ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» είναι απαραίτητη η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσης δεδομένων για την πραγματοποίηση της πλήρης ψηφιοποίησης του ιατρικού αρχείου του Ιδρύματος. Όλα τα υπό προμήθεια είδη που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE σε όποιο επίπεδο (Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα) ορίζεται από τα αντίστοιχα πρότυπα για κάθε ένα ξεχωριστά προϊόν. (επί ποινής αποκλεισμού). Η σήμανση CE δηλώνει ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας συμμορφώνονται, ανάλογα με το αντικείμενο που αφορούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτά. Οι προσφορές για τις ποσότητες των παραπάνω πινάκων θα αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι και έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Η προμήθεια των ειδών δύναται να γίνει τμηματικά, σε 2-5 δόσεις, μέχρι και έξι (6) μήνες από τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής, στο ιατρικό κέντρο του Ιδρύματος «Ορμύλια», με ευθύνη του ανάδοχου, ενώ η εργασία παροχή υπηρεσίας κατασκευής της βάσης δεδομένων θα υλοποιηθεί στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως Η διάθεση και φύλαξη των ειδών σε καλή κατάσταση μέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, τόσο στις ποσότητες όσο και στα μεγέθη των συσκευασιών που ζητούνται. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής και πάροχος υπηρεσίας διαθέτουν συσκευασίες διαφορετικού μεγέθους από τις περιγραφόμενες στον παρών 1

2 διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν προσφορά για την ανάλογη προδιαγεγραμμένη ποσότητα. Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΜΑΔΑ 1 η ) MultiWave Ultrasound System and Diagnostic Software Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Υπερηχογράφος με σύγχρονη τεχνολογία λογισμικού, ώστε να έχει διαθέσιμες τεχνικές απεικόνισης όπως την MultiWave & Ultrafast Imaging ή αντίστοιχες με την οποία να επιτυγχάνεται ταχύτητα λήψης εως και εικόνων / δευτερόλεπτο για την μέτρηση σε πραγματικό χρόνο της διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων και την αξιολόγηση της σκληρότητας των ιστών με ακρίβεια 1m (ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος). Το λογισμικό ελαστογραφίας να δίδει ακριβή ποσοτικοποίηση της σκληρότητας των ιστών, σε μονάδα μέτρησης πίεσης (kpa), ώστε να βοηθά στην διαφοροποίηση μορφωμάτων μαστού κατά BIRADS με αντικειμενικό τρόπο και να είναι πιστοποιημένο από FDA Αμερικής. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία και αποτελέσματα από πολυκεντρικές μελέτες. Ο υπερηχογράφος να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό για όλο το workflow της υπερηχογραφικής εκτίμησης μαστού καθώς και λογισμικό αναφοράς της υπερηχογραφικής εξέτασης κατά BIRADS, ενώ να μπορεί να αναβαθμίζεται με κλινικά πακέτα εξετάσεων με δυνατότητα ελαστογραφίας εγκαρσίου κύματος σε όλες τις κεφαλές. Να διαθέτει κεφαλή Linear 50mm συχνοτήτων 5-15Mhz περίπου. Να διαθέτει πακέτο Μultiwave υπερηχογραφικής εξέτασης ενδοκοιλοτικών εφαρμογών με την αντίστοιχη ενδοκοιλοτική κεφαλή. Να διαθέτει προς επιλογή δυνατότητα εξαγωγής των Raw data. Να συνοδεύεται από υποσύστημα ή ανεξάρτητο σύστημα υπερηχογραφικής απεικόνισης του δέρματος μέσω υψίσυχνων κεφαλών της τάξεως των 50 Mhz. H προσφορά του συστήματος υπερήχου να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό) άνευ επιβαρύνσεων προς τον πελάτη συμπεριλαμβανομένου εξαρτήματα (πέραν της φυσικής φθοράς) και χρόνο του τεχνικού (service). Στην περίπτωση ανάγκης μεταφοράς του συστήματος για 2

3 επισκευή, η εγγύηση να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση του υπερήχου με αντίστοιχη μονάδα έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού του ιδρύματος για την σωστή και φιλική χρήση του συστήματος θεωρητικά αλλά και στην κλινική εξέταση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα κριθεί από την άνεση που θα αποκτήσει το προσωπικό που θα το χειρίζεται. Το προσφερόμενο σύστημα να έχει κατασκευασθεί σε χώρα που εφαρμόζει κατασκευαστικές προδιαγραφές και ποιοτικούς ελέγχους αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόζονται από κατασκευαστικές εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Β. Αμερικής. Η εταιρεία να έχει τουλάχιστον αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία στην κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, με πελατολόγιο που αποδεδειγμένα συμπεριλαμβάνει Κέντρα Ιατρικής Αριστείας στην ΕΕ ή την Β. Αμερική. Η Εταιρεία πώλησης και διακίνησης να έχει αποδείξιμη τεχνική ικανότητα υποστήριξης με το αντίστοιχο ISO και αμεσότητα σέρβις και τεχνικής υποστήριξης εντός 24ώρου. Για το προσφερόμενο σύστημα να κατατεθούν πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα). Ψηφιακός Υπερηχογράφος με κατάλληλο λογισμικό 1 Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης μαστού 1 50 mm Linear κεφαλή 1 Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης ενδοκοιλοτικών εφαρμογών 1 Σύστημα απεικόνισης δέρματος με κεφαλή 50 MHz 1 5) Ειδικό Διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 8 θέσεων Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η επιφάνεια του διαφανοσκοπίου που εφάπτεται στον τοίχο να είναι μεταλλική λαμαρίνα πάχους 10/10 με εποξική επίστρωση για αντιοξειδωτική προστασία. Η επιφάνεια εξέτασης των μαστογραφιών (film) να είναι κατασκευασμένη από χυτό ακρυλικό υλικό με πάχος 3 mm. 3

4 Η ομοιομορφία του φωτισμού να επιτυγχάνεται με την χρήση δώδεκα πηγών φωτισμού ισχύος 18 W έκαστη και η απόκλιση φωτεινότητας μεταξύ του κεντρικού σημείου και των γωνιών (σε απόσταση 10 cm) είναι 5%. Η ένταση της φωτεινότητας είναι μεγαλύτερη από 7000 cd/m 2. Οι πηγές φωτισμού να είναι ευθύγραμμες κυλινδροειδής με θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη των 6500 ο Kelvin (φως ημέρας). Ο έλεγχος αυξομείωσης φωτεινότητας να γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού dimmer. Ο συγκράτηση των μαστογραφιών να γίνεται με τη βοήθεια χρωμιομένων κυλινδρίσκων υψηλής ποιότητας κατασκευής, διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και με την βοήθεια nylon σύρματος για την καλύτερη συγκράτηση των μαστογραφιών. Η τάση τροφοδοσίας να είναι 210/240 Volt - 50/60 Hz και το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να διαθέτει δύο πόλους και γείωση. Να διαθέτει τέσσερα διαφράγματα για τον περιορισμό του φωτός στην περιοχή που επιθυμούμε. Να είναι εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητο μηχανισμό ρύθμισης φωτεινού πεδίου κατά οριζόντιο και κάθετο άξονα (διαφράγματα). Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 8x(18 x 24 cm) ή 2x(24 x 30 cm) Ειδικό διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 8 θέσεων 1 6) Ειδικό Διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 4 θέσεων Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Η επιφάνεια του διαφανοσκοπίου που εφάπτεται στον τοίχο να είναι μεταλλική λαμαρίνα πάχους 10/10 με εποξική επίστρωση για αντιοξειδωτική προστασία. Η επιφάνεια εξέτασης των μαστογραφιών (film) να είναι κατασκευασμένη από χυτό ακρυλικό υλικό με πάχος 3 mm. Η ομοιομορφία του φωτισμού να επιτυγχάνεται με την χρήση τεσσάρων πηγών φωτισμού ισχύος 18 W έκαστη και η απόκλιση φωτεινότητας μεταξύ του κεντρικού σημείου και των γωνιών (σε απόσταση 10 cm) να είναι 5%. Η ένταση της φωτεινότητας να είναι μεγαλύτερη από 5300 cd/m 2. Οι πηγές φωτισμού να είναι ευθύγραμμες κυλινδροειδής με θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη των 6500 ο Kelvin (φως ημέρας). 4

5 Ο έλεγχος αυξομείωσης φωτεινότητας να γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού dimmer. Ο συγκράτηση των μαστογραφιών να γίνεται με τη βοήθεια χρωμιομένων κυλινδρίσκων υψηλής ποιότητας κατασκευής, διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και με την βοήθεια nylon σύρματος για την καλύτερη συγκράτηση των μαστογραφιών. Η τάση τροφοδοσίας να είναι 210/240 Volt - 50/60 Hz και το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος διαθέτει δύο πόλους και γείωση. Να διαθέτει τέσσερα διαφράγματα για τον περιορισμό του φωτός στην περιοχή που επιθυμούμε. Να είναι εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητο μηχανισμό ρύθμισης φωτεινού πεδίου κατά οριζόντιο και κάθετο άξονα (διαφράγματα). Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 4x(18 x 24) ή 1x(24 x 30) Ειδικό διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 4 θέσεων 1 7) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να φέρεται πάνω σε τροχήλατη βάση τεσσάρων (4) τροχών ελευθέρας κινήσεως, δύο εκ των οποίων να φέρουν μηχανισμό φρένου ενεργοποιούμενο με το πόδι. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. 3. Να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά - ένταση φωτισμού lux - χρωματική θερμοκρασία διάμετρος πεδίου φωτισμού 16cm περίπου - δείκτης χρώματος Ra 94 τουλάχιστον - βάθος πεδίου φωτισμού (L1+L2 στο 20% της φωτιστικής ισχύος) 130cm τουλάχιστον - διάρκεια ζωής των LED ώρες τουλάχιστον 3. Επί της φωτιστικής κεφαλής να διαθέτει κομβία ON / OFF καθώς και ρύθμιση της φωτεινής έντασης από 30% έως 100%. 4. Το σύστημα των βραχιόνων να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυμητή θέση χωρίς τη χρήση φρένων. 5

6 5. Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής. 6. Να συνδέεται μέσω μετασχηματιστή στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος V / Hz με τάση 24 VDC. 7. Η κατανάλωση ισχύος να μην υπερβαίνει τα 50VA. 8. Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). Τροχήλατος Προβολέας Πλάγιου Φωτισμού 1 8) Ηλεκτροκίνητη κλίνη για εξέταση και φυσιοθεραπεία Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με πόδοδιακόπτη. Η επιφάνεια κατάκλισης των τριών τμημάτων να μπορεί ηλεκτρικά μέσω ποδοδιακόπτη να εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις : - Αυξομείωση ύψους από από 58cm έως 98mm. - Κίνηση Trendelenburg Antitrendelenburg από -23 έως Κίνηση τμήματος κεφαλής από -24 έως Κίνηση τμήματος πλάτης από 0 έως +48 Να συνοδεύεται με τα παρακάτω εξαρτήματα: - Μαξιλαράκι κεφαλής - Στήριγμα ρολού χαρτιού - Ράβδος για το ρολό χαρτιού - Στατώ ορρού με τέσσερα άγκιστρα ανάρτησης ορρών, δοχείο πλαστικό για την τοποθέτηση της βελόνας ή του καθετήρα και σφιγκτήρα. - Στηρίγματα ποδιών GOEPEL (ζεύγος) με επένδυση στο χρώμα εξεταστικής κλίνης. Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με ποδοδιακόπτη για εξέταση και φυσιοθεραπεία 1 6

7 9) Βίντεο-Κολποσκόπιο Με τα παρακάτω Χαρακτηριστικά: Βίντεο κάμερα 3 MegaPixel με ενσωματωμένη διασύνδεση USB ή Ethernet για φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης να διαθέτει την δυνατότητα προβολής real time video κατά της διάρκεια της εξέτασης σε εξωτερική οθόνη (τρόποι διασύνδεσης εξωτερικής οθόνης ένας από τους παρακάτω scart, s-video, composite,vga) Απόσταση λειτουργίας 300mm Διόπτρα με σύστημα συγκλίνουσας παρατήρησης Δακτυλίδια ελέγχου Αμετρωπίας και για τα δύο μάτια από +7 μέχρι -7 diopter Πράσινο φίλτρο στην κεφαλή του κολποσκοπίου, στο οποίο ενσωματώνετε περιστροφικός διακόπτης Θέσης χειριστηρίου: Αριστερά ή δεξιά με επιλογή για κίνηση στροφής και κλίσης της κολποσκοπικής κεφαλής Πολυμεγένθηση στερεοσκοπικής παρακολούθησης με βηματική αλλαγή 7,5/15x/30x Χαραγμένη κυκλική βαθμονόμηση στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό για τον καθορισμό του μεγέθους να της βλάβης ταυτόχρονα Οπτικό πεδίο: 46/23/11,5 mm Τεχνικές προδιαγραφές: 2 Καλά Ρυθμισμένοι οδηγοί (εστίαση 40mm, ύψος 80mm) ενσωματωμένοι στα χειριστήρια για στροφή και κλίση Πολύ φωτεινό, ρυθμιζόμενη φωτεινότητα LED Κατανάλωση ισχύος μόνο 18 Watt Χρόνος ζωής LED > ώρες To LED είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο του βραχίονα Με swing-o-matic βραχίονα για αραχνοειδή βάση ή για σταθερή σύνδεση με όλες τις καρέκλες εξέτασης (αριστερή ή δεξιά πλευρά). Ελεύθερη οριζόντια κίνηση μέσα σε ακτίνα 120cm. κάθετη κίνηση με μοχλό σύσφιξης Πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). Βίντεο-Κολποσκόπιο 1 7

8 10) Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπολογιστικής Ψηφιακής Ακτινογραφίας CR 10.1) Mammography X-Ray Film Digitizer / Ψηφιοποιητής φιλμ από αναλογική σε ψηφιακή μορφή προδιαγραφών μαστογραφίας Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Clinical Optical Density Range.05 to 4.2 Bit Depth 32-bit mapped to 16-bit (65,536) or 12-bit (4,096) Grayscale Output MTBF >50,000 hours Film Sizes 18 cm x 24 cm, 24 cm x 30 cm, 8 x 10 and 10 x 12 Thickness: to Auto Film Feeder Continuous Loading (mixed sized, no presorting necessary) Scan Rate 200+ lines/second (150+ films per hour, 18cm x 24cm) Hardware Interface USB 2.0, USB 3.0 or Ethernet & Software Windows scanning modules Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). Mammography X-Ray Film Digitizer/Ψηφιοποιητής φιλμ από 2 αναλογική σε ψηφιακή μορφή προδιαγραφών μαστογραφίας 10.2) Φωτόμετρο ακριβείας με ψηφιακή ένδειξη LED των LUX και ΝΙΤ. Φωτόμετρο ακριβείας με ψηφιακή ένδειξη LED των LUX και ΝΙΤ 1 Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Βαθμονομημένο ψηφιακό φωτόμετρο Υψηλής ακρίβειας Ψηφιακή ένδειξη των μετρήσεων Φορητό με ενσωματωμένη μπαταρία Ειδικό για ακτινολόγους (μέτρηση της φωτεινότητας των διαφανοσκοπίων ώστε να τηρούν τα κριτήρια ACR και MQSA) Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). 10.3) X-ray Mammography film processor and X-ray film duplicator / Εμφανιστήριο X- Ray Film προδιαγραφών Μαστογραφίας και φωτοτυπικό μηχάνημα X-Ray Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 8

9 Τεχνολογία εμφάνισης συμβατή με τις μονάδες μαστογράφου Hologic Lorad M-IV Platinum. Τεχνολογία για λιγότερη χρήση των χημικών. Εύκολο στην χρήση και λειτουργία του Ανθεκτικό σε μεγάλο όγκο φιλμ. Ελεγχόμενη λειτουργία από μικροϋπολογιστή, για σταθερά υψηλής ποιότητας εμφανίσεις φιλμ. Εύκολη πρόσβαση σε αναλώσιμα, φιλμ και χημικά. Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Αναφορά στο κόστος αναλώσιμων φιλμ και χημικών ανά εμφάνιση μαστογραφίας. Χ-ray Film Duplicator μεγέθους 18x24 έως 24x30 Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). X-ray film processor / Εμφανιστήριο X-Ray Film 1 X-ray film duplicator / Φωτοτυπικό X-Ray Film ) Κασέτες Μαστογραφίας μεγέθους 18x 24 και 24x30 Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να συμβαδίζουν με το τύπο του εμφανιστηρίου Αναλογικού τύπου Να είναι προδιαγραφών μαστογραφίας Από ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό για εύκολη μεταφορά και χρήση Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). 16 Κασέτες Μαστογραφίας μεγέθους 18 x 24 & Κασέτες Μαστογραφίας μεγέθους 24 x ) Ποδιές / Προστατευτικά μολύβδου για την ακτινολογία 2 προστατευτικές ολόσωμές ποδιές ακτινολογίας (Ελαφριάς κατασκευής) 2 προστατευτικές παιδιατρικές ποδιές για τα παιδιά (Ελαφριάς κατασκευής) 2 προστατευτικά κολάρα προστασίας του θυρεοειδή 9

10 Ποδιές/προστατευτικά μολύβδου για την ακτινολογία 6 11) Rolloscope MD Το μέλλον της προβολής αναλογικών μαστογραφιών. Είναι ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο σύστημα προβολής μαστογραφίων που διευκολύνει την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Το Rolloscope MD διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του Rolloscope Μ( αυτόματη προσαρμογή μεγέθους, εναλλαγή φιλμ, φωτεινότητα και σκοτείνιασμα), αλλά επίσης προσθέτει την δυνατότατα για ένα ψηφιακό σταθμό εργασίας, στο κάτω μέρος του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες μέγεθος προβολής μαστογραφιών, αλλά και στη συνέχεια να μετατραπεί σε ψηφιακό απλά με την εγκαταστήσει των οθόνων. Πρόκειται για ένα σύστημα που αυξάνει την παραγωγικότητα και ενισχύει τον τρόπο προβολής των μαστογραφιών για πολλά χρόνια ακόμη. Τεχνικές προδιαγραφές: Περιοχή προβολής: 1079 x 927 mm, Επίπεδο φωτεινότητας: nit (cd/m 2 ) Θερμοκρασία χρώματος: 7000 deg. Kelvin Τύπος λάμπας: Fluorescent Daylight Η προσφορά του συστήματος να συμπεριλαμβάνει χρονικό διάστημα εγγύησης (κατά το μέγιστο δυνατό). Rolloscope MD 1 12) Ψηφιακό Ντενσιτόμετρο(Densitometer) Το Ψηφιακό Densitometer είναι εργαλείο ακριβείας που μετρά γρήγορα την οπτική πυκνότητα του φιλμ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και να είναι αρκετά μικρό για να χωρέσει σε οποιαδήποτε τραπέζι εργασίας,να προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια ( ± 0,02 οπτική πυκνότητα ). Η τιμή οπτικής πυκνότητας να εμφανίζεται σε φωτεινούς LED αριθμούς επί του βραχίονα του ανιχνευτή. Να μπορεί να φιλοξενήσει ταινία μέχρι 14 ίντσες x 17 ίντσες. Όταν είναι αναγκαίο, οι λαμπτήρες να αντικαθίστανται εύκολα. 10

11 Density range Αccuracy Response time Apertures supplied Throat Illuminated table Diameter of aperture holder Spectral response Detector Zero control Power 0.00 D to 4.5 D ± 0.02 density. Reference tablet supplied Two seconds at 3.00 density 1 mm, 2 mm, and 3 mm D.; Anodized aluminum 21 cm length (8.2 in). Easily measures to center of 35.6 cm x 43 cm (14 in x 17 in) film 12 cm x 14 cm (4.75 in x 5.5 in) (area obscured) in 5000 to 5500 A peak of bell-shaped curve Hermetically-sealed, silicon photodiode Allows wide range adjustment for different apertures and density subtraction 110/220 V, 50/60 Hz Ψηφιακό Ντενσιτόμετρο (Densitometer) 1 13) Σενσιτόμετρο (sensitometer) για μπλε και πράσινα φιλμς Το Sensitometer είναι ένα όργανο ακριβείας, είναι ιδανικό για το καθημερινό έλεγχο της υψηλής ποιότητας των φιλμ που επεξεργάζονται στο εμφανιστήριο. Με την αξιολόγηση των φιλμ σε καθημερινή βάση, ο τεχνολόγος μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στην επεξεργασία πριν να επηρεάσουν την κλινική εικόνα των μαστογραφιών. Επίσης, οι συνθήκες επεξεργασίας πολλαπλών τμημάτων μπορούν να τυποποιηθούν. Το Sensitometer θα πρέπει να είναι δύο χρωμάτων, να διαθέτει 21- βήματα πυκνότητας με 0,15 OD προσαύξηση. Το επιθυμητό χρώμα να μπορεί να επιλέγεται με ένα διακόπτη. 11

12 Light source: Repeatability: Stability: Exposure area: Tablet densities Exposure time: Exposure adjustment: Dual-color electroluminescent Blue 455 nm ± 10 nm; green 520 nm ± 10 nm Repeatability ± 0.04 OD log exposure from unit to unit Head with cervical spine (C1-C7) ± 0.04 OD log exposure from unit to unit ± 0.02 OD log exposure per year at 10 to 45 C 21 steps, each 5 x 10 mm 0.05 to 3.05 OD in 0.15 OD increments Adjustable, 50 to 500 ms typical Separate external screwdriver adjustments ± 0.5 OD on each color Controls: Push-to-expose button: with buzzer monitor and two-second delay to prevent double exposures :none required. Unit draws no power on standby Power requirements: Two 9 V alkaline transistor batteries. Optional AC power converter. Approximate battery life 10,000 exposures Ψηφιακό Σενσιτόμετρο (Sensitometer) 1 Για τον ως άνω προαναφερόμενο ιατρικό εξοπλισμό, να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CΕ, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 12

13 ΟΜΑΔΑ 2 Η 1-2) ΣΥΣΤΗΜΑ MTSS (MAMMOGRAPHY TELECOMMUNICATION SOFTWARE SYSTEM) Η εφαρμογή της ιατρικής βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος υποέργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πεδία των παρεχόμενων κλινικών υπηρεσιών που θα αποτυπωθούν από τον ανάδοχο κατασκευαστή της βάσης κατά τα πλαίσια της πραγματικής λειτουργίας του Κέντρου. Τα στοιχεία θα συμπληρώνονται στα έντυπα εισαγωγής ασθενών στο Ι. Ορμύλια σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να σχεδιαστεί σε απόλυτη συνάφεια με την καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος και να πραγματοποιείται η real time εφαρμογή της, συμπληρώνοντας πραγματικά στοιχεία εξεταζόμενων καθώς λειτουργεί το ιατρικό κέντρο και πραγματοποιούνται οι προληπτικές εξετάσεις των ανθρώπων. Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται θα γνωματεύονται από έμπειρο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό, έπειτα θα εισάγονται τα δεδομένα στη βάση από ειδικό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό ώστε να δοκιμάζεται η βάση και η αντοχή της στην καθημερινή χρήση καθώς κατασκευάζεται. Τα στοιχεία που θα αποτελούν την βάση θα είναι πραγματικά ιατρικά στοιχεία ανθρώπων με όλες τις προδιαγραφές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μόνον για την εξασφάλισει της πλέον εύρυθμης φροντίδας των εξεταζομένων με όλες τις δυνατότητες τις σύγχρονης πληροφορικής ιατρικής. Το δείγμα των εξετάσεων θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό της λειτουργίας του Κέντρου για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία της βάσης. Τα κυριότερα ζητούμενα χαρακτηριστικά της βάσης είναι: 1) Δυναμικό για να μπορούν να προστεθούν μελλοντικά πεδία/δεδομένα 2) Καταχώρηση στοιχείων για διαφορετικά είδη εξετάσεων γυναικολογικές, μαστογραφίας, παιδιατρικές, δέρματος κλπ 3) Πολύγλωσσο για να μπορούν να το αξιολογούν ειδικοί επιστήμονες του εξωτερικού 4) Εύκολο στη χρήση του με φιλικό interface για μή ειδικούς σε υπολογιστές 5) Αποτελεσματικά φίλτρα αναζητήσεις για την αξιοποίηση των δεδομένων της βάσης 6) web based για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Η/Υ του κέντρου μέσω φυλλομετρητή (browser) χωρίς την εγκατάσταση τρίτων προγραμμάτων. 7) Συνεργασία του λογισμικού με PACS server για την αποθήκευση μαστογραφιών και αρχείων κολποσκόπησης,υπερήχου κλπ 8) Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών, 24ώρη εγγυημένη ανταπόκριση. Σχεδιασμός για το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ελέγχων του λογισμικού. 9) Στην περίπτωση που το λογισμικό χρησιμοποιεί άδειες λειτουργίας, τότε να προβλεφθεί 10ετή άδεια για 8-10 χρήστες. 10) Η σταδιακή ανανέωση του λογισμικού στυλ update κατά τακτά διαστήματα από τον κατασκευαστή του λογισμικού. 13

14 11) Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΙΟ στην χρήση του λογισμικού σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. Το σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Σύνδεση με ιατρικά μηχανήματα: Να υποστηρίζεται το πρότυπο DICOM 3.0 για την αποθήκευση των εικόνων. 2. Εκτυπωτικά μηχανήματα: Να μπορεί να τυπώνει σε DICOM εκτυπωτές. Β. Βασικές απαιτήσεις συστήματος αρχειοθέτησης εικόνων 1. 2 εξυπηρετητές για τη διαχείριση και αρχειοθέτηση των εικόνων. 2. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις εικόνες: 80TB σε διαμόρφωση RAID 5 3. Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας Web based. Θα πρέπει να διαχειρίζεται την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των αποθηκευμένων εικόνων και των συσχετιζόμενων πληροφοριών σε όλο το δίκτυο με τη χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και μεθόδων (auto-routing, pre-fetching, push technology, streaming). 4. Το σύστημα να διαθέτει κεντρική βάση δεδομένων. 5. To σύστημα πρέπει να μπορεί να αντλήσει δεδομένα από τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών. 6. Να αναφερθεί η προσέγγιση του προμηθευτή για την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος. 7. Άδειες χρήσης για απομακρυσμένη πρόσβαση (>2) Γ. Εξυπηρετητές (Servers) συστήματος PACS, τεμάχια δύο (2) 1. Σύγχρονος εξυπηρετητής (server) σχεδιασμένος να υποστηρίζει λειτουργίες υψηλής διαθεσιμότητας με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές: Απομακρυσμένη διαχείριση κονσόλας λειτουργίας μέσω web interface. Επεξεργαστής: 6-Core Μνήμη: 32GB 2 κάρτες δικτύου 1 Gigabit 2 τροφοδοτικά 2. Το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή να διασφαλίζει τη μελλοντική υποστήριξη του συστήματος. 3. Η βάση δεδομένων να είναι σύγχρονης και διαδεδομένης τεχνολογίας ώστε να διευκολύνεται η μελλοντική διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος. 4. Η αποθήκευση των εικόνων να γίνεται με τεχνικές μη-απωλεστικής συμπίεσης. 5. Να είναι rack-mounted. Να συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός για την εγκατάσταση σε υπάρχον rack. Σελίδα 14 από 25

15 Δ. Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού ιατρικής βάσης δεδομένων Η εφαρμογή ιατρικής βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος υποέργου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πεδία των παρεχόμενων κλινικών υπηρεσιών όπως αυτά συμπληρώνονται στα έντυπα εισαγωγής ασθενών για: o Εξετάσεις μαστογραφίας o Εξετάσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας o Παιδιατρικές εξετάσεις o Εξετάσεις του καρκίνου του δέρματος Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει επιδημιολογικά στοιχεία για γυναίκες και παιδιά. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στα μενού και στο χειρισμό της. Κατ' ελάχιστον η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: o Καταχώρηση των ιατρικών δεδομένων (προγραμματισμός ραντεβού, ιατρικός φάκελος ασθενούς, προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, πρότυπα για τις επιδημιολογικές μελέτες) μέσα από ένα περιβάλλον γραφικής διασύνδεσης χρήστη. o Aναζήτηση ασθενών και εξετάσεων σε συνδυασμό κριτηρίων (ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου, τύπος και ημερομηνία εξέτασης, περιοχή κατοικίας κοκ). o Εμφάνιση όλων των εξετάσεων του ασθενή σύμφωνα με τα φίλτρα που καθορίζει ο χρήστης. Δυνατότητα σύγκρισης με σχετικές προηγούμενες εξετάσεις του ασθενή. o Προεπισκόπηση σειρών της εξέτασης σε μικρογραφίες. o Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνων (περιστροφή, αναστροφή, μεγέθυνση, σμίκρυνση). o Εξαγωγή των εικόνων σε απλές μορφές (bmp, jpg, png). o Δυνατότητα ορισμού περιοχών ενδιαφέροντος (ROI) και υπολογισμού βασικών στατιστικών μεγεθών σε αυτές (μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή, τυπική απόκλιση). o Να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων επί των εικόνων. Αναλυτικά, τα δεδομένα που κατ' ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει η βάση είναι τα ακόλουθα: 1. Δεδομένα προγραμματισμού κλινικών επισκέψεων (Για τα ονόματα των ασθενών που έχουν επισκεφθεί ξανά το διαγνωστικό κέντρο απαιτείται μια λειτουργία έξυπνης αναζήτησης σε περίπτωση σφάλματος πληκτρολόγησης από το προσωπικό που κλείνει το ραντεβού). Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε έναν τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο και να Σελίδα 15 από 25

16 υλοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος με σκοπό να αναγνωρίζει τις γυναίκες που δεν έχουν εξεταστεί και να: o Αποστέλλει μία σχετική πρόσκληση για εξέταση o Όταν μια γυναίκα εξεταστεί, να ενημερώνει αυτόματα το σύστημα για την αποτελεσματικότητα της πρόσκλησης. Αυτόματη αποστολή υπενθύμισης στον εξεταζόμενο προ της εξέτασης είτε με επιστολή είτε με SMS (προαιρετικά). Δεδομένα ραντεβού για τις εξετάσεις διάγνωσης καρκίνου (1 άτομο): o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA) και ασφαλιστικός φορέας ασθενούς εφόσον υπάρχουν o Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά) o Όνομα συζύγου ή πατρώνυμο (υποχρεωτικά) o Ημερομηνία γέννησης (υποχρεωτικά) o Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά) o Τηλέφωνο 2 o Περιοχή (πόλη, χωριό, διεύθυνση κατοικίας - υποχρεωτικά) o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά) o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) o Είδος εξέτασης (υποχρεωτικά): Μαστογραφία Υπερηχογράφημα Κλινική εξέταση μαστού Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος o Φύση της εξέτασης: Προληπτικός έλεγχος Συμπτωματική Παραπομπή από γιατρό o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά) o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) Δεδομένα ραντεβού για τις εξετάσεις διάγνωσης καρκίνου (γκρουπ): o Ονοματεπώνυμο του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) o Ημερομηνία γέννησης του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) o Σελίδα 16 από 25

17 Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά) o Τηλέφωνο 2 o Πόλη, χωριό (υποχρεωτικά) o Περιοχή o Γλώσσα: Ελληνικά Τούρκικα Πομάκικα Άλλη o Ανάγκη για μεταφραστή: Ναι Όχι (αν Ναι πρέπει να στέλνεται ένα μήνυμα στο διαχειριστή για να κανονίσει τα της μετάφρασης) o Λίστα με τα ονοματεπώνυμα των ασθενών (υποχρεωτικά) o Εφόσον υπάρχει ανάγκη για παροχή μεταφορικού μέσου από το διαγνωστικό κέντρο, καταγραφή της πληροφορίας στη βάση. o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά) o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) o Είδος εξέτασης (υποχρεωτικά): Μαστογραφία Υπερηχογράφημα Κλινική εξέταση μαστού Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά) o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) Δεδομένα ραντεβού για παιδιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις (γκρουπ): o Ονοματεπώνυμο του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) o Ημερομηνία γέννησης του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) o Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά) o Τηλέφωνο 2 o Πόλη, χωριό (υποχρεωτικά) o Περιοχή o Γλώσσα: Ελληνικά Τούρκικα Πομάκικα Σελίδα 17 από 25

18 Άλλη o Ανάγκη για μεταφραστή: Ναι Όχι (αν Ναι πρέπει να στέλνεται ένα μήνυμα στο διαχειριστή για να κανονίσει τα της μετάφρασης) o Πληροφοριακά στοιχεία για τα παιδιά (ονοματεπώνυμο και ηλικία - υποχρεωτικά) o Εφόσον υπάρχει ανάγκη για παροχή μεταφορικού μέσου από το διαγνωστικό κέντρο, καταγραφή της πληροφορίας στη βάση. o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά) o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά) o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) 2. Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς Η βάση δεδομένων θα τηρεί τον ιατρικό φάκελο ασθενούς που θα περιλαμβάνει βασικά δημογραφικά στοιχεία και μια λίστα με όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις του (ιστορικό). Η καταχώρηση των ασθενών θα γίνεται μέσω των τερματικών εργασίας. Ειδικότερα και ανάλογα με το είδος της εξέτασης θα τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Μαστογραφία o Ημερομηνία εξέτασης o Αναγνωριστικό τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου o Τυχόν μαστογραφίες που ο ασθενής προσκόμισε και οι οποίες έγιναν εκτός του διαγνωστικού κέντρου o Αναγνωριστικό του ακτινολόγου που έκανε την ιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με το πρότυπο BIRAD. o Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων ιατρικών γνωματεύσεων (BIRAD, ακτινολόγος, ημερομηνία). o Από τη στιγμή που οι ακτινολόγοι καταλήξουν σε μία γνωμάτευση, αυτή θα τυπώνεται και θα τοποθετείται σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του ασθενούς. o Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το σύστημα θα πρέπει να αποστέλλει ένα SMS ή ένα στον ασθενή. o Ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στον ασθενή. o Αν έχουν παρέλθει 5 μέρες από την ημερομηνία της διάγνωσης και τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη σταλεί στον πελάτη, το σύστημα θα ειδοποιεί το χρήστη με κατάλληλο μήνυμα. Κλινική εξέταση μαστού o Το αναγνωριστικό του παθολόγου που έκανε την εξέταση και η ιατρική του γνωμάτευση. Το σύστημα πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα στον υπεύθυνο τεχνολόγο ιατρικού εργαστηρίου και στον υπεύθυνο ακτινολόγο. Σελίδα 18 από 25

19 Εύρεση των γυναικών που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού Με βάση το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό πρέπει να υλοποιηθεί ένας αλγόριθμος που θα βρίσκει το αν για κάποια ασθενή υπάρχει υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αυτή η πληροφορία πρέπει να επισημανθεί στον ιατρικό φάκελο της ασθενούς. Ορισμένοι από τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι οι εξής: Ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου των ωοθηκών Ιστορικό άλλης μορφής καρκίνου Ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου των ωοθηκών στην οικογένεια της ασθενούς (αδερφή, αδερφή εξ' αγχιστείας, μητέρα, πατέρας, θεία, 1 η ξαδέρφη). Αν για την ασθενή ισχύουν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει το σύστημα να της αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση που να τονίζει την ανάγκη για: Ετήσια εξέταση μαστογραφίας Μηνιαία αυτοεξέταση μαστού Εξαμηνιαία κλινική εξέταση μαστού και υπερηχογράφημα Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας o Στοιχεία του θεράποντος ιατρού o Αναγνωριστικό του εργαστηρίου κυτταρολογίας όπου έγινε ο διαγνωστικός έλεγχος o Στοιχεία των κυτταρολόγων o Αποτελέσματα του VIA test (εφόσον αυτό έγινε). o Αν από τα αποτελέσματα διαπιστωθεί ότι η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε τεστ Παπανικολάου η βάση θα καταγράφει τη σχετική πληροφορία (στοιχεία του παθολόγου που πήρε το δείγμα, ημερομηνία αποστολής του δείγματος στο εργαστήριο κυτταρολογίας, ημερομηνία επιστροφής του δείγματος και των αποτελεσμάτων, ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στην ασθενή). Αν η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής των αποτελεσμάτων από το κυτταρολογικό εργαστήριο και της ημερομηνίας αποστολής τους στον ασθενή είναι μεγαλύτερη των 5 ημερών, θα υπάρχει κατάλληλη επισήμανση από το σύστημα. o Η διάγνωση θα τυπώνεται από το σύστημα και θα τοποθετείται σε ένα φάκελο με τα στοιχεία του ασθενούς. o Αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία θα αποστέλλεται ένα SMS στον ασθενή που θα τον ειδοποιεί για τα αποτελέσματα. o Ημερομηνία αποστολής αποτελεσμάτων Παιδιατρική ιατρική φροντίδα o Στοιχεία θεράποντος ιατρού o Φωτογραφία του παιδιού o Ευρήματα o Τυχόν παραπεμπτικά για περαιτέρω εξετάσεις o Ακτινογραφίες σε ψηφιακή μορφή o Εικόνες υπερηχογραφήματος σε ψηφιακή μορφή o Αποτελέσματα Σελίδα 19 από 25

20 καρδιογραφήματος (EKG) o Υπογραφή έγγραφης συγκατάθεσης από το γονέα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Συλλογή γενετικού υλικού o Τα στοιχεία του προσωπικού που πήρε τη συνέντευξη από τον/την ασθενή o Τα στοιχεία του προσωπικού που πήρε το δείγμα του γενετικού υλικού o Υπογραφή έγγραφης συγκατάθεσης από τον/την ασθενή (ΝΑΙ/ΟΧΙ) o Ημερομηνία συλλογής του δείγματος o Ημερομηνία αρχειοθέτησης των εξαχθέντων γενετικών αποτυπωμάτων στη βάση βιολογικών δεδομένων. o Ημερομηνία αποστολής του γενετικού υλικού για ανάλυση στο εργαστήριο Στοιχεία εργαστηρίου Στοιχεία υπευθύνου Αποτελέσματα της ανάλυσης (υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού η καρκίνου των ωοθηκών, φυσιολογικά ευρήματα, ασαφές) Επιστροφή γενετικού υλικού Αυτόματη αποστολή αναφοράς στους ακτινολόγους και νοσηλευτές του διαγνωστικού κέντρου. Ενημέρωση του ιατρικού φακέλου για γυναίκες με υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου. Σε όλα τα είδη εξετάσεων πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου για να μπορούν οι θεράποντες ιατροί να καταχωρούν σχόλια γενικού περιεχομένου. Ο ιατρικός φάκελος ενός ασθενούς θα τηρείται και σε έντυπη μορφή (hard copy). Η πρόσβαση στα hard copies θα επιτρέπεται μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για τις ανάγκες της αρχειοθέτησης θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία στην κωδικοποίηση του ηλεκτρονικού και του αρχειοθετημένου ιατρικού φακέλου. Για κάθε αρχειοθετημένο ιατρικό φάκελο που απομακρύνεται από τη θέση του, θα πρέπει να καταγράφονται: η σχετική ημερομηνία, το ποιος και γιατί τον αφαίρεσε (εξέταση φακέλου, καταχώρηση δεδομένων, μεταφορά σε νέο φάκελο σε περίπτωση φθοράς του παλιού). Όταν ο φάκελος επιστραφεί στη θέση του θα σημειώνονται η ημερομηνία επιστροφής και το αναγνωριστικό του προσωπικού που τον επέστρεψε. Η καταγραφή αυτής της πληροφορίας μπορεί να γίνεται αυτόματα με Electronic ID readers που συνοδεύονται από το κατάλληλο λογισμικό. Παρακολούθηση των ασθενών που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης/θεραπείας μετά τον έλεγχο Είδος εξέτασης: Μαγνητική τομογραφία (Σε περίπτωση που το διαγνωστικό κέντρο επικοινώνησε με ένα συγκεκριμένο γιατρό θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία του). Αιματολογικές εξετάσεις Σελίδα 20 από 25

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά σημεία αναφοράς συστήματος PACS/RIS. Το σύστημα θα καλύπτει: - Ακτινοσκοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications Λ. Μεσογείων 249, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. 210 6537422 Fax 210 6542785 data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^) Ό ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή ενός υβριδικού αμυντικού αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος

Σχεδιασμός και κατασκευή ενός υβριδικού αμυντικού αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος Σχεδιασμός και κατασκευή ενός υβριδικού αμυντικού αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος Τσούρμα Μαρία Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών!

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών 8-ιντσών! Η Genius PF-801 είναι μία συσκευή υψηλής πυκνότητας 8 ιντσών που απεικονίζει τις πολύτιμες φωτογραφίες σας με τις ίδιες πλούσιες πραγματικές λεπτομέρειες και με τα ίδια φωτεινά χρώματα όπως οι εκτυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. Α/Α % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σύστημα ελέγχου αντοχής προφυλακτικών για το Εργαστήριο Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εργαστηρίων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνικές Προδιαγραφές «Συστήματος προσδιορισμού όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κ/Χ & Ν/Χ ΑΣΘΕΝΩΝ Σ.Β. % ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ 1. Να διαθέτει προσκρουτήρες στις 4 γωνίες για προστασία κατά την μετακίνηση. 2. Να είναι στιβαρής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ Συκιές 22/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: «Προμήθεια δύο έγχρωμων ψηφιακών CPV: 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, ελαφριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κάθε ΝΟΔΕ παραλαμβάνει: 1. Ενάν αριθμό συσκευών (tablets), θηκών και πληκτρολογίων (άλλες αποστολές έχουν πληκτρολόγια ενσωματωμένα στη θήκη, άλλες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ 311 & 586 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Α. συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 Ανήκει στο Φ.646.1/34/13/Σ.4819 //26-08-13//ΝΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 34 /13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΟΙΩΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ) PLEXIGLASS 2 ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εμφυτευμάτων & Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς Ορθοπεδικής Κλινικής. E-Plant

Διαχείριση Εμφυτευμάτων & Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς Ορθοπεδικής Κλινικής. E-Plant Διαχείριση Εμφυτευμάτων & Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς Ορθοπεδικής Κλινικής E-Plant To E-plant αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τη Διαχείριση Αποθήκης Εμφυτευμάτων και Ιστορικού (φάκελος) ασθενή ορθοπεδικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 9975654 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (410) 59 /36370 /36360 Fax : (410) 746 Ρόδος, 03/11/016 Αρ.πρωτ.78

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ιακοµιστής Το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) διακοµιστή (SERVER) µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΔΟΣ : Φωτοαντιγραφικό Εκτυπωτής Σαρωτής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 14/1/2014 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 253 ΘΕΜΑ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. πρ. 754/26-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ) 1. Ο αναλυτής να είναι

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ 15REQ002540866 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα