ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1

2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος

3 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του Σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της σχολικής μονάδας. Ονομασία Σχολείου: Π.Π. ΓΕΛ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τύπος Σχολείου: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Κωδικός: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: Αριθμός Μαθητών: 154 Αριθμός Τμημάτων: 6 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 16 Παρατηρήσεις A Διαδικασίες Αξιολόγησης Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ. 3

4 Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είχε διάρκεια έξι μήνες και αφορά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Μάιο Συμμετείχαν και οι 15 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας με συντονίστρια τη Διευθύντρια (15+1=16), χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τριών ατόμων που συνεργάστηκαν στενά και είχαν τακτές συναντήσεις για την επεξεργασία τριών δεικτών ανά ομάδα. Για τη διερεύνηση των δεικτών χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές άντλησης στοιχείων: όλα τα αρχεία του σχολείου, όπως το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντή, σχολικού συμβουλίου, σχολικής κοινότητας, Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕπΕΣ), ηλεκτρονικά αρχεία π.χ. survey, myschool, οι αποτυπώσεις στο σχέδιο εσχάρα, το βιβλίο υλικού του σχολείου και των εργαστηρίων Πληροφορικής, το Πρακτικό της σχολικής επιτροπής, οι αποφάσεις του Δήμου για τη χρηματοδότηση μέσω της σχολικής κοινότητας και οι δράσεις του συλλόγου γονέων. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν τα βιογραφικά στοιχεία που κατέθεσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καθώς και άλλα στοιχεία από την ιστοσελίδα του σχολείου, εκθέσεις λειτουργίας που συντάσσει η Διευθύντρια, η αποτύπωση της φυσιογνωμίας του σχολείου στο πρόγραμμα innovation, άρθρα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αναφέρονταν στο σχολείο μας, επιστολές Πανεπιστημιακών τμημάτων προς αυτό, καθώς και τα αποτελέσματα του σχολείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος, έγινε επιτόπια καταμέτρηση των χώρων που χρησιμοποιούνται από το σχολείο. Εκτός από τα παραπάνω, δόθηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ακόμη, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης σε συνδυασμό με σχέδια παρατήρησης συμπεριφοράς. Στοιχεία, επίσης, αντλήθηκαν από: συναντήσεις με γονείς για θέματα σχετικά με την επίδοση των μαθητών/τριών και την παιδαγωγική πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας συζητήσεις με μαθητές /τριες για το κλίμα συνεργασίας εντός του σχολείου και της τάξης τους, την πρόοδό τους, τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους συνεδρίες μαθητών/τριών με την ασκούμενη Σχολική Ψυχολόγο που παρακολουθεί το σχολείο με άξονα το πώς βιώνουν οι μαθητές/τριες την σχολική ζωή παρεμβάσεις του υποστηρικτικού προγράμματος Πυξίδα που είχαν ενημερωτικό και βιωματικό χαρακτήρα συζητήσεις στο πλαίσιο των δράσεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των καινοτομιών, των διασχολικών συνεργασιών και των καλών πρακτικών, σχετικές με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και μορφών επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. 4

5 Β Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100 λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά και ποσοτικά με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακα για κάθε δείκτης. Αντιστοιχία των βαθμών της κλίμακας = Εικόνα προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα) 2 = Εικόνα μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά στοιχεία) 3 = Εικόνα καλή (τα θετικά στοιχεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά) 4 = Εικόνα πολύ καλή (θετικά στοιχεία χωρίς προβλήματα) Στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον δείκτη, καταγράφονται τα δύο πλειοψηφικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Μέσα και Πόροι Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού. Επίσης, αποτιμάται η επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.1 5

6 Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, η παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη είναι η εξής: Το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας στεγάζεται προσωρινά σε πτέρυγα του παλαιού Πολυκλαδικού Λυκείου, στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη στο ΔΔ Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και διαθέτει: έξι αίθουσες διδασκαλίας για ισάριθμα τμήματα, δύο εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πολύ καλά εξοπλισμένο, βιβλιοθήκη που στο παρελθόν ήταν συνδεδεμένη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ένα αμφιθέατρο εξοπλισμένο με Η/Υ και πολυμέσα, δυνατότητα χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, κλειστού Γυμναστηρίου, και ανοικτών γηπέδων που καλύπτουν τις ανάγκες και των υπόλοιπων συστεγαζομένων σχολείων. Στον εξοπλισμό του σχολείου περιλαμβάνονται 4 φορητές μονάδες υπολογιστών COWs (Computer On Wheels), με δυνατότητα επεξεργασίας πολυμεσικού υλικού, καθώς επίσης και 20 γραφεία σχεδίασης (σχεδιαστήρια), τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα λόγω έλλειψης χώρου. Στους χώρους του σχολείου περιλαμβάνονται επίσης το γραφείο της Διεύθυνσης και των καθηγητών, δύο αυλές με υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, αποθηκευτικοί χώροι, και κυλικείο για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των καθηγητών του συγκροτήματος. Το μέγεθος όλων των χώρων (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο κ.λ.π.) μετά την μέτρησή τους και την σύγκριση με τα καθορισμένα αποδεκτά όρια, κρίνεται ότι είναι επαρκές. Η διαμόρφωση των χώρων και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις (καλοριφέρ, aircondition, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις), κρίνοντας από την συνολική τους κατάσταση και τη λειτουργική τους ικανότητα, χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές. Τα λειτουργικά έξοδα και οι υπόλοιπες οικονομικές ανάγκες του σχολείου που προκύπτουν, καλύπτονται σε ένα βαθμό από την χρηματοδότηση του Δήμου και από την οικονομική βοήθεια που παρέχει ο σύλλογος γονέων. Κατά τα τελευταία δε έτη έχουν γίνει επαφές με διάφορους φορείς και ιδιώτες με σκοπό τη δωρεά εκπαιδευτικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων, αναλώσιμων), χωρίς μεγάλη ανταπόκριση, και αναζητούνται νέες συνεργασίες. Συμπερασματικά, η παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη είναι η εξής : 1. Οι σχολικοί χώροι (αίθουσες διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια (Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής), βιβλιοθήκη με υπολογιστές σε LAN, αμφιθέατρο, κοινόχρηστο γυμναστήριο και κοινόχρηστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αύλειοι χώροι του συγκροτήματος, γραφεία διεύθυνσης και καθηγητών, βοηθητικοί χώροι, αποθήκη, κυλικείο), καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων, κρίνονται επαρκή για το παρόν δυναμικό και τις παρούσες λειτουργίες του σχολείου. 2. Ο υπάρχων εξοπλισμός και τα μέσα που διαθέτει το σχολείο, κρίνονται επαρκή για το παρόν δυναμικό και τις παρούσες ανάγκες και λειτουργίες του σχολείου. 3. Οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για τις δράσεις που σχεδιάζει να αναπτύξει το σχολείο στο εγγύς μέλλον. Ειδικότερα, η συντήρηση και η αναβάθμιση των εργαστηρίων πληροφορικής συνιστά χρόνιο πρόβλημα, το οποίο μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται εμβαλωματικά. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση/αναβάθμιση των παραπάνω, με δεδομένες τις ανάγκες και τους στόχους ενός ΠΠΣ. 6

7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.2 Μέσα και Πόροι Στελέχωση του σχολείου Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιστημονικού και του βοηθητικού προσωπικού. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 1.2 7

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το σχολείο στελεχώνεται, εκτός από τη Διευθύντρια, από 15 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 11 παρέμειναν σε αυτό μετά την α φάση αξιολόγησης, ενώ οι 4 εντάχθηκαν στον Σύλλογο Διδασκόντων με τη β φάση αξιολόγησης. Επιπλέον, κατά τη σχολική περίοδο δίδασκαν στο σχολείο συμπληρώνοντας ωράριο από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν/μίου Μακεδονίας άλλοι πέντε (5) εκπαιδευτικοί, ενώ κατά τη σχολική χρονιά άλλοι τρεις (3). Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά το σχολείο μας λειτoυργεί με Διευθύντρια την κ. Σύβακα Τριανταφυλλιά-ΠΕ05, Υποδιευθύντρια την κ. Μαργαρού Ελένη ΠΕ02 και δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν με πενταετή θητεία: Αλμπανάκη Ξανθή ΠΕ01, Ιωαννίδου Ελισάβετ ΠΕ02, Στουγιαννούδη Γεώργιο ΠΕ02, Πετράκη Ιωάννη ΠΕ02, Χειμαριού Ελένη ΠΕ02, Κουρέα Θεόδωρο ΠΕ03, Τερψιάδη Νικόλαο ΠΕ03, Τιάκα Ελευθέριο ΠΕ03, Κανάκη Κωνσταντίνο ΠΕ04.01, Ναλμπάντη Κωνσταντίνο ΠΕ04.02, Βασιλού Κυριακή ΠΕ06, Ματσιώρη Άννα ΠΕ09, Κατσάνη Γεώργιο ΠΕ11, Αραμπατζή Γεώργιο ΠΕ19. Επίσης διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου από το ΠΠ Γ/σιο ΠαΜακ οι εκπαιδευτικοί: Ζαρφτζιάν Μαριλένα ΠΕ04.04, Χατζηγιώση Μαρία ΠΕ07 και Μάππα Κων/νο ΠΕ14. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλύπτουν πλήρως και από την αρχή της σχολικής χρονιάς τις ανάγκες των ωρών διδασκαλίας του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, στο σύνολό τους, συγκροτούν μια δυνατή και έμπειρη ομάδα εκπαιδευτικών με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. 16 είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 12 είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 4 κάτοχοι δεύτερου πτυχίου, ενώ διαθέτουν όλοι σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία. Επιπλέον, συμμετέχουν τακτικά σε επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητές και σύνεδροι, δημοσιεύουν άρθρα σε έγκριτα περιοδικά, έχουν κερδίσει επανειλημμένα διακρίσεις σε διαγωνισμούς αριστείας, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν καλές διδακτικές πρακτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. Ακόμη, υλοποιούν οι ίδιοι και συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές επιμορφώσεις και αναλαμβάνουν την εποπτεία φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης που διενεργούν διάφορα τμήματα του ΑΠΘ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσωπική εξέλιξη και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, συμβολή που αφενός απηχείται στις τελικές επιδόσεις και την μετέπειτα σταδιοδρομία τους, αφετέρου αποτιμάται θετικότατα από την τοπική κοινωνία, όπως προκύπτει από τις ευάριθμες αιτήσεις γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις εισαγωγής στο σχολείο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γραμματειακή υποστήριξη: Διαθέτουμε γραμματειακή στήριξη από αποσπασμένη υπάλληλο, την κ. Αλεξιάδου Βαλεντίνη, η οποία όμως συνταξιοδοτείται. Ψυχολογική υποστήριξη: Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, λειτουργεί την τρέχουσα σχολική χρονιά Συμβουλευτικός Σταθμός κάθε Τρίτη και Πέμπτη με τη ασκούμενη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σχολικής Ψυχολογίας κ. Σόντρα Μαρία. Επιστάτης: Το Λύκειο εξυπηρετείται από τον επιστάτη του ΠΠ Γυμνασίου. Φύλακες: Το σχολικό συγκρότημα δεν διαθέτει μόνιμους φύλακες από τον Ιούλιο του 2013, οπότε και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Τον Δεκέμβριο τοποθετήθηκε με πεντάμηνη σύμβαση μία φύλακας για όλο το συγκρότημα. Καθαρίστρια: Υπάρχει μία καθαρίστρια (ΙΔΑΧ) για τους χώρους που καταλαμβάνει το Λύκειο. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, η εικόνα του σχολείου ως προς τον δείκτη είναι ότι ο αριθμός, η σύνθεση, καθώς και η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού κρίνονται απολύτως επαρκείς για το παρόν μαθητικό δυναμικό και τις παρούσες ανάγκες και λειτουργίες του λ ί 8

9 Παρατηρήσεις Η παραπάνω αποτίμηση των δεικτών 1.1 και 1.2 αφορά την κατάσταση για τις ανάγκες του σχολείου αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Στην προοπτική ανάπτυξης του σχολείου και αύξησης των τμημάτων του, οι απαιτήσεις σε χώρους, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικούς πόρους και αριθμό εκπαιδευτικών κρίνεται ότι θα είναι επαυξημένες, προκειμένου να συνεχίσει το σχολείο να επιτελεί το ποιοτικό έργο του όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των ΠΠΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου με τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η διαμόρφωση και η εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 2.1 9

10 Το σχολείο έχει όραμα και σαφείς στόχους οι οποίοι, λόγω της φυσιογνωμίας του, συνδυάζουν υψηλής ποιότητας παρεχόμενη εκπαίδευση, προσανατολισμό στην αριστεία, ενίσχυση του πολιτιστικού κεφαλαίου των μαθητών με πολλές παράλληλες δραστηριότητες, κουλτούρα συνεργασίας και εξωστρέφεια. Η ηγεσία του σχολείου μας στηρίζεται στη δημοκρατική και ανθρώπινη προσέγγιση, στη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας, στα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εξωτερικά εμπλεκόμενους φορείς και στο όραμα και το προσωπικό σύστημα αξιών. Οι φορείς διοίκησης (Διευθύντρια Υποδιευθύντρια - ΕπΕΣ) χαρακτηρίζονται από ευρύνοια και συνεργασιμότητα και ως εκ τούτου οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών. Η διεύθυνση του σχολείου φροντίζει σοβαρά για την υλοποίησή τους, ενώ διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πιθανές διαφωνίες μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς και οι μαθητές συμμετέχουν επίσης στη λήψη των αποφάσεων, αλλά και στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων. Στο πλαίσιο της ανθρώπινης προσέγγισης, το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου συντάσσεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό λογισμικό αλλά κατά τη σύνταξή του λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως οι ανάγκες του σχολείου, των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων είναι προγραμματισμένες και με γνωστά εκ των προτέρων θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε αυτές επικρατεί κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Σε περίπτωση απουσίας συναδέλφων (ασθένεια, εκδρομή κ.λ.π.), εκδίδεται, όποτε είναι δυνατόν, τροποποιημένο προσωρινό πρόγραμμα. Επιπλέον, η διεύθυνση του σχολείου προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και εξασφαλίζει τις υλικοτεχνικές υποδομές για την υλοποίηση των εξ αποστάσεως διασχολικών συνεργασιών. Στηρίζει επίσης την υλοποίηση πλήθους Σχολικών Προγραμμάτων, Ομίλων, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συνεργασιών με φορείς της πόλης, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.α. Τέλος, καλλιεργεί τη στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το ΕπΕΣ, τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς, και ενισχύει την εξωστρέφεια του σχολείου με συμμετοχή σε μαθητικά κι επιστημονικά συνέδρια, διαγωνισμούς, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η κουλτούρα συνεργασίας τόσο με τα μέλη της σχολικής κοινότητας όσο και με άλλους φορείς και η προώθηση συλλογικού οράματος αναδεικνύουν τη σχολική μονάδα σε δυναμικό εκπαιδευτικό οργανισμό που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωσή του. 10

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.2 Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων η κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

12 Το σχολείο διαχειρίζεται ορθολογικά τους οικονομικούς του πόρους, πάντα με γνώμονα τις πρωταρχικές ανάγκες των μαθητών. Μεριμνά για όσα τους αφορούν, από την ασφάλειά τους και τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού διδακτικού περιβάλλοντος, έως την καθαριότητα και τη θέρμανση των χώρων διδασκαλίας κατά τους χειμερινούς μήνες. Το σχολείο φιλοξενείται σε ένα μεγάλο συγκρότημα σχολικών κτιρίων και διαθέτει πολύ συγκεκριμένους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο χημείας, βιβλιοθήκη), τους οποίους αξιοποιεί στο έπακρο, εναλλάσσοντας κατά περίπτωση τη χρήση τους (π.χ. αμφιθέατρο εκδηλώσεων & σχολική αίθουσα, το ίδιο για το εργαστήριο υπολογιστών κλπ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού και να του εξασφαλίσει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης. Επιπλέον, η καλή συνεργασία με τον Δήμο φαίνεται από την δυνατότητα του σχολείου να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του (κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο) αλλά και του Δήμου να χρησιμοποιεί το κλειστό γυμναστήριο του σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων. Η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι πρωταρχικής σημασίας για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Το σχολείο διαθέτει ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στους χώρους του, ενώ οι εφημερίες των εκπαιδευτικών γίνονται ανελλιπώς σε όλους τους σχολικούς χώρους (αυλές, γήπεδα, διαδρόμους, αίθουσες, εισόδους-εξόδους σχολείου) με εναλλαγή χώρων εφημερίας σε τακτά διαστήματα. Οι σχέσεις συνεργασίας μαθητών και διδακτικού προσωπικού διευκολύνουν τον έγκαιρο εντοπισμό φθορών ή επικίνδυνων ζημιών και την άμεση λήψη μέτρων. Σε περιπτώσεις φθοράς χώρων του σχολείου ή διαπίστωσης επικίνδυνων για την πρόσβαση των μαθητών προς το σχολείο σημείων, γίνονται άμεσα ενέργειες για την αποκατάστασή τους, πάντα σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο. Εναρμονιζόμενο σε μια κοινωνία όπου πλέον η πληροφορία και η γνώση έχουν αποκτήσει και ηλεκτρονική μορφή, το σχολείο μας αξιοποιεί τις ΤΠΕ, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και ταυτόχρονα γόνιμο περιβάλλον για μάθηση. Όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια πληροφορικής για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες τους, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή πληροφορικής αλλά και των υπολοίπων συναδέλφων. Επιπλέον, τα εργαστήρια πληροφορικής ανανεώνονται κατά το δυνατόν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε λογισμικό (software) αλλά και σε τεχνικό εξοπλισμό (hardware), προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της μάθησης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.3 Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του 12

13 ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

14 Η Διεύθυνση του σχολείου με τις πρακτικές που εφαρμόζει αξιοποιεί, υποστηρίζει, διευκολύνει και παροτρύνει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. Αναλυτικά, από τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η ομάδα εργασίας, προέκυψαν τα εξής: Σύμφωνα με τις Πράξεις 3/ και 3/ (Κατανομή διδακτικών αντικειμένων ανά ειδικότητα, ωρών, εξωδιδακτικού έργου και καινοτόμων δράσεων), οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αξιοποιούνται ανάλογα με το πτυχίο ειδικότητας, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους και αναλαμβάνουν αντίστοιχα καθήκοντα που υπηρετούν τις ανάγκες του σχολείου. Με τον ίδιο τρόπο, η επιστημονική εξειδίκευση και η εμπειρία αποτελούν τα κριτήρια ανάθεσης των θέσεων του Υπευθύνου Σ.Ε.Φ.Ε, του Υπευθύνου Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών, του Υπευθύνου καθηγητή Σ.Ε.Π. (Πράξεις 4/ , 5/ , 7/ και Πράξεις 6, 7 και 10/ ). Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών του σχολείου αξιοποιούνται, επίσης, στους Ομίλους Αριστείας που λειτουργούν επιτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια με μαθητές του σχολείου μας και όμορων σχολείων (Πράξεις 31/ και 28/ ). Ομοίως, στο σχολείο λειτουργούν ανελλιπώς τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων για την βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και μαθητριών μας. Οι αρμοδιότητες και οι εξωδιδακτικές υποχρεώσεις κατανέμονται ισομερώς και παρακολουθούν απολύτως τις δυνατότητες, τα ενδιαφέρονται και τις δεξιότητες κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού. Η Διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τάξη, αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις, και τη διευκολύνει εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνθήκες και τα μέσα. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, εκπαιδευτικοί αξιολογημένοι, με αυξημένα τυπικά προσόντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν συχνότατα σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια ως επιμορφωτές και επιμορφούμενοι, σύνεδροι και εισηγητές. Μετά από διερεύνηση των ενδιαφερόντων και των αναγκών των εκπαιδευτικών του σχολείου, υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από συναδέλφους και ειδικούς επιστήμονες με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, του ΕπΕΣ και του Συλλόγου Διδασκόντων (δύο το σχολ. έτος και πέντε το ), των οποίων τα αποτελέσματα αποτιμά ακολούθως ο Σύλλογος (π.χ. Πράξη 10/ ) και διατυπώνει νέες προτάσεις. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων προωθούν και στηρίζουν πρωτοβουλίες των μελών του για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση του κλίματος του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου, της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, συνεργάζονται συχνότατα μεταξύ τους στο πλαίσιο τυπικών, ημιτυπικών και άτυπων μορφών σχολικού γραμματισμού. Οι νέοι συνάδελφοι ενισχύονται και βοηθούνται από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων για την ομαλή προσαρμογή και ένταξή τους στο περιβάλλον του σχολείου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

15 Διδασκαλία και Μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.1 Για τη διερεύνηση του δείκτη αξιοποιήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές του σχολείου. Από την επεξεργασία του προέκυψαν τα εξής σημαντικά αποτελέσματα: το γενικό επίπεδο του σχολείου εκτιμάται ως "πάρα πολύ καλό". Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι κανένας απολύτως μαθητής δεν χαρακτήρισε το επίπεδο του σχολείου "καθόλου" ή "λίγο" καλό. Το σύνολο σχεδόν των μαθητών θεωρεί ότι το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών είναι "πάρα πολύ καλό", ενώ είναι μηδενικό το ποσοστό των μαθητών που εκτιμά ότι είναι "καθόλου" ή "λίγο" καλό. Παρόμοιο είναι και το ποσοστό των μαθητών που πιστεύουν ότι η μεταδοτικότητα των καθηγητών είναι πολύ καλή. Πολύ μεγάλο είναι επίσης το ποσοστό των μαθητών που εκτιμούν ότι οι καθηγητές έρχονται "πάρα πολύ καλά" προετοιμασμένοι στο μάθημα. Επίσης, εξαιρετικά μεγάλο είναι το ποσοστό των μαθητών που θεωρεί ότι οι καθηγητές είναι στη διάθεσή τους όταν τους χρειάζονται και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ακόμη, η πλειονότητα των μαθητών πιστεύει ότι υπάρχει ένα "πάρα πολύ" υποστηρικτικό κλίμα στο σχολείο. Το σύνολο σχεδόν των μαθητών θεωρεί ότι τα βιβλία είναι κάτω του μετρίου, με περισσότερους από τους μισούς να θεωρούν ότι είναι "λίγο" ή "καθόλου" καλά. Αντιθέτως, οι περισσότεροι μαθητές κρίνουν ότι το διδακτικό υλικό που παρέχεται από τους καθηγητές με τη μορφή σημειώσεων είναι "πάρα πολύ καλό". Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οι υποδομές εκτιμάται από τους περισσότερους μαθητές ότι δεν είναι επαρκείς για τις υψηλές απαιτήσεις του συγκεκριμένου σχολείου, γι αυτό εξάλλου και οι καθηγητές επιστρατεύουν ακόμη και δικά τους μέσα και πόρους για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Σημαντικό ποσοστό των μαθητών κρίνουν τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου "πολύ" και "πάρα πολύ" συναφείς με τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους. 15

16 Από ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς για τη διερεύνηση του δείκτη, προέκυψαν τα εξής όσον αφορά: Α. στο σχεδιασμό της διδασκαλίας: Όλοι οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε ετήσια βάση, οργανώνοντας τον συνολικό διδακτικό χρόνο. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους που κυμάνθηκαν στις δύο υψηλότερες θέσεις της αξιολογικής κλίμακας, προβαίνουν σε συνολική θεώρηση της ύλης και προγραμματίζουν τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος, το χρονικό πλαίσιο και το συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό της τάξης τους. Αντίστοιχα όλοι προετοιμάζουν συστηματικά τη διδασκαλία τους σε επίπεδο ενότητας και διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. Β. στη διεξαγωγή της διδασκαλίας Όλοι χρησιμοποιούν ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Η συντριπτική πλειοψηφία εφαρμόζει ποικίλα σχήματα οργάνωσης της τάξης (π.χ. εξατομικευμένη διδασκαλία κοκ.) ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, καθώς και διάφορες μορφές διδασκαλίας (π.χ. ομαδοκεντρική, μικτή κοκ.) Οι περισσότεροι αξιοποιούν πολύ αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, και διασφαλίζουν την εσωτερική συνοχή της διδασκαλίας διαχειριζόμενοι επιτυχώς το διδακτικό χρόνο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναζητούν, οργανώνουν και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών, τους οποίους ενθαρρύνουν να τα χρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι περισσότεροι αναθέτουν εργασίες στους μαθητές, οι οποίες υποστηρίζουν και επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι βαθμού δυσκολίας ανάλογου με τις δυνατότητές τους. Αυτές τις εργασίες αξιοποιούν -σε ένα βαθμό- για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Όλοι επιδιώκουν να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό κλίμα στην τάξη και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διδακτικές πρακτικές που πληρούν τις προδιαγραφές για αποτελεσματική και ποιοτική διδασκαλία από άποψη γνωστική και παιδαγωγική. 16

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.2 Διδασκαλία και Μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 3.2 Για την περιγραφική παρουσίαση αξιοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης σε συνδυασμό με σχέδια παρατήρησης συμπεριφοράς. Η παρατήρηση (μη δομημένη/ελεύθερη παρατήρηση) κρίθηκε ως πιο πρόσφορη για την συλλογή των δεδομένων γιατί δημιουργεί ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα, το οποίο δεν διασφαλίζει μία οποιαδήποτε άλλη μέθοδος όπως τα ερωτηματολόγια. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον συντονιστή να διερευνήσει και θέματα που δεν είχαν προηγουμένως επισημανθεί, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτή είναι και συμμετοχική παρατήρηση. Η παρατήρηση ήταν ομαδική, κάτι που είναι πολύ κατάλληλο για μαθητές εφόσον εξοικονομείται χρόνος και διευκολύνεται η συζήτηση. Αποτιμήθηκε η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους όπως η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή. Κατά την παρατήρηση ανιχνεύτηκε ότι διαμορφωνόταν στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, ο εκπαιδευτικός έδειχνε σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή, αντιμετώπιζε με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάζονταν. Παράλληλα οι μαθητές ενθαρρύνονταν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και κατανοούσαν καλύτερα τα δύσκολα σημεία, εφόσον καλούνταν από τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσουν ή/και να θέσουν ερωτήσεις/προβλήματα που προϋπέθεταν την αφομοίωση προγενέστερων γνώσεων. Εκτός από τη προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αξιολόγηση των μαθητών, σε αρκετές περιπτώσεις μαθημάτων, αυτοί αξιολογούνταν με κριτήριο τη συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικές εργασίες στην τάξη, κατ οίκον εργασίες, ομαδικές ή ατομικές, τις οποίες μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν ακόμη και ασύγχρονα. 17

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1 Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξύ των μαθητών Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

19 Σχετικά με τον Δείκτη Αξιολόγησης 4.1 διερευνήθηκαν οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Ως προς το πρώτο επίπεδο, τις τυπικές σχέσεις διέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου, ο οποίος συντάχθηκε με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου Γονέων και των Μαθητικών Κοινοτήτων, αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης και κοινής αποδοχής εκπαιδευτικών-μαθητών. Προβλήματα της μαθητικής κοινότητας αντιμετωπίζονται επιτυχώς με σύγκληση του συμβουλίου της τάξης ή του σχολικού συμβουλίου και πάντα σε συνεργασία με τους γονείς, την τοπική κοινότητα, κυρίως όμως με την ευρύτερη σχολική κοινότητα του συγκροτήματος των συστεγαζόμενων σχολείων. Αυτό εξάλλου αντανακλάται στις εγγραφές του ποινολογίου, οι οποίες καταδεικνύουν ότι ακόμη και οι λίγες επιβληθείσες ποινές έχουν σωφρονιστική και όχι τιμωρητική πρόθεση. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις μαθημάτων συντάσσεται από κοινού με τους μαθητές ένα εκπαιδευτικό συμβόλαιο ή αλλιώς συμβόλαιο συνεργασίας, με το οποίο συναποφασίζονται αμοιβαία αποδεκτοί όροι εργασίας τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για τους μαθητές. Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ειδικές ανάγκες δεν αποκλείονται, αλλά ενσωματώνονται και υποστηρίζονται σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, Κ.Δ.Α.Υ.) και άλλους, εξωτερικούς φορείς (π.χ Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ ΠΥΞΙΔΑ). Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τεχνικές διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης μάθησης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι έκδηλο το ενδιαφέρον για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ψυχική υγεία των μαθητών μας. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν συχνά συμβουλευτικά υποστηρικτικά ενθαρρυντικά σε συνεργασία με την ασκούμενη Σχολική Ψυχολόγο. Ως προς το επίπεδο των άτυπων σχέσεων, αυτές ενδυναμώνονται με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των Ομίλων Δημιουργικότητας οι μαθητές έχουν την ευκαιρίες να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς σε ένα πλαίσιο που θεωρούν οι ίδιοι πιο οικείο από εκείνο του τυπικού μαθήματος. Σχολικές γιορτές και άλλες επετειακές εκδηλώσεις διοργανώνονται από κοινού με τους μαθητές, τους γονείς, την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδικά η αγαστή συνεργασία με την τελευταία εξασφαλίζει στους μαθητές μία πρώτη επαφή και γνωριμία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, χρήσιμη για τις μετέπειτα επαγγελματικές επιλογές τους. Το Σχολείο προσκαλεί συχνά τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως, ο οποίος, ως πνευματικός ποιμήν, συμβάλλει ουσιαστικά στην ηθικοπνευματική εξέλιξη των μαθητών. Προς την ίδια κατεύθυνση συγκλίνουν και οι παρεμβατικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο μαθημάτων όπως τα Θρησκευτικά και η Φυσική Αγωγή (π.χ η Διεθνής Αμνηστία κατά της θανατικής καταδίκης). Ενδεικτικό της επιτυχίας των δράσεων αυτών είναι το ότι, αν και οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της πόλης, δεν σημειώθηκαν μέχρι τώρα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού ή αποκλεισμού. Ακόμη και οι νέοι μαθητές της Α Λυκείου που το έτος εγγράφηκαν στο Σχολείο μας μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, εντάχθηκαν ομαλά στη σχολική κοινότητα και ενεπλάκησαν ενεργά στη σχολική ζωή μέσα από συλλογικές δράσεις (π.χ σχολικές εορτές, Ομίλους, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ.). Ωστόσο η ευαισθητοποίηση του σχολείου για θέματα σχολικής βίας παραμένει μεγάλη, γεγονός που αποτυπώνεται στην εκπροσώπησή του στο τοπικό παρατηρητήριο κατά της σχολικής βίας και εκφοβισμού από δύο (2) καθηγητές. 19

20 Η κοινωνική ανάπτυξη και πολιτισμική εκπαίδευση των μαθητών μας ενθαρρύνονται με πολλούς τρόπους. Στην κατεύθυνση αυτή το σχολείο συμμετέχει στην Δράση Διάπολις με θέμα «Καλλιέργεια κλίματος πολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου». Επίσης δέκα (10) μαθητές συμμετείχαν σε Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με θέμα την Πράσινη Ενέργεια, ενώ άλλοι σε Πολιτιστικά Προγράμματα, όπως και στη σύνταξη του περιοδικού EPM (European Purpils Magazine), το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Τέλος, οι διασχολικές συνεργασίες δημιουργούν ζεστές και φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές εκπαιδευτικούς γονείς και διαμορφώνουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στις σχέσεις του σχολείου με τους γονείς, οι οποίες ενδυναμώνονται αφενός μέσα από τακτές συναντήσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που δεν περιορίζονται μόνο στην επίδοση των μαθητών, αφετέρου μέσα από κοινές δράσεις, όπως το καθιερωμένο εδώ και χρόνια χριστουγεννιάτικο παζάρι, η έκθεση βιβλίων κ.άλ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται εμμέσως και η σχέση μας με τους μαθητές, κάτι στο οποίο συνέβαλε σημαντικά η ασκούμενη Σχολική Ψυχολόγος που έφερε ακόμη πιο κοντά τις δύο ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, για μας ο σημαντικότερος δείκτης αξιολόγησης της σχέσης μας με τους μαθητές μας είναι οι συχνές επισκέψεις τους στο σχολείο χρόνια μετά την αποφοίτησή τους και η εκδήλωση της αγάπης τους με κάθε ευκαιρία. 20

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.2 Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς κοινωνικούς φορείς Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 4.2 Σχέσεις του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο: Άριστες υπήρξαν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ του συλλόγου των καθηγητών και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από σχετικό ερωτηματολόγιο, οι σχέσεις των γονέων με το σχολείο στηρίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και χαρακτηρίζονται εξαιρετικές. Ειδικότερα, το σχολείο παρέχει σε υψηλό βαθμό τη δυνατότητα επικοινωνίας σε όλους τους γονείς, τόσο με προγραμματισμένες συναντήσεις όσο και με έκτακτες, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών αλλά και την επίδοσή τους στα μαθήματα. Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η συνεργασία των γονέων με το σχολείο, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτό οργανώνει εκδηλώσεις (διαλέξεις, ομιλίες ειδικού περιεχομένου κ.ά.) με θέματα που τους αφορούν άμεσα. Λίαν υψηλός είναι και ο αριθμός των κοινών πρωτοβουλιών του σχολείου και του συλλόγου Γονέων, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και επιστημονικών ενημερώσεων από εκπαιδευτικούς φορείς. 21

22 Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν υπεύθυνα για την επίδοση και την πρόοδο των παιδιών τους, πέραν των τακτικών ωρών συνεργασίας. Μάλιστα, δήλωσαν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα ενημέρωσης που τους παρέχεται, καθώς και από την προσφορά των καθηγητών στον τομέα επίλυσης τυχόν αποριών και ιδιαίτερων προβλημάτων των παιδιών τους. Οι ίδιοι δήλωσαν, επίσης, ότι το σχολείο το επισκέπτονται οι περισσότεροι μια φορά ανά τρίμηνο, ενώ χαρακτηρίζουν εξαιρετική τη σχέση τους με αυτό. Γενικά διαπιστώθηκε ότι το σχολείο διασφαλίζει κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αλληλοκατανόησης με τους γονείς των μαθητών του. Η θέση του σχολείου στην τοπική κοινωνία: Πολλές είναι οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες που ανέλαβε το σχολείο σε συνεργασία με φορείς που προέρχονται από τον ευρύτερο δήμο της Νεάπολης και της Θεσσαλονίκης. Κέντρο αναφοράς αυτών των δράσεων και πρωτοβουλιών είναι η κοινωνική ένταξη των μαθητών και η ανάδειξή τους σε ενεργούς πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα στον δήμο και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας της δυτικής Θεσσαλονίκης το σχολείο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την παρεχόμενη παιδεία στους μαθητές του. Ειδικότερα: Με τον δήμο Νεάπολης - Συκεών, το σχολείο συνέχισε και την τελευταία διετία τη στενή και γόνιμη συνεργασία του αναπτύσσοντας δράσεις πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου. Σε πολλές δραστηριότητες του δήμου συμμετείχαν μαθητές του Λυκείου (π.χ. μαθητικές θεατρικές συναντήσεις, φεστιβάλ Δήμου), ενώ παράλληλα εκπαιδευτικές ημερίδες του σχολείου διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του δήμου, συγκεκριμένα του Γραφείου Παιδείας και Πολιτισμού. Συναντήσεις με εκπροσώπους του δήμου πραγματοποίησαν σε τακτικά διαστήματα η διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου στο πλαίσιο οργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου. Κατά τις συναντήσεις αυτές υπήρξε γόνιμος διάλογος, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων με κατάληξη πάντοτε εποικοδομητική προς την εκάστοτε αναπτυσσόμενη δράση. Επίσης, πολλοί είναι οι μαθητές οι οποίοι σε τακτικά διαστήματα επισκέπτονται το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού του τοπικού δήμου. Η συμβουλευτική και το περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών συνεπικουρεί πολλές παιδαγωγικές πρακτικές των καθηγητών, οι οποίες εφαρμόζονται ανά μάθημα και διδακτική ώρα. Η Σχολική Επιτροπή λειτούργησε σε κλίμα συνεργασίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συχνή υπήρξε η συνεργασία, κατά την τελευταία διετία, με τον Συμβουλευτικό Σταθμό & το Κ.Ε.Σ.Υ.Π. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, το σχολείο επισκέπτεται σε τακτική βάση η ΠΥΞΙΔΑ παρέχοντας την αντίστοιχη συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν κυρίως την ψυχολογία των εφήβων και τα αντίστοιχα προβλήματα της ηλικίας τους. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας συνδρομής συνεχίστηκε και η συνεργασία με τη μητρόπολη του Δήμου Νεάπολης, με επισκέψεις και του ιδίου του επισκόπου, Σεβασμιωτάτου κ. Βαρνάβα, στο σχολείο. 22

23 Συνεργασία με πανεπιστημιακές Σχολές: Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων σχολικών ετών υπήρξε γόνιμη και στενή συνεργασία με το Παν. Μακεδονίας με το οποίο είναι συνδεδεμένο το σχολείο και αναπτύχθηκαν επαφές εκπαιδευτικού περιεχομένου με το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως επίσης και με το τμήμα της Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Μάλιστα στο πλαίσιο της συνεργασίας με το τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ λειτούργησε στο σχολείο μας Συμβουλευτικός Σταθμός για μαθητές και γονείς. Επίσης, το σχολείο συνεργάστηκε με το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και υλοποίησε εργαστήριο Πειραμάτων σε συνεργασία με τους φοιτητές και καθηγητές του τμήματος. Ακόμη, συνεργάστηκε με το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ στο πλαίσιο του ομίλου Μαθηματικά και Εικαστικές Τέχνες και διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, στις 5.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Μ2 του Μαθηματικού Τμήματος, παρουσίασηδιάλεξη του Νίκου Καστάνη με τίτλο 4 Διαστάσεις Συστήματα Αναφοράς. Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών Νίκος Καραμπετάκης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές της Α τάξης, γονείς των μαθητών και άλλοι επισκέπτες. Επρόκειτο για μία δράση εξωστρέφειας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να προωθήσουν συνεργασίες και να εμπλέξουν τους γονείς και κηδεμόνες σε αυτές. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας, οι μαθητές με καθηγητές του σχολείου και του τμήματος Μαθηματικών υλοποίησαν εκδήλωση για την ημέρα του π(3,14). Ακόμη, τη Δευτέρα, , ώρα 5:30 μμ., πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ επιμορφωτική ημερίδα με θέμα Διδακτική των Μαθηματικών, σχολικές αναγκαιότητες και πανεπιστημιακές δυνατότητες, σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. και με το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ημερίδα προλόγισαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών κ. Νικόλαος Καραμπετάκης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Σπύρος Παυλίδης. Εισηγητές στην ημερίδα ήταν καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών, σχολικοί σύμβουλοι των Μαθηματικών και καθηγητές των δύο Πειραματικών Σχολείων. Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 220 άτομα, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. Στην ημερίδα παρευρέθηκε και παρενέβη ο Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου κ. Δημήτριος Γουδήρας. Το σχολείο, επίσης, συνεργάστηκε: - με το τμήμα Πληροφορικής και υλοποίησε από κοινού μαθήματα ρομποτικής για τους μαθητές στο χώρο του σχολείου. - με τη Θεολογική Σχολή. Οι μαθητές παρουσίασαν στους φοιτητές και καθηγητές αναπαράσταση αναψηλάφιση της δίκης του Χριστού. - με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και συγκεκριμένα με τη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για διεξόδους σπουδών και εργασίας στην Ευρώπη και για το τι σημαίνει ενεργός ευρωπαίος πολίτης. Στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας ενημερώθηκε ο σύλλογος καθηγητών για Ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα πολυγλωσσίας. Τέλος, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγγλικής φιλολογίας, καθώς και με τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξής τους. 23

24 Επίσης, εποικοδομητική υπήρξε η συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Τυφλών, την ΠΥΞΙΔΑ, το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, τις Τοπικές Αρχές, τους διευθυντές των άλλων συστεγαζόμενων σχολείων, τη Μητρόπολη, καθώς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, η έκθεση βιβλίου και η υποδοχή μαθητών από την Κρήτη. Διασχολικές συνεργασίες: Εκπαιδευτική συνεργασία, κυρίως πολιτιστικού περιεχομένου, αναπτύχθηκε με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την έκδοση του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού περιοδικού ΕPM, καθώς και με το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, το 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και το 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας. Στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας το σχολείο συνέχισε τις μορφωτικές ανταλλαγές με το Γυμνάσιο Γαζίου Κρήτης, το οποίο μας επισκέφθηκε για πολλοστή φορά. Επίσης ανέπτυξε προγράμματα και συνεργασία με το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξανδρείας της Αιγύπτου, καθώς και το Γυμνάσιο Πάφου της Κύπρου. Τέλος, το σχολείο σε συνεργασία με ένα άλλο δημόσιο κι ένα ιδιωτικό ΓΕΛ διοργάνωσε με επιτυχία Φιλικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας στους οποίους συμμετείχαν ομάδες από δέκα (10) δημόσια λύκεια της Δυτικής Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.1 Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών προγραμμάτων. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη

25 Το σχολείο ενθαρρύνει κάθε δράση που προάγει την αριστεία, τα ταλέντα ή τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή και κάθε καινοτόμα πρωτοβουλία. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προαιρετικά οφέλη Στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ: Όμιλος αστρονομίας Όμιλος Οικονομίας και κινηματογράφου Όμιλος προετοιμασίας για την απόκτηση διπλώματος Πληροφορικής Όμιλος μαθηματικών παιχνιδιών στις εικαστικές τέχνες Όμιλος Γλωσσομάθειας-Πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα Όμιλος γλώσσας και επιστήμης Όμιλος Άθληση: καθημερινή συνήθεια της ζωής ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Παραδοσιακά προϊόντα και υγιεινή διατροφή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 1. Εuropean Pupils Magazine - Συμμετοχή στην ηλεκτρονική έκδοση του ευρωπαϊκού μαθητικού περιοδικού για την «Ιστορία των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας» 2. «Έθιμα, γιορτές και παραδόσεις μέσα από τη λογοτεχνία και την καθημερινότητα» 3. «Μουσικές παραδόσεις και σύγχρονες τάσεις στη Μουσική και τον Πολιτισμό» ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: «Σύγχρονες προκλήσεις στο επάγγελμα του πληροφορικού: Γνωριμία με τον Διαδραστικό Προγραμματισμό στο Διαδίκτυο» ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στη Χημεία, τα Μαθηματικά, την Οικονομία. 25

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.2 Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης όπως επίσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη Περιγραφική αξιολόγηση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς το δείκτη 5.2 Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη, τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: Με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων διαμορφώθηκαν, υλοποιήθηκαν και αποτιμήθηκαν τα εξής σχέδια δράσης : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: Ενδοσχολικές επιμορφώσεις με θέμα - εξαρτησιογόνες ουσίες, από την ΠΥΞΙΔΑ - διαχείριση κινδύνων και κρίσεων από τους σεισμούς - εργαλεία web νέες τεχνολογίες - αξιολόγηση μαθητών με βάση φάκελο υλικού - κίνητρα μάθησης - Συμμετοχή του σχολείου στη διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη με τη δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών του Α.Π.Θ.» ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ για: - τις εξαρτησιογόνες ουσίες, το αλκοόλ και το άγχος των εξετάσεων, από την ΠΥΞΙΔΑ - τα λάθη των μαθητών στις εξετάσεις - την ιστορία των μαθηματικών - τις μεταμοσχεύσεις, από υπεύθυνο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ - τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη, από το Κέντρο του Οικογενειακού Προγραμματισμού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου - τα ένστολα επαγγέλματα - το επάγγελμα του νομικού, στα πλαίσια project 26

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Νεάπολη, 27-06-2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2898 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αξιολογούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να την «ανεβάσουν» από τις τελευταίες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα