ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: Φαξ Τμήματος : Τηλέφωνο Πανεπιστημίου : Φαξ Πανεπιστημίου: Ηλ. Ταχυδρομείο:

2 Δ ι ο ί κ η σ η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Πρύτανης: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Κατερίνης Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών: Καθηγητής Θεόδωρος Αποστολόπουλος Διευθυντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων: Καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης Διευθυντής Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας: Καθηγητής Ευάγγελος Μαγείρου Γραμματέας: Χρήστος Σακελλαρίου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 4 I.1. Τμήμα Πληροφορικής... 4 I.2. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών... 5 I.3. Διοικητική Οργάνωση... 6 II. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 7 II.1. Κέντρο Υπολογιστών... 7 II.2. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων... 7 II.3. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής... 8 II.4. Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής... 8 II.5. Βιβλιοθήκη... 9 II.6. Τηλεκπαίδευση... 9 II.7. Κέντρο Έρευνας II.8. Γραφείο Διασύνδεσης II.9. Γραφείο Διαμεσολάβησης III. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ III.1. Κατηγορίες Προσωπικού III.2. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) III.3. Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) III.4. Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.E.ΔΙ.Π) III.5. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.E.Π.) III.6. Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) Γραμματεία Τμήματος IV. ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV.1. Γενικά IV.2. Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών IV.3. Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων IV.4. Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας V. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ V.1. Στόχοι Προγράμματος V.2. Το Πρόγραμμα Σπουδών V.3. Υποχρεωτικά Μαθήματα V.4. Μαθήματα Κύκλων V.5. Ελεύθερες Επιλογές V.6. Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου V.7. Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθημάτων V.8. Υποτροφίες και Βραβεία VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ VI.1. Υποχρεωτικά Μαθήματα VI.2. Υποχρεωτικά Μαθήματα Κύκλων VI.3. Μαθήματα Επιλογής Κύκλων VI.4. Ελεύθερες Επιλογές VI.5. Ειδικά Θέματα VII. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ VII.1. Γενικά VII.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα VII.3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών VII.4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής. 50 VII.5. Διδακτορικό Δίπλωμα

4 I.1. Τμήμα Πληροφορικής I. ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http:/www.cs.aueb.gr/) υποδέχεται κάθε χρόνο 200 περίπου νέους φοιτητές και τους παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιστήμη και τεχνολογία της Πληροφορικής. Εικοσιπέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Τμήμα ευρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων στην Ελλάδα και είναι εφάμιλλο των πολύ καλών ομολόγων του στην Ευρώπη, με υψηλή στάθμη διδασκόντων, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, έντονη και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, καλή αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων και σύνδεση με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Τα 36 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο με πάνω από 1000 ερευνητικές δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν προσελκύσει χιλιάδες αναφορές από άλλους ερευνητές διεθνώς. Επιπλέον, πάνω από τα μισά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος έχουν διατελέσει καθηγητές και ερευνητές σε πολύ γνωστά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α και της Ευρώπης. Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών τόσο να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Πεποίθησή μας είναι ότι η ουσιαστική συνεισφορά στο χώρο της Πληροφορικής προϋποθέτει μία πολύπλευρη θεώρηση της Επιστήμης των Υπολογιστών και των σημαντικών νέων πεδίων εφαρμογής και επικοινωνίας αυτής με τις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες. Έτσι, βασικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών καθώς και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκτός από τον πυρήνα μαθημάτων πληροφορικής, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής: παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατεύθυνση των σπουδών τους, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και επαγγελματικής σημασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών τα Πληροφοριακά Συστήματα, η Γραφική, και άλλα, και περιλαμβάνει προχωρημένα διεπιστημονικά μαθήματα που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές Επιστήμες, τη Διοικητική Επιστήμη και την Επιχειρησιακή Έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής καθώς και των νέων πρακτικών τάσεων και των εφαρμογών της, αξιοποιώντας την ερευνητική και τεχνολογική πρωτοπορία των διδασκόντων προς όφελος των φοιτητών. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 υποχρεωτικά και κατ επιλογή μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα που είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, κάθε φοιτητής πρέπει να εμβαθύνει σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις της Πληροφορικής παρακολουθώντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων: 1. Θεωρητική Πληροφορική 2. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών 3. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια 4. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 5. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής 6. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί 4

5 Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστούν άμεσα με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, καθώς και να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση ισοδυναμούν με ένα μάθημα η κάθε μία. Οι φοιτητές μας έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα επιλέγοντας ελεύθερα ανάμεσα σε όλα σχεδόν τα προσφερόμενα στο Πανεπιστήμιο μαθήματα. Με την απόκτηση του πτυχίου Πληροφορικής ανοίγονται για τους αποφοίτους δυνατότητες σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία της πληροφορικής, στα τμήματα Πληροφοριακών Συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στο χώρο της διοίκησης και της οικονομίας, καθώς και στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (αντίστοιχου του Master) στο ένα από τα δυο μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στα Πληροφοριακά Συστήματα ή στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής, καθώς και για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με την παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Επιπλέον, πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές σε γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. I.2. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (http://www.aueb.gr/) ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών, με αντικείμενο την προσφορά εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου στους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης και των Επιχειρήσεων. Μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το Μέχρι το 1955 λειτουργούσε ως Σχολή τριετούς φοίτησης με ενιαίο πρόγραμμα. Το 1955 η Σχολή έγινε τετραετούς φοίτησης, με το τέταρτο έτος να διαχωρίζεται σε δύο Τμήματα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Εμπορικών Επιστημών. Το 1970 ο διαχωρισμός των τμημάτων γινόταν πια από το δεύτερο έτος. Το 1984 η σχολή χωρίστηκε σε τρία τμήματα, τα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1979 ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες, ενώ αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το Το 1989, με τη μετεξέλιξη της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής διαχωρίστηκε στα Τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Στατιστικής. Παράλληλα δημιουργήθηκαν και τα νέα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μετονομάστηκε σε Τμήμα Πληροφορικής το Το 1999 δημιουργήθηκαν δύο ακόμη νέα Τμήματα, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Έτσι, σήμερα, τα Τμήματά του Πανεπιστημίου είναι τα εξής (κατ αλφαβητική σειρά): Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λο&Χρη) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Μ&Ε) Οικονομικής Επιστήμης (ΟΙΚ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) Πληροφορικής (ΠΛΗ) Στατιστικής (ΣΤΑ) 5

6 Ο σκοπός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ικανές γνώσεις θεωρητικών αρχών αλλά και μοντέρνα αναλυτικά εργαλεία, να αναπτύξει σε αυτούς προσωπικά κίνητρα και κριτική σκέψη, καθώς και να τους εφοδιάσει με ικανότητες λύσεως προβλημάτων και καινοτομιών, αναγκαίες για την απόκτηση ηγετικού ρόλου στο σημερινό, ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται από καλά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών, σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου. Το Πανεπιστήμιο στεγάζεται από το 1935 στο επιβλητικό κτήριο της λεωφόρου Πατησίων 76, το οποίο οικοδομήθηκε με δωρεά του Γρηγορίου Μαρασλή. Στο κτήριο αυτό έχουν προστεθεί δύο σύγχρονες πτέρυγες με εισόδους από την οδό Αντωνιάδου και την οδό Δεριγνύ. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στεγάζονται σε χωριστό κτήριο στην οδό Ευελπίδων 47. Υπάρχουν τέσσερα επιπλέον γειτονικά κτήρια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε γραφεία και αίθουσες διδασκαλίας, στην οδό Κοδριγκτώνος 12, στην οδό Δεριγνύ 12, στην οδό Ύδρας 28 και στην οδό Πατησίων 80, ενώ το Πανεπιστήμιο διαθέτει και άλλα μικρότερα κτήρια με γραφεία και ερευνητικά εργαστήρια. Όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι σε γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα διευκολύνοντας τις μετακινήσεις. Λόγω της κεντρικής του θέσης στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από το δίκτυο του μετρό (σταθμός Γραμμής 1 στην Πλατεία Βικτωρίας, δύο τετράγωνα από το Πανεπιστήμιο), τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ (στάσεις μπροστά στο κεντρικό κτήριο). Σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου, οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα είναι εξοπλισμένα με ασύρματες μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ψηφιακές προβολικές συσκευές. Στους χώρους του Πανεπιστημίου υπάρχει επίσης αίθουσα τελετών, σύγχρονα αμφιθέατρα συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και εστιατόριο και κυλικείο που λειτουργούν με τιμές που ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο. I.3. Διοικητική Οργάνωση Επικεφαλής του Πανεπιστημίου είναι ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται με τετραετή θητεία. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, τους Προέδρους όλων των Τμημάτων, καθώς και εκπροσώπους όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Κάθε Τμήμα έχει επικεφαλής τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο που εκλέγονται με διετή θητεία. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος. Το Πανεπιστήμιο έχει πλήρη ακαδημαϊκή, δηλαδή εκπαιδευτική και ερευνητική, αυτοτέλεια σύμφωνα με το Σύνταγμα, και ο χώρος του αποτελεί σύμφωνα με το νόμο άσυλο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, διδασκαλίας και έρευνας. Σε όλα τα όργανα διοίκησης και τις εκλογικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα στις Πρυτανικές και στις Προεδρικές εκλογές, συμμετέχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του Πανεπιστημίου, είτε άμεσα είτε μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Όλοι οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκουν στον ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών Σωτήρης Πέτρουλας, ο οποίος έχει λάβει το όνομά του σε μνήμη φοιτητή του Πανεπιστημίου που σκοτώθηκε σε διαδήλωση το Ο σύλλογος φοιτητών έχει επικεφαλής ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται με ετήσια θητεία από καθολικές φοιτητικές εκλογές. Το ανώτατο όργανο του συλλόγου φοιτητών είναι η Γενική Συνέλευση των φοιτητών, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου. Στις φοιτητικές εκλογές εκλέγονται επίσης εκπρόσωποι των φοιτητών κάθε Τμήματος για τις αντίστοιχες Τμηματικές Επιτροπές. Ο σύλλογος των φοιτητών υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα όργανα διοίκησης και στις εκλογικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων. Οι φοιτητές έχουν έτσι ενεργό ρόλο στη διοίκηση, τον έλεγχο και το σχεδιασμό της πορείας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 6

7 II. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ II.1. Κέντρο Υπολογιστών Το Κέντρο Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι υπεύθυνο για την παροχή υπολογιστικής υποδομής σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρμογές. Τα κεντρικά συστήματα του Κέντρου Υπολογιστών περιλαμβάνουν δύο συστήματα Silicon Graphics Origin 200 με 4 επεξεργαστές 64 bit RISC, πολλαπλούς εξυπηρετητές με επεξεργαστές Intel σε περιβάλλον Windows Server & Advanced Server και Linux, καθώς και εξυπηρετητή εκτυπώσεων με πολλαπλούς εκτυπωτές υψηλής απόδοσης. Όλοι οι εξυπηρετητές είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας και είναι προσπελάσιμοι από κάθε σημείο του Πανεπιστημίου. Στους εξυπηρετητές αυτούς βρίσκονται εγκατεστημένες δεκάδες εφαρμογές εκπαιδευτικής και ερευνητικής φύσης. Στο Κέντρο Υπολογιστών λειτουργούν 3 αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές και όλα τα Τμήματα. Οι υπολογιστές αυτοί λειτουργούν σε περιβάλλον Windows με κεντρική διαχείριση των λογαριασμών και των πόρων των χρηστών. Οι υπολογιστές έχουν προσπέλαση σε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες τοπικά στους υπολογιστές, στα κεντρικά συστήματα του Κέντρου Υπολογιστών, στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) του Πανεπιστημίου καθώς και στο Διαδίκτυο. Η τελευταία αναβάθμιση του εξοπλισμού του Κέντρου Υπολογιστών έγινε το Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, δηλαδή οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους του Κέντρου Υπολογιστών. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μία προτυπωμένη αίτηση που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών για να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στους υπολογιστές των αιθουσών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, καθώς και στα κεντρικά συστήματα μέσω του δικτύου. Αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους, λαμβάνουν κωδικούς χρήσης για όλα τα συστήματα στα οποία δικαιούνται πρόσβαση. Εκτός από την απευθείας πρόσβαση στους πόρους του Κέντρου Υπολογιστών μέσω των αιθουσών διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης οι οποίες λειτουργούν ολόκληρη τη μέρα, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεντρικά συστήματα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης (dial-up) ολόκληρο το 24ωρο. II.2. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι υπεύθυνο για τη δικτυακή υποδομή ολόκληρου του ιδρύματος, και στον τομέα της φωνής και στο τομέα των δεδομένων. Στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου λειτουργεί δίκτυο κορμού (backbone) οπτικών ινών τεχνολογίας Gigabit Ethernet, καθώς και εφεδρικό δίκτυο οπτικών ινών τεχνολογίας ATM. Τα μη γειτονικά κτήρια του Πανεπιστημίου συνδέονται με το δίκτυο κορμού είτε μέσω οπτικής (laser) είτε μέσω μικροκυματικής ζεύξης, σε διάφορες ταχύτητες. Σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου υπάρχει οριζόντια (εντός ορόφου) και κατακόρυφη (μεταξύ ορόφων) δομημένη καλωδίωση φωνής και δεδομένων η οποία συνδέει τα γραφεία και εργαστήρια με το δίκτυο κορμού με ταχύτητες 10, 100 ή 1000 Mbps. Από το 2006 το Πανεπιστήμιο παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυό του από τους κοινόχρηστους χώρους και τα αμφιθέατρα του κεντρικού κτηρίου. Το πανεπιστήμιο είναι συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο μέσω του Ελληνικού Πανεπιστημιακού Δικτύου με οπτική ίνα τεχνολογίας Gigabit Ethernet καθώς και με εφεδρική οπτική ίνα τεχνολογίας ATM. Μέσω των τοπικών δικτύων και του δικτύου κορμού, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων παρακολουθεί, συντηρεί και συντονίζει όλα τα δίκτυα του Πανεπιστημίου. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω τηλεφωνικής γραμμής (dial-up), είτε αναλογικής (PSTN) είτε ψηφιακής (ISDN). Τέλος, φιλοξενεί τους εξυπηρετητές Ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου και τα συστήματα προστασίας του δικτύου από επιθέσεις μέσω του Διαδικτύου. 7

8 II.3. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής Πέρα από την υπολογιστική υποστήριξη που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων σε όλο το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Πληροφορικής λόγω των αυξημένων του αναγκών για διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και έρευνα, διαθέτει πρόσθετη υπολογιστική υποδομή για όλα τα μέλη του. Το Τμήμα διαθέτει τρία Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής, το CSLAB I στο δεύτερο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ, το CSLAB ΙΙ στον τρίτο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ και το CSLAB III στον τρίτο όροφο του κτηρίου στην οδό Πατησίων 80. Στα CSLAB έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και συγκεκριμένα οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι διδάσκοντες και το εργαστηριακό προσωπικό. Για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών λειτουργεί χωριστό εκπαιδευτικό εργαστήριο πληροφορικής στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Ευελπίδων. Το CSLAB I διαθέτει 48 θέσεις εργασίας, το CSLAB II διαθέτει 43 θέσεις εργασίας και το CSLAB III διαθέτει 14 θέσεις εργασίας σε περιβάλλον Windows ή Linux (dual boot). Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από πέντε εξυπηρετητές με διπλούς επεξεργαστές, πολλαπλούς δίσκους σε συστοιχίες RAID, κάρτες δικτύου Gigabit Ethernet και εξωτερικές μονάδες ταινίας LTO. Οι εξυπηρετητές λειτουργούν σε περιβάλλον είτε Windows Server είτε Linux, παρέχοντας κεντρική αποθήκευση αρχείων, υπηρεσίες εκτύπωσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδων, πρόσβαση σε εφαρμογές ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, και κεντρική διαχείριση λογαριασμών και πόρων για τους υπολογιστές με περιβάλλον Windows και Linux, αντίστοιχα. Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν εκτυπωτές laser και πολυμηχανήματα inkjet για χρήση από τους φοιτητές του Τμήματος. Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής διασυνδέονται μεταξύ τους και με το δίκτυο κορμού του Πανεπιστημίου με δίκτυο τεχνολογίας Fast Ethernet. Η τελευταία αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων έγινε το Οι χρήστες των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής μπορούν να προσπελάσουν όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο καθώς και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά από τους εξυπηρετητές των εργαστηρίων. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαστήρια, οι φοιτητές αρκεί να κάνουν μία αίτηση, και αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους και η σχέση τους με το Τμήμα Πληροφορικής, αποκτούν ενιαίους κωδικούς πρόσβασης σε όλους τους υπολογιστές και τους εξυπηρετητές των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής. II.4. Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής Το Τμήμα Πληροφορικής εκτός από τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής διαθέτει και πέντε Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο του Τμήματος. Στα εργαστήρια αυτά έχουν πρόσβαση οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές που ασχολούνται με ερευνητικές εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο του κάθε εργαστηρίου. Τα Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής καλύπτουν τους περισσότερους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος που απαιτούν εξειδικευμένη υποδομή. Τα αντικείμενα των εργαστηρίων αυτών είναι τα ακόλουθα: Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων, Επεξεργασίας Πληροφοριών, Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών. Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο έχει ως Διευθυντή ένα μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας και στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π., εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές, που εμπλέκονται στο ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. Στους προπτυχιακούς φοιτητές τα Ερευνητικά Εργαστήρια Πληροφορικής δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την έρευνα, είτε στα πλαίσια προχωρημένων μαθημάτων, είτε στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Ο εξοπλισμός των Ερευνητικών Εργαστηρίων Πληροφορικής 8

9 χρηματοδοτείται από Ελληνικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα εργαστήρια. II.5. Βιβλιοθήκη Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.aueb.gr/) ιδρύθηκε το 1928 και λειτουργεί στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης νέου κτηρίου ειδικά για χρήση της Βιβλιοθήκης στην οδό Ευελπίδων το οποίο θα αναδείξει τον πλούτο των συλλογών της. Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η επιστημονική υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου τους σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια) και από οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή CD-ROM, μικροκάρτες, δισκέτες. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει υλικό και στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα. Το υλικό εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, ενώ καταλογογραφείται, ταξινομείται και οργανώνεται με βάση τους διεθνώς αποδεκτούς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες. Η Βιβλιοθήκη παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους χρήστες της, καθώς έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί με επιτυχία σύστημα μέσω του οποίου δίνεται δυνατότητα αναζήτησης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο του υλικού της (Horizon). Μέσω του Horizon όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να προσπελάσουν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου. Ο Horizon επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν υλικό με βάση το συγγραφέα, τον τίτλο, τους διεθνείς ταξινομικούς κωδικούς και άλλα κριτήρια. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα στοιχεία του υλικού, τη θέση του στη βιβλιοθήκη και αν είναι διαθέσιμο ή δανεισμένο. Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης δίκτυο CD-ROM με βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, καθώς και επιγραμμική (on-line) πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις που περιέχουν άρθρα περιοδικών, ερευνητικά δοκίμια και στατιστικές σειρές. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα δανεισμού. Στα μέλη της Βιβλιοθήκης (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) χορηγείται ειδική κάρτα, η οποία φέρει γραμμωτό κώδικα (bar code). Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης, όχι όμως δικαίωμα δανεισμού, Οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν επίσης να μελετούν το υλικό της στο Αναγνωστήριο που λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Για να διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών σε υλικό και βιβλία που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένα μαθήματα, η Βιβλιοθήκη διατηρεί ειδικό τμήμα δεσμευμένων βιβλίων τα οποία δεν δανείζονται και είναι πάντοτε διαθέσιμα για επιτόπια μελέτη από τους φοιτητές. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί επίσης ειδικό τμήμα Περιοδικών στο οποίο υπάρχουν αντίτυπα πολλών επιστημονικών Περιοδικών που καλύπτουν όλο το φάσμα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Πανεπιστημίου. Εκτός από τα φυσικά αντίτυπα των περιοδικών, η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση και σε μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν άρθρα από περιοδικά, συνέδρια και βιβλία τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από τους εκδότες μέσω του Διαδικτύου, χωρίς να χρειαστεί να κατέχουν το φυσικό υλικό. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκδόσεις που κυκλοφορούν διεθνώς στο χώρο της Πληροφορικής και αποτελεί ανεκτίμητο ερευνητικό εργαλείο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. II.6. Τηλεκπαίδευση Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://teleduc.aueb.gr/) υποστηρίζει την από απόσταση εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου και τη δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω ειδικού οπτικοακουστικού εξοπλισμού, υποστηρίζεται η από απόσταση διενέργεια εξετάσεων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με ταυτόχρονη παρουσία επιτηρητών. Μέσω ειδικού λογισμικού, υποστηρίζεται η δημιουργία τηλεμαθημάτων με στατικές και 9

10 δυναμικές ιστοσελίδες οι οποίες αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης μπορεί έτσι να υποστηρίξει τη δημιουργία και διενέργεια μαθημάτων και εξετάσεων που απευθύνονται είτε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, για παράδειγμα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε σε τρίτους, για παράδειγμα σε εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει επίσης μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας, η οποία έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εικονική αίθουσα διδασκαλίας αποτελείται από τρεις φυσικές αίθουσες, μία ανά Πανεπιστήμιο, οι οποίες επιτρέπουν την ταυτόχρονη διενέργεια διαλέξεων και στις τρεις αίθουσες με πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μία διάλεξη που πραγματοποιείται σε ένα από τα Πανεπιστήμια μπορεί να παρακολουθείται από φοιτητές στα άλλα δύο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν με ήχο και εικόνα με τον ομιλητή. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης κειμένων και εικόνων παράλληλα με τη διάλεξη και την καταγραφή της διάλεξης σε ψηφιακά μέσα για μεταγενέστερη αναπαραγωγή. Με πρωτοβουλία του Τμήματος Πληροφορικής και σε συνεργασία με το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class (http://eclass.aueb.gr). Μέσω του e-class οι διδάσκοντες μπορούν να διανέμουν στους φοιτητές υλικό σχετικό με τα μαθήματά τους, όπως σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις και ανακοινώσεις, ενώ οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή. Το e-class ή κάποιο ανάλογο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιείται σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών και των διδασκόντων. II.7. Κέντρο Έρευνας Για την προώθηση της έρευνας και τη σύνδεσή της με την ελληνική και τη διεθνή επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, έχει ιδρυθεί το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.rc.aueb.gr/), πρώην Κέντρο Οικονομικής Έρευνας, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα αυτής της μορφής στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας εκπονούνται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό έρευνες όχι μόνο καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα, αλλά και εφαρμοσμένες, για λογαριασμό διαφόρων δημοσίων οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. Στα πλαίσια των ερευνών αυτών, είναι δυνατό να απασχολούνται και μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές Το Κέντρο Έρευνας έχει μέχρι σήμερα σημαντική δραστηριότητα στην ανάληψη ερευνητικού και συμβουλευτικού έργου, χρηματοδότηση έρευνας μελών Δ.Ε.Π., εκτέλεση σεμιναρίων και διοργάνωση συνεδρίων. Μέσω του Κέντρου Έρευνας τα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής συμμετέχουν σε πληθώρα Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιστημονική έρευνα και προβάλλουν το έργο του Τμήματος. Όλες οι μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης προς το Πανεπιστήμιο τίθενται υπό τη διαχείριση του Κέντρου Έρευνας το οποίο ελέγχεται από τη Σύγκλητο. Το Κέντρο Έρευνας παρακρατεί μέρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται, έτσι ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και να χρηματοδοτεί το Πανεπιστήμιο σε κεντρικό επίπεδο. II.8. Γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.career.aueb.gr/) συγκροτήθηκε το 1992, και έχει ως στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Περισσότεροι από τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι που απευθύνθηκαν στο Γραφείο Διασύνδεσης απασχολούνται σε σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Το γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζει τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με τους εξής τρόπους: Ανεύρεση εργασίας: Το Γραφείο Διασύνδεσης υποβοηθά τους φοιτητές / απόφοιτους στα πρώτα βήματά τους στο δρόμο προς την ανεύρεση εργασίας μέσω α) της καθημερινής επεξεργασίας και γνωστοποίησης θέσεων εργασίας, καθώς και της προώθησης βιογραφικών σημειωμάτων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, β) της διοργάνωσης Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν 10

11 και να συζητήσουν διεξοδικά με τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους και τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου τις προοπτικές συνεργασίας τους και γ) της διοργάνωσης σεμιναρίων προετοιμασίας των φοιτητών για την προετοιμασία βιογραφικών σημειωμάτων, για την παρουσίασή τους στις συνεντεύξεις, καθώς και ενημερωτικών παρουσιάσεων για τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Πληροφόρηση: Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχει διαμορφωθεί στο Γραφείο ειδικός χώρος όπου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες. Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει επίσης εκτεταμένη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή το Γραφείο Διασύνδεσης εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους του Πανεπιστημίου. II.9. Γραφείο Διαμεσολάβησης Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (http://www.rc.aueb.gr/liaison/) ιδρύθηκε το 1996 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο και την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και την τροφοδότηση του Πανεπιστημίου με προβλήματα εφαρμοσμένης έρευνας από τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα. Το Γραφείο Διαμεσολάβησης προσπαθεί να γεφυρώσει την απόσταση της Πανεπιστημιακής κοινότητας από το εξωτερικό της περιβάλλον, της εξειδικευμένης έρευνας από την παραγωγή. Οι σκοποί του Γραφείου Διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου προς τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την υλοποίηση βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε αυτό, την ανάπτυξη βάσης δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που ενδεχομένως μπορούν να ικανοποιηθούν από την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου και την παραγωγή βάσης δεδομένων που περιέχει στοιχεία για τα μέλη του Δ.ΕΠ. του Πανεπιστημίου, την προβολή αυτών των στοιχείων στο Διαδίκτυο και την οργάνωση και συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στη σύσφιγξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διαμεσολάβησης περιλαμβάνουν την παροχή πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί, τα ερευνητικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, την τρέχουσα έρευνα που διεξάγεται, και τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν, την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου για την εμπειρία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, την πληροφόρηση των μελών Δ.Ε.Π. σχετικά με τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διαμεσολάβηση μεταξύ του Πανεπιστημίου και των οικονομικών και κοινωνικών φορέων για την ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων από μέρους του Πανεπιστημίου. 11

12 III.1. Κατηγορίες Προσωπικού III. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το προσωπικό που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) Τα μέλη του έχουν διδακτορικό δίπλωμα και έχουν την κύρια ευθύνη για τα μαθήματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Τα μέλη Δ.Ε.Π. διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/80 Πρόκειται για έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, το οποίο καλύπτει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να αναληφθούν από τα μέλη Δ.Ε.Π. Το προσωπικό αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) Τα μέλη της κατηγορίας αυτής συνεπικουρούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. και έχουν τουλάχιστον πτυχίο Πανεπιστημίου. Η κατηγορία αυτή έχει αντικατασταθεί από τις κατηγορίες Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα τελευταία χρόνια. Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Τα μέλη της κατηγορίας αυτής επιτελούν εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών τους. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Τα μέλη της κατηγορίας αυτής παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και του εφαρμοσμένου έργου του Τμήματος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Αποτελείται από τους καθηγητές ειδικών θεμάτων όπως ξένων γλωσσών και σωματικής αγωγής. Το Τμήμα Πληροφορικής δεν διαθέτει μέλη Ε.Ε.Π., αφού αυτά ανήκουν στο Πανεπιστήμιο. Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) Αποτελείται από τους διοικητικούς υπαλλήλους όλων των βαθμίδων. Τα μέλη Δ.Π. που καλύπτουν τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής ανήκουν στο Πανεπιστήμιο. Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) Πρόκειται για φοιτητές που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και προσφέρουν βοηθητικό εργαστηριακό, φροντιστηριακό και ερευνητικό έργο. 12

13 III.2. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) 1 Εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc in Information Technology / Knowledge - Based Systems, University of Edinburgh, UK, PhD in Artificial Intelligence, University of Edinburgh, UK. Αποστολόπουλος Θεόδωρος (Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΔΔ στην Πληροφορική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βαζιργιάννης Μιχαήλ (Καθηγητής) Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΔΕ στη Ρομποτική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Knowledge Based Systems, Heriot Watt University, Edinburgh, UK, ΔΔ στην Πληροφορική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βασσάλος Βασίλειος (Αναπληρωτής Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Computer Science, Stanford University, USA. Βασσάλος Παρασκευάς (Επίκουρος Καθηγητής) Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΜΔΕ στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και την Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΔΔ στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βενέρης Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής) Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc in Computer Science, University of Southern California, USA, PhD in Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Γιακουμάκης Εμμανουήλ (Αναπληρωτής Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΔΔ στην Πληροφορική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 1 Επεξήγηση Συντομογραφιών: BA: Bachelor of Arts BSc: Bachelor of Science MA: Master of Arts MBA: Master in Business Administration MPhil: Master of Philosophy MSc: Master of Science PhD: Doctor of Philosophy ScD: Doctor of Science ΔΔ: Διδακτορικό Δίπλωμα ΜΔΕ: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 13

14 Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής) BSc in Computer Science και PhD in Computer Science, University of Bradford, UK. Γκρίτζαλης Δημήτριος (Καθηγητής) Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc in Computer Science, City University of New York, USA, ΔΔ στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημάκης Αντώνιος (Λέκτορας) Πτυχίο και ΜΔΕ στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, PhD in Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California, Berkeley, USA. Δημέλη Σοφία (Καθηγήτρια) Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc και PhD in Economics, University of Pittsburgh, USA. Καλαμπούκης Θεόδωρος (Καθηγητής) Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, PhD in Computer Science, University of Glasgow, UK. Καλογεράκη Βασιλική (Επίκουρος Καθηγήτρια) Πτυχίο και ΜΔΕ στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, PhD in Electrical and Computer Engineering, University of California, Santa Barbara, USA. Κατερίνης Παναγιώτης (Καθηγητής) BSc, MSc και PhD in Mathematics, University of London, UK. Κοντογιάννης Ιωάννης (Καθηγητής) BSc in Mathematics, Imperial College, University of London, UK, Part III (MSc equivalent) in Pure Mathematics, Cambridge University, UK, MSc in Statistics, Stanford University, USA, PhD in Electrical Engineering, Stanford University, USA. Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος (Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Berkeley, USA. Κουτσόπουλος Ιορδάνης (Επίκουρος Καθηγητής) (υπό διορισμό) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Electrical and Computer Engineering, University of Maryland, USA. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc in Electrical Engineering, Carnegie-Mellon University, USA, ScD in Operations Research, Massachusetts Institute of Technology, USA. 14

15 Κωτίδης Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Computer Science, University of Maryland, USA. Μαγείρου Ευάγγελος (Καθηγητής) BSc in Electrical Engineering, Princeton University, USA, MSc και PhD in Decision and Control Sciences, Harvard University, USA. Μαλεύρης Νικόλαος (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Operational Research, University of Southampton, UK, PhD in Computer Science, University of Liverpool, UK. Μαριάς Ιωάννης (Λέκτορας) Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΔ σε Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαρκάκης Ευάγγελος (Λέκτορας) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc and PhD in Computer Science, Georgia Institute of Technology, USA. Μήλης Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΔΔ στην Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξυλωμένος Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής) Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc και PhD in Computer Science, University of California, San Diego (UCSD), USA. Παπαϊωάννου Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής) Πτυχίο και ΔΔ στην Πληροφορική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολύζος Γεώργιος (Καθηγητής) Δίπλωμα Hλεκτρολόγου Mηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Computer Science, University of Toronto, Canada, USA. Σιδέρη Μάρθα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, ΔΔ στην Πληροφορική, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο. Σταμούλης Γεώργιος (Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc και PhD in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. Σύρης Βασίλειος (Επίκουρος Καθηγητής) 15

16 Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Computer Science, Northeastern University, USA, ΔΔ στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτσιας Μιχαήλ (Λέκτορας) (υπό διορισμό) Πτυχίο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΜΔΕ στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, PhD in Informatics, University of Edinburgh, UK. Τουμπής Σταύρος (Επίκουρος Καθηγητής) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, MSc in Mathematics, MSc and PhD in Electrical Engineering, Stanford University, USA. Φουστούκου Ευγενία (Επίκουρος Καθηγήτρια) Maîtrise de Mathématiques, Université Paris 7, France, Etudes de Philosophie, niveau licence, Université Paris 1 (Sorbonne), France, DEA d'informatique Fondamentale, Université Paris 7, France, Doctorat en Informatique, Université Paris 11 (Orsay), France. Συνταξιοδοτηθέντα μέλη Δ.Ε.Π. Κιουντούζης Ευάγγελος (Καθηγητής) Λυπιτάκης Ηλίας (Καθηγητής) Παπακυριαζής Παναγιώτης (Καθηγητής) Φλυτζάνης Ηλίας (Καθηγητής) Εκλιπόντα μέλη Δ.Ε.Π. Δημοπούλου Μαρία (Επίκουρος Καθηγήτρια) Κάβουρας Ιωάννης (Καθηγητής) Μυτιληναίος Μιχαήλ (Καθηγητής) III.3. Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) Γιαχαλής Βασίλειος Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Statistics, London School of Economics and Political Science, UK. III.4. Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.E.ΔΙ.Π) Καλέργης Χρήστος Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καστανιά Αναστασία 16

17 Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΔ στην Ιατρική Πληροφορική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυριακοπούλου Αντωνία Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τογαντζή Μαρία Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. III.5. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.E.Π.) Γεωργακοπούλου Σοφία Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νάση Αικατερίνη Απολυτήριο Λυκείου. Παντουβάνος Παναγιώτης Πτυχίο Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Πατρών. Παπαθεοδώρου Μαρία Απολυτήριο Λυκείου. Σαζόνοφ Ιωάννης Πτυχίο Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. III.6. Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) Γραμματεία Τμήματος Γαδ Μάρκος Πτυχίο Σύγχρονων Γραμμάτων (Γαλλικής Φιλολογίας), Πανεπιστήμιο Rennes II (Haute Bretagne), Maîtrise, Πανεπιστήμιο Rennes II. Κετσετζή Πέγκυ (Αναπληρώτρια Γραμματέας Τμήματος) Σπουδές Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων. Κοτρώζος Ευάγγελος Απόφοιτος σχολής Προγραμματιστών Η/Υ και απόφοιτος σχολής Ηχοληψίας (Panavision). Σακελλαρίου Χρήστος (Γραμματέας Τμήματος) Πτυχίο Σύγχρονων Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών (Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας), Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza. Χάλκου Μαρία Bachelor σε Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το New York College της Αθήνας. 17

18 IV. ΤΟΜΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV.1. Γενικά Από το 2003 στο Τμήμα Πληροφορικής συστάθηκαν τρεις Τομείς στους οποίους εντάχθηκε όλο το προσωπικό και τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε Τομέας συγκεντρώνει το προσωπικό του Τμήματος που ασχολείται με μία ομάδα συναφών γνωστικών πεδίων από τη γενικότερη περιοχή της Πληροφορικής. Ο Τομέας έχει ως επικεφαλής έναν Διευθυντή που εκλέγεται με μονοετή θητεία, και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, καθώς και εκπρόσωποι όλων των υπολοίπων μελών του Τομέα και των φοιτητών του Τμήματος. Στις συνελεύσεις του Τομέα συζητούνται θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος του Τομέα ή γίνονται προκαταρκτικές συζητήσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος του Τμήματος (τα οποία συζητούνται και στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος). Η υποδιαίρεση του Τμήματος σε Τομείς είναι διοικητικής φύσεως και δεν αντιστοιχεί σε υποδιαίρεση του γνωστικού αντικειμένου ή του προγράμματος σπουδών. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής και η κατανομή του προσωπικού και των Ερευνητικών Εργαστηρίων στους Τομείς. IV.2. Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Προσωπικό Αποστολόπουλος Θεόδωρος (Καθηγητής) Βενέρης Ανδρέας (Επίκουρος Καθηγητής) Καλογεράκη Βασιλική (Επίκουρος Καθηγήτρια) Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος (Καθηγητής) Κουτσόπουλος Ιορδάνης (Επίκουρος Καθηγητής) (υπό διορισμό) Μαρκάκης Ευάγγελος (Λέκτορας) Μήλης Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής) Ξυλωμένος Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής) Παπαϊωάννου Γεώργιος (Επίκουρος Καθηγητής) Πολύζος Γεώργιος (Καθηγητής) Σιδέρη Μάρθα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) Σταμούλης Γεώργιος (Καθηγητής) Σύρης Βασίλειος (Επίκουρος Καθηγητής) Καλέργης Χρήστος, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Καστανιά Αναστασία, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Τογαντζή Μαρία, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Νάση Αικατερίνη, Ε.Τ.Ε.Π. Παντουβάνος Παναγιώτης, Ε.Τ.Ε.Π. Σαζόνοφ Ιωάννης, Ε.Τ.Ε.Π. 18

19 Εργαστήρια Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών. Γνωστικό Αντικείμενο Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού, Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές. Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υπολογιστών, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Γραφικά και Διεπαφές Υπολογιστών. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο (Internet), Μετάδοση Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Συστήματα Πολυμέσων, Διαχείριση Συστημάτων, Θέματα Ποιότητας Υπηρεσιών, Αποτίμηση Επίδοσης Δικτύων και Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Απανταχού Υπολογίζειν (ubiquitous computing). IV.3. Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων Προσωπικό Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής) Βαζιργιάννης Μιχαήλ (Καθηγητής) Βασσάλος Βασίλειος (Αναπληρωτής Καθηγητής) Γιακουμάκης Εμμανουήλ (Αναπληρωτής Καθηγητής) Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής) Γκρίτζαλης Δημήτριος (Καθηγητής) Καλαμπούκης Θεόδωρος (Καθηγητής) Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης (Καθηγητής) Κωτίδης Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής) Μαλεύρης Νικόλαος (Αναπληρωτής Καθηγητής) Μαριάς Ιωάννης (Λέκτορας) Τίτσιας Μιχαήλ (Λέκτορας) (υπό διορισμό) Κυριακοπούλου Αντωνία, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωργακοπούλου Σοφία, Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστήρια Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων. Επεξεργασίας Πληροφοριών. Γνωστικό Αντικείμενο Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ανοιχτά και Ευέλικτα Αυτοματοποιημένα Συστήματα, Εργαλεία Παραγωγής Πληροφορικών Συστημάτων. 19

20 Τεχνολογία Λογισμικού, Δοκιμή και Αξιοπιστία Λογισμικού. Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων, Εννοιολογική, Λογική και Φυσική Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Κανονικοποίηση, Διαχείριση Όψεων, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Κωδικοποίηση Εγγραφών, Πολυγλωσσικά Μοντέλα και Διεπαφές. Διαχείριση Ημιδομημένων Πληροφοριών, Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, Συστήματα Ομοτίμων, Ιστιακές Υπηρεσίες. Εξόρυξη Γνώσεων από Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Ασάφειας, Μη Παραδοσιακές Βάσεις δεδομένων (Πολυμεσικές, Χωροχρονικές), Βάσεις Προτύπων. Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφοριών, Απανταχού Υπολογίζειν (Global Computing). Τεχνολογία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Απόσταση, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλοντα Πολυμέσων και Ιδεατής Πραγματικότητας σε Ειδικούς Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανάπτυξη Υλικού Μάθησης και Εφαρμογών της Πληροφορικής για Ειδικές ομάδες Χρηστών, Συγχρονισμός Πολυμέσων, Διαδραστικότητα και Σενάρια Ιδεατής Πραγματικότητας. IV.4. Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Προσωπικό Βασσάλος Παρασκευάς (Επίκουρος Καθηγητής) Δημάκης Αντώνιος (Λέκτορας) Δημέλη Σοφία (Καθηγήτρια) Κατερίνης Παναγιώτης (Καθηγητής) Κοντογιάννης Ιωάννης (Καθηγητής) Μαγείρου Ευάγγελος (Καθηγητής) Τουμπής Σταύρος (Επίκουρος Καθηγητής) Φουστούκου Ευγενία (Επίκουρος Καθηγήτρια) Γιαχαλής Βασίλειος, E.Δ.Π. Παπαθεοδώρου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστήρια Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων Γνωστικό Αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και ειδικότερα: Ανάλυση, Άλγεβρα, Πιθανοθεωρία, Λογική και Εφαρμογές τους. Διακριτά Μαθηματικά: Συνδυαστική, Γραφήματα και Εφαρμογές τους, Μαθηματική θεωρία των Αλγορίθμων και της Πολυπλοκότητος, Μαθηματική Θεωρία της Πληροφορίας. Υπολογιστικά Μαθηματικά: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητικές Μέθοδοι και Αλγοριθμικές Τεχνικές, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Μαθηματικό Λογισμικό, Επιστημονικοί Υπολογισμοί και Υλοποιήσεις, Υπολογισμοί Υψηλής Απόδοσης και Εφαρμογές. 20

21 Μαθηματικά Οικονομικών, Εμπορικών και Ασφαλιστικών Εφαρμογών. Οικονομικά Πληροφορικής και ειδικότερα: Οικονομική και Εμπορική Αξιολόγηση Έργων Πληροφορικής, Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιπτώσεις της Πληροφορικής. Επιχειρησιακή Έρευνα και ειδικότερα: Βελτιστοποίηση σε Αιτιοκρατικά και Πιθανοτικά Συστήματα. Λήψη Αποφάσεων και Παίγνια. Προσομοίωση Συστημάτων. Οικονομετρικά Υποδείγματα, Προβλέψεις, Υλοποιήσεις και Εφαρμογές τους. 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Οι ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων που εμφανίζονται στο παρακάτω πρόγραμμα εποπτειών,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 2005-2006 ιεύθυνση: Τµήµα Πληροφορικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο: Τηλ./FAX: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 2 0 0 4-2 0 0 5 ιεύθυνση: Τµήµα Πληροφορικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο: Τηλ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σαμαράς Νικόλαος, Επ. Μαυρίδης Ιωάννης, Επ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Επ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C Σαμαράς Νικόλοας, Επ. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), για την οργάνωση και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα