«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET»."

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΕ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ε- Government και η Περίπτωση του TAXISNET». Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή της έννοιας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των τομέων στους οποίους αυτή βρίσκει εφαρμογή. Αρχικά, γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση όλων των παραπάνω, μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων (επιστημονικά βιβλία, άρθρα κλπ). Στη συνέχεια η εργασία περνάει σε ένα πιο εξειδικευμένο κεφάλαιο, στο οποίο εξετάζεται η ιστοσελίδα του TaxisNet (www.gsis.gr), με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τη κλίμακα Likert και που συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνον από άτομα που χρησιμοποιούν το TaxisNet σε καθημερινή βάση (πχ λογιστές, βοηθοί λογιστών, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί κλπ). Κατόπιν αυτών, γίνεται επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια με τη βοήθεια στατιστικού ηλεκτρονικού προγράμματος, προκειμένου να παραχθούν ασφαλή αποτελέσματα. Τέλος, δίδονται συμπεράσματα βάσει όλων των ανωτέρω, προκειμένου να καταδειχθεί, αφενός κατά πόσο το TaxisNet αποτελεί τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφετέρου κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έχει βελτιώσει την ποιότητα εργασίας τόσο του επαγγελματία χρήστη της εφαρμογής, όσο και του Έλληνα φορολογούμενου. Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, TaxisNet, Δημόσια Διοίκηση, λογιστές, βοηθοί λογιστών, ερωτηματολόγιο, Πληροφοριακά Συστήματα. 1

2 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «Συγκριτική ανάλυση δεδομένων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών». Εργασίας Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility) από τις επιχειρήσεις, είναι αρκετά δύσκολο να διαμορφωθεί. Μια προσέγγιση της έννοιας που θεωρείται αποδεκτή, την ορίζει ως την ενσωμάτωση από τις εταιρίες σε εθελοντική βάση των ανησυχιών τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις συναλλαγές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει την ιστορική εξέλιξη και την διαδρομή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο. Να παρουσιαστούν νόμοι και κανόνες, αλλά επίσης και οργανισμοί και πρωτοβουλίες για τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά για την πορεία της ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλαίσια λειτουργίας μέσα στα οποία μπορούμε να οριοθετήσουμε τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Ακολουθεί η πορεία και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας από το 2000 περίπου και μετά, όπου ουσιαστικά απασχολεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντική συνεισφορά για τη χώρα μας έχει το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ επίσης μεγάλης σημασίας είναι και η δημιουργία της Χάρτας του ΣΕΒ. Στη συνέχεια, παρατίθεται μελέτη της ICAP για την ΕΚΕ, όπου και παρουσιάζονται σημαντικά ευρήματα παγκοσμίως, αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.η έρευνα γίνεται στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με αφορμή την Οδηγία της Ε.Ε. τον 2014 για την υποχρέωση δημοσίευσης στο εξής, εκτός από οικονομικά στοιχεία και ισολογισμούς και στοιχείων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλες εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους. Η μελέτη αφορά σημαντικό αριθμό εταιριών του Χ.Α.Α. στις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά για τις δράσεις τους τα τελευταία χρόνια. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρίες δεν αναφέρουν στοιχεία κοινωνικής ευθύνης στις οικονομικές τους εκθέσεις. Στην ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και δράσεις για δεκαοκτώ μεγάλες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες, οι οποίες 2

3 είχαν αναφερθεί στις οικονομικές τους εκθέσεις για την ΕΚΕ με οποιοδήποτε τρόπο. Στα συμπεράσματα γίνεται παράθεση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας για τις εταιρίες και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 3. ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η περίπτωση των Μεταλλείων Χαλκιδικής». Με τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε τη προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τους προβληματισμούς στις δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το να είναι μια εταιρία κοινωνικά υπεύθυνη δε σημαίνει μόνο ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που της επιβάλλουν οι νόμοι του κράτους, αλλά και να λειτουργεί με ηθικές αρχές δίνοντας βαρύτητα στον άνθρωπο, στον εργαζόμενο, στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε εννοιολογικό και σε ιστορικό πλαίσιο καθώς και να γίνει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση του αναλυτικού πλαισίου του όρου. Επίσης μέσω της πρωτογενούς έρευνας επιχειρείται να καταγραφούν οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την εταιρία εκμετάλλευσης των μεταλλείων Χαλκιδικής (Hellas-Gold) και κατά πόσο αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της εταιρίας. Τέλος γίνεται μια συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορά το πρακτικό μέρος της. 3

4 4. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον κλάδο των Supermarkets Οι περιπτώσεις των «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε» (Ελλάδα) και «J. SAINSBURY S PLC» (Ηνωμένο Βασίλειο)». Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα πραγματευτούμε την ανάλυση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία, ακούγεται πιο έντονα από ποτέ στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Αρχικά, θα παραθέσουμε τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναφέροντας και έρευνες από άλλους επιστήμονες που μελέτησαν το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εν συνεχεία, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε το εννοιολογικό και το θεσμικό πλαίσιο που συνάδει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, παραθέτοντας και σχετικούς νόμους που υφίστανται. Επίσης θα προχωρήσουμε σε μια ιστορική αναδρομή, παραθέτοντας ημερομηνίες σταθμούς στην εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ακόμα θα παραθέσουμε απόψεις και κριτικές σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πραγματευτούμε και θα αναλύσουμε την αναγκαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις, αναλύοντας νευραλγικούς τομείς εφαρμογής της όπως τον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικονομία, τη σύνδεση με τους τομείς του marketing και του management παίρνοντας δεδομένα από την σχετιζόμενη βιβλιογραφία καθώς και από τα δελτία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών που θα αναλύσουμε παρακάτω, καθώς και την και την ανάδειξη των μέσων αυτών, διαμέσου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά και πως μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόσφατη οικονομική κρίση. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε έλεγχους μέτρησης και επίδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τα συναφή πρότυπα, δείκτες και δράσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εξής εταιρειών supermarkets: Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. (Ελλάδα) και Sainsbury s Plc. (Hνωμένο Βασίλειο). και στη συνεχεία θα πραγματευτούμε τη σύγκριση των παραπάνω εταιρειών με τη χρήση συγκριτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Τα δεδομένα θα προέρχονται από τους απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των παραπάνω εταιρειών από το 2004 ως το

5 Στο τέλος, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την έρευνα για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, αλλά και μεταξύ τους. 5

6 5. ΝΤΙΤΖΗ ΖΩΗ «Η επίδραση των ΔΠΧΠ στη χρηματοοικονομική επίδοση των Ελληνικών Εταιρειών. Η Περίπτωση των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) - Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, στις οικονομικές καταστάσεις των Ξενοδοχειακών και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 4 Ξενοδοχειακές και 4 Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Για την πραγματοποίηση μιας αξιόπιστης έρευνας, εφαρμόστηκε μια καινοτόμος μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει δυο μέρη. Αρχικά, μελετήσαμε μεμονωμένα την κάθε επιχείρηση, και βασιζόμενοι στα αποτελέσματα 12 σημαντικών αριθμοδεικτών, συγκρίναμε την περίοδο πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ( ) με τη περίοδο μετά την εφαρμογή τους ( ), ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές. Στη συνέχεια, η έρευνα γενικεύτηκε στο σύνολο κάθε κλάδου, εξετάζοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και τους αριθμοδείκτες του 2004, έτος στο οποίο οι οικονομικές καταστάσεις ήταν δημοσιευμένες και με τα δυο είδη λογιστικών προτύπων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δείχνουν αρχικά ότι σε κλαδικό επίπεδο δεν υπάρχουν διαφορές στα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, η μελέτη των επιχειρήσεων που αποτελούν τον εν λόγω κλάδο έδειξε ότι κάποιοι από τους αριθμοδείκτες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Αναφορικά με τον κλάδο της Ναυτιλίας, τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι τα νέα λογιστικά δεδομένα δεν επηρέασαν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τη χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. 6

7 6. ΠΡΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Δομές & Χρηματοδοτικά μέσα της Αυτοδιοικητικής Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα (Περιπτωσιολογική μελέτη για τους Δήμους του Νομού Θεσ/νίκης)». Το υπολειμματικού τύπου καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας, αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι χρόνια την έντονη πίεση που προκαλεί η οικονομική κρίση και η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικών κινδύνων. Οι περιοριστικές πολιτικές και η διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης που επιλέχθηκαν για να αναδιαρθρώσουν την οικονομία, υποτίμησαν τις κοινωνικές επιπτώσεις. Το κράτος, επιλέγοντας ένα διαφορετικό προνοιακό μοντέλο με έμφαση στην εμπορευματοποίηση και την παροχή επιλεκτικών υπηρεσιών, σταδιακά αποσύρεται από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας, με άξονα τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να μεταφέρει αρμοδιότητες, χωρίς όμως την αντίστοιχη χρηματοδότηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τη ρητορική της και τις αρχικά φιλόδοξες προσπάθειες κυρίως με τη συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσιάζει αδυναμία δημιουργίας ενός κεκτημένου, που θα συνέβαλε αποφασιστικά στον εξευρωπαϊσμό των χωρών του νότου. Προσανατολισμένη σε ήπιες μορφές διακυβέρνησης και στηριζόμενη πάντα στην αρχή της επικουρικότητας, ουσιαστικά εξαντλείται στην εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης και επιδιώκει πρώτιστα την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων της νομισματικής ένωσης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών και κοινωνικών δεικτών της ΕΕ-28 για το διάστημα , επιβεβαιώνει την αποφασιστική σημασία που έχει η διαφοροποίηση του προνοιακού μοντέλου στην άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας και τον περιορισμό του κινδύνου φτώχειας, ενισχύοντας την αμφισβήτηση στις θεωρητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν την επάρκεια των πολιτικών που συνδέονται με την οικονομική μεγέθυνση. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, δεδομένων των προαναφερόμενων συνθηκών, σε επίπεδο δομών και χρηματοδοτικών μέσων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα στους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, με 7

8 τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, που απευθύνθηκε, με βάση τη μέθοδο του βασικού πληροφοριοδότη, αποκλειστικά στα στελέχη των υπηρεσιών. Από τα ερευνητικά ευρήματα, παρά το ότι αναδεικνύονται οι προσπάθειες υποκατάστασης του ρόλου της κεντρικής κυβέρνησης σ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα αποτελεσματικότητας των δήμων. Η κοινωνική πολιτική ασκείται αποσπασματικά από διαφορετικούς φορείς χωρίς ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, οι νέες δομές που δημιουργήθηκαν με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση της φτώχειας δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, όπως και η χρηματοδότηση, που περιορίζεται στην προσπάθεια αντικατάστασης των μειωμένων ίδιων πόρων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών. Οι έντονες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οργάνωση, επίσης συμβάλλουν στη χαμηλή αξιολόγηση της αυτοδιοικητικής κοινωνικής πολιτικής. Τα ευρήματα ενισχύουν τον προβληματισμό που υπάρχει για την βιωσιμότητα των δομών και τη δυνατότητα συνολικής υποστήριξης των δήμων, ταυτόχρονα όμως εντοπίζονται και τα σημεία των αναγκαίων παρεμβάσεων, ώστε να υλοποιηθεί μια αποδοτική αποκεντρωμένη πολιτική, που θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και θα αποτρέψει την κλιμάκωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 7. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ «Η Πορεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Πριν και Κατά τη Διάρκεια της Οικονομικής Ύφεσης στην Ελλάδα» Στην παρούσα μελέτη, αναλύεται η πορεία οκτώ εν ενεργεία Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας πριν την εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης (έτη ) και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης (έτη ), μέσα από τη χρήση βασικών αριθμοδεικτών αποδοτικότητας και κερδοφορίας. Η ανάλυση του τραπεζικού τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθεί η κερδοφορία και η αποδοτικότητα της κερδοφορίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών για τη χρονική περίοδο Για 8

9 να επιτευχθούν τα παραπάνω, αναλύεται η διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, καθώς και των βασικών αριθμοδεικτών οκτώ Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Επιπλέον, γίνεται συγκριτική ανάλυση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών των Συνεταιριστικών Τραπεζών μεταξύ τους, αλλά και με τις τιμές του κλάδου στο σύνολό του. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, γίνεται μια γενική εισαγωγή για τη Συνεταιριστική Πίστη και στη συνέχεια, παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας και η επισκόπηση της βιβλιογραφίας ερευνητών, που έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να μελετήσουν την πορεία Εμπορικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών, τόσο ελληνικών όσο και του εξωτερικού, μέσα από τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλων ποσοτικών μετρήσεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, περιλαμβάνεται το θεωρητικό κομμάτι. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα δεδομένα των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο κατά πόσο οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Έπειτα, αναλύεται η Συνεταιριστική Πίστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναπτύσσονται τα επίπεδα λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών σε σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα. Τέλος, γίνεται αναφορά στη Συνεταιριστική Πίστη στην Ελλάδα και στα τραπεζικά ιδρύματα, που αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των Συνεταιριστικών Τραπεζών οι αριθμοδείκτες: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA), Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (NPM) και δύο Δείκτες Κερδοφορίας (Χορηγήσεις/Καταθέσεις και Κέρδη μετά από φόρους & διακιώματα μειοψηφίας). Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω αριθμοδεικτών συγκρίνεται η διαμόρφωση των αντίστοιχων μεγεθών, τόσο μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, όσο και του αντίστοιχου κλάδου. Επίσης, μέσω της παραπάνω ανάλυσης επισημαίνονται οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των Συνεταιριστικών Τραπεζών διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την περίοδο πριν από την οικονομική ύφεση ( ) και σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης ( ). Στο τέταρτο μέρος της μελέτης, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και αναλύονται οι τάσεις, οι προοπτικές και η συμβολή του θεσμού της Συνεταιριστικής Πίστης κάτω από την «ομπρέλα» του εληνικού τραπεζικού συστήματος, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στα πλαίσια του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος και της γενικότερης ύφεσης της οικονομίας. 9

10 Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Λέξεις-Κλειδιά:τράπεζες, οικονομική κρίση, τραπεζικός τομέας, συνεταιριστικές τράπεζες, αποδοτικότητα, ρευστότητα. 8. ΤΑΟΥΚΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα-Η περίπτωση της ATEbank- Πειραιώς». Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών. Κύριος σκοπός αποτελεί η πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για τον τραπεζικό κλάδο ειδικότερα. Επίσης, εξετάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει δεχθεί μια σειρά αλλαγών και αναδιαρθρώσεων τα τελευταία χρόνια. Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων, γεγονός που συνέβαλε στη διεθνή εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό, εξετάζεται μια πολύ πρόσφατη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων στον ελλαδικό χώρο, αυτήν της τράπεζας Πειραιώς και της ATEbank, με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου που πραγματοποιήθηκε, αλλά και του αποτελέσματός της. 9. ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ «Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005 στις επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών». Η εφαρμογή των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί ως ενέργεια μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις, που μπορεί να αλλάξει τόσο την εικόνα, όσο και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής εργασίας, είναι να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005, ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την 10

11 επίδραση στο προφίλ των εταιρειών και την εξασφάλιση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων γάλακτος στην πόλη των Σερρών. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στους στόχους της αλλά και στα πλεονεκτήματά της. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία τεκμηριώνει το ρόλο της πιστοποίησης της ποιότητας τροφίμων στη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Στο δεύτερο, ο συγγραφέας προσπαθεί να εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων και της πιστοποίησης με μια ιστορική αναδρομή των συστημάτων ποιότητας. Κλείνοντας, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την έρευνα της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς τα συμπεράσματα που διεξάγουμε από αυτήν. Θα αναλυθούν οι λόγοι, που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του προτύπου, καθώς και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις, που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή του. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν και αξιολογούν τους προμηθευτές τους, τα προϊόντα που προμηθεύονται από αυτούς αλλά και το προσωπικό τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις προϊόντος γάλακτος στο νομό Σερρών έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό της αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και ότι η εφαρμογή του ISO 22000:2005 τους οδήγησε στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν, να επιβιώσουν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. Λέξεις κλειδιά : Ποιότητα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πιστοποίηση, ISO 22000:2005, Ανταγωνιστικότητα, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Επιχειρήσεις Προϊόντος Γάλακτος. 11

12 10. ΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «Η Ανάλυση του Νεκρού σημείου και η πρακτική εφαρμογή του». Κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται να γνωρίζει ποιος είναι ο ελάχιστος βαθμός παραγωγικής απασχόλησης και τι πωλήσεις πρέπει να επιτύχει προκειμένου τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδα της και στην συνέχεια να σημειώνει κέρδος. Το κέρδος αυτό σχεδιάζεται και προγραμματίζεται από την επιχείρηση. Το βασικό οικονομικό εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον σχεδιασμό ονομάζεται Νεκρό Σημείο και είναι το σημείο στο οποίο μία επιχείρηση δεν παρουσιάζει κέρδη αλλά ούτε ζημίες. Η ανάλυση του και η διαγραμματική του απεικόνιση μπορεί να φανερώσει μελλοντικά κέρδη ή ζημίες και μεταβολές στα κόστη παρέχοντας σοβαρές πληροφορίες για μελλοντικές επιχειρηματικές κινήσεις της επιχείρησης. Κάθε νέος επιχειρηματίας ή η διοίκηση μιας επιχείρησης η πρώτη κίνηση που θα εκτελέσουν θα είναι να ενδιαφερθούν να μάθουν ποια θα είναι τα κόστη και γενικά τι κόστος θα έχει η κάθε επιχειρηματική τους ενέργεια ώστε να γνωρίζουν αν αξίζει ή όχι να γίνει πράξη κάποια επιχειρηματική ιδέα που έχουνε. Ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθάει τον επιχειρηματία στην αναγνώριση και ανάλυση του κόστους είναι το Νεκρό σημείο και η διαγραμματική του αναπαράσταση. Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε τα θεωρητικά πλαίσια που χαρακτηρίζουν το Νεκρό σημείο, πως ορίζεται, ποιοι περιορισμοί πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να διευκολυνθεί το έργο των επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν το Νεκρό σημείο, τι είναι το περιθώριο συνεισφοράς και πως υπολογίζεται, ποιοι είναι οι τρόποι υπολογισμού του Νεκρού σημείου, και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μία επιχείρηση να εφαρμόζει και το διάγραμμα του νεκρού σημείου. Επίσης θα δούμε ποιες οι μεταβολές στις βασικές μεταβλητές του Νεκρού σημείου και του κέρδους, δηλαδή τι θα συμβεί στο Νεκρό σημείο αν υπάρξει κάποια μεταβολή στα στοιχεία κόστους της επιχείρησης. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τι συμβαίνει στην περίπτωση το που το Νεκρό σημείο δεν είναι γραμμικό και οι προϋποθέσεις του δεν είναι εφικτές. Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε και εφαρμόσαμε την θεωρία της ανάλυσης του Νεκρού σημείου σε μία πραγματική επιχείρηση. Δηλαδή υπολογίσαμε το Νεκρό σημείο ενός λογιστικού γραφείου και το απεικονίσαμε διαγραμματικά. Ύστερα παρακολουθήσαμε την πορεία της επιχείρησης στα χρόνια λειτουργίας της και την συμπεριφορά που είχαν τα κόστη της όταν υπήρχαν μεταβολές στον αριθμό 12

13 των εσόδων και των πελατών της και προσπαθήσαμε να βρούμε εφικτούς τόπους μείωσης των κοστών χωρίς να υπάρξουν σοβαρές μεταβολές στα κέρδη. 13

14 11. ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Εφαρμογή της χρονικά καθοδηγούμενης κοστολόγησης Βάση δραστηριοτήτων (TIME DRIVEN ABC) σε υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ.». Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί έναν μεγάλο κλάδο της λογιστικής επιστήμης. Όπως η χρηματοοικονομική λογιστική, έτσι και η Διοικητική λογιστική παρέχει πληροφορίες στον χρήστη της, ήτοι τις επιχειρήσεις, πληροφορίες διαφορετικού βεληνεκούς από αυτές της χρηματοοικονομικής λογιστικής και φυσικά με διαφορετική επίδραση στις αποφάσεις των στελεχών των επιχειρήσεων. Η Κοστολόγηση είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κόστους. Το κόστος με τη σειρά του αποτελεί τον μόνιμο «πονοκέφαλο» των επιχειρηματιών και στελεχών γενικότερα, και η ελαχιστοποίηση του αποτελεί τον απώτερο στόχο. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μία τεράστια ανάπτυξη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Τα μεγέθη των εταιριών γιγαντώθηκαν και πλέον οι επιχειρήσεις είναι σε θέσεις να εκτελούν πολλαπλές δραστηριότητες και να επεκτείνουν τις παραγωγές τους σε πολλαπλά προϊόντα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να δημιούργησαν ένα εύφορο έδαφος στις επιχειρήσεις όσον αφορά το κέρδος και την επέκταση τους γενικότερα, αλλά οδήγησαν και σε μεγάλη αύξηση του κόστους. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αναπτυχθούν μέθοδοι που θα βοηθήσουν στον έλεγχο και περιορισμό του κόστους. Τα συστήματα κοστολόγησης δραστηριοτήτων (ABC), είναι μια μέθοδος που επιβαρύνει το κόστος στα προϊόντα ή σε άλλα αντικείμενα κόστους ανάλογα πως αυτά καταναλώνουν τις διαθέσιμες πηγές της παραγωγής μέσω των δραστηριοτήτων της διαδικασίας παραγωγής. Για να παραχθεί κάτι απαιτείται να εκτελεστεί μία δραστηριότητα, οπότε όσο αυξάνονται οι δραστηριότητες αυξάνεται και το κόστος. Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η μέθοδος, έχει δηλαδή σαν υπόθεση ότι οι δραστηριότητες αποτελούν την καρδιά του κόστους. Η ABC απαιτεί μια πολύπλοκη διαδικασία για να ενσωματωθεί σε μια επιχείρηση και να εφαρμοστεί. Παρόλο που παρέχει πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τις πληροφορίες που πηγάζουν από την εφαρμογή της, αυτή η πολυπλοκότητα που έχει την καθιστούν δύσκολή επιλογή σαν μέθοδο από τις επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση της Χρονικά Καθοδηγούμενης Κοστολόγησης Βάσει Δραστηριοτήτων (Time Driven ABC) απλοποιήθηκε η διαδικασία κάνοντας πιο ελκυστική την συγκεκριμένη μέθοδο. Εδώ παρουσιάζεται μια εναλλακτική διαδικασία για τον 14

15 εντοπισμό του κόστους. Ο χρόνος αποτελεί το βασικό στοιχείο. Οι δραστηριότητες εντοπίζονται και χρονομετρούνται και το κόστος εξαρτάται από τον χρόνο που καταναλώνουν οι δραστηριότητες. Στην συγκεκριμένη εργασία θα δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Time Driven ABC βασισμένη στην μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην βιβλιογραφία. Θα εξετάσουμε κατά πόσο επιβεβαιώνεται η απλότητα εφαρμογής της, πόσο εύκολα ή δύσκολα εντοπίστηκαν οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τις πηγές της επιχείρησης (εργατικό προσωπικό) και το κόστος που δημιουργείται. Επίσης θα πάρουμε και πληροφορίες για την πρακτική δυνατότητα (practical capacity) των πηγών της επιχείρησης, ένα δεδομένο που η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σαν δυνατό και σημαντικό στοιχείο στις πληροφορίες που παρέχει. 12. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ «Έλεγχος Βιωσιμότητας Εισηγμένων Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών σε Επιλεγμένους Κλάδους.». Η πτώχευση αποτελεί ένα άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχείρηση και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, φαινόμενο. Για το λόγο αυτό, έχουν διαμορφωθεί πληθώρα μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο όλων των επιχειρήσεων και όλοι οι κατώτεροι στόχοι τίθενται, προκειμένου να συντελέσουν στη διατήρηση της. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες, αντιμετωπίζονται θετικά από τους πιστωτές, προμηθευτές και δανειστές, αλλά και από τους πελάτες. Οι συμπεριφορές αυτές ευνοούν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται τόσο από την ίδια την επιχείρηση, όσο και από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Ωστόσο, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν εμπόδια όπως η οικονομική κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, ο έντονος ανταγωνισμός, αλλά και η απάτη και η διαφθορά. Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η θεωρητική διερεύνηση αναφορικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και η εμπειρική έρευνα στις εισηγμένες επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου, των κατασκευών, των προσωπικών και οικιακών αγαθών, των πρώτων υλών, της τεχνολογίας και των τροφίμων και ποτών. 15

16 Η μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας στηρίζεται στη σύγκριση χρηματοοικονομικών δεικτών ανά εταιρεία αλλά και ανά κλάδο δραστηριότητας. Η συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων προέρχονται από τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων των Εταιρειών για τα έτη 2008 έως Γίνεται η χρήση των αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης, καθώς και του αριθμοδείκτη Altman Z- score. Στη συνέχεια ο υπολογισμός του δείκτη Altman Z-score γίνεται με την εφαρμογή της γραμμικής ανάλυσης στην οποία αθροίζονται μια σειρά δεικτών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα του αθροίσματος αυτού, να μας βοηθήσει να ταξινομήσουμε την εταιρεία στην λίστα των αποτυχημένων ή στην λίστα των επιτυχημένων. Τέλος το προβλεπτικό μοντέλο πτώχευσης Altman Z-score, εισάγεται σε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης προκειμένου να απεικονίσει τη συσχέτιση του κινδύνου με την πραγματική απόδοση της κάθε μετοχής του δείγματος.τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη είναι ότι τόσο οι εξεταζόμενοι κλάδοι όσο και οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις, παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ως προς τη βιωσιμότητα τους. Από τους εξεταζόμενους κλάδους, μόνο ένας κλάδος, αυτός των τροφίμων και ποτών, παρουσιάζεται να είναι σίγουρος, ως προς την βιωσιμότητα του. Ο κλάδος του εμπορίου παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικές τιμές και εφόσον ακολουθήσει ορθές στρατηγικές και επιλογές, θα μπορέσει να επιβιώσει. Οι υπόλοιποι τέσσερις κλάδοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αποθαρρυντικοί. Εν κατακλείδι, η ενδεδειγμένη λύση στα ανωτέρω προβλήματα είναι η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης μέσω νέων τρόπων και με χρήση νέων μεθόδων και τεχνικών, αναφερόμενοι βέβαια στους αριθμοδείκτες οι οποίοι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο όπου με την σωστή παρακολούθηση και χρησιμοποίηση τους μπορούν να δώσουν αποτελεσματική και χρήσιμη πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους. 16

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Επιχειρήσεων Υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια των αναγκών των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αξιολόγηση επιχειρήσεων και οργανισμών: Διοίκηση ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία 27 ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή... 23

Περιεχόμενα. Αξιολόγηση επιχειρήσεων και οργανισμών: Διοίκηση ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία 27 ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή... 23 Εισαγωγή... 23 Μέρος Α Αξιολόγηση επιχειρήσεων και οργανισμών: Διοίκηση ποιότητας και επιχειρηματική αριστεία 27 Ευάγγελος Γρηγορούδης Εισαγωγή... 27 1.1. Διοίκηση ολικής ποιότητας... 29 1.1.1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αποτίμηση Επιχειρήσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται διαχρονικά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΓΛΑΥΚΗ Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας Μελέτη Διάγνωσης Των Αναγκών Της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Της Κεντρικής Μακεδονίας περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment).

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). 2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων Mεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). Equal Society Μη Κυβερνητικός Οργανισμός EQUAL SOCIETY ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 23/2/2016 Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγική Παρουσίαση 1. Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα γενική προσέγγιση 2. Εννοια, ρόλος και

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα