Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας"

Transcript

1 Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 11ο Greek ICT Forum,, Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Intercontinental

2 Περιεχόμενα Σύντομη περιγραφή περιβάλλοντος Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. Περιγραφή Έργου Police-on on-line Συνέργειες με άλλα έργα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΕΡΜΗΣ, κ.λπ.) Δράσεις Ελληνικής Αστυνομίας στο ΕΣΠΑ 11ο Greek ICT Forum,, Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Intercontinental

3 Αποστολή Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.:.: Προώθηση ΤΠΕ & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελληνική Αστυνομία Δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής Πληροφορικής Υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε πανελλαδικό επίπεδο Τεχνική Υποστήριξη Εθνικού και Ευρωπαϊκών Συστημάτων Πληροφοριών (Schengen, Europol κ.λπ.) Παρακολούθηση των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ανάλυση και σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων και εφαρμογών για ενίσχυση επιχειρησιακών διαδικασιών Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων και ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 05 Νοεμβρίου /43

4 Η Πληροφορική από το 1965 πρωτοπορεί στην οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας Λειτουργία Μηχανογραφικού Κέντρου Πληροφορικής από το 1965 από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα του Ελληνικού Δημοσίου Από τα μεγαλύτερα δίκτυα πληροφορικής στην Ελλάδα Πάνω από θέσεις εργασίας στο δίκτυο Πάνω από 150 ηλεκτρονικές εφαρμογές σε λειτουργία Άμεση (On line) παροχή υποστήριξης σε όλη την Επικράτεια Μειωμένο κόστος λειτουργίας με: Κέντρο ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης 05 Νοεμβρίου /43

5 Διεπαφές Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνομικές Ταυτότητες Διαβατήρια Δελτία Ομογενών Άδειες Αντίγραφο Β.Α.Σ. Βεβαιώσεις Διακίνηση ταξιδιωτών κ.λπ. Άδειες λειτουργίας Άδειες εργασίας κ.λπ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνομικές Υπηρεσίες ΥΠ.ΕΣ. (αλλοδαποί, δημοτολόγιο, άδειες διαμονής, κ.λπ.) ΥΠ.ΕΞ. (αλλοδαποί, VISA, διπλωματικά διαβατήρια, κ.λπ.) ΥΠ. Υποδομών (κλεμμένα οχήματα Point System, κ.λπ.) Υπ. Δικαιοσύνης (Εντάλματα σύλληψης, κ.λπ.) Πλήθος άλλων Europol Interpol κ.λπ. 05 Νοεμβρίου /43

6 Κεντρικός Εξοπλισμός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Α. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ελληνικής Αστυνομίας Όλα τα συστήματα του Police-on on-line Ο κεντρικός κόμβος του Διαδικτύου (Internet) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Συστήματα διασύνδεσης της Ελληνικής Αστυνομίας με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφερειακός Εξοπλισμός (H/Y, πολυμηχανήματα, κ.λπ.) Πανελλαδικό Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής Ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες Ανθρώπινο Δυναμικό εξυπηρετητές, 05 Νοεμβρίου /43

7 Τι είναι το Police - On Line; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2008: «Έτος Ψηφιακής Αστυνομίας» Η Ελληνική Αστυνομία, εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή της ψηφιακής σύγκλισης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 05 Νοεμβρίου /43

8 Police On Line (PoL( PoL) «Εξοπλισμός Πληροφορικής για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφορικής» Αφορά: Επέκταση του Δικτύου Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής σε όλες της Υπηρεσίες της χώρας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω (περίπου 1600) Δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών και εξυπηρετήσεων για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους για τη βελτίωση των εσωτερικών δομών και την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την αποτελεσματική διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη Αποτελεί: Το μεγαλύτερο έργο ΤΠΕ της Ελληνικής Αστυνομίας Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης Το δεύτερο μεγαλύτερο συγχρηματοδοτούμενο έργο ΤΠΕ μετά το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 11ο Greek ICT Forum,, Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Intercontinental

9 Σκοπός Στόχοι - Οφέλη Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες Αποκέντρωση Αύξηση αποτελεσματικότητας Άμεση εξυπηρέτηση Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση Αναβάθμιση της απόδοσης της Ελληνικής Αστυνομίας Εκσυγχρονισμός και επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών Περιορισμός γραφειοκρατίας Μείωση λειτουργικού κόστους Το Police-on on-line έχει χαρακτηριστεί ως «Best Practice έργο ΤΠΕ του Γ ΚΠΣ» 11ο Greek ICT Forum,, Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Intercontinental

10 Ταυτότητα Έργου Υλοποίηση Γ ΚΠΣ , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.. (E.Τ.Π.Α.( 80%) και από εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε. 20%) Τέσσερα (4) επιμέρους Υποέργα με αντίστοιχες επεκτάσεις Προϋπολογισμός συνολικού έργου -> ευρώ Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚτΠ» Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. ΚτΠ Φορέας Υλοποίησης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» Φορέας Χρηματοδότησης και Κύριος του Έργου Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Φορέας Λειτουργίας Ελληνική Αστυνομία 11ο Greek ICT Forum,, Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Intercontinental

11 Υλοποίηση Έργου ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Προμήθεια και εγκατάσταση επικοινωνιακού εξοπλισμού, εξυπηρετητών και εφαρμογών (Υποέργο 1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Περιφερειακός εξοπλισμός (Υποέργο 2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών υποστήριξης της διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη (Υποέργο 4) 05 Νοεμβρίου /43

12 Δομή Υλοποίησης 05 Νοεμβρίου /43

13 Υποέργο 1 Υποδομές Προϋπολογισμός -> ευρώ Διάρκεια υλοποίησης -> 9 μήνες Ανάδοχος Κοινοπραξία -> BYTE A.B.E.E. & ALGOSYSTEMS A.E. Δημιουργία Ενιαίου Πανελλαδικού Δικτύου Δεδομένων & Φωνής Προμήθεια όλου του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού (δρομολογητές, IP τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, κ.λπ.), κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων Σύνδεση περίπου 1600 Αστυνομικών Υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω Ανάπτυξη σημαντικών ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων/εφαρμογών εφαρμογών Ηλεκτρονική αλληλογραφία Ηλεκτρονική παραγωγή, πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων με σκοπό την κατάργηση της συμβατικής έντυπης αλληλογραφίας (χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης κατά τη διακίνηση) Διαχείριση εξοπλισμού (Asset Management) και δικτύου δεδομένων Εφαρμογή παρακολούθησης χρήσης IP τηλεφωνίας 05 Νοεμβρίου /43

14 Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Ηλεκτρονική παραγωγή της αλληλογραφίας Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση Ηλεκτρονική διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Αποθήκευση εγγράφων σε ψηφιακή μορφή Ηλεκτρονική Υπογραφή εγγράφων Διαβάθμιση εμπιστευτικότητας με χρήση κρυπτογράφησης 05 Νοεμβρίου /43

15 Υποέργο 2 Περιφερειακός Εξοπλισμός Προϋπολογισμός -> ευρώ Διάρκεια υλοποίησης -> 6 μήνες Ανάδοχος Εταιρεία -> BYTE A.B.E.E. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, πολυμηχανήματα (σαρωτές-ψηφιοποιητές εγγράφων) Έξυπνες κάρτες και πληκτρολόγια με ενσωματωμένο αναγνώστη Ανάπτυξη Yποδομής Δημόσιου Κλειδιού (PKI) Αυθεντικοποίηση χρηστών και έλεγχος πρόσβασης στις εφαρμογές Έγκυρη ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών Τεχνολογίες RSA (ΚΕΟΝ Certificate Authority,, Authentication Client) Εφαρμογή για τη διαχείριση καρτών και ψηφιακών πιστοποιητικών (Card Manager) 05 Νοεμβρίου /43

16 Υποέργο 3 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Προϋπολογισμός -> ευρώ Διάρκεια υλοποίησης -> 7 μήνες Ανάδοχος Εταιρεία -> TREK Consulting 01 Πληροφορική Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στην ομάδα διοίκησης κατά την υλοποίηση του Έργου (Project Management) Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στις γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την υλοποίηση του έργου (πρακτικά συναντήσεων, τεχνικά δελτία, διακηρύξεις, κ.λπ.) Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ), σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση τεύχους διακήρυξης για το Υποέργο 4 (εφαρμογές( για την εξυπηρέτηση του πολίτη) Εκπόνηση Μελέτης Ασφάλειας Εκπόνηση Πλάνου Δημοσιότητας Έργου 05 Νοεμβρίου /43

17 Προϋπολογισμός -> ευρώ Διάρκεια υλοποίησης -> 11 μήνες Ανάδοχος Εταιρεία -> ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ Α.Ε. Ανάπτυξη πολύ σημαντικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεσματικότερη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών Υποέργο 4 Εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη για την Ηλεκτρονική Διαχείριση του Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (Β.Α.Σ.).) Πληροφόρηση πολιτών παρακολούθηση πορείας αιτήσεων π.χ. έκδοση άδειας μοτοποδηλάτου, έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, κ.λπ. «Τρίτο στάδιο» ωρίμανσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών Διαχείριση απωλεσθέντων και ανευρεθέντων αντικειμένων Διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη Δημοσιοποίηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο Παροχή πληροφόρησης για θέματα τροχαίας, τάξης και ασφάλειας, κ.λπ. Από τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας 05 Νοεμβρίου /43

18 Εφαρμογή Διαχείρισης Βιβλίου Αδικημάτων & Συμβάντων Καταχώρηση συμβάντων ηλεκτρονικά Καταχώρηση αιτημάτων πολιτών για αντίγραφα Αυτόματη έκδοση αντιγράφων ΒΑΣ Διασύνδεση με την εφαρμογή διαχείρισης αλληλογραφίας για ηλεκτρονική αποστολή σε συναρμόδιες Υπηρεσίες Αυτόματη παραγωγή στατιστικών αναφορών 05 Νοεμβρίου /43

19 Παρέχεται ενιαία αναζήτηση για όλες τις υποθέσεις του πολίτη που σχετίζονται με θέματα : Τάξης Εφαρμογή Πληροφόρησης του πολίτη Ασφάλειας Αλλοδαπών Τροχαίας Τουριστικής Αστυνομίας Η ενημέρωση του πολίτη παρέχεται με έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση 05 Νοεμβρίου /43

20 Εφαρμογή Διοικητικής Εξυπηρέτησης του πολίτη Κεντρικοποιημένη, επίκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφορίας σε όλα τα θέματα διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη Π.χ. κατηγορίες εξυπηρετήσεων μέσω PoL, αρμόδιες Υπηρεσίες, κ.λπ. Παροχή, σε ψηφιακή μορφή, όλου του απαιτούμενου υλικού για τις διοικητικές συναλλαγές του πολίτη με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας π.χ. πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. Επίκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Αστυνομικών σε θέματα νομοθεσίας, με στόχο την ποιοτική και έγκυρη εξυπηρέτηση του πολίτη π.χ. απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ. 05 Νοεμβρίου /43

21 Εφαρμογή Διαχείρισης Απωλεσθέντων Ανευρεθέντων Α/Κ Αποδοτική διαχείριση των ανευρεθέντων αντικειμένων Γρήγορη και ασφαλής ανεύρεση των ατόμων στα οποία ανήκουν Χρήση των ακόλουθων εφαρμογών: Καταχώρηση Αναζήτηση ανευρεθέντων αντικειμένων Καταχώρηση Αναζήτηση απωλεσθέντων αντικειμένων Αυτόματη διασταύρωση στοιχείων του ΒΑΣ με τα ανευρεθέντα αντικείμενα 05 Νοεμβρίου /43

22 Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Επιλεγμένες πληροφορίες που αφορούν την πορεία εξέλιξης υποθέσεων των πολιτών (π.χ. πορεία μιας αίτησης) παρουσιάζονται στους πολίτες μέσω του υφιστάμενου εξωτερικού διαδικτυακού κόμβου (Internet) της Ελληνικής Αστυνομίας (http:// με χρήση των ακόλουθων εφαρμογών: Επιλογή και άντληση περιεχομένου από τις εφαρμογές εξυπηρέτησης του πολίτη Δημοσίευση περιεχομένου στον υφιστάμενο κόμβο Internet Ανανέωση του περιεχομένου του κόμβου 05 Νοεμβρίου /43

23 Επιχειρησιακό Μοντέλο Λειτουργίας Εξυπηρέτησης Πολίτη 05 Νοεμβρίου /43

24 Ανάλυση Επιχειρησιακού Μοντέλου Εξυπηρέτησης Πολίτη Εξυπηρέτηση του πολίτη Δύο τρόποι 1. Επίσκεψη στο Α.Τ/Τ.Α. 2. Επίσκεψη στο Internet Δημοσιευμένο Eπιλεγμένο Επίκαιρο Έγκυρο περιεχόμενο 05 Νοεμβρίου /43

25 Λογική Αρχιτεκτονική Π.Σ. Εξυπηρέτησης του Πολίτη 05 Νοεμβρίου /43

26 Νέο βελτιωμένο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών 05 Νοεμβρίου /43

27 Υποδομή PKI PoL Χρήση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σε όλες τις εφαρμογές Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη Υποδομή RSA Certification Authority για την έκδοση των πιστοποιητικών Έξυπνες κάρτες για την αποθήκευση των πιστοποιητικών 05 Νοεμβρίου /43

28 Με την ολοκλήρωση του Police-on on-line Δημιουργήθηκε μια αναβαθμισμένη και σύγχρονη υποδομή ΤΠΕ στην Ελληνική Αστυνομία Δημιουργήθηκαν οι υποδομές για μελλοντικές λειτουργίες υποβοήθησης του Αστυνομικού Έργου Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S. G.I.S.) Άμεση πρόσβαση σε βάσεις νομικών πληροφοριών Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας δράσης με χρήση κοινών σχεδίων και μοντέλων πρακτικών Χρήση εφαρμογών τηλεματικής Μετεκπαίδευση τηλεδιάσκεψη 05 Νοεμβρίου /43

29 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιτυχή υλοποίηση Την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου Police-On On-Line, από την πλευρά του Φορέα, είχε η Διεύθυνση Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανεξάρτητα από αυτό, στην επιτυχία του έργου συνέβαλλαν: Οι Ανάδοχοι των Έργων Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 05 Νοεμβρίου /43

30 Τρέχουσα κατάσταση Θέση σε παραγωγική λειτουργία Η εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχει τεθεί ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία Οι εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθούν άμεσα σε επιχειρησιακή λειτουργία 05 Νοεμβρίου /43

31 Υποέργο 8: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης χρηστών ΕΛ.ΑΣ Mέσω 1000 φορητών τερματικών οχήματος και χειρός Χρήση υποδομών και διασυνδέσεων με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Προϋπολογισμός: ,00 Διάρκεια υλοποίησης: 9 μήνες Έναρξη έργου: Σεπτέμβριος 2009 Υποέργο 9: Νέα Υποέργα Επεκτάσεις PoL Οι πληροφοριακές και επικοινωνιακές υποδομές της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν να αναβαθμίζονται και να παρέχουν προστιθέμενη αξία Πρόσθετος περιφερειακός εξοπλισμός για έκδοση ταυτοτήτων διαβατηρίων (511 Pcs και Ups,, 150 εκτυπωτές ταυτοτήτων και 5000 έξυπνες κάρτες) Προϋπολογισμός: ,93 Διάρκεια υλοποίησης: 4 μήνες Έναρξη έργου: Σεπτέμβριος 2009 και 05 Νοεμβρίου /43

32 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» Στo πλαίσιο της ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση και την προώθηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του PoL παρέχονται, αρχικά από τα Κ.Ε.Π. και στη συνέχεια από τον «ΕΡΜΗ» Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ως επέκταση του έργου «ΕΡΜΗΣ» Χρήση υποδομών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 05 Νοεμβρίου /43

33 Πολίτες και Ελληνική Αστυνομία: τώρα με το PoL. Αστυνομική Υπηρεσία Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. Αίτηση PoL Πολίτης Παρακολούθηση πορείας αιτήματος Διαδικασίες Καταχώρηση αιτήματος Διαδικασίες Συστήματα PoL 05 Νοεμβρίου /43

34 Πολίτες και Ελληνική Αστυνομία: σε λίγο με τα Κ.Ε.Π. και τον ΕΡΜΗ Αίτηση Παρακολούθηση πορείας αιτήματος Πολίτης PoL + ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. PoL + ΣΥΖΕΥΞΙΣ Αστυνομική Υπηρεσία PoL Διαδικασίες Συστήματα PoL 05 Νοεμβρίου /43

35 Η δράση δεν σταματά εδώ Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πλέον την ωριμότητα και την εμπειρία για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων δράσεων που θα αναδείξουν την εξωστρέφειά της και το ανθρώπινο πρόσωπό της, στην υπηρεσία του πολίτη. 05 Νοεμβρίου /43

36 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Προγραμματική Συμφωνία με την εταιρεία «ΚτΠ Α.Ε» για την υλοποίηση δράσεων στο ΕΣΠΑ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αιτήματα ύψους ευρώ Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων (ΤΔΠΠ) από τις στην ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αναμονή εντάξεων Πράξεων 05 Νοεμβρίου /43

37 05 Νοεμβρίου /43

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Κωδ. ΟΠΣ: 300244. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.744.825,00. Ημερομηνία Διενέργειας: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας» Κωδ. ΟΠΣ: 300244 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001828498 2014-01-15

14PROC001828498 2014-01-15 14PROC001828498 2014-01-15 ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Α Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.147/ΨΣ7402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 Ε.Π ΚτΠ 2000-2006 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2. «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα