ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : , FAX: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : 24652972, FAX: 24628600 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 6023 Λάρνακα ΤΗΛ. : , FAX: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του Ευρυβιάδιου Γυμνασίου Λάρνακας απευθύνονται τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στους γονείς/κηδεμόνες και στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου στα πλαίσια ενός κλίματος σωστής επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, ανοχής, υπευθυνότητας και δημοκρατικού πνεύματος. Το Σχολείο αγωνίζεται και φιλοδοξεί να προσφέρει στους μαθητές/τριες τις ευκαιρίες απόκτησης και ανάπτυξης γνώσεων, κριτικής σκέψης και σωστής αγωγής, που θα συμβάλουν θετικά στη διαδικασία καλλιέργειας, ανάπτυξης και ολοκλήρωσής τους σε χρήσιμους και δημοκρατικούς αυριανούς πολίτες. Το μέτρο της πειθαρχίας και η εφαρμογή της βοηθούν όχι μόνο το σχολείο ως ένα κοινωνικό σύνολο αλλά και τους ίδιους τους μαθητές/τριες σε ατομικό επίπεδο, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να ασκηθούν στην αυτοπειθαρχία και στον αυτοέλεγχο που ενδυναμώνουν τον χαρακτήρα και υποβοηθούν το άτομο να ζει και να δρα αρμονικά με τους συνανθρώπους του. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί αποτελούν προέκταση των Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπου αναφέρεται επί λέξει: «Τηρουμένων των παρόντων κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του». Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί διαμορφώνονται και προσαρμόζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και στην αρχή της νομιμότητας και είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, στην οποία εμπλέκονται η Διεύθυνση του Σχολείου, ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων εκφράζει τις απόψεις του και ενημερώνεται πριν, από την τελική έκδοση των Εσωτερικών Κανονισμών. Το περιεχόμενο των Εσωτερικών Κανονισμών καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής μονάδας. Εκδίδονται και διανέμονται σε όλους τους ενδιαφερομένους και μπορούν να αναθεωρηθούν όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Μαρία Δαπόλα Διευθύντρια 1

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α) ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7.30 π.μ. και οφείλουν οι μαθητές να είναι έγκαιρα στο σχολείο. Στο σχολείο παραμένουν μέχρι τη 1.35 μ.μ που τελειώνουν τα μαθήματα. Δεν επιτρέπεται καθυστέρηση για είσοδο στην τάξη μετά τα διαλείμματα. Εάν ένας μαθητής καθυστερήσει, οφείλει να παρουσιαστεί στον Εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή για να πάρει γραπτή άδεια εισόδου στην τάξη. Μαθητής που θα απουσιάσει και για μια περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και όχι αργότερα από 5 μέρες να φέρει δικαιολογητικό από το γονιό ή τον κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού για το λόγο της απουσίας του, εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Εάν η απουσία έγινε με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης, ο γονιός ή ο κηδεμόνας θα υπογράψει το σχετικό έντυπο, το οποίο ο μαθητής με την επάνοδό του στο σχολείο θα δώσει στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του. Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχών ημερών και που συνολικά δεν ξεπερνούν τις 12 ημέρες σ όλο το χρόνο. Απουσίες που δε συνοδεύονται από δικαιολογητικό ή που συνοδεύονται από δικαιολογητικό που παρουσιάζεται εκπρόθεσμα θεωρούνται αδικαιολόγητες. Τα δικαιολογητικά απουσιών παραδίνονται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Δικαιολογητικά απουσίας θεωρούνται α) Ιατρικά πιστοποιητικά β) Ειδικά έντυπα που εκδίδει το σχολείο υπογραμμένα από τους γονείς ή το θεράποντα γιατρό. Μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου, ο Καθηγητικός Σύλλογος ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για δικαιολογημένες ή όχι απουσίες που σημείωσαν οι μαθητές κατά το τετράμηνο που έληξε, επικυρώνει το χαρακτηρισμό τους και καταχωρίζει τη σχετική απόφασή του στο βιβλίο πράξεών του. Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του Υπουργείου στο εξωτερικό ή το εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δε σημειώνονται απουσίες. Οι απουσίες που οφείλονται σε ποινή αποβολής από το σχολείο θεωρούνται δικαιολογημένες. Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις προβλήματα υγείας κυρίως η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα τους γονείς ή τον κηδεμόνα. Ο μαθητής επανερχόμενος στο σχολείο παρουσιάζει στο Β.Δ την άδεια εξόδου υπογραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του ή το γιατρό και αν επανέλθει εντός της ίδιας μέρας εφοδιάζεται με άδεια εισόδου στην τάξη. Πλαστογράφηση της υπογραφής των γονέων ή του κηδεμόνα, πλαστογράφηση ή παραποίηση δικαιολογητικού αποτελούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρά. 2

3 ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 1) Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος: α) Μαθητές που σημείωσαν από 42 μέχρι 50 αδικαιολόγητες απουσίες. β) Μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά. γ) Μαθητές που θα σημειώσουν 152 μέχρι 160 απουσίες από τις οποίες τουλάχιστον οι 110 είναι δικαιολογημένες. δ) Μαθητές που κατά το δεύτερο τετράμηνο έχουν σημειώσει από 21 μέχρι 25 αδικαιολόγητες απουσίες ή σύνολο απουσιών από 76 μέχρι 80 εκ των οποίων οι 55 είναι δικαιολογημένες. 2) Παραμένουν στάσιμοι: α) Μαθητές που κάνουν 51 και πάνω αδικαιολόγητες απουσίες β) Στάσιμοι παραμένουν και οι μαθητές που θα σημειώσουν 161 και πάνω απουσίες, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιολογημένες ή όχι. γ ) Μαθητές που κατά το δεύτερο τετράμηνο έχουν σημειώσει περισσότερες από 25 αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 80 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες. 3) Ο μαθητής που δεν απολύεται λόγω μη πλήρους φοίτησης υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ α) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10 β)μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα στα τετράμηνα ΔΔ ή ΓΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοση του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 6 γ)μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα ΕΕ ή ΕΔ (ανεξαρτήτως σειράς) στα τετράμηνα υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοση του στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10. δ)μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου ή παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβρη λόγω μη πλήρους φοίτησης εξετάζεται μόνο γραπτά και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως βαθμός του έτους. ε)μαθητής που παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο λόγω μη πλήρους φοίτησης ή δικαιολογημένης απουσίας στις εξετάσεις Ιουνίου εξετάζεται μόνο γραπτώς και λαμβάνονται υπόψη και οι βαθμοί των τριμήνων. στ) Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το Σεπτέμβριο. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου. ζ) Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Σεπτεμβρίου, εάν ο μέσος όρος των βαθμών του στη γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10. 3

4 η) Μαθητής παραμένει στάσιμος το Σεπτέμβριο: α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά β) Αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα γ) Αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου. θ) Ο μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α στη Β τάξη και από τη Β στη Γ στα οποία απέτυχε το Σεπτέμβριο και δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο (η). ι) Ο μαθητής της Γ τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσον συγκεντρώσει βαθμό τουλάχιστο 8 σε ένα ή δύο μαθήματα στην εξέταση του Σεπτεμβρίου και δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο (η). κ) Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ αυτό και το Σεπτέμβριο, τότε παραμένει στάσιμος. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Μαθητές και μαθήτριες φορούν πάντοτε στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Η συνέπεια προς τους κανονισμούς της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του μαθητή και της οικογένειάς του. Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο μαθητής θα προσέλθει κατ ανάγκη μια μέρα χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα, σχετική γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση. Η στολή για τη σχολική χρονιά περιγράφεται ως εξής: ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ * Πουκάμισο άσπρο με γιακά ή άσπρη κλασική φανέλα (φανέλα γυμναστικής) * Παντελόνι Γκρίζο (προαιρετικό) * Φούστα Γκρίζα με δύο πιέττες μπροστά και κανονικό μάκρος * Τρικό/πουλόβερ μπλε ή μαύρο * Μπουφάν μπλε ή μαύρο ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ * Φούστα γκρίζα με δύο πιέττες * Πουκάμισο άσπρο * Μαύρα δερμάτινα παπούτσια, άσπρες κάλτσες * Μπλε γραβάτα * Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά άσπρα, σκούρα μπλε ή μαύρα * Στολή Γυμναστικής: - Φανέλα άσπρη, χωρίς σχέδια ή γράμματα - Παντελονάκι μαύρο ή μπλε - Παπούτσια αθλητικά άσπρα, σκούρα μπλε ή μαύρα - Φόρμες μπλε, μαύρο, γκρίζο 4

5 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ * Πουκάμισο άσπρο με γιακά ή άσπρη κλασική φανέλα (φανέλα γυμναστικής) * Παντελόνι Γκρίζο * Τρικό/πουλόβερ μπλε ή μαύρο * Μπουφάν μπλε ή μαύρο * Παπούτσια μαύρα δερμάτινα ή αθλητικά άσπρα, σκούρα μπλε ή μαύρα ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ * Παντελόνι γκρίζο * Πουκάμισο άσπρο * Μαύρα δερμάτινα παπούτσια, άσπρες κάλτσες * Μπλε γραβάτα * Στολή Γυμναστικής: - Φανέλα άσπρη, χωρίς σχέδια ή γράμματα - Παντελονάκι μαύρο ή μπλε - Παπούτσια αθλητικά άσπρα, σκούρα μπλε ή μαύρα - Φόρμες μπλε, μαύρο, γκρίζο 3. ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠ σε σχέση με το θέμα της ευπρεπούς εμφάνισης διευκρινίζεται: Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο χωρίς υπερβολές, οι οποίες, κατά γενική ομολογία, δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα. Ως υπερβολές θεωρούνται για τους μαθητές τα πολύ μακριά ή βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα, το εμφανές αξύριστο πρόσωπο, τα γένια ή το υπογένειο, τα σκουλαρίκια, βραχιόλια, οι διακοσμητικές καδένες και αλυσίδες και άλλα παρόμοια. Για τις μαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα ή φουντωτά μαλλιά ή εξεζητημένες ανταύγειες), το μακιγιαρισμένο πρόσωπο και το χαμηλόμεσο παντελόνι ή η κοντή φούστα και τα μακριά ή βαμμένα νύχια. Απαγορεύονται τα καπελάκια, τα μαντίλια ποδοσφαιρικών ομάδων, πολιτικών κομμάτων ή που δηλώνουν διαφημιστικά μηνύματα. Γενικά τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες θα πρέπει να αποφεύγουν το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δε συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση, όπως πιο πάνω έχει καθοριστεί. 4. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του μαθήματος. Οι νέοι τροποποιητικοί κανονισμοί του ΥΠΠ προβλέπουν τα ακόλουθα παιδαγωγικά μέτρα: «(i) Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση) 1 η φορά: Παρατήρηση 2 η φορά: 3 περίοδοι αποβολή με αναστολή 3 η φορά: 1 μέρα αποβολή Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 1 μέρα αποβολή κάθε φορά 5

6 (ii) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση) (iii) Χρήση κινητού τηλεφώνου (iv) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου 1 η φορά: 1 μέρα αποβολή με αναστολή. 2 η φορά: 1 μέρα αποβολή 3 η φορά: 1 μέρα αποβολή Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 2 μέρες αποβολή κάθε φορά 1 η φορά:1 μέρα αποβολή με αναστολή. 2 η φορά: 1 μέρα αποβολή 3 η φορά: 1 μέχρι 2 μέρες αποβολή Συνέχιση του παραπτώματος: Μέχρι 3 μέρες αποβολή κάθε φορά Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, το παράπτωμα θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του σχολείου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει από 1-6 μέρες αποβολή ή/και να παραπέμψει το παράπτωμα στον Καθηγητικό Σύλλογο, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίσει μέχρι και την αποβολή από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής/τρια για πάντα, με δικαίωμα εγγραφής σε άλλο σχολείο.» ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, ώστε στις 7.30 να βρίσκονται στην τάξη τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφείλουν να περάσουν από το γραφείο του εφημερεύοντα υπεύθυνου Βοηθού Διευθυντή, να εκθέσουν τους λόγους της καθυστέρησής τους και να εξασφαλίσουν γραπτή άδεια εισόδου στην τάξη. Αν το παιδί θα παραμείνει στο σπίτι για κάποιους σοβαρούς λόγους, οι γονείς να ενημερώνουν τηλεφωνικώς το σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων. (τηλ ) Εάν ο ίδιος μαθητής συνεχίσει να προσέρχεται καθυστερημένα στο σχολείο, εφαρμόζονται τα παιδαγωγικά μέτρα που προνοούν οι κανονισμοί. Νοείται ότι από τη στιγμή που δημιουργείται το πρόβλημα ο Β.Δ,. σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Τμήματος, επικοινωνεί με τους γονείς/κηδεμόνες. Μαθητής που καθυστερεί ολόκληρη την 1 η περίοδο ή και περισσότερες περιόδους είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει άδεια εισόδου από υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. Οι μαθητές πρέπει έγκαιρα να προσέρχονται στις τάξεις τους στις ενδιάμεσες περιόδους. 6

7 Σε περίπτωση καθυστέρησης επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος, αν θα τους δεχθεί ή όχι, ανάλογα και με το χρόνο και τις συνθήκες καθυστέρησης. Αν διαπιστωθεί, είτε από τους διδάσκοντες είτε από το Β.Δ., ότι συστηματικά και σκόπιμα κάποιοι μαθητές καθυστερούν, τότε εφαρμόζονται οι κανονισμοί. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η έξοδος μαθητή από το σχολείο σε ώρες λειτουργίας του, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα που τιμωρείται. Γραπτή άδεια εξόδου δίδεται για σοβαρούς λόγους μόνο από τους εφημερεύοντες - υπεύθυνους Βοηθούς Διευθυντές, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τους γονείς ή τον κηδεμόνα του μαθητή. Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις κυρίως πρόβλημα υγείας η Διεύθυνση αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά την κρίση της και ενημερώνει παράλληλα ή εκ των υστέρων τους γονείς ή τον κηδεμόνα. Τη γραπτή άδεια εξόδου υπογράφει και ο καθηγητής του μαθήματος της περιόδου, κατά την οποία χορηγείται, ο οποίος καταχωρεί σχετική σημείωση στο βιβλίο της ύλης για σκοπούς ενημέρωσης των καθηγητών που θα διδάξουν στο τμήμα κατά τις επόμενες περιόδους. Η γραπτή άδεια εξόδου υπογράφεται από το γονιό ή κηδεμόνα και επιστρέφεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, μόλις ο μαθητής επιστρέψει στο σχολείο. Ο απουσιολόγος του τμήματος ευθύνεται για τη σωστή τήρηση του απουσιολογίου και την ανάλογη ενημέρωση των διδασκόντων. Σημείωση: Η οποιαδήποτε επέμβαση μαθητή στο απουσιολόγιο θεωρείται παράπτωμα και τιμωρείται αυστηρά. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Καθαριότητα του σχολικού χώρου Τα σχολεία είναι περιουσία του κράτους. Ιδρύονται, συντηρούνται και εξοπλίζονται με χρήματα του δημοσίου, που προέρχονται από εισφορές όλου του λαού. Ανήκουν επομένως στο λαό και οφείλουμε να τα περιφρουρούμε και να τα προστατεύουμε, όπως και τη δική μας περιουσία. Ο σεβασμός του σχολικού χώρου δείχνει ωριμότητα και καλαισθησία. Όση προσπάθεια και αν καταβληθεί από τους υπεύθυνους για την καθαριότητα του σχολικού χώρου, χωρίς τη συνδρομή και συμπαράσταση των μαθητών, η καθαριότητα δε θα φτάσει ποτέ στα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο χώρος ανήκει σε όλους. Γι αυτό του οφείλουμε σεβασμό. Επίσης η καθαριότητα του σχολικού χώρου είναι απαραίτητη για λόγους υγείας, είναι ευπρέπεια και σοβαρή ένδειξη πολιτισμού. Απαγορεύονται οι μαρκαδόροι, το διορθωτικό υγρό (tipex) και τα ψαλίδια. Κοινές συγκεντρώσεις Η παρουσία όλων στις κοινές συγκεντρώσεις είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Όλοι στέκονται ή κάθονται στις θέσεις που τους ορίζονται χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, συζητήσεις ή σχόλια και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις ή ανακοινώσεις με προσοχή και με τον πρέποντα σεβασμό. Συμπεριφορά Καλλιεργημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι δε θεωρούνται αυτοί που έχουν μόνο γνώσεις αλλά και αυτοί που τους χαρακτηρίζει η ευγένεια και οι καλοί τρόποι, ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, η τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. 7

8 Το σχολείο θα προσπαθήσει να σας καλλιεργήσει και αυτή την πλευρά του χαρακτήρα αλλά και εσείς θα πρέπει να ενισχύσετε αυτήν την προσπάθεια. Να λύετε τις διαφορές σας με το διάλογο, να απευθύνεστε με ευγένεια στους καθηγητές σας, να αποφεύγετε τις αισχρολογίες, να μη λερώνετε και να μην καταστρέφετε το σχολικό περιβάλλον. Τέλος για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο καθηγητή ή στο Βοηθό Διευθυντή, που είναι υπεύθυνοι για την τάξη σας. Η εξωσχολική δράση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών είναι ευθύνη των γονιών και των κηδεμόνων τους. Η μαθητική όμως ιδιότητα δεν αποβάλλεται σε οποιανδήποτε χρονική στιγμή και έτσι οποιαδήποτε παρεκτροπή υπόκειται στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων. Σχολικές εκδηλώσεις Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν : 1) Σ όλες τις ενδοσχολικές δραστηριότητες, δηλαδή: α) στις σχολικές εκδρομές, επισκέψεις και περιπάτους β) στους ενδοσχολικούς εορτασμούς γ) στους κοινούς εκκλησιασμούς δ) στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ε) στις ελεύθερες δραστηριότητες στ) στις αθλητικές ημερίδες και αθλητικούς αγώνες ζ) σε κάθε άλλης μορφής σχολική δραστηριότητα π.χ. δενδροφύτευση, καθαριότητα κ.α. Μπορούν επίσης να μετέχουν προαιρετικά σε διάφορες δραστηριότητες(χορωδία, θέατρο, αθλητισμός κ.α) που τους δίνουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους. Το περιεχόμενο του όρου εκδρομή και περίπατος, ο αριθμός, οι στόχοι και οι σκοποί, η συμμετοχή των μαθητών και καθηγητών οι υπευθυνότητες και οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού και της οργάνωσής τους προβλέπονται από το άρθρο 7 των Κανονισμών. 2) Στις παρελάσεις κατά τις εθνικές επετείους. Σχολικές Δραστηριότητες Εκδρομές, Εκκλησιασμός, Αθλητικές ημερίδες, Ελεύθερες δραστηριότητες. Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή λογίζονται τόσες απουσίες όσες και οι περίοδοι διδασκαλίας της ημέρας εκείνης. Οι μαθητές ακολουθούν το πρόγραμμα και τις οδηγίες που εκδίδονται από το σχολείο ή δίνονται προφορικά από τους καθηγητές Διατηρούν το χώρο καθαρό, δεν οχλαγωγούν ούτε καταστρέφουν την ξένη περιουσία Κατά τους εκκλησιασμούς είναι ευλαβικά ήσυχοι. Όσοι προετοιμάστηκαν να μεταλάβουν στέκονται στη σειρά Στις εκδρομές μπαίνουν στο λεωφορείο μόνο όταν τους το επιτρέπει ο συνοδός καθηγητής και αφού σταματήσει εντελώς το όχημα Κάθονται στη θέση τους και δε μετακινούνται ούτε χορεύουν Δε βγάζουν τα κεφάλια και τα χέρια έξω από τα παράθυρα Δεν τρώνε μέσα στο λεωφορείο και το διατηρούν καθαρό Δεν προκαλούν ζημιές στα καθίσματα και γενικά στο λεωφορείο Παραμένουν στο χώρο που καθορίζεται από τους συνοδούς καθηγητές και τηρούν τα χρονικά πλαίσια που ορίστηκαν 8

9 Απαγορεύονται αυστηρά τα οινοπνευματώδη ποτά, το κάπνισμα, το κολύμπι, το άναμμα φωτιάς. Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους Κανόνες Ασφάλειας και γενικά να αποφεύγουν να θέτουν σε ΚΙΝΔΥΝΟ τον εαυτό τους και τους άλλους. Άλλες υποχρεώσεις Απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, φωτογραφικές ή τηλεοπτικές μηχανές ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να διαταράξει την ησυχία του μαθήματος. Οι μαθητές υποχρεούνται να καταβάλλουν χρηματική αποζημίωση για ζημιά που προκαλούν στην περιουσία του σχολείου ή άλλου χώρου που επισκέπτονται στα πλαίσια εκδηλώσεων του σχολείου Ο Υπεύθυνος καθηγητής και το Συμβούλιο του τμήματος έχουν την ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τα Συμβούλια των Τμημάτων αλλά και κάθε μαθητής ξεχωριστά συμβάλλουν ώστε να εξασφαλίζεται με την αυτοπειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό το κατάλληλο κλίμα για την αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος. Η διασάλευση της κανονικής διεξαγωγής του μαθήματος αποτελεί παράπτωμα. Συμβάλλουν στην καθαριότητα και ευπρέπεια του τμήματος και σέβονται την περιουσία του σχολείου. Η πρόκληση ζημιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στα έπιπλα και στον εξοπλισμό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Μαθητής που αποβάλλεται από την τάξη εξαιτίας της συμπεριφοράς του στη διάρκεια του μαθήματος παραπέμπεται αμέσως στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ ή στον εφημερεύοντα Β. Διευθυντή με συνοδεία μέλους του Μ.Σ. του τμήματος. Στο Βιβλίο Ύλης σημειώνεται και η ώρα και ο λόγος της αποπομπής Οι Επιμελητές, Υπεύθυνοι βιβλίων ύλης και απουσιολογίων Καθήκοντα επιμελητών αναλαμβάνουν εκ περιτροπής όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές. Αναρτάται στην πινακίδα κατάλογος επιμελητών σύμφωνα με τον κατάλογο των μαθητών του τμήματος Οι μαθητές που ως επιμελητές του τμήματος, δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και μάλιστα, απομακρύνονται από την τάξη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, διαπράττουν παράπτωμα και ευθύνονται για ό,τι ήθελε συμβεί κατά την ώρα της υπηρεσίας τους. Οι επιμελητές φροντίζουν ιδιαίτερα, ώστε όλοι οι μαθητές του τμήματος να εξέρχονται από την τάξη και να μην επανέρχονται σ αυτή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι επιμελητές αναλαμβάνουν και όλα τα άλλα καθήκοντα που η Διεύθυνση με σχετική ανακοίνωσή της τους αναθέτει. Νοείται ότι εκτελούν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με ευγένεια και προθυμία και ουδέποτε έρχονται σε αντιπαράθεση με τους συμμαθητές τους. Εάν συναντήσουν αντιδράσεις ή άλλες δυσκολίες, καταφεύγουν στον πλησιέστερο εφημερεύοντα καθηγητή ή τον εφημερεύοντα Βοηθό Διευθυντή. Η ευθύνη για την καθημερινή μεταφορά προς και από την τάξη του Βιβλίου Ύλης - Απουσιολογίου ανατίθεται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος είτε στους επιμελητές είτε σε συγκεκριμένους μαθητές του τμήματος μόνιμα ή εκ περιτροπής. Αυτοί οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα και να φροντίζουν για την ασφαλή διαφύλαξη του βιβλίου. 9

10 Διαδικασία αντιμετώπισης θέματος - προβλήματος Για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος ή προβλήματος που αφορά το τμήμα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο μαθητής ή οι μαθητές αναφέρονται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Το Συμβούλιο ενημερώνει τον Υπεύθυνο Καθηγητή. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής συζητά το θέμα με το Συμβούλιο ή και με την ολομέλεια του τμήματος. Αν η φύση του θέματος προβλήματος απαιτεί και την εμπλοκή της Διεύθυνσης, ο Υπεύθυνος Καθηγητής αναφέρεται στον υπεύθυνο του τμήματος Β.Δ., που επιλαμβάνεται του θέματος προβλήματος. Αν ο Βοηθός Διευθυντής το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν οι εμπλεκόμενοι, αναφέρει το θέμα στο Διευθυντή του Σχολείου. Ευαίσθητα, λεπτά και εμπιστευτικά θέματα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και να επιδιώκεται η εμπλοκή του Γραφείου Καθοδήγησης που έχει την κύρια ευθύνη για τέτοιας φύσης προβλήματα. Ο σεβασμός της προσωπικότητας και η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας του μαθητή ή των μαθητών που αντιμετωπίζουν ευαίσθητα και εμπιστευτικής φύσης προβλήματα είναι περισσότερο από απαραίτητη. Γραφείο Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Για την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων κάθε είδους (οικογενειακών, συναισθηματικών, οικονομικών, σχολικών) οι μαθητές προτρέπονται να ζητούν τη βοήθεια του Γραφείου Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για το χειρισμό τέτοιων προβλημάτων. Το Γραφείο χειρίζεται τα θέματα ως άκρως εμπιστευτικά και ενεργεί και συμβουλεύει το μαθητή με σκοπό να τον στηρίξει και να τον βοηθήσει ουσιαστικά. Οι εξωσχολικοί Στο σχολείο οι μαθητές πρέπει να νιώθουν προστατευμένοι. Έτσι δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη και άσκοπη είσοδος οποιουδήποτε σ αυτό. Γι αυτό και απαγορεύεται η είσοδος εξωσχολικών στο χώρο αυτό και η συναναστροφή των μαθητών μαζί τους. Φυσικά επιτρέπεται η είσοδος στο σχολικό χώρο των γονιών και κηδεμόνων των μαθητών, καθώς και πολιτών για τη διεκπεραίωση εργασίας τους. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1) Τα διαγωνίσματα μπορεί να είναι: α) Ολιγόλεπτα: Γίνονται στο μάθημα της ημέρας, απροειδοποίητα ή προειδοποιημένα β) Διαγώνισμα σε ενότητα: Κοινό ή όχι. Γίνεται μόνο σε μια ενότητα. Γίνεται ένα μόνο την ημέρα και οι μαθητές προειδοποιούνται. Την ίδια μέρα όμως μπορεί να γίνει και διαγώνισμα ολιγόλεπτο στο μάθημα της ημέρας. Μαθητής που τελειώνει τη γραπτή εξέταση παραμένει στην τάξη μέχρι το τέλος της περιόδου. Αυτό ισχύει και στις γραπτές εκθέσεις. 2) Απουσία από Διαγώνισμα προειδοποιημένο δεν απαλλάσσει το μαθητή από την υποχρέωση να εξεταστεί οποτεδήποτε κρίνει ο καθηγητής 10

11 3) Επιστροφή διαγωνισμάτων Τα διαγωνίσματα επιστρέφονται στους μαθητές διορθωμένα στο επόμενο μάθημα ή το αργότερο σε οκτώ μέρες. Οι μαθητές επιστρέφουν τα διαγωνίσματα υπογραμμένα από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Αν ο μαθητής χάσει το διαγώνισμα ή πλαστογραφήσει την υπογραφή του γονιού / κηδεμόνα, αυτό θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα 4) Δολίευση Μαθητής που αποδεδειγμένα συλλαμβάνεται να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος ή αλληλοβοηθείται με συμμαθητή του ή παρουσιάζει ή αποπειράται να παρουσιάσει ως δική του την εργασία άλλου μαθητή, διαπράττει σοβαρό παράπτωμα και τιμωρείται με: α) Άμεσο τερματισμό του διαγωνίσματος. Το γραπτό και τα τεκμήρια τα παραδίνει ο καθηγητής στον Υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή. β) Βαθμολόγηση με μονάδα (1) Βαθμός διαγωνίσματος - Αξιολόγηση μαθητή Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν είναι απαραίτητα ο βαθμός του τετραμήνου. Στην αξιολόγηση για το βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται υπόψη η όλη προσπάθεια του μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η προφορική επίδοση, η συνέπεια και το ενδιαφέρον του γενικά για το μάθημα, η κατ οίκον εργασία, τα τετράδιά του οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και έχουν σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι μαθητές πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα στο σχολείο. Σε περίπτωση που υπάρχει κατά την κρίση της Διευθύντριας σοβαρή δικαιολογία για την καθυστέρηση, είναι δυνατό να επιτραπεί στο μαθητή να παρακαθίσει στις εξετάσεις, αν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τα 30 Δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 30 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα όπως κινητό, υπολογιστικές μηχανές, σημειώσεις. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Κανένας μαθητής δεν εισέρχεται στις αίθουσες αυτές πριν μπει ο καθηγητής. Η προσέλευση των μαθητών γίνεται έγκαιρα. Ο καθηγητής αποχωρεί τελευταίος. Επειδή οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν πιστά στις οδηγίες των καθηγητών τους. Η τήρηση των Κανονισμών Ασφάλειας είναι μεγάλης σημασίας. Τα αστεία στους χώρους αυτούς είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν αγγίζουν αντικείμενα που υπάρχουν στους πάγκους. Διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς και δεν προκαλούν ζημιά στους πάγκους, στα αντικείμενα και στους τοίχους. Κάθε μαθητής κάθεται στην καθορισμένη του θέση. ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Οι μαθητές υπακούουν πιστά στις οδηγίες των καθηγητών τους 11

12 Οι μαθητές φτάνουν έγκαιρα στην αίθουσα, ετοιμάζονται γρήγορα για το μάθημα και αποχωρούν την κανονική ώρα ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη περίοδο. Διατηρούν το χώρο καθαρό και ιδιαίτερα τα αποδυτήρια. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΕΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Μαθητής δεν είναι κάποιος μόνο όταν βρίσκεται στην τάξη. Η μαθητική ιδιότητα πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε μαθητή στο μάθημα, τα διαλείμματα, τον ελεύθερο χρόνο και εκτός του σχολείου. Ο σεβασμός προς τους συμμαθητές, τους καθηγητές, τους συνανθρώπους τιμά το μαθητή. Η ευγένεια και οι λεπτοί τρόποι δείχνουν άνθρωπο καλλιεργημένο. Τον εξωτερικό χώρο αυλή, διαδρόμους, κλιμακοστάσια κλπ. το διατηρούμε καθαρό. Είναι ο χώρος όλων. Υπάρχουν κάλαθοι για τα σκουπίδια. Σημασία έχει να μάθει ο καθένας να μη λερώνει. Να διατηρούνται οι χώροι υγιεινής (αποχωρητήρια) καθαροί. Δεν πρέπει να προκαλούνται ζημιές στους τοίχους, στην περιουσία του σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να προσέχουν ώστε να μη χτυπήσουν από τρέξιμο, σπασμένα τζάμια κ.α. Να μην πετούν πέτρες, ξύλα, νερά, μπουκάλια, ούτε να τσακώνονται μεταξύ τους. Γενικά πρέπει να προσέχουν να μην εκθέτουν σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό τους ούτε τους άλλους. Όταν θέλουν να εξυπηρετηθούν από την καντίνα, να στέκονται στη σειρά. Δε σπρώχνουν ούτε δίνουν χρήματα στους πρώτους στη σειρά συμμαθητές τους, για να διευκολυνθούν. Αυτό δείχνει περιφρόνηση προς το συνάνθρωπο. Η αστυνόμευση δεν είναι η καλύτερη μέθοδος. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αυλή του σχολείου και πολύ περισσότερο η επίσκεψη στα γειτονικά σχολεία. Όταν οι μαθητές δεν έχουν μάθημα την τελευταία περίοδο, παραμένουν στο σχολείο. Μπορούν να σχολάσουν μόνο αν τους παραλάβουν οι γονείς τους και με άδεια του εφημερεύοντα Βοηθού Διευθυντή. Κανονισμοί Μαθητικών Συμβουλίων 1) Τα Μαθητικά Συμβούλια (Μ.Σ) αποσκοπούν στα εξής: i. Συνειδητοποίηση της ζωτικής αναγκαιότητας και ύψιστης χρησιμότητας των θεσμών, μεθόδων και διαδικασιών της δημοκρατικής ζωής και διοίκησης και εθισμό σ αυτά κατά τρόπο που να συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων δημοκρατικών ανθρώπων πολιτών. ii. Ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αλληλοσεβασμού στους μαθητές, άσκηση στη δημοκρατική αυτοδιοίκηση και τον ελεύθερο και γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική κριτική. iii. Κοινωνικοποίηση των μαθητών και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του συναισθήματος ευθύνης και του πνεύματος συνεργασίας, φιλαλληλίας και αδελφοσύνης. iv. Καλλιέργεια πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών διαφερόντων των μαθητών. v. Συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τους Συνδέσμους Γονέων και υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές. vi. Ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια άλλων σχολείων. 12

13 vii. Προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και σπουδών των μαθητών, την υποστήριξη των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μαθητών, καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση και επίλυση των μαθητικών προβλημάτων. 2) Κάθε τμήμα εκλέγει δικό του Συμβούλιο. 3) Το Συμβούλιο (Σ.Τ) είναι πενταμελές και εκλέγεται απ όλους τους μαθητές του τμήματος, με μυστική ψηφοφορία στην παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή ή εκπαιδευτή του τμήματος, την τέταρτη εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Έγκυρα είναι τα ψηφοδέλτια μέχρι πέντε μόνο ονόματα υποψηφίων. 4) Τα πέντε μέλη είναι (α) Πρόεδρος, (β) Αντιπρόεδρος, (γ)γραμματέας, (δ) Ταμίας, (ε) Υπεύθυνος βιβλιοθήκης. 5) Το Σ.Τ καταρτίζεται σε σώμα ευθύς μετά την εκλογή του στην παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ανεξάρτητα από τις ψήφους που συγκέντρωσε στην ψηφοφορία. 6) Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Σ.Τ έχουν όλοι οι μαθητές του που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιότατη ανεξάρτητα από μείωση διαγωγής σε τετράμηνα. 7) Μέλος Σ.Τ χάνει το αξίωμά του όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του. Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο Διευθυντής ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Συμβουλίου Τμήματος. 8) Τα Σ.Τ είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον υπεύθυνο καθηγητή ή εκπαιδευτή κάθε τμήματος τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο τμήμα και τα συζητούν μαζί του. (Συζητούνται θέματα πειθαρχίας, καθαριότητας και εμφανίσεως της τάξης, ευημερίας, σχέσεων, ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διδασκόντων, βιβλίων, εορτασμών, κλπ.) 9) Τα Σ.Τ σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων συγκαλούν συνεδρία του τμήματος. Στη συνεδρία προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος. 10) Τα Σ.Τ είναι υπεύθυνα για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην πινακίδα του τμήματος. 11) Τα Σ.Τ συνέρχονται εκτός διδακτικού χρόνου σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν τα ίδια. Ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέση με αναφυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για συζήτηση- ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος ή/και ενώπιον του υπεύθυνου καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της διεύθυνσης του σχολείου. 12) Ο ταμίας του Σ.Τ εισπράττει από τους μαθητές σε τακτικά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο ποσό που θα αποφασιστεί από την πλειοψηφία των μαθητών του τμήματος ως τακτική εισφορά. 13) Το ποσό των χρημάτων που θα κατατεθεί στο ταμείο του τμήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος ή για αγαθοεργούς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας στους συμμαθητές τους που χρειάζονται τέτοια βοήθεια. 14) Ο Γραμματέας του Σ.Τ τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου. 15) Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης τηρεί το βιβλίο δανεισμού βιβλίων και δανείζει στους μαθητές βιβλία που θέλουν. Ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης παραλαμβάνει τα βιβλία από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος που τον ενημερώνει για τη διακίνηση των βιβλίων. 13

14 16) Τα Σ.Τ υποδεικνύουν τους επιμελητές καθώς και άλλες υποεπιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. 17) Η συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου πρέπει ν αποτελεί παράδειγμα για μίμηση από τους άλλους μαθητές. 18) Τις συνεδρίες των Σ.Τ συγκαλεί ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Απαρτία αποτελούν τρία μέλη. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ * Τα μέλη του Κ.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη για την προώθηση των σκοπών και εφαρμογή των αποφάσεων του Μ. Σ, σε συνεργασία με τα Σ. Τ., τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή και το Διευθυντή του Σχολείου, μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών. * Ο Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ προεδρεύει στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μαθητικών Συμβουλίων και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο. * Το Κ.Μ.Σ. συνεδριάζει, σε μη διδακτικό χρόνο, τακτικές συνεδρίες που τις ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτες που τις αποφασίζει σε κάθε περίσταση. Δικαίωμα συγκλήσεως του Κ.Μ.Σ. έχει ο πρόεδρος ή τα τέσσερα από τα επτά μέλη του Συμβουλίου. * Στις συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. τηρούνται πιστά οι δημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε μέλος εκφράζει ελευθέρα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και εποικοδομητικό πνεύμα. * Το Κ.Μ.Σ ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απόφασης που εμπίπτει στους σκοπούς των Μαθητικών Συμβουλίων. Ειδική Επιτροπή που ορίζεται από το Κ. Μ. Σ. αναλαμβάνει την έκδοση εκφραστικών οργάνων των μαθητών με ύλη που να αναφέρεται στις δραστηριότητες των Μαθητικών Συμβουλίων και του σχολείου γενικότερα. Τη γενική εποπτεία και ευθύνη έχει ο Διευθυντής. Καθηγητής που ορίζεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο προσφέρει τεχνική και άλλη βοήθεια. * Οι πόροι του Κ.Μ.Σ προέρχονται από συνδρομές των τμημάτων. * Το Κ.Μ.Σ. ορίζει 3 μαθητές, μέλη του ή άλλους μαθητές για να εκπροσωπούν τη μαθητική κοινότητα σε επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου (επιτροπή εκδρομών, μέριμνας, εκδόσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κ.α) * Το Κ.Μ.Σ. γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τον Καθηγητικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών ως ατόμων ή ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να διατηρείται καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη τα διαλείμματα στην αυλή, στην καντίνα και σ όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. * Μέλος του Κ.Μ.Σ. χάνει το αξίωμά του, όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο Διευθυντής του σχολείου ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το σχολείο επιδιώκει τη μετάδοση γνώσεων αλλά και τη δημιουργία σωστών ανθρώπων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ειλικρίνεια, το σεβασμό, την αλληλοβοήθεια, την καλή διάθεση, 14

15 την αυτοσυγκράτηση και αυτοκυριαρχία, την αρμονική συμβίωση. Όλα τα προβλήματα λύονται με το διάλογο και την πειθώ που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατικής κοινωνίας. 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο, μαθητές και καθηγητές, είναι μια μικρογραφία της ανθρώπινης κοινωνίας, τα μέλη της οποίας έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια. ΙΘ. Επικύρωση Κανονισμών 23

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια. ΙΘ. Επικύρωση Κανονισμών 23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ανδρούλα Σταυρινού Διευθύντρια Διεύθυνση: Πάροδος Στωικών, 4151 Κ. Πολεμίδια, Τηλ. 25305702, Φαξ 25305713 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Εισαγωγή 1 Α. Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Μόνους τους παιδευθέντας ελευθέρους είναι Επίκτητος Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤ ΙΟΥ» Αγίου Ανδρόνικου, 3020

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣΥΠΕΥΘΥ ΝΟΤΗΤΑΤΑΞΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΚΑΘΗ ΚΟΝΤΑΓΥΜΝΑΣΙΟΓΝΩΣΕΙΣΑΠΟΔΟ ΧΗΣΥΝΕΠΕΙΑΕΓΚΩΜΗΣΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΓΑΠΗΕΥΘΥΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΔΙΑΛΟΓΟΣΝΕΟΚΛΕΟΥΣΕΝΣ ΥΝΑΙΣΘΗΣΗΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΕΥΣΥΝΕΙ ΔΗΣΙΑΥΠΑΚΟΗΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 48 2572 Πέρα Χωρίο, τηλ.: 22521055, φαξ.: 22521626 e-mail: gym-pera-chorio-nisou-lef@schools.ac.cy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στολή και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Το σχολείο, µαθητές και καθηγητές, είναι µια µικρογραφία της ανθρώϖινης κοινωνίας ϖου έχει δικαιώµατα και υϖοχρεώσεις. Μια κοινωνία, για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η ΣΤΟΛΗ 2-3 ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΥΜΦΑΝΙΣΗ 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 5-12 ΕΚΔΡΟΜΕΣ 12-15 ΔΙΑΦΟΡΑ 15-17 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ... 13

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ... 13 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 2 3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ.. 6 2. ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΣΟΛΗ..... 7 3. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΟΙΣΗΗ - ΑΠΟΤΙΕ.. 10 4. ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΑΠΟΛΤΗ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ...... 13 5. ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ.. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2015 Στο κεφάλαιο Γ, 14(Ι) των Κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Μ4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ σελ. 2 Εισαγωγή 2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ σελ. 3 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ gym-ag-dometios-lef@schools.com.cy http://www.moec.gov.cy/nomos/kdp310.htm ΘΕΜΑΤΑ: 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο, ως οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η κωδικοποίηση και έκδοση κανονισμών και κανόνων ορθής συμπεριφοράς αποτελεί μέρος της προσφερόμενης από το σχολείο αγωγής και στοχεύει στην άσκηση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μ 3 ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 Κ 16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΕΥΠΡΕΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μαθητές και μαθήτριες φορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ... 2 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 36 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 36 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 36 ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών 36 ου Δ.Σ. Πατρών Σελίδα 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Κανονισμός... 3 1.1. Φιλοσοφία και Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2. Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια, Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο μάθησης. Είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις Γονέων. Αγαπητοί Γονείς,

Επισκέψεις Γονέων. Αγαπητοί Γονείς, Επισκέψεις Γονέων Α/Α ΟΝΟΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΑΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1. Μαρία Χριστοφή Στ 3 (Β.Δ.) Παρασκευή 07:45-08:25 2. Αιμιλία Χ Κυριάκου Στ 1 (Β.Δ.) Τρίτη 07:45-08:25 36 Αγαπητοί Γονείς, Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άργος Ορεστικό, Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Άφιξη στο σχολείο... 3 3. Αναχώρηση από το σχολείο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Écoles Lasalliennes de Grèce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Το Ελληνογαλλικό Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Εσωτερικής Λειτουργίας & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολής Αναβύσσου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Εσωτερικής Λειτουργίας & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολής Αναβύσσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εσωτερικής Λειτουργίας & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σχολής Αναβύσσου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Εισαγωγή - Σκοπός και στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 ο ΓΕΛΝαυπάκτου Ν.Τσάρα 6 Ναύπακτος 30300 Τηλ: 2634027394 FAX 2634027394 mail@2lyk-nafpakt.ait.sch.gr http://2lyk-nafpakt.ait.sch.gr/ 2 Γονείς και

Διαβάστε περισσότερα