Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης"

Transcript

1 Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Επιβλέποντες: Καδή Στυλιανή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Διπλωματική εργασία Ράπτης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 4576 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011

2 Ειδικοί Τύποι Εναλλακτών: Αναγεννητές Πύργοι Ψύξης Διπλωματική Εργασία Ράπτης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 4576 Επιβλέποντες: Καδή Στυλιανή Χατζηαθανασίου Βασίλειος Θεσσαλονίκη, Μάρτιος

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην δημιουργία της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ευχαριστώ θερμά τους επιβλέποντες, την κα Στέλλα Καδή, Λέκτορα και τον κ. Βασίλη Χατζηαθανασίου, Επίκουρο Καθηγητή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στην ανάθεση της εργασίας, για την επιμονή τους στην ποιότητα του αποτελέσματος και για την υποστήριξή τους με υλικό, προτάσεις και επισημάνσεις σε όλη την πορεία αυτού του έργου. Ευχαριστώ επίσης τον κ. Πασπαλά Κωνσταντίνο, επιστημονικό συνεργάτη του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πραγματικά πολύτιμη βοήθειά του, το υλικό και το χρόνο που μου διέθεσε. Τέλος οφείλω να εκφράσω τις μεγαλύτερες ευχαριστίες μου προς την οικογένειά μου για την ανεκτίμητη συμπαράσταση, κατανόηση και υποστήριξη που έδειξε όλα τα χρόνια των σπουδών μου. Ράπτης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, Μάρτιος

4 Περιεχόμενα 1. Εναλλάκτες Θερμότητας Διάκριση εναλλακτών θερμότητας με τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας Διάκριση εναλλακτών θερμότητας ανάλογα με τον τύπο της ροής και την κατασκευαστικής τους διάταξη Εφαρμογές εναλλακτών στην βιομηχανία 7 2. Αναγεννητές Κατηγορίες αναγεννητών Σταθερό αναγεννητικό σύστημα Προθερμαντήρας αέρα κατά Cowper Διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης Πορεία της θερμοκρασίας Συντελεστής θερμοπερατότητας Υπολογισμός της πορείας της θερμοκρασίας Μέθοδος κατά βήματα I Μέθοδος κατά βήματα II Χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων Κινούμενο αναγεννητικό σύστημα Κατασκευή Κινούμενο σύστημα αναγεννητών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος Διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης Κινούμενο αναγεννητικό σύστημα στην τεχνική του κλιματισμού και των διεργασιών Διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης Ψύξη με απορροφητικούς αναγεννητές Υπολογισμός της μετάδοσης θερμότητας και της μετάδοσης της ύλης Μέθοδος υπολογισμού Μοντέλο ισοζυγίου για την μετάδοση θερμότητας Μοντέλο ισοζυγίου για την συζευγμένη μετάδοση.39 θερμότητας και μάζας σε απορροφητικούς αναγεννητές 3. Πύργοι ψύξης Εισαγωγή Κλειστά συστήματα ψύξης Συστήματα εξαναγκασμένου αερισμού Πύργοι ψύξης φυσικού ελκυσμού Συστήματα ψύξης με εξάτμιση Ειδικές σχέσεις για υγρό αέρα Συστήματα ψύξης αντιρροής Ακριβέστερη μέθοδος Μέθοδος Merkel Συστήματα ψύξης σταυρωτής ροής Χαρακτηριστικές καμπύλες των εσωτερικών στοιχείων Υπολογισμός συμπεριφοράς ψύξης ψυκτικών συστημάτων αντιρροής υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας Πύργοι ψύξης φυσικού ελκυσμού 70 Βιβλιογραφία..75 4

5 1. Εναλλάκτες Θερμότητας Εναλλάκτες θερμότητας είναι οι συσκευές στις οποίες έχουμε μεταφορά ενέργειας με τη μορφή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών που βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαχωρίζονται συνήθως από κάποιο στερεό τοίχωμα. Το πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και τα οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν από την πλειονότητα των κεντρικών κυβερνήσεων παγκοσμίως, οδήγησε αρκετές παραγωγικές εταιρείες ανεξαρτήτου μεγέθους να αναπτύξουν τεχνολογίες αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της ενέργειας. Ένα από τα μέσα που δύναται να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι η χρήση των συσκευών εναλλαγής θερμότητας οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογές σε σχεδόν όλους τους βιομηχανικούς τομείς όπως στη μεταλλουργική και χημική βιομηχανία. Στη συνέχεια θα γίνει μία προσπάθεια διάκρισης τους με βάση κάποια κριτήρια όπως τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας, τον τύπο της ροής και την κατασκευαστική τους διάταξη. 1.1 Διάκριση εναλλακτών θερμότητας με τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας I. Εναλλάκτες άμεσης μετάδοσης Η θερμότητα μεταφέρεται από το θερμό ρευστό στο ψυχρό με άμεση επαφή ή με ανάμιξη των δύο ρευστών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του τύπου των εναλλακτών είναι οι δίσκοι εναλλαγής των στηλών απόσταξης καθώς και οι πύργοι ψύξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. II. Εναλλάκτες έμμεσης μετάδοσης Το θερμό και το ψυχρό ρευστό ρέουν ταυτόχρονα μέσα στον εναλλάκτη, ενώ ο διαχωρισμός τους γίνεται από ενδιάμεσα τοιχώματα μέσω των οποίων γίνεται η μεταφορά θερμότητας. Είναι προφανές ότι το υλικό κατασκευής των τοιχωμάτων αυτών είναι υλικό με καλή αγωγιμότητα.oι εναλλάκτες του τύπου αυτού αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών εναλλακτών. Χαρακτηριστικά δείγματα εναλλακτών έμμεσης μετάδοσης αποτελούν οι ατμολέβητες, οι συμπυκνωτές όπως και τα θερμαντικά σώματα. III. Εναλλάκτες ημιάμεσης μετάδοσης Μέσα σε αυτές τις διατάξεις η ίδια επιφάνεια θέρμανσης εκτίθεται διαδοχικά στο θερμό και στο ψυχρό ρευστό. Αρχικά απάγει θερμότητα από το ρευστό υγρό και στη συνέχεια την αποδίδει στο ψυχρό ρευστό. Οι εναλλάκτες αυτού του τύπου είναι γνωστοί ως αναγεννητές. Στα τρία είδη εναλλακτών τα οποία προαναφέρθηκαν η θερμότητα μεταφερόταν από ένα ρευστό σε ένα άλλο. Υπάρχει και μία ειδική κατηγορία εναλλακτών στους οποίους ρέει μόνο ένα ρευστό, το οποίο παραλαμβάνει 5

6 θερμότητα από εσωτερικές πηγές θερμότητας. Εναλλάκτες με εσωτερική πηγή είναι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας και ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Στην κατηγορία αυτή των εναλλακτών με μόνο ένα ρευστό ανήκουν και οι εναλλάκτες ακτινοβολίας, όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας όπου η ηλιακή ακτινοβολία παραλαμβάνεται και αποδίδεται σε ένα ρευστό φορέα. 1.2 Διάκριση εναλλακτών θερμότητας ανάλογα με τον τύπο της ροής και την κατασκευαστικής τους διάταξη. I. Ανάλογα με τη ροή των ρευστών Ο απλούστερος τύπος εναλλάκτη είναι αποτελούμενος από δύο ομοαξονικούς σωλήνες μέσα στους οποίους τα δύο ρευστά ρέουν προς την ίδια κατεύθυνση (εναλλάκτες ομορροής ) ή αντίθετες διευθύνσεις ( εναλλάκτες αντιρροής ). Ακόμη αν οι ροές των δύο ρευστών είναι εγκάρσιες (σταυρωτή ροή) τότε οι εναλλάκτες μπορεί να είναι πτερυγιοφόρων ή μη σωλήνων πράγμα το οποίο καθορίζει αν οι ροές θα είναι μιγνυόμενες ή μη μιγνυόμενες. Κάθε ροή είναι δυνατό να αναμιγνύεται ή όχι στη διεύθυνση την εγκάρσια προς τη διεύθυνση κίνησης του ρευστού ανάλογα με το αν αυτό ρέει ή όχι μέσα σε κανάλια ή σωλήνες. Επίσης ένας πολύ διαδεδομένος τύπος εναλλακτών είναι οι εναλλάκτες δέσμης σωλήνων-κελύφους, στους οποίους συνήθως τοποθετούνται διαφράγματα στο κέλυφος τα οποία προκαλούν διαταραχές στη ροή και την καθιστούν τυρβώδη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συντελεστής συναγωγής του ρευστού που ρέει στο κέλυφος. II. Με βάση τη φύση των ρευστών Όπως διαπιστώσαμε, στους περισσότερους εναλλάκτες η θερμότητα μεταφέρεται από ένα ρευστό σε ένα άλλο. Με βάση την φύση των ρευστών οι εναλλάκτες διακρίνονται σε: Αερίου-αερίου Αερίου-υγρού και αντίστροφα Υγρού-υγρού Συμπύκνωσης ατμού με υγρό Συμπύκνωσης ατμού με αέριο Εξάτμισης υγρού με θερμό αέριο ή υγρό Εξάτμισης υγρού με συμπυκνούμενο ατμό Οι εναλλάκτες αερίου-αερίου συνήθως είναι εφαρμογές στις οποίες ένα καυσαέριο θερμαίνει ένα άλλο αέριο. Η περίπτωση αυτή συναντάται στους αεριοστρόβιλους και στους ατμολέβητες. Οι εναλλάκτες υγρού-αερίου έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής. Τυπικά παραδείγματα είναι το ψυγείο αυτοκινήτου, τα θερμαντικά σώματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας (fan coils). Είναι προφανές ότι ο συνδυασμός των ροών και των κατασκευαστικών διατάξεων οδηγεί σε μεγάλη ποικιλία εναλλακτών. Η πλειοψηφία των εμπορικών 6

7 εναλλακτών ανήκει σε έναν από τους τρείς βασικούς τύπους: ομορροής ή αντιρροής, δέσμης σωλήνων-κελύφους και σταυρωτής ροής. Οι συνδυασμοί τέλος ροής και τύπων κατασκευής είναι καθοριστικής σημασίας για τη θερμορροή που λαμβάνει χώρα στον εναλλάκτη. 1.3 Εφαρμογές εναλλακτών στη βιομηχανία Στη χημική και μεταλλουργική βιομηχανία οι τυπικές εφαρμογές των εναλλακτών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: a) Ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικοί τρόποι θέρμανσης(heating) Η θέρμανση οποιουδήποτε ρεύματος ρευστού που οδεύει σε βιομηχανικό αντιδραστήρα γίνεται συνήθως με χαμηλής πίεσης ατμό με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται θέρμανση σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Το ρευστό το οποίο πρέπει να εισέλθει στον αντιδραστήρα θερμαίνεται μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας έως την επιθυμητή θερμοκρασία από χαμηλής πίεσης ατμό ή σε ορισμένες περιπτώσεις από άλλα θέρμανσης όπως θερμό νερό και ειδικά λάδια. Ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής μιας τέτοιας εφαρμογής δίνεται στο παρακάτω σχήμα. b) Ανάκτηση θερμότητας από θερμά ρεύματα(heat Recovery) Κάθε βιομηχανική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμών θερμών ρευμάτων τα οποία πρέπει να ψυχθούν ή θερμών ρευστών αποβλήτων τα οποία πριν υποστούν κατεργασία προς απόρριψη πρέπει επίσης να ψυχθούν για να ανακτηθεί η περιεχόμενη σε αυτά ενέργεια. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος ανάκτησης της θερμότητας, είναι μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα χρησιμοποιείται συνήθως για την προθέρμανση του νερού που τροφοδοτεί ένα λέβητα παραγωγής ατμού μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση ενέργειας στο λέβητα. 7

8 c) Αναγέννηση θερμότητας (Regenerative Heat Exchange) H φιλοσοφία της αναγέννησης θερμότητας είναι η ανάκτηση της ενέργειας ενός θερμού ρεύματος μίας παραγωγικής διαδικασίας που απαιτεί ψύξη για την άμεση θέρμανση ενός άλλου ψυχρού ρεύματος της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο απαιτεί θέρμανση πριν την περαιτέρω κατεργασία του (παρακάτω σχήμα). Ονομάζεται αναγέννηση θερμότητας διότι μεταφέρει άμεσα ένα ποσό ενέργειας από ένα θερμό ρεύμα εξόδου σε ένα ψυχρό ρεύμα εισόδου της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας. 8

9 2. Αναγεννητές Με τον όρο αναγεννητές, εννοούνται συσκευές μετάδοσης θερμότητας με μία μάζα πλήρωσης, μέσα από τις οποίες διέρχονται δύο διαφορετικά αέρια με χρονική εναλλαγή, και στα οποία αποθηκεύεται προσωρινά, η προς μετάδοση θερμότητα. Αυτή η μάζα πληρώσεως ονομάζεται και μάζα αποθήκευσης. Η αναγεννητική θερμική μετάδοση εξαρτάται από τοπικά, μεταβατικά φαινόμενα, τα οποία γενικά χαρακτηρίζονται ως θέρμανση και ψύξη. Ανάλογα με τη θεώρηση, οι χαρακτηρισμοί αυτοί αναφέρονται είτε στη μάζα αποθήκευσης, είτε στις διάφορες ροές των αερίων. Ο τρόπος λειτουργίας των αναγεννητών φαίνεται στην εικόνα 2.1, όπου απεικονίζεται ένα ζεύγος αναγεννητών από το πεδίο της τεχνικής χαμηλών θερμοκρασιών. Στα δύο κυλινδρικά δοχεία περιέχονται θερμικές μάζες αποθήκευσης, οι οποίες μπορούν να είναι πορώδεις, διαπερνώμενες από κανάλια ή διαμορφωμένες με μορφή δικτυώματος. Μέσα από τις μάζες αποθήκευσης ρέουν τα δύο διαφορετικά αέρια, εναλλάξ και σε αντίθετες κατευθύνσεις, έτσι ώστε να έχουμε οιωνεί αντιρροή με χρονικά μετατιθέμενες ροές αερίων. Μέσω τακτικών αλλαγών ζεύξης, διακυμαίνεται η θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης περιοδικά: Η μάζα αποθήκευσης κατά την περίοδο της θέρμανσης παραλαμβάνει προσωρινά θερμότητα, την οποία και αποδίδει κατά την περίοδο της ψύξης στο ψυχρότερο αέριο. Η αναγεννητική μετάδοση θερμότητας είναι έτσι μία τοπικά εναλλασσόμενη μη μόνιμη μετάδοση θερμότητας κατ αρχήν μεταξύ της ροής του αερίου 1 και της μάζας αποθήκευσης και στην συνέχεια μεταξύ της μάζας αποθήκευσης και της ροής του αερίου 2. Κατά τη διαδικασία αυτή και οι δύο ροές αερίων έρχονται σε επαφή με την ίδια επιφάνεια θέρμανσης της μάζας αποθήκευσης. Εικόνα 2.1 Τρόπος λειτουργίας ενός ζεύγους αναγεννητή 9

10 2.1 Κατηγορίες αναγεννητών Κατασκευαστικά οι αναγεννητές διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: Σταθερό αναγεννητικό σύστημα (πατέντα των Siemens/Cowper): Αναγεννητής με ασυνεχή αλλαγή ζεύξης μεταξύ θέρμανσης και ψύξης. Μία αδιάκοπη μετάδοση θερμότητας απαιτεί τότε τουλάχιστον δύο επί μέρους αναγεννητές (ζεύγος αναγεννητών), ώστε να μπορούν ταυτόχρονα η μία ροή αερίου να ψύχεται και η άλλη να θερμαίνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Η θερμοκρασία των εξερχόμενων αερίων δεν είναι σταθερή. Κινούμενο αναγεννητικό σύστημα (πατέντα Ljungström): Αναγεννητής με συνεχή αλλαγή ζεύξης μεταξύ θέρμανσης και ψύξης. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται μόνο μία μάζα αποθήκευσης για μια αδιάκοπη μετάδοση θερμότητας από το ένα αέριο στο άλλο. Αυτή έρχεται σε επαφή με τη μία ή την άλλη ροή αερίου, είτε ως μία περιστρεφόμενη μάζα, είτε ως μία σταθερή μάζα αποθήκευσης, στην οποία μέσω χοανών με πτερύγια προσάγονται οι ροές αερίων, έτσι ώστε και στις περιπτώσεις αυτές να μπορεί μία περιοχή της μάζας αποθήκευσης να διαρέεται από το θερμό ή ψυχρό αέριο. Η θερμοκρασία των εξερχόμενων αερίων μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να διατηρείται σταθερή. 2.2 Σταθερό αναγεννητικό σύστημα Προθερμαντήρας αέρα κατά Cowper Παραδείγματα για την κλασική χρησιμοποίηση αναγεννητών σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι προθερμαντήρες αέρα στις υψικαμίνους, καθώς και στους αναγεννητικούς θαλάμους σε φούρνους οπτανθράκωσης (παραγωγή κωκ), στους φούρνους Siemens-Martin και στους φούρνους τήξης γυαλιού. Τελευταία η αρχή λειτουργίας των αναγεννητών χρησιμοποιείται και στους καλούμενους αναγεννητικούς καυστήρες. Στον προθερμαντήρα αέρα της εικόνας 2.3 το μεγαλύτερο μέρος του χώρου καταλαμβάνεται από ένα πλέγμα που αποθηκεύει θερμότητα και αποτελείται από πυρίμαχους μορφόλιθους. Δίπλα οι προθερμαντήρες αέρα έχουν ένα φρεάτιο καύσης (εικόνα 2.3, αριστερά), όπου καίγεται π.χ. το αέριο της υψικαμίνου και δημιουργείται θερμό καυσαέριο. Αυτό ρέει από πάνω προς τα κάτω μέσα από τη μάζα αποθήκευσης θερμότητας και αποδίδει σ αυτήν την θερμότητά του. Μετά την αλλαγή ζεύξης ρέει αέρας, ο οποίος στη μεταλλουργική βιομηχανία ονομάζεται άνεμος, μέσα 10

11 από τη μάζα αποθήκευσης θερμότητας από κάτω προς τα πάνω και έτσι θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, και ως καυτός άνεμος οδηγείται στον υψικάμινο. Συχνά δεν απαιτείται μόνον υψηλή θερμοκρασία για τον θερμό αέρα, αλλά η θερμοκρασία πρέπει να είναι και κατά το δυνατόν σταθερή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν κατά την περίοδο ροής του αέρα, ένα χρονικά μειoύμενο μέρος της συνολικά αμετάβλητης ποσότητας αέρα οδηγείται σε μια παράκαψη (bypass) στον προθερμαντήρα αέρα και αναμιγνύεται με το θερμό αέρα τον εξερχόμενο από τον προθερμαντήρα αέρα. Εικόνα 2.2 Προθερμαντήρας αέρα κατά Cowper 11

12 Εικόνα 2.3 Προθερμαντήρας αέρα κατά Cowper, διαμήκης και εγκάρσια τομή Ο αέρας ο οποίος ρέει μέσα από τον προθερμαντήρα πρέπει να θερμανθεί τόσο, ώστε η μειωνόμενη θερμοκρασία εξόδου στο τέλος της περιόδου ροής αέρα να είναι τουλάχιστον ίση ή λίγο μεγαλύτερη από την ζητούμενη σταθερή θερμοκρασία ανάμιξης. Μία άλλη μέθοδος για την παραγωγή θερμού αέρα με κατά το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία έγκειται στη λειτουργία τεσσάρων ή περισσοτέρων προθερμαντήρων, ώστε πάντοτε δύο προθερμαντήρες να αποδίδουν θερμό αέρα. Έτσι μπορούμε σε κάθε χρονικό σημείο να αναμίξουμε δύο ροές αερίων διαφορετικής θερμοκρασίας, ώστε να λαμβάνεται μία κατά το δυνατόν ομοιόμορφη θερμοκρασία ανάμιξης. 12

13 2.2.2 Διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης Οι μάζες αποθήκευσης στην περιοχή των υψηλών θερμοκρασιών π.χ. σε προθερμαντήρες αέρα, αποτελούνται από πυρίμαχους μορφόλιθους με αρχικό πάχος περίπου 200 mm. Ο χρόνος μεταξύ δύο αλλαγών ζεύξης κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 ώρες. Ωστόσο σταδιακά έχει πάντως επιτευχθεί, ιδιαίτερα στους αναγεννητές στην χημική βιομηχανία, να χρησιμοποιούνται μορφόλιθοι με πάχος μικρότερο από 40 mm. Έτσι και ο χρόνος της αλλαγής ζεύξης μπόρεσε να μειωθεί στο ένα τέταρτο της ώρας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4a, μπορούν να δημιουργηθούν με ορθογώνιους μορφόλιθους πλέγματα με λεία φρεάτια ή με περιπλοκότερη διάταξη. Συμπλέγματα μπορούν να δημιουργηθούν και από μορφόλιθους, εικόνες 2.4b έως 2.4d. Η παλαιότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, να μεταβάλλεται η διατομή των κάθετων καναλιών κατά μήκος, μέσω της τοποθέτησης πληρωτικών στοιχείων διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, δεν χρησιμοποιείται πλέον σήμερα. Σε χαμηλές ή μέτριες υψηλές θερμοκρασίες μπορούν οι μάζες αποθήκευσης να κατασκευαστούν από μέταλλο, π.χ. ατσάλι ή αλουμίνιο, ώστε να δημιουργηθούν στενότερα κανάλια για την ροή του αερίου, εικόνα 2.5 Στην τεχνική χαμηλών θερμοκρασιών χρησιμοποιούνταν αρχικά λωρίδες από έλασμα αλουμινίου με λοξή κυμάτωση. Τοποθετούνταν η μία πάνω στην άλλη με εναλλασσόμενη κατεύθυνση της κυμάτωσης, ώστε να δημιουργηθούν διασταυρωμένα κανάλια. Αργότερα αυτό το ακριβό είδος μάζας αποθήκευσης αντικαταστάθηκε με επιτυχία από χαλίκι ή σύντριμμα. Οι κατατομές θερμαινόμενων ελασμάτων που δείχνονται στην εικόνα 2.5 χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως σε αναγεννητές με την μέθοδο Ljungström για την προθέρμανση του αέρος ή του καυσαερίου σε εγκαταστάσεις λεβήτων. Το πάχος του ελάσματος κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1 mm. Τα κανάλια αερίου έχουν μία υδραυλική διάμετρος 4 μέχρι 9 mm. Εικόνα 2.4 Στοιχεία μορφής (μορφόλιθοι) για αναγεννητές υψηλών θερμοκρασιών a) Σύμπλεγμα στοιχείων για αναγεννητές σε φούρνους τήξης γυαλιού b) Στοιχεία μορφής για αναγεννητές σε φούρνους τήξης γυαλιού c) Στοιχεία μορφής για προθερμαντήρες αέρα υψικαμίνων d) Στοιχεία μορφής για αναγεννητές σε φούρνους κωκ 13

14 a) b) Εικόνα 2.5 Μεταλλικές κατατομές (προφίλ) ειδικά για αναγεννητές Ljungström a) πρότυπες κατατομές b) ειδικές κατατομές για δύσκολα καύσιμα Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις έχουν οι αναγεννητές της ψυκτικής μηχανής αερίου Philips η οποία εξελίχθηκε για την τεχνική χαμηλών θερμοκρασιών, η μάζα αποθήκευσης των οποίων αποτελείται από λεπτά σύρματα χαλκού. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός πλέγματος περιγράφονται από τα ακόλουθα τέσσερα μεγέθη: υδραυλική διάμετρος του καναλιού ροής d h, κλάσμα της ελεύθερης διατομής ροής φ, ειδική επιφάνεια θέρμανσης ανοιγμένη σε 1 m 3 συμπλέγματος f v, ισοδύναμο πάχος τοιχώματος δ gl μιας μάζας αποθήκευσης αποτελούμενης από πλάκες Ο Heiligenstaedt έδειξε ότι τα τέσσερα αναφερόμενα μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους, έτσι ώστε με την επιλογή δύο μεγεθών, τα άλλα δύο είναι ήδη καθορισμένα. Ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: fv δ gl φ dh (1) dh φd h (2) 2 Στα δύο διαγράμματα στην εικόνα 2.6 έχουν χαραχθεί για διάφορους αναγεννητές τα στοιχεία των συνηθέστερων μαζών αποθήκευσης. Διακρίνουμε ότι τα χρησιμοποιούμενα πλέγματα έχουν εντελώς διαφορετική γεωμετρική διαμόρφωση σε αντιστοιχία με τις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας των επί μέρους αναγεννητών. 14

15 κλάσμα ελεύθερης διατομής φ κλάσμα ελεύθερης διατομής φ Εικόνα 2.6 Σύγκριση γεωμετρικών στοιχείων διαφόρων πλεγμάτων αναγεννητών υψηλών θερμοκρασιών Πορεία της θερμοκρασίας Οι εναλλασσόμενες διαδικασίες ψύξης και θέρμανσης σε αναγεννητές μπορούν να παρουσιασθούν με το παράδειγμα μιας μεταλλικής μάζας αποθήκευσης, επειδή η λεπτότοιχη μάζα αποθήκευσης από αλουμίνιο ή χάλυβα άγει την παραλαμβανόμενη θερμότητα από την επιφάνεια επαφής τόσο καλά, ώστε σε μία διατομή του ελάσματος να μην μπορεί να μετρηθεί μία διαφορά θερμοκρασίας. Αλλά και σε αυτήν την απλή περίπτωση με σχεδόν σταθερή θερμοκρασία εγκάρσια στη διεύθυνση της ροής, η θερμοκρασία μεταβάλλεται όχι μόνον τοπικά αλλά και με το χρόνο. Εισάγοντας πάντως χρονικά μέσες τιμές θ 1 και θ 2 των θερμοκρασιών θ 1 και θ των δύο ροών αερίων 1 και 2 σε μια διατομή του ζεύγους αναγεννητών, όπως 2 φαίνεται στην εικόνα 2.7, λαμβάνεται τότε κατ αρχή μία σχέση από το ισοζύγιο θερμότητας, η οποία μοιάζει πολύ με μία εξίσωση για τον κοινό εναλλάκτη με χρονικά μη μεταβαλλόμενη καμπύλη θερμοκρασίας. Με τη βοήθεια της εικόνας 2.7 θα εξηγηθούν καλύτερα αυτές οι σχέσεις: Αν είναι t 1 η διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και t 2 η διάρκεια της περιόδου ψύξης, W 1 και W 2 οι θερμοχωρητικές ροές, δηλαδή η εκάστοτε θερμοχωρητικότητα των ποσοτήτων αερίων 1 και 2 που ρέουν μέσα στον αναγεννητή στη μονάδα του χρόνου, τότε τα γινόμενα W 1 t 1 και W 2 t 2 είναι η εκάστοτε θερμοχωρητικότητα των ποσοτήτων αερίου που ρέουν κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης ή ψύξης. Περαιτέρω έστω θ 2 είναι η θερμοκρασία εισόδου του αρχικά ψυχρότερου αερίου, θ1 η μέση τιμή της θερμοκρασίας εξόδου του αρχικά θερμότερου αερίου στο κατώτερο άκρο του αναγεννητή. Από την παραδοχή, ότι στην κατώτερη περιοχή του αναγεννητή μέχρι τη θεωρούμενη τομή A-B στην κατάσταση ισορροπίας το ένα αέριο στην περίοδο ψύξης παραλαμβάνει την ίδια ποσότητα θερμότητας την οποία αποδίδει το άλλο κατά την περίοδο θέρμανσης, λαμβάνεται W θ θ W t θ 2t θ1 (3) 15

