκε να χρησιμοποιούνται στην κυψέλη. Περιλαμβάνει διαύλους κίνησης και ελέγχου. Η διάταξη διαύλων μιας κυψέλης μπορεί να μεταβάλλεται χρονικά. Οι μεταβολές μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης στη διαχείριση της κίνησης.

18 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες διαχείρισης διάταξης Αναδιάταξη των διαύλων πρόσβασης. Αναδιοργάνωση του διαύλου αναζήτησης και παροχής πρόσβασης (ελέγχεται από BSC). Αναδιάταξη διαύλων κίνησης (HO, new call). Αλλαγές στη διάταξη συχνοτήτων (FH). για το ΜΤ, αλλαγές συχνοτήτων για το BSS, συγχρονισμός μεταξύ ΜΤs και BTS με σηματοδοσία που από τη φύση της είναι ασύγχρονη.

19 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες εκχώρησης διαύλων Αφορούν τον τρόπο που επιλέγονται οι δίαυλοι συγκεκριμένης χρήσης. Από πλευράς MT Απλές εντολές για έναρξη εκπομπής και λήψης σε προκαθορισμένους διαύλους. Από πλευράς δικτύου Επιλογή διαύλου και έναρξη χρησιμοποίησής του. Η επιλογή διαύλου πρέπει να λάβει υπόψη τη βελτιστοποίηση της επίδοσης μετάδοσης. Εκ των προτέρων γνώση της επίδοσης κάθε δίαυλου.

20 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες έναρξης δραστηριότητας ΜΤ Ενεργοποιημένο (switched-on) ΜΤ κατάσταση ηρεμίας (idle state) κατάσταση δραστηριότητας (active state) Οι λειτουργίες πρόσβασης αφορούν τη μετάβαση του ΜΤ από κατάσταση ηρεμίας σε κατάσταση δραστηριότητας. Η διαδικασία της πρόσβασης ξεκινά πάντα από το ΜΤ. Οι λειτουργίες αναζήτησης χρησιμοποιούνται από το δίκτυο για να ειδοποιήσουν το ΜΤ να ζητήσει εγκατάσταση συνόδου.

21 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες έναρξης δραστηριότητας ΜΤ Πρόσβαση MT BTS BSC Το κινητό τερματικό σαρώνει τους διαύλους ελέγχου και κλειδώνει στον ισχυρότερο Έναρξη κλήσης Δίαυλος τυχαίας πρόσβασης Μήνυμα έναρξης πρόσβασης Δίαυλος αναζήτησης και παροχής πρόσβασης Μήνυμα αρχικής εκχώρησης διαύλου ελέγχου MSC

22 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες έναρξης δραστηριότητας ΜΤ Πρόσβαση Η διαδικασία της πρόσβασης αποτελεί έναρξη μιας συνόδου. Δραστηριοποιεί όλες τις οντότητες που συμμετέχουν και όλες τις επαναλαμβανόμενες λειτουργίες που αποτελούν μέρος της συνόδου. Πρόσβαση μπορεί να ζητηθεί: από το ΜΤ (έναρξη κλήσης, ενημέρωση θέσης) από το δίκτυο (εισερχόμενη κλήση)

23 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες έναρξης δραστηριότητας ΜΤ Αναζήτηση Η διαδικασία της αναζήτησης είναι πλησιέστερη προς τη Διαχείριση Κινητικότητας. Κατατάσσεται και στη διαχείριση ραδιοδιαύλων λόγω της σχέσης της με λειτουργίες που είναι αμιγείς λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων. Κοινός δίαυλος αναζήτησης και αρχικής πρόσβασης που τον διαχειρίζεται ο BSC. Ομαδοποίηση των μηνυμάτων αναζήτησης Ομαδοποίηση των μηνυμάτων αρχικής πρόσβασης Ο BSC κάνει το κυρίως έργο της αναζήτησης. Ασυνεχής λήψη.

24 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες διαχείρισης μετάδοσης Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών μιας συνόδου ΜΤ. Τα χαρακτηριστικά της συνόδου εξαρτώνται από την υπηρεσία και αποφασίζονται από το MSC πρόσδεσης. Ο BSC επιλέγει τον δίαυλο του απαιτούμενου τύπου και ελέγχει τις διάφορες οντότητες, συμπεριλαμβανομένου και του ΜΤ. Το κύκλωμα μεταξύ MSC - BSC ελέγχεται από το MSC. Η κρυπτογράφηση αποφασίζεται από το MSC και ο BSC συντονίζει την αλλαγή.

25 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Λειτουργίες διαχείρισης μετάδοσης Έλεγχος ισχύος Αναφέρεται στη δυνατότητα να τροποποιείται η ισχύς εκπομπής, μέσα σε κάποια περιοχή μεταβολής, τόσο από το MT όσο και από τον BTS. Υπόκειται σε διαχείριση από το BSS. Η κατανομή των λειτουργιών μεταξύ του BTS και του BSC διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Αποστολή μετρήσεων Αποστολή εντολών BSC MT BSC BTS

26 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Διαδικασία πρόσβασης και αρχικής εκχώρησης: GSM/DCS MT BSS Δίαυλος τυχαίας πρόσβασης (RACH) Channel Request Immediate Assignment Δίαυλος αναζήτησης και παροχής πρόσβασης (AGCH)

27 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Διαδικασία πρόσβασης και αρχικής εκχώρησης: UMTS UE UTRAN PRACH Initial Access Access Detected AICH: Acquisition Indicator CHannel PRACH RRC Connection Req.

28 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Διαδικασία αναζήτησης: GSM/DCS MT BSS MSC DB Paging Message Paging Request Channel Request Immediate Assignment Paging Response Paging Response Paging Response

29 Λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων Διαδικασία αναζήτησης: UMTS UE UTRAN SGSN DB Paging Message Paging Request Initial Access Access Detected RRC Connection Req. Paging Response Paging Response Paging Response

30 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Ο κύριος ρόλος για τις λειτουργίες διαχείρισης ανήκει στο UTRAN. H διαχείριση ασυρμάτων πόρων χρησιμοποιεί διάφορες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ποιότητας της ασύρματης ζεύξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών γίνεται με το πρωτόκολλο ελέγχου ασυρμάτων πόρων (radio resource control, RRC).

31 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS UE NodeB RNC RRC protocol RRC protocol RRM RRM RRM Έλεγχος ισχύος Έλεγχος διαπομπής Μετρήσεις Έλεγχος ισχύος Παραγωγή κωδίκων Μετρήσεις Έλεγχος ισχύος Έλεγχος διαπομπής Έλεγχος αποδοχής Διαχείριση κωδίκων

32 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος ισχύος Εφαρμόζεται και στη ζεύξη ανόδου και στη ζεύξη καθόδου. Στη ζεύξη καθόδου έχει ως βασικό στόχο να ελαχιστοποιήσει την παρεμβολή προς τις άλλες κυψέλες, να αντισταθμίσει την παρεμβολή από τις άλλες κυψέλες και να επιτύχει αποδεκτό λόγο S/I. Στη ζεύξη ανόδου μετριάζει το φαινόμενο near-far για να μειώσει την ενδοκυψελική παρεμβολή. Χρησιμοποιούνται δύο μηχανισμοί: Ανοιχτού βρόχου (Open Loop Power Control, OLPC) Κλειστού βρόχου (Closed Loop Power Control, CLPC)

33 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος ισχύος ανοιχτού βρόχου Ο μηχανισμός OLPC χρησιμοποιείται βασικά στη ζεύξη ανόδου και μέσω αυτού η UE ρυθμίζει την ισχύ εκπομπής της, όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας, βάσει μιας εκτίμησης της στάθμης του λαμβανόμενου σήματος στο CPICH, πριν μεταδώσει στο PRACH. Επιπρόσθετα, η UE λαμβάνει πληροφορίες από το BCCH για τις επιτρεπόμενες στάθμες, όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Η UE υπολογίζει τις απώλειες διαδρομής και με βάση τις τιμές που λαμβάνει από το BCCH εκτιμά τη στάθμη ισχύος με την οποία θα επιχειρήσει την αρχική πρόσβαση.

34 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος ισχύος ανοιχτού βρόχου UE NodeB CPICH strength + BCCH information Initiate Connection Request: Estimate TX Power RRC Connection Req.

35 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος ισχύος κλειστού βρόχου Ο μηχανισμός CLPC χρησιμοποιείται όταν έχει ήδη εγκατασταθεί η σύνδεση. Aντισταθμίzει την επίδραση των απότομων μεταβολών της έντασης του σήματος και, συνεπώς, πρέπει να είναι αρκετά γρήγορος. Εφαρμόζεται τόσο στη ζεύξη ανόδου όσο και στη ζεύξη καθόδου. Στη ζεύξη ανόδου, ανάλογα με το SIR στο λαμβανόμενο σήμα, ο NodeB δίνει εντολή στην UE, με ρυθμό 1500 φορές ανά sec, να μεταβάλει την ισχύ εκπομπής της με βήματα μεταβολής 1, 2, ή 3 db. Στη ζεύξη καθόδου, εφαρμόζεται η αντίστροφη διαδικασία.

36 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος ισχύος κλειστού βρόχου UE NodeB RNC Εσωτερικός βρόχος Εξωτερικός βρόχος UL transmission store target SIR Quality target (SIR) for the channel ( Hz) Actual quality (SIR) of the channel store target SIR Transmit Power Command Quality target (SIR) for the channel ( Hz) modify TX power [1500 Hz (0.667ms)] UL transmission

37 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Έλεγχος αποδοχής κλήσεων Το κύριο έργο του είναι να εκτιμήσει κατά πόσο μια νέα κλήση μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα χωρίς να υποβαθμίζονται οι εξυπηρετούμενες κλήσεις. Ο αλγόριθμος ελέγχου αποδοχής θα πρέπει να προβλέπει το φορτίο της κυψέλης, όταν πρόκειται να γίνει αποδεκτή μια κλήση. Βάσει του αλγορίθμου ελέγχου αποδοχής, ο RNC είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την πρόσβαση. Αν ρ είναι το φορτίο της κυψέλης, τότε έχουμε την παρακάτω έκφραση για το περιθώριο μεταβολής της παρεμβολής, η, στην κυψέλη 1 10 log( ) 1

38 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Διαχείριση κωδίκων Ο RNC διαχειρίζεται τους κώδικες διαύλων και τους κώδικες ανάδευσης (scrambling) στις ασύρματες συνδέσεις. Η παραγωγή των κωδίκων γίνεται κυρίως στον σταθμό βάσης. Κάθε κυψέλη χρησιμοποιεί έναν κώδικα ανάδευσης. Η UE μπορεί να διακρίνει τις κυψέλες από τους διαφορετικούς κώδικες ανάδευσης. Κάτω από τον ίδιο κώδικα ανάδευσης ο RNC χρησιμοποιεί μια ομάδα κωδίκων διαύλων, που είναι η ίδια για κάθε κώδικα ανάδευσης.

39 Διαχείριση ασυρμάτων πόρων στο UMTS Διαχείριση κωδίκων Η πληροφορία που εκπέμπεται στο BCCH κωδικοποιείται με έναν κώδικα ανάδευσης. Η UE πρέπει πρώτα να βρει την τιμή του κώδικα ανάδευσης για να κάνει πρόσβαση στην κυψέλη. Μετά τη σύνδεσης μεταξύ της UE και του δικτύου, οι χρησιμοποιούμενοι δίαυλοι διαχωρίζονται μεταξύ τους με κώδικες διαύλων. Η πληροφορία που μεταδίδεται μέσω της ασύρματης διεπαφής απλώνεται με τη χρήση ενός κώδικα εξάπλωσης ανά δίαυλο και ο χρησιμοποιούμενος κώδικας εξάπλωσης είναι ο κώδικας ανάδευσης κώδικας διαύλου.

40 Διαπομπή Βασικές απαιτήσεις Να μην γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη Ταχύτητα εκτέλεσης Αξιοπιστία και διαφάνεια ως προς τον χρήστη Να λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία Να μην αυξάνει το φορτίο σηματοδοσίας Περιορισμένη κατανομή της λειτουργικότητας της διαπομπής

41 Διαπομπή Διαπομπή Αρχιτεκτονικές ΗΟ Αλγόριθμοι απόφασης Διαδικασίες ΗΟ Αλγόριθμοι ΗΟ Έλεγχος NCHO MAHO MCHO Εμπλεκόμενες οντότητες Επικοινωνία μεταξύ οντοτ. Ενέργειες Σύνδεση Αποσύνδεση Μέθοδος Hard Seamless Soft Κριτήρια έναρξης RSS CIR BER Path loss HO margin Μοντέλα Κλασσικά Με νευρωνικά δίκτυα Με συστήματα fuzzy logic Δυν. Προγρ. Μετρήσεις επίδοσης Call blocking HO blocking HO rate Delay Call dropping

42 Διαπομπή Φάσεις της διαπομπής Κριτήρια μετρήσεων Αναφορές μετρήσεων ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Παράμετροι αλγορίθμων Κριτήρια διαπομπής ΑΠΟΦΑΣΗ Σηματοδοσία διαπομπής Εκχώρηση ασυρμάτων πόρων ΕΚΤΕΛΕΣΗ

43 Διαπομπή Μετρήσεις Η φάση των μετρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την καλή επίδοση του δικτύου, για δύο λόγους: Παρατηρείται δραστική μεταβολή της στάθμης του σήματος στον ραδιοδίαυλο, λόγω απωλειών διαδρομής και διαλείψεων, που οφείλονται στο περιβάλλον της κυψέλης και στην κίνηση του ΜΤ Περίσσεια αναφορών μετρήσεων από το ΜΤ ή εκτέλεση της διαπομπης από το δίκτυο, αυξάνει το συνολικό φορτίο σηματοδοσίας, γεγονός που δεν είναι επιθυμητό.

44 Διαπομπή Μετρήσεις Για τους σκοπούς της διαπομπής το ΜΤ μετρά διαρκώς τη στάθμη ισχύος του σήματος από τις γειτονικές κυψέλες και και αναφέρει τα αποτελέσματα στο δίκτυο Ποιες μετρήσεις; Πώς γίνονται από το ΜΤ; Πώς μεταφέρονται στο δίκτυο;

45 Διαπομπή Προετοιμασία Η διαπομπή μπορεί να αρχίσει κάτω από τρεις συνθήκες Όταν υποβιβάζεται η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος Όταν ο χρήστης (τερματικό) διασχίζει τα όρια της κυψέλης Όταν γίνεται αναδιάταξη των διαύλων από το σύστημα Υπάρχουν δύο τύποι διαπομπής: Ενδοκυψελική (intra-cell) Διακυψελική (inter-cell)

46 Διαπομπή Κριτήρια έναρξης Στην πράξη χρησιμοποιούνται τέσσερα κριτήρια έναρξης της διαπομπής Ισχύς του λαμβανόμενου σήματος (Received Signal strength, RSS) Λόγος σήματος προς παρεμβολή (SIR) Απόσταση μεταξύ ΜΤ και BTS Κριτήρια σχετικά με το δίκτυο

47 Διαπομπή Κριτήρια έναρξης Το κριτήριο του RSS χρησιμοποιείται περισσότερο από τα άλλα Για την αποφυγή πρόωρων διαπομπών χρησιμοποιούνται: Το παράθυρο μέσης τιμής Το περιθώριο υστέρησης

48 Στάθμη λαμβανόμενου σήματος + σκίαση Διαπομπή Κριτήρια έναρξης BTS 1 BTS 2 Απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης

49 Ισχύς λαμβανόμενου σήματος από το ΜΤ Διαπομπή Κριτήρια έναρξης BTS 1 A : RSS (Received Signal Strength) Β : RSS + κατώφλι (Τ 2 ) Γ : RSS + υστέρηση Δ : RSS + υστέρηση + κατώφλι (Τ 3 ) BTS 2 Τ 1 Τ 2 Τ 3 Α Β Γ Η Δ Απόσταση μεταξύ των BΤS

50 Διαπομπή Παράδειγμα 9.1 A x M D-x B R = 5km, n = 4 D Αν Τ Τ 1 dbm ΗΟ σε BTS με στάθμη Τ 2 dbm Αν Τ Τ 3 ΗΟ σε BTS με στάθμη Τ dbm α. Τ 1 = -98 dbm, Τ 2 = -90 dbm, Τ 3 = -101 dbm, TA(2km) = -80 dbm: x = ; β. Γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί ακριβώς το x; γ. Γιατί είναι καλύτερα όταν Τ 2 >Τ 1 ; Τ 1 =Τ 2 = -92 dbm;

51 Διαπομπή Εκτέλεση Η απόφαση για να επιχειρηθεί διαπομπή για δοθέν ΜΤ λαμβάνεται από τον BSC Με κριτήριο το ασύρματο interface MT-BSC: Σύγχρονη διαπομπή (συγχρονισμένοι BTS) Ασύγχρονη διαπομπή Με κριτήριο τη θέση του κόμβου μεταγωγής: Εσωτερική διαπομπή Εξωτερική διαπομπή Intra-MSC Inter-MSC

52 Διαπομπή Εκτέλεση MSC πρόσδεσης MSC MSC MSC BSC BSC BSC BTS BTS BTS BTS MT

53 Διαπομπή Εξωτερική: intra-msc MT Παλαιό BSS MSC Νέο BSS Measurements HO Command HO Request HO Command HO Access CHH Info HO Comp REL RCh REL RCh Comp HO Request HO Request Ack HO Detect HO Comp

54 Διαπομπή Εξωτερική: inter-msc MT Παλαιό BSS Παλαιό MSC Νέο MSC Νέο BSS Measurements HO Request HO Perf HO Number DB HO Command HO Command HO Access CHH Info HO Comp REL RCh REL RCh Comp HO Perf Ack Net Setup Setup Comp HO Comp END SIG Net Release Comp END SIG HO Number Comp HO Request HO Request Ack HO Detect HO Comp REL HO Number

55 Διαπομπή Εκτέλεση Προτεραιότητες για την εκτέλεση της διαπομπής Κράτηση διαύλων Ν-πλή προσπάθεια Ουρά αναμονής FIFO Ρυθμός υποβάθμισης στον ραδιοδίαυλο Υποβιβασμός ρυθμού μετάδοσης

56 Διαπομπή Πρωτόκολλα ελέγχου Ανάλογα με το ποιος αρχίζει και εκτελεί τη διαπομπή: Διαπομπή ελεγχόμενη από το δίκτυο (Network controlled HO, NCHO) Διαπομπή υποβοηθούμενη από το ΜΤ (Mobile Assisted HO, MAHO) Διαπομπή ελεγχόμενη από το ΜΤ (Mobile Controlled HO, MCHO) Ήπια διαπομπή (Soft HO, SHO)

57 Διαπομπή Διαπομπή στο UMTS

58 Διαπομπή Αδιάλειπτη (seamless) BSC BSC BTS BTS MT

59 Διαπομπή Τύποι ήπιας διαπομπής Ηπιότερη διαπομπή Ήπια διαπομπή Ήπια-ηπιότερη διαπομπή

60 Διαπομπή ΗΟ σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική Μικροκυψέλη δρόμου πόλης Μακροκοκυψέλη Μακροκοκυψέλη Μικροκυψέλη δρόμου ταχείας κυκλοφορίας

61 Διαπομπή ΗΟ μεταξύ συστημάτων MT UTRAN Measurement req. Δίκτυο κορμού BSS Measurement report Relocation request HO request Relocation request ACK HO command Intersystem HO command Συγχρονισμός στο νέο σύστημα (UTRAN) HO complete Relocation detect Relocation complete REL RCh REL RCh complete

62 Διαπομπή ΗΟ μεταξύ συστημάτων MT BSS Measurement req. Δίκτυο κορμού UTRAN Measurement report Relocation request HO request Relocation request ACK HO command Intersystem HO command Συγχρονισμός στο νέο σύστημα (GSM) HO complete Relocation detect Relocation complete REL RCh REL RCh complete

63 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Παράμετροι Πιθανότητα διαπομπής (handover probability), P h Ρυθμός διαπομπών (handover rate) Πιθανότητα αποκλεισμού διαπομπών (handover blocking probability), P hf Πιθανότητα απόρριψης κλήσεων (call dropping probability), P f

64 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Υπολογισμός παραμέτρων Μια κλήση αποτελείται από διαδοχικές συνόδους τ 1, τ 2, τ 3, σε κυψέλες από τις οποίες διέρχεται το ΜΤ. τ 1 τ 2 τ 1 τ 2 τ 3 τ 1 τ c : ο χρόνος κατάληψης διαύλου σε μια κυψέλη από κάποιο ΜΤ που βρίσκεται σε επικοινωνία. Η τυχαία μεταβλητή τ c μπορεί να μοντελοποιηθεί με εκθετική κατανομή.

65 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Υπολογισμός παραμέτρων τ h : χρόνος παραμονής (residence time ή dwell time) ενός ΜΤ σε μια κυψέλη. Υποθέτουμε επίσης ότι η τυχαία μεταβλητή τ h έχει εκθετική κατανομή. h 1 N out P N π A τ c = min{τ, τ h } μ c = μ + η 1 1 c P Pr[ ] h h c

66 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Παράδειγμα 9.5 Κυψελωτό σύστημα με εξαγωνικές κυψέλες ακτίνας R = 2 km. Μέση ταχύτητα των ΜΤ, υ = 20 km/h με κατεύθυνση ομοιόμορφα κατανεμημένη από 0 έως 2π. Μέση κίνηση ανά ΜΤ, Α ΜΤ = 0.1 erlang και ρυθμός κλήσεων ανά ΜΤ, λ = 2 κλήσεις / ώρα. Να υπολογιστεί ο μέσος χρόνος παραμονής των κινητών στην κυψέλη, η πιθανότητα διαπομπής και ο μέσος χρόνος κατάληψης διαύλου.

67 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Υπολογισμός παραμέτρων λ i λ i (1-P b ) λi P b μέσος ρυθμός άφιξης νέων κλήσεων που εξυπηρετούνται από την κυψέλη λ h λ h λ h (1-P hf ) λ h P hf μέσος ρυθμός άφιξης διαπομπών στην κυψέλη από ΜΤ που μπαίνουν στην κυψέλη από όλες της γειτονικές της κυψέλες μέσος ρυθμός άφιξης διαπομπών που εξυπηρετούνται από την κυψέλη

68 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Υπολογισμός παραμέτρων Στην κατάσταση ισορροπίας, ο μέσος ρυθμός των κλήσεων που εγκαταλείπουν την κυψέλη θα πρέπει να ισούται με τον μέσο ρυθμό των κλήσεων που ζητούν διαπομπή λόγω και νέων κλήσεων και διαπομπών που εισέρχονται στην κυψέλη. h P h [( 1 Pb ) i (1 Phf ) h] Ph (1 Pb ) h i [1 Ph (1 Phf )] Ph για P b <<1 και P hf <<1 h i i (1 P ) h

69 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Υπολογισμός παραμέτρων Σε συστήματα με μικρές κυψέλες, μας ενδιαφέρει πολύ η πιθανότητα απόρριψης κλήσεων P f. Η P f μπορεί να βρεθεί, αν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πιθανότητα να αποκλεισθεί μια ήδη διαπεμφθείσα κλήση σε κάποια από τις επόμενες διαπομπές. Η πιθανότητα να απορριφθεί στην πρώτη επόμενη διαπομπή είναι P h P hf, στη δεύτερη P h (1-P hf )P h P hf, κλπ. Αθροίζοντας τις πιθανότητες αυτές, βρίσκουμε: P f PP h hf [1 P(1 P )] h hf Για P hf <<1 P f Ph (1 P ) h P hf

70 Επίδοση της διαδικασίας διαπομπής Παράδειγμα 9.6 Για το κυψελωτό σύστημα του παραδείγματος 9.5, να υπολογισθεί ο μέσος ρυθμός διαπομπών ανά ΜΤ. Ποια θα είναι η αντίστοιχη τιμή, αν γίνει διάσπαση κυψελών και οι κυψέλες του συστήματος αντικατασταθούν με μικρότερες ακτίνας R = 1 km;

71 NetMonitor: Οθόνη 1 GSM: DCS: Rx Level (dbm) Tx power level (*n=2ndb below) Time slot Time advance Radio link timeout Received quality (0-7) Channel type (CCCH, AGCH, SDCH, TFR, )

72 NetMonitor: Οθόνη 2 Random Access Retransmission Roaming indication (R or empty) Paging mode (NO, EX, RO, SB) Reason of last call release B and BSIC value (0-63)

73 NetMonitor: Οθόνες 3,4,5 (Normal, Barred, Low priority

74 NetMonitor: Οθόνη 6 Last registered network first preferred network first forbidden network

75 NetMonitor: Οθόνη 10 Periodic LU timer (diff=1 means 6min) Gain value on TCH/SDCCH (range 0-93) Paging Repeat Period Serving cell channel No Downlink Signaling Failure

76 NetMonitor: Οθόνη 11

77 NetMonitor: Οθόνη 12

78 Τεχνικές διαχείρισης ασύρματων πόρων C2=C1-6db Ν. Παπαουλάκης Mobile Summit 2003

79 Τεχνικές διαχείρισης ασύρματων πόρων Μείωση του μεγέθους κυψέλης μέσω της ελάχιστης αποδεκτής στάθμης λήψης Ν. Παπαουλάκης, Mobile Summit 2003

80 Άσκηση 9.1

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7

Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 Εργαστηριακές Ασκήσεις 5-7 GSM ίκτυο Κινητών Επικοινωνιών Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι.1. Εισαγωγή Το 1982 το GSM αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή πρόταση για την µετάβαση από τα αναλογικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 4: Κυψελωτά Δίκτυα 2 ης Γενιάς (2G): Η περίπτωση του GSM Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα:

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πτυχιακή εργασία με θέμα: ΝJ/Σ ιοο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Διαπομπής για Ασύρματα Δίκτυα 60GHz (Α.Μ.: 34158)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων: Δεμέστιχας Παναγιώτης Αναπ. Καθηγητής Πα.Πει. Σαρσεμπάγιεβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Ενότητα #6 Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθή Ευσταθίου Σκορδαρά

Ξανθή Ευσταθίου Σκορδαρά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ UDP ΣΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ TETRA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ 3G ΜΑΝΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών

Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Πιθανότητα Διακοπής Λειτουργίας Σύνδεσης σε Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών Άννα Ν. Γεώργιζα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Γενιά 3G - UMTS Εισαγωγή O Οργανισμός ITU σχεδίασε το σύστημα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications System) με σκοπό να συγκεράσει τα πλεονεκτήματα του GSM και

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Πτυχιακή Εργασία «Τεχνολογίία WCDMA» Επιμέλεια: Κολλιόπουλος Σταύρος T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Εισηγητής : Αθανάσιος Λάμπρου Άρτα 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ I V VII IX 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 1.1 Εξέλιξη των κινητών ραδιοεπικοινωνιών 1-1 1.2 Παραδείγματα συστημάτων κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Υπηρεσίες θέσης Περίληψη Εισαγωγή Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Κατηγορίες υπηρεσιών θέσης Μοντελοποίηση υπηρεσιών θέσης Αρχιτεκτονική LBS Μέθοδοι προσδιορισμού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Δ. Σταυρόπουλος Επιβλέπων : Xρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Κινητές Επικοινωνίες Μέρος Ι Slide: 1/58 Περιεχόμενα Ασύρματες κινητές επικοινωνίες Εισαγωγή Ασφάλεια ασύρματων κινητών επικοινωνιών Γενικά GSM Αυθεντικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗΣ ΤΥΠΟΥ SOFT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G NETWORK)»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΑΠΟΜΠΗΣ ΤΥΠΟΥ SOFT ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (3G NETWORK)» Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Γκίκας Γεώργιος του Μηνά Αριθμός Μητρώου: 5011 ΘΕΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Βασικές αρχές και θέματα υλοποίησης για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα Σχεδιαστικοί στόχοι Αρχιτεκτονικές Ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και. Συστημάτων Πληροφορικής. Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και. Συστημάτων Πληροφορικής. Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Ανάπτυξη Συστήματος Δυναμικής Δειγματοληψίας Ποιότητας Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα