ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015"

Transcript

1 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ECOCITY - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 To ECOCITY, όλα αυτά τα χρόνια έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση προηγούµενων κυβερνήσεων για την παροχή κινήτρων στα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα νέας τεχνολογίας, στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στο κέντρο των µεγάλων πόλεων της χώρας και στην έλλειψη µέτρων περιορισµού των παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. Για το θέµα έχει τεκµηριώσει τη θέση του, η οποία στηρίζεται στις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης στην ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Η προηγούµενες κυβερνήσεις µετά τη σταθερή πίεση και προσπάθεια για άρση της πετρελαιοκίνησης, που υπήρξε από τους εισαγωγείς νέων και µεταχειρισµένων επιβατικών οχηµάτων, µε κύριους λόγους τεκµηρίωσης τα µειωµένα όρια εκποµπών CO2 των πετρελαιοκίνητων, αποκρύπτοντας τις τραγικές επιπτώσεις από τις εκποµπές µικροσωµατιδίων (PM) και οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), κάτι που έχει οδηγήσει µεγάλες πόλεις της Ευρώπης στην απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των πόλεων. Επιπλέον οι τραγικές συνέπειες της νοθείας πετρελαίου που έχει εντοπιστεί στη χώρα µας µεγιστοποιεί το πρόβληµα µε ιδιαίτερα σηµαντικές επιπτώσεις. Με προσανατολισµό την αντικειµενική αξιολόγηση και τον εµπλουτισµό της αντίληψης, όσων επιθυµούν να εξετάσουν σωστά τις επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης, καταγράφονται παρακάτω στοιχεία από τη µακρόχρονη ιαβούλευσης που έκαναν οι Επιτροπές του ECOCITY µε επιστήµονες και εκπροσώπους Ευρωπαϊκών ικτύων, Φορέων και Οργανισµών. Οι λόγοι αυτοί προτείνεται να αποτελέσουν βασικά σηµεία για την αξιολόγηση της υπάρχουσας τακτικής παροχής κινήτρων για την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων στη χώρα. Η πρόταση του ECOCITY αφορά στην επιβολή αντικινήτρων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα και την εφαρµογή κινήτρων για την τόνωση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών οχηµάτων, υβριδικών οχηµάτων και οχηµάτων καύσης φυσικού αερίου : Οι εκποµπές ρύπων που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες για κάθε πετρελαιοκίνητο όχηµα, αναφέρονται σε µετρήσεις που έγιναν στα εργαστήριά τους και όχι σε µετρήσεις πραγµατικής κυκλοφορίας στις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της σχετικά µε τις εκποµπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και µικροσωµατισίων PM2,5 που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Ο προβληµατισµός που έχει κατατεθεί από το Transport & Environment (T&E) σχετικά µε το σύστηµα µέτρησης των εκποµπών καυσαερίων είναι λανθασµένες και αφορά µετρήσεις στο εργαστήριο των

2 κατασκευαστών και όχι σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας στις πόλεις. Το ECOCITY που είναι µέλος του T&E έχει τονίσει µέσα από τον κύκλο διαβούλευσης για την πετρελαιοκίνηση που υλοποιεί τα τελευταία 5 χρόνια, ότι οι µετρήσεις που ορίζουν τις εργοστασιακές εκποµπές γίνονται µε συγκεκριµένη µέθοδο και αγνοείται ή αποκρύπτεται το γεγονός πως όλοι τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα στο κέντρο των πόλεων δεν κινούνται µε υψηλή ταχύτητα ώστε να γίνει η σωστή καύση των µικροσωµατιδίων που παγιδεύονται στα φίλτρα, µε αποτέλεσµα οι εκποµπές καυσαερίων να είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που αναφέρουν τα εργοστάσια παραγωγής. Χαρακτηριστική είναι η αποδοχή της ACEA (Ενωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) µετά την πίεση από T&E, σχετικά µε το ότι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες συµφωνούν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού των εκποµπών οξειδίου του αζώτου (ΝΟx) και να πραγµατοποιείται υπό πραγµατικές συνθήκες οδήγησης. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο των ελληνικών πόλεων. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκπέµπουν ρύπους που επηρεάζουν και επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα Η Ε.Ε. εµφανίζεται ιδιαίτερα προβληµατισµένη µε την πετρελαιοκίνηση και ειδικά µε τα όρια εκποµπής µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, αφού οι µετρήσεις εκποµπών τους σε συνθήκες πραγµατικής κυκλοφορίας σε πόλη, είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ πιο αυξηµένες από αυτές που αναφέρουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες από εργαστηριακές µετρήσεις. Παρά την µείωση των ορίων εκποµπής ρύπων που έχει επιβάλει η ΕΕ µέσω του EURO 5, η αύξηση των µικροσωµατιδίων στις πόλεις και η εκποµπή οξειδίων του αζώτου είναι σταθερή µε δυσµενείς επιπτώσεις στην Υγεία. Επιστηµονικές µελέτες δείχνουν πως το ποσοστό ΝΟx (που εκπέµπεται ως πρωτογενές διοξείδιο του αζώτου από τα ντιζελοκίνητα) έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την εισαγωγή διαφόρων νέων τεχνολογιών, που είχαν ως στόχο τον έλεγχο των εκπεµπόµενων αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ) και τη συµµόρφωση µε τα νέα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα (Euro 6). Οι εκποµπές µικροσωµατιδίων και οξειδίων του αζώτου, από τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα, έχουν τραγικές επιπτώσεις στη ηµόσια Υγεία και αυξάνουν την θνησιµότητα των κατοίκων των πόλεων. Τα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, έχουν τεκµηριώσει την ύπαρξη βραχυχρόνιων επιδράσεων των σηµερινών επιπέδων αιωρούµενων σωµατιδίων και όζοντος στην υγεία. Η έκθεση των πολιτών στην ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα ηµόσιας Υγείας και ευθύνη των Κυβερνήσεων να τους προστατέψουν. Στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στις άλλες µεγάλε πόλεις µας, το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (επιβατικά, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά). Επίσης η χρήση πετρελαίου κακής ποιότητας ή νοθευµένο (θέρµανσης, ναυτιλίας κ.ά.) επιβαρύνει σηµαντικά το φίλτρο παρακράτησης σωµατιδίων που φράζει πολύ γρήγορα, ενώ σύντοµα επέρχεται η µόνιµη ζηµιά που αχρηστεύει τις καθαριστικές του ιδιότητες. Επιπλέον η επιβάρυνση του αέρα των πόλεων από ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.2

3 οξείδια του αζώτου, που εκπέµπουν τα πετρελαιοκίνητα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων τους. Από σχετικές µελέτες που έχουν γίνει για τις µακροχρόνιες επιδράσεις φαίνεται ότι η µακροχρόνια έκθεση στη σωµατιδιακή ατµοσφαιρική ρύπανση οδηγεί σε αυξηµένη θνησιµότητα και µετρήσιµη µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης. Τα οφέλη από τη µείωση του επιπέδου των ρύπων έχουν τεκµηριωθεί. Τα µικρότερα σωµατίδια (ΡΜ2.5 ή ΡΜ1) εισχωρούν βαθύτερα στους πνεύµονες και θεωρούνται πιο επικίνδυνα για την υγεία. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν σχετικά µικρή αναλογία ως προς τη µάζα των σωµατιδίων, αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του αριθµού των σωµατιδίων. Το 90% των σωµατιδίων που εκπέµπονται από πετρελαιοκίνητα οχήµατα είναι (κατά µάζα) ΡΜ1. Οι επιδράσεις ενός συγκεκριµένου επιπέδου ρύπανσης δεν είναι ίδιες σε όλες τις πόλεις και δεν µπορεί να συγκρίνονται οι πόλεις της χώρας µας µε τις ευρωπαϊκές. Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι οι επιδράσεις είναι µεγαλύτερες (για την ίδια έκθεση) σε θερµότερες πόλεις, σ εκείνες που έχουν και αυξηµένες συγκεντρώσεις ΝΟ2 και σε εκείνες που έχουν µεγαλύτερη αναλογία ηλικιωµένων. Το µέγεθος των επιδράσεων µεταβάλλεται ανάλογα µε χαρακτηριστικά των πόλεων ή των περιοχών, τις οποίες αφορούν. Έτσι τα σωµατίδια έχουν µεγαλύτερες επιδράσεις στη ηµόσια Υγεία όταν προέρχονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τα οχήµατα που κυκλοφορούν και στις θερµότερες περιοχές. Να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα το µεγαλύτερο µέρος των µικροσωµατιδίων προέρχεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα (ΙΧ, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά) Η Πετρελαιοκίνηση είναι βασική αιτία νοθείας και λαθρεµπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα Το εκτεταµένο λαθρεµπόριο καυσίµων παρουσιάζεται κυρίως στο πετρέλαιο και προκαλείται από τη διαφορά στους φόρους που επιβάλλονται στους διαφορετικούς τύπους πετρελαίου (κίνησης, θέρµανσης, ναυτιλίας). Στις χώρα µας, ο κρατικός µηχανισµός παρουσιάζεται αδύναµος να λύσει το πρόβληµα µε το Λαθρεµπόριο και τη Νοθεία του πετρελαίου, παρά την απλότητα εφαρµογής µεθόδων ελέγχου και καταστολής. Η αµηχανία και έλλειψη µέτρων έχει ως αποτέλεσµα η ποιότητα του καυσίµου να είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη. Παρά την διαβεβαίωση των διυλιστηρίων της χώρας σχετικά µε το καθαρό πετρέλαιο κίνησης, που πωλούν στις εταιρίες εµπορίας καυσίµων και στους µεταπωλητές, όλοι γνωρίζουν πως το πρόβληµα κλοπής και νοθείας πετρελαίου γίνεται εκτός των διυλιστηρίων και εκτός των νόµιµων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, από παράνοµους διακινητές και πωλητές. Η λαθρεµπορία και η νοθεία καυσίµων δηµιουργεί πρόβληµα στο κράτος, που έχει απώλεια τεράστιων εσόδων. Όπως είναι φυσικό, προκαλεί ιδιαίτερο προβληµατισµό η αδράνεια του Κράτους, που τα τελευταία 35 χρόνια δεν έχει επέµβει µε δραστικές λύσεις και αφήνει να συνεχίζεται ο παράνοµος πλουτισµός σε βάρος της Υγείας και της βελτίωσης της Ποιότητας της ζωής µας, ειδικά σε δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουµε. Η νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου είναι µία πληγή για τη χώρα, µε µεγάλες οικονοµικές επιπτώσεις και περιβαλλοντική ζηµιά. ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.3

4 Το νοθευµένο πετρέλαιο προκαλεί σοβαρές ζηµιές στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα νέας τεχνολογίας (Euro 6), τις οποίες δεν καλύπτει η εγγύηση του οχήµατος, µε αποτέλεσµα την σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη. Παρά τις επιβεβαιωµένες δύσκολες συνθήκες, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων πιέζουν έντονα για την άρση της απαγόρευσης χωρίς να εµβαθύνουν στο πρόβληµα, αφού είναι σοβαρές οι ζηµιές που προκαλεί στα ευαίσθητα ντιζελοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 το πετρέλαιο κακής ποιότητας, είτε µόνο θέρµανσης, είτε νοθευµένο. Σε αυτού του τύπου πετρελαιοκινητήρων η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε θέρµανσης, είναι επικίνδυνο και καταστρέφει εξαρτήµατα (µπεκ, αντλία υψηλής πίεσης και φίλτρα). Οι βλάβες στα πετρελαιοκίνητα Euro 5 από νοθευµένο ντίζελ κίνησης βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, σύµφωνα µε αναφορά του ΣΕΑΑ, ενώ τα εργοστάσια αρνούνται ορισµένες φορές να τις αποκαταστήσουν δωρεάν ακόµη και στο πλαίσιο της εγγύησης, καθώς δεν τις αξιολογούν ως κατασκευαστικά σφάλµατα, αλλά ως προϊόν νοθευµένου καυσίµου. Είναι φανερό λοιπόν πως η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, δεν φαίνεται πως θα είναι προς το συµφέρον των αγοραστών, αν δεν υπάρξει πρώτα µέριµνα για την επικίνδυνη διοχέτευση και εφοδιασµό αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας µε νοθευµένο πετρέλαιο. To νοθευµένο καύσιµο καταστρέφει τα φίλτρα (παγίδες) στα πετρελαιοκίνητα και δεν συγκρατούν τα επικίνδυνα µικροσωµατίδια Oι αυτοκινητοβιοµηχανίες, µε σκοπό να συµµορφωθούν µε τα όρια του Euro 5 για τη µάζα των µικροσωµατιδίων που εξέρχονται από την εξάτµιση µε «διάµετρο» µικρότερη από 10 µικρά, εφοδίασαν τα νέας τεχνολογίας ντιζελοκίνητα µε φίλτρα (παγίδες) σχεδιασµένα να κατακρατούν και στη συνέχεια να καίνε τα µικροσωµατίδια. Στη περίπτωση που το πετρελαιοκίνητο όχηµα χρησιµοποιεί καύσιµο νοθευµένο, που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο είναι επικίνδυνο να µπουκώσει και στη συνέχεια να καταστρέψει το φίλτρο, µε συνέπεια να µην καίγονται τα βλαβερά µικροσωµατίδια και να ρυπαίνουν έντονα τον αέρα των πόλεων. Το πετρέλαιο που είναι προϊόν νοθείας µε πετρέλαιο θέρµανσης η ναυτιλίας έχει υψηλότερης περιεκτικότητας θείο, µε αποτέλεσµα τα αντιρρυπαντικά συστήµατα των αυτοκινήτων να έχουν µειωµένη απόδοση και, ταυτόχρονα, να παρατηρείται αύξηση της πρωτογενούς εκποµπής µικροσωµατιδίων από τον κινητήρα. Σύµφωνα µε µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε καύσιµο µε περιεκτικότητα θείου 150ppm (κάτι που αναλογεί σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό νοθείας, µε ανάµειξη 8 µερών πετρελαίου κίνησης µε ένα µέρος πετρελαίου θέρµανσης), τα φίλτρα µικροσωµατιδίων DPF µε τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασµένα όλα τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 5, παρουσιάζουν εκµηδενισµένη απόδοση. Σε περιπτώσεις ύπαρξης θείου στο καύσιµο µεγαλύτερης από 150ppm (κάτι που παρουσιάζεται έντονα στις περιπτώσεις νοθείας του πετρελαίου στην Ελλάδα), παρατηρείται αύξηση των εκποµπών µικροσωµατιδίων πάνω από αυτά που θα εξέπεµπε ο κινητήρας αν δεν ήταν εφοδιασµένος µε φίλτρο. Χαρακτηριστικά η µελέτη του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, δείχνει τον υπερδιπλασιασµό της µάζας των εκπεµπόµενων ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.4

5 µικροσωµατιδίων µετά το φίλτρο, σε σχέση µε τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από τον κινητήρα, για περιεκτικότητα θείου 350ppm. Η αιτία της µεγάλης αυτής αύξησης είναι ότι τα φίλτρα DPF περιέχουν έναν οξειδωτικό καταλύτη, ο οποίος µετατρέπει µεγάλο µέρος του διοξειδίου του θείου που σχηµατίζεται από την καύση του θείου στο καύσιµο σε SO3, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε τους υδρατµούς στα καυσαέρια και σχηµατίζει θειικό οξύ (H2SO4). Τo θειικό οξύ έχει την ιδιότητα να µετατρέπεται στη συνέχεια σε εξαιρετικά µικρά µικροσωµατίδια µε διάµετρο ολίγων χιλιοστών του µικρού, τα οποία απορροφώντας υδρατµούς σε αναλογία 1:7 αυξάνουν σηµαντικά τη µάζα τους. Από πλευράς ηµόσιας Υγείας, οι επιπτώσεις από την αύξηση της µάζας των εκπεµπόµενων µικροσωµατιδίων είναι ακόµα µεγαλύτερες, καθώς τα µικροσωµατίδια που εξέρχονται από το φίλτρο και έχουν βάση το θειικό οξύ ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των ultrafine µε διάµετρο της τάξεως των 10nm, και έχουν πολύ µικρή µάζα. Έτσι η αύξηση αριθµού των εξαιρετικά επικίνδυνων ultrafine µικροσωµατιδίων είναι πολύ µεγαλύτερη από την µετρούµενη ποσοστιαία αύξηση της µάζας των µικροσωµατιδίων. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιβάλει στο Euro 6 ένα δεύτερο όριο για τα µικροσωµατίδια, που θα αφορά τον αριθµό των µικροσωµατιδίων που θα διαφεύγουν από το φίλτρο, χωρίς διάκριση ως προς το µέγεθος τους. Το όριο αυτό (ΡΝ) δεν έχει ακόµα οριστεί, αλλά δεν θα αργήσει, ώστε να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στους κατασκευαστές. Οι πληροφορίες σχετικά µε τις εξελίξεις στον ορισµό του επιπέδου ΡΝ, αναφέρουν ότι έχει επέλθει συµβιβασµός και ότι θα είναι τόσο ελαστικός που όλοι οι ντιζελοκινητήρες που θα εκπληρώνουν το όριο ΡΜ10, αυτόµατα θα ικανοποιούν το όριο ΡΝ. Αν είναι έτσι, τότε η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της εκποµπής µικρού µεγέθους µικροσωµατιδίων, που είναι τα πιο βλαβερά για την υγεία, από τους πετρελαιοκινητήρες αναβάλλεται για το µέλλον. Σήµερα, το πρόβληµα µε την εκποµπή πολύ µικρών µικροσωµατιδίων παραµένει έντονο στους ντιζελoκινητήρες Euro 5 και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες θα παραµένει και στα µελλοντικά ντίζελ Euro 5b. Τα Πετρελαιοκίνητα οχήµατα που χρησιµοποιούν νοθευµένο και παράνοµο πετρέλαιο, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για την Αττική και την Θεσσαλονίκη Η έκταση της παράνοµης διάθεσης και χρήσης νοθευµένου πετρελαίου (θέρµανσης ναυτιλίας) στην Ελλάδα και ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι µεγάλη και µε τραγικές επιπτώσεις. Η ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη εκτιµάται πως έχει εκτινάξει την νοθεία και το λαθρεµπόριο πετρελαίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ηµερίδας που διοργάνωσε το ECOCITY στο τέλος Μαΐου 2011, αν δεν υπάρξουν πρώτα οι προϋποθέσεις πάταξης της νοθείας και λαθρεµπορίου πετρελαίου, δεν θα έπρεπε να έχει εκτεθεί η τότε Κυβέρνηση στη στήριξη εµπορικών αιτηµάτων για άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, Στους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5 και 6, η χρήση πετρελαίου θέρµανσης ή ακόµη και µίγµα πετρελαίου κίνησης µε ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.5

6 θέρµανσης επιβαρύνει σηµαντικά και φράζει πολύ πιο γρήγορα το φίλτρο µε κατάληξη στη µόνιµη ζηµιά του και αχρήστευσή του σε ότι αφορά στις ιδιότητές του. Η καύση πετρελαίου θέρµανσης ή ναυτιλίας, αντί για πετρέλαιο κίνησης από τα αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ήδη ρυπασµένη ατµόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των µεγάλων πόλεων. Οι Επιστήµονες και το ECOCITY έχουν επισηµάνει, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τους κινδύνους στην ηµόσια Υγεία και στο Περιβάλλον. Τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, είτε παλαιάς, είτε νέας τεχνολογίας, που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρµανσης, εξελίσσονται σε τοξικές βόµβες για τον αέρα των πόλεων που κυκλοφορούν. Με την υπάρχουσα παράνοµη χρήση του πετρελαίου θέρµανσης και ναυτιλίας για κίνηση, καθώς και µε την εκποµπή µεγάλου αριθµού PM2,5 και µικρότερης διαµέτρου, απαιτείται λήψη µέτρων και αντικινήτρων κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων στις µεγάλες πόλεις µας. Τι προτείνει η Επιτροπή του ECOCITY για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πετρελαιοκίνησης Επειδή οι επιπτώσεις της πετρελαιοκίνησης κρίνονται ιδιαίτερα σοβαρές, επιβάλλεται η αντικειµενική αξιολόγηση µε βασικούς δείκτες επιλογής τη ηµόσια Υγεία και τον επηρεασµό του Αέρα των µεγάλων πόλεων της χώρας και όχι το οικονοµικό κέρδος και η µεροληπτική στήριξη µικρής µερίδας εµπόρων. Η Κυβέρνηση πρέπει να αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για το κοινό καλό, αποφασίζοντας αντικειµενικά και µε ισορροπία τις αλλαγές. Το ECOCITY εκφράζει την ανησυχία και τον έντονο προβληµατισµό, για εµπορική και οικονοµική µόνο προσέγγιση της παροχής κινήτρων για τα πετρελαιοκίνητα, αντί η προτεραιότητα να είναι η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων, που ζουν στις µεγάλες περιοχές της χώρας. Η επικίνδυνη αύξηση της αιθαλοµίχλης στη χειµερινή περίοδο και αδυναµία καταστολής του λαθρεµπορίου καυσίµων, σε συνδυασµό µε την η απουσία παγίδων για τις εκποµπές µικροσωµατιδίων στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα παλαιάς τεχνολογίας, καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας, είναι οι κύριοι παράγοντες που θα πρέπει να εξεταστούν ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλµατώδους αύξησης της πετρελαιοκίνησης στην χώρα µας. Το ECOCITY προτείνει : Εφαρµογή καθεστώτος αντικινήτρων για την πετρελαιοκίνηση που θα περιλαµβάνει Αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης Πληρωµή τελών κυκλοφορίας όλων των πετρελαιοκίνητων Ελεύθερη κυκλοφορία στο κέντρο των πόλεων µόνο σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απαγόρευση κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων στο κέντρο επιβαρυµένων από ρύπανση πόλεων της χώρας ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.6

7 Κίνητρα για αντικατάσταση του στόλου των πετρελαιοκίνητων ταξί µε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υβριδικά οχήµατα. Απόσυρση και αντικατάσταση του ρυπογόνου στόλου των Φορτηγών, που κυκλοφορούν στη χώρα, καθώς και εφαρµογή αντικινήτρων για τις εισαγωγές µεταχειρισµένων παλαιάς τεχνολογίας. ηµιουργία περιβαλλοντικών δακτυλίων για φορτηγά που θα εισέρχονται στις πόλεις, όπου θα κυκλοφορούν µόνο νέας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήµατα και όχι ο παλιός και ρυπογόνος στόλος των µεταχειρισµένων που υπάρχουν. Τακτικός έλεγχος φίλτρων κατακράτησης µικροσωµατιδίων, καθώς και εκποµπής οξειδίων του αζώτου σε πετρελαιοκίνητα οχήµατα, µέχρι να επιβεβαιωθεί η πάταξη της χρήσης νοθευµένου πετρελαίου, που προκαλεί ζηµιά στη ηµόσια Υγεία, στο Περιβάλλον και στην Οικονοµία. Επιπλέον προτείνει και προσφέρει τη συµβουλευτική υποστήριξη : ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Περίοδος Σεπ 2015-Φεβ 2016) Συνεργασία µε εταιρίες εισαγωγής Πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχηµάτων. Επιλογή των πιο καθαρών οχηµάτων diesel (Euro 5) σύµφωνα µε τη γνώµη του ΣΕΕΑ και µέτρηση εκποµπής ρύπων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο µε επιλογές : 1. Σε ηµέρες κυκλοφοριακού φόρτου και σε αργίες, στο κέντρο των πόλεων 2. Με χρήση πετρελαίου κίνησης και µε πετρέλαιο νοθευµένο (σε µέρη 1/8 και 3/8) και εξέταση επιπτώσεων 3. Μέτρησης και υπολογισµού εκποµπής ρύπων σε συγκεκριµένες διαδροµές Παράδοση αποτελεσµάτων Ιανουάριος 2016 και αξιολόγηση έως 30/4/16 Έγκαιρη απόφαση που θα συµβαδίσει µε την περίοδος εφαρµογής νέων µέτρων στο 2016 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΤΑΞΙ-ΠΟΥΛΜΑΝ (Περίοδος Ιαν Απρ 2016) Συστηµατικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που εισάγονται ως µεταχειρισµένα από την αλλοδαπή αλλά και επαγγελµατικών χρήσεων Έλεγχος για χρήση νοθευµένων Καυσίµων Έλεγχος συντήρησης και εκποµπής ρύπων Εξέταση εφαρµογής υποχρεωτικής τοποθέτησης φίλτρου µικροσωµατιδίων σε συνεργασία µε επιστηµονικά εργαστήρια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Νοε 2015 Ιουν 2016) Προσδιορισµός συνθηκών και µέτρων Αξιολόγησης (έως εκ 2015) Έλεγχος εκποµπών ανά κατηγορία : ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.7

8 ηµοτικές συγκοινωνίες ΚΤΕΛ Οχήµατα Στρατού Οχήµατα Αστυνοµίας, Λιµενικού, Πυροσβεστικά κα Οχήµατα Κρατικών Οργανώσεων ( ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση κα) ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ κλπ) Προετοιµασία εκτίµησης συνθηκών και συγκέντρωση µελετών ή αξιολογήσεων κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών συνθηκών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (έως εκ 2015) Μελέτη και αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης (έως Μάρτιο 2016) Εξέταση για πιλοτική εφαρµογή τον Σεπτέµβριο 2016, στη διάρκεια της Εβδοµάδας Μετακίνησης Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον Τηλ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 ECOCITY, Λόγοι επιβολής αντικινήτρων στην αγορά και χρήση Πετρελαιοκίνητων οχηµάτων. Σελ.8

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr

Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr Κεφαλληνίας 9 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ. 210 6196757 Fax. 210 6197029 info@ecocity.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Έλεγχος ιανοµής Καυσίµων. Εποπτεία ροµολογίων και Κέντρα Ελέγχου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIESEL ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος

DIESEL. Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος DIESEL Ο σιωπηρός δολοφόνος Έρευνα-Κείµενο: Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος, spsomas@otenet.gr Μία έκθεση του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νοέµβριος 2004 Κλεισόβης 9, 106

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα 1. Να µην µας πάρουν τον αέρα Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, όταν ένα φονικό περιστατικό νέφους που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΡΥΠΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ

Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ 01 ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ! ΤΣΙΓΑΡΩΝ Ελεύθεροι δύο από love 11 συλληφθέντες Σ ιον Ανακριτή Πειραιά που ανέλαβε τη διερεύνηση της κοµπίνας της λαθρεµπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 1 - - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη...5 1.2 Τα συστατικά των ρύπων των οχημάτων..9 1.3 Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων.12 1.3.1Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/ 6/21612/20.09.2011 Υπουργική Απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, 12-13 Ιαν., 2006

Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, 12-13 Ιαν., 2006 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ. Τσοσκούνογλου,. Αγραφιώτης Toyota Ελλάς Τηλ. +30 210 2808000, Fax +30 210 2808199 e-mail: miltos.tsoskounoglou@toyota.gr, dimitrios.agrafiotis@toyota.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις λειτουργίας παγίδων αιθάλης με ταυτόχρονη επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δέσποινα Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace

22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace 22 Σεπτεµβρίου Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο Πέρα από το αυτοκίνητο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η άποψη της Greenpeace Σχεδόν ένα νέο αυτοκίνητο κάνει την εµφάνισή του στους δρόµους κάθε δευτερόλεπτο: 4.000 την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Α.Τ.Ε.Ι Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Πτυχιακή Εργασία. Α.Τ.Ε.Ι Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θέμα : Ανακύκλωση Οχημάτων και Τεχνολογική Πρόοδος Στην Πρόληψη της Ρύπανσης Σπουδαστής Α.Μ 4050 Επιβλέπων Καθηγητής Μάρκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TMHMA OΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΩΝ Ομάδα φοιτητών: Φωτίου Χρυσοβαλάντης Τσιριγώτης θόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ιωάννης Ζιώµας, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος Αττικό Μετρό ΑΕ Βασιλική Τρύφωνα, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε Βασιλική Σµυρνιούδη, /νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Εισηγητής: Καραμανή Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων. Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα, μελλοντικές εκτιμήσεις και μετριασμός επιπτώσεων Χαράλαμπος Φείδας Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 3.4 Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των πλοίων στο κλίμα Εισαγωγή Εκτός

Διαβάστε περισσότερα