ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015"

Transcript

1 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 To ECOCITY, όλα αυτά τα χρόνια έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση προηγούµενων κυβερνήσεων για την παροχή κινήτρων στα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα νέας τεχνολογίας, στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στο κέντρο των µεγάλων πόλεων της χώρας και στην έλλειψη µέτρων περιορισµού των παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. Για το θέµα έχει τεκµηριώσει τη θέση του, η οποία στηρίζεται στις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης στην ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Η προηγούµενες κυβερνήσεις µετά τη σταθερή πίεση και προσπάθεια για άρση της πετρελαιοκίνησης, που υπήρξε από τους εισαγωγείς νέων και µεταχειρισµένων επιβατικών οχηµάτων, µε κύριους λόγους τεκµηρίωσης τα µειωµένα όρια εκποµπών CO2 των πετρελαιοκίνητων, αποκρύπτοντας τις τραγικές επιπτώσεις από τις εκποµπές µικροσωµατιδίων (PM) και οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), κάτι που έχει οδηγήσει µεγάλες πόλεις της Ευρώπης στην απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των πόλεων. Επιπλέον οι τραγικές συνέπειες της νοθείας πετρελαίου που έχει εντοπιστεί στη χώρα µας µεγιστοποιεί το πρόβληµα µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις. Με προσανατολισµό την αντικειµενική αξιολόγηση και τον εµπλουτισµό της αντίληψης, όσων επιθυµούν να εξετάσουν σωστά τις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης, καταγράφονται παρακάτω στοιχεία από τη µακρόχρονη ιαβούλευσης που έκαναν οι Επιτροπές του ECOCITY µε επιστήµονες και εκπροσώπους Ευρωπαϊκών ικτύων, Φορέων και Οργανισµών. Οι λόγοι αυτοί προτείνεται να αποτελέσουν βασικά σηµεία για την αξιολόγηση της υπάρχουσας τακτικής παροχής κινήτρων για την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων στη χώρα. Η πρόταση του ECOCITY αφορά στην επιβολή αντικινήτρων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα και την εφαρµογή κινήτρων για την τόνωση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχηµάτων, υβριδικών οχηµάτων και οχηµάτων καύσης φυσικού αερίου : Οι εκποµπές ρύπων που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες για κάθε πετρελαιοκίνητο όχηµα, αναφέρονται σε µετρήσεις που έγιναν στα εργαστήριά τους και όχι σε µετρήσεις πραγµατικής κυκλοφορίας στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της σχετικά µε τις εκποµπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και µικροσωµατισίων PM2,5 που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Ο προβληµατισµός που έχει κατατεθεί από το Transport & Environment (T&E) σχετικά µε το σύστηµα µέτρησης των εκποµπών καυσαερίων είναι λανθασµένες και αφορά µετρήσεις στο εργαστήριο των

2 κατασκευαστών και όχι σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας στις πόλεις. Το ECOCITY που είναι µέλος του T&E έχει τονίσει µέσα από τον κύκλο διαβούλευσης για την πετρελαιοκίνηση που υλοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια, ότι οι µετρήσεις που ορίζουν τις εργοστασιακές εκποµπές γίνονται µε συγκεκριµένη µέθοδο και αγνοείται ή αποκρύπτεται το γεγονός πως όλοι τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα στο κέντρο των πόλεων δεν κινούνται µε υψηλή ταχύτητα ώστε να γίνει η σωστή καύση των µικροσωµατιδίων που παγιδεύονται στα φίλτρα, µε αποτέλεσµα οι εκποµπές καυσαερίων να είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που αναφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής. Χαρακτηριστική είναι η αποδοχή της ACEA (Ενωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) µετά την πίεση από T&E, σχετικά µε το ότι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες συµφωνούν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού των εκποµπών οξειδίου του αζώτου (ΝΟx) και να πραγµατοποιείται υπό πραγµατικές συνθήκες οδήγησης. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των ελληνικών πόλεων. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκπέµπουν ρύπους που επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα Η Ε.Ε. εµφανίζεται ιδιαίτερα προβληµατισµένη µε την πετρελαιοκίνηση και ειδικά µε τα όρια εκποµπής µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, αφού οι µετρήσεις εκποµπών τους σε συνθήκες πραγµατικής κυκλοφορίας σε πόλη, είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ πιο αυξηµένες από αυτές που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες από εργαστηριακές µετρήσεις. Παρά την µείωση των ορίων εκποµπής ρύπων που έχει επιβάλει η ΕΕ µέσω του EURO 5, η αύξηση των µικροσωµατιδίων στις πόλεις και η εκποµπή οξειδίων του αζώτου είναι σταθερή µε δυσµενείς επιπτώσεις στην Υγεία. Επιστηµονικές µελέτες δείχνουν πως το ποσοστό ΝΟx (που εκπέµπεται ως πρωτογενές διοξείδιο του αζώτου από τα ντιζελοκίνητα) έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την εισαγωγή διαφόρων νέων τεχνολογιών, που είχαν ως στόχο τον έλεγχο των εκπεµπόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ) και τη συµµόρφωση µε τα νέα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα (Euro 6). Οι εκποµπές µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, από τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα, έχουν τραγικές επιπτώσεις στη ηµόσια Υγεία και αυξάνουν την θνησιµότητα των κατοίκων των πόλεων. Τα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, έχουν τεκµηριώσει την ύπαρξη βραχυχρόνιων επιδράσεων των σηµερινών επιπέδων αιωρούµενων σωµατιδίων και όζοντος στην υγεία. Η έκθεση των πολιτών στην ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα ηµόσιας Υγείας και ευθύνη των Κυβερνήσεων να τους προστατέψουν. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στις άλλες µεγάλε πόλεις µας, το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (επιβατικά, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά). Επίσης η χρήση πετρελαίου κακής ποιότητας ή νοθευµένο (θέρµανσης, ναυτιλίας κ.ά.) επιβαρύνει σηµαντικά το φίλτρο παρακράτησης σωµατιδίων που φράζει πολύ γρήγορα, ενώ σύντοµα επέρχεται η µόνιµη ζηµιά που αχρηστεύει τις καθαριστικές του ιδιότητες. Επιπλέον η επιβάρυνση του αέρα των πόλεων από ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.2

3 οξείδια του αζώτου, που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων τους. Από σχετικές µελέτες που έχουν γίνει για τις µακροχρόνιες επιδράσεις φαίνεται ότι η µακροχρόνια έκθεση στη σωµατιδιακή ατµοσφαιρική ρύπανση οδηγεί σε αυξηµένη θνησιµότητα και µετρήσιµη µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης. Τα οφέλη από τη µείωση του επιπέδου των ρύπων έχουν τεκµηριωθεί. Τα µικρότερα σωµατίδια (ΡΜ2.5 ή ΡΜ1) εισχωρούν βαθύτερα στους πνεύµονες και θεωρούνται πιο επικίνδυνα για την υγεία. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν σχετικά µικρή αναλογία ως προς τη µάζα των σωµατιδίων, αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του αριθµού των σωµατιδίων. Το 90% των σωµατιδίων που εκπέµπονται από πετρελαιοκίνητα οχήµατα είναι (κατά µάζα) ΡΜ1. Οι επιδράσεις ενός συγκεκριµένου επιπέδου ρύπανσης δεν είναι ίδιες σε όλες τις πόλεις και δεν µπορεί να συγκρίνονται οι πόλεις της χώρας µας µε τις ευρωπαϊκές. Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι οι επιδράσεις είναι µεγαλύτερες (για την ίδια έκθεση) σε θερµότερες πόλεις, σ εκείνες που έχουν και αυξηµένες συγκεντρώσεις ΝΟ2 και σε εκείνες που έχουν µεγαλύτερη αναλογία ηλικιωµένων. Το µέγεθος των επιδράσεων µεταβάλλεται ανάλογα µε χαρακτηριστικά των πόλεων ή των περιοχών, τις οποίες αφορούν. Έτσι τα σωµατίδια έχουν µεγαλύτερες επιδράσεις στη ηµόσια Υγεία όταν προέρχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τα οχήµατα που κυκλοφορούν και στις θερµότερες περιοχές. Να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (ΙΧ, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά) Η Πετρελαιοκίνηση είναι βασική αιτία νοθείας και λαθρεµπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα Το εκτεταµένο λαθρεµπόριο καυσίµων παρουσιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο και προκαλείται από τη διαφορά στους φόρους που επιβάλλονται στους διαφορετικούς τύπους πετρελαίου (κίνησης, θέρµανσης, ναυτιλίας). Στις χώρα µας, ο κρατικός µηχανισµός παρουσιάζεται αδύναµος να λύσει το πρόβληµα µε το Λαθρεµπόριο και τη Νοθεία του πετρελαίου, παρά την απλότητα εφαρµογής µεθόδων ελέγχου και καταστολής. Η αµηχανία και έλλειψη µέτρων έχει ως αποτέλεσµα η ποιότητα του καυσίµου να είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη. Παρά την διαβεβαίωση των διυλιστηρίων της χώρας σχετικά µε το καθαρό πετρέλαιο κίνησης, που πωλούν στις εταιρίες εµπορίας καυσίµων και στους µεταπωλητές, όλοι γνωρίζουν πως το πρόβληµα κλοπής και νοθείας πετρελαίου γίνεται εκτός των διυλιστηρίων και εκτός των νόµιµων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, από παράνοµους διακινητές και πωλητές. Η λαθρεµπορία και η νοθεία καυσίµων δηµιουργεί πρόβληµα στο κράτος, που έχει απώλεια τεράστιων εσόδων. Όπως είναι φυσικό, προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό η αδράνεια του Κράτους, που τα τελευταία 35 χρόνια δεν έχει επέµβει µε δραστικές λύσεις και αφήνει να συνεχίζεται ο παράνοµος πλουτισµός σε βάρος της Υγείας και της βελτίωσης της Ποιότητας της ζωής µας, ειδικά σε δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουµε. Η νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου είναι µία πληγή για τη χώρα, µε µεγάλες οικονοµικές επιπτώσεις και περιβαλλοντική ζηµιά. ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.3

4 Το νοθευµένο πετρέλαιο προκαλεί σοβαρές ζηµιές στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα νέας τεχνολογίας (Euro 6), τις οποίες δεν καλύπτει η εγγύηση του οχήµατος, µε αποτέλεσµα την σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη. Παρά τις επιβεβαιωµένες δύσκολες συνθήκες, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων πιέζουν έντονα για την άρση της απαγόρευσης χωρίς να εµβαθύνουν στο πρόβληµα, αφού είναι σοβαρές οι ζηµιές που προκαλεί στα ευαίσθητα ντιζελοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 το πετρέλαιο κακής ποιότητας, είτε µόνο θέρµανσης, είτε νοθευµένο. Σε αυτού του τύπου πετρελαιοκινητήρων η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε θέρµανσης, είναι επικίνδυνο και καταστρέφει εξαρτήµατα (µπεκ, αντλία υψηλής πίεσης και φίλτρα). Οι βλάβες στα πετρελαιοκίνητα Euro 5 από νοθευµένο ντίζελ κίνησης βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, σύµφωνα µε αναφορά του ΣΕΑΑ, ενώ τα εργοστάσια αρνούνται ορισµένες φορές να τις αποκαταστήσουν δωρεάν ακόµη και στο πλαίσιο της εγγύησης, καθώς δεν τις αξιολογούν ως κατασκευαστικά σφάλµατα, αλλά ως προϊόν νοθευµένου καυσίµου. Είναι φανερό λοιπόν πως η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, δεν φαίνεται πως θα είναι προς το συµφέρον των αγοραστών, αν δεν υπάρξει πρώτα µέριµνα για την επικίνδυνη διοχέτευση και εφοδιασµό αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας µε νοθευµένο πετρέλαιο. To νοθευµένο καύσιµο καταστρέφει τα φίλτρα (παγίδες) στα πετρελαιοκίνητα και δεν συγκρατούν τα επικίνδυνα µικροσωµατίδια Oι αυτοκινητοβιοµηχανίες, µε σκοπό να συµµορφωθούν µε τα όρια του Euro 5 για τη µάζα των µικροσωµατιδίων που εξέρχονται από την εξάτµιση µε «διάµετρο» µικρότερη από 10 µικρά, εφοδίασαν τα νέας τεχνολογίας ντιζελοκίνητα µε φίλτρα (παγίδες) σχεδιασµένα να κατακρατούν και στη συνέχεια να καίνε τα µικροσωµατίδια. Στη περίπτωση που το πετρελαιοκίνητο όχηµα χρησιµοποιεί καύσιµο νοθευµένο, που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο είναι επικίνδυνο να µπουκώσει και στη συνέχεια να καταστρέψει το φίλτρο, µε συνέπεια να µην καίγονται τα βλαβερά µικροσωµατίδια και να ρυπαίνουν έντονα τον αέρα των πόλεων. Το πετρέλαιο που είναι προϊόν νοθείας µε πετρέλαιο θέρµανσης η ναυτιλίας έχει υψηλότερης περιεκτικότητας θείο, µε αποτέλεσµα τα αντιρρυπαντικά συστήµατα των αυτοκινήτων να έχουν µειωµένη απόδοση και, ταυτόχρονα, να παρατηρείται αύξηση της πρωτογενούς εκποµπής µικροσωµατιδίων από τον κινητήρα. Σύµφωνα µε µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε καύσιµο µε περιεκτικότητα θείου 150ppm (κάτι που αναλογεί σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό νοθείας, µε ανάµειξη 8 µερών πετρελαίου κίνησης µε ένα µέρος πετρελαίου θέρµανσης), τα φίλτρα µικροσωµατιδίων DPF µε τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένα όλα τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 5, παρουσιάζουν εκµηδενισµένη απόδοση. Σε περιπτώσεις ύπαρξης θείου στο καύσιµο µεγαλύτερης από 150ppm (κάτι που παρουσιάζεται έντονα στις περιπτώσεις νοθείας του πετρελαίου στην Ελλάδα), παρατηρείται αύξηση των εκποµπών µικροσωµατιδίων πάνω από αυτά που θα εξέπεµπε ο κινητήρας αν δεν ήταν εφοδιασµένος µε φίλτρο. Χαρακτηριστικά η µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, δείχνει τον υπερδιπλασιασµό της µάζας των εκπεµπόµενων ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.4

5 µικροσωµατιδίων µετά το φίλτρο, σε σχέση µε τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από τον κινητήρα, για περιεκτικότητα θείου 350ppm. Η αιτία της µεγάλης αυτής αύξησης είναι ότι τα φίλτρα DPF περιέχουν έναν οξειδωτικό καταλύτη, ο οποίος µετατρέπει µεγάλο µέρος του διοξειδίου του θείου που σχηµατίζεται από την καύση του θείου στο καύσιµο σε SO3, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε τους υδρατµούς στα καυσαέρια και σχηµατίζει θειικό οξύ (H2SO4). Τo θειικό οξύ έχει την ιδιότητα να µετατρέπεται στη συνέχεια σε εξαιρετικά µικρά µικροσωµατίδια µε διάµετρο ολίγων χιλιοστών του µικρού, τα οποία απορροφώντας υδρατµούς σε αναλογία 1:7 αυξάνουν σηµαντικά τη µάζα τους. Από πλευράς ηµόσιας Υγείας, οι επιπτώσεις από την αύξηση της µάζας των εκπεµπόµενων µικροσωµατιδίων είναι ακόµα µεγαλύτερες, καθώς τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από το φίλτρο και έχουν βάση το θειικό οξύ ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των ultrafine µε διάµετρο της τάξεως των 10nm, και έχουν πολύ µικρή µάζα. Έτσι η αύξηση αριθµού των εξαιρετικά επικίνδυνων ultrafine µικροσωµατιδίων είναι πολύ µεγαλύτερη από την µετρούµενη ποσοστιαία αύξηση της µάζας των µικροσωµατιδίων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιβάλει στο Euro 6 ένα δεύτερο όριο για τα µικροσωµατίδια, που θα αφορά τον αριθµό των µικροσωµατιδίων που θα διαφεύγουν από το φίλτρο, χωρίς διάκριση ως προς το µέγεθος τους. Το όριο αυτό (ΡΝ) δεν έχει ακόµα οριστεί, αλλά δεν θα αργήσει, ώστε να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους κατασκευαστές. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις στον ορισµό του επιπέδου ΡΝ, αναφέρουν ότι έχει επέλθει συµβιβασµός και ότι θα είναι τόσο ελαστικός που όλοι οι ντιζελοκινητήρες που θα εκπληρώνουν το όριο ΡΜ10, αυτόµατα θα ικανοποιούν το όριο ΡΝ. Αν είναι έτσι, τότε η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της εκποµπής µικρού µεγέθους µικροσωµατιδίων, που είναι τα πιο βλαβερά για την υγεία, από τους πετρελαιοκινητήρες αναβάλλεται για το µέλλον. Σήµερα, το πρόβληµα µε την εκποµπή πολύ µικρών µικροσωµατιδίων παραµένει έντονο στους ντιζελoκινητήρες Euro 5 και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες θα παραµένει και στα µελλοντικά ντίζελ Euro 5b. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν νοθευµένο και παράνοµο πετρέλαιο, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για την Αττική και την Θεσσαλονίκη Η έκταση της παράνοµης διάθεσης και χρήσης νοθευµένου πετρελαίου (θέρµανσης ναυτιλίας) στην Ελλάδα και ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι µεγάλη και µε τραγικές επιπτώσεις. Η ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη εκτιµάται πως έχει εκτινάξει την νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ηµερίδας που διοργάνωσε το ECOCITY στο τέλος Μαΐου 2011, αν δεν υπάρξουν πρώτα οι προϋποθέσεις πάταξης της νοθείας και λαθρεµπορίου πετρελαίου, δεν θα έπρεπε να έχει εκτεθεί η τότε Κυβέρνηση στη στήριξη εµπορικών αιτηµάτων για άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, Στους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 και 6, η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.5

6 θέρµανσης επιβαρύνει σηµαντικά και φράζει πολύ πιο γρήγορα το φίλτρο µε κατάληξη στη µόνιµη ζηµιά του και αχρήστευσή του σε ότι αφορά στις ιδιότητές του. Η καύση πετρελαίου θέρµανσης ή ναυτιλίας, αντί για πετρέλαιο κίνησης από τα αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ήδη ρυπασµένη ατµόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των µεγάλων πόλεων. Οι Επιστήµονες και το ECOCITY έχουν επισηµάνει, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τους κινδύνους στην ηµόσια Υγεία και στο Περιβάλλον. Τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, είτε παλαιάς, είτε νέας τεχνολογίας, που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρµανσης, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για τον αέρα των πόλεων που κυκλοφορούν. Με την υπάρχουσα παράνοµη χρήση του πετρελαίου θέρµανσης και ναυτιλίας για κίνηση, καθώς και µε την εκποµπή µεγάλου αριθµού PM2,5 και µικρότερης διαµέτρου, απαιτείται λήψη µέτρων και αντικινήτρων κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων στις µεγάλες πόλεις µας. Τι προτείνει η Επιτροπή του ECOCITY για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πετρελαιοκίνησης Επειδή οι επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές, επιβάλλεται η αντικειµενική αξιολόγηση µε βασικούς δείκτες επιλογής τη ηµόσια Υγεία και τον επηρεασµό του Αέρα των µεγάλων πόλεων της χώρας και όχι το οικονοµικό κέρδος και η µεροληπτική στήριξη µικρής µερίδας εµπόρων. Η Κυβέρνηση πρέπει να αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για το κοινό καλό, αποφασίζοντας αντικειµενικά και µε ισορροπία τις αλλαγές. Το ECOCITY εκφράζει την ανησυχία και τον έντονο προβληµατισµό, για εµπορική και οικονοµική µόνο προσέγγιση της παροχής κινήτρων για τα πετρελαιοκίνητα, αντί η προτεραιότητα να είναι η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων, που ζουν στις µεγάλες περιοχές της χώρας. Η επικίνδυνη αύξηση της αιθαλοµίχλης στη χειµερινή περίοδο και αδυναµία καταστολής του λαθρεµπορίου καυσίµων, σε συνδυασµό µε την η απουσία παγίδων για τις εκποµπές µικροσωµατιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα παλαιάς τεχνολογίας, καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας, είναι οι κύριοι παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλµατώδους αύξησης της πετρελαιοκίνησης στην χώρα µας. Το ECOCITY προτείνει : Εφαρµογή καθεστώτος αντικινήτρων για την πετρελαιοκίνηση που θα περιλαµβάνει Αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωµή τελών κυκλοφορίας όλων των πετρελαιοκίνητων Ελεύθερη κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων µόνο σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απαγόρευση κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο επιβαρυµένων από ρύπανση πόλεων της χώρας ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.6

7 Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των πετρελαιοκίνητων ταξί µε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρµογή αντικινήτρων για τις εισαγωγές µεταχειρισµένων παλαιάς τεχνολογίας. ηµιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά που θα εισέρχονται στις πόλεις, όπου θα κυκλοφορούν µόνο νέας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήµατα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των µεταχειρισµένων που υπάρχουν. Τακτικός έλεγχος φίλτρων κατακράτησης µικροσωµατιδίων, καθώς και εκποµπής οξειδίων του αζώτου σε πετρελαιοκίνητα οχήµατα, µέχρι να επιβεβαιωθεί η πάταξη της χρήσης νοθευµένου πετρελαίου, που προκαλεί ζηµιά στη ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Επιπλέον προτείνει και προσφέρει τη συµβουλευτική υποστήριξη : ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Περίοδος Σεπ 2015-Φεβ 2016) Συνεργασία µε εταιρίες εισαγωγής Πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων. Επιλογή των πιο καθαρών οχηµάτων diesel (Euro 5) σύµφωνα µε τη γνώµη του ΣΕΕΑ και µέτρηση εκποµπής ρύπων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο µε επιλογές : 1. Σε ηµέρες κυκλοφοριακού φόρτου και σε αργίες, στο κέντρο των πόλεων 2. Με χρήση πετρελαίου κίνησης και µε πετρέλαιο νοθευµένο (σε µέρη 1/8 και 3/8) και εξέταση επιπτώσεων 3. Μέτρησης και υπολογισµού εκποµπής ρύπων σε συγκεκριµένες διαδροµές Παράδοση αποτελεσµάτων Ιανουάριος 2016 και αξιολόγηση έως 30/4/16 Έγκαιρη απόφαση που θα συµβαδίσει µε την περίοδος εφαρµογής νέων µέτρων στο 2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΤΑΞΙ-ΠΟΥΛΜΑΝ (Περίοδος Ιαν Απρ 2016) Συστηµατικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που εισάγονται ως µεταχειρισµένα από την αλλοδαπή αλλά και επαγγελµατικών χρήσεων Έλεγχος για χρήση νοθευµένων Καυσίµων Έλεγχος συντήρησης και εκποµπής ρύπων Εξέταση εφαρµογής υποχρεωτικής τοποθέτησης φίλτρου µικροσωµατιδίων σε συνεργασία µε επιστηµονικά εργαστήρια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Νοε 2015 Ιουν 2016) Προσδιορισµός συνθηκών και µέτρων Αξιολόγησης (έως εκ 2015) Έλεγχος εκποµπών ανά κατηγορία : ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.7

8 ηµοτικές συγκοινωνίες ΚΤΕΛ Οχήµατα Στρατού Οχήµατα Αστυνοµίας, Λιµενικού, Πυροσβεστικά κα Οχήµατα Κρατικών Οργανώσεων ( ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση κα) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ κλπ) Προετοιµασία εκτίµησης συνθηκών και συγκέντρωση µελετών ή αξιολογήσεων κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών συνθηκών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (έως εκ 2015) Μελέτη και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης (έως Μάρτιο 2016) Εξέταση για πιλοτική εφαρµογή τον Σεπτέµβριο 2016, στη διάρκεια της Εβδοµάδας Μετακίνησης Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον Τηλ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.8

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Έλεγχος ιανοµής Καυσίµων. Εποπτεία ροµολογίων και Κέντρα Ελέγχου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Δρ. Κώστας Νικολάου Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Σιταράς Χημικός Περιβαλλοντολόγος-PhD, MSc Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας Ένωση Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος ήµαρχος Θεσσαλονίκης ρ. Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γ.ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Ο.Π.Α. Η. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ειδικός Επιστήμονας Ο.Π.Α. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΙΝΟΙΛ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΑCO Πετρελαιοκίνηση: ασφαλής κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΤΙΖΕΛ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (DIESEL BLEND ή DIESEL ΜΙΧ ή BI-FUEL) ΗΑεριοκίνηση είναι ένας θεσμός που πρέπει να προστατέψουμε 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Μία Σύντομη Ιστορία για τον Εμπλουτισμό του Ντίζελ Καθαρίζοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Ημερίδα Πράσινες Μεταφορές (ΙΕΝΕ) 2008 Πέτρος Κασσάπης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγος Liverpool

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ AutogasAthens Tuesday, 26 July 2011 12:54 - Last Updated Monday, 24 October 2011 09:08

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ AutogasAthens Tuesday, 26 July 2011 12:54 - Last Updated Monday, 24 October 2011 09:08 ΠΡΟΣ : ΕΡΤ A.E. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2011 Στα πλαίσια της καλής γειτονίας και με την κρίση που βιώνουμε όλοι μας το τελευταίο διάστημα, αλλά και με τις συνεχόμενες αυξήσεις που παίρνει η βενζίνη και που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων

Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για όλες Τα φίλτρα Champion έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις της πρώτης τοποθέτησης, αλλά και να τις υπερβαίνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Υγραεριοκίνησης ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΕΙ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ. Υγραεριοκίνηση

Ηµερίδα Υγραεριοκίνησης ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΕΙ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ. Υγραεριοκίνηση Υγραεριοκίνηση 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LPG 1. Ταξινόµηση των ηλεκτρονικών συστηµάτων LPG ως προς τον τρόπο ψεκασµού του LPG Συστήµατα Αέριου Ψεκασµού Συστήµατα Υγρού ψεκασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ. Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ. Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής ΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: ΤΑ ΛΑΘΗ - ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής 1. Εισαγωγή Η ξαφνική αύξηση του κόστους θέρμανσης σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace 22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace Σχεδόν ένα νέο αυτοκίνητο κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους κάθε δευτερόλεπτο: 4.000 την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε Τοπικά!»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε Τοπικά!» ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑ-ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ρυπασμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.

Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz. Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Πρoηγμένες Λύσεις Φυσικού Αερίου από τη Mercedes-Benz Αντώνης Ευαγγελούλης, Γενικός Διευθυντής Επαγγελματικών Οχημάτων Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. Transport Show, 1 η Ιουνίου 2014 Η τεχνολογία BlueEFFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος Έρευνα-Κείµενο: Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος, spsomas@otenet.gr Μία έκθεση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νοέµβριος 2004 Κλεισόβης 9, 106

Διαβάστε περισσότερα

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Ι. Αυτοκίνητο και κλίµα SmILE Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Πόσο συµβάλλει η αυτοκίνηση στην αλλαγή του κλίµατος; Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο εκλύεται ως καυσαέριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): 1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): α) Από 51 έως 75μg/m 3 : αα) ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π

Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Βόλος, 14/1/2013 Αρ. Πρωτ. Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γεωργία Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE

Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής για το Λιμάνι και την Πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Προγράμματος APICE Layman Report Περίληψη και παρουσίαση στο κοινό του Τοπικού Σχεδίου Προσαρμογής του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Λεωφορεία: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5 3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ PROCURA + ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα

Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα Ηόξινη βροχή και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα Χαλβατζής Σταμάτιος Α.Μ. 7387 Μάθημα Οικολογίας 1 ο εξάμηνο Ορισμός H όρος όξινη βροχή αναφέρεταιστηνπαρουσίασεαυτήνόξινωνδιαλυμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών»

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» Μέλη Ομάδας Εργασίας: Αμανατίδης Άνθιμος Γραμματικόπουλος Αθανάσιος Μπεζεργιάννη Στέλλα Τσιπούρας Αντώνιος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Ε. Γερασόπουλος, Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα