ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Φεβρουάριος 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικά Στοιχεία του Κλάδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Κινητή Τηλεφωνία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE Η COSMOTE στην Ελλάδα Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη COSMOTE Ρουµανίας GLOBUL AMC ΓΕΡΜΑΝΟΣ VODAFONE Ίδρυση της Vodafone στην Ελλάδα WIND HELLAS Η Εταιρεία Σταθερή Τηλεφωνία OTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Περιγραφή Υπηρεσιών Ενδογενείς & Εξωγενείς Παράγοντες Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Νέες υπηρεσίες ιαφήµιση Κόστος των υπηρεσιών Ποιότητα των υφιστάµενων υπηρεσιών Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων ιαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών Απελευθέρωση της αγοράς Σύγκλιση των κλάδων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Κανάλια διάθεσης Οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου Εξέλιξη του ανταγωνισµού και κύριες τάσεις Το Ρυθµιστικό περιβάλλον Εξαγορές & Συγχωνεύσεις οµή & ιάρθρωση του κλάδου Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ιαχρονική Εξέλιξη Ζήτησης- ιείσδυση στο Σύνολο του Πληθυσµού Προσφορά Υπηρεσιών Σταθερής Κινητής Τηλεφωνίας Άξονες Στρατηγικής Αξίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Συµπεράσµατα & Προοπτικές του Κλάδου Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

3 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ SWOT Analysis Παρουσίαση Έρευνας - Focus Βari Λειτουργία ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας οµή ικτύου Κινητής Τηλεφωνίας είκτες Ποιότητας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών διαδραµατίζει αναµφισβήτητα έναν από τους πιο σηµαντικούς ρόλους σε ότι αφορά την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα δίκτυα τόσο της σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας δεν περιορίζονται πλέον στη µεταφορά φωνητικών δεδοµένων, αλλά καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα δεδοµένων / πληροφοριών. Η σταθερή τηλεφωνία χαρακτηρίζεται ως βασικό αγαθό και σε πολλές έρευνες η αναλογία σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων ανά κατοίκους αποτελεί µέτρο σύγκρισης οικονοµικής και κοινωνικής ευµάρειας ανάµεσα σε διάφορα κράτη ή περιοχές. Στον αντίποδα, όταν το 1992 η κινητή τηλεφωνία έκανε τα πρώτα της βήµατα στην ελληνική αγορά, αποτελούσε ένα «αγαθό πολυτελείας», µια υπηρεσία για λίγους. Με την πάροδο του χρόνου όµως εξελίχθηκε σε ευρέως διαδεδοµένο καταναλωτικό «προϊόν» µε στοιχεία βασικού αγαθού. Η κινητή τηλεφωνία δηµιούργησε την «ανάγκη» για τη συγκεκριµένη υπηρεσία µια ανάγκη, που δεν προϋπήρχε, όµως µέσα σε µια περίπου δεκαετία η διείσδυση έφτασε στο 100% του ελληνικού πληθυσµού. Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να αναλυθεί ο συγκεκριµένος κλάδος των τηλεπικοινωνιών τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

5 Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της ανάλυσης περιβάλλοντος του συγκεκριµένου κλάδου : Ανάλυση της παρούσας κατάστασης Ανάλυση της ελκυστικότητας του κλάδου Ανάλυση των ανταγωνιστών Ανάλυση των καταναλωτών Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αναλύσουµε: τα προβλήµατα του κλάδου (Αγορά & Επιχείρηση) τις ευκαιρίες (νέες αγορές, νέα ή τροποποιηµένα προιόντα) τους τωρινούς & τους µελλοντικούς στόχους πωλήσεων, κέρδους, µεριδίου αγοράς, αγοράς στόχων την επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής marketing τα οικονοµικά στοιχεία (προϋπολογισµούς, υπολογισµούς για κόστη έσοδα κέρδη). Στη συνέχεια θα δοθεί µια σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν. Κεφάλαιο πρώτο: σύντοµη αναφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στην παρούσα κατάσταση στο συγκεκριµένο κλάδο. Κεφάλαιο δεύτερο: σύντοµη αλλά περιεκτική ανάλυση των µεγαλύτερων εταιρειών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, για τη σταθερή και για την κινητή ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

6 τηλεφωνία. Η ανάλυση αυτή θα αφορά την παρούσα κατάσταση των µεγαλύτερων εταιρειών τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Κεφάλαιο τρίτο: ανάλυση της ελκυστικότητας του κλάδου, των ανταγωνιστών αλλά και των καταναλωτών. Θα εντοπίσουµε τα προβλήµατα του κλάδου, τις ευκαιρίες (νέες αγορές, νέα ή τροποποιηµένα προϊόντα), τωρινούς & µελλοντικούς στόχους πωλήσεων, κέρδους, µεριδίου αγοράς και την επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής marketing µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µιας. Κεφάλαιο τέταρτο: συζήτηση των αποτελεσµάτων, που θα προκύψουν από όλη την παραπάνω ανάλυση. Κεφάλαιο πέµπτο: παρουσίαση των συµπερασµάτων, που βγήκαν από την όλη ανάλυση του συγκεκριµένου κλάδου, καθώς επίσης και των όποιων προτάσεων του συγγραφέα. Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται κείµενα σχετικά µε τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, που ίσως φανούν χρήσιµα στον όποιο αναγνώστη (δοµή κλάδου λειτουργία δικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δείκτες ποιότητας του κλάδου, κλπ). Τέλος παρατίθεται συνολικά η βιβλιογραφία, που χρησιµοποιήθηκε για τη συγκεκριµένη διατριβή. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

7 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1. Γενικά Στοιχεία του Κλάδου O κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο καθώς παρουσιάζει πλέον σηµαντικά δείγµατα κορεσµού µε τα επίπεδα διείσδυσης της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 100%. Εξαίρεση αποτελούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις, που έχουν ξεπεράσει τις κατά το 2007, όµως η ζήτηση αυξάνεται σηµαντικά και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ισχυρά λόγω του χαµηλού υφιστάµενου επιπέδου διείσδυσης. Η σταδιακή απελευθέρωση αλλά και η διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη της αγοράς, η οποία αναπτύσσεται µε ρυθµούς µικρότερούς συγκριτικά µε το παρελθόν. Οι συνθήκες ωστόσο υπερπροσφοράς και «overcapacity», που παρατηρούνται οδηγούν σε συµπίεση της κερδοφορίας ή ακόµη και σε ζηµιογόνες χρήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους κλάδους που ενισχύουν σηµαντικά την οικονοµία και επιδρούν άµεσα στο κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσµού της χώρας. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

8 Στην προκειµένη περίπτωση, µε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων τόσο της σταθερής, όσο και κινητής τηλεφωνίας υπάρχει δυνατότητα ακόµα πιο ταχείας και αποτελεσµατικής µεταφοράς δεδοµένων - φωνητικών και ηλεκτρονικών - τα οποία στη σηµερινή εποχή αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο τόσο της εµπορικής όσο και της κοινωνικής δραστηριότητας / ανάπτυξης. Η αγορά των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διευρύνθηκε καθοριστικά στο διάστηµα , κυρίως λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

9 Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αναπτύσσονται µε γοργό ρυθµό, ο οποίος µάλιστα υπερβαίνει την ετήσια αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Επιπρόσθετα τονίζεται ο εξωστρεφής χαρακτήρας των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, ο οποίος διαφαίνεται από την αύξηση των διεθνών επενδύσεων από ελληνικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προς το εξωτερικό, µε κύριο εκπρόσωπο τον Ο.Τ.Ε. Η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα διαχωρίζεται ως εξής: 1. Σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου (ΟΤΕ) - Σταθερή τηλεφωνία και υπηρεσίες διαδικτύου (εναλλακτικοί φορείς). Τέσσερα χρόνια µετά την απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ο τοµέας της σταθερής τηλεφωνίας κινήθηκε πτωτικά σε θέµα κύκλου εργασιών κατά την περίοδο , ενώ οι ρυθµοί ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας σταδιακά φθίνουν. Ως αποτέλεσµα η αγορά αναζητά νέους τρόπους ανάπτυξης. Η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στη δηµιουργία νέων αναγκών, δηµιουργώντας καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες. Στον τοµέα της σταθερής τηλεφωνίας ο Ο.Τ.Ε στηρίζει πολλά στην ευρυζωνικότητα, η οποία έως τώρα δεν έχει αποδόσει τα αναµενόµενα. Όσον αφορά την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας από τους εναλλακτικούς πάροχους, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια που απαιτούνται για τις ανάλογες επενδύσεις. Έχουν όµως κατορθώσει να αποσπάσουν σηµαντικό µερίδιο αγοράς από τον Ο.Τ.Ε και µάλιστα το κοµµάτι εκείνο της τηλεφωνίας, που αποφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους (διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητό). Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας, ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

10 τα οποία τώρα µειώνονται λόγω του έντονου ανταγωνισµού, σε λίγο θα εξισορροπηθούν και θα αρχίσουν να αυξάνονται από τα έσοδα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πριν την 01/01/2001, ο Ο.Τ.Ε. αποτελούσε το µοναδικό πάροχο υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Μετά την απελευθέρωση της εν λόγω αγοράς, υποχρεούται να προσφέρει την πρόσβαση ή τη διασύνδεση στο δίκτυό του, έναντι συγκεκριµένου τιµήµατος, σε ιδιωτικές εταιρείες, προκειµένου αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες τους. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ο τοµέας της σταθερής τηλεφωνίας περιλαµβάνει 13 πάροχους (ένας ο ΟΤΕ και 12 «εναλλακτικοί»). Οι περισσότεροι από τους εναλλακτικούς πάροχους ξεκίνησαν τις εµπορικές τους δραστηριότητες στον εξεταζόµενο τοµέα προς το µέσο / τέλος του 2002 και τις αρχές του Όσον αφορά τα µερίδια µεταξύ ΟΤΕ και λοιπών παρόχων, το 1ο εξάµηνο του 2002, οπότε και ενεργοποιήθηκαν ουσιαστικά, οι εναλλακτικοί κατείχαν µόνο το 0,6% της συνολικής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας βάσει του όγκου εξερχόµενων κλήσεων από σταθερό, εξαιρουµένων των Dial-up κλήσεων (99,4% κατείχε ο ΟΤΕ). Το ποσοστό αυτό µέσα στα επόµενα 2 χρόνια ανήλθε στο 23,6% έναντι 76,4% του ΟΤΕ. 2. Κινητή τηλεφωνία Όσον αφορά τον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας δραστηριοποιούνται 3 πάρoχoι που παρέχουν και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind). ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

11 Στην κινητή τηλεφωνία, αυξηµένος είναι ο αριθµός συνδέσεων (συµβόλαια + καρτοκινητή), διαµορφούµενος σε 11,3 εκ. συνδέσεις το πρώτο τρίµηνο του 2005 από 10,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που αντιστοιχεί σε άνοδο 6,7%. Το υψηλότερο µερίδιο στο σύνολο των συνδέσεων βάσει συµβολαίου για το πρώτο τρίµηνο του 2005, κατέλαβε η Cosmote µε 43,2% ( συνδέσεις). Όσον αφορά το µερίδιο στη συνολική αγορά καρτοκινητής τηλεφωνίας για την ίδια περίοδο, η Vodafone απέσπασε το 35,4% ( συνδέσεις). Κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας, θα είναι καθοριστική η ευελιξία που θα επιδείξουν οι εταιρείες, τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας, στη διαµόρφωση της εµπορικής πολιτικής τους, η βούλησή τους για συνεργασίες εθνικής και διεθνούς εµβέλειας, καθώς και η διορατικότητά τους στην αναζήτηση νέων αγορών. Τέλος, η έλευση της τρίτης γενιάς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (3G), θα συντελέσει στην περαιτέρω «διάβρωση» της αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καθώς η ανάπτυξη της συγκεκριµένης τεχνολογίας θα έχει ως αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οδηγώντας τις τελευταίες στην παροχή ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

12 παραδοσιακών υπηρεσιών φωνής και SMS σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές, σε µια προσπάθεια προώθησης των νέων υπηρεσιών 3G, που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή κερδοφορίας. Ο αυξηµένος αριθµός παρόχων και η απουσία διαχωριστικών ορίων µεταξύ των επιµέρους κλάδων της αγοράς έχει ενισχύσει τον ανταγωνισµό και ο καταναλωτής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος απολαµβάνοντας: α. αυξηµένες επιλογές παροχών, β. προσφορά νέων σύγχρονων υπηρεσιών, γ. βελτιωµένη ποιότητα των υπηρεσιών, δ. µειωµένες τιµές. Η ικανότητά των εταιρειών να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και να συµπιέσουν την κοστολογική τους βάση είναι κρίσιµη για την µελλοντική εικόνα του κλάδου ενώ οι συνθήκες είναι προφανώς ευνοϊκές για επιχειρηµατικές κινήσεις, εξαγορές ή συγχωνεύσεις, που θα ευνοήσουν το στόχο αυτό και θα δηµιουργήσουν µεγαλύτερες ενότητες πελατειακής βάσης. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιδιώκουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να µειώσουν τη χρέωση για υπηρεσίες φωνητικής κλήσης στα επίπεδα χρέωσης της σταθερής τηλεφωνίας προκειµένου να προσεγγίσουν νέους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν προστιθέµενες υπηρεσίες 3ης γενιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δηµιουργία ενός πυκνότερου δικτύου κεραιών, το οποίο σηµαίνει αυτοµάτως νέες υψηλές επενδύσεις. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

13 Όσον αφορά τη διάθεση των υπηρεσιών τηλεφωνίας στην εγχώρια αγορά, αυτή γίνεται κυρίως µέσω συνεργαζόµενων αντιπροσώπων ή ιδιόκτητων καταστηµάτων. Στο παρελθόν ο αντιπρόσωπος είχε δικαίωµα να αντιπροσωπεύει µια και µόνο εταιρεία. Σήµερα η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει και πλέον στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερες από µια εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

14 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ 2.1. Κινητή Τηλεφωνία Οι πρώτες άδειες κινητής τηλεφωνίας εκχωρήθηκαν το 1992 στις εταιρείες Πάναφον Α.Ε. και Stet Ελλάς, για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση δικτύου GSM 900. Η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του επόµενου έτους. Τρία χρόνια µετά, το 1995, εκχωρήθηκε η τρίτη άδεια στον Ο.Τ.Ε. για την εγκατάσταση λειτουργία και εκµετάλλευση δικτύου GSM 1800 στην Ελλάδα. Η τέταρτη άδεια παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δόθηκε 7 χρόνια µετά και πιο συγκεκριµένα το Μάιο του 2002 στην εταιρεία Q-Telecom, θυγατρική του οµίλου Ιnfo Quest. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, η αγορά των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αναπτύχθηκε ραγδαία και ιδιαίτερα µετά το 1998, φτάνοντας σήµερα σε βαθµό διείσδυσης συνολικών συνδέσεων που ξεπερνάει το 100% του συνολικού πληθυσµού της χώρας, ενώ και ο αντίστοιχος των ενεργών συνδέσεων στο τέλος του 2004 άγγιξε το 85%. (Ως ενεργές συνδέσεις, ορίζονται όλες εκείνες, οι οποίες κατά το διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών απέφεραν κάποιο έσοδο είτε µέσω κλήσης είτε µέσω αποστολής µηνύµατος είτε µε αποδοχή δεδοµένων µέσω φορέα). Οι συνδέσεις διακρίνονται σε συνδροµητικές (συµβόλαιο µε µηνιαίο πάγιο) και σε συνδέσεις καρτοκινητής (προπληρωµένος χρόνος οµιλίας ή διαβίβασης δεδοµένων). ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

15 Το τοπίο στην κινητή τηλεφωνία είναι αρκετά πιο ξεκάθαρο, συγκριτικά µε την σταθερή τηλεφωνία, όσον αφορά τις µελλοντικές εξελίξεις και τη θέση της κάθε µιας από τις τρεις εταιρείες στην αγορά ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE Η COSMOTE στην Ελλάδα Η COSMOTE ξεκίνησε την εµπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα την άνοιξη του 1998 ως η τρίτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, πέντε χρόνια µετά τους ανταγωνιστές της. Σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα δεδοµένα στην αγορά µε την εµπορική της πολιτική ενώ παράλληλα έχτισε σε χρόνο ρεκόρ ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που µέχρι σήµερα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα. Σταθερά πρώτη στην ελληνική αγορά από το 2001 και µετά, και έχοντας µετά το 2007 διευρύνει την απόστασή της από τον ανταγωνισµό, η COSMOTE έχει σήµερα πελατειακή βάση που φθάνει τα 8,3 εκατοµµύρια (Σεπτέµβριος 2010). ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

16 Αξίζει να σηµειωθεί η ιδιαίτερα σηµαντική πορεία της εταιρείας και στο ελληνικό Χρηµατιστήριο, όπου από το 2000, που ξεκίνησε τη διαπραγµάτευση, έως το 2008, η αξία της µετοχής της ανέβηκε κατά σχεδόν 180%. Η COSMOTE έχει καταγράψει σειρά διακρίσεων, όπως την παρουσία της στον κατάλογο FT500 Top Companies των FINANCIAL TIMES, αλλά και στη λίστα Information Technology 100 του περιοδικού Business Week, που καταγράφει τις 100 κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον κόσµο. Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο Ο κόσµος της COSMOTE βασίζεται στο υπερσύγχρονο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο. ιαχρονικά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, το δίκτυο της COSMOTE φέρνει το σήµα της παντού στη ΝΑ Ευρώπη. Η εταιρεία µετρά σηµαντικές πρωτιές: Πρώτη στην ελληνική αγορά στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας HSDPA, πρώτη στην παροχή ταχυτήτων έως 7,2 Mb/s (HSDPA) µε τη νέα τεχνολογία HSPA, ανάµεσα στις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που αναβάθµισε το δίκτυό της σε HSPA+. Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στη συνεχή αναβάθµιση του δικτύου της, η COSMOTE, πρώτη στην Ελλάδα και ανάµεσα στα 10 πρώτα δίκτυα στον κόσµο, κατέγραψε ευρυζωνικές ταχύτητες λήψης δεδοµένων έως 42,2 Mbps (downlink) σε δοκιµές που πραγµατοποίησε σε πραγµατικές συνθήκες δικτύου, ενώ ετοιµάζεται να εγκαινιάσει σε πιλοτική βάση τα δίκτυα της νέας τεχνολογίας LTE µε ταχύτητες 100 Mbps στην Ελλάδα, έχοντας ήδη υποβάλει αίτηµα για την παροχή της σχετικής άδειας για πιλοτικές δοκιµές από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

17 Η COSMOTE µε µια µατιά Έναρξη εµπορικής λειτουργίας Απρίλιος 1998 Μετοχική Σύνθεση Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. είναι κατά 100% θυγατρική της ΟΤΕ Α.Ε. Χώρες Παρουσίας Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία Θυγατρικές εταιρείες AMC (Αλβανία), GLOBUL (Βουλγαρία), COSMOTE Ρουµανίας, ΓΕΡΜΑΝΟΣ (παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία) Ανθρώπινο υναµικό Πελατειακή βάση (9µηνο 2010) 21,3 εκατ. Πελατειακή βάση (2009) 22 εκατ. Βασικά οικονοµικά στοιχεία Οµίλου (2009) Κύκλος εργασιών 3.035,9 εκατ. ευρώ Λειτουργικά κέρδη 612,4 εκατ. ευρώ EBITDA 1.070,6 εκατ. ευρώ Περιθώριο EBITDA 35,3% ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 17 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

18 Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη Ο κόσµος της COSMOTE εκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, όπου ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών του εταιρειών AMC στην Αλβανία, GLOBUL στη Βουλγαρία και COSMOTE Ρουµανίας. Σε αυτή τη διευρυµένη αγορά 46 εκατοµµυρίων ανθρώπων, η COSMOTE βρίσκεται παντού χάρη κυρίως στην εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, την πιο επιτυχηµένη αλυσίδα λιανικής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στη ΝΑ Ευρώπη, που αποτελεί και τον κορµό του εµπορικού δικτύου του Οµίλου (εκτός Αλβανίας). Σήµερα, η AMC κατέχει κυρίαρχη θέση και το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην Αλβανία, η GLOBUL είναι 2η στη Βουλγαρία µε σειρά από «πρωτιές» στην αγορά της γειτονικής χώρας, ενώ η COSMOTE Ρουµανίας έχει καταφέρει µέσα σε τέσσερα χρόνια λειτουργίας να κατέχει 6,7 εκατ. πελάτες και µερίδιο αγοράς πάνω από 24%. Η εξαγορά της Zapp που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009 ενισχύει ακόµα περισσότερο την πορεία της COSMOTE ως του ταχύτερα αναπτυσσόµενου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στη Ρουµανία, τη µεγαλύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης COSMOTE Ρουµανίας Η COSMOTE Ρουµανίας ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία το εκέµβριο του Σε µια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά και απέναντι σε ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς η COSMOTE κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ και µε την καθοριστική συµβολή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ να αλλάξει άρδην τα δεδοµένα στη µεγαλύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Έχοντας επενδύσει σε ένα άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 18 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

19 µε προϊοντική γραµµή, που συνεχώς επεκτείνεται, η COSMOTE Ρουµανίας διέθετε στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 πάνω από 6,7 εκατ. πελάτες και µερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 24%, αποτελώντας τον ταχύτερα αναπτυσσόµενο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στη Ρουµανία. Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο προσέλκυσης νέων πελατών, θετικές είναι και οι οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας η οποία το 2008, τρίτη µόλις χρονιά λειτουργίας της, πέτυχε θετική κερδοφορία EBITDA, σύµφωνα µε τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την έναρξη της εµπορικής της λειτουργίας. Τον Ιούνιο του 2009 ανακοινώθηκε η εξαγορά από την COSMOTE της Zapp, της τέταρτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στη χώρα. Η διαδικασία της εξαγοράς ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς µε την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. Η εξαγορά της Ζapp αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική επένδυση για τον Όµιλο COSMOTE και αναµένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τις προοπτικές της COSMOTE Ρουµανίας, η οποία είναι σε θέση να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά της κινητής ευρυζωνικότητας, αποκτώντας πρόσβαση σε άδεια και υποδοµές 3ης γενιάς, και να διευρύνει περαιτέρω τη συνδροµητική της βάση, αναπτύσσοντας δυναµικά και τον τοµέα των εταιρικών πελατών. Η COSMOTE Ρουµανίας έχει, ήδη, από τον Απρίλιο του 2010, διαθέσει ανταγωνιστικές υπηρεσίες 3ης γενιάς, µε ταχύτητες έως 21,6 Mbps. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

20 COSMOTE Ρουµανίας - Βασικά στοιχεία Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Ιούλιος 2005 Ποσοστό COSMOTE 70% Πελατειακή βάση 6,7 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 423,2 Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 66, GLOBUL Η GLOBUL ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία τον Ιούλιο του Η COSMOTE ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας το 2003 ενώ η GLOBUL εντάχθηκε πλήρως στον Όµιλο τον Αύγουστο του Με ένα άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που καλύπτει περίπου το 100% του πληθυσµού, ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προηγµένων προϊόντων και υπηρεσιών για όλο το φάσµα της αγοράς και ένα ισχυρό δίκτυο διανοµής µε ραχοκοκαλιά τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η GLOBUL κατέχει τη δεύτερη θέση στην ώριµη αγορά της γειτονικής χώρας. Παράλληλα η GLOBUL έχει στο ενεργητικό της σηµαντικές πρωτιές όπως τη διάθεση για πρώτη φορά στη Βουλγαρία πακέτων σταθερής - κινητής. Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 η συνδροµητική βάση της GLOBUL διαµορφώθηκε σε 3,9 εκατοµµύρια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συνδροµητές συµβολαίου αποτελούν το 57% της πελατειακής βάσης της εταιρείας. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

21 GLOBUL - Βασικά στοιχεία Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Αύγουστος 2005 Ποσοστό COSMOTE 100% Πελατειακή βάση 3,9 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 448,2 Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) 187,2 Περιθώριο EBITDA 41,8% AMC H AMC ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία το 1996, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στην Αλβανία. H COSMOTE εξαγόρασε το 85% των µετοχών της εταιρείας το 2000 καθιστώντας έτσι την AMC την πρώτη θυγατρική του Οµίλου εκτός Ελλάδος. Το 2009 η COSMOTE εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό µετοχών που κατείχε στην εταιρεία το Αλβανικό ηµόσιο, µε αποτέλεσµα σήµερα να κατέχει το 95% των µετοχών της. Έχοντας διαγράψει µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πορεία δυναµικής ανάπτυξης και ισχυρών επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα, η AMC κατέχει σήµερα κυρίαρχη θέση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας, παρά την είσοδο τρίτου και, προσφάτως, τέταρτου πάροχου. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

22 Η θυγατρική της COSMOTE στην Αλβανία διαθέτει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, µε ανταγωνιστικά τιµολογιακά προγράµµατα και προηγµένες προτάσεις επικοινωνίας. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου, το οποίο σήµερα παρέχει πληθυσµιακή κάλυψη που φθάνει το 99,8%. Η πελατειακή βάση της AMC ανήλθε σε 2 εκατ. στο τέλος Σεπτεµβρίου του ΑΜC Βασικά στοιχεία Μέλος του Οµίλου COSMOTE από Αύγουστος 2000 Ποσοστό COSMOTE 95% Πελατειακή βάση 2 εκατ. (Σεπτέµβριος 2010) Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ευρώ) 145,7 Κερδοφορία EBITDA (σε εκατ. ευρώ) ΓΕΡΜΑΝΟΣ υναµική ανάπτυξη, επέκταση σε νέες αγορές και καθιέρωση στη συνείδηση των καταναλωτών ως ο Νο1 προορισµός για τεχνολογικές λύσεις, χαρακτηρίζουν τη µέχρι σήµερα πορεία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που αποτελεί τη βάση του εµπορικού δικτύου της COSMOTE στην Ελλάδα αλλά και σε Βουλγαρία και Ρουµανία. Σήµερα, το brand ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο καθιερωµένα εµπορικά σήµατα σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη όπου µετρά πάνω από 1000 σηµεία παρουσίας. Η συνεισφορά της αλυσίδας στην πορεία ανάπτυξης του Οµίλου έχει υπάρξει καταλυτική: Μόνο τη διετία η ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεισέφερε πάνω από 5,2 εκατ. νέες συνδέσεις στον ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

23 Όµιλο COSMOTE, ενώ και το 2009 ο ρόλος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ υπήρξε καθοριστικός για την ενίσχυση των µεριδίων αγοράς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της COSMOTE σε καρτοκινητή και συµβόλαια, ιδίως σε Ελλάδα και Ρουµανία. Η εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTE το 2006 ήταν η αρχή µιας νέας ανοδικής πορείας για το ίκτυο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες και προγράµµατα COSMOTE και ΟΤΕ σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία και Internet, τη µεγαλύτερη γκάµα συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, ενώ διαθέτει από τα υψηλότερα µερίδια αγοράς στις κατηγορίες των ψηφιακών προϊόντων, gaming και αναλώσιµων. Το 2009 οι επισκέπτες των καταστηµάτων του ικτύου ανήλθαν σε , αυξηµένοι κατά 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το σύνολο της αγοράς. Η αύξηση της επισκεψιµότητας συνδυάστηκε µε ενίσχυση των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στα καταστήµατα. ΓΕΡΜΑΝΟΣ - Βασικά στοιχεία Μέλος του Οµίλου COSMOTE από 2006 ( Τρίµηνο) Κύκλος εργασιών 902 εκατ. ευρώ Καταστήµατα Πάνω από 1000 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

24 2.3. VODAFONE Ίδρυση της Vodafone στην Ελλάδα Η Vodafone ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992, υπό την εµπορική ονοµασία Panafon, µε τη συµµετοχή των εταιριών Vodafone Group Plc., France Telecom, Ιντρακόµ και Data Bank. Σε συνέχεια µιας αξιοσηµείωτα επιτυχηµένης επιχειρηµατικής πορείας στην ελληνική αγορά, τον Ιανουάριο του 2002 άλλαξε η εµπορική της ονοµασία επισήµως από Panafon-Vodafone σε Vodafone. Το εκέµβριο του 1998 η εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, ενώ τον Ιούλιο 2004 η µετοχή της σταµάτησε να αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης και στα δύο Χρηµατιστήρια. Κύριος µέτοχος της εταιρίας είναι το Vodafone Group Plc., το οποίο κατέχει το 99,878% των µετοχών της Vodafone WIND HELLAS Η Εταιρεία Η WIND Ελλάς σήµερα είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα µε περισσότερους από 4 εκατοµµύρια πελάτες και κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 1,07 δις το Ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά µε την εµπορική επωνυµία TELESTET τον Ιούνιο του 1993, οπότε και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κλήση από κινητό στη χώρα µας. Μέσα στα 17 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία καθιερώθηκε ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και παρουσίασε καινοτόµα προϊόντα που άλλαξαν τα δεδοµένα στην επικοινωνία των καταναλωτών. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

25 Το καλοκαίρι του 2007 η εµπορική επωνυµία της εταιρείας άλλαξε σε WIND στο πλαίσιο της εξαγοράς της από διεθνείς επενδυτές. Η WIND στη συνέχεια εξαγόρασε και προχώρησε στη συγχώνευση της εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας & Internet, Tellas (2009), ξεκινώντας ένα από τα µεγαλύτερα έργα ενοποίησης δικτυακών υποδοµών και συστηµάτων πληροφορικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενοποίηση των υποδοµών κινητής, σταθερής & broadband Internet ολοκληρώθηκε από τη WIND µέσα στο 2010 και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία του πρώτου ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην Ελλάδα. To ενιαίο δίκτυο της WIND βασίζεται σε µία ενιαία αρχιτεκτονική µε χαρακτηριστικά την ευελιξία, την αξιοπιστία και την απλότητα. Είναι µία υποδοµή, µία πλατφόρµα για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στην κινητή τηλεφωνία εξασφαλίζει κάλυψη, που αγγίζει το 100% πανελλαδικά για την τεχνολογία 2ης γενιάς (GSM) ενώ ξεπερνά το 80% στην 3η γενιά (UMTS). Αντίστοιχα, στη σταθερή τηλεφωνία και το ευρυζωνικό Internet η κάλυψη φτάνει το 70% των εγκατεστηµένων τηλεφωνικών γραµµών σε όλη τη χώρα, µε 250 συν-εγκαταστάσεις σε τηλεπικοινωνιακούς κόµβους, που καλύπτουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ακόµη 80 πόλεις σε 48 νοµούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τη δηµιουργία των υποδοµών αυτών η WIND έχει επενδύσει από την ίδρυση της ως σήµερα 2 δις., υλοποιώντας ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά προγράµµατα στη χώρα µας. Χάρη στην ενιαία υποδοµή, η WIND Ελλάς είναι πλέον η µόνη ελληνική εταιρεία που προσφέρει στους καταναλωτές κινητή, σταθερή και Internet σε ένα ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 25 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

26 ολοκληρωµένο πακέτο, από ένα σηµείο πώλησης και εξυπηρέτησης και µε έναν λογαριασµό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι διαθέσιµα σε κάθε σηµείο της Ελλάδας µέσω του εκτεταµένου δικτύου καταστηµάτων WIND Σταθερή Τηλεφωνία Το 1892 αποφασίστηκε η ανάπτυξη σταθερού τηλεφωνικού δικτύου στην Ελλάδα. Αρκετά χρόνια αργότερα (1926) υπογράφηκε σύµβαση µε την Εταιρεία Τηλεφωνικών και Ηλεκτρικών Έργων Αµβέρσας για την κατασκευή του τηλεφωνικού δικτύου. Στα µισά του 20ου αιώνα (1949) ιδρύεται ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος µε την µορφή ανώνυµης εταιρείας. Το 1974 ξεκινά µια σειρά από µεγάλα έργα υποδοµής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του δικτύου, καθιστώντας την Ελλάδα τον βασικό τηλεπικοινωνιακό κόµβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1989 ξεκινά η λειτουργία του δηµοσίου ικτύου Μετάδοσης και Μεταγωγής εδοµένων (Data) µε την επωνυµία Hellaspac. Με την είσοδο του 21ου αιώνα (2000), το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. µετατρέπεται σε ψηφιακό σχεδόν στο σύνολο του (99,6%). Μόλις ένα χρόνο µετά (2001) µε το Νόµο 2867/2000 (Φ.Ε.Κ.273/τ.Α / ), η Ελλάδα προσαρµόζεται στην Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες, σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισµού. Το ίδιο έτος (Ιούλιος 2000) εκδίδονται οι πρώτες άδειες σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας (LMDS). ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 26 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

27 Μέχρι το τέλος του 2004 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί 12 εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας, ενώ κατά το διάστηµα αρκετές ήταν οι ανακατατάξεις στην αγορά, άλλοτε µε τη µορφή συνεργασίας και άλλοτε µε τη µορφή απορροφήσεων, συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Ο βασικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας µέσω σταθερού δηµοσίου δικτύου είναι ο O.Τ.Ε. Η κίνηση της διεθνούς τηλεφωνίας διεκπεραιώνεται µέσω τεσσάρων διεθνών ψηφιακών κέντρων - δύο στην Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη - και δροµολογείται µέσω διεθνών δικτύων, υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων, µικροκυµατικών και δορυφορικών ζεύξεων. Στην χώρα µας η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών καθυστέρησε σηµαντικά σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην πράξη, σύµφωνα µε τους εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, οι πρώτες συµφωνίες που επέτρεψαν σε εταιρείες να δραστηριοποιηθούν ως ανταγωνιστές του Ο.Τ.Ε. δεν ήλθαν παρά το Ως αποτέλεσµα το επίπεδο απελευθέρωσης της αγοράς είναι χαµηλό, ενώ και οι δραστηριοποιηµένες εταιρείες δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς το ποιες εταιρείες θα αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στην αγορά και ποιες δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισµό και την οικονοµική πίεση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η αγορά πρόσβασης στην σταθερή τηλεφωνία παραµένει 100% µονοπώλιο του Ο.Τ.Ε., µιας και όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µέσω του δικτύου του Ο.Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ Σελ. 27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μία ανάσα από την κορυφή

Μία ανάσα από την κορυφή ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ. : 7455222 e-mail : analysis@nexusxae.gr Μία ανάσα από την κορυφή Επενδυτική Άποψη Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 94 εκατ., αυξημένα κατά 24,3% Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές - Προσαρμοσμένες Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Εκπόνηση: Χρόνης Ευάγγελος Επιβλέπων: Καϊσοπούλου Ζωή Γενικά Ιστορία Ο.Τ.Ε. Ίδρυση με νομοθετικό διάταγμα 1049/1.9.1949 αφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ρυθμιστικούς περιορισμούς και έντονο ανταγωνισμό Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά έσοδα: - Ενίσχυση εσόδων σταθερής στην Ελλάδα, κυρίως χάρη σε Broadband & TV - Περαιτέρω βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ Τριμήνου και 30% το Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα 583 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε σχέση με το Δ τρίμηνο 2007 (άνοδος 1,3% σε συγκρίσιμη βάση) o Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014

Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q2 2014: συνεχίζεται η ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος για το 2014 Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 2 ο τρίμηνο του 2014 15 Αυγούστου 2014 Λώρα Σκολαρίκου Consumer Choices T +30

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας»

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» «Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου», 3 Ιουνίου 2007 Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ : Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Δ.,Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ/ΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies»

«16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» «16 ο Συνέδριο Infocom World 2014, Techonomy Time for Synergies» 1 2 δισ Συνεισφορά στο ΑΕΠ Οι κινητές επικοινωνίες συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στο ΑΕΠ κατά 6,8% και 1,2 δισ. στα δημόσια έσοδα. Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. Όμως, ως ληξιαρχική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Αυτό το White Paper της Strategic International SA εξηγεί τι σηµαίνουν οι υπηρεσίες Broadband και κατά πόσο οι τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 1,3 δισ. το δωδεκάμηνο του. Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.4. Μελέτη για το ηλεκτρονικό εμπόριο 97 2.4.1. Τάσεις στη ευρωπαϊκή αγορά 97 2.4.2. Τάσεις στην Ελλάδα 99 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 8 1.1. Πορεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8 1.1.1. Στον κόσμο 8 1.1.2. Στην Ευρώπη 8 1.1.3. Στην Ελλάδα 12 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008 0 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση 2007 3. Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ: Ισχυρές ταμειακές ροές ( 734 εκατ. το ) και καθαρός δανεισμός μειωμένος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 1. Υπηρεσίες Web-development - οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση Εσόδων Ομίλου κατά 0,3%, η καλύτερη επίδοση από το 2008 o Αύξηση Εσόδων στην Ελλάδα από την ανάπτυξη Broadband, VDSL,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά Έσοδα o Ενίσχυση Εσόδων στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας o Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Α.Μ. 3021 ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος. Ανάπτυξη του τζίρου για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Αγαθά στην Ελλάδα Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12

Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος. Ανάπτυξη του τζίρου για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Αγαθά στην Ελλάδα Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Q1 2014: Ανάκαμψη οικονομικού κλίματος Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 1 ο τρίμηνο του 2014 15 Μαΐου 2014 Λώρα Σκολαρίκου Consumer Choices T +30 210 7572661 Laura. Skolarikou@gfk.com

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM

Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM 1 Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM Μπαλατσούκα άφνη, ΜΟΠ019 αµηλάκος Γεώργιος, ΜΟΠ030 Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, ΜΟΠ037 Κουταλιέρης Γεώργιος, ΜΟΠ024 οµή Παρουσίασης Vodafone Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 253 εκατ. καθαρά κέρδη Μικρότερη μείωση εσόδων, μόλις 5,1%, καθώς συνεχίζεται η βελτίωση των επιδόσεων Αύξηση στο 36,4% του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα