Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη."

Transcript

1 ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο καρκίνος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για την ανάπτυξη, καθώς υπονομεύει τα κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Η κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί: Με βάση τις σημερινές τάσεις, μέχρι το 2030 τα περιστατικά καρκίνου θα αυξηθούν κατά 81% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σήμερα, ο αντίκτυπος του καρκίνου στα άτομα, τις κοινότητες και τις πληθυσμιακές ομάδες απειλεί την επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) μέχρι το Ο καρκίνος αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και αποτέλεσμα της φτώχειας. Η νόσος επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των οικογενειών να εξασφαλίσουν εισόδημα, ενώ το ψηλό κόστος θεραπείας τις σπρώχνει ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. Παράλληλα, η φτώχεια και η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη φροντίδα υγείας αυξάνουν τον κίνδυνο ένα άτομο να προσβληθεί από καρκίνο και να αποβιώσει από την ασθένεια. Ο καρκίνος συνιστά απειλή για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Δύο και μόνο είδη καρκίνου, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και του μαστού, ευθύνονται μαζί για περισσότερους από 750,000 θανάτους κάθε χρόνο, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία καταγράφεται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η νέα δέσμη παγκόσμιων στόχων ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου.

2 Η διεύρυνση των μελλοντικών παγκόσμιων στόχων για την ανάπτυξη, ώστε να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένες και οικονομικά ορθές παρεμβάσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα ελέγχου του καρκίνου και τη συνέχεια της φροντίδας, μπορούν να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας και να αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε όλες τις προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα, οι οικογένειες και οι κοινότητες. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Η αποτελεσματική πρόληψη και ο έλεγχος του καρκίνου απαιτούν μια προσέγγιση που να περιλαμβάνει όλους τους κυβερνητικούς φορείς (όχι μόνο τα Υπουργεία Υγείας). Οι πλείστοι πρόωροι θάνατοι από καρκίνο μπορούν να προληφθούν μέσα από αλλαγές πολιτικής σε τομείς εντός και εκτός της υγείας, όπως η εκπαίδευση, η χρηματοδότηση, η ανάπτυξη, οι μεταφορές, η γεωργία, κτλ. Μια προσέγγιση που να αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία και να περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών (π.χ. ΜΚΟ), την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα, τα άτομα που ζουν με τον καρκίνο ή επηρεάζονται από τη νόσο, κ.α. είναι εξίσου σημαντική στην υποστήριξη της πρόληψης και του ελέγχου του καρκίνου. Μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς και θα προωθεί τις συνεργασίες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων που θα μειώσουν την έκθεση σε κινδύνους, θα προωθήσουν υγιεινές συμπεριφορές και θα θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές παρεμβάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση, τη θεραπεία και τη φροντίδα του καρκίνου. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ Η επένδυση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι λιγότερο δαπανηρή από την αντιμετώπιση των συνεπειών. Το κόστος του καρκίνου υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το 2030 σε $458 δις, ωστόσο οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές αντιμετώπισης των πιο κοινών

3 παραγόντων κινδύνου του καρκίνου (όπως είναι η χρήση καπνού, η κατάχρηση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης) θα κόστιζαν μόλις $2 δις το χρόνο. Ενώ οι μη μεταδοτικές ασθένειες ευθύνονται για το 65% των ετήσιων θανάτων ανά το παγκόσμιο, η συνολική αναπτυξιακή βοήθεια για την υγεία που κατανεμήθηκε για τις ασθένειες αυτές το 2007 ήταν μικρότερη του 3% ($503 εκ. από σύνολο $22 δις), σε σύγκριση με περίπου 40% που κατανεμήθηκαν για τον ιό του HIV/AIDS. Η επένδυση σε τεκμηριωμένες, οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τον καρκίνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε συγκεκριμένη χώρα και στις ανάγκες που καθορίζονται στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου για τον έλεγχο του καρκίνου. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) αποτελούν οκτώ διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους που καθορίστηκαν επίσημα μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (2000) για τη Χιλιετία, σε συνέχεια της υιοθέτησης της Διακήρυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ. Τα 189 κράτη μέλη (έθνη) των Ηνωμένων Εθνών έδωσαν την υπόσχεση να απαλλάξουν τον κόσμο από την απόλυτη φτώχεια και τις πολλαπλές στερήσεις. Η δέσμευση αυτή διατυπώθηκε μέσα από τους οκτώ Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας, που αφορούν την απόλυτη φτώχεια και την πείνα, τη μητρική υγεία, την παιδική θνησιμότητα, την ισότητα των φύλων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τον ιό του HIV/AIDS και μια παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

4 ΜΥΘΟΣ 2 ος : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Επηρεάζει όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες φέρουν δυσανάλογο βάρος. Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ο καρκίνος είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας στις φτωχότερες χώρες. Ο καρκίνος ευθύνεται σήμερα για περισσότερους θανάτους παγκοσμίως από τον ιό του HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία μαζί. Από το σύνολο των 7.6 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως από καρκίνο το 2008, ποσοστό μεγαλύτερο του 55% καταγράφηκε σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι το 60-70% των προβλεπόμενων 21.4 εκατομμυρίων νέων περιστατικών καρκίνου το χρόνο θα παρουσιαστούν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του δυσανάλογου βάρους για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Πέραν του 85% των 275,000 γυναικών που χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Χωρίς έλεγχο, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας θα σκοτώνει μέχρι το 2030 έως και 430,000 γυναίκες το χρόνο, σχεδόν εξ ολοκλήρου στις χώρες αυτές. Παρατηρούνται τεράστιες ανισότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ανακούφιση του πόνου, με ποσοστό πέραν του 99% των περιστατικών που δεν τυγχάνουν θεραπείας και των επώδυνων θανάτων να σημειώνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2009, πέραν του 90% της παγκόσμιας κατανάλωσης οπιούχων αναλγητικών καταγράφηκε στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τις ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ποσοστό μικρότερο του 10% των παγκόσμιων ποσοτήτων καταναλώθηκε από το υπόλοιπο 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά τρόπο ισότιμο, από την πρόληψη του καρκίνου μέχρι την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, στα πλαίσια εθνικών σχεδίων ελέγχου του καρκίνου που

5 να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου. Η πρόσβαση σε αποτελεσματικές, ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελεί δικαίωμα του κάθε ατόμου και δεν θα πρέπει να καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα ένα αυξανόμενο διπλό φορτίο που αφορά από τη μια τις λοιμώδεις νόσους και από την άλλη τις μημεταδοτικές ασθένειες, περιλαμβανομένου του καρκίνου. Ενώ κάποιοι αμφισβητούν την καταλληλότητα και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων για τον καρκίνο σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λοιμωδών νόσων, περιλαμβανομένου του ιού του HIV/AIDS, η διάκριση μεταξύ λοιμωδών νόσων και μη-μεταδοτικών ασθενειών στην πραγματικότητα μειώνεται. Ο ιός του HIV/AIDS μετατρέπεται σε πολλές περιπτώσεις από μια οξεία, ανίατη νόσο σε μια χρόνια ασθένεια, ενώ πολλοί κοινοί καρκίνοι σε αναπτυσσόμενες χώρες προκαλούνται από χρόνιες λοιμώξεις. Οι μη-μεταδοτικές ασθένειες, περιλαμβανομένου του καρκίνου, και οι λοιμώδεις νόσοι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανταγωνιστικές προτεραιότητες, αλλά, ως παγκόσμια ζητήματα υγείας που επηρεάζουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενισχύει τη δυνατότητα των εθνικών συστημάτων υγείας να προστατεύσουν τον πληθυσμό από όλο το φάσμα των ασθενειών. Η ορθή κατανομή πόρων και οι τεκμηριωμένες βελτιώσεις στον έλεγχο του καρκίνου θα πρέπει να αποτελούν μέρος της γενικότερης ενίσχυσης των συστημάτων υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η διαγώνια επενδυτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας, και περιλαμβάνει την ένταξη σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης του καρκίνου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα επιληφθεί των προτεραιότητων που αφορούν συγκεκριμένα τον καρκίνο, πληρώνοντας παράλληλα τα κενά εντός του συστήματος υγείας, βελτιστοποιώντας τη χρήση πόρων και ενισχύοντας τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε πολλές ασθένειες και πληθυσμιακές ομάδες. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

6 Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο ηλικιωμένα άτομα, αλλά και νεαρούς άνδρες και γυναίκες που συχνά βρίσκονται στην καλύτερη φάση της εργασιακής τους ζωής, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 50% περίπου των καρκίνων σε αναπτυσσόμενες χώρες αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις οικογένειες και τους πληθυσμούς, που ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Οι πλείστοι από τους 750,000 θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού ετησίως παρουσιάζονται στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Ο καρκίνος είναι ταυτόχρονα και ασθένεια των νέων. Στα παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, ο καρκίνος αποτελεί, σε πολλές χώρες, κύρια αιτία θανάτου. Ωστόσο, η θνησιμότητα είναι ένα μόνο κομμάτι της όλης εικόνας, καθώς η ασθένεια και η αναπηρία που σχετίζονται με τον καρκίνο περιορίζουν τις δυνατότητες εκπαίδευσης και εν τέλει εμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Οι γονείς και οι φροντιστές των παιδιών επίσης ενδέχεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από το σημαντικό κόστος της θεραπείας, γεγονός που σπρώχνει την οικογένεια ακόμη περισσότερο στη φτώχεια. Ο καρκίνος επηρεάζει άτομα, οικογένειες και κοινότητες ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε κάθε χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις αναφορικά με τα βασικά στοιχεία ελέγχου του καρκίνου και συνέχειας της φροντίδας σύμφωνα με πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου, στη βάση στοιχείων από πληθυσμιακά μητρώα καρκίνου, αλλά και σε συνάρτηση με συγκεκριμένους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου στη χώρα για όλες τις ηλικίες, τους υφιστάμενους πόρους και την υποδομή υγείας, τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, τις πολιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ Ο αντίκτυπος του καρκίνου είναι καταστροφικός για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα για τα φτωχά, ευάλωτα και κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα που ασθενούν και πεθαίνουν από τον καρκίνο πιο νωρίς. Οι δημογραφικές διαφορές παρουσιάζουν σημαντικούς συσχετισμούς με κοινούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, όπως είναι η φτωχή διατροφή, η χρήση καπνού, η έλλειψη σωματικής άσκησης και το αλκοόλ.

7 Οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου επίσης συνδέονται με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με τους φτωχούς και ευάλωτους πληθυσμούς να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα εξασφάλισης δαπανηρών φαρμάκων και θεραπειών κατά του καρκίνου, το κόστος των οποίων συχνά επωμίζονται οι ίδιοι οι ασθενείς, ενώ αντιμετωπίζουν παράλληλα και άλλα εμπόδια στην πρόσβαση, όπως είναι η απόσταση από ποιοτικά θεραπευτικά κέντρα. Τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένης της καθολικής κάλυψης υγείας, είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κάθε άνθρωπος και η οικογένειά του θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε ευκαιρίες για πρόληψη και έλεγχο του καρκίνου. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες θεραπείες και υπηρεσίες κατά του καρκίνου σε ισότιμη βάση και χωρίς να υφίστανται, ως εκ τούτου, οικονομικές δυσκολίες.

8 ΜΥΘΟΣ 3 ΟΣ : ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΙΣΟΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: Πολλά είδη καρκίνου που παλαιότερα θεωρείτο ότι ισοδυναμούσαν με θανατική καταδίκη ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΝ, ΕΝΩ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Τα επιτεύγματα στην κατανόηση των κινδύνων και την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία έχουν φέρει επανάσταση στη διαχείριση του καρκίνου, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις, οι καρκίνοι αρχικού σταδίου είναι λιγότερο θανατηφόροι και περισσότερο θεραπεύσιμοι από τους καρκίνους προχωρημένου σταδίου. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δώδεκα εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν σήμερα με τον καρκίνο. Σε χώρες με πέραν των δέκα χρόνων εμπειρία σε οργανωμένα συστήματα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, η μείωση της θνησιμότητας από τη συγκεκριμένη νόσο είναι σημαντική. Στην Αυστραλία για παράδειγμα, όπου το πρόγραμμα μαστογραφικού πληθυσμιακού ελέγχου τέθηκε σε εφαρμογή το 1991, έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού της τάξης του σχεδόν 30%. Τα ποσοστά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε πλουσιότερα κράτη κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση με την ευρεία εισαγωγή του τεστ Παπανικολάου και συνεχίζουν να μειώνονται. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, σε μερικές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ 1990 και 2010 τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί στο μισό. Υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές για τον έλεγχο καρκίνων όπως ο καρκίνος του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, καθώς και για έγκαιρη διάγνωση, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πόρων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις πληθυσμιακές ανάγκες.

9 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Δυστυχώς, η πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε απαραίτητα φάρμακα, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πλούσιες χώρες και άτομα. Ανά το παγκόσμιο, η γεφύρωση του χάσματος σε ό,τι αφορά την έκβαση του καρκίνου μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της ισότητα. Γνωρίζουμε ότι είναι εφικτό υπάρχουν τεκμηριωμένα παραδείγματα υποδομών με μειωμένους πόρους που παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου οι οποίες καλύπτουν το φάσμα του ελέγχου και της φροντίδας του καρκίνου απο την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα, καταρρίπτοντας έτσι το μύθο ότι η προσέγγιση αυτή είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχουν σημαντικοί πόροι διαθέσιμοι. Τα βασικά στοιχεία για τον έλεγχο του καρκίνου και τη συνέχεια της φροντίδας πρέπει να αποφασίζονται σε κάθε χώρα σύμφωνα με τους υφιστάμενους πόρους και υποδομές στον τομέα της υγείας, τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου με βάση πληροφορίες από πληθυσμιακά μητρώα καρκίνου, σε συνάρτηση με κινδύνους εμφάνισης καρκίνου που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα, τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες και τις πολιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Τα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των πολυθεματικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της νόσου και των υποδομών σε όλα τα στάδια του ελέγχου και της φροντίδας. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών σε σχέση με την ύπαρξη λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πόρων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισότητας στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Αποτελεί κοινή λανθασμένη αντίληψη ότι οι λύσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και δαπανηρές για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

10 Το κόστος των παρεμβάσεων δεν χρειάζεται να είναι κατ ανάγκην απαγορευτικά υψηλό. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, υπολογίζεται ότι τα πλείστα γενόσημα φάρμακα κατά του καρκίνου που απαιτούνται για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι διαθέσιμα για λιγότερα από $100 ανά κύκλο θεραπείας, και όλα σχεδόν για κάτω από $1,000. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια που σώζουν ζωές, όπως το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η Παγκόσμια Συμμαχία για τον Εμβολιασμό και την Ανοσοποίηση (GAVI) εργάζεται σήμερα με στόχο την προσιτή τιμολόγηση, ενώ έχει πρόσφατα δώσει την ευκαιρία σε επιλέξιμες χώρες να εισαγάγουν το εμβόλιο HPV είτε σε εθνικό επίπεδο είτε ως πιλοτικό πρόγραμμα. Τα πολυθεματικά προγράμματα θεραπείας που έχουν ως βάση τους την ομάδα και περιλαμβάνουν πρόσβαση στην ποιότητα, σε οικονομικά προσιτά και αποτελεσματικά φάρμακα αντιμετώπισης του καρκίνου και στον έλεγχο, θα πρέπει παράλληλα να περιλαμβάνουν και άλλες οικονομικά αποδοτικές θεραπευτικές λύσεις μεταξύ των οποίων και η ακτινοθεραπεία, που πρέπει να θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για κάθε εθνικό σχέδιο ελέγχου του καρκίνου. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές πολυθεματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου σε ισότιμη βάση, διασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου όταν οι πιθανότητες αποθεραπείας είναι μεγαλύτερες.

11 ΜΥΘΟΣ 4 ΟΣ : O ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ: Με τις σωστές στρατηγικές, ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Η πρόληψη αποτελεί μακροπρόθεσμα τον πλέον οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο μείωσης του παγκόσμιου φορτίου του καρκίνου. Παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα που προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό καρκίνους που προκαλούνται από παράγοντες κινδύνου όπως το αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Η βελτίωση της διατροφής, η σωματική άσκηση και η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους μπορούν να προλάβουν το ένα τρίτο περίπου των πιο κοινών καρκίνων. Με βάση τις σημερινές τάσεις, υπολογίζεται ότι η χρήση καπνού θα οδηγήσει τον 21 ο αιώνα στο θάνατο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Η αντιμετώπιση της χρήσης καπνού, που συνδέεται με το 71% όλων των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα και ευθύνεται για το 22% τουλάχιστον του συνόλου των θανάτων από καρκίνο, είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η κατάσταση συχνά δεν αφορά μόνο την προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά, καθώς πολλές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα «διπλό φορτίο» εκθέσεων, οι πιο κοινές από τις οποίες είναι λοιμώξεις που προκαλούν καρκίνο. Οι χρόνιες λοιμώξεις υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το 16% όλων των καρκίνων παγκοσμίως, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει μέχρι και το 23% σχεδόν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλοί από τους πιο κοινούς καρκίνους σε αναπτυσσόμενες χώρες, π.χ. καρκίνος στο ήπαρ, στον τράχηλο της μήτρας και στο στομάχι συνδέονται με λοιμώξεις όπως ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και το ελικοβακτήριο του πυλωρού (H. pylori), αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών εμβολίων θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων ελέγχου του καρκίνου. Η έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών αιτιών καρκίνου στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, περιλαμβανομένης της έκθεσης σε εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση, ακτινοβολία και υπερβολική ηλιακή

12 ακτινοβολία, επίσης αποτελούν σημαντικές αιτίες πρόκλησης καρκίνου που μπορούν να αποφευχθούν. Η αποτελεσματική πρόληψη του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο αρχίζει με το εθνικό σχέδιο ελέγχου του καρκίνου, το οποίο ανταποκρίνεται στη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου σε μια χώρα και την επικράτηση παραγόντων κινδύνου και είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζει τεκμηριωμένες πολιτικές και προγράμματα με βάση τους διαθέσιμους πόρους, που μειώνουν τα επίπεδα έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο και ενισχύουν την ικανότητα του ατόμου να υιοθετήσει υγιεινές επιλογές στον τρόπο ζωής του. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ Η έλλειψη πληροφοριών και ενημέρωσης για τον καρκίνο αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στον αποτελεσματικό έλεγχο και τη θεραπεία του καρκίνου σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα σε σχέση με την διάγνωση της νόσου σε πιο αρχικά και πιο θεραπεύσιμα στάδια. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι λανθασμένες αντιλήψεις αναφορικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά και το στίγμα που συνδέεται με τον καρκίνο, ενδέχεται να οδηγήσουν κάποια άτομα στην αναζήτηση εναλλακτικής θεραπείας, ή ακόμη στην παντελή αποφυγή οποιασδήποτε θεραπείας. Η κατανόηση και ανταπόκριση στις πολιτιστικές πεποιθήσεις και πρακτικές κρίνεται απαραίτητη. Παρά το ότι τα επίπεδα ενημέρωσης γενικά για τον καρκίνο σε αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν χαμηλά, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, το ενδιαφέρον για τον καρκίνο είναι ψηλό, και το κοινό δίνει προσοχή σε μηνύματα που αφορούν την ασθένεια. Το κοινό, οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πολλοί καρκίνοι μπορούν να προληφθούν μέσα από τις κατάλληλες αλλαγές στον τρόπο ζωής, ότι συχνά ο καρκίνος μπορεί να αποθεραπευθεί και ότι υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων πόρων. Πρόσφατες εμπειρίες από προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου και εμβολιασμού σε αναπτυσσόμενες χώρες υποδεικνύουν ότι όταν το κοινό κατανοήσει βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο και γνωρίζει τις δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες, υπάρχει η τάση να προσφεύγει όντως στις υπηρεσίες αυτές. Εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη στρατηγικών που

13 θα ενθαρρύνουν μια συμπεριφορά αναζήτησης βοήθειας, περιλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης αναφορικά με τους τρόπους αναγνώρισης ενδείξεων και συμπτωμάτων και της κατανόησης ότι η έγκαιρη αξιολόγηση θα αυξήσει τις πιθανότητες αποθεραπείας. Η προσέγγιση και το πλαίσιο εφαρμογής ενός αποτελεσματικού προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου λαμβάνει υπόψη όχι μόνο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης που περιλαμβάνουν στρατηγικές για (α) βελτίωση της γνώσης για τον καρκίνο ανάμεσα στις κοινότητες, στους επαγγελματίες υγείας και τους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, (β) διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, (γ) προαγωγή της υγιεινής διατροφής, και (δ) διευκόλυνση της σωματικής άσκησης έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. ΈΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Για τους πλείστους καρκίνους, παρατηρούνται μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών ανισότητες στην έκβαση της ασθένειας. Ασθενείς των οποίων οι καρκίνοι είναι θεραπεύσιμοι στον αναπτυγμένο κόσμο υποφέρουν χωρίς λόγο και πεθαίνουν λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, πόρων και πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου που διευκολύνουν την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα. Η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά αποθεραπείας του καρκίνου σε παιδιά αντικατοπτρίζει τις αδικαιολόγητες ανισότητες στην πρόσβαση στη θεραπεία και φροντίδα ανά το παγκόσμιο. Υπολογίζεται ότι διαγιγνώσκονται παγκοσμίως 160,000 νέα περιστατικά παιδικού καρκίνου κάθε χρόνο, ενώ πέραν του 70% των παιδιών με καρκίνο δεν έχει πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα απαράδεκτα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης γύρω στο 10% στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σύγκριση με περίπου 90% στις χώρες με υψηλά εισοδήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, το μεγαλύτερο και πιο απαράδεκτο κενό στη φροντίδα του καρκίνου αφορά την έλλειψη επαρκούς ανακουφιστικής φροντίδας και πρόσβασης στην αντιμετώπιση του πόνου για τους περισσότερους ανθρώπους του πλανήτη. Ένας μικρός αριθμός φαρμάκων μπορεί να ελέγξει τον πόνο στο 90% περίπου όλων των καρκινοπαθών, περιλαμβανομένων των

14 παιδιών, ωστόσο εκατομμύρια ασθενών δεν έχουν παρά πολύ περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε επαρκή αναλγητική θεραπεία. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις κατά τρόπο ισότιμο, από την πρόληψη του καρκίνου μέχρι την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, στα πλαίσια εθνικών σχεδίων ελέγχου του καρκίνου που ανταποκρίνονται στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου. Η πρόσβαση σε αποτελεσματικές, ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελεί δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο και δεν θα πρέπει να καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του.

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 1-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσαντίδου, Φ. Καλύβα Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012

Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, Νοέμβριος 2012 «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας Η «Εργαλειοθήκη» για τη χρήση των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Τα δικαιώματα των ασθενών Συγγραφέας Δρ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ISBN: 978-9963-623-42-6 2007 Team up Creations Ltd Όθωνος 14, 1016 Λευκωσία-Κύπρος Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας #EUManageStress αντιμετωπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα