ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ( L i q u e f ie d N a t u r a l G a s ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.1 Ιστορική αναδροριχατο φυσικό^^α^^^ 1.2 Σχηματισμός φυσικού αερίου και γεωλογία υπεδάφους 1.3 Ορισμός και σύσταση του φυσικού αερίου 1.4 Αποθέματα φυσικού αερίου 1.5 Μεταφορά φυσικού αέριου 2. ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ I 2.1 Εισαγωγή Η Πρώτη υγροπο Γΐση αερίων Τι είναι το υγροποιηρένο φυσικό αέριo_(lng} Ιστορία του LNG 2.2 Πορεία υγροποίησης φυσικού αερίου J Γενικά Μονάδα επεξεργασίας Μονάδα καθαρισμού Μονάδα απομάκρυνσης υδραργύρου (Hg) Μονάδα απομάκρυνσης νερού (Η 2Ο) Μονάδα απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα j (CO2) ^ Μονάδα υγροποίησης 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Φ ΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3.1 Τρόποι μεταφορών

3 3.1.1 Μεταφορά LNG μέσω πλοίων Άλλοι τρόποι μεταφοράς LNG 4. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου από το δεξαμενόπλοιο 4.3 Αποθήκευση του LNG 4.4 Διατήρηση του ψύχους των γραμμών εκτόνωσης J 4.5 Απαέρια και ατμοί 4.6 Επανασυμπυκνωτής Αεριοποιητές Σύστημα αερίου καυσίμου 5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ι3 _ _ Ε ισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Κριτήρια κατασκευής δεξαμενών ΠερIγραφιίδIαφόρων τρόπων κατασκευής Περιγραφή ανέγερσης μιας δεξαμενής LNG Aντλίες και όργανα κάθε δεξαμενής 6. ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟΥ Φ ΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Τύποι αεριοποιητών 7. ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LNG -ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4 7.1 Εισαγωγή 7.2 Ασφάλεια δεξαμενών στα πλοία ]^εταφοράς LNG 7.3 Ασφάλεια εγκαταστάσεων LNG Βασικές αρχές ασφαλείας και ρόλος ασφαλείας ι των σ υ α τ η ρ ά τ ω ν Ο ρόλος του ανθρώπου 8. ΧΡΗΣΕΙΣ LNG Δορυφορικοί σταθμοί 8.2 LNG σαν καύσιμο οχημάτων 8.3 LNG σαν καύσιμο αεροπλόνων 8.4 _ LNG σαν καύσιμο τραίνων ' 8.5 Άλλες χρήσεις του LNG

5 ΛΙΣΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 1 Μοριακή δομή μεθανίου σελ. 4 Michael Faraday ( μ.χ.) σελ. 9 4 Τεμματικό^ σταθμός Σύγκριση μεγέθους πλοίου μεταφοράς, LNG 1 σελ. 29 σελ Απεικόνιση τερματικού σταθμού σελ Δεξαμενή οχήματος μεταφοράς LNG I σελ Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς LNG 1 σελ Απεικόνιση ενός τερματικού σταθμού 1 σελ Αποτελέσματα διαρροής φυσικού αερίου ' σελ Δεξα]Jεvές αποθήκευσης LNG ; σελ Δεξαμενή με αυτοφερόμενη εσωτερική δεξαμενή σελ Δεξαμενή αποθήκευσης που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα σελ. 76 ΠΙΝΑΚΕΣ 1 1Συστατικά του φυσικού αερίου σελ Χημικές ιδιότητες του LNG σελ. 10! 3 Τύποι δεξαμενών-τεχνικές- Ιδιαιτερότητες σελ Τύποι δεξαμενών μεταφοράς LNG ί σελ Παρουσίαση μέτρων ασφάλειας σε περιπτώσεις διαρροής LNG σελ. 72 ΣΧΗΜΑΤΑ 1 1Διάγραμμα απομάκρυνσης νερού... 1 σελ. 14

6 Διάγραμμα μονάδας αφυδάτωσης Διεργασίας απομάκρυνσης CO2, H2S Διάγραμμα κύκλου καταρράκτη τριών σταδίων Διάγραμμα απάδοσης ψυκτικού κύκλου καταρράκτη τριών σταδίων Διάγραμμα απάδοσης ψυκτικού κύκλου _ d καταρράκτη εννέα σταδίων _ Διάγραμμα ροής τροποποιημένου τύπου καταρράκτη Διάγραμμα ροής ψυκτικού κύκλου _8 ισεντροπικής εκτόνωσης Διάγραμμα ροής κύκλου ψύξης Ritchard _ l o j Διάγραμ]ϋα ροής κύκλου ψύξης Technip Διάγραμμα ροής κύκλου ψύξης Tealark Διάγραμμα ροής ενός τερματικού σταθμού 1 3 j_ Δεξαμενή αποθήκευσης LNG 14 I Δεξαμενές σε κοιλότητες του εδάφους Δεξαμενή με αυτοψερόμενη εσωτερική 15 δεξαμενή Δεξαμενή τύπου μεμβράνης 1 7 j Στάδια (1-3 ) ανέγερσης δεξαμενής Στάδια (4-6 ) ανέγερσης δεξαμενής 1 9 : Στάδια (7-9 ) ανέγερσης^ δεξαμενής 20 Στάδια χίο -12J ανέγερσης δεξαμενής 21 I ΑπεικόνιΟΓΐ πρώτου τύπου αεριοποιητή Απεικόνισή δεύτερου τύπου αεριοποιητή Παραλλαγή πρώτου τύπου αεριοποιη τ ή Αεριοποιητής^θαλασσινού νερού σελ. 16 σελ. 17 σελ.19 σελ. 20 σελ. 21 I σελ. 23 σελ. 25 σελ. 26 σελ. 27 σελ. 39 σελ. 47 σελ. 52 σελ. 56 σελ. 57 σελ. 61 σελ. 62 j ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Ποσοστό χρςσψοποιούμενων δεξαμενών ί 2 Αριθμός πλοίων που κατασκευάστηκαν από ΤΟ 1965 έως τα 2002

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή έχει σαν αντικείμενο της το φυσικό αέριο στην υγρή του μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο) το οποίο πρόκειται να αποτελέσει μια εναλλακτική αλλά και συμφέρουσα μορφή ενέργειας για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται τα στάδια μετατροπής του φυσικού αερίου σε υγροποιημένο, οι τρόποι μεταφοράς του, οι χώροι αποθήκευσης αυτού, καθώς και η τελική του μετατροπή με σκοπό τη διάθεσή του από το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα αυτής της μορφής του φυσικού αερίου σε συνάρτηση με τον βαθμό επικινδυνότητας καθώς και με τα λαμβανάμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις διάφορες διεργασίες που έχουν να κάνουν με το φυσικά αέριο είτε στην αέρια μορφή του,είτε στην υγρή.

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

9 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝ ΑΔΡΟ Μ Η ΣΤΟ Φ ΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Από ιστορικές πηγές προκύπτει ότι το φυσικό αέριο υπήρχε από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Αξιοσημείωτες ήταν οι αναφορές ανθρώπων οι οποίοι παρατηρούσαν με έκπληξη διόφορες φλόγες να ξεπηδούν από το έδαφος.οι φλόγες αυτές δημιουργούνταν από την όνοδο του φυσικού αερίου στα επάνω στρώματα του φλοιού της γης σε συνδυασμό με τις αστραπές οι οποίες καθώς έπεφταν στο έδαφος έρχόνταν σε επαφή με το αέριο και προκαλούσαν την ανάφλεξή του με συνέπεια να δημιουργείται ένα είδος πυρκαγιάς. Αυτές οι πυρκαγιές μπέρδεψαν τους περισσότερους πρόωρους πολιτισμούς, και ήταν η αφορμή για την δημιουργία μύθων και δεισιδαιμονιών γύρω από αυτές. Ένας από το διασημότερους τύπους φλόγας βρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα, στους πρόποδες του Παρνασσού περίπου το Π.Χ. Μάρτυρας αυτού του γεγονότος ήταν ένας βοσκός ο οποίος συνάντησε αυτό που έμοιασε με ένα " καιγόμενο ελατήριο" όπως το χαρακτήρισε, μια φλόγα η οποία ξεπηδούσε από μια σχισμή του βράχου. Οι Έλληνες, μην μπορώντας να δώσουν μια λογική εξήγηση το θεωρούσαν θείας προέλευσης, και γι' αυτό τον λόγο ένα ναό τη φλόγα. Αυτός ο ναός στέγασε μια ιέρεια και έγινε γνωστός ως το μαντείο των Δελφών, που έδινε προφητείες για διάφορα θέματα οι οποίες προέρχονταν από τη φλόγα. Ανάλογες αναφορές για την ύπαρξη φυσικού αερίου σε παλαιότερες εποχές έγιναν και από διάφορους συγγραφείς όπως ο Ε.Ν. Tiratsoo ο οποίος στο βιβλίο του ' 'Natural Gas' ' αναφέρει ότι η ύπαρξη του φυσικού αερίου ήταν ήδη γνωστή στην Κίνα από τον 3 αιώνα, αλλά και κατά τον 17 αιώνα όπου χρησιμοποιούνταν τόσο ως θερμαντικό μέσο όσο και για την παραγωγή φωτισμού. Επίσης από ιστορικά στοιχεία γίνεται γνωστό ότι τον 18 αιώνα στην Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη διανομή φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ενώ κατά το 2 μισό του 19 αιώνα στις ανατολικές πολιτείες της Αμερικής ήταν ήδη,σε μεγάλο βαθμό, διαδεδομένη η διανομή φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Το 1891 γίνεται ο πρώτος διεθνής αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Καναδά και Αμερικής,ο οποίος ξεκινούσε από το Οντάριο και κατέληγε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Κλείνοντας αυτήν την ιστορική αναδρομή του φυσικού αερίου ανά τους αιώνες θα λέγαμε ότι το φυσικό αέριο καθιερώθηκε σαν πηγή ενέργειας για πολλαπλές χρήσεις μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο με αφορμή την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο στον τομέα της κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου μεγάλων αποστάσεων όσο και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των εξορύξεων.

10 1.2 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Το φυσικό αέριο συναντάται στην φύση σε υπόγειους σχηματισμούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το φυσικό αέριο σχηματίστηκε όμοια με το πετρέλαιο με την πάροδο πολλών χιλιετιών της ιστορίας της γης και συσσωρεύτηκε σε κοιτάσματα, αφού μετανάστευσε από τον τόπο γένεσής του σε πορώδης σχηματισμούς (χώρους) κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σχηματίζοντας κοιτάσματα Ο σχηματισμός του φυσικού αερίου είναι στενά συνδεδεμένος με τα πρώτα 10 km του φλοιού της γης. Σαν παράδειγμα αναφέρονται κάπαια σημεία της βόρειας θάλασσας στην περιοχή της Αγγλίας όπου το αέριο το οποίο ανακαλύφθηκε στα βόρεια κοιτάσματά της προέρχεται κυρίως από την Πέρμιον και Τριόσιον περίοδο. Τεράστια επίσης κοιτάσματα φυσικού αερίου ανιχνεύονται σε σχιστόλιθους της Δεβονίου περιόδου στην Αμερική. Για τον σχηματισμό του φυσικού αερίου υπάρχει μια θεωρία ενός επιστήμονα, του καθηγητή αστροφυσικής Tomas Gold ο οποίος παίρνοντας σαν βάση το γεγονός ότι τόσο η ατμόσφαιρα όσο και η επιφάνεια του πλανήτη Κρόνου αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο σε αέρια και υγρή αντίστοιχα μορφή, υπέθεσε ότι κατά την διάρκεια του σχηματισμού των πλανητών και φυσικά της γης η πρωτογενής ατμόσφαιρα περιείχε τεράστιες ποσότητες μεθανίου. Σύμφωνα με την άποψη πολλών γεωλόγων κατά την διάρκεια της στερεοποίησης της γης μεγάλες ποσότητες μεθανίου απεβλήθησαν από το εσωτερικό της πριν ακόμα σχηματιστεί ο φλοιός της. Ο Gold όμως, υποστηρίζει πως σχηματίστηκε ένας μανδύας ο οποίος εγκλώβισε τεράστιες ποσότητες μεθανίου κατά την διάρκεια της αποβολής του από το εσωτερικό της γης και οι οποίες με την πάροδο δισεκατομμυρίων ετών ανήλθαν στα επάνω στρώματα του φλοιού της γης με την βοήθεια διαφόρων τεκτονικών μηχανισμών. Σαν ένα πρώτο σχόλιο θα λέγαμε ότι εάν τα άσα υποστηρίζει ο Gold ευσταθούν τότε θα πρέπει να υπάρχουν κοιτάσματα όπου το μεθάνιο και κατ' επέκταση το φυσικό αέριο δεν υπήρξε προϊόν βιογενούς σχηματισμού, αλλά αβιογενούς. Στο κοίτασμα το φυσικό αέριο συναντιέται σε μσρφή μίγματος αερίων υδρογονανθράκων σε ελεύθερη μορφή ή διαλυμένων σε πετρέλαιο και νερό ή απορροφημένων από πετρώματα. Ανάλογα με την προέλευση διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: Το συυέατικό φυσικό αέριο (άμεσα απολήψιμο) το οποίο ανάλογα με την εκμετάλλευσή του διακρίνεται: *Στο συναρτημένο με το αργό πετρέλαιο και είναι παραπρο'γόν της πρωτογενούς επεξεργασίας αυτού και *Στο μη συναρτημένο, το οποίο λαμβόνεται απ' ευθείας με γεωτρήσεις. Το υη συυβατικό (περιέχεται σε άμμους και σχιστόλιθους ). Το μη συμβατικό φυσικό αέριο περιέχεται σε άμμους και σχιστόλιθους και δεν είναι με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα,αικονομικά εκμεταλλεύσιμο.

11 1.3 Ο ΡΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟ Υ Φ ΥΣΙΚΟ Υ ΑΕΡΙΟ Υ Το φυσικό αέριο στις μέρες μας συνιστά μια σύγχρονη και αποδοτική πηγή ενέργειας,φιλική προς το περιβάλλον, όπως και εύκολη και ακίνδυνη στη χρήση του. Το φυσικό αέριο είναι ένα μίγμα αερίων, κυρίως ελαφρών υδρογονανθράκων, αλλά και διαφόρων άλλων αερίων σε ελάχιστα όμως ποσοστά. Συναντάται στην φύση σε υπόγειους σχηματισμούς τόσο μόνο του όσο και με την παρουσία αργού πετρελαίου. Το βασικότερο συστατικό των ελαφρών υδρογονανθράκων είναι το μεθάνιο το οποίο καθορίζει αποφασιστικά τις φυσικές και θερμοφυσικές ιδιότητες των φυσικών αερίων που είναι οι εξής: Είναι ελαφρύτεροι από τον αέρα (ενώ τα υγραέρια βαρύτερα) Έχουν μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο Μπορούν να αντικαταστήσουν άμεσα τον ηλεκτρισμό σε πολλές χρήσεις Εικόνα 1: Μοριακή δομή μεθανίου Εκτός από τους ελαφρούς υδρογονάνθρακες υπάρχουν και οι λίγο βαρύτεροι οι οποίοι είναι το αιθάνιο (C2H6), το προπάνιο (CsHe), το βουτάνιο (C4H10). Από τα υπόλοιπα αέρια τα κυριότερα είναι το άζωτο (Νζ), το διοξείδιο του άνθρακα (COz), το ήλιο (He), το υδρόθειο (HzS), το οξυγόνο (Οζ)και το αργίλιο (ΑΙ) τα οποία υπάρχουν, όπως προαναφέραμε, σε ελάχιστες ποσότητες. Ανάλογα με το ποσοστό των βαρύτερων υδρογονανθράκων το φυσικό αέριο διακρίνεται σε: ξποά αέοιο και υγρό agj3.!.o και μπορεί επιπρόσθετα να είναι κορεσμένο με ατμό νερού κάτω από φυσικές συνθήκες. Στο ερώτημα αν το φυσικό αέριο είναι βλαβερό για το οικοσύστημα η επιστήμη απαντά όχι. Η απάντηση αυτή προέκυψε ύστερα από σειρά εκτεταμένων πειραμάτων που αφορούσαν τόσο τον άνθρωπο όσο και τα

12 ζώα. Ένα ενδεικτικό πείραμα έγινε σε άτομα στο Λος Άντζελες στα οποία διοχετεύτηκε αέριο με σύσταση % κ.ο: CH4 90% C2H5 4.63% CjHe 3.9% iso-c4hio 0.51% CO2 0.4% CsHi % καθώς και ίχνη αέρα Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού έδειξαν άτι δεν είχε καμία απολύτως επίδραση σ' αυτούς. Το ίδιο πείραμα που έγινε σε ζώα αυτή τη φορά έδειξε ότι για 30 ημέρες - παρόλο που δέχτηκαν σημαντικές ποσότητες αερίου (έως 80%) - αυτά δεν επηρεάστηκαν. Το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερή σύνθεση και διαφέρει από κοίτασμα σε κοίτασμα. Οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες φυσικού αερίου είναι οι:ρωσία, το Ιράν, οι Ηνωμένες πολιτείες. Συνήθως το φυσικά αέριο που διανέμεται στις πόλεις περιέχει % μεθάνιο και το υπόλοιπο αποτελείται κυρίως από αιθάνιο και προπάνιο. Το Ελληνικό φυσικό αέριο είναι σύνθεσης κυρίως Ρωσικού και Αλγερινού. Η σύνθεση αυτή καθορίζεται τόσο από τις ανάγκες της κατανάλωσης όσο και από τη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου. Οι ποσότητες αυτές αναμειγνύονται και με άλλα αέρια τα οποία εισρέουν από άλλες χώρες της Ευρώπης λόγω του διασυνδεόμενου δικτύου μεταφοράς με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διακύμανση στη σύνθεση του φυσικού αερίου που διανέμεται από το εθνικό δίκτυο της χώρας προς τις διάφορες πόλεις σαν αέριο μίγμα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μεθάνιο CH % Αιθάνιο C2 Ηβ 0-20% Προπάνιο C3 Ηβ Βουτάνιο C4 Ηιη Διοξείδιο του C % άνθρακα Οξυγάνο , 2 % Αζωτο Νζ 0-5% Σουλφίδιο HzS 0-5% υδρογόνου Σπάνια αέρια A, αυτός, ΝΕ, Xe ίχνος Πίνακας 1: Συστατικά ταυ φυσικού αερίου

13 1.4 ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΤΑ Φ ΥΣΙΚΟ Υ ΑΕΡΙΟ Υ Η μεικτή παγκόσμια παραγωγή το 1986 ανήλθε σε 2.153*10 m Από αυτά το 8% απωλέσθη για διαφορετικές αιτίες, το 8% για επαναπλήρωση και το 84% το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κατανάλωση. Τα επιβεβαιωμένα και πιθανά παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου, είναι λιγότερο από αυτά του πετρελαίου και υπολογίστηκαν για το 1992 γύρω στα 423*10 t ΜΠΚ ή *10 m. από αυτά τα 154*10 t ΜΠΚ ή Γπ αναγνωρίζονται σαν επιβεβαιωμένα. Τα παραπάνω αποθέματα κατανέμονται για το 1992 στο Ανατολικό μπλόκ και την Κίνα με 46%, στη Μέση και Εγγύς Ανατολή με 29%,στην βόρεια Αμερική με 6%, στην Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη με 4%. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα επιβεβαιωμένα αποθέματα φυσικού αερίου, με τα δεδομένα του 1992,θα επαρκούσαν για περίπου 70 χρόνια. Ειδικότερα πιστεύεται ότι η δυτική Σιβηρία για τα επόμενα πενήντα χρόνια θα αποτελέσει την κύρια πηγή εξαγωγής φυσικαύ αερίου άλλωστε κατά την δεκαετία του 1980 η ετήσια παραγωγή ανήλθε σε Gm^. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου παρουσιάζουν αποδεδειγμένα αποθέματα του ύψους των δισεκατομμυρίων στάνταρτ κυβικών μέτρων (m ), ή περίπου δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου αργού πετρελαίου. Μέχρι και σήμερα αι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες του φυσικού αερίου είναι οι: Ρωσία όπου συγκεντρώνει το 40% των παγκόσμιων αποθεμάτων, ακολουθεί το Ιράν με 14%, η Ανατολική Ευρώπη με 5-6% και οι Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής με ποσοστό 6-7%. Στην πρώην σοβιετική ένωση υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου μόνα τους ή μαζί με αργό πετρέλαιο. Ποιο συγκεκριμένα, πολλά από τα κοιτάσματα αυτά έχουν βρεθεί στην Ουκρανία στο Ουζμπεκιστάν, στο Καζακστάν, στο Αζερμπαϊτζάν καθώς και στην κεντρική Ασία. Σε αυτές όμως τις περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τόσο με την μεταφορά, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (-55 C) που επικρατούν κατά την διάρκεια του χειμώνα, όσο και με τις τεράστιες αποστάσεις που τις χωρίζουν από την νοτιοδυτική Ευρώπη, στοιχεία που προκαλούν πτώση πίεσης του αερίου κατά την μεταφορά του.

14 1.5 Μ ΕΤΑΦ Ο ΡΑ Φ ΥΣΙΚΟ Υ Α ΕΡΙΟ Υ Η αποδοτική και αποτελεσματική μετακίνηση του φυσικού αερίου από την περιοχή της παραγωγής προς στις περιοχές κατανάλωσης απαιτεί ένα εκτενές και επιμελημένο σύστημα μεταφορών. Σε πολλές περιπτώσεις, το φυσικό αέριο που παράγεται θα πρέπει να ταξιδέψει μια μεγάλη απόσταση για να φθάσει στο σημείο χρήσης του. Το σύστημα μεταφορών για το φυσικό αέριο αποτελείται από ένα σύνθετο δίκτυο σωληνώσεων, σχεδιασμένο έτσι ώστε να μεταφέρει γρήγορα και αποτελεσματικά το φυσικό αέριο από τον τόπο προέλευσής του, στους τομείς της υψηλής ζήτησης φυσικού αερίου. Η μεταφορά του φυσικού αερίου συνδέεται στενά με την αποθήκευσή του, επίσης εάν δεν υπάρξει ανάλογη ζήτηση για την ποσότητα του φυσικού αερίου που διατίθεται εκείνη την περίοδο, το αέριο που απομένει στις εγκαταστάσεις μπορεί να παραμείνει για όσο διάστημα χρειαστεί χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις στην ποιότητά του. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις σημαντικοί τύποι σωληνώσεων κατά μήκος της διαδρομής μεταφορών: το σύστημα συλλογής, η διακρατική σωλήνωση, και το σύστημα διανομής. Το σύστημα συλλογής αποτελείται από σωληνώσεις χαμηλής πίεσης και μικρής διαμέτρου που μεταφέρουν το ακατέργαστο φυσικό αέριο από την πηγή, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία το φυσικό αέριο περιέχει υπερβολικές ποσότητες θείου και διοξειδίου του άνθρακα (ξινό αέριο), ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που συλλέγει το ξινό αέριο από τον σωλήνα πρέπει να εγκαθίσταται με σκοπό την ουσιαστική απομάκρυνσή του. Το ξινό αέριο είναι εξαιρετικά διαβρωτικό και επικίνδυνο, κατά συνέπεια η μεταφορά του από την πηγή πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο μιλιά υπόγειων σωληνώσεων μεταφέρουν το φυσικό αέριο σε μεγάλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φυσικό αέριο μερικές φορές μεταφέρεται χιλιάδες μιλιά από τη πηγή από την οποία προήλθε στον τελικό προορισμό του. Μια μηχανή αποκαλούμενη συμπιεστήε αυξάνει την πίεση του αερίου, αναγκάζοντάς το να κινηθεί κατά μήκος των σωληνώσεων με υψηλή ταχύτητα. Οι σταθμοί συμπιεστών, που χωρίζονται σε διαστήματα των 50 έως 100 μιλιών, κινούν το αέριο κατά μήκος των σωληνώσεων με ταχύτητα περίπου 15 μιλιών ανά ώρα. Ένα μέρος του αερίου που κινείται κατά μήκος αυτής της υπόγειας εθνικής οδού αποθηκεύεται προσωρινά σε τεράστιες υπόγειες δεξαμενές. Οι δεξαμενές αυτές γεμίζουν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες για να μην υπάρξει εξάτμιση του αερίου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Όταν το αέριο φτάσει στον προορισμό του οδηγείται σε μικρότερο δίκτυο έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στα σημεία κατανάλωσής του.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

16 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΩΤΗ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Ενώ συνεχιζόταν η διαμάχη των χημικών σχετικά με το πρόβλημα της ενώσεως των αερίων, ένας φυσικός με το όνομα Μιχαήλ Φαρανταίυ (Michael Faraday μ.χ.), γιος Άγγλου σιδηρουργού, ακολούθησε μια εντελώς νέα γραμμή έρευνας που θα είχε τεράστιες πρακτικές συνέπειες στο μέλλον. Το 1823 μ.χ. Ο Φαρανταίυ αποφάσισε να διαπιατώσει τι συνέβαινε στην περίπτωση της συμπίεσης και της ψύξης ενός αερίου. Χρησιμοποιώντας ένα λυγισμένο γυάλινο σωλήνα,τοποθέτησε στο βραχύ σκέλος κρυστάλλους μιας ένωσης του χλωρίου, έκλεισε το σωλήνα και βύθισε το μακρύ σκέλος σε ένα ψυκτικό μίγμα. Θερμαίνοντας τους κρυστάλλους στο βραχύ σκέλος προκάλεσε ελευθέρωση αερίου χλωρίου, που δημιουργούσε μεγάλη πίεση. Καθώς το αέριο γέμιζε τον μακρύ σωλήνα, άρχισε να υγροποιείται. Το πείραμα αυτό ήταν το πρώτο από τα πολλά στα οποία ο Faraday υγροποίησε αέρια. Χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική για το υδρόθειο (που δίνει στα κλούβια αβγά τη γνωστή δυσάρεστη οσμή) για το διοξείδιο του θείου, την αμμωνία και άλλα αέρια.. Αλλά δεν μπορούσε να επιτύχει το ίδιο με το οξυγόνο ή το άζωτο ή το υδρογόνο. Τα αέρια αυτά κατέληξαν να ονομασθούν ' έμμονα αέρια' ' εξ' αιτίας της απροθυμίας τους να περάσουν στην υγρή κατάσταση. Εικόνα 2 : Michael Faraday μ.χ.

17 2.1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι φυσικό αέριο το οποίο ψύχεται στους -260 F ( C) σε κανονική πίεση και συμπυκνώνεται σε υγρό. Με την υγροποίηση αφαιρούνται από το φυσικό αέριο οι ποσότητες του αιθανίου (C2H6), προπανίου (CaHs), του οξυγόνο (Οζ), του άζωτο (Na), του υδρογόνου (Ha), του νερό (HaO), του διοξειδίου του άνθρακα (COa), των ενώσεων του θείου και πιθανών άλλων προσμείξεων ώστε το υγροποιημένο πλέον φυσικό αέριο να είναι σχεδόν 100% μεθάνιο. Το βάρος του είναι 45% μικρότερο από το βάρος του νερού. Το Im^ υγροποιημένου φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 600m^ φυσικού αερίου. Έτσι καθιστάτε δυνατή και πιο οικονομική η μεταφορά του μεταξύ των ηπείρων με ειδικά σχεδιασμένα ωκεάνια πλοία. Δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό. Ο ατμός του (μεθάνιο) είναι άχρωμος, άοσμος και μη ταξικός. Ο κρύος ατμός του είναι εύφλεκτος όταν εμφανίζει μια συγκέντρωση σε αέρα από 5% έως 15%.Λιγότερος αέρας δεν περιέχει αρκετό οξυγόνο για να στηρίξει τη φλόγα ενώ περισσότερος το καθιστά αραιά για ανάφλεξη. Σε κανονικές συνθήκες δεν μπορεί να εκραγεί. Όταν οι ατμοί του θερμανθούν -160 F( C) γίνονται ελαφρύτεροι από τον αέρα ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ LNG Χημικός τύπος Μοριακό βάρος Θερμοκρασία βρασμού. ( F) Θερμοκρασία ανάφλεξης ( F) Ελάχιστο όριο εύφλεκτου CH /ο Πίνακας 2: Χημικές ιδιότητες του LNG Για να δημιουργηθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να είναι διαθέσιμο για χρήση ακολουθείται μια διαδικασία με διάφορα στάδια τα οποία είναι εξαρτώμενα μεταξύ τους. Τα σημαντικότερα στάδια της αλυσίδας παραγωγής του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι τα ακόλουθα.: Έρευνα και παραγωγή του υπόγειου φυσικού αερίου Υγροποίηση του παραγόμενου φυσικού αερίου Μεταφορά του υγροποιημένου πλέον αερίου με ειδικά πλοία

18 Παράδοση στον τελικό προορισμό του και αποθήκευση σε κατάλληλες δεξαμενές Αεριοποίηση Μεταφορά του με σύστημα σωληνώσεων στις τελικές καταναλώσεις (π.χ οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση, οχήματα φυσικού αερίου κτλ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LNG Η πρώτη υγροποίηση του φυσικού αερίου χρονολογείται τον 19 αιώνα όταν βρετανοί φαρμακοποιοί και ο φυσικός MICHAEL FARADAY πειραματίστηκαν με την υγροποίηση διαφόρων τύπων αερίων, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου. Ο γερμανός μηχανικός KARL VAN LINDER έστησε την πρώτη πρακτική ψυκτική μηχανή συμπίεσης στο Μόναχο το Οι πρώτες εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου χτίστηκαν στην δυτική Βιρτζίνια το 1912, ενώ οι πρώτες εμπορικές εγκαταστάσεις υγροποίησης χτίστηκαν στο Κλήβελαντ του Οχάιο το Η αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου έγινε σε μονωμένες δεξαμενές σε ατμοσφαιρική πίεση. Σήμερα υπάρχουν 113 ενεργές εγκαταστάσεις υγροποίησης στις ΗΠΑ οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται στα βορειοανατολικά κράτη. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου διευκόλυνε τη μεταφορά του σε μακρινούς προορισμούς. Τον Ιανουάριο του 1959, το πρώτο παγκοσμίως βυτιοφόρο, ναυλωμένο με 7000 Bbl πρισματικές δεξαμενές αργιλίου με ξύλινες υποστηρίξεις και μόνωση από κόντρα πλακέ και ουρεθάνη μετέφερε ένα φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη λίμνη Charles της Λουζιάνα στο νησί Canvey του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το γεγονός έδειξε ότι μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορούσαν να μεταφερθούν ακίνδυνα ακόμα και στον ωκεανό. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 14 ημερών, επτά επιπλέον φορτία μεταφέρθηκαν επιτυχώς. Έτσι, το 1964, το βρετανικό συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει ένα εμπορικό πρόγραμμα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Βενεζουέλα στο νησί Canvey. Όμως προτού οριστικοποιηθεί η εμπορική συμφωνία, ανακαλύφθηκαν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου στη Λιβύη και στη γιγαντιαία περιοχή Hassi R'Mel της Αλγερίας, αποστάσεις κοντινότερες προς την Αγγλία. Με ξεκίνημα τα 260 εκατομμύρια κυβικά πόδια τη μέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε παγκοσμίως ο πρώτος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου και η Αλγερία ο πρώτος εξαγωγέας. Από τότε η Αλγερία έγινε ο σημαντικότερος προμηθευτής φυσικού αερίου παγκοσμίως. Τότε χτίστηκαν επιπλέον εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου και τερματικά εισαγωγής κυρίως στις ατλαντικές και ειρηνικές περιοχές των ΗΠΑ. Επίσης τέσσερα θαλάσσια τερματικά κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1971 και Οι πρώτες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ασία πραγματοποιήθηκαν το 1969 όταν μεταφέρθηκε υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αλάσκα στην Ιαπωνία.

19 To 1999, κατασκευάστηκαν οι πρώτες ατλαντικές λεκάνες υγροποίησης στο δίκτυο. Αυτό το γεγονός συνδέεται με την αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη διαδικασία της υγροποίησης του φυσικού αερίου πρέπει αρχικά να αποβληθούν οποιεσδήποτε προσμείξεις υπάρχουν σ' αυτό όπως νερό (Η2Ο), οξυγόνο (Oa), άζωτο (Na), ενώσεις του θείου, διοξείδιο του άνθρακα (COa), αιθάνιο (CaHe), προπάνιο (CaHe), τα οποία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υγροποίησης λόγο των χαμηλών θερμοκρασιών ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο κύκλωμα της υγροποίησης (πχ. διάβρωση), ενώσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τις εγκαταστάσεις όπως το υδρογόνο καθώς επίσης και ενώσεις που το ποσοστό τους στο φυσικό αέριο υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια των προδιαγραφών του εμπορικού φυσικού αερίου. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός ψυκτικού κυκλώματος το φυσικό αέριο μεταβαίνει από την υγρή του φάση σε υψηλή πίεση στην αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση. Έτσι μια εγκατάσταση υγροποίησης φυσικού αερίου αποτελείται από τις εξής μονάδες; Την μονάδα επεξεργασίας στην οποία το φυσικό αέριο απαλλάσσεται από τις ανεπιθύμητες προσμείξεις του. Την μονάδα υγροποίησης στην οποία γίνεται η υγροποίηση του φυσικού αερίου σε ατμοσφαιρική πίεση. Τις βοηθητικές μονάδες ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η θερμοκρασία που χρειάζεται για να υγροποιηθεί το φυσικό αέριο είναι F ( C) κάτι που σημαίνει ότι κάθε συστατικό στο ρεύμα τροφοδοσίας το οποίο μπορεί να στερεοποιηθεί σ' αυτή τη θερμοκρασία πρέπει να απομακρυνθεί ή να μειωθεί η περιεκτικότητα του σε ποσοστό που να μην μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εγκατάσταση. Τα δύο κύρια συστατικά που βρίσκονται σε όλα τα ρεύματα τροφοδοσίας του φυσικού αερίου είναι το νερό (HaO) και το διοξείδιο του άνθρακα (COa) καθώς επίσης και άλλα συστατικά σε μικρότερες συγκεντρώσεις όπως το υδρόθειο (HaS), 01 μερκαπτάνες, η σκόνη, ppm υδραργύρου (Hg) κτλ που πρέπει να απομακρυνθούν.

20 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Το πρώτο συστατικό που απομακρύνεται είναι η σκόνη. Συνήθως χρησιμοποιούνται φυγοκεντρικοί διαχωριστές οι οποίοι είναι εν παραλλήλω συνδεδεμένοι και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα όταν η τροφοδοσία είναι υψηλή. Φίλτρα αερίων τα οποία είναι κοινά φίλτρα κυλινδρικού σχήματος με διάταξη τέτοια ώστε η μεγάλη επιφάνεια να έρχεται σε επαφή με το ρεύμα τροφοδοσίας και τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά ακόμα και σε περιοχές του Ιμίκρο και περισσότερο. Η μονάδα καθαρισμού είναι σημαντική γιατί σε τυχόν που μπορεί να δημιουργηθούν ο έλεγχος της πίεσης της υπόλοιπης εγκατάστασης παρουσιάζει δυσκολίες ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Hg) Η ύπαρξη του υδραργύρου (Hg) στα κοιτάσματα του φυσικού αερίου συνδέεται με την ύπαρξη του υδρόθειου (H2S) και η συγκέντρωση του στον τόπο παραγωγής είναι λίγα μικρογραμμάρια. Στο παρελθόν ο υδράργυρος είχε δημιουργήσει προβλήματα στις μονάδες υγροποίησης του φυσικού αερίου και ειδικότερα στους εναλλάκτες αλουμινίου διότι το αλουμίνιο και τα κράματα αυτού αντιδρούν με το νερό (Η20) παρουσία του υδραργύρου (Hg) προκαλώντας τη διάβρωση των εγκαταστάσεων. Έτσι η απομάκρυνση του είναι αναγκαία. Η μονάδα απομάκρυνσης του υδραργύρου αποτελείται από σταθερές προσροφητικές κλίνες. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων κλινών: τύποο: η προσροφητική μάζα είναι ένα μείγμα θείου (S) και ενεργού άνθρακα (C), 2 * τύποο:η προσροφητική μάζα είναι θείο (S) κατανεμημένο σε πορώδη αλουμίνιο ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (HjO) Η συγκέντρωση του νερού πριν από την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι 1 ppm/volume. Eva μέρος από το νερό αυτό μπορεί να απομακρυνθεί αν ψυχθεί το ρεύμα τροφοδοσίας σε θερμοκρασία μικρότερη από 20 C κάτι που δημιουργεί προβλήματα λόγω των υψηλών πιέσεων(ρεύμα τροφοδοσίας 40 C και πίεση 40ά3Γ).Έτσι υπάρχουν δύο τρόποι απομάκρυνσης του νερού (Η2Ο) από το ρεύμα τροφοδοσίας;

21 1 *τρόποο:απορρόφηση με διάλυμα γλυκόλης ο οποίος βασίζεται στις υψηλές υγροσκοπικές ιδιότητες των διαλυμάτων γλυκόλης. Η μονάδα αποτελείται από έναν απορροφητή στην κορυφή του οποίου τροφοδοτείται η αναγεννημένη γλυκόλη ενώ από τον πυθμένα εξέρχεται η εμπλουτισμένη με νερό γλυκόλη η οποία οδηγείται για αναγέννηση και στη συνέχεια τροφοδοτεί πάλι την κορυφή του απορροφητή, 2 *τοάποο:αηουάκρυνση με στερεά ξηραντικά μέσα. Η μονάδα της γλυκόλης συνοδεύεται πάντα από μια μονάδα στερεών ξηραντικών μέσων λόγο των απαιτήσεων για πολύ χαμηλή περιεκτικότητα νερού. Η διαδικασία της απομάκρυνσης του νερού (Η20) με στερεά ξηραντικά μέσα απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. TICURE2.2i HA.SS TWlNSrER ZONE ΙΚΓ2> CONCEET Σχήμα 1: Διάγραμμα απομάκρυνσης νερού

22 Στο παραπάνω διάγραμμα υπάρχει μια στερεά προσροφητική κλίνη με 3 διαφορετικές ζώνες. Η ζώνη ΕΖ όπου το προσροφητικό μέσο είναι σε ισορροπία με την τροφοδοσία. Η ζώνη μεταφοράς μάζας ΜΤΖ και η αχρησιμοποίητη ζώνη UZ όπου η ενεργητικότητα του προσροφητικού μέσου είναι ακόμα υψηλή Όσο το αέριο ρέει τόσο μετατοπίζεται με ομοιόμορφη ταχύτητα η ζώνη μεταφοράς μάζας ΜΤΖ στο τέλος της κλίνης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όπου το φαινόμενο της προσρόφησης έχει πάψει να υφίσταται και η αναγέννηση της κλίνης είναι αναγκαία. Φυσικά γίνεται διακοπή πριν το χρόνο αναγέννησης της κλίνης. Για την αφυδάτωση του φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται κυρίως silica gel, ενεργό αλουμίνιο,molecular sieves(popiak0 κόσκινα). Το silica gel παράγεται με εξουδετέρωση διαλύματος πυριτικής σόδας με μεταλλικά οξέα. Το προϊόν εκπλύνεται και ενεργοποιείται με θερμική επεξεργασία. Έχει υψηλή προσροφητικότητα προς το νερό (Η2Ο) και προς του υδρογονάνθρακες. Το ενεργό αλουμίνιο έχει εξαιρετικές προσροφητικές ιδιότητες λόγω του υψηλού πορώδους που εμφανίζει και της μεγάλης προσροφητικής του επιφάνειας. Τα μοριακά κόσκινα (molecular sieves) παρουσιάζουν μεγάλη προσροφητική επιφάνεια και δύναμη κυρίως στα πολικά μόρια. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια μονάδα αφυδάτωσης που αποτελείται από δύο κλίνες οι οποίες λειτουργούν κυκλικά. Η Β κλίνη είναι σε ενέργεια και η A αναγεννάται. Ένα μέρος από το αέριο που ξηράθηκε (10% έως 15%) στέλνεται πρώτα σε έναν θερμαντήρα και κατόπιν πίσω στην κλίνη A η οποία αναγεννάτε. Το θερμό και υγρό αέριο από την κλίνη A πηγαίνει προς σ' ένα συμπυκνωτή για τη συμπύκνωση της υγρής φάσης στη συνέχεια σ' ένα knock out drum για την απομάκρυνση της και τέλος την επιστροφή της στην είσοδο της τροφοδοσίας. Μετά το τέλος της αναγέννησης της κλίνης A ο θερμαντήρας παρακάμπτεται και η κλίνη ψύχεται για να είναι έτοιμη προς ενεργοποίηση. Το αέριο που εξέρχεται περιέχει 20 ppm CO2 και λιγότερο από 1 ppm νερό (Η2Ο)

23 Γ 1 1 i T ( M T PURIP ia TTON ^IFIEDGK ID UQUEPAOTCN F I C 2.3 H D C K llu i SIEVE Μ Τ Ι Μ CHS PURIFICATION Σχήμα 2:Διάγραμμα μονάδας αφυδάτωσης

24 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) Το διοξείδιο του άνθρακα στερεοποιείται στους -78 C και διαλύεται λίγο στο μεθάνιο γι' αυτό και πρέπει να απομακρυνθεί για την αποφυγή προβλημάτων στην εγκατάσταση αφού η θερμοκρασία υγροποίησης του φυσικού αερίου είναι -162,2 C. Η περιεκτικότητα του ρεύματος τροφοδοσίας σε διοξείδιο του άνθρακα είναι 0,5-2% κ,ο C02 ενώ τα όρια ασφάλειας για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης είναι 50 ppm. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται σι πια διαδεδομένες διεργασίες για την απομάκρυνση των όξινων αερίων διοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου. Οι διεργασίες αυτές είναι με διάλυμα αμίνης και με molecular sieves (μοριακά κόσκινα). Φυσικά υπάρχουν και άλλες διεργασίες που χρησιμοποιούνται. - A TAJOLAnOII OF AVAILABLE GAS nfaiinc WOttSSES 1. Chemical Solvent 2, Physical Solvent 3. BlreCl Conversion Ury Bed 5. Specialty A. AIliinolMiliies HEA suirinoi Stretford llaines Aannex DEA Selexol (DWEG) Takoliax Slicll Hoi. Sieves Lacy-kelIcr SNPA: DEA Fluor Solvent (PC) G-V Hoi. Sieves llalco TEA Purtsol {«HP) Diilui Iron Sponge H-Pyrol 1 Η0ΕΛ Rcotlsgl (Hetlianol) fcrrox Zinc Oxide m Estasolvaii ΤΒΛ Haiiclicstor Activated Carbon Lacy-Keller a. Alkaline Salt Solutions Townsend Hot Pot IFP Catacarb Shell (C.ll. Beal) G-V Nile» AUictd Seaboird V4CUUMCirbonate

25 Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής κύκλου καταρράκτη τριών σταδίων Η απόδοση ενός ψυκτικού κύκλου τύπου καταρράκτη μπορεί να αυξηθεί εάν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός ψυκτικών σταδίων.

26 kj/j.tv-ma!?c CC l?000 14CCX H c u T T 7.7 T h r :^ L c v e i Cucade Cycle Cooling Cnrvc y s. C m Σχήμα 5:Διάγραμμα απόδοσης ψυκτικού κύκλου καταρρύκτη τριών ΟΓΓοδίων

27 ij/g.u-mol 2COQ 400Q 50QD 8CCO locco 1200Q UOCO I6CCO Flijtirc.2;8 emdc Lcvd Cssczdc Cjdc Cooling C otyc rs. Natura] Caa Σχήμα 6:Διάγραμμα απόδοσης ψυκτικού κύκλου καταρράκτη εννέα σταδίων

28 Από τα δύο αυτά σχήματα φαίνεται ότι ένας κύκλος τριών σταδίων χρειάζεται έργο 80% μεγαλύτερο από κείνο που χρειάζεται ένας κύκλος εννέα σταδίων για την ίδια ποσότητα αερίου β) ένας τροποποιημένος κύκλος τύπου καταρράκτη όπου κυκλοφορεί ένα μείγμα υδρογονανθράκων ή άζωτο (Ν2) σ' ένα ξεχωριστό κύκλο ψύξης. Είναι μια παραλλαγή του προηγούμενου κύκλου όπου αντί για διάφορα ψυκτικά μέσα χρησιμοποιείτε μόνο ένα το οποίο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων κυρίως μεθανίου, αιθανίου, προπανίου, βουτανίου και αζώτου. Ο κύκλος αυτός είναι πιο απλοποιημένος με μικρότερο λειτουργικό κόστος. Ένα διάγραμμα ροής τέτοιου κύκλου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα FIG PSIC0 ΤΜUC ««CESS Σχήμα 7: Διάγραμμα ροής τροποποιημένου τύπου καταρράκτη

29 To ρεύμα τροφοδοσίας μπαίνει στον ενσλλάκτη ψύξης όπου υγροποιείται στους -162,2 C Το ψυκτικό μέσο είναι ένα μείγμα αζώτου (Ν2) υδρογονανθράκων από μεθάνιο έως και ισοπεντάνιο. Το ψυκτικό μέσο με χαμηλή πίεση πηγαίνει προς τον κρυογενικό συμπιεστή και συμπιέζεται. Το συμπιεσμένο ρεύμα υγροποιείται μερικώς σ' ένα συμπυκνωτή. Κατόπιν γίνεται ο διαχωρισμός της υγρής και της αέριας φάσης οι οποίες ενώνονται πάλι πριν της είσοδο στον εναλλάκτη. Εκεί το υψηλής πίεσης ρεύμα συμπυκνώνεται και υποψύχεται. Στη συνέχεια εκτονώνεται και το χαμηλής πλέον πίεσης ρεύμα συμπυκνώνεται και υποψύχεται. Κατόπιν εκτονώνεται και το χαμηλής πίεσης ρεύμα ρέει κατά αντιρροή προς το ρεύμα στης τροφοδοσίας. Στην διεργασία αυτή το ρεύμα χαμηλής πίεσης είναι αυτό που συμπυκνώνει το ρεύμα υψηλής πίεσης και υγροποιεί το φυσικό αέριο. 2 ' διεργασία. Η διεργασία αυτή στηρίζεται στην εκτόνωση κατά την οποία παράγεται ταυτόχρονα και έργο. Χρησιμοποιείται η πίεση της γραμμής μεταφοράς του φυσικού αερίου και εκτονώνει ένα αέριο (π.χ άζωτο (Na)) το οποίο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο. Στον εκτονωτικό κύκλο εφαρμόζεται η αρχή της σχεδόν ισεντροπικής εκτόνωσης ενός συμπιεσμένου αερίου με ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας και την παραγωγή έργου. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτού του κύκλου εκτόνωσης. Ένα απλό διάγραμμα ροής εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα

30 Ccatiprassac 1 b a r, 23*C Tenip«i-ature a f t e r fin a l coo la n t i 25 «C, Preaaure at separator* ; 0.1 bar ( a f f e c t iv e ) Temperature d lffc r a n tla la : 2*C at hot end o f exchanger Ej Under 3*C at H q u o fa etlon cusp 2-C at cold end ογ exchanger E^ E ffic ie n c y o f expansion machine 85% Σχήμα 8: Διάγραμμα ροής ψυκτικού κύκλου ισεντροπικής εκτόνωσης Υπάρχουν φυσικά αρκετοί άλλοι κύκλοι ψύξης οι οποίοι φέρουν το όνομα της εταιρίας που τους πρωτοεφάρμοσε όπως οι κύκλοι που απεικονίζονται στα παρακάτω σχήματα.

31 Σχήμα 9:Διάγραμμα ροής κύκλου ψύξης PRITCHARD

32 Σχήμα 10: Διάγραμμα ροής κύκλου ψύξης TECHNIP

33 THE ΤΕΛΙ-ΛΚΟ PROCESS (SKIKOAI

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

35 1 3.1 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το LNG στέλνεται σε διάφορα σημεία του κόσμου είτε δια θαλάσσης είτε δια μέσου επίγειων- υπέργειων αγωγών Μεταφορά LNG μέσω πλοίων Στην πρώτη περίπτωση ειδικό σχεδιασμένα σκάφη χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν ποσότητες LNG στους τερματικούς σταθμούς διαφόρων λιμανιών. Εικόνα 3 : Τερματικός σταθμός Το πρώτο πλοίο μεταφοράς LNG κατασκευάστηκε το 1960.Ήταν το METHANE PIONEER το οποίο μετέφερε LNG από την Αμερική στην Μεγάλη Βρετανία (Canvey island).με την πάροδο των χρόνων τα πλοία τα οποία μετέφεραν LNG εκσυγχρονίστηκαν κυρίως ως προς τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής των δεξαμενών μεταφοράς. Τα σκάφη που μεταφέρουν LNG σε μεγάλες αποστάσεις κατασκευάζονται από εξειδικευμένα υλικά και εξοπλίζονται με ανάλογα συστήματα με σκοπό να αποθηκεύσουν ακίνδυνα τις ποσότητες LNG στις δεξαμενές τους διατηρώντας το σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους -260 f (-162.2C).To μέγεθος αυτών των πλοίων πολλές φορές ξεπερνά τα διακόσια πενήντα μέτρα δηλαδή όσο ένα γήπεδο ράγκμπι.

36 Εικόνα 4: Σύγκριση μεγέθους πλοίου μεταφοράς LNG για τον παραπάνω λόγο θα πρέπει να παίρνονται πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας όσο αφορά την κατασκευή τόσο των πλοίων όσο και των δεξαμενών τους. Ο "διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των σκαφών που φέρνουν τα υγροποιημένα αέρια σε μεγάλη ποσότητα" (κώδικας βυτιοφόρων αερίου) και οι κανονισμοί της ακτοφυλακής απαιτούν τα LNG σκάφη να ανταποκρίνονται σε πρότυπα τύπου IIG τα οποία αφορούν την υποδιαίρεση, την σταθερότητα ζημίας, και την θέση των δεξαμενών μεταφοράς LNG ακόμα και για μεταφορές μέσω (φορτηγών πλοίων). Όλα τα σκάφη τα οποία μεταφέρουν το LNG κατασκευάζονται με διπλές επιστρώσεις (φλούδες ) όσον αφορά τα τοιχώματα των δεξαμενών. Αυτή η μέθοδος κατασκευής αφενός αυξάνει την ακεραιότητα του συστήματος λόγω των φλουδών και αφετέρου παρέχει την απαραίτητη μόνωση για το LNG καθώς επίσης παρέχει και την απαιτούμενη προστασία για τις δεξαμενές φορτίου σε περίπτωση ατυχήματος. Τρία βασικά σχέδια δεξαμενών σκαφών μεταφοράς LNG έχουν αναπτυχθεί τα οποία έχουν να κάνουν με τη συγκράτηση και τη μεταφορά του Ing και τα οποία είναι: πρισματικό σε ελεύθερη στάση σφαιρικό και με μεμβράνη. Οι διάφοροι τύποι, οι τεχνικές και οι ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνικής παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

37 ΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ- ΑΥΤΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ A ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΜΕΡΙΚΏΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ WORMS/GDF Conch 1.2 ESSO Moss Rosenbero ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΙΣΜΑΉΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΙΣΜΑΉΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΦΡΑΓΜΑ Gaz TransDort ΠΡΙΣΜΑΉΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ- ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΦΡΑΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

38 πίνακας 4: Τύποι δεξαμενών μεταφοράς LNG

39 To παρακάτω γράφημα δείχνει το ποσοστό του καθενός τύπου δεξαμενής που χρησιμοποιείται στα πλοία μεταφοράς LNG. LNG Fleet Containment System Otfiers Membrane Design 43% Spherical (Moss) Design 52% Source: LNGOneWortd Γράφημα 1: Ποσοστό χρησιμοποιούμενων δεξαμενών Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του στόλου αυτού χρησιμοποιεί σφαιρικού τύπου δεξαμενές ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιεί δεξαμενές με μεμβράνη. Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός πλοίων τα οποία απαρτίζονται από άλλου τύπου δεξαμενές. Number of LNG ships built Γράφημα 2: Αριθμός πλοίων που κατασκευάστηκαν από το 1965 έως το 2002 Κοιτάζοντας το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε με το πέρασμα των χρόνων ότι ο ρυθμός κατασκευής πλοίων είναι αυξανόμενος.

40 Τα σκάφη ξεφορτώνουν τις μεταφερόμενες ποσότητες LNG στα ειδικά σχεδιασμένους τερματικούς σταθμούς όπου το LNG αντλείται από το σκάφος και προωθείται στις μονωμένες δεξαμενές αποθήκευσης του τερματικού σταθμού. Ένα τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου αποτελείται από τις αποβάθρες για τα πλοία που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τους ψεκαστήρες και άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για την αλλαγή της υγρής φάσης του φυσικού αερίου στην αέρια φάση του. Cavern P l a t f o r m Εικόνα 5: Απεικόνιση τερματικού σταθμαύ Στην συνέχεια το LNG μετατρέπεται σε αέριο στο τερματικό, το οποίο συνδέεται με τις σωληνώσεις φυσικού αερίου που μεταφέρουν το αέριο (κατά μήκος του δικτύου) όπου απαιτείται. Τα ειδικά σχεδιασμένα φορτηγά πλοία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παραδώσουν LNG και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LNG Στον τομέα της επίγειας μεταφοράς αερίου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η κατασκευαστική εταιρία Japex στην οποία εκτός των άλλων ανήκει και ένα δίκτυο σωληνώσεων αερίου πάνω από 800 χμ που συνδέει τις πόλεις Νιγκάτα, Akita και Hokkaido. Μέσω αυτών των σωληνώσεων, η Japex παρέχει και εσωτερικό αέριο και εισαγάμενο LNG. Προσθέτοντας στο ευρύ δίκτυο σωληνώσεών της,την σωλήνωση Yufutsu - Sapporo (75 χμ, 14 ίντσες) και τη σωλήνωση Νιγκάτα-Σεντάι (261 χμ, 20 ίντσες), μπήκαν σε λειτουργία κανάλια τροφοδοσίας αερίου υψηλής πίεσης το Για τις περιοχές όπου οι σωληνώσεις δεν έχουν επεκταθεί, η Japex παρέχει φυσικό αέριο με ένα μοναδικό σύστημα μεταφορών που ονομάζεται, " δορυφορικό σύστημα μεταφοράς LNG ". Αυτό το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία το Η εταιρία στην συνέχεια παραδίδει τις ποσότητες

41 LNG στους πελάτες της από ένα τερματικό εισαγωγής στο Niigat όπου το LNG το οποίο μεταφέρεται σε υγρή μορφή με τη βοήθεια των φορτηγών δεξαμενών και αεριοποιείται σε μια μίνι μονάδα αεριοποίησης αποκαλούμενη "δορυφορικό τερματικό." Αυτήν την περίοδο εννέα δορυφορικά τερματικά είναι σε λειτουργία. Επιπλέον, η Japex πρόσφατα, εισήγαγε μια νέα μέθοδο μεταφοράς LNG, που ονομάστηκε "LNG στις ρόγες ". Αυτό το μοναδικό σύστημα, που χρησιμοποιεί εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς LNG 10- τόνων, επιτρέπει την πιο οικονομική μεταφορά του LNG. Επιπλέον, με την μέθοδο ουτή εξασφαλίζει την ποιο αξιόπιστη παράδοση σε σχέση με την μεταφορά μέσω φορτηγών-δεξαμενών η οποία επηρεάζεται συχνά από τα άσχημα καιρικά φαινόμενα που προκαλούν τις βαριές χιονοπτώσεις και παγωμένους δρόμους κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Η λειτουργία αυτού του μοναδικού συστήματος αποτελείται από τρία βήματα. Κατ' αρχάς, τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται από τον τερματικό σταθμό στο κοντινότερο τερματικό σταθμό φορτίου από τα ρυμουλκά. Κατόπιν τα εμπορευματοκιβώτια φορτώνονται επάνω στα αυτοκίνητα ραγών για τη μεταφορά στις περιοχές αγοράς. Αφού ξαναφορτωθούν επάνω σε ρυμουλκά, τα εμπορευματοκιβώτια παραδίδονται στους πελάτες για επαναεριοποίηση. μια άλλη εταιρεία που ειδικεύεται στις μεταφορές LNG είναι η ferox η οποία παράγει φορτηγά-δεξαμενές σε διάφορες διαστάσεις και εγγυάται την ασφαλή μεταφορά του LNG με διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα που αφορούν τόσο την κατασκευή των δεξαμενών όσο και την κατασκευή των φορτηγών. Η χωρητικότητα των LNG βυτιοφόρων φορτηγών κυμαίνεται μεταξύ και γαλονιών (38-45 μ^) LNG.Τα LNG φορτηγά χρησιμοποιούνται για να παραδώσουν το LNG από την πηγή από την οποία προήλθε στις μακρινές ή δορυφορικές συγκεντρωτικές συλλογικές εγκαταστάσεις. Τα LNG φορτηγά χρησιμοποιούν φορητούς ψεκαστήρες για ανεφοδιασμό του φυσικού αερίου στην περίπτωση πού η παροχή των κανονικών προμηθειών διακοπεί ή για το μοίρασμα της πσροχής, το οποίο γίνεται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου και επικρατούν άσχημα καιρικά φαινόμενα. Εικόνα 6: Δεξαμενή οχήματος μεταφοράς LNG

42 Επίσης υπάρχουν και ειδικοί αγωγοί μεταφοράς LNG οι οποίοι μεταφέρουν τις ποσάτητες του LNG σε διάφορες περιοχές οι οποίες δεν τις χωρίζει θάλασσα. Οι αγωγοί αυτοί είναι είτε επίγειοι είτε υπόγειοι. Κατά την κατασκευή τους έχουν πορθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφαλή μεταφορά του LNG. Εικόνα 7: Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς LNG

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

44 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τερματικοί σταθμοί είναι η δεύτερη πηγή εισαγωγής και διάθεσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αποτελούνται από τις αποβάθρες για τα πλοία που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τις δεξαμενές αποθήκευσης, τους ψεκαστήρες και άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για την αλλαγή της υγρής φάσης του φυσικού αερίου στην αέρια φάση του και τη διοχέτευσή του στους κύριους αγωγούς του δικτύου του αερίου της εκάστοτε χώρας. Έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν ένα μόνο ποσοστό από τις ανάγκες σε φυσικό αέριο της χώρας. Ένα διάγραμμα ροής εικονίζεται στο σχήμα 9. Εικόνα 8 : Απεικόνιση ενός τερματικού σταθμού

45 Σχήμα 12 : Διάγραμμα ροής ενός τερματικού σταθμού 4.2. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ Το πλοίο φθάνει στον τερματικό σταθμό ο οποίος είναι σχεδιασμένος να μπορεί να εκφορτώνει ένα μόνο πλοίο κάθε φορά και σε μια μόνο δεξαμενή γ ι' αυτό πρέπει να είναι γνωστή η σύσταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν και μετά διότι παίζει ρόλο στην διαστασιολόγηση του εξοπλισμού. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω των αντλιών του πλοίου μεταφέρεται μέσω μιας γραμμής εκφόρτωσης στις δεξαμενές Τ-3201 Α/Β του σταθμού οι οποίες βρίσκονται σε κάποια απόσταση από το πλοίο. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που αντλείται από το πλοίο οδηγείται σε μια γραμμή ανακυκλοφορίας προς την προβλήτα και από εκεί προς τη γραμμή εκφόρτωσης για να τη διατηρεί πάντα ψυχρή κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκφόρτωση. Η πίεση μέσα στη δεξαμενή είναι χαμηλότερη από εκείνη του πλοίου. Εν τούτοις τα απαέρια του πλοίου πρέπει να απομακρύνονται από το πλοίο. Η διαδικασία της εκφόρτωσης το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μπορούσε να συνοψισθεί ως εξής: μέρος του υγροποιημένοι/ φυσικόν αέριο" χρησιμοποιείται για την ψύξη της γραμμής εκφόρτωσης και του βοηθητικού εξοπλισμού. Όταν η διαδικασία της ψύξης ολοκληρωθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο αντλείται με αυξανόμενο ρυθμό μέχρι τη μέγιστη παροχή. Ο χρόνος που μεσολαβεί από το ξεκίνημα των αντλιών μέχρι τη μέγιστη

46 παροχή είναι περίπου 30 λεπτά. Η άντληση ολοκληρώνεται όταν αδειάσουν οι δεξαμενές του πλοίου. Ο ολικός χρόνος της εκφόρτωσης εξαρτάται κυρίως από τους κανόνες ασφαλείας που τηρούνται ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ LNr; Οι δεξαμενές αποθήκευσης έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 250 mbar και η ποσότητα των απαερίων που δημιουργείται ανέρχεται σε 0,075% την ημέρα επί του συνολικού όγκου της κάθε δεξαμενής.οι γραμμές πλήρωσης και εκκένωσης της κάθε δεξαμενής για λόγους ασφαλείας εισέρχονται και εξέρχονται από την οροφή της. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στο σύστημα οργάνων της κάθε δεξαμενής. Συστήματα συναγερμού και παύσης λειτουργίας είναι απαραίτητα για λόγους υψηλής ασφάλειας του σταθμού. Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης η πίεση εντός της δεξαμενής διατηρείται γύρω στα 250 mbar ενώ η πίεση κορεσμού της δεξαμενής του πλοίου μπορεί να είναι 175 mbar. Αν πληρούνται αυτές οι συνθήκες οι οποίες ανταποκρίνονται στην χειρότερη των περιπτώσεων από πλευράς λειτουργίας τότε όλα τα απαέρια που δημιουργούνται μπορεί ο κάθε σταθμός να τα χειρίζεται χωρίς να οδεύουν στον πυρσό. Ο σταθμός μπορεί να εκφορτώνει και πλοίο με πίεση κορεσμού 250 mbar οπότε η περίσσεια των απαερίων θα οδεύει υποχρεωτικά προς τον πυρσό ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΤΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Μεταξύ δύο εκφορτώσεων η θερμότητα η οποία εισέρχεται από το περιβάλλον προς τις γραμμές εκφόρτωσης απάγεται ανακυκλοφορώντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις αντλίες των δεξαμενών Ρ-3201 s,ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος της παροχής εκτάκτου ανάγκης, εισέρχεται στην γραμμή ανακυκλοφορίας οδεύει προς την προβλήτα πίσω μέσω των δύο γραμμών εκφόρτωσης και εισέρχεται στον επανασυμπυκνωτή. Κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης όλη η ποσότητα του αντλούμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις δεξαμενές οδεύει προς τον επανασυμπυκνωτή. Όταν οι γραμμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν είναι σε λειτουργία μικρές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αέριου οδεύουν προς τις γραμμές για να τις διατηρούν ψυχρές. Κατά τη διάρκρα της εκφόρτωσης ποσά θερμότητας εισέρχονται μέσα στο σύστημα τόσο από το περιβάλλον οσο και από την λειτουργία των αντλιών εκφόρτωσης του πλοίου. Για να συμπιεσθούν οι ατμοί και να μην δημιουργούν απαέρια κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης η πίεση στην δεξαμενή διατηρείται υψηλότερη από εκείνη του πλοίου. Αυτό επιτρέπει στην θερμότητα που εισάγεται στο σύστημα να

47 μετατρέπεται σε αύξηση της αισθητής θερμότητας του υγροποιημένου φυσικου αέριου ΑΠΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜ ΟΤ Κατά της διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (όταν δεν εκφορτώνει το πλοίο) ένα μόνο κoμπpεσέp(c-3301 A / Β) χρησιμοποιείται για το χειρισμό των απαερίων των δεξαμενών. Πάντα προβλέπεται και ένα δεύτερο που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης. Τα κομπρεσέρ χρησιμοποιούνται για τη μείωση της πίεσης όταν αυτή πλησιάζει στη μέγιστη κατά της διάρκεια της λειτουργίας. Πριν τα κομπρεσέρ στην αναρράφηση υπάρχει ένα δοχείο D-3302 όπου εκχύνεται υγροποιημένο φυσικό αέριο ώστε η γραμμή του ατμού να ψύχεται κατόλληλα πριν το ξεκίνημα των κομπρεσέρ. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας ο άγκος των απαερίων που δημιουργούνται είναι ικανός να συμπληρώσει τον όγκο του υγροποιημένου φυσικού αερίου που απάγεται λόγω της λειτουργίας των αντλιών. Αν η παροχή είναι μεγάλη δηλαδή όταν οι αντλίες λειτουργούν στο μέγιστο, η ελάττωση της πίεσης που δημιουργείται έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων απαερίων τα οποία πληρούν τον αντίστοιχο όγκο του υγροποιημένου φυσικού αερίου που απάγεται από τις αντλίες. Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης το υγροποιημένο φυσικό αέριο απάγεται από το πλοίο τα απαέρια που υπάρχουν ή που δημιουργούνται στο πλοίο δεν είναι αρκετά για να πληρώσουν το κενό που δημιουργείται. Την ίδια χρονική περίοδο η δεξαμενή η οποία δέχεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο γεμίζει με το ίδιο ποσό και η διαφορική πίεση η οποία διατηρείται μεταξύ πλοίου και δεξαμενής έχει σαν αποτέλεσμα τα απαέρια που δημιουργούνται στη δεξαμενή να επιστρέφουν στο πλοίο και να συμπληρώνουν το κενό αυτή η διεργασία γίνεται στους νέους σταθμούς ενώ παλαιότερα υπήρχε κομπρεσέρ το οποίο επέστρεφε τα απαέρια στο πλοίο. Μέρος των απαερίων χρησιμοποιείται και σαν αέριο καύσιμο. Οδεύει προς τους καυστήρες αφού γίνει πτώση στην πίεση του στα 4 bar και αφού προθερμανθεί με αέρια του περιβάλλοντος Α-4302.Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης τα απαέρια επιστρέφουν στο πλοίο. Στο αρχικό στάδιο της εκφόρτωσης η γραμμή επιστροφής των απαερίων ευρίσκεται στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τότε το υγροποιημένο φυσικό αέριο εκχύνεται μέσω ενός τζίφαριού στη γραμμή στο ύψος περίπου της προβλήτας ώστε η θερμοκρασία των απαερίων να είναι χαμηλότερη των C. Για να μην εισέρχεται τυχόν υγρά φάση στις δεξαμενές του πλοίου υπάρχει ένα δοχείο D-3301 για τη συλλογή της. Επειδή κατά το αρχικό στάδιο η γραμμή επιστροφής των απαερίων είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για την απαγωγή των μεγάλων ποσοτήτων απαερίων που σχηματίζονται χρειάζονται και τα δύο κομπρεσέρ. Όσο συνεχίζεται η εκφόρτωση τόσο ψύχεται η γραμμή και τόσο μειώνονται τα απαέρια και έτσι μετά από λίγες ώρες μπορεί να σταματήσει το ένα κομπρεσέρ. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ένα από τα δύο κομπρεσέρ στο αρχικό στάδιο της εκφόρτωσης τότε η περίσσεια των απαερίων οδεύει προς τους πυρσούς. Μετά το τέλος της εκφόρτωσης μπορεί να χρειάζεται τα

48 κομπρεσέρ να λειτουργούν για την ελάττωση της πίεσης στην δεξαμενή. Ισως λειτουργήσουν τα κομπρεσέρ και πριν την εκφόρτωση όταν η ποσότητα των απαερίων είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Τέλος στους νέους σταθμούς υπάρχει ειδικό σύστημα σωληνώσεων για τη διάθεση των απαερίων που μπορεί να σχηματισθούν από τις δεξαμενές ώστε αν υπάρχει ξαφνική περίσσεια απαερίων για διάφορους λόγους αυτά να οδεύουν με ασφάλεια προς το σύστημα αυτό πριν εκτονώσουν τα αφαλατικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι επάνω στον βραχίονα επιστροφής των απαερίων U-3102 υπάρχει ένας άλλος μικρός βραχίονας ο οποίος χρησιμοποιείται για την αδρανοποίηση των δεξαμενών του πλοίου με αέριο Ν2 το ταξίδι της επιστροφής. 4.6 ΕΠΑΝΑΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ Από το εσωτερικό των δεξαμενών με τις πρωτοσταδιακές κρυογενικές αντλίες Ρ-3201 το υγροποιημένο φυσικό αέριο καταθλίβεται στον επανασυμπυκνωτή R-3301 όπου έρχεται σε επαφή με την αέρια φάση που έρχεται από τα κομπρεσέρ και την επανασυμπυκνώνει. Ο επανασυμπυκνωτής είναι ένα δοχείο αποτελούμενο από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους. Μεταξύ του εξωτερικού ο οποίος αποτελεί και το εξωτερικό τοίχωμα και του εσωτερικού υπάρχει ένα μεσοδιάστημα. Ο εσωτερικός κύλινδρος περιέχει δίσκους. Τα απαέρια και το υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχονται από την οροφή στον εσωτερικό κύλινδρο και έρχονται σε επαφή. Ένα σύστημα αυτοματισμού ελέγχει την πίεση στο μεσοδιάστημα καθώς και τη στάθμη του δοχείου με αποτέλεσμα η πίεση στην έξοδο να διατηρείται σταθερή κάτι που είναι απαραίτητο για τις δευτεροβάθμιες αντλίες υψηλής πίεσης. Ο επανασυμπυκνωτής έχει σχεδιαστεί για να δέχεται όλο το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης καθώς και όλα τα απαέρια σε περίπτωση που λειτουργούν και τα δύο κομπρεσέρ. Επίσης μπορεί να λειτουργεί και σαν εφεδρικό δοχείο για το ξεκίνημα των αντλιών υψηλής πίεσης. Μετά τον επανασυμπυκνωτή το υγροποιημένο φυσικό οδηγείται στις αντλίες υψηλής πίεσης Ρ-3301,Ρ-3302 οι οποίες καταθλίβουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο με πίεση λίγο περισσότερη από την πίεση του κυρίως αγωγού. Συνήθως προβλέπονται δύο σειρές αντλιών μια σειρά για κανονική λειτουργία με δυνατότητα χαμηλής παροχής και μια δεύτερη σειρά με υψηλή παροχή για περίπτωση ανάγκης. 4.7 ΑΕΡΤΟΠΟΙΗΤΕΣ Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της αεριοποίησης υπάρχουν δύο τύποι αεριοποιητών:τύπος α) Άπλπσσινού νερού' SW-3302 και τύπος β) οι

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Αλυσίδα Υγροποιημένου Η "αλυσίδα" του LNG Εξόρυξηξ Μεταφορά μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις υγροποίησης Υγροποίηση η Αποθήκευση σε κρυογενικές δεξαμενές Φόρτωση στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στήλες Απόσταξης Πετρελαίου Ιστορικά, η παλιότερη διεργασία επεξεργασίας πετρελαίου Αποτελεί το πρώτο μόνο στάδιο της επεξεργασίας Σκοπός Ανάκτηση ελαφρών συστατικών Κλασμάτωση σε κλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32ο Μάθημα MΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χημική, εσωτερική, κινητική, δυναμική, φωτεινή, ηλεκτρική Η ενέργεια αποθηκεύεται στα υλικά σώματα σε διάφορες μορφές, ως χημική, εσωτερική,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ 1.1. Γενικά 1.2. Στρώματα ή περιοχές της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα.

ε. Σε πολλά πλοία υπάρχουν αυτόματα καταγραφικά όργανα της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιεκτικότητας των κυτών σε διοξείδιο του άνθρακα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας Αντικείμενο μαθήματος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Διαδικασίες αλλαγής φάσης. P-v, T-v, και P-T διαγράμματα ιδιοτήτων και επιφάνειες P-v-T Καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων από πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ψύξη µε Απορρόφηση (Absorption). Η µέθοδος αυτή σε αντίθεση µε τις κλασσικές ψυκτικές διατάξεις µηχανικής συµπίεσης χρησιµοποιεί δυο εργαζόµενα σώµατα. Αυτά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.doc 2/5

Παράρτημα Γ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.doc 2/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΦΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2/5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Συντελεστής Wobbe: Ο Συντελεστής Wobbe δεν πρέπει να είναι μικρότερος από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Οδηγός προετοιμασίας για τα Φυσικά

Άρης Ασλανίδης Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Οδηγός προετοιμασίας για τα Φυσικά Άρης Ασλανίδης Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Οδηγός προετοιμασίας για τα Φυσικά Ε Δημοτικού 5 Υλικά σώματα Μαθαίνω χρήσιμες πληροφορίες του Βιβλίου Μαθητή Παντού γύρω μας υπάρχει ύλη. Η ύλη μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Στην εικόνα α φαίνεται ένας «αποστακτήρας» που χρησιμοποιείται σε βιοτεχνίες για το διαχωρισμό του αλκοόλ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών.

Υγρασία ονομάζουμε το νερό που βρίσκεται διαλυμένο στον αέρα της ατμόσφαιρας υπό μορφή υδρατμών. ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ.. Οι αφυγραντήρες είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για να αφαιρούν την υγρασία από τον αέρα του χώρου. Λόγω του τρόπου που λειτουργούν (και που θα εξηγήσουμε παρακάτω), οι αφυγραντήρες καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα