ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 4 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για είδη Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 4 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για είδη Καθαριότητας και Ευπρεπισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -Ο.Δ.Α.Ζ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (άρθρο 55, Ν.4301/2014) ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ζάκυνθος 09/02/2015 Αριθ. Πρωτ: Οικ. 293 ΤΜΗΜΑΤΑ " ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ " " ΕΠΑΓ/ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ιερ. Μιχαλίτση 1 Τ.Κ Ζάκυνθος Τηλ. Κέντρο: FAX: Πληροφορίες: Αλίκη Ζιώγου - Κοπανά ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 4 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για είδη Καθαριότητας και Ευπρεπισμού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Α 145) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/ ) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Τις διατάξεις του Ν.2362/95 ( Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Την 14362/20/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2012 (Α 160) και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». Το υπ αριθμ. Δ29/7712/376 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνισμών» Το υπ αριθμ /2484 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπυργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» Τις κάτωθι αποφάσεις: Την υπ' αριθ /01/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ. για προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού Την υπ' αριθ. 10/ απόφαση Δ.Σ για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για ορισμό επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμών καθώς και για ορισμό επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών και σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών [1]

2 Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ <<ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ>> προϋπολογισμού δαπάνης ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ως κάτωθι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ 30,00 324,72 2 ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΜ 20,00 216,48 3 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ 10 ΛΙΤ ΤΕΜ 65, ,43 4 ΑΠΟΣΜΙΝΗ ΤΕΜ 100,00 281,67 5 ΑΠΟΣΜΙΤΙΚΟ ΤΕΜ 40,00 63,96 6 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΙΤ ΤΕΜ 150,00 405,90 7 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 72,00 150,55 8 ΒΕΤΕΞ 26Χ21 Ν 3 ΤΕΜ 500,00 467,40 9 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖ ΖΕΥΓΗ 400,00 418,20 10 ΓΚΑΖΑΚΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ 170,00 156,83 11 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΕΜ 5,00 17,04 12 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘ.ΣΠΡΕΙ ΦΥΑΛ 5,00 14,27 13 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡ.ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΓ.ΜΕΓ ΤΕΜ 5,00 110,33 14 ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΝΤΑΛ ΤΕΜ 5,00 31,98 15 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΤΕΜ 5,00 79,70 16 ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΣΦΟΥΓΓ. ΔΙΠΛΟ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 5,00 673,43 17 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΦΥΑΛ 30,00 109,59 18 ΚΟΛΩΝΙΑ ΤΕΜ 10,00 89,91 19 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜ 20,00 77,49 20 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ 20,00 77,49 21 ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΗΜ ΠΛΑΣΤ ΜΕΓ.ΜΕΓ ΤΕΜ 5,00 110,33 22 ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΟΡΡΗΜ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΣ.ΜΕΓ ΤΕΜ 5,00 68,27 23 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡ ΟΙΚΙΑΚ ΜΕ ΣΤΟΙΦ ΤΕΜ 10,00 123,00 24 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 1650,00 811,80 25 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 500 ΓΡΑΜΜ ΤΕΜ 35, ,51 26 ΜΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4ΛΙΤ ΤΕΜ 190,00 579,58 27 ΜΟΣΧΟΣΑΠΟΥΝΑ 125 ΓΡΑΜ ΤΕΜ 200,00 135,30 28 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΣΥΣΚ 100ΤΕΜ ΤΕΜ 25,00 21,53 29 ΜΠΙΚ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚ 5 ΤΕΜ ΤΕΜ 165,00 466,79 30 ΜΠΩΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 200,00 787,20 31 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΣΕΣ ΤΕΜ 50,00 73,80 32 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΤΕΜ 50,00 97,79 33 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 1650,00 811,80 34 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΙΤΚΑ ΤΕΜ 400,00 590,40 35 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ(ΣΚΟΥΠΑΚΙ) ΤΕΜ 30,00 114,39 36 ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΤΖΑΣ ΤΕΜ 40,00 182,04 37 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΗΜ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ 650, ,20 38 ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΗΜ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΛΑ 600, ,30 39 ΣΑΚΚΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΥΣΚ 20 ΤΕΜ ΤΕΜ 600,00 442,80 40 ΣΑΚΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΚ 20 ΤΕΜ ΤΕΜ 170,00 196,55 41 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1 ΛΙΤ ΤΕΜ 150,00 369,00 42 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΣΙΝΟ ΤΡΙΜ 1ΚΙΛΟ ΤΕΜ 10,00 274,54 43 ΣΑΡΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 50,00 114,39 44 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΠΛΥΝ ΡΟΥΧΩΝ 20ΛΙΤ ΤΕΜ 350, ,80 45 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 500ΓΡΑΜΜ ΤΕΜ 100,00 185,73 46 ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 10,00 38,13 47 ΣΟΔΑ ΤΕΜ 10,00 19,19 48 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 150,00 71,96 [2]

3 Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 49 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 3,00 21,77 50 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 150,00 101,48 51 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΤΕΜ 600,00 332,10 52 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 50,00 121,16 53 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 25,00 161,13 54 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΤΕΜ 40,00 148,58 55 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΕΜ 120, ,44 56 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 2 ΛΙΤ ΤΕΜ 450, ,81 57 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤ 5 ΛΙΤ ΤΕΜ 30,00 768,26 58 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 ΛΙΤ ΤΕΜ 300, ,90 59 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤ ΤΕΜ 60,00 243,54 60 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤ ΤΕΜ 120,00 870,84 61 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤ ΤΕΜ 130,00 431,73 62 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500ΓΡΑΜ ΤΕΜ 25,00 15,07 63 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 10,00 31,98 64 ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 210, ,22 65 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 280,00 602,70 66 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 170 ΓΡΑΜ ΤΕΜ 4500, ,15 67 ΧΑΡΤΟΜΑΝΔΗΛΑ ΣΥΣΚ 10 ΤΕΜ ΤΕΜ 55,00 101,48 68 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ 70 ΤΕΜ ΤΕΜ 2515,00 587,76 69 ΧΛΩΡΙΝΗ 2ΛΙΤ ΤΕΜ 800,00 836,40 70 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤ ΤΕΜ 1000, ,00 71 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜ 300, ,24 Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα Γραφεία Δ/σης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. (Ι. Μιχαλίτση 1) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 05/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 19 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους. Η κατάθεση προσφορών για τον επαναληπτικό διαγωνισμό θα γίνει έως τις 18 Μαρτίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ως κριτήριο κατακύρωση της προμήθειας για την τελική επιλογή του προμηθευτή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: - Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. [3]

4 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος θα αποσταλούν στα Γραφεία Δ/σης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. (Γέφυρα Αγ. Χαραλάμπους ) μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν την καθορισμένη για το άνοιγμα των προσφορών. 2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέως Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή προσφοράς. Επίσης εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Επισημαίνεται ότι: Διευκρινήσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές (τεχνικές και οικονομικές) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο αντίγραφα. 2. O προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τεχνικές προδιαγραφές ISO των προϊόντων και τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : I. I. Να αναγράφονται σε ΟΛΟΥΣ τους φακέλους τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. Π.χ. [4]

5 ΑΠΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. Τμήμα Προστασίας Παιδικής Ηλικίας, Χρονίως Πασχόντων & Ηλικιωμένων, Επαγ/τική Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία Ιερ. Μιχαλίτση, ΤΚ Ζάκυνθος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡIΘ... ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Χρόνος Διενεργείας:../../.. Τόπος Διενέργειας: Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:.. Αριθ.Πρωτ.:. Ζάκυνθος. ΑΔΑ: II. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 καταστάσεις - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 κατάσταση. III. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του άρθρου 6 του ν.118/07. γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης και αναλογικά με τα προσφερόμενα είδη. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης 2. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πρό ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο άρθρο 25, παρ. 2 του Π.Δ. 394/96. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση παραλαβή του υλικού και ύστερα από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. [5]

6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επί πλέον αυτό χρονικό διάστημα Η προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα, ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας του υλικού. 3. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 4. Ματαίωση της προμήθειας ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Ενσταση: α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στην υπηρεσία εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι τη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. γ) Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Ε.Δ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Ολική ή μερική κατά περίπτωση)υπέρ του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή και εάν προκύψει διαφορά τιμής αυτή βαρύνει τον κηρυχθέντα έκπτωτο προμηθευτή και εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο, και οι οριζόμενες κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 394/96 για έκπτωτο προμηθευτή 4. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. [6]

7 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα μήνες (12) μήνες με δικαίωμα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. να παρατείνει το χρόνο αυτό για τέσσερις (4) μήνες. Για παραγγελίες που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός χρόνου παρατάσεώς της και δεν εκτελέστηκαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος. Επίσης το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης ακύρωσης του διαγωνισμού ή της λύσης της σύμβασης μετά την έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται την επόμενη ημέρα από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. και σε χώρο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό (Αποθήκη Τροφίμων). Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης, ο προμηθευτής, κηρύσσεται έκπτωτος. Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος από εκείνη των συμβατικών, β) εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος ισχύουν τα άρθρα 32,33, και 34 του Π.Δ. 394/96. Οι μειοδότες υποχρεούται να παραδίδουν καθημερινά τις παραγγελόμενες ποσότητες σε Ά Ποιότητα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ.. ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαθιστά ΔΩΡΕΑΝ τα είδη που απορρίπτονται κατά το στάδιο της παραλαβής ή που καταστρέφονται κατά το στάδιο δοκιμασίας. Η αντικατάσταση των ειδών θα γίνεται εντός (5) πέντε ημερών. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού με απόφαση της Ε.Δ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. και κατόπιν αίτησης του προμηθευτή υποβαλλόμενης μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά από κάθε ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του αντίστοιχου τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2469/97 υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση και αφού προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επί της αξίας των ειδών θα γίνονται οι κατά νόμον κρατήσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/ )<<Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές>>, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής [7]

8 Οι παραπάνω διαγωνισμοί, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μειοδοτών προμηθευτών ρυθμίζονται γενικά από τις διατάξεις του Π.Δ.394/96, του Ν. 2286/95, του Ν. 2889/01 και του Ν. 2955/01. Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο χορηγητής υποχρεούται να παρέχει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. κάποιο είδος που δεν είναι στην κατάσταση των ειδών, είτε λόγου παραδρομής, είτε λόγου πρόκυψης νέων δεδομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ [8]

9 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη. 2. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των προϊόντων, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης.. 3. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. 4. Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος, σε περίπτωση που η κατανάλωσή του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των περιθαλπομένων, ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων. 5. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, βαρύνει τον προμηθευτή. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. [9]

10 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη) ρυθμιζόμενου αφρού Γενικά χαρακτηριστικά Το προϊόν αυτό θα είναι κοκκώδες πύργου ξηράνσεως, ομοιόμορφου εμφανίσεως, οιαδήποτε δε συσσωμάτωση που εμφανίζεται κατά την αποθήκευση θα πρέπει να θραύεται με το χέρι. Οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα συσσωματώνονται κατά τη ροή ύδατος μέσω της ειδικής θέσεως αποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθοριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Τα απορρυπαντικά να είναι φιλικά με το περιβάλλον. Οσμή Το απορρυπαντικό δεν θα έχει οσμή κεροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη έστω και πιθανά αρωματική και δεν θα μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλενόμενα υφάσματα. Αντίθετα είναι επιθυμητό να είναι πολύ ελαφρά αρωματισμένο. Πίνακας αναλυτικών στοιχείων Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών (ανιονικών, μη ιονικών ) min 11% Σαπούνι.. 0,8-2% Φωσφορικά ως P202..Min 12% Πυριτικά ως SιO % Νάτριοκαρβοξύ-μεθυλοκελλουλόζη ή άλλη Ουσία με ανάλογη δράση..0,5-1% Δόκιμη υπερλευκαντικού (οπτικού λαμπρυντικού) θετική Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό) min 15% Υγρασία..min 9% ph υδατικού διαλύματος 1% Συσκευασία: σακιά 15 κιλών 2 Υποχλωριώδες Νάτριο (για ρούχα) Να περιέχει τριπολυφωσφωρικό Να Μιn 10% Να περιέχει καυστικό Να Min 0,3% Να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή Συσκευασία λίτρων 3.Μαλακτικό ρούχων Να περιέχει τασιενεργά 4,8-5,9% περίπου Να έχει ελαφρύ αρωματισμό Να έχει τιμή ph (ως έχει) 2-4 Συσκευασίες 5-20 λίτρων 4. Αφαιρετικό αλάτων (υγρό) για πλυντήρια πιάτων,ρούχων κ.α Χαρακτηριστικά: Να αφαιρεί τα άλατα από πλυντήρια ρούχων, πιάτων. Σύνθεση: Τασιενεργά- ανόργανα οξέα. >30% σε ισχυρό οξύ π.χ Φωσφορικό οξύ. Να περιέχει αποσκληρυντικά σε μεγάλο βαθμό για να το καθιστά κατάλληλο ακόμη και σε πολύ σκληρά νερά. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5-20 λίτρων [10]

11 Β. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 5. Απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι Να είναι υγρό Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% Να περιέχει μη ιονικά min 2% Να περιέχει NaOH min 8% Να έχει ph υδατικού διαλύματος 1%, 6-8 Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ) Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων Να φέρει σήμανση CE Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 6.Υγρό απορρυπαντικό επιφανειών και δαπέδου (γενικού καθαρισμού) Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού Δεν θα αφήνει ίζημα Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% Να περιέχει σαπούνι min 0,8% Να περιέχει διαλύτη min 4% Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας Να διατίθενται σε συσκευασία των 4-5 λίτρων 7. Υποχλωριώδες Νάτριο (για Δάπεδα) Να περιέχει Να Min 3,5% Συσκευασία 2 λίτρων 8. Απορρυπαντικό καθαρισμού τζαμιών με ή χωρίς σύστημα ψεκασμού. Να είναι υγρό Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5% Να περιέχει οργανικ. Διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη ) min 6% Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας Να διατίθενται σε συσκευασία των γρ. 9.Υδροχλωρικο οξύ (κιζάπι) Σε συσκευασία των γρ περίπου. 10.Καθαριστικό χώρων υγιεινής w.c Όξινο καθαριστικό σε παχύρευστη μορφή που εξαφανίζει δύσκολους μικροβίων και αφαιρεί τα άλατα και το πουρί. Τεχνικές πληροφορίες Εμφάνιση: Διαυγές χρωματιστό υγρό. Οσμή: Χαρακτηριστική. Δασολογία: Έτοιμο προς Χρήση. Πυκνότητα: στους 20 βαθμούς C 1,04g/cm3. Κιτρικό οξύ >5%. Μη ιονικά τασιενεργά <5% ph:2-3,5 Συσκευασία : 4-5 λίτρα. λεκέδες και καταπολεμά τις εστίες [11]

12 11.Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα & ανοξείδωτες επιφάνειες Τύπου Βιακάλ-inox 12. Καθαριστικό φούρνων ( λιπών) Να είναι υγρό Ειδική σύνθεση για καθαρισμό επιφανειών φούρνων και γκριλ Να διαλύει ρύπους (λάδια, καμένα λίπη, τροφές κτλ) Να μην περιέχει προωθητικό αέριο αλλά να ψεκάζεται Να έχει ειδικό βάρος (20 O C) 1+-0,08% Να έχει ph άνω του 12 Να μην χρειάζεται διάλυση Να δίνονται οδηγίες χρήσεως Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας Να φέρει σήμανση CE Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της Ε.Ε Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε Να διατίθεται σε συσκευασία των 500ml - 2 λίτρων. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπόμενα συστατικά Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100 Ο C 13.Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι (κλίν) Περιγραφή: Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι που διαλύεται αμέσως και καθαρίζει λευκά και χρωματιστά σε όλες τις θερμοκρασίες. Οποιαδήποτε συσσωμάτωση που εμφανίζει κατά την αποθήκευση θα πρέπει να θραύεται με το χέρι. Συσκευασία σε σακιά των κιλών. Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 14. Υγρό κρεμοσάπουνο Να είναι κατάλληλο για την καθημερινή υγιεινή καθαριότητα των χεριών και του προσώπου Συσκευασία: 4 λίτρων. 15.Κρεμοσάπουνο με αντιβακτηριακή δράση Περιγραφή: Να είναι κατάλληλο για την καθημερινή υγιεινή καθαριότητα και αντισηψία των χεριών,του προσώπου και σώματος. Συσκευασία: 4 λίτρων. 16. Σαμπουάν-Αφρόλουτρα Να έχουν ουδέτερο ph ευχάριστο άρωμα και συσκευασία του 1 λίτρου Ε. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ(fino bags) 17. Σακούλες απορριμμάτων μαύρες διαστάσεις 60χ75, μαύρες τιμή ανά τεμάχιο και αντιστοιχία τεμαχίων ανά κιλό διαστάσεις 90χ110, μεγάλες μαύρες, πρόσφορα τιμή ανά τεμάχιο και αντιστοιχία τεμαχίων ανά κιλό σακούλες κουζίνας Νο 3 λεπτές διαφανείς σε συσκευασία των 20 τεμαχίων. ΣΤ. ΧΑΡΤΙΚΑ 18. Χαρτί υγείας ρολό Απαλό, λευκό, σε συσκευασία ενός η πολλών τεμαχίων αεροστεγώς σφραγισμένα που θα αναγράφεται το υλικό παραγωγής, το βάρος εκάστου τεμαχίου, το μήκος εκάστου ρολού και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και τον αριθ πιστοποίησης 19. Χαρτί κουζίνας [12]

13 Απαλό, λευκό,βάρους 1 κιλού σε συσκευασία ενός η πολλών τεμαχίων αεροστεγώς σφραγισμένα που θα αναγράφεται το υλικό παραγωγής, το βάρος εκάστου τεμαχίου, το μήκος εκάστου ρολού και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και τον αριθ πιστοποίησης 20. Χαρτοπετσέτες Απαλή, λευκή, διαστάσεων 14χ14εκ τουλάχιστον, σε συσκευασία ενός η πολλών τεμαχίων αεροστεγώς σφραγισμένα που θα αναγράφεται το υλικό παραγωγής, το βάρος εκάστου τεμαχίου, το μήκος εκάστου ρολού και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και τον αριθ πιστοποίησης 21. Βιομηχανικό Χαρτί 5 Κιλών Απαλό, λευκό,βάρους 5 κιλών, σε συσκευασία ενός η πολλών τεμαχίων αεροστεγώς σφραγισμένα που θα αναγράφεται το υλικό παραγωγής, το βάρος εκάστου τεμαχίου, το μήκος εκάστου ρολού και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και τον αριθ πιστοποίησης Η.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22. Γάντια κουζίνας Εξαιρετικά ανθεκτικά Όλα τα μεγέθη S.M.L 23..Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού (Βετέξ) Να είναι Νο 4 30χ30 περίπου 24. Σφουγγαρίστρες βιδωτές (με νήμα-βετέξ) Μήκος νήματος 35cm περίπου Να είναι βάρους περίπου 200 γρ. 25. Σφουγγάρια με σύρμα τύπου scotch (κουζίνας) Να είναι εξαιρετικής αντοχής Να μην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους Διαστάσεις 15χ10cm περίπου 26.Σφουγγάρια απλά Νο 8 (μπάνιου) 27. Σφουγγάρια ανοξείδωτα κουζίνας(συρμάτινοι σπόγγοι) Εξαιρετικής αντοχής Πυκνά 28. Ρόλο σύρμα (Ατσαλόμαλλο) Μπρίλιο εξαιρετικής αντοχής Συσκευασία 1 κιλού,κουλούρα 29.Σκούπα βούρτσα ίσια 30. Σκούπα 31. Κοντάρι σύνδεσης εργαλείων (σκούπες,σφουγγαρίστρες) μεταλλικό με επένδυση πλαστική ή ξύλινο, το οποίο να εφαρμόζει πλήρως με τις σκούπες και τις σφουγγαρίστρες. 32. Βουρτσάκια τουαλέτας με πιγκάλ Να είναι πλαστικής κατασκευής με δοχείο στήριξης 33. Φαράσια πλαστικά-φαράσια ορθοπεδικά Πλαστικά στιβαρής κατασκευής με ρύγχος από καουτσούκ [13]

14 34. Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 25 λίτρων με καπάκι 25 λίτρων με πεντάλ 5λιτρων μικροί 35. Εντομοκτόνο άοσμο (κουνούπια- κατσαρίδες) Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία Να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε 36. Καρότσια σφουγγαρίσματος μονά Κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο υλικό τροχήλατα Θα φέρουν στίφτη Θα φέρουν θήκη για κουβάδες πλαστικούς τετράγωνους 25 λίτρων 37. Κουβάδες καροτσιών καθαριότητος Να είναι από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής Χωρητικότητα 25 λίτρα 38. Στίφτες καροτσιών καθαριότητας Μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής με επαναφορά (ελατήρια) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ) 2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) 3. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. 4. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των περιθαλπομένων και του προσωπικού. 5. Όλα τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση, να είναι συσκευασμένα, σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης. Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Κοπανα Αλίκη ΤΕ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Λιβέρη Ιουλία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κοτσώνη Αιμιλία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ [14]

15 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ.. (Δ/νση Ιερ. Μιχαλιτση αρ 1 Ζάκυνθος) Εγγύησή μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. για την Εταιρία.. οδός.. αριθμός. (ή σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1)... και 2). ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της.. ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια.. σύμφωνα με την υπ αριθ.... διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [15]

16 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Ημερομηνία έκδοσης Προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ.. (Δ/νση Ιερ. Μιχαλίτση αριθ 1 Ζακυνθος) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών.) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ.../2011 διακήρυξης του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2).. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) [16]

17 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Στην Ζάκυνθο, σήμερα. 20.., μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ.», που εδρεύει στην ΖΑΚΥΝΘΟ (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν.» και αφετέρου της.. εταιρίας με την επωνυμία.. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ...) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης των εταιριών α)...., β)... κ.λ.π.] που εδρεύει στ. (οδός αριθ.,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ....., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. Την. 200 διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν., σύμφωνα με την υπ αριθ. διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., η οποία λήφθηκε κατά την υπ αριθ..././2010 συνεδρίασή του (θέμα.), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Β. Μετά τα παραπάνω, Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ( αναλυτικά η προσφερόμενη ομάδα ή ομάδες τροφίμων όπως ζητούνται στη διακήρυξη ) 1.2. Το υπό προμήθεια προϊόν θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από... τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.1. Τα ζητούμενα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο την επομένη ημέρα από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι, η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης,. [17]

18 2.3. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προϊόντων μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το προϊόν, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα προϊόντα και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής 2.7. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης,. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 3.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά προϊόντα, μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του Ο Προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον: Το υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ προϊόντος μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς προϊόντος γίνεται δεκτή Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επι - βάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ., κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) Σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λή ξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. [18]

19 3.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ. από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ αριθ. / -200 εγγυητική επιστολή τ., ποσού ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του υλικού έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την.-200 Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του προϊόντος, ο Προμηθευτής πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007). ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια προϊόντος, και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των (....,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσο τική παραλαβή από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ., με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμη - ματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσο κομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο - θεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυ στερήσεων πληρωμών στις [19]

20 εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 6.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση του υπό προμήθεια προϊόντος, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 6.3.Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν. δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ σεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 7.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ι.Ν., χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. [20]

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002793121 2015-05-21

15PROC002793121 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002765116 2015-05-11

15PROC002765116 2015-05-11 Έδεσσα 08/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 4228 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΖΦΠ4690ΒΥ-ΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 5 Νοεμβρίου 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789861 2015-05-20

15PROC002789861 2015-05-20 15PROC002789861 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52100 Καστοριά Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003015798 2015-09-03

15PROC003015798 2015-09-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 03.09.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 7893 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 704/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 704/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467 0 55626 Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 41 -

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: - 41 - Λέρος 14 / 05 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 4885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Κόρινθος 8-2-2011 Λ.ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ως η διακήρυξη Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ως η διακήρυξη Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 27/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 8428 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 3.08.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: Λ2/5456 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 3.08.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: Λ2/5456 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 3.08.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: Λ2/5456 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΧΡ.ΤΙΚΟΣ Τηλ. 23823 50522

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002846065 2015-06-15

15PROC002846065 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 513/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας : 52 100 Καστοριά Πληροφορίες : Γέρου Βασιλική Τηλέφωνο : 2467 0 55626 Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003160163 2015-10-13

15PROC003160163 2015-10-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 13.10.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 9374 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα