Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4 !" "#

5 $" "%

6 &" "'

7 (" ")

8 *+" "**

9 *! " "* #

10 *$" "*%

11 *&" "*'

12 *(" "*)

13 !!!! "! Μολοσσοί: Οι Μολοσσοί, ένα από τα σηµαντικότερα Ηπειρωτικά φύλα, µετακινήθηκαν από την περιοχή της βόρειας Πίνδου και εγκαταστάθηκαν στην κεντρική Ήπειρο στο τέλος του 12ου αι. π.χ. Πρωτεύουσα του κράτους τους ήταν η Πασσαρώνα. Στην κορυφή της ιεραρχίας των Μολοσσών βρισκόταν ένας κληρονοµικός ηγεµόνας, ο βασιλιάς. Προκειµένου να ενισχύσουν το βασιλικό τους γόητρο µε θεϊκή ή ηρωική καταγωγή, αλλά και για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας καλούνταν Αιακίδες (από το όνοµα του και το συµβούλιο αυτό αντάλλασσαν κάθε χρόνο όρκους στο θρησκευτικό κέντρο των Μολοσσών, το ναό του Αρείου ιός, κοντά στην πρωτεύουσα Πασσαρώνα, για αµοιβαίο σεβασµό στην άσκηση και στον έλεγχο αντίστοιχα της εξουσίας. Οι Μολοσσοί ζούσαν σε µικρούς ατείχιστους οικισµούς µε κύρια ενασχόληση την κτηνοτροφία και την µικρής κλίµακας παραγωγή αγροτικών προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών τους. Στην περίοδο της βασιλείας του Θαρύπα (5ος αι. π.χ.), συντελέστηκαν στην Ήπειρο ση- µαντικές αλλαγές: οργάνωση και οχύρωση πόλεων, εισαγωγή της γραφής, παραγωγή κεραµικής, και κατασκευή του πρώτου λατρευτικού οικοδοµήµατος (Ιερά Οικία) στη ωδώνη. Την ίδια εποχή, οι Μολοσσοί άρχισαν να επεκτείνονται σε βάρος των γειτονικών φύλων και να αποκτούν τον έλεγχο του Ιερού της ωδώνης. Στη διάρκεια του 4ου αι. π.χ. και ιδιαίτερα στα χρόνια του Αλκέτα, γιου του Θαρύπα, άσκησαν πολιτική επιρροή στην Κασσωπαία και τη δυτική Εστιαιώτιδα, αποσπώντας όλο και περισσότερα εδάφη από τους Θεσπρωτούς. Στο τέλος του 3ου αι. π.χ., ύστερα από τη διεθνή προβολή που γνώρισε η Ήπειρος υπό την εξουσία του Πύρρου, η βασιλεία καταλύθηκε και δηµιουργήθηκε ένα οµοσπονδιακό κράτος, το Κοινό των Ηπειρωτών (234/3-168/7 π.χ.).!+" παππού του Αχιλλέα, του Αιακού). Σύµφωνα µε τους γενεαλογικούς µύθους τους, µετά τον Τρωικό πόλεµο ο Νεοπτόλεµος-Πύρρος, γιος του Αχιλλέα, κατευθύνθηκε στην "!* Ήπειρο έχοντας πάρει µαζί του ως λάφυρο την Ανδροµάχη, σύζυγο του Έκτορα, µε την οποία, σύµφωνα µε τον περιηγητή του 2ου αι. µ.χ. Παυσανία, απόκτησε τρία παιδιά τον Μολοσσό, τον Πίελο και τον Πέργαµο. Η εξουσία του βασιλιά ελεγχόταν και περιοριζόταν από ένα συµβούλιο εκπροσώπων των µικρότερων φύλων που απάρτιζαν το φύλο των Μολοσσών. Ο εκάστοτε βασιλιάς Σιδερένια αιχµή δοράτος. 4ος αι. π.χ.

14 Οικισµός: Ο αρχαίος οικισµός βρίσκεται στα δεξιά του δρόµου, που οδηγεί από τη Βίτσα στο Μονοδένδρι. Εντοπίστηκε τελείως τυχαία το 1965 κατά τις εργασίες κατασκευής της κοινοτικής δεξαµενής της Βίτσας. Οι ανασκαφές έγιναν από την Ιουλία Βοκοτοπούλου, διήρκεσαν είκοσι ολόκληρα χρόνια από το 1966 έως το 1987 και έφεραν στο φως ένα αρχαίο χωριό µε τα δύο νεκροταφεία του. Οι πρώτοι κάτοικοι έφθασαν στην περιοχή τον 9ο αι. π.χ. και χρησιµοποίησαν τον στενό χώρο ανάµεσα στους δύο βραχώδεις λόφους για πέντε τουλάχιστον αιώνες, έως τον 4ο αι. π.χ. Eπέλεξαν, αντίθετα από ότι θα περίµενε κανείς, τον εκτεθειµένο στους βόρειους ανέ- µους αυχένα, ίσως τον µόνον ελεύθερο από τα δάση και κατάλληλο για θερινή διαµονή χώρο. Αργότερα, στο τέλος του 5ου αι. π.χ. ο οικισµός επεκτάθηκε. Την εποχή εκείνη διαµορφώθηκε ένας υπαίθριος πλακόστρωτος χώρος, η πλατεία του χωριού και άρχισαν να κατασκευάζονται µεγαλύτερα σπίτια. Τα περισσότερα σπίτια είχαν µόνον ένα δωµάτιο και ήταν καµπύλα ή ορθογώνια. Τα θεµέλια ήταν πέτρινα και οι τοίχοι ήταν χτισµένοι µε άψητες πλίνθους και ξερολιθιά. Η στέγη αποτελούνταν συνήθως από κλαδιά αλειµµένα µε πηλό. Τα δάπεδα ήταν από πατηµένο χώµα µε εστίες στο κέντρο. Μόνον ένα σπίτι είχε στέγη από κεραµίδια. Αποκαλύφθηκε τυχαία, έξω από τον οικισµό. Είχε Νεκροταφεία: Βόρεια και νότια του οικισµού ανασκάφηκαν δύο νεκροταφεία µε 180 τάφους. Οι τάφοι, ήταν κιβωτιόσχηµοι, είχαν δηλαδή σχήµα κιβωτίου και καλύπτονταν µε µικρούς λιθοσωρούς. Σ όλους τους ανδρικούς τάφους βρέθηκαν όπλα, κυρίως µαχαίρια και αιχµές δοράτων. Σε ορισµένους τάφους βρέθηκαν πολυτελή χάλκινα αγγεία, κοσµήµατα, αλλά και αγγεία που κατασκευάστηκαν µακριά από τη Βίτσα, στα εργαστήρια της Κορίνθου και της Αθήνας. Ίσως ήταν προϊόντα αντιπραγµατισµού: αντάλλασσαν δέρµατα, ξυλεία και µαλλί µε άλλα αντικείµενα ξενόφερτα, όπως αγγεία, κοσµήµατα και τέσσερα δωµάτια. Σ ένα από αυτά!!" βρέθηκαν αγνύθες, οι οποίες ανήκαν "!# σε ένα µικρό όρθιο αργαλειό. Οι οικισµός καταστράφηκε από πυρκαϊά στον 4ο αι. π.χ. όπλα. Χρυσοί διακοσµητικοί κώνοι. 9ος αι. π.χ. Μολύβδινο κουτάκι για τη φύλαξη κοσµηµάτων µε εγχάρακτο αστέρι στο πώµα. 4ος αι. π.χ. Άποψη του οικισµού της Βίτσας. Ο τάφος της Μακεδόνισσας (Τ113): Πρόκειται για τον πλουσιότερο τάφο του νεκροταφείου του αρχαίου οικισµού που περιείχε τα οστά νεαρής γυναίκας. Τα χάλκινα κο-

15 σµήµατα (διάδηµα µε στικτή διακόσµηση, ζεύγος οχτώσχηµων πορπών, σπειροειδές βραχιόλι, δαχτυλίδια, εξαρτήµατα για τη διακόσµηση των µαλλιών, περίαπτα), που είχαν χρησιµοποιηθεί ως κτερίσµατα στην ταφή, οδήγησαν στην υπόθεση ότι η νεκρή καταγόταν από τη Μακεδονία. Η παρουσία της στη Βίτσα οφείλεται σε επιγαµία. Χάλκινο διάδηµα µε στικτή διακόσµηση. Μέσα 9ου αι. π.χ. Χάλκινες οχτώσχηµες πόρπες. Μέσα 9ου αι. π.χ. Οπλισµός: Οι κάτοικοι συνήθιζαν να φέρουν στις καθηµερινές τους δραστηριότητες όπλα. Τα όπλα ήταν απαραίτητα για την προστασία των οικογενειών και των κοπαδιών. Μια αγέλη λύκων ή µια ληστρική επιδροµή έβαζε σε κίνδυνο τα πολύτιµα κοπάδια και απειλούσε την κοινότητα. Σιδερένιες αιχµές, ξίφη, µαχαίρια συνόδευαν τους αρχαίους κτηνοτρόφους σε κάθε βήµα και σε κάθε µάχη: από τα ορεινά και δύσβατα µονοπάτια των βουνών, στο πλευρό των βασιλιάδων τους µέχρι την τελευταία κατοικία, στους αβαθείς λάκκους των νεκροταφείων τους. Οι Ηπειρώτες τον 5ο αι. π.χ δεν είχαν την εκπαίδευση οπλιτών, αλλά µάχονταν ως ελαφρά οπλισµένοι ακροβολιστές και ακοντιστές. Στα µάτια των Ελλήνων της νότιας Ελλάδας, οι πολεµιστές αυτοί έδιναν την εντύπωση βαρβάρων. Επίσης, πολλοί Ηπειρώτες υπηρετούσαν ως µισθοφόροι στους στρατούς διαφόρων ηγεµόνων και πολιτικών συνασπισµών. Πιθανότατα σε µισθοφόρο ανήκε και το χάλκινο «φρυγικό» κράνος, που βρέθηκε το 1977 σε ένα από τα σπίτια του οικισµού. Ο τύπος του κράνους συνηθίζεται στο τέλος του 4ου αι. π.χ. Υιοθετήθηκε από τον µακεδονικό στρατό και κατάγεται από τον φρυγικό και θρακικό σκούφο.!$" "!% Χάλκινο σπειροειδές βραχιόλι. Μέσα 9ου αι. π.χ. Χάλκινο σπειροειδές κόσµηµα µαλλιών. Μέσα 9ου αι. π.χ. Χάλκινο κράνος σε σχήµα φρυγικού σκούφου π.χ.

16 Κτηνοτροφία: Η Ήπειρος στην αρχαιότητα ήταν φηµισµένη για την κτηνοτροφία της. Έτρεφε «βούς καλλίστας», που κατάγονταν από τα µυθικά βόδια του Γηρυόνη. Οι ηπειρωτικές αγελάδες έδιναν πολύ γάλα και είχαν µεγάλα κέρατα. Το κρέας τους ήταν τρυφερό. Γνωστά ήταν τα καλοθρεµµένα βόδια της Θεσπρωτίας. Αλλά και τα πρόβατα της Ηπείρου ήταν φηµισµένα, και ονοµάζονταν πυρρικά, πιθανώς από τον µυθικό Πύρρο- Νεοπτόλεµο. Φύλακες των φηµισµένων κοπαδιών ήταν οι µολοσσικοί σκύλοι. Οι κάτοικοι του αρχαίου οικισµού δεν ασχολούνταν µόνον µε την κτηνοτροφία. Ο οικισµός, βρίσκεται σε υψόµετρο 1033 µέτρων, σε µια από τις περιορισµένες εκτάσεις φλύσχη, η διάβρωση του οποίου δηµιουργεί γη καλλιεργήσιµη. Φαίνεται εποµένως ότι γύρω από τον αρχαίο οικισµό υπήρχαν µικρά χωράφια, κατάλληλα για την καλλιέργεια δηµητριακών και οσπρίων (εκτός φασολιών). Επίσης υπάρχουν ενδείξεις για καρυδιές και καστανιές, δένδρα που εξασφάλιζαν τροφή και πρώτη ύλη. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες µελέτες οι κάτοικοι του οικισµού ασκούσαν µεικτή γεωργοκτηνοτροφία: εξέτρεφαν ζώα, αλλά συγχρόνως καλλιεργούσαν µικρά χωράφια, εξασφαλίζοντας τα αναγκαία µέσα για την επιβίωση τους στις απαιτητικές κλιµατικές συνθήκες των ηπειρωτικών βοσκοτόπων. Αµαυρόχρωµη κεραµική: Χειροποίητη κεραµική, η οποία φέρει γεωµετρικά και σπανιότερα ευθύγραµµα ή καµπυλόγραµµα σχέδια µε αµαυρό (θαµπό) µελανό χρώµα, συχνά εµπνευσµένα από την υφαντική. Χρονολογικά η παραγωγή της εκτείνεται από τον 12ο έως και τον 8ο αι. π.χ. Γνώρισε µεγάλη διάδοση στη υτική Μακεδονία, την Αλβανία, την Πιερία, την Ηµαθία, την Ήπειρο µέχρι και την Αιτωλία. Τα σχήµατα των αγγείων ήταν κυρίως σκεύη πόσεως και σερβιρίσµατος υγρών (κάνθαροι, αµφορίσκοι και πρόχοι). Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι η καταγωγή της ανάγεται στη Μεσοελλαδική περίοδο (2.100/ π.χ.). Ως φορείς της εκλαµβάνονται τα λεγόµενα Βορειοδυτικά Ελληνικά φύλα (Μακεδόνες, ωριείς), το πολυπλάνητον έθνος του Ηροδότου (Ιστοριών 1.56), τα οποία στον 12ο αι. π.χ. αναγκάστηκαν να µετακινηθούν προς τον βορρά και να εγκατασταθούν στην Πίνδο. Ειδικότερα στην Ήπειρο η εξάπλωση της συνδέθηκε µε τη µετανάστευση του φύλου των Μολοσσών από τη βορειοδυτική Μακεδονία.!&" "!' Χάλκινος κάδος µε προχοή. 4ος αι. π.χ. Πρόχους εγχώριας κατασκευής µε θαµπή, µελανή διακόσµηση. 9ος-8ος αι. π.χ.

17 1. Αντίον 2. Ιστόποδες ή κελεόντες 3. Κρόκη Υφαντική: Στους οικισµούς των ορεινών κωµών της κεντρικής Ηπείρου συχνή είναι 4. Πηνίον η εύρεση µεγάλου αριθµού αγνύθων. Η υφαντική φαίνεται ότι αποτελούσε µια από τις 5. Κανόνες ή κάλαµοι 6. Μίτοι κύριες οικιακές δραστηριότητες, άµεσα συνδεδεµένη µε την άσκηση της κτηνοτροφίας 7. Κανών ή καίρος και τη διάθεση άφθονου µαλλιού. Σε ένα από τα δωµάτια της µεγάλης οικίας της Βίτσας 8. Στήµονες εντοπίστηκαν τα λείψανα ενός µικρού όρθιου-κάθετου αργαλειού κατάλληλου για την 9. Λαιαί ή αγνύθες ύφανση στενών λωρίδων υφάσµατος, όπως τα πλάτους µ., που ύφαιναν οι Σαρακατσάνισσες για σακκούλια και δισάκια. Ο όρθιος-κάθετος αργαλειός ήταν τοποθετηµένος 2 υπό κλίση και αποτελούνταν από δύο κάθετα δοκάρια (ιστόποδες) και από ένα οριζόντιο (αντίον), το οποίο συνδεόταν µε τα δύο κάθετα στην επάνω άκρη τους. Η 1 ύφανση γινόταν από κάτω προς τα πάνω. Στο οριζόντιο δοκάρι στερεώνονταν τα στη- µόνια που τεντώνονταν µε µια σειρά αγνύθες, δεµένες στις κάτω άκρες τους. Ο αριθµός 3 των αγνύθων εξαρτιόταν από το πλάτος του αργαλειού, την ποιότητα και το πάχος της κλωστής, καθώς και του υφάσµατος που υφαινόταν. 4 Οι θηλιές µε τις οποίες στερεωνόταν η δεύτερη σειρά στηµονιών στον κανόνα ή κάλα- µο ονοµάζονταν µίτοι. Το βασικό εργαλείο διαπλοκής των στηµονιών και των υφαδιών ήταν η σαΐτα (κερκίς), ένα µικρό ραβδί, µε την τυλιγµένη κλωστή (πηνίον). Ένα ακόµη βασικό εργαλείο του αργαλειού ήταν η σπάθη, µε τη µορφή σπαθιού, µέσω του οποίου η υφάντρα χτυπούσε το υφάδι. Στην Ήπειρο, τα µάλλινα υφάσµατα αποτελούσαν πιθανότατα!(" προϊόν ανταλλαγής. "!) 8 9

18 Εµπόριο Ανταλλαγές: Στους τάφους του οικισµού εντοπίστηκε σηµαντικός αριθµός // ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ πήλινων και χάλκινων εισηγµένων αγγείων από την Κόρινθο, την Αττική, τη υτική Ελλάδα, τη νότια Ιταλία και τη Θεσσαλία. Το σύνολο του υλικού υποδεικνύει τη σαφή προτίµηση των κατοίκων προς τα κορινθιακά προϊόντα. Προέρχονταν αρχικά από Ηπείρου», Αφιέρωµα στον N. G. L. Hammond, Θεσσαλονίκη 1997, τους εµπορικούς σταθµούς της Κορίνθου στα νότια παράλια της Ηπείρου. Τον 8ο και 7ο αι. π.χ., µετά την ίδρυση των ηλειακών αποικιών (Βουχέτιο, Βατίες, Πανδοσία, Ελάτρεια) Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας και Νότια Αλβανία, Ιωάννινα και των κορινθιακών στα παράλια του Αµβρακικού κόλπου (Ανακτόριο, Αµβρακία), οι επαφές µε τον νότο πολλαπλασιάστηκαν. Οι αρχαίοι κάτοικοι, σύµφωνα µε την ανασκαφέα Ιουλία Βοκοτοπούλου, όπως οι Σαρακατσάνοι στη νεότερη εποχή, θα έµεναν τον µισό χρόνο στην Πίνδο (τέλη Απριλίου τέλη Οκτωβρίου) και τον υπόλοιπο καιρό (χειµερινοί µήνες) θα κατέβαιναν στα χειµαδιά, στις πεδιάδες της Αµβρακίας, της Κασσωπαίας και της Θεσπρωτίας. Φαίνεται ότι κατά τις µετακινήσεις τους, προµηθεύονταν µε τη διαδικασία του αντιπραγµατισµού, από τις αγορές των κορινθιακών και ηλειακών αποικιών, τα πήλινα και χάλκινα αγγεία, που βρέθηκαν στους τάφους της Βίτσας. Παρατηρήθηκε µάλιστα µια προτίµηση των κατοίκων προς τα χάλκινα σκεύη καθηµερινής Τιµητικός Τόµος για τον καθηγητή Σωτήρη άκαρη, Ιωάννινα 1994, χρήσης, που ερµηνεύτηκε ως αποτέλεσµα των συχνών µετακινήσεων της ποιµενικής ζωής τους, καθώς τα πήλινα αγγεία ήταν βαριά και εύθραυστα. Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Ιθάκη (1987), 1990, #+" και το παρελθόν στο Α Επιστηµονικό Συµπόσιο, Κόνιτσα 12, 13, 14 Μαΐου 1995, στο Η "#* επαρχία της Κόνιτσας στο χώρο και το χρόνο, Κόνιτσα 1996, Χάλκινη ραµφόστοµη πρόχους µε γυναικεία προτοµή στη λαβή π.χ.

19 #$%! Ένα άρθρο για τους Μολοσσούς. Φαντάσου ότι είσαι δηµοσιογράφος και γράφεις στην εφηµερίδα σου ένα άρθρο για τους Μολοσσούς. Χρησιµοποίησε και τις λέξεις: Πιερία, Αχιλλέας, κτηνοτροφία, υφαντική, αµαυρόχρω- µη κεραµική, αψιδωτά σπίτια, πολεµιστές. #&%!Η ακροστιχίδα της Βίτσας. Β... Η Ήπειρος στην αρχαιότητα ήταν φηµισµένη για αυτά τα ζώα Ι... Τα δύο κάθετα δοκάρια του αργαλειού Τ... Τέτοιοι και οι κιβωτιόσχηµοι Σ... Το µακεδονικό κράνος κατάγεται από τον φρυγικό και θρακικό... Α... Τέτοια ήταν και τα αµαυρόχρωµα #'% ηµιούργησε το δικό σου αµαυρόχρωµο αγγείο: #(%!Αναζήτησε και βρες µέσα στην 4η αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων το φυλαχτό του Μολοσσίδη. Στη συνέχεια γράψε µια ιστορία για το πως απέκτησε το φυλαχτό ο παππούς του Μολοσσίδη. #)%!Θεατρικό παιχνίδι: Μετατρέψτε το κόµικ σε θεατρικό και υποδυθείτε εναλλάξ τον Μολοσσίδη και τον #!" "## Φιλόξενο.

20 !"#$Ακολούθησε τους αριθµούς για να τοποθετήσεις τα αυτοκόλλητα στη σωστή θέση.!"# #!$

21

22

Κείµενα επιµέλεια: Μαρίνα Πλατή, Ελένη Μάρκου

Κείµενα επιµέλεια: Μαρίνα Πλατή, Ελένη Μάρκου Κείµενα επιµέλεια: Μαρίνα Πλατή, Ελένη Μάρκου Θερµές ευχαριστίες για την παραχώρηση υλικού και τη συνεργασία σε όλα τα στάδια προετοιµασίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος στον επιµελητή της έκθεσης, αρχαιολόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου

ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΝΤΟΛΙΑΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Αικατερίνη Κάντα - Κίτσου Βασιλική Λάμπρου ΑΘΗΝΑ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠ/ΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βάθρα. Το οικοδόµηµα Μ

Τα βάθρα. Το οικοδόµηµα Μ Τα βάθρα Τα εξήντα δύο βάθρα που ήρθαν στο φως µε τις ανασκαφές αποτελούν τεκµήριο για τα τιµητικά µνηµεία που ήταν ανιδρυµένα στο Ιερό της ωδώνης. Ορισµένα από αυτά διέσωσαν ιδιαίτερα σηµαντικές αναθηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ Κυκλαδικός πολιτισµός ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΗ Την ονοµασία Κυκλάδες χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για να χαρακτηρίσουν το πυκνό σύµπλεγµα των µικρών

Διαβάστε περισσότερα

IΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

IΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μόλις 64 χιλιόμετρα απέχει από τα Γιάννενα και η διαφορά στο τοπίο δεν είναι τόσο έντονη ώστε να γίνει αντιληπτή. Έχει χάρες η Κόνιτσα που τις κρύβει επιμελώς. Σκαρφαλωμένη αμφιθεατρικά στο βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μινωικός - Μυκηναϊκός Κόσµος Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Η Κρήτη, ένα νησί που εκτείνεται σε µήκος περίπου 260 χλµ. και µέγιστο πλάτος µόλις 60 χλµ., βρίσκεται σε προνοµιακή γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Νεολιθική Χοιροκοιτία

Νεολιθική Χοιροκοιτία Νεολιθική Χοιροκοιτία 1 Ο νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας περιλαμβάνεται από το 1998 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ ΙΑ

ΝΕΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ ΙΑ 1 ΝΕΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ ΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου [Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί το κείµενο της διάλεξης που έδωσε η αρχαιολόγος δρ. Α.Β. Καραπαναγιώτου στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΩΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΑΙΤ ΕΛΛΕΝ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Μ. 4080

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου

Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου 2 Εκδόσεις «ιάζωµα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστηµονική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ Αρχαία θέατρα της Ηπείρου Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος Παραγωγή: atto sensible communication Επιµέλεια έκδοσης: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΟΙΚΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΟΙΚΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΟΙΚΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ «ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ» ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 Η έδρα του Μινωικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ.

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. απο το λιθο στα μεταλλα -- η εποχη του χαλκου Κεφάλαιο 2 Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. Την Εποχή του Χαλκού η πιο σημαντική πρώτη ύλη ήταν ο χαλκός. Σιγά σιγά ο χαλκός πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» Κανελλοπούλου Αλεξάνδρα Αριθµός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ [1] 7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Μάθημα :Ερευνητικές Εργασίες Σχολικό Έτος : 2013 2014 1 2 Ιστορία του Χρήματος Με το όρο χρήμα εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και γίνονται ευρέως αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (1996-2003)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (1996-2003) 1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (1996-2003) Χάρτης περιοχής Ωρωπού. 1. Οικόπεδο Ο.Σ.Κ. 2. Οικόπεδο Ο.Τ.Ε. 3. Προϊστορική εγκατάσταση. 4. Παλαιός Ωρωπός (Μεσοελλαδικά-Μυκηναϊκά). 5. Ξερόπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.4.0 - Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.4.0 - Υποστηρικτικό Υλικό για την Υφιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.4.0 - ποστηρικτικό λικό για την φιστάμενη Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.4.0 - ποστηρικτικό λικό για την φιστάμενη Κατάσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες Οι τάφοι Στη ωδώνη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε ανασκαφεί οργανωµένα νεκροταφεία. Τάφοι µεµονωµένοι έχουν έρθει τυχαία στο φως σε µεγάλη απόσταση από το Ιερό, στα βορειοδυτικά, κοντά στο χωριό ραµεσιοί, και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών Βασιλικοί Παίδες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές Δ - Στ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ιστορία. A' Γυμνασίου

Αρχαία Ιστορία. A' Γυμνασίου Αρχαία Ιστορία A' Γυμνασίου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Θεόδωρος Κατσουλάκος Φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Αρχαίος Φάγρης. Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας και πήλινη γυναικεία προτομή από το νεκροταφείο (4ος αι. π.χ.). ΚΑΒΑΛΑ Πέρνη Στη θέση «Τούμπα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100 π.χ.

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100 π.χ. ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 5 ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ. Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ Η Παλαιολιθική-Μεσολιθική και Νεολιθική περιόδος Αιγαίο και Κύπρος ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η Παλαιολιθική περίοδος του Αιγαίου δυστυχώς παραµένει σχεδόν στην αφάνεια, καθώς τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ Αρχικά στο Νομό Κοζάνης και από το 2004 και στο Νομό Γρεβενών μεγάλα δημόσια έργα επέβαλαν τη διενέργεια δεκάδων σωστικών ανασκαφών σε έκταση που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα οι αποικίες αυτές εξελίχθηκαν σε κέντρα επιρροής Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ

Σύντομα οι αποικίες αυτές εξελίχθηκαν σε κέντρα επιρροής Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ Manuel Fiedler Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας Τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.χ. η Κόρινθος ίδρυσε ένα πυκνό δίκτυο εμπορικών οικισμών και αποικιών στις παράκτιες περιοχές του Iονίου

Διαβάστε περισσότερα

Πήλινα αγγεία το πιο συχνό εύρηµα

Πήλινα αγγεία το πιο συχνό εύρηµα Πήλινα αγγεία το πιο συχνό εύρηµα Στα περισσότερα Μουσεία της Ελλάδας τα πήλινα αγγεία αποτελούν τα πιο συνηθισµένα εκθέµατα. Αγγεία εξάλλου είναι τα αντικείµενα που έρχονται στο φως µε τη µεγαλύτερη συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα