ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015"

Transcript

1 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 To ECOCITY, όλα αυτά τα χρόνια έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση προηγούµενων κυβερνήσεων για την παροχή κινήτρων στα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα νέας τεχνολογίας, στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στο κέντρο των µεγάλων πόλεων της χώρας και στην έλλειψη µέτρων περιορισµού των παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. Για το θέµα έχει τεκµηριώσει τη θέση του, η οποία στηρίζεται στις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης στην ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Η προηγούµενες κυβερνήσεις µετά τη σταθερή πίεση και προσπάθεια για άρση της πετρελαιοκίνησης, που υπήρξε από τους εισαγωγείς νέων και µεταχειρισµένων επιβατικών οχηµάτων, µε κύριους λόγους τεκµηρίωσης τα µειωµένα όρια εκποµπών CO2 των πετρελαιοκίνητων, αποκρύπτοντας τις τραγικές επιπτώσεις από τις εκποµπές µικροσωµατιδίων (PM) και οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), κάτι που έχει οδηγήσει µεγάλες πόλεις της Ευρώπης στην απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των πόλεων. Επιπλέον οι τραγικές συνέπειες της νοθείας πετρελαίου που έχει εντοπιστεί στη χώρα µας µεγιστοποιεί το πρόβληµα µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις. Με προσανατολισµό την αντικειµενική αξιολόγηση και τον εµπλουτισµό της αντίληψης, όσων επιθυµούν να εξετάσουν σωστά τις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης, καταγράφονται παρακάτω στοιχεία από τη µακρόχρονη ιαβούλευσης που έκαναν οι Επιτροπές του ECOCITY µε επιστήµονες και εκπροσώπους Ευρωπαϊκών ικτύων, Φορέων και Οργανισµών. Οι λόγοι αυτοί προτείνεται να αποτελέσουν βασικά σηµεία για την αξιολόγηση της υπάρχουσας τακτικής παροχής κινήτρων για την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων στη χώρα. Η πρόταση του ECOCITY αφορά στην επιβολή αντικινήτρων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα και την εφαρµογή κινήτρων για την τόνωση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχηµάτων, υβριδικών οχηµάτων και οχηµάτων καύσης φυσικού αερίου : Οι εκποµπές ρύπων που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες για κάθε πετρελαιοκίνητο όχηµα, αναφέρονται σε µετρήσεις που έγιναν στα εργαστήριά τους και όχι σε µετρήσεις πραγµατικής κυκλοφορίας στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της σχετικά µε τις εκποµπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και µικροσωµατισίων PM2,5 που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Ο προβληµατισµός που έχει κατατεθεί από το Transport & Environment (T&E) σχετικά µε το σύστηµα µέτρησης των εκποµπών καυσαερίων είναι λανθασµένες και αφορά µετρήσεις στο εργαστήριο των

2 κατασκευαστών και όχι σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας στις πόλεις. Το ECOCITY που είναι µέλος του T&E έχει τονίσει µέσα από τον κύκλο διαβούλευσης για την πετρελαιοκίνηση που υλοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια, ότι οι µετρήσεις που ορίζουν τις εργοστασιακές εκποµπές γίνονται µε συγκεκριµένη µέθοδο και αγνοείται ή αποκρύπτεται το γεγονός πως όλοι τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα στο κέντρο των πόλεων δεν κινούνται µε υψηλή ταχύτητα ώστε να γίνει η σωστή καύση των µικροσωµατιδίων που παγιδεύονται στα φίλτρα, µε αποτέλεσµα οι εκποµπές καυσαερίων να είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που αναφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής. Χαρακτηριστική είναι η αποδοχή της ACEA (Ενωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) µετά την πίεση από T&E, σχετικά µε το ότι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες συµφωνούν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού των εκποµπών οξειδίου του αζώτου (ΝΟx) και να πραγµατοποιείται υπό πραγµατικές συνθήκες οδήγησης. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των ελληνικών πόλεων. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκπέµπουν ρύπους που επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα Η Ε.Ε. εµφανίζεται ιδιαίτερα προβληµατισµένη µε την πετρελαιοκίνηση και ειδικά µε τα όρια εκποµπής µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, αφού οι µετρήσεις εκποµπών τους σε συνθήκες πραγµατικής κυκλοφορίας σε πόλη, είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ πιο αυξηµένες από αυτές που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες από εργαστηριακές µετρήσεις. Παρά την µείωση των ορίων εκποµπής ρύπων που έχει επιβάλει η ΕΕ µέσω του EURO 5, η αύξηση των µικροσωµατιδίων στις πόλεις και η εκποµπή οξειδίων του αζώτου είναι σταθερή µε δυσµενείς επιπτώσεις στην Υγεία. Επιστηµονικές µελέτες δείχνουν πως το ποσοστό ΝΟx (που εκπέµπεται ως πρωτογενές διοξείδιο του αζώτου από τα ντιζελοκίνητα) έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την εισαγωγή διαφόρων νέων τεχνολογιών, που είχαν ως στόχο τον έλεγχο των εκπεµπόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ) και τη συµµόρφωση µε τα νέα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα (Euro 6). Οι εκποµπές µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, από τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα, έχουν τραγικές επιπτώσεις στη ηµόσια Υγεία και αυξάνουν την θνησιµότητα των κατοίκων των πόλεων. Τα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, έχουν τεκµηριώσει την ύπαρξη βραχυχρόνιων επιδράσεων των σηµερινών επιπέδων αιωρούµενων σωµατιδίων και όζοντος στην υγεία. Η έκθεση των πολιτών στην ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα ηµόσιας Υγείας και ευθύνη των Κυβερνήσεων να τους προστατέψουν. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στις άλλες µεγάλε πόλεις µας, το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (επιβατικά, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά). Επίσης η χρήση πετρελαίου κακής ποιότητας ή νοθευµένο (θέρµανσης, ναυτιλίας κ.ά.) επιβαρύνει σηµαντικά το φίλτρο παρακράτησης σωµατιδίων που φράζει πολύ γρήγορα, ενώ σύντοµα επέρχεται η µόνιµη ζηµιά που αχρηστεύει τις καθαριστικές του ιδιότητες. Επιπλέον η επιβάρυνση του αέρα των πόλεων από ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.2

3 οξείδια του αζώτου, που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων τους. Από σχετικές µελέτες που έχουν γίνει για τις µακροχρόνιες επιδράσεις φαίνεται ότι η µακροχρόνια έκθεση στη σωµατιδιακή ατµοσφαιρική ρύπανση οδηγεί σε αυξηµένη θνησιµότητα και µετρήσιµη µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης. Τα οφέλη από τη µείωση του επιπέδου των ρύπων έχουν τεκµηριωθεί. Τα µικρότερα σωµατίδια (ΡΜ2.5 ή ΡΜ1) εισχωρούν βαθύτερα στους πνεύµονες και θεωρούνται πιο επικίνδυνα για την υγεία. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν σχετικά µικρή αναλογία ως προς τη µάζα των σωµατιδίων, αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του αριθµού των σωµατιδίων. Το 90% των σωµατιδίων που εκπέµπονται από πετρελαιοκίνητα οχήµατα είναι (κατά µάζα) ΡΜ1. Οι επιδράσεις ενός συγκεκριµένου επιπέδου ρύπανσης δεν είναι ίδιες σε όλες τις πόλεις και δεν µπορεί να συγκρίνονται οι πόλεις της χώρας µας µε τις ευρωπαϊκές. Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι οι επιδράσεις είναι µεγαλύτερες (για την ίδια έκθεση) σε θερµότερες πόλεις, σ εκείνες που έχουν και αυξηµένες συγκεντρώσεις ΝΟ2 και σε εκείνες που έχουν µεγαλύτερη αναλογία ηλικιωµένων. Το µέγεθος των επιδράσεων µεταβάλλεται ανάλογα µε χαρακτηριστικά των πόλεων ή των περιοχών, τις οποίες αφορούν. Έτσι τα σωµατίδια έχουν µεγαλύτερες επιδράσεις στη ηµόσια Υγεία όταν προέρχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τα οχήµατα που κυκλοφορούν και στις θερµότερες περιοχές. Να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (ΙΧ, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά) Η Πετρελαιοκίνηση είναι βασική αιτία νοθείας και λαθρεµπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα Το εκτεταµένο λαθρεµπόριο καυσίµων παρουσιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο και προκαλείται από τη διαφορά στους φόρους που επιβάλλονται στους διαφορετικούς τύπους πετρελαίου (κίνησης, θέρµανσης, ναυτιλίας). Στις χώρα µας, ο κρατικός µηχανισµός παρουσιάζεται αδύναµος να λύσει το πρόβληµα µε το Λαθρεµπόριο και τη Νοθεία του πετρελαίου, παρά την απλότητα εφαρµογής µεθόδων ελέγχου και καταστολής. Η αµηχανία και έλλειψη µέτρων έχει ως αποτέλεσµα η ποιότητα του καυσίµου να είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη. Παρά την διαβεβαίωση των διυλιστηρίων της χώρας σχετικά µε το καθαρό πετρέλαιο κίνησης, που πωλούν στις εταιρίες εµπορίας καυσίµων και στους µεταπωλητές, όλοι γνωρίζουν πως το πρόβληµα κλοπής και νοθείας πετρελαίου γίνεται εκτός των διυλιστηρίων και εκτός των νόµιµων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, από παράνοµους διακινητές και πωλητές. Η λαθρεµπορία και η νοθεία καυσίµων δηµιουργεί πρόβληµα στο κράτος, που έχει απώλεια τεράστιων εσόδων. Όπως είναι φυσικό, προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό η αδράνεια του Κράτους, που τα τελευταία 35 χρόνια δεν έχει επέµβει µε δραστικές λύσεις και αφήνει να συνεχίζεται ο παράνοµος πλουτισµός σε βάρος της Υγείας και της βελτίωσης της Ποιότητας της ζωής µας, ειδικά σε δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουµε. Η νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου είναι µία πληγή για τη χώρα, µε µεγάλες οικονοµικές επιπτώσεις και περιβαλλοντική ζηµιά. ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.3

4 Το νοθευµένο πετρέλαιο προκαλεί σοβαρές ζηµιές στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα νέας τεχνολογίας (Euro 6), τις οποίες δεν καλύπτει η εγγύηση του οχήµατος, µε αποτέλεσµα την σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη. Παρά τις επιβεβαιωµένες δύσκολες συνθήκες, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων πιέζουν έντονα για την άρση της απαγόρευσης χωρίς να εµβαθύνουν στο πρόβληµα, αφού είναι σοβαρές οι ζηµιές που προκαλεί στα ευαίσθητα ντιζελοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 το πετρέλαιο κακής ποιότητας, είτε µόνο θέρµανσης, είτε νοθευµένο. Σε αυτού του τύπου πετρελαιοκινητήρων η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε θέρµανσης, είναι επικίνδυνο και καταστρέφει εξαρτήµατα (µπεκ, αντλία υψηλής πίεσης και φίλτρα). Οι βλάβες στα πετρελαιοκίνητα Euro 5 από νοθευµένο ντίζελ κίνησης βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, σύµφωνα µε αναφορά του ΣΕΑΑ, ενώ τα εργοστάσια αρνούνται ορισµένες φορές να τις αποκαταστήσουν δωρεάν ακόµη και στο πλαίσιο της εγγύησης, καθώς δεν τις αξιολογούν ως κατασκευαστικά σφάλµατα, αλλά ως προϊόν νοθευµένου καυσίµου. Είναι φανερό λοιπόν πως η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, δεν φαίνεται πως θα είναι προς το συµφέρον των αγοραστών, αν δεν υπάρξει πρώτα µέριµνα για την επικίνδυνη διοχέτευση και εφοδιασµό αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας µε νοθευµένο πετρέλαιο. To νοθευµένο καύσιµο καταστρέφει τα φίλτρα (παγίδες) στα πετρελαιοκίνητα και δεν συγκρατούν τα επικίνδυνα µικροσωµατίδια Oι αυτοκινητοβιοµηχανίες, µε σκοπό να συµµορφωθούν µε τα όρια του Euro 5 για τη µάζα των µικροσωµατιδίων που εξέρχονται από την εξάτµιση µε «διάµετρο» µικρότερη από 10 µικρά, εφοδίασαν τα νέας τεχνολογίας ντιζελοκίνητα µε φίλτρα (παγίδες) σχεδιασµένα να κατακρατούν και στη συνέχεια να καίνε τα µικροσωµατίδια. Στη περίπτωση που το πετρελαιοκίνητο όχηµα χρησιµοποιεί καύσιµο νοθευµένο, που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο είναι επικίνδυνο να µπουκώσει και στη συνέχεια να καταστρέψει το φίλτρο, µε συνέπεια να µην καίγονται τα βλαβερά µικροσωµατίδια και να ρυπαίνουν έντονα τον αέρα των πόλεων. Το πετρέλαιο που είναι προϊόν νοθείας µε πετρέλαιο θέρµανσης η ναυτιλίας έχει υψηλότερης περιεκτικότητας θείο, µε αποτέλεσµα τα αντιρρυπαντικά συστήµατα των αυτοκινήτων να έχουν µειωµένη απόδοση και, ταυτόχρονα, να παρατηρείται αύξηση της πρωτογενούς εκποµπής µικροσωµατιδίων από τον κινητήρα. Σύµφωνα µε µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε καύσιµο µε περιεκτικότητα θείου 150ppm (κάτι που αναλογεί σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό νοθείας, µε ανάµειξη 8 µερών πετρελαίου κίνησης µε ένα µέρος πετρελαίου θέρµανσης), τα φίλτρα µικροσωµατιδίων DPF µε τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένα όλα τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 5, παρουσιάζουν εκµηδενισµένη απόδοση. Σε περιπτώσεις ύπαρξης θείου στο καύσιµο µεγαλύτερης από 150ppm (κάτι που παρουσιάζεται έντονα στις περιπτώσεις νοθείας του πετρελαίου στην Ελλάδα), παρατηρείται αύξηση των εκποµπών µικροσωµατιδίων πάνω από αυτά που θα εξέπεµπε ο κινητήρας αν δεν ήταν εφοδιασµένος µε φίλτρο. Χαρακτηριστικά η µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, δείχνει τον υπερδιπλασιασµό της µάζας των εκπεµπόµενων ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.4

5 µικροσωµατιδίων µετά το φίλτρο, σε σχέση µε τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από τον κινητήρα, για περιεκτικότητα θείου 350ppm. Η αιτία της µεγάλης αυτής αύξησης είναι ότι τα φίλτρα DPF περιέχουν έναν οξειδωτικό καταλύτη, ο οποίος µετατρέπει µεγάλο µέρος του διοξειδίου του θείου που σχηµατίζεται από την καύση του θείου στο καύσιµο σε SO3, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε τους υδρατµούς στα καυσαέρια και σχηµατίζει θειικό οξύ (H2SO4). Τo θειικό οξύ έχει την ιδιότητα να µετατρέπεται στη συνέχεια σε εξαιρετικά µικρά µικροσωµατίδια µε διάµετρο ολίγων χιλιοστών του µικρού, τα οποία απορροφώντας υδρατµούς σε αναλογία 1:7 αυξάνουν σηµαντικά τη µάζα τους. Από πλευράς ηµόσιας Υγείας, οι επιπτώσεις από την αύξηση της µάζας των εκπεµπόµενων µικροσωµατιδίων είναι ακόµα µεγαλύτερες, καθώς τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από το φίλτρο και έχουν βάση το θειικό οξύ ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των ultrafine µε διάµετρο της τάξεως των 10nm, και έχουν πολύ µικρή µάζα. Έτσι η αύξηση αριθµού των εξαιρετικά επικίνδυνων ultrafine µικροσωµατιδίων είναι πολύ µεγαλύτερη από την µετρούµενη ποσοστιαία αύξηση της µάζας των µικροσωµατιδίων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιβάλει στο Euro 6 ένα δεύτερο όριο για τα µικροσωµατίδια, που θα αφορά τον αριθµό των µικροσωµατιδίων που θα διαφεύγουν από το φίλτρο, χωρίς διάκριση ως προς το µέγεθος τους. Το όριο αυτό (ΡΝ) δεν έχει ακόµα οριστεί, αλλά δεν θα αργήσει, ώστε να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους κατασκευαστές. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις στον ορισµό του επιπέδου ΡΝ, αναφέρουν ότι έχει επέλθει συµβιβασµός και ότι θα είναι τόσο ελαστικός που όλοι οι ντιζελοκινητήρες που θα εκπληρώνουν το όριο ΡΜ10, αυτόµατα θα ικανοποιούν το όριο ΡΝ. Αν είναι έτσι, τότε η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της εκποµπής µικρού µεγέθους µικροσωµατιδίων, που είναι τα πιο βλαβερά για την υγεία, από τους πετρελαιοκινητήρες αναβάλλεται για το µέλλον. Σήµερα, το πρόβληµα µε την εκποµπή πολύ µικρών µικροσωµατιδίων παραµένει έντονο στους ντιζελoκινητήρες Euro 5 και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες θα παραµένει και στα µελλοντικά ντίζελ Euro 5b. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν νοθευµένο και παράνοµο πετρέλαιο, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για την Αττική και την Θεσσαλονίκη Η έκταση της παράνοµης διάθεσης και χρήσης νοθευµένου πετρελαίου (θέρµανσης ναυτιλίας) στην Ελλάδα και ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι µεγάλη και µε τραγικές επιπτώσεις. Η ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη εκτιµάται πως έχει εκτινάξει την νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ηµερίδας που διοργάνωσε το ECOCITY στο τέλος Μαΐου 2011, αν δεν υπάρξουν πρώτα οι προϋποθέσεις πάταξης της νοθείας και λαθρεµπορίου πετρελαίου, δεν θα έπρεπε να έχει εκτεθεί η τότε Κυβέρνηση στη στήριξη εµπορικών αιτηµάτων για άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, Στους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 και 6, η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.5

6 θέρµανσης επιβαρύνει σηµαντικά και φράζει πολύ πιο γρήγορα το φίλτρο µε κατάληξη στη µόνιµη ζηµιά του και αχρήστευσή του σε ότι αφορά στις ιδιότητές του. Η καύση πετρελαίου θέρµανσης ή ναυτιλίας, αντί για πετρέλαιο κίνησης από τα αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ήδη ρυπασµένη ατµόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των µεγάλων πόλεων. Οι Επιστήµονες και το ECOCITY έχουν επισηµάνει, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τους κινδύνους στην ηµόσια Υγεία και στο Περιβάλλον. Τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, είτε παλαιάς, είτε νέας τεχνολογίας, που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρµανσης, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για τον αέρα των πόλεων που κυκλοφορούν. Με την υπάρχουσα παράνοµη χρήση του πετρελαίου θέρµανσης και ναυτιλίας για κίνηση, καθώς και µε την εκποµπή µεγάλου αριθµού PM2,5 και µικρότερης διαµέτρου, απαιτείται λήψη µέτρων και αντικινήτρων κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων στις µεγάλες πόλεις µας. Τι προτείνει η Επιτροπή του ECOCITY για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πετρελαιοκίνησης Επειδή οι επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές, επιβάλλεται η αντικειµενική αξιολόγηση µε βασικούς δείκτες επιλογής τη ηµόσια Υγεία και τον επηρεασµό του Αέρα των µεγάλων πόλεων της χώρας και όχι το οικονοµικό κέρδος και η µεροληπτική στήριξη µικρής µερίδας εµπόρων. Η Κυβέρνηση πρέπει να αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για το κοινό καλό, αποφασίζοντας αντικειµενικά και µε ισορροπία τις αλλαγές. Το ECOCITY εκφράζει την ανησυχία και τον έντονο προβληµατισµό, για εµπορική και οικονοµική µόνο προσέγγιση της παροχής κινήτρων για τα πετρελαιοκίνητα, αντί η προτεραιότητα να είναι η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων, που ζουν στις µεγάλες περιοχές της χώρας. Η επικίνδυνη αύξηση της αιθαλοµίχλης στη χειµερινή περίοδο και αδυναµία καταστολής του λαθρεµπορίου καυσίµων, σε συνδυασµό µε την η απουσία παγίδων για τις εκποµπές µικροσωµατιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα παλαιάς τεχνολογίας, καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας, είναι οι κύριοι παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλµατώδους αύξησης της πετρελαιοκίνησης στην χώρα µας. Το ECOCITY προτείνει : Εφαρµογή καθεστώτος αντικινήτρων για την πετρελαιοκίνηση που θα περιλαµβάνει Αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωµή τελών κυκλοφορίας όλων των πετρελαιοκίνητων Ελεύθερη κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων µόνο σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απαγόρευση κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο επιβαρυµένων από ρύπανση πόλεων της χώρας ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.6

7 Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των πετρελαιοκίνητων ταξί µε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρµογή αντικινήτρων για τις εισαγωγές µεταχειρισµένων παλαιάς τεχνολογίας. ηµιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά που θα εισέρχονται στις πόλεις, όπου θα κυκλοφορούν µόνο νέας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήµατα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των µεταχειρισµένων που υπάρχουν. Τακτικός έλεγχος φίλτρων κατακράτησης µικροσωµατιδίων, καθώς και εκποµπής οξειδίων του αζώτου σε πετρελαιοκίνητα οχήµατα, µέχρι να επιβεβαιωθεί η πάταξη της χρήσης νοθευµένου πετρελαίου, που προκαλεί ζηµιά στη ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Επιπλέον προτείνει και προσφέρει τη συµβουλευτική υποστήριξη : ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Περίοδος Σεπ 2015-Φεβ 2016) Συνεργασία µε εταιρίες εισαγωγής Πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων. Επιλογή των πιο καθαρών οχηµάτων diesel (Euro 5) σύµφωνα µε τη γνώµη του ΣΕΕΑ και µέτρηση εκποµπής ρύπων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο µε επιλογές : 1. Σε ηµέρες κυκλοφοριακού φόρτου και σε αργίες, στο κέντρο των πόλεων 2. Με χρήση πετρελαίου κίνησης και µε πετρέλαιο νοθευµένο (σε µέρη 1/8 και 3/8) και εξέταση επιπτώσεων 3. Μέτρησης και υπολογισµού εκποµπής ρύπων σε συγκεκριµένες διαδροµές Παράδοση αποτελεσµάτων Ιανουάριος 2016 και αξιολόγηση έως 30/4/16 Έγκαιρη απόφαση που θα συµβαδίσει µε την περίοδος εφαρµογής νέων µέτρων στο 2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΤΑΞΙ-ΠΟΥΛΜΑΝ (Περίοδος Ιαν Απρ 2016) Συστηµατικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που εισάγονται ως µεταχειρισµένα από την αλλοδαπή αλλά και επαγγελµατικών χρήσεων Έλεγχος για χρήση νοθευµένων Καυσίµων Έλεγχος συντήρησης και εκποµπής ρύπων Εξέταση εφαρµογής υποχρεωτικής τοποθέτησης φίλτρου µικροσωµατιδίων σε συνεργασία µε επιστηµονικά εργαστήρια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Νοε 2015 Ιουν 2016) Προσδιορισµός συνθηκών και µέτρων Αξιολόγησης (έως εκ 2015) Έλεγχος εκποµπών ανά κατηγορία : ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.7

8 ηµοτικές συγκοινωνίες ΚΤΕΛ Οχήµατα Στρατού Οχήµατα Αστυνοµίας, Λιµενικού, Πυροσβεστικά κα Οχήµατα Κρατικών Οργανώσεων ( ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση κα) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ κλπ) Προετοιµασία εκτίµησης συνθηκών και συγκέντρωση µελετών ή αξιολογήσεων κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών συνθηκών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (έως εκ 2015) Μελέτη και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης (έως Μάρτιο 2016) Εξέταση για πιλοτική εφαρµογή τον Σεπτέµβριο 2016, στη διάρκεια της Εβδοµάδας Μετακίνησης Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον Τηλ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Γιάννης Κ. Ζιώμας Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το πρόβλημα στην Αθήνα Η Αθήνα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Έλεγχος ιανοµής Καυσίµων. Εποπτεία ροµολογίων και Κέντρα Ελέγχου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ιωάννης Ζιώµας, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό ΑΕ Βασιλική Τρύφωνα, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε Βασιλική Σµυρνιούδη, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα συμπεράσματα από διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες. Kλέα

Πρόσφατα συμπεράσματα από διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες. Kλέα Αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια και υγεία: Πρόσφατα συμπεράσματα από διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες Kλέα Kατσουγιάννη Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΙΚΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ντιζελοκίνητων Οχημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής: Υπέρ Ή Κατά;

Χρήση Ντιζελοκίνητων Οχημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής: Υπέρ Ή Κατά; Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατμηματικό μάθημα: Περιβάλλον & Ανάπτυξη 8 ο εξάμηνο Χρήση Ντιζελοκίνητων Οχημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής: Υπέρ Ή Κατά; Υπεύθυνος καθηγητής: Αλ. Παπαγιάννης Σαρακινιώτη Χαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 30.11.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12 σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα:

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα: Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/000289 με θέμα: «Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Άσκησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και εξοικονόμησης πόρων για τη μείωση της ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κλεισόβης 9, 10677, Αθήνα, τηλ & 375, fax

Κλεισόβης 9, 10677, Αθήνα, τηλ & 375, fax Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2011 Προς: Κώστα Καρτάλη, Πρόεδρο Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Εισήγηση Greenpeace σχετικά µε το θέµα Πετρελαιοκίνηση στα Ι.Χ. και

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής 05-06-14 Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες Σήμανση Κριτήρια Χρήσιμες Συμβουλές Εισαγωγή Εισαγωγή Κύριες Προκλήσεις Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Το 20 % των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Δρ. Κώστας Νικολάου Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Περιβάλλοντος

Φυσική Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φυσική Περιβάλλοντος Το γενικό πρόβλημα της αέριας ρύπανσης Διδάσκοντες: Καθηγητής Π. Κασσωμένος, Λέκτορας Ν. Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι.Σιταράς Χημικός Περιβαλλοντολόγος-PhD, MSc Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας Ένωση Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Επίδραση Ενεργειακών Εξελίξεων στην Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Συν-συγγραφείς Ε.-Α. Καλογνώμου, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Τι σημαίνει όμως αυτό για το συνεργείο; Ποιες νέες τεχνολογίες καλείται να αντιμετωπίσει ο επισκευαστής; Tι έρχεται μετά το EURO 6; Tι του επιφυλάσσει το μέλλον; Τα Πρότυπα Εκπομπών (Emission standards)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ Παγώνη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψαράκη Βούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης

Πιλοτική Μελέτη. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας. Εργαστήριο Μελέτης. Ατμοσφαιρικής. Ρύπανσης Πιλοτική Μελέτη Εργαστήριο Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Δήμο της Ελευσίνας Πανδής Σπύρος Καλτσονούδης Χρήστος Φλώρου Καλλιόπη Σταθμοί Μετρήσεων Δημοτικό parking 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου

Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Προσδιορισμός Θείου σε προϊόντα πετρελαίου Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, εξαρτάται από το είδος του αργού πετρελαίου από το οποίο προήλθε. Το θείο περιέχεται στο καύσιμο σαν ετεροάτομο στους υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εισαγωγή στον αέρα χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών που προκαλούν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους ή σε άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταυτότητα Έρευνας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γ.ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Καθηγητής Ο.Π.Α. Η. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ Ειδικός Επιστήμονας Ο.Π.Α. ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΙΝΟΙΛ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΑCO Πετρελαιοκίνηση: ασφαλής κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Οποιαδήποτε αλλοίωση της φυσιολογικής σύστασης του αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία καθώς και των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

Social costs from the use of cars in Cypriot cities

Social costs from the use of cars in Cypriot cities University of Cyprus From the SelectedWorks of Theodoros Zachariadis January, 2009 Social costs from the use of cars in Cypriot cities Theodoros Zachariadis, Cyprus University of Technology Available at:

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

9 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θέμα: «Άνθρωποι και μηχανές. Μόλυνση από τις μηχανές» Από την ομάδα NBA : Τσιάκαλος Tηλέμαχος Μπούζας Νίκος Λιαρομμάτης Nίκος Αλεξανδρόπουλος Αποστόλης ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Αναστασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΕ ΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Ημερίδα Πράσινες Μεταφορές (ΙΕΝΕ) 2008 Πέτρος Κασσάπης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγος Liverpool

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37

Οι προβολείς στραμένοι στο CNG. Μικρές και μεγάλες αλήθειες για το Φυσικό Αέριο Κίνησης Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 15 Ιούλιος :37 Η δημοσίευση της Υ.Α. (ΦΕΚ 1466 Β/05-06-2014),, για την μετατροπή των κινητήρων οχημάτων σε διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο (CNG), σύμφωνα με τον Κανονισμό R 110/ΟΕΕ/ΗΕ σηματοδοτεί και την έναρξη των μετατροπών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)»

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ AutogasAthens Tuesday, 26 July 2011 12:54 - Last Updated Monday, 24 October 2011 09:08

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ AutogasAthens Tuesday, 26 July 2011 12:54 - Last Updated Monday, 24 October 2011 09:08 ΠΡΟΣ : ΕΡΤ A.E. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 22/07/2011 Στα πλαίσια της καλής γειτονίας και με την κρίση που βιώνουμε όλοι μας το τελευταίο διάστημα, αλλά και με τις συνεχόμενες αυξήσεις που παίρνει η βενζίνη και που

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Η Μ Ο Σ Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ο Ν Ι Κ Η Σ H ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος ήµαρχος Θεσσαλονίκης ρ. Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για όλες Τα φίλτρα Champion έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις της πρώτης τοποθέτησης, αλλά και να τις υπερβαίνουν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και για το οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ...προκαλεί ορισμένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα Αέριοι ρύποι όξινη βροχή οξίνιση εδαφών καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας φαινόμενο θερμοκηπίου μόνιμη αλλαγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING

Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπασιούνη, DPF ECO CLEANING "Σ": Πόσο πιστεύετε ότι προσφέρει ένα φίλτρο αιθάλης dpf, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία; Τo φίλτρο dpf είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα