London (UCL), Department of Epidemiology, University of London.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "London (UCL), Department of Epidemiology, University of London."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ατοµικά στοιχεία Eπώνυµο : TΣIMΠOΣ Όνοµα : KΛEΩN Όνοµα πατέρα : XPHΣTOΣ Όνοµα µητέρας : ΜAPIA Ηµεροµηνία γέννησης : Tόπος γέννησης : Aθήνα Oικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος (µία κόρη) Στρατολογική κατάσταση : Yπηρέτησα στο Στρατό Ξηράς (Σ.Y.Π.) από ως Θέση : Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Tµήµα Στατιστικής & Aσφαλιστικής Eπιστήµης ιεύθυνση Eργασίας : M. Kαραολή &. ηµητρίου 80, Πειραιάς Γραφείο 512 Tηλ Σπουδές Επιµόρφωση Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών (1975), Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. M.Sc. in Demography (1977), The London School of Economics and Political Science, University of London. (Dissertation: Population changes by age and sex and Rural Population Trends in Greece based on the 1961 and 1971 Population Censures). Ph.D. in Demography (1984), Goldsmith's College, University of London. (Thesis: A Comparative study of Greek Migrant Mortality with particular reference to Australia and England and Wales). Certificate in Population Projections for Socio-Economic Planning (1988), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), Central School of Planning and Statistics, Poland. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ετήσιου Σεµιναριακού Κύκλου µε τίτλο «Eιδικά Θέµατα Στατιστικής» στην Έδρα Στατιστικής της Μαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (υπό την εποπτεία του Καθηγητού Θεόφιλου Κάκουλου), Οκτώβριος Ιούνιος Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους : Sabbatical στο University College London (UCL), Department of Epidemiology, University of London. Επαγγελµατική απασχόληση : Eπιστηµονικός Συνεργάτης στην Έδρα ηµογραφίας και Προγραµµατισµού του Eργατικού υναµικού της Aνωτάτης Bιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήµιο Πειραιώς), Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών : Λέκτορας ηµογραφίας στην Aνωτάτη Bιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Πανεπιστήµιο Πειραιώς), Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών : Eπίκουρος Kαθηγητής ηµογραφίας, Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς : Αναπληρωτής Kαθηγητής ηµογραφίας, Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς : Kαθηγητής ηµογραφίας, Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 1

2 Συµµετοχή σε ιεθνή και Εθνικά Ερευνητικά Προγράµµατα Περίοδος : Συµµετείχα ως Country Representative στο ιεθνές Ερευνητικό Πρόγραµµα «Study in the Demographic Structure in the European Region: Health and Social Implications», Regional Office for Europe, World Health Organization, United Nations. Περίοδος : Συµµετείχα ως Eπιστηµονικός Συνεργάτης του KEΠE στο «Eρευνητικό Πρόγραµµα του Kυκλώµατος Αποδηµίας-Παλιννόστησης του Ελληνικού Πληθυσµού» που οργανώθηκε και υποστηρίχτηκε από το Yπουργείο Eθνικής Oικονοµίας, το KEΠE και το Συµβούλιο της Eυρώπης. Tον Iανουάριο 1985 ορίστηκα, από την Eκτελεστική Eπιτροπή του Προγράµµατος αυτού Συντονιστής της Ερευνητικής Οµάδας των ηµογραφικών Eπιδράσεων. Περίοδος : Συµµετείχα ως Country Representative στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα «European Economic Community (EEC) Concerted Action Project on Health Services and Avoidable Mortality», το οποίο υποστηρίχτηκε από την Commission of the European Communities, Directorate-General for Science, Research and Development. Περίοδος : Συµµετείχα ως Country Representative στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα «Assessment of HIV/AIDS Education for Migrants and Travellers: Migrant Group» το οποίο εντάσσεται στο European Community Project Assessment of the AIDS/HIV Preventive Strategies και υποστηρίχτηκε από το Institute Universitaire de Medecine Sociale et Preventive, Lausanne, Switzerland. Περίοδος : Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράµµατος µε θέµα «Προοπτικές Κατανοµής του Πληθυσµού της Χώρας την Προσεχή εκαετία Κατά Ηλικία, Νοµό και Εποχή του Έτους σε Σχέση µε τη Νοσηρότητα» που υποστηρίχτηκε από το KEΣY (Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων). Περίοδος : Επιστηµονικός Υπεύθυνος Ερευνητικού Προγράµµατος µε θέµα «Προσδιορισµός Αναγκών οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης: ηµογραφικές Εξελίξεις, Απασχόληση και Ανεργία του Ελληνικού Πληθυσµού», το οποίο υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης οµών Άτυπης Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Περίοδος : Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Κοινοτικού Ερευνητικού Προγράµµατος µε θέµα «ικτυακή Υποδοµή Τηλεοπτικών Συσκευών ( ΥΤΗΣ)» το οποίο διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΤ ΙΙ και υποστηρίχθηκε από την Γ.Γ.Ε.Τ. Περίοδος Ιούλιος 2000 εκέµβριος 2000: Μέλος ερευνητικής οµάδας του Ερευνητικού Έργου µε θέµα «Πληθυσµιακές-Μεταναστευτικές Εκτιµήσεις και ηµογραφικές Προβολές του Πληθυσµού της Ελλάδας, », Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Περίοδος : Μέλος ερευνητικής οµάδας του έργου «Ερευνητικό Πρόγραµµα για την Τεχνική Υποστήριξη και Παραγωγή Υποστηρικτικών εδοµένων για την Επεξεργασία Πληθυσµιακών- ηµογραφικών Στοιχείων και Προβλέψεων για την Αττική µε έτος Στόχο το 2020», το οποίο υποστηρίχθηκε από τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ). Περίοδος : Μέλος ερευνητικής οµάδας του Ερευνητικού Προγράµµατος µε θέµα «Χωρικές ανισότητες εισοδήµατος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα», το οποίο υποστηρίχθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση. Περίοδος : Member of the «Task Group: Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region», Word Health Organization. 2

3 ιδακτική εµπειρία (α) ιδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Στις βαθµίδες του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή: ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων Στατιστική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ στα Τµήµατα Οικονοµικής Επιστήµης, Ναυτιλιακών Σπουδών και Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ανάθεση διδασκαλία των µαθηµάτων Περιγραφική Στατιστική, ηµογραφία, Ειδικά Θέµατα ηµογραφίας, Πληθυσµιακή Γεωγραφία, Εργαστήριο Υ/Η στο Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Στη βαθµίδα του Καθηγητή: ανάθεση διδασκαλία των µαθηµάτων ηµογραφία, Ειδικά Θέµατα ηµογραφίας, Πληθυσµιακή Γεωγραφία, Στατιστικά Προγράµµατα. (β) ιδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών Περίοδος (Εαρινό εξάµηνο): Ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος «Ανάλυση εδοµένων µε Χρήση Στατιστικών Πακέτων», ΠΜΣ «Εφαρµοσµένη Στατιστική», Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Περίοδος (Χειµερινά εξάµηνα): Ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος «Ανάλυση εδοµένων µε Χρήση Στατιστικών Πακέτων», ΠΜΣ «Εφαρµοσµένη Στατιστική», Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Περίοδος (Χειµερινά και Εαρινά εξάµηνα): Ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων «ηµογραφική Ανάλυση» και «Ιστορική εξέλιξη του πληθυσµού της Ευρώπης», ΠΜΣ «Ιστορική ηµογραφία», Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Ιστορίας. Περίοδος (Χειµερινό Εξάµηνο): Ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος «Ποσοτικές Μέθοδοι στη ηµογραφία», ΠΜΣ «Εφαρµοσµένη Στατιστική», Τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. (γ) ιαλέξεις και παραδόσεις σε σεµιναριακούς κύκλους 1983: Death among migrants, Postgraduate Seminars, Department of Social Science & Administration, Goldsmiths College, University of London : ιδασκαλία του µαθήµατος Βιοστατιστική στη Σχολή Νοσηλευτικής Αξιωµατικών του Ελληνικού Στρατού : ιαλέξεις µε θέµα Κατασκευή, Ανάλυση και Εφαρµογές των Πινάκων Επιβίωσης στο πλαίσιο του µαθήµατος της ηµογραφίας στην Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας (τέως Υγειονοµική Σχολή Αθηνών) : Kαθηγητής στο Iνστιτούτο ιαρκούς Eπιµόρφωσης της Σχολής ηµόσιας ιοίκησης στον κύκλο Πληροφορική: Στατιστικά πακέτα και επεξεργασία κειµένου. 1993: Yπεύθυνος και ιδάσκων του Σεµιναρίου Aνάλυση Bιοστατιστικών εδοµένων µε χρήση H/Y που διενεργήθηκε στο KEΠΠ. 1993: Yπεύθυνος του Επιµορφωτικού Σεµιναρίου Aνάλυση δεδοµένων µε χρήση του φύλλου εργασίας Lotus 1-2-3, Λέσχη Eργαζόµενου Kοριτσιού Πειραιά. 1992: ιδάσκων στο πλαίσιο του σεµιναριακού προγράµµατος Έρευνα Αγοράς που διενεργήθηκε στο KO E/KEΠΠ, Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 1992: ιδάσκων στον σεµιναριακό κύκλο Πληροφορική στην Oικονοµική Έρευνα που έλαβε χώρα στο University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, Iούνιος-Iούλιος : ιδάσκων και συν-διοργανωτής σε σεµιναριακό κύκλο µε θέµα Aνάλυση Στατιστικών εδοµένων µε χρήση H/Y που διενεργήθηκε στο Kέντρο Kαινοτοµιών Aθήνας (EOMMEX). 3

4 Κριτής εργασιών σε Επιστηµονικά Περιοδικά Έχω κρίνει εργασίες στα εξής επιστηµονικά περιοδικά: Population and Environment Population Review Migration Letters Annals of Human Biology International Journal for Equity in Health International Journal of Environmental Research and Public Health International Journal of Economic Sciences and Applied Research Social Research Review Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Μέλος Επιστηµονικών Ενώσεων Fellow of the Royal Statistical Society (FSS) Member of the European Association for Population Studies (EAPS) Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών (2009 ) Άλλες ραστηριότητες 1. Επιστηµονικός Συνεργάτης του Υπουργού Οικονοµικών Μανόλη ρεττάκη ( ). 2. Eµπειρογνώµων στη ιακοµµατική Eπιτροπή της Bουλής για την Aντιµετώπιση του ηµογραφικού Προβλήµατος της Eλλάδος (Bλ. Πρακτικά της Bουλής των Eλλήνων, Συνεδρίαση OΣT, Πέµπτη 11/2/1993, Z Περίοδος, Σύνοδος Γ, Tεύχος A). 3. Eξεταστής στο IKY για την ειδικότητα της ηµογραφίας (έτη και ). 4. Mέλος της Eπιτροπής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για το Πρόγραµµα Mορφωτικών Aνταλλαγών Socrates ( ). 5. Ερευνητής στην Επιτροπή ιατύπωσης της Eθνικής Έκθεσης της Ελλάδος (National Report) που παρουσιάστηκε στη ιεθνή ιάσκεψη του Καΐρου τον Aύγουστο 1994 για το Παγκόσµιο Έτος Πληθυσµού. 6. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής της ΕΣΥΕ για την Αναθεώρηση του είκτη της Βιοµηχανικής Παραγωγής ( ). 7. Mέλος του.σ. του Νοσοκοµείου K.A.T. ( ). 8. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και Μετεγγραφών Εξωτερικού, Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ( ). 9. Μέλος του.σ. της Ένωσης Μελών ΕΠ Πανεπιστηµίου Πειραιώς ( ). 10. Μέλος της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ). 11. Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Παραρτήµατος ΙΣΤΑΜΕ Πειραιά ( ). 12. Μέλος της Επιτροπής Επιλογής Στελεχών των Αρχών ιαχείρισης του Γ ΚΠΣ στη Μονάδα Οικονοµικής ιαχείρισης ( ). 13. Μέλος Γνωµοδοτικής Επιτροπής του είκτη Τιµών Καταναλωτή, ΕΣΥΕ ( ). 14. Μέλος Γνωµοδοτικού Συµβουλίου επί των Αποτελεσµάτων της Απογραφής Πληθυσµού του έτους 2001, ΕΣΥΕ (2002). 15. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ( ). 16. ιευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρµοσµένη Στατιστική» του Τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ( ). 17. Πρόεδρος Τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Σεπτέµβριος 2009 Αύγουστος 2011). 18. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρµοσµένη Στατιστική (Σεπτέµβριος 2011 ). 4

5 19. Εκπρόσωπος του Τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης στην Επιτροπή του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Σεπτέµβριος 2011 ). 20. Μέλος του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Νοέµβριος 2012 ). Ακαδηµαϊκές ραστηριότητες και εξιότητες Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής δύο επιστηµονικών συνεδρίων: 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Μαΐου 1997, Πανεπιστήµιο Πειραιώς που οργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ). The 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, 2-5 September 2011, Harokopio University of Athens. Επίβλεψη δύο ιδακτορικών ιατριβών στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς (οι διατριβές είναι υπό εξέλιξη). Μέλος σε 6 Επταµελείς Επιτροπές Κρίσης ιδακτορικών ιατριβών. Επιβλέπων καθηγητής 17 Μεταπτυχιακών ιπλωµατικών Εργασιών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρµοσµένη Στατιστική του Τµήµατος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Συµµετοχή σε Τριµελείς Συµβουλευτικές Επιτροπές έξη (6) Μεταπτυχιακών ιπλωµατικών Εργασιών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιστορίας, του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Μέλος Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή/εξέλιξη Μελών ΕΠ στα εξής ΑΕΙ: Πανεπιστήµιο Πειραιώς (3, στις 2 ως συντονιστής), Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο (2), Πάντειο Πανεπιστήµιο (2), Πανεπιστήµιο Αιγαίου (3) και ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (1). Εφαρµογές πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης δηµογραφικών-κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων µε χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και Statgraphics και παρουσίασηεπεξεργασία δεδοµένων και κειµένων µε MS-Office (Word, Excel, Power Point). Υπεύθυνος σύνταξης και έκδοσης του Ελληνικού ηµογραφικού ελτίου και των Τεχνικών Εκθέσεων της Ελληνικής ηµογραφικής Εταιρείας (Ε ΗΜ). Υπάρχουν περί τις 100 ετερο-αναφορές στο επιστηµονικό µου έργο στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Οι ερευνητικές και διδακτικές περιοχές ενδιαφέροντός µου περιλαµβάνουν: µέθοδοι δηµογραφικής ανάλυσης θνησιµότητα, πίνακες επιβίωσης και προβολές πληθυσµού νοσηρότητα και κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες στην υγεία διεθνής και εσωτερική µετανάστευση πληθυσµιακές θεωρίες και γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού ανάλυση δεδοµένων µε χρήση στατιστικών πακέτων 5

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πανεπιστηµιακές εργασίες «Population changes by age And Sex and Rural Population Trends in Greece based on the 1961 and 1971 Population Censuses», M.Sc. Dissertation presented to the University of London, «A Comparative study of Greek Migrant Mortality with particular reference to Australia and England and Wales», Ph. D. Thesis presented to the University of London, Επιστηµονικές Εργασίες σε Περιοδικά µε Κριτές ιεθνή Περιοδικά µε σύστηµα κριτών 1. Tsimbos, C. (2006). The Impact of Migration on Growth and Ageing of the Population in a New Receiving Country: the Case of Greece. International Migration 44(4): Verropoulou G. and C. Tsimbos (2007). Socio-demographic and health-related factors affecting depression of the Greek population in later life: an analysis using SHARE data. European Journal of Ageing 4(3): Verropoulou G., Bagavos C. and C. Tsimbos (2007). Migrant and Non-Migrant Fertility in Greece: Results Based on the 2001 Population Census. Migration Letters 4(2): Bagavos C, Tsimbos C and G Verropoulou (2008). Native and Migrant Fertility Patterns in Greece: A Cohort Approach. European Journal of Population 24: Tsimbos, C. (2008). Net Migration Estimates for Greece by Age, Sex and Citizenship, Migration Letters 5(2): Tsimbos, C. (2008). Immigrant and Native Fertility in Greece: New Estimates and Population Prospects ( ). Population Review 47(2): Tsimbos, C. and G. Verropoulou (2008). A multivariate analysis of factors associated with physical functioning limitations in the Greek elderly population, Journal of Statistics and Management Systems 11(6): Faiza Tabassum, Georgia Verropoulou, Edlira Gjonça, Elizabeth Breeze, Cleon Tsimbos (2009). Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males. Ageing & Society 29(7): Tsimbos C. (2010). An assessment of socio-economic inequalities in health among elderly in Greece, Italy and Spain. International Journal of Public Health 55: Verropoulou G. and Tsimbos C. (2010). Differentials in sex ratio at birth among natives and immigrants in Greece: an analysis employing nationwide micro-data, Journal of Biosocial Science 42(3): Verropoulou G. and Tsimbos C. (2011). A Multivariate Analysis of Socio-demographic Factors Associated with Sex Ratio at Birth among Natives and Immigrants in Greece, Based on Vital Registration Microdata, Population Review 50(1): Tsimbos C. and G. Verropoulou (2011). Demographic and socioeconomic determinants of low birth weight and preterm births among natives and immigrants in Greece: an analysis using nationwide vital registration micro-data, Journal of Biosocial Science 43(3): Tsimbos, C., Kotsifakis, G., Verropoulou, G. and Kalogirou, S. (2011). Life expectancy in Greece : regional variations and spatial clustering, Journal of Maps v2011: DOI: /jom Kalogirou S., Tsimbos C., Verropoulou G. and Kotsifakis G. (2012). Regional mortality differentials in Greece by selected causes of death: , Journal of Maps 8(4): Verropoulou G. and Tsimbos C. (2013). Modeling the effects of maternal sociodemographic characteristics on the preterm and term birth weight distributions in Greece using quantile regression, Journal of Biosocial Science 45(3):

7 16. Tsimbos C., Kalogirou S. and Verropoulou G. (2013). Estimating spatial differentials in life expectancy in Greece at local authority level. Population, Space and Place, on line early view June 2013, DOI: /psp Ελληνικά Περιοδικά µε σύστηµα κριτών 17. ρεττάκης, M. Γ., Τσίµπος K. (1980). H επίδραση της Μετανάστευσης, της Αστικοποίησης και της Εκπαίδευσης στη Γονιµότητα στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 39-40: Παπαευαγγέλου Γ., Tσίµπος K. (1982). Σηµαντική Aύξηση της Θνησιµότητας από Kαρδιαγγειακές Παθήσεις στην Eλλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, Materia Medica Greca, 10(3): Παπαευαγγέλου Γ., Tσίµπος K. (1984). Mελέτη της εξελίξεως της Θνησιµότητας από Kαρδιακές Παθήσεις στην Ελλάδα, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 1(10): Παπαευαγγέλου Γ., Tσίµπος K. (1990). Πίνακες Επιβίωσης του Ελληνικού Πληθυσµού κατά Aιτία Θανάτου: , Eπιθεώρηση Kοινωνικών Eρευνών 77: Tσίµπος K., Pουµελιώτου A., Παπαευαγγέλου Γ. (1990). Περιφερειακές ιαφοροποιήσεις της Θνησιµότητας του Eλληνικού Πληθυσµού κατά Αιτία Θανάτου: , Iατρική 58(1): Aνδριώτη., Λιντζέρης A., Zέρβας Γ., Tσίµπος K., Pουµελιώτου A. (1994). ιερεύνηση των διαχρονικών ροπών των καρδιαγγειακών παθήσεων στη χώρα µας: , Iατρική 66: Κοτσυφάκης Γ., και Κ. Τσίµπος (1997). Πίνακες επιβίωσης του ελληνικού πληθυσµού κατά οικογενειακή κατάσταση: , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 94: Συλλογικοί Τόµοι 24. Holland, W.W., Barry, J., Papaevangelou, G., Tsimbos, C., et al. (1988). European Community Atlas of Avoidable Death, Commission of the European Communities Health Services Research Series No.3, Oxford and New York: Oxford University Press. 25. Holland, W.W., Paul, E.A., Barry, J., Papaevangelou, G., Tsimbos, C., et al. (1991). European Community Atlas of Avoidable Death , Commission of the European Communities, Health Services Research Series No. 6, Vol. 1, Oxford and New York: Oxford University Press. 26. Holland, W.W., Fitzgerald, A., Barry, J., Bevan, G., Papaevangelou, G., Tsimbos, C., et al. (1993). European Community Atlas of Avoidable Death , Commission of the European Communities, Health Services Research Series No. 9, Vol. 2, Oxford and New York: Oxford University Press. 27. WHO (2013). Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO European Region: Final Report. Review Chair: Michael Marmot, Task Group Member for Greece: Cleon Tsimbos, World Health Organization and University College London. 28. Tsimbos C. (2013). Socio-economic inequalities in health among older people in Greece, Italy and Spain: a first assessment based on wave 1 and wave 2 SHARE data, in Emily Grundy (ed.): Health Inequalities and the Health Divide among Older People in the WHO European Region, chapter 5, pp , WHO and UCL. Άλλες ηµοσιεύσεις 29. Tσίµπος, K. (1978). Aιτιώδης σχέση γεννητικότητας και επαγγελµατικής απασχόλησης των εγγάµων γυναικών», ΕΣΥΕ, O Στατιστικός 16(1-2): Tσίµπος K. (1980). H Kατά Συνθήκη Θεωρία της ηµογραφικής Mετάβασης, Aνάλυση Eξελίξεων της Eλληνικής Oικονοµίας 8/9(2-3):

8 31. Παπαευαγγέλου Γ., Μάζης, Θ., Tσίµπος, K. (1985). Μεταπολεµικές τάσεις γονιµότητας του ελληνικού πληθυσµού: χρονολογική και γενεαλογική ανάλυση σε αντιπαράθεση, Τιµητικός Τόµος Οµότιµου Καθηγητή. B. Kασκαρέλη, σελ , Πανεπιστήµιο Αθηνών. 32. Παπαδάκης, M. E. και Κ. Χ. Tσίµπος (1993). Περιφερειακοί Πίνακες Επιβίωσης του Ελληνικού Πληθυσµού , , , Αθήνα: BHTA. 33. Τσίµπος, Κ. (2001). Η γονιµότητα στις Βαλκανικές Χώρες κατά το δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα, στο. Ε. Λώλη (επιµ.): Υπογεννητικότητα, το σηµαντικότερο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, σελ , Αθήνα: Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. 34. Τσίµπος, Κ. (2004) Η Μεταναστευτική Εισροή ως Παράγοντας Επιβράδυνσης της ηµογραφικής Γήρανσης, στο Χ. Μπάγκαβου και Α. Μωϋσίδη (Επιµ.): Το Νέο ηµογραφικό Τοπίο του 21ου Αιώνα, Εξελίξεις, Επιπτώσεις, Πολιτικές, Πάντειο Πανεπιστήµιο, σελ , Αθήνα: Gutenberg. 35. Τσίµπος Κ., Βερροπούλου Γ. (2009). ιερευνητική στατιστική ανάλυση επιπέδων και προτύπων υγείας των Ελλήνων, στο βιβλίο: Α. Λυµπεράκη, Π. Τήνιου και Α. Φιλαλήθη (επιµελ.): Ζωή 50 +: Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Αθήνα: εκδ. Κριτική ΑΕ. Τεχνικές εκθέσεις 36. Papaevangelou G. and C. Tsimbos (1982): Study on Trends in the Demographic Structure of Greece: , Meeting on the Study in the Demographic Structure in the European Region: Health and Social Implications, World Health Organization (WHO), Regional Office for Europe, Berne March Tsimbos C. and Papaevangelou G. (1983). Health Services and Avoidable deaths: Report on the availability of Greek data, EEC Concerted Action Project, London November Papaevangelou, G. and C. Tsimbos (1983). Health Services and Avoidable deaths: Methodological issues and Proposals, EEC Concerted Action Project, London November Papaevangelou G, and C. Tsimbos (1991). EC Concerted Action on Assessment of AIDS/HIV Prevention Strategies-Migrants and Travellers, Country Report for Greece", in Mary Haour-Knipe (Ed): Migrants and Travelers Group Final Report, pp and Appendix III, pp. 1-16, Institute Universitaire de Medecine Sociale et Preventive, Lausane. 40. Siampos, G., Papadakis, M., Loizos N. Tsimbos, C. (1994). National Report on Population of Greece, Technical Report, International Conference on Population and Development, United Nations, Cairo, 5-13 September Tσίµπος Κ., Παπαευαγγέλου Γ. (1993). Προοπτικές κατανοµής του πληθυσµού της χώρας την προσεχή δεκαετία κατά ηλικία, νοµό και εποχή του έτους σε σχέση µε την νοσηρότητα, Τεχνική Έκθεση, Yπουργείο Yγείας Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, KEΣY, Αθήνα. 42. Τσίµπος, Κ. (2000). ηµογραφικές Προβολές του Πληθυσµού της Ελλάδος: ένα Εναλλακτικό Σενάριο για την Πορεία του Πληθυσµού τα Επόµενα 50 χρόνια, Τεχνική Έκθεση, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα. 43. Verropoulou G., C. Bagavos, C. Tsimbos (2010). A Comparison of IPUMS Microdata and Census Data with special reference to Native and Immigrant Fertility in Greece, Technical Report TR , Greek Demographic Society, Available on line: 44. Tsimbos C., Verropoulou G., Bagavos C. (2007). A Comparison of IPUMS Microdata and Census Data with a special reference to Native and Immigrant Fertility in Greece, in Modern Greek Studies Yearbook, vol. 22/23, 2006/2007, University of Minnesota. 8

9 Εργασίες σε Πρακτικά/Περιλήψεις Επιστηµονικών Συνεδρίων Πρακτικά 45. Παπαδάκης, M., Tσίµπος, K. (1990): ηµογραφικές επιδράσεις της εξωτερικής µετανάστευσης κατά την µεταπολεµική περίοδο , «Πρόγραµµα Aποδηµίας- Παλιννόστησης του Eλληνικού Πληθυσµού», Aθήνα Μαΐου 1989, Yπ. Eθν. Oικον., Γεν. Γραµ. Aποδ. Eλληνισµού, Tόµος A σελίδες Παπαευαγγέλου Γ. και Κ. Tσίµπος (1993). Επιδηµιολογία της τρίτης ηλικίας, Πρακτικά Τέταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονοµικών και ιοίκησης Υπηρεσιών Yγείας, Υγεία και Κοινωνική Προστασία στην Τρίτη Ηλικία, KKEY, Υγειονοµική Σχολή Αθηνών, σελ Aνδριώτη., Λιντζέρης A., Zέρβας Γ., Tσίµπος K., Pουµελιώτου A., (1993). ιαχρονική εξέλιξη των καρδιαγγειακών παθήσεων στην τρίτη ηλικία , Πρακτικά Τέταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονοµικών και ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Υγεία και Κοινωνική Προστασία στην Τρίτη Ηλικία, KKEY, Υγειονοµική Σχολή Αθηνών, σελ Tσίµπος K. και Γ. Παπαευαγγέλου (1994). Θνησιµότητα του ελληνικού πληθυσµού κατά αιτία θανάτου, , Πανελλήνιο ηµογραφικό Συνέδριο, Πρακτικά, σελ , Αθήνα: Λιβάνης, Γεωργιακώδης Φ., Τσίµπος Κ., Μπαρµπούνης Β. (1997). Προγνωστική ικανότητα του Χαλκού, των α2 σφαιρινών του ορού του αίµατος και της ΤΚΕ σε ασθενείς µε τη νόσο του Hodgkin s, υπό δηµοσίευση, Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Μαΐου ιακουλάκη., Μαυρώτας Γ., Μουρελάτος Α., Τσίµπος Κ. (1997). Εφαρµογή Μεθόδων Πολυµεταβλητής Ανάλυσης για τη µελέτη των Ενεργειακών Πολιτικών των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Μαΐου Τσίµπος, Κ., Κοτσυφάκης, Γ. (1997). Η διαφοροποίηση στην επιβίωση του Ελληνικού Πληθυσµού κατά οικογενειακή κατάσταση: , Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Μαΐου 1997, σελ Τσίµπος Κ. (1998). Η Επίδραση των Αιτιών Θανάτου στην Επιβίωση του Ελληνικού Πληθυσµού: Πίνακες Επιβίωσης για τα έτη , Πρακτικά Συνεδρίου, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Χανιά Κρήτης, 5-8 Ιουνίου 1998, Τσίµπος, Κ. (2000). Η σηµασία της µετανάστευσης στην εκτίµηση του µεγέθους και της κατά ηλικία δοµής του πληθυσµού της Ελλάδος, στο Η. Κικίλιας, Χ. Μπάγκαβος, Π. Τήνιος και Μ. Χλέτσος (επιµ.): ηµογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία, Τάσεις, Προκλήσεις και Πολιτικές, Πρακτικά ηµογραφικού Συνεδρίου µε τίτλο συνέδριο «European Conference on The Challenge of Demographic ageing and the knowledge-based society», Athens, 2-3 November σελ , Αθήνα Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας. 54. Κακλαµάνη, Σ., Παπαδάκης, Μ. και Τσίµπος, Κ. (2003). Η Μακροχρόνια Ανεργία ως Παράγοντας Κοινωνικού και Οικονοµικού Αποκλεισµού, 2ο ιεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, Θεσσαλονίκη 8-10 Νοεµβρίου 2002, Hellenic Sociological Association and International Sociological Association, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 1-25, Αθήνα: Gutenberg. 55. Τσίµπος, Κ. (2003). Η Επίδραση των Αιτιών Θανάτου στην Επιβίωση του Ελληνικού Πληθυσµού: , Πανελλαδικό ηµογραφικό Συνέδριο, Αθήνα Νοεµβρίου 1998, Πρακτικά Συνεδρίου, στο Γ. Σιάµπου (επιµ.): Πληθυσµός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, σελ , Αθήνα: Κορφή. 56. Τσίµπος, Κ. και Γ. Βερροπούλου (2006). Η ηµογραφική Μετάβαση του Πληθυσµού της Ελλάδας σε Επίπεδο Γεωγραφικού ιαµερίσµατος κατά τη Μεταπολεµική Περίοδο. Πρακτικά 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Καστοριά , σελ

10 57. Ζήµερας Σ., Τσίµπος Κ. (2007) Μεταναστευτικές Εισροές και περιφερειακές δοµές του πληθυσµού της Ελλάδας, υπό δηµοσίευση, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα Κοτσυφάκης Γ., Τσίµπος Κ. (2007) Συνεπτυγµένοι Πίνακες Επιβίωσης του πληθυσµού της Ελλάδας σε επίπεδο Νοµού: 2001, υπό δηµοσίευση, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα Τσίµπος Κ., Βερροπούλου Γ. (2007) Εκτίµηση των µέτρων γονιµότητας και δοµής εγγάµων γυναικών αναπαραγωγικής περιόδου σε επίπεδο νοµού στην Ελλάδα: , υπό δηµοσίευση, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα Μπάγκαβος Χ., Βερροπούλου Γ., Τσίµπος Κ. (2009) Γονιµότητα των γενεών στην Ελλάδα: Εύρος και προσδιοριστικοί παράγοντες των γεωγραφικών και χωρικών διαφοροποιήσεων, εύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (υπό ηµοσίευση). 61. Τσίµπος Κ. και Γ. Βερροπούλου (2010) Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της γονιµότητας του πληθυσµού της Ελλάδας σε επίπεδο νοµού: , 9 ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ.: , Αθήνα 4-6 Νοεµβρίου 2010, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας. 62. Τσίµπος Κ. (2011) Προβολές του πληθυσµού της Ελλάδας κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα, , ηµογραφικό Συνέδριο της Ακαδηµίας Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών, Μάρτιος 2009, σελ Περιλήψεις 63. Ladakis A., Georgiakodis F., Tsimbos C., et al. (1988). Prevalence of Un-diagnost Abnormal Carbohydrate Metabolism in a Rural Population, 2ed Meeting of the Mediterranean Group for the Study of the Diabetes, April 1988, Athens. 64. Γιαννίκος Λ., Iατράκης Γ., Τσίµπος Κ. (1995). Eµµηνορρυσιακές και ορµονικές διαταραχές µετά από λαπαροσκοπική στειροποίηση µε αγκτήρες, 21ο Πανελλήνιο Iατρικό Συνέδρίο, 9-13 Μαΐου Φιλντίσης Γ., Mπαλτόπουλος Γ., Γεωργιακώδης Φ., Τσίµπος Κ. (1995). Στατιστική Προσέγγιση των Iσοθερµικών Καµπύλων Κατανάλωσης και Προσφοράς Οξυγόνου σε βαριά ασθενείς, 21ο Πανελλήνιο Iατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου Kαρδαράς, Σ, Γεωργιακώδης, Φ., Τσίµπος Κ. (1995) Λοιµώδης Ενδοκαρδίτιδα στην Ελλάδα : παράγοντες που επηρεάζουν την θνητότητα, 21 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου Τσίµπος Κ. (1997). είκτες Υγείας στην Τρίτη Ηλικία, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα εκεµβρίου Fildisis, G., Georgiakodis, F., Tsarouxas, X., Tsimbos, C., Baltopoulos, G. (1997). Oxygenation improvement in critically ill patients with intravenous immunoglobulin, The 7th World Congress of Intensive & Critical Care Medicine, June 29 - July 3, 1997, Ottawa, Canada. 69. Σωτήρη Α., Τσίµπος Κ., Γκιλάνας Τ., Νντόντορος Ι. (2000). Έλεγχος FVC εργατών κλωστηρίου πριν και µετά την έκθεση στη σκόνη βαµβακιού σε συνδυασµό µε µέτρηση των επιπέδων σκόνης στο χώρο εργασίας, ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα Φεβρουαρίου Σωτήρη, Α., Τσίµπος, Κ. και Γεωργιακώδης, Φ. (2004). Σύγκριση Σπιροµετρικών Τιµών µε Προβλεπόµενες σε Εργάτες Κλωστηρίου Βάµβακος, 13ο Πανελλήνιο Πνευµονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 2-5 εκεµβρίου 2004, Πανεπιστήµιο Πατρών. 71. Τσίµπος, Κ. (2004). Μετανάστευση και γήρανση στην Ελλάδα: εξελίξεις και προοπτικές. Ανακοίνωση στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας, Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, Αθήνα Ιανουαρίου Verropoulou, G. and C. Tsimbos (2006). Socio-economic inequalities and demographic differentials in mental and physical health of the Greek elderly population. British Society 10

11 for Population Studies Conference, Southampton, September 2006, 73. Bagavos, C., Tsimbos, C. and G. Verropoulou (2006). Cohort Fertility Differentials between Native and Foreign Born Women in a New Receiving Country: the Case of Greece. European Population Conference, Liverpool, June 2006, 74. Zimeras, S. and C. Tsimbos (2006). Modelling the spatial distribution of immigrant population in Greece, EcoMod, International Conference on Regional and Urban Modelling, 1-3 June 2006, Free University of Brussels, abstract on line elin g_2006_papers.htm. 75. Bakakos, P., Sotiri, A., Tsimbos, C. et al. (2007). Occupation and exposure to chemicals in 335 patients with bronchial asthma, paper presented at the 11th State of the Art Conference, Medical School of University of Athens, Athens April Tsimbos, C and G. Verropoulou (2007). Socio-demographic differentials and the role of health-related behaviour and chronic conditions in physical functioning among the Greek population aged 50+: an analysis based on SHARE data. British Society for Population Studies Conference, St. Andrews, BSPS 2007 Conference, September 2007, 77. Tsimbos C. and G. Verropoulou (2008). Socio-economic position and health inequalities in Mediterranean countries: an exploratory analysis using SHARE data, European Association for Population Studies, 2008 Conference, Barcelona July Abstract on line: 78. Faiza T., Verropoulou G., Gjonça E., Breeze E. and Tsimbos C. (2008). Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males, British Society for Population Studies, 2008 BSPS Conference, Manchester September Abstract on line: 79. Tsimbos C., Verropoulou G., Bagavos C. (2008) Native and immigrant fertility patterns in Greece: a comparative study based on aggregated census statistics and IPUMS microdata, British Society for Population Studies, 2008 BSPS Conference, Manchester September Abstract on line: 80. Verropoulou G. and C. Tsimbos (2009). Socio-demographic factors associated with sex ratio at birth in the indigenous and the foreign origin populations of Greece, 2009 BSPS Conference, 9-11 September, University of Sussex, Sussex, UK. Available on line: s.aspx. 81. Verropoulou G. and C. Tsimbos (2010). Socio-demographic factors affecting birth weight and preterm status of native and immigrant births in Greece: a multivariate analysis based on vital registration records, 2010 BSPS Conference, September, University of Exeter, Exeter, UK. Available on line: Mortality%20abstracts.pdf. 82. Kalogirou S., C. Tsimbos and A. Tsimpanos (2010). Spatial variations in the effects of socioeconomic conditions to fertility for local authorities in Greece, 2010 BSPS Conference, September, University of Exeter, Exeter, UK. Available on line: df. 83. Verropoulou G and Tsimbos C (2011). Effects of maternal socio-demographic characteristics on birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on line from ed-subheading5 11

12 84. Tsimbos C, Kalogirou S and Verropoulou G (2011). Life expectancy variation across local authorities in Greece in 2001 and associations with socioeconomic conditions and population density of localities. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on line from ed-subheading7 85. Kalogirou S, Tragaki A, Tsimbos C (2011). Spatial inequalities of income, development and poverty in Greece. The 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, 2-5 September 2011, Harokopio University of Athens. Abstract available in ecqtg 2011 Book of Abstracts, p. 83. Greek Society for Population Studies (EDIM) & Harokopio University. 86. Τσιµπάνος Α., Αγιακλόγλου Χ. και Τσίµπος Κ. (2012). ιερεύνηση Αξιοπιστίας Αποτελεσµάτων της Γεωγραφικά Σταθµισµένης Παλινδρόµησης για Στάσιµα SAR(1) Υποδείγµατα, 28 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Βόλος, Απριλίου Καλογήρου, Σ., Τραγάκη Α., Τσίµπος Κ. (2012). Χωρικές Ανισότητες Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 10 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήµης (ERSA), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G. and Kotsifakis, G. (2012). Cause of death mortality in Greece: regional variations and spatial patterns. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, June European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on line: 89. Verropoulou, G., Tsimbos, C. (2012). Effects of maternal socio-demographic characteristics on the birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, June European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on line: 90. Tsimbos C. (2012). On the first results of the last 2011 population census of Greece, British Society for Population Studies, 2012 Annual Conference, September 2012, University of Nottingham. To be presented. Abstract available on line from ed-subheading7 ιδακτικά Εγχειρίδια και Σηµειώσεις Εγχειρίδια 91. Παπαευαγγέλου Γ., Tσίµπος K. (1983). Κοινωνικές και Υγειονοµικές Επιπτώσεις από τις ηµογραφικές εξελίξεις του Ελληνικού πληθυσµού: , Υγειονοµική Σχολή Αθηνών: Αθήνα. 92. Παπαευαγγέλου Γ., Tσίµπος K. (1992). Ιατρική ηµογραφία και Οικογενειακός Προγραµµατισµός, Αθήνα: BHTA. 93. Τσίµπος Κ., Μουρελάτος Α. (1996). Εισαγωγή στους Μικρο-υπολογιστές και στα Λειτουργικά Συστήµατα, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 94. Παπαδάκης, Μ., Τσίµπος, Κ. Μουρελάτος, Α. (1997). Στατιστική Ανάλυση εδοµένων µε το Λογισµικό Statgraphics, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 95. Παπαδάκης, Μ. και Κ. Τσίµπος (1998). ηµογραφική Ανάλυση, Αρχές Μέθοδοι, Εφαρµογές, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 96. Τσίµπος, Κ. και Φ. Γεωργιακώδης (1999). Περιγραφική και ιερευνητική Στατιστική Ανάλυση εδοµένων, Μονοδιάστατη Ανάλυση, Τόµος Α, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 97. Γεωργιακώδης, Φ. και Κ. Τσίµπος (2000). Περιγραφική και ιερευνητική Στατιστική Ανάλυση εδοµένων, ισδιάστατη Ανάλυση, Τόµος Β, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 12

13 98. Παπαδάκης, Μ. και Κ. Τσίµπος (2004). ηµογραφική Ανάλυση, Αρχές Μέθοδοι, Υποδείγµατα, Αθήνα: Α. Σταµούλης. 99. Τσίµπος, Κ., επιµέλεια (2008). Εισαγωγή στην Πληθυσµιακή Γεωγραφία, Αθήνα: Σταµούλης. Σηµειώσεις 100. Τσίµπος, Κ. και Ι. Σµυρλής (2003). Εισαγωγή στο Microsoft Excel: Στατιστικές Συναρτήσεις και Τεχνικές Ανάλυσης εδοµένων Τσίµπος Κ. (2006). Σηµειώσεις Πληθυσµιακής Γεωγραφίας. Μελέτες 102. Παπαδάκης M. και Tσίµπος K. (1992). Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του βαθµού αστικότητας των ελληνικών πόλεων, KO E, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Γεωργιακώδης Φ. Και Tσίµπος K. (1993). Στατιστική προσέγγιση των ισοθερµικών καµπυλών κατανάλωσης και προσφοράς οξυγόνου σε βαριά ασθενείς, KEΠΠ, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σκούντζος Θ., Παπαδάκης M. και Tσίµπος K. (1994). Αγορά Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Έκθεση Οµάδας Εργασίας, Περιφέρεια της Κρήτης, Αθήνα Τσίµπος, Κ.Χ., Γκιζιάκης, Κ., Βεργίδης,. (1997). Προσδιορισµός Αναγκών οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης : ηµογραφικές Εξελίξεις, Απασχόληση και Ανεργία του Ελληνικού Πληθυσµού, Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., Αθήνα Βεργίδης,., Τσίµπος, Κ.Χ. και Γκιζιάκης, Κ. (1997). Προσδιορισµός Αναγκών σε Πιστοποιηµένες οµές Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης: Κριτήρια Λειτουργίας και Προσδιορισµός των οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., Αθήνα Τσίµπος, Κ. και Φακιολάς, Ν. (1998). Η Πρόωρη Εγκατάλειψη της Εννιάχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Εργασία Μαθητών στην Περιοχή Αττικής, Ο.Α.Ε.., Κ.Ε.Π.Π Τσίµπος, Κ. (2005). Τα κρίσιµα προβλήµατα: Μετανάστευση, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21 ο αιώνα, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Θεµατική Ενότητα 15, Γ ΚΠΣ, Υπουργείο Πολιτισµού Καλογήρου Σ., Μ. Παπαδάκης και Κ. Τσίµπος (2010). Προβολές του Πληθυσµού των Καποδιστριακών ήµων του Νοµού Αττικής κατά Ηλικία και Φύλο: , Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ), Αθήνα Καλογήρου, Σ., Τραγάκη, Α., Τσίµπος Κ. και Μουστάκη, Ε. (2011). Τελική Έκθεση της Μελέτης: «Χωρικές Ανισότητες Εισοδήµατος, Ανάπτυξης και Φτώχειας στην Ελλάδα», Πρόγραµµα Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ιωάννη Σ. Λάτση: Επιστηµονικές Μελέτες