16 Η μετατροπή δίνει W2t2 W1t θ 1 1 θ2 θ1 θ2 θ2 θ2 W1t 1 (4) Με την εξ.(4) έχει περιγραφεί η διαφορά των μέσων τιμών θερμοκρασιών θ1 θ 2 των δύο ροών αερίων σε μια τομή αναγεννητή σε εξάρτηση από τη χρονικά μέση τιμή της θερμοκρασίας θ 2 του ψυχρότερου αερίου. Η εξ. (4) μπορεί να είναι χρήσιμη ως ένα πρώτο στοιχείο για την μεταβολή της θερμοκρασίας στην διαμήκη διεύθυνση του αναγεννητή. Μια ακριβέστερη εικόνα για την χρονική και χωρική μεταβολή της θερμοκρασίας στην κατάσταση ισορροπίας μπορούμε να λάβουμε, εάν θεωρήσουμε την διαδικασία στον αναγεννητή ως μια εξαναγκασμένη ταλάντωση της διακύμανσης της θερμοκρασίας και αυτή να την αναλύσουμε ομοίως όπως τις ταλαντώσεις μιας χορδής στη βασική ταλάντωση και στις ανώτερες ταλαντώσεις. H εικόνα 2.8 δείχνει γι αυτό τη θερμοκρασία στην μάζα αποθήκευσης σε εξάρτηση από τη διαμήκη συντεταγμένη στη διεύθυνση ροής με τον χρόνο ως παράμετρο. Σ αυτήν η διαμήκης συντεταγμένη ξ και ο χρόνος η είναι μεγέθη σε ανηγμένη κλίμακα, τα οποία αντιστοιχούν στο ανηγμένο μήκος του αναγεννητή Λ και στην ανηγμένη περιόδου Π σύμφωνα με την εξ.(9) που παρουσιάζονται κατωτέρω. Εάν οι θερμοχωρητικότητες W 1 t 1 και W 2 t 2 των αερίων τα οποία ρέουν στις δύο περιόδους μέσα από τον αναγεννητή είναι ίσες μεταξύ τους, τότε η βασική ταλάντωση παριστά μια χωρικά και χρονικά μια ευθεία γραμμή, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.8, επάνω, για την περίοδο ψύξης. Εικόνα 2.7 Θερμοκρασίες αερίων σε ζεύγος αναγεννητών 16

17 Εικόνα 2.8 Ανάλυση της πορείας της θερμοκρασίας στην μάζα αποθήκευσης στη διαμήκη διεύθυνση ενός αναγεννητή σε βασική ταλάντωση και ανώτερες ταλαντώσεις Αυτή η γραμμική πορεία της θερμοκρασίας δεν είναι συμβατή με την κατά κανόνα μη μεταβλητή θερμοκρασία εισόδου των αερίων. Η πραγματική πορεία της θερμότητας μπορεί επομένως να παρασταθεί σωστά μόνον εάν λάβουμε υπόψη και ανώτερες αρμονικές. Η εικόνα 2.8, μέσο, δείχνει το άθροισμα των ανώτερων ταλαντώσεων. Εδώ κάθε μία είναι πολλαπλασιασμένη με ένα συντελεστή επιλεγμένο έτσι ώστε με την πρόσθεση όλων των ανώτερων αρμονικών στη βασική ταλάντωση να προκύπτει μια αμετάβλητη θερμοκρασία εσόδου του αερίου που ρέει μέσα από τον αναγεννητή κατά τη θεωρούμενη περίοδο. Ως συνολική εικόνα λαμβάνεται τελικά για την κατάσταση ισορροπίας η πορεία της θερμοκρασίας η οποία είναι σχεδιασμένη στην εικόνα 2.8, κάτω. Η ευθεία πορεία της θερμοκρασίας σύμφωνα με την βασική ταλάντωση είναι εκ τούτου καμπυλωμένη και στα δύο άκρα του αναγεννητή. Σε αναγεννητές υψηλών θερμοκρασιών, η επίδραση των ανώτερων ταλαντώσεων και κατά συνέπεια η καμπύλωση των θερμοκρασιακών καμπύλων, μπορεί να είναι εμφανής έως και στο μέσον των αναγεννητών. Πάντως η επίδραση αυτή είναι συνολικά μικρότερη σε σχέση με αναγεννητές με μεταλλική μάζα αποθήκευσης. 17

18 Εικόνα 2.9 Διακύμανση της θερμοκρασίας στην τομή ενός μορφόλιθου Εικόνα 2.10 Τοπική μεταβολή της θερμοκρασίας στον μορφόλιθο για χρονικά μεταβλητή θερμοκρασία αερίου Ενώ η εικόνα 2.8 περιγράφει πλήρως της θερμοκρασιακές μεταβολές μιας μεταλλικής μάζας αποθήκευσης, σε αναγεννητές, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από μορφόλιθους, οι θερμοκρασιακές διαφορές οι οποίες εμφανίζονται στους μορφόλιθους αλληλοπροστίθενται. Σε διαδοχικές ψυχρές και θερμές περιόδους, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός μορφόλιθου διακυμαίνεται περιοδικά μεταξύ δύο ορίων θ max και θ min, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.9 για την κατάσταση ισορροπίας. Η εικόνα 2.10 επιτρέπει την αναγνώριση της τοπικής πορείας της θερμοκρασίας στη διατομή του μορφόλιθου σε διάφορα χρονικά σημεία της ψυχρής περιόδου. Αντίθετα στην εικόνα 2.8, κάτω, οι καταχωρισμένες τιμές των θερμοκρασιών είναι εκάστοτε μόνον η τοπικά μέση τιμή της θερμοκρασίας των μορφόλιθων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Παρόμοια ισχύουν και όταν οι εκάστοτε θερμοχωρητικότητες W 1 t 1 και W 2 t 2 των αερίων τα οποία ρέουν ανά περίοδο δεν είναι ίσες. Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στο ότι σ αυτή τη γενικότερη περίπτωση η βασική ταλάντωση δεν παριστάνεται με μία ευθεία αλλά με μια καμπύλη πορεία της θερμοκρασίας. Η τοπική μεταβολή στη διαμήκη διεύθυνση του αναγεννητή συμφωνεί ακόμη τότε στο πλαίσιο της βασικής ταλάντωσης κατά μέσο με τη μεταβολή σε ένα κοινό εναλλάκτη ο οποίος λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες. Η μεταβολή της θερμοκρασίας στη διαμήκη διεύθυνση των αναγεννητών και τις χρονικές μεταβολές του μπορούν να υπολογισθούν σύμφωνα με τη μέθοδο την παρουσιαζόμενη στην παράγραφο Στην πράξη συχνά δεν χρειάζεται η ακριβής πορεία της θερμότητας, επειδή και χωρίς τη γνώση της πορεία της θερμότητας μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή θερμοπερατότητας k, με τον οποίο μπορεί να υπολογισθεί η μετάδοση της θερμότητας σε αναγεννητές τόσο απλά όσο στους κοινούς εναλλάκτες. 18

19 2.2.4 Συντελεστής Θερμοπερατότητας Ο συντελεστής θερμοπερατότητας στην κατάσταση ισορροπίας των αναγεννητών μπορεί να υπολογισθεί ως εξής: Η διάρκεια t 1 +t 2 μιας θερμής και ψυχρής πλήρης περιόδου ονομάζεται πλήρης περίοδος. Περαιτέρω έστω Δθ m η μέση διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ροών αερίων η οποία μπορεί επίσης να υπολογισθεί όπως στους συνήθεις εναλλάκτες θερμότητας αντιρροής. Εάν η θερμοχωρητικότητα των αερίων δεν εξαρτάται από την θερμοκρασία, τότε η Δθ m ισούται με τη λογαριθμική μέση τιμή των διαφορών θερμοκρασίας στα άκρα του αναγεννητή. Εδώ πρέπει μόνο να προσεχθεί ότι για τη θερμοκρασία εξόδου των αερίων πρέπει μόνο να χρησιμοποιηθούν οι χρονικά μέσες τιμές θ 1 και θ 2. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας k θα πρέπει να προσδιορισθεί έτσι, ώστε η θερμότητα η μεταδιδόμενη κατά μία πλήρης περίοδο σε ένα αναγεννητή με επιφάνεια θέρμανσης Α να μπορεί να υπολογισθεί από την σχέση: Qper kat1 t2 Δθm (5) Αυτή η θερμότητα παραλαμβάνεται από τη μάζα αποθήκευσης του αναγεννητή στην θερμή περίοδο και αποδίδεται κατά την ψυχρή περίοδο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας k σύμφωνα με την εξ. (5), ο οποίος περιλαμβάνει και τις τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές στους μορφόλιθους σύμφωνα με την εικόνα 2.10, μπορεί να υπολογιστεί σε 2 βήματα, όπου η επίδραση της βασικής ταλάντωσης και των ανώτερων αρμονικών πρέπει να ληφθεί υπ όψη ξεχωριστά. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ο οποίος προκύπτει μόνον από τη βασική ταλάντωση συμβολίζεται με k 0. Με τους συντελεστές συναγωγής οι οποίοι ισχύουν για τις δύο περιόδους α 1 και α 2 ο k 0 προκύπτει από τη σχέση δ (t1 t2 ) Φ (6) k0 α1t1 α2t2 t1 t2 λs 2 δ 1 1 Σ αυτήν η Φ είναι μια συνάρτηση της παράστασης, η οποία λαμβάνεται 2α t1 t2 από την εικόνα Εδώ δ είναι το πάχος των πλακών, ή η διάμετρος ενός κυλίνδρου ή μιας σφαίρας, λ s ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας και α ο συντελεστής θερμικής διαχυτότητας της μάζας αποθήκευσης. 2 δ 1 1 Κατά κανόνα, δηλ. όσο η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, μπορεί 2α t1 t2 η Φ, αντί να ληφθεί από την εικόνα 2.11 να υπολογισθεί ακριβέστερα με τα ακόλουθες εξισώσεις: Πλάκα: Κύλινδρος: Σφαίρα: δ 1 1 δ 1 1 Φ 0, α για 10 t1 t2 2α t1 t (7a) δ 1 1 δ 1 1 Φ 0, α για 15 t1 t2 2α t1 t (7b) 2 19

20 2 2 1 δ 1 1 δ 1 1 Φ 0, α για 20 t1 t2 2α t1 t (7c) 2 Ι πλάκα ΙΙ κύλινδρος ΙΙΙ σφαίρα δ πάχος πλάκας ή διάμετρος α συντελεστής θερμικής διαχυτότητας Εικόνα 2.11 Βοηθητική συνάρτηση Φ για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας σύμφωνα με την εξ.(6) Σε όλες τις περιπτώσεις μπορούμε κατά προσέγγιση να χρησιμοποιήσουμε την καμπύλη ή την σχέση για την πλάκα, εάν για το δ εισάγουμε ένα ισοδύναμο πάχος πλάκας ή πάχος τοιχώματος δ gι : δ gl δ V s (8) 2 A όπου δ είναι το μέσο πάχος της πλάκας ή η μέση διάμετρος ενός στοιχείου μάζας αποθήκευσης, V s ο όγκος και Α η επιφάνεια της μάζας αποθήκευσης ή ενός μέρους της. Με αυτήν μπορούμε να προσδιορίσουμε την Φ ακόμη και για μάζες αποθήκευσης με οποιαδήποτε διαμόρφωση, αφού γίνει υπολογισμός με την εξ.(8) με κατά το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση των τιμών δ gι. Εάν αντιθέτως είναι γνωστά τα στοιχεία του πλέγματος π.χ. για ένα πλέγμα δομημένο από μορφοστοιχεία, τότε το δ gι υπολογίζεται ευκολότερα με την εξ. (2). Για να βρούμε από την τιμή του k 0 η οποία λαμβάνεται από την εξ. (6) τον αληθινό συντελεστή θερμοπερατότητας k του αναγεννητή, προσδιορίζεται κατ αρχή ο λόγος k / k0. Για το σκοπό αυτό υπολογίζεται το ανηγμένο μήκος του αναγεννητή Λ και η ανηγμένη διάρκεια της περιόδου Π ως εξής: k0 t1 t2 A Λ 2 CPer Π k0t1 t2 A C 2 Per Λ (9) Cs Cs όπου W t W t / 2 CPer η μέση θερμοχωρητικότητα και των δύο ροών αερίων κάθε περιόδου και C s η θερμοχωρητικότητα της μάζας αποθήκευσης ενός αναγεννητή. Με τις τιμές των Λ και Π μπορεί να προσδιορισθεί ο λόγος το k / k0 από την εικόνα 2.12 ή Πολλαπλασιάζοντας στην συνέχεια με k 0 βρίσκουμε το k του αναγεννητή. Μετά τον προσδιορισμό του k μπορούν οι αναγεννητές να υπολογισθούν όπως και οι 20

21 κοινοί εναλλάκτες. Με την εξ. (5) λαμβάνεται είτε η μεταδιδόμενη θερμότητα Q Ρer είτε η αναγκαία επιφάνεια Α της μάζας αποθήκευσης για μια απαιτούμενη μετάδοση. Εάν είναι γνωστή η διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης προκύπτει μ αυτή το μήκος του αναγεννητή. Ο πορεία του υπολογισμού επεξηγείται στο τέλος της παραγράφου με ένα αριθμητικό παράδειγμα. Στις θεωρήσεις μέχρι τώρα έχουμε προϋποθέσει ότι οι θερμοχωρητικότητες της μάζας αποθήκευσης και των αερίων καθώς και του k δεν εξαρτώνται από την θερμοκρασία. Εάν δεν επιτρέπεται πάντως να αμεληθεί η εξάρτησή τους από τη θερμοκρασία, μπορεί κατά κανόνα να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων μέσω τιμών επαρκής ακρίβεια των υπολογισμών. Για τις έννοιες k / k0 και Λ πρέπει να επισημάνουμε τα ακόλουθα. Οι χρονικές μεταβολές της θερμοκρασίας της μάζας αποθήκευσης στα άκρα του αναγεννητή και στη γειτονιά τους κατά τη θερμή και ψυχρή περίοδο σχηματίζονται ένα είδος βρόχων υστέρησης. Το μέσο ύψος αυτών των βρόχων υστέρησης είναι μη ενεργό για την μετάδοση θερμότητας. Γι αυτό πρέπει η συνολικά μέση τιμή αυτών των υψών να αφαιρεθεί από τη μέση θερμοκρασιακή διαφορά η οποία υπολογίζεται με το συνήθη τρόπο, για να ληφθεί η ενεργή μέση θερμοκρασιακή διαφορά. Από αυτή προκύπτει ο λόγος k / k0. Θα ήταν σωστότερο το μέγεθος το χαρακτηριζόμενο με k / k0 να θεωρηθεί ως ο λόγος της ενεργής μέσης θερμοκρασιακής διαφοράς προς την πλήρη μέση θερμοκρασιακή διαφορά των 2 αερίων. Αυτή η διαφορά εκφράσθηκε από ένα λόγο των συντελεστών θερμοπερατότητας, επειδή ο Rummel στον ορισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας με την εξ. (5) έχει χρησιμοποιήσει το μέγεθος Δθ m ως την πλήρη μέση θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δύο ροών αερίων. Θερμικές ή ψυκτικές απώλειες των αναγεννητών στο περιβάλλον στην τεχνική συνήθων μεγάλων διαστάσεων δεν παίζουν κανένα ρόλο. 21

22 Εικόνα 2.12 Λόγοςk / k0 υπολογιζόμενος από τις ανώτερες αρμονικές σε εξάρτηση από το Λ και το Π σύμφωνα με την εξ.(9) Εικόνα 2.13 Μεγεθυμένο τμήμα της εικόνας

23 2.2.5 Υπολογισμός της πορείας της θερμοκρασίας σε αναγεννητές Στην παράγραφο έγινε ήδη υπόδειξη, ότι για τον υπολογισμό των αναγεννητών δεν είναι αναγκαία η ακριβής γνώση της τοπικής και χρονικής πορείας της θερμοκρασίας, και ότι γι αυτό κατά κανόνα αρκεί περισσότερο ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας σύμφωνα με τη μέθοδο τη περιγραφόμενη στην παράγραφο Παρά τις τοπικές διαφορές θερμοκρασίας στην τομή ενός μορφόλιθου που απεικονίζονται στις εικόνες 2.9 και 2.10, η πορεία της θερμοκρασίας σε μια μάζα αποθήκευσης σχηματισμένη από μορφόλιθους μπορεί επίσης να υπολογισθεί όπως για μια μεταλλική μάζα αποθήκευσης και να χαραχθεί όπως στην εικόνα 2.8, κάτω, εφ όσον ο υπολογισμός γίνει με την τοπική μέση τιμή θ sm της θερμοκρασίας του μορφόλιθου στην εκάστοτε θεωρούμενη τομή του αναγεννητή. Και ο συντελεστής θερμοπερατότητας αναφέρεται σκόπιμα στη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του αερίου και της μέσης τιμής της θερμοκρασίας του μορφόλιθου θ sm. Αυτός ο συντελεστής θερμοπερατότητας α m υπολογίζεται από τον αληθινό συντελεστή συναγωγής α, το πάχος δ και το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ s του υλικού του μορφόλιθου με την εξίσωση 1 1 δ Φ αm α λ s (10) Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την πορεία της θερμοκρασίας στην διαμήκη κατεύθυνση ενός αναγεννητή και ανεξάρτητα από τον χρόνο, είναι γνωστές μια σειρά από διάφορες μεθόδους. Πρέπει να προτιμώνται αυτές που βασίζονται στην μέθοδο πεπερασμένων διαφορών, στις οποίες προχωρούμε κατά βήματα, και οι οποίες είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό μέσω υπολογιστή. Θα επεξηγηθούν δύο μέθοδοι, οι οποίες από αρχικά σχεδιαστικές μεθόδους του Hausen μετατράπηκαν σε καθαρά υπολογιστικές. Σύμφωνα με τη μέθοδο I, την οποία ο Willmott έφερε σε υπολογιστική μορφή, σε κάθε βήμα προσδιορίζονται εναλλάξ η θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης και του αερίου. Αντιθέτως σύμφωνα με τη μέθοδο IΙ, η οποία σχεδόν από την αρχή μπορούσε να εφαρμοσθεί υπολογιστικά, υπολογίζεται κατ αρχή μόνον η θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης. Και οι δύο μέθοδοι θα αναλυθούν ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους στις παραγράφους έως Αρχικά θα επεξηγηθεί το τοπικό και χρονικό πλαίσιο για την πορεία του υπολογισμού με τη βοήθεια της εικόνας Ως διαμήκης συντεταγμένη στη διεύθυνση της ροής, θα ληφθεί η επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας f του τμήματος της μάζας αποθήκευσης, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του σημείου εισόδου της ροής του αερίου και του εκάστοτε θεωρούμενου σημείου του αναγεννητή. Στην εικόνα 14 έστω ότι είναι γνωστές στο παράδειγμα μιας ψυχρής περιόδου κατά τον χρόνο t οι θερμοκρασίες s1 θ και θ s2 της μάζας αποθήκευσης στα σημεία f και f+δf, και κατά τον θ στο σημείο f. Ζητείται η θερμοκρασία της μάζας χρόνο t+δt η θερμοκρασία s3 αποθήκευσης θ s4 κατά τον χρόνο t+δt στο σημείο f+δf. Όλες οι τιμές θερμοκρασιών της μάζας αποθήκευσης είναι τοπικά μέσες τιμές θερμοκρασιών. Για συνοπτικότητα παραβλέπεται στις ακόλουθες εξισώσεις ο δείκτης m στη θερμοκρασία της μάζας 23

24 αποθήκευσης. Οι αντίστοιχες θερμοκρασίες των αερίων θ g1, θ g2, θ g3, θ g4 δεν παρουσιάζονται στην εικόνα Εικόνα 2.15 Βήμα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας της μάζας αποθήκευσης Μέθοδος κατά βήματα I Σύμφωνα με την μέθοδο του Willmott, η οποία ονομάζεται μέθοδος κατά βήματα I, οι ζητούμενες τιμές της θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης θ s4 και του αερίου θ g4 λαμβάνονται από τις ακόλουθες σχέσεις: θ s4 2W 1 θ αm f Δ 2 dcs 2W 1 θ 1 θ α t df s2 m am f Δ Δ 2w 2 dc 1 s 1 1 αm f αm t df Δ Δ g2 g3 θ s3 (11) θs3 θs4 2θg3 θg4 θg3 2W 1 αmδf (12) Στις εξ. (11) και (12) W είναι η ροή θερμοχωρητικότητας του αερίου, C s η θερμοχωρητικότητα της μάζας αποθήκευσης και dc s ένα μέρος της, το οποίο αναφέρεται σε μια μικρή επί μέρους επιφάνεια df ο συντελεστής α m προσδιορίζεται με την εξ. (10). Σε πολύ λεπτά ή μεταλλικά στοιχεία αποθήκευσης ισχύει α m =α. Η κατά βήματα εφαρμογή αυτής της μεθόδου Ι γίνεται καλύτερα με την βοήθεια ενός υπολογιστικού προγράμματος. Εκεί παρουσιάζεται και η έτσι επιτυγχανόμενη πορεία της θερμοκρασίας του αερίου και της μάζας αποθήκευσης για την θερμή και ψυχρή περίοδο. 24

25 2.2.7 Μέθοδος κατά βήματα II Σύμφωνα με τη μέθοδο την προταθείσα από τον Hausen, η οποία χαρακτηρίζεται ως μέθοδος κατά βήματα II, υπολογίζεται στην αρχή μόνον η θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης. α f df θ θ 2θ m Δ s2 s3 s1 Δtθs2 θs3 2 W dcs θ s4 θs1 α f df 1 m Δ (13) Δt 2 W dcs Οι συμβολισμοί είναι οι ίδιοι με εκείνους των εξ. (11) και (12). Οι εξ. (11) και (13) απλοποιούνται, εάν επιλέξουμε το τοπικό και χρονικό μέγεθος του βήματος έτσι ώστε 1 df να είναι Δf Δt. Αυτό αφορά προπαντός την εξ.(13), η οποία απλοποιείται: W dc s θ θ 2θ θ θ s2 s3 s1 s4 s1 (14) α 1 m Δf W Στην μέθοδο κατά βήματα II η θερμοκρασία του αερίου, η οποία αντιστοιχεί στην υπολογιζόμενη πορεία της θερμοκρασίας της μάζας αποθήκευσης, προσδιορίζεται στο τέλος του υπολογισμού, π.χ. όταν επιτευχθεί κατάσταση ισορροπίας. Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του αερίου στην μέθοδο κατά βήματα II ισχύει η εξ. (12), όπως στη μέθοδο κατά βήματα I Χαρακτηριστικά των δύο μεθόδων Σύμφωνα με τις δύο μεθόδους μπορούμε να υπολογίσουμε με την βοήθεια των εξ. (11) και (12) ή αντίστοιχα 13 ή (14) κατά βήματα, από f σε f+δf, f+2δf κ.ο.κ προχωρώντας, την συνολική πορεία της θερμοκρασίας στον χρόνο t+δt, και με αντίστοιχο τρόπο αλλά και για άλλα χρονικά βήματα. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο μεθόδους και για μεταβλητές, κυρίως εξαρτώμενες από τη θερμοκρασία τιμές των α m, W και C s, εάν θέσουμε σε κάθε επόμενο βήμα τιμές αυτών των μεγεθών κατά λίγο διαφοροποιημένες. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι τιμές των α m, W και C s. οι οποίες ισχύουν εκάστοτε για την 1 θ s θ. Εάν είναι σταθερές οι τιμές των α m, W και C s, τότε θερμοκρασία θ s1 ή 2 s3 2 λαμβάνουμε την παραπέρα χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης στο σημείο εισόδου του αερίου από την σχέση: αmdf t dc θ s θg θ s0 θg e s Από τα γνωστά μεγέθη στην εξ.(15) 25 θ s της μάζας (15) θ g είναι η σταθερή θερμοκρασία εισόδου του αερίου και θ s0 η θερμοκρασία της μάζας αποθήκευσης στο χρόνο t=0. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε τις τιμές της θερμοκρασίας για περισσότερες διαδοχικές περιόδους, πρέπει να δοθεί προσοχή ότι η τοπική πορεία της θερμοκρασίας της μάζας

26 αποθήκευσης η οποία λαμβάνεται στο τέλος μίας περιόδου ισούται με την πορεία της θερμοκρασίας στην αρχή της επόμενης περιόδου. Η περιοδική κατάσταση ισορροπίας του αναγεννητή λαμβάνεται εάν χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους κατά βήματα για τόσες διαδοχικές περιόδους, μέχρι να μην μεταβάλλεται πλέον η πορεία της θερμοκρασίας στο τέλος της συνολικής περιόδου. Και οι δύο μέθοδοι κατά βήματα επιτρέπουν να υπολογίσουμε τις χρονικές μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας των μορφόλιθων. Οι χρονικές μεταβολές της θερμοκρασίας του αερίου όμως αποδίδονται σωστά μόνον κατά χρονικά μέση τιμή. Αιτία αυτού είναι η χρήση του α m σύμφωνα με την εξ. (10). Με αυτήν δεν λαμβάνονται υπ όψη οι γρήγορες χρονικές μεταβολές της θερμοκρασίας του αερίου και της επιφάνειας των μορφόλιθων αμέσως μετά την αλλαγή ζεύξης. Εάν επιλεγούν και για τις δύο μεθόδους τα βήματα υπολογισμού τοπικά και χρονικά ίσα, τότε κοντά στην είσοδο της ροής αερίου στον αναγεννητή η μέθοδος κατά βήματα Ι είναι ακριβέστερη από τη μέθοδο κατά βήματα ΙΙ. Πάντως μπορεί να επιτευχθεί σ αυτή την περιοχή η ίδια ακρίβεια με τη μέθοδο κατά βήματα ΙΙ, εάν χρησιμοποιηθούν μισού μεγέθους τοπικά και χρονικά βήματα σε σχέση με τη μέθοδο κατά βήματα Ι. Λίγο μακριά από την είσοδο, τουλάχιστον περίπου από την τοπική συντεταγμένη (α m /W)f=5 και οι δύο μέθοδοι κατά βήματα για ίδια βήματα έχουν την ίδια ακρίβεια, έτσι ώστε ο υπολογισμός να μπορεί να γίνει με μεγάλα βήματα, π.χ. με (α m /W)f=3. Εδώ η μέθοδος κατά βήματα ΙΙ έχει το πλεονέκτημα, να μπορεί να περιορισθεί μόνον στον υπολογισμό της θερμοκρασίας της μάζας αποθήκευσης χωρίς απώλεια σε ακρίβεια. Αυτό μειώνει σημαντικά το χρόνο για τον υπολογισμό, ιδιαίτερα όταν τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εξ. (14). 2.3 Κινούμενο αναγεννητικό σύστημα Κατασκευή Στους αναγεννητές με κινούμενο σύστημα, έχουμε μία σχετική κίνηση της μάζας αποθήκευσης έναντι των ροών αερίων. Στην περίπτωση αυτή είτε περιστρέφεται συνεχώς η μάζα αποθήκευσης του αναγεννητή έναντι της σταθερής στο χώρο ροής (σύστημα Ljungström, εικόνα 2.16 και 2.17) είτε η προσαγωγή του θερμού και ψυχρού αέρα γίνεται με συνεχώς, συγχρονισμένα περιστρεφόμενους διανομείς αέρα στην είσοδο και την έξοδο της σταθερής στο χώρο μάζας αποθήκευσης (σύστημα Rotemühle). Οι εικόνες 2.16 και 2.17 δείχνουν την κατασκευαστική μορφή ενός προθερμαντήρα αέρα Ljungström σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Η κατασκευαστική μορφή του αναγεννητή Rotemühle για παρόμοια χρήση φαίνεται στην εικόνα Και στα δύο συστήματα μέσω της συνεχούς περιστροφής, η μάζα αποθήκευσης διαρρέεται εναλλάξ με ένα θερμό και ψυχρό μέσο. Κάθε νοητά θεωρούμενο τμήμα της μάζας αποθήκευσης ενός κινητού αναγεννητή (στην εικόνα 1 παρουσιάζεται διαγραμμισμένο) υφίσταται κατά μία περιστροφή στην πλευρά του θερμού αέρα μια συνεχή θέρμανση, ενώ στην πλευρά του ψυχρού αέρα μία συνεχή 26

27 ψύξη. Κατά τη φάση θερμού αέρα εισέρχεται στο τμήμα αυτό ο θερμός αέρας με συνεχώς σταθερή θερμοκρασία. Το θεωρούμενο στοιχείο όγκου υφίσταται μία συνεχή θέρμανση. Η μετάβαση του θεωρούμενου στοιχείου όγκου στην πλευρά ψυχρού αέρα αντιστοιχεί με την αλλαγή των ροών αερίων σε έναν αναγεννητή με σταθερή μάζα αποθήκευσης. Προϋπόθεση γι αυτήν την αναλογία είναι, ότι στην περιφερειακή διεύθυνση, δηλαδή από ένα σφηνοειδές στοιχείο στο επόμενο δεν έχουμε ροή θερμότητας. Στις χρησιμοποιούμενες εδώ μάζες αποθήκευσης αυτό θα έπρεπε να είναι επαρκώς ακριβές. Επομένως ένας αναγεννητής με κινούμενη μάζα αποθήκευσης λειτουργεί το ίδιο, όπως ένα ζεύγος συνεργαζόμενων ζεύγος αναγεννητών με σταθερή μάζα αποθήκευσης. Ενώ η θερμοκρασία εξόδου σε χωρικά σταθερούς αναγεννητές μεταβάλλεται χρονικά, αλλά τοπικά είναι σταθερή, σε κινούμενους αναγεννητές προκύπτουν διαφορετικές θερμοκρασίες εξόδου στην περιφερειακή διεύθυνση. Για ισοδύναμο αριθμό στροφών και ίδιες συνθήκες εισόδου αυτές οι τοπικές θερμοκρασίες εξόδου είναι χρονικά σταθερές. Έτσι στην περίπτωση αυτή μέση τιμή των θερμοκρασιών εξόδου είναι χρονικά σταθερή. Για αντιστάθμιση των τοπικών θερμοκρασιακών διαφορών θα έπρεπε στην πρακτική λειτουργία, ιδιαίτερα σε αναγεννητές με μεγάλη διάμετρο, να γίνει ανάμειξη της εξερχόμενης ροής αέρα. Σε εφαρμογές του κλιματισμού αυτό συμβαίνει συχνά με τη διάταξη ενός ανεμιστήρα μετά τον αναγεννητή. Εικόνα 2.16 Σχήμα ενός αναγεννητή με περιστρεφόμενη μάζα αποθήκευσης 27

28 Εικόνα 2.17 Αναγεννητής με συνεχώς περιστρεφόμενη μάζα αποθήκευσης (σύστημα Ljungström) Εικόνα 2.18 Αναγεννητής με σταθερή μάζα αποθήκευσης και συνεχώς περιστρεφόμενο σύστημα διανομής (σύστημα Rotemühle) 28

29 Εικόνα 2.19 Αναγεννητής με περιστρεφόμενη μάζα αποθήκευσης Τα πλεονεκτήματα κινούμενων συστημάτων αναγεννητών, έγκεινται στην ομοιόμορφη, συνεχή λειτουργία, χωρίς διακοπή των ροών αερίων, στις χρονικά σταθερές μέσες θερμοκρασίες εξόδου και στους μικρότερους χρόνους των κύκλων, οι οποίοι επιτρέπουν μία πιο συμπαγή κατασκευή. Αυτά τα πλεονεκτήματα οδήγησαν στην ευρεία χρήση των κινούμενων αναγεννητών στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, στις τεχνικές εξαερισμού και κλιματισμού, όπως επίσης και στην ρύθμιση της ποιότητας του αέρα στην τεχνική των διεργασιών. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα έγκειται στη συνεχή (χωρίς βήματα) ρύθμιση βαθμού απόδοσης μέσω του αριθμού στροφών του αναγεννητή. Σε σύγκριση με κοινούς εναλλάκτες θερμότητας, οι αναγεννητικοί εναλλάκτες θερμότητας παρουσιάζουν τα ακόλουθα πρόσθετα πλεονεκτήματα. Με αναγεννητές μπορεί να επιτευχθεί η ίδια θερμική ισχύς έναντι των κοινών εναλλακτών με τρεις φορές μικρότερη θερμοκρασιακή διαφορά. Πρέπει ακόμη να αναφερθεί η περιορισμένη ευαισθησία σε ρύπανση των αναγεννητών ιδιαίτερα για τις χρησιμοποιούμενες στον κλιματισμό μάζες αποθήκευσης με ευθύγραμμα κανάλια ροής, υποστηριζόμενες από ορισμένο αυτοκαθαρισμό λόγω της αλλαγής στην κατεύθυνση ροής. Επί πλέον οι όποιες επικαθήσεις επηρεάζουν πολύ λιγότερο τον βαθμό απόδοσης από ότι στους κοινούς εναλλάκτες: λόγω των επικαθήσεων η μετάδοση θερμότητας και μ αυτήν η θερμική ισχύς επηρεάζεται μόνο σε μικρό βαθμό, επειδή και οι επικαθήσεις λειτουργούν και ως μάζα αποθήκευσης. Αντίθετα η ρύπανση ενός κοινού εναλλάκτη μειώνει την απαιτούμενη μετάδοση θερμότητας. 29

30 Λόγω της καλύτερης προσβασιμότητας των θερμαντικών επιφανειών στους αναγεννητές είναι επί πλέον δυνατός ευκολότερος καθαρισμός. 2.4 Κινούμενο σύστημα αναγεννητών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος Η προθέρμανση του αέρα καύσης στην εστία καύσης των ατμολεβήτων είναι μια κλασική περιοχή εφαρμογής για κινούμενους αναγεννητές. Η θέρμανση του αέρα καύσης γίνεται με την ψύξη των καυσαερίων. Οι θερμοκρασίες εισόδου στην πλευρά των καυσαερίων είναι 320 C μέχρι 350 C, ενώ οι θερμοκρασίες εξόδου είναι περίπου 120 C. Η προθέρμανση του αέρα καύσης γίνεται από τους 50 C στους περίπου 300 C. Τυπικές τιμές της ταχύτητας ροής είναι μεταξύ 12 m/s και 15 m/s στα επί μέρους κανάλια. Στον υπολογισμό πρέπει να προσέξουμε ότι οι παροχές όγκου του αέρα και των καυσαερίων διαφέρουν, όπου ο λόγος ποσοτήτων εξαρτάται από το είδος του καυσίμου. Οι αναγεννητές γι αυτές τις περιπτώσεις εφαρμογής κατασκευάζονται για παροχές όγκου μέχρι 1,5 εκ. Nm 3 /h με διαμέτρους μέχρι 20 m. Η περιστρεφόμενη μάζα φθάνει μέχρι τους 1000 t. Όπως φαίνεται στις εικόνες 2.16, 2.17 και 2.18, σε αυτές τις περιπτώσεις, η μάζα του αναγεννητή είναι χωρισμένη σε επί μέρους κυκλικά τμήματα. Ο αριθμός στροφών του ρότορα είναι μεταξύ 0,5 min -1 και 2 min -1. Εκτός από την προθέρμανση του αέρα, οι κινούμενοι αναγεννητές χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και για ψύξη και για αναθέρμανση των καυσαερίων σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις υγρής αποθείωσης καυσαερίων και απομάκρυνσης οξειδίων του αζώτου (DENOX). Μια περαιτέρω περιοχή εφαρμογής είναι η χρήση τους σε αεριοστροβίλους Διαμόρφωση της μάζας αποθήκευσης Στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος χρησιμοποιούνται συνήθως μάζες αποθήκευσης από ελάσματα. Η εικόνα 2.20 δείχνει μερικά τυπικά προφίλ ελασμάτων θέρμανσης. Το πάχος των ελασμάτων είναι μεταξύ 0,5 mm και 1 mm. Το μέσο ύψος του καναλιού για εφαρμογές στην τεχνική των καυσαερίων είναι μεταξύ 5 mm και 15 mm. Για την επίτευξη συγκεκριμένων θερμοκρασιακών κατανομών μπορούν να διαταχθούν και διαφορετικά προφίλ σε σειρά. Απαιτήσεις για τη μάζα αποθήκευσης έγκεινται σε περιορισμένη απώλεια πίεσης και περιορισμένη τάση για ρύπανση. Γι αυτόν τον λόγο τα χρησιμοποιούμενα ελάσματα θέρμανσης παρουσιάζουν κυρίως στη διεύθυνση της ροής διευθετημένα κανάλια με διαφορετική μορφή διατομής. Λόγω της περιεκτικότητας σε σκόνη των καυσαερίων μπορούν να δημιουργηθούν επικαθήσεις στα ελάσματα θέρμανσης, τα οποία συνήθως καθαρίζονται περιοδικά κατά την λειτουργία με ατμό ή πεπιεσμένο αέρα. Για την αποφυγή μιας διεύρυνση της δέσμης του πεπιεσμένου αέρα κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες 30

31 περιπτώσεις τα κλειστά προφίλ που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.20b, στα οποία εκάστοτε η μία στρώση αποτελείται από μη μορφοποιημένο έλασμα. Για μικρότερα προβλήματα ρύπανσης χρησιμοποιούνται τα ανοιχτά προφίλ που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.20a. Η διαμόρφωση αντικριστών ελασμάτων θέρμανσης, δημιουργεί εγκάρσια διαπερατότητα, ως επακόλουθο μικρότερες οριακές στοιβάδες και επομένως υψηλότερη μετάδοση θερμότητας. Για χρήση σε αεριοστροβίλους χρησιμοποιούνται πολλαπλώς κεραμικές μάζες αποθήκευσης. Σε νεώτερες κατασκευαστικές μορφές αυτές σχηματίζονται από ένα στρώμα κυματοειδούς και λείου κεραμικού φύλλου. Αυτός ο τύπος κατασκευής επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα λεπτών διαστάσεων καναλιών, ώστε να έχουμε υψηλή μετάδοση θερμότητας, συνδεδεμένη με μία μεγάλη, ειδική επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται οι απαιτούμενοι πολύ υψηλοί βαθμοί απόδοσης. a b Εικόνα 2.20 Μεταλλικά προφίλ από ελάσματα για αναγεννητές σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς a) ανοικτά προφίλ για υψηλή μετάδοση θερμότητας b) κλειστά προφίλ για καλό καθαρισμό Για τις εφαρμογές σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας αποθήκευσης αποτελείται από χαλύβδινο έλασμα. Στις περιπτώσεις στις οποίες στο ψυχρό άκρο του ρότορα δεν μπορεί να αποκλεισθεί παραβίαση του σημείου δρόσου, λόγω κινδύνου διάβρωσης χρησιμοποιούνται σ αυτή την περιοχή επισμαλτωμένα ελάσματα. Για δύσκολες εφαρμογές είναι γνωστές και μάζες αποθήκευσης από πλαστικό (π.χ. φθοριούχα συνθετικά υλικά). Επειδή τα ελάσματα θέρμανσης υπόκεινται λόγω της εναλλασσόμενης φόρτισης από αέρα και καυσαέριο σε μία συνεχή διακύμανση της θερμοκρασίας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παραβίασης του σημείου δρόσου η μέση θερμοκρασία των ελασμάτων θέρμανσης στο ψυχρό άκρο του ρότορα, αλλά πρέπει να ληφθεί υπ όψη η ελάχιστη θερμοκρασία των ελασμάτων θέρμανσης η εμφανιζόμενη κατά τη διάρκεια ενός κύκλου. Λόγω των χρησιμοποιούμενων λεπτών ελασμάτων θέρμανσης μπορούμε να ξεκινήσουμε από μία ενιαία θερμοκρασία στο πλάκος ελάσματος. 31

32 2.5 Κινούμενο σύστημα αναγεννητών στην τεχνική του κλιματισμού και των διεργασιών Στην τεχνική του εξαερισμού και του κλιματισμού οι αναγεννητές με κινούμενη μάζα αποθήκευσης θεωρούνται ως τεχνολογία πρώτης γραμμής στην ανάκτηση θερμότητας. Στη διαδεδομένη εφαρμογή του κλιματισμού κατά την διάρκεια του χειμώνα γίνεται προθέρμανση του προσαγόμενου αέρα γίνεται με τον απαγόμενο αέρα, ενώ το καλοκαίρι πρόψυξη του προσαγόμενου αέρα και έτσι εξοικονόμηση ψυκτικής ισχύος. Ιδιαίτερα στην επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων αέρα έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό αναγεννητές με περιστρεφόμενη μάζα αποθήκευσης. Παραδείγματα εφαρμογής είναι συστήματα εξαερισμού και κλιματιστικά για κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα κτίρια παραγωγής κλπ. Για τις εφαρμογές του κλιματισμού διακρίνουμε δύο κατασκευαστικές διαμορφώσεις: Η πρώτη χωρίς στοχευόμενη ανάκτηση υγρασίας και η δεύτερη με στοχευόμενη ανάκτηση υγρασίας. Στην πρώτη κατασκευή μεταδίδεται μέσω της μάζας αποθήκευσης αισθητή θερμότητα. Μόλις ο απαγόμενος αέρας ψυχθεί μέσα στο ρότορα κάτω από το σημείο δρόσου, ακολουθεί μετάδοση της υγρασίας μέσω συμπύκνωσης στην πλευρά του απαγόμενου αέρα (χειμερινή λειτουργία) και εξάτμισης στην πλευρά του νωπού αέρα. Η μετάδοση της υγρασίας μεταβάλλεται ανάλογα με τις θερμοκρασίες και υγρασίες του απαγόμενου και προσαγόμενου αέρα. Μειονέκτημα είναι η δημιουργία συμπυκνώματος πάνω στις επιφάνειες αποθήκευσης θερμότητας, αφ ενός λόγω της μεγαλύτερης τάσης ρύπανσης των υγρών επιφανειών και αφ ετένου λόγω του πιθανού σχηματισμού πάγου για χαμηλές θερμοκρασίες προσαγόμενου αέρα. Το καλοκαίρι ο εξωτερικός αέρας είναι συχνά πιο θερμός και υγρός από τον αέρα του δωματίου. Σε αυτήν την περίπτωση ένας αναγεννητής χωρίς επίστρωση μειώνει μόνον τη θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα, με σταθερή περιεκτικότητα σε υγρασία. Ο προσαγόμενος αέρας με αυτόν τον τρόπο αποκτάει μία υψηλότερη σχετική υγρασία. Για στοχευόμενη μετάδοση υγρασίας στην τεχνική του κλιματισμού, χρησιμοποιούνται αναγεννητές κυρίως με μία επίστρωση της μάζας αποθήκευσης, η οποία απορροφά τους υδρατμούς. Έτσι στο θερμό κύκλο κατά την ψύξη του απαγόμενου αέρα επιτυγχάνεται απορρόφηση του υδρατμού στην απορροφητική επιφάνεια. Κατά την θέρμανση του νωπού αέρα στον ψυχρό κύκλο έχουμε εκρόφηση των υδρατμών και έτσι ύγρανση του προσαγόμενου αέρα. Αυτή η κατασκευή μπορεί να μεταδίδει καθ όλο το έτος τόσο αισθητή όσο και λανθάνουσα θερμότητα. Τον χειμώνα εκτός από την ανάκτηση θερμότητας έχουμε και ανάκτηση υγρασίας, ενώ το καλοκαίρι εκτός από την ψύξη και μία αφύγρανση του προσαγόμενου αέρα. Αυτή η κατασκευαστική μορφή χαρακτηρίζεται και ως απορροφητικός αναγεννητής. Λόγω της ταυτόχρονης μετάδοσης υγρασίας μπορεί να αποφευχθεί η παραβίαση του σημείου δρόσου και έτσι η συμπύκνωση της υγρασίας στην επιφάνεια. Η ανάκτηση της υγρασίας είναι και από οικονομικούς λόγους χρήσιμη. Έτσι το χειμώνα μπορεί το ποσοστό της λανθάνουσας θερμότητας το συνδεδεμένο με την υγρασία του αέρα να αποτελεί το 40% της ολικής ενθαλπίας του απαγόμενου αέρα. Οι αναγεννητές με περιστρεφόμενη μάζα αποθήκευσης έχουν ευρεία εφαρμογή και για ανάκτηση της θερμότητας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και 32

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 1. Εισαγωγή H μετάβαση από την εργαστηριακή στη βιομηχανική κλίμακα συνεπάγεται μεγέθυνση προβλημάτων που είναι ασήμαντα ή λύνονται πολύ εύκολα στο εργαστήριο. Αυτά που υπάρχουν σε εργαστηριακή κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαριάννα Α. Ιωαννίδου. Χαλάνδρι, Οκτώβριος 2011

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαριάννα Α. Ιωαννίδου. Χαλάνδρι, Οκτώβριος 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί τη ιπλωµατική µου Εργασία στο πλαίσιο των σπουδών µου στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Α του Τοµέα Θερµότητας κ. Αθηνάς Σαγιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη μετάδοσης θερμότητας σε διάφορες γεωμετρίες με χρήση του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων LISA Ηράκλειο 2014 Μακρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα