ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥ- ΠΡΟΥ: Έξι θέσεις επιστημονικών συνεργατών για μηχανικούς ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διαδραστικού, Πολυμεσικού και Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Ενσωμάτωσή του σε διαδικασίες μάθησης με Εφαρμογή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 1.Ένας με δίπλωμα ή πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην πληροφορική (διάρκεια 5 μήνες, τόπος Πάτρα). Πληροφορίες: Για αναλυτικότερες πληροφορίες, υποβολή προτάσεων και διευκρινίσεις κ. Βλαχόπουλο Βασίλειο: 2.Ένας με δίπλωμα ή πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου) (διάρκεια 10 μήνες). 3.Ένας με δίπλωμα ή πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου στην Τεχνολογία της Πληροφορικής (διάρκεια 10 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» απευθύνει επίσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για μεταδιδάκτορα και (3) συβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Heterogeneous Ad-hoc Networks for Distributed, Cooperative, and Adaptive Multimedia Signal Processing (HANDICAM), Grant Agreement Ένας μεταδιδάκτορας με δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή άλλο ισοδύναμο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών. (διάρκεια 12 μήνες). 2.Δύο υποψήφιοι διδάκτορες με δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή άλλο ισοδύναμο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή πτυχίο ΑΕΙ θετικών Επιστημών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Επεξεργασία Σήματος, Τηλεπικοινωνίες, Μαθηματικά (διάρκεια 12 μήνες τουλάχιστον). 3.Ένας υποψήφιος διδάκτορας με δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή άλλο ισοδύναμο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διάρκεια 10 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία:

2 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανθεκτικότητα και Μηχανική Συμπεριφορά (Εδαφο) Σκυροδέματος Σταθεροποίησης και Εξυγίανσης Εδαφών» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις» η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΛΑΜΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ προκηρύσσει την ακόλουθη θέση πλήρους απασχόλησης : Μια (1) θέση Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ΑΕΙ (ή ισοδύναμου φορέα) κατόχου Διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Χημείας και Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών (τσιμέντου) και στον τομέα της Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος, με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας, οργάνωση και γενικός συντονισμός του ερευνητικού έργου». Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και ανάπτυξης εδαφοσκυροδεμάτων και αναλυτικών τεχνικών για τον χαρακτηρισμό τσιμέντων και σκυροδέματος είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών : ΧΗΜΙΚΟΣ - Χημικός Μηχανικός - Γεωπόνος -Εμπειρία Πωλήσεων - Προϋπηρεσία σε ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων επιθυμητή. Γνώση Η/Υ- Αγγλικών. Περιοχή Κάλυψης Κεντρική Μακεδονία. Βιογραφικά: Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος με 5ετή ερευνητική εμπειρία, με ειδίκευση στον προγραμματισμό Η/Υ και αναλύσεις κατασκευών, για απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την ΕΕ μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ Αποστείλατε βιογραφικό στην Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με προϋπηρεσία σε ΤΒΜ, διάνοιξη σηράγγων και μετροπόντικα να εργαστεί σε εταιρεία στην Αθήνα. Μισθός ανάλογος προϋπηρεσίας και προσόντων. Βιογραφικά τηλ Δευτέρα Παρασκευή Τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ζητάει μελετητή μηχανικό με κατεύθυνση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η θέση αφορά την έρευνα αγοράς τεχνολογιών συστημάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ και αξιολόγηση προϊόντων και προμηθευτών, ενημέρωση τιμοκαταλόγων εταιρείας και τεχνική εκπαίδευση τμήματος πωλήσεων, εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών προσφορών και μελετών εφαρμογής. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: Εταιρία παραγωγής καλλυντικών με ηγετική θέση στα επαγγελματικά καλλυντικά επιθυμεί να προσλάβει Χημικό ή Χημικό Μηχανικό για το τμήμα έρευνας-ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: eu/ Έναν υπεύθυνο Τεχνικής Διεύθυνσης θα προσλάβουν τα σούπερ μάρκετ «Market In». Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα), προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν, διοικητικές, τεχνικές ικανότητες, προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα, υπευθυνότητα, οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο Fax: Η Mellon Technologies αναζητά Μηχανικό Λογισμικού. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ, ισότιμο τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Πολύ καλή εμπειρία σε ανάπτυξη/σχεδιασμό λογισμικού (τουλάχιστον 3 έτη). Πολύ καλή εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού C#, VB.NET. Πολύ καλή εμπειρία σε Web services,.net, REST, SOAP. Kαλή εμπειρία σε TCP/IP programming. Πολύ καλή εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Windows/Linux. Πολύ καλή εμπειρία σε σχεδιασμό/ανάπτυξη, administration βάσεων δεδομένων (MSSQL/Oracle). Τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (.ΝΕΤ APSX, HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, Ajax, Web MVC frameworks). Εμπειρία σε mobile development. Γνώση html5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες. Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: Το Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «CYANOWATER-Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση,την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους»(e-1760) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, Απαραίτητα προσόντα 1) Πτυχίο / Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού (βαθμός, 10%) 2) Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα περιβαλλοντικής χημείας και νανοϋλικών με έμφαση στις τεχνολογίες απομάκρυνσης ρύπων από το υδατικό περιβάλλον (20%) 3) Εμπειρία στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών (10%). 4) Μεταδιδακτορική εμπειρία σε αναλυτικές τεχνικές όπως GC-MS, LC-MS/MS, qtof MS (40%). 5) Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (10%) 6) Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (10%) Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Χισκιά (τηλ και gr). Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή. * Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» (ΕΣΠΑ ) του ερευνητικού έργου «AMINESS Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω: α) Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού σε θέματα βελτιστοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης ρίσκων καθώς και διεπαφών ανθρώπου - υπολογιστή. Αιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής. β) Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα ανα- γνώρισης κινδύνου σε δραστηριότητες ναυσιπλοΐας, μοντελοποίησης γεγονότων που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα και έχουν άμεση επίπτωση στους επιβαίνοντες σε σκάφη και στο περιβάλλον καθώς και δυνατότητα εισαγωγής των σχετικών δεδομένων σε αντίστοιχα εργαλεία επεξεργασίας. Αιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, κατά προτίμηση Ναυπηγού Μηχανικού. γ) Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων με μεθόδους μηχανικής μάθησης με έμφαση σε ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων και πολυμεσικού σήματος. Αιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ε. Αλεξοπούλου στο τηλέφωνο ή στο: demokritos.gr. Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αγία Παρασκευή. Οι παρούσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οι αιτήσεις βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση gr Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν Επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση έργου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων WSN-DPCM», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU. Απαραίτητο το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών και το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Καταληκτική ημερομηνία: 8/11/2012 Πληροφορίες: ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: ,2 fax: , Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π Management of mine water discharges to mitigate environmental risks for post-mining period (MANAGER)» [Κωδικός θέσης 1] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωλόγος, με αντικείμενο Γνώσεις τεχνολογίας και χαρακτηρισμού στερεών καυσίμων, ανοργάνων υλικών και θεμελιωδών προσρόφησης και απορρόφησης. Διάρκεια 12 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Α. Διάφα, Τηλ.: , Fax: Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΝΕΠ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Αύξηση κατά 189% στην ανεργία νέων πτυχιούχων Αύξηση-ρεκόρ κατά 189% παρουσίασε η ανεργία των νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα την περίοδο , σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. Αποτέλεσμα αυτής της αλματώδους αύξησης είναι η παράλληλη εκτόξευση του ποσοστού των πτυχιούχων που μεταναστεύουν, όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης στο ιστορικό κτίριο της ΓΣΕΕ ο επιστημονικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Νίκος Παΐζης. «Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι η βάση και η κοιτίδα της διδασκαλίας των κλασικών σπουδών πανευρωπαϊκά και να προσελκύει εκατοντάδες φοιτητές σε αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα στα πανεπιστήμια της, αντί να υποφέρει από διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται, ότι η δαπάνη της ελληνικής οικογένειας για τις ανάγκες μόρφωσης των παιδιών της αυξήθηκε κατά 61% την δεκαετία , ενώ η κρατική δαπάνη ανά φοιτητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, είναι στην 26η θέση των 27 χωρών της ΕΕ. Ο κ. Παϊζής, με αφορμή και την νέα κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα πανεπιστήμια λόγω διαθεσιμότητας των διοικητικών τους υπαλλήλων, είπε ότι στη χώρα μας υπάρχει η μικρότερη αναλογία διοικητικών υπαλλήλων ανά επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό και ανά φοιτητή, μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η δαπάνη ανά διδάσκοντα στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας είναι ,79 ευρώ το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της τριετίας παρατηρείται μείωση κατά 9,6% της δαπάνης ανά μαθητή ή φοιτητή, από ,21 ευρώ το 2008 σε ,25 ευρώ το ΕΛΛΑΔΑ Επιχειρηματίες εξ ανάγκης! Με τα ποσοστά της ανεργίας να χτυπούν κόκκινο, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν, οπότε η λύση της αυτοαπασχόλησης ή της δημιουργίας δικής τους επιχείρησης είναι μονόδρομος. Tο 86% των Eλλήνων πιστεύει ότι με δεδομένη την κατάσταση της οικονομίας, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αναλάβει τα ηνία και να ξεκινήσει το άνοιγμα περισσότερων επιχειρήσεων και να αναπτυχθεί η αυτοαπασχόληση, σύμφωνα με σχετική έρευνα. Μάλιστα, οι μισοί Έλληνες επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ενώ και οι Λιθουανοί είναι φιλόδοξοι και υποψήφιοι επιχειρηματίες. Η επιθυμία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα παρατηρούνται σε γενικές γραμμές στην πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ, όπου λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων επιχειρηματικών προοπτικών διαπιστώνεται μείωση το 2012 σε σχέση με το 2009 του ποσοστού των πολιτών που επιθυμούν να έχουν δική τους επιχείρηση, από 45% σε 37%. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «AITOLOS» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-245] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ένας μηχανολόγος μηχανικός με αντικείμενο συμμετοχή στην ανάπτυξη προδιαγραφών εγκατάστασης και τη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού συστήματος του έργου, καθώς και ανάπτυξη υλικού και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης του έργου. (Διάρκεια: 1 μήνας). Καταληκτική ημερομηνία: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: Πληροφορίες: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «USEMP » [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-246] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ένας Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, με αντικείμενο Ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα. (Διάρκεια: 12 μήνες) Καταληκτική ημερομηνία: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: jobs.iti.gr Πληροφορίες: Κομπατσιάρης Ιωάννης, Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «USEMP » [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-247] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ένας Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής, με αντικείμενο Προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικότητα σε κοινωνικά δίκτυα. (Διάρκεια: 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: jobs.iti.gr Πληροφορίες: Κομπατσιάρης Ιωάννης, Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «OpenCube» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-248] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Δύο ειδικότητας Πληροφοριακού με αντικείμενο Ανάπτυξη λογισμικού για την δημιουργία και επαναχρησιμοποίηση συνδεδεμένων (linked) στατιστικών δεδομένων. (Διάρκεια: 6 μήνες) Καταληκτική ημερομηνία: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: jobs.iti.gr Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, 4

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας ζητούν να καλύψουν θέσεις μηχανικών για εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Τηλε-Οφθαλµολογική Υπηρεσία Προληπτικού Ελέγχου Αµφιβληστροειδικής Παθολογίας Βασισµένη σε µία Αυτόµατη Κάµερα Βυθού» ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο, το οποίο θα είναι Απόφοιτος τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ισοδύναµου αναγνωρισµένου πτυχίου της αλλοδαπής ή άλλου ισοδύναµου πτυχίου στην επιστήµη και τεχνολογία των υπολογιστών και πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: 04/11/2013 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ: , κα. Μαρία Λάμπρου. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ALPINE: Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων χαμηλής Κατανάλωσης για Περιβαλλοντική Διαχείριση» και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_411 με Υπεύθυνο τον κ. Αθανασιάδη Ιωάννη, Επ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ένας (1) Συνεργάτης ερευνητής με πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ. Ειδικός σε δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση (Delay Tolerant Networks) Ένας (1) Συνεργάτης ερευνητής με πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής. Ειδικός σε γλώσσες προγραμματισμού ή/ και οικοπληροφορική. Καταληκτική Ημερομηνία: 04/11/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Αθανασιάδη, κατά προτίμηση με στη διεύθυνση Στα πλαίσια της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ , Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταύρο Χριστοδουλάκη, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: Θέση 1: Απασχόληση πτυχιούχου Πληροφορικής ή διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με σύμβαση έργου Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2015 Ποσό: ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Θέση 2: Απασχόληση πτυχιούχου Πληροφορικής ή διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αφορά σε μόνιμο διοικητικό/τεχνικό /λοιπό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης με σύμβαση έργου Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2015 Ποσό: ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Θέση 3: Απασχόληση πτυχιούχου Πληροφορικής ή διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αφορά σε μόνιμο διοικητικό/τεχνικό /λοιπό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης με σύμβαση έργου Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2015 Ποσό: ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) Τόπος εκτέλεσης του έργου: Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (HMMY), Πολυτεχνείο Κρήτης Καταληκτική ημερομηνία: Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά ΤΚ Χανιά Κρήτης) και στo τηλέφωνο (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη) & ( κα Αγγελική Λιαδάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ αριθμ. 255/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» με MIS (Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση») και συγκεκριμένα στο υποέργο 1 της πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις», που υλοποιείται με ιδία μέσα με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», ενδιαφέρεται να απασχολήσει 1 (ένα) άτομο ΠΕ Πληροφορική Τεχνικός Πληροφορικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας. Καταληκτική ημερομηνία: (Διάρκεια 25 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης). Περισσότερες πληροφορίες κα Καραθάνου Ιωάννα στο τηλ Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους ιστοχώρους της ΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (galaxy.hua.gr/~elke). 5

6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ευρώ για πτυχιούχους άνεργους για να κάνουν δική τους επιχείρηση Ξεκινά, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Νοέμβριο το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση με ευρώ άνεργων πτυχιούχων, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει έγκαιρα να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε πρώτη φάση να διαθέτουν κάρτα ανεργίας, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας. Και οι τρεις αυτές ενέργειες πραγματοποιούνται δωρεάν από τον ΟΑΕΔ. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης ανέργων πτυχιούχων με ευρώ» για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, μεταξύ των άλλων είναι: * Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. * Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. * Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. * Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. * Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν κάνουν αίτηση ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Κάποιος άνεργος πτυχιούχος δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος: -Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) -Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και -Ε.Π.Ε Σε επόμενο στάδιο, πριν από την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται αξιολόγηση με κριτήρια, όπως: Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης. Εξετάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο ως προς την οικονομοτεχνική του επάρκεια, την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης ή καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσής τους. Μετά την ένταξη στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται έλεγχος στο χώρο της επιχείρησης από δύο ελεγκτές του ΟΑΕΔ. Οι επιδοτούμενες Δαπάνες είναι: λειτουργικά έξοδα (μίσθωση χώρου, κατανάλωση ΔΕΗ, κ.λπ.), παροχής υπηρεσιών (νομική υποστήριξη, λογιστική υποστήριξη, κ.λπ.), αναλώσιμα (γραφική ύλη, κ.λπ.), αποσβέσεις παγίων, αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσλαμβανόμενου προσωπικού. Όλες αυτές οι δαπάνες θεωρούνται ως τεκμηρίωση λειτουργίας της επιχείρησης και πιστοποιούνται με εξοφλημένα τιμολόγια και λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία της επιχείρησης και θα πρέπει να συνάδουν με την ικανοποίηση του στόχου της πράξης. Τα εν λόγω τιμολόγια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε αξία τουλάχιστον ίση με το εκάστοτε ποσό της επιχορήγησης, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Twitter YouTube Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό Δεκάδες θέσεις εργασίας και για διπλωματούχους μηχανικούς στο εξωτερικό προσφέρουν τα παγκόσμιας φήμης μέσα δικτύωσης «Twitter» και «YouTube». Στις ειδικότητες που ζητούνται περισσότερο περιλαμβάνονται αυτές των μηχανικών λογισμικού και μηχανικών Η/Υ. Ειδικότερα: Το «Twitter» ζητά προσωπικό για την ενίσχυση δέκα τομέων που θα εργαστεί σε ΗΠΑ, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Ινδία, Γαλλία, Βραζιλία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Αυστραλία και Καναδά. Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται είναι αυτές των μηχανικών λογισμικού, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ. Για να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας και για να υποβάλετε το βιογραφικό σας επισκεφτείτε τον ιστότοπο εργασίας του Twitter: twitter.com/jobs. Το «YouTube» έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτές συνολικά 73 θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αρκετές που απαιτούν το πτυχίο του μηχανικού Η/Υ. Οι θέσεις βρίσκονται κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε Ιρλανδία, Ινδία, Ελβετία, Σιγκαπούρη κ.α. Για να δείτε λεπτομέρειες για τις θέσεις και για να υποβάλετε το βιογραφικό σας πληκτρολογήστε: q=j&d=youtube+jobs&li=10&subsidiary=youtube&j=youtub e+jobs&na=jobs_search&. 6

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Ένα μηχανικό σχεδίασης ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρεία «Academic work Suomi Ab» στην Ουουσίμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό στη Μηχανική, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, εμπειρία με τα συστήματα ALMA ή SPI, άριστη γνώση του προγράμματος AutoCAD, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 18 Νοεμβρίου στο: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν γεωτεχνικό μηχανικό θα προσλάβει η εταιρεία «AMEC» στο Σρίσμπουρι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εκτεταμένη εμπειρία στο γεωτεχνικό σχεδιασμό, εμπειρία σε ερευνητικά γεωτεχνικά περιβάλλοντα. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: euroegineerjobs.com/job_display/84918/geotechnical_engineer_ AMEC_Shrewsbury_United_Kingdom. ΔΑΝΙΑ: Έναν συγκοινωνιολόγο πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό του το δανικό υπουργείο Μεταφορών στην Κοπεγχάγη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό συναφές της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία σε τμήματα προγραμματισμού κυκλοφορίας, επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση στατιστικών μεθόδων και λογισμικών και καλή γνώση της δανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 22 Νοεμβρίου στο: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα ως υπεύθυνο έργου θα προσλάβει μεγάλη αρχιτεκτονική εταιρεία στην Οξφόρδη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, εμπειρία στην εκτέλεση έργων από το στάδιο της σχεδίασης, εμπειρία στη διαχείριση προϋπολογισμών και πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, όπως το AutoCAD. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: ΚΥΠΡΟΣ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό θα προσλάβει κέντρο bowling στη Λάρνακα ως τεχνικό μηχανών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, πενταετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και άριστη γνώση της αγγλικής. Ο μηνιαίες απολαβές ορίζονται στα ευρώ. Βιογραφικά και συνοδευτική επιστολή αποστέλλονται στο: ΔΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό πωλήσεων θα προσλάβει η εταιρεία «SILHORKO EUROWATER A/S» στην Κοπεγχάγη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού υδραυλικού ή μηχανικού αυτοματοποίησης, άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής, άριστη γνώση χρήσης των εφαρμογών MS Office και εξοικείωση με τις εξαγωγικές πωλήσεις. Βιογραφικά αποστέλλονται έως 18 Νοεμβρίου στο: ΚΟΥΒΕΪΤ: Η εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Αλ Ζουρ Μίνα Σαούντ του Κουβέιτ ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν υπεύθυνο φωτιστικού πετρελαίου, έναν μηχανικό δεξαμενών, έναν αρχιμηχανικό δεξαμενών αργού πετρελαίου και δύο επικεφαλής. Βιογραφικά για τις θέσεις υποβάλλονται μέσω του: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό διαδικασιών πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία «General Electric» στο Αμπερντίν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού, ικανότητα επίτευξης στόχων, ικανότητα διαχείρισης πολυπολισμικού προσωπικού και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: job_display/85252/global_engineering_leader_power_process_ GE_General_Electric_Aberdeen_United_Kingdom. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Έξι θέσεις επιστημονικών συνεργατών για μηχανικούς Τέσσερις επιστημονικούς συνεργάτες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Σχεδιάσεις, Αρχιτεκτονική και Φιλοσοφία και Οικοδομική Τεχνολογία Κτιρίων θα προσλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Αρχιτεκτονικής, με το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό να συνεκτιμώνται και πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής. Συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αποστέλλονται ως τις 8 Νοεμβρίου στο με θέμα «Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής για το Εαρινό Εξάμηνο ». Δύο μεταπτυχιακούς συνεργάτες θα προσλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό ηλεκτρολόγου μηχανικού, εμπειρία σε μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνων, καλή γνώση Matlab, Mathematicaή παρόμοιο, σχετική εμπειρία σε μαθηματική μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων και άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται έως τις 8 Νοεμβρίου στο: Έξι θέσεις σε διάφορες χώρες Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής θέσεις: Engineering positions Junior HVAC Engineer (f/m), Munich Tester, Cologne IT Specialists IOS Developer, Berlin Front-end Developer, Berlin Mobile Application Developer / Software Engineer, Liechtenstein PHP Developer, Berlin 7

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για Χημικούς Μηχανικούς Το Εργαστήριο «Φυτικής Παραγωγής» του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο) στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: «Φυσιολογία Φυτών» και «Ταυτοποίηση Γεωργικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων». Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών» θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Φυσιολογία φυτών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑ- ΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο «Ταυτοποίηση Γεωργικής Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων», θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονίας, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών, και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑ- ΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Η εμπειρία στη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για την επιλογή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 15/11/2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Πηγή: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Θέσεις διδασκόντων για μηχανικούς Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό 50/ απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, για το ακ. έτος Οι αιτήσεις (χορηγούνται από το Τμήμα ή την ιστοσελίδα) μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα πρέπει να κατατεθούν στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή μέχρι και Η αναλυτική προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στον Πίνακα ανακοινώσεων των Τμημάτων καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την ημέρα της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., στη διεύθυνση Ρωμανού 3, Χαλέπα Χανιά (τηλ και 23008) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε., στη διεύθυνση Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια, Ρέθυμνο (τηλ ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ). ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς από μετάταξη Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ τ.α/ ), όπως ισχύει. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως : Οκτώ (8) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ εκ των οποίων, τέσσερις (4) θέσεις μηχανικών (πολιτικών, χημικών, μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων) και μία (1) θέση Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού , Αθήνα μέχρι 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρες έως Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα σχετικά υποδείγματα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr). 8

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος

Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΟΣ. 34 19 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ: Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙ- ΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 74 27 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σαράντα δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 113 01 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 54 12 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οκτώ μηχανικοί ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οκτώ μηχανικοί ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 82 29 01 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οκτώ μηχανικοί ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για διδακτικό έργο

Μηχανικοί για διδακτικό έργο ΤΕΥΧΟΣ. 97 21 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου.

των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου. ΤΕΥΧΟΣ. 66 2 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη ΤΕΥΧΟΣ. 73 20 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 109 03 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένας με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της

Ένας με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της ΤΕΥΧΟΣ. 112 24 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

151 Βοηθοί στην Τεχνολογία της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Θέσεις για μηχανικούς με διδακτορικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

151 Βοηθοί στην Τεχνολογία της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Θέσεις για μηχανικούς με διδακτορικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ. 102 25 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 133 25 02 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 22 Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015 ΤΕΥΧΟΣ. 137 26 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ. 81 22 01 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Η/Υ ως επιστημονικοί συνεργάτες ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Η/Υ ως επιστημονικοί συνεργάτες ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 136 18 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 75 04 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά ΤΕΥΧΟΣ. 135 11 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΕΜΠ Εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 59 17 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΚΕΤΑ: Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επτά ΠΕ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί στο ΥΠΕΚΑ

Επτά ΠΕ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί στο ΥΠΕΚΑ ΤΕΥΧΟΣ. 115 15 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 53 05 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 48 24 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Ζητούνται μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 117 29 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε θέσεις για Μηχανικούς Η/Υ με συμβάσεις έργου

Πέντε θέσεις για Μηχανικούς Η/Υ με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 38 30 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙ- ΤΟΣ»: Εννέα επιστημονικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Πέντε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα